Sunteți pe pagina 1din 5

Aviz sef de catedra: Avizat:

Școala Gimnazială nr. 13 Alexandru cel Bun


Profesor: Musat Ana-Luiza
Disciplina: Lb. Engleza
Clasa: I A; I B; I E
Manual : Comunicare în limba modernă 1 – Engleză: manual pentru clasa I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică
Nr. Ore: 1 ore/săpt.
PLANIFICARE ANUALĀ
Anul şcolar 2019-2020

Conţinuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competenţe specifice Nr. ore Săpt. Observaţii
Crt. organizare tematica

1. INTRODUCTION 1. all 1 S1
REVISION

2. UNIT 1. MY LETTERS 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/


Welcome back to instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar,
school adresată cu atenţie de către interlocutor
Practise introducing 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, 3 S2 – S4
oneself and greeting dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul
others imediat, în mesaje articulate clar şi rar
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
pentru copii în limba modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut
folosind câteva detalii familiare (nume, gen, vârstã,
hobby)
- introducerea unei jucãrii
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
1
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
3. UNIT 2. MY FAMILY Present family 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/
members instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, S5 – S7
3
Present parts of a adresată cu atenţie de către interlocutor
house-talk about 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga,
location dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul
Listening activity imediat, în mesaje articulate clar şi rar
Talk about animals 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
and their mothers semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
pentru copii în limba modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare
personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte

4. UNIT 3. MY BIRTHDAY 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/


Present and practise instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar,
the names of adresată cu atenţie de către interlocutor
different presents 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga,
Present shapes and dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul
3 S8 – S 11 S8 = Vacanta
numbers from 1 to imediat, în mesaje articulate clar şi rar
10. 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea invatamant
Listening activity semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece primar (28
Consolidate the pentru copii în limba modernă respectivă octombrie – 1
language learnt in the 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple noiembrie)
unit 2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare
Portfolio: make a personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea
birthday card interlocutorului
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

2
5. UNIT 4. Present and practise 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga,
MY BODY the parts of the body dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din 3niversal
Present and practise imediat, în mesaje articulate clar şi rar 3 S12 – S14
commands 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
Listening activity semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
Talk about animals pentru copii în limba modernă respectivă
parts of the body 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
Consolidate the 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
language learnt in the reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
unit 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
Portfolio: draw your mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
body in your 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
notebook care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
6. MERRY CHRISTMAS ! Anotimpul iarna 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea 1 S15
CRACIUNUL semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
pentru copii în limba modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

7. REVISION 2. all 1 S16

8. UNIT 5. I CAN SING! Present and practise 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, 3 S17-S19
actions Talk about dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din 3niversal
ability imediat, în mesaje articulate clar şi rar
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
pentru copii în limba modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
3
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

9. UNIT 6. Talk about animals 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/
A BUTTERFLY and what they can do instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar,
Present and practise adresată cu atenţie de către interlocutor
the numbers from 11 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, 3
S20-S22
to 20 dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul
Listening activity imediat, în mesaje articulate clar şi rar
Consolidate the 2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare
language learnt in the personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea
unit interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple
referitoare la localizarea obiectelor din universul
imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
10. UNIT 7. A SWEET Present food and drink 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/
TOOTH items-talk about food instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar,
3 S23-S25
preferences adresată cu atenţie de către interlocutor
Present and practise 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga,
food items(fruit or dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul
vegetables) imediat, în mesaje articulate clar şi rar
Listening activity 2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare
Talk about fruit and personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea
vegetables interlocutorului
Portfolio: draw your 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
favourite fruit and reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
vegetable 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
4
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
11. UNIT 8. Talk about the weather 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga,
THE WEATHER Talk about seasons dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul
Listening activity imediat, în mesaje articulate clar şi rar
3 S26-S29 Saptamana 27
Consolidate the 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea = Saptamana
language learnt in the semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece altfel
unit pentru copii în limba modernă respectivă
Portfolio: draw your 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
favourite season in 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
your notebook reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

12. UNIT 9. Present and practise 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
LOOKING GOOD! items of clothing semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
Talk about items of pentru copii în limba modernă respectivă 4 S30-S33
clothing 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
Listening activity 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
Consolidate the reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
language learnt in the 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
unit mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
Portfolio: draw what 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
you are wearing today care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
13. REVISION 3.all
2 S34-S35

S-ar putea să vă placă și