Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național KÖLCSEY FERENC Avizat,

Anul şcolar: 2018-2019 Director


Disciplina : Limba engleză
Manual: Learn English with Bunny
Clasa: I
Nr. de ore pe săptămână: 1 oră Avizat,
Profesor: Antonia Iancău Șef catedră

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


crt. învăţare specifice ore
 Contexte de comunicare
- formule de salut;
- copilul despre sine: numele;
1 Hello, Everyone! 1.1., 1.3., - alfabetul. 1 S1
2.1., 2.2.  Acte de vorbire
- a saluta și a răspunde la salutul familiar;
- a se prezenta.
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ)
 Contexte de comunicare
- școala
 Acte de vorbire
Let`s count! 1.1., 1.3., - a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă:
2 2.1., 2.3. Sit down. Stand up. Boys, stand up! Girls, stand up! 1 S2
- a recita o poezie;
- a cânta un cântec;
- a face o sugestie:
Let’s ... !
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- numeralul cardinal (1-10)
What`s your  Contexte de comunicare
favourite - culori 1 S3
colour? 1.3.,  Acte de vorbire
3 2.3., 2.4., - a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă:
3.1. Show me something red, red!
Here is something red, red!
- a solicita informații din universul imediat:
What colour is this? It`s green.
My favourite colour is orange.
What`s your favourite colour?
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ)
 Contexte de comunicare
- casa
 Acte de vorbire
1.3., - a solicita informații din universul imediat:
4 Bunny`s House 2.3., What`s this? It`s a tree. 1 S4
3.1., -Variabilitatea și regularitățile limbii
4.1. - numeralul ordinal (1-5);
- pluralul substantivelor.
 Contexte de comunicare
- școala
Schooltime!  Acte de vorbire
1.1., 1.3., - a solicita informații din universul imediat:
5 2.2., 2.3., What`s this? It`s a pen. 1 S5
3.1., What colour is it? It`s blue.
4.1. - a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă:
Put your pen under the desk.
Put your pencil on the book.
Put your pencil case on the chair.
- a localiza obiecte în spațiu (under, on).
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- prepositions: on, under
Progress Test
6 1 S6

 Contexte de comunicare
1.1., 1.2., - jucării
What’s Your 2.3.,  Acte de vorbire
Favourite 3.1., - a descrie un obiect (It’s big. It’s small.)
7 Toy? 4.1. - a localiza un obiect în spațiu 2 S7, S8
- a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă
Take three steps to the right/to the left!
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO HAVE: I’ve got a car.
- THIS IS; THERE ARE
8 Să știi mai 1 S9
multe, să fii mai
bun!
 Contexte de comunicare
Parts of the - părțile corpului
Body 1.3., - copilul despre sine: însușiri fizice
9 2.3., - a prezenta pe cineva 2 S10-11
3.1.  Acte de vorbire
4.1. - a descrie o persoană
- a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă
Hands up! Hands down! Open your eyes! Close your
eyes! Touch your nose!
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO HAVE (afirmativ)
 Contexte de comunicare
- animale de companie
- numerele
10 The Pet Shop 1.1., 1.2., 1.3., Acte de vorbire 2
2.3., 2.4., - a localiza un obiect în spațiu S12-13
3.1., - a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă
4.1. From 1 to 5 let`s clap our hands: 1,2,3,4,5…
- a exprima preferințe:
Do you like ... ? Yes, I do./No, I don’t.
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- prepositions: next to, in, under, between;
- numerale de la 10 la 20.
 Contexte de comunicare
11 My Family 1.1., 1.2., 1.3., - familia 2 S14-15
2.3., 2.4.,  Acte de vorbire
3.1., - a numi membrii familiei;
4.1. - a răspunde la întrebări:
How many brothers and sisters have you got?
I`ve got two sisters.
- a descrie un membru al familiei/un prieten;
- a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă.
 Variabilitatea și regularitățile limbii
This is...She`s got/He`s got
Revision
12 (Units 6-9) 1 S16

Final test
13 1 S17

Semestrul al II-lea

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


crt. învăţare specifice ore
 Contexte de comunicare
- casa: camere, obiecte de uz casnic
My Room 1.1.,  Acte de vorbire
2.1., 2.2., - a se prezenta 3 S1-3
1 3.1., Where do you live? I live in ... .
4.1. - a localiza un obiect în spațiu (in, on, under, behind)
Where’s the fridge? It’s in the kitchen.
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ)
 Contexte de comunicare
- activități curente: la masă
 Acte de vorbire
Food, food, food! 1.1., 1.3., - a cere un obiect din universul imediat:
2 2.3., 2.4., Give me the sandwiches, please! 2 S4-5
3.1. - a solicita și a oferi informații despre un obiect din
universul imediat
What’s this? It’s a … .
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ)
- LIKES/DISLIKES
- CAN
 Contexte de comunicare
- animalele de la fermă;
Bunny`s Friends - animalele de la Zoo.
3 1.1., 1.2., 1.3.,  Acte de vorbire S6-8
2.1., 2.2., 2.3., - a exprima posibilitatea: 3
3.1. Horses can run. Ducks can swim.
- a exprima posesia:
Grandma has gor one cow.
- a descrie un animal:
This is a monkey. Monkeys are funny. It`s friendly.
It`s small. It can jump.
- a exprima preferința:
I like zebras.
Variabilitatea și regularitățile limbii
- Numerale;
- CAN/CAN`T.
 Contexte de comunicare
- activități pentru petrecerea timpului liber
What’s your hobby? What do you like doing?
4 Just for Fun! 1.1., 1.3.,  Acte de vorbire S9-10
2.1., 2.2., 2.3. - a exprima preferințe 2
I like watching TV.
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- THIS/THESE
- like + verb-ing
Weather and  Contexte de comunicare
5 Clothes 1.1., 1.3., - anotimpurile 3 S11-13
2.1., 2.2., 2.3. - lunile anului
- vremea
- haine
 Acte de vorbire
- a exprima posesia:
Whose is this skirt? It`s her skirt
Whose is this jumper? It`s his.
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ);
- TO BE (afirmativ)
- TO HAVE (afirmativ)
- mijloace de exprimare a posesiei
Whose is the …. ? It’s his/her/their … .
Whose are the … ? They’re his/her/their … .
Revision 2 S14-15
6

7 Progress Test 1 S16

8 Additional 1.3., 1 S17


Reading and 2.3.,
Writing Exercises 3.1.,
4.1.