Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019 Proba E. c) Matematică M_mate-info

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 7

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.

Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în

limitele punctajului indicat în barem.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat

pentru lucrare.

SUBIECTUL I

 

(30 de puncte)

1.

n 5 A = {0,1,2,3,4,5} Suma elementelor mulțimii A este 0 +1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

 

3p

2p

2.

=

 

4

4m

 

2p

4

m

4

=

2

, de unde obținem m = 3

 

3p

 

4

3.

x

+ 3 = 9

 

x 2x = 6

 

3p

x

= 3 , care convine

 

2p

4.

O mulțime cu 10 elemente are

C

8

10

9

10

+ C

+ C

10

10

submulțimi cu cel puțin 8 elemente

 

3p

8

10

C

9

10

+ C

10

10

+ C

= 45 + 10 + 1 = 56

 

2p

5.

D(2,2)

 

2p

CD

= 10

3p

6.

cos 2k

 

= 1 și cos(2k + 1)

 

= 1 , unde k

 

2p

1 + cos

 

+ cos 2

 

+ cos3

 

+ + cos 2019

 

= 1 + ( 1)+ 1+

(

1+)

 

1+

+

 

(

1+)

+1 ( =1)

0

3p

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

1.a)

 

2

 

0

0

 

2

0

0

   

A

(

1

)

=

1

0

1

0

1

2

 

det

(

A

( ))

1

=

1

0

1

0

1

2

=

2p

= 4 + 0 + 0

0

0

=0

4

3p

b)

 

ab

+

a

+

b

+ 1

 

0

0

ab

 

0

0

a

+

b

+

1

0

0

 

(

A a

)

(

A b

)

=

a

+

b

0

+

1

 

ab

0

ab

a

+

+

a

b

+

1

+

b

+

1

 

=

 

0

0

ab

0

0

ab

 

+

 

a

+

b

0

+

1

0

0

a

a

+

+

b

b

+

+

1

1

 

=

3p

1

0

0

1

0

 

0

 

=

ab

0

0

 

1

0

0

1

 

+

(

a

+

b

+

1

)

 

1

0

0

0

1

1

 

=

ab I

3

+

(

a

+

b

+

1

)

A

(

0

)

, pentru orice numere reale

2p

a

și b

 

c)

A(0) A(a) = (a +1) A(0), pentru orice număr real a

 

2p

A(0) A(1) A(2)A(2019) = 2 3 4

2020

A(0), de unde obținem n = 2020

 

3p

2.a)

f

(1) = 6

 

2m

3p

6

2m=

0 m = 3

 

2p

b)

f

= X

3

3X

2

+ 2X=

X

(

X

2

 

3X+

2

)

 

2p

Rădăcinile sunt

x 1 = 0 ,

x

2

=1,

x

3

= 2

 

3p

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c)

x

1

+ x

2

+ x

3

= m ,

x x

1

2

+ x x

1

3

+ x

2

x

3

= 2 , deci

x

3

1

+ x

3

2

+ x

3

3

= m

3

3m

9

3p

m

3

3m

9=

3

m

12 , de unde obținem m = 1

 

2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)

f

(

x

)

=

2  

1

 

x

1

+

 

x

+

1

x

=

   
 

1

)

2

 

 

2p

 

(

x

+

 

x

(

x

+

1

)

2

 
 

2

1

2

x

(

+

x

 

1

)

 

x

 

1

(0,+•

 

)

 

=

=

=

3p

 

(

x

+

1

)

2

x

(

x + 1

)

 

x

(

x

+

1

)

2

 

x

(

x

 

+

1

)

2

,

x

b)

lim

f

(

x

)

=

lim

 

1

 

2

 

ln

 

x

=

 

1

0

0

=

 

1

3p

x

+•

x

+•

 

x

+

1

x

+

1

 

Dreapta de ecuație y = 1 este asimptotă orizontală spre +•

 

la graficul funcției f

 

2p

c)

f '(x)

 

0 , pentru orice x

(0,1], deci

 

f

este descrescătoare pe (0,1] și f '(x) 0 , pentru

 

orice

x

 

[1,+

)

,

deci

 

f

este

crescătoare

 

pe

[1, +• ) f ( x ) f (1) ,

pentru

orice

3p

x

(0,+•

)

f (1) = ln 2 > 0 , deci

f (x) > 0 , pentru orice x

 

(0,+

) și, cum

g (x) = h( x)

f ( x)=

0 ,

ecuația g (x) = h(x) nu are soluție în (0, +• ), deci graficele funcțiilor g și h nu au niciun punct comun

2p

2.a)

1

1

3

1

   

0

f

2

(

x

)

dx

=

0

(

x

2

+

4

)

dx

=

x

3

 

+

4

x

  

0

=

 

3p

=

1

+

4

0

=

13

 

2p

3

 

3

b)

g

(

x

)

=

x

2 x 4
2
x
4

+

A

 

=

1

g

(

x

)

dx

=

 

0

x

2 x + 4
2
x
+
4

dx

+

1

x

2 x + 4
2
x
+
4

dx

=

2p

 

1

1

0

 

=

1

3

(

x

2

+

4

3 ) 2
3
)
2

0

+

1

1

3

 

(

x

2

+

4

3 ) 2
3
)
2

1

0

=

1

3

(

8

 

5

1 5 + 5 5
1
5
+
5
5

)

3

(

 

8

=

)

10 5 16
10
5
16

3

 

3p

c)

     

1

x

3

(

   

x

3

f

(

x

)

 

Din teorema lui l’Hospital,

lim

x

0

 

4

x

t

f

t

)

dt =

lim

x

0

4

x

3

=

3p

 

0

 

=

lim

2 x + 4 1 =
2
x
+ 4
1
=
 

2p

x

0

4

2