Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI

CLASA A IX-A B/E

PROFESOR :DINU ELENA

MODULUL : CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR

SUBIECTUL LECTIEI : CARACTERISTICILE DE CALITATE ALE


PRODUSELOR COSMETICE – SAPUNUL DE TOALETA.
TIPUL LECTIEI : LECTIE DE LABORATOR, DE FORMARE A PRICEPERILOR
SI DEPRINDERILOR
DURATA : 50 min.
LOCUL DE DESFASURARE : SALA DE CURS
COMPETENTE INDIVIDUALE : verifica organoleptic calitatea produselor si
serviciilor
COMPETENTE DERIVATE:
- CD1. pregatirea probelor si materialelor necesare in vederea examinarii acestora;
- CD2.organizarea rationala a spatiului de lucru ;
- CD3. identificarea produsului si a elementelor obligatorii ale etichetei ;
- CD4. determinarea calitatii prin examinarea produsului;
- CD5. consemnarea observatiilor in fisa de analiza;
- CD6. formarea de concluzii privind calitatea ;

RESURSE DE INVATAMANT:
 Metode si procedee didactice:
a. Metode de comunicare : conversatia , instructajul , explicatia , expunerea
b. Metode de explorare: demonstratia, experimentul, observarea dirijata si observarea independenta
 Forme de organizare:
Activitate frontala, activitate pe grupe, activitate individuala
 Mijloace de invatamant: prezentare, videoproiector, ecran, fise de documentare (FDI ), fise de
analiza senzoriala( FLI ), probe s.a.

Bibliografie :
Analiza senzoriala in societatile comerciale de Ion Diaconescu , Carmen Paunescu;
Merceologia de Ileana Raducanu ; Conf. Univ. Dr. Roxana Procopie;
DESFASURAREA ACTIVITATII DIDACTICE

Momentul Compe Activitatea profesorului Activitatea elevului Durata Metode Mijloace Forme
lectiei tente Min. didactice de de
invatare evaluare
Instructaj Moment organizatoric
introductiv Saluta elevii, face prezenta, noteaza Raspund la salut
absentii. Anunta elevii absenti 3 min. Conversatia Frontal
Verifica tinuta elevilor in vederea Remediaza aspectele
desfasurarii corespunzatoare a negative, daca este cazul
activitatii.
Captarea atentiei
Reactualizarea cunostintelor legate
de lucrarea de laborator Ecran
Comunica elevilor informatii utile Sunt atenti la informatiile Instructajul videopro
privind produsele cosmetice . comunicate iector
Adreseaza elevilor intrebari privind Frontal
sortimentul marfurilor cosmetice. individu
De ce este importanta analiza al
senzoriala?
Formeaza grupele de elevi. Elevii raspund: 15 min.
Propune fiecarei grupe sa-si desemneze Scopul examenului sensorial
cate un lider care sa prezinte presupune stabilirea
caracteristicile constatate si concluziile caracteristicilor calitative
privind calitatea produsului analizat.
Expunerea si demonstrarea lucrarii Se constituie in grupe si isi Expunerea
Este afisat pe ecran titlul lucrarii de aleg liderul
laborator:
Verificarea organoleptica a calitatii
produselor cosmetice- sapunul de
toaleta
Enunta competentele ce urmeaza a fi
insusite pe parcursul acestei lucrari de
laborator.

Precizeaza caracteristicile senzoriale ce


se vor analiza
Explica modul de desfasurare al acestei
lectii de laborator.
Recomanda elevilor ca in cadrul acestei
lucrari sa noteze observatiile in rubrica Frontal
constatari sa studieze FDI , sa Conversatia
stabileasca punctajul in rubrica Noteaza in caiete titlul 7 min.
observatii a FLI , sa stabileasca lucrarii de laborator.
concluziile corespunzatoare Sunt atenti la prezentarea
competentelor si a metodei Expunerea Ecran
de analiza senzoriala videopro
Explicatia iector

Instructaj Efectuarea lucrarii


Current Fiecare grupa va primi fisele de
documentare pe aceasta tema, fisele de
lucru si probele ce urmeaza a fi
examinate. Conversatia Ecran Pe
Recomanda elevilor sa-si organizeze Elevii isi organizeaza video- grupe
spatiul de lucru, sa pregateasca probele rational spatiul de lucru. proiector
CD1 si materialele necesare desfasurarii
activitatii.
Sunt atenti la explicatiile
Precizeaza faptul ca aceste fise vor fi
ulterior atasate la portofoliu. profesorului 15 min. Fisa de
Precizeaza ca examinarea sapunului de document
CD2 toaleta se realizeaza conform normelor. are FDI

Prezinta modul de verificareal fiecarei


caracteristici organoleptice analizate.
Coordoneaza, indruma elevii si Studiaza fisa de documentare
corecteaza eventualele greseli.
Demonstrati
Urmareste modul de completare a a Fisa de
CD3 fiselor elevilor si ofera explicatii Explicatia analiza
suplimentare ( dupa caz ). Analizeaza probele – Observarea psihosenz
sapunul de toaleta. independent oriala
Noteaza observatiile in fisa a FLI si
de lucru. probe
Formuleaza concluziile
privind aprecierea calitatii
Solicita raportorilor fiecarei grupe sa produsului.
CD4 prezinte rezultatele analizelor sis a Justifica luarea deciziei de
formuleze concluzii cu privire la acceptare sau respingere a
decizia de acceptare / respingere cu produsului.
justificarea ei.

Apreciaza corectitudinea rezultatelor Corecteaza eventualele


raportate si solicita exprimarea opiniei greseli inscrise in fisa de
celorlalte grupe vis a vis de rezultatul analiza
raportat. Pe
CD5 Recomanda corectarea rezultatelor Experimentu grupe
inscrise pe fisele de analiza daca este Sunt atenti la explicatiile l
cazul . profesorului si noteaza demonstratia
observatiile in caiete.
Realizeaza curatenia clasei si
Finalizarea activitatii predau materialele
Face aprecierii asupra activitatii
CD6 desfasurate de fiecare grupa si a
rezultatelor obtinute.
Verifica modul de completare a fiselor
de analiza.
Solicita curatenia clasei si predarea
materialelor.
Anunta tema urmatoare: Observarea
Analiza caracteristicilor de calitate a Dirijata
produselor ceramice.
Instructaj Tema pentru acasa: realizarea unui
final eseu privind caracteristicile de calitate 10 min.
a produselor ceramice

Frontal
Conversatia si
Fisa de individ
analiza ual
psihosenz
oriala