Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Tehnică a Moldovei a fost fondată în anul 1964, cu denumirea inițială „Institutul

Politehnic din Chișinău”, în baza unor specialități inginerești și economice transferate de la


Universitatea de Stat din Moldova. În primul an de studii (1964–65) universitatea avea 5140 de
studenți (dintre care 2085 la secția de zi), grupați la 5 facultăți: Electrotehnică, Mecanică,
Tehnologie, Construcții, Economie. Corpul didactic număra 278 profesori, dintre care numai 36
aveau grade didactice și titluri științifice.
În anii următori universitatea a crescut atît cantitativ, cît și calitativ, a devenit un mare centru de
învățămînt, științific și de cultură.
În cei 43 de ani de existență au fost pregătiți peste 62.030 de specialiști.