Sunteți pe pagina 1din 4

Vizat șef catedră , Vizat Director,

Unitatea de învăţământ: Seminarul Teologic Ortodox ‘Sf. Nicolae’


Disciplina: Limba Engleză
Profesor: Misailescu Gabriela
Manual: Click on 4,
Nr.ore/sapt.: 3h

PLANIFICAREA UNITÃŢILOR DE ÎNVÃŢARE

Detalieri ale Competente specifice vizate Activitati de Resurse Evaluare


conţinuturilor de invatare
învăţare

There's no Place Like 1.1 anticiparea elementelor de Reading Flashcards Systematic


Home conţinut ale unui text pe baza titlului Speaking Worksheets observation
Vocabulary: houses; / unui stimul vizual; Writing Dictionary Homework
furniture &appliances; identificarea sensului global al unui Listening Pictures Project
everyday activities mesaj; Debates Textbook Formative
Function: requesting 1.4identificarea de detalii din Conversation evaluation
services; reaching an mesaje orale/ scrise (autentice); Role play Cumulative
agreement; greetings; descrierea (oral / în scris) a unor Fill in the correct evaluation
introducing people; activităţi, persoane; particles
renting a house 3.1 formularea de idei/ păreri pe Answer questions
Grammar: present teme de interes în cadrul unei Guess the meaning
tenses; adverbs of discuţii / în mesaje de răspuns; Fill in the grid
frequency; stative verbs; 3.2 adaptarea formei mesajului la
adverbs of time; phrasal situaţia de comunicare în funcţie de
verbs: break, build stilul formal/ informal folosit de
interlocutor;
4.3 sintetizarea sub formă de
schemă / notiţe a conţinutului unui
text scris.
A Rolling Stone 1.1 anticiparea elementelor de Reading Blackboard Systematic
Gathers no Moss conţinut ale unui text pe baza titlului Speaking Textbook observation
Vocabulary: travel & / unui stimul vizual; Writing Grammar Homework
holidays; the weather; 1.2 identificarea sensului global al Conversation sheets Project
holiday problems; unui mesaj; Rearrange the Images Formative
means of transport 2.5 redactarea de texte narative following words evaluation
Function: buying a simple; and phrases into Cumulative
ticket; problem 3.1 formularea de idei/ păreri pe sentences; evaluation
solving; making a teme de interes în cadrul unei Give titles to texts;
hotel reservation; discuţii / în mesaje de răspuns; Fill in the text.
prioritising transformarea unor mesaje din
Grammar: Future tenses; vorbire directă în vorbire indirectă
conditional types 0 and 1; (relatarea la prezent a unor mesaje
the definite article; audiate);
phrasal verbs : call, check 4.2 utilizarea dicţionarului bilingv
pentru traducerea unor texte.
Remember Days 1.1anticiparea elementelor de Answer questions Textbook Systematic
Gone By conţinut ale unui text pe baza titlului Guess the meaning observation
Blackboard
Vocabulary: physical / unui stimul vizual; Fill in the grid Homework
appearance; character; 1.2identificarea sensului global al Matching exercises Worksheets Project
stages in life; emotions & unui mesaj; Reading Formative
Dictionary
feelings 1.5 selectarea de informaţii din mai Speaking evaluation
Function: multe texte în scopul îndeplinirii Listening Pictures Cumulative
giving/responding to unei sarcini structurate de lucru ; evaluation
news; describing 2.1 descrierea (oral / în scris) a unor Conversation
people; talking about activităţi cotidiene;
recent experiences 2.3 redactarea de scrisori pe o temă
Grammar: past de
tenses;used to- would; interes ;
phrasal verbs: bring, carry 2.4 completare de formulare;
3.2 adaptarea formei mesajului la
situaţia de comunicare în funcţie de
stilul formal/ informal folosit de
interlocutor;
4.3 sintetizarea sub formă de
schemă / notiţe a conţinutului unui
text scris.
Health is Better 1.1 anticiparea elementelor de Fill in the blanks Textbook Systematic
Than Wealth conţinut ale unui text pe baza titlului Illustrate different observation
Blackboard
Vocabulary: health / unui stimul vizual; attitudes Homework
problems; medicines; 1.2 identificarea sensului global al Find explanations Worksheets Project
feelings & unui mesaj; Reading Formative
Dictionary
experiences Function: 1.5 selectarea de informaţii din mai Speaking evaluation
expressing multe texte în scopul îndeplinirii Writing Grammars Cumulative
preferences; giving unei sarcini structurate de lucru ; Conversation evaluation
advice; making 2.2 relatarea conţinutului unui film Answer the
speculations; making pe baza unui plan de idei dat; questions
decisions; guessing; 3.1 formularea de idei/ păreri pe
describingsymptoms teme de interes în cadrul unei
discuţii / în mesaje de răspuns;
4.3 sintetizarea sub formă de
schemă / notiţe a conţinutului unui
text scris.
Be Clean, Be Green 1.1 anticiparea elementelor de Reading Textbook Systematic
Vocabulary: water- conţinut ale unui text pe baza titlului Speaking Blackboard observation
environmental / unui stimul vizual; Answer questions Worksheets Homework
problems; 1.2 identificarea sensului global al Guess the meaning Coloured Project
conservation; unui mesaj; Fill in the grid chalk Formative
endangered species 1.5 selectarea de informaţii din mai Matching exercises Exercise evaluation
Function: asking multe texte în scopul îndeplinirii book Cumulative
for/expressing unei sarcini structurate de lucru ; evaluation
opinions; making 2.2 relatarea conţinutului unui film
suggestions pe baza unui plan de idei dat;
Grammar: comparisons; 3.1 formularea de idei/ păreri pe
too- enough; -ing form; teme de interes în cadrul unei
infinitives; discuţii / în mesaje de răspuns;
phrasal verbs: do, draw 4.3 sintetizarea sub formă de
schemă / notiţe a conţinutului unui
text scris.
Necessity is the 1.1anticiparea elementelor de Reading Magazines Systematic
Mother of Invention conţinut ale unui text pe baza titlului Speaking observation
Flashcards
Vocabulary: modern / unui stimul vizual; Writing Homework
invention; describing 1.2 identificarea sensului global al Conversation Textbook Project
objects; robotics unui mesaj; Answer the Formative
Grammars
Function: reporting 1.4 identificarea de detalii din questions evaluation
problems; making mesaje orale/ scrise (autentice); Practice : Dictionary Cumulative
complaints; reporting 2.1 descrierea (oral / în scris) a unor True/false evaluation
List of
lost items activităţi cotidiene; Find information
Grammar: order of 3.1 formularea de idei/ păreri pe Make decisions irregular
adjectives; teme de interes în cadrul unei Write paragraphs
verbs
the passive; relative discuţii / în mesaje de răspuns;
clauses; 4.1 transformarea unor mesaje din
relative vorbire directă în vorbire indirectă
pronouns/adverbs; (relatarea la prezent a unor mesaje
phrasal verbs: give, go audiate).
On the Market 1.1anticiparea elementelor de Reading Textbook Homework
Vocabulary: shops conţinut ale unui text pe baza titlului Skim the text and Project
Worksheets
and goods; services / unui stimul vizual; answer the Formative
and complaints; 1.2 identificarea sensului global al questions; Dictionaries evaluation
clothes and unui mesaj; Complete the Cumulative
Exercise
accessories 2.1 descrierea (oral / în scris) a unor sentences with the evaluation
Function: making a activităţi cotidiene; missing book
complaint; 2.3 redactarea de scrisori pe o temă information;
exchanging goods; de inters; Make the correct
buying things 3.2 adaptarea formei mesajului la choice
Grammar: reported situaţia de comunicare în funcţie de Pair work
speech (I); stilul formal/ informal folosit de Completing
causative form; phrasal interlocutor; sentences
verbs: fall, feel Group work
Giving opinión
Exercises
First Come, First Served 1.1 anticiparea elementelor de Reading Computer Systematic
Vocabulary: food; conţinut ale unui text pe baza titlului Speaking Textbook observation
methods of cooking; / unui stimul vizual; Writing Blackboard Homework
cooking utensils; tastes; 1.2 identificarea sensului global al Pair work; Dictionary Project
containers unui mesaj; Group work; Exercise Formative
Function: giving 2.1 descrierea (oral / în scris) a unor Ask questions in book evaluation
instructions; saying "no" activităţi cotidiene; turn Cumulative
politely; making 3.1 formularea de idei/ păreri pe Make dialogues evaluation
recommendations teme de interes în cadrul unei
Grammar: countable/ discuţii / în mesaje de răspuns;
uncountable nouns; 4.3 sintetizarea sub formă de
quantifiers (some, any, no, schemă / notiţe a conţinutului unui
a lot of, much, many, (a) text scris
little, (a) few);reported
speech- special
introductory verbs;
phrasal verbs: get
Just for the Fun of It 1.1 anticiparea elementelor de Reading Textbook Systematic
Vocabulary: team conţinut ale unui text pe baza titlului Matching exercises Blackboard observation
sports; qualities; / unui stimul vizual; Speaking Worksheets Homework
leisure activities; 1.2 identificarea sensului global al Rephrasing Dictionary Debate
entertainment unui mesaj; exercises Formative
Function: making 1.5 selectarea de informaţii din mai Explain the evaluation
invitations; making multe texte în scopul îndeplinirii sentences Cumulative
suggestions; booking unei sarcini structurate de lucru ; evaluation
a ticket; expressing 2.2 relatarea conţinutului unui film
opinions; decision pe baza unui plan de idei dat;
making 3.1 formularea de idei/ păreri pe
Grammar: conditionals teme de interes în cadrul unei
type 2 and 3 ; wishes; discuţii / în mesaje de răspuns;
would rather; 4.3 sintetizarea sub formă de
phrasal verbs: hit, hold schemă / notiţe a conţinutului unui
text scris.
Breaking News 1.1 anticiparea elementelor de Reading Textbook Systematic
Vocabulary: the conţinut ale unui text pe baza titlului Speaking observation
Worksheets
press/newspapers; radio / unui stimul vizual; Make decisions Homework
and television; disasters identificarea sensului global al unui Fill in the gaps Newspapers Debate
Function: asking for mesaj; Talk about Formative
Dictionary
information; giving 1.4identificarea de detalii din newspapers evaluation
advice; making mesaje orale/ scrise (autentice); Express personal Cumulative
suggestion; demanding descrierea (oral / în scris) a unor point of view evaluation
explanations activităţi, persoane;
Grammar: future perfect 3.1 formularea de idei/ păreri pe
and future perfect teme de interes în cadrul unei
continuous; discuţii / în mesaje de răspuns;
linking words and 3.2 adaptarea formei mesajului la
phrases; situaţia de comunicare în funcţie de
quantifiers (both, neither, stilul formal/ informal folosit de
all, none, either, each, interlocutor;
every, neither); 4.2 utilizarea dicţionarului bilingv
phrasal verbs: keep, pentru traducerea unor texte.
knock, look 4.3 sintetizarea sub formă de
schemă / notiţe a conţinutului unui
text scris.
Revision Final Test
Exercises-all types