Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE ISTORIE

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER


IULIE 2019
ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
TEHNICI DIPLOMATICE
ISTORIE ŞI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI
POLITICĂ ŞI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX
STUDII MEDIEVALE
INTERFEŢE CULTURALE ÎN PREISTORIE ŞI ANTICHITATE
ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII
ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA
ISTORIE, RESURSE CUTURALE ŞI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂ
EXPERIMENTE ALE MODERNITĂŢII
Nr. PROPUNERI NUMĂR DE LOCURI ADMITERE
crt. PROGRAM DE STUDIU/SPECIALIZARE FORMA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT Românii de Cont propriu
Subvenționate Cu taxă pretutindeni valutar
1. ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE ZI 30 10 1
2. TEHNICI DIPLOMATICE ZI 25 20
ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX- 1
3. ZI 15 25
XXI
4. POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX ZI 15 20
5. STUDII MEDIEVALE ZI 14 20
INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI
6. ZI 15 29
ANTICHITATE
7. ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII ZI 14 32
8. ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA ZI 15 + 1 rrom 28 1
ISTORIE, RESURSE CULTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN
9. ZI 15 22
SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE
10. ZI 15 27
MASĂ
11. EXPERIMENTE ALE MODERNITĂŢII ZI 15 28 2
CONDIŢII DE ADMITERE
Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:
• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;
• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.

PROIECTUL TREBUIE SĂ RESPECTE URMĂTOARELE ELEMENTE DE BAZĂ:


• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;
• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:
– definirea subiectului;
– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;
– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;
– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;
– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;
– o bibliografie relevantă.
CALENDAR ADMITERE TAXA DE ADMITERE ŞI DE STUDII
• Înscrieri: 09 – 19 iulie 2019;
• Examen : 22 – 23 iulie 2019;
• Data limită de afişare a rezultatelor: 24 iulie 2019; • Taxa de admitere: 100 lei/dosar de admitere depus;
• Confirmare loc facultate: 24 – 26 iulie 2019; • Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 lei/an.
 Afișare rezultate: 29 iulie 2019.

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:
 certificatele de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);
 adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a
susținătorilor legali;
 adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii
legali ai candidatului.
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
 Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
 Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2019) în original / copie xerox;
 Certificatului de naştere în original / copie xerox ;
 Fotocopia cărţii de identitate;
 Adeverinţă medicală eliberată recent;
 Taxa de admitere (achitată la facultate);
 Dosar plic;
 4 fotografii tip buletin;
 Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.

Program înscrieri:luni – vineri , orele 9.00 – 14.00 / sâmbătă – duminică , orele 9.00 – 12.00