Sunteți pe pagina 1din 171

ORI

TERAPIA
SUFLETULUI PRI
IUBIRE
„A iubi înseamnă să iubeşti ce nu este de iubit. A ierta înseamnă să ierţi ce nu
este de iertat. A crede înseamnă să crezi ce este de necrezut. A spera înseamnă
să speri când totul pare fără speranţă.” Autor – Gilbert Chesterton

2011
„Dumnezeu va adus pe această planetă minunată ca să vă găsiţi
sufletul pereche şi să vă experimentaţi sinele superior, în modul conştient,
atragând realizările prin iubire. Fiţi pregătiţi pentru schimbare în viaţa
voastră, prin iubire! Acceptaţi schimbarea în viaţa voastră! Atrageţi sufletul
pereche şi comensuraţi iubirea la cele mai înalte valenţe! Creaţi tot ce doriţi
prin iubire! Mulţumiţi divinităţii pentru tot ce v-a dăruit, pentru ce sunteţi,
pentru toate binecuvântările celeste, pentru toată viaţa voastră. Capacitatea
de a trăi starea de bucurie este dată de sufletul nostru. Cu cât ne bucurăm
mai facil, cu atât suntem oameni cu un suflet sănătos şi curat ca al unui
copil. Cu cât motivele pentru care ne bucurăm sunt mai simple, cu atât
sufletul nostru este intact, cu o sănătate bună. esiguranţa, teama, furia,
tristeţea, monotonia, lipsa de iubire şi de a iubi sunt semnele unor
traume/maladii/răni ale sufletului. Dacă nu le tratăm la timp, consecinţele
acestora se vor resimţi toată viaţa. Deci, nu trebuie să uităm, viaţa îşi poartă
frumuseţile cu luptă, fiind atât de frumoasă şi atât de dramatică. Fiţi artişti
ai iubirii! Fiţi tolteci, care sunt artişti ai spiritului, ce creează în fiecare
moment al vieţii lor, în fiecare clipă cea mai frumoasă dintre arte- Arta de a
visa. Fiţi onirici, întrucât viaţa este decât un vis, iar noi trebuie să devenim
artişti, care îşi creează viaţa prin iubire. Dăruiţi iubire până când miracolul
iubirii se va produce. Atunci acest vis poate devenii o capodoperă. Sufletul
vostru va simţi bucuria şi înălţarea. Beţi din nectarul iubirii! Fiţi un izvor
al iubirii! Dumnezeu ne-a creat să fim fericiţi şi să facem pe alţii fericiţi.
Dumnezeu ne-a creat pentru a bucura şi a ne bucura cu alţii. Dumnezeu ne-
a creat să iubim, să ne bucurăm, să fim buni ca florile şi să împărţim veselie
în jurul nostru.”
Autoarea -Claudia orica MUJA – (pseudonimul - ORI)
1
„Dedic această carte cu iubire şi respect, unui suflet care este în căutări
spirituale şi a acceptat Calea Luminii Iubirii. Sper ca acest spirit să se înalţe şi să-şi
utilizeze toate resursele latente spirituale, cu care Dumnezeu l-a înzestrat şi l-a creat
o fiinţă minunată. Îi doresc să fie o fiinţă de lumină şi să devină şi doctorul
sufletelor lezate, datorită traumelor presărate în viaţa lor hărăzită de divinitate.
Dumnezeu te-a adus aici, pe acest pământ minunat, din Ţara Raiului, ca să-ţi faci
menirea ta de spirit înalt şi să ajuţi oamenii, devinind vindecătorul celor cu traume
psihice, morale, fizice. Să experimentezi Sinele Divin şi să treci Portalurile Luminii,
Iubirii şi Armoniei. Fă-ţi misiunea divină! Fii binecuvântat de divinitate! Caută-l pe
Dumnezeu când treci prin clipe dificile şi ai încredere în el, în momentele
dureroase! Când ai pace sufletească adoră-l pe Dumnezeu, pentru că el te iubeşte!
Ce cauţi tu în lumea aceasta atât de frământată, unde dragostea se sfârşeşte înainte
de a începe? Tu eşti purtat de timp, aşa cum sunt purtate de vânt, frunzele care cad
Toamna! În abisul sufletului tău candoarea este uitată! Inima ta ţipă disperată şi
sufocată de dragoste pentru sufletul pereche! Tu aştepţi nerăbdător să se producă
miracolul iubirii! În gând răspunzi sufletului pereche: „De îmi vei da inima cu
toată dragostea, îţi voi da inima mea toată, sau nu o voi da nimănui niciodată. Eu
nu vreau Luna din cer, cu raza-i albă şi vicleană. Mai bine lasă-mă să sper o
fericire pământeană.” Îţi doreşti să-ţi regăseşti sufletul pereche, cineva care să-ţi
ofere ce ţi-ai dorit mereu: tandreţe, iubire, fericire, liniştea şi încrederea de sine. Te
întrebi mirat: „de ce nu a sosit încă”? A iubi pur înseamnă a trăi viaţa celuilalt,
uitând de tine şi să te dăruieşti cu totul celuilalt, fără a aştepta nimic în schimb.
Iubirea pură te înalţă şi te purifică spiritual de tot ce este rău în lumea aceasta. Ea
se bucură că are cui se dărui”. Autoarea- ORI,

Dedic dnei/dlui..................................................................................cu iubire şi respect

2
Prefaţă
Parafrazându-l pe Marcel Proust, care spunea despre Calea
cunoaşterii “CREDE şi cercetează” pentru că ''Adevarata călătorie a
cunoaşterii nu constă în căutarea de noi ţinuturi, ci în a avea ochii noi.'', pot
să afirm că am crezut, am cercetat şi am ales calea cunoaşterii divine.
&icolae Steinhardt spunea: „Acum ştiu, ştiu că orice ură, orice
aversiune, orice ţinere de minte a răului, orice lipsă de milă, orice lipsă de
înţelegere, bunavoinţă, simpatie, orice purtare cu oamenii care nu e la nivelul
graţiei şi gingaşiei unui menuet de Mozart... este un păcat şi o spurcăciune.
&u numai omorul, rănirea, lovirea, jefuirea, înjurătura, alungarea, dar orice
vulgaritate, desconsiderarea, orice căutătură rea, orice dispreţ, orice rea
dispoziţie este de la diavol şi strică totul. Acum ştiu, am aflat şi eu... "
De multe ori ne gândim ca a fi fericit, a fi împlinit ca om, înseamnă să
cunoşti, să te realizezi profesional şi/sau familial, dar şi să împartăşeşti
sentimentul acesta nobil al iubirii, care să te inunde, să te cuprindă şi să te
copleşească cu nemărginirea sa, cu originea sa divină.
Mulţi oameni nu cunosc sentimentul de iubire, prin faptul că reneagă
dragostea, sau sunt invidioşi, răi, egoişti, geloşi, într-un cuvânt iubesc
condiţionat şi limitat sau exploatează iubirea altor persoane. &u ştiu că
Dumnezeu ne iubeşte pur, nelimitat şi necondiţionat. Dar ce este iubirea?
Oameni buni, pentru ca să dăruieşti şi să primeşti iubire, pentru ca
astfel să renaşti prin acest sentiment înălţător, trebuie să-l cunoşti pe Tatăl
Divin, apoi iubindu-l pe el poţi activa într-un fel anume: prin iubire trăieşti,
prin iubire renaşti, prin iubire iubeşti si pentru iubire creezi totul.
&imic nu este mai frumos decât să fii în comuniunea iubirii cu divinitatea şi
tot universul!
Autoarea- Claudia orica MUJA
3
CUPRIS

Cap. I Invocarea Sfintei Treimi: Dumnezeu, Fiul- Iisus şi Sfântul Duh..pg. 3


1.1. Invocarea lui Iisus Cristos ce simbolizează Apa Vie……………….pg. 5
1.2. Invocarea Sfintei Treimi ne transforma viaţa prin iubire…………..pg. 8
1.3. Invocarea Sfintei Treimi să primim bucuria în suflet……………....pg. 11
1.4. Invocarea Prezenţei Tatălui Divin şi a lui Iisus Cristos…………....pg. 14
1.5. Invocarea Sfântului Duh………………………………………...…pg. 18
1.6. Rugăciune de Mulţumire pentru Sfânta Treime…………………...pg. 20
1.7. Rugăciunea împotriva necazurilor…………………………………pg. 23

Cap. 2 Invocarea Armatei de Îngeri să primim binecuvântări


celeste…………………………………………………………………..pg.26

2.1. Invocarea Armatei de Îngeri………………………………………...pg. 28


2.2. Rugăciunea Îngerului iubirii………………………………………....pg. 31
2.3. Rugăciunea Îngerului fericirii…………………………………….….pg. 33
2.4. Rugăciunea Îngerului armoniei…………………………………..…..pg. 35
2.5. Rugăciunea Îngerului curajului…………………………………..…..pg. 37
2.6. Rugăciunea Îngerului iertării…………………………………..….....pg. 38
2.7. Tehnici de comuniune cu îngerii pentru vindecarea
traumelor/conflictelor……...……………………………………………..pg. 40
2.8. În căutarea divinului lăuntric prin Graal……………………………..pg .45

0
Cap. 3 Invocarea Armatei de Arhangheli să devenim fiinţe
luminoase……………………………………………………………….pg. 52

3.1. Invocarea Armatei de Arhangheli……………………………..……....pg. 53


3.2. Invocarea Arhanghelilor din Templul Albastru al Iluminării…….…..pg. 54
3.3. Invocarea Arhanghelilor din Templul Galben al Înţelepciunii…….….pg. 55
3.4. Invocarea Arhanghelilor din Templul Roz al Iubirii…………….…...pg. 60
3.5. Invocarea Arhanghelilor din Templul Alb al Purităţii…………….…..pg. 61
3.6. Invocarea Arhanghelilor din Templul Verde al Vindecării…………...pg. 64
3.7. Invocarea Arhanghelilor din Templul Rubiniu al Armoniei………..…pg. 66
3.8. Invocarea Arhanghelilor din Templul Violet al Transmutării…….….pg. 68
3.9. Invocarea Arhanghelilor din Templul Creaţiei Divine…………..…....pg. 70
3.10.Invocarea Arhanghelilor din Templul Adevărului Divin…………......pg .73
3.11. Invocarea Arhanghelilor din Templul Bucuriei Divine………….….pg. 74

Cap.4 Tehnici de refacerea sufletului şi trupului……………………....pg. 78

4.1. Rugăciunea deschide Calea Cunoaşterii……………………………....pg. 79


4.2. Importanţa Chakrelor în refacerea sufletului……………………..…....pg .81
4.3. Metoda Invocării Ierarhiei Divine………………………………….......pg. 88
4.4. Invocarea Ierarhiei Divine şi ruperea lanţurilor maternale şi paternale...pg. 92
4.5. Invocarea lui Iisus Cristos, Sfântul Graal şi Tatăl Divin pentru dezlegarea
de belesteme……………………………………………………………….....pg. 94
4.6. Metode de refacere a sufletului cu ajutorul divin……………………….pg. 98
4.6.1. Refacerea sufletului cu ajutorul Sfintei Treimi şi a Armatei de Îngeri... ..pg. 98
4.6.2. Refacerea sufletului cu ajutorul Sfintei Treimi şi Sfânta Maria……......pg. 102

1
Cap.5 Terapii şi tehnici de refacere a organismului……………….…..pg. 105

5.1. Invocarea Sinelui Divin prin Lumina Iubirii, pentru regăsirea


sufletului pereche…........................................................................................pg. 105
5.2. Invocarea Luminii Iubirii pentru sufletul pereche sau persoana iubită
( membru al familiei)……………………………………………………........pg. 109
5.3. Tehnică de refacerea în totalitate a organismului………………..............pg. 111
5.4. Tehnică de revitalizarea în totalitate a organismului…………….............pg. 114
5.5. Tehnică de revitalizarea organismul prin cercuri de Lumină Cristică.....pg. 116
5.6. Tehnică de revitalizarea organismul prin cristalele de Lumină Cristică..pg. 118
5.7. Invocarea lui Iisus Cristos, Graal şi Tatăl Divin pentru împlinirea
dorinţelor ardente.............................................................................................pg. 120
5.8 .Metodă pentru împlinirea dorinţelor cu ajutorul îngerilor........................pg. 122
5.9.Tehnica suflului pentru ordonarea gândurilor şi echilibrarea mentalului..pg. 125
5.10. Exerciţiu pentru ordonarea gândurilor cu puterea iubirii……………...pg. 126
5.11. Exerciţiu pentru vindecarea unui organ cu puterea Luminii iubirii……pg. 129
5.12. Exerciţiu pentru a avea încrederea de sine……………………………..pg. 131
5.13. Invocarea Spaţiului Sacru………………………………………….....pg. 133
5.14. Dezlegare de tot ce este malefic în viaţa noastră…….……………......pg. 137
5.15. Invocarea Sinelui Divin ca să deschidem portalurile divine...................pg. 140
5.16. Arta iubirii………………………………………………………...……pg. 144
5.1.6.1. Mantre pentru întărirea mentalului prin iubire....................................pg. 149
5.1.6.2. Mantre pentru întărirea mentalului prin lumină..................................pg. 150
5.1.7. Ritual pentru dezlegare de magii, boli şi blesteme................................pg. 154

Bibliografie……………………………………………………………….....pg. 166

2
Cap. I Invocarea Sfintei Treimi: Dumnezeu, Fiul-
Iisus şi Sfântul Duh

Fiecare om care are credinţă trebuie să producă o roadă, ce este


darul primit de la Dumnezeu. Din momentul când Dumnezeu a decis ca
fiul său divin, Iisus Cristos să se sacrifice pentru mântuirea noastră, omul
trebuie să conştientizeze sacrificiul divin.
Iisus a spălat păcatele noastre cu sângele lui, ca noi să putem să
primim toate virtuţile divine, în momentul mântuirii noastre ca spirit şi
suflet.
Cea mai mare „Roada Duhului Sfânt este dragostea". Porunca lui
Iisus a fost: „Vă dau o poruncă vouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am
iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii”1.
Afirmaţia Domnului ce face referire la iubirea, are două
componente: prima este iubirea faţă de Dumnezeu şi cea de-a doua este
iubirea cea faţă de aproapele nostru. Pornind de la afirmaţia biblică în
care Iisus Cristos simbolizează Apa Vie, adică viaţa, am primit
inspiraţia de a scrie “Invocarea lui Iisus Cristos ce simbolizează Apa
Vie”.
Când Iisus se afla în cetatea Sichem, lângă fântâna lui Iacov,
unde era o femeie care lua apă, a simţit nevoia să dăruiască din harurile
1
Biblia , &oul Testament, Evanghelia după Ioan - 13:34
3
sale acesteia. Iisus a spus femeii din Samaria, că: "Dacă ai fi ştiut darul
lui Dumnezeu, şi Cine este Cel ce-ţi zice Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de
la El, şi ţi-ar fi dat Apă Vie"2.
De remarcat, faptul că în Evanghelia după Ioan se arată că Iisus
Cristos nu este doar tămăduitor sau vindecător de boli, ci “Iisus Cristos
este şi Izvorul harului şi al adevărului”3 .
De asemenea, Sfântul Apostol Pavel numeşte har lucrarea
mântuitoare a lui Cristos. De aceea el când saluta pe creştinii din Corint,
spunea această binecuvântare: "harul Domnului nostru Iisus Cristos,
dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu
voi" 4.

2
Idem, Ioan - 4, 10
3
Idem, Ioan 1, 17
4
Biblia , &oul Testament, II Corinteni 13, 13
4
1.1. Invocarea lui Iisus Cristos ce simbolizează Apa Vie

În numele lui Iisus Cristos sunt un izvor de Apă Vie,


Care curge încontinuu şi se revarsă ca o cascadă,
Inundând templul meu cu lumina şi iubirea lui Dumnezeu.
Dumnezeule, ai dat fericirile celor care te iubesc.
Celor care te caută pentru a-şi purifica sufletul.
„Ferice de cei ce plâng ca ei vor fi mângâiaţi!”
Doamne, tu îmi strângi toate lacrimile mele în burduful tău.
Viaţa mea este viaţa Ta, iar eu nu am ştiut acest lucru,
Acum, am aflat şi îţi dăruiesc viaţa mea Iisuse Cristoase,
Pentru ca eu să-mi fac menirea mea de bărbat/femeie.
Sfântă inimă a lui Iisus, eu de-a pururi te voi lăuda,
Şi voi încunoştiinţa minunea ce-ai făcut-o cu mine.

5
Sărutu-ţi tălpile tale cu lacrimi, precum Maria-Magdalena,
Şi te rog să mă transformi pe mine într-un râu de iubire,
Ca duşmanii şi vrajmaşii mei să mă iubească ca pe ei însuşi.
Doamne, Tu eşti singurul care saturi pe cel flămând,
Iar, dacă însetează cineva să vină la tine şi să bea.
Cine crede în tine, din inima lui vor curge râuri de Apă Vie.
Inima mea este altarul trupului meu, care este inundat de iubire,
Iar în altarul meu doresc să locuiască doar Iisus Cristos!
Doamne vreau să beau din Apa Vie şi să curgă râu de iubire!
Iisuse purifică-mi sufletul, templul, spiritul şi mentalul!
Transformadu-mă acum şi aici într-o cascadă divină.
Fiecare picătură de Apă Vie care curge în mine ca un râu,
Să producă miracolul iubirii pure-divine şi luminii divine,
Dar şi comuniunea iubirii cu toată creaţia Tatălui divin.
Primesc iubire, armonie, bucurie şi dăruiesc universului,
Pentru că sunt un canal de comunicare cu divinitatea.
Pace şi Iubire! Amin!

Aşadar, harul pe care ni-l descoperă şi ni-l dăruieşte Domnul


Iisus Cristos conţine în el dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea
Sfântului Duh.
Harul este însăşi iubirea Preasfintei Treimi împărtăşită
oamenilor de către Mântuitorul Iisus Cristos , cel care a înviat din morţi
şi a fost înălţat la ceruri, prin Duhul Sfânt.

6
Duhul s-a coborât în lume pentru a uni pe oameni duhovniceşte
cu Cristos cel preaslăvit şi pentru a dărui oamenilor viaţă veşnică. Deci,
numai apa cea vie sau harul vindecă pe om de păcate, îi schimbă viaţa şi
îi transformă dorinţa lui de fericire momentană şi în dorinţă de fericire
veşnică.
Dacă orice fiinţă din univers este creaţia Tatălui Divin, atunci
oamenii trebuie să fie plini de apă vie, să fie însetaţi după acel izor de apă
vie, adică Duhul lui, cel Sfânt care curge în noi, atunci când noi am ales
credinţa lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a trimis ca mentor sub chip de om, pe fiul său
pentru a ne demonstra că ne iubeşte, ne mângâie şi ne protejează. Dar,
Dumnezeu ne-a dăruit Sfântul Duh care să ne ghideze, să fie în mentalul
nostru pentru ca noi să nu ne simţim singuri, trişti şi neputincioşi.
Am primit inspiraţia de a scrie ruga „Invocarea Sfintei Treimi
ne transforma viaţa prin iubire”, ca să fie o binecuvântare pentru
cititori, deoarece Iisus este singurul care aduce bucuria ce curge în
inimile noastre.

7
1.2.Invocarea Sfintei Treimi ne transforma
viaţa prin iubire

Iisuse, aşa cum ai transformat apa în vin,


Te rog să faci o minune în viaţa mea.
Transformă inima mea prin iubirea Ta.
Vino în inima mea, în Altarul Templului meu!
Inundă cu iubirea Ta cele 12 coloane de Lumină divină.
Stropesc cu rouă din inima mea spirituală,
Trandafirii iubirii din Templul meu şi ei înfloresc.
Pe fiecare petală a lor este revarsată Lumina Divină,
Care deschide calea armoniei şi binecuvântării!
Tată Ceresc, Tu ne-ai spus să avem credinţă!
Căci doar prin credinţă vom bate şi ni se va deschide!
Vom cauta şi vom afla! Vom cere şi ni se va da!”
Dă-mi iubirea pură necondiţionată, nelimitată,

8
Înţelepciune, puterea cuvântului şi puterea gândului.
Aşa cum tu ai înmulţit cei 7 oameni din Corabia lui Noe,
Şi ai făcut o naţiune prin credinţa sădită în sufletele lor,
Tot aşa îţi cer să mă ajuţi să cresc în credinţa Ta.
Eu te recunosc că eşti Atotcreatorul universului,
Iar fără tine, sunt doar un bob de nisip în fundul oceanului.
Eu doresc să fiu o Picatură în Marele Ocean al Fericirii,
Şi eu ca o valoare necuprinsa din necuprins în univers,
Ajut universul prin iubirea ce poate cuprinde,
Valoarea trăirii mele prin adevărul absolut.
Eu sunt ce pot să fiu, eu sunt acela care sunt
Prin voia celui Preaînalt, voi fi ce nu am fost să fiu!
Doamne! am venit să-ţi spun, cât de fericit sunt că te-am întâlnit,
Printre semenii mei şi m-ai eliberat de păcatele mele.
Poate nu am ştiut cum să mă rog, sau nu m-am făcut înţeles,
Dar, Tu trebuie să ştii că în fiecare zi la Tine mă gândesc.
Şi în fiecare zi îl chem pe fiul tău Iisus, să fie în inima mea.
Simt cum Iisus, vrea să vină în inima mea şi să-mi conducă viaţa!
Dumnezeule binecuvintează-mă cu fericirile din Grădina Edenului!
Rog cu iubire Sfânta Treime să mă transforme acum şi aici,
Într-un canal de iubire pură, nelimitată şi necondiţionată!
Pace şi Iubire! Amin!

9
Cei care ne îndrumă spre calea cunoaşterii divinităţii, atunci
când noi suntem copii, desigur, sunt părinţii, bunicii, familia trupească
în general, aşa cum Noe şi-a îndrumat familia spre credinţă şi doar prin
credinţă a fost salvată de la potop. Când devenim maturii, cei care ne
călăuzesc pe calea cunoaşterii sunt învăţătorii spirituali sau preoţii.
Preotul are o misiune divină, iar dacă acesta nu este o persoană
prin care să curgă Apa Vie a Sfântului Duh, adică să fie smerit, plin de
dragoste, să aibă: discernământ divin, darul credinţei, darul tămăduirilor,
darul proorociei, darul compasiunii şi iubirii faţă de semeni/enoroiaşi,
atunci acest slujitor al bisericii nu se va face ascultat, nu va putea să
proorocească credinţa lui Dumnezeu.
De remarcat este faptul că Iisus a iubit oamenii şi a făcut minuni
prin binecuvântările date acestora. Deşi avea misiune de la Tatăl Divin,
Iisus şi-a făcut timp să meargă la o nuntă în Cana din Galilea
participând în acelaşi timp la bucuria omenească a căsătoriei şi sfinţind-
o prin prezenţa Lui. Prima minune a lui Iisus, a fost consemnată în
Evanghelia după Ioan5, când Maria mama lui l-a rugat pe Iisus să ajute
mirii, întrucât în toiul nunţii se terminase vinul.
Iisus a făcut minunea, a transformat apa în vin, dând dovadă
de înţelepciune şi folosind puterea gândului materializată în puterea
cuvântului. Cele trei virtuţii ce le deţine Dumnezeu, zămislite în Fiul

5
Evanghelia după Ioan 2:1-11, Ioan ne spune: „Acest început al semnelor (minunilor)
l-a făcut Iisus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în
El".
10
Iisus şi Duhul său, Duhul Sfânt, şi care dorim toţi oamenii să le
deţinem, pentru a fi încontinuu în lumina iubirii.
Pot să afirm fapul că Sfânta Treime m-a inspirat şi am scris
„Invocarea Sfintei Treimi să primim bucuria în suflet”, prin virtuţile
divine.

1.3. Invocarea Sfintei Treimi să primim bucuria în suflet

În numele lui Dumnezeu declar pace, bucurie, iubire şi armonie,


Cu mine şi în jurul meu trimiţând lumină şi iubire universului.
Totul este bine în lumea mea, să-mi împlinesc menirea mea!
Eu doresc să mă schimb şi să cresc în credinţa lui Dumnezeu.
Aşa cum tu Iisuse ai înmulţit cei 2 peştiori şi cele 5 pâini,
Să poţi sătura cei 5000 de oameni flămânzi din pustiu,
Tot aşa înmulţeşte iubirea mea pură pentru Dumnezeu,
Ca bucuria, iubirea, adevărul şi armonia să mă înconjoare,
În universul unde se revarsă binecuvântările divine.
Tot ce mi se întâmplă în acestă viaţă este spre binele meu,
Pentru a putea să-l cunosc şi a vesti minunile lui Dumnezeu.
Sunt un copil iubit, minunat şi protejat de Dumnezeu.
Reuşesc să fac totul cu ajutorul lui Cristos care mă întăreşte.
Permit iubirii lui Cristos care sălăşluieşte în adâncul inimii mele,
Să vindece orice cuvânt, faptă, gând negativ pe care l-am primit/emis.
Iisus mă transformă într-un copil puternic, curajos, calm,

11
Revarsându-şi iubirea lui în inima mea, purificându-mă.
Schimbând inima mea cu o inimă nouă în care pulsează divinitatea.
Iisuse ajută-ma să iert uşor, iubindu-mă că sunt creaţia lui Dumnezeu.
Dumnezeule, ajută-mă! să respect şi să apelez la Legile Divinităţii:
Legea Armoniei, Legea Iubirii, Legea Iertării şi Legea Răbdării,
Să dau iertare tuturor celor care mi-au greşit în această viaţa.
Iertarea se face sub har divin, nu sub Imperiul răzbunării trecutului.
Pentru a fi iertat de păcate şi a primi mântuirea lui Dumnezeu.
Acum şi aici arunc povara tuturor problemelor din viaţa mea,
Asupra lui Cristos care este în spiritul, sufletul şi mentalul meu.
El transformă: boala, sărăcia, singurătatea, neputinţa, tristeţea
Lipsa familiei fericite, ura, invidia şi orice problemă a mea,
În sănătate, abundenţă, putere, bucurie, bunătate şi armonie.
Iisus aduce iubirea pură-nelimitată şi invocă sufletul pereche,
Să procreem doar din iubire şi prin iubirea pură-necondiţionată.
Dumnezeule cu puterea ta deschide acum zăgazurile cerului,
Ca belşugul din univers să curgă în casa, cariera şi viaţa mea.
Umple-mi trupul, spiritul şi sufletul cu bucuria şi armonia Ta!
Pace si Iubire! Amin!

Omul simte nevoia de confesiune chiar de mic copil şi face


mărturisiri. Aşadar, este bine ca omul să fie în comuniune cu
divinitatea. De fapt, el este binevenit în Biserică oricând doreşte.

12
Biserica lui Iisus este acel Templu, acel trup, în care lumina şi iubirea
lui Dumnezeu se revarsă pentru a se propaga binecuvântările celeste.
Aşadar, noi suntem în căutări continue, până regăsim calea
luminii iubirii. Batem la toate uşile şi toate porţile, până ni se deschid
portalurile binecuvântării. Portalurile: Bucuriei, Armoniei, Iubirii şi
Luminii sunt deschise tuturor fiinţelor umane.
De asemenea, în Biblie sunt descrise minunile făcute de Iisus
Cristos. Printre acestea amintim episodul înmulţirii celor 5 pâini şi al
celor 2 peşti consemnat în Evanghelia după Marcu6, care au săturat
peste 5000 de oameni, în ţinutul situat dincolo de Marea Galileii,
numită Marea Tiberiadei.
Simbolistica înmulţirii hranei este de fapt mesajul transmis de
Tatăl Divin prin fiul său, Iisus care poate face minuni şi prin tine. Dacă
te pui la dispoziţia lui Dumnezeu cu ceea ce ai, mult sau puţin, Iisus
poate face şi azi mari minuni prin tine.
După ani de căutări şi regăsiri, de pelerinaje la mânâstirile şi
schiturile din toată ţara, dar şi din alte ţări, am ales Calea Luminii
Iubirii, spre Lumina Divină. Am postit de mic copil, m-am rugat şi am
dat slavă lui Dumnezeu. Dar, nu era suficient întrucât noi trebuie să
facem acel Pact cu Tatăl Divin.

6
Evanghelia după Marcu 8:19-20, După ce s-au săturat cu hrana înmulţită, au mai
rămas rămăşite încât s-au umplut 12 coşuri cu firimituri. Iisus nu a avut multă mâncare
la îndemână. Dar, a făcut acestă mare minune pentru că cineva şi-a dăruit pâinile şi
peştişorii. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: «Cu
adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat de lume». Iisus, fiindcă ştia că au de gând
să vină să-l ia cu sila ca să-l facă rege, s-a dus iarăşi pe munte, numai el singur".

13
Pornind de la descrierile biblice am descoperit faptul că, Duhul
lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Din momentul conceperii noastre ca
spirit, primim de la Dumnezeu scânteia divină a Duhului Sfânt.
Tatăl Divin ne-a umplut de Duhul Sfânt care este o unealtă
puternică. Chiar fiul divin, Iisus s-a procreat din Duhul Sfânt. Biblia
spune că :“În ziua Rusaliilor, Duhul Sfânt s-a coborât pentru a forma
Templul(Biserica), trupul lui Cristos. În acea zi mare, Iisus Cristos a
botezat Templul Lui cu Duhul Sfânt”.
Noi suntem fiii lui Dumnezeu, iar prin credinţă îl recunoaştem
ca fiind Atotcreatorul universului, atunci noi suntem mădulare al
acestui trup, fiind botezaţi cu acelaşi Duh care locuieşte în acest trup şi
primim, astfel darul Duhului Sfânt.
Am scris Invocarea Prezenţei Tatălui Divin şi a lui Iisus
Cristos după ce am primit în timpul meditaţiei toate aceste mantre, care
să fie dăruite tuturor celor care sunt în căutări şi regăsiri ale divinităţii.
În toţi există căutări şi regăsiri ale divinităţii, deoarece toţi avem resurse
spirituale latente şi suntem bucuroşi când suntem aleşi să prim darurile
divine.

1.4. Invocarea Prezenţei Tatălui Divin şi a lui Iisus Cristos

„În numele lui Iisus, intru în sfânta prezenţă a lui Dumnezeu!


Tată Divin permite-mi să fiu în sfânta Ta prezenţă,
Şi nu mă lăsa din sfânta Ta prezenţă nicio zi, oră, clipă,

14
Până când fiul tău iubit va veni să-şi numere oile la a doua judecată,
Şi eu să fiu ales să vin în casa Ta Dumnezeule, pe poarta cea strâmtă.
Tată Ceresc iartă-mă pentru tot ce am greşit cu voie sau fără voie!
Îţi mulţumesc pentru tot ce mi-ai dăruit în viaţa mea, bine şi rău.
Pentru că altfel, eu nu te-aş fi cunoscut şi nu aş fi acceptat credinţa Ta.
Tu eşti vindecătorul vindecătorilor şi doctorul doctorilor,
Şi te rog să-mi vindeci toate rănile trupului şi sufletului meu.
Sunt creaţia Ta, pentru că tu ai creat fiecare particulă a universului,
Iar eu sunt particula şi picătura de sânge care curge din tine.
Sunt mădular din mădularul tău şi viaţa mea Ţie ţi-o dăruiesc.
În numele lui Iisus mă eliberez de orice durere, suferinţă, boală,
Invidie, ură, magie, blestem, programe negative, duhurile rele,
Din templul meu, mentalul, sufletul, casa, cariera şi viaţa mea.
Invoc Lumina Albă a Iubirii de maximă condensare, Lumina Divină,
Să fie în spiritul, sufletul, mentalul şi în templul meu!
Lumina Divină mă curăţeşte şi mă transfigurează.
Lumina Cristică mă cuprinde, mă învăluie şi mă pătrunde.
Lumina Iubirii dă aripi păsărilor ce zboară şi mă eliberează7.
Iubirea-mi redestinează destinul, care devine luminos.
Templul, sufletul şi mentalul meu sunt curate şi perfecte.
Lumina Divină mă inundă acum şi aici continuu!
Focul lui Dumnezeu arde în sufletul meu ca o torţă vie!

7
Acele păsări sunt de fapt gândurile noastre care se înalţă în momentul când Sântul
Duh este în templul şi mentalul nostru. Gândurile pure sunt ca acele păsări frumoase
care ne vestesc venirea Primăverii.
15
Iisus cu iubirea lui îmi reface toate celulele şi ţesuturile.
Sunt eliberat şi curat pentru că Iisus m-a binecuvântat!
În numele lui Iisus Cristos retractez tot ce nu-i din Lumină.
Acum şi aici tot răul emis prin gânduri, cuvinte şi fapte
Le trec prin Lumina Iubirii Divine şi ele se anihilează.
Acum şi aici tot ce ating cu privirea, gândul şi cuvântul,
Se converteşte în Lumină Cristică şi Iubire Divină!”
Pace si Iubire! Amin!

Dacă un om devine credincios chiar din prima zi a pocainţei sale


îşi va oferi viaţa lui în mâinile lui Dumnezeu. Trebuie să avem un pact
cu Dumnezeu, având o atitudine de predare în faţa lui ca în versetul
următor: “Dăţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu”8. Din nefericire noi
avem o fire învechită care este vicleană, lamentabilă şi preferă să
aştepte la unison mila lui Dumnezeu.
Noi cerem mereu lui Dumnezeu, dar nu oferim nimic, iar când
nu primim suntem revoltaţi şi aruncăm asupra Lui tot ce ni se întâmplă
negativ, nu cunoaştem că răspunderea de a primi darurile Duhului Sfânt
este doar a noastră.
Putem primi atunci când acceptăm absoluta noastră predare faţă
de Duhul Sfânt, ce ne este deja acordat, aşa cum este descris în versetul:
“Să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui

8 Noul testament Romani 6:13.


16
Dumnezeu”9. Doar când noi ne-am predat în totalitate Tatălui Divin
suntem puri precum sufletul imaculat al unui copil.
Astfel, dacă nu eludăm condiţia unei predări totale, fără rezerve
către Duhul Sfânt care ne este deja dat, predându-ne lui Dumnezeu,
pentru a primi binecuvântarile celeste, atunci nu facem voia Tatălui
Divin, deci nu evoluăm spiritual.
Această frumoasă “Invocare a Sfântului Duh” am scris-o în
Biserica Creştină Universală, în momentul ce mă rugam cu lacrimi.
Conversam cu divinitatea, fiind în comuniune şi am scris aceste versuri
cu rapiditate, încât se uitau uimiţi, un amic şi o prietenă, care stăteau
lângă mine şi nu înţelegeau ce fac. Apoi, le-am citit invocarea care o
scrisesem.

9
idem Romani 12:1.
17
1.5. Invocarea Sfântului Duh

"Vino Sfântule Duh! Te invoc să vii! Te ador! Te glorific!


Pentru că Tu eşti Iubirea pură, necondiţionată şi nelimitată.
Vino Sfântule Duh! Te aştept să vii în mentalul meu!
Duhule Sfânt tu eşti Duhul lui Dumnezeu.
Tu te întrupezi sub forma unui porumbel alb.
Prezenţa Ta este o binecuvântare în tot universul.
Când privesc spre tine, văd doar o umbră, umbra Ta
Care lasă vibraţia sa minunată în inima mea.
Tu eşti bucuria care veşnic mă înconjoară.
Tu eşti mireasma emanată de trandafirii iubirii.
Tu eşti speranţa care sădeşte gânduri bune în noi.
Doamne, Tu eşti floarea la rădăcina căreia să plâng,
Iar pe fiecare petală a ta să-mi scriu câte un gând.
Tu eşti pomul la umbra căruia mă adopostesc,
Pentru că eu cu roadele bune ale Tale mă hrănesc.
Doamne, Tu eşti Marele Ocean al Luminii Iubirii,
Cu Lumina Ta m-am eliberat şi cu Iubirea Ta m-am spălat,
Să pot primi în sufletul curat Botezul Sfântului Duh.
Tu eşti izvorul din care sorb picătura vieţii divine.
Tu eşti Calea spre Armonie, Pace, Adevăr şi Bucurie.
Azi aştept doar credinţa şi iubirea Ta, fiind speranţa mea.
Fără: mila, prezenţa şi iubirea Ta, viaţa mea nu o pot agrea.

18
Sfinte Duh, ştii să mă transformi ca doar, prin iubire să renasc!
Prin iubire să trăiesc! Îmi dăruieşti iubire, ca prin iubire să iubesc!
Sfinte Duh, Tu contezi pentru mine foarte mult,
Tu mă faci să fiu ceea ce sunt, să simt şi să spun ce am în gând.
Eu sunt copilul tău cel iubit care pledează pentru adevăr.
Lumina Duhului Sfânt anihileză răul din viaţa mea.
Lumina albă strălucitoare pulsatorie a Duhului Sfânt,
Curge peste mine ca o cascadă divină şi îmi reface templul meu.
Lumina Sfântului Duh mă curăţeşte, mă pătrunde şi mă eliberează!
Sfinte Duh vino în mintea mea şi condu tu mentalul şi gândurile mele!”
Sfinte Duh îţi mulţumesc pentru toate binecuvântarile Tale!”.
Pace şi iubire! Amin!
Duhul Sfânt continua la nivel profund, detaliat în viaţa fiecărui
credincios, întrucât “Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria,
pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
blândeţea, înfrânarea poftelor10. Aşadar, există nouă virtuţi ale Sfântului
Duh, iar fiecare din acestea nu reprezintă decât o faţetă a portretului
persoanei care umblă călăuzit de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt operează prin
darurile Sale11. Rugându-mă şi meditând am primit inspiraţia de a scrie
„Rugăciune de Mulţumire pentru Sfânta Treime”.

10
(Galateni 5:22,23).Împotriva acestor lucruri nu este lege..
11
Cele nouă daruri ale Duhului Sfânt prezentate de apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 sunt
de regulă clasificate în trei grupuri de câte trei daruri, după cum urmează: I)Daruri de
descoperire: (1) cuvântul despre înţelepciune, (2) cuvântul cunoştinţei şi (3) darul deosebirii
duhurilor. II) Daruri de putere: (1) darul credinţei, (2) darul tămăduirilor şi (3) darul
minunilor. III) Daruri de inspiraţie: (1) darul proorociei, (2) darul vorbirii în alte limbi şi
(3) darul tălmăcirii limbilor.
19
Rugându-ne Sfintei Treimi ni se clarifică orice situaţie incertă
sau se rezolvă orice problemă12. Sfântul Duh ne luminează mentalul în
tot ce întreprindem în viaţa noastră, pentru ca să ajungem la împlinirea
idealurilor noastre. Iisus ne dă darul divin al puterii de a ierta şi de a
uita răul făcut de alţi oameni, prin iubirea sa.

1.6. Rugăciune de Mulţumire pentru Sfânta Treime


Doamne îţi mulţumesc că eu sunt particulă a creaţiei Tale.
Tu eşti singurul care mă ajuţi fără aşteptări, necondiţionat şi nelimitat.
Tu mă întrebi, fără obligaţii, fără judecăţi „de ce sunt supărat ”?
Mereu mi-ai spus să las în grija Ta toate problemele mele.
Când gândul îmi tulbură mentalul, tristeţea mă răscoleşte,
Şi dă naştere îngrijorării, obsesiei, voinţei de a mă descurca singur.
Simt că dezastrele cresc în loc să se diminueze în viaţa mea.
Dar, prezenţa Ta înlătură orice frică a mea, pentru că Tu ai spus:
“Să nu mă tem ce voi mânca, sau ce voi îmbrăca, sau unde voi sta”.
Tu ai grijă de orice creaţie a Ta, iar eu îţi las viaţa mea.

12
Precizez faptul că, oamenii care nu au aceste daruri sunt cei care fac pact cu Satan. Niciodată,
un om care are pact cu Dumnezeu nu va rămâne fără ajutor divin în momentele dificile. Mai mult,
pot să afirm că oamenii cărora li se fac lucruri rele de acei satanişti, rămân intacţi fizic, moral şi
psihic. Copiii lui Satan primesc darurile lui satanice, prin magii, dar acesta le va lua tot ce au. La
început le distruge trupul cu boli grave( malformaţii, cancer, pareze, epilepsie etc.), sau le ia un
organ (picior, mână, splină, vederea, auzul etc.). Apoi, le ia sufletul şi acei oameni nu mai au nimic
comun cu divinitatea. Indiferent câte averi acumulează cu Satan, oamenii răului pierd tot ce au,
adică viaţa. Ei nu au iubire, nu au lumină, nu au bucurie, nu au armonie, nu au pace şi nimic divin
nu-i satisface. Doar trufia/puterea/banii/dominarea/oprimarea/distrugerea până la uciderea
oamneilor îi umple de satisfacţie, pentru a-şi hrăni ego-ul. Nu staţi în calea lor! Ei vă vor răul,
doar pentru faptul că le sunteţi superiori lor! Ei nu creează, pentru că nu sunt capabili, ştiu doar să
fure/să copieze de la cei care creează. Apoi, distrug creaţia şi creatorul.
20
Doamne, facă-se voia Ta! Îngrijeşte-te Tu de viaţa mea.
Mulţumesc Tatălui că, a creat o planetă frumoasă şi minunată.
Dumnezeule „Te iubesc” fără nici o ruşine şi fără nici o justificare.
Mulţumesc Tatălui ceresc pentru că mi-a dăruit această viaţă!
Mulţumesc că mă ajută să iubesc viaţa, să fiu una cu ea, să fiu iubire!
Ajută-mă să iubesc la fel cum iubeşti tu, necondiţionat şi nelimitat!
Ajută-mă să iubesc şi să mă accept fără a mă judeca, deoarece dacă mă judec,
Mă voi găsi vinovat şi va trebui să mă pedepsesc, respingându-mă.
Ajută-mă să iubesc pur- necondiţionat toate fiinţele umane.
Deoarece atunci când îi resping pe ei, te resping pe tine.
Ajută-mă să-i accept aşa cum sunt, fără a-i judeca, deoarece dacă-i judec,
Îi voi găsi vinovaţi şi voi simţi nevoia de a-i pedepsi, respingându-i.
Mulţumesc că îmi speli inima de orice emoţie otrăvită pe care o mai am!
Îmi eliberezi mintea de orice judecată, să pot trăi în pace şi iubire!
Mulţumesc pentru fiecare clipă de beatitudine a sufletului plin de iubire!
Mulţumesc că îmi foloseşti vocea pentru a binecuvânta iubirea Ta!
Mulţumesc că îmi foloseşti ochii să privească frumuseţile creaţiei tale.
Mulţumesc că îmi foloseşti picioarele pentru a păşi pe Calea luminii!
Mulţumesc că îmi foloseşti mâinile pentru a lucra în templele divine.
Mulţumesc că îmi foloseşti urechile să-ţi asculte muzica Inimii Tale,
Pe care mi-ai dezvăluit-o auzului când particip la agapa divinităţii!
Mulţumesc Doamne, pentru tot ce am simţit bun şi minunat în viaţa mea!
Mulţumesc Doamne, pentru bucuria fiecărei clipe trăite cu Tine!
Mulţumesc Doamne, pentru toate darurile care mi-au înalţat spiritul!
Mulţumesc că îmi foloseşti inima pentru a oferi comuniunea iubirii lumii.

21
Îmi deschid inima pentru a iubi din nou, aşa că pot spune tuturor:
„Te iubesc”! fără nici o frică, şi când spun aceasta o spun din tot sufletul.
Dumnezeule Atotcreator, ajută-mă să fiu puternic, precum eşti tu.
Îţi mulţumesc pentru tot ceea ce am primit şi voi primi ca daruri divine.
Mulţumesc pentru libertatea de a fi cel ales să vin în casa Ta!
Pace şi iubire! Amin!
Puţini oameni mulţumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt, pentru
binecuvântările şi ajutorul primit, pentru că sunt sănătoşi, sau fericiţi, sau
bogaţi, sau au familii, sau copii etc. Mai repede mulţumeşte un sărac pentru că
primeşte colţul de pâine sau îmbrăcăminte /încălţaminte sau acoperiş deasupra
capului. Considerăm că merităm totul şi toate ni se cuvin, dar totul este creat
de Dumnezeu, ale lui sunt toate bunurile. El ne dăruieşte, dar noi nu dăruim lui
nimic. Ne amintim de el doar când suntem în grele încercări ale vieţii.
Iisus ne-a învăţat să iubim şi să facem bine celor ce ne urăsc. Să
binecuvântăm pe cei ce ne blesteamă. Să ne rugăm pentru cei ce ne fac
rău. De aceea trebuie să ne rugăm divinităţii. Să cerem iertare lui
Dumnezeu pentru toate greşelile noastre, dar şi pentru pe cei ce ne-au
făcut rău să cerem iertare, astfel harurile noastre se înmulţesc.
Nu trebuie să uitam că trebuie să ne rugăm pentru toţi oamenii greu
încercaţi. Trebuie să dam dovadă de iubire şi compasiune faţă de semenii
noştri şi să ne rugăm pentru: copii bolnavi, orfani, copii care mor de foame;
bolnavii care sunt greu încercaţi; pentru cei care nu au pâine pe masa; pentru
cei care nu au un acoperiş deasupra capului; cei care nu au un loc de muncă;
pentru cei disperaţi; cei abandonaţi în sărăcie, singuratate, neputinţă, tristete;
pentru toţi care au avut trăiri nefaste de-a lungul vieţii lor, cum ar fi: accidente,
incendii, au pierdut persoane iubite, soţ, iubit, părinţi, copii etc.
22
Numai rugându-ne pentru toate fiinţele umane care au probleme,
aceştia vor reuşi să scape de sub jugul greu al suferinţei. Ei sunt
neputincioşi şi emit în eter gândurile lor disperate, malefice, care se
propagă şi se întorc ca un bumerang asupra întregii societăţii prin
diverse fenomene ale naturii distrugătoare. Niciun gând nu rămâne fără
materializarea lui în spaţiu.
Dacă nu vă veţi ruga zilinic şi pentru cei neputincioşi, din
motive variate, atunci nu uitaţi să emiteţi gânduri luminoase pentru
aceste fiinţe măcar săptămânal, sau lunar, până când veţi ajunge la un
nivel spiritual înalt şi o veţi face fără să consideraţi acest aspect o
obligaţie sau o ofrandă. Nu închideţi ciclul lunar fără să creşteţi spiritual
cu aceste binecuvântări celeste, aceste gânduri de iubire şi lumină
trimise tuturor fiinţelor umane.
În continuare vă prezint „Rugăciunea împotriva necazurilor”
pe care am scris-o în urmă cu 15 ani şi am trimis-o pe net mai multor
prietene. Am avut surpriza plăcută să o revăd pe pliantele oferite de
Biserica Creştină Universală. Am sunat şi am spus de rugăciune, că am
scris-o în urma cu 15 ani şi soţia unui preot mi-a răspuns: „dacă este
folositoare şi bună, atunci mulţi oameni trebuie să o citeasca”. M-am bucurat
şi să le fie de folos acestora, dar şi celor care o vor citi în acest capitol.

1.7. Rugăciunea împotriva necazurilor

Doamne Dumnezeul meu, în Numele Fiului Tău Iisus Cristos eu(numele),


Mă rog cerând ajutorul Tău în tot ce întreprind în viaţa mea.

23
Doamne, te rog depărtează tot răul din trupul meu, din mintea mea.
Doamne, eu am multe necazuri, iar tu cunoşti ce probleme şi dureri am.
Dacă în spatele necazurilor mele există un duh necurat, îţi cer să-l scoţi!
Trimite foc din cer şi arde Doamne, cu Focul Divin tot răul din mine,
Toate bolile, toate tristeţile, insomniile, singurătatea, nervozitatea mea.
Dacă există un blestem în viaţa mea, cu iubire îţi cer să-l desfaci Doamne.
Atinge-mă acum cu Autoritatea şi Puterea Ta şi sfinteşte trupul meu,
Şi începând de acum niciun duh rău, boli, blesteme, să fie în viaţa mea.
Cu Lumina Sfântului Duh acum orice este rău în viaţa mea va înceta.
Doamne Tu ai zis că, în Numele Tău tot ceea ce noi vom cere, vom primi,
Atunci cu iubire îţi cer să răspunzi acestei rugăciuni, care ţi-o înalţ acum.
Ajută-mă! să înving toate problemele mele şi anihilează duhurile rele.
Îţi mulţumesc Tată Divin pentru că, ştiu că mă asculţi şi mă ajuţi!
Îţi mulţumesc Tată Divin pentru că tu eşti singurul care îmi dai pacea!
Îţi mulţumesc Tată Divin pentru că tu eşti singurul care îmi dai iubire!
Îţi mulţumesc Tată Divin pentru că tu eşti singurul care îmi dai sănătate!
Îţi mulţumesc Tată Divin pentru că tu eşti cel care îmi dai familie fericită!
Îţi mulţumesc Tată Divin pentru că tu eşti cel care îmi dai prosperitate!
În Numele Tatălui şi Fiului şi al Duhului Sfânt sunt eliberat şi curat!
Pace şi iubire! Amin!
Mă rog de 15 ani pentru toate fiinţele greu încercate şi vă
mărturisesc faptul că, de câte ori am avut câte o problemă dificilă, am
fost ajutată de oameni necunoscuţi. Dumnezeu trimite în calea noastră
oameni care să ne ajute. Universul recepţionează mesajele noastre, iar
dacă noi emitem lumină, atunci cineva din lumină vine să ne salveze în

24
clipele grele. Divinitatea nu rămâne datoare niciodată. Achită orice
faptă bună şi o răsplăteşte cu multe daruri pe toţi care doresc binele şi
fac bine celor din jur necondiţionat.
Doar trebuie să fim atenţi la faptele, cuvintele şi gândurile
noastre şi la evenimentele din viaţa noastră şi vom sesiza efectul de
bumerang al faptelor, gândurilor şi cuvintelor, care pot fi binecuvântări,
sau invers, blesteme, sau fapte malefice.
Depinde ce stăpân alegem şi ce dorim să fim ca spirit, suflet,
mental şi trup. Dacă dorim iubirea şi lumina alegem Calea lui
Dumnezeu, iar dacă dorim ura, răutatea, duşmănia, invidia, atunci
mergem pe Calea lui Lucifer.
În încheierea primului capitol afirm faptul că este important să
mulţumim Divinităţii pentru tot ce ne-a dăruit. Să nu-l ignorăm
niciodată pe Dumnezeu. Noi nu putem crea nimic fără ajutorul
divinităţii!
Dacă Dumnezeu nu sădeşte în noi sămânţa, nu putem culege
roadele. Aceste roade sunt meritele divinităţii care ne alege când noi
facem pactul cu Tatăl Divin. Toţi suntem veniţi aici pe această planetă
cu o misiune.
Nimeni nu a venit aici ca să rămână aşa cum a fost conceput, ci
să aibă diferite trăiri şi evenimente benefice sau nefaste în viaţa care le-
a fost hărăzită. Numai având diverse experinţe omul caută calea
cunoaşterii. Dupa căutări vin regăsirile şi în final deschiderea
portalurilor divine: de lumina, iubire, armonie, pace, credinţă şi voinţă.

25
Cap. 2 Invocarea Armatei de Îngeri
să primim binecuvântări celeste

Îngerii sunt menţionaţi frecvent în Biblie. Pornind de la


conotaţia cuvântul „înger" (malak în ebraică; angelos în greacă) care
înseamnă „mesager", putem afirma că îngerii sunt mesagerii sau
slujitorii cereşti ai lui Dumnezeu13, aşa cum este consemnat în Noul
Testament, sau au fost creaţi de Dumnezeu înainte ca pământul să fi
fost întemeiat.
De asemenea, întâlnim în Bibile două tipuri de îngeri: buni şi
răi. În Scriptură se accentuează faptul că toţi îngerii au fost creaţi de la

13
Noul Testament-Evrei 1:13-14,
26
început buni şi sfinţi14. Îngerii au avut posibilitatea să-şi aleagă
stăpânul, iar numeroşi îngeri s-au unit cu Satan15 şi au căzut din starea
lor de har de la început, ca slujitori ai lui Dumnezeu, în felul acesta
pierzându-şi rolul lor ceresc. În mod incontestabil, demonii Noului
Testament trebuie să fie identificaţi cu acei îngeri căzuţi16.
În acest capitol vom aborda Armata de Îngeri buni, de fapt „marea
oştire de îngeri buni”17. În mod evident ei sunt împărţiţi în ranguri
diferite: arhangheli, serafimi, heruvimi, îngeri cu autoritate şi stăpânire
şi mii şi mii de duhuri îngereşti slujitoare18. Aşadar, doar numele a doi
dintre îngeri sunt menţionate în Scriptură sub denumirea de arhangheli:
Mihail şi Gabriel19.
Pornind de la descrierile biblice, m-am inspirat şi am scris
frumoasa „Invocare a Armatei de Îngeri”, ca o rugăciune ajutătoare şi
aducătoare de armonie, pace şi linişte sufletească, dar şi toate
invocaţiile îngerilor din acest capitol, să fie chemaţi să reverse Focul
Divin peste cititori şi Lumina Divină în sufletele lor.
Noi oamenii suntem ghidaţi de îngeri, de arhangheli care sunt
trimişi de divinitate să ne protejeze, să ne ajute, să ne deschidă toate
căile spre lumină, adevăr, armonie şi iubirea divină.

14
Biblia, Geneza 1:31.
15
idem vezi (Ezechiel. 28:12-17; II Petru 2:4; Iuda 6; Apocalipsa! 12:9; Matei. 4:10,
16
vezi Matei. 25:41; Iuda 6
17
Vezi I Împ. 22:19; Ps. 68:17; 148:2; Dan. 7:9-10; Apoc. 5:11.
18
Evrei 1:13-14; Apocalipsa, 5:11.
19
literal „înger conducător", Iuda 9; compară cu I Tesaloniceni. 4:16
27
2.1. Invocarea Armatei de Îngeri

Voi îngeri care sunteţi vindecătorii universului,


Vă invoc să veniţi îngerii: răbdării, iscusinţei, abundenţei,
Iubirii, fericirii, armoniei, curajului, iertării, călătoriei,
Creativităţii, păzitori, înţelepciunii, voinţei, destinului,
Luptători, intuiţiei, libertăţii, empatiei, dreptăţii, sănătăţii,
Consecvenţei, posibilităţilor, vieţii şi toată Armata de Îngeri.
Armata de îngeri veniţi acum şi aici cu flăcările voastre,
Să ardeţi tot răul din mentalul, sufletul şi trupul meu.
Purificaţi-mi spiritul, sufletul şi trupul cu iubirea voastră.
Îngerul Vieţii, aprinde-mi focul interior şi menţine-l continuu.
Învaţă-mă să-mi atenuez furia pentru a putea atinge
Liniştea divină interioară prin vibraţii înalte ale divinului.
Îngerul Consecvenţei, ajută-mă să păstrez rigorile progresului spiritual,
Să fiu o persoană pregătită de cunoaşterea misiunii divine.
Îngerul Destinului, favorizează-mi succesul. Ajută-mă!
Participă acum şi aici la dezvoltarea personalităţii mele.
Îngerul Sănătăţii ai grijă ca sănătatea mea să fie perfectă.
Vindecă-mi sufletul, spiritul, trupul şi mentalul meu.
Îngerul Posibilităţilor ajută-mă să-mi descopăr misiunea în univers,
Prin deşteptarea mea spirituală, care este calea posibilităţilor.
Îngerul Voinţei, susţine-mi deschiderea unui viitor luminos.
Permite-mi să-mi dezvolt voinţa divină şi puterea gândului.

28
Îngerul Iscusinţei, măreşte-mi capacitatea de adaptare,
Permite-mi să-mi dezvolt memoria şi puterea de concentrare.
Îngerul Răbdării, dă-mi puterea să fiu blând şi să trec peste obstacolele vieţii.
Permite-mi atingerea păcii, liniştii şi armoniei interioare,
Îngerul Abundenţei, dă-mi prosperitate, să cunosc/ primesc belşugul divin.
Îngerul Empatiei, ajută-mă să intru în contact cu entităţile din lumină.
Dă energie sufletului meu dornic de progres şi mângâiere.
Îngerul Apărării, protejează-mă de cei care m-au făcut să sufăr nevinovat.
Îngerul Păzitor, revarsă protecţie asupra mea şi condu-mi viaţa mea,
Ca eu să pot să-i conduc pe alţii în viitor pe calea armoniei şi păcii.
Îngerul Dreptăţii, fii protectorul meu să tind spre adevărul absolut.
Să ofer la rândul meu celorlalţi oameni dreptatea şi adevărul absolut.
Îngerul Înţelepciunii, ajută-mă să primesc discernământul divin.
Îngeri Luptători, ajutaţi-mă să recapat toate particulele din suflet.
Găsiţi-mi particulele din sufletul meu distruse/traumatizate/furate.
Voi îngeri luptători şi păzitori împreună cu Doamna Luminii Maria,
Refăceţi-mi sufletul, ca el să fie imaculat ca în momentul conceperii.
Mulţumesc tuturor Îngerilor că m-aţi ales să fiu în comuniune cu voi!
Mulţumesc tuturor Îngerilor că mă ghidaţi în sactuarele unde voi domniţi.
Mulţumesc tuturor Îngerilor pentru tot ce îmi dăruiţi în această viaţă!
Mulţumesc Armatei de Îngeri pentru tot ajutorul primit! Pace şi Iubire! Amin!

Desigur, pornind de la consemnările biblice, îngerii buni se


închină lui Dumnezeu20, fiind fiinţe spirituale, fac voia Lui21, văd faţa

20
Evrei 1:6; Apoc. 5:11; 7:11,
29
Sa22, sunt supuşi lui Cristos23, sunt superiori oamenilor24 şi locuiesc în
sferele cereşti.25 Ei nu se căsătoresc,26 nu vor muri niciodată27 şi pot
lua înfăţişare umană. 28 Îngerii îndeplinesc numeroase lucrări pe
pământ, la porunca Tatălui divin. Fiecare înger are câte o misiune pe
Geea(este Planeta Pământ).
Oamenii primesc de la divinitate îngeri păzitori, iar aceşti îngeri
împlinesc voia lui Dumnezeu de pace şi iubire. Numai când suntem
curaţi sufleteşte, ne deschidem sufletele pentru a auzi mesajele îngerilor
noştri, pentru a da sens fiecărui aspect al vieţii noastre. Mulţi oameni nu
cunosc că, Îngerul nostru păzitor petrece mult timp împreună cu noi.
Cel mai adesea, nu putem să-l vedem şi chiar avem mari
dificultăţi în a-i percepe prezenţa. Dar, credinţa în prezenţa sa alături de
noi ne conferă deja o stare de bine şi de siguranţă, întrucât nu suntem
niciodată singuri, mai ales în momentele dificile ale vieţii.
Cu noi se află tot timpul Îngerul care ne iubeşte profund şi
necondiţionat, chiar dacă noi considerăm că nu merităm, spunând: „sunt
un păcătos, conştient de greşelile care le-am comis, nu merit nimic”.
Dar, Îngerul păzitor29 este totdeauna cu noi, gata să ne ierte, să ne
încurajeze, să ne ajute, să ne convertim la credinţă, să ne lăsăm de vicii.

21
Numeri 22:22; Psalmul 103:20,
22
Matei, 18:10,
23
I Petru 3:22,
24
Evrei 2:6-7,
25
Marcu 13:22; Galateni 1:8.
26
Matei, 22:30,
27
Luca, 20:34-36,
28
De obicei îngerii apar ca nişte tineri, fără aripi, compară Geneza 18:2, 16 cu 19:1; Evrei 13:2.
29
http://angelinspir.ro/despre-ingeri/ingerul-pazitor-ne-inspira-ne-ghideaza-ne-apara-in-mod-tainic.html
30
Noi trebuie să conversăm cu îngerii noştri dăruiţi de divinitate.
Acei Îngeri: păzitori, ai iubirii, ai armoniei, ai fericirii, ai înţelpciunii, ai
destinului, ai curajului, ai iertării, ai empatiei, chiar cu toată Armata de Îngeri.
Fiţi în comuniune cu îngerii dăruţi de divinitate. Invocaţii
mereu! În continuare vă dăruiesc „ Rugăciunea Îngerului iubirii”, ca o
mângâiere a sufletului. Iubirea fiind sentimentul care vindecă orice
traumă şi umple orice gol al inimii.

2.2. Rugăciunea Îngerului iubirii

Sunt îngerul iubirii şi am venit să-ţi aduc în viaţa ta miracolul iubirii.


Ca dar spiritual eu îţi ofer ajutor să-ţi deschizi portalul sufletului,
Pentru a primi iubirea pe care ţi-o doreşti şi o invoci mereu.
Să poţi aprecia şi a te bucura de iubirea care există în viaţa ta.
Să devii conştient de miracolul iubirii, a cărei sursă unică este Dumnezeu.
Te ajut să cunoşti iubirea lui Dumnezeu într-o manieră profundă,
Dar şi faţă de persoane să emiţi iubire pură nelimitată.
Ţi-am dăruit acest miracol al iubirii, deoarece fiecare om este unic,
Prin maniera în care primeşte iubirea lui Dumnezeu,
Şi prin puterea de a dărui iubirea sa divinităţii şi fiinţelor.
Fiind un canal de comuniune a iubirii pure, divine
Te rog să rămâi pur în profunzimea sufletului tău,
Pentru a conştientiza unicitatea puterii tale de a iubi.
Îndepărtează-te de forţele negative care sunt în jurul tău,

31
Să poţi descoperi comoară unică, divină a luminii,
Pentru a putea comensura atributele iubirii pure, necondiţionată.
Iubirea este o experienţă atât de înălţătoare a sufletului,
Încât poţi doar să-i mulţumeşti lui Dumnezeu pentru acest minunat dar.
Îţi cer să fii pregătit, adică să-ţi purifici inima şi spiritul.
Să-ţi deschizi sufletul pentru a putea primi Graţia iubirii.
Mă rog ca înger al minunii iubirii să fii călăuzit spre acest scop.
În clipa în care vei simţi în inima ta că arde focul dragostei,
Atunci tu vei primi o înălţare spirituală şi o binecuvântare.
Vei regăsi iubirea în tot ceea ce te înconjoară, în tot universul.
Te poţi bucura de orice este creat pe această planetă minunată.
De iubirea lui Dumnezeu care pătrunde în toată creaţia şi produce minuni.
Tu vei fi fericit că iubeşti şi eşti iubit cu aceeaşi intensitate de creaţie.
Pace şi iubire! Amin!

Terapia cu îngeri este o metodă de vindecare spirituală care


implică comuniunea cu îngerul tău păzitor, sau dacă vrei să ajuţi o
persoană care are probleme cu sănătatea, trebuie să soliciţi ajutorul
îngerilor şi al arhanghelilor, pentru a vindeca şi a armoniza fiecare
aspect al vieţii tale sau al persoanei respective.
De asemenea, pot să remarc un aspect, acela că terapia cu îngeri
te ajută într-un mod special să primeşti mai clar şi sigur ghidare Divină
de la Creator şi Ingeri.
Aşa poţi să avansezi spiritual, să poţi primi adevărata Graţie
Divină prin harurile care îţi sunt dăruite. Dacă acceptăm să fim ghidaţi
32
de îngeri atunci este mai facil să fim în comuniune cu divinitatea, cu
creaţia Tatălui Divin, cu întregul univers.
Vă dăruiesc cu toată dragostea „Rugăciunea Îngerului
fericirii”, „Rugăciunea Îngerului armoniei,”„Rugăciunea Îngerului
curajului”, „Rugăciunea Îngerului iertării”, care le-am scris, primind
inspiraţia divină, în Săptămâna Patimilor, fiind o săptămână în care fiul
divin s-a sacrificat pentru noi oamenii. Sper să fiţi pe deplin fericiţi, să
trăiţi în armonie în acest timp şi spaţiu în care vă desfăşuraţi viaţa.

2.3. Rugăciunea Îngerului fericirii

Sunt îngerul fericirii şi am venit să-ţi aduc în viaţa ta cupa bucuriilor.


Eman o lumină blândă şi euforică, care creează o stare permanentă de fericire.
Îţi impregneaz energia benefică a fericirii pure, dumnezeieşti,
Să poţi amplifica în tine stările de beatitudine prin puritatea ta,
Prin delicateţea sufletească şi prin nobleţea spirituală a ta.
Să faci o deschidere amplă şi totală în faţa frumuseţilor din univers,
Prin toate acţiunile, trăirile tale şi prin folosirea în mod judicios şi conştient,
A tuturor resurselor lăuntrice care îşi au izvorul în Inima Spirituală.
Încerc să te ajut să percepi şi să simţi că fericirea ta nu depinde
De circumstanţe exterioare sau de alte fiinţe, ci de căutările tale divine.
Poţi accesa fericirea infinită, înlăturând obstacolele portalului divin.
Din cauza ignoranţei, egoismului şi a greşelilor tale,
Îţi reprimi bucuria, fiind imposibil să fii fericit tot timpul.
În acest moment Sufletul tău strigă disperat după ajutor:
33
Îţi spune în acea clipă tristă: „ te rog, nu ucide frumosul din mine”.
Ca ghid pe calea bucuriei te invit să participi la agapa îngerilor,
Să intri în comuniune cu toţi îngerii ce produc beatitudinea inimii.
Să păşeşti pe calea fericirii deschizându-ţi cât mai mult inima,
Ca fiinţa ta să primească desfătările pure şi benefice ale bucuriei.
Îţi spun că toate lucrurile care creează suferinţă sunt simple iluzii.
Vreau să simţi că nu este nici o ruptură între tine şi Creator.
Nicio separare nu ar putea să-ţi răpească starea de fericire.
Totul este Dumnezeu, iar nefericirea este imposibilă în acest spaţiu.
Nu-ţi fie teamă pentru a elimina sursa continuă de suferinţă din mentalul tău.
Mulţumeşte lui Dumnezeu, pentru că îţi dă fericirea nelimitată şi pură.
Pace şi iubire! Amin!

Copii sunt cei care simt, văd şi chiar vorbesc cu îngerii. Mulţi
dintre noi când am fost copii am conversat cu îngerii, fiind ghidaţi,
protejaţi şi ajutaţi de aceştia.
Acest lucru l-am făcut mult timp în calitate de copil. Mai mult,
pot afirma că aveam „palatul meu”- sanctuarul unde conversam cu
îngerii. Pentru mine Episcopia Râmnicului era sanctuarul unde
dialogam cu îngerii30. Toate picturile şi toate icoanele erau cele care
veneau în ajutorul meu de a delimita acele fiinţe angelice, dar şi natura
era un prilej bun de a deveni locul comuniunii cu divinul.

30
Mergeam cu bunica la Episcopie să particip la slujbele ortodoxe. Mărturisesc faptul
că, am iubit şi iubesc foarte mult animalele, dar şi am crescut animale(câini, pisici).
Iubesc natura, florile, pomii, vegetaţia în general, dar şi ador să privesc
izvoare/râuri/cascade/mări/oceane.
34
Consider că îngerul fericirii este un mesager care dăruieşte
tuturor oamenilor starea cea mai dorită şi starea pe care fiecare o simte
prin unicitatea sa. Unicitatea fericirii se desprinde din simplitatea sau
complexitatea fiecărui spirit, prin modul său de exprimare a
sentimentelor.

2.4. Rugăciunea Îngerului armoniei

Sunt îngerul armoniei şi am venit să te ghidez în sanctuar.


Să trezesc în tine simţul armoniei care să fie sursa vitalităţii tale.
Darul spiritual pe care ţi-l ofer este Graţia armoniei.
Te echilibrez emoţional prin sentimentele pe care le nutreşti.
Te impulsionez să cauţi fiinţe minunate şi locuri armonioase.
Să poţi experimenta sinele divin în mod profund şi armonios.
Armonia este capacitatea de a măsura puritatea, onestitatea, integritatea,
Dar şi Puterea sufletească de a primi binecuvântările celeste .
Te rog, să te detaşezi de trăirile şi evenimentele dureroase ale trecutului,
Iar emoţiile malefice să fie înlocuite cu experienţe benefice ale împlinirii.
Optând pentru o viaţă armonioasă vei fi în rezonanţă cu universul.
Permite valorificarea resurselor tale spirituale latente prin noi trăiri.
Te chem să vii şi să fim împreună pe calea armoniei şi bucuriei,
Spre un mod de viaţă armonios, profund, divin şi creator,
Cu cele mai înalte idealuri la care te poţi ancora în acest trup şi spirit.
Tu eşti modelul perfect al armoniei, care rezonezi în acest timp şi spaţiu.
Te ajut să evoluezi spiritual prin iubire, îngăduinţă, dăruire, armonie.
35
Nimeni nu trăieşte pentru sine, ci are menirea sa, pe acestă planetă.
Pentru a iubi şi a da gloria lui Dumnezeu întregului univers.
Îţi deschid inima pentru a primi pacea şi liniştea divină.
Să poţi avea componentele esenţiale ale armoniei:
Frumuseţea sufletească şi nobleţea spirituală .
Armonia cu Dumnezeu îţi ordonează gândurile,
Schimbându-le în bucurii şi împliniri, purificându-ţi sufletul.
Bucuria este scânteia unui gând de iubire care dă sens vieţii.
Pace şi iubire! Amin!
Este benefic să avem un spaţiu unde domneşte armonia, să ne
desfăşurăm viaţa în pace şi iubire, dar nu toţi oamenii avem aceleaşi
căutări. Nu toţi oamenii suntem egali ca spirite. Unii venim din Ţara
Raiului, alţii vin din Atlantida, unde mutanţii şi demonii au distrus
sfinţenia îngerilor şi s-au convertit în îngerii păcatului.
Este important şi necesar pentru a sta în vibraţii bune, atunci
trebuie să ne purificăm locul unde habităm sau muncim/învăţăm prin
curăţirea fizică, apoi spirituală a casei şi locului de muncă prin meditaţii
şi rugăciuni.
Trebuie să ne făcem spaţiu sacru de protecţie, emiţând fluxuri de
energie din lumina, pacea şi iubirea noastră acestor locaţii. Aura noastră
poate să impregneze locului vibraţii benefice sau malefice în funcţie de
ce gânduri emitem.

36
2.5. Rugăciunea Îngerului curajului

Sunt îngerul curajului şi am venit să-ţi dăruiesc puterea de-a fi învingător.


Te ajut să înfrunţi toate obstacolele ce apar pe calea spirituală.
Curajul este discernământul spiritual şi virtutea divină în faţa răului.
Nu uita! Teama, mândria şi furia nu sunt de la Dumnezeu,
Ci acestea sunt virtuţile celui Rău care vrea să te subjuge.
Protecţia divină o primeşti când ai făcut un pact cu Creatorul.
Când viaţa ţi-ai dăruit-o lui Iisus, care a fost cel mai curajos fiu.
Trezesc curajul spiritual în inima celui însetat de Dumnezeu.
Sunt alături de tine în rezolvarea situaţiilor dificile şi în luarea deciziilor.
Trebuie să dai dovadă de dragostea faţă de semenii tăi.
Să-ţi cultivi sinele cu sentimente nobile, divine şi de solidaritate.
Să ai puterea de-aţi trăi viaţa care ţi-a fost hărăzită.
Când eşti disperat şi ai multe capcane presărate pe calea vieţii,
Dumnezeu mă trimite să te transform în luptător pentru o cauză nobilă.
Te iniţiez să-ţi dezvolţi voinţa, convingerea, consecvenţa şi perseverenţa.
Să poţi învinge suferinţele fizice, psihice sau morale care îţi sunt date.
Trebuie să ai capacitatea de a fi lucid în luarea deciziilor.
Te rog, să ai curaj să recunoşti orice sentiment de dragoste.
Nu renega iubirea, ci declară cu nobleţea sufletului acest simţământ.
Ai curaj să lupţi pentru a avea o viaţă alături de fiinţa pe care o iubeşti.
Acest lucru merită sacrificiu şi cere abnegaţie pentru aţi împlini viaţa,
Deci fii curajos şi luptă pentru idealul suprem al sufletului tău.
Pace şi iubire! Amin!
37
Fiecare om este unic prin iniţierea sa personală spirituală. O
importanţă deosebită în evoluţia spirituală a noastră o are trăirea
personală, intensitatea acesteia şi ancorarea ei la nivelul astral. De fapt,
putem vorbi de deschiderea ochilor spirituali. Adevarata iubire, care
este pură şi necondiţionată va birui ego-ul şi va atrage după sine iertarea
păcatelor şi mântuirea sufletească.

2.6. Rugăciunea Îngerului iertării


Sunt îngerul iertării şi am venit să-ţi dăruiesc puterea de-a ierta.
Te ajut să ierţi şi să te eliberezi de trecut prin Graţia iertării.
Îţi ofer ca dar spiritual un crin alb, fiind simbol al purităţii sufleteşti.
Spune acum şi aici cu toată încrederea şi fără niciun ataşament:
" Îi iert pe toţi cei care mi-au greşit, deoarece toţi sunt fiii lui Dumnezeu."
Trebuie să înveţi să trăieşti în prezent eliberându-te de trecut.
Să-ţi înnobilezi fiinţa şi să devii mai puternic prin iertarea dăruită.
Iisus a iertat şi s-a rugat pentru mântuirea celor care l-au umilit şi chinuit.
Te îndrum pentru a înţelege lecţiile la care ai fost supus în momente grele.
Să dobândeşti puterea de a te dărui total şi necondiţionat lui Dumnezeu.
Iertarea este manifestarea prin trăiri a devotamentului divin,
Având scopul de a transforma rănile şi suferinţele în lecţii de viaţă.
Te inspir să poţi renunţa mai facil şi mai rapid la suferinţă.
Voi declanşa procesul vindecării spirituale şi sufleteşti.
Încheie ciclul karmic şi achită plata păcatelor din alte vieţi.

38
Abandonând resentimentele îţi oferi şansa de a putea clarifica orice trăire.
Găseşte-ţi resursele interioare şi curajul necesar pentru a o putea face.
În caz contrar, rişti să rămâi prizonierul propriului tău orgoliu,
Şi nu mai poţi să-ţi transformi viaţa spirituală luptând continuu.
Iar lupta aprigă cu orgoliul îţi va epuiza sufletul şi egoul.
Îţi călăuzesc paşii pe calea fericirii, unde apar fiinţe minunate.
Iertând primeşti harurile divine şi lumina sufletească divină.
Care trezesc forţa interioară şi aspiraţia către Tatăl Divin.
Puterea de a ierta te ajută să dobândeşti şi să menţii o stare de sănătate perfectă.
Pace şi iubire! Amin!
Un mare cercetător egiptolog, Jannkovich Istvan, spunea:
“Recunoaşterea păcatelor îţi dă viziunea luminii lăuntrice, îţi
permite să priveşti în misterioasele sfere ale sufletului. O nouă
poartă se deschide pentru noi. Aici Eu-l nostru înţelege fără
condiţionarea corpului fizic, misterele profunde ale creaţiei şi
începe să simtă absolutul, principiul primordial. Lumina, cea mai
înaltă energie cosmică, simbolizează iluminarea divină. Scopul şi
sensul iniţierii este ca omul să poată trăi marele mister, să
recunoască faptul că este parte integrantă din totul macrocosmic şi
ca în jurul lui totul este lumină, iubire, totul este energie
vibratorie”31.

31
http://putereaprezentului.wordpress.com/2010/01/24/atlantii-egiptul-antic-si-
misterul-initierilor/

39
Abia atunci Eu-l nostru va fi capabil să recunoască adevărurile
uitate, să înţeleagă ce raport există între trăirile vieţii actuale cu
învăţăturile vieţilor precedente. Numai aşa putem să găsim menirea din
această viaţă.

2.7. Tehnici de comuniune cu îngerii


pentru vindecarea traumelor/conflictelor

Ca să putem avea pacea sufletească trebuie să ne vindecăm de


toate traumele şi toate conflictele, neînţelegerile avute de-a lungul vieţii
noastre. De asemenea, pentru cei iniţiaţi care doresc să ajute persoane
cu probleme de acest gen, pot să invoce îngerii păzitori pentru a rezolva
situaţiile negative ale acelor persoane, după ce au cerut permisiunea
acelui spirit şi permisiunea divinităţii.
Astfel, vom ruga îngerii noştri păzitori, sau după caz ai
persoanei X, să ne ajute întrucât ne simţim inima grea, plină de
suferinţă, supărare şi vinovaţie. Dacă există unele scinziuni în relaţiile
cu diverse persoane, atunci vom dori să primim ajutorul îngerilor,
pentru a fi siguri că ne vom purta bine cu acele persoane cu care am
fost în conflict.
Ne vom ruga îngerilor pentru ajutor şi îndrumare în tot ce
întreprindem. Vom spune: “Vă rog îngeri să lucraţi cu sufletul şi
mentalul meu şi al persoanelor care sunt în conflict cu mine, să ne
ajutaţi să ne putem face înţeleşi unul făţă de celălalt. Vă rog îngeri să ne
ajutaţi să trecem peste mândria şi orgoliile noastre şi să ne exprimăm

40
adevărata iubire reciprocă. Vă cer ajutorul pentru a aduce pace în
aceasta situaţie conflictuală. Vă mulţumesc tuturor îngerilor păzitori,
luptători şi împăciutori!”
Dacă am greşit, am comis o faptă care a atacat şi lezat o altă
persoană, este indicat să cerem iertare. Dacă nu se poate cere iertare
direct acelei persoane, atunci primul pas este mijlocirea prin intermediul
lui Dumnezeu.
Vom mărturisi divinităţii tot ce am comis:”Doamne, Tată
Ceresc, tu eşti bun şi înţelegător, recunosc că am facut o greşeală şi te
rog ca toate urmările acelei greşeli să fie anulate în toate direcţiile din
timp – prezent, trecut şi viitor – pentru toţi cei afectaţi. Îţi mulţumesc
Tată Divin pentru ajutorul care mi-l acorzi, pentru iertarea dăruită,
precum şi pacea sufletească”.
Apoi cerem Tatălui să ierte şi persoana implicată în acel
incident, deoarece acea persoană poate să fi fost generatorul moral al
greşelii noastre şi noi să ne simţim cu conştiinţa încărcată. Poate ceva
negativ a determinat ca starea noastră psihică sau a acelei persoane să
fie în neconcordanţă cu legile divinităţii. Mulţumim pentru tot ajutorul
primit de la divinitate. Amin! Pace şi iubire!
Dacă persoanele cu care ne aflăm în conflict, sau ne-au pricinuit
rău, mai mult, sunt persoane rău voitoare, fiind posedate, sau practică
magia, sau au o invidie şi ură exacerbată, fără ca noi să le facem nimic,
ci simpla noastră prezenţă îi tulbură, atunci trebuie să ţinem posturi, să

41
ne rugăm divinităţii, invocând îngerii păzitori ai noştri şi ai persoanelor
respective să facă pactul păcii între noi şi acei oameni.
Rugăm îngerii păzitori ai persoanei sau persoanelor care m-au
atacat psihic, să ne ajute să ne readucem armonia şi pacea în suflet, iar
evenimentul care a provocat trauma/ suferinţa să fie transformat în pace
şi armonie.
Trebuie să rupem toate legăturile psihice dintre noi şi acei
oameni cu ajutorul îngerilor şi Arhanghelului Mihai, care să taie toate
stringurile fricii, furiei, mândriei, urei, invidiei.
De obicei, oamenii cu lumină sunt spirite înalte şi stârnesc
spiritelor joase sentimente de invidie şi ură, pentru ca în întuneric nu
există lumina şi iubirea divină, care curge în trupul unui om luminos.
Vom respira adânc de 3 ori. Apoi vom spune în gând sau tare:
Cu iubire, Arhanghele Mihail, te chem acum şi aici în ajutor.
Vino împreună cu toţi îngerii luptători şi păzitori ai mei!
Tăiaţi cordoanele fricii, furiei, mândriei, urei, invidiei, magiei, blestem
Care mă golesc de energie, vivacitate, vitalitate, pace şi armonie,
Cu persoanele care au emis gânduri malefice/m-au atacat psihic.
Cu iubire, Arhanghele Mihail şi îngeri păzitori ai mei vă rog
Tăiaţi-mi toate legăturile mele psihice cu toate persoanele malefice,
Să rămân în legături psihice, doar cu persoanele care emit iubire.
Trebuie să vizualizăm mental cum se taie acele cordoane malefice,
Cu ajutorul Sabiei de lumină albastră a Arhanghelului Mihai.
Cerem ca toate efectele greşelilor ce au fost făcute în toate timpurile
Să fie anulate de către toate persoanele şi pentru toţi cei implicaţi.

42
Vom sta tăcuţi, vom fi în comuniune divină şi vom spune în gând:
Acum şi aici tot ce a fost rău în mentalul şi trupul meu s-a anihilat.
Iartă-mă Tată Divin dacă am greşit cu ceva faţă de acel om!
Iartă-l Dumnezeule pe acel om care mi-a pricinuit tot răul.
În numele lui Iisus Cristos leg tot răul din viaţa mea.
Legat să stai satană în numele lui Iisus, care pui rău în viaţa mea.
Sunt Lumina divină! Sunt Iubire divină! Sunt intuiţia divină!
Sunt modelul perfect al armoniei! Sunt monada divină!
Sunt creaţia Tatălui Divin! Sunt fiu al Luminii Iubirii!
Sunt un canal curat şi perfect! Lumina îmi este călăuză!
Accept Iubirea divină care mă transformă încontinuu!
Pacea şi liniştea peste mentalul meu şi al tuturor oamenilor!
Pacea şi armonia peste mentalul meu şi al tuturor oamenilor!
Pacea şi iubirea peste mentalul meu şi al tuturor oamenilor!
Pacea şi iertarea peste mentalul meu şi al tuturor oamenilor!
Pacea şi împăcarea peste mentalul meu şi al tuturor oamenilor!
Pacea şi răbdarea peste mentalul meu şi al tuturor oamenilor!
Pacea şi smerenia peste mentalul meu şi al tuturor oamenilor!
Mulţumesc îngerilor şi Arhanghelului Mihai pentru tot ajutorul!
Pace şi Iubire! Amin!
După efectuarea purificării, probabil vom simţi cum cordoanele
sunt tăiate sau smulse din noi. Se poate să simţim schimbări în
perceperea aerului sau alte semne palpabile, cum te-ar strânge ceva de
gât, pentru ca aceste cordoane sunt tăiate. Nu mai simţim acele apăsări,
sau stări de nelinişte, sau oboseală cronică.
43
Persoanele de la celalalt capăt al cordonului se vor gândi la noi
în clipa în care li s-a tăiat cordonul, sau cordoanele de legătură cu noi,
fără să ştie de ce. Ba chiar pot să simtă nevoia de a-ţi telefona, de a te
întâlni, de a-ţi vorbi.
Pornind de la ideea că Atotcreatorul este cel care a făcut Cerul şi
Pământul, atunci acesta a dăruit hrana spirituală şi cunoaşterea ştiinţei
mistice divine tuturor îngerilor. La început a existat doar Raiul unde
habitau toate fiinţele luminoase, denumite gradual: îngeri, serafimi,
arhangheli, heruvimi.
„Se spune ca îngerii au slefuit un smarald, până când acesta a
avut 144 de faţete, luând forma de Cupa Graalui. În Paradis, acest
vas sacru i-a fost încredinţat lui Adam, care l-a pierdut în momentul
când a muşcat din măr, câzând pradă ispitei. Graalul a devenit simbolul
harului, al viziunii misterelor inefabile, dar şi al uniunii divine”32.
“Păcatul neascultării primilor oameni Adam şi Eva a dus la
cunoaşterea binelui şi răului fără de care nu se poate vorbi de mântuire”.
Şi a pus Domnul Dumnezeu pe Adam în grădina cea din Eden .. şi a zis:
Din toţi pomii din Rai poţi să mănânci, iar din Pomul cunoştintei binelui
şi răului să nu mănânci ... căci vei muri negreşit! ... Atunci şarpele a zis
către femeie: Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie ca în ziua când veţi
mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu ... femeia,
socotind că rodul pomului este bun de mâncat, a luat din el şi a dat şi

32
http://www.descopera.org/in-cautarea-sfantului-graal/
44
bărbatului sau şi a mâncat şi el … şi a zis Domnul Dumnezeu: Iată
Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul33.
În Scriptură regăsim Graal ca fiind acea “piatră
unghiulară”constituind simbolul celei mai mari purităţi, al unei morale
creştine deosebite, nealterate, care s-ar manifesta prin crezul “adevărata
mareţie constă în a fi stăpân pe tine însuţi”.
Stăpânirea de sine o ai atunci când ai pacea sufletească. De
asemenea, există diverse mituri care descriu „piatra căzută din cer”,
piatra sacră Kaaba din Mecca adusă de îngerul Gabriel profetului
Avraam etc.
Inspirându-mă din simbolistica Graal am scris „In căutarea
divinului lăuntric prin Graal”, pentru a putea reliefa forţa şi lumina
primite în momentul meditaţiei şi rugăciunii cu ajutorul Sfântului Graal,
care transformă orice lucru negativ în daruri divine şi binecuvântări celeste.

2.8. În căutarea divinului lăuntric prin Graal


Dumnezeu este Lumina, Iubirea pură, Putere, Nemurire, Cunoaştere.
El este Atotcreatorul universului şi a dăruit fiinţelor din harurile sale.
Când cel mai frumos Înger a crezut că este mai puternic decât Tatăl Divin,
A fost orbit de mândrie, furie, egoism, gelozie, ură, răutate şi invidie.
Atunci el a încălcat canoanele şi cutumele Legii lui Dumnezeu.
Arhanghelul Mihai a fost investit cu puteri să-l scoată pe Lucifer din Rai.
Tatăl Divin a rugat-o pe Regina Luminii-Maria să se întrupeze ca femeie,
Pentru a naşte Fiul divin Iisus, care să aducă mântuirea tuturor fiinţelor.
33
Tudor Cristea, Un rezumat al cunoaşterii, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, pg 22-23
45
Sacrificiu suprem făcut de Iisus, a fost spălarea păcatelor noastre cu sânge.
În Graal, Maria-Magdalena a strâns apa vie, reprezentând sângele cristic.
A umplut Cupa cu sângele scurs din Iisus, care s-a transformat în vin.
Acest conţinut echivalează cu smaraldul slefuit de îngeri să creeze Graalul.
Divinitatea a pus în Cupa Graal căutarea supremă, a sinelui divin.
Oamenii căută superioritatea luminii asupra spiritului sub diferite informaţii:
Vedele, Koranul, Biblia, dar Graalul este simbolul suprem al evoluţiei divine.
Dorinţa ardentă a aprinderii torţei cristice în sufletul fiecărei fiinţe.
Este scânteia divină din fiecare şi dă cunoaşterea iluminării spirituale.
Căutarea adevărului, a fericirii, armoniei, înţelepciunii, abundenţei,
Calea spre portalul Iubirii şi portalul Luminii dă setea cunoaşterii divine.
Pune tot amarul suferinţei şi toate deziluziile vieţii tale în acest potir sacru.
Bea nectarul divin şi satură-ţi spiritul şi sufletul cu Lumina Iubirii!
Transformă acum: răul în bine, întunericul în lumină, tristeţea în fericire,
Ura în iubire, minciuna în adevăr, neliniştea în armonie şi căutarea în regăsire.
Graal este căutat în Cer şi pe Terra, dar îl regăsim înăuntru sinelui divin.
Dacă ai găsit Graalul să fii fericit că ai trecut portalul Luminii divine.
Bucură-te că primeşti binecuvântările şi harurile divinităţii, lumina şi iubirea!
Pace şi iubire! Amin!
În încheierea acestui capitol voi descrie succint lupta dintre rău
şi bine, care este marcată în momentul declanşării războiului de către
Lucifer, Tatălui Divin. Mai bine-zis acest eveniment îl întâlnim în
Biblie, sub denumirea Sfârşitului Împărăţiei Raiului, care descrie
trădarea lui Satan ce îşi dorea puterea. Acesta şi-a pierdut sfinţenia de

46
Înger, prin distrugerea Ţării Raiului în timpul războiului dintre Rău şi
Dumnezeu.
Lucifer prin viclenie a construit Turnul Babel şi Cetatea
Babilon, dorind să distrugă Raiul, aşa cum este descris în Vechiul
Testament- Facerea Lumii. „Dar, Domnul s-a pogorât să vadă cetatea şi
turnul pe care-l zideau fiii oamenilor”34.
Văzând Domnul ce făcea Satan atunci a zis: "Iată că ei sunt un
singur popor şi au toţi o singură limbă; şi acesta-i doar începutul a ceea
ce vor face; de-acum nu se vor mai opri de la tot ceea ce şi-au pus în
gând să facă. Hai să ne pogorâm şi acolo să le încălcim graiul, pentru că
unul altuia să nu-şi mai înţeleagă limba"35.
Planul lui Satan a fost dejucat de Dumnezeu prin împrăştierea
limbilor, a omenirii şi popoarelor. Acest război dintre Satan şi
Dumnezeu a durat zece ani şi s-a sfârşit prin înfrângerea forţelor rele şi
îngroparea acestora sub Marea Neagră.
A vorbi despre această geneză înseamnă să spunem câteva
cuvinte şi despre Atlantida, fiind o ţară a zeilor, locuită de îngeri ai lui
Dumnezeu. Acest pământ a existat într-adevăr pe locul unde se întinde
astăzi Marea Neagră. Încă înainte de Naşterea Omului se găsea o lume
minunată, numită Atlantida.
„Această ţara dăruită îngerilor de către Ler Dumnezeu, era locul
sacru unde trăiau şi se bucurau cu toţii împreună, după Legea Sfântă a
Dumnezeirii. Spre deosebire de Scriptură, în Atlantida îngerii puteau să-

34
Vechiul Testament, Facerea Lumii, 18:21
35
Idem
47
şi întemeieze şi familii, legându-se prin căsătorie cu femei din Ţara
Raiului. Aceast lucru s-a întâmplat chiar şi conducătorului lor, Satan,
comandantul suprem al oştilor cereşti, care şi-a întemeiat o familie
omenească în Munţii Carpaţi”36.
La un moment dat, în Atlantida îngerii atlanţi părăsesc sfinţenia
vieţii şi cad în păcatul sodomiei şi s-a întâmplat o mutaţie, prin
împerecherea lor au început să se nască monştri şi demoni.
„Dumnezeu a refuzat să binecuvânteze această viaţă şi a cerut
atlanţilor să părăsească păcatul şi fărădelegea, dar aceştia au refuzat
porunca, deoarece erau îngeri şi nemuritori, credeau că pot trăi aşa, fără
de Dumnezeu. Acest lucru a fost începutul conflictului şi al războiului
dintre oştile cereşti şi cele ale atlanţilor. Atlanţii, devenind putere
demonică, nu numai că îl ameninţă pe Ler Împărat cu războiul, ci îl
atacă.
Satan, comandant suprem al oştirii îngerilor păcatului-atlanţii, a
dus un război împotriva Puterilor cereşti şi a atacat Ţara Raiului cu
toată puterea armată a Atlatidei, putere creată de către însuşi Ler
Dumnezeu, pentru apărarea Raiului pământesc. La această forţă uriaşă
s-a adăugat pentru prima oară şi intervenţia monştrilor, a demonilor şi a
armelor lor dătătoare de moarte. Deoarece Domnul se găsea în Ţara
Raiului, aici s-au dat luptele cele mai mari. Acest război a fost atât de

36
http://help.forumgratuit.ro/t21692-taina-atlantidei-unde-a-fost-atlantida
48
groaznic încât s-a cutremurat Cerul şi Pământul, împreună cu întregul
Univers al celor văzute şi nevăzute”37.
Trebuie remarcat aspectul biblic prin care se detaliază efectul
morţii date de Dumnezeu omului, care înseamnă trecerea într-o altă
formă de existenţă a vieţii nemuritoare şi moartea satanică care
înseamnă nu numai moartea trupului, ci şi pieirea sufletului creat de
Tatăl Divin, până atunci niciodată muritor. Aşadar, există vii (noi cei
care avem trup/suflet/spirit), adormiţii (cei care au murit trupeşte, dar
sunt veşnici ca spirit/suflet în Rai) şi morţii (cei care sunt în Iad, prin
pierderea trupului şi a sufletului/spiritului).
Deci, Satan doreşte sufletul persoanelor care fac pact cu el. Din
nefericire, în România există multe persoane care fac acest pact cu cel
rău şi îşi pierd sufletul care l-au primit în momentul conceperii lor de la
Dumnezeu.
România este o ţară cu o misiune divină, fiind un pământ ales de
Dumnezeu. Chiar cel mai înalt prelat al creştinilor catolici a recunoscut
acest aspect. Papa Ioan Paul a dezvăluit acest mister al ţării
făgăduinţelor şi al Grădinei divine a Maicii Domnului. Desigur, Maica
Domnului este Regina Luminii Maria, Regina Îngerilor şi Arhanghelilor
care a făcut multe vindecări ale sufletelor în templele din Atlantis.
Putem afirma că în România, ca şi pe întreaga planetă, este o
luptă acerbă între Rău şi Bine. Forţele Răului nu vor să se dea bătute, nu
pot accepta poruncile divine şi vor în continuare să stăpânească

37
ibidem
49
pământul subjugând sufletele şi spiritele. Revenim la menirea României
pentru această planetă Geea, putem spune ca reprezintă axa de Nord a
Crucii Geei.
Crucea este formată din cele 4 axe şi piramide care se află în
punctele cardinale astfel: la Sud este axa Piramidei Luminii Celeste din
Egipt; la Nord este axa Piramidei Luminii de sub Muntele Retezat din
România; la Est este axa Piramidei Luminii din Podişul Anatoliei –
Turcia şi la Vest este axa Piramidei Luminii din Sardinia – Italia. În
mijlocul acestei cruci se află Muntele Athos. Această Cruce este de fapt
formată din portalurile de lumină celestă şi iubire divină, legăturile cu
universul şi cu divinitatea.
De asemenea, există o altă legătură între portalurile luminii celeste
situate în Sfinxul din Egipt şi Sfinxul din Bucegi-România. Putem afirma că
sunt 7 piramide de lumină celestă în ţara noastră: 1. Piramida fizică Celestă
de la TISMANA38; 2. Piramida fizică Celestă din Munţii RETEZAT39; 3.
Piramida fizică Celestă din Muntele PARÂNGU MARE40; 4. Piramida fizică

38
http://sites.google.com/site/dimensiuniparalele/piramida-energetica, Date tehnice
pentru Piramida Fizică a Luminii Celeste de la Tismana : Lungimea Bazei = aproximativ
200 metri ; Înălţimea = aproximativ 100 metri ; Anul construcţiei = aproximativ 5.000 de
ani înainte de Cristos; Cupola Energetică Interioară = aproximativ 50 metri. PIRAMIDĂ
UNICĂ.
39
Ibidem, Date tehnice pentru Piramida Fizică a Luminii Celeste din Retezat : Lungimea
Bazei = aproximativ 300 metri ; Înălţimea = aproximativ 100 metri ; Anul construcţiei =
aproximativ 10.000 de ani înainte de Cristos; Cupola energetică interioară = aproximativ
100 metri. PIRAMIDĂ UNICĂ.
40
Ibidem, Date tehnice pentru Piramida Fizică a Luminii Celeste din Parîngu Mare:
Lungimea Bazei = aproximativ 300 metri ; Înălţimea = aproximativ 100 metri ; Anul
construcţiei = aproximativ 25.000 de ani înainte de Cristos; Cupola Energetică Interioară =
aproximativ 100 metri. PIRAMIDĂ UNICĂ.
50
Celestă din Munţii FĂGĂRAŞ41; 5. Piramida fizică Celestă din Munţii
BUCEGI42; 6. Piramida fizică Celestă din Muntele CEAHLĂU43(vârful
Toaca) şi 7. Piramida fizică Celestă din Munţii APUSENI44 (aproximativ
vârful Bihor). Revărsaţi pacea, lumina, bucuria, armonia şi iubirea voastră
asupra României pentru a-şi împlini misiunea sa divină!

41
Ibidem, Date tehnice pentru Piramida Fizică a Luminii Celeste din Făgăraş: Lungimea
Bazei = aproximativ 300 metri; Înălţimea = aproximativ 100 metri; Anul construcţiei =
aproximativ 25.000 de ani înainte de Cristos; Cupola Energetică Interioară = aproximativ
50 metri. PIRAMIDĂ UNICĂ.
42
Ibidem, Date tehnice pentru Piramida Fizică a Luminii Celeste din BUCEGI: Lungimea
Bazei = aproximativ 300 metri; Înălţimea = aproximativ 100 metri; Anul construcţiei =
aproximativ 5.000 de ani înainte de Cristos; Cupola Energetică Interioară = aproximativ 50
metri. PIRAMIDĂ UNICĂ.
43
Ibidem, Date tehnice pentru Piramida Fizică a Luminii Celeste din Ceahlău: Lungimea
Bazei = aproximativ 200 metri; Înălţimea = aproximativ 100 metri; Anul construcţiei =
aproximativ 2.000 de ani înainte de Cristos; Cupola Energetică Interioară = aproximativ 50
metri. PIRAMIDĂ UNICĂ.
44
Ibidem, Date tehnice pentru Piramida Fizică a Luminii Celeste din Apuseni: Lungimea
Bazei = aproximativ 400 metri; Înălţimea = aproximativ 100 metri; Anul construcţiei =
aproximativ 25.000 de ani înainte de Cristos; Cupola Energetică Interioară = aproximativ
100 metri. PIRAMIDĂ UNICĂ.

51
Cap. 3 Invocarea Armatei de Arhangheli
să devenim fiinţe luminoase

Pornind de la gradele acordate îngerilor în Scriptură, amintim


faptul că Arhanghelii sunt capii tuturor îngerilor, fiind creaţi ca cei mai
de seamă ierarhi în Regatul angelic.
Aceştia sunt misionarii Ierarhiei Divine, care deţin atribute
divine şi lucrează neîncetat să învingă Răul şi să propage Binele din
Lumina Iubirii Celeste.
Arhanghelii deţin câte o flacară de diverse culori, sau rază
celestă/lumină spirituală, dar au şi un spirit pereche divin, aşa cum şi
oamenii au acel suflet pereche.
Perechile de Arhangheli şi Arhangheliţe simbolizează
masculinul şi femininul, sau alfa şi omega. Rugăciunea, invocarea sau
meditaţia adresată unui arhanghel atrage de la sine, întotdeauna,
invocarea, dar şi ajutorul celuilalt arhanghel/arhangheliţă pereche.
Arhanghelii au fost creaţi de Dumnezeu, cu milioane de ani
înainte de apariţia oamenilor, reprezentând primii noştri mentori pe
calea spirituală, prin puterile cu care au fost investiţi45.
Inspirându-mă din rolul şi misiunea divină a Armatei de
Arhangheli am scris: „Invocarea Armatei de Arhangheli”, „Invocarea
Arhanghelilor din Templul Albastru al Iluminării”, „Invocarea
Arhanghelilor din Templul Galben al Înţelepciunii”, „Invocarea

45
http://www.esoterism.ro/ro/arhangheli-arhanghelite.php
52
Arhanghelilor din Templul Roz al Iubirii”, „Invocarea Arhanghelilor
din Templul Alb al Purităţii”, „Invocarea Arhanghelilor din Templul
Verde al Vindecării”, „Invocarea Arhanghelilor din Templul Rubiniu al
Armoniei”, „Invocarea Arhanghelilor din Templul Violet al
Transmutării”, „Invocarea Arhanghelilor din Templul Creaţiei
Divine”, „Invocarea Arhanghelilor din Templul Adevărului Divin”,
„Invocarea Arhanghelilor din Templul Bucuriei Divine”.

3.1. Invocarea Armatei de Arhangheli

Voi Arhangheli şi Arhangheliţe care sunteţi vindecătorii universului46


Vindecaţi-mi cu puterile voastre sufletul, spiritul, trupul şi mentalul meu.
Vă invoc să veniţi: Mihai, Gabriel, Rafael, Uriel, Serafim, Anael,
Varahil, Ergudil, Salatiel, Jofiel, Samuel, Zadkiel, Ariel, Bodiel,
Metatron, Raguel, Raziel, Celestiel, Sandalfon, Ofaniel, Hanahel,
Credinţă, Caritate, Christine, Spernaţa, Astrael, Aurora, Ametist,
Cunoaştere, Crystal, Ilaniel şi toţi cei 360 de arhangheli.
Doamne Iisuse Cristoase, împreună cu Armata de Arhangheli
Veniţi din templele iluminării, iubirii, purităţii şi armoniei,
Ca să mă coordonaţi în tot ceea ce eu întreprind în viaţa mea.
Făceţi-mi protecţie, aşezaţi-mi cunună din săbiile de lumină

46
După ce am urmat cele 9 iniţieri ale Munay-Ki –ului, am primit ca sprijin divin
trei arhangheli care să mă protejeze şi să mă ghideze, să îmi fac misiunea mea
divină. Apoi am primit în meditaţii aceste frumoase incantaţii şi mantre de invocare
a Armatei de Arhangheli.

53
Peste trupul meu, peste aura mea, peste spiritul meu.
Voi cu puterile voastre condensaţi Focul Iubirii în mine,
Ardeţi cu focul vostru divin tot răul din viaţa mea.
Ajutaţi-mă! acum şi aici ca să pot tăia legăturile cu trecutul,
Taiaţi-mi cu săbiile de lumină toate legăturile mele psihice,
Cu toate fiinţele umane încarnate şi desîncarnate,
Pentru a distruge tot răul din viaţa mea şi a-mi vindeca rănile.
Purificaţi-mi spiritul, sufletul şi trupul cu iubirea voastră,
Vă mulţumesc că m-aţi ales să fiu în comuniune cu voi!
Vă mulţumesc că v-am regăsit în căutările mele spirituale,
Voi mă chemaţi în templele unde domniţi în pace şi iubire,
Pentru a-mi cunoaşte misiunea în acest spirit, suflet şi trup.
Îmi dăruiţi Pacea, Lumina, Adevărul, Armonia, Bucuria şi Iubirea,
Ca eu să dăruiesc întregului univers pacea, lumina şi iubirea mea.
Mulţumesc Arhanghelilor pentru tot ce îmi dăruiesc în acest trup!
Mulţumesc Armatei de Arhangheli pentru tot ajutorul primit!
Să-mi împlinesc misiunea mea divină în acest timp şi spaţiu.
Pace şi Iubire! Amin!

Arhanghelii sunt descrişi ca arhitecţii divini, doctorii


cerului/vindecătorii cosmici, compozitorii sinfoniilor divine/dirijorii
orchestelor angelice, constructorii cosmici/proiectanţii pe care
Dumnezeu îi foloseşte pentru a executa planurile divine pe Geea cu
toate fiinţele umane.

54
Invocând arhanghelii să ne ajute şi să ne ghideze, folosind
energia lor în mod corect putem să facem un progres în viaţa noastră pe
calea spirituală.
Ca să putem fi în comuniune cu divinitatea trebuie să ne hrănim
corespunzător. Să postim, să renunţăm la carne, ca să putem să ne
purificăm întâi trupul, apoi spiritul. Nu este uşor să facem acest
sacrificu, dar rezultatul este benefic47.
Renunţaţi la vicii: tutun, alcool, droguri, prostituţie. Ţineţi cât
mai multe posturi şi veţi creşte spiritual. Rugaţi-vă cât mai mult până
găsiţi calea divină şi veţi fi în comuniune cu Ierarhia Divină.
Tradiţiile iudaică, creştină şi islamică îl consideră la unison pe
Mihail ca fiind cel mai mare printre îngeri. El mai este cunoscut sub
diferite nume, precum Purtătorul Cheilor Raiului, Conducător al
Arhanghelilor, Înger al Pocăinţei, milei şi sfinţeniei, Prinţ al Prezenţei
Divine, Gardianul lui Iacob, Îngerul tufişului în flăcări48.
Îl putem ruga pe Arhanghelul Mihail să ne ajute să ne controlăm
şi să ne depăşim tendinţele negative care mai subzistă în fiinţa noastră.

47
Nu vă lăsaţi duşi de val! Dacă sunteţi supăraţi, trişti, bolnavi, abandonaţi, atunci nu vă mai
interesează aspectul fizic. Dimpotrivă, fiţi curaţi, îmbrăcaţi-vă cu haine frumoase, culori
frumoase, chiar dacă nu sunt foarte scumpe, dar să vă simţiţi frumoşi şi valoroşi. Îngijiţi-vă
tenul, rapid, cu un gomaj cu apă şi zahăr, apoi o masca cu o lingura cu miere şi tenul se curăţă şi
devine luminos. Părul, îngrijiţi-l cu măşti rapide(2 linguri cu ulei de măsline, 1 lingură cu ulei
de ricin, 2 linguri cu miere şi 1 lingură cu scorţişoară) şi apoi spălat părul este frumos, des,
sănătos şi cu volum. Folosiţi uleiul de oregano(veţi scăpa de infecţii respiratorii şi de orice
infecţie, în general), beţi şi spălaţi-vă pe dinţi şi veţi avea gingii puternice şi luciul dentar. Nu
aveam vene la mâini de cîte perfuzii făceam, dar totdeauna m-am îmbrăcat frumos, curat, mi-am
îngrijit trupul şi nimeni nu credea că am fost grav bolnavă. Veţi căpăta încrederea în voi când
oamenii vă admiră.
48
http://angelinspir.ro/ingeri/arhanghelul-mihail.html
55
3.2. Invocarea Arhanghelilor din Templul Albastru al
Iluminării

Arhanghelul Mihail, fiind supranumit „cine este ca Dumnezeu49”


Împreuna cu perechea ta divina Credinţă,
Veniţi acum şi aici pe Calea albastră a razelor celeste
Să împliniţi prin iubire voia lui Dumnezeu!
Voi arhangheli care locuiţi în Templul Iluminării
Propagaţi Flacăra Iluminarii în mine!
În templul luminii chemaţi toate sufletele pentru a se purifica.
Sunteţi ghizii spirituali ai fiinţelor umane oferindu-le protecţie.
Faceţi-mi protecţie din săbiile voastre luminoase,
Şi activaţi-mi arta comunicării să fiu în comuniune divină.
Sanctuarul este deschis spiritelor care caută lumina.

49
ibidem
56
Arhanghele Mihail, Ajuta-mă! Ajuta-mă! Ajuta-mă!
Să rămân în lumină şi să fiu fiinţă de lumină.
Arhanghele Mihai, tu eşti căpitanul mulţimii lui Dumnezeu,
Pentru că l-ai izgonit pe Lucifer din Paradis.
Acum şi aici cu puterile tale scoate tot răul din viaţa mea.
Taie acum şi aici pentru totdeauna toate legăturile mele cu cel rău,
Anihilează toate programele şi gândurile malefice, toate blestemele,
Toate legăturile de magie care mi s-au făcut în această viaţă,
Ca eu să fac voia lui Dumnezeu şi să mă contopesc cu lumina.
Vă rog pe voi arhanghelii luminii, să-mi dezvoltaţi credinţa,
Să-mi daţi putere să înving orice obstacol din calea vieţii!
Daţi-mi puterea cuvântului, ca să cunosc cuvântul lui Dumnezeu.
Scoate-ţi din mentalul meu tot ce nu-i din lumină.
Cu lumina voastră convertesc tot întunericul în lumină,
Pentru a primi binecuvântările Templului Iluminării.
Prin Lumină trăiesc! Prin Lumină renasc! Prin Lumină iubesc!
Pace şi Iubire! Amin!

În continuare facem o descriere succintă despre Arhanghelul


Jophiel. Acesta este considerat înger al esenţei, al luminii, al înţelegerii,
al nemuririi, al evoluţiei spirituale, fiind îngerul conştiinţei divine, al
iluminării şi al înţelepciunii, care ne învaţă că înţelepciunea este

57
conştiinţa în acţiune; gândirea şi acţiunea fără conştiinţă ruinează
sufletul.50
Deci, noi trebuie să fim conştienţi de faptele noastre, să ne
ascultăm inima şi sentimentele, să ne ordonăm gândurile şi intenţiile, să
ne analizăm convingerile şi gesturile. Pornind de la ideea că bucuria şi
iluminarea sunt inseparabile şi fac parte din înţelepciune, atunci putem
afirma: înţelepciunea înseamnă să avem conştiinţa prezentă în ceea ce
facem.

3.3. Invocarea Arhanghelilor din Templul Galben


al Înţelepciunii

Arhanghelul Jofiel, fiind "frumuseţea lui Dumnezeu51"


Împreună cu perechea ta divina Christine,
Veniţi acum şi aici pe Calea galbenă a razelor celeste
Să împliniţi prin iubire voia lui Dumnezeu!
Propagaţi Flacăra Iluminării sinelui divin !
Voi arhangheli care locuiţi în Templul Înţelepciunii
Transformaţi-mă în fiinţă capabilă să primească virtutea divină.
Dezvoltaţi-mi acum şi aici discernământul divin!
Dăruiţi-mi claritatea gândurilor şi purificaţi-mi-le!
Activaţi-mi simţul intuitiv pentru a avea inspiraţie divină,

50
http://www.lumeaingerilor.ro/ArhanghelulJophiel/tabid/196/Default.aspx
51
ibidem
58
Daţi-mi înţelepciunea voastră divină prin puterea gândului,
Primesc puterea gândului prin înţelepciunea supremă,
Ca să cunosc gândul lui Dumnezeu, filtrat prin mentalul meu.
Să-mi împlinesc potenţialul suprem al sufletului meu.
Ca eu să fac voia lui Dumnezeu şi lumina să mă învăluie mereu.
Vă rog ,arhangheli ai înţelepciunii, să-mi fiţi mentori.
Scoate-ţi din mentalul meu mânia, trufia, ura şi răutatea!
Cu lumina voastră convertesc tot răul în bine,
Daţi-mi puterea înţelepciunii nelimitate,
Pentru a primi binecuvântările Templului Înţelepciunii.
Aleg să primesc discernământul divin să pot trăi în Lumină,
În mod conştient şi judicios prin Iubirea divină.
Mentalul meu este unificat cu Marea Lumină!
Conştiinţa mea se identifică cu Lumina Iubirii!
Pace şi Iubire! Amin!

Arhanghelul Jophiel ne îndeamnă să avem bucuria în inimă,


înţelepciunea în minte şi să ascultăm copilul interior din noi care vrea să
se manifeste continuu în sufletul nostru. Pentru a putea fi în pace cu noi
înşine trebuie să fim fiinţe de lumină, fiinţe de iubire.
A avea discernământ este un lucru prin care divinul lucrează.
Înţelepciunea este dăruită de divinitate acelor oameni hărăziţi să ajute şi
să lumineze mentalul celorlalţi oameni prin sfaturile lor. Aceşti oameni

59
înţelepţi sunt plini de gânduri bune, de armonie, lumină şi iubire şi
revarsă lumina şi iubirea lor tuturor fiinţelor.

3.4. Invocarea Arhanghelilor din Templul Roz al Iubirii

Arhanghelul Samuel tu "cel care îl cauţi pe Dumnezeu”,


Împreună cu perechea ta divina Caritate,
Veniţi acum şi aici pe Calea roză a razelor celeste
Să împliniţi prin iubire voia lui Dumnezeu!
Spargeţi-mi lanţurile inimii pentru a permite iubirii pure,
Să locuiască în altarul templului /sufletul meu!
Samuel, tu care te manifeşti cu Iubirea lui Dumnezeu,
Revarsă peste mine iubirea pură a lui Dumnezeu,
Dă-mi puterea de a iubi pur necondiţionat,
Adorându-l şi glorificându-l pe Dumnezeu.
Samuel, ajută-mă acum şi aici să îndepărtez gândurile de teamă.
Teama este cea care îmi împietreşte inima şi dorinţa de a iubi.
Voi arhangheli ai iubirii întruchipaţi inima şi iubirea lui Dumnezeu.
Sunteţi misionarii iubirii în sanctuarul fericirii,
Scoateţi din mentalul meu cu lumina iubirii voastre,
Abandonul, respingerea, ideile preconcepute şi interdicţiile,
Ca să ma simt întotdeauna iubit şi să iubesc continuu.
Samuel şi Caritate sunteţi emisarii puternici ai divinităţii.
Trimiteţi iubirea voastră întregului univers!
Vă rog vindecaţi-mi rănile/traumele trecutului,
60
Ca toate pierderile/sciziunile în relaţiile cu oamenii,
Să se transforme în comuniune a iubirii cu creaţia.
Ajutati-mă să primesc măiestria razei iubirii ca viaţa mea să curgă lin.
În numele lui Samuel şi Caritate, afirm acum şi aici:
„Iubirea Divină a preluat controlul vieţii mele!”
Dumnezeule, îţi dăruiesc viaţa mea, ca tu să o conduci prin iubirea Ta.
Iubirea mă purifică ! Iubirea îmi dă speranţă! Iubirea mă înalţă!
Pace şi Iubire! Amin!
„Arhanghelul Samuel şi Arhangheliţa Caritate, elohim Orion şi
Angelica servesc în cadrul razei roz a iubirii divine. Samuel s-a
caracterizat ca fiind "Iubirea pură a lui Dumnezeu în manifestare
clădită". El este ingerul mentionat în Luca 22:43 care l-a intarit pe Iisus
în Grădina Gheţimani”52.
Cel mai sublim sentiment este acela de a iubi. Doar iubind
putem să fim puri aşa cum Dumnezeu ne-a creat. Iubiţi-l pe Dumnezeu,
Atotcreatorul, să puteţi experimenta iubirea faţă de semenii voştri!

3.5. Invocarea Arhanghelilor din Templul Alb al Purităţii

Arhanghelul Gabriel, eşti "omul lui Dumnezeu"


Împreună cu perechea ta divină Speranţa,
Veniţi acum şi aici pe Calea albă a razelor celeste
Să împliniţi prin iubire voia lui Dumnezeu!

52
http://templul-iubirii-divine.blogspot.com/2009_03_01_archive.html
61
Ardeţi cu focul Flăcării Învierii tot ce este rău în mine!
Gabriel, tu ai vestit pe Regina Maria ca va fi mama lui Iisus.
Tu eşti cel care ai transmis Koranul lui Mohamed.
Acum şi aici dă-mi puterea de a mă purifica prin iubire.
Voi arhangheli care locuiţi în Templul Purităţii divine
Revărăsaţi peste mine puritatea, armonia şi adevărul absolut,
Să primesc echilibrul lui Dumnezeu în spirit
Ajutaţi-mă să-mi dezvolt compasiunea şi comunicarea,
Să transform ignoranţa şi disperarea în speranţă,
Pentru a putea face extinderea de sine către fiinţe.
Să creez acum şi aici frumuseţea prin arte.
În numele arhanghelilor Gabriel şi Speranţa îmi echilibrez viaţa!
Pentru că am ales calea spirituală şi afirm acum şi aici
„EU SUNT un om al lui Dumnezeu!” Eu sunt fiu al Tatălui!
Aleg să am iubirea pură de sine echilibrată,
Acum cu lumina voastră convertesc toată ura în iubire,
Neliniştea în armonie să păşesc pe calea eliberării şi împlinirii,
Ca bucuria să se reverse peste mentalul, sufletul şi trupul meu,
Pentru a primi binecuvântările Templului Purităţii şi al armoniei.
Sunt un canal curat şi perfect al lui Dumnezeu!
Sunt un canal de lumina şi iubire al lui Dumnezeu!”
Pace şi Iubire! Amin!

În toate religiile, Arhanghelul Gabriel este considerat ca fiind


cel mai important mesager divin. „El este neobosit în a transmite
62
Cuvântul lui Dumnezeu acelora care îl vor asculta şi vor respecta esenţa
divină din ei înşişi. El mai este cunoscut ca fiind şi Ambasadorul
Umanităţii, Îngerul Revelaţiilor, Cel ce dăruieşte veştile bune, judecata
şi compasiunea divină. El este un Înger al Bucuriei şi Spiritul
Adevărului53”.
Putem să-l invocăm pe Arhanghelul Gabriel atunci când avem
nevoie de asistenţă în Calea Spirituală pe care am ales-o, dar şi când
dorim să aducem armonia, pacea şi liniştea în viaţa noastră, precum şi
în relaţiile pe care le avem cu toate fiinţele.
Vom spune: „Arhanghelul Gabriel, am nevoie de asistenţa ta
pentru a vedea care este drumul meu spiritual şi ca să mă conduci acolo
unde trebuie să fiu”. 54
Puritatea sufletească este atunci când ne eliberăm de orice
traume şi orice temeri. Suntem puri doar când gândul ne este pur, iar
cuvântul bun este o scânteie a gândului venit din lumină. Faptele
noastre sunt determinate de gândurile noastre care se materializează
continuu.

53
http://angelinspir.ro/ingeri/arhanghelul-gabriel.html
54
http://amira-spiritualitate.blogspot.com/2010/05/arhanghelul-gabriel.html
63
3.6. Invocarea Arhanghelilor din Templul Verde al
Vindecării
Arhanghelul Rafael, care afirmi "Dumnezeu a vindecat"55,
Împreună cu jumătatea divină Mama Maria,
Veniţi acum şi aici pe Calea verde a razelor celeste
Să împliniţi prin iubire voia lui Dumnezeu!
Şi propagaţi în mine iubirea voastră vindecatoare!
Rafael, tu ai datoria de a vindeca pământul şi oamenii.
Maria, tu ai avut misiunea de-a lucra în templele din Atlantis.
Tu, ai fost chemată de Dumnezeu să fii mama lui Iisus.
Mama Maria, Maestra Luminii şi Regina Îngerilor şi a Sfinţilor,
Tu care susţii concepţia imaculată pentru fiecare suflet pe pământ,
Ajută pe femeile care doresc să devină mame să aibă credinţă,
Să poată primi acele binecuvântări divine ale tale.
Iar femeile care au prunci transformă-le în adevărate mame,

55
http://www.armonianaturii.ro/Arhanghelul-Rafael.html*articleID_1205-articol
64
Aşa cum tu eşti cea mai venerată mamă, prin sacrificiul care l-ai facut,
Ca ele să-şi iubească, să se sacrifice şi să-şi adore pruncii,
Prin prisma lui Iisus care să locuiască în inimile lor.
Maria şi Rafael revarsă-ţi peste mine adevărul şi vindecarea divină.
Fiţi mentorii mei spre a cunoaşte tainele ştiinţei lui Dumnezeu.
Voi arhangheli care locuiţi în Templul vindecării divine,
Vindecaţi-mi trupul, sufletul şi spiritul să mă aliniez sinelui divin.
Inspiraţi-mă să creez frumosul în tot ce întreprind,
Ca viaţa mea să mi-o trăiesc în măiestria artelor divine.
Maria şi Rafael, eu( prenumele) cer să mă vindecaţi.
Voi cunoaşteti ce dureri, suferinţe sunt în trupul şi mentalul meu,
Cer vindecarea trupului, mentalului şi sufletului de vibraţii negative.
Să se facă cu voia lui Dumnezeu şi spre binele meu.
Eu (prenumele) ştiu că sunt creat pentru a fi perfect sănătos.
„SUNT perfecţiunea lui Dumnezeu manifestată acum,
În trup, mental, spirit şi suflet prin Lumina Divină. ”
Pace şi Iubire! Amin!

În Biblie, Arhanghelul Rafael este cel care l-a vindecat pe


Abraham după ce acesta a fost circumcis şi care i-a dat lui Moise o
carte ce descria toate ierburile cu puteri vindecatoare ce cresc pe
pământ. În Cartea lui Tobias, din Vechiul Testament, se povesteste ca
Rafael l-a vindecat pe tatal lui Tobias, care era orb, folosind o unsoare
făcută din măruntaiele unui peşte.

65
„Rafael este cunoscut sub multe denumiri care îi reflectă
atributele: Stăpânul vânturilor de seară, Gardianul copacului vieţii din
Grădina Edenului, Îngerul Pocăinţei, Ingerul Rugăciunii, Iubirii,
Bucuriei şi Luminii. El este înger al vindecării, al ştiinţei şi al
cunoaşterii. El mai este numit Inger al Providenţei, care veghează
asupra umanităţii”56.
Aşadar, Arhanghelul Rafael este misionarul vindecării
Planetei Geea şi a tuturor fiinţelor care locuiesc aici. Primiţi
vindecarea acum şi fiţi eliberaţi, curaţi şi luminaţi! Credeţi şi
Dumnezeu vă vindecă!

3.7. Invocarea Arhanghelilor din Templul Rubiniu al


Armoniei

Arhanghelul Uriel, care afirmi "Dumnezeu este lumina mea",


Împreună cu perechea ta divină Aurora,
Veniţi acum şi aici pe Calea rubinie a razelor celeste
Să împliniţi prin iubire voia lui Dumnezeu!
Aduceţi pacea, liniştea şi armonia în sufletul meu.
Pacea şi armonia peste mentalul meu şi al tuturor oamenilor!
Arhanghele Uriel, care eşti cunoscut ca arhanghelul salvării,
Fii protectorul meu şi revarsă peste mine
"Focul lui Dumnezeu" şi arde tot răul din mentalul meu.

56
http://www.armonianaturii.ro/Arhanghelul-Rafael.html*articleID_1205-articol
66
Vă invoc arhanghelilor Uriel şi Aurora să veniţi
Cu vibraţiile voastre de pace şi fraternitate,
Ca să obţin cu ajutorul vostru cariera mea primită ca har divin.
Voi arhangheli care locuiţi în Templul păcii şi al armoniei,
Sprijiniţi-mă ca să obţin măiestria divină a fraternităţii,
Să pot primi prin har divin, judecata mea a sinelui divin.
Aplanaţi orice rău prin revărsarea păcii peste mentalul oamenilor,
Emiteţi sentimentele voastre de fraternitate tuturor oamenilor.
Pacea şi liniştea peste mentalul meu şi al tuturor oamenilor!
Daca eu sunt implicat într-o judecată/situaţie nefastă,
Vă rog, faceţi ca întotdeauna să învingă adevărul!
Transformaţi-mă în învingător, în orice judecată/situaţie aş fi eu!
Daţi-mi puterea judecăţii divine, prin afirmaţia
„Fii liniştit şi conştient că eu sunt Dumnezeu şi te ajut”
În numele Arhanghelilor Uriel şi Aurora mă declar un învigător,
Un conducător şi un judecător divin desăvârşit,
Să pot sprijini pacea şi fraternitatea în univers.
Pentru a primi binecuvântările Templului armoniei.
Pace şi Iubire! Amin!

Din Biblie reiese că, Uriel a fost îngerul pe care Dumnezeu l-a
trimis la Noe ca să-1 scape de potop. De asemenea, Biblia povesteşte că
“Uriel a coborât pe o rază de soare până în grădina Edenului pentru a
păzi intrarea, cu o sabie de foc în mână. Înger al Cainţei, ne ajută să

67
înţelegem legile karmei, care presupun că noi întotdeauna culegem ceea
ce am semănat. Uriel ne ajută să întelegem compasiunea divină şi ne
face să devenim conştienţi că Dumnezeu ne iubeşte foarte mult pe
fiecare dintre noi”57.
Armonia este cea care ne ordonează gândurile şi care ne permite
să fim în pace şi iubire, ca divinul să curgă în templul nostru, dirijându-
ne mentalul nostru.

3.8. Invocarea Arhanghelilor din Templul Violet al


Transmutării

Arhanghelul Zadkiel, care împarţi "dreptatea lui Dumnezeu",


Împreună cu perechea ta divină Ametist,
Veniţi acum şi aici pe Calea violetă a razelor celeste
Să împliniţi prin iubire voia lui Dumnezeu!
Voi arhangheli care locuiţi în templul transmutării divine
Aduceţi lumina Flăcării violet în sufletul meu,
Reversând libertatea şi mila lui Dumnezeu peste mine!
Arhanghele Zadkiel, vino cu "Flacăra libertăţii"
Să arzi tot răul din trupul şi mentalul meu.
Vă invoc să veniţi arhanghelilor cu Flăcările violete,
Ca să obţin euforia eliberării sufletului şi spiritului.

57
http://www.lumeaingerilor.ro/ArhanghelulUriel/tabid/135/Default.aspx

68
Prin Focul transmutării care mă eliberează.
Veniţi şi ajutaţi-mă să şterg răul din mentalul meu,
Şi toate amintirile şi trăirile neplăcute ale trecutului.
Ajutaţi-mă să obţin libertatea prin iertare.
Să mă purific eliminând mânia şi neiertarea.
Tu, Flacară Violet pătrunde-mi templul şi spiritul,
Purificându-mi şi echilibrându-mi karma.
În numele Arhanghelilor Zadkiel şi Ametist acum şi aici,
Primesc vitalitatea, frumuseţea şi tinereţea ca daruri divine.
Îmi eliberez sufletul de orice obstacol în calea vieţii,
Eliberez orice neîmplinire, insucces şi limitare.
Acum şi aici invoc Lumina Flăcării violet!
Flacăra violet mă învăluie şi mă pătrunde!
Flacăra violet mă curăţeşte şi mă transfigurează!
Ard prin Flacăra violet tot ce este negativ din viaţa mea!
Sunt vivacitatea, vitalitatea şi puterea Flăcării violet!
Sunt eliberat, curat, vindecat şi binecuvântat de Dumnezeu !
Pace şi Iubire! Amin!

“Prin urmare, dincolo de spaţiu şi timp, dincolo de planete, de


materie şi de univers a existat numai Dumnezeu.”58 Am putea spune că
Dumnezeu a fost cumva suficent lui Înşuşi în această izolare care nu
poate fi cuprinsă de imaginaţia noastră. Aşadar, în Biblie este descris

58
Marcel Villers s.j. Tome I Paris, Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique Doctrine
et Histoire publié sous la direction, Beauchesne, 1936 Article de Joseph Duhr.
69
faptul că, Dumnezeu a voit să producă o operă exterioară. De asemenea,
Scripturile ne spun că El a creat cerul şi pământul. Mai întâi a fost creat
cerul. “El a voit să creeze duhuri curate ca şi El, având ca şi El iubire şi
inteligenţă, şi care să Îl poată şi să Îl cunoască după cum El se cunoaşte
pe Sine Însuşi59”. Aceştia au fost îngerii. “Am putea spune despre îngeri
că ei au primit un fel de inteligenţă şi suveranitate ca şi prerogative ale
sublimităţii.60”

3.9. Invocarea Arhanghelilor din Templul Creaţiei Divine

Arhanghele Metatron eşti "Îngerul prezenţei".


Tu care ai fost singurul arhanghel întrupat în chip de om,
Şi ai misiune divină alături de Regina Luminii Maria,
Împreună cu fratele tău geamăn Arhanghelul Sandalfon,

59
RaduTODERESCU, Mystagogia Angelorum, Studii despre anghelism , pag. 17
60
http://spiritual ite- chretienne.com/an ges/ange- gardien/ ref-10.html .
70
Veniţi pe calea razelor celeste din Templul Creaţiei
Unde domniţi în înţelepciunea şi bunătatea inimii voastre.
Ajutăţi-mă să descopăr valoarea faptelor mele!
Învăţaţi-mă ca fiecare experienţă a vieţii mele,
Să o accept şi să înteleg sensul profund al ei.
Permiteţi-mi să conştientizez capacitatea de a iubi şi de a fi iubit,
Precum şi menirea mea pe Geea în acest trup şi spirit ca suflet divin.
Trimiteţi-mi sufletul pereche să pot comensura iubirea,
În acest timp, spaţiu, spirit, suflet, mental şi trup!
Ajută-mă! Arhanghele Metatron să găsesc calea spre împlinire.
Să pot simţi revărsarea bucuriei în sufletul meu,
Care dă sens regăsirii mele ca spirit şi sine divin.
Te rog Arhanghele Metatron fii mentorul meu,
În a găsi: iubirea, munca, creaţia şi sănătatea perfectă.
Fii ghidul meu pe calea armoniei şi echilibrului în viaţă.
Încurajează-mă în tot ce întreprind în viaţa,
Să acord o viziune justă în toate acţiunile mele.
Arhanghelul Sandalfon prin puterea muzicii divine
Transformă toate gândurile, cuvintele şi obiceiurile mele nocive.
Aplanează toate situaţiile nefaste care apar în viaţa mea.
Alungă teama şi confuziile spirituale prin puterea rugăciunilor tale.
Pentru a primi binecuvântările Templului Creaţiei Divine.
Ca eu să pot asculta muzica divină, care îmi vindecă sufletul,
Să pot compune partitura vieţii, patinand printre florile iubirii,

71
Pentru a putea înlătura obstacolele din calea nemuririi sufletului.
Pace şi Iubire! Amin!

Arhanghelul Metatron este înger al sferelor celeste care a


cunoscut condiţia umană. Sub numele de Enoh, a fost al şaptelea
patriarh dupa Adam. Sufletul său a fost toată viaţa plin de credinţă, de
iubire pentru oameni şi foarte atent la înţelesurile faptelor, nutrind
convingerea că numai acela care învaţă permanent din ceea ce se
petrece în el şi în afara lui este capabil să-şi ajute cu adevărat semenii.
Astfel, el a urmat de la sine calea înţelepciunii şi a bunătăţii
inimii. După moartea sa, a fost ridicat la Cer, unde Dumnezeu l-a
investit ca arhanghel61.
O legendă spune că: „heruvimii de aur reprezentaţi pe
Chivotul Legământului, păstrătorii numelui divin, erau Metatron şi
Sandalphon, ei fiind mai importanţi decât toţi îngerii deoarece trăiseră
vieţi umane. Sandalphon este prezentat în sursele vechi evreieşti ca
fiind un înger extrem de înalt, înfricoşător prin statura sa. Una dintre
cele mai importante atribuţii ale acestui prinţ angelic este colectarea,
cântărirea şi ascultarea rugăciunilor oamenilor”62.
Intuiţia şi spiritul creativ sunt binecuvântări divine care sunt
oferite celor care au menirea să creeze frumosul prin intermediul
artelor. Cei mai mari artişti sunt ghidaţi de entităţile din lumină, îngerii,
arhanghelii şi maeştrii luminii şi iubirii.

61
http://www.lumeaingerilor.ro/Default.aspx?tabid=136
62
http://putereaprezentului.wordpress.com/2010/11/20/arhanghelii-metatron-si-sandalphon/
72
3.10. Invocarea Arhanghelilor din Templul
Adevărului Divin

Arhanghelul Raguel, care eşti "prietenul lui Dumnezeu",


Împreună cu misteriosul divin Arhanghelul Raziel,
Veniţi acum şi aici pe Calea razelor celeste din Templul Adevărului,
Din sanctuarul dreptăţii şi al corectitudinii unde domniţi.
Arhanghelul Raguel te rog să fii luptătorul universului divin.
Fii apărătorul cauzei celor oprimaţi, dominaţi sau manipulaţi.
Revarsă peste mentalul oamenilor puterea de-a fi învingător.
Puterea de-a lupta pentru o cauză nobilă şi de-a se bucura de împlinire.
Fă ca dreptatea să învingă şi cel asuprit să fie puternic şi învingător.
Ajută-mă! Să dobândesc putere gândului echilibrată,
Să fiu corect în toate relaţiile mele cu fiinţele umane.
Arhanghelul Raziel, care cunoşti "taina, sau secretul lui Dumnezeu",
Fiind purtătorul conversaţiilor divine despre tainele şi misterele universului,
Ajută-mă să înţeleg tainele şi misterele acestui univers.
Să comunic cu divinitatea şi să primesc mesajele misiunii mele.
Te rog să îmi deschizi calea spre cunoaşterea divină,
Să mă susţii în aceast trup, spirit şi suflet să cunosc adevărul,
Să fiu în comuniune cu toate fiinţele umane şi cu divinitatea.
Să pot primi binecuvântările Templului Adevărului Divin.
Mulţumesc că mă ajutaţi să primesc claraudiţia şi clarvederea!
Acum accept calea adevărului absolut, calea armoniei şi bucuriei!

73
Adevărul este o componentă esenţială a divinităţii în Noua Eră.
Revărs peste tot universul valoare celor cinci elemente divine ale Noii Ere.
Totul se transformă în Lumină, Iubire, Armonie, Adevăr şi Bucurie.
Pace şi Iubire! Amin!

Bucuria este un sentiment care se naşte în noi când suntem


mulţumiţi. Când o scânteie de iubire se sălăşluieşte în inima noastră
atunci gândurile zburdă voioase şi dau sens vieţii. Fiţi bucuroşi să puteţi
fi copiii lui Dumnezeu! Tatăl Divin nu este trist, ci este plin de iubire
pură nelimitată şi necondiţionată.

3.11. Invocarea Arhanghelilor din Templul Bucuriei Divine

Arhanghelul Ariel ai fost investit cu puterea vindecării naturii


Împreună cu Arhangheli Hanael şi Anael
Veniţi pe Calea razelor celeste din Templul Bucuriei,
Din sanctuarul armoniei şi fericirii unde domniţi.
Armonizaţi şi echilibraţi natura prin iubirea
Ce cuprinde valoarea bucuriei revărsată în univers.
Ariel, Tu vindeci prin puterea luminii iubirii tale
Toţi pomii, florile şi toate plantele din univers.
Prin terapia iubirii care o reverşi peste toate fiinţele.
Areil, Tu eşti cel care ne arăţi tainele pământului.
Tu eşti cel care ne arăţi fericirea de a fi pe pământ.

74
Tu eşti cel care ne dezvăluie fericirea de a fi în acest trup.
Tu eşti cel care ne arăţi ce loc ocupăm în această lume.
Tu eşti cel care ne arăţi ce loc ocupăm pe acest pământ.
Tu eşti cel care ne ajuţi să iubim acest pământ.
Tu eşti cel care ne ajuţi să ne trezim la viaţă.
Tu eşti cel care ne ajuţi să privim viaţa prin ochii divini.
Tu eşti cel care ne ajuţi să descoperim misterul vieţii.
Ariel, te aştept să vii, să mă ajuţi în a-mi deschide spiritul.
Tu eşti cel care ne ajuţi să dezvoltăm latura bună din noi.
Tu eşti cel care nu ne pedepseşti, când noi greşim.
Ne îndrumi să învăţam să nu ne autopedepsim.
Ne înveţi să iubim lumina, adevărul, fiinţele şi pe noi.
Tu eşti conştiinţa pământului sub toate formele ei de manifestare
Tu eşti conştiinţa vieţii mele în acest trup pe pământ
Tu eşti idealul armoniei spre care noi nutrim să-l avem.
Tu eşti modelul perfect spre care tindem la sinele divin.
Ariel împreună cu Rafael vindecaţi universul!
Arhanghelii Haniel şi perechea sa Anael,
Fiţi misionarii vindecării Geei alături de Rafel şi Ariel,
Şi vindecaţi-mă cu puterea iubirii naturii.
Revărsaţi iubirea în toate sursele de apă ale planetei,
Transformându-le, purificându-le şi echilibrându-le.
Ariel, fă-mă să fiu o picatură de apă vie în Marele Ocean al Bucuriei.
Tu eşti stăpânul vântului, a cărei prezenţă este ca o adiere plăcută,

75
Fii împreuna cu Rafael, ocrotitorul şi vindecatorul fiinţelor din univers.
Ariel, schimbă-mi viaţa ca fericirea să curgă în sufletul meu!
Voi arhangheli ai bucuriei susţineţi-mă în aceast trup şi spirit
Să pot comensura fericirea iubirii naturii pe acest pământ.
Să pot primi binecuvântările Templului Bucuriei Divine.
Sunt bucurie în calea fericirii şi armoniei divine,
Prin revărsarea iubirii mele întregului universului.
Pace şi Iubire! Amin!

„Arhanghelul Ariel vine şi aduce lumina necesară în haosul


nostru existenţial şi ne îndreaptă spre ceea ce este cu adevarat binele
necesar fiecăruia. Greşindu-ne drumul, nu facem decât să fugim în sens
contrar acestui bine real, cunoscut de acest înger. Ariel ne îndreaptă să
ascultăm ceea ce spune inima noastră şi nu inima altora
Este un învăţător de suflet cu adevărat. El ne învaţă să iubim oamenii
(dar nu oricum, oricând), să iubim/preţuim ceea ce este de iubit la un
om chiar dacă are şi defecte (să ne bucuram de calităţile ceiluilalt)”63.
De menţionat este faptul că Arhanghelul Ariel ne ajută în a
limpezi tot ce este legat de destinul nostru. Prin misiunea sa,
arhanghelul este un revelator prin forţa luminii divine pe care o revarsă
peste toate segmentele vieţii noastre. Fiind un mentor, el ne ghidează
spre lucruri benefice, plăcute şi simpatice pentru a ne face viaţa

63
http://www.esoterism.ro/ro/ariel.php
76
frumoasă. Invocându-l vom reuşi să trecem peste toate obstacolele vieţii
şi să căpătăm încrederea în noi, simţindu-ne bine în pielea noastră.
În încheierea acestui capitol, subliniez faptul că invocând şi
cerând ajutorul Armatei de Arhangheli vom primi gânduri care se vor
materializa în planuri benefice pentru viaţa noastră.
Cel mai indicat lucru pe care puteţi să-l faceţi atunci când aveţi
probleme, sau treceţi prin momente dificile în viaţă, este să invocăm
arhanghelii care ne vor arăta ce avem nevoie cu adevarat şi ce trebuie să
facem să ieşim la liman.
Cei mai mulţi oameni cred că avem nevoie de cuvinte...motiv
pentru care ne risipim în vorbe, alţii cred că avem nevoie....de alcool
şi ne risipim în bautură, sau simţim nevoia...să mâncăm şi să ne
risipim în hrană, dar cel mai indicat este să ne exprimăm prin
gânduri şi să ne hrănim sufletul cu nectarul divin, ca să ne îndulcim
inima cu iubire pură şi să fim una cu ea, să ne contopim cu lumina
iubirii.
Orice tehnică şi rugăciune ridicată divinităţii trebuie făcută cu
sufletul curat. Sinele divin este scânteia divină, care sălăşluieşte în
spiritul, mentalul, sufletul şi trupul nostru.

77
Cap.4 Tehnici de refacerea sufletului şi trupului

În acest capitol voi prezenta tehnici de refacerea sufletului, dar


şi metode de meditaţii pentru a invoca Ierarhia Divină. Orice rugăciune,
orice meditaţie pe care noi o facem o adresăm divinităţii.
Rugăciunea este primul pas spre Calea cunoaşterii divine, fiind
la îndemâna tuturor oamenilor. Aceasta se face fie sub forma unui
dialog direct cu Tatăl Divin, sau cu fiul Iisus Cristos, sau cu Regina
Luminii – Maria, sau cu Sfântul Duh, ori sunt rugăciuni clasice scrise
de diverse persoane adresate îngerilor, arhanghelilor şi sfinţilor părinţi.

78
4.1. Rugăciunea deschide Calea Cunoaşterii

Ca să putem înţelege tainele şi misterele acestui univers trebuie


să comunicăm cu divinitatea. Pentru fiinţele umane cu spirite înalte
comuniunea cu divinitatea este facilă şi aceştia primesc mesajele divine,
descoperindu-şi astfel, misiunea lor în acest trup şi spirit.
Toţi oamenii trebuie să-şi deschidă calea spre cunoaşterea
divină, indiferent de obstacolele presărate în viaţa lor. Fiecare om are o
misiune, are un destin, are de experimentat lecţiile vieţii, în funcţie de
nivelul lui spiritual şi de capacitatea lui de a conştientiza că tot ce i se
întamplă este de fapt lecţia dăruită în destinul său.
Noi am ales în momentul întrupării noastre în acest corp, să
experimentăm o serie de lecţii pentru suflet şi de aceea Liberul nostru
Arbitru este limitat. Tot ce este dat să vină în calea noastră vine,
indiferent dacă noi dorim sau nu.
Putem prin meditaţie şi prin rugăciune să aplanăm toate situaţiile
nefaste, care sunt intercalate în drumul vieţii. Când Tatăl Divin ne
susţine prin iubirea lui, atunci noi, care suntem fiii lui, trebuie să ne
facem menirea noastră de bărbat/femeie.
Nu are sens să te lamentezi în trăirile dificile ale vieţii tale,
întrucât în aceste momente nimeni în afară de tine nu te poate ajuta cu
adevărat. Caută în interiorul tău toate resursele latente care îţi vor da
forţa şi puterea de a merge mai departe. Indiferent că trupul tău este
neputincios, chiar o bucată de carne inertă, dar ai spiritul puternic care

79
dictează. Ai un mental care îţi dă curajul să îţi priveşti destinul în faţă şi
să treci peste tot. Ridică-ţi experienţele rele în Lumină, transformându-
le în lumină! Cum vei reuşi? Foarte simplu!
Fii spectatorul acelor evenimente. Priveşte-le cu ochii deschişi!
Deschideţi sufletul către divin! Dialoghează cu Tatăl Divin! Cere-i
ajutorul Lui când simţi că eşti depăşit de situaţie. Fii un purtător al
conversaţiilor divine şi acceptă să primeşti binecuvântările Tatălui Divin.
Acceptă să fii susţinut în aceast trup, spirit şi suflet de divinitate.
Caută să cunoşti adevărul materializat în lumina divină. Fii în
comuniune cu toate fiinţele şi cu divinitatea. Mulţumeşte pentru ajutorul
divin primit.
Ascultă-ţi sufletul, deschide-l şi umple-l cu lumina şi iubirea
divină! Adu-ţi pacea şi liniştea în suflet. Spune cu toată încrederea şi
consideră că deja totul s-a rezolvat:
„Doamne tu m-ai creat o Fiinţă minunată!
Sunt fericit că eşti cu mine în aceste clipe şi mă ajuţi!
Sunt zămislit din trupul Tău, din iubirea şi lumina Ta!
Sunt bucuros că te-am găsit în viaţa mea, acum şi aici!
Îţi las viaţa mea Ţie, ca tu să o conduci prin iubire!
Dă-mi putere să înving acest moment dificil din viaţa mea!
Dumnezeule eu nu accept nedreptatea, te rog să-mi faci dreptate.
Mă simt neputincios şi nu am curajul de învingător.
Şterge-mi lacrimile mele şi ia-mă în braţele tale, cu iubirea ta.
Recunosc că am greşit cu voie sau fără voia mea,
Dar îţi cer spre binele meu: „Facă-se Voia Ta!”
80
Scoate din viaţa mea răul care a pricinuit suferinţa!
Tu cunoşti ce este în inima mea şi cum mi-am petrecut viaţa!
Tu ştii că am ales drumul de a ajuta pe ceilalţi să-ţi vadă,
Puterea Ta, Iubirea Ta, Lumina Ta. Mulţumesc Tată Divin!
Doamne eu te caut când trec prin clipe dificile.
Eu am încredere în tine în momentele dureroase!
Când am pace, te ador Doamne, pentru că tu mă iubeşti pur!64” Amin!
În momentul când noi trăim unele experienţe nefaste, se produc
pierduri de particule ale sufletului. Experienţele sunt trăite din
momentul conceperii noastre până în prezent. Aşadar, copii fiind, dar şi
maturi, nu ştim să reparăm sufletul, dacă nu avem acea cunoaştere a
realităţii divine. Pierderea particulelor sufletului duce la apariţia
diverselor probleme, boli, sau conflicte.
Pentru a reuşi să ne refacem sufletul trebuie să cunoaştem unele
detalii despre canalele de comunicare ale sufletului. Aceste canale sunt
ancorate la univers făcând legătura dintre suflet şi spirit.

4.2. Importanţa Chakrelor în refacerea sufletului

Orice pierdere a sufletului este înregistrată în chakrele noastre,


iar fiecare dintre ele conţine toate amintirile despre evenimentele
dureroase care ne-au ţinut legaţi de karma, sau de soartă. Aşadar,

64
Aşa am făcut de câteori am trecut prin probleme dificile ale vieţii.
81
traume diferite lezează chakre diferite şi, atunci când una dintre acestea
este vătămată, îşi pierde resursele vitale65.
Alberto Villoldo, precizează faptul că, dacă alegem să ne
vindecăm prin intermediul Câmpului Energetic de Lumină, atunci se
schimbă particulele de fier din corp, prin modificarea câmpurilor
energetice care le organizează.
De remarcat este faptul că, dacă vindecăm Câmpul Energetic de
Lumină, corpul fizic se va însănătoşi la rândul său. Câmpul Energetic
de Lumină are patru straturi, care pornesc dinspre corp, în afară.
Acestea sunt: 1. Cauzal (Spiritul); 2. Psihic (sau eteric - Sufletul); 3.
Mental-emoţional (mintea) şi 4. Fizic (trupul).66 În continuare vom
prezenta succint importanţa celor nouă chakre, care au denumire şi
culori diferite, conţin aspecte fizice şi psihologice.

65
Alberto Villoldo, Ph.D, Şaman, vindecător şi înţelept, Ed For You, pg 28;
Chakrele sunt centrii subtili energetici în care se concentrează toate informaţiile
spiritului. Dacă o chakra înregistrează trauma atunci se scurge combustibilul esenţial
şi devine cenuşie, lipsită de strălucire, astfel încât emoţiile asociate cu acest centru
subtil de energie devin şi ele confuze, iar iradierea şi strălucirea câmpului de energie
luminoasă se întunecă. Prin chakrele noastre primim impresii despre lume şi percepem
iubirea în inima noastră. Sexualitatea, frica şi pericolul sunt percepute mai jos de
ombilic (cea de-a doua chakră) şi în chakra din dreptul frunţii (cea de a şasea). Într-o
situaţie dezagreabilă, cea de-a doua chakră poate intra în spasme şi putem simţi un gol
în stomac. Din experienţa de netăgăduit a sentimentelor resimţite prin centrul inimii,
am ajuns să asociem iubirea cu inima, sau să spunem că avem inima frântă, atunci
când suntem trişti. În tradiţiile estice, există presupunerea că chakrele sunt conţinute în
corpul uman. Pentru şaman, însă, chakrele se extind, din ele pornind fire luminoase
sau huaska, ce depăşesc limitele corpului, conectându-ne la copaci, râuri şi păduri.
66
Idem, pg 31; Fiecare strat păstrează un tip diferit de energie. Cel mai îndepărtat
stochează energia care alimentează corpul fizic. Stratul de dedesubt înmagazinează
energia care susţine vitalitatea noastră mentală şi emoţională. Sub acest strat se află
energii psihice rafinate.
82
Prima chakră este Muladhara, care înseamnă „fundament, bază,
temelie".67 Când pierderea sufletului are loc la nivelul primului centru,
este posibil să vă simţiţi ca nişte orfani, lipsiţi de protecţie şi
abandonaţi. Începeţi să nu mai aveţi încredere în ceilalţi şi să vă căutaţi
siguranţa în lucrurile materiale. Atunci când vindecaţi acest centru,
toate sentimentele de lipsă şi sărăcie dispar (în prima şi a doua chakră se
află multe dintre poveştile vieţilor voastre anterioare).
Cea de a doua chakră este Svadhisthana, care înseamnă „locul
în care sălăşluieşte eul".68 Când pierderea sufletului se petrece la nivelul
acestei chakre, reacţia luptă-sau-fugi este permanent activată. Atunci
când vindecaţi chakra a doua, nu mai trăiţi cu frică şi lumea încetează
de a mai fi un loc ameninţător, ci veţi avea încredere că lumea
exterioară reprezintă un spaţiu sigur şi lipsit de pericole.

67
Idem, pg 431.Chakra rădăcină: Element: Pământ; Culoare: Roşu; Aspecte fizice: temelie
fizică; eliminarea reziduurilor; rect, picioare, labele picioarelor; testosteron şi estrogen. Instinct:
Supravieţuire, procreare. Aspecte psihologice: Hrană, adăpost, siguranţă, capacitatea de a se
întreţine. Glandele şi organele asociate cu aceasta chakra sunt: suprarenalele, rinichii, colonul,
prostata, intestinul subtire. Silaba caracteristica este lam, iar nota muzicala – do. Glande:
Suprarenale. Este sediul pentru: Kundalini, abundenţă. Manifestare negativă: Comportament
de prădător, violenţă instinctuală, oboseală cronică, traumă la naştere, probleme legate de
abandon. Ne împinge să procreăm şi să creştem copiii. În acelaşi timp, le permite oamenilor să
persevereze, chiar şi în cele mai vitrege condiţii. Se află la baza coloanei vertebrale şi este
poarta către Mama Pământ şi către feminitate.
68
Idem, pg 45, 2. Chakra sacrală Element: Apă Culoare: Portocaliu; Aspecte fizice: Digestie,
intestine, rinichi, tractul urinar, potenţa sexuală, adrenalina, durerile lombare, durerile
menstruale, pierderea apetitului. Instinct: Sexualitatea; Aspecte psihologice: Putere, bani, sex,
control, frică, luptă, pasiune, respect de sine, abuz sexual sau emoţional, probleme parentale
moştenite, incest. Glande: Ovare şi testicule. Silaba sa este yam iar nota muzicala – re..Este
sediul pentru: Creativitate, compasiune, familie Manifestare negativă: Frică, luptă. Se găseşte la
patru degete distanţă sub ombilic. Ea activează glandele suprarenale şi este sediul pasiunii, al
sexualităţii şi al conştiinţei primare de sine. Aici îşi au domiciliul reacţiile de luptă-sau-fugi
(reacţiile la stres), care antrenează producerea de adrenalină, pentru a putea întâmpina pericolul,
cu vigilenţă şi viteză mărite.
83
Cea de a treia chakră este Chakra plexului solar - Manipura,
care înseamană „palatul bijuteriilor" şi care face referire la abilitatea de
a transforma visele în comori vii. Când pierderea sufletului se produce
aici, sunteţi predispuşi la sentimente de tristeţe, de ruşine sau, invers, la
exacerbarea ego-ului. Nu mai ştiţi cine sunteţi cu adevărat. Când
vindecaţi pierderea sufletului în acest centru, familia şi relaţiile
personale devin stabile şi conştiinţa de sine devine clară şi precis
conturată69.
Cea de a patra chakră este Anahata, care înseamnă „nelimitat".
Când pierderea sufletului se întâmplă aici, confundaţi iubirea adevărată
cu atracţia pasională şi puteţi deveni obsedaţi de voi înşivă. Dar când
acest centru este vindecat, sunteţi capabili să trăiţi sentimente de iubire
dezinteresată şi de iertare. Pentru că inima este axul întregului sistem de
chakre, iar energia ei vindecătoare gravitează apoi către chakra care are
cea mai mare nevoie de aceasta. 70

69
Idem, pg 47, Chakra plexului solar Element: Foc. Culoare: Galben. Aspecte fizice: Stomac,
abdomen, ficat, pancreas, stocarea şi eliberarea energiei, splină. Instinct: Putere.Aspecte
psihologice: Curaj, putere, exprimare în lume. Glandele si organele asociate: glandele Leyden,
pancreasul, stomacul, intestinul subtire, ficatul, vezica biliara, sistemul nervos, diafragma si
muschii. Silaba acestei chakre este ram, iar nota muzicala-mi. Este sediul pentru: Autonomie,
individualism, altruism, îndeplinirea viselor, longevitate. Manifestare negativă: Probleme
gastrointestinale, anorexie, regrete, mândrie, exacerbare a ego-ului, simptome ale nevrozei,
energie scăzută, mentalitate de victimă, accese de furie, ruşine A treia chakră este situată în
plexul solar şi este asociată cu pancreasul; influenţează felul în care vă exprimaţi în exterior.
Când este sănătos, acest centru de energie vă determină să rămâneţi fideli propriei voastre naturi.
70
Idem, Pg 49 Chakra inimii Element: Aer Culoare:Verde. Aspecte fizice: Sistemul circulator,
plămâni, sâni, inimă, astm, deficienţe imunitare. Instinct: Iubire. Aspecte psihologice: Iubire,
speranţă, cedare în faţa altuia, compasiune, intimitate. Glandele si organele implicate: timusul,
inima, sistemul circulator, umerii, bratele, mainile, pielea, plamanii. Silaba acestei chakre este
yam, iar nota muzicala-fa. Este sediul pentru: Iubire, lipsită de egoism, iertare. Manifestare
negativă: Exacerbarea ego-ului, tristeţe, singurătate, abandon, trădare. Chakra inimii este
localizată în plexul solar, în centrul pieptului şi nu în dreptul inimii. Este axa sistemului
84
Cea de a cincea chakră este Vishuda, care înseamnă „puritate".
Când pierderea de suflet are loc aici, sunteţi predispuşi la tulburări de
somn, la teama de a vorbi cu voce tare sau de a fi auziţi, la dereglări de
greutate şi la incapacitatea de a vă da seama când oamenii nu sunt
sinceri cu voi. Dacă aveţi răni la nivelul celei de-a cincea chakra, veţi
avea chiar şi dificultăţi de a fi sinceri cu voi înşivă, în mod consecvent.
Când vindecaţi această chakra, puteţi să vă asumaţi puterea personală,
să vă descoperiţi vocea interioară şi să comunicaţi în mod clar şi
adevărat. 71
Cea de a şasea chakră este Ajna sau „puterea nelimitată", iar în
tradiţiile hinduse este considerată cel de-al treilea ochi al lui Shiva. Cu
ajutorul acestei chakre ajungem să cunoaştem că suntem inseparabili de
Dumnezeu. Când pierderea sufletului are loc la nivelul acestui centru,
deveniţi exagerat de cerebrali şi deconectaţi de propriile voastre
sentimente72. Dar când vindecaţi acest centru energetic, sunteţi în

chakrelor. Glanda timus este reglată de chakra inimii. Este localizată în mijlocul pieptului şi
reprezintă locul în care împărtăşiţi şi trăiţi iubirea.
71
Idem, Pg 50 Chakra gâtului Element: Lumină Culoare: Albastru. Aspecte fizice: Gâtlej,
gură, gât, esofag. Instinct: Exprimare parapsihică Aspecte psihologice: Manifestări ale
visului, creativitate, comunicare, încredere. Glandele şi organele coordonate: tiroida,
paratiroida, hipotalamusul, gatul, esofagul, corzile vocale, limba si orificiul bucal. Silaba
acestei chakre este ham, iar nota muzicala-sol. Este sediul pentru: Putere personală, încredere,
dorinţă. Manifestare negativă: Trădare, dependenţe, psihoze, probleme cu somnul, minciuni,
frica de a vorbi, bârfă, toxicitate. Chakra a cincea este localizată în dreptul gâtului şi
influenţează glanda tiroidă, reglatorul de temperatură al corpului. Este localizată în scobitura de
la baza gâtului şi este centrul vostru extrasenzorial, conferindu-vă capacitatea de a comunica
dincolo de cuvinte.
72
Idem, pg 52 Chakra celui de-al treilea ochi Element: Lumină pură. Culoare: Indigo.
Aspecte fizice: Creier, ochi, sistem nervos. Instinct: Adevăr. Aspecte psihologice: Raţiune şi
logică, inteligenţă, empatie, depresie, probleme legate de stres, negare. Glande şi organe:
glanda pituitară, nasul, urechile, sinusurile şi ochii. Este sediul pentru: Iluminare, auto-
realizare. Silaba acestei chakre este ksham, iar nota muzicală – la. Manifestare negativă: Iluzie,
85
măsură să aveţi experienţa adevărului spiritual şi să nu vă mai simţiţi
separaţi de Divin.
Cea de a şaptea chakră este Sahasrara, care înseamnă „spaţiu
gol". Când pierderea de suflet are loc la acest nivel, simţiţi un îngrozitor
sentiment de izolare, dar când centrul este vindecat, puteţi să călătoriţi
energetic prin spaţiu şi timp, devenind una cu Cerul şi cu Pământul.
Dacă în multe dintre tradiţiile orientale se presupune că toate chakrele
sunt conţinute în corpul nostru, Tribul Laika spune că mai există încă
două chakre, care trec cu mult dincolo de partea noastră fizică. 73
Cea de a opta chakră este Chakra –Steaua sufletului pluteşte
deasupra capetelor noastre, ca un soare radiant. Cu ajutorul celei de-a
opta chakra ne-am ales părinţii biologici şi, totodată, casa şi
circumstanţele în care v-aţi născut. Dacă se întâmplă ca în această
chakră să se păstreze înregistrarea unei pierderi de suflet, este ca şi cum
un defect de design e reprodus în fiecare corp74. Aceasta va determina

nevroze, nepotrivire, atacuri de apoplexie. Este localizată în mijlocul frunţii. Aici ajungeţi la
înţelegerea faptului că voi şi Dumnezeu sunteţi inseparabili prin această chakră sunteţi capabili
să exprimaţi Divinul din voi şi, totodată, să-l vedeţi şi în ceilalţi.
73
Idem, pg 53 Chakra coroanei, Element: Energie pură. Culoare: Violet. Aspecte fizice:
Piele, creier, echilibru hormonal. Instinct: Etică universală. Aspecte psihologice: Altruism,
integritate, înţelepciune. Glande şi organe pe care le coordoneaza: glanda pineală, cortexul
cerebral si sistemul nervos central. Silaba acestei chakre este om, iar nota muzicală - si. Este
sediul pentru: Transcendenţă, Iluminare. Manifestare negativă: Psihoze, regresie, cinism.
Chakra coroană, situată în vârful capului, este portalul nostru către Ceruri, în acelaşi fel în care
prima chakră este portalul către Pământ. Fire luminoase pornesc din acest centru şi ajung până
la stele şi până la destinele noastre. Pământul ne protejează şi ne hrăneşte cu forţa sa vitală, iar
Cerul ne propulsează spre propria devenire. Seminţele încolţesc doar atunci când se află în
pământul bogat, întunecat şi umed, dar cresc la lumina Soarelui. Numai după ce ne-am vindecat
toate cele şapte chakre, vom putea să ajutăm pe un altul să călătorească şi să-şi recâştige acea
parte de suflet pe care a pierdut-o.
74
Idem, pg 55, Chakra sufletului: Element: Suflet. Culoare: Auriu. Aspecte fizice:
Arhitectul corpului. Instinct: Transcendenţa. Este sediul pentru: Non-timp.
86
să recreaţi familii, evenimente şi relaţii similare cu cele din vieţile
voastre anterioare, în încercarea de a vindeca această traumă. Steaua
Sufletului este guvernată de planeta Uranus şi de arhanghelul Raziel,
păstrătorul misterelor divine75.
Cea de a noua chakră este Chakra spiritului, fiind Sinele care
nu a fost niciodată născut şi nu va muri niciodată. Acest Sine este
anterior timpului şi nu va intra niciodată în râul prin care curge timpul.
Concentrarea atenţiei pe cea de-a noua chakră ne permite să călătorim
în trecut, ca să vindecăm traume de mult uitate şi în viitor, ca să ne
recuperăm destinul76.

Manifestare negativă: Matricele bolilor, groaza cosmică. Sufletul îşi întinde fire
luminoase care ne conectează la râuri şi păduri, la locul în care ne-am născut şi la
locul în care trăim acum. Aceste fire se extind mai departe, în toată istoria noastră
personală şi în destinul nostru. Şamanii din Tribul Laika au descoperit că această
chakra este marele arhitect al corpului nostru fizic. Când murim, cea de-a opta chakra
se extinde într-un glob luminos, care învăluie toate celelalte chakre. După o perioadă
de ispăşiri şi purificare între două încarnări, ea construieşte un alt corp aşa cum a făcut
de fiecare dată, de-a lungul a mai multor existenţe.
75
http://drumuricatretine.wordpress.com/2009/06/04/chakra-steaua-sufletului/
De obicei această chakra este blocată de teama cu care sufletul vinovat de o anumită
greşeală, vine la încarnare, frica de necunoscut şi în special de responsabilităţi, precum
şi lipsa credinţelor spirituale de orice fel.
76
idem, pg. 56, Chakra a noua ne dă abilitatea de a păstra un secret, chiar şi faţă de
tine însuţi. Secretul este că, în urmă cu foarte mult timp, acea Forţa Imensă, pe care o
cunoaştem drept Dumnezeu, a hotărât din locul Său, aflat în vidul nemanifestat, să se
experimenteze pe Sine. Element: Spirit. Culoare: Lumină albă, translucidă. Instinct:
Eliberare. Este sediul pentru: Nemărginire. Chakra a noua se află în inima
Universului. Este în afara timpului şi a spaţiului. Se extinde prin vastitatea spaţiului şi
se conectează de chakra a opta, printr-un cordon luminos. Şamanul poate călători prin
acest cordon, pentru a experimenta vasta întindere a Creaţiei. Folosim termenul de
chakra pentru acest centru, deoarece nu avem o denumire mai bună. În realitate, acesta
este lăcaşul Spiritului. El există dincolo de sufletul personal care ne ţine legaţi
încontinuu spaţiu-timp şi salvare, şi care este asociat chakrei a opta. Este spiritul
fiecărui lucru din Univers. Este Sinele care nu a părăsit niciodată Grădina Edenului.
87
Nu avem acces la chakra sufletului şi la chakra spiritului, până
când nu am vindecat traumele şi pierderile de suflet din primele şapte
chakre. Abia atunci încetăm să ne mai identificăm cu istoria trecutului
nostru şi ne identificăm doar cu spiritul.
Oamenii neiniţiaţi din punct de vedere spiritual, care nu practică
nici un fel de meditaţii sau terapii, pot avea acces la chakra sufletului
prin rugăciune, acţiuni altruiste şi filantropice, speranţă, gândire
pozitivă ascultarea intuiţiei şi a inimii.

4.3. Metoda Invocării Ierarhiei Divine

În continuare prezint “Invocarea Ierarhiei Divine” ca o metodă


de a medita şi de a fi în comuniune cu divinitatea. Această metodă o
practic de cel puţin 15 ani şi sper să vină în ajutorul spiritelor care
doresc să fie în comuniune cu divinitatea.
Numai iubirea şi lumina divină sunt singurele care pot să ne
ajute să avansăm pe calea spirituală. Pacea, armonia, bucuria şi iubirea
le regăsim când Dumnezeu ne conduce viaţa. Ierarhia Divină este
compusă din mai multe ranguri: Dumnezeu-Tatăl Divin; Fiul- Iisus
Cristos; Maeştrii Iubirii, Maeştrii Luminii, Sfântul Graal, Armata de
Arhangheli; Armata de Îngeri, Heruvimii, Serafimii, Sfinţii Părinţi şi
tot Opalul.

88
Invocarea Ierarhiei Divine să fim în comuniune

Dumnezeul meu te rog să vii cu iubirea ta la meditaţia mea acum şi aici.77


În numele lui Dumnezeu chem pe cale de Foc şi de Lumină Ierarhie Divina.
Pe nume îi invoc să vină, să mă elibereze din întuneric şi să mă lumineze:
Iisus Cristos, Sfântul Duh, Doctorii cerului, Sfinţii Părinţi, Armata de
Îngeri (răbdării, vieţii, abundenţei, iubirii, armoniei, curajului, iertării,
Sănătăţii, luptători,călătoriei, creativităţii, păzitori, înţelepciunii, destinului,
Intuiţiei, fericirii, libertăţii, empatiei, dreptăţii, voinţei, consecvenţei etc.)
Heruvimii şi Serafimii, Armata de Arhangheli (Mihai, Gabriel, Rafael,
Uriel, Serafim, Anael, Varahil, Ergudil, Salatiel, Jofiel, Samuel, Zadkiel,
Metatron, Ariel, Bodiel, Raguel, Raziel, Celestiel, Sandalfon, Ofaniel,
Hanahel, Credinţă, Caritate, Christine, Speranaţa, Astrael, Aurora, Ametist,
Cunoaştere, Crystal, Ilaniel şi toţi cei 360 de arhangheli), Sfântul Graal
(Maria-Magdalena), Maeştrii Iubirii78 (Regina Luminii-Maria, Maitreya,
Vian, Ghi, Asi, All, Dee, Lee, Teo, Osho, Estera, Ella, Isabella, Nick,

77
Se spune rugăciunea „Tatăl Iostru” pentru a invoca pe Dumnezeu, sau altă
rugăciune de invocarea Tatălui Divin. Pentru a invoca pe Iissus Cristos se spune de 3
ori: Iisuse Iubire! Iubire! Iubire! sau „Rugăciunea inimii”: “Doamne Iisuse
Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Pentru invocarea
Doamnei Luminii Maria se poate spune: "Bucura-te Maria, cea plină de har.
Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi Binecuvântat este rodul
trupului tău, Iisus. Sfânta Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi
păcătoşii, acum şi în ceasul rugăciunii noastre. Amin!"
78
Am studiat diverse cursuri de ezoterism. Cea mai mare cunoaştere a omului este să
studieze la Academia Sufletului. Nicio diplomă (de licenţă, de doctor, sau orice curs
absolvit), pe care am primit-o nu se poate compara cu cea de a fi absolventul
Academiei Sufletului. Mă bucur că mă număr printre absolvenţii acestei academii,
deoarece am învăţat să supravieţuiesc printre mutanţii care doresc să distrugă lumina
şi sufletele venite din lumină.
89
Tahi, Kutumi, Klamisy, Lina, Vera, Mary, Sara, Isis), Maeştrii Luminii
(Untanas, Quertas, Chietal, Goyana, Huertal, Semveta, Ardal),
Împreună cu Maestru Thoth79-Chequetet Arelich Volmalites(de 3ori),
Ajutaţi-mă! ca tot ce fac să fie sub Imperiul Luminii şi Iubirii.
Să mă vindece, lumineze, elibereze, să-mi rezolv toate situaţiile dificile.
Conştiinţa mea este una cu Marea Lumina, transformându-se în lumină.
Conştiinţa mea se lumineaza prin iubire, dăruind şi primind iubire.
Conştiinta mea influenţează materia transformând-o în lumină.
Conştiinta mea influenţează viitorul transformându-l în iubire.
Rog cu iubire Ierarhia Divină să-mi reverse Focul Iubirii în Suflet!

79
http://ezoteric.50megs.com/diverse/thoth_partea_unu.htm-TABLITELE DE
SMARALD ALE LUI THOTH, “Eu, THOTH, atlantul, maestrul secretelor paznicul
documentelor, atotputernic rege, magician trăind din generaţie în generaţie,
pregătindu-mă să cobor în salile din Amenti, am scris spre a-i îndruma pe cei care vor
veni după mine, aceste documente ale atotputernicei înţelepciuni a Mării Atlantide.
Astfel, pe Pământ omul este sclav, legat de spaţiul şi timpul planului pământesc.
Inconjurând fiecare planetă, o undă vibratorie, îl leagă de planul său de existenţă.Cu
toate acestea în interiorul său se află cheia eliberarii, spune cuvântu Zin-uru . În el
poate fi descoperită libertatea. Dupa ce ţi-ai eliberat sinele din corp. Ridică-te spre
cele mai îndepărtate margini ale planului tău pământesc. Rosteşte cuvântul Dor-E-Lil-
La. Acesta este Secretul prin care sclavia va fi înlocuită de libertatea ta. Linisteşte-ţi
mintea.Relaxeaza-ţi corpul. Conştientizează doar eliberarea din carne. Centrează-ţi
fiinţa către scopul spre care tânjeşti.Gândeşte tot timpul că vei fi liber. Gândeşte acest
cuvânt La-Um-I-L-Ganoover. Eu sunt Lumina. Întuneric nu e deloc în mine. Eliberat
sunt din sclavia nopţii. Deschideţi-mi calea celor Doisprezece şi Unu, ca să pot trece
către tărâmul înţelepciunii. Eu sunt Lumina. Pentru mine nu există bariere. Deschideţi,
vă poruncesc, prin Secretul Secretelor: ”Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom”.

90
Rog cu iubire Ierarhia Divină să-mi umple Templul cu Spiritul Vieţii!
Rog cu iubire Ierarhia Divină să-mi inunde Templul cu Lumină!
Rog cu iubire Ierarhia Divină să mă ajute să mă iert şi să mă iubesc!
Rog cu iubire Ierarhia Divină să mă ajute să iert pe toţi şi să iubesc!
În numele lui Iisus îmi retractez toate faptele, cuvintele şi gândurile rele,
În numele lui Dumnezeu toate chakrele mele se activeză la valoarea optimă.
Îmi deschid inima, să primesc puterea vindecatoare a Iubirii Divine!
Mi s-au implementat structurile, biocâmpurile, ţesuturile din templul meu.
Mi s-au refăcut conexiunile arse şi distruse din mentalul şi templul meu.
Acum şi aici am ales Iubirea în suflet, să fiu una cu ea, să fiu iubire.
Acum sunt demn de a invoca iubirea, de a fi iubit şi de a dărui Iubire.
Sunt eliberat, curat, vindecat luminat şi binecuvântat de divinitate!
Mulţumesc Ierahiei Divine că a participat la meditaţie şi sufletul meu s-a
purificat!
Pace şi Iubire! Amin!
Trebuie să precizez un aspect, acela că noi oamenii avem
legături karmice şi avem lanţuri maternale/paternale care trebuie rupte,
întrucât sunt multe evenimente nefaste provocate de greşelile părinţilor,
străbunilor până la al şaptelea neam
Noi trebuie să luptăm cu armele iubirii şi luminii, pentru a
triumfa asupra destinului şi pentru a ne face menirea. Vă prezint o
metodă de meditaţie prin care se rup lanţurile maternale şi paternale din
care veniţi.

91
4.4. Invocarea Ierarhiei Divine şi ruperea lanţurilor
maternale şi paternale

Vino, Dumnezeule împreuna cu: Sfântul Duh, Iisus Cristos,


Sfinţii Părinţi, Armata de Îngeri , Heruvimii, Serafimii,
Armata de Arhangheli, Doctorii cerului, Sfântul Graal,
Maeştrii Luminii şi Iubirii şi ardeţi tot răul din viaţa mea80!
Iertaţi greşelile părinţilor/străbunilor mei şi ei sunt eliberaţi şi purificaţi!
Iertaţi-mi tot ce am făcut cu voie sau fără voie, cu gândul, fapta şi cuvântul!
Rupeţi zapisele, dezlegaţi magia şi tot răul până la al 7 lea neam!
Rupeţi lanţurile maternale şi paternale până la al 7 lea neam!
Iisuse, fă-mi protecţie divină, aşează-mi Coloană de Lumină peste mine.
Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 777 de yantre, de cruci,
De ziduri, de sfere şi cercuri de Foc şi de Lumină albă a Sfântului Duh.
Revărs Focul lui Dumnezeu peste acestea şi totul se purifică,
Chem pe cale de foc şi de lumină toate spiritele care formează aceste lanţuri.
Se face protecţie divină, aşez peste aceste spirite 777 de yantre, de cruci,
De ziduri, de sfere şi cercuri de Foc şi de Lumină albă a Sfântului Duh.
Revărs Focul lui Dumnezeu peste acestea şi totul se purifică,
Vizualizaţi mental, cum toate lanţurile se rup, prin Puterea Divină.
Lanţurile sunt tăiate cu săbiile de Lumină ale Arhanghelilor.
Lanţurile sunt topite cu Lumina Cristică şi Lumina Sfântului Duh.

80
Este indicat să faceţi aceasta metodă în natură într-un loc frumos, curat, cu pomi,
flori, iarbă, deoarece chemarea spiritelor este un procedeu amplu. Nu trebuie să
rămână spiritele într-o încăpere. In spaţiile unde meditaţi să fie curat, flori, lumânări.
Aprindeţi lumânări când vă rugaţi, astfel se ard vibraţiile negative din acel loc.
92
Din Timusul meu se emite o coloană de lumină verde în aceste spirite.
Din Inima mea se emite o coloană de lumină roz în aceste spirite.
Spunem fără niciun ataşament spiritelor: Vă iubesc! Vă iubesc! Vă iubesc!
Acum tot ce a fost rău în neam nu va mai fi şi nu se va mai întâmpla!
Trimitem spiritele să meargă în pace, eliberate, curate şi binecuvântate!
Mulţumesc cu iubire întregii Ierahii Divine că mă ajută şi mă coordonează!
Pace şi Lumină! Pace şi Armonie! Pace şi Adevăr! Pace şi Iubire! Amin!

Pornind de la atributele divine: puterea infinită (puterea


gândului, puterea cuvântului şi puterea transformării/materializării);
înţelepciunea; iubirea pură necondiţionată şi nelimitată; nemurirea;
lumina şi cunoaşterea, putem afirma faptul că, gândul dă putere
cuvântului să se propage, sau faptei să se întâmple.
Aşadar, dacă noi emitem gânduri malefice altor persoane, atunci
când suntem supăraţi, sau trecem prin momente grele ale vieţii noastre,
acestea se vor propaga în cuvinte urâte şi denigratoare.
Există un caz extrem, acela că, dacă aceste gânduri malefice
sunt însoţite de ură şi invidie exacerbate pentru o persoană, în
momentul exprimării pe cale orală a acestor sentimente apăsătoare ale
emiţătorului, se expediază un pachet malefic care cuprinde un lanţ de
evenimente nefaste destinatarului(de obicei persoană nevinovată), sub
formă de blestem şi cu împlinirea lui în viitorul apropiat/viitorul
îndepărtat până la şapte generaţii.

93
4.5. Invocarea lui Iisus Cristos, Sfântul Graal şi Tatăl Divin
pentru dezlegarea de belesteme

Blestemul este de două tipuri, adică: blestemul personal care se


propagă doar persoanei căreia i s-au adresat aceste cuvinte negative şi
blestemul venit din lanţurile maternale/paternale, în cazul când
invocarea cuvintelor rele cuprindea generaţiile viitoare până la al 7-lea
neam.
Nu trebuie să uităm că fiul divin, Iisus a “blestemat
smochinul”81, dorind să-i înveţe pe ucenicii săi că prin credinţă se poate
obţine înlăturarea oricărei piedici, fie ea cât de mare. În Vechiul
Testament, smochinul este un simbol al poporului evreu. Cristos,
venind la iudei, găsise la ei multe frunze (datinile şi evlavia lor
exterioară), dar nici o promisiune de roade. Uscarea pomului la porunca
Domnului era deci semnul profetic al dezastrului ce avea să se
năpustească peste Ierusalim, când răbdarea lui Dumnezeu se va sfârşi82.

81
oul Testament, Marcu 11:22-24. Această minune a fost dezaprobată de unii
oameni ca nedemnă pentru Cristos; aceasta din pricină că ei nu au înţeles despre ce
este vorba (Matei 21:18-19; Marcu 11:12-14, 20). Iisus acţiona totdeauna ca să înveţe
pe oameni ceva; această minune este un semn, o pildă, nu un gest de nerăbdare.
Smochinele apar pe pom înaintea frunzelor. Se poate vedea deci dinainte dacă va fi o
recoltă sau nu. Deseori, poamele din anul trecut aşteaptă timp de un an, anotimpul
următor, ca să se coacă. Iisus a putut constata, apropiindu-se de smochin, că nu era
nici urmă de fructe, în ciuda frunzişului timpuriu înşelător. Este singura minune de
judecată pe care Domnul a săvârşit-o, nu asupra oamenilor, ci asupra unui pom.

82
ilustrată prin cuvântul din Luca 13:6-9, Noul Testament,
94
Putem concluziona importanţa puterii gândului propagate prin
puterea cuvântului, care duce la dezastre când îmbracă forma
blestemelor coroborat cu sentimentele de: răutate, ură, duşmănie,
invidie, distrugând destinul unui om nevinovat, care nici măcar nu
cunoaşte cauza evenimentelor nefaste care se manifestă în viaţa lui.
Este indicat ca în loc să emitem blesteme prin puterea
cuvântului, să folosim aceeaşi intensitate a puterii cuvântului pentru a
da binecuvântări oamenilor care ne iubesc, îi iubim, ne ajută, îi ajutăm,
sau cei care ne sunt presăraţi în drumurile noastre.
Dacă din varii motive (în acel moment simţim că ne prăbuşim
datorită răutăţilor făcute de alte persoane fără să le facem niciun rău,
sau mai mult să le iubim, să le ajutăm, să ne sacrificăm pentru ele, iar
acele persoane să ne trădeze, să ne dorească chiar moartea) am emis
blesteme, trebuie să retractăm tot ce am emis.
De asemenea, trebuie să retractăm cât mai des toate gândurile,
cuvintele, faptele noastre care sunt rele (nu sunt din lumină) pe care le-
am emis în viaţa actuală până în clipa de faţă. Să retractăm şi să
trimitem pacea, iubirea, lumina noastră la tot ce am retractat, precum şi
tuturor persoanelor care sunt implicate ca receptori să nu fie afectaţi.
În continuare vă prezint o metodă care am scris-o după ce am
meditat ani în şir. Sper ca acestă metodă să vină în ajutorul oamenilor
cu probleme, pentru a putea să se dezlege de blestemele personale şi să
vă rupeţi de lanţurile belestemelor maternale /paternale. Este o metodă

95
complexă şi am practicat-o fiind victimă atât a blestemelor personale,
cât şi a belestemelor venite din lanţurile maternale/paternale.

Invocarea lui Iisus Cristos, Graal şi Tatăl Divin


pentru dezlegarea de blesteme
În numele lui Dumnezeu şi în numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,
Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 77783: de cruci, sfere şi piramide.
Revărs Focul Divin şi Lumina Sfântului Duh peste acestea şi se purifică.
Mă vizualizez în Templul Piramidal, în Sala mare de meditaţie.
În numele lui Iisus Cristos, cu Autoritatea şi Puterea lui Dumnezeu
Chem pe cale de Foc/Lumină în spirit persoanele care m-au blestemat,
Persoanele care au blestemat un părinte sau străbun până la al-7-lea neam.
Să vină în faţa spiritului meu să participe la meditaţia mea acum şi aici.
Iisuse, îmi cunoşti blestemele personale şi cele venite prin lanţurile trupeşti.
Fac protecţie divină acestor spirite, aşez 777 de piramide, cruci şi sfere.
Revărs Focul lui Dumnezeu şi Lumina Cristică peste acestea şi se purifică.
Pun Focul lui Dumnezeu peste spirite să ardă până se transformă în iubire.
Între mine şi spirite aşez 777 de ziduri şi cercuri de Foc şi de Lumină.
Acum pun toate blestemele, ura, invidia, duşmănia, răutatea în Cupa Graal
Revărs Lumina Cristică şi Focul Divin peste acestea şi totul se purifică.
Ard cu Focul Divin tot ce este malefic în aceste cuvinte şi totul se dezleagă.
Din Timusul meu se emite o coloană de lumină verde în spirite şi Graal.
Din Inima mea se emite o coloană de lumină roz în spirite şi Cupa Graal.

83
Cifra 777=7+7+7=21=2+1=3 simbolizează Sfânta Treime: Tatăl Divin, Fiul- Iisus
Cristos şi Sfântul Duh.,777 anihilează cifra 666. Cristos este scris în toată cartea cu C
nu H, întrucât vine din ebraică CCristos. Cristoase mântuieşte-mă! Amin!
96
Spunem fără niciun ataşament spiritelor: Vă iubesc! Vă iubesc! Vă iubesc!
Din Tiroida mea se emite o coloană de lumină albastră în spirite şi Graal.
Pun Focul Iubirii lui Dumnezeu peste spirite până când totul se retractează.
Spiritele emit lumina, iubirea şi pacea lor la tot ce au retractat/blestemele/ură.
Trimitem spiritele să meargă în pace eliberate, curate şi binecuvântate.
În numele lui Dumnezeu şi a Domnului Iisus Cristos Leg cu iubire acum,
Ca tot ce a fost blestem personal sau venit prin lanţul maternal/paternal
Să se transforme în binecuvântări celeste, filtrând totul prin Cupa Graal.
Iisuse, fă-mi protecţie divină, aşează-mi Coloană de Lumină peste mine.
Sunt dezlegat! Sunt dezlegat! Sunt dezlegat! de tot ce a fost malefic în viaţa mea.
Sunt fiu al Luminii şi fac voia Tatălui Divin să-mi împlinesc misiunea.
Nimeni după Geea şi nimic nu-mi poate schimba destinul în rău!
Aşa este! Mulţumim Divinităţii pentru participare la ruga noastră.
Pace şi Iubire! Amin!
Această tehnică este pentru cei iniţiaţi spiritual. Cine nu are
cunoaştere spirituală să nu practice această tehnică, ci să ceară ajutorul
unui maestru spiritual. Înainte de a practica tehnica, să se ţină post şi să
se ceară iertare tuturor spiritelor pentru tot ce au făcut cu voie sau fără
voie, cu gândul, cuvântul şi fapta.
Faceţi această tehnică fără să aveţi sentimente de ură, răutate şi
duşmănie faţă de persoanele care v-au blestemat. Fiţi non-ataşament
faţă de trăirile nefaste ale trecutului, dar şi faţă de acele persoane care v-
au pricinuit răul în trecut.
Ca să puteţi rupe lanţurile belestemelor trimiteţi iubirea, lumina,
pacea, bucuria peste spirite care v-au împovărat, dar şi peste acele
97
blesteme. Convertiţi în Cupa Graal răul în bine şi blestemul în
binecuvântare.

4.6. Metode de refacere a sufletului cu ajutorul divin


Vă prezint două metode de refacerea particulelor pierdute sau
distruse din suflet. Este important să cerem ajutor divinităţii în
momentul când simţim că sunt probleme cauzate de rănile şi traumele
care ne-au lezat sufletul din momentul conceperii noastre până în clipa
de faţă.

4.6.1. Refacerea sufletului cu ajutorul Sfintei Treimi


şi a Armatei de Îngeri
În numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,
În numele, cu Autoritatea şi Puterea lui Dumnezeu,
Cu Lumina albă de maximă condensare a Duhului Sfânt84,
Chem pe cale de Foc şi de Lumină Armata de Îngeri,
Să vină să mă ajute să-mi recapăt particulele distruse ale sufletului.
Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine din creştet până la tălpi,
O cruce mare de Lumină albă de maximă condensare a Sfântului Duh,
Şi 777 de piramide, cercuri, sfere, sirale de Foc şi de Lumină Cristică.

84
Această tehnică am primit-o şi practicat-o după ce am suferit un accident rutier, în
care am avut moarte clinică şi pierderea unei sarcini. M-am trezit în ţipetele
logodnicului. Aveam sânge în gură, în nas, părul smuls şi tăiat de geamul parbrizului,
lovituri la mâini, barbă, genunchi şi nu simţeam nicio durere. Priveam ca un spectator
şi aveam o pace în suflet, nu înţelegeam agitaţia din jurul meu. Deşi, era iarnă, după
Crăciun, fiind o temperatură de minus 10 grade C, eu simţeam o căldură şi o lumină
care mă fascina, mă atrăgea şi mă proteja.
98
Revărs Focul lui Dumnezeu peste acestea şi totul se purifică.
Deasupra capului meu se revarsă ca o cascadă divină,
O ploaie de sfere aurii- strălucitoare din mâinile lui Dumnezeu.
Această lumină mă patrunde, mă curăţeşte şi mă purifică.
Tot ce este rău în trupul meu curge în tălpi şi mă eliberez.
Dumnezeul meu, te rog trimite-mi ajutoare în viaţa mea!
Îngerii vindecători, îngerii războinici şi îngerii iubirii-fericirii,
Pentru ca ei să-mi recupereze sufletul meu pierdut şi distrus.
Voi îngeri miraculoşi refaceţi-mi toate particulele sufletului.
Îngerii îmi regăsesc, readuc şi refac toate particulele sufletului distruse,
Amintirile şi evenimentele dureroase care m-au legat de trecut,
Tot ce a fost traumă, trăiri nefericite în viaţa mea se transformă:
Ura în iubire, tristeţea în bucurie, boala în sănătate, frica în curaj,
Lipsa de intuiţie, imperfecţiunile în creativitate, săracia în abundenţă,
Neputinţa în vitalitate, pesimismul în optimism, timiditatea în dezinvoltură,
Durerea în plăcere, bătrâneţea în tinereţe şi belestemul în binecuvântare.
Dumnezeule, acum şi aici revarsă lumina iubirii, peste toate particulele
Din sufletul (numele), din toate generaţiile şi tmpurile, din eternitate
Şi dintre timpuri, să fie eliberate, curăţate şi redate mie (numele),
Fă ca toate particulele de suflet care aparţin mie de drept divin(numele)
Să fie eliberate, curăţate şi înapoiate mie aşa cum este cel mai bine.
Acum şi aici îngerii refac conexiunile arse şi distruse din mentalul meu.
Îngerii îmi implementează structurile şi biocâmpurile în templul meu.
Mulţumesc lui Dumnezeu, lui Iisus şi îngerilor! S-a împlinit!(de 3 ori).
Totul este refăcut şi perfect şi mă conectez la Lumina Duhului Sfânt,
99
La Focul Iubirii, Lumina Cristică şi la Energia Cosmică Divină.
Sufletul meu este perfect şi imaculat precum Dumnezeu mi l-a creat,
În momentul conceperii mele în acest spirit, suflet, mental şi trup.
Iisus trimite lumină în toate chakrele mele şi le activeză la valoarea optimă.
Acum pot continua misiunea mea divină pe planeta Geea.
Să se facă voia lui Dumnezeu ca să-mi împlinesc menirea mea.
Mulţumim Divinităţii pentru participare la ruga noastră.
Pace şi Iubire! Amin!
Recuperarea Sufletului este un procedeu relativ rapid ca sesiune
de tratament, dar rezultatele sale se observă pe parcursul unor lungi
perioade, iar o muncă deosebit de serioasă este cea a integrării în viaţa
persoanei a părţilor de suflet recuperate. Trebuie ca persoana să poată să
îşi permită schimbari în viaţa sa, astfel încât părtile de suflet recuperate
să îşi aibă rostul, să se simtă utile şi binevenite, altfel există riscul ca ele
să fugă iarăşi .85

85
http://recuperareasufletului.blogspot.com/2008/08/pierderea-sufletului-
recuperarea.html „Lista simptomelor pierderii unor părţi ale sufletului conţine :
depresie în diverse grade de intensitate, acută sau cronică; sentimentul că nu suntem
complet "acasă" în trupul nostru ; sentimentul că ne trăim viaţa mai degrabă ca
spectatori decat ca personaj principal; prezenţa unor obiceiuri autodistructive, a
dependenţelor de droguri, alcool, muncă, sex, bulimie sau anorexie; sistem imunitar
slăbit, boli în copilarie sau în viaţa de adult; sindromul de personalitate multiplă; boli
psihice ; imposibilitatea de a crea şi menţine relaţii armonioase cu partenerii de viaţă;
lipsa amintirilor dintr-o anumită perioadă a copilăriei sau a vieţii în general; respect de
sine scăzut; sentimente de lipsă de valoare a propriei persoane, iubire de sine puţină
sau deloc; frica de a avea încredere în alţii; ruşine generalizată sau difuză; neglijare a
vieţii spirituale; imposibilitate de a lua decizii; frica de a-şi asuma responsabilităţi;
sentimentul lipsei de putere personală; a fi victima sau autorul unui abuz;
perfecţionism etc. Alte simptome includ: depresia cronică, tendinţele de sinucidere,
sindromul de stress post traumatic, probleme de deficienţă imunitară, tristeţe fără
speranţă. Fiecare din aceste simptome pot fi datorate pierderii unei sau unor părţi din
100
Se crede că de fiecare dată când suferim o traumă fizică sau
emoţională, o parte din sufletul nostru părăseşte trupul pentru a putea
supravieţui experienţei. Desigur, sufletul este esenţa noastră, fiind forţa
vitală, acea parte a vitalităţii noastre care ne ţine în viaţă, dar şi în stare
de efort.
Considerăm traume care pot cauza pierdere de particule ale
sufletului nostru: orice gen de abuz sexual, fizic sau emoţional;
accidentele; sau prezenţa într-o zonă de război, a fi victima unui act
terorist; acţiunile contra moralei noastre; sau a fi într-un dezastru
natural (foc, uragan, cutremur, tornada etc.), operaţiile chirurgicale;
dependenţele; divorţul, sau moartea cuiva iubit.
În şamanism ştim că o parte a sufletului părăseşte trupul şi
merge într-un loc pe care şamanii îl numesc realitate non ordinara, unde
aşteaptă până când cineva intervine în tărâmurile spirituale şi îi
facilitează întoarcerea.
Deşi pierderea sufletului este un mecanism de supravieţuire, din
punct de vedere şamanic problema este în faptul ca de obicei partea de
suflet care a plecat nu se întoarce înapoi singură86. Se poate ca sufletul

sufletul propriu. Această listă nu este nici completă, nici infailibilă. Cel care, poate
află cu certitudine şi remedia acest lucru este cel ce poate să vadă sufletul, adică
şamanul, şi anume în călatoria sa în Realitatea non-ordinară, în Lumea Cealaltă, pe
Celălalt Tărâm, însoţit de spiritele sale ajutătoare”.
86
Sandra Ingerman , Pierdere a sufletului, Recuperarea Sufletului, partea I, Ed. For
You, De asemenea, orice eveniment care cauzează şoc poate cauza pierdere a
sufletului. De remarcat este un aspect acela că, ceea ce poate cauza pierdere a
sufletului la o persoană, poate să nu afecteze deloc o altă persoană.
101
să se fi rătacit, sau a fost furat de o altă persoană, sau nu ştie că trauma
s-a terminat şi că e în siguranţă dacă se întoarce.

4.6.2. Refacerea sufletului cu ajutorul Sfintei Treimi


şi Sfânta Maria
În numele lui Dumnezeu şi în numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,
Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 777: de cruci, sfere şi piramide.
Revărs Focul Divin şi Lumina Sfântului Duh peste acestea şi se purifică.
Cu Autoritatea şi Puterea lui Dumnezeu şi a Fiului său Iisus Cristos,
Cu Lumina Albă de maximă condensare a Duhului Sfânt,
Chem pe cale de Foc şi de Lumină pe Regina Sfinţilor -Maria87.
Îmi încredinţez sufletul Maicii Domnului, pentru a avea ea grijă de el.
Iartă-mă pe mine, copilul tău, pentru tot ce am făcut, în această viaţă.
Recunosc că nu am fost în stare să am grijă de sufletul meu,
Te rog, pe Tine să ai grijă de acest suflet şi astfel ţi-1 dăruiesc Ţie.
Mama Maria, fii tu apărătorul meu suprem în faţa judecăţii divine.
Aşa cum tu eşti cea mai capabilă, venerată şi puternică mamă,
De ai avut capacitatea să poţi vedea chinul morţii fiului tău,
Tot aşa dă-mi puterea de a trece peste orice pierdere în viaţa mea.

87
Pentru cei neiniţiaţi fac precizarea că trebuie să apelaţi la maeştrii spirituali. Primul
pas postiţi, apoi vizualizaţi momentele care v-au produs traume. Cei neiniţiaţi vor
reuşi numai după mult post şi rugăciune. Repetaţi metoda până veţi simţi eliberarea
sufletului. Nu omiteţi! Refăcându-vă toate particulele sufletului, vă vindecaţi trecutul
şi vă influenţaţi viitorul. Această tehnică am primit-o şi practicat-o la mormântul
tatălui meu. Atunci simţeam că mă prăbuşesc. Se învârtea cerul cu mine şi îmi fugea
pâmântul de sub picioare. Nu mă regăseam, nu aveam vlagă. Am reuşit cu ajutorul
divin să trec şi peste acest obstacol. Ulterior, am făcut iniţierile Munay-Ki şi am aflat
de şamanii din Tribul Laika, care refac sufletul cu ajutorul arhanghelilor şi îngerilor.
102
Roagă-l pe fiul tău să mă curăţească, elibereze şi să mă mântuiască.
Tu cu puterea ta vindecătoare veghează ca sufletul să fie refăcut,
Să devină imaculat ca în momentul întrupării mele în acest trup.
Dacă există o plată karmică, atunci cer să se achite toate plăţile Karmice.
Traumele care mi-au lezat particulele sufletului meu să fie vindecate.
Anihileaz cu Lumina Sfintei Treimi toate energiile malefice,
Toate programele malefice şi algoritmii malefici din sufletul meu,
Tot ce este făcut malefic pe sufletul, spiritul, mentalul, trupul şi numele meu.
Tot ce este rău în viaţă să meargă la Dumnezeu pentru refacere.
Iisus trimite lumină în toate chakrele mele şi le activeză la valoarea optimă.
Sunt un canal curat şi perfect pentru ca am ales-o pe Regina Luminii
Maria să mă călăuzească pe Calea Luminii-Iubirii-Armoniei-Fericirii!
Regina Luminii mi-a refăcut sufletul în totalitate şi sunt perfect!
Mi-a implementat structurile, biocâmpurile, ţesuturile din templul meu.
Totul este refăcut şi perfect şi mă conectez la Lumina Duhului Sfânt,
Primesc Iubirea Cristică, Lumina Duhului Sfânt şi biencuvântarile celeste.
Mulţumim Divinităţii pentru participare la ruga noastră.
Pace şi Iubire! Amin!
În încheierea acestui capitol precizez că cel Rău este cel care vă
atacă, nu oamenii sunt de vină, ci Satan care pune stăpânirea pe
mentalul acelor fiinţe cu chip de om care vă fac rău. Ei fiind persoane
care nu se roagă, nu postesc, nu iubesc, nu au lumină, nu au iubire şi
devin automat invidioase, rele, duşmănoase emiţând gânduri/vibraţii
joase, acceptându-l pe Satan, chiar fac pact cu el şi devin fiinţe din
întuneric.
103
Metodele care le-am prezentat în acest capitol sunt pentru
iniţiaţii spirituali, dar şi pentru acei novici care pot păşi pe calea
spirutuală. Nimic nu este imposibil şi singurul lucru care nu poate fi
furat, distrus şi abandonat este gândul care are putere de a se
materializa.
Nimeni nu poate lua gândul cuiva. Nimeni nu poate distruge
esenţa gândului altei persoane. Gândul nu este vizibil, nu este
perceptibil, ci doar se emite.
Cei care sunt în faza de rugăciune, pot ajunge maeştrii spirituali
dacă vor persevera. Nu există vârstă în trup pentru a primi
spiritualitatea, pentru a experimenta Sinele Divin.
În faţa lui Dumnezeu suntem doar suflete şi spirite, nu trupuri
care îmbracă spiritul. Suntem lumină sau întuneric. Suntem iubire sau
ură. Suntem armonie sau dezastru. Suntem tristeţe sau bucurie. Suntem
binecuvântarea viilor care ajung în Rai, sau blestemul viilor care îşi
pierd sufletul şi ajung în Iad.
Omraam Aivanhov spunea: „Oricare ar fi încercările, Iniţiaţii
continuă să lucreze, continuă în lumină, bine, în dragoste pentru că au
înţeles esenţialul. Atunci, bucuraţi-vă pentru cunoştinţele din acest
Învăţământ, bucuraţi-vă şi mulţumiţi pentru toate aceste pietre
preţioase, aceste posibilităţi ce se dezvăluie în faţa voastră, în faţa
spiritului vostru pentru o muncă gigantică. Fără această lumină, ce aţi
deveni?”

104
Cap. 5 Terapii şi tehnici de refacere a organismului

Francisc Maitreya spunea: „Conştiinţa este valoarea cumulată


a tuturor trăirilor, faptelor şi a gândirii unei fiinţe. Iubirea este valoarea
infinită. Umpleţi cupa inimii voastre cu iubire şi revărsaţi din ea peste
întreaga Creaţie Divină, apoi priviţi ce se întamplă! Dacă vedeţi ceea ce
vă place, înseamna ca aţi reuşit.88”
Inima este casa iubirii, fiind altarul templului nostru. Aici este
locul unde vine Iisus Cristos şi revarsă lumina iubirii pentru a purifica
inima. Motorul trupului este inima, deci ca să simţim viaţa trebuie să ne
ascultăm inima.

5.1. Invocarea Sinelui Divin prin Lumina Iubirii,


pentru regăsirea sufletului pereche

În numele lui Dumnezeu şi în numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,


Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 777: de cruci, sfere şi piramide.
Revărs Focul Divin şi Lumina Sfântului Duh peste acestea şi se purifică.
Mă vizualizez în Templul Piramidal, în Sala mare de meditaţie89.
Spun acum şi aici: Iubire! Iubire! Iubire! Lumină! Lumină! Lumină!
Templul meu este inundat de Lumina Iubirii, Lumina Divină.

88
http://www.maitreya.ro/romana.htm,
89
Această tehnică am primit-o în dar în timpul meditaţiilor de la divinitate, fiind
ghidată de Maeştrii Iubirii şi Luminii în Templul piramidal, în urmă cu 13 ani.

105
Îmi deschid canalele de comunicare telepatice cu divinitatea.
Fie ca ele să rămână veşnic deschise, ca eu să fiu fiinţă din lumină.
Pentru ca să îmi deschid Portalurile: Luminii, Iubirii, Armoniei şi Bucuriei.
Îmi închid toate canale de comunicare cu cel rău şi cu entităţile din întuneric.
Stopez acum pentru totdeauna orice legătură cu fiinţele din întuneric.
Pecetluiesc cu yantre şi cruci de Foc şi de Lumină aceste canale şi legături.
Eu aleg să-mi experimentez şi să accept Sinele Divin în acest trup.
Te rog, Sine Divin protejează-mă îmbracându-mă în lumina ta aurie!
Te rog, Sine Divin curăţeşte-mă de orice impuritate a Corpului!
Te rog, Sine Divin ajută-mă să fiu în comuniune continuă cu tine!
Prin iubire pură sunt în comuniune directă cu Sinele Divin.
Eu sunt iubire şi doar prin iubire pot să primesc Lumina Iubirii.
Eu atrag sufletul pereche prin iubirea emisă întregului univers.
În numele lui Iisus fac cale de lumină şi iubire de la mine la sufletul pereche,
Şi de la sufletul pereche la mine, calea luminii să deschidă Portalul Iubirii.
Calea să fie presărată cu trandafiri roşii, nuferi roz şi crini albi.
Eu sunt o fiinţă minunată pregătită pentru schimbare în viaţa mea.
Accept schimbarea în viaţa mea, prin intermediul iubirii care o dăruiesc.
Universul a recepţionat mesajele mele şi îmi trimite o fiinţă minunată.
Această fiinţă minunată a ales să experimenteze iubirea şi Sinele Divin.
Eu sunt fericit că pot iubi şi sunt iubit, deci sunt un suflet împlinit.
Eu sunt o picătură de bucurie şi armonie în Marele Ocean al Iubirii.
Iubirea îmi dă putere, tinereţe, frumuseţe, vitalitate, pace şi armonie.
Acum sufletul meu este veşnic tânăr şi încetez să îmbătrânesc.
Am aruncat în eter toate informaţiile şi Universul a răspuns dorinţelor mele.
106
Dăruiesc, primesc şi comensurez iubirea la cele mai înalte valenţe.
Mulţumim Divinităţii pentru participare la ruga noastră şi binecuvântări.
Pace şi Iubire! Amin!
Osho spunea: „Iubirea nu este o relaţie între două persoane. Ea
este un stadiu al conştiinţei tale”.
Nu uitaţi! Iubiţi necondiţionat şi dăruiţi libertatea deplină
persoanei iubite. Nu îngrădiţi sufletul şi spiritul nimănui.Veţi prelua
din karma persoanei respective. Mai mult, blocaţi spiritual/sufleteşte
persoana respectivă, dar vă blocaţi şi pe voi din punct de vedere
spiritual/sufleteşte.
Foarte mulţi oameni spun cu patos:"L-am iubit din toată inima,
iar el/ea nu mi-a răspuns niciodată iubirii". Este bine să spunem acestor
oameni: „Dar dacă l-ai iubit cu adevărat, de ce suferi că el/ea nu te-a
iubit? De ce te răzbuni pe el/ea? Nu cunoşti oare că iubirea adevărată nu
aşteaptă NICIODATĂ, dar absolut niciodată, NIMIC în schimb. Iubirea
pură este fericită ca se poate manifesta, ca are cui se dărui. Dacă un
suflet nu poate primi iubirea nu-i vina celui care dăruieşte, ci e vina
celui ce nu poate cuprinde iubirea.
De multe ori, se confundă iubirea cu atracţia fizică, care este
dorinţa primară, carnală, de a face sex. Mulţi bărbaţi fac această
confuzie, adică cred că sexul este iubirea şi împlinirea lor ca spirit.
Dacă ne reamintim de mutanţii din Atlantida, vom descoperi ca
mulţi sunt reîncarnaţi printre noi, că ei sunt dornici de a avea putere-
bani, nu iubire. Mutanţii vor să subjuge sufletele pure. Ei vor să-şi

107
întemeieze familii, legându-se prin căsătorie cu femei din Ţara Raiului,
sau femeile-mutante cu bărbaţi din Ţara Raiului.
Dumnezeu refuză să binecuvânteze această viaţă, această
casătorie făcută prin pactul cu Satan de către mutanţi, deoarece se nasc
tot mutanţi. Numai din iubire se nasc copiii raiului.
Pornind de la premisa că Dumnezeu este iubire, putem afirma
faptul că, atunci când facem loc iubirii în sufletul nostru, practic îi
facem loc lui Dumnezeu însuşi. Aşadar, Iubirea este înrudirea omului
cu Dumnezeu. Ea uneşte la maximum persoanele umane fără să le
confunde. În iubire se arată plenitudinea existenţei.
Dacă vom gândi când suntem plini de iubire, atunci gândurile noastre
vor fi luminoase ca şi razele soarelui. De menţionat că, dacă vom învăţa plini
de iubire, atunci vom memora mult mai facil. Dacă vom vorbi cu iubire, atunci
puterea cuvântului va avea o forţă mare. Dacă vom adormi cu iubire în sufletul
nostru, atunci somnul va fi odinnitor şi profund ca al unui copil. Dacă
ascultăm totul cu iubire, vom auzi mult mai multe şi mult mai profund.
De remarcat este faptul că iubirea poate intra în inimile noastre,
doar dacă ego-ul pleacă. Dacă intra ego-ul, atunci iubirea pleacă. Deci,
dacă pleacă ego-ul, intră iubirea. Niciodată un om egoist nu va putea să
iubească. Deoarece Ego-ul şi Iubirea se exclud reciproc, tot aşa cum
întunericul nu poate fi acolo unde este lumina.
Dacă Dumnezeu ar condiţiona iubirea Sa de dragostea noastră
pentru El, o catastrofă ar fi, desigur, am sucomba într-o clipa cu toţii
sau am trai în haos. Iubirea adevărată înseamnă dăruire totală, chiar
sacrificiu, înseamnă uitare de sine.
108
5.2. Invocarea Luminii Iubirii pentru sufletul pereche
sau persoana iubită( membru al familiei)
În numele lui Dumnezeu şi în numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,
Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 777: de cruci, sfere şi piramide.
Revărs Focul Divin şi Lumina Sfântului Duh peste acestea şi se purifică.
Mă vizualizez mental în Templul Piramidal, în Sala mare de meditaţie90.
În numele lui Iisus Cristos, cu Autoritatea şi Puterea lui Dumnezeu,
Chem pe cale de Foc şi de Lumină în spirit- sufletul pereche/persoana X.
Calea să fie presărată cu trandafiri roşii, nuferi roz şi crini albi.
Această cale a luminii să deschidă şi să se menţină veşnic Portalul Iubirii.
Se vizualizează persoana şi se rosteşte numele persoanei iubite.
Să vină în faţa spiritului meu să participe la meditaţia mea.
Fac protecţie divină acestui spirit, aşez 777 de piramide, sfere şi cruci.
Dumnezeule, cu iubire vino cu Focul tău şi arde tot răul din viaţa lui X.
În numele lui Dumnezeu şi a Domnului Iisus Cristos acum şi aici,
Refac structurile, biocâmpurile, ţesuturile, conexiunile arse şi distruse
Din templul, sufletul, spiritul şi mentalul meu şi a lui(numele spiritului).
Iisus trimite lumină în chakrele mele şi ale lui X şi le activeză la valoarea optimă.
Iisus trimite lumină în nadisurile mele şi ale lui X şi le activeză la valoarea
optimă.
Doamne, te rog iartă-mă pe mine copilul tău, dar iartă şi pe (numele).
În numele lui Dumnezeu şi a Domnului Iisus Cristos acum şi aici,

90
Această tehnică am primit-o în timpul meditaţiilor de la divinitate, fiind ghidată în
Templul piramidal, în urmă cu 13 ani.

109
Retractăm faptele, cuvintele şi gândurile noastre care nu sunt din Lumină.
Retractăm! (de 3 ori) Şi dăm Lumina Iubirii la tot ce am retractat.
Îţi mulţumesc Dumnezeule pentru tot ce ne-ai dat bine şi rău.
Doamne ai milă de noi şi vindecă-ne spiritul, sufletul şi trupul nostru.
Vizualizăm cum trimitem sfere de Lumină a Sfântului Duh persoanei.
Vizualizăm cum emitem în persoană, lumină sub formă de coloane.
Timusul meu emite o coloană de lumină verde în Timusul persoanei.
Să i se activeze Timusul persoanei, să se vindece şi să fie perfect sănătoasă.
Din Inima mea se emite o coloană de lumină roz în inima persoanei.
Spunem fără niciun ataşament de persoană: Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc!
Să i se activeze inima acestei persoane, prin deschiderea Portalului Iubirii.
Tiroida mea emite o coloană de lumină albastră în Tiroida persoanei.
Să i se activeze arta comunicării şi canalele telepatice cu divinitatea.
În numele lui Dumnezeu şi a Domnului Iisus Cristos trimitem spiritul
Să meargă în pace eliberat, curat, vindecat şi binecuvântat.
Mulţumim Divinităţii pentru participare la ruga noastră.
Pacea şi iubirea peste mentalul meu şi al persoanei X!
Pacea şi armonia peste mentalul meu şi al persoanei X!
Pacea şi bucuria peste mentalul meu şi al persoanei X!
Pacea şi lumina peste mentalul meu şi al persoanei X!
Pacea şi adevărul peste mentalul meu şi al persoanei X!
Pacea şi liniştea peste mine, persoana X şi tot universul! Pace şi Iubire!
La Rochefoucauld spunea: „Puterea pe care o au cei pe care îi iubim
aupra noastră este totdeauna mai mare decât cea pe care o avem noi
înşine”.
110
În continuare vă prezint o tehnică de refacere a organismului.
Aceasta se va face vizualizând fiecare particulă a organismului şi se
rosteşte rar şi cu o voce caldă, care să se impregneze în mental.
Dacă aveţi o boală, un organ afectat, atunci insistaţi mai mult pe
acel organ până se purifică/vindecă prin puterea gândului. De asemenea,
fac menţiunea că cei neiniţiati spiritual pot să mergă în natură ca să
vadă o Mare, chiar să practice tehnica de meditaţie în apă, are un efect
benefic.

5.3. Tehnică de refacerea în totalitate a organismului

În numele lui Dumnezeu şi în numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,


Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 777: de cruci, sfere şi piramide.
Revărs Focul Divin şi Lumina Sfântului Duh peste acestea şi se purifică.
Mă vizualizez mental cu picioarele într-o sursă de apă sărată/Mare.
Vizualizez deasupra mâinii stângi un perfuzor mare de 12 litri de sânge,
Conform grupei de sânge a mea, RH-ului şi ADN-ului meu.
Îmbrac acest perfuzor în yantră, sferă şi piramidă de Foc şi de Lumină.
Revărs Lumina Cristică şi Focul Divin peste sânge şi se purifică.
Trimit sânge curat prin perfuzorul introdus în vena mâinii stângi,
Sângele purifică şi spală tot creierul de emoţii, suferinţe, dureri.
Spăl cu acest sânge ochii până când ei devin curaţi/frumoşi la valoarea optimă.
Trimit sânge curat şi spăl toate glandele şi le activez la valoarea optimă.
Glandele: Sexuale, Suprarenale, Pancreas, Timus, Tiroida, Pineala şi Pituitară
Le-am spălat şi toate particulele s-au purificat, glandele sunt perfecte.
111
Trimit sânge curat şi spăl tot aparatul respirator, purificându-l.
Spăl cu acest sânge sinusurile frontale, nasul, urechile, maxilarele, amigdalele,
Faringele, Laringele şi Plămânii până când totul este curat şi vindecat.
Trimit sânge curat şi spăl tot aparatul circulator, purificându-l.
Spăl inima cu atriile, ventriculele, vena Cavă, Aorta, venele şi capilarele.
Trimit sânge în aparatul urinar(uretra, uretere, vezica, rinichii) purificându-l.
Trimit sânge curat şi spăl toate organele mele: Ficatul, Bila, Splina,
Stomacul, intestinele, organele genitale eliberându-le şi purificându-le.
Trimit sânge curat şi spăl pielea, muşchii, unghiile şi părul purificându-le.
Trimit sânge curat şi spăl tot aparatul locomotor, purificându-l.
Acum toate oasele mele sunt curate şi refăcute, iar coloana este perfectă.
Aşez coloană de lumină şi iubire peste mine, Coloana Luminii Cristice.
Vizualizez cum prin mâna dreaptă curge sângele murdar cu boli/traume.
Şi prin tălpi se elimină tot ce este malefic revărsându-se în marea sărată.
Acum organismul meu este refăcut în totalitate, fiind pur, vital şi perfect.
Fiecare celulă, fiecare ţesut, fiecare conexiune, organ, totul este refăcut.
Mulţumim Divinităţii pentru participare la ruga noastră91.

91
Divinitatea mi-a trimis ajutor, această tehnică pe care am practicat-o în spital, după
operaţie(peritonită cu septicemie), când am ieşit din comă, în urmă cu 17 ani, fiind
studentă, aveam 22 de ani. Priveam perfuzoarele din mâinile mele şi nu mă ajutau cu
nimic. Mai mult, nu aveam vene la mâini şi la picioare de câte perfuzii făcusem, iar
toate erau distruse de ace. Eram o bucată de carne inertă, care m-am trezit în ţipetele
unei femei ce născuse la 6 luni, forţată de hepatită virală contactată prin hrană(peşte
infestat). I-am spus că nu i-a murit fetiţa, să se liniştesască. O voce îmi şoptea în
urechi că trăieşte fetiţa. Acest lucru s-a confirmat ulterior, întrucât fetiţa trăieşte, chiar
am văzut-o. Vă mărturisesc că doar spiritul meu era cel care dicta. Apoi mentalul s-a
întărit, a dat comandă trupului şi am reuşit. Numai după 15 minute, după ce am făcut
această tehnică, am avut o forţă şi vitalitate încât am mers singură la baie, apoi la
Biserică, unde începuse Sfântul Maslu. Apoi, m-am întors la spital, unde venise
mama, care disperată s-a dus la un călugăr orb clarvăzător, ca să-l întrebe: „dacă voi
112
Pace şi Iubire! Amin!
În continuare prezint „Tehnica de revitalizarea în totalitate a
organismului.” Această tehnică se face vizualizând fiecare particulă a
organismului cum se spală cu apa purificată şi se rosteşte rar şi cu o
voce caldă, care să se impregneze în mental.
Pentru cei neiniţiaţi mergeţi în natură şi vedeţi aceste surse de
apă, meditaţi în jurul lor, până reuşiţi să meditaţi în spirit această
tehnică. Astfel, vă răciţi canalul drept şi vă încălziţi canalul stâng,
echilibrandu-le şi purificându-le.
Când meditaţi fiţi curaţi trupeşte ca să puteţi medita mai facil.
Faceţi duşuri fierbinţi şi beţi multe lichide. Putem afirma că, greşelile
noastre ne coboară, iar rugându-ne, meditând şi cerând iertare primim
binecuvântările lui Dumnezeu, care ne înalţă spiritual.

muri sau voi trăi”. Acel călugăr i-a răspuns: „că voi trăi mult, că mă iubesc: Iisus,
Maica Domnului şi Sfânta Vineri, pentru posturile care le ţin de mic copil; voi face
trei facultăţi şi voi avea o funcţie mare, de condus ţara; voi avea mulţi duşmani de
moarte.” Dumnezeu este cel care face minuni! Lăsaţi-vă viaţa în mâna Tatălui Divin!
De asemenea, am avut un alt eveniment asemănător, când mi-a stat inima, după cea
de-a doua anestezie totală, fiind reoperată. Dar eu de mulţi ani îl chemam pe Iisus în
inima mea, în altarul templului meu. Deci, inima mea avea impregnat divinul, iubirea
şi lumina divină. Inainte de a pleca spre sala de opraţie m-am rugat şi mi-am predat
viaţa Tatălui Divin. M-am trezit în ţipetele unei doctoriţe disperată. Toţi se agitau în
jurul meu şi eu aveam o pace de nedescris. O doamnă, mama unei paciente din rezervă
cu mine, mi-a spus a doua zi după operaţii, că tot spitalul se ruga pentru mine, când
după 6 ore nu mai veneam şi pierdusem mult sânge, semnele vitale erau minime,
aproape deloc. Nouă doctori au intrat în sală să mă reopereze. Îi priveam de acolo de
sus cum se agitau şi toţi invocau puterile divine. Niciunul nu se încredea în forţele lui
de doctor profesionist. A doua zi m-am rugat pentru toţi pacienţii şi doctorii spitalului
pentru a întoarce rugile tuturor celor care le înălţaseră pentru mine. Bumerangul se
întoarce, m-am rugat pentru oamenii bolnavi mereu, căci am cunoscut sentimentul de
a zace pe targă, încă din tinereţea mea, deci venise rândul meu să primesc mila lor,
invocată prin ruga lor, adresată Tatălui Divin!
113
5.4. Tehnică de revitalizarea în totalitate a organismului

În numele lui Dumnezeu şi în numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,


Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 777: de cruci, sfere şi piramide.
Revărs Focul Divin şi Lumina Sfântului Duh peste acestea şi se purifică.
Mă vizualizez lângă o cascadă cu apă rece şi pură în munte92.
Purific cascada cu Focul lui Dumnezeu şi Lumina Cristică.
Simt mirosul de brazi şi picăturile de apă cum sar şi îmi ating faţa.
Vizualizez Ficatul cum îl iau şi îl spăl ca pe o rufă, în această cascadă cu apă rece.
Din ce în ce apa devine şi mai rece, chiar se transformă în cuburi de gheaţă.
Acum Ficatul se reface în totalitate şi am tonus, devin vital şi puternic.
Mă vizualizez mental cum stau sub cascadă şi apa rece mă revigorează.
Am răcit mental cu această apă organele din dreapta corpului.
Am echilibrat canalul drept, răcindu-l şi l-am purificat.

92
Divinitatea mi-a dăruit această tehnică pe care am practicat-o în Herculane, în urmă cu 12 ani.
114
Mă vizualizez mental intrând într-o apă termală /caldă.
Purific apa termală cu Focul lui Dumnezeu şi Lumina Cristică.
Simt cum sângele circulă prin trupul meu acum şi aici,
Şi îmi încălzeşte toate organele din canalul stâng.
Din ce în ce, apa devine şi mai caldă, chiar este fierbinte.
Acum îmi încălzesc canalul stâng echilibrandu-l şi purificându-l.
Am eliminat toate toxinele, infecţiile şi sunt refăcut în totalitate.
Mă simt uşor, eliberat, plutesc şi sunt perfect sănătos.
Sunt modelul perfect al sănătăţii, vitalităţii şi tinereţii!
Sunt plin de tinereţe, frumuseţe, vitalitate şi vivacitate!
Mulţumim Divinităţii pentru participare la ruga noastră.
Pace şi Iubire! Amin!

De asemenea, celor neiniţiaţi care nu pot să vizualize mental


această tehnică vă recomand să luaţi o pungă cu gheaţă şi să vă puneţi
pe ficat şi percepeţi acea stare de rece. Staţi cel puţin 10 minute culcaţi
cu gheaţa pe ficat.
Apoi băgaţi-vă picioarele în apă caldă/fierbinte cu sare până
percepeţi starea de cald în organism. Staţi cel puţin 10 minute cu
picioarele în apă caldă/fierbinte cu sare. Astfel, vă încălziţi canalul
stâng, echilibrandu-l şi purificându-l.
Rugaţi-vă divinităţii, aveţi multe rugăciuni şi invocaţii în această
carte. Cu timpul veţi reuşi să vizualizaţi şi mental şi să practicaţi aceste

115
metode care le-am scris. Perseveraţi şi veţi reuşi să meditaţi, să primiţi
răspunsul dorit şi veţi creşte spiritual.

5.5. Tehnică de revitalizarea organismul prin cercuri


de Lumină Cristică

În numele lui Dumnezeu şi în numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,


Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 777: de cruci, sfere şi piramide.
Revărs Focul Divin şi Lumina Sfântului Duh peste acestea şi se purifică.
În inima mea spirituală – în Altarul Templului meu este Iisus Cristos93.
Din inima lui Iisus pulsează o lumină strălucitoare alb-aurie-roz,
Care îmi inundă cele 12 coloane ale Altarul templului meu,
Altarul Templului meu este inundat de Lumină Cristică.
Din inima mea se propagă Lumina Cristica în tot corpul,
Sub forma cercurilor concentrice, până când aura este perfectă.
Lumina mă învăluie, mă patrunde, mă curăţeşte şi mă transfigurează.
Dau comandă Cortexului, ca Pineala şi Pituitară să fie active la valoarea optimă,
Pentru a produce hormonii fericirii, vitalităţii, vivaciăţii şi tinereţii.
Iisus trimite lumină în toate chakrele mele şi le activeză la valoarea optimă.
Iisus trimite lumină în toate nadisurile mele şi le activeză la valoarea optimă.
Iisus trimite lumină în toate glandele mele şi le activeză la valoarea optimă.
Glandele: Suprarenale, Sexuale, Timusul, Tiroida, Pineala şi Pituitară
Sunt pline de lumină, sunt perfecte şi s-au purificat acum şi aici.

93
Această tehnică am primit-o în timpul meditaţiilor de la divinitate, când eram
ghidată de Maeştrii Iubirii şi Luminii în Templul piramidal, în urmă cu 7 ani.
116
Energia sexuală o ridic până în Timus şi o transform în iubire.
Iisus emite un cerc de lumină roşie în Glandele Suprarenale ale mele.
Cercul de lumină pulsează/se extinde până ajunge la diametrul de 3 metri.
Iisus emite un cerc de lumină portocalie în Glandele Sexuale ale mele.
Cercul de lumină pulsează/se extinde până ajunge la diametrul de 3 metri.
Iisus emite un cerc de lumină galbenă în Glanda Pancreas/Plexul Solar al meu.
Cercul de lumină pulsează/se extinde până ajunge la diametrul de 3metri.
Din Timusul lui Iisus se emite un cerc de lumină verde în Timusul meu,
Cercul de lumină pulsează/se extinde până ajunge la diametrul de 3 metri.
Din Inima lui Iisus se emite un cerc de lumină roz în Inima mea,
Cercul de lumină pulsează/se extinde până ajunge la diametrul de 3 metri.
Iisus emite un cerc de lumină albastră în Tiroida şi Paratiroida mea,
Cercul de lumină pulsează/se extinde până ajunge la diametrul de 3 metri.
Din Pituitara lui Iisus se emite un cerc de lumină indigo în Pituitara mea,
Cercul de lumină pulsează/se extinde până ajunge la diametrul de 3 metri.
Din Pineala lui Iisus se emite un cerc de lumină violet în Pineala mea,
Cercul de lumină pulsează/se extinde până ajunge la diametrul de 3 metri.
Toate cercuri de lumină pulsează/se extind până ajung la diametrul de 13metri.
Tot ce vine în contact cu cercurile de lumină se transformă în lumină şi iubire.
Mulţumim Divinităţii pentru participare la ruga noastră.
Pace şi Iubire! Amin!
Tehnica următoare prezintă o modalitate de a medita şi a primi
Lumină Cristică folosind cristalele de culorile chakrelor care se vor
purifica şi se vor activa la valoarea optimă.

117
5.6. Tehnică de revitalizarea organismul prin cristalele
de Lumină Cristică
În numele lui Dumnezeu şi în numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,
Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 777: de cruci, sfere şi piramide.
Revărs Focul Divin şi Lumina Sfântului Duh peste acestea şi se purifică.
Mă vizualizez în Templul Piramidal, în Sala mare de meditaţie94.
Îl invoc pe Iisus Cristos să vină: Iisuse Iubire! Iubire! Iubire! (de 3ori).
Stau faţă în faţă cu Iisus Cristos şi primesc iniţieri în spirit.
Fiecare glandă a primit lumina specifică pentru a se activa.
Iisus emite o coloană de lumină roşie în prima chakră, la baza şirei spinarii.
Activează glandele suprarenalele, rinichii, colonul, prostata, intestinul subţire,
Primesc echilibru în tot ce întreprind prin cristalul roşu care mi l-a dăruit.
Cristalul îl lipesc la baza coloanei şi se dizolvă purificându-mă!
Iisus emite o coloană de lumină portocalie în a 2 chakră, între coccis şi ombilic.
Activează uter/ovare/testicule/prostata/splina/vezica urinară/intestinele/apendice.
Primesc creativitate şi intuiţie prin cristalul portocaliu care mi l-a dăruit.

94
Această tehnică am primit-o în timpul meditaţiilor, de la divinitate fiind ghidată de
Maeştrii Iubirii şi Luminii în Templul piramidal, în urmă cu 7 ani.
118
Acest cristal îl lipesc în zona sacrală şi se dizolvă purificându-mă!
Iisus emite o coloană de lumină galbenă în Pancreas/Plexul Solar/sistemul nervos
Activează glandele Leyden, pancreasul, stomacul, intestinul subţire/ficatul/bila.
Primesc puterea, voinţa şi claritatea decizională prin cristalul galben care mi l-a dăruit.
Acest cristal îl lipesc în zona stomacului şi se dizolvă purificându-mă!
Timusul lui Iisus emite o coloană de lumină verde în Timusul meu,
Primesc arta vindecării prin cristalul verde care mi l-a dăruit.
Acest cristal îl lipesc deasupra sternului şi se dizolvă purificându-mă!
Din Inima lui Iisus se emite o coloană de lumină roz în inima mea.
Primesc arta iubirii pure prin cristalul roz care mi l-a dăruit.
Acest cristal îl lipesc în zona inimii şi se dizolvă, purificându-mă!
Îmbrac inima într-o piramidă roz cu patru laturi şi bază zantră de foc.
Scriu pe fiecare latură a piramidei: Te iubesc! Iartă-mă! Îţi mulţumesc!
Tiroida lui Iisus emite o coloană de lumină albastră în Tiroida mea.
Primesc arta comunicării, intuiţia, prin cristalul albastru care mi l-a dăruit.
Acest cristal îl lipesc în zona gâtului şi se dizolvă, purificându-mă!
Iisus emite coloane de lumină albă strălucitoare în ochii mei,
Privirea mea este perfectă, văd totul clar şi cu iubire precum Iisus.
Iisus emite coloane de lumina iubirii -albă strălucitoare în gura mea,
Primesc cristalul alb, îl lipesc pe buze şi primesc puterea cuvântului.
Pituitara lui Iisus emite o coloană de lumină indigo în Pituitara mea.
Primesc arta clarvederii şi claraudiţiei prin cristalul indigo care mi l-a dăruit.
Cristalul îl lipesc pe frunte, deasupra nasului şi se dizolvă purificându-mă!
Din Pineala lui Iisus se emite o coloană de lumină violet în Pineala mea.
Primesc înţelepciune, discernământ şi puterea gândului prin cristalul violet.

119
Cristalul dăruit îl lipesc pe creştetul capului şi se dizolvă, purificându-mă!
Iisus emite coloane de lumină verde strălucitoare în steaua sufletului, deasupra capului
Îmi reface toate particulele sufletului distruse, traumatizate, rănite şi furate.
Toate biocâmpurile sunt implementate şi se fac conexiunile cu divinitatea.
Primesc recunoştinţa şi bucuria sufletului prin cristalul verde smarald.
Cristalul dăruit îl ţin în palme deasupra capului şi se dizolvă, purificându-mă!
Iisus emite coloane de lumină verde-albăstrui strălucitor în corpul de lumină.
Primesc fericirea prin cristalul verde-albăstrui conectat la spiritul meu.
Cristalul dăruit îl ţin în palme deasupra capului şi se dizolvă, purificându-mă!
Lumina Cristică emisă sub forma coloanelor mi-a refăcut toate particulele,
Mi-a activat şi a inundat tot templul transformându-mă în Lumina Iubirii.
Mulţumim Divinităţii pentru participare la ruga noastră. Pace şi Iubire!

5.7. Invocarea lui Iisus Cristos, Graal şi Tatăl Divin


pentru împlinirea dorinţelor ardente
În numele lui Dumnezeu şi în numele Domnului Iisus Cristos acum şi aici,
Îmi fac protecţie divină, aşez peste mine 777: de cruci, sfere şi piramide.

120
Revărs Focul Divin şi Lumina Sfântului Duh peste acestea şi se purifică.
Mă vizualizez mental în Templul Piramidal, în Sala mare de meditaţie.
În numele Domnului Iisus Cristos, cu Autoritatea şi Puterea lui Dumnezeu
Îl invoc pe Iisus Cristos să vină: Iisuse Iubire! Iubire! Iubire!(spune de 3ori).
Stau faţă în faţă cu Iisus Cristos şi îl rog cu iubire să mă ajute în siprit.
Iisuse, tu cunoşti ce probleme am şi ce dorinţe vreau să mi se împlinească.
Mă vizualizez mental cum scriu toate dorinţele mele pe o bucată de hârtie.
Scriu cu multă iubire şi fără niciun ataşament dorinţele mele ardente.
Iau bucata de hârtie şi o strâng într-un ghem, care se transformă în sferă.
Ridic această sferă de hârtie spre Cer şi spun cu multă iubire:
„Împlinirea dorinţelor să se facă cu voia lui Dumnezeu şi spre binele meu”.
Această sferă de hârtie o aşez în Cupa Graal pe care o ţin în mâna dreaptă.
În momentul când am pus sfera de hârtie în Graal se transformă în lumină.
Înmânez Cupa Graal lui Iisus şi îl implor să vegheze împlinirea dorinţelor.
Iisus ridică Graal spre Soare şi roagă pe Tatăl Divin să dea binecuvântare.
Soarele trimite razele celeste în Cupa Graal topind cu lumina aurie dorinţele.
Tatăl Divin răspunde Fiului său şi arde cu Focul Divin toate dorinţele mele.
Tatăl Divin îmi răspunde cu binecuvântări şi cu împlinirea dorinţelor.
Vizualizez mental acum şi aici cum dorinţele mele deja s-au împlinit!
Sunt fericire! Sunt iubire! Sunt împlinire! Sunt sănătos! Sunt armonie!
Sunt binecuvântare! Sunt bogăţie spirituală! Bogăţia curge în viaţa mea!
Mulţumesc Tatălui Divin pentru binecuvântări şi pentru împlinirea dorinţelor!
Bucuria este în mentalul meu, întrucât se împlinesc toate dorinţele mele.
Te iubesc Iisuse! Te iubesc Tată Divin! Te iubesc Sfinte Duh!
Te iubesc Divinitate! Pace şi Iubire! Amin!

121
5.8.Metodă pentru împlinirea dorinţelor cu ajutorul îngerilor
În continuare prezint o altă, metodă pentru împlinirea dorinţelor
fiind accesibilă tuturor.95 Mai precis, se ia o foaie de hârtie şi se va rupe
în 16 bucăţi egale. 8 bucăţi se vor uda cu apă de ploaie şi se va aşeza
fiecare bucată în casa unde locuim (o bucată în hol, alta în bucătărie,
sufragerie, dormitor, baie, balcon şi peste tot în casă). În acest timp
celelalte 8 bucăţi de hârtie se vor scrie fiecare.
Pe prima bucată de hârtie vom scrie: „în numele lui Iisus
Cristos, eu(prenumele) rog Îngerul Sănătăţii să-mi dea sănătate
perfectă”. Pe a doua bucată de hârtie vom scrie: „în numele lui Iisus
Cristos, eu(prenumele) rog Îngerul Abundenţei să-mi dea prosperitate.
Aşa cum ploaia aduce rod pământului, aşa să am belşug în tot ce
întreprind în viaţă. Banii sunt utili, îi folosesc cu bucurie în mod
judicios, îi dăruiesc cu bucurie şi ei sosesc multiplicaţi de mii de ori”.
Pe a treia bucată de hârtie vom scrie: „în numele lui Iisus
Cristos, eu (prenumele) rog Îngerul Iubirii să-mi aducă iubirea în
suflet şi sufletul pereche; să pot iubi şi să fiu iubit la cele mai înalte

95
Această metodă am primit-o de la divinitate, meditând în ploaie. Ieşisem dintr-o maşină zob,
în urma celui de al doilea accident rutier. Nu am păţit nimic, întrucât eram împărtăşită şi
veneam de la slujba ortodoxă: Maslu; Dezlegările Sf. Vasile, Sf. Ioan şi Ciprian; Sf. Liturghie;
Slujbă de facere de agheasmă şi mir. Mulţumeam divinităţii pentru că nu păţisem nimic şi
puteam să fiu moartă. Satana nu poate învinge în faţa lui Dumnezeu, când noi îl iubim pe Tatăl
Divin! Acest accident a fost provocat după trei zile, după ce a fost tipărită această carte în
formatul alb-negru. Satana îmi făcea rău ca să mă sperie, dar frica nu-i de la Dumnezeu. Acum
a apărut cartea şi în format color. Pregătiţi-vă că nu ştiţi când va veni ceasul şi clipa, sfârşitul
fiecăruia! Mărturisesc că, Destinul se poate redestina în bine, atunci când ne rugăm şi
emitem gânduri bune, iar ceva nefast se poate schimba în mai puţin rău sau chiar eliminat
prin pactul cu Dumnezeu.
122
valenţe ale iubirii”. Pe a patra bucată de hârtie vom scrie: „în numele lui
Iisus Cristos, eu (prenumele) rog Îngerul Destinului să-mi favorizeze
succesul. Aşa cum ploaia dă vitalitate pământului, tot aşa să am succes
în tot ce întreprind.”
Pe a cincea bucată de hârtie vom scrie: „în numele lui Iisus
Cristos, eu (prenumele) rog Îngerul Curajului să mă ajute să fiu un
învigător în tot ce întrepind.” Pe a şasea bucată de hârtie vom scrie: „în
numele lui Iisus Cristos, eu (prenumele) rog Îngerul Iscusinţei să mă
ajute în mărirea capacităţii de adaptare, pentru a-mi dezvolta memoria şi
puterea de concentrare.”
Pe a şaptea bucată de hârtie vom scrie: „în numele lui Iisus Cristos,
eu (prenumele) rog Îngerul Apărării să mă protejeze de cei care îmi fac
rău nevinovat.” Pe a opta bucată de hârtie vom scrie: „în numele lui Iisus
Cristos, eu (prenumele) rog Îngerii să mă ajute în împlinirea dorinţei
X.” După ce s-au scris aceste 8 bucăţi de hârtie se vor stropi în final cu
agheasmă de la Bobotează. Apoi se strâng cele 8 bucăţi udate cu ploaie
puse prin casă, pentru a lua vibraţia casei şi se vor uni cu cele scrise,
stropite cu agheasmă. Vom împaturi în patru, o bucată scrisă cu o
bucată udată cu ploaie. Se fac 8 pacheţele care se ţin în palme.
Se va sta în genunchi şi se vor aprinde trei lumânări albe sau
roşii (pentru Sfânta Treime). Apoi se va rosti de 9 ori rugăciunea Tatăl
Nostru. Se va da mulţumire lui Dumnezeu pentru tot ce am primit bine
şi rău, după care cele 8 pacheţele se vor pune sub perna pentru a dormi
7 nopţi cu acestea.

123
Se posteşte şi se spune ruga: „Iisuse Cristoase te rog în
genunchi să mă ierţi căci sunt muritor, plin de păcate şi de multe ori am
greşit. Te rog să mă aperi de răutatea oamenilor şi de lucrurile
necurate. Sfânta Inima a lui Iisus Cristos ajută-mă grabnic, nu mă lăsa.
Întreaga lume voi încunoştiinţa de minunea ce ai făcut-o cu mine.
Sărutu-ţi picioarele Tale sfinte care au sângerat de bătăi, îţi spăl cu
lacrimile mele toate rănile primite şi aştept cu credinţă în suflet ca
rugăciunea mea să o asculţi şi împlineşti. Din sufletul meu îţi
mulţumesc Doamne. Amin!”96.
După cele 7 zile se vor arde aceste pacheţele de hârtie. În timp
ce ard acestea vom spune: „în numele lui Iisus Cristos, eu (prenumele)
arunc în eter aceste dorinţe şi Universul împreună cu Ierahia Divină
mi-au răspuns împlinindu-le acum şi aici. Să se facă spre binele meu şi
cu voia lui Dumnezeu! Pace şi iubire!”
În continuare prezint „Tehnica suflului pentru ordonarea
gândurilor şi echilibrarea mentalului” pentru a ne întări mentalul.
Ordonarea gândurilor se poate face şi prin mai multe exerciţii mentale care
le vom prezenta mai jos. Dacă aţi putea să faceţi această tehnică când
răsare Soarele. Mai mult, să fiţi în faţa Mării(desculţi pe pământ), sau altă
sursă de apă, iar în luciul apei să se oglindească Soarele. Să priviţi Soarele
şi să spuneţi mantrele mental. Puteţi să faceţi şi în alţi timpi ai Soarelui,
Apus, sau în timpul zilei, dar efectul cel mai puternic este în momentul
Răsăritului.

96
În fiecare seară rugaţi-vă cu lumânările aprinse. Nu cereţi ceva care nu vă aparţine sau care
pricinuieşte răul altei persoane.
124
5.9.Tehnica suflului pentru ordonarea gândurilor
şi echilibrarea mentalului
La baza acestei tehnici stă puterea de concentrare asupra
templului vostru pentru a putea să transformaţi tot ce este negativ în
trup să fie eliberat cu puterea gândului exprimat prin cuvânt în
momentul pronunţării mantrele de mai jos97.
La inspiraţie: Sănătate! Sănătate! Sănătate!
În retenţie: Vitalitate, Vitalitate, Vitalitate!
La expiraţie: Boală! Boală! Boală!
La inspiraţie: Bucurie! Bucurie! Bucurie!
În retenţie: Fericire, Fericire, Fericire!
La expiraţie: Tristeţe! Tristeţe! Tristeţe!
La inspiraţie: Încredere în Sine! (se spune de 3 ori)
În retenţie: Curaj, Curaj, Curaj!
La expiraţie: Teamă! Teamă! Teamă!
La inspiraţie: Iertare de Sine! (se spune de 3 ori)
În retenţie: Împăcare, Împăcare, Împăcare!
La expiraţie: Neiertare! Neiertare! Neiertare!
La inspiraţie: Iubire de Sine! (se spune de 3 ori)
În retenţie: Plăcere, Plăcere, Plăcere!
La expiraţie: Ură! Ură! Ură!
La inspiraţie: Discernământ-Înţelepciune! (de 3 ori)
In retenţie: Devenire, Devenire, Devenire!
La expiraţie: Iraţional! Iraţional! Iraţional!
La inspiraţie: Frumuseţe - Tinereţe! (de 3 ori)
În retenţie: Vitalitate- Vivacitate! (de 3 ori)
La expiraţie: Urâţenie - Bătrâneţe! (de 3 ori)
La inspiraţie: Creativitate! (se spune de 3 ori)
In retenţie: Intuiţia! Intuiţia! Intuiţia!
La expiratie: Imperfecţiune! (se spune de 3 ori)

97
Porinind de la simpla explicaţie a celor trei timpi de respiraţie, trebuie să menţionez că fiecare
îşi va alege timpii respiratori dupa capacitatea sa, dar trebuie spuse cuvinte/mantre mental pe
aceşti timpi.
125
La inspiraţie: Abundenţă! Abundenţă! Abundenţă!
În retenţie: Putinţă, Putinţă, Putinţă!
La expiratie: Săracie! Săracie! Săracie!
La inspiraţie: Optimism! Optimism! Optimism!
In retenţie: Nădejde, Nădejde, Nădede!
La expiraţie: Pesimism! Pesimism! Pesimism!
La inspiraţie: Dezinvoltură! (se spune de 3 ori)
În retenţie: Curaj, Curaj, Curaj!
La expiraţie: Timiditatea! (se spune de 3 ori)
După ce am făcut această tehnică vom ordona gândurile prin
exerciţii mentale. Este indicat să faceţi această metodă în natură într-un
loc frumos, curat, cu pomi, flori (trandafiri roşii), iarbă, sau în spaţiile
unde meditaţi să fie curat, flori, lumânări98.

5.10. Exerciţiu pentru ordonarea gândurilor


cu puterea iubirii
Pornind de la premisa că iubirea adevărată se compară cu un
trandafir superb, roşu, împarfumat, înflorit, care străluceşte în lumina
soarelui, nu trebuie să uităm ca acesta are foarte mulţi ghimpi, deci
dragostea ne poate pricinui şi suferinţă. Daca vrei să ai acest trandafir,
atunci trebuie să îl cultivi. Să fii ca şi cel mai priceput grădinar, să-l
îngrijeşti, să ai răbdare să crească, să înflorească, să îl aperi de frig, de hoţi.
Compară frumuseţea iubirii care se manifestă în viaţa ta, prin
frumuseţea unică a acestui trandafir. Când va înflori în toată
plenitudinea sa, bucură-te de minunea existenţei lui, culege-l cu grijă,

98
Aprindeţi lumânări când vă rugaţi, astfel se ard vibraţiile negative din acel loc. Menţionez
faptul că după ce veţi face aceste tehnici trebuie să fiţi plini de lumina iubirii prin scânteia
divină care curge în voi.
126
chiar dacă vei sângera datorită ghimpilor săi, iar parfumul pe care îl
emană, pastrează-l toată viaţa, dar şi dăruieşte din el oricui are nevoie,
poate un lastar de trandafir, roşu, strălucitor, împarfumat, pentru a fi
cultivat în grădina vieţii oricui va putea deprinde de la tine arta creşterii
trandafirilor.
Vizualizaţi mental, acum şi aici cum ţineţi în mână un trandafir
roşu. Corola trandafirului are rouă pe ea. Scrieţi mental pe fiecare petală
a trandafirului toate gândurile bune ale voastre, cum ar fi: iubire,
armonie, fericire, familie fericită, dăruire, iertare, împăcare, răbdare,
altruism, sănătate, abundenţă, carieră, suflet pereche etc.
Simţiţi cum mirosul de trandafir vă pătrunde şi vă cuprinde.
Inspiraţi acum: Bucurie! Bucurie! Bucurie! Apoi expiraţi: Tristeţe!
Tristeţe! Tristeţe! Inspiraţi: Iubire de Sine şi faţă de sufletul pereche!
Iubire de Sine şi faţă de sufletul pereche! Iubire de Sine şi faţă de
sufletul pereche! Apoi expirati: Ură! Ură! Ură!
Revărsaţi iubirea voastră peste acest trandafir şi vizualizaţi
mental cum din petalele lui se formează o inimă. Trimiteţi această inimă
sufletului pereche sau unei persoane care o iubiţi. Spuneţi mental
persoanei care o iubiţi: „Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc! Trimit
iubirea, pacea, bucuria şi lumina mea, peste persoana X şi sufletul ei se
inundă cu lumina iubirii”.
Vizualizaţi mental, acum şi aici cum o aură roz vă îmbracă şi
îmbracă şi persoana iubită, ca un nor în care se condensează aburii roz
şi vă cuprinde, vă pătrunde pe amândoi. Simţiţi căldură în inimă şi

127
atunci iubirea s-a emis, dar şi a fost recepţionată. Acea persoană va fi
fericită când va primi aceste gânduri bune pe care le-aţi emis. Aţi adus
bucuria în sufletul acestei persoane. Fiţi fericit! Sunteţi bucurie în calea
armoniei. Pace şi iubire! Amin! Când străfulgerarea iubirii a atins
inima aceasta, să ştii că există iubire şi în inima aceea.
Pornind de la cele trei calităţi ale lui Dumnezeu în căminul lui
de Lumină: Putere infinită, Înţelepciune infinită, Iubire infinită ajungem
la cele trei puteri date Maeştrilor spirituali: de a transforma răul, de a
susţine bunătatea, de a folosi discernământul. Maestrul spritual pentru a
putea să-şi facă misiunea divină trebuie să ţină cont de cele trei căi ale
sufletului: Om, Libertate, Lumina, dar şi de cele trei obstacole: lipsa
strădaniei pentru a obţine învăţătura; non atasamentul faţă de Dumnezeu
şi ataşamentul faţă de rău.99
În continuare voi prezenta exerciţii care le puteţi practica pentru
a putea să vă vindecaţi sau să vă faceţi program de a vă menţine
sănătatea perfectă. Voi prezenta tehnica de a vindeca un organ.

99
http://ezoteric.50megs.com/diverse/thoth_partea_unu.htm “Trei lucruri trebuie să
facă oricând Dumnezeu: să-şi manifeste puterea, înţelepciunea şi iubirea. Trei sunt
puterile ce crează toate lucrurile: Iubire Divină ce conţine învăţătura perfectă,
Întelepciune Divină ce cunoaşte toate mijloacele posibile, Putere Divină detinută prin
voinţa unită a Iubirii şi Înţelepciunii Divine. Trei sunt stările existenţei: starea Luminii
unde nu se află decât Dumnezeu şi doar Dumnezeu poate să o traverseze; starea de
Haos în care toate lucrurile apar prin excelenţă din moarte; starea de Conştiinţa în care
toate lucrurile izvorăsc din viaţă. Toate lucrurile ce au viaţă se află în trei stadii de
existenţă: haos sau moarte, libertate în omenie şi fericire Paradisiacă. Trei nevoi
controlează toate lucrurile: începutul în Marea Profunzime, starea de haos, desăvârşire
cerească”.

128
5.11. Exerciţiu pentru vindecarea unui organ
cu puterea Luminii iubirii
Spuneţi: „În numele lui Dumnezeu dau ordin creierului să nu se
mai producă celule, ţesuturi, genele negative care produc boala (cancer,
ciroză, boala x), moartea şi bătrâneţea”. Acum şi aici cu ajutorul lui
Dumnezeu dau ordin creierului şi tuturor forţelor vitale din organismul
meu să nu mai producă celulele bolnave.
Trebuie să ne imaginăm organul unde se află boala şi să-l
spălăm mental cu lumină, până se curăţă de boli şi se vindecă, sau ne
imaginăm mental, organul bolnav întunecat şi să-l îmbrăcăm într-o sferă
de lumină albă a Sfântului Duh, până se umple de lumină şi se vindecă.
Spuneţi de 3 ori: „Acum şi aici Iisus trimite lumină în toate
organele mele şi le reface în totalitate, sunt perfecte. Iisus trimite lumină
în toate ţesuturile mele şi le reface în totalitate, sunt perfecte. Iisus
trimite lumină în toate glandele mele şi le activeză la valoarea optimă.
Sunt sănătos! Sunt vindecat! Sunt eliberat! Conexiunile, ţesuturile şi
celulele s-au refăcut, sunt perfecte şi le conectez la Energia Cosmică
Divină, la Focul Divin şi Lumina albă a Sfântului Duh. Sunt vindecat,
curat, luminat eliberat şi binecuvântat! Amin!”
Spuneţi de 3 ori: „În numele lui Dumnezeu anulez din memoria
celulelor mele boala, bătrâneţea, moartea, ura, orgoliu, zgârcenia,
invidia, stresul, furia, mândria, ego-ul, teama, anxietatea, limitarea,
decăderea, magia, blestemul, toate frecvenţele joase şi introduc în
memoria celulelor mele sănătatea perfectă, vitalitatea, tinereţea,

129
puritatea, bucuria, cinstea, intuiţia, dreptatea, iluminarea, armonia,
iubirea pură-necondiţionată, nobleţea spirituală, acces la frecvenţe
înalte, sacralitatea. Lumină! Lumină! Lumină! Iubire! Iubire! Iubire! Amin!”
Dacă aveţi probleme cu vederea atunci veţi pune mâna stângă la
Cortex (la ceafă), iar mâna dreaptă o veţi pregăti aşa cum vă închinaţi,
adică primele trei degete unite şi inelarul şi degetul mic lipite de palmă
( să intraţi în Alpha uşor). Apoi, daţi comandă Cortexului, ca Pineala,
Pituitară şi Timusul să fie active ca la valoarea optimă, pentru a produce
hormonii fericirii, vitalităţii, vivaciăţii şi tinereţii şi spălaţi-vă pe ochi cu
puţina agheasmă.
Spuneţi de 3 ori: „În numele lui Iisus Cristos acum şi aici spăl cu
Lumina iubirii a Sfântului Duh ochii până când ei devin curaţi, frumoşi ca la
valoarea optimă. Ochii mei sunt sănătoşi, sunt puri, eliberaţi de orice traumă şi
agili ca ai unui vultur. Ochii mei sunt vindecaţi şi strălucitori fiind inundaţi de
Lumina iubirii.
Vizualizaţi mental cum fiecare parte a ochiului (globul ocular cu
irisul, corneea, pupila, retina, cristalinul, umoarea apoasă, muşchii, nervul
optic), orice celulă este spălată şi eliberată. Spălaţi ochii ca pe o rufă şi ochii
sunt perfecţi”. Vizualizaţi mental cum Iisus vine în faţa voastră şi emite din
ochii lui, coloane de lumină albă în ochii voştri. Văd totul perfect. Am privirea
clară şi limpede ca a unui vultur. Văd totul cu iubire, aşa cum văd ochii lui
Iisus.100

100
Exersaţi în fiecare seară înainte de a vă culca şi în fiecare dimineaţă înainte de a vă da jos din
pat. Perseveraţi şi veţi reuşi. Această tehnică am făcut-o după ce nu mai vedeam cu ochiul stâng,
în urma primului accident rutier. M-am rugat, apoi am primit această metodă de la divinitate.
Respirati adânc de câteva ori. Apoi vizualizaţi mental imaginea unui vultur care zboară la foarte
mare înălţime. Spuneţi mantrele de mai sus. Oamenii geloşi, dar şi cei invidioşi au probleme cu
vederea. Nu fiţi geloşi şi invidioşi ca să aveţi o vedere perfectă! Fiţi iubitori fără a avea
130
5.12. Exerciţiu pentru a avea încrederea de sine
Spuneţi în fiecare dimineaţă când vă priviţi în oglindă, în ochiul
stâng(face legătura cu trecutul, adică tinereţea şi frumuseţea se
activează în mental): „Bună (numele), arăţi minunat! O zi bună şi
frumoasă începe pentru tine. Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc!(numele)”
Doamne Iisuse Cristoase vino în inima mea şi condu tu viaţa mea.
Duhule Sfânt vino în mintea mea şi condu tu mentalul şi gândurile
mele. Apoi vă priviţi în ochiul drept (face legătura cu viitorul, se
activează în mental ce emiteţi) şi spuneţi: „Un viitor frumos şi minunat
mă aşteaptă, se împlinesc toate dorinţele mele. Sunt fericit! Sunt
puternic! Sunt frumos! Sunt minunat! Sunt luminos! Sunt tânăr! Sunt
vital/vivace! Sunt iubire! Sunt lumină! Sunt bucurie! Sunt armonie!101”
De asemenea, ca să aveţi încredere de sine trebuie să arătaţi bine
fizic. Doriţi-vă să fiţi tineri, frumoşi şi puternici. Priviţi-vă în oglindă şi
daţi comandă creierului (pune-ţi mâna la Cortex) să fiţi tineri, supli (să
slăbiţi până ajungeţi la greutatea ideală de n kg, în n zile), ca la 20 de
ani (pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-40 de ani), sau ca la
30 de ani (pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani).

ranchiună! Specialiştii definesc invidia ca o emoţie intensă, extrem de dureroasă, ca o strângere


în zona pieptului, respiraţia devine şuieratoare, iar sângele parcă nu mai reuşeşte să irige faţa
persoanei, care devine palidă. Invidia şi gelozia sunt legate între ele. Gelozia îşi are rădăcinile în
copilarie. Se naşte din nevoi şi din dorinţe nesatisfăcute, frustrări cu atât mai dureroase cu cât
favorurile erau oferite altora.
101
Pornind de la premisa că trupul omului este compus din apă în proporţie de 70%, atunci
amintim că, Apa are memorie şi are capacitatea de a se transforma foarte rapid. Un gând
bun se materialiazeză prin luminare şi eliberare a trupului. De fapt, când afirm că sunt: frumos,
luminos, minunat, puternic, fericit dau vibraţie pozitivă apei care mă formează.
131
Spuneţi în fiecare dimineaţă când vă priviţi în oglindă: „eu
slăbesc şi ajung la greutatea ideală a trupului meu de n kg şi sunt suplu,
tănăr, frumos şi vital”. Beţi 700 ml-1000ml de apă plată, dimineaţa pe
stomacul gol, timp de 20 de zile. Apoi beţi zilnic cel puţin 350ml de apă
plată, dimineaţa pe stomacul gol.
Veţi fi supli, dar veţi elimina toate toxinele şi veţi avea tonus.
Mâncaţi fructe şi legume timp de 7 zile. Apoi, încercaţi să ţineţi post
timp de 4 zile numai cu fructe, apoi ţineţi post cu apă plată şi miere, 3
zile, pentru detoxifiere totală a trupului102. Vă promit ca veţi fi frumoşi,
supli, luminoşi, vitali cu tonus. Veţi recăpăta încrederea de sine. Am
făcut aceste cure şi eliminam calculi la rinichi şi bilă, iar tenul meu era
tânăr, frumos şi luminos.
„Ştiţi că, dacă o persoană suferă şi e bolnavă, aceasta
afectează întreaga comunitate. Aşa ca aţi venit să daţi o mână de
ajutor pentru menţinerea unui spaţiu în care vindecarea sa poate
avea loc103”.
În continuare voi prezenta o tehnică de a deschide un spaţiu
sacru în momentul rugăciunii/meditaţiei pentru a purifica locul unde
invocăm Ierarhia Divină să putem primi binecuvântările celeste şi
iniţierile spirituale. Şamanii îşi încep întotdeauna ceremoniile de

102
Faceţi clisme cu apă caldă, sau puneţi şi 20 picături de ulei de oregano la 1litru de apă.
103
Sandra Ingerman, op,cit.,”Un şaman este un bărbat sau o femeie care interacţionează direct
cu spiritele pentru a rezolva aspectele spirituale ale unei boli, pentru a efectua recuperări ale
sufletului, a obţine informaţii prin divinitate, a ajuta spiritele decedaţilor să traverseze dincolo şi
pentru a efectua o varietate de ceremonii pentru comunitatea sa. Şamanii au multe roluri în
comunităţile tribale: vindecători, doctori, preoţi, psihoterapeuţi, mistici şi povestitori. Şamanii
tratează forma spirituală a bolii, care se poate manifesta la nivel emoţional sau fizic”.
132
rugăciune, prin deschiderea Spaţiului Sacru. În acest spaţiu, noi lăsăm
în urmă problemele vieţii cotidiene, lumea forfotitoare cu întâlnirile şi
programele e i , d a r n e ş i p r e g ă t i m s ă î n t â l n i m D i v i n u l 104.
Pornind de la spaţiul sacru pe care îl fac şamanii, am scris
acestă tehnică de a crea un spaţiu sacru care să fie reprezentativ pentru
creştini şi în rezonanţă cu religia creştină. Am folosit invocarea celor
patru puncte cardinale, precum şi Geea şi Cerul-Opalul.
Pentru a invoca Spaţiu Sacru trebuie să aveţi aprinse cel puţin 3
lumânări (albe sau roşii) pentru Sfânta Treime, dar puteţi folosi
lumânări de toate culorile(chakrelor) şi puneţi-le pe o masă curată cu
flori, sub formă de cerc, sau triunghi.

5.13. Invocarea Spaţiului Sacru

Se ridică mâna dreaptă deasupra capului, îndreptată către Sud şi se spune:


„Trimit către Sud iubirea, pacea, bucuria, armonia şi lumina mea,
Tuturor fiinţelor bipede, patrupede, târâtoare, zburătoare, înotătoare.
Pentru a elibera şi a învaţa să păşim pe Calea Frumuseţii universale”.
Se ridică mâna dreaptă deasupra capului, îndreptată către Vest şi se spune:
„Trimit către Vest iubirea, pacea, bucuria, armonia şi lumina mea,
Tuturor fiinţelor bipede, patrupede, târâtoare, zburătoare, înotătoare.

104
Villoldo,op.cit. pg. 70 capitolul 6, „S p a ţ i u l S a c r u n e p e r m i t e s ă i n t r ă m î n
l u m e a n o a s t r ă interioară tăcută, unde are loc vindecarea. Aici, viaţa cotidian ă
nu ne poate distrage atenţia şi fiecare act este sfinţit şi deliberat; cu toate acestea, Spaţiul
Sacru nu este nici sobru, nici plicticos. Şamanii îşi iau munca foarte în serios, dar nu se iau
deloc în serios pe ei înşişi şi, adesea, în timpul ceremoniilor râd şi se joacă. În cadrul Spaţiului
Sacru, experimentăm lumina propriei noastre fiinţe”.
133
Pentru a protejeaza spaţiul vindecător şi a învaţa să păşim pe Calea păcii.
De a trăi impecabil şi de a ne arăta drumul spre lumină, spre divinitate”.
Se ridică mâna dreaptă deasupra capului, îndreptată către Nord şi se spune:
„Trimit către Nord iubirea, pacea, bucuria, armonia şi lumina mea,
Tuturor fiinţelor bipede, patrupede, târâtoare, zburătoare, înotătoare.
Pentru a elibera străbunii şi părinţii din lanţurile noastre trupeşti.
Pentru a dărui lumina şi iubirea noastră copiilor şi generaţiilor viitoare.
Mulţumim tuturor fiinţelor umane încarnate şi desîncarnate,
Pentru lecţiile care ni le oferiţi în acest spirit, trup, timp şi spaţiu,
Să ne putem experimenta Sinele Divin în acest trup şi spirit”.
Se ridică mâna dreaptă deasupra capului, îndreptată către Est şi se spune:
„Trimit către Est iubirea, pacea, bucuria, armonia şi lumina mea,
Tuturor fiinţelor bipede, patrupede, târâtoare, zburătoare, înotătoare.
Pentru a avea încrederea de sine, iubirea de sine, iertare de sine.
Să putem îndrăzni, să visăm, să zburăm alături de Marele Spirit”.
Se îndreaptă palma mâinii drepte spre pământ(podea) şi se spune:
„Trimit către Geea iubirea, pacea, bucuria, armonia şi lumina mea,
Către toate florile, plantele, pomii, toată vegetaţia să se purifice.
Revărs iubirea mea în toate sursele de apă ale planetei,
Transformându-le, purificându-le şi echilibrându-le.
Acum şi aici în numele şi cu Autoritatea Sfântului Duh,
Aşez cruci de Lumina Albă de maximă condensare a Sfântului Duh,
Peste toate sursele de apă şi toate continentele planetei Geea,
Pun corole de crini albi, nuferi roz şi trandafiri roşii peste aceste cruci.
Trimit iubirea, pacea, bucuria, armonia şi lumina mea,
134
Peste toate izvoarele, râurile, mările, oceanele şi continentele planetei,
Fie ca ele să primească binecuvântările purităţii şi iubirii divine.
Mulţumesc vânturilor, ploilor, ninsorilor pentru binecuvântările trimise.
Acum tot universul se transformă în lumină, armonie, bucurie şi iubire!
Mulţumesc Mamei Geea că sunt particulă din această minunată planetă.”
Se ridică mâna dreaptă deasupra capului îndreptată către Cer şi se spune:
„Trimit către Cer iubirea, pacea, bucuria, armonia şi lumina mea.
Mulţumesc tuturor constelaţiilor stelare, dar şi marelui Opal.
Mulţumesc Soarelui- Dumnezeu Mona-Bonn pentru razele celeste,
Cu care mă binecuvintează, mă protejează şi mă luminează.
Mulţumesc Lunii pentru serile clare, luminoase pe care mi le oferă.
Mulţumesc Sine Divin, că mă ajuţi să te experimentez în acest trup.
Mulţumesc Armatei de Arhangheli, Armatei de Îngeri şi Ghizilor Astrali
Pentru că mă îndrumaţi în tot ce întreprind, mă ajutaţi şi mă protejaţi.
Mulţumesc Tatălui Divin, Iisus Cristos şi Sfântului Duh pentru binecuvântări.
Mulţumesc Mare Spirit, tu care eşti cunoscut sub o mie de nume,
Pentru că ne-ai adus la un loc şi ne-ai permis să invocăm Spiritul Vieţii.
Să invocăm Lumina Iubirii, să invocăm Ierarhia Divină la ruga noastră.
Să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară, să ne armonizăm cu natura”.
Pace şi Iubire! Amin!
După ce s-a făcut spaţiul sacru se invocă Ierarhia Divină aşa cum
am prezentat în capitolul patru, dar şi se spun diverse rugi care le găsiţi în
capitolele acestei cărţi, în funcţie de ce doriţi să solicitaţi divinităţii.
Apoi, se va face protecţia divină în felul următor: vă vizualizaţi
într-o piramidă mare, cu baza yantră de foc(cea de la sfârşitul cărţii). Se

135
aşează mental pe fiecare dintre cele patru feţe ale piramidei, câteo
pentagramă cu cinci colţuri. Primul colţ al pentagramei se aşează pe cap, al
doilea colţ pe piciorul stâng, al treilea colţ pe mâna dreaptă, al patrulea colţ
pe piciorul drept şi al cincelea colţ pe mâna stângă.
Peste pentagrame aşezaţi oglinzi, iar din centrul pentagramei se
emite o spirală de lumină: roşie-primul cerc, portocalie-al doilea cerc,
galbenă-al treilea cerc, verde-al patrulea cerc, albastră –al cincelea cerc,
indigo-al şaselea cerc, violetă-al şaptelea cerc, albă-al optelea cerc şi auriu
al noulea cerc, pentru toate cele 9 chakre.
Se invocă pe Iisus să vină în inima noastră- Iisuse Iubire! Iubire!
Iubire! (se spune de 3 ori), vino în inima mea şi condu tu viaţa mea. Iisus
emite coloane de lumină alb-roz-auriu în inima-altarul templului nostru şi
inundă cu lumină cele 12 coloane ale altarului. Apoi, se emite în cercuri
concentrice în tot corpul din creştet până în tălpi. Aşez o cruce mare din
creştet până în tălpi în care curge lumina albă a Sfântului Duh. Din mâinile
lui Dumnezeu o ploaie de sfere auri se revarsă peste mine.
Fac protecţie divină, aşez 777 de: sfere, cruci, yantre, piramide,
ziduri, cercuri de Foc Divin şi Lumină Cristică peste mine, casa,
serviciul meu, România, Geea şi totul se eliberează/ purifică/luminează.
Când suntem în protecţia aceasta complexă vom medita, vom face
dezlegare de blesteme şi de orice este malefic, ruperea lanţurilor
maternale/paternale, tăierea stringurilor malefice şi toate legăturile

136
sufleteşti/spirituale/psihice cu fiinţele umane. Dacă aveţi diverse probleme,
veţi spune de 3 ori dezlegarea de mai jos.105

5.14. Dezlegare de tot ce este malefic în viaţa noastră

„În numele lui Dumnezeu şi al fiului său Iisus Cristos, cu


Lumina albă a Sfântului Duh, acum şi aici anihilez orice
magie:106ţigănească, rusească, turcească, grecească, evreiască,
ungurească şi orice farmece, descântece, vrajă, făcătură, legătură
malefică, blestem personal sau venit din neam până la a 7 a generaţie,
program malefic sau program de revenire, algoritm malefic,
infoenergie, concept sau supraconcept malefic, orice este făcut pe apă,
pe foc, pe pământ, pe mormânt, pe sticlă, pe metal, pe lemn, pe eter, pe
spor, pe sex, pe iubire, pe glande, pe organe, pe nume, pe spirit, pe
suflet, pe mental, pe sânge, pe păr, pe unghii, pe toate mădularele din
creştet până la tălpi, pe voinţă, pe gandire, pe credinţă, pe carieră, pe
casă, pe toate lucrurile mele, pe viaţă, pe animal, cu argintul viu trimis
şi indus cu 99 de fapturi şi vrăji, cu 99 de feluri şi 99 de chipuri ale
satanei, eu (prenumele) în numele lui Iisus şi cu Lumină divină, cu
Iubirea divină, cu Armonia divină, cu Discernământ şi Înţelepciune
divină, cu Voinţă divină, cu Pacea şi Liniştea divină care curg acum
toate în mine ca un râu de Apă Vie, din creştet până în picioare, fiind
105
Această dezlegare am scris-o stând lângă Marea Neagră, în momentul când răsărea Soarele
ca un disc imens roşu, care se reflecta în mare, fiind prezenţi Luceafărul şi Luna Plină.
106
Fac precizarea că în ţara noastră fiind mai multe etnii se fac magii după riturile fiecărei naţii
(ţigănească, rusească, turcească, grecească, ungurească şi evreiască).
137
încadrat de o cruce mare în care se condensează Lumina albă a Sfântului Duh.
Tot răul se scurge în tălpi, apoi în pâmânt şi se duce unde vrea bunul
Dumnezeu. Dumnezeule, arde acum şi aici cu Focul tău tot ce este rău
în viaţa mea.
În numele lui Dumnezeu acum şi aici dezleg orice legământ sau
autoprogram negativ de celibat, lipsa sufletului pereche, lipsă de copii,
lipsă de prosperitate pe care le-aş fi putut să îl fac în alte vieţii sau viaţa
actuală.
Retractez, retractez, retractez orice legământ şi autoprogram
negativ, orice cuvânt, gând, faptă negativă pentru a putea să fiu împlinit
pe plan spiritual, sufleteşte şi material.
Eu (prenumele) în numele lui Dumnezeu cer ca toate efectele
acestor legăminte /autoprograme negative de sărăcie, de celibat, lipsa
sufletului pereche, lipsa copiilor să fie acum şi aici pentru totdeauna
nimicite, anihilate şi îndepărtate în toate direcţiile timpului.
Eliberez jurămintele/autoprogramele negative de sărăcie, de
celibat, lipsa sufletului pereche, lipsa copiilor pe care le-am făcut
vreodată, în orice timp, spaţiu sau dimensiune. Acum şi aici Arhanghelii
îmi fac protecţie, cunună din săbiile lor de Lumină, peste aura, spiritul,
sufletul şi trupul meu.
Eu (prenumele) eliberez în numele lui Dumnezeu cu bucurie,
iubire divină şi lumină divină toate energiile joase din lăuntrul fiinţei
mele, care sunt conectate la acele jurăminte de acest gen. Eu împreună
cu Arhanghelul Zadkiel le arunc acum în Flacăra Violet a Transmutării
şi ard tot răul din karma şi viaţa mea, eliberându-mă şi purificându-mă.
138
Eu (prenumele) începând din acest moment încolo, îmbrăţişez
energiile abundenţei, armoniei, iubirii, voinţei, discernământului,
înţelepciunii, păcii, luminii şi binecuvântările divine în viaţa mea.
Aleg iubirea în tot şi toate! Aleg bucuria şi elimin tristeţea! Aleg
să primesc şi să dăruiesc iubirea, să mă contopesc cu ea împreună cu
sufletul pereche, care s-a întrupat pentru a se bucura de iubirea
sufletului meu şi a-mi dărui iubire.
Eu aleg să particip la alchimia divină a transformării vieţii mele
în acest trup, mental, suflet şi spirit. Aleg să primesc binecuvântările
celeste şi pamânteşti, pentru a trăi în graţie şi libertate, în iubire şi
armonie, în bucurie şi abundenţă.
Eu sunt iubire! Eu sunt bucurie! Eu sunt Potenţial infinit! Eu
sunt bogăţie spirituală! Eu sunt fiinţă din lumină şi fac voia Tatălui
Divin.
Armata de Arhangheli taie cu săbiile de Lumină toate
stringurile care mă alimentează cu energie malefică, cu magie, furie,
ură, boală, invidie, lene, ipocrizie, blestem, mândrie, singurătate, sărăcie
şi îmi umplu templul cu vitalitate, vivacitate, iubire divină, armonie şi
lumină divină.
Armata de Îngeri împreună cu Doamna Luminii Maria îmi refac
toate particulele sufletului distruse, furate şi traumatizate. Sufletul meu
a fost refăcut în totalitate, implementat, curăţat (devenind imaculat ca în
momentul conceperii mele), eliberat şi binecuvântat de divinitate ca să-
mi pot face menirea divină.

139
Toate celulele, ţesuturile, biocâmpurile, structurile, conexiunile
arse şi distruse din spiritul, sufletul, mentalul şi templul meu sunt
refăcute, perfecte şi conecate la divinitate.
În numele lui Dumnezeu şi al fiului său Iisus Cristos, cu Lumina
albă a Sfântului Duh, acum şi aici sunt eliberat, curat, vindecat şi
binecuvântat. Pace şi iubire! Amin!
La finalul meditaţiei se închide Spaţiul Sacru cu o rugăciune de
mulţumire, puteţi spune Rugăciune de Mulţumire pentru Sfânta
Treime din capitolul întâi.
De multe ori nu auzim ţipetele inimii noastre care ne îndrumă.
Acolo în inimă este altarul trupului nostru, unde divinul sălăşluieşte.
Dacă inima refuză iubirea divină, iubirea de sine şi iubirea semenilor,
atunci scânteia divină nu mai arde ca o torţă vie. Cel mai bine ar fi să
fiţi în comuniune cu divinitatea, cu toate fiinţele, cu întreg universul,
dar trebuie să facem paşii necesari, să avansăm spiritual.

5.15. Invocarea Sinelui Divin ca să deschidem portalurile divine

Sine divin deschide-mi portalul bucuriei!


Să primesc toate bucuriile date în această viaţă hărăzită.
Sine divin deschide-mi portalul recunoştinţei sufletului meu!
Mulţumesc pentru tot ce sunt, tot ce am primit şi toată viaţa mea,
Sine divin activează cu iubirea ta scutul protecţiei sufletului meu.
Sine divin deschide-mi portalul înţelepciunii şi discernământului!

140
Sine divin deschide-mi portalul armoniei, păcii şi liniştii!
Sine divin deschide-mi portalul binecuvântării şi iertării!
Acum şi aici dă-mi puterea de a ierta orice nedreptate.
Sine divin deschide-mi portalul carierei/profesiei mele!
Să-mi împlinesc menirea divină, să fiu de folos lumii.
Sine divin deschide-mi portalul curajului divin!
Să pot deveni un învingător în tot ce întreprind.
Acum Sine divin îmbracă-mă cu sferele tale aurii!
Lumina aurie mă pătrunde, mă învăluie şi mă cuprinde!
Lumina aurie mă curăţeşte, mă transfigurează şi mă eliberează!
Te rog cu iubirea Ta, Sine divin deschide-mi portalul luminii!
Acum şi aici mi se deschid cele mai luminoase căi spirituale,
Păşind pe flori de lumină împreună cu maeştrii luminii şi iubirii,
În triunghiul de energie al Mariei Magdalena, Isis şi al Sarei,
Unde primesc cele trei taine: frumuseţea, tinereţea şi iubirea.
Sine divin deschide-mi portalul iubirii să iubesc pur-necondiţionat!
Păşind pe florile iubirii împreună cu sufletul pereche, primind iubirea,
Acum în Triunghiul iubirii de sine - încrederii de sine - iertării de sine:
Iubire (Maica Divină-Maria)-Încredere (Tatăl Divin)-Iertare (Fiul Iisus).
Sine divin deschide-mi portalul frumuseţii, să fiu frumos trupeşte/sufleteşte!
Sine divin deschide-mi portalul tinereţii, să fiu vital, tânăr şi puternic!
Sine divin deschide-mi portalul comuniunii, să pot auzi muzica celestă.
Acum şi aici simt cum pulsează inima divină în mine. Pace şi iubire!

141
În Scriptură simbolul iubirii este reprezentat de Maria, mama lui
Iisus Cristos. Ea a cunoscut iubirea faţă de semenii ei şi faţă de fiul său,
prin sacrificiul care l-a făcut. Dar cine este Creatorul Mariei şi al lui
Iisus? Desigur, este Dumnezeu, cel care ne iubeşte pur, dăruindu-ne
încrederea de sine. Iisus este un exemplu elocvent al iertării, prin
mântuirea celor care cred în el şi îl caută pe Dumnezeu. Toţi vom
ajunge la Dumnezeu dacă dorim mântuirea, căutând iubirea şi lumina
divină, prin fiul său Iisus.
Voi încheia cu versete biblice care descriu puterea dragostei:
„1.Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea
dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. 2. Şi chiar
dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa;
chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea
dragoste, nu sunt nimic. 3. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea
pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş
avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. 4. Dragostea este îndelung
răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea
nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 5. Iu se poartă necuviincios,
nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău. 6. Iu se
bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. 7. Acoperă totul,
crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. 8. Dragostea nu va pieri
niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va
avea sfârşit. 9. Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte; 10. Dar
când va veni ce este desăvârşit, acest "în parte" se va sfârşi. 11. Când

142
eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un
copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. 12.
Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom
vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte
deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin. 13. Acum dar rămân
aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre
ele este dragostea”107.
Toţi suntem creaţia lui Dumnezeu, dar nu toţi sunt Copiii lui, ci
doar copiii născuţi din Sfântul Duh, sunt fiii lui. Copiii născuţi din
carne, refuză să primescă botezul cu Duhul lui Dumnezeu. Aveţi
încredere în Dumnezeu şi în voi! Fiţi o bucurie în calea iubirii! Deci,
dacă dragoste nu am, nimic nu am!
În popor există un proverb: “cui pe cui se scoate”, iar eu pot
afirma că, iubire pe iubire se înalţă şi fiecare experienţă este dată să
învăţăm lecţia vieţii. Dacă nu învăţăm lecţia, atunci aceasta se va repeta
la unison până când noi o vom învăţa.
Degeaba iubim dacă nu ştim să respectăm persoana iubita şi să
fim demni. Să nutrim sentimente pure, deoarece iubirea adevărată nu va
pieri niciodată. Ea va dăinui peste ani. Desigur, noi trebuie să
cunoaştem arta iubirii. În continuare voi descrie abilităţile necesare
pentru a învăţa arta iubirii.

107
1 Corinteni 13; Cărţile Noului Testament

143
5.1.6. Arta iubirii

Aşadar, iubirea este o artă, aşa cum şi viaţa este o artă. Dacă
dorim să aflăm cum să iubim, să obţinem măiestria în această artă,
trebuie să procedăm aşa cum facem când vrem să învăţăm orice altă
artă: muzică, sculptură, pictură, balet, etc. Desigur, pentru a profesa arta
iubirii consider că trebuie să avem unele veleităţi cum ar fi: 1.
Disciplină, întrucât pentru a dobândi arta iubirii este necesar o angajare
a întregii fiinţe şi necesită timp. 2. Concentrarea, fiind necesară pentru
înţelegerea persoanei iubite, să putem pătrunde în universul ei interior.
3. Rãbdarea, întrucât arta iubirii se deprinde prin tehnica paşilor mici,
implincând răbdare faţă de sine şi faţă de celălalt. 4. Sensibilitatea, în
serviciul iubirii înseamnă a deveni conştient de un gând incorect, atunci
când concentrarea, disciplina şi răbdarea au adormit, când eşti tensionat
şi nu ai relaţii bune cu ceilalţi. 5. Înlăturarea narcisismului, a
aroganţei, deoarece iubirea solicită un mod de manifestare lipsit de
egoism, o anumită modestie. 6. Dăruire totală şi bunătate, trebuie să
fim altruişti până ne dărium cu totul iubirii pure, iar noi nu putem fi mai
buni decât bunătatea inimii noastre ne permite. 7. Discernământ şi
Înţelepciune Divină, care necesită integritate. 8. Armonie şi Pace
sufletească. 9. Comuniunea, cu divinitatea şi cu semenii, care este
legată de altruism. 10. Creativitate şi imaginaţie Divină, să fim
constructivi, să creem tot ce este frumos şi bun. 11. Puterea şi
Echilibru Divin, care se manifestă prin puterea de a vindeca, puterea

144
gândului şi puterea cuvântului, dar şi prin puterea de a lua decizii
pertinente/echilibrate. 12. Voinţa Divină, se manifestată prin puterea
gândului şi puterea cuvântului, ca gândul nostru să fie curat precum
gândul Tatălui divin, iar cuvântul nostru să fie ales din pildele iubirii lui
Iisus. 13. Adevăr/onestitate, nu minţiţi, nu batjocoriţi dragostea şi
sufletul altei persoane, ci iubiţi pur şi frumos ca să primiţi iubire pură!
Terapia sufletului prin iubire vindecă orice particulă a trupului,
sufletului şi spiritului. Când sufletul vostru este zdrenţuit, este greu să
mai emită şi să recepţioneze lumina iubirii. Deci, rugându-vă şi cerând
ajutorul Ierarhiei Divine veţi reuşi să vă refaceţi sufletul şi veţi fi
vindecat în totalitate.
Dumnezeu a creat barbatul şi femeia pentru a se iubi şi a se
dărui unul celuilalt. Aşadar, bărbaţii visează femei frumoase. Noi,
femeile, ne dorim bărbaţi buni. Se spune că bărbatul se bucură de o
femeie frumoasă şi femeia se foloseşte de un bărbat bun, pentru că el
este simbolul puterii, iar femeia are alte abilităţi de a conduce.
De asemenea, se spune că: cine umblă după iubire, n-o va găsi,
iar cine-o dăruieşte, o primeşte înapoi. Arta iubirii începe cu noi înşine.
Primul pas constă în a deveni conştienti, prin faptul că înţelegem
adevărul, starea în care fiecare om îşi viseaza propriul vis. Trebuie să
ştim să respectam cealaltă jumătate, deoarece relaţia noastră nu va fi
niciodată cu conflicte. Atunci nu vom avea niciodată parte de luptă în
familie sau în cuplu.

145
Este necesar să înţelegem faptul că nimeni altcineva decât noi
înşine, nu ne poate face să fim fericiţi. Această fericire este rezultatul
iubirii pure, care emană din sufletul nostru.
Noi putem să atingem măiestria în cea mai mare arta, Arta
Iubirii, făcând totul cu iubire. Să muncim cu iubire, să invăţăm cu
iubire, să gătim cu iubire, să călătorim cu iubire, să ascultăm cu iubire,
să vedem cu iubire, atingem cu iubire, să sorbim cu iubire, să dormim
plini de iubire, să comunicăm cu iubire.
Singura modalitate prin care putem atinge măiestria în iubire
este să practicăm iubirea pretutindeni. Nu este nevoie să ne justificăm
iubirea sau să dăm explicaţii, este suficient doar să o practicăm, să o
dăruim, pentru a o primi.
Teoria ne ajută să învăţăm cutumele, dar practica este cea care
creează maestrul. Deci, trebuie să devenim maeştrii acestei înălţătoare
arte, indiferent de vârsta noastră. Iubirea nu are vârstă, nu are reţete, ci
are actori şi dă fiori.
Fiecare om este maestrul iubirii sale. Este propriu actor al vieţii
sale. Este Dirijorul orchestrei: inimă-iubire-fericire, suflet-dăruire-
ataşament, raţiune-voinţă-credinţă, spirit-înălţare-echilibrare. Ardeţi în
flacăra iubirii cu sufletul pereche!
u ucideţi iubirea şi nici actorii ei! Lasaţi să curgă ca un
fluviu, iubirea în inimile voastre! u fiţi laşi! u batjocoriţi sufletul
celui care nutreşte sentimente. u vă ascundeţi sentimentele, ci
declaraţi-le cu toată încrederea şi dăruirea.

146
u este o ruşine să spui că iubeşti, în loc să te răzbuni şi să
urăşti o persoană. Degeaba iubiţi dacă nu aveţi curajul să declaraţi ce
simţiţi şi nu faceţi nimic pentru persoana iubită.
Iubirea este un simţământ care implică doi parteneri. Când
unul iubeşte, iar celălalt nu, atunci iubirea nu este împlinită. Doar
atunci când cei doi nutresc aceleaşi sentimente se poate dărui şi primi
iubirea. Atunci iubirea se bucură că se poate dărui cu trup şi suflet.
Doar iubirea m-a scos din toate obstacolele vieţii. u contează
dacă o iubire se sfârşeşte înainte de a începe, sau se iubeşte pe furate.
Atunci când iubim pe furate, parcă simţim o intensitate mare a
relaţiei.
Iubirea este un miracol al fiinţelor vii, pe care trebuei să-l
analizăm prin prisma inimii şi sufletului, ci nu cu ochii raţiunii.
Desigur, iubirea are unele aspecte care au fost supuse studiilor
cercetătorilor, cu precădere în ultimii 30 de ani.
Aşadar, cercetătorii au ajuns la concluzia că se produc
modificări concrete în corpul celor care iubesc. Mai precis, aceste
modificări sunt dictate de mecanismul genetic şi biochimic al apariţiei
sentimentelor în trupul celor care iubesc.
Pornind de la premisa că, iubirea a apărut la om ca o formă
specială de ataşament foarte puternic, la început este un ataşament de
tip matern, apoi la maturitate se manifestă între doi parteneri, putem
afirma că acest sentiment produce starea de protecţie şi ataşament.

147
Se spune că aceleaşi gene care determină sentimentul de lungă
durată necesar protecţiei, creşterii/educării copiilor sunt de asemenea,
cele care determină sentimentele de ataşament între parteneri. Acest
aspect este foarte important pentru a putea înţelege mai bine efectul
terapeutic al iubirii.
Astfel, s-a dovedit prin diverse studii făcute de specialişti, că
iubirea nu este doar un simplu mecanism al naturii, ci şi o stare, un
simţământ prin care organismul se poate echilibra, se poate armoniza cu
natura şi cu tot universul.
Antropologii francezi au arătat că trăirea sentimentelor pozitive
poate avea un efect benefic asupra tuturor funcţiilor organismului, iar
organele, celulele şi ţesuturile se refac în totalitate. Aşadar, iubirea are
rol de medicament, întrucât tratează orice boală/traumă, inclusiv
incurabilă, de la cancer, leucemie, până la depresii, probleme imunitare,
respiratorii şi cardice, dar şi accidentele cerebrale, paralizie etc.
Niciodată un suflet pur nu va rezona cu alt suflet care, îl va
supune unor traume/modalităţi de a pricinui suferinţa (magie, invidie,
ură, răutate, trădare, chiar moartea).
Renunţaţi la: ură, invidie, răutate, duşmănie, tristeţe, timididate,
frică, iar cei care fac magie să nu uite, că totul se achită. Nu uitaţi! Ce
emitem, vom primi. Deci, se întoarce totul ca un bumerang.
Emiteţi Lumină, Iubire şi Armonie, să primiţi Lumină, Iubire şi
Armonie şi să fiţi în Lumină! Se spune că, cel care iubeşte şi caută

148
adevărul nu va fi niciodată bogat, dar este bogat sufleteşte şi are inima
plină de iubire, armonie şi fericire.
Dumnezeu este judecătorul judecătorilor. El dă cui merită
talanţii lui. Iubirea vindecă orice suferinţă/durere/rană/traumă/boală
sufletească/trupească. Când iubirea lui Dumnezeu creşte în inima ta, fii
sigur că şi Dumnezeu te iubeşte pe tine pur/necondiţionat/nelimitat. În
încheierea acestui capitol sper să vă fi supus atenţiei aspecte spirituale,
care să trezească dorinţa de a vă regăsi calea cunoaşterii spirituale, dar
şi de a vă experimenta Sinele vostru Divin.
Pot să afirm că suntem un aluat atât de complex, încât noi nu
reuşim să exploatăm nici 10% din resursele noastre latente spirituale.
Ne pierdem în nebulozităţile erei tehnice şi fixiste. Fugim de la simplu
la complex şi ne rătăcim în căutările noastre şi greu ieşim din labirint.
Trăim în cadranele societăţii, în modelele erei snobiste, dar uităm de
esenţa vieţii, spiritul şi sufletul care îşi cer drepturile.

5.1.6.1. Mantre pentru întărirea mentalului prin iubire


În numele lui Dumnezeu aduc pacea şi iubirea în sufletul şi mentalul meu!
Eu am încredere de sine şi ştiu că Dumnezeu mi-a îndreptat paşii,
Să ajung acolo unde este locul meu, unde este nevoie de mine.
Am posibilităţi infinite care se nasc din credinţa în Dumnezeu şi în mine,
Dar şi scânteia divină care există în sufletele semenilor mei.
Folosesc în mod conştient darurile celeste pe care le-am primit!
Dăruiesc oamenilor încontinuu, iubirea divină pe care am primit-o.
Sunt mulţumit de mine aşa cum sunt, aşa cum m-a creat divinitatea!

149
Înţelepciunea/ discernâmântul divin şi voinţa divină mă pătrund adânc,
Simt cum sufletul meu are nevoie de a cânta în armonia iubirii divine!
Simt cum sufletul meu are nevoie de a asculta muzica divină,
Îmi însuşesc Arta de a asculta eficient această muzică până ajung la extaz.
Simt cum sufletul meu are nevoie de a dansa pe ritmurile beatitudinii.
Simt cum sufletul meu are nevoie de a medita şi de a se ruga.
Simt cum sufletul meu are nevoie de a creşte în lumina iubirii.
Simt cum sufletul meu are nevoie de a se bucura de libertatea de a iubi!
Acum şi aici Sinele Divin îmi deschide toate portalurile luminii şi iubirii!
Simt cum Sinele Divin mă învăluie cu iubire şi mă pătrunde cu lumina aurie.
Simt cum Sinele Divin mă curăţeşte de orice este negativ şi noniubire în mine.
Simt cum Sinele Divin mă transfigurează şi îmi dă putere de a iubi.
Îmi dă abilitatea de a înţelege şi împărtăşi sentimentele altei persoane.
Sinele Divin mă transformă şi fiecare celulă a mea este inundată de iubire sa.
Dumnezeu este Lumina, îngerii şi arhanghelii sunt căldura, eu sunt iubire.
Dumnezeu este Lumina, spiritul meu este căldura, sufletul meu este bunătate.
Mă conectez la Focul Divin şi dăruiesc iubire tuturor fiinţelor din univers.

5.1.6.2. Mantre pentru întărirea mentalului prin lumină


Tot ceea ce îmi doresc bun şi divin pot obţine.
Prin mine se manifestă în permanenţă armonia divină.
Sunt plin de vitalitate debordantă, mă iubesc aşa cum sunt.
Iert tot răul şi mă iert astfel pot să devin liber.
Am credinţă şi Sinele Divin îmi dă putere fenomenală.
Sinele Divin îmi dăruieşte armonie, pace şi iubire.
Sunt scânteia din Dumnezeu Tată/Mamă.
150
Sunt Sinele DIVIN- Sinele Suprem ATMAN. Amin!
Pornind de la premisa că fără iubire omul nu poate trăi, putem
afirma că cel mai sublim lucru şi la îndemâna oricui este îmbrăţişarea.
Cerecetătorii au ajuns la concluzia că îmbraţişarea reprezintă un
instrument terapeutic foarte eficient, stimulând timusul şi toate glandele
endocrine, precum şi inima.
Sigmund Freud se temea de iubire, reprimîndu-şi propria iubire. Mai
precis, îşi trata pacienţii fără să-i vadă, la distanţă, stând pe scaun spate
în spate cu aceştia. Freud evita orice contact vizual, sau tactil, întrucât
şi o strângere de mână, sau o simplă atingere îi putea genera acestuia
milă, compasiune faţă de pacient, în momentul când acesta îşi expunea
situaţia în care se afla.
Aşadar, omul are nevoie de iubire, întrucât înlătura tristeţea,
monotonia, ignoranţa, neglijenţa şi nu în ultimul rând boala. Deci, noi
oamenii avem nevoie în permanenţă de iubire pentru a înflori ca un
lotus.

Rugăciune de a solicita ajutorul Creatorului Divin


Doamne Dumnezeule, te rog dezvălie-mi cum ai creat Universul,
Pentru a putea simţi protecţia Ta în tot ce mă înconjoară.
Astfel, să fiu deasupra răului, ca el să nu mă mai atingă,
Dar să fiu capabil să mă serrvesc de el, pentru a realiza lucruri mari.
Dumnezeule, eu sunt copilul Tău şi fără tine nu pot nimic.
Dumnezeule, te rog ajută-mă să dobândesc Înţelepciunea Ta!

151
Dumnezeule, te rog ajută-mă să dobândesc Lumina Ta!
Dumnezeule, te rog ajută-mă să dobândesc Iubirea Ta!
Dumnezeule, te rog ajută-mă să dobândesc Armonia Ta!
Dumnezeule, te rog ajută-mă să dobândesc Puterea Ta!
Dumnezeule, te rog ajută-mă să ies din orice situaţie dificilă!
Dumnezeule, te rog ajută-mă să ies acum şi aici din greutăţile mele!
Pentru a te preamări pe pământ, aşa cum Îngerii te preamăresc în cer.
Dumnezeule, te ador, te glorific şi te iubesc pentru toată creaţia Ta!
Tată Ceresc îţi cer iertare, întrucât Ţie îţi revine gloria puterii de a ierta!
Te rog, revarsă peste mine acum şi aici iubirea, lumina şi armonia Ta,
Ca Duhul Sfânt să se manifeste în mentalul, sufletul şi trupul meu!
Învaţă-mă să lucrez în iubire, lumină şi armonie pentru Împărăţia Ta!
Dă-mi puterea iubirii, prin Focul Tău, care arde în altarul templului meu!
Dă-mi puterea gândului, prin gândul Duhului Sfânt din mentalul meu!
Dă-mi puterea cuvântului, prin cuvântul Duhului Sfânt din mentalul meu!
Dă-mi puterea vindecării, prin atingere, privire, gând şi cuvânt!
Mulţumesc Tată Ceresc pentru toate harurile şi binecuvântările celeste!
Pace şi iubire! Amin!
Voi încheia acest capitol cu o dezlegare care am primit-o de la un
maestru spiritual, un om plin de lumină, iubire şi compasiune. Medităm
împreună şi m-a rugat să-i scriu şi să dăruiesc oamenilor care au nevoie
de această dezlegare puternică. Menţionez faptul că cei care doresc să
spună această dezlegare trebuie să postească, să aibă credinţă în
Dumnezeu şi să deţină har spiritual.

152
„ Doamne Iisuse Cristoase fiul lui Dumnezeu, binecuvintează această
fiinţă cu numele X, prin luarea algoritmilor, formelor malefice, cele cu
gândul, vorba şi fapta, ziua şi noaptea, în tot locul şi în tot ceasul.
Algoritm sub forma de blestem, farmece, magii, vrăjitorii, cele aruncate
pe apă, trecute prin foc, aer, îngropate, din vieţile anterioare, din viaţa
actuală şi din vieţile viitoare, ca moştenire din moşi, strămoşi până la al
7 lea neam, din planul cauzal, spiritual şi astral. Solicit această lumină
alb-argintie a Sfântului Duh şi lumina aurie a Sinelui Divin
vindecătoare dirijată de Îngerul Păzitor al luminii divine- Gal Galier,
sub formă de sferă de lumină, cruce de lumină, săbii de lumină, săgeţi
de lumină, cascadă de lumină pentru anihilarea tuturor formelor
malefice de reîntoarcere, orice rest să fie aruncat în centrul pământului,
să fie tot răul ars cu săgeţi verzi albastre, astfel încât acestă fiinţă să
rămână curată, luminată, precum a creat-o Tatăl Ceresc. Prin rugăciunea
împărăteasca Tatăl Nostru împreună cu cei 7 arhangheli: Mihail, Metatron,
Uriel, Rafael, Gabriel, Şechinah108 şi Lumina Cristică, această lumină alb-
argintie a Sfântului Duh şi lumina aurie a Sinelui Divin să se stabilizeze
până la ultimul atom al acestei fiinţe prin încărcarea chakrelor în sensul
de rotaţie opimă, viteza optimă, deschiderea optimă şi culorile conform

108
Exod 33:20 spune: „&u poate omul să Mă vadă şi să trăiască!" Doar în Ziua
Ispăşirii, care era doar o dată pe an, putea marele preot să intre în Sfînta Sfintelor,
unde se afla Şechinah - gloria prezenţei Iui Dumnezeu. Poporul evreu nu putea să-L
vadă pe Dumnezeu. Ei nu se puteau apropia de El decît într-o singură zi pe an, şi
atunci doar un singur om putea face lucrul acesta.
153
băncii universale de date109. Se închină de 3 ori se rosteşte Tatăl Nostru.
Apoi se spune, Doamne Iisuse Cristose fiul lui Dumnezeu îţi mulţumesc
pentru harurile, darurile, milele şi îndurările pe care ni le dai şi iartă-ne
nouă păcatele cele cu gândul, vorba şi fapta, ziua şi noaptea în tot locul
şi în tot ceasul. Amin! ( se închină de 3 ori).”
Doresc ca toţi cei care apelează la aceste rugăciuni şi dezlegări să
crească în lumina Cristică, ca spirite de lumină. De asemenea, îmi
doresc să se înmulţească numărul oamenilor din lumină. pentru a-şi face
misiunea divină, în sensul anihilării întunericului. Să se convertească
mulţi oameni şi să creadă în Dumnezeu, Creatorul Universului, întrucât
ne dăruieşte iubirea, lumina, bucuria şi armonia.
Pentru persoanele care trec prin momente grele, datorate lipsei
de încerdere în sine, depresii sau boli incurabile, întrucât sunt victimele
unor rituri malefice, sau a vrăjilor şi blestemelor vă voi scrie ce trebuie
să faceţi.

5.1.7. Ritual pentru dezlegare de magii, boli şi blesteme


Timp de 9 zile se ţine post fără carne şi sex. Apoi, în fiecare seara la ora
23.30, veţi face un altar personal pe o masă, veţi aşeza în formă de
cerc 7 lumânări candeluţă, în afara cercului puneţi icoane cu Iisus şi
Maica Domnului. În mijlocul cercului veţi pune poze cu dvs. Prima

109
Se rosteşte Tatăl Nostru, dar poziţia mâinii stângi va fi cu palma cu degetele în sus
şi cotul lipit de coaste, iar mâna dreaptă se va mişca de la frunte până la plexul solar,
se va ridica în timp ce se rosteşte rugăciunea, iar când se spune Amin se ţine mâna pe
inimă.
154
lumânare o aprindeţi pentru recunoştinţa sufletului dumneavoastră. A
doua lumânare o aprindeţi pentru recunoştinţa părinţilor, străbunilor
până la al şaptelea neam şi mentorilor dvs. A treia lumânare se aprinde
recunoştinţă lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit. A patra lumânare
se aprinde pentru a se naşte copii în neamul dvs., sau cei care nu au
copii să procreeze. A cincea lumânare se aprinde pentru duşmanii ştiuţi
şi neştiuţi să vă lase în pace, iar tot răul care vi l-au făcut să se topească
cum se topeşte ceara de puterea focului şi voi să rămâneşi curaţi,
vindecaţi şi eliberaţi. A şasea lumânare se aprinde pentru recunoştinţa
sufletului soţului sau soţiei şi copii, sau dacă sunteţi necăsătoriţi pentru
recunoştinţa sufletului pereche, soarta dvs., dată de Dumnezeu. A şaptea
lumânare se aprinde pentru adormiţii din neam. Apoi se citesc
rugăciunea Sfântului Damaschin, Platoşa Sf. Patrick şi psalmi în această
ordine: 142, 110, 108, 101, 90, 53, 47, 37, 33, 24, 12, 7 şi 3. Lumânările
ard tot timpul cât citiţi rugăciunile şi psalmi. Completaţi cu lumânări
până în a noua zi de ritual.

Rugaciunea Sf. Damaschin pentru dezlegare de tot răul110


Prea Sfântă Treime, ceea ce eşti în cer şi pe pâmânt, le vezi toate câte
sunt, le vezi şi le înţelegi şi de rele mă dezlegi. Că eu nu pot odihni,
singur nu pot birui în casa mea, în sălaşul meu, de răul pizmaşilor, de
răul vrăjmaşilor, care s-au sculat cu multă răutate asupra casei mele,

110
Această rugăciune este foarte veche şi am primit-o de la un preot călugăr
clarvăzator.
155
asupra vieţii mele, iar tu puterea Dumnezeiască le vezi toate câte sunt,
le vezi câte pătimesc, să n-ai somn să n-ai odihnă până nu vei lua
farmecele, blestemele şi urâtul din casa noastră, din ţara noastră, din
viaţa noastră, din familia noastră, din masa mea, din sporul meu. Tu
putere Dumnezeiască să n-ai somn să n-ai odihnă până nu vei lua vraja
din casa mea, vraja de urât şi nebuneală, vraja de muiere, vraja de
băiat, vraja de bărbat. Ia vraja din casa mea, din sporul meu, din
ogorul meu, din dobitoacele mele, din toate ale mele, din toate ale
noastre, din toate ale ţării noastre.
Tu putere Dumnezeiască ia vraja din casa mea. Să se nimicească
vraja cu 99 de chipuri, vraja cu 99 de feluri, vraja de urât şi nebuneală,
vraja de pagubă, vraja aruncata în dosul casei, vraja de despărţire de
soţi, vraja în aşternut, fapt cu leagtul cununiei, vraja de ursită, vraja cu
mătrăgună, vraja cu furnici, vraja cu păr de muiere, vraja cu ou clocit,
vraja cu rac, vraja de legat bărbaţii, vraja cu sânge de om, vraja cu
cârtiţă, vraja cu şerpi, vraja cu pui de rândunică, vraja cu liliac, vraja
cu sânge şi maţe de arici, vraja cu ştreang de spânzurat, vraja cu sarea
vitelor, vraja cu, culcuş de iepure, vraja cu gâtlej de lup, vraja cu mână
de om mort, vraja cu clocitură de raţă, vraja cu cărbuni, vraja cu zgură
de cuptor părăsit, vraja cu ţărână de pe mormânt, vraja cu păr de om
mort, vraja cu streche, vraja cu prăsilă de mâţă, vraja cu hărburi din 9
târguri, vraja cu scuturătură de găină, vraja cu plisc de cioară, vraja din
fântâna părăsită, vraja din răspântii de drum, vraja cu apă de la roata
morii, vraja de luat mana grâului, şi a semănăturilor, vraja cu cremene,

156
vraja de furat personaliatea, vraja de distrus parul si fata, vraja cu
aramă, vraja cu hârtie, vraja cu cenuşă, vraja cu turtă de grâu, vraja cu
ţâţă de muieri, vraja cu usturoi descântat de Sf. Andrei, vraja cu apă
de lac, vraja cu luatul anilor vacilor şi oilor împrejurul sărbătorii de Sf.
Gheorghe, vraja cu luatul mâinii sau graiului, vraja cu toate
semănăturile din grădină, vraja cu vărsătură de la câine, vraja cu cioc
de cioară, vraja cu mătură lepădată, vraja cu pantaloni lepădaţi, vraja
cu arsură, vraja cu marmură, vraja cu broască cusută la gură, vraja cu
făină pusă în zar, vraja cu leagtul cununiilor fetelor, vraja cu adus
farmece pe omul care ţi-e drag, vraja cu mătrăgună spre a trăi rău în
casă şi de pagubă, şi de urât şi nebuneală şi de despărţire de soţ, vraja
cu lucru spurcat în aşternut, vraja cu aruncarea de lucruri spurcate în
spatele casei, sau în faţa casei, vraja cu lut, vraja cu ou de pui
sugrumat, vraja cu talpa de şobolan mort, vraja cu aşchii de sfredel,
vraja cu ştreang de om spânzurat, vrajă cu ţărână de la cai, vraja cu seu
de vacă crăpată, vraja cu sarea vitelor.
Doamne să vii! Să vii ! să iei vraja şi cercarea, şi urâtul de pe lume, din
casa noastră, din ţara noastră, din viaţa noastră, din familia noastră, din
masa mea, din sporul meu, din ogorul meu, din dobitoacele mele, din
meşteşugul meu, din negustoria mea, din odihna mea, din punga mea
cu bani, din lada mea cu haine, din toate ale mele, din toate ale noastre,
din jurul ţării noastre, jurul casei noastre.
Doamne să iei vraja şi urâtul de pe lume, şi să-l duci departe în
pustietate, în locuri departe, de oameni uitate. Doamne să ne laşi curaţi

157
şi luminaţi ca argintul strecurat, ca aurul luminat, aşa să ne laşi după
cum ne-a lăsat Iisus Cristos Fiul Tău. Amin!
Doamne Iisuse Cristoase, tu ce prin iubire pentru a oamenilor mântuire
din cer te-ai lăsat şi te-ai întrupat; şi ai pătimit; şi te-ai răstignit; şi ne-
ai mântuit. Doamne Iisuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, care din
multă iubire de oameni pentru mântuirea neamului creştinesc te-ai
pogorât din cer şi ai binevoit a te întrupa din Sfânta Născătoare de
Dumnezeu Maria, cel ce ai înviat şi ne-ai luminat; şi ai pătimit bătâi,
scuipări, şi chiar răstignire pe cruce şi ai înviat a treia zi din morţi.
Doamne Iisuse Cristoase, spunându-le a crede în tine; şi a păzi
poruncile adevăraţilor credincioşi a călca peste şerpi şi peste balauri şi
peste scorpii şi peste toată puterea diavolului vrăjmaş, fără a-i vătăma;
fără a-i strica; să dobândim viaţă de veci; din a ta slavă şi vrere
sufletelor credincioase ai dat putere de a călca pe şerpi şi peste
vrăjmaşi; şi peste toată puterea diavolului; Doamne Iisuse Cristoase,
primeşte umilita noastră rugă căci, precum femeia păcătoasă şi
vameşul ne închinăm înaintea ta şi mărturisindu-te cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu, te rugăm vino degrab în ajutorul nostru cu puterea sfintei
şi de viaţă facătoarei cruci, de goneşte vraja şi urâtul din casa mea, din
sporul meu, din tot locul meu, soarta mea şi al familiei mele. Cu
smerenie ne închinăm la tine fiul lui Dumnezeu, vino în ajutorul
nostru, şi goneşte tot faptul, vraja şi încercarea, urâtul şi părăciunea şi
tot răul de pe lume din casa noastră, din ţara noastră, din viaţa noastră,
din sporul meu, din sălaşul meu şi din toate animalele mele, din livada

158
mea, din via mea, din negustoria mea, din meşteşugul meu, din odihna
mea, din punga mea cu bani, din lada mea cu haine, din grădina mea,
din toate lucrurile mele şi din împrejurul casei mele, din punga mea cu
sare, din toate ale noastre, din masa mea, din jurul ţării noastre şi sa-l
treci din vad în vad, să-l duci prin munţi şi codrii pustii nelocuiţi de
nicio fiinţă omenească, iar pe noi şi pe copii noştri şi pe cei ce se vor
naşte din noi, de acum înainte să ne laşi curaţi, luminaţi ca soarele, să
ne laşi precum ne-a născut Domnul nostru Iisus Cristos pe pâmânt.
Doamne Iisuse Cristoase cu puterea ta ia vraja, blestemul, boala şi
urâtul de pe lume; şi du-le departe în locuri neumblate de oameni
uitate; fără a-i atinge ori a-i face un rău nici chiar vrăjmaşilor, care ne-
au făcut şi dat. Căci tu Stăpâne ne-ai învăţat. A iubi şi a face bine celor
ce ne urăsc. A binecuvânta pe cei ce ne bleasteamă. A ne ruga pentru
cei ce ne fac rău. De aceea ne rugăm ţie. Ajută-ne Doamne, iar pe cei
ce ne-au făcut rău iartă-i Doamne pe toţi. Căci n-au ştiut ce fac.
Îndreaptă-i Doamne pe cale pocăinţei. Spre mântuirea sufletelor lor.
Amin! Se rosteşte Crezul.
Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al
pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut
mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut, iară nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin
Carele toate s-au făcut; Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră
mântuire S-a pogorat din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din

159
Maria Fecioara, şi S-a făcut om; Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui
Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat; Şi a înviat a treia zi, după
Scripturi; Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; Şi iarăşi
va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A căruia împărăţie nu va
avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Carele
de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat
şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci. Întru-una, Sfântă, Sobornicească
şi Apostolească Biserică; Mărturisesc Un Botez, spre iertarea
păcatelor; Aştept învierea morţilor; Şi viaţa veacului ce va să vie.
Amin! E sfârşit şi lui Dumnezeu laudă!
Pentru rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, Stăpâna
noastra, cu puterea cinstitei cruci, cu folosinţele cinstitelor şi celor fără
de trup Puteri, pentru rugăciunile cinstitului şi Proorocului Ioan, ale
sfinţilor măriţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli ale celor întru tot sfinţi
părinţii noştri, rugaţi-vă mântuitorului nostru Iisus Cristos pentru
iertarea păcatelor noastre şi să ne mântuiască de toată vraja ducând
până la ziua toate farmecele, blestemele şi spurcăciunile prin munţi şi
codrii nelocuiţi de fiinţă omenească.
Bucură-te Preacinstită şi de viaţă făcătoare cruce a Domnului, care
goneşti pe diavoli cu putere celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului
nostru Iisus Cristos, care s-a pogorât în iad şi a călcat puterea
diavolului şi te-a dăruit pe tine spre gonirea vrăjmaşului. O
Preacinstită şi de viaţă făcătoare cruce a Domnului, ajută-ne cu prea
Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi sfinţii, gonind toate vrajiele

160
rele şi toate spurcăciunile şi păzindu-ne curaţi în toate vrajiele rele şi
toate spurcăciunile în toate zilele. Amin ! Împărăteasa mea cea prea
bună, nădejdea noastră, prietena sărmanilor, folositoarea celor
neputincioşi şi ocrotirea celor obijduiţi, vezi necazul meu şi nevoia
mea, nouă celor ce cădem în genunchi şi cu lacrimi ne rugăm ţie,
alungă toate necazurile de la noi şi nevoile ce vin asupra noastră întru
acesta vremelnică viaţă şi prin atotputernica ta mijlocire nu ne lipsi pe
noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie întru împărăţia Fiului Tău.
O, Prea luminata Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i
cu dreapta Ta cea stăpânitoare şi atotputernică şi pe cei ce sunt în
farmece îi ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei
ce se roagă Ţie că toate le poţi câte le voieşti. Preacurată Stăpâna
Născătoare de Dumnezeu care poţi face tot binele din lume, primeşte
rugăciunea noastră, care se cuvine Ţie de la noi robii tăi.
Apoi se citeşte rugăciunea Platoşa Sfântului Patrick, care este foarte
veche şi protectoare.
Platoşa Sfântului Patrick
Mă leg astăzi, cu virtutea cea tare a chemării Treimii:
Cred în Treimea în Unime, Făcătorul a toate.
Mă leg astăzi, cu virtutea Întrupării lui Cristos şi a Botezului Său,
Cu virtutea Răstignirii Sale şi a Îngropării,
Cu virtutea Învierii Sale şi a Înălţării,
Cu virtutea Venirii Sale în Ziua Judecăţii.
Mă leg astăzi, cu virtutea dragostei serafimilor,
În ascultarea îngerilor,
161
În nădejdea învierii spre răsplată,
În rugăciunile Patriarhilor,
În prorociile Profeţilor,
În propovăduirea Apostolilor,
În credinţa Mărturisitorilor,
În nevinovăţia sfintelor fecioare,
În faptele oamenilor drepţi.
Mă leg astăzi cu puterea Cerului,
Cu lumina soarelui, cu strălucirea lunii,
Cu frumuseţea focului, cu scânteierea fulgerului,
Cu iuţimea vântului, cu adâncimea mării,
Cu trăinicia pământului, cu tăria pietrelor.
Mă leg astăzi pentru ca Puterea lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
Tăria lui Dumnezeu să mă sprijinească,
Înţelepciunea lui Dumnezeu să mă înveţe,
Ochiul lui Dumnezeu să vegheze asupra mea,
Urechea lui Dumnezeu să mă audă,
Cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea grai,
Mâna lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
Calea lui Dumnezeu să rămână în faţa mea,
Scutul lui Dumnezeu să mă acopere,
Oastea lui Dumnezeu să mă apere,
Împotriva curselor diavolilor, împotriva ispitei patimilor,
Împotriva poftelor firii, împotriva tuturor celor ce gândesc să mă vatăme,
Fie ei aproape sau departe, fie ei mulţi sau puţini!
162
Chem astăzi toate aceste virtuţi
Împotriva oricărei puteri vrăjmaşe şi fără de milă
Care ar putea să atace trupul şi sufletul meu,
Împotriva descântecelor proorocilor mincinoşi,
Împotriva legilor negre ale păgânătăţii,
Împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
Împotriva înşelăciunilor idolatriei,
Împotriva vrăjilor femeilor, făurarilor sau druizilor,
Împotriva oricărei ştiinţe care leagă sufletul omului!
Cristoase, apără-mă astăzi
De toată otrava, de foc, De înec, de rană de moarte,
Ca să pot primi răsplată bogată!
Cristos cu mine, Cristos în faţa mea,
Cristos în spatele meu, Cristos înlăuntrul meu,
Cristos dedesubtul meu, Cristos deasupra mea,
Cristos la dreapta mea, Cristos la stânga mea,
Cristos în cetate, Cristos în căruţă, Cristos în corabie,
Cristos în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
Cristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
Cristos în fiecare ochi care mă vede,
Cristos în fiecare ureche care mă aude!
Mă leg astăzi, cu virtutea cea tare a chemării Treimii:
Cred în Treimea în Unime, Făcătorul a toate!

163
Iisuse iubit, ajută-mă pe mine, sărman păcătos nefericit, ca să vin la
Tine cu remuscare în suflet. Curăţă-mă de păcatele care mi-au distrus
viaţa. Dă-mi darul unei noi vieti eliberate de lanturile păcatului, si
libertatea pe care păcatele mele mă împiedică să o am. Înnoieşte-mă
în Lumina Milei Tale! Îmbrătisează-mă în inima Ta. Permite-mi să
simt dragostea Ta, astfel încât să pot veni aproape de Tine si iubirea
mea pentru Tine să fie aprinsă. Ai mila de mine, Iisuse, si păstrează-
mă fără de păcat. Fă-mă vrednic să intru în &oul Tău Paradis. Amin
Treceţi portalurile luminii, fericirii, armoniei şi iubirii! Se spune
că, cântecul este simfonia sufletului. Deci, cântaţi ca sufletul să fie
fericit. Aşadar, cântaţi, dansaţi, ascultaţi muzică, călătoriţi mereu, iubiţi,
mâncaţi multe fructe şi legume, miere, beţi sucuri naturale(din sfeclă
roşie, ţelină, măr, morcov, rodii şi gref), rugaţi-vă, meditaţi, postiţi,
chiar renunţaţi la carne şi veţi trece orice obstacol al vieţii mult mai
facil.
Îmi doresc ca toţi cititorii să fie fiinţe de lumină, sau să devină
fiinţe de lumină, să înţeleagă/cuprindă aceste tehnici, metode, invocaţii.
Atunci aş dărui şi presăra mărgăritare în calea lor spirituală.
Sunt multe taine de cuprins în acest univers plin de mistere
divine. Sunt multe lucruri de găsit şi de dăruit, dar cel mai pur şi
înălţător este sentimentul de iubire.
Eu vă doresc: Să fiţi fiinţe luminoase! Fiţi plini de armonie! Fiţi
plini de iubire! Fiţi plini de fericire! Fiţi frumoşi sufleteşte şi trupeşte!
Fiţi bogăţie spirituală! Fiţi veseli, fericiţi sau măcar zâmbiţi cât mai

164
mult! Fiţi în rezonanţă! Rezonaţi cu iubirea, deschizându-vă sufletul!
Două persoane sunt în rezonanţă atunci când există o legătură între
spirit-suflet-mental şi trup.
Această carte face trimeteri la rituri străvechi, dar tehnicile
abordate de mine, au fost primite ca revelaţii în urama unor evenimente
concrete din viaţa, fiind utile şi aplicabile celor care sunt în căutări
spirituale, în domeniul paranormal.
Dumnezeu ne-a creat fiinţe minunate cu capacităţi
extrasensoriale, pe care trebuie să ni le descoperim prin puterea
rugăciunii, meditaţiei şi studiu în domeniul spiritual. Aşadar, trebuie să
căutăm în noi tot ceea ce ne dorim, pentru a putea primi din univers
lumina iubirii, care să se concretizeze din plan spiritual.
Fiecare om este unic prin ego-ul lui, prin sinele lui, prin
modalitatea de a iubi, de a dărui, de a vorbi, de a gândi, de a se
manifesta ca spirit şi suflet într-un trup.
Această carte este un mixt între iubirea cristică, tehnici şi
rugăciuni care vin ca o avalanşe în calea cititorilor, să crească spiritual
în Lumina Iubirii. Cei dornici mă pot contacta pe mailul
noricanorulet@yahoo.com, sau telefonic 0734073093. Nu uitaţi, faptul
că, nicio persoană nu va creşte spiritual trăind o viaţa lina, frumoasă,
întru-un cuvânt o beatitudine, ci toţi cei greu încercaţi vor creşte
datorită cunoaşterii tuturor stărilor de bine şi rău, boală şi sănătate, de
iubire şi ură, de iertare şi împăcare, de abandon şi regăsire, atunci vor
căuta şi găsi pe Dumnezeu, care îi va mântui prin lumina Duhului Sfânt.

165
Bibliografie
Alberto Villoldo, Ph.D, Şaman, vindecător şi înţelept, Ed. For You,
Marcel Villers s.j. Tome I Paris, Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique
Doctrine et Histoire publié sous la direction, Beauchesne, 1936 Article de Joseph Duhr
RaduTODERESCU, Mystagogia Angelorum, Studii despre anghelism
Sandra Ingerman , Pierdere a sufletului, Recuperarea Sufletului, Editura For You,
http://amira-spiritualitate.blogspot.com
http://angelinspir.ro
http://www.armonianaturii.ro
http://www.bibliaortodoxa.ro
http://www.descopera.org
http://drumuricatretine.wordpress.com
http://help.forumgratuit.ro
http://ezoteric.50megs.com/TABLITELE DE SMARALD ALE LUI THOTH,
http://www.lumeaingerilor.ro
http://www.maitreya.ro/romana.htm,
http://putereaprezentului.wordpress.com
http://recuperareasufletului.blogspot.com
http://sites.google.com/site/dimensiuniparalele/piramida-energetica,
http://spiritual ite- chretienne.com
http://templul-iubirii-divine.blogspot.com

166