Sunteți pe pagina 1din 4

Tehnologii web

Lucrarea de laborator N 1

Tema: Documente HTML, imagini, link-uri, tabele.

Sarcina:
1. De creat 4-5 documente HTML cu textul prezentat în varianta respectivă.
2. De inserat imagini în documentele create.
3. De utilizat tabele pentru aranjarea elementelor documentelor în pagină.
4. De creat legături între documentele date cu ajutorul link-urilor, de utilizat imagini în
calitate de link-uri.

Sarcina suplimentară:
5. De utilizat tag MAP pentru o imagine inserată în document.

VARIANTELE pentru lucrările 1 și 2:

1. Budism
2. Ordinul Templierilor
3. Hidrogen
4. Lugoj
5. România
6. București
7. Uniunea Europeana
8. Europa
9. Africa
10. Asia
11. Ungaria
12. Rusia
13. China
14. Chișinău
15. Everest
16. Africa de Sud
17. Minerale
18. Automobile
19. Electricitate
20. Clorofilă
Lucrarea de laborator N 2

Tema: CSS.

Sarcina:
1. De creat documentul HTML cu structura predefinită în varianta respectivă utilizînd textul
din prima lucrare de laborator.
2. De utilizat tag-uri div şi CSS pentru crearea structurii date.
3. De utilizat CSS pentru formatarea textului.
4. De creat cuprinsul ca o listă de link-uri, de utilizat pseudo-clase pentru link-uri.

Sarcina supimentară:
5. De utilizat CSS pentru crearea efectelor vizuale în pagină.
Lucrarea de laborator N 3

Tema: JavaScript.

Sarcina:
1. De realizat sarcinile exercițiilor respective din JavaScript Tutor (mapa JavaScript Tutor)
conform variantelor descrise în tabelul 1 (mai jos).
2. De creat documentul HTML cu formularul prezentat în varianta respectivă.
3. De creat script JavaScript pentru procesarea informaţiei întroduse de utilizator şi formării
răspunsului respectiv.

Sarcina supimentară:
4. De inserat script-uri JavaScript în documentele create pe parcursul lucrărilor de laborator
1 şi 2 pentru crearea efectelor vizuale în pagină.

Tabel 1. Sarcini din JavaScript Tutor

Varianta Lesson Exercise


1 3 1,2
2 4 1,2
3 5 1,2
4 7 1,2
5 7 3,4
6 8 1,2
7 9 1,2
8 9 3,4
9 9 5,6
10 10 1,2
11 11 1,2
12 13,14 1
13 14 2,3
14 14 4,5
15 15,17 1
16 17 2,3
17 17 4,5
18 18 1,2
19 18 3
20 19 1,2
21 20 1,2
22 21 1,2
23 22 1,2
24 24 1
25 24 2
Lucrarea de laborator N 4

Tema: CGI.

Sarcina:
1. De modificat formularul creat în lucrarea de laborator numărul 3 în aşa mod, că datele
întroduse de utilizator să fie trimise pe server.
2. De creat un script CGI pentru prelucrarea şi memorizarea informaţiei întroduse de
utilizator şi formării răspunsului respectiv.
3. De adăugat în program memorizarea într-un fişier datelor întroduse de utilizatori.

Sarcina supimentară:
4. De inserat un script JavaScript pentru verificarea corectitudinii datelor întroduse în
formular.