Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru Numele şi prenumele…………………………

Clasa................data…………………….

1.Completează enunţurile următoare :


c) Transformarea materiei prin descompunre până la stricare se
numeşte…………………..
d) ………………….este fenomenul de supunere a unui aliment la acţiunea
căldurii spre a-l face mai bun de mâncat .
e) ……………..este fenomenul de transformare rapidă a unor materiale în
prezenţa oxigenului, cu degajare de căldură şi lumină.
f) Procesul de descompunere treptată sub influenţa bacteriilor, a umezelii şi a
aerului se numeşte……………………….

2. Adevărat sau fals?


b)Consumarea alimentelor alterate duce la toxiinfecţii alimentare. ( )
c) Ruginirea nu afectează calitatea obiectelor care conţin fier ( )
d) Un corp care are masa mai mare, are greutatea mai mare.( )
3.Selectaţi corect denumirile de substanţe în tabel:

cerneală, apă, sirop, piatră, făină, lapte, pâine, bomboane

Substanţe lichide Substanţe solide

4. Daţi două exemple de amestecuri:

_______________ + _________________ + __________________

_______________ + _________________