Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala ....

Aria curriculară: Limbă şi Comunicare;


Disciplina: Limba Engleză
Prof.....
Planificare calendaristică an şcolar ..... clasa a X –a ....
(Upstream- Upper Intermediate – L1)
Semestrul I
Nr.crt Unităţi de învăţare Competenţe specifice Nr Data Observaţii
Conţinuturi ore
1 Revision 2 S1

2 Crossing Barriers 1.1.Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza


Means of communication titlului/ unui stimul vizual
Types of languages, gestures & feelings 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
Phrasal verbs 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
Articles, determiners, too/ enough, partitives, obiceiuri
countable/ uncountable nouns 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
Expressing preferences, making suggestions, discutii/ in mesaje de raspuns
responding - / +, making assumptions 4.3.Sintetizarea sub forma de schema/ notite a continutului unui
text scris
3 Moods and Feelings 1.1 Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza
Moods & emotions, physical sensations, titlului/ unui stimul vizual
expressing feelings 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
Phrasal verbs 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
Present simple & continuous obiceiuri
Stative verbs,used to-be/ get used to 2.2.Redactarea de paragrafe/ texte pe o tema de interes
Word formations 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
Asking about & expressing feelings, discutii/ in mesaje de raspuns
exclamations, indirect questions
4 Making a Living 1.1 Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza
Job skills & qualities, forms of money titlului/ unui stimul vizual
Confused words, idioms & phrasal verbs 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
-ing form or infinitive, reported speech, 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
introductory vbs, forming negative adj obiceiuri
Expressing & asking for opinions, agreeing/ 2.2.Redactarea de paragrafe/ texte pe o tema de interes

1
disagreeing, encouraging, demanding & 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
giving explanation discutii/ in mesaje de raspuns
5 Make Yourself at Home 1.1 Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza
Types of houses, rooms/ areas of a house, titlului/ unui stimul vizual
appliances & furniture, idioms 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
Present perfect simple & continuous 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
Word formation obiceiuri
Expressing wishes, making a complaint, 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
making suggestions/ recommendations discutii/ in mesaje de raspuns
4.3.Sintetizarea sub forma de schema/ notite a continutului unui
text scris
6 Modern Living 1.1 Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza
Appearance & character, media fame, idioms, titlului/ unui stimul vizual
lifestyles 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
Phrasal verbs 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
Adj, adv, comparisons, word formation, adj obiceiuri
suffixes 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
Asking for personal views, expressing likes/ discutii/ in mesaje de raspuns
dislikes & justifying, reacting to news, 4.3.Sintetizarea sub forma de schema/ notite a continutului unui
paying compliments text scris

Semestrul II
7 Going Places 1.1 Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza
Holiday objects, signs, travel titlului/ unui stimul vizual
Describing holiday experiences 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
Phrasal vbs,idioms 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
Modal vbs obiceiuri
Word formation, derivates 2.2.Redactarea de paragrafe/ texte pe o tema de interes
Interrupting, encouraging/ persuading/ 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
agreeing/ disagreeing,asking for opinions, discutii/ in mesaje de raspuns
apologizing
8 History 1.1 Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza
Peace & conflict, taking control, idioms, titlului/ unui stimul vizual
phrasal vbs 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
Past forms, past modals, word formation, vb 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
suffixes obiceiuri
2
Asking for confirmation, responding + / -, 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
expressing uncertainty discutii/ in mesaje de raspuns
Narrating personal experiences 4.3.Sintetizarea sub forma de schema/ notite a continutului unui
text scris
10 Learning Lessons 1.1 Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza
Education systems, types of school, exams & titlului/ unui stimul vizual
qualifications, idioms, phrasal vbs 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
The passive, the causative, -ing/ -ed ending 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
Congratulating, consoling, expressing and obiceiuri
justifying opinions, agreeing/ disagreeing, 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
giving opposing views, reacting discutii/ in mesaje de raspuns
4.3.Sintetizarea sub forma de schema/ notite a continutului unui
text scris
11 Planet Issues 1.1 Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza
Green issues, environmental problems, titlului/ unui stimul vizual
phrasal vbs, idioms 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
Future forms 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
Conditionals, mixed conditionals,wishes obiceiuri
Asking indirect questions 2.2.Redactarea de paragrafe/ texte pe o tema de interes
Expressing ignorance, uncertainty, concern, 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
introducing a topic, expressing negative discutii/ in mesaje de raspuns
feelings
9 The Cycle of Life 1.1 Anticiparea elementelor de continut ale unui text pe baza
Healthy lifestyle, eating, food & drinks titlului/ unui stimul vizual
Phrasal vbs, idioms, accidents & injuries 1.2.Identificarea sensului global al unui mesaj
Relative clauses, clauses of concession/ 2.1.Descrierea (oral/ in scris)a unor activitati cotidiene,
purpose obiceiuri
Question tags 2.2.Redactarea de paragrafe/ texte pe o tema de interes
Giving advice, rejecting/ accepting advice 3.1.Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul unei
discutii/ in mesaje de raspuns
Final Revision

S27 Săptămâna Şcoala Altfel: Să ştii mai multe să fii mai bun