Sunteți pe pagina 1din 4

Școala: Gimnazială Nr.

1 Șimișna Nr __________ din ________


Aria curriculară: Consiliere și orientare Aprobat, responsabil comisie/
Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală Consilier educativ
Nr. ore: 1 oră/săptămână
Manual: Consiliere și dezvoltare personală, Editura didactică și pedagogică S.A
Clasa: a VI-a Avizat
Profesor: Bor Maria-Violeta Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – AN ȘCOLAR 2019 – 2020

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR DE ORE


Semestrul I • AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT 14/15
9 septembrie – 20 decembrie 2019
• DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
Semestrul al II-lea • MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 19/20
13 ianuarie – 12 iunie 2020
• MANAGEMENTUL CARIEREI
Programul național „Școala Altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat
în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor.
Total ore an școlar: 34
Total săptămâni an școlar: 35

1
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I
Nr.
crt. Domeniul tematic Conținuturi asociate Competențe specifice Nr. Săptămâna Data Obs.
ore

• Organizarea colectivului de elevi. Prezentarea manualului. Recapitulare inițială 1 S1

Intro – Pregătiri de călătorie 1.1.Explorarea 9 S2 – S10


1. AUTOCUNOAȘTERE
Lecția 1 – Ce iau cu mine: calități personale direcțiilor de
ȘI STIL DE VIAȚĂ
dezvoltare a
SĂNĂTOS ȘI Lecția 2 – Ce iau cu mine: credințe și atitudini pozitive, speranță și optimism
caracteristicilor
ECHILIBRAT Lecția 3 – Ce nu iau cu mine: stereotipuri și discriminare personale
Lecția 4 – Fără stres către o destinație plăcută: starea de bine
CAPITOLUL I 1.2. Identificarea
Lecția 5 – Recapitulare și evaluare. Suveniruri de călătorie
LA ÎNCEPUT DE alternativelor de
CĂLĂTORIE Lecția 6 – Unde am ajuns? (autoevaluare și reflecție) soluționare a
Fișă de feedback din partea colegilor unor situații de
stres pentru
asigurarea stării
de bine
DEZVOLTARE
Lecția 1 – Popas în lumea emoțiilor 2.1. Exprimarea 5 S11 – S15
2. EMOȚIONALĂ
emoțiilor în
ȘI SOCIALĂ Lecția 2 – Pe firul apei: relația dintre evenimente, gânduri, emoții și
acord cu nevoile
CAPITOLUL II comportamente
personale și cu
CĂLĂTORIE Recapitulare. Evaluare semestrul I. Feedback-ul profesorului. specificul
PRINTRE situațiilor
EMOȚII ȘI
CUVINTE

2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Domeniul tematic Conținuturi asociate Competențe Nr. Săptămâna Data Obs.
crt. specifice ore
1. DEZVOLTARE Lecția 3 – Întâlnire cu Micul Prinț. Cum comunicăm eficient? 2.2. Identificarea 5 S1 – S5
EMOȚIONALĂ Lecția 4 – Legături: cum comunicăm în mediul real și virtual? elementelor
ȘI SOCIALĂ comunicării
Lecția 5 – Recapitulare și evaluare. Suveniruri de călătorie
eficiente în medii
Lecția 6 – Unde am ajuns? ( autoevaluare și reflecție)
reale și virtuale
Fișă de feedback din partea colegilor

2. MANAGEMENTUL Lecția 1 – Pas la pas cu Harap-Alb. Experiențe de învățare 3.1. Reflectarea 6 S5 – S11
ÎNVĂȚĂRII Lecția 2 – Popas la școala din satul Măriucăi. Învățăm să învățăm. asupra motivației
și eficacității
Lecția 3 – Urcușuri și coborâșuri cu Heidi: atitudini și
CAPITOLUL III comportamente care conduc la învățarea eficientă strategiilor
PAȘI ÎN ÎNVĂȚARE pentru progres în
Lecția 4 – Încă un pas: spre progres și învățare eficientă
învățare
Lecția 5 – recapitulare și evaluare. Suveniruri de călătorie.
3.2. manifestarea
Lecția 6 – Unde am ajuns? ( autoevaluare și reflecție)
interesului
Fișă de feedback din partea colegilor
pentru a învăța
de la ceilalți și
pentru a-i sprijini
pe ceilalți în
învățare

3
3. MANAGEMENTUL Lecția 1 – La drum cu Pinocchio. Ocupații, funcții și meserii, 4.1. Compararea unor 6 S12 – S18
CARIEREI profesii și cariere. trasee
educaționale din Aprilie
Lecția 2 – Plimbare printre meserii: Codul ocupațiilor din România
perspectiva Școala
CAPITOLUL IV Lecția 3 – Popas printre meserii: Trasee educaționale, ocupații și alegerii carierei Altfel
DRUMURI SPRE cariere
VIITOR Lecția 4 – Drumuri spre viitor: criterii de alegere a unei cariere 4.2. Analiza unor
ocupații din
Lecția 5 – Recapitulare și evaluare. Suveniruri de călătorie.
perspectiva
Lecția 6 – Unde am ajuns? ( autoevaluare și reflecție) responsabilităților,
Fișă de feedback din partea colegilor condițiilor de
lucru și a
consecințelor
asupra stilului de
viață
4. Recapitulare finală, evaluare și autoevaluare. O destinație dorită: starea de bine. Cufărul meu cu comori. 2 S19 – S20

Galeria portofoliilor de ȋnvӑțare. Feedback-ul profesorului

S-ar putea să vă placă și