Sunteți pe pagina 1din 2

Demonstratia

Demonstratia este procesul logic ,bazat pe rationamente deductive si


inductive ,prin care din anumite propozitii (premise)adevarate este stabilit
adevarul unei alte propozitii (concluzia).

Structura demonstratiei

Orice demonstratie contine urmatoarele trei elemente:

1.teza de demonstrat:propozitia concreta care urmeaza sa fie demonstrata


altfel spus ,concluzia la care se va ajunge;

2.fundamentul demonstratiei:ansamblul premiselor (axiome ,postulate


teoreme,definitii,argumente) necesare sustinerii tezei(folosite pe parcursul
demonstratiei);

3.procedeul(procesul) demonstratiei: rationamentele (inferente


ipotetice,disjunctive,silogisme) prin care se deduce teza in fundament.

Regulile demonstratiei

Pentru a fi corecta demonstratia trebuie sa respecte anumite cerinte


referitoare la cele treielemente component e si anume: teza ,fundamental si
procedeul folosit.

Reguli privind teza de demonstrate:

1.Teza trebuie sa fie formulate in mod clar si précis.

2.Teza trebuie sa ramana aceeasi pe tot parcursul demonstratiei.

3.Teza nu trebuie sa fie o propozitie infirmata,ci una probabila.

Reguli privind fundamental demonstratiei:

1.fundamentul trebuie sa contina numai propozitii(premise) adevarate.

2.fundamentul trebuie sa poata fi demonstrat independent de demonstrarea


tezei.

Reguli privid procedeul demonstratie:


1.prin procedeele logice folosite ,teza trebuie sa rezulte cu necesitate din
fundament.

2.sistemul demonstrativ trebuie sa fie consistent ,sa nu admita teze contrare


intre ele.Astfel spus demonstratia este pe deplin corecta.

Tipuri de demonstratie:

In functie de procedeul utilizat: 1.Demonstratii intuitive;

2.Demonstratie formalizata;

In functie de intemeierea directa sau indirecta pe experienta :

3.Demonstratii inductive;

4.Demonstratii deductive;