Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

CLASA a III-a
SEMESTRUL al II-lea

Nr. ore: trunchi comun - 2


Nr. ore/săptămână - 2
Semestrul I: 14x2=28 ore
Semestrul II: 20x2=40 ore
Conf. Programei aprobate prin OMEN Nr. 5003 / 02.12.2014
Manual utilizat: ”LIMBA MODERNĂ - ENGLEZĂ”, cls. a III-a, Uniscan, 2015
Profesor:
Unitatea de învățământ:

NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE/CONȚINUTURI COMPETENȚE SPECIFICE NR. SĂPT. OBS


CRT. ORE
MODULE 3
1. UNIT 5 1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate
• 5b. COME OUT! numeric (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj
audiat articulat clar și rar
• 5c. WHERE’S ALVIN? 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de I
➢ Obiecte din casă necesitate imediată/ pe teme familiare 2
− Descrierea simplă de obiecte 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj 13-17 ian.
− Localizarea obiectelor 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
Intuirea posesiei simplu pe teme familiare
Prepozițiile de loc 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
de la prieteni, colegi, profesor
2. UNIT 6 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
• 6a. IN THE OLD HOUSE! oral clar articulat în contexte familiare
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
• 6b. WHERE’S MISSY? mesaje orale simple adecvate vârstei II-III
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de 4
• 6c. WELCOME! necesitate imediată/ pe teme familiare 20-24 ian.
➢ Camere 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj 27-31 ian.
➢ Obiecte din casă 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
− Descrierea camerei și a casei simplu pe teme familiare
− Localizarea obiectelor 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
There is/There are de la prieteni, colegi, profesor
3. Modular Revision and Assessment 3 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
Fun Time necesitate imediată/ pe teme familiare
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj IV
2
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite 3-7 feb.
de la prieteni, colegi, professor
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
MODULE 4
4. UNIT 7 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
oral clar articulat în contexte familiare
• VALENTINE’S DAY 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
mesaje orale simple adecvate vârstei
• 7a. IT’S SO CUTE! 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de V-VII
necesitate imediată/ pe teme familiare 6
• 7b. WE’RE ALL WELL! 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj 10-14 feb.
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text 17-21 feb.
• 7c. I’M SO SWEET! simplu pe teme familiar 24-28 feb.
➢ Părțile corpului 4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
− Descrierea simplă a unei persoane/animal
Intuirea timpului prezent la verbul ”have got”
Intuirea numărului
5. UNIT 8 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
• 8a. TALENT SHOW! oral clar articulat în contexte familiare
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui
• 8b. ABRACADABRA! personaj VIII-IX
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text 4
• 8c. WATCH ME GO! simplu pe teme familiare 2-6 mar.
➢ Activități 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite 9-13 mar.
− Exprimarea abilităților fizice de la prieteni, colegi, profesor
Intuirea timpului prezent la verbul ”have got”
6. Modular Revision and Assessment 4 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme familiare
X
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj 2
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
16-20
de la prieteni, colegi, professor
mar.
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
MODULE 5
7. UNIT 9 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
• 9a. MY NEW CLOTHES! oral clar articulat în contexte familiare
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
• 9b. A LOVELY DAY! mesaje orale simple adecvate vârstei
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de XI-XII
• 9c. WHO’S WEARING…? necesitate imediată/ pe teme familiare 4
➢ Îmbrăcămintea 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj 23-27 mar
➢ Vremea 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale 30 mar-3
− Descrierea unor activități prezente tipice pentru viața cotidiană apr.
− Descrierea vremii 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
Intuirea timpului Present Continuous de la prieteni, colegi, profesor
8. UNIT 10 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
• 10a. AT THE ANIMAL PARK! oral clar articulat în contexte familiare

Săpt. - Școala Altfel


1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
• 10b. WILD THINGS! mesaje orale simple adecvate vârstei
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de XIII-XIV
• 10c. TWO FUNNY RABBITS! necesitate imediată/ pe teme familiare 4
➢ Animalele 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale 20-24 apr.
− Întrebări și răspunsuri scurte la întrebări despre tipice pentru viața cotidiană 27-30 apr.
activități curente 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
− Descrierea unor animale de la prieteni, colegi, profesor
Intuirea timpului Present Continuous
9. Modular Revision and Assessment 5 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme familiare
XV
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj
2
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
4-8 mai
de la prieteni, colegi, professor
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
MODULE 6
10. UNIT 11 1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate
• 11a. LUNCHTIME! numeric (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj XVI
audiat articulat clar și rar 2
• 11b. FAIRY CAKES! 2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la 11-15 mai
numere, la prețuri, la exprimarea orei
• 11c. LISTEN TO MY TUMMY! 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
➢ Mâncarea necesitate imediată/ pe teme familiare
➢ Ora 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj
− Exprimarea preferințelor 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
− Exprimare orei fixe simplu pe teme familiare
A/AnSome/Any
11. UNIT 12 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
• 12a. ALVIN’S DAY! oral clar articulat în contexte familiare
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
• 12b. ENVIRONMENT DAY! mesaje orale simple adecvate vârstei
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de XVII
• 12c. ANOTHER LOVELY DAY! necesitate imediată/ pe teme familiare 2
➢ Activități cotidiene 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale 18-22 mai
➢ Zilele săptămânii tipice pentru viața cotidiană
− Descrierea activităților zilnice 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
Intuirea timpului Present Simple simplu pe teme familiare
Prepozițiile de timp 4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
12. Modular Revision and Assessment 6 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
XVIII-XX
Final Revision necesitate imediată/ pe teme familiare
Fun Time 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj
6 25-29 mai
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite
1-5 iun.
de la prieteni, colegi, professor
8-12 iun.
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg