Sunteți pe pagina 1din 100

1.

Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler:


x a) acid-A
x b) acid și gaz-AG
xc) -H2S-
d)aminoacizi
e)enzimatica

Multiplu

2. Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler:


X a)glucoza A, Lactoza +, H2S-
b)aminoacizi
Simplu
c)lactobacterii
d)microelemente
e)micromolecule
3. Numiţi reacţia serologică prezentată în imagine:

Simplu

X a) Reactia imunoenzimatica
X b) Reactia immunoblot
c)Reactia serologica
d)Reactia southern-blot
e)Reactia imunologica

4. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:

1-Impregnare argentică, treponeme

Buri Hins

Simplu

Loeffler

Aujeszky
Zielh Nielson

Albert
5. Alegeţi afirmaţia care reprezintă profagul:
a)forma vegetative a fagului virulent
b)forma vegetative a fagului temperat
x c)genomul unui fag virulent integrat in cromozomul bacterian Simplu
d)genomul unui fag temperat integrat in cromozomul bacterian
e)forma imatura de fag

6. Alegeți afirmația corectă despre fragmentul Fab:


a)este produs in urma tratarii moleculei de Ig cu pepsin
b)este produs prin separarea lanturilor grele de cele usoare
Simplu
x c)este responsabil de legarea antigenului
d)este constituit doar din lanturi grele
e)lipsesc puntile disulfidice
7. Alegeti bacteriile cu perete defectiv:
X a)protoplasti
x b)sferoplasti
c)spirochete Multiplu
d)sarcine
x e) forme L

8. Alegeţi compuşii chimici utilizaţi în calitate de substanţe dezinfectante:


a)solutie apoasa de albastru de metilen
b)permanganate de potasiu
Multiplu
x c)fenolul si derivatii lui
x d)clorura de var
x e)cloramina
9. Alegeţi definiţia corectă a indicatorilor microbiologici a poluării mediului ambiant:
X a)microflora normala,care se elimina in mediul ambiant cu excretiile omului si animaleleor, ce serveste ca un
indice al starii sanitare a mediului ambiant si permite aprecierea pericolului potential pentru sanatata omului
b) microflora patogena,care se elimina in mediul ambiant cu excretiile omului si animaleleor, ce serveste ca un
indice al starii sanitare a mediului ambiant si permite aprecierea pericolului potential pentru sanatata omului
c) microflora patogena,care se elimina in mediul ambiant cu excretiile omului, ce serveste ca un indice al starii Simplu
sanitare a mediului ambiant si permite aprecierea pericolului potential pentru sanatata omului
d) microflora normala,care se elimina in mediul ambiant cu excretiile animaleleor, ce serveste ca un indice al
starii sanitare a mediului ambiant si permite aprecierea pericolului potential pentru sanatata omului
e) microflora conditionat-patogena,care se elimina in mediul ambiant cu excretiile animaleleor, ce serveste ca un
indice al starii sanitare a mediului ambiant si permite aprecierea pericolului potential pentru sanatata omului
10. Alegeţi definiţia corectă a microbiologiei sanitare:
X a)stiinta care studiaza microorganizmele mediului ambiant (inclusiv cele patogene),care prin activitatile lor pot
influenta direct sau indirect asupra sanatatii omului
b)stiinta care studiaza microorganizmele patogene ce influenteaza direct sau indirect asupra sanatatii omului Simplu
c)stiinta care studiaza caile prin care omul si animalele contamineata mediul ambiant
d)stiinta care studiaza epidemiologia si patogeneza bolilor infectioase
e)stiinta care studiaza caracteristica morfobiologica a agentilor patogeni ai bolilor infectioase
11. Alegeţi definiţia imunităţii antimicrobiene:

Simplu

12. Alegeti definiţia imunităţii antitoxice: Simplu


13. Alegeţi definiţia imunităţii naturale pasive:

Simplu

14. Alegeţi elementul de structură ce posedă fenomen de metacromazie:

Simplu

15. Alegeți elementul de structură characteristic micetelor:

Simplu

16. Alegeți formele drepte de bacterii:

Simplu

17. Alegeţi grupele de medii de cultură compuse conform clasificării lor după destinaţie:

Multiplu

18. Alegeţi grupele de medii de cultură compuse conform clasificării lor după destinaţie:

Multiplu
19. Alegeţi grupele de medii de cultură conform clasificării lor după compoziţie:

Multiplu

20. Alegeți metoda compusă de evidențiere a granulațiilor de volutină:

Simplu

21. Alegeți metoda microscopică de studiere a fimbriilor:

Simplu

22. Alegeţi microorganismele cu conținut major de peptidoglican:

Simplu

23. Alegeţi obiectele care se sterilizează prin aer fierbinte:

Multiplu
24. Alegeţi obiectele pentru dezinfectarea cărora se utilizează clorura de var:

Multiplu

25. Alegeţi produsele metabolice prin evidenţierea cărora se determină activitatea peptolitică a bacteriilor:

Multiplu

26. Alegeți tipurile de multiplicare a fungilor:

Multiplu

27. Care din următoarele afirmaţii referitoare la virusul rujeolic sunt corecte?

Multiplu

28. Ce proprietăţi sînt puse la baza schemei de clasificare Kauffmann-Waith?

Simplu

29. Deshidratarea la temperaturi joase în condiţii de vid se numeşte:

Simplu

30. Despre C.burneti se poate afirma: Multiplu


31. Despre R.provazeki se poate afirma:

Multiplu

32. Despre R.typhi se poate afirma:

Multiplu

33. Despre virusul hepatitei virale D se poate afirma:

Multiplu

34. Despre virusul rubeolic se poate afirma:

Multiplu

35. Enumerați funcțiile membranei citoplasmtice:

Multiplu

36. Enumerați funcțiile specifice capsulei:

Multiplu
37. Enumerați metodele directe de evidențiere a membranei citoplasmatice:

Multiplu

38. În micropreparatul dat (coloraţia Giemsa) este reprezentat agentul patogen al:

Simplu

39. În micropreparatul dat (coloraţia Loefler) este reprezentat agentul patogen al:
Simplu
40. În micropreparatul dat (ţesut necrotizat) este reprezentat agentul patogen al:
Simplu
41. În micropreparatul dat(impregnare argentică)este reprezentat agentul patogen al:
X a)sifilis
b)tuberculoza
Simplu
c)hepatita
d)ciroza
e)treponema
42. În micropreparatul dat(microscopia electronică)este reprezentat agentul patogen al:
Simplu
43. Indicaţă testul de determinare a mobilităţii V.cholerae:

Simplu

44. Indicați cum se numește lipsa răspunsului imun la antigene proprii:

Simplu

45. Indicați funcția glicocalixului bacterian:

Simplu
46. Indicaţi adjuvanţii care întră în componenţa vaccinurilor:

Multiplu

47. Indicaţi afirmaţiile corecte despre boala Lyme:

Multiplu

48. Indicaţi afirmaţiile corecte despre leptospire:

Multiplu

49. Indicaţi afirmaţiile corecte despre parotidita epidemică:

Multiplu

50. Indicaţi afirmaţiile corecte despre sifilis:

Multiplu

51. Indicaţi afirmaţiile corecte despre virusul gripal A:

Multiplu

52. Indicaţi afirmaţiile corecte: Multiplu


53. Indicaţi agenţii subvirali care cauzează boli neurologice cu evoluţie lentă:

Simplu

54. Indicaţi agentul patogen al tifosului exantematic epidemic:

Simplu

55. Indicaţi amlasarea sporului la Clostridium botulini:

Simplu

56. Indicaţi amlasarea sporului la Clostridium tetani:

Simplu

57. Indicaţi amplasarea sporului:

Simplu
58. Indicaţi antigenele ce determină varianta serologică a E. coli:

Multiplu

59. Indicaţi antigenele ce determină varianta serologică a escherichiilor:

Multiplu

60. Indicaţi antigenul comun pentru genul Vibrio:

Simplu

61. Indicaţi antigenul specific de tip al virusurilor gripale A, B, şi C:

Simplu

62. Indicaţi antigenul termostabil caracteristic bacteriilor gramnegative:

Simplu

63. Indicaţi aspectul coloniilor de Bordetella pertusis pe mediul Bordet-Gengou:

Simplu

64. Indicaţi aspectul lichidului cefalorahidian în meningitele meningococice: Simplu


65. Indicaţi asupra căror grupe de microorganisme posedă activitate antibioticele polienice (nistatina, levorina):

Multiplu

66. Indicaţi bacteriile aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
67. Indicaţi bacteriile anaerobe asociate infecţiilor endodontice: Multiplu
68. Indicaţi bacteriile anaerobe izolate din abcesele periapicale Simplu
69. Indicaţi bacteriile facultativ anaerobe asociate infecţiilor endodontice: Multiplu
70. Indicaţi biopreparatele utilizate în diagnosticul şi tratamentul infecţiilor streptococice:

Multiplu

71. Indicaţi biopreparatele utilizate în diagnosticul şi tratamentul infecţiilor stafilococice:

Multiplu

72. Indicaţi biopreparatele utilizate în profilaxia febrelor tifo-paratifoidice:

Multiplu

73. Indicaţi biopreparatele utilizate în profilaxia rujeolei:

Multiplu

74. Indicaţi biopreparatele utilizate în profilaxia şi tratamentul rabiei:

Multiplu

75. Indicaţi biopreparatele utilizate în profilaxia specifică a holerei: Multiplu


76. Indicaţi biopreparatele utilizate în profilaxia specifică a parotiditei epidemice:

Multiplu

77. Indicaţi biopreparatele utilizate în tratamentul şi profilaxia botulismului:

Multiplu

78. Indicaţi biopreparatele utilizate în tratamentul şi profilaxia leptospirozei:

Multiplu

79. Indicaţi biopreparatele utilizate în tratamentul şi profilaxia specifică a dizenteriei:

Multiplu

80. Indicaţi biopreparatele utilizate în tratamentul şi profilaxia tuberculozei:

Multiplu

81. Indicaţi biopreparatul utilizat în profilaxia pasivă a oreionului:

Simplu

82. Indicaţi biovarianta de Corynebacterium diphtheriae după forma coloniilor:

Simplu

83. Indicaţi biovarinatele Corynebacterium diphtheriae: Multiplu


84. Indicaţi căile principale prin care microorganismele pot invada pulpa dentară:
Multiplu
85. Indicaţi caracterele biochimice a V.cholerae pe mediul de acumulare cu zaharoză şi lactoză:

Multiplu

86. Indicaţi caracterele biochimice a V.cholerae pe mediul de acumulare cu zaharoză şi lactoză:

Simplu

87. Indicaţi caracterele culturale a S.pneumoniae pe mediul geloză-sînge:

Simplu

88. Indicaţi caracterele de cultură a leptospirelor:

Multiplu

89. Indicaţi caracterele morfobiologice a vibrionului holeric:

Multiplu

90. Indicaţi caracterele morfobiologice al agentului cauzal al botulismului:

Simplu

91. Indicaţi caracterele morfobiologice ale S.pneumoniae :

Multiplu

92. Indicaţi caracteristica coloniilor de Salmonella pe geloză bismut-sulfit:

Simplu
93. Indicaţi caracteristica coloniilor de Salmonella pe mediul Endo:

Simplu

94. Indicaţi caracteristica leziunilor în sifilis primar:

Multiplu

95. Indicaţi caracteristica leziunilor în sifilis secundar:

Multiplu

96. Indicaţi caracteristicele C.tetani :

Multiplu

97. Indicaţi caracteristicele citoplasmei bacteriene:

Multiplu

98. Indicaţi caracteristicele complementului:

Multiplu
99. Indicaţi caracteristicele IgD:

Multiplu

100. Indicaţi caracteristicele V.cholerae O1:

Multiplu

101. Indicaţi caracteristicele virusului rubeolic:

Multiplu

102. Indicaţi caracteristicele virusului rubeolic:

Multiplu

103. Indicaţi caracteristicile C.tetani:

Multiplu

104. Indicaţi caracteristicile familiei Enterobacteriaceae:

Simplu

105. Indicaţi caracteristicile grupului bacteriilor coliforme: Multiplu


106. Indicaţi caracteristicile IgA:

Multiplu

107. Indicaţi caracteristicile IgE:

Multiplu

108. Indicaţi caracteristicile IgG:

Multiplu

109. Indicaţi caracteristicile IgM:

Multiplu

110. Indicaţi caracteristicile V.cholerae O1:

Multiplu

111. Indicaţi caracteristicile virusului rabic:

Multiplu
112. Indicaţi caracterul creşterii agentului patogen al antraxului în bulion peptonat:

Simplu

113. Indicaţi caracterul cresterii C.botulinum în mediul Kitt-Tarrozzi:

Simplu

114. Indicați care dintre următoarele este ordinea corectă:


Simplu
115. Indicaţi care este aplicarea practică a bacteriofagilor:

Multiplu

116. Indicaţi categoriile taxonomice ale regnului Procaryotae:

Multiplu

117. Indicați cauza eficienței mai înalte a unui răspuns imun secundar:

Simplu

118. Indicaţi cazurile în care se efectuiază analiza sanitaro-microbiologică a apei pentru depistarea microflorei
Multiplu
patogene:
119. Indicaţi ce determină tipurile enteroinvazive de Escherichia coli:

Simplu

120. Indicaţi ce determinăm cu ajutorul testelor biochimice primare în cadrul familiei Enterobacteriaceae:

Simplu

121. Indicaţi ce determinăm cu ajutorul testelor biochimice secundare în cadrul familiei Enterobacteriaceae:

Multiplu

122. Indicați ce este spațiul periplasmic:

Simplu

123. Indicaţi ce prevăd standardele de stat (STAS), indicaţiile şi recomandările metodice utilizate în microbiologia
sanitară:

Multiplu

124. Indicaţi ce prevăd standardele de stat (STAS), indicaţiile şi recomandările metodice utilizate în microbiologia
Multiplu
sanitară:
125. Indicaţi cerinţele înaintate faţă de microorganismele sanitar-indicatorii:

Multiplu
126. Indicaţi circumstanţele de dezvoltare a infecţiilor clostridiene:

Multiplu

127. Indicaţi clasa de Ig care predomină in infecţia acută:

Simplu

128. Indicaţi clasa de Ig care reprezintă structural un pentamer:

Simplu

129. Indicaţi clasa de Ig care traversează bariera placentară:

Simplu

130. Indicați clasa de imunoglobuline prezentă în sângele nou-născutului:

Simplu

131. Indicaţi clasa imunoglobulinei din imagine:

Simplu
132. Indicaţi clasificarea coloranţilor după caracterele chimice:

Multiplu

133. Indicaţi clasificarea coloranţilor după natura lor:

Multiplu

134. Indicaţi clostridiile histotoxice şi invazive:

Multiplu

135. Indicaţi clostridiile toxigene noninvazive:

Multiplu

136. Indicaţi cocii care se divid după două planuri reciproc perpendiculare:

Simplu

137. Indicaţi cocii care se divid după trei planuri reciproc perpendiculare:

Simplu

138. Indicaţi cocii care se divid după un singur plan: Multiplu


139. Indicaţi cocii care se divid în câteva planuri neregulate:
Simplu
-stafilococii
140. Indicaţi coloranţii de culoare galben-brună:

Multiplu

141. Indicați complexul de atac membranar:

Simplu

142. Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină:

Simplu

143. Indicați compoziția chimică a sporilor:

Simplu

144. Indicaţi condiţiile de antigenitate a substanţelor:

Multiplu
145. Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie:

Multiplu

146. Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie:

Multiplu
147. Indicaţi definiţia anticorpilor incompleţi:

Simplu

148. Indicaţi definiţia corectă a indicelui coli:

Simplu

149. Indicaţi definiţia corectă a numărului total de microorganisme formatoare de colonii:

Simplu

150. Indicaţi definiţia corectă a titrului coli:

Simplu

151. Indicați denumirea ADN-ului extracromozomial:

Simplu

152. Indicaţi denumirea relaţiilor de concurenţă între membrii unei biocenoze:

Simplu

153. Indicaţi doza infectantă de vibrioni holerigeni pentru omul sănătos: Simplu
154. Indicaţi elementele de structură a bacteriofagului:

Multiplu

155. Indicaţi elementele utilizate în calitate de purtător pasiv al antigenelor moleculare:

Multiplu

156. Indicați elementul de structură al celulei bacteriene la care este present peptidoglicanul:

Simplu

157. Indicaţi elementul necesar prezent în mediile de cultură utilizate pentru izolarea B.pertussis:

Simplu

158. Indicaţi enzima care este activată la nivelul enterocitelor de către exotoxina holerigenă:

Simplu

159. Indicaţi etapele metodei virusologice de diagnostic:

Multiplu

160. Indicaţi factorii care contribuie la eliminarea microorganismelor din cavitatea orală:
Multiplu
161. Indicaţi factorii care contribuie la eliminarea microorganismelor din cavitatea orală: Multiplu
162. Indicaţi factorii care determină receptivitatea la infecţia meningococică: Multiplu
163. Indicaţi factorii celulari de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale:
Simplu
164. Indicaţi factorii de patogenitate a C.diphtheriae:

Simplu

165. Indicaţi factorii de patogenitate caracteristici pentru N.gonorrhoeae:

Multiplu

166. Indicaţi factorii de patogenitate solubili (toxine şi agresine) a Streptococcus pyogenes:

Multiplu

167. Indicaţi factorii implicaţi în patogenia tetanosului:

Multiplu

168. Indicați factorii imunității naturale (rezistenței nespecifice)

Multiplu
169. Indicaţi factorii necesari pentru multiplicarea microorganismelor orale:
Multiplu
170. Indicaţi factorii necesari pentru multiplicarea microorganismelor orale: Simplu
171. Indicaţi factorii nespecifici a primei linii de apărare a macroorganismului:

Multiplu

172. Indicaţi factorii nespecifici umorali de rezistenţă a macroorganismului:

Multiplu

173. Indicaţi factorii structurali de patogenitate a Streptococcus pyogenes:

Multiplu

174. Indicaţi factorii umorali care asigură rezistenţa nespecifică (imunitatea înnăscută):

Multiplu

175. Indicaţi factorii umorali de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale:


Multiplu
176. Indicaţi factorii umorali de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale: Multiplu
177. Indicați factorul care clivează fracția C3 a complementului:

Simplu

178. Indicaţi familia la care se atribuie virusul hepatitei B:

Simplu

179. Indicaţi forma virusului gripal: Simplu


180. Indicaţi formele alungite de bacterii:

Multiplu

181. Indicaţi formele clinice în pestă:

Multiplu

182. Indicaţi formele incurbate de bacterii:

Multiplu

183. Indicați forțele intermoleculare care contribuie la interacțiunea dintre antigen și anticorp:

Simplu

184. Indicați fracția de inițiere a activării complementului pe cale alternativă:

Simplu

185. Indicați funcția sporilor:


Simplu
186. Indicaţi genul ce reuneşte specii oxidazopozitive:

Simplu

187. Indicaţi genul la care se atribuie agentul patogen a pseudotuberculozei:

Simplu

188. Indicati genul la care se referă agentul patogen al botulismului:

Simplu

189. Indicaţi genurile ce aparţin familiei Vibrionaceae:

Multiplu

190. Indicaţi genurile condiţionat patogene din familia Enterobacteriaceae:

Multiplu

191. Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozofermentativi:

Multiplu

192. Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozonefermentativi: Multiplu


193. Indicaţi genurile oxidazo-negative:

Multiplu

194. Indicaţi genurile oxidazo-pozitive:

Multiplu

195. Indicaţi genurile patogene din familia Enterobacteriaceae:

Multiplu

196. Indicaţi grupele de risc în infecţia cu virusul HIV:

Multiplu

197. Indicaţi grupele de streptococi după aspectul hemolizei pe geloză-sînge:

Multiplu

198. Indicaţi grupul de medii din care fac parte mediile Miuller şi Kauffmanni: Simplu
199. Indicaţi grupul de medii din care fac parte mediile Olkenitchi şi Kligler:

Simplu

200. Indicaţi în asociaţie cu care acid penicilinele pot fi protejate de beta-lactamaze:

Simplu

201. Indicaţi incluziunile celulare cu importanță in diagnostic:

Simplu

202. Indicaţi infecţa care evoluează clinic în forme cutanată (carbuncul), pulmonară şi intestinală:

Simplu

203. Indicaţi infecţia care evoluează în formă cutanată, bubonică, septică şi pulmonară:

Simplu

204. Indicaţi infecţiile bacteriene în care apa serveşte ca factor de transmitere:

Multiplu

205. Indicaţi infecţiile determinate de paramyxovirusuri:

Multiplu

206. Indicaţi infecţiile determinate de streptococci: Multiplu


207. Indicaţi infecţiile virale ale ţesuturilor orale moi:
Simplu
208. Indicaţi infecţiile virale în care apa serveşte ca factor de transmitere:

Multiplu

209. Indicaţi infecţiile virale sistemice în cadrul cărora pot apărea manifestări orale:

Multiplu

210. Indicaţi infecţiile virale sistemice în cadrul cărora pot apărea manifestări orale: Multiplu
211. Indicaţi intradermoreacţia utilizată în diagnosticul difteriei:

Simplu

212. Indicaţi la ce grupă se atribuie mediul de cultură din imagine:

Simplu

213. Indicaţi la ce grupă se atribuie mediul de cultură prezentat:

Simplu

214. Indicaţi limfocitele pentru care virusul HIV are afinitate de atac prioritar: Simplu
215. Indicați localizarea cromosomului bacterian:

Simplu

216. Indicaţi maladia care se manifestă preponderent în formă bubonică sau pulmonară:

Simplu

217. Indicaţi maladia în diagnosticul căreia este utilizată reactia Widal:

Simplu

218. Indicaţi maladia provocată de microorganismele din imagine:


Simplu
219. Indicaţi maladia provocată de microorganismul din micropreparat (impregnare argentică) Simplu
220. Indicaţi maladia provocată de microorganismul din micropreparat(puroi, coloraţia Gram): Simplu
221. Indicaţi maladia provocată de microorganismul din micropreparat: Simplu
222. Indicaţi maladiile post-streptococice:

Multiplu

223. Indicaţi maladiile provocate de rickettsii:

Multiplu

224. Indicaţi maladiile provocate de specii ce aparţin genului Yersinia:

Multiplu

225. Indicați manifestările clinice ale hipersensibilităţii imediate de tip I: Multiplu


226. Indicaţi marcherii diagnostici în hepatita virală A:

Multiplu

227. Indicaţi marcherii diagnostici în hepatita virală B:

Multiplu

228. Indicaţi marcherii diagnostici în hepatita virală B:

Multiplu

229. Indicaţi marcherii diagnostici în hepatita virală C:

Multiplu

230. Indicaţi marcherii diagnostici în hepatita virală D:

Multiplu

231. Indicaţi marcherii diagnostici în hepatita virală E:

Multiplu

232. Indicaţi mecanismul de acţiune a substanţelor oxidante:

Simplu
233. Indicaţi mecanismul de acţiune a substanţelor tensioactive:

Simplu

234. Indicaţi mecanismul de transmitere a agentului patogen al holerei:

Simplu

235. Indicaţi mecanismul de transmitere a botulismului:

Simplu

236. Indicaţi mecanismul de transmitere a tifosului exantematic epidemic:

Simplu

237. Indicaţi mediile de cultură utilizate pentru izolarea bacteriilor Bordetella pertussis:

Multiplu

238. Indicaţi mediile de cultură utilizate pentru izolarea stafilococilor din prelevatele hipercontaminate:

Multiplu

239. Indicaţi mediile de cultură, utilizate pentru izolarea vibrionilor holerigeni:

Multiplu

240. Indicaţi mediile folosite pentru cultivarea N.meningitidis:

Multiplu

241. Indicaţi mediul de cultură ce posedă un procent mai mare de izolare a C.diphtheriae: Simplu
242. Indicaţi mediul de cultură în care se determină enzima tiosulfatreductaza la enterobacterii:

Simplu

243. Indicaţi mediul de cultură pentru izolarea S.aureus :

Simplu

244. Indicaţi mediul de cultură utilizat pentru epuizarea prelevatelor necontaminate sau cu o contaminare redusă, în
infecţiile stafilococice:

Simplu

245. Indicaţi mediul de cultură utilizat pentru izolarea agentului patogen al antraxului:

Simplu

246. Indicaţi mediul de imbogăţire pentru escherichiile enteropatogene:

Simplu

247. Indicaţi mediul de izolare pentru Vibrio cholerae:

Simplu

248. Indicaţi mediul utilizat pentru îmbogăţirea shigelelor din materiile fecale:

Simplu
249. Indicaţi metoda de preferinţă pentru determinarea stării de portaj a salmonelelor tifo-paratifoidice:

Simplu

250. Indicaţi metoda de sterilizare a ansei bacteriologice:

Simplu

251. Indicati metoda indirectă de determinare a mobilității bacteriilor:

Simplu

252. Indicaţi metoda indirectă de determinare a mobilității bacteriilor:

Simplu

253. Indicaţi metoda prin care se sterilizează mediile de cultură cu ingrediente termosensibile:

Simplu

254. Indicaţi metodele de colorare utilizate la studierea B.anthracis:

Multiplu

255. Indicaţi metodele de creare s condiţiilor de anaerobioză:

Multiplu

256. Indicaţi metodele de izolare a microorganismelor anaerobe:

Multiplu

257. Indicaţi metodele microbiologice de diagnostic: Multiplu


258. Indicaţi metodele utilizate pentru determinarea dimensiunilor virusurilor:

Multiplu

259. Indicaţi metodele utilizate pentru determinarea indicelui şi titrului coli:

Multiplu

260. Indicaţi micobacteriile cu creştere lentă:

Multiplu

261. Indicaţi micobacteriile cu creştere rapidă:

Simplu

262. Indicaţi micobacteriile fotocromogene:

Multiplu

263. Indicaţi micobacteriile patogene pentru om: Multiplu


264. Indicaţi microorganismele care se transmit preponderent pe cale sexuală:

Multiplu

265. Indicaţi microorganismele gram-negative:

Multiplu

266. Indicaţi microorganismele gram-pozitive:

Multiplu

267. Indicaţi microorganismele incluse în grupul bacteriilor coliforme:

Multiplu

268. Indicaţi microorganismele sanitaro-indicatorii ce caracterizează starea sanitară a apei potabile:

Multiplu

269. Indicaţi microroganismele sanitaro-indicatorii ce caracterizează starea sanitară a aerului:

Multiplu

270. Indicati modalitatile prin care se realizeaza transferul de material genetic la bacterii: Multiplu
271. Indicaţi modificările în mediul lichid ce indică prezenţa culturii de bacteriofag:

Simplu

272. Indicaţi modificările în mediul solid ce indică prezenţa culturii de bacteriofag:

Simplu

273. Indicaţi modul de amplasare a sporului în celula bacteriană:

Multiplu

274. Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: Multiplu


275. Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler:

Simplu

276. Indicați natura majorității fracțiilor complementului:

Simplu

277. Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul I:

Multiplu

278. Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul III: Multiplu


279. Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul IV:

Multiplu

280. Indicaţi obiectele care se supun sterilizarii cu aer cald:

Simplu

281. Indicaţi obiectele care se supun sterilizarii cu aer cald:

Simplu

282. Indicaţi obiectele ce se supun sterilizării cu aer cald:

Multiplu

283. Indicaţi obiectele de laborator ce se supun sterilizării сu aer cald:

Multiplu

284. Indicaţi obiectele supuse sterilizării prin metoda mecanică:

Simplu

285. Indicaţi obiectele supuse sterilizării prin metoda mecanică: Multiplu


286. Indicați particularitățile unui antigen complet:

Multiplu

287. Indicați particularitățile unui antigen incomplet (haptenă):

Multiplu

288. Indicaţi pentru ce tipuri de microscopie este necesară camera obscură:


Multiplu
289. Indicaţi pH-ul optimal al mediilor de cultură utilizate pentru izolarea V.cholerae:
Simplu

290. Indicaţi prelevatele patologice examinate în rujeolă:

Multiplu

291. Indicaţi prelevatele recoltate în parotidita epidemică:

Multiplu

292. Indicaţi prelevatele recoltate pentru diagnosticul rubeolei: Multiplu


293. Indicaţi prelevatele supuse examinării în tusea convulsivă:

Simplu

294. Indicaţi preparatul utilizat în profilaxia holerei, administrat persoanelor contacte:

Simplu

295. Indicaţi prin care procedeu se izolează în cultură pură bacteriile sporulate:

Simplu

296. Indicaţi principiile care trebuie respectate în efectuarea investigaţiilor sanitaro-microbiologice:

Multiplu

297. Indicaţi principiile care trebuie respectate în efectuarea investigaţiilor sanitaro-microbiologice:

Multiplu

298. Indicaţi proprietăţile care permit diferenţierea genului Salmonella în subgenuri:

Simplu

299. Indicaţi proprietăţile culturale ale aghentului patogen al antraxului:

Multiplu

300. Indicaţi proprietăţile culturale ale aghentului patogen al pestei în bulion peptonat:

Simplu

301. Indicaţi proprietăţile culturale ale shigelelor pe mediul Levine: Simplu


302. Indicaţi proprietăţile culturale caracteristice pentru agentul patogen al pestei:

Simplu

303. Indicaţi proprietăţile culturale caracteristice pentru Escherichia coli:


Simplu
304. Indicaţi proprietăţile zaharolitice a shigelelor pe mediul Olkenitki:

Multiplu

305. Indicaţi punctul de topire a acidului benzoic:

Simplu

306. Indicaţi punctul de topire a fenacetinei:

Simplu

307. Indicaţi punctul de topire a floarei de sulf:

Simplu

308. Indicaţi punctul de topire a tioureei:

Simplu

309. Indicaţi reacţia care se manifestă în prezenţa complementului:

Simplu

310. Indicaţi reacţiile cu markeri: Multiplu


311. Indicați reacțiile serologice cu participarea complementului:

Multiplu

312. Indicaţi reacţiile serologice utilizate în diagnosticul hepatitelor virale:

Multiplu

313. Indicaţi reacţiile utilizate în depistarea activă a sifilisului:

Multiplu

314. Indicaţi regimul de temperatură la sterilizarea în etuvă:

Simplu

315. Indicaţi regimul de termostatare a probelor de apă pentru determinarea numărului total de microorganisme, în
cazul selectării unei surse noi de aprovizionare cu apă:

Multiplu

316. Indicaţi regimul la care se realizează sterilizarea cu căldură uscată: Simplu


317. Indicaţi sarcinile microbiologiei sanitare:

Multiplu

318. Indicaţi sarcinile microbiologiei sanitare: Multiplu


319. Indicaţi scopul cultivăii bacteriilor în geloză în coloană înaltă:

Simplu

320. Indicaţi scopul cultivării culturii pure în bulion peptonat:

Simplu

321. Indicați scopul metodei simple de colorare:

Simplu

322. Indicaţi serurile imune antitoxice:

Multiplu

323. Indicaţi shigelele manitolpozitive:

Multiplu

324. Indicaţi simptomele clinice caracteristice în botulism:

Multiplu

325. Indicaţi sindroamele clinice caracteristice în evoluţia holerei: Multiplu


326. Indicaţi situsurile protectore din cavitatea orală, care permit retenţia bacteriilor:
Multiplu
327. Indicaţi situsurile protectore din cavitatea orală, care permit retenţia bacteriilor: Multiplu
328. Indicaţi specia care manifestă sporogeneză marcată în prezenţa aerului:

Simplu

329. Indicaţi specia care parazitează rozătoarele în focare naturale:

Simplu

330. Indicaţi specia care reprezintă un important indicator microbiologic al contaminării aerului cu secreţii
rinofaringiene:

Simplu

331. Indicaţi specia ce aparţine genului Shigella:

Simplu

332. Indicaţi specia ce aparţine grupului fermentativ Heiberg I:

Simplu

333. Indicaţi specia de shigelele ce nu posedă serovariante:

Simplu

334. Indicaţi specia de Shigella care fermentează glucoza cu producere de gaz: Simplu
335. Indicaţi specia de Shigella care fermentează glucoza cu producere de gaz: Simplu
336. Indicaţi specia de shigelle care elaborează exotoxină cu acţiune neurotropă:

Simplu

337. Indicaţi specia din genul Shigella, care nu scindează manitolul:

Simplu

338. Indicaţi specia, care pe mediile speciale formează colonii de tip S, pigmentate auriu:

Simplu

339. Indicaţi specificul aranjării vibrionilor holerici în micropreparatele din materii fecale:

Simplu

340. Indicaţi speciile care aparţin genului Bordetella:

Simplu

341. Indicaţi speciile care aparţin genului Bordetella: Multiplu


342. Indicaţi speciile care pot determina toxicoinfecţii alimentare:

Simplu

343. Indicaţi speciile ce aparţin genului Shigella:

Multiplu

344. Indicaţi speciile de bacterii aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
345. Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
346. Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
347. Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale: Multiplu
348. Indicaţi speciile de microorganisme gram-pozitive:

Multiplu

349. Indicaţi speciile de microorganisme mobile prin flageli monotichi:

Simplu

350. Indicaţi speciile de microorganisme mobile prin flageli peritichi:

Multiplu

351. Indicaţi stafilococii coagulazonegativi:

Multiplu

352. Indicaţi stafilococii coagulazopozitivi:

Multiplu

353. Indicați starea patologică care poate fi declanșată de administrarea unui ser heterolog:

Simplu

354. Indicaţi structura antigenică a V.cholerae serovarianta Hykojima: Simplu


355. Indicaţi structura antigenică a V.cholerae serovarianta Inaba:

Simplu

356. Indicaţi structura antigenică a V.cholerae serovarianta Ogawa:

Simplu

357. Indicaţi structurile pe care se află receptorii specifici de care se fixează bacteriofagii:

Multiplu

358. Indicaţi sursa de infecţie în tifosul exantematic endemic:


Simplu
359. Indicaţi sursa de infecţie în tifosul exantematic epidemic:

Simplu

360. Indicaţi sursa de infecţie în tusea convulsivă:

Multiplu

361. Indicaţi taxonii intraspecifici: Multiplu


362. Indicaţi taxonii intraspecifici:

Multiplu

363. Indicaţi tehnica de însămânţare:


Simplu

364. Indicaţi tehnica de însămânţare: Simplu


365. Indicaţi tehnicile utilizate pentru diagnosticul bolilor parodontale:

Multiplu

366. Indicaţi testele cu ajutorul cărora se poate de depistat enteroxina stafilococică:

Multiplu

367. Indicaţi testele de determinare a genurilor din familia Enterobacteriaceae:

Multiplu

368. Indicaţi testele de determinare a speciilor din cadrul genurilor familiei Enterobacteriaceae: Multiplu
369. Indicaţi testele de determinare a speciilor din cadrul genurilor familiei Enterobacteriaceae: Multiplu
370. Indicaţi testele pozitive pentru genul Escherichia:

Multiplu

371. Indicaţi testele pozitive pentru Neisseria gonorrhoeae:

Simplu

372. Indicaţi testele pozitive pentru Neisseria meningitidis: Multiplu


373. Indicaţi testele pozitive pentru Staphylococcus aureus:

Multiplu

374. Indicaţi testele pozitive pentru Vibrio cholera biotipul eltor:

Multiplu

375. Indicaţi testul de diferenţiere a biovariantelor V.cholerae:

Simplu

376. Indicaţi timpul de creştere al B.pertussis pe mediul Bordet-Gengou:

Simplu

377. Indicaţi timpul de creştere al B.pertussis pe mediul geloză peptonată:

Simplu

378. Indicati tipul de bacterii care se va dezvolta în produsele conservate dacă rocedura de conservare nu a fost
respectată:

Simplu

379. Indicați tipul de celule care produc anticorpi: Simplu


380. Indicaţi tipul de colonii:

Simplu

381. Indicaţi tipul de hemoliză:

Simplu

382. Indicaţi titrul diagnostic al anticorpilor vibriocizi în holeră:

Simplu

383. Indicaţi titrul diagnostic în reacţia Widal:

Multiplu

384. Indicaţi titrul diagnostic semnificativ al anticorpilor aglutinanţi în holeră:

Simplu

385. Indicaţi toxinele elaborate de Staphylococcus aureus:

Multiplu

386. Indicaţi vectorul de transmitere a tifosului exantematic endemic: Simplu


387. Indicaţi vectorul de transmitere a tifosului exantematic epidemic:

Simplu

388. Indicaţi virusul cu genom ADN:

Simplu

389. Indicaţi virusurile ADN-asociate cu activitate oncogenă:

Multiplu

390. Indicaţi virusurile care aparţin familiei Picornaviridae:

Simplu

391. Indicaţi virusurile care aparţin genului Enterovirus:

Multiplu

392. Indicaţi virusurile care aparţin subfamiliei Alphaherpesvirinae:

Multiplu

393. Indicaţi virusurile care aparţin subfamiliei Betaherpesvirinae: Multiplu


394. Indicaţi virusurile care aparţin subfamiliei Gammaherpesvirinae:

Multiplu

395. Indicaţi virusurile care se transmit prin contact sexual:

Multiplu

396. Indicaţi, interacţiunea factorilor ce permit persistenţa microorganismelor în cavitatea orală:


Multiplu
397. Indicaţii microorganismele care domină microbiota orală: Multiplu
398. Microbiologia sanitară prevede investigaţiile personalului din urmatoarele instituţii: Multiplu
399. Microbiologia sanitară prevede investigaţiile personalului din urmatoarele instituţii:

Multiplu

400. Mumiţi imunoglobulina din imagine:

Simplu

401. Numiţi acceptorul final al electronilor de hidrogen în respiraţia aerobă a bacteriilor:

Simplu

402. Numiţi acceptorul final al electronilor de hidrogen în respiraţia anaerobă a bacteriilor:

Simplu

403. Numiţi agentul patogen al tifosului exantematic endemic: Simplu


404. Numiţi antibioticele care realizează efectul antimicrobian prin inhibiţia sintezei proteice:

Multiplu

405. Numiţi antibioticele care realizează efectul antimicrobian prin inhibiţia sintezei acizilor nucleici:

Multiplu

406. Numiţi antibioticele care realizează efectul antimicrobian prin inhibarea sintezei peretelui celular:

Multiplu

407. Numiţi antibioticele care realizează efectul antimicrobian prin alterarea permeabilităţii membranei citoplasmatice:

Multiplu

408. Numiţi aparatul din imagine:

Simplu

409. Numiţi bacteriile cu o rezistenţă mai sporită la acţiunea factorilor mediului ambiant: Simplu
410. Numiţi bacteriile cu o rezistenţă relativ mai înaltă la acţiunea factorilor de mediu:

Simplu

411. Numiți căile de sterilizare a mediilor de cultură care nu suportă temperaturi înalte:

Multiplu

412. Numiţi caracterele culturale caracteristice pentru Bordetella pertusis:


Multiplu

413. Numiţi cerinţele cărora mediile de cultură trebuie să corespundă:

Multiplu

414. Numiţi clasa de Ig care manifestă activitate antimicrobiană la nivelul mucoaselor:

Simplu

415. Numiţi clasa la care se atribuie imunoglobulina din imagine:

Simplu

416. Numiți cocii care se divid în două planuri reciproc perpendiculare:

Simplu

417. Numiți cocii care se divid în trei planuri reciproc perpendiculare: Simplu
418. Numiţi compuşii proteici prezenţi în peptonele comerciale:

Multiplu

419. Numiţi criteriile de diferenţiere a răspunsului imun primar de cel secundar:

Multiplu

420. Numiţi elementele de structură a bacteriofagului cu numărul 1, 2 şi 5:

Multiplu

421. Numiţi elementele de structură a bacteriofagului cu numărul 3 şi 6:

Multiplu

422. Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 1: Simplu


423. Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 4:

Simplu

424. Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 5:


Simplu
425. Numiţi elementul de structură cu numărul 11: Simplu
426. Numiţi elementul de structură cu numărul 1: Simplu
427. Numiţi elementul de structură cu numărul 1:

Simplu

428. Numiţi elementul de structură cu numărul 2: Simplu


429. Numiţi elementul de structură cu numărul 5:

Simplu

430. Numiţi elementul de structură cu numărul 6: Simplu


431. Numiţi elementul de structură cu numărul 8:

Simplu

432. Numiţi factorii care determină virulenţa microorganismelor patogene: Multiplu


433. Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:

Simplu

434. Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:

Simplu

435. Numiţi genul la care se atribuie microorganismele din micropreparat: Simplu


436. Numiţi grupele de medii de cultură în dependenţă de originea lor:

Multiplu

437. Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:

Simplu

438. Numiţi imunoglobulina din imagine:

Simplu

439. Numiţi maladia provocată de microorganismul din imagine (coloraţia Gram).


Simplu
440. Numiţi maladia provocată de microorganismul din imagine (coloraţia Ziehl-Neelsen). Simplu
441. Numiţi mecanismele care asigură transportul nutrienţilor prin membrana citoplasmatică:

Multiplu

442. Numiţi mediul de cultură din imagine: Simplu


443. Numiți metoda care permite distrugerea microflorei asporulate din substrat:

Simplu

444. Numiţi metoda care permite păstrarea îndelungată a microorganismelor prin congelarea acestora cu deshidratare
în vid:

Simplu

445. Numiţi metoda ce permite păstrarea microorganismelor prin răcirea bruscă la –70 grade C:

Simplu

446. Numiţi metoda de creare a condiţiilor de anaerobioză:


Simplu

447. Numiţi metoda de determinare a sensibilităţii la antibiotice reprezentată în imagine:

Simplu

448. Numiţi metoda de determinare a sensibilitaţii la antibiotice reprezentată în imagine:

Simplu

449. Numiţi metoda de determinare a sensibilităţii microorganismelor la antibiotice: Simplu


450. Numiţi metoda de distrugere a formelor vegetative de microorganisme din substrat:

Simplu

451. Numiţi metoda de sterilizare care se efectuează la 160 – 180 grade C:

Simplu

452. Numiți metoda de sterilizare care se efectuează la temperatura de 160-180 grade C: Simplu
453. Numiți metoda prin care se realizează distrugerea completă a microorganismelor din substrat la temperaturi mai
joase de 60°C:

Simplu

454. Numiţi metoda utilizată pentru distrugerea completă a microorganismelor din substrat la temperaturi mai mici de
Simplu
60 grade C:
455. Numiţi metodele de obţinere a peptonelor din produse proteice:

Multiplu

456. Numiţi metodele de obţinere a peptonelor din produse proteice: Multiplu


457. Numiţi metodele de sterilizare care se efectuează cu temperaturi de sub 100°C:

Simplu

458. Numiţi micropreparatul din imagine:

Simplu

459. Numiți partea din structura IgE responsabilă de fixarea pe mastocite și bazofile: Simplu
460. Numiţi particularităţile bacteriofagilor:

Multiplu

461. Numiţi particularităţile ce caracterizează tipul R de colonii:

Multiplu

462. Numiţi particularităţile ce caracterizează tipul S de colonii:

Multiplu

463. Numiţi particularităţile tulpinii microbiene:

Multiplu

464. Numiţi procedeele care se efectuează la etapa I de izolare a culturii pure de bacterii aerobe:

Multiplu

465. Numiţi procedeele care se efectuează la etapa I de izolare a culturii pure de bacterii anaerobe:

Multiplu

466. Numiţi procedeele care se efectuează la etapa II de izolare a culturii pure de bacterii anaerobe: Multiplu
467. Numiţi procedeele care se efectuează la etapa II de izolare a culturii pure de bacterii aerobe:

Multiplu

468. Numiţi procedeele care se efectuează la etapa III de izolare a culturii pure de bacterii anaerobe:

Multiplu

469. Numiţi procedeele care se efectuează la etapa III de izolare a culturii pure de bacterii aerobe:

Multiplu

470. Numiţi procedeele care se efectuează la etapa IV de izolare a culturii pure de bacterii anaerobe:

Multiplu

471. Numiţi produsul scindării peptonelor, prin evidenţierea căruia se face identificarea bacteriilor:

Simplu

472. Numiţi produsul scindării peptonelor, prin evidenţierea căruia se face identificarea bacteriilor:

Simplu

473. Numiţi proprietatea biochimică a bacteriilor determinată pe mediul de cultură prezentat în imagine:

Simplu

474. Numiţi reacţia serologică demonstrată în imagine: Simplu


475. Numiţi starea patologică caracterizată prin persistenţa şi multiplicarea bacteriilor în sânge:

Simplu

476. Numiţi sursele de nutrienţi pentru bacteriile din cavitatea bucală: Multiplu
477. Numiţi sursele de nutrienţi pentru bacteriile din cavitatea bucală: Multiplu
478. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:

Simplu

479. Numiţi testul serologic demonstrat în imagine: Simplu


480. Perioada sifilisului secundar se caracterizează prin:

Multiplu

481. Precizaţi afirmaţiile corecte: O anatoxină este o exotoxină modificată care:

Multiplu

482. Precizaţi calea de activare a complementului:

Simplu

483. Precizați denumirea ansamblului de măsuri prin care se evită contaminarea substratelor cu microorganisme din
mediului ambiant:

Simplu

484. Precizați denumirea procesului de distrugere a microorganismelor patogene din substratul infectat:

Simplu

485. Precizaţi etapa utilizată uneori în examenul bacteriologic pentru culturi aerobe: Simplu
486. Precizați în baza căror particularități fizice uleiul de imersie este utilizat în microscopia optică:

Simplu

487. Precizați la ce vârstă se inoculează pentru prima dată vaccinul contra hepatitei virale B:

Simplu

488. Precizaţi noţiunea care indică prezenţa tranzitorie a bacteriilor în sânge fără multiplicare:

Simplu

489. Precizați particularitățile reacțiilor de hipersensibilitate de tip IV:

Multiplu

490. Precizați perioada de timp în care devin detectabili în ser anticorpii specifici după un stimul antigenic primar:

Simplu

491. Precizați perioadele indicate pentru imunizarea primară cu vaccinul ADTP:

Multiplu

492. Selectaț moleculele de ADN extracromozomial:

Simplu

493. Selectați bacteriile care sunt lipsite de peretele cellular:


Simplu

494. Selectaţi afimatia corectă despre culturile bacteriene în faza de declin: Simplu
495. Selectaţi afirmaţia ce corectă despre culturile bacteriene în faza exponenţială:

Simplu

496. Selectați afirmațiile corecte despre lizozim:

Simplu

497. Selectaţi afirmaţiile corecte despre reacţia de precipitare:

Multiplu

498. Selectaţi agentii infectiosi compusi din acid nucleic:


Simplu

499. Selectaţi agentii infectiosi compusi din proteine:


Simplu

500. Selectați bacteriile ce posedă mobilitate:

Simplu

501. Selectaţi bacteriile cu perete defectiv:

Multiplu

502. Selectați caracterele specifice exotoxinelor bacteriene:

Multiplu

503. Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus: Multiplu


504. Selectați caracteristici specifice genului Mucor:

Multiplu

505. Selectați caracteristici specifice genului Penicillium:

Multiplu

506. Selectați caracterul specific pentru IgA de la nivelul mucoaselor (sIgA):

Simplu

507. Selectați caracterul specific pentru IgM:

Simplu

508. Selectati care din urmatoarele microorganisme sunt mai inferioare decât virusurile:

Simplu

509. Selectati care din urmatoarele microorganisme sunt mai inferioare decât virusurile: Simplu
510. Selectaţi care element de structură nu este prezent la procariote:

Simplu

511. Selectaţi care reagent suplimentar spre deosebire de restul mediilor multitest, conţine mediul Olkeniţki:

Simplu

512. Selectaţi cărui grup de microorganisme aparţin bacteriile patogene: Simplu


513. Selectați celulele imunocompetente:

Multiplu

514. Selectați clasa de Ig care are cea mai joasă rată de prezență în serul sangvin:

Simplu

515. Selectaţi clasa de Ig care indică un răspuns imun secundar:

Simplu

516. Selectați clasa de Ig care prevalează cantitativ în serul sangvin:

Simplu

517. Selectați cocii cu aranjare în perechi sau solitari:


Simplu

518. Selectați coloranții bazici utilizați în microbiologie:

Multiplu

519. Selectaţi componentele care se conţin în mediul de cultură Endo:

Multiplu

520. Selectați componentele de structură ale sporului: Multiplu


521. Selectaţi componentele necesare pentu efectuarea reacţiei de fixare a complementului cu scop de seroidentificare: Multiplu
522. Selectaţi componentele necesare pentu efectuarea reacţiei de fixare a complementului cu scop de serodiagnostic: Multiplu
523. Selectaţi componentele necesare pentu efectuarea reacţiei de hemaglutinare indirectă cu scop de serodiagnostic: Multiplu
524. Selectaţi compoziția chimică a peretelui celular:

Multiplu

525. Selectați compoziția chimică a supercapsidei virale:

Multiplu

526. Selectaţi condiţiile optime de cultivare a bacteriilor carboxifile:

Simplu

527. Selectaţi definiţia dezinfecţiei:

Simplu

528. Selectaţi definiţia imunităţii artificiale active:

Simplu

529. Selectaţi definiţia imunităţii artificiale pasive:

Simplu

530. Selectaţi definiţia sterilizării:

Simplu

531. Selectaţi denumirea măsurilor orientate spre nimicirea microorganismelor patogene în diferite obiecte ale mediului Simplu
şi produse patologice de la bolnavi:

532. Selectaţi disciplinile microbiologice:

Multiplu

533. Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip I (anafilactice):

Simplu

534. Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip IV:

Simplu

535. Selectați elemente de structură caracteristice fungilor: Multiplu


536. Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:

Multiplu

537. Selectați elemente facultative ale celulei bacteriene:

Multiplu

538. Selectați elemente specifice celulelor eucariote:

Multiplu

539. Selectați elemente specifice celulelor procariote: Multiplu


540. Selectați elementele de structură ale unui monomer de Ig:

Simplu

541. Selectați elementele de structură ale virusurilor complexe:

Multiplu

542. Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea bacteriilor:

Multiplu

543. Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea microorganismelor:

Multiplu

544. Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea microorganismelor:

Multiplu

545. Selectați elementele de structură specifice virusurilor:

Multiplu

546. Selectaţi elementele de studiu a microbiologiei sanitare:

Multiplu

547. Selectați elementele facultative ale celulei bacteriene: Multiplu


548. Selectați elementele neprmanente de structură a celulei bacteriene: Multiplu
549. Selectați elementele neprmanente de structură a celulei bacteriene:

Multiplu

550. Selectaţi elementul de structură care lipseşte la procariote:

Simplu

551. Selectaţi elementul de structură ce manifestă fenomenul de metacromazie:

Simplu

552. Selectati elementul de structură ce NU este specific pentru celulele procariote:

Simplu

553. Selectați elementul permanent al celulei procariote:

Simplu

554. Selectaţi enzimele care participă în reacţiile de oxidare biologică:

Simplu

555. Selectați etapele de interacţiune a virusului cu celula gazdă: Multiplu


556. Selectați etapele de interacţiune a virusului cu celula gazdă:

Multiplu

557. Selectați factorii de patogenitate ai bacteriilor:

Multiplu

558. Selectați factorul care NU are funcție de barieră antimicrobiană:

Simplu

559. Selectaţi forma acelulara de microorganisme:

Simplu

560. Selectați forma încurbată (spiralată) de bacterii:

Simplu

561. Selectați forma spiralata de bacterii:

Simplu

562. Selectați forme sferice de bacterii: Multiplu


563. Selectați formele sferice de bacterii:

Multiplu

564. Selectaţi formle acelulare de microorganisme: Simplu


565. Selectaţi formula antigenică corespunzătoare pentru Salmonella Typhimurium:

Simplu

566. Selectați funcțiile flagelilor: Multiplu


567. Selectați funcțiile flagelilor:

Multiplu

568. Selectați funcțiile peretelui celular:

Multiplu

569. Selectați funcțiile pililor:

Multiplu

570. Selectați funcțiile specifice acizilor lipotechoici:

Multiplu

571. Selectaţi genurile care aparţin familiei Orthomyxoviridae:

Multiplu

572. Selectaţi genurile care aparţin familiei Paramyxoviridae:

Multiplu

573. Selectaţi grupe în care se clasifică bacteriile în dependenţă de sursa de energie şi carbon: Multiplu
574. Selectaţi grupe în care se clasifică bacteriile în dependenţă de sursa de energie şi carbon:

Multiplu

575. Selectaţi grupele de medii de cultură după consistenţă:

Multiplu

576. Selectaţi indicatorii chimici utilizaţi pentru controlul eficienţei sterilizării cu aer fierbinte:

Multiplu

577. Selectaţi indicatorii chimici utilizaţi pentru controlul eficienţei sterilizării prin vapori fluenţi sub presiune:

Multiplu

578. Selectaţi indicatorii de control a eficienţei sterilizării cu fidelitate mare:

Simplu

579. Selectaţi indicatorii de control a eficienţei sterilizării:

Multiplu

580. Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Hiss:

Multiplu

581. Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Kligler: Multiplu


582. Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Levine:

Multiplu

583. Selectaţi limitele de temperaturi la care bacteriile mezofile cresc şi se multiplică:

Simplu

584. Selectaţi limitele de temperaturi la care bacteriile termofile cresc şi se multiplică:

Simplu

585. Selectaţi mediile de cultură de îmbogăţire:

Multiplu

586. Selectaţi mediile de cultură diferenţial-diagnostice:

Multiplu

587. Selectaţi mediile de cultură elective:

Multiplu

588. Selectaţi mediile de cultura utilizate pentru studierea activitatăţii enzimatice a bacteriilor:

Simplu

589. Selectaţi mediul de cultură de îmbogăţire: Simplu


590. Selectaţi mediul de cultură de transport:

Simplu

591. Selectaţi mediul de cultură diferenţial-diagnostic:

Simplu

592. Selectaţi mediul de cultură special:

Simplu

593. Selectaţi mediul de cultură utilizat pentru determinarea activitatii proteolitice:

Simplu

594. Selectaţi mediul de cultură utilizat pentru evidenţierea activităţii zaharolitice a bacteriilor:

Simplu

595. Selectați metoda de evidențiere a sporilor:

Simplu

596. Selectați metoda de preferință utilizată pentru sterilizarea mediilor de cultură uzuale: Simplu
597. Selectați metoda directă de diagnostic a maladiilor infecțioase:

Simplu

598. Selectați metoda fracţionată de sterilizare:

Simplu

599. Selectați metoda indirectă de diagnostic a maladiilor infecțioase:

Simplu

600. Selectați metoda indirectă de evidențiere a sporilor:

Simplu

601. Selectați metodele complexe de colorare:

Multiplu

602. Selectaţi metodele de eliberare a virionilor din celula gazdă:

Multiplu

603. Selectați metodele de evidențiere a peretelui celular:

Multiplu
604. Selectaţi metodele de izolare a anaerobilor:

Multiplu

605. Selectaţi metodele de sterilizare a mediilor de cultură care nu suportă temperaturi înalte:

Multiplu

606. Selectaţi metodele de sterilizare cu caldură uscată:

Multiplu

607. Selectați metodele indirecte de studiere a flagelilor:

Multiplu

608. Selectati mi/o care este dependent absolut de oxigenul din aer pentru crestere

Multiplu

609. Selectati mi/o care pot oxida substraţele în prezenţa oxigenului şi fermenta în absenţa lui:

Simplu

610. Selectaţi microorganismele care conțin un strat gros de peptidoglican in peretele celular:
Simplu
611. Selectați microorganismele care poseda flageli externi:

Simplu

612. Selectați microorganismele de formă spiralată:

Simplu
613. Selectați microorganismele procariote:

Simplu

614. Selectați particularitațile bacteriilor grampozitive:

Multiplu

615. Selectați particularitațile biologice specifice micetelor:

Multiplu

616. Selectați particularitățile imunității artificiale active:

Multiplu

617. Selectați particularitățile imunității artificiale pasive:

Multiplu

618. Selectaţi particularităţile infecţiei litice:

Multiplu

619. Selectaţi pH optim al mediilor de cultură:

Simplu

620. Selectaţi preparatele biologice - eubiotice:

Multiplu
621. Selectați primul reactiv utilizat în colorația Ziehl-Neelsen:

Simplu

622. Selectați proprietatea lipidului A:

Simplu

623. Selectați proteina specifică cililor:

Simplu

624. Selectați proteina specifică flagelilor:

Simplu

625. Selectați reactivele utilizate în colorația Gram:

Multiplu

626. Selectați reactivul ce NU se utilizeză in colorația Aujeszky:

Simplu

627. Selectaţi reagentul utilizat pentru evidenţierea hidrogenului sulfurat format de către bacterii:

Simplu

628. Selectaţi regimul la care se efectuează tindalizarea:

Simplu
629. Selectaţi regimurile de temperaturi la care se realizează sterilizarea în autoclav:

Multiplu

630. Selectați serurile imune care se dozează în unităţi de acțiune:

Multiplu

631. Selectaţi speciile pentru care este caracteristică sporogeneza:

Multiplu

632. Selectați structura responsabilă de adeziunea bacteriilor:

Simplu

633. Selectaţi tipul de bacterii cu peretele celular din imagine:

Simplu
634. Selectați tipurile de laboratoare în dependență de destinația lor:

Multiplu

635. Selectați tipurile de laboratoare microbiologice în funcţie de destinația lor:

Multiplu

636. Selectați tipurile de pili bacterieni:

Multiplu

637. Selectați tipurile de plasmide bacteriene:

Multiplu

638. Selectați tipurile de seruri imune curative după destinație:

Multiplu

639. Selectați unități de masură utilizate pentru microorganisme:

Multiplu

640. Selectați vaccinul care NU este inclus în Calendarul de vaccinări obligatorii:

Simplu
641. Selectați vaccinurile vii atenuate:

Multiplu

642. Selectați valorea practica a metodei simple de colorare:

Multiplu

643. Utilizând curba dezvoltării unei culturi bacteriene periodice selectaţi faza în care celulele bacteriene cresc în
dimensiuni, dar nu se multiplică:

Simplu

644. Utilizând curba dezvoltarii unei culturi bacteriene periodice selectaţi faza în care celulele manifestă sensibilitate
maxima la antibiotice:

Plus întrebările de la totalizarile susţinute în SIMU


Totalizarea 1
..
Identificați elementul de care se leagă C1 pentru a iniția calea clasică de activare a complementului:
a)antigenul
b)factorul B
x c)complexul antigen IgG
d)lipopolizaharid bacterian
e)Agregat de IgG
Indicați cum se numește lipsa răspunsului imun la antigene proprii:
x a)toleranta
b)anergie
c)memorie
d)imunitate naturala
e)hipersensibilitate
Indicaţi actiunile complementului:
a)are actiune sporocida
x b)este un complex de alfa beta gama globuline
x c)este sintetizat de celulele hepatice si splenice
d) este un factor umoral specific de rezistenta a macroorg
e)este un factor cellular nespecif de rezistenta a macroorg
Indicaţi acţiunile complementului: acţiune chemotactică acţiune litică pe anumite cellule
a)
Indicaţi actiunele complementului:
a)are actiune sporocida
x b)este un complex de alfa beta gama globuline
x c)este sintetizat de celulele hepatice si splenice
x d) este un factor umoral nespecific de rezistenta a macroorgamismelor
e)este un factor cellular nespecif de rezistenta a macroorg
Indicaţi acţiunile complementului:
x a)actiune litica
x b)imuno aderenta
x c)opsonizarea bacteriilor
x e)actiune citolictica
X f)activarea limfocitelor B
Indicaţi adjuvanţii care întră în componenţa vaccinurilor:
x a) mertiolatii
b) particule de celuloza
x c) hidroxidul de aluminiu
d)particule de latex
x e)compusi polioxidonici

Indicaţi adjuvanţii care întră în componenţa vaccinurilor:


a)eritrocite de berbec
x b)fosfat de aluminiu
x c)hidroxid de aluminiu
d)particule de latex
x e)ribozomi bacterieni
Indicaţi afirmaţiile corecte despre prostoglandine:
a)
Indicaţi afirmaţiile corecte:
a)
Indicaţi antigenele celulei eucariote (Ag de histocompatibilitate):
x a)HLA cl 1
x b)HLA Cl 2
x c)MHC Cl 3
Indicaţi antigenele celulei eucariote (Ag de histocompatibilitate):
a)
Indicaţi antigenele cu cea mai mare putere imunogenă:
X a)superantigene
Indicaţi antigenul termostabil caracteristic bacteriilor gramnegative:
X a)Antigenul O
b)Antigenul K
c)Antigenul Vi
d)Antigenul H
e Antigenul F
Indicaţi bolile cauzate de complexe imune:
a)
Indicaţi caracteristicele imunoglobulinelor:
a)
Indicaţi caracteristicele imunoglobulinelor:
a)
Indicaţi celulele fagocitare care predomină în stadiul subacut sau cronic al infecţiilor:
X a)Leucocitele-PMN
X b)macrofagele
Indicați compoziția chimică a moleculei de imunoglobulină:
a)protein
b)carbohidrat
x c)glicoproteina
d)acid gras
e)complex lipopolizaharid
Indicați cu ce scop se utilizează reacţia de hemoliză:
a)depistarea antigenelor virale
b)depistarea antigenelor corpuscular
x c)titrarea complementului din serul sangvin
d)determinarea anticorpilor incomplete
x e)efecturarea reactiei de fixare a complementului
Indicaţi de ce este condiţionată antigenicitatea:
a)
Indicaţi definiţia anticorpilor incompleţi:
a)anticorpi ce poseda 2 centre active,paralizeaza determinantele antigenice formind macroagregate
x b)anticorpii ce au un singur centru activ,paralizeaza determinantele antigenice,dar nu formeaza macroagregate
c)anticorpii ce poseda 3 centre active,paralizeaza determinantele antigenice,formind macroagregate
d)anticorpii ce poseda 4 centre active, determinantele antigenice,formind macroagregate
e)anticorpii ce poseda 5 centre active, determinantele antigenice,formind macroagregate
Indicați efectele biologice realizate de IgE:
a)neutralizarea toxinelor bacteriene
x b)opsonizarea helmintilor
c)opsonizarea bacteriilor
d)neutralizarea virusurilor
x e)degranularea mastocitelor
Indicați efectele biologice realizate de IgG:
x a)neutralizarea toxinelor bacteriene
b)opsonizarea helmintilor
x c)opsonizarea bacteriilor
x d)neutralizarea virusurilor
e)degranularea mastocitelor
Indicați efectorii contra microorganismelor intracelulare:
a)anticorpii
x b)limfocitele Tc
c)C3b
d)C1q
e)complexul de atac membranar
Indicaţi elementele utilizate în calitate de purtător pasiv al antigenelor moleculare:
a)trombocite
x b)hematii
c)leucocite
x d)particule de celuloza
x e)particule de latex
Indicați enzimele de patogenitate bacteriene:
a)dehidrogenaza
x b)AND-aza
x c)neuraminidaza
d)hemaglutinina
x e)elastaza

Indicați enzimele de patogenitate bacteriene:


x a)IgA-proteaza
x b)colagenaza
c)lizozima
x d)hialorunidaza
x e)fibrinolizina
Indicați factorii imunității naturale (rezistenței nespecifice):
a)limfocitele B si T
x b)tegumentul si mucoasele intact
c)anticorpii anormali
x d)sistemul complement
x e)lizozima
Indicaţi factorii nespecifici a primei linii de apărare a macroorganismului:
x a)tegumentul
x b)mucoasele
x c)ganglioni limfatici
d)IgA
e)IgG

Indicaţi factorii nespecifici umorali de rezistenţă a macroorganismului:


a)IgG
x b)leucinele
x c)properdina
d)IgM
e)celulele fagocitare
Indicaţi factorii nespecifici umorali de rezistenţă a macroorganismului:
x a)opsoninele
b)IgM
c)IgG
x d)Interferonul
e)celulele fagocitare
Indicaţi factorii umorali care asigură rezistenţa nespecifică (imunitatea înnăscută):
a)IgM
b)limfocitele B
x c)sistemul complement
x d)properdina
x e)B x-lizinele
Indicaţi factorii umorali de apărare nespecifică:
a)IgM
b)limfocitele B
x c)sistemul complement
x d)properdina
x e)B-lizinele
Indicați fracția de inițiere a activării complementului pe cale alternativă:
a)C2
b)C4
c)C4b
d)C5a
x e)C3
Indicați la ce tip de antigen se referă moleculele de Ig care au epitopi identici:
x a)izotip
b)heterotip
c)haptena
d)idiotip
Indicaţi locul amplasării pe anticorpi a receptorilor pentru proteina A:
a)

Indicați manifestările clinice ale hipersensibilităţii imediate de tip I:


x a)astmul bronsic
b)boala serului
c)artrite reumatoide
x d)socul anafilactic
x e)urticaria

Indicaţi mecanismele prin care adjuvanţii intensifică răspunsul imun:


a)
Indicați natura majorității fracțiilor complementului:
a)glicolipide
b)citokine
x c)enzime
d)hormonii
e)anticorpii
Indicați particularitățile anatoxinelor:
a)stimuleaza imunitate antimicrobiana
x b)stimuleaza imunitate antitoxica
x c)sunt imunogene
d)nu poseda antigenitate
x e)sunt lipsite de toxicitate
Indicați particularitățile unui superantigen:
x a)este de natura proteica
x b)este capabil sa stimuleze 10-40% de limfocite T
c)este capabil sa stimuleze 10-40% de limfocite B
x d)determina procese imunopatologice
e)induce o imunitate de lunga durata
Indicați particulele care pot fi utilizate ca purtătoare de antigen în reacțiile serologice:
x a)hematii de berbec
b)stafilococi cu proteina A
c)trombocite
d)ribozomi
x e)particole de latex
Indicați proprietatea anticorpilor care NU este dependentă de structura fragmentului Fc:
a)capacitatea de a traversa placenta
b)capacitatea de a fixa complementul
c)izotipul
x d)afinitatea pentru antigen
e)afinitatea pentru mastocite
Indicaţi reacţia care se manifestă în prezenţa complementului:
a)hemaglutinare
b)Imunofluorescenta
x c)hemoliza
d)precipitare
e)inhibare a hemaglutinarii
Indicaţi reacţia serologică prezentată în imagine:

Indicaţi reacţiile de hipersensibilizare de tip III(Arhus)


x a)Ig si Ac se afla suspendati in umorile organismului
x b)interactiunea are loc in umori cu formarea de complexe immune
Indicați reacțiile serologice cu participarea complementului:
a)hemaglutinarea indirecta
x b)hemoliza
c)imunofluorescenta indirect
x d)fixarea a complementului
x e)bacterioliza
Indicaţi stările care se atribuie la hipersensibilitatea cu complexe imune Ag-Ac:
a)
Indicaţi structurile nerecunoscute de macroorganism ca proprii:
X a)tumorale
Indicați substanța utilă în stimularea răspunsului imun:
X a)adjuvantul
b)antiserul
c)antigenul purificat
d)haptena
e)imunoglobulina
Indicaţi tipurile de desensibilizare:
a)
Indicaţi titrul diagnostic în reacţia prezentată în imagine:

Indicați toxinele bacteriene citotoxice:


a) )hemolizina
x b)toxina tetanica
c)leucocidina
x d)toxina holerica
x e)toxina difterica
Indicaţi, ce poate fi evaluat pe baza raportului celulelor T helper/T supresoare:
a)
Numiţi criteriile de diferenţiere a răspunsului imun primar de cel secundar:
a)gelatin
b)lipoproteine
x c)albumoze
x d)aminoacizi
x e)polipeptide

Numiţi criteriile de diferenţiere a răspunsului imun primar de cel secundar:


a)originea antigenului
x b)durata perioadei latentei
x c)viteza sintezei anticorpilor specifici
x d)titrul anticorpilor sintetizati
x e)izotipul de imunoglobuline sintetizat initial
Numiţi denumirea hipersensibilităţii de tip II:
X a)reactii citotoxice-citolitice

Numiţi factorii care determină virulenţa microorganismelor patogene:


x a)toxigeneza
b)sporogeneza
c)proprietatile fermentive
x d)capsulogeneza
x e)invazivitatea

Numiţi reacţia utilizată în depistarea antigenelor solubile:


a)bacterioliza
b)imobilizare
c)hemaglutinare
d)imunofluorescenta
x e)precipitare
Precizați avantajele vaccinurilor vii atenuate:
a)nu exista restrictii in utilizare
b)pot fi pastrate in timp indelungat
x c)induc imunitate eficenta si de lunga durata
x d)se multiplica in organismul vaccinat
e)induc doar imunitate locala
Precizaţi calea de activare a complementului:
x a)alternative
b)acida mixta
x c)clasica
d)butilen-glicolitica
e)glicolica
Precizați la ce vârstă se inoculează pentru prima dată vaccinul contra hepatitei virale B:
a)2-4 zile
X b)24ore
c)o luna
d)doua luni
e)12 luni
Precizați substanţele biologic active care se elimină în organismul uman sensibilizat în urma administrării serurilor
imune heteroloage:
a)complementul
b)lizozimul
x c)histamine
x d)serotonina
x e)prostaglandine
Selectați afirmațiile corecte despre lizozim:
a)este o structura citoplasmatica
b)activeaza complementul
c)este o enzima proteolitica
x d)descompune catena glicanica din peptidoglican
e)este eliberat masticate

Selectați afirmațiile corecte despre lizozim:


a)gama globulina
x b)este o enzima
x c)distruge peptidoglicanul din peretele cellular al bacteriilor
x d)hidrolizeaza peretele celulalar al bacteriilor formind sferoplasti si proto plasti
x e)se sintetizeaza de cellule mononucleare si polinucleare
Selectaţi afirmaţiile corecte despre reacţia de inhibare a hemaglutinării:
X a)in reactia pozitiva hematiile se sedimentiaza in forma de buton
X b)usual se utilizeaza pentru identificarea virusurilor hemoglutinantei
Selectați avantajele reacţiei de hemaglutinare indirectă în raport cu reacţia de aglutinare:
a)se efectuiaza pe lama
x b)este mai sensibila
x c)este mai rapida
d)se citeste peste 3-5min.
x e)este mai demonstrativa

Selectați caracterele specifice exotoxinelor bacteriene:


a)sunt eliberate doar de bacterii G+
x b)sunt de origine proteica
x c)manifesta specificitate de actiune
x d)sunt imunogene
e)actioneaza local
Selectați celulele imunocompetente:
x a)limfocitele T
x b)Limfocitele B
c)macrofagele
d)celulele K
e)celulele NK
Selectați clasa de Ig care are cea mai joasă rată de prezență în serul sangvin:
a)IgA
b)IgG
c)IgD
d)IgM
x e)IgE

Selectaţi componentele necesare pentu efectuarea reacţiei de fixare a complementului cu scop de


seroidentificare:
x a)serul pacientului
b)suspensia microbiana de indentificat
c)ser imun
x d)hematii de berbec
x e)ser hemolytic antioaie
Selectaţi componentele necesare pentu efectuarea reacţiei de fixare a complementului cu scop de serodiagnostic:
x a)serul pacientului
b)suspensia microbiana de identificat
c)ser imun
x d)complement de cobai
x e)diagnosticum

Selectaţi componentele necesare pentu efectuarea reacţiei de hemaglutinare indirectă cu scop de serodiagnostic:
x a)godeuri unei placi din polistiren
x b)hematiile
x c)particole de latex
x e)cristale de cholesterol
Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip I (anafilactice):
a)IgA
b)IgM
c)IgG
x d)IgE
e)IgD

Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip IV:


a)limficitele B
x b)limfocitele T
c)IgA
d)IgG
e)IgM

Selectați efectul care NU se produce la pătrunderea repetată a unui alergen în cazul unei reacții de
hipersensibilitate de tipul I:
x a)legarea IgG de mastocite prin intermediul Fc
b)degranularea mastocitelor sensibilizate
c)eliberarea/secretia histamine
d)contractia musculaturii netede
e)vasodilatarea

Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea microorganismelor:


Capsula
Peretele cellular
Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea microorganismelor:
Fimbriile
Glicocalixul
Selectați factorii implicați în reacţiile de hipersensibilitate de tipul I:
X a)enzime
X b)prostaglandine
X c)leucotriene
X e)factorul trombocitactivant
Selectați factorii structurali de patogenitate ai bacteriilor:
x a)factori de structura
b)factori biochimici
c)factori enzimatici
x d)factori toxici
e)factori de transport
Selectați factorul care NU are funcție de barieră antimicrobiană:
a)tegumentul
b)mucusul
c)acidul gastric
x d)amilaza salivara
e)microflora intestinala
Selectați mecanismul prin care leucocitele polimorfonucleare atacă bacteria:
a)in exclusivitate prin mecanisme oxygen-dependente
b)in exclusivitate prin mecanisme oxygen-independente
x c)prin fagocitoza
d)prin secretia complementului
e)prin secretia interferonilor
Selectaţi proprietăţile unui antigen incomplet:
x a)nu poseda imunogenitate
b)este de natura proteica
x c)masa moleculara mai mica de 10kD
d)poseda imunogenitate
x e)poseda antigenitate
Selectați reacțiile imunologice care posedă sensibilitate mai înaltă:
a)de aglutinare in tuburi
x b)imunoflorescenta Coons
x c)radioimuna
x d)imunoenzimatica
Selectați substanța care NU este secretată de limfocitul Th activat:
x a)interleukina 1
b)interleukina 2
c)inerleukina 4
d)interleukina 10
e)interferonul gamma
Selectați vaccinurile vii atenuate:
x a)BCG
b)Anti-hepatita B
x c)Anti-oreion
x d)Anti-rujeola
e)Anti-pneumococic
Selectați vaccinurile vii atenuate:
x a)BCG
b)anti-hepatita B
x c)anti-oreion
x d)anti-ruijeola
e)anti-pneumococic
Totalizarea 2
Indicaţi bacteriile aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele periapicale:
x a) Eubacterium spp.
b) Hafnia spp.
c) Erwinia spp.
x d) Prevotella spp.
x e) Actinomyces spp.
Indicaţi bacteriile aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele periapicale:
a) Proteus spp
x b) Veillonella spp.
x c) neiserii nepretenţioase
d) neiserii pretenţioase
x e) Propionibacterium spp.
Indicaţi bacteriile aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele periapicale:
a) Kluyvera spp.
b) Erwinia spp.
x c) streptococi α- hemolitici
x d) streptococi β- hemolitici
x e) Staphylococcus aureus

Indicaţi bacteriile anaerobe asociate infecţiilor endodontice:


x a) Lactobacillus spp.
x b) Veollonella spp.
c) Kluyvera spp.
x d) Eubacterium spp.
e) Escherichia spp.

Indicaţi bacteriile anaerobe asociate infecţiilor endodontice:


x a) neiserii nepretenţioase
x b) streptococi α- hemolitici
c) Proteus spp.
d) Citrobacter spp.
e) Enterobacter spp.

Indicaţi bacteriile facultativ anaerobe asociate infecţiilor endodontice:


Indicaţi căile principale prin care microorganismele pot invada pulpa dentară:
x a)acces direct,
x b)calea pulpoparodontal.
x c) calea sanguine.
d)acces indirect
e)nu au acces

Indicaţi caracteristicile grupului bacteriilor coliforme:


x a) nesporulaţi
x b) gramnegativi
x c) oxidazonegativi
d) cultivă pe geloză peptonată alcalină
x e) scindează glucoza pîna la A şi G
Indicaţi caracteristicile grupului bacteriilor coliforme:
X a) nesporulaţi
X b) gramnegativi
X c) oxidazonegativi
d)grampozitivi
x e) scindează glucoza pina la A şi G

Indicaţi factorii care contribuie la eliminarea microorganismelor din cavitatea orală:


x a) nutrienţii
x b) pătrunderea microorganismelor în cavitatea bucală
x c) retenţia microorganismelor în cavitatea bucală
x d) eliminarea microorganismelor din cavitatea bucală
e) sexul
Indicaţi factorii care contribuie la eliminarea microorganismelor din cavitatea orală:
=secreţia salivară sau fluidul crevicular
= forţele de masticaţie
=acţiunea abrazivă a alimentelor
= igiena orală

Indicaţi factorii celulari de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale:


=leucocitele polimorfonuleare (polimorfonuclearele)
=macrofagii

Indicaţi factorii necesari pentru multiplicarea microorganismelor orale:


= prezenţa nutrienţilor asimilabili
=Eh-ul şi pH-uI adecvat
=interacţiunile bacteriene,

Indicaţi factorii umorali de rezistenţă nespecifică de la nivelul cavităţii orale:

=Sint prezenti in saliva si lichidul gingival.

In saliva:
>lizozimul
>lactoferina
>sistemul peroxidaza
>sistemele tampon salivare

In lichidul gingival/crevicular/sulcular:
>complementul
>anticorpii din clasa IgG
Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozonefermentativi:
a) Klebsiella
x b) Pseudomonas
c) Proteus
d) Morganella
x e) Acinetobacter

Indicaţi genurile de bacili gram-negativi glucozofermentativi:


x a) Proteus
b) Pseudomonas
x c) Serratia
d) Acinetobacter
x e) Morganella

Indicaţi genurile oxidazo-negative:


a) Plesiomonas
x b) Morganella
c) Aeromonas
x d) Citrobacter
e) Pseudomonas
Indicaţi genurile oxidazo-pozitive:
a) Klebsiella
b) Proteus
x c) Vibrio
d) Escherichia
x e) Pseudomonas
Indicaţi infecţiile bacteriene în care apa serveşte ca factor de transmitere:
x a) dizenteria
x b) holera
c) difteria
x d) febra tifoidă
e) tusea convulsivă

Indicaţi infecţiile bacteriene în care apa serveşte ca factor de transmitere:


a) [x] dizenteria
b) [x] holera
d) [x] febra tifoidă
b) [x] hepatita virala A
d) [x] poliomielita

Indicaţi infecţiile virale ale ţesuturilor orale moi:


Indicaţi infecţiile virale sistemice în cadrul cărora pot apărea manifestări orale:
x a)rujeola
b) sifilisul
x c) parotidita epidemică
d) tuberculoza
x e) mononucleoză infecţioasă

Indicaţi infecţiile virale sistemice în cadrul cărora pot apărea manifestări orale:
x a) tuberculoza
b) rujeola
x c)lepra
x d) bejelul
e)mononucleoza infecţioasă

Indicaţi metodele utilizate pentru determinarea indicelui şi titrului coli:


a)metoda alergică
x b) metoda membranelor filtrante
c)metoda biologică
x d)metoda titrării
e)microscopică

Indicaţi microorganismele incluse în grupul bacteriilor coliforme:


x a)Enterobacter spp.
b) Proteus spp.
x c)Klebsiella spp.
X d)Escherichia spp.
x e)Citrobacter spp.

Indicaţi microorganismele sanitaro-indicatorii ce caracterizează starea sanitară a apei potabile:


x a)stafilococi
x b)bacteriile coliforme
x c)enterococi
d)C.perfringens
e)microorganisme termofile

Indicaţi microroganismele sanitaro-indicatorii ce caracterizează starea sanitară a aerului:


a) bacterii coliforme
b)Proteus spp.
x c)streptococci
x d)stafilococi
e)C.perfringens

Indicaţi principiile care trebuie respectate în efectuarea investigaţiilor sanitaro-microbiologice:


a)recoltarea unică a probelor
x b)recoltarea repetată a probelor
x c)efectuarea investigaţiilor în serie (din diferite sectoare)
x d)recoltarea, conservarea şi expedierea corectă a probelor
e)utilizarea metodelor nestandarde de investigare
Indicaţi principiile care trebuie respectate în efectuarea investigaţiilor sanitaro-microbiologice:
x a) motivarea concluziilor despre starea sanitară a elementului examenat
x b)responsabilitatea medicilor pentru exactitatea investigaţiilor
x c)aprecierea datelor în colaborare cu rezultatele examenului igienic
x d)utilizarea metodelor standarde de investigare
e)recoltarea probelor nu se face repetat

Indicaţi proprietăţile culturale caracteristice pentru Escherichia coli:


a) cresc bine pe mediul Ploskirev
b) formează colonii lactozonegative pe mediile Endo şi Levine
x c) formează colonii lactozopozitive pe mediul Endo
d) pe geloză peptonată formează colonii de formă "M"
e) numai unele serogrupe cresc pe mediul Ploskirev şi formează colonii lactozonegative

Indicaţi regimul de termostatare a probelor de apă pentru determinarea numărului total de microorganisme, în
cazul selectării unei surse noi de aprovizionare cu apă:
X a) l20-22°C timp de 48 de ore
x b) 37°C timp de 24 de ore
c) 42°C timp de 24 de ore
d) 42°C timp de 48 de ore
e) 37°C timp de 72 de ore
Indicaţi situsurile protectore din cavitatea orală, care permit retenţia bacteriilor:

Indicaţi specia care reprezintă un important indicator microbiologic al contaminării aerului cu secreţii
rinofaringiene:
x a) S.aureus
b) S.dysenteriae
c) C.diphtheriae
d) M.tuberculosis
e) E.coli
Indicaţi speciile de bacterii aerobe/facultative frecvent izolate din abcesele periapicale:

Indicaţi speciile de bacterii anaerobe frecvent izolate din abcesele periapicale:


a) [x] Eubacterium spp.
d) [x] Prevotella spp.
e) [x] Actinomyces spp.
b) [x] Veillonella spp.
c) [x] neiserii nepretenţioase
e) [x] Propionibacterium spp.
c) [x] streptococi α- hemolitici
d) [x] streptococi β- hemolitici
e) [x] Staphylococcus aureus
Indicaţi tehnicile utilizate pentru diagnosticul bolilor parodontale:

Indicaţi, interacţiunea factorilor ce permit persistenţa microorganismelor în cavitatea orală:


x a) factorii de retentie
b)factorii de crestere
c)factorii de inmultire
x d) factorii de eliminare
e)factorii de lezare

Indicaţii microorganismele care domină microbiota orală:


X a)bacterii
x b)levuri
c)stafilococi
d)meningococi
e)leprae

Numiţi sursele de nutrienţi pentru bacteriile din cavitatea bucală:

=alimentele ingerate
= saliva
=celule descuamate,
=fluidul crevicular
=iar unii sunt de origine bacteriana.

S-ar putea să vă placă și