Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială Mărginenii de Jos


Data: 30 octombrie 2013
Clasa: pregatitoare A
Propunător: prof. înv. primar Sîrbu Georgiana
Aria curriculară: Matematica si stiinte ale naturii
Disciplina: Matematica si explorarea mediului
Subiectul lecţiei: Alimentatia sanatoasa
Tipul lecţiei: Predare de noi cunoştinţelor
Scopul lecţiei: Să respecte regulile unei alimentatii sanatoase;
Competente:
MEM:
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul
apropiat, în scopul unor regularităţi;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul
familiar;
5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat;

AVLM:
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/
pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar.

O1 Sa sorteze alimentele dupa criteriul gustului;


O2 Sa identifice reguli de igiena a alimentatiei;
O3 Sa discrimineze alimentele sanatoase de cele nesanatoase;
O4 Sa deseneze alimente recomandate pentru fiecare masa;
O5 Sa numeasca sursa produselor alimentare;
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, instrumente de scris, lipici, foarfeca.
Forme de organizare: activitate frontală, individuală.
Bibliografie:
 Programa şcolară pentru clasa pregatitoare – MEC 2013;
Resurse temporale: 45 minute

Resurse umane: 20 elevi


SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Activitatea Strategii didactice Metode/


crt. lecţiei cadrului didactic elevilor Metode şi Mijloace de Forme de instrumente
procedee învăţământ organizare de evaluare
1. Moment Verifică dacă elevii sunt pregătiţi pentru Elevii se pregătesc Activitate
organizatoric începerea lecţiei şi dacă au tot ceea ce pentru oră frontală
este necesar pe bănci.
Nominalizează elevii care să povesteasca Enumera povestesc, Conversatia Activitate Observarea
2. Actualizarea modul in care se desfasoara masa in raspund la intrebari si frontală sistematică
cunoştinţelor familie.(reguli de igiena la masa, explica preferintele Explicaţia
anterioare alimente preferate, cum contribuie pentru un anume fel de
fiecare membru al familiei la pregatirea mancare.
mesei, reguli de comportament, etc)
Prezinta piramida alimentelor si Elevii observa si Conversaţia Piramida Activitate Observarea
3. Captarea directioneaza observatia si discutia participa la discutii. alimentelor frontală sistematică
atenţiei impreuna cu elevii.

Comunica elevilor ca astazi vor sorta Ascultă explicatiile Conversaţia Activitate Observarea
4. Anunţarea alimentele in functie de gust, vor stabili cadrului didactic frontală sistematica
temei şi a un set de reguli de igiena ce trebuie Explicaţia
obiectivelor respectate inainte si in timpul mesei, vor
urmărite realiza meniul micului dejun si vor
identifica sursa produselor alimentare
sanatoase.
La final, elevii care vor participa activ la
desfăşurarea lecţiei, vor fi recompensaţi.
Explicaţia Fisa de lucru Activitate Observare
5 Dirijarea Împarte elevilor fişele de lucru şi le Ascultă explicaţia, cer frontală sistematică
învăţării explică fiecare exerciţiu în parte. lămuriri dacă este cazul Creioane
si rezolvă exerciţiile de Exerciţiul colorate
Verifica prin sondaj corectitudinea pe fişa de lucru.
rezolvarii fisei de lucru. Verifică corectitudinea Activitate Evaluarea
Ofera ajutor si explicatii suplimentare rezolvării. Conversatia individuală fiselor
cand este cazul.
6 Obţinerea Imparte imagini cu alimente pe care Observa, sorteaza, Exerciţiul Fisa cu Activitate in Evaluarea
performanţei elevii le vor decupa si le vor lipi pe fisa decupeaza si lipesc „Piramida grup produsului
cu „Piramida alimentelor”. imaginile cu alimente alimentelor” final
conform indicatiilor. Lipici,
foarfeca
Se evaluează participarea elevilor la
7 Încheierea lecţie, modul în care au rezolvat sarcinile Ascultă recomandările Conversaţia Stimulente Activitate Aprecieri
organizată a individuale şi de grup. şi-şi aplaudă colegii. frontală verbale
lecţiei Se nominalizează cei mai activi elevi.
Li se acordă elevilor stimulente.