Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

1. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F):


a) În enunţul: „Ghiozdanele alor mei sunt în spate”, alor mei îndeplineşte funcţia sintactică de atribut pronominal.
b) Pronumele demonstrativ, reflexiv, posesiv, nehotărât, relativ, interogativ pot deveni adjective pronominale.
c) Pronumele reflexiv împrumută de la pronumele personal de persoana I şi a II-a formele accentualte și
neaccentuate.
d) În propoziţia „O fată mi-a împrumutat caietul, alta stiloul.” o este adjectiv pronominal nehotărât
e) În enunţul: „Pe aceeași stradă locuim amândoi”, cuvântul aceeaşi este pronume demonstrativ de identitate.

2. Stabiliţi relaţia potrivită între premisele trecute în coloana A şi răspunsurile din coloana B.
A B
pronume posesive sine, se, s, sie, sieşi, işi, şi
pronume nehotărâte aceeaşi, aceasta, ceilalți, acela
pronume negative alta, orice, fiecare, toţi, careva
pronume reflexive al său, ale voastre, ai noștri, a mea
pronume demonstrative nimeni, nimic, niciunul

3. Precizaţi valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate:


a. La ce te gândești?
b. Făcându-și sie pe plac, i-a deranjat pe ceilalți.
c. Ai noștri erau așezați în rând.
d. N-am cumpărat nimic din magazin.
e. Cartea băiatului aceluia e ruptă.
f. Răspunsul corect e altul.
g. Mă gândesc conform cărui sfat să procedez.
h. Bunica mea, dumneaei, mă susține mereu.
i. El n-a ascultat niciun sfat primit.

4. Alcătuiţi propoziţii în care ce să fie pe rând pronume relativ și adjectiv pronominal relativ; care să fie pronume
interogativ, şi adjectiv pronominal interogativ; iar v- să fie pronume personal şi pronume reflexiv.

5. Completaţi spaţiile punctate cu pronumele care (la genitiv), precedat de articolul genitival (posesiv).
 Locuiesc într-o clădire ................................... ferestre sunt luminoase.
 Băiatul ........................................... prieteni au greșit e Vlad.
 Testele ......................................... exerciţii sunt grele stimulează gândirea.
 Colega ………………………... frate e acolo au plecat.

6. Înlocuieşte punctele cu adjective de întărire corespunzătoare.


 Noi (fem) .....................................am rezolvat problema.
 Ele ................................... ne-au dat soluţia.
 Ţie (masc)................................... ţi-am cerut ajutorul.
 Ea …………………………a plecat mai repede.

7. Alcătuiţi propoziţii în care să aveţi :


a. pronume posesiv, Ac, complement de agent
b. pronume nehotărât, D, complement circumstanţial de mod
c. adjectiv pronominal demonstrativ, D, atribut adjectival
d. pronume negativ, N, nume predicativ
e. adjectiv pronominal relativ, N, atribut adjectival
f. pronume reflexiv, Ac, atribut pronominal prepozițional
8.Corectaţi greşelile din următoarele enunţuri:
A scris cu doi de „i” . Au venit aproximativ vreo zece copii. Punctajul a fost sub
aproape o sută. Muzeul are zilnic între 10-20 vizitatori. Pulpa de porc costă 35 lei kg.

9. Identificaţi felul numeralelor din textele următoare:


„Ipate se îmbogăţise însutit şi înmiit de când a venit Chirică în slujbă la dânsul.” ...........
“Cu o putere îndoită, cu braţe de fier o smuci pe babă de mijloc şi o băgă în pământ pănă-n
gât.” .. .........................................
„S-au întors unii oameni,care fuseserp purtaţi pe la oraşe,legaţi cu mâinile la spate de prăjini-câte opt,câte
zece,câte doisprezece de o prăjină.” ....................................
„...făcuse în tinereţe de trei ori avere şi de trei ori i-o măturase puhoiul năvălirilor
străine.”.........................................

10. .Identifică valoarea numeralelor din ghicitorile de mai jos :


Două ape-aprinse Patru fraţi,gemeni născuţi,
Sub două păduri întinse. Tot îmbrăţişaţi crescuţi.
Oricând îi vezi la un loc
Înveliţi într-un cojoc.
11. Numeralul subliniat din enunţul Suntem în clasa a şaptea este :
a) numeral cardinal compus cu valoare substantivală
b) numeral cardinal simplu cu valoare adjectivală
c) numeral ordinal cu valoare adjectivală.

12. Asociază numeralele multiplicative cu sinonimele lor neologice,împrumutate din franceză:


1.îndoit A.sextuplu
2. întreit B. dublu
3.împătrit C. cvintuplu
4.încincit D. triplu
5. înşesit E. primul
F. cvadruplu