Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

COLEGIUL “GRIGORE ANTIPA” BACĂU

Profesor: Ciuche Nadia


Modul 6 CDL: Obţinerea produselor de patiserie din foaia de placintă
Clasa: IX C
Data: 9.01.2018

TIPUL DE LECTIE: de verificare/consolidare a cunoştinţelor;


CAPITOL: Prepararea aluatului pentru fabricarea pâinii
TEMA: Prepararea aluatului: dozarea materiilor prime şi auxiliare, frământarea şi fermentarea
aluatului
SCOPUL LECTIEI: Elevii işi vor consolida cunoştinţele despre prepararea aluatului pentru
fabricarea pâinii

COMPETENTE SPECIFICE:
 Să cunoasca materiile prime şi auxiliare necesare obţinerii pâinii;
 Să precizeze metode de preparare a aluatului;
 Să caracterizeze operaţiile de dozare,frământare şi fermentare;
 Să recunoască utilajele şi părţile componente a acestora necesare la prepararea aluatului;
 Să explice modul de funcţionare a utilajelor.

STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE DE INVATARE:
 expunerea, conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia;
MIJLOACE DE INVĂTĂMÂNT
 plan de recapitulare redat pe tablă
 laptop
 test de evaluare
FORMA DE ORGANIZARE
 frontală pentru recapitularea cunoştinţelor;
 individuală pentru rezolvarea testului
LOC DE DESFĂŞURARE
 Laborator tehnologic
SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

mentul lecţiei Activitatea desfăşurată de Activitatea desfăşurată de elev Timp Metode Mijloace
profesor didactice de
învăţare
t organizatoric Notează elevii absenţi Prezintă elevii absenţi Dialog
Asigură condiţiile didactico- Elevii se pregătesc pentru a 2 min
materiale participa active la oră
a atenţiei Se anunţă tipul lecţiei Se Elevii sunt atenţi la profesor
precizează importanţa fixării Participă la conversaţie Conversaţia
cunoştinţelor acumulate în 2 min euristică Tabla
vederea utilizării lor la Explicaţia
examenul de competenţe
profesionale nivelul I
ea temei, În această oră vom realiza o Ascultă cu atenţie şi se pregătesc 2 min Expunerea Tabla
ecţiei şi lecţie de recapitulare pentru următoarea activitate
enţe vizate ”Prepararea aluatului Notează în caiete titlul lecţiei şi iau
pentru fabricarea pâinii” la cunoştinţă de competenţe
Anunţă competenţele vizate, urmărite pe parcursul activităţii
care sunt afişate pe tablă

rea Solicită elevilor să formuleze Elevii formulează răspunsuri la 15 Problematizare


nţelor anterioare fraze care să ilustreze modul întrebările propuse min a
de preparare a aluatului
Adresează elevilor întrebări
scurte şi clare

erea activităţii Se verifică răspunsurile se Răspund la întrebările puse şi 15


undare corectează şi se completează ascultă recomandările profesorului min Observarea Laptopul
acolo unde este cazul Sunt atenţi la explicaţii dirijată
Explicaţia

Învăţarea prin
descoperire
14
rea feed-back- Se împart testele de evaluare min Teste de
etenţiei şi a şi se fac aprecieri asupra Rezolvă testele de evaluare evaluare
ului testului
Notează elevii activi, Ascultă aprecierile şi
justificând nota recomandările profesorului Dialog
Anunţă tema pentru acasă Fac schimb de păreri la ceea s-a
„Realizaţi schema lucrat
tehnologică de fabricare a
pâinii albe prin metoda
directă”
PLAN DE RECAPITULARE

1. Metode de preparare a aluatului


 metoda directa;
 metoda indirect
 avantaje şi dezavantaje
2.Dozarea materiilor prime si auxiliare
 definitie
 scop
 utilaje folosite
3.Framantarea aluatului
 caracterizare
 insusirile reologice ale aluatului
 utilaje pentru framantarea aluatului
 regimul tehnologic al operatiei de framantare
4.Fermentarea aluatului
 definitie
 etapele fermentării
 scopul operatiei de fermentare
 procese care au loc la fermentare
 microbiologice
 enzimatice
 instalatii de fermentare a aluatului.