Sunteți pe pagina 1din 1

Seria ABPR nr.

1194
FACTURA Nr. 1194
�facturii
Data 11.09.2019

FURNIZOR CUMPĂRĂTOR
Nume ABCEDU ONLINE SRL Nume ciobanu irinel
Nr.ORC/an J40/12244/16.09.2016 Nr.ORC/an
C.I.F. 36536396 C.I.F.
C.U.I. 36536396 C.U.I./C.N.P.
Sediul Str. Apusului Nr 31, Bl M5, Sc B, Ap Adresa
52, Sector 6, Bucuresti
Județul BUCURESTI Județul
Contul RO76BUCU1051215950452RON Contul
Banca ALPHA BANK ROMANIA Banca

Nr. Denumirea produselor U.M. Cantitatea Prețul Valoarea


�sau a serviciilor unitar
0 1 2 3 4 5 (3*4)
1 profesorultau.ro acces 1 an buc. 1 49,00 49,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total 49,00
Moneda RON

Semnătura Semnătura de primire


şi ştampila
furnizolului