Sunteți pe pagina 1din 60

Scoala Posticeala Sanitara Ministerul Educatiei Nationale

Slobozia Si
Cercetarii Stiintifice

Proiect de certificare a calificării profesionale


ASISTENT MEDICAL GENERALIST
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN INGRIJIRE PACIENTULUI
CU GASTRITA ACUTA

ÎNDRUMATOR: CANDIDAT:
Ass. Chirita Cristina Vlad Mihaela Madalina

SLOBOZIA
AUGUST

1
-2019-

Scoala Posticeala Sanitara Ministerul Educatiei Nationale


Slobozia Si
Cercetarii Stiintifice

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN ÎNGRIJIREA PACIENTULUI


CU GASTRITA ACUTA

Îndrumător: CANDIDAT:
Ass. Chirita Cristina Vlad Mihaela Madalina

SLOBOZIA
AUGUST

2
-2019-

MOTTO

Prima bogatie a omului este sanatatea !


(Ralph Waldo Emerson)

3
CUPRINS

I.Partea Generala
1. 1. Anatomia stomaculuI
1. 2. Fiziologia stomacului
2. Gastrita
2. 1. Definitie
2. 2. Etiologie
2. 3. Patogenie
2. 4. Forme clinice
2. 5. Diagnostic clinic
2. 6. Diagnostic paraclinic
2. 7. Diagnostic diferential
2. 8. Evolutie si prognostic
2. 9. Tratament

II Partea Speciala
Ingrijirea bolnavului cu gastrita de la internare ,a tehnicilor efectuate
de catre asistenta medicala de la internare pana la externare
2.1Tehnici utilizate in tratarea pacientului cu gastrita
2.2Profilaxie
2.3Educatia pentru sanatate
2.4Concluzii
II.Prezentarea cazurilor de boala

4
ARGUMENT

Lucrarea de faţă este o prezentare, pe baza unei relatari ce cuprinde autori de


prestigiu ai gastritei. Am ales aceasta lucrare deoarece bolile aparatului digestiv se
numără azi printre bolile care afectează cel mai des populaţia.
Gastrita, boala ce afectează mucoasa stomacală, are drept factor cauzator
nerespectarea unui regim de viaţă şi muncă raţional. Fuga după realizările şi împlinirile
materiale pune pe plan secund respectarea unei conduite sanitare în ceea ce priveşte
nutriţia organismului.
Astfel tot mai mulţi bolnavi se prezintă la unităţile sanitare acuzând simptomele
caracteristice ale gastritei (ale uneia din formele pe care aceasta le îmbracă). Îngrijirea
bolnavilor suferinzi de gastrită acută reprezintă o problemă care se poate rezolva mai
puţin prin tratament medicamentos şi mai mult printr-un regim de viaţă igienico-dietetic,
care este la îndemâna oricui.
Gastritele sunt inflamaţii acute sau cronice, difuze sau focale ale mucoasei
stomacului. Termenul de gastrită a fost introdus în 1908 de Brousoas. Gastrita este
interpretată diferit de clinician, endoscopist şi morfopatolog. De-a lungul anilor s-a
propus o serie de clasificări ale gastritelor, pornindu-se de la criterii clinice, topografice,
funcţionale, imunologice, endoscopice, radiologice şi etiologice. După descoperirea
bacteriei Helicobacter pylori, clasifcările anterioare au fost revizuite şi s-a propus o nouă
clasificare pentru unificarea tuturor elementelor, elaborate de un grup de specialişti în
gastroenterologie în 1990 la Congresul Mondial de Gastroenterologie de la Sydney, sub
denumirea de Sistemul Sydney de clasificare a gastritelor, sistemul Sydney combină
etiologia, acceptă asocierile patogenice cu topografia gastritelor, aceasta derivând din
observaţiile morfologice de bază, introducând şi o scară a gradării.
,, Rolul essential al asistentei medicale consta în a ajuta persoana sănătoasă
sau bolnavă să-şi menţină sau recâştige sănătatea prin îndeplinirea sarcinilor pe care
le-ar fi îndeplinit singur, dacă ar fi avut voinţă sau cunoştiinţele necsare. Asistenta
medicală trebuie să îndeplinească aceste funcţii astfel încât să-şi recâştige
independenţa cât mai repede posibil.’

5
I Partea generala

NOTIUNI DE ANATOMIE SI FIZIOLOGIE ALE STOMACULUI

1. 1. Anatomia stomacului
Stomacul este un organ cavitar abdominal, este segmentul cel mai dilatat al
abdomenului.

Fig 1.1

 Asezare
Stomacul se găseşte la etajul superior al cavităţii abdominale (etajul
supramezocolic), în loja gastrică, care este delimitată de diafragm, ficat, mezocolonul
transvers şi peretele abdominal. În mod normal poziţia lui este verticală.

6
Stomacul este fixat în loja gastrică prin următoarele mijloace de fixare:
continuitatea esofagului şi duodenului, pediculii vasculari, ligamentele peritoneale care
leagă stomacul de organele vecine, presiunea abdominală.

 Dimensiuni si capacitate
Stomacul are forma literei “J” când este gol, iar când este plin moderat are forma
unui cimpoi măsurând 25 cm lungime, 10 cm lăţime, 8 cm grosime. Capacitatea mijlocie
atinge 1300 ml.
În anumite împrejurări, mai ales în stările patologice, capacitatea se poate
modifica. Un obstacol la nivelul cardiei (cancer, stenoză) va îngreuna pătrunderea
alimentelor în stomac, ceea ce va duce la micşorarea organului. Un obstacol la nivelul
regiunii pilorice va împiedica evacuarea chimului în duoden, şi astfel va determina
creşterea cavităţii gastrice.

 Configuratie externa si raporturi


Stomacul prezintă trei porţiuni:
- fundul sau marea tuberculozitate este partea cea mai largă şi priveşte spre diafragm.
Reprezintă camera de aer a stomacului şi nu conţine alimente;
- corpul este partea mijlocie;
- porţiunea pilorică sau porţiunea orizontală este partea inferioară cea mai îngustă a
stomacului şi prezintă două segmente: antrul piloric şi canalul piloric.
Stomacul are două feţe: (anterioară şi posterioară), două margini (dreapta şi
stânga) şi două orificii (superior şi inferior).
Faţa anterioară a stomacului vine în raport cu faţa inferioară a lobului stâng a
ficatului pe care lasă o amprentă numită impresia gastrică, cu peretele anterior al
abdomenului şi cu muşchiul diafragm.
Faţa posterioară a stomacului vine în raport, prin bursa omentală cu peretele
posterior al abdomenului, cu splina, cu glanda suprarenală stângă, cu rinichiul stâng şi cu
pancreasul.
Marginea dreaptă sau mica curbură este concavă şi este orientată spre dreapta.
Ea prezintă o porţiune verticală, care se întinde de la cardie până la incizura angulară şi o
porţiune orizontală, prin ascendenţă, cuprinde incizura angulară şi prima porţiune a

7
duodenului (bulbul duodenal). Între mica curbură şi ficat se află un pliu peritonial care
leagă aceste organe, numit micul epiplon sau epiplonul gastro-hepatic.

Marginea stângă sau marea curbură este convexă şi orientată spre stânga, având o
lungime de circa 40 cm. De pe marea curbură a stomacului pornesc multe pliuri
peritoneale şi anume marele epiplon, care acoperă ca un sfert organele din cavitatea
abdominală, epiplonul gastrosplenic care leagă stomacul cu splina.
Orificiul superior al stomacului prin care comunică cu esofagul se numeşte cardia
şi este uşor dilatabil, având un muşchi sfincter slab dezvoltat, iar orificiul inferior dinspre
intestinul subţire se numeşte pilor şi este închis printr-un muşchi, sfincterul piloric.
 Structura stomacului

Fig 1.2

Peretele stomacului este constituit din patru tunici, care, considerate de la exterior
la interior sunt: tunica seroasă, tunica musculară, tunica submucoasă şi tunica mucoasă.
Tunica seroasă este formată din peritoneul visceral. Seroasa înveleşte stomacul
aproape în întregime, lăsând descoperită la nivelul ligamentului gastro-frenic, numai o
porţiune care vine în raport direct cu diafragmul.Ea se continuă cu elementele de

8
susţinere şi fixare a stomacului, alcătuind epiplonul gastrocolic, gastrohepatic şi
ligamentul gastrofrenic.
Tunica musculară este alcătuită din fibre musculare aşezate în trei straturi: stratul
extern format din fibre longitudinale, fiind continuarea fibrelor longitudinale ale
esofagului, al doilea strat conţine fibre aşezate circular, iar cel de-al treilea strat, cel
intern, este format din fibre dispuse oblic (parabolice).
Tunica submucoasă este formată din fibre conjunctive şi fibre elastice.
Tunica mucoasă numită şi mucoasa stomacală, se caracterizează prin aceea că
este prevăzută cu numeroase celule longitudinale numite plici gastrice. Mucoasa are o
grosime de 2 cm şi este formată dintr-un epiteliu cilindric simplu, printre care se află
glandele unicelulare, care secretă mucus şi dintr-un corion, în grosimea căruia se găsesc
numeroase glande gastrice în număr de aproximativ 40 de milioane, care alcătuiesc
aparatul secretor al mucoasei. După poziţia lor, după structura şi funcţiile pe care le
îndeplinesc, glandele gastrice sunt de trei feluri:
- glandele fundice, care sunt glandele principale ale stomacului(numite şi glande proprii),
se află situate în marginea fundică şi a corpului stomacului. Ele sunt glande tubuloase
ramificate sau simple, secretă acid clorhidric, pepsină, lubrifiant şi mucină;
- glande cardiale situate în mucoasa regiunii orificiului cardia, sunt glande tubuloase,
ramificate sau simple şi secretă lipoza stomacală şi lichid alcalin bogat în mucină;
- glande pilorice, situate în regiunea pilorică, sunt glande tubuloase ramificate sau simple,
secretă labferment şi mucină.
Stomacul este menţinut în poziţie prin continuitatea sa cu esofagul şi intestinul
subţire, prin peritoneu, prin legăturile pe care le are cu organele vecine şi prin presarea
abdominală.

9
Fig 1.3

Vascularizatia stomacului :
Stomacul este vascularizat de ramurile trunchiului celiac. Astfel artera stângă şi
artera gastrică dreaptă se anastomozează de-a lungul micii curburi a stomacului, artera
gastroepiplonică dreaptă se anastomozează cu artera gastroepiplonică stângă de-a lungul
marii curburi, arterele gastrice scurte, ramuri din artera splenică, vascularizează fundul şi
feţele stomacului. Ramurile tuturor acestor artere se anastomozează şi formează trei
reţele: reţeaua seroasă, reţeaua musculară şi reţeaua submucoasă. Din capilarele acestor
reţele se formează venele, care alcătuiesc un plex în submucoasă şi un al doilea plex în
subseroasă şi apoi formează venele stomacului: vena coronară a stomacului, venele
gastroepiplonice (dreapta şi stânga), toate aceste vene se varsă în vena portă şi ramurile
ei.

10
Venele limfatice ale stomacului formează o reţea mucoasă, o reţea musculară şi o
reţea submucoasă. Acestea sunt repartizate în mica curbură.

Fig 1.4

11
 Inervatia stomacului
Stomacul are o inervaţie complexă. Ea este formată din fibre provenite din plexul
selar care sunt fibre parasimpatice (din nervii vagi). Aceste fibre pătrund în peretele
stomacului unde formează pliuri simpatico-parasimpatice:
- un plex slab dezvoltat, numit plexul subseros, la suprafaţa tunicii musculare;
- un plex dezvoltat, aşezat în grosimea tunicii musculare, numit plexul Auerbach;
- un al treilea plex, mai puţin dezvoltat, se numeşte plexul Meissmer, aşezat în
submucoasă. Plexurile sunt formate din fibre nervoase şi din celule nervoase care se
distribuie la fibre musculare şi la celule glandulare ale mucoasei.
1. 2. Fiziologia stomacului
Stomacul are două funcţii principale: secretorie şi motorie Prin aceste funcţii
stomacul realizează digestia gastrică a alimentelor.
 Functia secretorie a stomacului constă în elaborarea sucului gastric de către
glandele mucoasei gastrice. Acesta este un lichid incolor, uşor opalescent.
Cantitatea de suc gastric secretată de stomac variază între 1-1,5 l în funcţie de
alimentaţie.
Componentele sucului gastric şi rolul lor în digestie.
Sucul gastric este alcătuit din apă (99%) şi dintr-o foarte mică proporţie de (1%)
de substanţe anorganice. Substanţele anorganice sunt reprezentate de acidul clorhidric şi
de diferitele săruri de sodiu, potasiu, calciu, magneziu. Acidul clorhidric, substanţa
anorganică principală şi caracteristică a sucului gastric, este secretat de celule marginale
sau parietale ale glandelor fundice. Rolul fiziologic al acidului clorhidric:
- activează enzimele pilorice din sucul gastric;
- contribuie la solubilizarea nucleoproteinelor şi a colagenului, la precipitarea
cazeinogenului din lapte şi la evacuarea conţinutului gastric;
- împiedică multiplicarea microorganismelor ajunse în stomac odată cu alimentele, deci
are rol antiseptic.
Substanţele organice sunt reprezentate de mucină şi enzime. Mucina este formată
din glicoproteine şi este secretată de celule epiteliale de la suprafaţa mucoasei. Mucoasa
împreună cu apa, electroliţii şi celulele descuamate formează mucusul gastric cu rol de a

12
apăra mucoasa gastrică împotriva agenţilor mecanici, termici şi chimici. Enzimele sunt
reprezentate de pepsină, lubrefiant şi lipoza gastrică. Pepsina este enzima proteolitică
care hidralizează proteinele alimentare şi produce coagularea laptelui.
Lubrefiantul sau renina gastrică este enzima prezentă în sucul gastric al sugarului
şi este secretat sub formă de preferment şi activat de acidul clorhidric. Are rol în
precipitarea cazeinogenului solubil din lapte, pe care îl transformă în cazeină şi
precazeinat de calciu.
Lipoza gastrică este enzima care acţionează asupra lipidelor alimentare. Ea are o
importanţă mare la sugar şi redusă la adult.
Reglarea secreţiei gastrice se realizează prin două mecanisme principale:
- un mecanism reflex, prin care se realizează reglarea reflexă a secreţiei gastrice;
- un mecanism umoral, prin care se realizează reglarea umorală a secreţiei gastrice.
Reglarea reflexă constă în participarea diferiţilor centri nervoşi în mecanismul de
secreţie al sucului gastric. Arcul reflex al reflexului gastrosecretor este foarte complex.
Receptorii se găsesc în diferite segmente ale aparatului digestiv. Căile aferente sunt
numeroase, după sediul receptorilor. Centrii nervoşi ai arcului reflex sunt situaţi în
diferite etaje ale sistemului nervos central dar cu predominanţă în substanţa reticulară din
bulb. Căile aferente sunt reprezentate sistemului nervos vegetativ şi în deosebi de
parasimpatic (nervul vag).
Reglarea umorală constă în participarea la mecanismul de secreţie al sucului
gastric a hormonului numit gastrină, care ia naştere în mucoasa stomacului din regiunea
pilorică după 20-40 minute de la ingestia alimentelor, trece apoi în sânge şi ajungând la
glandele gastrice le stimulează secreţia. Procesul gastrosecretor se desfăşoară în trei faze:
cefalică, gastrică şi intestinală.
Faza cefalică se realizează exclusiv printr-un mecanism reflex şi anume reflexele
necondiţionate. Contactul alimentelor cu mucoasa bucală este urmat de o abundentă
secreţie de suc gastric bogat în acid clorhidric şi pepsină. Reflexul gastrosecretor se poate
obţine şi prin excitarea organelor de simţ (văz, auz, miros). În acest caz, secreţia gastrică
este declanşată printr-un reflex condiţionat. Faza cefalică are o durată relativ scurtă (sub
30 de minute) dar este importantă deoarece grăbeşte procesul de digestie şi iniţiază
mecanismele fazelor următoare ale secreţiei gastrice. Faza gastrică are la bază mecanisme

13
nervoase şi umorale. Mecanismul nervos este declanşat de distensia stomacului pe care o
produce prezenţa de alimente. Mecanismul principal al fazei gastrice este cel umoral.
Contactul alimentelor cu mucoasa gastrică stimulează apariţia hormonului numit gastrină,
care este transformat în sânge la nivelul celulelor gastrosecretorii pe care le activează.
Mecanismul umoral acţionează atâta timp cât hrana rămâne în stomac, fiind astfel
responsabil de secreţia unei importante cantităţi de suc gastric.
Când ph-ul acestui suc ajunge în jurul cifrei doi, secreţia de gastrină este oprită printr-un
mecanism de retracţie activă.
Faza intestinală a secreţiei gastrice se realizează tot prin ambele mecanisme,
reflexe şi umorale dar cu predominanta evidenţă a celor din urmă. În această fază secreţia
gastrică este declanşată de prezenţa chimului gastric în duoden.
 Functia motorie a stomacului
În această noţiune sunt incluse toate mişcările imprimate pereţilor stomacului de
către musculatura acestora în contracţie. Ele sunt de două feluri: peristaltice şi tonice.
Mişcările peristaltice au caracter ondulatoriu, ele pornesc de la cardia şi se propagă până
la pilor, unde se sting sau se continuă până la rect. Mişcările constau în inele succesive de
contracţii şi de relaxări ale musculaturii circulante ale pereţilor.
Mişcările tonice sunt realizate de contracţia întregii musculaturi a stomacului. Ele
sunt mişcări de adaptare a capacităţii stomacului la conţinutul său, asigurând contactul
intim al mucoasei cu alimentele. Contracţiile tonice apar de-a lungul peretelui gastric,
începând din apropierea cardiei şi până la nivelul pilorului. Ele sunt de mai mică
intensitate decât cele peristaltice. Rezultatul mişcărilor este reprezentat, pe de o parte, de
amestecarea alimentelor cu sucul gastric, iar pe de alta, de evacuarea gastrică. În
evacuarea gastrică un rol important îl are sfincterul piloric, care se deschide şi se inchide
în mod ritmic.
Funcţia ritmică a stomacului se află sub controlul nervilor simpatici şi
parasimpatici precum şi sub control umoral.
 Transformarile substantelor alimentare in stomac
Prin mişcările peristaltice şi tonice ale stomacului, alimentele sunt bine
amestecate şi îmbibate cu suc gastric şi transformate într-o masă eterogenă care poartă

14
numele de chim gastric. În chimul gastric se găsesc proteine, lipide, glucide, în cantităţi
diferite, în raport cu compoziţia alimentelor ingerate.
Proteinele supuse acţiunii pepsinei şi transformate în polipeptide sunt cunoscute
sub denumirea de albumoase şi peptone care sunt solubile. Lipidele nu suferă
transformări chimice importante la nivelul stomacului deoarece lipaza gastrică nu poate
acţiona asupra lor la ph-ul acid existent în sucul gastric.
Glucidele rămân de asemenea netransformate din punct de vedere chimic
deoarece în sucul gastric nu există enzime specifice. Desăvârşirea digestiei proteinelor,
glucidelor şi lipidelor se face în sucul gastric.

Fig 1.5

15
GASTRITA

2. 1. Definitie
Gastrita reprezinta un proces inflamator al mucoasei gastrice, secundar de obicei
altor boli ale tractului digestiv si anexelor ( intestin, apendice, ficat, pancreas ), bolilor
altor organe ( plamani, rinichi ) sau unor boli generale.

Fig 1.6
Se deosebesc 2 forme importante de gastrita :
A. Gastrita acuta care poate fi :
- gastrita acuta simpla
- gastrita acuta oroziva si flegmonoasa
- gastrita alergica
B. Gastrita cronica

2. 2. Etiologie
A.Gastrita acuta poate avea urmatoarele cauze :

16
- antiinflamatoare nesteroidiene sau antibiotice administrate mai mult timp fara protectie
gastrica
- alimente/ bauturi prea fierbinti sau prea reci, consum excesiv de consimente
- stres
- alcool
- arsuri
- septicemii
- traumetisme
- caustice : hidrat de sodiu, acid sulfuric, acid azotic
- interventii chirurgicale
- soc
- diversi alergeni
B. Gastrita cronica poate avea urmatoarele etiologii :
- bacterii – Helicobacter Pylori

Fig 1.7

17
- consum excesiv de alcool, nicotina
- in avitaminoze
- dupa o gastrita acuta netratata corespunzator
- refluxul gastro-esofagian
- cauze autoimune
- cauze psihice – stres intens, sever

2. 3. Patogenie
Gastrita cu Helicobacter pylori începe tipic ca o gastrită acută antrală,
caracterizată prin inflamaţie intensă ce se extinde în timp, implicând întreaga mucoasă
gastrică şi producând gastrită cronică. La gazda susceptibilă, Helicobacter pylori
determină gastrita cronică activă ce poate determina ulterior apariţia ulcerului gastric sau
duodenal, cancerului gastric sau limfomului MALT.
Gastrita cronică activă este caracterizată printr-un infiltrat inflamator bogat în
neutrofile, limfocite B şi T, macrofage şi mastocite localizat în epiteliul gastric şi lamina
propria. Mastocitele sunt celule efectoare importante în patogenia gastritei. Totuşi, se
pare că Helicobacter pylori nu invadează mucoasa gastrică, ci îşi formează nişe la nivelul
acesteia, unde este protejat de secreţiile gastrice. Interacţiunea dintre Helicobacter pylori
şi mucoasă conduce la eliberarea unor cytokine proinflamatorii, cum ar fi interleukina 8,
care atrage polimorfonuclearele în focar şi iniţiază procesul inflamator. În mucoasa
pacienţilor cu infecţie Helicobacter pylori se pot detecta şi niveluri crescute de TNF-α,
IL-6, IL-10.

18
Fig 1.8

În 1997, Tomb şi colaboratorii au descifrat genomul Helicobacter pylori şi au


descoperit dife-renţe în gene ce codează factori de patogenitate ai bacteriei, cum ar fi
proteinele de suprafaţă. Două dintre cele mai importante gene ale Helicobacter pylori
sunt VACA şi CAGA. Pacienţii infectaţi cu tulpini secretante de toxină vacuolizantă au
un risc mai crescut de apariţie a ulcerului peptic.
Tulpinile care produc proteina CAGA sunt asociate cu un risc crescut de apariţie a
cancerului gastric.

2. 4. Forme clinice
A. Gastrita acuta infectioasa
 Simptomatologie
Manifestările clinice variază în funcţie de agresivitatea factorului patogen, de
integritatea şi lezarea anterioară a mucoasei gastrice şi de reactivitatea organismului.

19
După 4 până la 8 ore după ingerarea factorilor patogeni, apar primele semne caracterizate
prin: greaţă, regurgitări, senzaţii de presiune sau durere în epigastru, urmate la scurt timp
de vărsături alimentare bogate, nedigerate, acide amestecate, cu mucus abundent. După
golirea stomacului vărsăturile sunt bilioase. Simptomele sunt asociate cu dureri de cap,
transpiraţii, valuri de căldură, eructaţii şi miros supărător de ouă clocite. La examenul
clinic se constată tegumente palide, secundare tulburări vasemotorii, limba saburală,
temperatura subfebrilă sau normală. Regiunea epigastrică este sensibilă la palpare.
Tensiunea arterială este normală. În cazuri grave, în urma pierderilor de lichide se
întâlneşte hipertensiune, în urină se constată urebilina crescută, traducând leziuni hepatice
asociate. În formele severe de gastrită şi gastrite acute repetate secreţia de acid clorhidric
dispare pentru o anumită perioadă de timp.
 Anatomie patologica
În funcţie de agresivitatea factorului nociv, procesul inflamator interesează
mucoasa şi stratul muscular. Mucoasa stomacală este congestionată, edematiată, acoperită
cu mucus.
 Etiopatogenie
Gastrita acută catarală (infecţioasă) este provocată de factori multipli:
- factori clinici: alcool, medicamente.
- factori toxiinfecţioşi: alimente alterate prin infecţii microbiene, prin toxine sau
purtătoare de germeni microbieni.
- factori fizici: alimente şi băuturi fierbinţi sau reci.
- factori mecanici: supraîncărcarea şi destinderea succesivă a stomacului cu alimente
ingerate în exces mai ales la indivizi suferinzi anterior de gastrite cronice.
- factori alergici: la anumite persoane, ingerarea de alimente la care organismul este
sensibilizat (fragi, lapte, ouă).
Excitaţiile puternice ale receptorilor chimici, fizici, termici, transmit impulsuri
patologice la scoarţă, determinând tulburări complexe în organism: cefalee, transpiraţii,
palpitaţii, reacţii reflexe produse de excitarea staţiilor vegetative complexe.
 Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se stabileşte din semnele caracteristice. Se face diagnosticul
diferenţial cu sindroamele abdominale acute:

20
-în colecistita acută: durerea are localizare de predilecţie în hipocondrul drept, este
pronunţată şi iradiază în spate, conjunctivele sunt subicterice; în urină se găsesc pigmenţi
biliari. După dispariţia crizei dureroase starea generală a bolnavilor este bună.
- în toxiinfecţiile alimentare: tabloul clinic este dominat de sindromul diareei cu
fenomene de duodenită, febră ridicată, evoluţie prelungită a bolii, iar examenul
bacteriologic depistează germenul în cauză.
 Evolutie si prognostic
În general gastrita acută are o evoluţie favorabilă. În formele severe bolnavii pot
rămâne cu sechele de gastrită cronică.
 Tratamentul
Constă în primul rând în măsuri igienico-dietetice. Iniţial se recomandă repaus la
pat şi se interzice orice fel de alimentaţie, în primele două zile sunt permise numai apă
fiartă şi răcită, infuzii de mentă, muşeţel, sunătoare etc. Ulterior alimentaţia este reluată
treptat, începând cu supe de zarzavat limpezi sau cu puţin orez, brânză de vaci, caş
proaspăt, făinoase cu apă şi lapte, mere coapte, supă de carne de vacă fiartă şi tocată.
După mese bolnavul va bea o infuzie de mentă şi va păstra repausul la pat cu comprese
călduţe pe abdomen. După aproximativ 7-8 zile se va trece treptat la o alimentaţie
normală.
Tratamentul medicamentos constă în primul rând în combaterea tulburărilor
hidroelectrolitice, pe primul plan fiind rehidratarea mai ales în cazul bolnavilor cu
vărsături şi cu diaree intensa. Se administrează soluţie glucozată şi cloruro-sodică
izotonică, în cantităţi direct proporţionale cu gradul de deshidratare (2-3 litri) .
Pentru combaterea vărsăturilor şi durerilor epigastrice se recomandă:
- TORECAN – o fiolă de 6,5 mg.
- SCOBUTIL – o fiolă de 10 mg. în asociere cu PAPAVERINĂ – o fiolă de 40 mg.
În cazul unor agenţi infecţioşi (stafilococi, salmonele), se administrează
antibioticele sau chimioterapicele corespunzătoare.
B. Gastrita flegmonoasa

21
Fig 1.9

 Simptomatologie

Tabloul clinic este caracterizat printr-o stare septică cu sindrom abdominal acut.
Debutul este brusc, cu frison, febra cu caracter remitent, putând ajunge până la 40 grade
C, dureri atroce în epigastru, greţuri, vărsături, care împiedică orice ingerare de alimente.
Starea generală este alterată, apar fenomene reci, vărsăturile sunt rare purulente.
La examenul fizic se constată facies peritonial, apăsare abdominală cu
sensibilitate exagerată la presiune în epigastru, leucocitoza (20000-30000), cu
polinucleoza şi granulaţii toxice. Radiologic se constată efect de umplere. Fenomenele
clinice se agravează, imitând tabloul unei stări grave abdominale.
 Complicatii
Cea mai gravă complicaţie este perforaţia în cavitatea abdominală liberă
determinând peritonita purulentă generalizată. Perforaţia se poate produce într-un organ
de vecinătate. Trombozele vasculare determină abcese metastazice în ficat, plămân sau
alte organe.
 Anatomie patologica
Procesul inflamator purulent cuprinde toate straturile peretelui stomacal.
Inflamaţia purulentă poate fi difuză sau localizată, limitându-se la un abces solitar.
Procesul inflamator interesează sistemul limfatic şi vascular. Vasele limfatice sunt

22
îngroşate iar venele sunt trombozate, constituind un factor favorizant pentru metastazele
septice la distanţă. Conţinutul stomacului poate avea aspectul unui exudat purulent.
 Etiopatogenie
Inflamaţia este de origine infecţioasă bacteriană, de cele mai multe ori
streptococică. Infecţiile cu stafilococi, coci, pneumococi, proteus, sunt mai rare. În
formele primitive orice eroziune, plagă chirurgicală a mucoasei, leziune ulceroasă poate
constitui o poartă de intrare pentru streptococ. Formele secundare se întâlnesc în
endocardită, febra puerperelă, osteomielita, febra tifoidă, gastrita flegmonoasă fiind un
simptom în tabloul grav de septicemie.
 Diagnostic
Diagnosticul se face foarte greu, de multe ori îl stabileşte chirurgul în cursul
laparatomiei. Diagnosticul diferenţial trebuie făcut cu sindroame abdominale acute.
- în ulcerul gastric perforat lipseşte starea septică, abdomenul este retractat, iar la
examenul radiologic se constată imaginea aerică subdiafragmatică.
- în pancreatita acută: abdomenul este balonat fără apărare prea mare, iar glicemia şi
amilazuria sunt crescute, uneori apare glicezurie.
- în perforaţia colecistitei purulente se găsesc crize hepatice repetate în antecedente.
Durerea are o localizare de predilecţie în hipocondrul drept cu iradieri
caracteristice în spate şi umărul drept.
 Evolutie si prognostic
Sunt foarte grave. Moartea survine în ziua a 6-8-a, prin colaps, peritonită
generalizată, perforaţie sau prin stare septică, formele localizate se pot vindeca.
 Tratamentul
- constă în primul rând în administrarea de antibiotice în doze mari (printre care şi
penicilina cristalizată G), după o rapidă reanimare se recomandă intervenţie chirurgicală
care constă în drenaj sau gastrectomie parţială, în funcţie de situaţia existentă.
Mortalitatea operatorie este relativ mare (20%). În lipsa tratamentului chirurgical
mortalitatea este de 100%.

23
C. Gastrita acuta hemoragica

Fig 1.10

Gastrita acută hemoragică este una din cauzele frecvente ale hemoragiei digestive
superioare, alături de ulcerul gastro-duodenal şi de varicele esofagiene. Acest tip de
gastrită este mai bine cunoscut în ultima vreme de când examenele endoscopice se
practică pe o scară tot mai largă. De remarcat este faptul că gastrofibriloscopia trebuie
practicată cât mai aproape de debutul sângerării, existenţa unui interval prea mare de timp
putând determina o dispariţie a leziunilor caracteristice. Din punct de vedere anatomo-
patologic, deosebim două tipuri de gastrită hemoragică ce se individualizează şi prin
particularităţi etiologice şi anume:
- gastrita erozivă determinată cel mai des de medicamente (poate fi prezentă şi sub
denumirea de gastrită medicamentoasă).
- ulcerele acute de stres, ce apar în contextul unor stări grave (traumatisme, intervenţii
chirurgicale etc.)
La examenul endoscopic, în primul tip de gastrită hemoragică (erozivă) se
constată multiple leziuni sângerânde, de mici dimensiuni, distribuite pe întreaga suprafaţă
a mucoasei gastrice sau localizate într-o anumită regiune: fund, corp, antrus, alături de
eroziuni, se mai remarcă peteşii, hiperexie difuză, friabilitatea mucoaselor. Examenul

24
histologic arată caracterul superficial al eroziunilor, care sunt pierderi de substanţe ce nu
depăşesc tunica musculară.
În ulcerele acute de stres, endoscopia arată ulceraţii mai intense, în număr redus,
iar biopsia demonstrează o profunzime mai mare decât cea din gastrita erozivă, pierderea
de substanţă depăşind tunica musculară şi ajungând în submucoasă.
 Simptomatologie
Simptomatologia gastritelor hemoragice este dominată de sângerare, tradusă prin
hematomoză sau melena, unii bolnavi prezintă concomitent dureri în epigastru şi greţuri.
 Diagnosticul
- se face cu ajutorul gastrofibriloscopiei, practicată chiar în ziua episodului hemoragic.
Examenul radiologic gastrointestinal cu bariu nu are utilitate, întrucât eroziunile
superficiale nu pot fi puse în evidenţă cu ajutorul acestui examen, un examen foarte atent
cu dublu contrast, le poate totuşi determina.
 Tratamentul
Tratamentul gastritei hemoragice se face prin:
- transfuzie de sânge, care trebuie să se facă cu promptitudine pentru înlocuirea
volumului de sânge pierdut.
- spălături gastrice care favorizează oprirea sângerării, cu soluţii cloruro-sodice izotonice,
la o temperatură cât mai scăzută.
Intervenţia chirurgicală este necesară numai când sângerarea nu poate fi oprită,
ceea ce nu se întâmplă în cazul unor ulceraţii relativ profunde. Se practică de obicei o
antrectomie şi o vagetomie, şi nu rareori o gastrectomie totală.
D. Gstrita acuta toxica (coroziva)

25
Fig 1.11
Este o formă a gastritei acute. Ea este determinată de substanţe concentrate cu
acţiune necrozivă. Ingestia substanţelor caustice poate fi accidentală sau intenţională la
adult în scop de sinucidere. Substanţele ingerate pot fi acizi puternici, fie baze, fie alte
substanţe, tinctura de iod, biclorura de mercur, acid oxalic, arsenic, azotat de argint.
 Simptomatologie
Ingerarea causticului produce leziuni profunde în cavitatea bucală, faringe, esofag
şi stomac. Bolnavii se plâng de durere în gură, retrosternal dar mai ales în regiunea
epigastrică, au salivaţie abundentă şi jenă pronunţată la deglutiţie. Leziunile gastrice
profunde provoacă vărsături cu conţinut bogat în mucus, amestecat cu sânge. În formele
severe starea generală se agravează, se produce colaps cardiovascular cu cianoză,
transpiraţii şi extremităţi reci. La examenul fizic se constată arsuri peribucale în gură şi
faringe sub formă de ulceraţii acoperite cu false membrane difteroide. Tegumentele sunt
palide. La presiune, sensibilitate exagerată în zona epigastrică. Pulsul este mic, frecvent
tensiunea coborâtă, urina conţine albumină, urebilinogen. Cantitatea de urină este
diminuată. Examenul radiologic este indicat în faza de ameliorare. În această fază se pot
distinge leziuni erozive.
În unele cazuri se pot observa leziuni ulcerative localizate pe curbura mică.
Relieful mucoasei este şters în cazul fazelor de evoluţie spre scleroză. Peretele
stomacului este rigid şi are dinamica redusă. Leziunea scleroasă progresivă localizată în
regiunea antrală produce stenoze pilorice.
 Complicatii
a) precoce colaps cardio-vascular, bronhopneumonie, edemul glotei şi hemoragie
gastrică. Perforaţia se întâlneşte rar.
b) tardive: gastrita cronică , ulceraţii gastrice, stenoza pilorică, stomac mic scleros,
stenoza esofagiană.
 Diagnostic
Diagnosticul gastritei corozive se face uşor, din constatarea leziunilor bucale,
peribucale, a durerilor mari în epigastru şi din starea generală alterată.
 Prognostic

26
Prognosticul este în funcţie de concentraţia şi cantitatea substanţei ingerate şi de
precocitatea instituirii tratamentului. Prognosticul este grav în cazuri complicate cu
bronhopneumonii cu colaps cardio-vascular, cu edem al glotei şi cu leziuni seroase
asofagiene. Gastrita corozivă are un prognostic favorabil în intoxicaţiile cu acizi slabi, cu
lizol şi cu carbonat de potasiu.
 Tratamentul
- trebuie instituit foarte repede.
În intoxicaţiile cu acizi sau baze spălăturile gastrice sunt contraindicate. În
intoxicaţiile cu sărurile metalelor grele, cu alcool şi cloroform, spălăturile trebuie făcute
cu prudenţă. Evacuarea conţinutului stomacal se face prin administrare de vomitive,
injecţii cu apomorfină 0,01 gr. Se împiedică acţiunea caustică prin ingerarea de lichide cu
efect neutralizant. În intoxicaţii cu soluţii acide se administrează ca antidot soluţii
alcaline de magneziu, bicarbonat de sodiu sau potasiu, lapte sau albuş de ou. În intoxicaţii
cu nitrat de argint – clorura de sodiu; intoxicaţii cu săruri de zinc – carbonat de sodiu sau
potasiu, în intoxicaţii cu săruri de cupru ferocinat de potasiu, o linguriţă în ½ pahar cu
apă. Durerile se calmează prin injecţii cu atropină şi soluţie anestezică 2% câte o linguriţă
la 2 ore.
Pe regiunea gastrică se aplică punga cu gheaţă. Se prescriu pansamente gastrice:
carbonat de bismut, 3-5 linguriţe pe zi. În cazuri grave, injecţii cu analeptice. Se evită
complicaţiile infecţioase prin injecţii de penicilină. În primele zile se va administra
soluţie de glucoză intravenos. Se trece în mod progresiv la regim de lichide, lapte, supe,
făinoase ca şi în gastrita acută simplă.
 Evolutia
- depinde de gradul leziunilor produse de toxic, examenul endoscopic, făcut cu multă
prudenţă, permite o apreciere exactă a severităţii leziunilor, pe baza acestui examen se va
indica laparatomia, urmată de rezecţia zonei necrozate, ce prezintă mare potenţial de
perforaţie. În cazul ingestiei de alcali, certicoterapie, în doză de 60 mg câte 20 mg la 8
ore, pare să prevină evoluţia stenozantă. După încheierea fazei acute, bolnavului i se
recomandă un regim de curăţare, similar celui din ulcerul gastro-duodenal, evoluţia poate
fi favorabilă, dar poate apare o stenoză pilorică, pentru care se indică tratament
chirurgical.

27
E. Gastrita cronica

Fig 1.12

Gastrita cronică este cea mai frecventă suferinţă a stomacului.


Este foarte greu să facem o cracterizare justă a acestei boli. Din punct de vedere
morfologic distingem gastrite hipertrofice, atrofice şi mixte. Din punct de vedere
funcţional gastritele se împart în gastrite hiperacide şi anacide. Exeperienţa clinică a
arătat că, de cele mai multe ori, gastrita hipertrofică este hiperacidă, iar cea atrofică este
anacidă, fără a constitui o regulă. Cele două varietăţi clinice, hipertrofică şi atrofică, sunt
etape evolutive ale procesului inflamator de gastrită cu dezordini secretorii şi motorii
diferite. După depistarea leziunii distingem gastrite antrale, fundice şi generalizate.
Inflamaţia cronică a mucoasei gastrice se observă la toate vârstele, cu o frecvenţă
mai mare între 20 şi 35 de ani. Ea se întâlneşte mai ales la bărbaţi.
 Simptomatologie
Gastrita hipertrofică. În faza iniţială, bolnavii se plâng de senzaţii de plenitudine,
presiune în regiunea epigastrică, eructaţii care apar imediat după mese cu alimente greu
digestibile. Pofta de mâncare este păstrată sau capricioasă. Unii bolnavi suportă bine
condimentele. Uneori bolnavii se plâng de salivaţie abundentă sau gură uscată care
îngreunează masticaţia. Vărsăturile se întâlnesc mai des în gastritele etilice, au caracter

28
matinal şi conţin mucus abundent. După o perioadă de timp apar arsuri şi dureri fără orar
precis. În 65% ele sunt permanente şi se exagerează după mese.
În gastritele antrale durerile pot avea ritmul asemănător ulcerului gastro-duodenal,
apar precoce sau tardiv după mâncare, în unele cazuri apar dimineaţa pe nemâncate.
În interpretarea semnelor trebuie să fim prudenţi, întrucât gastrita hipertrofică
poate fi asociată de ulcer duodenal. În aceste cazuri durerile cu caracter de periodicitate
ale ulcerului devin permanente. Ca şi în boala ulceroasă sunt forme gastrice care
evoluează uneori cu semne dispeptice, fără dureri.
Funcţia intestinală este normală. În perioada de dureri mari, bolnavii au
constipaţie, în achilie, diaree cu caracter de putrefacţie, care dispare la tratamentul cu acid
clorhidric şi pepsină.
O serie de bolnavi prezintă după mese o serie de tulburări nervoase, indispoziţie,
migrene, ameţeli, valuri de căldură, transpiraţii, stare de slăbiciune. Aceste fenomene sunt
manifestări reflexe produse de stimului patologici plecaţi de la suprafaţa inflamată a
mucoasei gastrice, inflamaţia exagerând excitabilitatea interoceptorilor mecanici, chimici,
termici.
La examenul obiectiv starea generală a bolnavilor este bună, ei nu slăbesc doar în
cazul în care nu se pot alimenta suficient. Limba este saburală. La palpare, sensibilitatea
este mai extinsă în regiunea epigastrică decât în ulcerul peptic gastro-duodenal.
Examenul sucului gastric. Gastrita modifică funcţia secretorie glandulară. În
gastrita antrală sau ulcerativă se constată hipersecreţie cu hiperaciditate. La bătrâni sau la
gastrita cu evoluţie lungă funcţia secretorie indică valori scăzute sau anaciditate. Curba
acidităţii poate reveni la normal dacă funcţia glandelor nu este complet compromisă.
Un sipmtom important de gastrită este secreţia bogată în mucus şi alterarea
funcţiei de eliminare a mucoasei gastrice. După injectarea de roşu neutru, eliminarea
colorantului în sucul gastric este absentă sau întârziată.
Examenul gastroscopic. În diagnosticul gastritei atrofice endoscopia este o metodă
suverană.
Gastrita atrofică poate fi difuză sau areolară. Forma difuză este generalizatăsau
localizată cu predilecţie în regiunea antrală sau fundică. Mucoasa are o culoare roz,
palidă cu nuanţe cenuşiu roz. Într-o fază evoluată, suprafaţa devine netedă, pliurile

29
mucoasei de pe faţa posterioară dispar progresiv. Cu timpul mucoasa devine subţire,
transprentă. Se distinge reteaua vasculară cu arborizare neregulată.Vasele sunt bine
vizibile în câmpul endoscopic. Prezenţa lor indică gradul evolutiv al procesului atrofic.
Gastrita areolară se observă mai ales în anemia pernicioasă. Leziunile sunt segmentare,
circumscrise şi sunt caracterizate prin pliuri de culoare albastră sau cenuşie-verzuie, care
contrastează cu restul mucoasei gastrice, de aspect normal. Secreţia gastrică este absentă.
Se pune întrebarea dacă examenului gastroscopic i se poate acorda o valoare
diagnosticală absolută. În interpretarea imaginilor gastroscopice, mai ales a gastritelor
superficiale trebuie să fim prudenţi, întrucât modificări discrete ale mucoasei pot fi
determinate şi de unele substanţe medicamentoase, de alimente iritante sau de perturbări
de origine neuroreflexă. De aceea, în diagnosticul gastritei este necesar întotdeuna să
avem o privire sinoptica a datelor clinice, radiologice si gastroscopice.
 Anatomie patologica
Gastrita cronică se prezintă sub formă hipertrofică şi atrofică.
Gastrita hipertrofică poate fi generalizată sau localizată, cu predilecţie pe faţa
posterioară a regiunii antrale şi curbura mică. Mucoasa este îngroşată, edemaţiată. Pe
suprafaţa ei se văd formaţii mamelonate, verucoase sau eroziuni ulcerative, de dimensiuni
variate.
Gastrita atrofică are mucoasa subţiată, transparentă, cu pliuri dispărute. Sunt
forme localizate în placard, mici eroziuni superficiale, caracteristice în anemia perniciosă.
 Etiopatogenie
Este greu să precizăm factorii etiologici, care determină gastrita cronică în
diferitele cazuri, întrucât stomacul, mai mult decât orice alt organ, este expus zilnic
excitaţiilor mecanice, chimice, fizice, toxice şi bacteriene.
Gastrita cronică poate fi determinată de cauze multiple:
Alimentaţia neigienică prin calitatea, cantitatea şi prin ritmul neregulat de
administrare, masticaţie proastă, dentiţie defectă, abuz de medicamente, băuturi reci sau
prea fierbinţi. Dintre medicamentele cu acţiune iritantă amintim salicilatul de sodiu,
iodul, bromul, digitala, teocina, sulfamidele, antertemicele etc.

30
Gastritele de origine microbiană se întâlnesc la bolnavi suferind de bromşiectazii,
bromşite putride, abcese pulmonare şi TBC, apărute în urma înghiţirii sputei purulente
infectate.
Gastrita alergică este secundara reacţie anticorp-antigen şi punerea în libertate a
substanţelor de natură histaminică.
Toţi factorii amintiţi, împreună cu alţii, pe care nu-i cunoaştem încă, sunt
susceptibili de a favoriza tulburări ale funcţiilor secretorie şi motorie a stomacului şi de a
determina apariţia modificărilor morfologice într-o etapă avansată.
 Complicatii
În evolutia gastritelor se întâlnesc numeroase complicaţii.
- Hemoragii gastrice. Survin în gastrita cronică erozivă sau ulcerativă. Simptomele
clinice sunt în funcţie de cantitatea sângelui piedut
- Enterita sau enterocolita este secundară gastritelor atrofice aclorhidrice. Diareea are un
caracter de putrefacţie şi este bine influenţată de regim corespunzător şi de acid
clorhidric.
- Manifestările alergice sunt secundare tulburărilor de resorbţie la nivelul intestinului
subţire. Este posibil ca în aceste cazuri să intervină şi tulburarea funcţiei antitoxice a
ficatului
- Perigastrita. Procesul inflamator al mucoasei poate uneori cuprinde şi seroasa,
determinând inflamaţii de vecinătate, fenomene de perigastrită. Ea este localizată pe mica
curbără, pe faţa posterioară sau este generalizată. Semnele clinice sunt caracterizate prin
senzaţii de presiune şi dureri permanente cu iradieri în spate, influenţate mai ales de
schimbarea se poziţie sau de mişcări.
 Diagnostic
Gastrita cronică are simptome asemănătoare cu suferinţa altor organe. Pentru
precizarea diagnosticului, facem apel la examinările de radiologie, gastroscopie şi datele
clinice. Anamneza ne informează asupra factorului etiologic, asupra cauzei gastritei.
Diagnosticul diferenţial trebuie făcut cu o serie de boli şi cu ulcerul gastro-
duodenal. Lipsa caracterului periodic al durerii, neinfluenţarea ei prin alimentaţie sau
alcaline, diferenţiază gastrita de ulcerul gastric. Semnele dispeptice ca anorexie,
inapetenţă, miros urât, limbă saburală, vărsături mucoase matinale, precum şi tulburările

31
neuroreflexe: ameţeli, migrene sunt caracteristice gastritei cronice şi nu se găsesc de
obicei în ulcer.
Gastrita hipertrofică poate imita tabloul clinic al ulcerului duodenal. În aceste
cazuri, secreţia gastrică este bogată în mucus, valorile de aciditate sunt crescute, iar
radiologic, duodenul are contur regulat. În cazuri dubioase suntem atenţi pentru că
înapoia gastritei se poate ascunde ulcerul peptic.
În faza incipientă cancerul gastric se confundă frecvent cu gastrita.
Fenomenele dispeptice, inapetenţa, aclorhidria, durerile vagi, neinfluenţate de
alcaline, se întâlnesc în ambele afecţiuni. Radiografiile în serie şi gastroscopia lămuresc
diagnosticul. Evoluţia lungă pledează în favoarea gastritei. În cancer constatăm o slăbire
importantă. Agravarea clinică este paralelă cu agravarea radiologică.
Diagnosticul diferenţial trebuie apoi făcut cu colecistita cronică în faza dispeptică
care determină dureri în epigastru pe cale reflexă. Durerile au evoluţie scurtă, de 1-2 zile,
iradiază în spate, sunt influenţate de greşeli alimentare, în special de grăsimi şi ouă, iar la
femei sunt exagerate în perioada menstruală.
Diagnosticul diferenţial trebuie făcut cu toate stările dispeptice, şi cu parazitozele
intestinale.
 Evolutie si prognostic
Evoluţia şi prognosticul gastritelor cronice sunt variate. Sunt cazuri în care
evoluează într-un ritm rapid spre forma atrofică: un procent mare rămâne la forma
hipertrofică.
În general, evoluţia şi prognosticul sunt în funcţie de diagnosticul precoce, de
leziunea anatomopatologică şi de tratamentul urmat. Îndepărtarea factorului etiologic
asigură vindecarea gastritelor. Persistenţa agresiunilor sau repetarea lor la intervale scurte
determină inflamaţii cronice, cu evoluţie spre atrofie progresivă.
Gastrita artrofică anacidă are o tendinţă de regenerare la indivizi tineri. Gastrita
hipertrofică superficială se vindecă. Forma erozivă şi ulceractivă este refractară la
tratament. Chiar dacă se obţine o vindecare clinică, semnele radiologice şi gastroscopice
persistă. Gastrita hipertrofică antrală este influenţată foarte greu de tratament.
Reabilitarea funcţiei secretorii se remarcă mai mult în forma hipertrofică: disfuncţia
glandulară este ireversibilă în gastrita atrofică progresivă.

32
2. 5. Diagnostic clinic
În gastrita simptomatologia este complexă, dar nespecifică, principalele
manifestări fiind: epigastralgii, vărsături, greaţă, pirozis, balonări, plenitudine post-
prandială, saţietate precoce, regurgitaţii, eructaţii.
În ceea ce priveşte tabloul clinic, se discută despre sindromul funcţional
digestiv(cuprinde douămari entităţi: durerea abdominală recurentă şi vărsăturile) sau
complicaţiile revelatoare.
Durerea abdominală este în general difuză, uneori epigastrică sau periombilicală,
în orice caz dificil de localizat, mai ales la copiii sub 6 ani. Peste această vârstă copilul
poate identifica destul de bine sediul suferinţei .Vărsăturile sunt în general alimentare şi
au caracter matinal.
A. Gastritele acute :
 Gastrita acuta simpla ( prin indigestie ) : dureri epigastrice, varsaturi
alimentare si biloase, cefalee, astenie, inapetenta, uneori diaree.
 Gastrita acuta coroziva si flegmonoasa : durere extrem de intensa localizata
retrosternal sau epigastric, disfagie, varsaturi incoergibile, hematemeze repetate.
 Gastrita alergica : dureri epigastrice violente, greturi, varsaturi, anxietate, plagi
urticariene pe tegumente cauzate de agentul alergen
B. Gastritele cronice :
- simptomele sunt vagi : epigastralgii, senzatie de plin, dureri de tip ulceros, greata,
varsaturi, inapetenta, diaree, rareori hematemeza
- limba este saburala, epigastrul este sensibil la palpare.

2. 6. Diagnostic paraclinic
Gastrita este mai frecvent un diagnostic de suspiciune pe care doar examinarea
histologica îl poate certifica. Medicul poate lua în discuţie o eventuala gastrită acută dacă
in anamneza pacientul raportează:

33
- Disconfort gastric;
- Expunere la agenţi chimici sau noxe cu potential daunător;
- Administrarea prelungită de antiinflamatoare nesteroidiene (mai ales în doze mari), de
corticosteroizi şi alte medicamente ce pot declanşa gastrita acută;
- Consumul de peşte crud sau insuficient preparat termic;
- Alte probleme de natură digestivă: ulcere peptice, boala Crohn, carcinom gastric,
intervenţii endoscopice.
 Examenul fizic al pacientului este de obicei în limite normale, doar ocazional
există sensibilitate dureroasă a abdomenului. Anomalii importante apar dacă
gastrita este complicată sau dacă are o etiologie gravă cu rasunet sistemic.
 Investigarea paraclinică a pacientului supectat de gastrită poate include:
- Hemoleucograma: poate surprinde o anemie mai ales în gastritele acute erozive;
- Explorarea funcţiei hepatice, renale şi pancreatice;
- Detectarea hemoragiilor oculte.
 Explorarile imagistice arată cateva semne importante prezente în gastrită:
- Pliuri, mucoase îngroşate: au un calibru de peste 5 mm;
- Mucoasa cu nodozităţi: nodulii au origine incertă, dar sunt prezenţi în gastrita acută şi
subacută. Ei pot fi de fapt zone ulcerate care s-au reepitelizat, însa mai au înca un grad de
edem asociat. Aceşti noduli sunt mici, au margini bine definite şi delimitate şi sunt mai
frecvent întalniţi pe partea distală a stomacului;
- Leziuni gastrice: constituie unul din semnele importante ale gastritei. Ele pot fi lineare
sau serpiginoase acompaniate sau nu de edem perilezional şi sunt mai frecvent întalniţi pe
marea curbură gastrică. Aceste modificari sunt vizibile atât la computer tomograf (CT)
unde apare şi îngroşarea difuză a peretelui gastric, însă cel mai bine se vizualizează la
endoscopie.
 Examenul sucului gastric evidentiaza cantitate mare de mucus in gastritele
acute.
Pentru descoperirea etiologiei, dacă se suspectează implicarea Helicobacter pylori
se pot realiza câteva teste unele endoscopice, alte nonendoscopice, printre care:

34
- Identificarea antigenelor de Helicobacter pylori în scaun - testul este foarte sensibil şi
specific şi poate fi utilizat atât pentru diagnosticarea înfecţiei cât şi pentru verificarea
eficienţei terapei antihelicobacter.
- Identificarea anticorpilor antihelicobacter în ser, acest test nu este foarte exact deoarece
poate iesi pozitiv şi la 3 ani de la eradicarea bacteriei.

2.7. Diagnostic diferential


Diagnosticarea exactă a gastritei este un proces complex deoarece trebuie excluse
şi alte afecţiuni cu simptome asemanatoare, precum:
- Colecistita;
- Litiaza biliară;
- Cancerul gastric;
- Ulerul peptic;
- Gastroenterite;
- Gastropatia hiperplastică;
- Gastropatia granulomatoasă;
- Sindromul intestinului iritabil.

2. 8. Evolutie si prognostic
Evoluţia bolii poate fi înrăutăţită de apariţia posibilelor complicaţii ale infecţiei
cu Helicobacter pylori, cum ar fi ulcerul peptic sau neoplaziile gastrice.
Prognosticul gastritei depinde de cauza acesteia. Gastrita asociată cu infecţia cu
Helicobacter pylori poate exista ca un proces asimptomatic timp de mulţi ani, sau pot
produce manifestări dispeptice nespecifice sau complicaţii specifice. Eradicarea infecţiei
duce la dispariţia simptomatologiei şi a infiltrării neutrofilice a mucoasei gastrice, însă
dispariţia infiltratului limfoid poate dura câteva luni. Rezultatele unor studii care au
evaluat evoluţia gastritei după eradicarea infecţiei sunt conflictuale. Cele mai multe studii
nu au arătat regresia atrofiei gastrice după eradicarea infecţiei.
Nu existădate concludente care să demonstreze scăderea riscului de cancer gastric
la pacienţii cu gastrită. Totuşi, conduita terapeutică adecvată la pacienţii cu gastrită şi

35
infecţie cu Helicobacter pylori este eradicarea infecţiei, în scopul prevenirii apariţiei
cancerului gastric.

2. 9. Tratament
 Igieno-dietetic :
În trecut, regimul dietetic în gastrite se baza pe alimente care neutralizau secreţia
acidă gastrică (laptele) precum şi pe evitarea mâncărurilor condimentate, a fumatului,
alcoolului şi consumului de cafea aceste ultime recomandări se menţin în actualitate.
Dieta liberă este astăzi în general acceptată. Se prefera un conţinut mai mare de
fibre (care vor lega acizii biliari) şi de acizi graşi esenţiali (precursori ai
prostaglandinelor). Sucurile de fructe şi unele produse lactate ar putea avea efecte
modeste bacteriostatice asupra Helicobacter pylori.
Mai mult, la copiii infectaţi cu Helicobacter pylori nu există o influenţă a dietei
asupra eradicării bacteriei. Alţi autori sugerează că fumatul poate afecta eradicarea
Helicobacter pylori şi că pacientii care mănâncă fructe şi legume şi beau mai mult de
două căni de lapte pe zi ar putea fi mai protejaţi faţă de dobândirea infecţiei
 Medical
Tratamentul medical include terapia de eradicare a Helicobacter pylori. Deşi nu s-
a ajuns încă la un consens, de-a lungul anilor s-au propus şi încercat diferite scheme
terapeutice, în asociere şi durată variabile. Actualmente există triple şi chiar cvadruple
terapii bazate fie pe IPP, fie pe săruri de bismut asociate cu două dintre următoarele
antibiotice: amoxicilină(A), claritromicină(C) şi nitroimidazoli (N) (metronidazol sau
tinidazol). Regimurile terapeutice acceptate în întreaga lume pentru eradicarea infecţiei
cu H. pylori constau în tripla terapie şi au rate de eradicare a infecţiei de 85-90%.
A. Gastrite acute :
- inlaturarea cauzei
- regim de protectie gastrica
- rehidratare cu solutie glucozata si cloruro-sodica in perfuzie

36
- antispastice, antialgice, antivomitive, antibiotice : Scobutil, Papaverina 40 mg,
Plegomazin o jumatate de fiola, Metoclopramid 1 fiola, supozitoare cu Lizadon,
Penicilina G.
- interventie ghirurgicala de drenaj cand se impune
- in gastrita hemoragica : transfuzii sanguine, spalaturi gastrice si in cazuri extreme
interventie chirurgicala.
B. Gastrite cronice :
- igiena alimentara
- tratarea precoce a gastritelor acute
- tratament curativ cu regim de crutare. Se vor elimina din alimentarea bolnavului
condimentele, sarea, acriturile, branzeturile fermentate, prajelile, rantasurile, alcoolul,
tutunul, cafeaua, ciocolata
- se vor administra, pe langa medicatia din gastrita acuta, si alcaline si pansamente
gastrice : Carbonat de calciu, Caolin.
Pacientul trebuie informat asupra necesităţii complianţei la tratament şi asupra
potenţialelor efecte adverse ale medicaţiei. În alegerea unui anumit regim terapeutic
trebuie avută în vedere posibila rezistenţă a tulpinii la unele antibiotice. Cele mai multe
autorităţi din domeniu recomandă tratarea tuturor copiilor la care se demonstrează
existenţa infecţiei. Câteva studii au afirmat că eficienţa triplei terapii variază între 56-
87%. La copii a fost descrisă rezistenţa la claritromicină şi metronidazol în unele ţări. În
România rezistenţa la metronidazol este crescută.
Datorită utilizării antibioticului în tratarea exhaustive a lambliazei, afecţiuni
ginecologice sau boli diareice. Efectele adverse ale medicaţiei sunt similare la copii şi la
adulţi. Toxicitatea bismutului este redusă la copii, însă compuşii de bismut conţin şi
salicilaţi, care pot cauza sindrom Reye, de aceea se consideră că aceşti compuşi nu ar
trebui administraţi copiilor cu vârsta mai micăde 16 ani. Dintre IPP, folosirea
omeprazolului a fost mai studiată la copil. Există şi date privind utilizarea în pediatrie a
lansoprazolului, pantoprazolului, rabeprazolului, esomeprazolului etc.
La copil, studiile publicate duc la concluzia că rata de eradicare obţinută cu tripla
terapie este superioară biterapiei, şi că tratamentul de o săptămână ar fisuficient deşi
recent s-au publicat date ce susţin că tratamentul ar putea fi prelungit până la 10-14 zile.

37
Eşecul tratamentului este cauzat în principal de complianţa scăzută a pacienţilor şi
rezistenţei bacteriei la antibiotice.

Regimul alimentar în gastrite


În gastrite se urmăreşte recomandarea unui regim alimentar cât mai aproape de
normal, respectând obiceiurile alimentare şi evitând regimurile monotone, mai ales în
condiţiile unei suferinţe de lungă durată a stomacului. Se vor exclude alimentele ce
agresează mucoasa gastrică, ca atare, cât şi prin modul de preparare a acestora. O
alimentaţie corectă prsupune un echilibru al deprinderilor igieno-alimentare; orice
depăşire a unor limite impuse de toleranţa digestivă se transformă într-o agresiune
alimentară, care determină din partea organismului reacţii funcţionale şi anatomice
reversibile, dacă agresiunea încetează, sau dacă nu, se constitue în disfuncţionalităţi de
lungă durată sau permanente.
Din punct de vedere al tipului de agresiune alimentară se disting:
- agresiunea prin nerespectarea fiziologiei digestive
- agresiunea mecanică
- agresiunea termică
- agresiunea chimică
- agresiunea osmolară
- agresiunea prin aditivi şi contaminanţi alimentari
 Se recomandă 4-5 mese pe zi, puţin abundente, la ore fixe.
 Volumul redus al meselor protejează stomacul de un efort digestiv
suplimentar, care ar favoriza decompensarea sa secretorie şi motorie.
 Pentru scăderea travaliului gastric se recomandă o bună masticaţie a
alimentelor, evitând ingurgitarea alimentelor nemestecate datorită foamei sau a unei
danturi deficitare.
 Menţinerea reflexelor secretorii, atât prin orele fixe de masă cât şi prin
evitarea conflictelor, a lecturii sau privirii la televizor în timpul mesei.
 Se va evita agresionarea mucoasei prin: fumat, condimente iritante (piper,
ardei iute, muştar), alcool, alimente tari, bogate în celuloză grosolană (ridichi, fasole

38
boabe, mazăre boabe, ceapă uscată, usturoi, fructe cu coaje şi sâmburi, pâine neagră, etc),
carne provenită de la animale bătrâne, bogată în cartilaje, tendoane, aponevroze,
insuficient prelucrată termic.
 Se vor evita alimentele prea dulci sau prea sărate, iritante gastrice.
 Se interzice consumul de alimente prea fierbinţi, ce congestionează mucoasa
gastrică sau prea reci, ce induc vasoconstricţie.
 Funcţie de toleranţa digestivă a pacienţilor, se pot admite anumite alimente
”nerecomandate în general”.
În gastritele acute se suspendă alimentaţia orală 24-28 ore. Se recomandă apa
fiartă şi răcită, infuzii de muşeţel şi mentă, sunătoare, îndulcite cu zaharină. Dacă
vărsăturile continuă se recomandă echilibrare hidroelectrolitică prin perfuzii
intravenoase. Se începe realimentarea cu supe de zarzavat limpezi sau cu adaos de orez
(100ml/oră), care se cresc apoi progresiv. Se adaugă treptat brânză de vaci, caş proaspăt,
făinoase cu apă şi lapte, pâine albă, veche de o zi, sucuri de fructe, budinci, sufleuri cu
brânză de vaci, carne tocată şi fiartă (pusă la fiert în apă clocotită, pentru a se elimina
substanţele peptice, stimulente ale secreţiei gastrice). În 8-10 zile se va trece spre
alimentaţia normală.

39
 CAZUL I
I CULEGEREA DATELOR :
NUME: M.
PRENUME: M.
VÂRSTA: 74 ani.
SEX: Feminin
ÎNĂLŢIMEA: 1,65 m.
GREUTATEA: 74 kg.
RASA: albă.
NAŢIONALITATE: română.
RELIGIA: creştină-ortodoxă.
PROFESIA: casnică.
ADRESA: str. Plugului nr 42 Tg Jiu, jud Gorj
DATA INTERNĂRII: 20.02.2014
DATA EXTERNARII : 27.02.2014
DIAGNOSTIC DE TRIMETERE: gastrită hemoragică acută.
DIAGNOSTIC DE INTERNARE: gastrită hemoragică acută.
ISTORICUL BOLII :
Bolnava M.M. a avut bolile copilăriei, hepatită epidemică la vârsta de 40 de ani, a
mai fost internată în luna septembrie 1995 pentru manifestări digestive (greţuri, vărsături,
inapetenţă, durere în epigastru). Bolnava se internează în secţia medicală a spitalului,
pentru investigaţii şi tratament, prezentând următoarele semne de boală: hemoragie
digestivă exteriorizantă prin semne melenice chiar în ziua internării, cu o zi înainte
greţuri, cefalee, vertije, hematemeză.
ALIMENTAŢIA: bolnava M.M. preferă alimentele condimentate, prăjelile, tocăturile,
varza.

40
ELIMINĂRI: scaune melenice, transpiraţii nesemnificative, micţiuni fiziologice.
ALERGII: bolnava nu este alergică la alimente, dar prezintă fenomene alergice
la aspirină, după administrarea unei doze de 1 tabletă.
OBIŞNUINŢE DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ: bolnava respectă orarul de masă, dar
este deficitară în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea alimentaţiei, nu foloseşte băuturi
alcoolice şi nu fumează, consumă cafea dimineaţa pe nemâncate. Se adaptează uşor la
situaţiile dificile, este preocupată de boală şi cere informaţii cadrelor sanitare, este
cooperantă.
EXAMEN CLINIC GENERAL
- tegumente şi mucoase palide;
- sistem musculo-adipos bine reprezentat;
- sistem ganglionar-limfatic nepalpabil;
- sistem osteo-articular integru, articulaţii libere, nedureroase;
- aparat respirator: torace normal conformat, sonoritate toracică normală, murmur
vezicular normal;
- aparat cardio-vascular: cord în limite normale, tahicardie intensă.
- aparat digestiv: abdomen suplu difuz dureros la palpare, dureri mai accentuate în
epigastru, ficat, splină în limite normale, scaun-melenă.
- aparat uro-genital: trompe uterine libere şi nedureroase, urina normal colorată.
- sistem nervos: astenie, ameţeli, cefalee, R.O.T. prezente.
- examen chirurgical: stare generală mediocră.
INVESTIGAŢII DE LABORATOR
FELUL ANALIZEI VALORI OBTINUTE VALORI NORMALE

Leucocite 6500/mm3 6000-8000/mm3

Eozinofile 2% 2-4%

VSH 30 min = 20 mm
1 h = 60 mm 1 h = 3-5 mm
2 h = 88 mm 2 h = 5-10 mm

41
Neutrofile nesegmentate 6% 3-5%

Neutrofile segmentate 51% 60-65%

Limfocite 30% 25-35%

Monocite 8% 5-10%

Hematii 4,1mil/mm3 4,5-5mil/mm3

Creatinina sanguină 1,7 mg% 0,5-1,2 mg%

Uree 22 mg% 20-40 mg%

Acid uric 0,71 mg% 2.5-4.5 mg%

Exudatul faringian Indică


prezenta
streptococului
Beta-
hemolitic

PLAN DE INGRIJIRE
Diagnostic Obiective Intervenţie Evaluare
de nursing
Dificultate Restabilirea -aerisirea salonului bolnavei - pacienta
in a respira respiraţiei - oxigenoterapie respiră mai
normale - administrez atialgice: Agocalmin ușor nu mai are
1f/zi dureri
Potenţial de Hidratare - administrez metroclopramid - bolnava elimină
deshidratare suficietă 3tb/zi si Vit C 3 tb/zi Normal
datorită
varsăturilor

42
Insomnie Să se - administrez Agocalmin 1f/zi - bolnava se
datorită odihnească - fac psihoterapie cu pacienta odihnește
durerilor suficient
epigastice
Hipertemie A aduce - termometrizare - temperatura a
temperatura la - aplic comprese reci pe frunte si scăzut
limite normale zona epigastrica la normal
- administrez:antibiotice:
Ampicilina 1 g/6h
Dificultate Respectarea - fac educaţie sanitară cu pacienta - bolnava respectă
în dietei. în vederea respectării dietei Dieta
respectarea Provocarea
regimului poftei de
alimentar mâncare.

MEDICAŢIA :
1.Lauronil 1tb seara oral
2.Dicarbocalm 3 tb/zi oral
3.Vit C200 3 tb/zi oral
4.Emetriral 1 supozitor rectal
5.Metoclopramid 3 tb/zi oral
6.Diazepam 1 f seara i.m
7. Ampicilina 1 g./6 ore i.v.
8. Dieta alimentara
9. Glucoza 5 % 500 ml 1 fl/12 ore i.v.
10. Ser fiziologic 500 ml 1 fl./zi i.v.
EPICRIZA
Pacienta se externeaza in stare generala buna, stabila, cu urmatoarele
recomandari:
- respectarea dietei alimentare recomandate de medic
- respectarea tratamentului prescris de medic
- revenirea la control de specialitate periodic

43
- inlaturarea factorilor declansatori ai crizelor de gastrita

 CAZUL II
CULEGEREA DATELOR :
NUME: D
PRENUME: N
VÂRSTA: 22 ani.
SEX: Feminin
ÎNĂLŢIMEA: 1,68 m.
GREUTATEA: 56 kg.
RASA: albă.
NAŢIONALITATE: română.
RELIGIA: creştină-ortodoxă.
PROFESIA: croitoreasa
ADRESA: Tg Jiu, jud Gorj
DATA INTERNARII: 11.03.2014
DATA EXTERNARII : 16.03.2014
DIAGNOSTIC DE TRIMETERE: gastrită acută
DIAGNOSTIC DE INTERNARE: gastrită acută
ISTORICUL BOLII:
Bolnava D.N. a avut bolile contagioase ale copilăriei şi a mai fost internată în
1994 pentru apendicectomie. De aproximativ 2 luni acuză dureri epigastrice preponderent
nocturne, greţuri, vărsături, scădere în greutate, inapetenţă. Se internează, pentru
investigaţii şi tratament.
ALIMENTAŢIA : bolnava D.N. preferă alimentele condimentate şi prăjelile. Preferă
băuturile acidulate şi cele care conţin cofeină.
ELIMINĂRI : constipaţie, micţiuni fiziologice, transpiraţii nesemnificative.
ALERGII : bolnava nu este alergică la medicamente şi alimente.
OBIŞNUINŢE DE VIAŢĂ ŞI DE MUNCĂ : bolnava D.N. nu respecta orarul
de masă, iar alimentaţia este deficitară în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea. Nu
foloseşte băuturi alcoolice şi nu fumează. În schimb îi plac băuturile acidulate şi cafeaua.

44
Se adaptează uşor la situaţiile dificile, este preocupată de boala sa şi cere informaţii
cadrelor medicale despre boală şi tratament.
EXAMEN CLINIC GENERAL
-tegumente şi mucoase palide;
-ţesut musculo-adipos slab reprezentat;
-sistem ganglionar-limfatic nepalpabil;
-sistem osteo-articular integru, articulaţii libere, nedureroase;
-aparat respirator: torace normal conformat, murmur vezicular normal, sonoritate
pulmonară normală;
-aparat digestiv: abdomen suplu, dureros la palpare în epigastru şi hipocondrul drept,
constipaţie;
-ficat şi splină în limitele normale;
-aparat uro-genital: loji renale libere, nedureroase, micţiuni spontane fiziologice;
-sistem neuro-psihic: ROT normale.
INVESTIGAŢII DE LABORATOR
FELUL ANALIZEI VALORI REALE VALORI NORMALE

Leucocite 4300/mm3 4000-8000/mm3

Eozinofile 1% 2-4%

VSH 30 min = 14 mm

1 h = 22 mm 1 h = 3-5 mm

2 h = 80 mm 2 h = 5-10 mm

Neutrofile nesegmentate 1% 3-5%

Neutrofile segmentate 54% 60-65%

Limfocite 44% 25-35%

Monocite 2% 5-10%

45
Hematii 4,1mil/mm3 4,5-5mil/mm3

Creatinina sanguină 2 mg% 0,5-1,2 mg%

Uree 25 mg% 20-40 mg%

Acid uric 0,4 mg% 2.5-4.5 mg%

Exudatul faringian Indică prezenţa


streptococului Beta-
hemolitic grupa A

PLAN DE INGRIJIRE
Diagnostic Obiective Intervenţii Evaluare
de nursing
Dificultate in Restabilirea -aerisirea salonului Pacienta respiră mai
a respira respiraţiei - oxigenoterapie ușor nu mai are dureri
normale - administrare de atialgice
Agocalmin 1f/zi

Potenţial de Hidratare - administrez metroclopramid Bolnava elimină


deshidratare suficietă 3tb/zi si Vit C 200 3tb/zi normal
datorită
varsăturilor
Insomnie Să se - administrez Agocalmin 1f/zi Bolnava se odihnește
datorită odihnească - linistesc pacienta si o sustin
durerilor suficient moral
epigastice

46
Hipertemie Pacienta sa - aplic comprese reci Temperaura a scăzut la
aiba - administrez antibiotice: normal
temperatura Ampicilina 1mil/6h
corpului in
limite
normale
Dificultate în Respectarea - fac educaţie sanitară cu Bolnava respectă
respectarea regimului pacienta în vederea respectării regimul
regimului Provocarea regimului
alimentar poftei de
mâncare

MEDICATIE
1.Lauronil 1tb seara oral
2.Dicarbocalm 3 tb/zi oral
3.Vit C200 3 tb/zi oral
4.Emetriral 1 supozitor rectal
5.Metoclopramid 3 tb/zi oral
6.Diazepam 1 f seara i.m.
7. Ampicilina 1 g./6 ore i.m.
8. Dieta alimentara
9. Glucoza 5 % 500 ml 1 fl/12 ore i.v.
10. Scobutil 1 f./12 ore
EPICRIZA
Pacienta se externeaza in stare generala buna, stabila, cu urmatoarele
recomandari:
- respectarea dietei alimentare recomandate de medic
- respectarea tratamentului prescris de medic
- revenirea la control de specialitate periodic
- inlaturarea factorilor declansatori ai crizelor de gastrita
- tratament balnear in afara perioadelor de acutizare
 CAZUL III

47
CULEGEREA DATELOR :
NUME: S
PRENUME: G
VÂRSTA: 42 ani.
SEX: Masculin
ÎNĂLŢIMEA: 1,75 m.
GREUTATEA: 60 kg.
RASA: albă.
NAŢIONALITATE: română.
RELIGIA: creştină-ortodoxă.
PROFESIA: mecanic
ADRESA: com. Scoarţa, jud Gorj
DATA INTERNARII: 03.05.2014
DATA EXTERNARII : 07.05.2014
DIAGNOSTIC DE TRIMETERE: gastrită acută
DIAGNOSTIC DE INTERNARE: gastrită acută
ISTORICUL BOLII : pacientul S.G. afirmă că nu a mai fost internat. De
aproximativ şapte săptămâni acuză dureri în epigastru, greţuri, vărsături, scădere în
greutate, astenie, inapetenţă. Se internează pentru investigaţii şi tratament.
ALIMENTAŢIA: bolnavul S.G. preferă prăjelile, iar băuturile preferate sunt cele
alcoolice.
ELIMINĂRI: micţiuni fiziologice, tranzit intestinal greoi, vărsături, nu prezintă
transpiraţii semnificative.
ALERGII: nu prezintă.
OBIŞNUINŢE DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ: bolnavul S.G. nu respectă orarul de
masă, iar alimentaţia este deficitară în ce priveşte calitatea şi cantitatea. Consumă băuturi
alcoolice şi fumează aproximativ 20 de ţigări pe zi. Este comunicativ cu personalul
medical şi este preocupat de boală şi tratament.
EXAMEN CLINIC GENERAL
- tegumente şi mucoase palide;
- sistem musculo-adipos slab;

48
- sistem ganglionar limfatic nepalpabil;
- sistem osteo-articular integru, articulaţii libere nedureroase;
- aparat respirator: torace normal conformat;
- aparat cardio-vascular: cord în limite normale, zgomote cardiace ritmice;
- aparat digestiv: abdomen suplu, dureros la palpare în epigastru, ficat şi splină în limite
normale, tranzit intestinal greoi;
- aparat uro-genital: loji renale libere, micţiuni fiziologice;
- sistem neuro-psihice: ROT normale.
INVESTIGAŢII DE LABORATOR
FELUL ANALIZEI VALORI REALE VALORI NORMALE

Leucocite 6000/mm3 4000-8000/mm3

Eozinofile 2% 2-4%

VSH 30 min = 14 mm

1 h = 22 mm 1 h = 3-5 mm

2 h = 80 mm 2 h = 5-10 mm

Neutrofile nesegmentate 6% 3-5%

Neutrofile segmentate 51% 60-65%

Limfocite 34% 25-35%

Monocite 8% 5-10%

Hematii 4,1mil/mm3 4,5-5mil/mm3

Creatinina sanguină 1,7 mg% 0,5-1,2 mg%

Uree 22 mg% 20-40 mg%

49
Acid uric 0,7 mg% 2.5-4.5 mg%

Exudatul faringian Indică prezenţa


streptococului Beta-
hemolitic grupa A

PLAN DE INGRIJIRE
Diagnostic Obiective Intervenţii Evaluare
de nursing
Dificultate in Restabilirea -aerisesc pacientul respiră mai ușor nu mai are
a respira respiraţiei salonul dureri
normale - administrez
tratamentul
prescris de
medic
Potenţial de Hidratare - administrez Bolnavul elimină normal
deshidratare suficietă tratamentul
datorită prescris de
varsăturilor medic :
metroclopramid
3tb/zi
Vit C200 3tb/zi
Dificultate în Respectarea - fac educaţie Bolnavul respectă regimul
respectarea regimului sanitară
regimului Provocarea pacientului în
alimentar poftei de vederea
mâncare respectării
regimului

MEDICATIE
1.Lauronil 1tb seara oral

50
2.Dicarbocalm 3 tb/zi oral
3.Vit C200 3 tb/zi oral
4.Emetriral 1 supozitor rectal
5.Metoclopramid 3 tb/zi oral
6.Diazepam 1 f seara i.m
7. Penicilina 1 mil./6 ore i.m.
8. Dieta alimentara
9. Glucoza 5 % 500 ml 1 fl/12 ore i.v.
10. Scobutil 1 f./12 ore
EPICRIZA
Pacientul se externeaza in stare ameliorata, cu urmatoarele recomandari:
- respectarea dietei alimentare recomandate de medic
- respectarea tratamentului prescris de medic
- revenirea la control de specialitate periodic
- inlaturarea factorilor declansatori ai crizelor de gastrita
- tratament balnear in afara perioadelor de acutizare
- suprimarea consumului de alcool
- suprimarea fumatului

TEHNICI UTILIZATE ÎN TRATAREA PACIENŢILOR CU


GASTRITĂ

51
INJECŢIILE:
Injecţia reprezintă mijlocul prin care introducem o substanţă, în ţesuturi, cu
ajutorul seringii, în scop terapeutic. Ea se face în orice serviciu, indiferent de specialitate,
precum şi în ambulator.
Materialele necesare:
Pentru efectuarea unei injecţii este nevoie de:
- seringi;
- ace;
- substanţe injectabile antiseptice;
 INJECŢIA INTRAMUSCULARĂ:
- se face în scop terapeutic şi constă în introducerea substanţei injectabile într-o masă
musculară.
- zonele de elecţie pentru practicarea injecţiilor intramusculare sunt: regiunea fesieră,
regiunea deltoidiană şi faţa antero-externă a coapsei. Cel mai frecvent se foloseşte
regiunea fasieră în treimea supero-externă.

Materialele necesare:
- seringi sterile;
- ace sterile de calibru diferit cu o lungime de 4-8 cm;
- tampoane de vată îmbibată în soluţie antiseptică;

52
- substanţă medicamentoasă.
Tehnica de lucru:
- spălarea pe mâini cu apă curentă şi săpun;
- dezinfectarea pe mâini cu alcool medicinal;
- montez seringa în condiţii de asepsie corectă;
- după verificarea fiolei, încărcăm seringa cu substanţă de injectat, apoi eliminăm bulele
de aer;
- schimbăm acul îndepărtându-l pe cel cu care am aspirat substanţa în seringă şi adaptăm
un ac potrivit pentru injectare;
- dezinfectăm locul ales pentru injecţie cu un tampon de vată îmbibat în alcool;
- bolnavului aşezat deja în decubit ventral îi sugerăm să-şi relaxeze musculatura şi să stea
liniştit;
- apucăm şi pliem uşor pielea între indice sau mediu şi policele mâinii stângi, după ce am
palpat zona în vederea depictării nodulelor, care ar putea reprezenta un obstacol în calea
injectării;
- după o nouă dezinfecţie a zonei, înţepăm perpendicular pielea, pătrunzând (4-7 cm) cu
rapiditate şi siguranţa cu acul montat la seringă;
- verificăm poziţia acului prin aspirare;
- injectăm substanţa medicamentoasă (lent sau rapid în funcţie de specificitatea acesteia);
- după introducerea substanţei medicamentoase, scoatem acul şi seringa dintr-o singură
mişcare, acoperind locul injectat cu tamponul alcoolizat;
- masăm uşor locul cu tamponul pentru a disocia planurile ţesăturilor străpunse, activând
circulaţia pentru a favoriza absorbirea substanţei.
Reorganizarea la locul de muncă:
- aruncăm la coş deşeurile (fiole golite, acoperiturile seringii şi acelor, tamponul de vată);
- spălarea pe mâini cu apă curentă şi săpun.

 INJECŢIA INTRAVENOASĂ
- se face în scop terapeutic sau diagnostic şi constă în introducerea substanţei direct în
circuitul sanguin după puncţionarea unei vene;

53
- zona de elecţie pentru injecţia intravenoasă este reprezentată de venele superficiale de la
plia cotului. În principiu, se poate injecta în orice venă superficială, de orice calibru, cu
condiţia ca acul să fie strict în calibrul venei. Se pot folosi de asemenea şi vene mari
profunde, ca femurala şi subclaviculara atunci când cele superficiale nu sunt vizibile, iar
introducerea medicamentului reclamă urgenţă.

Materiale necesare:
- seringi sterile
- ace sterile de 4-5 cm, cu bizoul mai scurt şi ascuţit, pentru a pătrunde bine în lumenul
venei, mai groase;
- garou, pentru evidenţierea venei;
- substanţă medicamentoasă de injectat;
- tampon îmbibat cu soluţie antiseptică.
Tehnica de lucru:
- spălarea pe mâini cu apă curentă şi săpun;
- dezinfectarea pe mâini cu alcool medicinal, eventual aplic mănuşi sterile (dacă există);
- montăm seringa în condiţii de asepţie corectă;
- după verificarea fiolei, încărcăm seringa cu substanţă medicamentoasă de injectat, apoi
eliminăm bulele de aer, obligatoriu pentru a exclude riscul unei embolii gazoase;
- dezinfectăm pielea cotului cu tamponul alcoolizat, apoi alegem şi palpăm vena;
- aplicăm garoul pentru evidenţierea venei;

54
- dezinfectăm din nou zona şi cu indicele sau policele de la mâna stângă fixăm vena ce
urmează să fie puncţionată;
- cu acul îndreptat cu secţiunea bizoului în sus, montat la seringă în unghi ascuţit faţă de
planul regiunii, străbatem pielea, apoi înaintăm puţin aproape paralel cu tegumentul, pe
deasupra venei, după care vom puncţiona vena;
- după pătrunderea acului în venă, aspirăm uşor pentru a verifica poziţia acului;
- înlăturăm garoul şi injectez substanţa lent sau rapid, în funcţie de specificitatea acesteia
şi de prescripţia medicului;
- scotem acul printr-o mişcare sigură, evitând riscul lezării venei şi ţesutului;
- acoperim locul puncţionat cu tamponul alcoolizat, care se va menţine un timp necesar
opririi sângerării (2-3 min).
Reorganizarea la locul de muncă:
- aruncăm la coş deşeurile (fiole golite, acoperitorile seringilor şi acelor);
- punem seringa şi acele în locul special amenajat pentru colectarea acestora în vederea
distrugerii lor;
- spălarea pe mâini cu apă curentă şi săpun.

 RECOLTAREA SÂNGELUI PENTRU V.S.H.


Viteza de sedimentare a hematiilor (V.S.H.) reprezintă rapiditatea cu care se
produce aşezarea hematiilor. Factorii inflamaţiei provoacă accelerarea căderii hematiilor.
Sângele venos se recoltează prin puncţie venosă cu substanţe anticoagulante.
Materiale necesare: seringă de 2 ml sterilă şi uscată, soluţie sterilă de citrat de
sodiu 3,8%, stativ şi pipete speciale de 30 cm lungime şi 2,5 mm diametru, ace de puncţie
venoasă cu mandren, sterile, uscate, alte materiale necesare pentru puncţia venoasă.
Se pregătesc materialele necesare şi se transportă în apropierea bolnavului.
Pregătirea fizică şi psihică a bolnavului.
Cu 24 de ore înainte, se anunţă bolnavul şi i se explică necesitatea efectuarii
tehnicii. Este anunţat să nu mănânce şi să păstreze repaus fizic.
Efecuarea tehnicii:
- Spălarea pe mâini cu apă şi săpun

55
- Se aspiră în seringă 0,4 ml citrat de sodiu 3,8% care reprezintă anticoagulantul. Se
aşează seringa pe o compresă sterilă, se aplică garoul strict pentru puncţie venoasă, iar
dacă vena este turgescentă nu se mai aplică.
- După puncţionarea venei se aspiră sânge cu seringa pentru a avea un volum de 2 ml
(adică 1,6 ml sânge).
- Se retrage acul se aplică tampon steril cu alcool.
- Se scurge amestecul citrat în eprubetă şi se agită lent, se pregăteşte pentru laborator.

 RECOLTAREA EXUDATULUI FARINGIAN


Exudatul farigian reprezină lichidul produs pintr-un proces inflamator farigian.
Recoltarea secreţiilor de la nivelul faringelui se efectuează nu numai în angine (inflamaţia
faringelui şi a amigdalelor), ci şi în unele boli care pot fi declanşate de infecţie faringiană.
Scop: explorator
Materiale necesare: spatulă linguală sterilizată, eprubetă cu tampon faringian,
lame de microscop şi lamele sterile, mască de protecţie pentru asistentă, taviţă renală.
 Se pregătesc materialele şi instrumentele necesare şi se transportă lângă
bolnav.
 Pregătirea fizică şi psihică a bolnavului
Se anuntă bolnavul să nu înceapă vreun tratament cu antibiotice sau
sulfamide, să nu mănânce, sau să bea, să nu facă gargară, să nu facă
instilaţie cu desinfectante în nas sau să fumeze.
Efectuarea tehnicii
- Spălarea pe mâini cu apă şi săpun
- Asistenta îşi pune masca de protecţie
- Se deschide eprubeta, se scoate tamponul faringian se invită bolnavul să deschidă gura,
se apasă limba cu spatula linguală. Cu tamponul steril se şterge depozitarea de pe faringe
şi amigdale.
- Se flambează gura eprubetei şi dopul, se introduce tamponul faringian în eprubetă şi se
închide cu dopul său.
- În laborator se întinde produsul obţinut pe lame de sticlă pentru frotiuri coinrate.

56
- Se însămânţează imediat şi pe medii de cultură, timpul scurs de la recoltare până la
însămânţare nu trebuie să depăşească 5-6 ore.

EDUCATIA PENTRU SANATATE

 Masuri de profilaxie primara :

57
- vizeaza reducerea numarului de cazuri noi de imbolnavire
- dispensarizarea persoanelor cu risc crescut de a dezvolta gastrite
- educarea populatiei privind igiena buco-dentara si alimentara
- educarea populatiei cu privire la renuntarea la obiceiurile daunatoare sanatatii
 Masuri de profilaxie secundara :
- urmareste, ca prin masurile luate, in evolutia bolii deja existente sa nu apara complicatii
grave
- se dispensarizeaza bolnavii
 Masuri de profilaxie tertiara:
- se realizeaza prin actiuni destinate diminuarii agravarii afectiuni existent
- bolnavii diagnostificati cu gastrita sunt tratati si sustinuti fizic si psihic

CONCLUZII

1. Gastrita constă în afecţiunea mucoasei gastrice reprezentată de procese


înflamatorii, degenerative, metaplazice, alergice.

58
2. Exista numeroase cauze, cele mai frecvente fiind reprezentate de consumul de
alcool, anumite medicamente (spre exemplu aspirina, analgezicele, AINS,
antiinflamatoarele nesteroidiene, dar şi cele steroidiene, pot genera iritaţii ale mucoasei
gastrice pâna la gastrita şi uneori complicaţii ale acesteia chiar administrate în doze
uzuale la cei sensibili), abuzul de cafea, consumul alimentelor prea reci sau prea fierbinţi,
infecţia cu Helicobacter Pylori, îngurgitarea unor substaţe caustice, anumite boli
infecţioase, stresul, etc.
3. Date clinico-statistice indica faptul că gastrita este cea mai frecventă suferinţă a
stoamacului şi datorită carcterului polimorf, este foarte greu să se facă o caracterizare
exctă a acestei boli.
4. Disciplina alimentară nu este o dietă ci un mod de viaţă sanatos pe care trebuie
să îl însuşească oricine, de aceea pacientul cu gastrită trebuie sa aibă un regim alimentar
in funcţie de ceea ce ii permite organismul, dar trebuie să ţină cont de anumite restrictii
pe care asistenta i le va comunica.
5. În gastrita simptomatologia este complexă, dar nespecifică, principalele
manifestări fiind: epigastralgii, vărsături, greaţă, pirozis, balonări, plenitudine post-
prandială, saţietate precoce, regurgitaţii, eructaţii.
6. Evoluţia bolii poate fi înrăutăţită de apariţia posibilelor complicaţii ale infecţiei
cu Helicobacter pylori, cum ar fi ulcerul peptic sau neoplaziile gastrice.
7. Regimurile terapeutice acceptate în întreaga lume pentru eradicarea infecţiei cu
H. pylori constau în tripla terapie şi au rate de eradicare a infecţiei de 85-90%.
8. Eşecul tratamentului este cauzat în principal de complianţa scăzută a pacienţilor
şi rezistenţei bacteriei la antibiotice.

BIBLIOGRAFIE

1. C. MOZEŞ - Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura medicală Bucureşti 1978.

59
2. Belaşcu M., “Tratamentul bolilor cronice în medicina internă”, vol. I,Editura
Dacia Cluj-Napoca, 1985.

3. Borundel C.,”Manual de medicină internă”, Editura Medicală, Bucureşti, 1979

4. Fodor O.,” Medicină internă” , vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 19747.

5. C. Mozes, “Anatomia şi fiziologia omului” , Editura Corint, Bucureşti 2001

6. M.,Ardeleanu M.,Pesek M., “Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de


asistenţii medicali”, Editura Viaţa Românească, Bucureşti, 2001.

7. Titircă L., Dorobantu E., Gal G., Seuchea M., Udma F., “ Ingrijiri speciale
acordate pacientilor de catre asistentii medicali” Editura ViaţaRomânească,
Bucureşti, 2008.

8. Patologie chirurgicala – Florea Ticmeanu, Sorin Simion,Editura Medicala,


Bucuresti – 2000

9. Ghid de nursing – Lucretia Titirca, Editura Viata medicala romaneasca,


Bucuresti – 1998

10. Anatomia si fiziologia omului – I.C.Voiculescu,I.C.Petricu, editia IV,


Bucuresti – 1998

11. Boli interne – Prof.dr. Dan Georgescu, Editura National,Bucuresti – 1998

60

S-ar putea să vă placă și