Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – SECȚIUNEA A

Etapa locală, 1.02.2019,


clasa a IX-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Eseul sau răspunsurile nu vor fi precedate de titlu și/sau motto.
 Timp de lucru: 3 ore.
 Total: 100 de puncte

Citeşte cu atenţie textele de mai jos:

A. ,,Plouă soare peste mine


Şi mă udă cu lumină,
Eu în joc stropesc cu soare
Coala zărilor, velină.

Ce-am făcut?!Cum o s-ascund


Pata galbenă, arsura
Peste tenta de lumină,
Peste zări mă dau de-a dura.

Nu se duce. Ce-am să fac?


Sufletu-l mototolesc
Şi-l fac cârpă ca să şterg
Soarele copilăresc.

Cârpa sufletului însă


Toată-i îmbibată-n soare
Şterg mereu şi-n zări lumina
E din ce în ce mai mare.

Zarea aş putea s-o-nghit


Şi ar fi ascunsă bine
Dar mi-ar lumina tot trupul
Şi-ar putea ghici oricine.

Ei, şi dacă ar rămâne


Încă-un soare, ce ar fi?
N-o să plângă – nu-i aşa?-
Nimeni dintre noi, copii.”

(Ana Blandiana, Gluma)


B. ,,Dar ceea ce deosebeşte vieţile noastre virtuale de cele reale este miraculoasa şi
binecuvântata putere de a da Save. ,,Salvează, tati, salvează!” îmi spune fiică-mea, alarmată
din două în două minute, de câte ori mă priveşte jucându-mă. ,,Jucându-mă”? Nu: trăindu-mi
viaţa virtuală, cea în care sunt erou, în care n-am nevoie de prietenie, dragoste sau fericire, cu
o intensitate cum n-am trăit niciodată în ,,lumea cea comună”. Înaintea fiecărei confruntări
decisive salvez. Dacă pierd, dau timpul înapoi de unde am salvat şi-mi îndrept greşeala.
Altfel, rareori aş putea încheia un joc. Dacă, vreodată, aş fi consultat de Autorul jocului în
care trăim cu toţii şi aş putea să sugerez o singură îmbunătăţire a lui, asta aş îndrăzni să cer:
,,Doamne, dă-ne, măcar de câteva ori în viaţă, puterea de a folosi comanda Save!”, de a da
timpul înapoi, de a şterge remuşcarea, suferinţa, răul provocat altora, de a repara ireparabilul.
De fapt, toţi până la unul pierdem jocul în care suntem angrenaţi din cauza acestei mici erori
tehnice care va fi, probabil, corectată în versiunea viitoare, Life II, sau cum se va fi numind.”
(Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli)

Subiectul I 30 de puncte
Răspunde prin enunțuri la fiecare dintre următoarele cerințe:
1. Ilustrează o funcţie a limbajului prezentă în textele de mai sus, prin referire la două
secvenţe relevante. 6 puncte
2. Comentează, în 50-100 de cuvinte, titlurile celor două texte. 6 puncte
3. Evidenţiază caracterul ficţional/ nonficţional al textelor citate. 6 puncte
4. Comentează, în 50-100 de cuvinte secvența De fapt, toţi până la unul pierdem jocul în
care suntem angrenaţi din cauza acestei mici erori tehnice… din textul lui M.
Cărtărescu 6 puncte
5. Demonstrează, prin raportare la ambele texte, existenţa unor interferenţe tematice între
acestea. 6 puncte

Subiectul al II-lea 35 de puncte


Redactează un text de 150 – 300 de cuvinte, care să reprezinte o pagină de jurnal, în
care să descrii vârsta pe care o străbaţi, utilizând diverse mijloace artistice.

Notă! Pentru conținut vei primi 25 de puncte. Pentru redactare vei primi 10 puncte
(organizarea ideilor în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 2 puncte; utilizarea limbii
literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 1 punct; respectarea precizărilor privind numărul
maxim de cuvinte – 1 punct.) Textul care nu are cel puțin 150 de cuvinte nu va primi punctaj pentru
redactare.

Subiectul al III-lea 35 de puncte


Scrie un eseu liber de 600-900 de cuvinte despre joc văzut ca experienţă de cunoaştere
a sinelui şi a lumii, pornind de la cele două texte citate şi valorificând experienţele tale
culturale (literatură, arte plastice, muzică, cinematografie etc.)
Pentru conținut vei primi 25 de puncte. Pentru redactare vei primi 10 puncte (organizarea
ideilor în scris – 2 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 2 puncte; utilizarea limbii literare – 2
puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 1 punct; respectarea precizărilor privind numărul maxim de
cuvinte – 1 punct.) Textul care nu are cel puțin 600 de cuvinte nu va primi punctaj pentru redactare.