Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

DATA:.10 .03.2015
ŞCOALA:PRIMARA JUST4KIDS
CLASA:a II-a
Prof pt inv primar Sirbu Elena Laura
Aria curriculara :LIMBA SI COMUNICARE
DISCIPLINA : CLR
Tipul lectiei : predare
Subiectul :Scrierea functionala –SCRISOAREA
UNITATEA DE INVATARE : UNIVERSUL

Competente generale :
Receptarea unor varietati de mesaje scrise , in contexte de comunicare cunoscute.
Redactarea de mesaje in diverse situatii de comunicare

Competente specifice :

1
4.2 Redactarea unor mesaje simple , cu respectarea conventiilor de baza.

Obiectivele operaţionale:Pe parcursul si la finalul lectiei, fiecare elev va fi capabil :

O1 – sa precizeze caracteristicile acesetui tip de comunicare. Acest obiectiv va fi atins daca toti elevii vor preciza cel putin 2 caracteristici din 4.
O2- sa identifice pe text componentele scrisorii. Acest obiectiv va fi atins daca toti elevii vor identifica cel putin 3 componente din 5.
O3- sa rezolve corect sarcinile de pe fisele de lucru.Acest obiectiv va fi atins daca toti elevii vor rezolva cel ptuin 1 sarcina din 3.
O4- sa redacteze in scris , pe foi tipizate, continutul unor scrisori , respectand criteriile de elaborare al acesteia.Acest obiectiv va fi atins daca toti
elevii vor redacta respectand cel putin 3 cerinte din 5.
Metode şi procedee: conversatia, explicatia , demonstratia, exercitiul, descoperirea

Mijloace didactice:plicuri, scrisori, fise de lucru, caiete , plansa cu timbre , foi tipizate, plansa cu formele comunicarii.
Bibliografie :

- Ioan Şedrean, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică şi Pedagogică, 1995;
- Ilinca Anton, „Metodica limbii române în învăţământul primar”, Bacău, Editura „Grigore Tabacaru”, 1999;

2
DEMERS DIDACTIC

Evenimentele Conţinut instructiv educativ Strategii didactice Evaluare


lecţiei Metode si Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
Moment Se creează climatul instructiv – educativ
organizatoric necesar desfăşurării în condiţii optime a
activităţii didactice
Reactualizarea Se verifică tema cantitativ. - conversaţia -activitate in -apreciere
cunostintelor Sunt reactualizate cunoştinţele asimilate - grup verbală
anterior despre bilet.

Captarea atenţiei Elevii vor desface un plic care a sosit pe - conversaţia Scrisoare -activitate - apreciere
adresa scolii. Un elev va citi continutul Descoperirea Plic frontală verbală
scrisorii.

3
Dirijarea invăţării Se observa plicul .Se discuta cu elevii pe - conversaţia - activitate - apreciere
marginea plicului;aspect, caracteristici.Se - explicaţia plic, planse frontala verbală
discuta despre timbru, destinatar si expeditor, - observatia plicuri A 3
apoi se dezbate continutul scrisorii. scrisori
Elevii sunt intrebati daca au primit sau scris diferite
vreodata scrisori. caiete

Se recapituleaza formele comunicarii , \


folosindu-se de imaginile prezentate pe
plansa.Se mentioneaza tipurile de comunicare Conversatia
in societatea moderna.Elevii sunt impartiti in Explicatia
3 echipe. Fiecare echipa va primi cate un plic Exercitiul
A 3 .Il vor desface si vor lectura scrisorile Descoperirea
primite. Cate un reprezentant va citi cu voce
tare scrisoarea echipei sale. Se discuta pe
marginea textelor si se extrag caracteristicile - activitate
scrisorii. Se scrie la tabla si in caiete titlul frontală si
lectiei si se extrag caractersiticile scrisorii. individuală

Scrisoarea este o modalitate de comunicare la Activitate de


distanţă, în scris, între două persoane. grup
Pentru a redacta o scrisoare trebuie:
 să ai o coală albă şi un plic timbrat de
la poştă;
 să scrii folosind pixul sau stiloul;
 să ştii să completezi plicul cu: adresa
destinatarului (cui îi este adresată
scrisoarea) şi cea a expeditorului (a Fise de lucru

4
ta);
 să schiţezi un plan de idei al scrisorii;
 să ştii elementele specifice unei
scrisori:
*menţionarea localităţii redacţiei - în
dreapta;
*formula de început: Dragi părinţi;
Stimate domn; Scumpul meu prieten;
*conţinutul – asemănător unei
compuneri: introducere, cuprins,
încheiere;
*formula de încheiere: Vă sărut, Cu
stimă, Cu drag; Individual
*semnătura.
Impartiti in grupuri , elevii vor primi o fisa de
lucru pe care o vor lucra in echipa.
Reprezentantul echipei va expune la tabla
magnetica fisa rezolvata.

Evaluarea Fiecare copil va extrage o foaie special - explicaţia - bilete - activitate - proba
performantelor liniata la care este atasat un bilet. Fiecare - exerciţiul Foi tipizate individuală scrisă, orala
copil va alcatui o scrisoare conform Conversatia
indicatiilor de pe bilet: catre mama, sora,
doamna invatatoare,Mos Craciun, Iepuras etc
Aprecieri si Se fac aprecieri, individuale şi colective - conversaţia - aprecierea
recomandari asupra desfăşurării lecţiei. verbală

5
6
7
8
9
10
11
12
13