Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială Nr .

1 Popești,Mihăilești,Giurgiu
Clasa a VII-a
Profesor Oprea Elena

TEST INIȚIAL NR.1

SUBIECTUL I (60 de puncte)


• Citește cu atenție textul următor :
Cu cât se-nsera peste arborii rari,
cu atât începeau să lumineze mai tare
inimile noastre de hoinari,
căutătorii pietrei filozofale.

Totul trebuia să se transforme în aur,


abosolut totul:
cuvintele tale,privirile tale,aerul
prin care pluteam,sau treceam de-a-notul.

Clipele erau mari ca niște lacuri


de câmpie,
și noi nu mai conteneam traversându-le.
Ora își punea o coroană de nori,liliachie.
Ți-aduci aminte suflete de-atunci,tu,gândule?

(Nichita Stănescu,Cu o ușoară nostalgie)


• Rezolvă următoarele sarcini de lucru,formulate pornind de la textul dat.

A.1.Numește sinonime contextuale pentru cuvintele (6 puncte)

absolut……………………………………………..
câmpie……………………………………………..

2.Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect (6 puncte)


• În cuvintele din versul Totul trebuia să se transforme în aur,există:

a) un diftong si un hiat
b)doi diftongi

3.Transcrie,din textul dat, un substantiv în cazul acuzativ și un pronume personal în cazul


nominativ (6 puncte)

1
........................................................................................................
........................................................................................................

4.Precizează funcțiile sintactice ale cuvintelor subliniate Ora își punea o coroană de
nori,liliachie (6 puncte)

5.Ambele cuvinte din serie sunt părți de vorbire neflexibile (6 puncte)

a) cu,nu
b ) să,tale
c) ți,de

B.6.Motivează folosirea cratimei din structura se-nsera (6 puncte)


......................................................................................................................................................

7.Menționează măsura ultimului vers din strofa finală (6 puncte)


.......................................................................................................................................................

8.Selectează,din textul dat,o enumerație și o comparație (6 puncte)


.......................................................................................................................................................

9.Numește un sentiment pe care-l sugerează textul dat (6 puncte)

.......................................................................................................................................................

10.Explică,în 3-5 rânduri(30-50 de cuvinte) semnificația versurilor din prima strofă a


poeziei(6 puncte)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

SUBIECTUL AL II-LEA (30 de puncte)


Scrie o compunere de 10-15 rânduri,în care să povestești o întâmplare reală sau
imaginară,petrecută în vacanță.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

•Vei primi 16 puncte pentru conținut și 14 puncte pentru redactare.


Se acordă 10 puncte din oficiu.Total 100 de puncte.

Mult succes!

Numele și prenumele elevului.......................


Data susținerii testului...................................
Autoevaluare..................................................
Nota profesorului...........................................
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute