Sunteți pe pagina 1din 10

EVALUARE INITIALA

GRUPA MARE
An şcolar 2019-2020
Scopul evaluării: Valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil în vederea stabilirii
nivelului de pregătire a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.

OBIECTIVE:

să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor,


cât şi in calitate de auditor;
să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv, pe baza experienţei personale şi – sau a
relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical;
să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori, obiecte, forme
geometrice etc;
să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
să pronunţe corect sunetele limbii române.
să intuiască sensul/semnificaţia unui cuvânt/expresii în diferite contexte.
să se exprime corect în propoziţii şi fraze respectând acordul dintre părţile de propoziţie.
să recunoască anumite poveşti cu ajutorul imaginilor.
să folosească corect forma de singular/plural a substantivelor şi adjectivelor.
Comportamente urmărite:

- utilizează cuvinte noi în contexte variate;


- desparte corect cuvintele în silabe;
- sesizează greşelile copiilor în pronunţarea cuvintelor;
- ia parte la activităţi de învăţare în grup, sugerează ce este de făcut mai departe
într-un joc, o activitate;
- recunoaşte litere;
- recită poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei în concordanţă cu mesajul
transmis.

Tipul de activitate:

- rezolvare de fişe
- joc: De-a biblioteca; “Completează ce lipseşte” ( Verificarea pronunţiei, a
vocabularului) “Povesteşte mai departe” ( imaginaţia creatoare)
- recitare de poezii
Itemi:

1) Formează perechi între imaginile cu aceeaşi denumire, dar cu forme şi


întrebuinţări diferite.( joc didactic cu ajutorul calculatorului)

2) Identifică cel puţin un obiect a cărui denumire are trei sibabe.

3) Discută coerent cu colegii, aşteaptă să-i vină rândul.


4) Urmăreşte traseele date pentru a ajunge la bibliotecă.
5) Recunoaşte litere
6) Recită clar şi expresiv, fără ajutor din partea educatoarei, poezii învăate anterior.
7) Recită clar şi expresiv, cu ajutor din partea educatoarei, poezii învătate anterior.

Punctaj maxim acordat:1) 2p; 2) 2p; 3) 1p; 4) 1p; 5) 2p; 6) 2p; 7) 1p;

Baraj de punctaj:
8-11 puncte = Comportament atins(A)

4-7 puncte = Comportament în dezvoltare(D)


Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)
(DOMENIUL ŞTIINE – CUNOAŞTEREA MEDIULUI)
Comportamente urmărite:

- recunoaşte anotimpurile şi descrie fenomene specifice acestora;


- identifică şi descrie imagini ale anotimpurilor;
- diferenţiază fructele de legume;
- diferențiază fructele în funcţie de criteriul dat;

Tipul de activitate:

joc: Ce imagine nu se potriveşte acestui tablou?

rezolvare de fişe

Itemi:

1) Denumeşte anotimpul reprezentat de imagine.


2) Identifică cel puţin o imagine (un element) care nu reprezintă o caracteristică a
anotimpului denumit.
3) Descrie în câteva propoziţii (cel puţin două) anotimpul indicat.
4) Încercuieşte legumele.
5) Colorează fructele de toamnă.

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 2p;
3) 3p;
4) 1p;
5) 2p;

Baraj de punctaj:

8-10 puncte = Comportament atins(A)


5-7 puncte = Comportament în dezvoltare(D)
Sub 5 puncte = Necesită sprijin (S)
Comportamente urmărite:

-aprecieză global cantitatea (de elemente) unei multimi faă de o altă mulţime (« multe »,
« puţine », « tot atâtea »);
-aşează figurile geometrice după formă, culoare şi mărime (cerc, pătrat, triunghi,);
- sesizează greşelile strecurate intenţionat (mutarea pieselor dintr-o căsuţă în alta);
- alcătuieşte mulţimi după 2 însuşiri simultan;
-numără elementele unei mulţimi de obiecte raportând numărul la cantitate;
- compară 2 mulţimi de obiecte prin corespondenţa de unu la unu « formare de perechi »;
-apreciază global cantitatea (de elemente) unei mulţimi faţă de o altă mulţime (« multe »,
« putine », « tot atâtea ».

Tipul de activitate:

rezolvare de fişe
joc didactic “Alege obiectul potrivit” cu ajutorul calculatorului
“Grupează cum îţi spun” (multe-puţine, mari-mici mare-mic gros-subţire, lat -
subţire)

Itemi:

1) Apreciază global cantitatea (de elemente) unei mulţimi faţă de o altă mulţime
(« multe », « putine », « tot atatea »).
2) Aşează figurile geometrice după formă, culoare şi mărime (cerc, pătrat, triunghi,).
3) Sesizează greşelile strecurate intenţionat indicând poziţia spaţială (mutarea pieselor
dintr-o căsuţă în alta „la stânga, la dreapta , în faţă, deasupra”)
4) Alcătuieşte o mulţime de triunghiurilor mari şi albastre şi o mulţime de cercuri mici şi
galbene.
5) Alcătuieşte mulţimi cu forme geometrice de acelaşi fel şi compara prin corespondenţă.
6) Numară elementele mulţimilor date şi completează cifra corespunzatoare.

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 2p;
3) 2p;
4) 2p;
5) 2p;
6) 2p;
Baraj de punctaj:

9-12 puncte = Comportament atins(A)


5-8 puncte = Comportament în dezvoltare(D)
Sub 5 puncte = Necesită sprijin (S)
Comportamente urmărite:

- cunoaşte şi aplică reguli referitoare la circulaţia rutieră.


- se conformează regulilor grupului în jocuri sau activităţi comune.
- îşi exprimă opinia cu privire la consecinţele pozitive sau negative ale unor
comportamente.

Tipul de activitate:

joc: Cum ne comportăm?


Regulilegrupei
rezolvare de fişe

Itemi:

1) Precizează la ce culoare a semaforului se poate trece strada.


2) Care grup de copii procedează corect? De ce?
3) Cum ne comportãm cu prietenii de joacã?

Punctaj maxim acordat:

1) 3p;
2) 3p;
3) 2p;

Baraj de punctaj:

7-8 puncte = Comportament atins(A)


4-6 puncte = Comportament în dezvoltare(D)
Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)
DOS ( - ABILITĂŢI PRACTICE - )

Comportamente urmărite:

- lipeşte diferite forme pe suprafeţe, realizând colaje;


- duce la bun sfârşit lucrarea începută;
- analizează critic şi autocritic lucrările realizate;
- participă activ la rezolvarea unor sarcini casnice curente.

Tipul de activitate:

îmbinare prin lipire : Tablou : „ Unde mi-am petrecut vacanţa ?”


„Casa mea”(aplicaţie)

Itemi:

a) Foloseşte corect materialele primite


b) Lipeşte elementele într-o succesiune logică.
c) Ajută la punerea şi strângerea materialului distributiv.

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 4p;
3) 4p;

Baraj de punctaj:

7-10 puncte = Comportament atins(A)


4-7 puncte = Comportament în dezvoltare(D)
Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)
DEC (DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV)
EDUCAŢIE MUZICALĂ

Comportamente urmărite:

- ascultă şi interpretează cântece simple.


- cântă în colectiv, în grupuri mici şi individual împreună cu sau acompaniaţi de
educatoare.

Tipul de activitate:

audiţie: Cântece vesele


repetare cântece învăţate anterior: „Cel mai bun cântăreţ”

Itemi:

1) Ascultă cu atenţie cântece.


2) Cântă respectând întocmai linia melodică.
3) Interpretează, fără ajutor din partea educatoarei, cântece învăţate anterior.
4) Interpretează, cu ajutor din partea educatoarei, cântece învăţate anterior.

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 3p;
3) 2p;
4) 1p.

Baraj de punctaj:

7-8 puncte = Comportament atins(A)


4-6 puncte = Comportament în dezvoltare(D)
Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)
DEC (DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV)

EDUCAŢIE PLASTICĂ
Comportamente urmărite:

- redă forme de dimensiuni şi culori diferite prin aplicarea unor tehnici


ale picturii;
- finalizează corect tema dată;
- analizează critic şi autocritic modul corect de lucru, finalizarea temei,
utilizarea culorilor;
- respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o
bună coordonare oculo-motorie.

Tipul de activitate:

- pictură: Vacanţa mea

Itemi:

1) Recunoaşte şi denumeşte culorile de bază..


2) Combină culorile în proporţii diferite preparând nuanţe ale acestora..
3) Trasează cu siguranţă linii, puncte şi pete de culoare pentru redarea
unei teme plastice.

Punctaj maxim acordat:

1) 3p;
2) 3p;
3) 5p;
Baraj de punctaj:

8-11 puncte = Comportament atins(A)


4-7 puncte = Comportament în dezvoltare(D)
Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)
DPM (DOMENIUL PSIHOMOTRIC)

Comportamente urmărite:

- execută exerciţii de mers şi alergare păstrând poziţia corectă;


- execută mişcări corecte de orientare în schema corporală.
- execută corect şi rapid diferite mişcări la comandă, raportându-se la un reper dat

Tipul de activitate:

concurs : Ştafeta celor mai sprinteni


Joc distractiv: „Unu , doi, trei”

Itemi:

1) Execută relativ corect mersul şi alergarea.


2) Ridică braţele, sare ca mingea, stă intr-un picior.
3) Aleargă spre reperul dat.

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 3p;
3) 4p;

Baraj de punctaj:

7-9 puncte = Comportament atins(A)


4-7 puncte = Comportament în dezvoltare(D)
Sub 4 puncte = Necesită sprijin (S)