Sunteți pe pagina 1din 4

Avizat director, Avizat responsabil comisie metodica,

Prof. Sultan Cristian prof. Marasescu Sandu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRIVALEA-MOSTENI


ANUL ȘCOLAR : 2019-2020
PROFESOR: MIHAI IULIA
CLASA PREGĂTITOARE (2ore/săptămână)
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT

Semestrul I/ Semestrul II
Compete Domenii Conţinuturi Ore alocate Saptamana Observaƫii
nƫe Activităţi de învăţare
Sem1 Sem2 Sem1 Sem2
specifice
1. Elemente de - Poziţii: drepţi, pe loc repaus,
organizare a şezând
activităţilor - Formaţii de adunare: în cerc, S1-2
motrice în Evaluare
1.2 semicerc, în linie pe un rând Joc de mişcare
4 iniţială
- Formaţii de deplasare: în Traseu aplicativ
cerc, în
coloană câte unul
- Întoarceri prin săritură la
stânga şi la dreapta
2. Elemente ale - - Cerinţele specifice şi Expunerea
1.2 dezvoltării fizice regulile organismului la Observaƫi
1.3 armonioase participării la activităţile de 4
factori naturali S3-4 i
educaţie
benefici
psiho-motrică, în interior şi în Adoptarea posturii
aer liber corecte în contexte
- Băi de aer şi de soare diferite
- Exerciţii de influenţare
Jocul de mişcare
selectivă a
aparatului locomotor
- Educarea actului respirator
Miscări Braƫe Perma- Perma
-ducerea bratelor -
lateral nent
Ridicarea și nent
coborârea bratelor
prin ȋnainte
-ridicarea și
coborârea braƫelor
lateral
-rotări Perma-
-flexii, nent
-extensii
Mâini
-pe șold
- pe umeri
- la ceafă
Trunchi:
-ȋndoire inainte
-ȋndoire laterală
-aplecare
-răsucire
-extensie
Membre inferioare:
-ridicare si coborârea
unui picior prin
ȋnainte
- ridicare si coborârea
unui picior inapoi
- ducerea unui picior
lateral
-flexii
Extensii
Gât:
- Răsuciri
- ȋndoiri ȋn
lateral;
- -flexii
- -extensii
- Cap; rotări

3. Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor singulare, la


Capacităţi Viteza semnale
motrice acustice, vizuale şi tactile
- Viteza de deplasare pe distanţe scurte (10-15m)
2.2 - Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi cunoscut
2.3 Forƫa Forţa dinamică a membrelor
3.2 inferioare, a spatelui şi a abdomenului
- Dezvoltarea rezistenţei la eforturi
3.3
aerobe
Rezis- -dezvoltarea rezistenƫei la eforturi aerobe
tenƫa
Mobili- Mobilitate şi stabilitate articulară
tate
4Deprinder Mers - Variante de mers: obişnuit, pe vârfuri,
2.1
i motrice ghemuit
2.2
Alerga Variante de alergare: în tempo uniform moderat, 6 S1-3
re accelerată, cu
ocolire de obstacole, cu schimbare de direcţie
Sări- - Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime,peste obstacole
6 S1-5
turi
Echilib Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică S6
ru
Tractiu Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu ajutorul braţelor şi S7
ni picioarelor
Târâre Târâre pe genunchi şi coate S8
Manev Manevrarea obiectelor (mingi de tenis, volei, fotbal etc.) S9
rarea Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări şi de la
partener S 9-S14
obiecte
lor
4Deprinder Specifice atletismului: startul de sus, alergarea de viteză S10 S15
i motrice Specifice jocurilor sportive: unu-două procedee de S11 S16
sportive prindere şi pasare a mingii
elementare Specifice gimnasticii:cumpăna pe un genunghi,
semisfoara,podul de jos,rulări,rostogolire inainte din
ghemuit ȋn ghemuit
Specifice jocurilor sportive: minihandbal: prinderea ,
ƫinerea și pasarea mingii, de pe loc și din deplasare.
Ştafete simple şi jocuri dinamice
5. Igienă şi protecţie -Măsuri igienice minimale după lecţia S1-14
individuală de educaţie fizică şi sport
1.4 - Măsuri de protejare individuală şi a 8 S17-20
colegilor/partenerilor

Saptamana 12 din semestrul al II-lea va fi dedicata activitatilor specifice saptamanii “Sa stii mai multe,sa fii mai bun”