Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Tehnic „Ioan C.

Ştefănescu” Iaşi Aviz director,


Catedra de cultură tehnică
Profesor: dr. ing. SAVIN IRINA – ISABELLA
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.I.: nr. 3423 / 18.03.2009 Aviz şef de catedră,
Curriculă - Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006
Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Estetica si Igiena Corpului Omenesc - Coafor stilist
An şcolar: 2012/2013
Clasa: a –XII – a F liceu tehnologic
Modulul IV – MACHIAJ
Nr. ore / an – 30 h/an
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ MODULARĂ

Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă
T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Examinarea feţei
C.S. – 23.1 Concepe - Realizarea fişei de machiaj
1. machiajul potrivit - Aplicarea noţiunilor de culoare 12 - 48 S 34 - S 30, 34
profilului clientei - Alegerea machiajului în funcţie de ocazie Stagii de
U.C. 23 - Corectarea imperfecţiunilor şi a asimetriilor feţei prin machiaj practică
C.S. – 23.2 - Alegerea produselor de machiaj comasată
2. Aplică tehnica de - Pregătirea tenului pentru aplicarea produselor de machiaj 12 - 30 S 35 S 35, 36
MACHIAJ - Realizarea machiajului
-
XII F
machiaj
S12, 30, 34,
C.S. – 23.3 - Conceperea unitară a redării unei teme: moduri de stilizare a temei, planul de redare 35, 36

Completează prin cu ajutorul machiajului şi coafurii, posibilităţi de stilizare a temei în concordanţă cu


3. 6 - 12 S 36 - S 36
machiaj stilizarea fizionomia clientei.
unei teme

S-ar putea să vă placă și