Sunteți pe pagina 1din 6

Aviz sef de catedra: Avizat:

Școala Gimnazială nr. 13 Alexandru cel Bun


Profesor: Musat Ana-Luiza
Disciplina: Lb. Engleza
Clasa: III F
Manual : Set Sail 3, Virginia Evans, Jenny Dooley
Nr. Ore: 2 ore/săpt.
PLANIFICARE ANUALĀ
Anul şcolar 2019-2020

Nr. Unitati de invatare Obiective de referinta Continuturi Nr de ore Saptamana Observatii


crt.
1 Module 1 New comers ! 1.1 Identificarea semnificației TO BE (Present Simple), 5 S1-S3
Unit 1- School again globale a unui mesaj oral clar imperative, possessive adjectives,
articulat în contexte familiare plurals (–s) - to introduce oneself
2.1 Cererea și oferirea de and family members/ to greet
informații referitoare la others - to spell names; to give
Unit 2 – A new member numere, la prețuri, la commands; to identify colours - 5 S3-S5
exprimarea orei numbers 1-10 - to write about
2.2 Participarea la interacțiuni one’s family
în contexte de necesitate
imediată/ pe teme familiare
2.3 Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj
3.1 Recunoașterea semnificației
unor fraze uzuale tipice pentru
viața cotidiană
3.2 Identificarea semnificației
globale a unui text simplu pe
teme familiare
4.2 Redactarea unui mesaj
simplu către un coleg

1
2 Modular Revision and 1.2 Identificarea orei și a 4 S6-S7
Assessment 1 cantității exprimate numeric
(prețuri, numere)
în cadrul unui mesaj audiat
articulat clar și rar
3.1 Recunoașterea semnificației
unor fraze uzuale tipice pentru
viața cotidiană
3.2 Identificarea semnificației
globale a unui text simplu pe
teme familiare
4.2. Redactarea unui mesaj
simplu către un coleg
3 Module 2: Special Guests! 1.1 Identificarea semnificației -a/an; this/that/these/those; 5 S8-S11 S8 = Vacanta
Unit 3 – Toys for little globale a unui mesaj oral clar possessive case; in-on-under; invatamant primar
Betsy articulat în contexte familiare there is/there are; plurals (-es) - to (28 octombrie – 1
1.3 Manifestarea talk about possession; to identify noiembrie)
Unit 4 – Grandma! disponibilității pentru rooms & furniture/toys & things 5 S11-S13
Grandpa! receptarea de mesaje orale in a room; to talk about location -
simple adecvate vârstei to write about one’s house
2.1 Cererea și oferirea de
informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2 Participarea la interacțiuni
în contexte de necesitate
imediată/ pe teme familiare
2.3 Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, profesor
4.2. Redactarea unui mesaj
simplu către un coleg
2
4 Modular Revision and 1.3 Manifestarea 4 S14- S15
Assessment 2 disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârstei
3.1 Recunoașterea semnificației
unor fraze uzuale tipice pentru
viața cotidiană
3.3 Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, profesor
4.2. Redactarea unui mesaj
simplu către un coleg
5 Module 3 Furry Friends! 1.1 Identificarea semnificației -‘have got’; adjectives; 4 S16-S17
Unit 5 – It's got a big globale a unui mesaj oral clar plurals(irregular); numbers 11-20
mouth articulat în contexte familiare -to describe parts of the body; to
1.2 Identificarea orei și a talk about animals; to express
Unit 6- Pet shop fun ! cantității exprimate numeric ability (the verb CAN); to talk 4 S18-S19
(prețuri, numere) about age
în cadrul unui mesaj audiat
articulat clar și rar
1.3 Manifestarea
disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârstei
2.1. Cererea și oferirea de
informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2 Participarea la interacțiuni
în contexte de necesitate
imediată/ pe teme familiare
3.1 Recunoașterea semnificației
unor fraze uzuale tipice pentru
3
viața cotidiană
3.2 Identificarea semnificației
globale a unui text simplu pe
teme familiare
4.1 Scrierea unei felicitări de
ziua cuiva sau pentru o
sărbătoare
6 Modular Revision and 1.3 Manifestarea 4 S20-S21
Assessment 3 disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârstei
3.1 Recunoașterea semnificației
unor fraze uzuale tipice pentru
viața cotidiană
3.3 Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, profesor
4.2. Redactarea unui mesaj
simplu către un coleg
7 Module 4: Sporty 1.1 Identificarea semnificației to describe actions happening 4 S22-S23
Weather! globale a unui mesaj oral clar now (Present Continuous Tense) -
Unit 7- We're having a articulat în contexte familiare to talk about weather, seasons and
great time 1.2 Identificarea orei și a clothes - to describe what people
cantității exprimate numeric are wearing - to write a letter
Unit 8- Look at our (prețuri, numere) 4 S24-S25
snowman ! în cadrul unui mesaj audiat
articulat clar și rar
2.1. Cererea și oferirea de
informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2 Participarea la interacțiuni
în contexte de necesitate
imediată/ pe teme familiare
4
2.3 Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj
3.2 Identificarea semnificației
globale a unui text simplu pe
teme familiare
3.3 Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, profesor
4.2. Redactarea unui mesaj
simplu către un coleg
8 Modular Revision and 1.3 Manifestarea 5 S26-S29 Saptamana 27 =
Assessment 4 disponibilității pentru Saptamana altfel
receptarea de mesaje orale Saptamana 28: 21
simple adecvate vârstei aprilie = zi libera
3.1 Recunoașterea semnificației
unor fraze uzuale tipice pentru
viața cotidiană
3.3 Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, profesor
4.2. Redactarea unui mesaj
simplu către un coleg
9 Module 5 - All the Things 1.1 Identificarea semnificației to identify food and drink - to 4 S30-S31
I Like! globale a unui mesaj oral clar express likes and dislikes; to
Unit 9- He loves jelly ! articulat în contexte familiare order food; to tell the time - to
1.4 Manifestarea describe daily routines (Present
disponibilității pentru Simple Tense) - prepositions of
Unit 10 – In a week ! receptarea de mesaje orale time: in, on, at - days of the week 4 S32-S33
simple adecvate vârstei - some/any
2.1 Cererea și oferirea de
informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2 Participarea la interacțiuni
5
în contexte de necesitate
imediată/ pe teme familiare
2.3 Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj
3.1 Recunoașterea semnificației
unor fraze uzuale tipice pentru
viața cotidiană
3.2 Identificarea semnificației
globale a unui text simplu pe
teme familiare
4.2. Redactarea unui mesaj
simplu către un coleg
10 Modular Revision and 1.3 Manifestarea 4 S34-S35
Assessment 5 disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârstei
3.1 Recunoașterea semnificației
unor fraze uzuale tipice pentru
viața cotidiană
3.3 Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, profesor
4.2. Redactarea unui mesaj
simplu către un coleg