Sunteți pe pagina 1din 1

PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a activităților cu impact asupra mediului

înconjurător (Anexa 4 din HG 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a


funcționării comercianților)

• la punerea în funcțiune a proiectelor de activități noi


Obținerea pentru care a fost emis acordul de mediu
autorizației de este obligatorie: • pentru funcționarea sau modificarea funcționării
mediu activităților existente cu impact asupra mediului

autoritățile publice pentru vor aplica proceduri diferențiate de emitere a


protecția mediului autorizațiilor de mediu
În funcţie de impactul asupra mediului al

activităţi cu impact - pentru acestea nu se emit autorizaţii de mediu.


nesemnificativ - solicitanţii vor prezenta doar declaraţii pe propria
activităţilor supuse autorizării

răspundere; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;

activităţi cu impact - nu sunt supuse unei proceduri specifice de autorizare


redus sau pentru care nu este necesară efectuarea unui
bilanţ de mediu în vederea emiterii autorizaţiei de mediu.
- solicitanţii vor depune o fişă de prezentare a activităţii
există:

activităţi cu impact - sunt supuse unei proceduri integrate de autorizare sau


semnificativ pentru a căror autorizare este necesară efectuarea unui
bilanţ de mediu.
- în această categorie sunt incluse, de asemenea, dar
sunt exceptate de la realizarea bilanţului de mediu,
activităţile noi pentru care emiterea acordului de mediu a
avut la bază un studiu de evaluare a impactului asupra
mediului.
- solicitanţii vor depune o fişă de prezentare a activităţii