Sunteți pe pagina 1din 358

GE Healthcare

Upgrade Optima XR240amx


şi
Optima XR240amx HD*
Sistem cu raze X

Manual de operare
5755209-1RO
Revizia: 7
GE îşi desfăşoară activitatea sub numele de GE Healthcare

*Este posibil să nu fie disponibil în toate regiunile.

Upgrade Optima XR240amx


şi Optima XR240amx HD
Manualul operatorului, Română
5755209-1RO
Revizia: 7
© 2016, 2018 General Electric Company.
Toate drepturile rezervate.
Capitolul i
Prefaţă

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD i-1


Prefaţă

IMPORTANT!…PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RAZELOR X


Dacă nu este utilizat corespunzător, echipamentul cu raze X poate provoca răniri. Prin urmare,
instrucţiunile cuprinse în prezentul document trebuie citite cu atenţie şi bine înţelese înainte de a
încerca să puneţi în funcţiune acest echipament. Societatea General Electric, Divizia Healthcare,
vă va sprijini şi va coopera cu plăcere pentru punerea în funcţiune a acestui echipament.

Cu toate că această aparatură încorporează un grad ridicat de protecţie împotriva radiaţiilor X,


altele decât fasciculul util, în practică niciun model al acestui echipament nu poate oferi o protecţie
completă. De asemenea, niciun model practic nu poate obliga operatorul sau asistentul acestuia
să ia măsurile de precauţie adecvate pentru a preveni posibilitatea ca persoanele autorizate sau
neautorizate să se expună pe sine sau alte persoane la radiaţii directe sau secundare din
neatenţie, în mod imprudent sau în necunoştinţă de cauză.

Este foarte important ca fiecare persoană care desfăşoară activităţi care implică radiaţiile X să fie
pe deplin familiarizată cu recomandările Consiliului naţional pentru protecţia împotriva radiaţiilor şi
măsurători (National Council on Radiation Protection and Measurements), publicate în Rapoartele
NCRP disponibile în Publicaţiile NCRP, 7910 Woodmont Ave., Bethesda, MD 20814 şi cu cele ale
Comisiei internaţionale pentru protecţia împotriva radiaţiilor (International Commission on
Radiation Protection) şi să ia măsurile adecvate pentru a asigura protecţia împotriva rănirii.

Se presupune că toate persoanele autorizate să utilizeze echipamentul au luat cunoştinţă despre


pericolul expunerii excesive la radiaţiile X şi că echipamentul este vândut cu înţelegerea faptului
că General Electric Company, Divizia Medical Systems, agenţii şi reprezentanţii săi nu au nicio
responsabilitate pentru rănirile sau deteriorările care pot rezulta din expunerea la radiaţiile X.

Pentru asigurarea protecţiei sunt disponibile diverse materiale şi dispozitive. Se recomandă


insistent să fie utilizate astfel de materiale şi dispozitive.

i-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Prefaţă

Directiva privind dispozitivele medicale


Acest produs respectă următoarele cerinţe:

Directiva Consiliului Uniunii Europene 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, atunci când este
prevăzut cu următorul marcaj de conformitate CE:

Amplasarea marcajului CE pe echipament este specificată în manualul de service al sistemului.

GE Medical Systems SCS

283 rue de la Minière

78530 BUC Franţa

Standardul ecologic QSD 1990 emis de MDD (Direcţia pentru Dispozitive Medicale din cadrul
Ministerului Sănătăţii al Marii Britanii).

Manualul de bună practică în fabricaţia dispozitivelor medicale, publicat de către FDA (Food and
Drug Administration, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii al
SUA).

Underwriters' Laboratories, Inc. (UL), un laborator de testare independent.

Canadian Standards Association (CSA, Asociaţia Canadiană pentru Standarde).

Comisia Electrotehnică Internaţională (International Electrotechnical Commission, IEC),


Organizaţia Internaţională pentru Standarde, atunci când este cazul.

GE Healthcare îşi rezervă dreptul de a efectua modificări ale specificaţiilor şi caracteristicilor


descrise în prezentul document şi de a întrerupe oricând fabricarea produsului fără nicio notificare
sau obligaţie.

Limba originală a acestui manual este limba engleză.

Marcajul CE a fost aplicat pentru prima dată acestui produs în anul 2017.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD i-3


Prefaţă

Actualizări ale manualului tehnic


Atunci când utilizaţi produse GE Healthcare sau efectuaţi activităţi de service pentru acestea, vă
rugăm să contactaţi reprezentantul GE pentru a obţine cea mai recentă revizie a documentaţiei
produsului. De asemenea, este posibil ca documentaţia produsului să fie disponibilă on-line la
biblioteca cu documentaţia de asistenţă GE Healthcare.

Instrucţiuni de utilizare furnizate împreună cu


echipamentul
Acest dispozitiv este livrat împreună cu instrucţiunile electronice de utilizare
(eIFU), identificate ca Manual de operare sau Ghid de învăţare şi referinţă.
Simbolul eIFU înseamnă că instrucţiunile pot fi afişate pe calculatorul
terminalului dispozitivului (dacă este cazul) sau pe un calculator personal şi
eIFU indică conformitatea cu reglementarea eIFU a Uniunii Europene (UE). Clienţii
din UE pot consulta Multi-language Operator Documentation Introduction
(Introducere în documentaţia multilingvă pentru operator), 5381970-199.

Aplicabilitate upgrade Optima XR240amx HD


După ce s-a instalat upgrade-ul Optima XR240amx HD pe un sistem mobil de raze x aplicabil,
sistemul cu upgrade este echivalent şi funcţionează identic cu un sistem Optima XR240amx nou
fabricat. În cadrul acestui manual, atunci când se foloseşte numele produsului Optima XR240amx,
acesta se aplică şi unui sistem care are upgrade-ul Optima XR240amx HD instalat.

i-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Prefaţă

Informaţii de contact
Produs de:

GE Medical Systems, LLC (GE Healthcare)

Adresa din Statele Unite:

GE Medical Systems, LLC (GE Healthcare)

3000 N Grandview Bvld.

Waukesha WI 53188 SUA

Număr de telefon:

Statele Unite: 262-544-3011

Internaţional: +1-262-544-3011

Reprezentant autorizat Rusia:

GE Healthcare LLC

10C, Presnenskaya nab

Moscova, Rusia, 123112

Telefon: +7 495 739 69 31

Fax: +7 495 739 69 32.

Adresa Web:

www.gehealthcare.com

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD i-5


Prefaţă

Istoricul reviziilor
Tabelul i-1 Istoricul reviziilor

Numărul Pagini
Data reviziei Descrierea modificării
reviziei afectate

1 15NOV2016 All (Toate) Ediţie pentru uz intern.

2 31JAN2017 All (Toate) Ediţie pentru uz intern.

3 15APR2017 All (Toate) Ediţie pentru uz intern.

4 01SEP2017 All (Toate) Versiunea iniţială.

5 31OCT2017 All (Toate) Notă adăugată cu privire la suportul media


USB; Valorile intervalului pentru nivelul de
umiditate de operare a fost actualizat Editări
minore de text şi grafică.

6 15FEB2018 All (Toate) S-a adăugat aplicabilitatea upgrade-ului


Optima XR240amx HD.

7 15MAR2018 All (Toate) S-a adăugat diafragma manuală pe bara de


instrumente pentru afişarea imaginilor.
Modificări minore pentru texte şi grafice.

i-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Cuprins
i Prefaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i-1
IMPORTANT!…PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RAZELOR X . . . . . . . . . . . . . . . . i-2

Directiva privind dispozitivele medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-3

Actualizări ale manualului tehnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-4

Instrucţiuni de utilizare furnizate împreună cu echipamentul . . . . . . . . . . i-4

Aplicabilitate upgrade Optima XR240amx HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-4

Informaţii de contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-5

Istoricul reviziilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-6

1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Informaţii privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

Organizarea manualului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4

Convenţii grafice şi legende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5

Comenzi ale interfeţei software cu utilizatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6

2 Siguranţă şi reglementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1


Protecţia împotriva razelor X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Declaraţie de conformitate FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Declaraţia Industry Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Indicaţii de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Imagistica pediatrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4


Utilizarea imagisticii pediatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Concepte de imagistică pediatrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Contraindicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

Utilizatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD Cuprins-1


Siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Practici adecvate de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11

Cunoaşterea echipamentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12


Clasificările echipamentului IEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Imunitatea electromagnetică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Siguranţa radiologică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12

Protecţia împotriva radiaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Monitorizarea personalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13

Proceduri de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14

Precauţii privind funcţionarea în condiţii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . 2-14


Avertismente generale privind utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Doză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Avertismente privind poziţionarea pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Avertismente privind detectorul digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Rezumatul punctelor de agăţare şi al pericolelor de zdrobire . . . . . . . . . 2-18

Simboluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Notificări speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Simboluri operaţionale pentru tubul de raze X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Pornirea alimentării sistemului şi resetarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Tip electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Curent electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Împământare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Colimatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22

Etichetele de identificare şi conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23


Locaţiile etichetelor de identificare şi conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Etichetele sistemului (Şasiu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Eticheta IUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
Etichete de identificare a tubului de raze X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31
Etichetă de identificare colimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-34
Etichetele detectorului digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-34

Cerinţe legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-35


Conformitatea cu Directiva privind echipamentele radio (RED) . . . . . . . 2-36
Eliminarea deşeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37
Eliminarea bateriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37
Eticheta de control al poluării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-38
Confidenţialitate şi securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-38

3 Informaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1


Evidenţieri rapide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Interfaţa cu utilizatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Productivitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

Cuprins-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Detectorul digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Fluxul de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Identificarea radiografiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Marcaje de imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3

InSite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

Editarea bazei de date cu protocoluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

4 Deplasarea şi poziţionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1


Pornirea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Pornirea alimentării sistemului şi resetarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Deblocarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3

Deplasarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Poziţionarea tubului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8


Configurarea mecanică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Eliberarea opritorului pentru repaus al tubului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Reglarea coloanei şi a braţului telescopic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Rotirea tubului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Reglarea colimatorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Lampa colimatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12

Modul Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13

5 Încărcarea bateriilor sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1


Aspecte importante de reţinut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Prezentare generală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2


Caracteristica de capacitate pentru situaţii de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Reîncărcare recomandată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

Golirea bateriei sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3

Modul de reîncărcare a bateriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4

Întrerupătorul principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5

Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6

6 Paşi rapizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1


Alimentare PORNITĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD Cuprins-3


Deblocarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

Deplasarea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

Reglarea poziţiei tubului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5

Rotirea colimatorului multilamelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5

Conectarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Conectarea standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Conectarea în caz de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6

Achiziţie generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

Încărcarea bateriilor sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8

Asocierea detectoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8

7 Prezentarea generală a componentelor


hardware ale sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Caracteristicile unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2

Detalii privind Optima XR240amx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3

Panoul de control şi afişare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6

Caseta receptoare a detectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7

Comutatorul manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9

Dozimetru produs doză-arie (DAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10

Opţiuni şi accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10


Suport tabletă (opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
Comutator la distanţă (opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
Scaner pentru coduri de bare (opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13
Detectorul digital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-14
Accesoriile detectorului digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-14

8 Bara de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1


Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2

Reţeaua fără cablu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4

Bateria sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5

Detectorul digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6

Cuprins-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


9 Lista de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1
Prezentare generală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Ecranul Worklist (Listă de lucru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Coloanele listei de pacienţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5

Gestionarea listei/identificarea procedurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6


Căutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Sortarea după coloană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Filtrare listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Reîmprospătare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Reîmprospătarea manuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Reîmprospătarea automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10

Selectarea procedurilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11


Selectarea unei singure proceduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
Selectarea de proceduri multiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11

Ştergerea procedurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12


Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12
Ştergerea unei singure proceduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12
Ştergeţi toate procedurile finalizate, întrerupte şi locale . . . . . . . . . . . . . 9-12
Ştergerea procedurilor suspendate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13

Adăugarea sau editarea informaţiilor despre pacient . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14


Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
Adăugarea pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17
Editarea informaţiilor privind pacientul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17

Tastatura virtuală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18


Utilizarea tastaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18

10 Achiziţia imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1


Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2

Raportarea dozei pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5

Selectarea sau modificarea protocoalelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6

Automatic Protocol Assist (Asistenţa automată a protocoalelor)


(Opţiune) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8

Previzualizarea rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9

Cadrul de orientare a pacientului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9

Efectuarea unei examinări digitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

Efectuarea unei examinări pe casetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12

Efectuarea unei examinări de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD Cuprins-5


End Exam (Finalizare examinare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-15
Suspend (Suspendare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16
Close (Închidere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16
Discontinue (Întrerupere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16

Reînceperea examinărilor finalizate sau întrerupte . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17

Reluarea examinărilor suspendate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-18

11 Vizualizatorul de imagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1


Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2

Bară de instrumente rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3

Selecţia panoului de instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6

Selectarea imaginilor de vizualizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7

Modificarea afişajului imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-7

Ajustarea imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8

Adnotarea şi mascarea imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-10


Particularizarea adnotărilor de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12
Adăugarea adnotărilor de imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-14
Ştergerea adnotărilor de imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Reglarea obturatorului de imagine (Crop Image
(Decupare imagine)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-15
Obturatorul automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-17

Reprocesarea imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-17

DEI (Indicatorul de expunere a detectorului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-19


Acţiuni corective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-20
Excepţii de la acţiunile corective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-20

Aplicarea indicatorului de verificare a calităţii (Etichetă automată) . . . 11-21

Repetarea/Respingerea analizei (RRA) (Opţional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-21

Imprimarea imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-24


Imprimarea automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-24
Imprimarea manuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-24
Imprimarea mai multor imagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-25
Imprimarea imaginii curente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-26

Trimiterea imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-29

Salvarea modificărilor imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-30

Cuprins-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


12 Gestionarea imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-1
Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2

Vizualizarea informaţiilor despre pacient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5

Încărcarea imaginilor de pe un CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6

Căutarea în listă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6

Sortarea după coloană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-7

Deschiderea examinărilor şi imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-7

Copierea examinărilor şi imaginilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-7


Copierea examinărilor pe o gazdă de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8
Copierea imaginilor în altă examinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8
Copierea examinărilor pe un CD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10

Ştergerea examinărilor, seriilor sau imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-11


Ştergerea examinărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Blocarea examinărilor pentru împiedicarea ştergerii . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Deblocarea examinărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12

Transformarea examinărilor în examinări anonime


(De-Identify (Anonimizare)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

13 Detectorul digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1


Prezentarea generală a detectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2
Sistemul electronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3

Manevrarea detectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3

Prezentarea componentelor hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4


Partea frontală a detectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4
Caracteristicile de pe marginea detectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5
Grila detectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8
Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8
Ataşarea grilei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8
Manevrarea grilei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9

Funcţionarea detectorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9


Modurile detectorului: On (Pornit) şi Off (Oprit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9
Înlocuirea şi încărcarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10
Înlocuirea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10
Încărcătoare de baterii de birou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10
Tetherul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15
Manevrarea tetherului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15
Utilizarea tetherului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-16
Cheia prepartajată (PSK) wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-16

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD Cuprins-7


Etichete detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-17

Interferenţe electromagnetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18

14 Preferinţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1
Accesarea preferinţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2

Utilitarele sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2


Conexiunile de reţea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-3
Accesarea configurării conexiunii de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-3
Adăugarea sau modificarea gazdelor de reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4
Eliminarea unei gazde de reţea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6
Efectuarea testului C-Echo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6
Picarea testului C-Echo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7
Imprimantele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7
Accesarea configurării imprimantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7
Adăugarea sau editarea imprimantelor DICOM . . . . . . . . . . . . . . . . 14-8
Eliminarea unei imprimante DICOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13
Exportarea datelor şi raportului RRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-13
Setarea standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Deconectarea de la sistem şi oprirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-18
Detectorul fără cablu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-19
Detector Registration (Înregistrarea detectorului) . . . . . . . . . . . . . . 14-19
Asocierea detectoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-21
Timpul de intrare automată în inactivitate al detectorului . . . . . . . . 14-22
Conectare pentru deplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-23
Dose Reporting (Raportare doză) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-24

Preferinţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-25
Preferinţele privind lista de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-25
Accesarea preferinţelor privind lista de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-25
Coloanele listei de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-26
Interogarea implicită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-27
Gestionarea imaginilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-30
Reîncercarea imprimărilor eşuate la iniţializare . . . . . . . . . . . . . . . 14-31
Copierea examinărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-31
Etichetarea automată (Verificarea calităţii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-32
Imprimarea automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-32
Auto Send (Trimitere automată) (Auto Push
(Expediere automată)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-34
Ştergerea automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-35
Image Viewer (Vizualizator imagini) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-37
Configurarea adnotărilor prestabilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-37
Adăugarea de adnotări prestabilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-38
Editarea adnotărilor prestabilite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-39
Eliminarea adnotărilor prestabilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-39
Reglarea dimensiunii fontului de afişare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-40
Reglarea dimensiunii fontului pentru imprimare/expediere . . . . . . . 14-41
Viteza de reglare pentru Brightness (Luminozitate) şi Contrast . . . 14-41
DEI (Indicatorul de expunere a detectorului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-42
DI Control Limits (Limite de control DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-42
Preferinţele pentru DEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-43

Cuprins-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Modificarea afişării DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-44
Modificarea Target EI (Exposure Index)
(Indice de expunere ţintă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-45
Activarea sau dezactivarea modului tehnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-45
Exportarea jurnalului DEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-45
Protocoale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-46
Copierea de rezervă a bazei de date cu protocoale
pe CD sau pe dispozitive USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-46
Recuperarea bazei de date cu protocoale de
pe CD/DVD sau de pe un dispozitiv USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-47
Export pentru tipărire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-48
Editarea bazei de date cu protocoale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-49
Image Processing (Procesarea imaginilor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-60
Modificarea aspectelor implicite din fabrică pentru examinări. . . . . 14-61
Construirea aspectelor particularizate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-62
Modificarea procesării imaginilor din vizualizator . . . . . . . . . . . . . . 14-65
Prezentarea generală a egalizării tisulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-66
Reducerea interferenţei electromagnetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-69
Reducerea liniilor grilei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-70
Repetarea/Respingerea analizei (RRA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-70
Activarea RRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-71
Ecranul de confirmare RRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-72
Absenţa spaţiului suficient pentru a salva imaginile RRA . . . . . . . . 14-72
Raportul de şocuri al detectorului de pe Health Page
(Pagina de sănătate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-73
Gestionarea conectării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-75
Aplicaţii Analytics (Analize) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-76

15 Asigurarea calităţii şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . 15-1


Procesul de asigurare a calităţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2
Tipurile de teste de calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2
Când se efectuează testele de calitate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2
Verificarea detectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2
QAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2
Pregătirea testului de calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-3
Efectuarea verificării detectorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-3
Efectuarea QAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6
Configurarea QAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-10
QAP eşuat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-11
Istoricul rezultatelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-12
Exportul QAP pe CD/USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-13

Curăţarea şi dezinfectarea (reprocesare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-14


Avertismente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-14
Limitări privind reprocesarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-14
Consideraţii pentru curăţarea şi dezinfectarea detectorului . . . . . . . . . 15-15
Consideraţii pentru curăţarea şi dezinfectarea comutatorului
manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-15
Consideraţii pentru curăţarea şi dezinfectarea sistemului
comutatorului la distanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-15
Pregătirea pentru curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-15
Instrucţiuni de curăţare şi dezinfectare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD Cuprins-9


Procedura de curăţare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16
Procedura de dezinfectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16
Inspecţia şi testarea funcţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17
Depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17
Informaţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17

Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18
Service-ul calificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18
Service şi întreţinere de către utilizatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18
Înlocuirea bateriei comutatorului la distanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-19
Întreţinerea periodică de către personalul de service. . . . . . . . . . . . . . . 15-19
Programul de întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-20

A Administrarea conectării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1


Conectare şi deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2

Activarea conectării EA3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3

Înţelegerea mediilor locale şi instituţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3

Înţelegerea privilegiilor, grupurilor şi utilizatorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3

Configurarea aplicaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4

Configurarea utilizatorilor locali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-6


Adăugarea unui utilizator local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Modificarea unei parole de utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Modificarea numelui complet al unui utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9
Eliminarea unui utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Adăugarea sau eliminarea unui utilizator dintr-un grup . . . . . . . . . . . . . . A-10
Modificarea rolurilor utilizatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Blocarea / deblocarea unui utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Forţarea unui utilizator să modifice parola la următoarea conectare . . . . A-12

Configurarea grupurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13


Adăugarea unui grup local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14
Adăugarea unui grup instituţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14
Gestionarea unui grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15
Eliminarea unui grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15
Modificarea rolurilor grupului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-16
Adăugarea membrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-16
Eliminarea membrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-16

Configurarea filei Enterprise (Instituţie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-17


Configurarea automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-18
Configurarea manuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-20

Evidenţierea câmpurilor pentru modificări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-21

Cuprins-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


B Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2

Bateria sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2

Sursa de raze X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2

Poziţionarea tubului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4

Generator de tensiune înaltă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4

Colimatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4

Dozimetru produs doză-arie (DAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4

Detectorul digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5


Caracteristici fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5
Comunicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5

Interfaţa cu utilizatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-6

Conexiune de reţea şi DICOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-6

Deplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7

Siguranţă şi conformitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7

Caracteristici mecanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7

Condiţii de mediu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-8


Sistemul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-8
Detectorul digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-9

Opţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-10

C Declaraţie de conformitate privind


compatibilitatea electromagnetică . . . . . . . . . . . . . . C-1
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-2

Tabele de compatibilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-3


Emisie electromagnetică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-3
Imunitatea electromagnetică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-4

Recomandări de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-7

Recomandări privind instalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-8


Ecranarea şi împământarea cablurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-8
Distribuţia alimentării cu energie pentru subsistem şi accesorii . . . . . . . . C-8
Componente şi echipamente suprapuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-8
Câmp magnetic de joasă frecvenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-8

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD Cuprins-11


Limitele câmpului magnetic static . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-8
Mediul de descărcare electrostatică şi recomandări . . . . . . . . . . . . . . . . . C-8

D Conformitate RoHS China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1


Substanţa periculoasă şi explicaţia tehnică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-2

Cuprins-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 1
Introducere

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 1-1


Introducere

Introducere
Echipamentul este destinat exclusiv utilizării de către personal calificat.

AVERTIZARE Legislaţia federală a Statelor Unite limitează vânzarea acestui dispozitiv


numai de către sau la recomandarea unui medic.

Acest Manual de operare trebuie să fie păstrat împreună cu echipamentul şi să fie uşor disponibil
în orice moment. Este important să citiţi periodic procedurile şi măsurile de siguranţă. Este
important să citiţi şi să înţelegeţi conţinutul acestui manual înainte de a încerca să utilizaţi acest
produs.

Acest capitol explică scopul şi structura acestui Manual de operare. Acesta asigură informaţii
privind organizarea, formatul capitolelor şi convenţiile grafice care identifică simbolurile vizuale
utilizate pe parcursul manualului.

Scopul acestui manual


Acest manual este conceput pentru profesionişti din sistemul de îngrijire a sănătăţii (mai precis
tehnicianul radiolog) şi oferă informaţiile necesare legate de utilizarea corespunzătoare a acestui
sistem. Manualul este destinat să descrie componentele şi funcţiile sistemului necesare pentru
utilizarea sa la capacitatea maximă. Nu este destinat să vă înveţe radiologie sau să efectueze
orice tip de diagnostic clinic.

Competenţe necesare
Acest manual nu este destinat să vă înveţe radiologie. Este necesar să deţineţi cunoştinţe
suficiente pentru a efectua în mod competent diferitele proceduri de diagnosticare prin imagistică
pe care le aveţi la dispoziţie. Aceste cunoştinţe se dobândesc printr-o varietate de metode
educaţionale, inclusiv experienţă de lucru clinică, programe care se desfăşoară în spitale şi ca
parte a numeroase programe de tehnologie radiologică derulate în facultăţi şi universităţi.

1-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Introducere

Informaţii privind siguranţa


Vă rugăm să consultaţi Capitolul 2 în acest manual. Capitolul Siguranţă conţine informaţii pe care
dvs. şi personalul medical trebuie să le înţelegeţi în detaliu înainte de a începe utilizarea
sistemului. Reţineţi că veţi găsi de asemenea informaţii suplimentare cu privire la siguranţă pe
cuprinsul acestui manual. Dacă aveţi nevoie de instruire suplimentară, solicitaţi asistenţă de la
personalul calificat GE Healthcare. Echipamentul este destinat exclusiv utilizării de către personal
calificat. Acest manual trebuie păstrat în acelaşi loc cu echipamentul şi să fie disponibil în orice
moment. Este important să citiţi periodic procedurile şi măsurile de siguranţă. Este important să
citiţi şi să înţelegeţi conţinutul acestui manual înainte de a încerca să utilizaţi acest produs.

Notificări privind siguranţa


Notificările privind siguranţa sunt utilizate pentru a accentua anumite instrucţiuni privind siguranţa.
Acest manual foloseşte simbolul internaţional împreună cu mesajul de pericol, de avertizare sau
de atenţionare. De asemenea, această secţiune prezintă scopul unei Note.

PERICOL Pericol se utilizează pentru a identifica acţiunile sau condiţiile pentru care există
un risc specific cunoscut ce va cauza vătămări personale grave, deces sau
pagube materiale substanţiale în cazul ignorării instrucţiunilor.

AVERTIZARE Avertisment se utilizează pentru a identifica acţiunile sau condiţiile pentru


care există un risc specific cunoscut ce ar putea cauza vătămări personale
grave, deces sau pagube materiale în cazul ignorării instrucţiunilor.

ATENŢIE Atenţie se utilizează pentru a identifica acţiunile sau condiţiile pentru care poate
exista un pericol potenţial, care va cauza sau poate cauza vătămări personale
uşoare sau pagube materiale în cazul ignorării instrucţiunilor.

IMPORTANT Un comentariu Important vă atrage atenţia asupra elementelor care vă


afectează fluxul de lucru sau calitatea imaginilor, dar nu implică siguranţa
persoanelor sau a echipamentelor.

NOTĂ O Notă furnizează informaţii suplimentare, utile. Aceasta poate accentua unele informaţii
privind instrumente sau tehnici speciale, elemente de verificat înainte de a continua cu o
activitate sau factori de luat în considerare în legătură cu un concept sau o sarcină.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 1-3


Introducere

Organizarea manualului
Manualul este organizat pe capitole pentru a furniza informaţii despre funcţii specifice. Lista
următoare furnizează o prezentare generală a conţinutului capitolelor.

 Capitolul 1 furnizează informaţii de bază despre Manualul de utilizare propriu-zis.


 Capitolul 2 conţine informaţiile detaliate privind siguranţa pe care operatorii şi medicii trebuie
să le înţeleagă în detaliu înainte de a utiliza sistemul. Reţineţi că veţi găsi informaţii
suplimentare privind siguranţa în cuprinsul Manualului de utilizare. Dacă aveţi nevoie de
instruire suplimentară, solicitaţi asistenţă de la personalul calificat GE Healthcare.
 Capitolul 3 descrie unele dintre operaţiunile şi caracteristicile de bază ale unităţii de raze X
mobile.
 Capitolul 4 descrie modul de deplasare a unităţii şi de poziţionare a tubului de raze X pentru
achiziţie.
 Capitolul 5 descrie modul de încărcare a bateriilor sistemului.
 Capitolul 6 oferă o prezentare generală a sarcinilor obişnuite.
 Capitolul 7 descrie sistemul în ansamblu, componentele hardware şi accesoriile disponibile.
 Capitolul 8 descrie bara de stare.
 Capitolul 9 descrie procesul de adăugare, ştergere şi selectare a procedurilor din sistem.
 Capitolul 10 descrie procesul de selectare şi de efectuare a examinărilor.
 Capitolul 11 descrie caracteristicile şi funcţiile pentru ajustarea şi vizualizarea imaginilor
achiziţionate.
 Capitolul 12 descrie caracteristicile şi funcţiile pentru a găsi şi a organiza imaginile
achiziţionate şi examinările.
 Capitolul 13 descrie detectoarele digitale avansate.
 Capitolul 14 descrie caracteristicile şi procesele pentru a configura sistemul.
 Capitolul 15 descrie procesul de verificare şi de efectuare a lucrărilor periodice de întreţinere a
sistemului ce au drept scop asigurarea menţinerii calităţii imaginilor.
 Anexa A descrie modul de administrare a opţiunilor de conectare ale sistemului, precum
adăugarea şi eliminarea utilizatorilor sau grupurilor.
 Anexa B asigură specificaţiile tehnice ale sistemului.
 Anexa C asigură informaţii despre compatibilitatea electromagnetică.

1-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Introducere

Convenţii grafice şi legende


Tabelul de mai jos descrie convenţiile utilizate atunci când se lucrează cu meniuri, butoane, casete
text şi taste ale tastaturii.

Tabelul 1-1 Convenţii pentru meniuri, butoane, casete text şi taste

Exemplu Descrie
Selectaţi Marcarea unei opţiuni dintr-un grup de casete de bifare sau butoane rotunde

Alegerea unei opţiuni dintr-o listă derulantă

Activarea unei file

Evidenţierea elementelor unui rând


Apăsaţi pe [START EXAM] (Pornire Apăsarea unui buton de pe un ecran.
examinare)
Apăsaţi ENTER Apăsarea unei taste de pe tastatură.
Apăsaţi CTRL+ALT+DELETE Apăsarea unei combinaţii de taste de pe tastatură. Tasta care trebuie apăsată
prima este enumerată prima.
Ţineţi apăsat SHIFT Menţinerea apăsată a unei taste de pe tastatură.
În caseta text Matrix (Matrice)... Denumirea casetei text în care puteţi selecta sau introduce text sau numele unei
liste derulante din care puteţi selecta o opţiune.
Introduceţi DICOMAE în ... Textul pe care-l introduceţi într-o casetă text.
Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Calea selectării opţiunii (opţiunilor) într-o structură arborescentă.
Worklist (Listă de lucru).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 1-5


Introducere

Comenzi ale interfeţei software cu utilizatorul


Acest manual se referă la „comenzile” care apar pe ecranele software. Tabelul de mai jos descrie
cele mai obişnuite comenzi care apar pe interfaţa software cu utilizatorul.

Tabelul 1-2 Comenzi obişnuite pentru interfaţa software cu utilizatorul

Comandă şi descriere Exemple


Buton Un singur buton pentru a începe o examinare

Butoanele de pe ecran arată şi acţionează ca


butoanele fizice de pe echipament.

Un singur buton efectuează o acţiune specifică,


precum deschiderea unui ecran nou sau salvarea
setărilor.

Un grup de două sau mai multe butoane asigură o


opţiune de setări. Culoarea albastru închis indică ce
buton sau butoane sunt selectate.
Listă derulantă O listă dintr-un buton O listă dintr-o casetă text

Listele derulante se deschid pentru a dezvălui mai Închisă Închisă


multe opţiuni, dar la un moment dat poate fi selectată
numai o opţiune.

Listele derulante pot fi incluse pe un buton sau o


casetă text.
Deschisă Deschisă
Prezenţa unei liste derulante este indicată de o
săgeată orientată în jos pe partea dreaptă a comenzii.

1-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Introducere

Comandă şi descriere Exemple


Filă O filă pentru a efectua deplasări între două ecrane

Filele sunt asemănătoare cu filele din folderele cu


fişiere. Acestea clasifică informaţiile corelate pe un
singur ecran.

Apăsarea unei file dezvăluie informaţiile corelate cu


acea filă. Apăsarea pe o altă filă ascunde informaţiile
precedente şi dezvăluie un set diferit de informaţii.
Casetă de validare O singură casetă de validare Mai multe casete de validare

Casetele de validare indică selecţia.

O singură casetă de validare arată că o opţiune este


activă.

Mai multe casete de validare arată că sunt selectate


mai multe opţiuni.

Casetă text Casete text

Casetele text permit introducerea informaţiilor cu


ajutorul tastaturii.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 1-7


Introducere

Această pagină este lăsată goală intenţionat.

1-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 2
Siguranţă şi reglementare

Acest capitol conţine considerente legate de siguranţă, precauţii generale legate de echipament şi
pacienţi şi simbolurile folosite pentru funcţionarea în siguranţă a echipamentului. Acest capitol
include şi informaţii despre procedurile de urgenţă.

Acest capitol prezintă conceptele necesare pentru funcţionarea cu succes şi în siguranţă a


sistemului dvs..

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-1


Siguranţă şi reglementare

Protecţia împotriva razelor X


Dacă nu este utilizat corespunzător, echipamentul cu raze X poate provoca răniri. În consecinţă,
instrucţiunile din acest document trebuie citite cu atenţie şi bine înţelese de către toate persoanele
care vor utiliza echipamentul înainte de a încerca să puneţi în funcţiune acest echipament. GE
Healthcare vă va asista cu plăcere şi va coopera la punerea în funcţiune a acestui echipament.

Cu toate că această aparatură încorporează un grad ridicat de protecţie împotriva radiaţiilor X,


altele decât fasciculul util, în practică niciun model al acestui echipament nu poate oferi o protecţie
completă. De asemenea, niciun design practic nu poate constrânge operatorul să adopte măsuri
de precauţie adecvate pentru a împiedica posibilitatea ca din neatenţie o persoană să se expună
pe sine sau să expună alte persoane la radiaţii.

Este important ca fiecare persoană care desfăşoară activităţi care implică radiaţiile X să fie
corespunzător instruită şi familiarizată complet cu recomandările Consiliului naţional pentru
protecţia împotriva radiaţiilor şi măsurători (National Council on Radiation Protection and
Measurements) publicate în Rapoartele NCRP disponibile în Publicaţiile NCRP, 7910 Woodmont
Avenue, Room 1016, Bethesda, Maryland 20814 şi ale Comisiei internaţionale pentru protecţia
împotriva radiaţiilor (International Commission on Radiation Protection) şi să adopte măsurile
necesare pentru a asigura protecţia împotriva vătămărilor corporale.

Acest echipament este vândut pornind de la premisa că General Healthcare, agenţii şi


reprezentanţii săi nu au nicio responsabilitate pentru vătămarea sau deteriorările care pot rezulta
din utilizarea necorespunzătoare a echipamentului.

Sunt disponibile diverse materiale şi dispozitive de protecţie. Se recomandă insistent ca astfel de


materiale sau dispozitive să fie utilizate.

Declaraţie de conformitate FCC


Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulilor FCC. Funcţionarea depinde de următoarele două
condiţii: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv
trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţa care poate provoca funcţionarea
nedorită.

Declaraţia Industry Canada


Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul(ele) RSS de scutire de licenţă ale Industry
Canada. Funcţionarea depinde de următoarele două condiţii: (1) acest dispozitiv nu poate provoca
interferenţe şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă, inclusiv interferenţa care
poate provoca funcţionarea nedorită a dispozitivului.

Conform reglementărilor Industry Canada, acest transmiţător radio poate funcţiona numai folosind
o antenă de un tip şi cu o amplificare maximă (sau mai mică) aprobate pentru transmiţător de către
Industry Canada. Pentru a reduce potenţialele interferenţe radio pentru alţi utilizatori, tipul de
antenă şi amplificarea sa trebuie alese astfel încât puterea echivalentă radiată izotropic (e.i.r.p.) să
nu fie mai mare decât cea necesară pentru o comunicare reuşită.

2-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Indicaţii de utilizare
Optima XR240amx este destinat să preia expuneri cu ajutorul filmului, al radiografiei
computerizate (CR) sau al detectoarelor wireless, care sunt destinate să înlocuiască sistemele cu
ecran cu film radiografic în toate procedurile de diagnostic cu scop general, pentru radiografia
digitală (DR).

Optima XR240amx este un sistem de imagistică radiografică mobil, independent, alimentat de


baterii şi proiectat pentru a genera imagini radiografice de diagnosticare (raze X medicale) care
pot mări capacitatea de a detecta bolile sau leziunile suficient de devreme pentru ca o problemă
medicală să fie gestionată, tratată sau vindecată. Razele X medicale se utilizează în numeroase
tipuri de examinări şi proceduri, cum ar fi: radiografia cu raze X (pentru identificarea afecţiunilor
ortopedice, tumorilor, pneumoniilor, obiectelor străine).

Optima XR240amx este indicat pentru utilizarea pe pacienţi adulţi şi pediatrici pentru examinări şi
proceduri radiografice de diagnosticare cu scop general. Mobilitatea sa permite proceduri
radiografice pentru scop general în întregul mediu clinic sau în funcţie de necesităţi în
departamentele de urgenţe, terapie intensivă, naşteri premature, cardiologie şi operaţii, pentru
pacienţi care este posibil să nu poată fi mutaţi sau în cazurile în care este nesigur sau nepractic să
fie mutaţi într-o încăpere RAD tradiţională.

Sistemul este indicat pentru preluarea de expuneri radiografice ale craniului, coloanei vertebrale,
toracelui, abdomenului, extremităţilor şi ale altor părţi ale corpului cu pacientul stând jos sau în
picioare sau în poziţii cu faţa în jos sau culcat pe spate.

Acest dispozitiv nu este destinat pentru aplicaţii mamografice.

AVERTIZARE Legislaţia federală a Statelor Unite limitează vânzarea acestui dispozitiv


numai de către sau la recomandarea unui medic.

AVERTIZARE Monitorul sistemului nu trebuie utilizat pentru stabilirea diagnosticului.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-3


Siguranţă şi reglementare

Imagistica pediatrică
Utilizarea imagisticii pediatrice
GE Healthcare sugerează cu tărie reducerea dozei de radiaţii la As Low As Reasonably
Achievable (ALARA) (Nivelul minim realizabil în mod rezonabil) la toţi pacienţii, în special la
pacienţii pediatrici şi la pacienţii de dimensiuni reduse, ori de câte ori se stabileşte că este
necesară o radiografie. Razele X sunt un instrument extrem de valoros pentru diagnosticarea
rănirilor şi bolilor, dar utilizarea sa nu este lipsită de riscuri. Această secţiune discută importanţa
reducerii la minimum a dozei de radiaţii la copii şi adulţi de dimensiuni reduse în conformitate cu
principiile ALARA.

Consideraţii
Expunerea la radiaţii reprezintă un motiv de îngrijorare atât pentru adulţi, cât şi pentru copii. Cu
toate acestea, copiii sunt mai sensibili la radiaţii. Utilizarea aceloraşi parametri de expunere la un
copil cu cei utilizaţi la un adult poate avea drept rezultat doze mai mari pentru copil. Setările
razelor X pot fi reglate pentru a reduce semnificativ doza, menţinând în acelaşi timp calitatea
imaginii pentru diagnosticare.

Protocoale
Protocoalele furnizate cu sistemul reprezintă exemple de proceduri aplicate în mod obişnuit în
radiografie. Pe baza nevoilor unei anumite practici, aceste protocoale pot fi modificate pentru a
optimiza factori precum calitatea imaginii sau reducerea dozei.

Colaboraţi cu echipa dvs. de medici radiologi, fizicieni medicali şi tehnicieni pentru a evalua
tehnicile care pot reduce doza de radiaţii oferind informaţii adecvate pentru diagnosticare. În plus
faţă de protocoalele recomandate instalate pe sistemul dvs. şi sugestiile din acest manual,
următoarele site-uri web reprezintă surse excelente de informaţii suplimentare privind optimizarea
protocoalelor:

 Colegiul American de Radiologie (ACR): www.acr.org


 Societatea de Radiologie Pediatrică (SPR): www.pedrad.org
 Institutul Naţional al Cancerului (NCI): www.cancer.gov
 Image Gently: www.imagegently.org
 Agenţia S.U.A. de Administrare a Alimentelor şi Medicamentelor (FDA): www.fda.gov

Concepte de imagistică pediatrică


Această secţiune prezintă conceptele necesare pentru a înţelege imagistica pediatrică cu raze X.
Conceptele pe care trebuie să le înţelegeţi sunt:

 Sensibilitatea la expunerea la radiaţii


 Sugestii pentru reducerea la minimum a dozei inutile
 Ghiduri pentru reglarea parametrilor de expunere individuali în funcţie de pacient
 Raportarea dozei pacientului
 Consideraţii de raportare a indicelui de doză
 Editarea bazei de date cu protocoluri

2-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Toată lumea este responsabilă pentru reducerea la minimum a dozei pediatrice. Există mai multe
măsuri care pot fi adoptate pentru a reduce cantitatea de radiaţii pe care o primesc pacienţii
pediatrici şi cei de dimensiuni reduse de la examinările cu raze X.

Sensibilitatea la expunerea la radiaţii


Expunerea la radiaţii reprezintă un motiv de îngrijorare pentru toate persoanele de toate vârstele;
cu toate acestea, pacienţii pediatrici sunt mai sensibili la expunerea la radiaţii. Riscul de radiaţii
este mai crescut la cei tineri, deoarece aceştia au celule care se divid mai repede decât ale
adulţilor. Cu cât pacientul este mai tânăr, cu atât este mai sensibil.

Sugestii pentru reducerea la minimum a dozei inutile


 Realizarea imaginii regiunii anatomice indicate (Colimare): Colimarea şi acoperirea anatomică
trebuie luate în considerare cu atenţie înainte de fiecare expunere. Urmaţi ghidurile de
imagistică ale unităţii dvs. pentru a stabili colimarea corespunzătoare.
 Centrarea corespunzătoare a tuturor pacienţilor: În plus faţă de colimare, trebuie luată în
considerare centrarea elementului anatomic avut în vedere. Acest lucru este adevărat în
special când se utilizează AEC/camere de ionizare. Centrarea necorespunzătoare peste
camerele de ionizare poate genera mai mult sau mai puţin din doza dorită, ceea ce poate
conduce la supraexpunere sau la repetarea expunerii. (Dacă este cazul)
 Verificaţi factorii tehnici înainte de expunere: Verificaţi cu grijă afişajul tehnic înainte de a
efectua o expunere pentru a vă asigura că tehnicile dorite şi cele selectate sunt aceleaşi.
Acordaţi o atenţie deosebită plasării punctului zecimal în afişarea valorilor numerice.
 Utilizarea accesoriilor de poziţionare pediatrică: Accesoriile aprobate de poziţionare pediatrică
sunt adesea utile pentru anumiţi pacienţi şi anumite examinări. Acestea pot fi utile în
reducerea mişcării, care poate contribui la expunere repetată. Înţelegeţi îndrumările unităţii
dvs. atunci când implementaţi aceste dispozitive.
 Îmbrăcăminte de protecţie/Bariere/Ecranare: Atunci când este cazul, utilizaţi metode de
protecţie corespunzătoare în măsura în care respectă reglementările din unitate.
 Luarea în considerare a protocoalelor de siguranţă la radiaţii pentru pacienţi: Asiguraţi
înţelegerea principiilor privind protecţia împotriva expunerii la radiaţii a pacienţilor şi ALARA
solicitate în unitate şi conformitatea cu acestea. Aceasta include ecranarea pacientului pentru
a reduce expunerea zonelor nedorite.

Ghiduri pentru reglarea parametrilor de expunere individuali în funcţie de pacient


Reglarea parametrilor: Cel mai importat lucru pe care îl puteţi face este să utilizaţi întotdeauna
protocoalele pediatrice pentru a evita supraexpunerea. Pe sistem sunt instalate protocoale bazate
pe talia pacienţilor. Sunt disponibile zece dimensiuni ale pacienţilor:

 Pediatric Extra Small (Pediatric extra mic)  Adult Extra Small (Adult extra mic)
 Pediatric Small (Pediatric mic)  Adult Small (Adult mic)
 Pediatric Medium (Pediatric mediu)  Adult Medium (Adult mediu)
 Pediatric Large (Pediatric mare)  Adult Large (Adult mare)
 Pediatric Extra Large (Pediatric extra mare)  Adult Extra Large (Adult extra mare)

Aceste protocoale trebuie considerate a fi un punct de plecare. GE vă recomandă cu tărie să


colaboraţi cu un radiolog şi un fizician medical pentru a determina doza minimă posibilă pentru
calitatea dorită a imaginii.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-5


Siguranţă şi reglementare

După selectarea taliei pacientului, puteţi efectua reglări suplimentare ale valorilor kVp, mAs şi ale
grilei, pentru a reduce chiar mai mult doza la care este expus pacientul. (Nu toţi factorii pot fi
disponibili pentru modificare de către utilizator)

Raportarea dozei pacientului


Valoarea Produs zonă doză este obţinută după fiecare achiziţie de la dozimetrul DAP şi afişată
(opţional) ca parte a adnotărilor imaginii. Informaţiile sunt, de asemenea, stocate în antetul DICOM
al fiecărei imagini şi nu pot fi editate sau modificate de către operator.

Consideraţii privind raportarea indexului de dozare


Sistemul dvs. este prevăzut cu un indicator vizual al indexului de dozare. Acest indicator afişează
doza de expunere primită de către receptor. Acestea sunt intervale estimate şi pot fi modificate
prin reglarea factorilor tehnici. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea DEI/DI a acestui
manual de operare.

Contraindicaţii
Acest dispozitiv nu este destinat pentru aplicaţii mamografice sau dentare.

Utilizatori
Utilizatorii clinici avuţi în vedere includ medici calificaţi instruiţi, specialişti în radiografie sau
tehnicieni de radiologie (RT) care lucrează în diferite locaţii. Locaţiile pot include clinici ortopedice,
centre de imagistică radiologică, departamente de radiologie din spitale sau departamente
ortopedice din spitale.

2-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Siguranţa
Cablajele electrice ale sistemelor relevante respectă toate codurile naţionale şi locale, precum şi
Reglementările pentru echipamentele electrice ale clădirilor, publicate de către Institutul Inginerilor
Electrotehnişti (Institution of Electrical Engineers). Toate operaţiunile de asamblare, extensiile,
reajustările sau reparaţiile trebuie efectuate de către reprezentanţi de service calificaţi. Orice
modificare trebuie efectuată de către reprezentanţi de service autorizaţi GE Healthcare
Technologies. Echipamentul trebuie utilizat în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

AVERTIZARE Această unitate de raze X poate fi periculoasă pentru pacient şi pentru


operator dacă nu se respectă factorii de expunere în siguranţă, instrucţiunile
de utilizare şi programele de întreţinere.

A se utiliza numai de către personal autorizat.

AVERTIZARE Pericol de electrocutare! Nu îndepărtaţi capacele. Sistemul conţine circuite


de înaltă tensiune pentru generarea şi controlarea razelor X. Împiedicaţi
posibila electrocutare lăsând capacele pe echipament. În interior nu există
reglaje sau piese pentru care operatorul trebuie să asigure service. Accesul
la părţile interne ale acestui echipament trebuie permis numai personalului
instruit şi calificat.

AVERTIZARE Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament trebuie conectat


numai la o reţea de alimentare cu împământare de protecţie.

AVERTIZARE Toate operaţiunile de asamblare, extensiile, reajustările sau reparaţiile


trebuie efectuate de către reprezentanţi de service calificaţi. Orice modificare
trebuie efectuată de către reprezentanţi de service autorizaţi GE Healthcare
Technologies.

AVERTIZARE Pericol de electrocutare. Pentru a împiedica posibila electrocutare, nu


introduceţi degetele în interiorul conectorului RJ 45 (port Ethernet).

AVERTIZARE Echipamentele radiografice trebuie acţionate de către personal calificat şi


numai după instruire suficientă.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-7


Siguranţă şi reglementare

AVERTIZARE Nu utilizaţi într-un mediu bogat în oxigen sau în jurul altor gaze inflamabile
sau explozive.

AVERTIZARE Acest echipament nu este adecvat pentru utilizare în prezenţa gazelor


inflamabile.

ATENŢIE Acordaţi întotdeauna atenţie siguranţei când manevraţi acest echipament.


Trebuie să fiţi suficient de familiarizat cu echipamentul pentru a putea să
recunoaşteţi orice defecţiuni care pot constitui un pericol. În caz de defecţiune
sau dacă se cunoaşte existenţa unei probleme de siguranţă, nu utilizaţi acest
echipament până când personalul calificat nu corectează problema.

ATENŢIE Această unitate de raze X mobilă nu este conectată în mod normal la


împământarea de protecţie cât timp este în uz. Pentru siguranţa pacientului şi a
operatorului, numai dispozitivele care sunt certificate conform standardelor de
siguranţă corespunzătoare pentru dispozitive medicale şi care sunt în bună stare
de funcţionare urmează să fie utilizate în vecinătatea acestei unităţi de raze X.

ATENŢIE ACEST SISTEM NU ESTE CONCEPUT SĂ FIE UTILIZAT ÎN IMEDIATA VECINĂTATE


A UNUI DEFIBRILATOR EXTERN!

Nu utilizaţi niciodată un defibrilator extern pe un pacient care rămâne în contact


cu detectorul digital sau cu orice parte a sistemului de raze X mobil. Acest sistem
trebuie tratat ca o suprafaţă conductoare şi deplasat la mare distanţă de un
pacient înainte de a se încerca defibrilarea. Dacă orice parte a sistemului de raze
X mobil rămâne în contact cu un pacient atunci când se descarcă defibrilatorul,
tensiunea poate fi condusă prin corpul pacientului şi în sistem. Acest lucru poate
fi periculos pentru orice persoană care poate intra în contact cu sistemul şi ar
putea deteriora detectorul.

Consultaţi întotdeauna instrucţiunile de utilizare ale oricărui defibrilator extern


care poate fi utilizat pe un pacient examinat cu acest sistem de raze X mobil
digital.

ATENŢIE Nu utilizaţi acest sistem atunci când un defibrilator intern se descarcă.

ATENŢIE Utilizatorul este responsabil pentru asigurarea mijloacelor pentru comunicarea


audio şi vizuală între operator şi pacient.

2-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

ATENŢIE Dacă suspectaţi orice interferenţă electromagnetică ce afectează unitatea sau


este provocată de aceasta, apelaţi departamentul de service. Echipamentele
portabile şi mobile de comunicaţii RF pot afecta echipamentele medicale
electrice.

ATENŢIE Utilizaţi numai echipamente şi accesorii recomandate de către producător.

ATENŢIE Sistemul frontal de frânare va opri mişcarea înainte a sistemului mobil atunci
când este declanşat. Sistemul se va opri atunci când mânerul de deplasare este
eliberat.

ATENŢIE Conectarea altor echipamente sau reţele de transmisiuni în afara celor specificate
în aceste instrucţiuni poate avea drept rezultat pericolul de electrocutare.
Conexiunile alternative vor necesita verificarea calculabilităţii şi conformităţii cu
IEC/EN 60601-1 de către instalator.

ATENŢIE Există un ansamblu cablu-contragreutate în coloana de sprijin a tubului care face


tubul uşor de deplasat şi de poziţionat. Acest ansamblu include un dispozitiv de
siguranţă mecanic. În cazul puţin probabil în care tubul devine foarte dificil de
deplasat vertical pe coloană, vă rugăm să contactaţi personalul de service
deoarece este posibil să fi fost activat dispozitivul de siguranţă mecanic.

NOTĂ: Dacă apare un astfel de eveniment, acesta poate fi însoţit de un zgomot


puternic.

ATENŢIE Respectaţi limitările echipamentului atunci când deplasaţi sistemul mobil în sus
sau în jos pe o suprafaţă înclinată. În poziţia de transport (de repaus) sistemul
mobil poate fi condus până la o înclinare de 7 grade. Atunci când nu se află în
poziţia de transport, nu conduceţi sistemul mobil până la o înclinare mai mare de
5 grade.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-9


Siguranţă şi reglementare

Figura 2-1 Limitele de înclinare

ATENŢIE Pentru a evita riscul de curent de fugă excesiv, nu atingeţi sau intraţi în contact
cu pinii de conectare ai tetherului detectorului.

2-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Practici adecvate de utilizare


 Purtaţi un şorţ izolat cu plumb în timpul efectuării unei examinări cu raze X.
 Înainte de a efectua o expunere, îndepărtaţi-vă cel puţin 2 metri de tub sau până la extensia
completă a cablului comutatorului manual.
 Pentru a minimiza expunerea la razele X şi a produce rezultate diagnostice optime, utilizaţi
întotdeauna dimensiunile de câmp şi factorii tehnici corespunzători pentru fiecare procedură.
 GE Healthcare sugerează cu tărie reducerea dozei de radiaţii la As Low As Reasonably
Achievable (ALARA) (Nivelul minim realizabil în mod rezonabil) la toţi pacienţii, ori de câte ori
se stabileşte că este necesară o expunere la raze X.
 Se recomandă ca toţi utilizatorii să beneficieze de instruire corespunzătoare în aplicaţii înainte
de a le efectua într-un cadru clinic. Vă rugăm să contactaţi reprezentantul GE local pentru
asistenţă pentru instruire. Instruirea ALARA este furnizată de către specialiştii în aplicaţii GE.
Programul de educaţie ALARA pentru utilizatori finali clinici acoperă principiile de bază ale
razelor X, efectele biologice posibile, principiile ALARA şi exemple de aplicaţii specifice ale
principiului ALARA.
 Verificaţi cu atenţie afişajul digital înainte de a efectua o expunere: verificaţi dacă tehnica
selectată este cea dorită. Acordaţi o atenţie deosebită poziţionării punctului zecimal la setarea
mAs, pentru a vă asigura că numerele întregi nu se confundă cu un număr fracţional mAs
dorit.
 Solicitaţi ca vizitatorii să părăsească încăperea în timpul unei expuneri.
 Ori de câte ori este posibil, utilizaţi scuturi gonadale pentru pacienţi.
 Asiguraţi-vă că citiţi şi respectaţi programul de întreţinere prezentat pe scurt în secţiunea
Întreţinere şi service din acest manual.
 În majoritatea cazurilor, doza de radiaţii cumulate pentru operator nu va depăşi nivelurile
maxime admise recomandate. Cu toate acestea, ca şi în cazul tuturor dispozitivelor care
produc radiaţii, un expert calificat în radiaţii trebuie să evalueze situaţiile care presupun
expuneri frecvente prin utilizarea unor tehnici cu valori kVp şi mAs ridicate pentru a stabili
dacă sunt necesare dispozitive de protecţie suplimentare.
 Protocoalele furnizate cu sistemul reprezintă exemple de proceduri aplicate în mod obişnuit în
radiografie. Pe baza nevoilor unei anumite practici, aceste protocoale pot fi modificate pentru
a optimiza factori precum calitatea imaginii sau reducerea dozei.
 Verificaţi întotdeauna afişajul tehnic secundar (care prezintă valorile încărcate de generator)
pentru a verifica dacă acesta corespunde cu expunerea intenţionată.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-11


Siguranţă şi reglementare

Cunoaşterea echipamentului
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile din acest Manual de utilizare înainte de a încerca să utilizaţi
produsul.

Clasificările echipamentului IEC


Acest produs este un sistem de raze X radiografic mobil, de uz general. Următoarele clasificări ale
echipamentului se aplică acestui produs:

 Clasificarea echipamentului din punctul de vedere al protecţiei împotriva electrocutării: Clasa I


 Grad de protecţie împotriva electrocutării: Tip B
 Grad de protecţie împotriva pătrunderii lichidelor: IPX0
 Grad de siguranţă în prezenţa amestecului inflamabil de anestezic cu aer sau cu oxigen sau
cu oxid de azot: Nu este adecvat pentru utilizarea în prezenţa amestecului inflamabil de
anestezic cu aer sau cu oxigen sau cu oxid de azot.
 Mod de operare: Continuu cu încărcare intermitentă

Imunitatea electromagnetică

AVERTIZARE Anomaliile liniei de alimentare sau descărcările electrostatice în sistem pot


provoca o eroare de eşuare a scrierii pe CD. Trebuie utilizat un nou CD şi
imaginea trebuie rescrisă.

Siguranţa radiologică
Pentru a minimiza expunerea la raze X şi pentru a produce rezultate diagnostice optime, utilizaţi
întotdeauna factorii tehnici corespunzători pentru fiecare procedură. În special, trebuie să fiţi foarte
familiarizat cu precauţiile privind siguranţa înainte de punerea în funcţiune a acestui sistem.
Tehnicile implicite sunt concepute pentru a optimiza parametrii de procesare a imaginilor.

ATENŢIE În timpul expunerii la raze X, în încăpere nu trebuie să se afle nicio altă persoană
în afara pacientului. Dacă împrejurările necesită ca o altă persoană să pătrundă în
încăpere în timp ce sunt planificate sau posibile expuneri la raze X, acea
persoană trebuie să poarte un şorţ izolat cu plumb, în conformitate cu practicile
de siguranţă acceptate.

2-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Protecţia împotriva radiaţiilor


Deoarece expunerea la radiaţii cu raze X poate fi dăunătoare pentru sănătate, aveţi foarte mare
grijă să asiguraţi protecţie împotriva expunerii la fasciculul primar. Unele dintre efectele radiaţiei cu
raze X sunt cumulative şi se pot menţine pe perioade de luni sau ani. Cea mai adecvată regulă de
siguranţă pentru operatorul cu raze X este „Evitaţi în orice moment expunerea la fasciculul
primar”.

Orice obiect în calea fasciculului primar produce radiaţii secundare (dispersate). Intensitatea
radiaţiei secundare depinde de energia şi de intensitatea fasciculului primar şi de numărul atomic
al materialului obiectului cu care interacţionează fasciculul primar. Radiaţia secundară poate avea
o intensitate mai mare decât aceea a radiaţiei care ajunge pe film. Luaţi măsuri de protecţie pentru
a vă feri de aceasta.

O măsură de protecţie eficientă este utilizarea scuturilor de plumb. Pentru a reduce la minim
expunerea periculoasă, utilizaţi elemente precum paravane din plumb, mănuşi impregnate cu
plumb, şorţuri, gulere tiroidiene etc. Paravanele din plumb trebuie să conţină cel puţin 2,0 mm de
plumb sau echivalent, iar dispozitivele de protecţie personală (şorţuri, mănuşi etc.) trebuie să
conţină un minim de 0,25 mm plumb sau echivalent. Pentru confirmarea cerinţelor locale pe
amplasamentul dvs., vă rugăm să consultaţi „Regulile locale de protecţie împotriva radiaţiilor”
furnizat de serviciul dvs. de consiliere pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

AVERTIZARE În timpul utilizării echipamentelor de raze X sau al efectuării lucrărilor de


service asupra acestora, păstraţi întotdeauna o distanţă de minimum 2 metri
faţă de punctul focal şi fasciculul de raze X, protejaţi-vă corpul şi nu vă
expuneţi mâinile, articulaţiile, braţele sau alte părţi ale corpului la fasciculul
primar.

Monitorizarea personalului
Monitorizarea personalului pentru a determina cantitatea de radiaţii la care au fost expuşi oferă o
verificare încrucişată valoroasă pentru a stabili dacă măsurile de siguranţă sunt sau nu adecvate.
Aceasta poate evidenţia practici inadecvate sau improprii de protecţie împotriva radiaţiilor şi
situaţii potenţial grave de expunere la radiaţii.

Cea mai eficientă metodă pentru a determina dacă măsurile de protecţie existente sunt adecvate
sau nu este utilizarea instrumentelor pentru măsurarea expunerii. Aceste măsurători trebuie
efectuate în toate locaţiile în care ar putea fi expus operatorul sau orice parte a corpului acestuia.
Expunerea nu trebuie să depăşească niciodată doza tolerabilă acceptată.

O metodă utilizată frecvent, dar mai puţin precisă de determinare a valorii expunerii este
amplasarea de film în locaţii strategice. După o perioadă de timp specificată, developaţi filmul
pentru a stabili cantitatea de radiaţii.

O metodă uzuală pentru a stabili dacă personalul a fost expus la radiaţii excesive este utilizarea
de dozimetre de radiaţii de uz personal. Acestea constau dintr-un film sensibil la raze X sau dintr-
un material termoluminescent incluse într-un suport care poate fi purtat pe corp. Chiar dacă acest
dispozitiv măsoară numai radiaţia care ajunge pe zona corpului pe care este purtat, acesta oferă
într-adevăr o indicaţie rezonabilă privind cantitatea de radiaţii primită.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-13


Siguranţă şi reglementare

Proceduri de urgenţă
Nu este întotdeauna posibil să se stabilească dacă unele componente, cum ar fi tubul de raze X,
se apropie de finalul duratei de viaţă. Aceste componente se pot opri din funcţionare în timpul
examinării unui pacient.

AVERTIZARE Instituţia sanitară trebuie să determine procedurile pentru manipularea


pacientului în cazul pierderii imagisticii radiografice sau altor funcţii ale
sistemului pe durata examinării.

Precauţii privind funcţionarea în condiţii de siguranţă


Avertismente generale privind utilizarea

AVERTIZARE Pentru utilizarea continuă şi sigură a acestui echipament, urmaţi


instrucţiunile conţinute în acest Manual de utilizare. Studiaţi cu atenţie acest
manual înainte de folosirea echipamentului şi păstraţi-l la îndemână pentru
consultare rapidă. Puteţi imprima acest manual pentru a avea o copie pe
hârtie disponibilă în cadrul departamentului de radiologie.

AVERTIZARE Numai personalul calificat instruit în operarea acestui echipament trebuie să


utilizeze sistemul. Citiţi toate instrucţiunile din acest manual şi familiarizaţi-
vă cu acestea înainte de a utiliza acest echipament. Dacă este necesară
asistenţă suplimentară, vă rugăm să contactaţi GE.

AVERTIZARE Este responsabilitatea proprietarului să se asigure că numai personal calificat


complet şi instruit corespunzător este autorizat să utilizeze echipamentul.
Este recomandabil să se păstreze o listă cu operatorii autorizaţi.

AVERTIZARE Verificaţi să nu existe obstrucţii înainte de a deplasa sistemul, nu conduceţi


sistemul în sau pe obiecte fixe.

AVERTIZARE Este responsabilitatea operatorului să asigure în orice moment siguranţa


pacientului. Pacientul trebuie monitorizat prin observaţie vizuală, utilizarea
poziţionării corespunzătoare a pacienţilor şi utilizarea dispozitivelor de
protecţie corespunzătoare.

2-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

ATENŢIE Urmăriţi în orice moment pacientul şi nu lăsaţi niciodată pacientul


nesupravegheat.

ATENŢIE Vă rugăm să monitorizaţi cu atenţie toate mişcările echipamentului pentru a


împiedica coliziunile. Acordaţi atenţie în timpul utilizării pentru a împiedica
vătămările posibile care ar putea rezulta din coliziunea pieselor echipamentului
alimentat cu energie cu alte elemente în mişcare sau staţionare care se pot afla în
mediu.

AVERTIZARE Efectuaţi întreţinerea periodică pentru a asigura utilizarea continuă în


condiţii de siguranţă a echipamentului. Urmăriţi programul de întreţinere
preventivă recomandat conform prezentării din documentaţia furnizată cu
sistemul dvs..

ATENŢIE Componentele certificate de diagnosticare cu raze X (de ex. tubul de raze X,


colimatorul sau generatorul de înaltă tensiune) nu vor fi modificate astfel încât să
nu mai respecte oricare dintre prevederile aplicabile ale 21CFR, subcapitolul J
sau dacă nu se acordă o scutire de la 534(a)(5) sau 538 (b) din Federal Food,
Drug, and Cosmetic Act (Legea federală pentru Alimente, Medicamente şi
Cosmetice).

ATENŢIE Asiguraţi-vă că niciun alt accesoriu sau material nu se află amplasat în fasciculul
primar de raze X în timpul expunerii, ceea ce ar putea avea drept rezultat o
calitate slabă a imaginii.

ATENŢIE Utilizaţi întotdeauna accesoriile recomandate de către GEHC, pentru a asigura


performanţe optime şi a evita pericolele posibile.

AVERTIZARE Nu încărcaţi pe calculatorul sistemului niciun software care nu are legătură


cu sistemul.

AVERTIZARE Pentru accesoriile utilizate în combinaţie cu echipamentul de diagnosticare


cu raze X, fiţi conştient de efectul advers posibil care rezultă din materialele
amplasate în fasciculul de raze X.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-15


Siguranţă şi reglementare

Doză

ATENŢIE Utilizaţi cea mai mare distanţă posibilă între punctul focal şi piele pentru a
menţine doza absorbită de pacient la un nivel cât mai mic posibil.

ATENŢIE Dacă în sistem nu este prezent niciun factor tehnic pentru nicio vizualizare,
setările implicite sunt:

 kVp = 50
 mAs = 0,25
Aceste valori sunt numai înlocuitori. Nu trebuie efectuată nicio expunere până
când utilizatorul nu selectează valorile corespunzătoare pentru dimensiunea
pacientului.

ATENŢIE Ansamblul sursă al acestui sistem este conceput pentru a fi utilizat numai cu
tubul şi colimatorul Optima XR240amx. Înlocuirea oricăreia dintre aceste
componente cu tipuri diferite poate face sistemul neconform cu standardele şi
reglementările aplicabile privind siguranţa împotriva radiaţiilor.

Avertismente privind poziţionarea pacientului

ATENŢIE Pentru a evita vătămarea pacientului, oferiţi întotdeauna sprijinul necesar


pacientului la începutul sau la sfârşitul unei examinări.

ATENŢIE Asiguraţi-vă că liniile, tuburile etc. conectate la pacient nu se strâng sau nu se


trag.

AVERTIZARE Suprafaţă fierbinte! Procedaţi cu atenţie pentru a vă proteja şi a proteja


pacientul împotriva arsurilor survenite ca urmare a contactului cu carcasa
tubului de raze X sau cu cea a lămpii colimatorului în timpul utilizării
prelungite.

2-16 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Avertismente privind detectorul digital

ATENŢIE Nu scăpaţi din mână.

ATENŢIE Nu utilizaţi un defibrilator extern cât timp pacientul rămâne în contact cu


detectorul.

ATENŢIE Nu utilizaţi acest sistem atunci când un defibrilator intern se descarcă.

ATENŢIE Sarcina maximă este de 100 kg (220 lbs.) concentrată; 150 kg (330 lbs.)
distribuită. Nu depăşiţi aceste sarcini maxime.

ATENŢIE Utilizaţi detectorul în intervalul de temperatură cuprins între 10 °C şi 35 °C (50 °F


şi 95 °F). Depozitaţi detectorul în intervalul de temperatură cuprins între -10 °C şi
55 °C (14 °F şi 131 °F).

ATENŢIE O baterie a detectorului TREBUIE ţinută în detector întotdeauna. Această cerinţă


include imagistica atât în modul wireless, cât şi partajat. Nerespectarea acestei
cerinţe poate duce la deteriorarea detectorului.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-17


Siguranţă şi reglementare

Rezumatul punctelor de agăţare şi al pericolelor de zdrobire


Această secţiune enumeră punctele de agăţare potenţiale sau pericolele de zdrobire care există
pentru sistem.

Tabelul 2-1 Rezumatul punctelor de agăţare şi al pericolelor de zdrobire

Componentă Avertisment
Sistemul

AVERTIZARE Pericol potenţial de zdrobire: Aveţi grijă să nu deplasaţi sistemul peste cabluri sau
peste picioarele unei persoane.
Mânerul de deplasare

AVERTIZARE Punct potenţial de agăţare: Întotdeauna prindeţi mânerul de deplasare astfel încât
niciuna dintre mâini să nu poată fi strânsă între secţiunile mânerului.
Opritorul pentru repaus al
tubului

AVERTIZARE Pericol de zdrobire a mâinilor: Menţineţi-vă extremităţile şi extremităţile pacientului la


distanţă de opritorul pentru repaus al tubului.
Coloană

AVERTIZARE Puncte potenţiale de strângere: Coloana verticală poate crea puncte de strângere în
timpul mişcării în sus şi în jos.
Braţul coloanei

AVERTIZARE Puncte potenţiale de strângere: Braţul coloanei poate crea puncte de strângere în
timpul mişcării.
Tubul de raze X şi
colimatorul

AVERTIZARE Punct potenţial de agăţare: Zona în care tubul se conectează cu braţul poate crea un
punct de strângere atunci când tubul este rotit. Operatorii trebuie să-şi ţină mâinile pe
mânerul colimatorului şi să ferească pacienţii atunci când rotesc tubul.

2-18 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Simboluri
Această secţiune explică simbolurile utilizate pe acest sistem şi în documentele sale însoţitoare.

Notificări speciale
Tabelul 2-2 Notificări speciale

Simbol Descriere
Tensiune periculoasă. Indică un pericol de înaltă tensiune periculoasă, care poate fi evitat.

Acest simbol de pe echipament indică faptul că instrucţiunile de operare trebuie consultate pentru a asigura
funcţionarea sigură.

Pericol de zdrobire a mâinilor. Acest simbol indică faptul că poate apărea vătămarea gravă a mâinii.

Urmaţi instrucţiunile de utilizare. Acest simbol vă îndrumă să consultaţi acest manual pentru mai multe informaţii.

Nu păşiţi şi nu staţi pe unitate. Componenta pe care apare simbolul nu poate suporta greutatea unei persoane. Pot
apărea deteriorări ale echipamentului sau vătămări dacă se păşeşte sau dacă se stă pe unitate.

Încărcarea maximă. Acest simbol indică faptul că componenta are o limită maximă de greutate. Pot apărea deteriorări
ale echipamentului sau vătămări dacă se depăşeşte greutatea maximă.

Temperatura de funcţionare. Acest simbol indică faptul că componenta trebuie să se afle într-un interval de
temperatură minimă şi maximă pentru a funcţiona. Poate apărea deteriorarea echipamentului dacă echipamentul este
utilizat la temperaturi în afara intervalului specificat.

Descărcare electrostatică (ESD). Acest simbol indică faptul că componenta este sensibilă la electricitate statică. Pot
surveni daune dacă echipamentul este atins fără a lua măsuri de precauţie adecvate pentru ESD.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-19


Siguranţă şi reglementare

Simboluri operaţionale pentru tubul de raze X


Tabelul de mai jos descrie simbolurile operaţionale pentru sistem, precum emisiile de raze X şi
locaţiile colimatorului.

Tabelul 2-3 Simboluri operaţionale

Simbol Descriere
Emisia de raze X este utilizată pentru a indica faptul că porţiunea de capăt a tubului de raze X emite raze X. Luaţi
măsuri de precauţie adecvate pentru a împiedica orice persoană să se expună pe sine sau să expună alte persoane
la radiaţii din neglijenţă, din imprudenţă sau din necunoaştere.

Ansamblul sursei de raze X se utilizează pentru a indica o referinţă la un ansamblu al sursei de raze X.

Tubul de raze X se utilizează pentru a indica o referinţă la tubul cu raze X, de ex. pentru a marca suprafaţa unei grile
care urmează să fie orientată către tubul de raze X.

Identifică comenzile sau indicatorii asociaţi cu selectarea unui punct focal mic sau conexiunea pentru filamentul
corespunzător.

Identifică comenzile sau indicatorii asociaţi cu selectarea unui punct focal mare sau conexiunea pentru filamentul
corespunzător.

Pornirea alimentării sistemului şi resetarea


Tabelul de mai jos descrie comenzile de alimentare ale sistemului.

Tabelul 2-4 Comenzile de alimentare

Simbol Descriere
Butonul POWER ON (Pornirea alimentării) este utilizat pentru a porni alimentarea sistemului.

 ON (Pornită): Verde
 OFF (Oprită): Stins
 TRANSFER DE PUTERE: Albastru
 ÎN STANDBY: Albastru intermitent
 DEFECT HARDWARE: Galben

2-20 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Tip electric
Tabelul de mai jos descrie valoarea nominală a protecţiei electrice pe baza tipului sistemului.

Tabelul 2-5 Tip electric

Simbol Descriere
Echipamentul de tip B indică faptul că echipamentul asigură un anumit grad de protecţie împotriva electrocutării
privind scurgerile de curent şi împământarea de protecţie conform standardului IEC60601-1.

Curent electric
Tabelul de mai jos descrie simbolurile pentru diferite tipuri de curent electric care pot fi utilizate pe
sistemul dvs.

Tabelul 2-6 Tipuri de curent electric

Simbol Descriere
Curentul alternativ indică faptul că echipamentul este adecvat numai pentru curent alternativ.

Curentul continuu indică faptul că echipamentul este adecvat numai pentru curent continuu.

Curenţii atât continuu, cât şi alternativ, indică faptul că echipamentul este adecvat atât pentru curent continuu,
cât şi pentru curent alternativ.

Împământare
Tabelul de mai jos descrie diferite tipuri de împământare care pot fi utilizate în sistemul dvs.

Tabelul 2-7 Tipuri de împământare

Simbol Descriere
Terminalul de împământare funcţională indică un terminal conectat direct la un punct de măsurare, sau la un
circuit de comandă sau la o piesă de ecranare, destinate să fie împământate pentru scopuri funcţionale.

Împământarea fără zgomot (curată) identifică orice terminal al unui sistem de împământare conceput special,
unde zgomotul de la împământarea cablurilor nu va provoca o funcţionare defectuoasă a echipamentului.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-21


Siguranţă şi reglementare

Simbol Descriere
Împământarea de protecţie identifică orice terminal destinat să se conecteze la un conductor de protecţie extern
pentru a proteja împotriva electrocutării în caz de defecţiune.

Cadrul sau şasiul identifică terminalul cadru sau şasiu.

Echipotenţialitatea identifică terminalele care aduc diferitele părţi ale echipamentului sau sistemele la acelaşi
potenţial atunci când sunt conectate împreună. Aceste terminale nu sunt în mod necesar la potenţialul de
împământare. Este posibil ca valoarea potenţialului să fie indicată lângă simbol.

Colimatorul
Tabelul de mai jos descrie comenzile colimatorului şi câmpul de radiaţii.

Tabelul 2-8 Descrierea colimatorului

Simbol Descriere
Comandă pentru indicarea câmpului de radiaţii prin utilizarea luminii.

Identifică comenzile pentru deschiderea lamelelor colimatorului sau indică starea de deschidere parţială sau
completă.

Identifică comenzile pentru închiderea lamelelor colimatorului sau indică starea închis.

Indică faptul că lamelele colimatorului sunt închise. Lamelele controlate sunt indicate cu linii mai groase.

Indică faptul că lamelele colimatorului sunt deschise. Lamelele controlate sunt indicate cu linii mai groase.

Indică utilizarea radiaţiei laser.

2-22 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Etichetele de identificare şi conformitate


Etichetele de identificare a produsului pot fi găsite pe sistem. Tipurile etichetelor de conformitate
pentru identificarea sistemului se găsesc mai jos.

Locaţiile etichetelor de identificare şi conformitate


Figura 2-2 Locaţiile etichetelor de identificare şi conformitate ale sistemului

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-23


Siguranţă şi reglementare

Etichetele sistemului (Şasiu)


Figura 2-3 Eticheta de identificare standard

Număr Text
1 General Electric Company Milwaukee, Wisconsin. Fabricat în SUA
2 Model
3 Număr de serie
4 Data fabricaţiei
5 Descriere
6 XXX V c.a. (volţi, c.a.)
7 XXX Hz (hertzi)
8 XXX A (amperi)
9 Echipament de raze X clasificat de Underwriters Laboratories, Inc. numai cu privire
la pericolele de electrocutare, incendiu şi mecanice

2-24 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Figura 2-4 Eticheta sistemului de pe şasiu

    

Număr Text
1 Eticheta de identificare a sistemului - Consultaţi figura 2-5 Figura 2-5
2 Eticheta CISPR 11 - Consultaţi figura 2-6 Figura 2-6
3 Eticheta pentru eliminare la deşeuri/greutate - Consultaţi figura 2-7 Figura 2-7
4 Eticheta NRTL - Consultaţi figura 2-8 Figura 2-8
5 Eticheta transmiţătorului - Consultaţi figura 2-9 Figura 2-9

Figura 2-5 Eticheta de identificare a sistemului

Număr Text
1 GE Medical Systems, LLC
3000 N. Grandview Blvd.,
Waukesha, WI SUA
2 Nume model sistem
3 Număr model

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-25


Siguranţă şi reglementare

Figura 2-6 Etichetă CISPR 11
 

Număr Text
1 CISPR 11 / EN 55011
2 CLASA: A GRUPA: 1
3 CLASA: A GRUPA: 1
4 Instrucţiunile de operare trebuie consultate pentru a asigura funcţionarea sigură.
5 Consultaţi instrucţiunile (ISO 7010-M002)
6 Transmiţător RF (IEC 5140)

Figura 2-7 Eticheta pentru eliminare la deşeuri/greutate

Număr Text
1 Simbol DEEE – Eliminare separată
2 Greutatea sistemului - 445 kg (980 lbs)

2-26 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Figura 2-8 Eticheta NRTL

Număr Text
1 Eticheta Laborator de testare recunoscut la nivel naţional (NRTL) indică faptul că
ansamblul este listat sau recunoscut de către un laborator de testare recunoscut la nivel
naţional în SUA (adică ETL, UL, CSA).

Figura 2-9 Eticheta transmiţătorului

Număr Text
1 Eticheta transmiţătorului pentru comunicaţii în reţea Wi-Fi a spitalului/amplasamentului.
Consultaţi de asemenea Figura 2-10.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-27


Siguranţă şi reglementare

Figura 2-10 Etichete Wi-Fi

 

Număr Text
1 Eticheta transmiţătorului pentru comunicaţii în reţea Wi-Fi a spitalului/amplasamentului.
Consultaţi de asemenea Figura 2-9.
2 Eticheta transmiţătorului pentru comunicaţii în reţeaua Wi-Fi pentru detector.

Figura 2-11 Etichetă cu recomandări sistem

1 2 3 4

Număr Text
1 Instrucţiunile de operare trebuie consultate pentru a asigura funcţionarea sigură.
2 Consultaţi instrucţiunile (ISO 7010-M002)
3 Nu conduceţi sistemul pe o pantă mai mare de 5 grade cu braţul extins.
4 Este OK să conduceţi sistemul pe o pantă mai mică de 7 grade cu braţul blocat în poziţia de repaus.

2-28 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Figura 2-12 Avertisment privind razele X

Text
AVERTISMENT: Această unitate Roentgen poate fi periculoasă pentru pacient şi pentru operator dacă nu
se respectă factorii de expunere în siguranţă, instrucţiunile de utilizare şi programele de întreţinere. A se
utiliza numai de către personal autorizat.

Figura 2-13 Etichetă instrucţiuni electronice de utilizare (eIFU)

Text
Acest dispozitiv este livrat împreună cu instrucţiunile electronice de utilizare (eIFU), identificate ca Manual
de operare sau Ghid de învăţare şi referinţă. Simbolul eIFU înseamnă că instrucţiunile pot fi afişate pe
calculatorul terminalului dispozitivului (dacă este cazul) sau pe un calculator personal şi indică
conformitatea cu reglementarea eIFU a Uniunii Europene (UE). Clienţii din UE pot consulta Multi-language
Operator Documentation Introduction (Introducere în documentaţia multilingvă pentru operator),
5381970-199.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-29


Siguranţă şi reglementare

Eticheta IUD
Figura 2-14 Eticheta IUD

;;;;;;;;;;;;;;;


Număr Text
1 Denumirea produsului
2 Cod de bare IUD
3 Numărul IUD

IUD: Identificator unic dispozitiv - un IUD reprezintă un cod de identificare numeric sau
alfanumeric unic, alocat dispozitivelor medicale de către producătorul dispozitivului. Marcajul de
identificare unică a dispozitivelor se aplică unui model de produs care este desemnat ca dispozitiv
medical conform reglementărilor IUD ale FDA.

Fiecare sistem Optima XR240amx are un marcaj unic pentru identificare. Marcajul Identificare
unică a dispozitivelor (IUD) apare pe eticheta produsului, care este localizată pe partea din faţă a
unităţii.

2-30 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Etichete de identificare a tubului de raze X


Figura 2-15 Etichetă de identificare a tubului de raze X

Număr Text
1 Produs
2 Modelul unităţii
3 Număr de serie
4 Introducere model
5 Număr de serie
6 Simbol suplimentar
7 Stator
8 Tensiunea maximă
9 Punct focal
10 Filtrare permanentă
11 Toshiba Electron Tubes & Devices Co., Ltd. 1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 324-850,
Japan; Fabricat în Japonia

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-31


Siguranţă şi reglementare

Figura 2-16 Eticheta de reglementare a tubului de raze X

Număr Text
1 Această etichetă este valabilă pentru legea privind serviciile în caz de incendiu din
Japonia.

Figura 2-17 Etichetă de atenţionare tub de raze X (Cablu)

Număr Text
1 Întotdeauna solicitaţi personalului de service să instaleze sau să îndepărteze cablul de
înaltă tensiune.

2-32 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Figura 2-18 Etichetă de atenţionare tub de raze X (Capace de capăt)

Număr Text
1 ATENŢIE: Capacele de capăt ale carcasei trebuie să fie întotdeauna montate corespunzător şi corect
pe ansamblul carcasei tubului pentru protecţie împotriva razelor X şi siguranţă. În orice caz, tubul de
raze X nu va fi alimentat cu energie fără fixarea capacului în modul indicat.

Figura 2-19 Etichetă de atenţionare tub de raze X (Fragil)

Număr Text
1 ATENŢIE: Nu loviţi această faţă fragilă.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-33


Siguranţă şi reglementare

Etichetă de identificare colimator


Figura 2-20 Etichetă de identificare colimator

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Număr Text
1 GE Hualun Medical Systems Co. Ltd. Number 1 Yongchang North, Road, BDA, Beijing, R.P. Chineză 100176
2 Fabricat în China
3 Descriere: Colimator manual
4 Model: 5129498
5 Număr de serie
6 Data fabricaţiei
7 Valoarea nominală de intrare: 21 V c.c., 8 A
8 Filtrare totală: Minimum 2,6 mm Al / 70 kV
9 Respectă standardele de performanţă privind radiaţiile DHHS 21 CFR Subcapitolul J

Etichetele detectorului digital


Consultaţi Capitolul 13 pentru informaţii privind etichetele detectorului digital.

2-34 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Cerinţe legale
NOTĂ Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie de radiofrecvenţă.
Echipamentul poate provoca interferenţe de radiofrecvenţă cu alte dispozitive medicale şi
nemedicale şi cu radiocomunicaţiile. Pentru a asigura un nivel rezonabil de protecţie
împotriva acestor interferenţe, acest produs respectă limitele de emisii stabilite pentru
dispozitivele medicale din Grupa 1, Clasa A în cadrul EN 60601-1-2. Totuşi, nu există
garanţii că nu vor apărea anumite interferenţe pentru anumite instalaţii.

NOTĂ În cazul în care se constată că acest echipament produce interferenţe (ceea ce se poate
stabili pornind şi oprind echipamentul), se recomandă ca dvs. (sau personal de service
calificat) să încerce să corecteze problema utilizând una sau mai multe dintre măsurile
următoare:

 Reorientarea sau reamplasarea dispozitivelor afectate.


 Mărirea spaţiului care separă echipamentul de dispozitivul afectat.
 Alimentaţi echipamentul de la o sursă diferită de cea a dispozitivelor afectate.
 Consultaţi punctul de achiziţie sau reprezentantul de service pentru mai multe
sugestii.
NOTĂ Producătorul nu este răspunzător pentru niciun fel de interferenţe provocate fie de
utilizarea unor cabluri de interconectare diferite de cele recomandate, fie de schimbări sau
modificări neautorizate ale acestui echipament. Schimbările sau modificările neautorizate
pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

NOTĂ Pentru a respecta reglementările aplicabile unei interferenţe electromagnetice pentru un


dispozitiv medical grupa 1 clasa A, toate cablurile de interconectare la dispozitivele
periferice trebuie ecranate şi împământate corespunzător. Utilizarea unor cabluri ecranate
şi împământate necorespunzător poate avea drept rezultat producerea de interferenţe de
radiofrecvenţă de către echipament, ceea ce constituie o încălcare a Directivei Uniunii
Europene privind dispozitivele medicale şi a reglementărilor Federal Communications
Commission (Comisiei Federale de Comunicaţii).

NOTĂ Nu utilizaţi dispozitive care transmit în mod deliberat semnale de radiofrecvenţă (RF)
(telefoane celulare, aparate de emisie-recepţie sau produse controlate prin radio) în
vecinătatea acestui echipament deoarece aceasta poate conduce la un comportament în
afara specificaţiilor publicate.

Menţineţi alimentarea dispozitivelor de acest tip oprită atunci când se află în apropierea
echipamentului.

Personalul medical responsabil pentru acest echipament trebuie să instruiască tehnicienii,


pacienţii şi alte persoane care se pot afla în apropierea acestui echipament să respecte pe
deplin cerinţa de mai sus.

Instrucţiunile de instalare pentru acest dispozitiv pot fi găsite în Optima XR240amx Installation
Manual, 5748355-1EN (Manualul de instalare Optima XR240amx, 5748355-1EN), care este inclus
cu acest echipament.

Acest produs respectă următoarele cerinţe:

Directiva Consiliului Uniunii Europene 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, atunci când este
prevăzut cu următorul marcaj de conformitate CE. Marcajul CE a fost aplicat pentru prima dată
acestui produs în anul 2017:

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-35


Siguranţă şi reglementare

Figura 2-21 Marcaj CE

Conformitatea cu Directiva privind echipamentele radio (RED)


Componente wireless
Următoarele componente wireless sunt incluse în sistemul de raze X Optima XR240amx:

Tabelul 2-9 Componente wireless

Bandă de Puterea
Componentă Funcţie GE sau Mfg. P/N Versiune software/firmware
frecvenţă transmisiei

Punct de accesa Interfaţă wireless la 5720157-1 (RoW) 5150 MHz – 5350 ≤ 23 dBm 6.5.0.0-4.3.0.0_56428
PC-ul gazdă MHz
Detectorul fără cablub Detector wireless 5771012 5150 MHz – 5350 ≤ 23 dBm
(10" × 12") pentru imagini cu raze MHz
X
Detector wirelessb Detector wireless 5771417 5150 MHz – 5350 ≤ 23 dBm
(14" × 17") pentru imagini cu raze MHz
X
Card WLANa Interfaţă WLAN la WLE200NX 2400 MHz – ≤ 20 dBm 4.2.0.5
reţeaua unităţii 2483,5 MHz
5150 MHz – 5350 ≤ 23 dBm
MHz
Cititor de coduri de bare Scaner de cod de bare 5150092 2400 MHz – ≤ 20 dBm FL26J10
wireless 2483,5 MHz
a
Integrat în şasiul gazdei de sistem (gazdă Optima XR240amx), care este certificat drept dispozitiv combinat pentru RED.

bDispozitiv
independent certificat pentru RED.

Accesorii şi software
Consultaţi Tabelul 2-9 de mai sus pentru versiunile de software/firmware.

Reprezentant autorizat UE
GE Medical Systems SCS

283 rue de la Minière

78530 BUC Franţa

2-36 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Siguranţă şi reglementare

Declaraţia de conformitate RED


Sistemul cu raze X Optima XR240amx (gazdă) şi detectoarele wireless digitale sunt marcate CE
în conformitate cu prevederile directivei RED (2014/53/UE). Prin prezentul document, GE Medical
Systems LLC. declară că aceste componente sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte
prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Declaraţiile de conformitate realizate conform Directivei 2014/53/UE pot fi vizualizate în


următoarea locaţie:

http://apps.gehealthcare.com/servlet/ClientServlet?REQ=Enter+Documentation+Library

Eliminarea deşeurilor
Acest simbol arată că deşeurile de echipament electric şi electronic nu trebuie eliminate ca
deşeuri municipale nesortate şi trebuie colectate în mod separat. Luaţi legătura cu un reprezentant
autorizat al producătorului pentru informaţii privind scoaterea din uz a echipamentului.

Figura 2-22 Simbolul de eliminare a deşeurilor

Eliminarea bateriilor
Simbolul de colectare separată este aplicat pe baterie sau pe ambalajul acesteia pentru a vă
informa că bateria trebuie reciclată sau eliminată în conformitate cu legislaţia locală sau a ţării.
Literele de sub simbolul de colectare separată indică dacă anumite elemente (Pb = Plumb, Cd =
Cadmiu, Hg = Mercur) sunt conţinute în baterie. Pentru a reduce la minim efectele potenţiale
asupra mediului şi sănătăţii umane, este important ca toate bateriile marcate pe care le scoateţi
din produs să fie reciclate sau eliminate corespunzător.

Pentru informaţii despre modul în care bateria poate fi scoasă în siguranţă de pe dispozitiv, vă
rugăm să consultaţi manualul de service sau instrucţiunile echipamentului. Informaţii referitoare la
potenţialele efecte ale substanţelor folosite în baterii asupra mediului şi sănătăţii oamenilor sunt
disponibile la următoarea adresă URL: http://www.gehealthcare.com/euen/weee-recycling/
index.html

Figura 2-23 Simbolul de eliminare a bateriilor

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 2-37


Siguranţă şi reglementare

Eticheta de control al poluării


Se furnizează următoarele informaţii referitoare la controlul poluării produsului, în conformitate cu
SJ/T11364-2006 Marcaj pentru controlul poluării cauzate de produse electronice informatice.

Figura 2-24 Simbolul de control al poluării

Acest simbol indică faptul că produsul conţine materiale periculoase peste limitele stabilite de
standardul chinez SJ/T11363-2006 Cerinţe privind limitele concentraţiilor pentru anumite
substanţe periculoase în produse electronice informatice. Numărul din simbol reprezintă perioada
de utilizare ecologică (EFUP), care indică perioada în care substanţele sau elementele toxice sau
periculoase conţinute în produsele electronice informatice nu se vor scurge şi nu vor suferi mutaţii
în condiţiile normale de operare, astfel încât utilizarea acestor produse electronice informatice nu
va avea ca rezultat niciun fel de poluare severă a mediului, leziune corporală severă sau pagube
materiale. Unitatea pentru perioadă este anul.

Pentru a menţine perioada declarată de utilizare ecologică, produsul va fi operat normal, în


conformitate cu instrucţiunile şi condiţiile de mediu definite în manualul produsului, iar
programările de întreţinere periodică specificate în procedurile de întreţinere a produsului vor fi
urmate cu stricteţe.

Este posibil ca consumabilele sau anumite piese să aibă propria etichetă cu o valoare EFUP mai
mică decât cea a produsului. Înlocuirea periodică a acelor consumabile sau componente pentru a
menţine perioada declarată de utilizare ecologică va fi efectuată în conformitate cu procedeele de
întreţinere ale produsului.

Acest produs nu trebuie eliminat ca deşeu municipal nesortat, ci trebuie colectat separat şi
manipulat în mod corespunzător după scoaterea din uz.

Confidenţialitate şi securitate
Optima XR240amx Privacy and Security Manual, 5755651-1EN (Manualul pentru asigurarea
confidenţialităţii şi securităţii sistemului Optima XR240amx, 5755651-1RO) descrie aspecte de
confidenţialitate şi securitate în utilizarea sistemului de raze X Optima XR240amx. Acest manual
descrie destinaţia de utilizare preconizată, capacităţile incluse privind confidenţialitatea şi
securitatea, modul în care acestea sunt configurate şi utilizate, precum şi valorile de setare în
condiţii de securitate recomandate.

2-38 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 3
Informaţii generale

Acest capitol explică unele dintre operaţiunile şi caracteristicile de bază ale unităţii de raze X
mobile.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 3-1


Informaţii generale

Evidenţieri rapide
Interfaţa cu utilizatorul
 Interfaţă grafică cu utilizatorul (GUI) optimizată – Tehnici, achiziţii de imagini şi instrumente de
afişare într-o singură interfaţă integrată cu utilizatorul: Afişajul previzualizării imaginii acoperă
peste 50% din ecran.
 Paleta instrumentelor utilizate în mod obişnuit disponibilă în toate ecranele de procesare a
imaginilor.
 Editare/copiere examinare pentru a reprocesa imaginile fără expuneri suplimentare ale
pacientului.
 Reprocesarea imaginilor permite selectarea mai multor „aspecte” cu parametri de afişare care
pot fi configuraţi.
 Tehnici opţionale, conform anatomiei şi dimensiunii pacientului.
 Adnotările de text ale imaginilor sunt acceptate cu dimensiunea fontului care poate fi
configurată pentru afişare şi imprimare.
 Instrumente de raportare a utilizării după indivizi şi grupuri de utilizatori.
 Tablou de bord System Health (Integritatea sistemului) pentru starea sistemului.
 Indicatoare independente privind starea sistemului şi încărcarea bateriilor sistemului.
 Lista derulantă Detector oferă o modalitate rapidă şi intuitivă de comutare între detectoare.
 Atunci când tubul de raze X este în poziţie de repaus, monitorul este oprit.
NOTĂ Monitorul se va opri, de asemenea, singur după perioade de inactivitate, indiferent de
poziţia tubului de raze X.

Productivitate
 Modul „Standby” elimină ciclurile de iniţializare şi permite expunerea în 25 de secunde de la
activarea sistemului.
 Expunerile pot fi efectuate şi procesate în timp ce unitatea este în priză şi se încarcă.
 Algoritmii de încărcare automată Smart Charge (Încărcare inteligentă) permit reîncărcarea
sistemului chiar dacă bateriile nu sunt complet descărcate utilizarea sistemului la orice nivel
de încărcare de peste 0%.
 Sistemul poate fi acţionat în 4 secunde de la activarea acţionării.

Detectorul digital
 Două dimensiuni ale detectorului: 14" × 17" şi 10" × 12".
FlashPad HD 2530 (Număr de piesă GE: 5771012) – Detector de 10 inch × 12 inch (25 cm ×
30 cm)
FlashPad HD 3543 (Număr de piesă GE: 5771417) – Detector de 14 inch × 17 inch (35 cm ×
43 cm)
 Conectivitate wireless de la detector la sistem.
 Incintă uşoară a detectorului, proiectată pentru utilizare mobilă.
 Detectorul este alimentat de baterie, cu baterii reîncărcabile şi schimbabile – sunt incluse un
tether de rezervă, baterii şi un încărcător.

3-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Informaţii generale

 Bateria detectorului se încarcă automat atunci când detectorul este în caseta receptoare.
NOTĂ Dacă detectorul se află în compartimentul său, iar sistemul este oprit, bateria detectorului
nu se va încărca.

 Sistemul poate fi utilizat fără detector pentru film analogic sau expuneri CR.

Fluxul de lucru
 Etapă modalitate de efectuare a procedurii (MPPS; SPS/PPS care poate fi configurat).
 Transfer automat şi personalizat al imaginilor la PACS şi imprimante.
 Reîmprospătare automată a listei de lucru (poate fi configurată).
 Poate reprocesa imaginile după achiziţie şi în timpul unei examinări.
 MWL rămâne vizibil până la următoarea reîmprospătare, chiar dacă se pierde conexiunea la
reţea.

Identificarea radiografiilor
Ca la orice procedură de radiografie, identificarea imaginilor este importantă pentru a asigura o
referinţă anatomică adecvată. Utilizatorii trebuie să procedeze cu maximum de atenţie, pentru a se
asigura că marcajul de imagine/amplasarea identificării anterioare expunerii este optimă şi inclusă
în câmpul vizual. Se recomandă ca toţi utilizatorii să urmeze instrucţiunile instituţiei privind
implementarea marcajelor de imagine.

NOTĂ Utilizarea marcajelor electronice/adnotate ca parte a post-procesării nu este recomandată


ca metodă principală de identificare a imaginii, din cauza unei erori potenţiale a
utilizatorului în identificarea regiunilor anatomice.

Marcaje de imagine
Marcajele de imagine (de ex., marcajele de plumb) sunt frecvent utilizate la identificarea
radiografiilor. Dacă marcajele de imagine sunt plasate în zone de radiaţii directe (saturaţie), există
posibilitatea ca acestea să fie excluse din imagine la procesarea acesteia. Regiunile saturate din
afara regiunii de interes nu sunt componente ale imaginii finale. Cel mai probabil, aceasta poate
apărea în cazul imaginilor supraexpuse. În cazurile în care marcajele de imagine sunt eliminate
din imagine la procesare, utilizatorii pot regla manual obturatoarele electronice, pentru a include
marcajul în imaginea finală.

NOTĂ Aceasta poate cauza modificarea rezultatului indicelui de expunere a detectorului (ID).
Pentru instrucţiuni, consultaţi Capitolul 11.

ATENŢIE Aveţi grijă la plasarea marcajelor de plumb pentru a garanta prezenţa acestora în
imaginea finală. Asiguraţi-vă că marcajele nu sunt amplasate în regiuni cu radiaţii
directe, ci doar în regiuni în care apare atenuarea radiaţiei de către pacient fără a
masca regiunea anatomică de interes.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 3-3


Informaţii generale

InSite
InSite este o opţiune a sistemului, dacă este configurată, care permite accesul la efectuarea de
operaţiuni de service de la distanţă şi suportul pentru aplicaţii clinice. Sistemul InSite permite
inginerilor de service şi specialiştilor programatori din centrele de suport regionale GE Healthcare
să acceseze sistemele cu raze X (cu permisiunea dvs.) pentru a vă oferi următoarele servicii:

 Răspuns mai rapid la solicitările de service.


 Instructaj/asistenţă pentru aplicaţiile clientului.
 Depanarea şi diagnosticarea sistemului.
 Colectarea de informaţii de sistem pentru analiza, rezolvarea şi prevenirea erorilor pentru a
asigura performanţele optime ale sistemului cu raze X.
Instalarea şi folosirea sistemului InSite este rezervată pentru clienţii GE cu un sistem cu raze X
aflat în garanţie sau sub incidenţa unui contract valabil de service GE, conform termenilor şi
condiţiilor Contractului InSite sau Contractului de service GE. Simpla prezenţă a sistemului GE
InSite la unitatea dvs. nu vă oferă drepturi asupra sistemului InSite şi nici licenţa sau dreptul de a
accesa, folosi sau decompila sistemul InSite. Sunt interzise accesarea sau folosirea sistemului
InSite în afara condiţiilor specificate în Contractul InSite sau Contractul de service GE sau
decompilarea sistemului InSite de către persoane care nu sunt angajate GE. Prin semnarea
Contractului InSite sunteţi de acord să depuneţi toate eforturile rezonabile pentru a proteja
sistemul InSite împotriva deteriorării sau pierderii şi pentru împiedicarea accesării, utilizării sau
decompilării sistemului InSite de către persoane neautorizate.

Editarea bazei de date cu protocoluri


Tehnicile prestabilite ale protocoalelor din sistem pot fi modificate în colaborare cu radiologul sau
fizicianul. Aceasta nu trebuie să înlocuiască observarea atentă a ecranului de achiziţie tehnică,
anterior fiecărei expuneri, dar poate ajuta la afişarea unei game de tehnici corespunzătoare
constituţiei pacientului. Se recomandă efectuarea de modificări suplimentare pe baza fiecărui
pacient în parte.

Consultaţi Protocoale la pagina 14-46 pentru a vă asigura că efectuaţi editarea în mod corect.
Efectuaţi întotdeauna o copie de rezervă a bazei de date cu protocoale. Dacă apar probleme la
nivelul sistemului, poate fi recuperată baza de date de rezervă ce conţine protocoalele salvate.

Tehnicile implicite pentru baza de date a protocoalelor au fost setate cu următoarele grosimi
presupuse pentru pacient.

Dimensiune grosime (cm):

 XSmall Ped (Ped. extra mic) 3,5


 Small Ped (Ped. mic) 6
 Med Ped (Ped. mediu) 8
 Large Ped (Ped. mare) 10,5
 XLarge Ped (Ped. extra mare) 14,5
 XSmall Adult (Adult extra mic) 13,5
 Small Adult (Adult mic) 18,5
 Med Adult (Adult mediu) 24,5
 Large Adult (Adult mare) 29,5
 XLarge Adult (Adult extra mare) 32,5

3-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 4
Deplasarea şi poziţionarea

Această secţiune descrie modul de deplasare a unităţii şi de poziţionare a tubului de raze X pentru
achiziţie.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 4-1


Deplasarea şi poziţionarea

Pornirea unităţii
1. Treceţi întrerupătorul principal în poziţia On (Pornit).

Figura 4-1 Întrerupătorul principal

Număr Descriere
1 Poziţia ON (Pornit)
2 Poziţia OFF (Oprit)
3 Maneta de decuplare

2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul on/off (Pornit/Oprit) pentru a porni sistemul.

 Unitatea efectuează programele de diagnosticare (autoteste pentru a asigura că totul


funcţionează corect).
3. Unitatea este pregătită pentru funcţionare atunci când inelul butonului on/off (Pornit/Oprit) este
verde.

Pornirea alimentării sistemului şi resetarea


Tabelul de mai jos descrie comenzile de alimentare ale sistemului.

Tabelul 4-1 Comenzile de alimentare

Simbol Descriere
Butonul POWER ON (Pornirea alimentării) este utilizat pentru a porni alimentarea sistemului.

 ON (Pornită): Verde
 OFF (Oprită): Stins
 TRANSFER DE PUTERE: Albastru
 ÎN STANDBY: Albastru intermitent
 DEFECT HARDWARE: Galben

4-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Deplasarea şi poziţionarea

Deblocarea unităţii
În cazul în care caracteristica Drive Log In (Conectare deplasare) a fost trecută în poziţia ON
(Pornit) din Preferences (Preferinţe), trebuie să introduceţi codul corect din patru cifre în partea
dreaptă a capacului superior pentru a deplasa unitatea. Consultaţi Figura 4-2.

NOTĂ Butonul Blocare/deblocare deplasare de sub cele patru butoane numerice va fi albastru
dacă unitatea este blocată (consultaţi Conectare pentru deplasare la pagina 14-23).

Figura 4-2 Panoul de control şi afişare


 

Element Descriere
1 Panoul de comandă şi afişare
2 Indicatorul pentru capacitatea bateriei sistemului
3 Buton On/Off (Pornit/Oprit)
4 Tastatura de conectare pentru deplasare
5 Blocarea/deblocarea unităţii

1. Pentru a debloca unitatea:

a. Apăsaţi butonul de blocare/deblocare a acţionării.

b. Introduceţi codul din patru cifre.

c. Apăsaţi din nou butonul de blocare/deblocare a acţionării.

 Butonul de blocare/deblocare a acţionării va deveni verde. Acum puteţi deplasa


unitatea.
 Dacă butoanele numerice încep să lumineze intermitent, iar butonul de blocare/
deblocare a acţionării nu îşi schimbă culoarea, atunci codul din patru cifre pe care l-aţi
introdus nu este corect.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 4-3


Deplasarea şi poziţionarea

2. Pentru a bloca unitatea atunci când aţi finalizat lucrul cu aceasta:

a. Apăsaţi butonul de blocare/deblocare a acţionării.

b. Introduceţi codul din patru cifre.

c. Apăsaţi din nou butonul de blocare/deblocare a acţionării.

 Butonul de blocare/deblocare a acţionării va deveni albastru. Unitatea este acum


blocată.
 Dacă butoanele numerice încep să lumineze intermitent, iar butonul de blocare/
deblocare a acţionării nu îşi schimbă culoarea, atunci codul din patru cifre pe care l-aţi
introdus nu este corect.

Deplasarea unităţii
Un design compact şi un ansamblu motor dublu fac din deplasarea şi manevrarea sistemului
Optima XR240amx un proces uşor.

Dacă vă deplasaţi pe coridoare sau numai dintr-o încăpere în alta, asiguraţi-vă că braţul telescopic
este poziţionat corespunzător şi fixat sigur, astfel încât să se poată atinge viteza maximă.

Figura 4-3 Mânerul de deplasare

AVERTIZARE Deplasarea unităţii de raze X Optima XR240amx poate cauza glisarea braţului
orizontal şi accidentarea unui operator sau a unui pacient dacă braţul nu este
fixat corespunzător. Fixaţi corespunzător braţul telescopic înainte de a
deplasa unitatea.

4-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Deplasarea şi poziţionarea

Figura 4-4 Poziţia adecvată de deplasare

Sistemul de deplasare are viteză variabilă, adaptată ritmului utilizatorului, de maximum 5 km/h (3,1
mph) (viteză nominală de înaintare pe suprafeţe plate). Viteza este redusă în marşarier şi atunci
când tubul nu este parcat.

Figura 4-5 Sistemul frontal de frânare

Pentru a contribui la prevenirea accidentelor, un sistem de frânare cu auto-oprire, situat în partea


frontală a unităţii, activează automat frânele şi opreşte motoarele de deplasare în caz de impact.
Dacă sistemul de frânare este cuplat, pur şi simplu apucaţi mânerul de deplasare şi trageţi
unitatea înapoi. (Cu toate acestea, ca şi în cazul oricărui echipament mobil, atunci când deplasaţi
unitatea asiguraţi-vă că aveţi suficientă grijă.)

Cu braţul telescopic extins pentru examinarea unui pacient, sistemul Optima XR240amx pivotează
pe loc, rotindu-se şi manevrându-se cu uşurinţă pentru o poziţionare exactă. Din nou, apucaţi
mânerul de deplasare şi rotiţi unitatea în poziţia dorită.

Pentru a deplasa Optima XR240amx, urmaţi aceşti paşi:

1. Deconectaţi unitatea de la priza de perete CA şi retrageţi cablul, dacă este necesar.

NOTĂ Unitatea nu poate fi deplasată atunci când este conectată la priza de perete CA.

2. Deconectaţi cablul de reţea dacă este necesar.

NOTĂ Unitatea mobilă nu poate fi deplasată atunci când este conectată la reţea.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 4-5


Deplasarea şi poziţionarea

ATENŢIE Îndepărtaţi cablul de reţea înainte de a deplasa unitatea pentru a împiedica


deteriorarea sistemului, cablului sau a prizei de reţea a unităţii.

ATENŢIE Sistemul va detecta conectarea unui cablu de reţea NUMAI atunci când PC-ul este
pornit. În timpul pornirii sau atunci când sistemul se află în standby, conexiunea
nu este detectată.

Nu conectaţi la sistem un cablu de reţea atunci când acesta se află în modul


Standby sau în timpul pornirii sistemului. Aşteptaţi finalizarea procesului de
pornire a sistemului sau revenirea acestuia din modul Standby înainte de a
deconecta sau conecta un cablu de reţea.

3. Amplasaţi detectorul în compartimentul acestuia şi fixaţi tetherul pentru a preveni deteriorarea


acestor componente în timpul deplasării sistemului.

4. Blocaţi braţul telescopic în poziţia de repaus/transport dacă este necesar.

 În poziţia de repaus/transport, braţul telescopic este:


 complet împins înăuntru;
 centrat pe panoul de comandă (distanţierele colimatorului în cadrul orificiului); şi
 fixat sigur.
Figura 4-6 Braţul telescopic fixat

5. Introduceţi codul dvs. de conectare pentru deplasare dacă este necesar să se permită
deplasarea sistemului.

4-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Deplasarea şi poziţionarea

6. Pentru activarea motoarelor şi decuplarea frânelor, apucaţi mânerul de deplasare cu ambele


mâini. Acum, orientaţi unitatea către punctul de destinaţie.

 Nu activaţi mânerul de deplasare în timp ce apucaţi de asemenea suporturile laterale ale


mânerului de deplasare. Ţineţi mâna pe mânerul de deplasare numai atunci când
deplasaţi şi poziţionaţi unitatea.
 Rămâneţi întotdeauna în spatele unităţii atunci când o deplasaţi şi nu staţi în calea de
deplasare.
 Atunci când urcaţi o pantă sau vă deplasaţi peste mochete sau alte suprafeţe cu
asperităţi, poate fi necesar să împingeţi unitatea mai tare pentru a vă menţine viteza.
 Dacă mânerul de deplasare este strâns pe o perioadă de aproximativ 10 secunde fără a fi
împins sau tras, sistemul va afişa un mesaj de eroare şi va cupla frânele. Eliberaţi mânerul
şi prindeţi-l din nou pentru a reseta sistemul.
NOTĂ Unitatea poate fi deplasată în timp ce se iniţializează software-ul sistemului.

7. Pentru a opri unitatea şi a activa frânele, încetiniţi unitatea până la oprire şi apoi daţi drumul
mânerului de deplasare. Reţineţi faptul că în caz de impact, sistemul de frânare cu auto-oprire
va opri servomotoarele şi va activa frânele. Dacă este declanşat sistemul de frânare cu auto-
oprire, după o scurtă pauză deplasaţi înapoi unitatea.

 Pentru a vira brusc sau a roti unitatea, împingeţi o parte a mânerului de deplasare (spre
dreapta sau spre stânga) şi trageţi de cealaltă. Unitatea se va roti sau va pivota cu
uşurinţă.
8. Pentru a deplasa unitatea înapoi, apucaţi mânerul de deplasare şi trageţi înapoi.

9. Dacă servomotoarele se defectează, menţineţi apăsat butonul de ELIBERARE A FRÂNEI,


situat imediat sub MÂNERUL DE DEPLASARE din partea dreaptă (Figura 4-7). Relocaţi
manual unitatea şi apelaţi reprezentantul de service.

Figura 4-7 Amplasarea butonului de eliberare a frânei

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 4-7


Deplasarea şi poziţionarea

Poziţionarea tubului
Această secţiune descrie modul de configurare şi de poziţionare a componentelor mecanice ale
Optima XR240amx. Etapele poziţionării mecanice sunt organizate în următorul mod.

 Reglarea coloanei şi braţului telescopic


 Rotirea unităţii tubului de raze X şi
 Reglarea colimatorului

Configurarea mecanică
Parcurgeţi aceste etape pentru a elibera opritorul, dispozitivele de blocare ale coloanei verticale şi
braţului telescopic din poziţia repaus/transport.

Asiguraţi-vă că unitatea este trecută în poziţia ON (Pornit).

Eliberarea opritorului pentru repaus al tubului


1. Pentru activarea comutatorului, apucaţi mânerele colimatorului. (Trebuie să auziţi un sunet ca
un declic.) Cu forţă redusă, împingeţi în jos braţul telescopic pentru a elibera opritorul şi apoi
ridicaţi-l.

 Reţineţi faptul că este necesar numai să apucaţi unul dintre mânerele colimatorului pentru
a activa sistemul de eliberare a blocării.
NOTĂ Deblocarea tubului va activa monitorul. Monitorul se opreşte atunci când tubul este
deblocat pentru a conserva energia bateriei sistemului.

Figura 4-8 Mecanismul de eliberare a blocării

4-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Deplasarea şi poziţionarea

Reglarea coloanei şi a braţului telescopic


În următorii paşi, puteţi elibera componentele Optima XR240amx pentru a le poziţiona folosind
una din cele două metode: apucând mânerul (mânerele) colimatorului pentru a menţine sistemul
de blocare eliberat sau, ori de câte ori este necesar, suprareglând sistemul de blocare aplicând o
forţă uşoară.

Atunci când este posibil, vă recomandăm să utilizaţi sistemul de eliberare a blocării.

1. Rotiţi ansamblul braţ - coloană verticală pentru a poziţiona orizontal braţul telescopic. Coloana
verticală poate fi rotită cu 270 de grade în sens orar sau în sens antiorar (detentă la 0 grade în
poziţia de repaus).

2. Ridicaţi braţul pe coloana verticală la înălţimea dorită.

3. Extindeţi braţul retractabil la lungimea dorită şi eliberaţi-l.

Figura 4-9 Extinderea braţului retractabil

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 4-9


Deplasarea şi poziţionarea

Rotirea tubului
Ansamblul tubului este prevăzut cu o contragreutate şi poate fi deplasat cu uşurinţă. Nu este
necesară nicio blocare activă.

1. Pentru poziţionarea tubului la unghiul dorit, utilizaţi mânerele colimatorului.

 Puteţi roti tubul în două direcţii:


 în sens orar şi în sens antiorar +180 de grade (detentă la fiecare 90 de grade) sau
 înapoi -10 grade şi înainte +110 de grade (detentă la 0 grade).
Figura 4-10 Rotirea tubului

Număr Descriere
1 Buton de rotire a colimatorului
2 Tub de raze X
3 Braţ retractabil
4 110° (Înainte)
5 -10° (Înapoi)
6 0° detentă

4-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Deplasarea şi poziţionarea

Reglarea colimatorului
Colimatorul manual al Optima XR240amx limitează la o suprafaţă dorită expunerea pacientului la
radiaţii la o distanţă dată faţă de punctul focal al tubului de raze X.

1. Pentru activarea lămpii de câmp cu înaltă intensitate, apăsaţi butonul corespunzător (de pe
oricare dintre cele două feţe ale colimatorului sau de pe comutatorul manual). Fasciculul
reticular arată centrul câmpului

 Lampa de câmp este programată prin cronometru şi se stinge automat după 30 de


secunde de la apăsarea comutatorului. Pentru reglarea cronometrului lămpii de câmp,
contactaţi reprezentantul de service.
 Pentru activarea lămpii de câmp timp de încă 30 de secunde, apăsaţi din nou butonul
atunci când lampa se stinge. (Puteţi lăsa lampa de câmp aprinsă până la 4 minute. După
4 minute, lampa de câmp se va stinge pentru a se răci şi va rămâne inactivă timp de 5
minute.)
 Puteţi efectua o expunere în timp ce lampa de câmp este aprinsă; lampa se va stinge
automat la sfârşitul expunerii.
 Comutatorul lămpii de câmp este un declanşator: Lampa de câmp se va aprinde la prima
apăsare a comutatorului şi se va stinge la a doua apăsare a comutatorului.
2. Poziţionaţi colimatorul şi tubul folosind lampa de câmp şi reticulul ca repere. Reticulul arată
centrul câmpului.

3. Utilizaţi măsurătorul de bandă de pe partea laterală a colimatorului pentru a măsura SID


(distanţa dintre sursă şi imagine).

4. Colimaţi prin ajustarea dimensiunii câmpului cu ajutorul celor două butoane de comandă de pe
partea frontală a colimatorului.

 Butonul din stânga controlează dimensiunea transversală a lamelelor. O diagramă de pe


faţa colimatorului indică ce buton controlează fiecare dimensiune.
 Se poate obţine dimensiunea câmpului de la 0x0 inci şi până la 17x17 inci (43x43 cm) la
SID de 40 inci (102 cm). Butoanele de selectare indică dimensiunea câmpului pentru o
SID selectată.
 Numerele dispuse pe scala calibrată sunt pentru SID-urile scalelor de 40 inci (100 cm) şi
72 inci (180 cm).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 4-11


Deplasarea şi poziţionarea

Figura 4-11 Comenzile colimatorului

5. Puteţi roti colimatorul în jurul axei sale verticale (adică spre dreapta sau stânga) în două
moduri: printr-o metodă simplă a detentei la 90° sau printr-o metodă de blocare manuală
pentru un unghi diferit de unghiul de 90°.

 Metoda detentei la 90 de grade: Rotiţi butonul şi apoi pivotaţi colimatorul în poziţia dorită
de la opritorul de 90°. Detenta se va prinde la locul său şi se va bloca.
 Metoda blocării manuale: Rotiţi butonul, poziţionaţi colimatorul la unghiul dorit (diferit de
cel al opritorului de 90°) şi rotiţi butonul în sens orar pentru a-l fixa. (Pentru a debloca şi
repoziţiona colimatorul, rotiţi butonul în sens antiorar.)

Lampa colimatorului
 Comutatorul lămpii colimatorului de pe partea laterală a comutatorului manual declanşează
lampa colimatorului. Lampa colimatorului se va aprinde la prima apăsare a comutatorului
lămpii colimatorului şi se va stinge la a doua apăsare a comutatorului lămpii colimatorului.
 Lampa colimatorului poate fi aprinsă în timpul pregătirii pentru a permite o mai bună
vizualizare a pacientului.
 Dacă lampa colimatorului este aprinsă atunci când se începe pregătirea, lampa colimatorului
va rămâne aprinsă până la terminarea expunerii pentru a avea o vizibilitate mai bună a
pacientului atunci când se realizează o imagine.
 Există o limită de timp de 30 de secunde de la începerea pregătirii înainte ca lampa
colimatorului să se stingă.
 Dacă lampa colimatorului este aprinsă de peste 4 minute, aceasta va fi stinsă automat pentru
a preveni supraîncălzirea colimatorului. Puteţi activa din nou lampa colimatorului după
aproximativ 5 minute.

4-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Deplasarea şi poziţionarea

Modul Standby
Modul standby, atunci când este pornit, va contribui la economisirea încărcării rămase a bateriei
sistemului atunci când sistemul mobil nu este utilizat. (Vezi Setarea standby la pagina 14-17.)

 Sistemul mobil va intra în modul de standby după intervalul de timp indicat cu excepţia cazului
în care este efectuată una dintre următoarele acţiuni:
 Este atins ecranul
 Este realizată o expunere
 Sistemul este deplasat
 Mecanismul de blocare a colimatorului este eliberat
 Butonul de pornire/oprire este acţionat temporar
 Tubul este parcat sau scos din poziţia de parcare
 Este apăsat comutatorul lămpii colimatorului
Lumina circulară verde din jurul butonului On/Off (Pornit/Oprit) din colţul din dreapta sus al
capacului sistemului va începe mai întâi să lumineze continuu albastru, apoi va lumina
intermitent albastru, indicând faptul că sistemul mobil este în modul standby.
 Apăsarea butonului [Standby] de pe ecranul Worklist (Listă de lucru) va provoca intrarea
sistemului în modul standby. Lumina circulară verde din jurul butonului On/Off (Pornit/Oprit) va
începe mai întâi să lumineze continuu albastru, apoi va lumina intermitent albastru, indicând
faptul că sistemul mobil este în modul standby.
NOTĂ Modul standby va contribui numai la economisirea încărcării rămase a bateriei sistemului.
Modul standby nu afectează bateria detectorului digital.

Pentru a scoate sistemul din modul standby, apăsaţi încă o dată, rapid, butonul On/Off (Pornit/
Oprit). Lumina circulară din jurul butonului On/Off (Pornit/Oprit) nu va mai lumina intermitent şi va
lumina continuu albastru, apoi continuu verde. Sistemul va reveni la ecranul Login (Conectare),
dacă acesta este activat, sau la ecranul la care se afla înainte de intrarea în modul standby. Dacă
sistemul revine la ecranul Aquisition (Achiziţie), vor apărea parametrii expunerii anterioare, iar
sistemul va fi pregătit pentru o expunere în 4 secunde.

Modul standby este oprit sau pornit din Preferences (Preferinţe). Atunci când este pornit, opţiunile
sunt de la 30 minute la 3 ore şi 45 de minute cu trepte de 15 minute.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 4-13


Deplasarea şi poziţionarea

Această pagină este lăsată goală intenţionat.

4-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 5
Încărcarea bateriilor sistemului

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5-1


Încărcarea bateriilor sistemului

Aspecte importante de reţinut


 Optima XR240amx nu se va încărca dacă este oprit. Menţineţi sistemul pornit sau în standby
pentru a continua încărcarea bateriei sistemului.
 Dacă detectorul este în caseta receptoare şi Optima XR240amx este oprit, bateria detectorului
nu se va încărca.
 Încărcaţi bateriile în orice moment, de la orice nivel de încărcare până la capacitatea maximă.
Sistemul poate fi introdus în priză şi menţinut conectat în orice moment - aceasta nu va afecta
negativ performanţele bateriilor. Pentru perioade îndelungate (>12 ore) în care Optima
XR240amx nu va fi utilizat, se recomandă oprirea sistemului.
 Dacă este nevoie, puteţi introduce Optima XR240amx în priză în timp ce preluaţi expuneri.

Prezentare generală
Încărcarea bateriilor sistemului este la fel de uşoară ca şi deplasarea Optima XR240amx la o priză
de perete cu valori nominale corecte şi conectarea unităţii la această priză. Valorile nominale sunt
după cum urmează:

Tabelul 5-1 Valorile nominale ale prizei de perete după numărul modelului

Modele Valori nominale


All (Toate) Funcţionare 100-240 V nominal, 15 A, 50/60 Hz

Timpul necesar pentru reîncărcarea completă a bateriilor sistemului Optima XR240amx va varia în
funcţie de nivelul de încărcare a bateriilor sistemului, după cum se indică pe ecranul de stare
pentru bateriile sistemului.

În timpul reîncărcării Optima XR240amx, indicatorul de capacitate creşte pe măsură ce unitatea se


încarcă.

Tabelul 5-2 Timpi de reîncărcare tipici

Nivel de încărcare Timp de reîncărcare aproximativ


0%–80% ~2 ore
80%-100% ~2,5 ore

Indicatorul de capacitate al Optima XR240amx afişează vizual capacitatea rămasă cu ajutorul unui
afişaj grafic cu bare alcătuit din 12 segmente. Când încărcarea este completă sau aproape
completă, toate segmentele sunt iluminate. Afişajul stării bateriei sistemului aproximează
încărcarea rămasă a bateriei sistemului şi trebuie utilizată numai pentru a determina starea
relativă de încărcare.

Caracteristica de capacitate pentru situaţii de urgenţă


Atunci când indicatorul de capacitate al Optima XR240amx ajunge la 0%, blocând expunerile la
raze X, sistemul va aloca o perioadă de 10 minute transportului într-o zonă sigură în vederea
încărcării bateriilor. După 10 minute, sistemul se va închide dacă nu este introdus în priză.

5-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Încărcarea bateriilor sistemului

Reîncărcare recomandată
Atunci când încărcarea bateriei sistemului este sub aproximativ 10%, se recomandă reîncărcarea.

Pe măsură ce Optima XR240amx este utilizat în modurile sale diferite de funcţionare, numărul de
segmente aprinse va scădea lent.

Este important de reţinut faptul că nu este necesar să ridicaţi valoarea kVp şi mAs pentru a
compensa capacitatea scăzută a bateriei sistemului.

Golirea bateriei sistemului


Cea mai mare parte a capacităţii setului de baterii al sistemului se utilizează pentru deplasare şi
repaus. Astfel, reducerea timpului de deplasare prin amplasarea Optima XR240amx într-o locaţie
centrală şi trecerea sistemului în standby sau conectarea la priză a sistemului Optima atunci când
nu este utilizat va asigura mai multă capacitate disponibilă pentru generarea razelor X.

Atunci când sistemul nu este în uz, aduceţi tubul de raze X în poziţie de repaus. Atunci când tubul
de raze X este în poziţie de repaus, monitorul este oprit, economisind de asemenea energia
bateriei.

NOTĂ Monitorul se va opri, de asemenea, singur după perioade de inactivitate, indiferent dacă
tubul de raze X este sau nu în poziţie de repaus.

Scenariul 1
Sistemul poate accepta 50 de pacienţi pe o perioadă de ~10 ore în condiţiile următorului model de
utilizare:

 Număr de pacienţi: 50
 Timp examinare per pacient: ~6 min
 Expuneri per pacient: 2
 Număr de expuneri: 100
 Timp total de acţionare: ~60 min
 kVp mediu: 110
 mAs mediu: 2
 Timp lumină colimator per expunere: 30 sec
 Timp de achiziţie per expunere (rotor/expunere): 2 sec
 Timp între pacienţi: 4 min
 Timp de încărcare intermediară: 60 min

Scenariul 2
Sistemul poate accepta 50 de pacienţi pe o perioadă de ~6 ore în condiţiile următorului model de
utilizare:

 Număr de pacienţi: 50
 Timp examinare per pacient: ~5 min

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5-3


Încărcarea bateriilor sistemului

 Expuneri per pacient: 2


 Număr de expuneri: 100
 Timp total de acţionare: ~20 min
 kVp mediu: 110
 mAs mediu: 2
 Timp lumină colimator per expunere: 27,5 sec
 Timp de achiziţie per expunere (rotor/expunere): 2 sec
 Timp între pacienţi: 2 min
 Timp de încărcare intermediară: None (Fără)

NOTĂ Scenariile de mai sus se bazează pe bateria sistemului pornind de la încărcare completă.
Nivelul de capacitate disponibilă a bateriei se va reduce pe măsură ce bateriile se
învechesc.

Modul de reîncărcare a bateriilor


Urmaţi aceşti paşi pentru reîncărcarea bateriilor.

ATENŢIE Atunci când reîncărcaţi bateriile, poziţionaţi întotdeauna unitatea într-o zonă bine
ventilată.

ATENŢIE Nu lăsaţi cablul de alimentare pe culoarele de trecere sau în zonele de lucru


pentru a elimina pericolul de împiedicare.

1. Deplasaţi Optima XR240amx la o staţie desemnată pentru încărcarea bateriilor sau la o priză
de perete cu valori nominale corecte. Poziţionaţi unitatea până la o distanţă de 2,6 m (8,5 feet)
de priză astfel încât cablul retractabil să nu fie solicitat.

2. Pentru conectare la priză, apucaţi ferm ştecherul situat pe partea frontală a unităţii şi trageţi
cablul retractabil drept înainte până la maxim. Blocaţi cablul printr-o uşoară acţiune de tragere-
eliberare. Conectaţi la staţia de încărcare a bateriilor sau la o priză de perete cu valori
nominale corecte.

Figura 5-1 Cablul de încărcare a bateriilor

5-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Încărcarea bateriilor sistemului

3. Pentru confirmarea stării de încărcare, verificaţi afişajul. Indicatorul de capacitate a bateriei


sistemului se va aprinde intermitent în timpul încărcării. Dacă sistemul nu se încarcă,
indicatorul de capacitate a bateriei sistemului va rămâne întunecat.

4. Atunci când toate segmentele indicatorului pentru baterie sunt iluminate în culoarea verde,
sistemul este încărcat complet (la 100% din capacitate).

5. Dacă doriţi, deconectaţi unitatea de la priză, trăgând uşor ştecherul pentru a-l elibera din rola
de rebobinare.

Întrerupătorul principal
Întrerupătorul principal este situat în partea stângă faţă a unităţii.

Figura 5-2 Întrerupătorul principal

Număr Descriere
1 Poziţia ON (Pornit)
2 Poziţia OFF (Oprit)
3 Maneta de decuplare

Dacă încărcarea bateriei sistemului este prea redusă sau în eventualitatea unei suprasarcini în
sistemul de înaltă tensiune, întrerupătorul se va decupla (va întrerupe alimentarea unităţii de raze
X).

Dacă întrerupătorul este decuplat, lămpile panoului de comandă se vor stinge şi nu veţi putea
utiliza unitatea. Pentru a relua funcţionarea, inversaţi întrerupătorul în poziţia ON (Pornit). Dacă
este necesar, reîncărcaţi unitatea sau (dacă bateria sistemului este încărcată adecvat) încercaţi
din nou procedura.

Dacă bateria sistemului este în stare de funcţionare (aşa cum se indică pe afişajul de stare a
bateriei sistemului şi pe cel pentru mesaje), iar întreruperile electrice sunt frecvente, este posibil
să existe o defecţiune la nivelul sistemului de înaltă tensiune. Dacă este indicată o defecţiune,
solicitaţi verificarea unităţii de către un reprezentant de service calificat.

Dacă unitatea nu se va opri, izolaţi unitatea pentru a împiedica utilizarea neautorizată, utilizaţi
întrerupătorul pentru a întrerupe alimentarea cu energie a unităţii şi solicitaţi verificarea unităţii de
către un reprezentant de service calificat.

NOTĂ Nu utilizaţi întrerupătorul principal ca buton de alimentare a sistemului pentru pornirea sau
oprirea de rutină. Întrerupătorul trebuie utilizat numai după ce sistemul a fost oprit sau în
cazul unei urgenţe.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5-5


Încărcarea bateriilor sistemului

IMPORTANT Este recomandat să lăsaţi sistemul să se încarce în perioadele în care nu


este utilizat, astfel încât acesta să asigure un timp maxim de funcţionare
atunci când este necesar.

Pentru perioadele mai lungi de 5 zile în care sistemul nu va fi lăsat la


încărcat, este recomandat să opriţi sistemul ŞI să decuplaţi întrerupătorul.
Aceeaşi procedură trebuie utilizată pentru orice perioadă prelungită de
depozitare a sistemului.

Înlocuirea bateriilor
Bateriile vor începe să se consume într-un ritm mai rapid atunci când se apropie de sfârşitul
duratei de funcţionare. Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizarea sistemului, de
timpul petrecut utilizând sistemul alimentat de la baterie şi de timpul petrecut cu reîncărcarea.
Contactaţi echipa de service GE dacă sunteţi de părere că s-ar putea să fie necesară înlocuirea
bateriilor dvs.

Contactaţi echipa de service GE pentru bateriile de înlocuire. Nu încercaţi să înlocuiţi singur(ă)


bateriile. Dacă nu se utilizează baterii aprobate de către GE, performanţele sistemului pot fi
afectate.

5-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 6
Paşi rapizi

Această secţiune asigură o prezentare generală a sarcinilor obişnuite.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 6-1


Paşi rapizi

Alimentare PORNITĂ
Apăsaţi şi eliberaţi butonul de pornire pentru a porni sistemul. Unitatea este pregătită pentru
funcţionare atunci când inelul butonului de pornire este verde.

Tabelul 6-1 Comenzile de alimentare

Simbol Descriere
Butonul POWER ON (Pornirea alimentării) este utilizat pentru a porni alimentarea sistemului.

 ON (Pornită): Verde
 OFF (Oprită): Stins
 TRANSFER DE PUTERE: Albastru
 ÎN STANDBY: Albastru intermitent
 DEFECT HARDWARE: Galben

Deblocarea unităţii
În cazul în care caracteristica Drive Log In (Conectare deplasare) a fost trecută în poziţia ON
(Pornit) din Preferences (Preferinţe), trebuie să introduceţi codul corect din patru cifre în partea
dreaptă a capacului superior pentru a deplasa unitatea. Consultaţi Figura 6-1.

NOTĂ Butonul Blocare/deblocare deplasare de sub cele patru butoane numerice va fi albastru
dacă unitatea este blocată (consultaţi Conectare pentru deplasare la pagina 14-23).

Figura 6-1 Panoul de control şi afişare


 

6-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Paşi rapizi

Element Descriere
1 Panoul de comandă şi afişare
2 Indicatorul pentru capacitatea bateriei sistemului
3 Buton On/Off (Pornit/Oprit)
4 Tastatura de conectare pentru deplasare
5 Blocarea/deblocarea unităţii

1. Pentru a debloca unitatea:

a. Apăsaţi butonul de blocare/deblocare a acţionării.

b. Introduceţi codul din patru cifre.

c. Apăsaţi din nou butonul de blocare/deblocare a acţionării.

 Butonul de blocare/deblocare a acţionării va deveni verde. Acum puteţi deplasa


unitatea.
 Dacă butoanele numerice încep să lumineze intermitent, iar butonul de blocare/
deblocare a acţionării nu îşi schimbă culoarea, atunci codul din patru cifre pe care l-aţi
introdus nu este corect.
2. Pentru a bloca unitatea atunci când aţi finalizat lucrul cu aceasta:

a. Apăsaţi butonul de blocare/deblocare a acţionării.

b. Introduceţi codul din patru cifre.

c. Apăsaţi din nou butonul de blocare/deblocare a acţionării.

 Butonul de blocare/deblocare a acţionării va deveni albastru. Unitatea este acum


blocată.
 Dacă butoanele numerice încep să lumineze intermitent, iar butonul de blocare/
deblocare a acţionării nu îşi schimbă culoarea, atunci codul din patru cifre pe care l-aţi
introdus nu este corect.

Deplasarea unităţii
Consultaţi Capitolul 4 pentru mai multe informaţii.

Pentru a deplasa Optima XR240amx, urmaţi aceşti paşi:

1. Deconectaţi unitatea de la priza de perete CA şi retrageţi cablul, dacă este necesar.

NOTĂ Unitatea nu poate fi deplasată atunci când este conectată la priza de perete CA.

2. Deconectaţi cablul de reţea dacă este necesar.

NOTĂ Unitatea mobilă nu poate fi deplasată atunci când este conectată la reţea.

ATENŢIE Îndepărtaţi cablul de reţea înainte de a deplasa unitatea pentru a împiedica


deteriorarea sistemului, cablului sau a prizei de reţea a unităţii.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 6-3


Paşi rapizi

ATENŢIE Sistemul va detecta conectarea unui cablu de reţea NUMAI atunci când PC-ul este
pornit. În timpul pornirii sau atunci când sistemul se află în standby, conexiunea
nu este detectată.

Nu conectaţi la sistem un cablu de reţea atunci când acesta se află în modul


Standby sau în timpul pornirii sistemului. Aşteptaţi finalizarea procesului de
pornire a sistemului sau revenirea acestuia din modul Standby înainte de a
deconecta sau conecta un cablu de reţea.

3. Amplasaţi detectorul în compartimentul acestuia şi fixaţi tetherul pentru a preveni deteriorarea


acestor componente în timpul deplasării sistemului.

4. Blocaţi braţul telescopic în poziţia de repaus/transport dacă este necesar.

 În poziţia de repaus/transport, braţul telescopic este:


 complet împins înăuntru;
 centrat pe panoul de comandă (distanţierele colimatorului în cadrul orificiului); şi
 fixat sigur.
5. Introduceţi codul dvs. de conectare pentru deplasare dacă este necesar să se permită
deplasarea sistemului.

6. Pentru activarea motoarelor şi decuplarea frânelor, apucaţi mânerul de deplasare cu ambele


mâini. Acum, orientaţi unitatea către punctul de destinaţie.

 Nu activaţi mânerul de deplasare în timp ce apucaţi de asemenea suporturile laterale ale


mânerului de deplasare. Ţineţi mâna pe mânerul de deplasare numai atunci când
deplasaţi şi poziţionaţi unitatea.
 Rămâneţi întotdeauna în spatele unităţii atunci când o deplasaţi şi nu staţi în calea de
deplasare.
 Atunci când urcaţi o pantă sau vă deplasaţi peste mochete sau alte suprafeţe cu
asperităţi, poate fi necesar să împingeţi unitatea mai tare pentru a vă menţine viteza.
 Dacă mânerul de deplasare este strâns pe o perioadă de aproximativ 10 secunde fără a fi
împins sau tras, sistemul va afişa un mesaj de eroare şi va cupla frânele. Eliberaţi mânerul
şi prindeţi-l din nou pentru a reseta sistemul.
7. Pentru a opri unitatea şi a activa frânele, încetiniţi unitatea până la oprire şi apoi daţi drumul
mânerului de deplasare. Reţineţi faptul că în caz de impact, sistemul de frânare cu auto-oprire
va opri servomotoarele şi va activa frânele. Dacă este declanşat sistemul de frânare cu auto-
oprire, după o scurtă pauză deplasaţi înapoi unitatea.

 Pentru a vira brusc sau a roti unitatea, împingeţi o parte a mânerului de deplasare (spre
dreapta sau spre stânga) şi trageţi de cealaltă. Unitatea se va roti sau va pivota cu
uşurinţă.
8. Pentru a deplasa unitatea înapoi, apucaţi mânerul de deplasare şi trageţi înapoi.

9. Dacă servomotoarele se defectează, menţineţi apăsat butonul de ELIBERARE A FRÂNEI,


situat imediat sub MÂNERUL DE DEPLASARE din partea dreaptă. Relocaţi manual unitatea
şi apelaţi reprezentantul de service.

6-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Paşi rapizi

Reglarea poziţiei tubului


1. Rotiţi tubul în jurul axei scurte (cranian la caudal) la unghiul dorit.

2. Rotiţi tubul în jurul axei verticale a coloanei telescopice în poziţia dorită.

AVERTIZARE Punct potenţial de agăţare: Zona în care tubul se conectează cu coloana


poate crea un punct de strângere atunci când tubul este rotit sau ridicat.
Operatorii trebuie să ferească pacienţii atunci când rotesc sau ridică tubul.

Rotirea colimatorului multilamelar


1. Prindeţi colimatorul multilamelar cu ambele mâini.

2. Rotiţi-l în unghiul şi direcţia dorite.

AVERTIZARE Întotdeauna prindeţi colimatorul multilamelar astfel încât niciuna dintre


mâini să nu poată fi prinsă sau zdrobită între mânere şi colimator.

Conectarea
Următoarele secţiuni sunt aplicabile dacă sistemul este configurat pentru conectare din interfaţa
pentru utilizator. Consultaţi Anexa A pentru informaţii despre administrarea funcţiei de conectare.

Conectarea standard
Ecranul Login (Conectare) apare atunci când sistemul este pornit, resetat sau după ce se
deconectează un utilizator.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 6-5


Paşi rapizi

Figura 6-2 Ecranul de conectare standard

1. Porniţi sistemul sau deconectaţi utilizatorul precedent.

2. Introduceţi Login Name (Nume conectare), dacă este necesar.

3. Tastaţi Password (Parola).

4. Selectaţi [LOGIN] (Conectare).

Conectarea în caz de urgenţă


Conectarea de urgenţă este o funcţie impusă de HIPAA pentru a permite accesul rapid la
sistemele medicale în caz de urgenţă. În funcţie de configuraţia sistemului, opţiunea poate să nu
fie disponibilă. Consultaţi Configurarea aplicaţiei la pagina A-4 pentru a configura funcţia
Emergency login (Conectare de urgenţă).

Conectarea de urgenţă permite expunerea, dar nu permite configurarea gazdelor HIS/RIS sau
PACS.

ATENŢIE Funcţia de conectare de urgenţă NU trebuie folosită dacă este timp pentru
conectarea normală, dacă este timp pentru acordarea asistenţei tehnice sau dacă
nu există nicio situaţie de urgenţă. Instituţia dvs. sanitară poate monitoriza
utilizarea acestei funcţii.

6-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Paşi rapizi

Figura 6-3 Ecranul Emergency Login (Conectare de urgenţă)

1. Apăsaţi [EMERGENCY LOGIN] (Conectare de urgenţă).

2. Vi se solicită să vă introduceţi numele. Introduceţi-vă numele şi selectaţi [LOGON]


(Conectare).

3. Este afişat ecranul Worklist (Listă de lucru).

Achiziţie generală
Această secţiune descrie procesul de achiziţie de bază.

NOTĂ Protocoalele furnizate cu sistemul reprezintă exemple de proceduri aplicate în mod


obişnuit în radiografie. Pe baza nevoilor unei anumite practici, aceste protocoale pot fi
modificate pentru a optimiza factori precum calitatea imaginii sau reducerea dozei.

1. Adăugaţi sau selectaţi pacientul/pacienţii doriţi din lista de lucru.

2. Apăsaţi pe [START EXAM] (Începere examinare) sau pe [RESUME EXAM] (Reluare


examinare).

3. Selectează protocoalele pentru examinare.

4. Apăsaţi pe [ACCEPT] (Acceptare).

5. Dacă au fost selectate mai multe proceduri din Worklist (Lista de lucru), alegeţi examinarea de
efectuat.

6. Alegeţi protocolul de efectuat.

7. Selectaţi Patient Size (Dimensiunea pacientului). Setarea implicită a sistemului este Medium
Adult (Adult mediu).

8. Confirmaţi sau ajustaţi starea grilei şi a SID.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 6-7


Paşi rapizi

Figura 6-4 Poziţia grilei şi a SID

9. Efectuaţi reglaje ale tehnicii în funcţie de necesitate: kVp şi mAs.

10. Poziţionaţi pacientul corespunzător.

11. Confirmaţi sau reglaţi câmpul Patient Side (Partea pacientului), dacă este cazul.

12. Confirmaţi sau reglaţi poziţia pacientului pe ecran cu ajutorul selecţiei derulante care
desemnează orientarea pacientului şi a detectorului.

13. Colimaţi şi ecranaţi corespunzător pentru examinare.

14. Verificaţi dacă tehnicile corespund celor dorite înainte de a efectua expunerea.

15. Efectuaţi expunerea cu ajutorul comutatorului manual.

16. Confirmaţi calitatea imaginii.

17. Executaţi mai multe expuneri în funcţie de necesităţi.

18. Atunci când toate examinările sunt finalizate, apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere).

Încărcarea bateriilor sistemului


 Sistemul nu se va încărca dacă este oprit. Menţineţi sistemul pornit sau în standby pentru a
continua încărcarea bateriei sistemului.
 Dacă detectorul se află în compartimentul său, iar sistemul este oprit, bateria detectorului nu
se va încărca.
 Încărcaţi bateriile în orice moment, la orice nivel de încărcare până la capacitatea maximă.
Sistemul poate fi introdus în priză şi menţinut conectat în orice moment - aceasta nu va afecta
negativ performanţele bateriilor.
 Dacă este nevoie, puteţi introduce Optima XR240amx în priză în timp ce preluaţi expuneri.

Asocierea detectoarelor
Procesul de asociere permite detectoarelor digitale înregistrate să se conecteze wireless la
sistemul gazdă.

Pentru a asocia un detector, fie conectaţi detectorul la sistem prin intermediul tetherului, fie aşezaţi
detectorul în caseta receptoare. Asocierea va avea loc automat. Odată ce asocierea este
finalizată, detectorul poate fi scos din caseta receptoare sau deconectat de la tether.

Consultaţi Asocierea detectoarelor la pagina 14-21 pentru mai multe informaţii.

NOTĂ Asocierea unui detector cu alte sisteme va reuşi numai dacă detectorul a fost înregistrat
anterior cu acel sistem.

6-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 7
Prezentarea generală a
componentelor hardware ale
sistemului

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 7-1


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Caracteristicile unităţii
Deoarece sistemul Optima XR240amx este alimentat cu baterii, nu este necesară conectarea la
priză a unităţii dvs. cu raze X mobile înainte de efectuarea expunerilor. Alimentarea cu baterii face
ca Optima XR240amx să fie uşor adaptabil la aplicaţii din sălile de operaţie, terapie intensivă şi
urgenţă. De asemenea, se pot realiza expuneri atunci când unitatea se încarcă.

Datorită unei acţionări cu două motoare, deplasarea şi poziţionarea sistemului Optima XR240amx
necesită efort minim. Designul decupat al panoului de control permite o vizibilitate optimă pentru
deplasarea pe coridoare aglomerate.

Sistemul de frânare cu auto-oprire, unul dintre numeroasele dispozitive de siguranţă integrate,


contribuie la împiedicarea mobilităţii nedorite—motoarele se opresc, iar frânele se activează la
contactul cu un alt obiect.

Figura 7-1 Caracteristicile Optima XR240amx


   


 Număr Caracteristici
1 Capătul tubului.
2 Comenzile colimatorului.
3 Barele reglete ale colimatorului.
4 Mecanismul opritorului pentru repaus al tubului. Blochează capătul tubului în poziţia inferioară în timpul transportului.
5 Antena fără cablu. Conectează unitatea la reţeaua instituţiei pentru transferul imaginilor şi al datelor HIS sau RIS.
6 Braţul telescopic. Braţul se extinde pentru plasarea tubului.
7 Coloana. Coloana se roteşte pentru plasarea tubului. Tubul se deplasează vertical pe coloană.
8 Ecranul tactil LCD. Ecranul asigură mijloacele de a interacţiona cu sistemul.
9 Vedere din spate
10 Vedere din faţă

7-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Detalii privind Optima XR240amx


Comutatorul pornit/oprit
Figura 7-2 Comutatorul pornit/oprit

 ON (Pornită): Verde
 OFF (Oprită): Stins
 TRANSFER DE PUTERE: Albastru
 ÎN STANDBY: Albastru intermitent
 DEFECT HARDWARE: Galben
NOTĂ Inelul butonului on/off (pornit/oprit) va deveni galben, indicând faptul că există o eroare în
procesul de iniţializare sau în verificarea sistemului. Reporniţi sistemul şi apelaţi
reprezentantul de service dacă eroarea este în continuare prezentă.

Mânerul de deplasare
Prindeţi mânerul de deplasare şi strângeţi bara de eliberare pentru a deplasa unitatea. Consultaţi
Deplasarea unităţii la pagina 4-4 pentru mai multe informaţii.

Porturi de date
Figura 7-3 Porturi USB

1 2

Element Descriere
1 Trei porturi de accesorii USB
2 Port pentru service — A nu se utiliza

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 7-3


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Cele trei porturi de pe partea stângă vă permit să conectaţi dispozitive accesoriu USB, precum o
unitate CD/DVD externă. Portul de pe partea dreaptă este numai pentru utilizare în scopuri de
lucrări de service şi nu trebuie utilizat.

Figura 7-4 Port de reţea Ethernet

Portul Ethernet conectează unitatea la reţeaua amplasamentului pentru transferul imaginilor şi al


datelor HIS sau RIS.

AVERTIZARE Pericol de electrocutare. Pentru a împiedica posibila electrocutare, nu


introduceţi degetele în interiorul conectorului RJ 45 (port Ethernet).

ATENŢIE Conectarea altor echipamente sau reţele de transmisiuni în afara celor specificate
în aceste instrucţiuni poate avea drept rezultat pericolul de electrocutare.
Conexiunile alternative vor necesita verificarea calculabilităţii şi conformităţii cu
IEC/EN 60601-1-1 de către instalator.

NOTĂ Sistemul va detecta conectarea unui cablu de reţea NUMAI atunci când PC-ul este pornit.
În timpul pornirii sau atunci când sistemul se află în standby, conexiunea nu este
detectată.

Detector digital, tether şi grilă


Consultaţi Capitolul 13 pentru mai multe informaţii.

Cablul de încărcare a bateriilor


Cablul este retras în corp înainte de deplasarea unităţii de raze X mobile.

7-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Întrerupătorul principal
Figura 7-5 Întrerupătorul principal

Consultaţi Pornirea unităţii la pagina 4-2 pentru mai multe informaţii.

NOTĂ Este recomandat să lăsaţi sistemul să se încarce în perioadele în care nu este utilizat,
astfel încât acesta să asigure un timp maxim de funcţionare atunci când este necesar.

Pentru perioadele mai lungi de 3 zile în care sistemul nu va fi lăsat la încărcat, este
recomandat să opriţi sistemul ŞI să decuplaţi întrerupătorul. Aceeaşi procedură trebuie
utilizată pentru orice perioadă prelungită de depozitare a sistemului.

Sistemul de frânare
Activează automat frânele şi opreşte servomotoarele la contact pentru a contribui la prevenirea
accidentelor. Consultaţi Deplasarea unităţii la pagina 4-4 pentru mai multe informaţii.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 7-5


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Panoul de control şi afişare


Afişează starea de încărcare a bateriei sistemului. Atunci când se află în modul de achiziţie,
afişează valorile kVp şi mAs selectate curent şi orice mesaje sau erori privind starea sistemului.

Figura 7-6 Panoul de control şi afişare


 

Element Descriere
1 Panoul de comandă şi afişare
2 Indicatorul pentru capacitatea bateriei sistemului
3 Buton On/Off (Pornit/Oprit)
4 Tastatura de conectare pentru deplasare
5 Blocarea/deblocarea unităţii

7-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Caseta receptoare a detectorului


Caseta receptoare a detectorului prezintă două fante de încărcare, câte una pentru fiecare
dimensiune a detectorului, loc de depozitare pentru grilă (grile) şi indicatori de stare de încărcare a
bateriilor.

Caseta receptoare a detectorului este prevăzută cu clapetă pentru a permite fixarea detectoarelor
într-o singură direcţie.

ATENŢIE Aveţi grijă atunci când aşezaţi detectoarele în caseta receptoare. Pot surveni
daune dacă încercaţi să introduceţi detectorul în direcţia incorectă.

Figura 7-7 Caseta receptoare a detectorului

NOTĂ Nu introduceţi în fanta de încărcare alte obiecte în afară de detector. Procedaţi cu


prudenţă atunci când aşezaţi obiecte în zona de depozitare de deasupra casetei
receptoare a detectorului, întrucât pot surveni daune.

ATENŢIE Echipament sensibil la descărcare statică

NU atingeţi pinii conectorilor casetei receptoare. Conectorii casetei receptoare


sunt proiectaţi numai pentru conectare la detector. Echipamentul poate fi
deteriorat dacă este atins sau conectat la dispozitive neaprobate.

Întregul personal utilizator trebuie notificat cu privire la simbolul ESD şi


precauţiile aferente.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 7-7


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Figura 7-8 Indicatori ai stării de încărcare pe caseta receptoare a detectorului

Indicator Descriere
4 linii verzi permanente: Încărcată complet, 100%

4 linii verzi intermitente: Se încarcă, între >75% şi <100%

3 linii verzi intermitente: Se încarcă, între >50% şi ≤75%

2 linii verzi intermitente: Se încarcă, între >25% şi ≤50%

1 linie verde intermitentă: Se încarcă, între >10% şi ≤25%, nivel minim de încărcare pentru
expuneri

1 linie portocalie intermitentă: Se încarcă, ≤10%, sub nivelul de încărcare necesar pentru
expuneri

7-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Comutatorul manual
Expunerile sunt efectuate cu comutatorul manual. Butonul Pregătire/Expunere de pe acest
comutator are trei poziţii: OPRIT, PREGĂTIRE şi EXPUNERE.

Figura 7-9 Comutatorul manual

Poziţie Descriere
1 PREGĂTIRE
2 EXPUNERE
3 Comutatorul lămpii colimatorului – Aprinde/stinge lampa colimatorului

Tabelul 7-1 Poziţiile butoanelor comutatorului manual

Poziţie Descriere
OPRIT Poziţia OPRIT este poziţia în care nu se exercită nicio presiune asupra butonului Pregătire/Expunere de la
partea superioară a comutatorului manual.

PREGĂTIRE PREGĂTIRE este poziţia următoare de pe comutatorul manual. Atunci când este apăsat parţial, acesta
aduce rotorul la viteza corespunzătoare şi încălzeşte filamentul. PREGĂTIRE verifică, de asemenea,
interblocările sistemului şi verifică dacă sistemul este pregătit să efectueze o expunere. Dacă este
eliberat, butonul revine la poziţia OPRIT.

EXPUNERE Poziţia EXPUNERE este atunci când butonul de pe comutatorul manual este apăsat complet. Aceasta
produce raze X care sunt înregistrate. Eliberaţi butonul Pregătire/Expunere după finalizarea expunerii.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 7-9


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Dozimetru produs doză-arie (DAP)


Cameră de ionizare pentru câmp total care oferă informaţii în timp real, uşor de citit, privind
valoarea Produs zonă doză.

Consultaţi Raportarea dozei pacientului la pagina 10-5 pentru mai multe informaţii.

NOTĂ Dozimetrul DAP este un dispozitiv inteligent, care comunică cu sistemul cu raze X.
Dozimetrul DAP trebuie conectat în sistem înainte de iniţializare pentru funcţionare
corespunzătoare. Dacă dozimetrul DAP este deconectat în timp ce sistemul este pornit,
va fi necesară o resetare completă a sistemului pentru ca DAP să comunice din nou.

Opţiuni şi accesorii
Suport tabletă (opţional)
NOTĂ Tableta prezentată în acest manual de utilizare are numai rol demonstrativ. Pentru
operarea detaliată a tabletei, consultaţi manualul de utilizare al tabletei.

NOTĂ Acest suport este proiectat pentru a susţine numai Panasonic FZ-G1A Toughpad.

Figura 7-10 Suport tabletă

1. Eliberaţi braţul de susţinere a tabletei de la coloană pentru a roti.

Pentru a elibera braţul de susţinere, trageţi de mânerul de prindere şi rotiţi suportul la locaţia
dorită.

Pentru a fixa braţul de susţinere, rotiţi-l înapoi la 0° şi împingeţi-l uşor până când se aude un
„clic”.

Braţul de susţinere a tabletei se poate roti în jurul coloanei de la 0° la 180°.

7-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

ATENŢIE Deplasarea sistemului Optima XR240amx ar putea cauza rabatarea suportului


tabletei sau lovirea unui pacient sau a operatorului dacă nu este fixat
corespunzător după utilizare. Asiguraţi-vă că fixaţi corespunzător braţul de
susţinere înainte de a deplasa sistemul mobil.

Înclinaţi suportul tabletei.

Suportul tabletei poate fi amplasat în poziţie tip peisaj şi portret.

2. Îndepărtarea şi instalarea tabletei.

Încuietoarea pentru fixarea tabletei în suport se află în spatele suportului.

Pentru deblocare, rotiţi cheia la 90° spre dreapta şi trageţi drept în sus de partea superioară a
suportului. Procedaţi cu prudenţă, întrucât tableta se poate înclina din suport spre înainte.

Pentru a instala tableta, îndepărtaţi piesa superioară şi introduceţi tableta. Apoi, instalaţi din
nou partea superioară a suportului şi blocaţi în poziţie.

Comutator la distanţă (opţional)


Comutatorul la distanţă opţional poate fi utilizat în locul comutatorului manual pentru a efectua
expuneri. Comutatorul la distanţă (Figura 7-11) utilizează transmisia prin infraroşu pe linia de
vizibilitate către senzorul la distanţă montat pe unitatea de raze X (Figura 7-12). Raza de acţiune
este de 11 metri (36 feet).

Comutatorul este echipat cu o caracteristică de detector la distanţă. În cazul în care comutatorul la


distanţă este în afara suportului şi este inactiv timp de peste două (2) minute, va emite o serie de
bipuri până când este readus la suport.

Figura 7-11 Comutator la distanţă


1 2

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 7-11


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Element Descriere
1 Butonul lămpii de câmp
2 Fereastra pentru infraroşu
3 Indicator pentru nivel scăzut al bateriei
4 Buton pentru radiografie. Apăsaţi o dată pentru a pregăti rotorul. Apăsaţi din nou şi
ţineţi pentru a efectua expunerea.

Figura 7-12 Unitatea senzorilor cu comutator la distanţă

2
1

Element Descriere
1 Unitatea senzorilor cu comutator la distanţă
2 Fereastra pentru infraroşu superioară
3 Fereastra pentru infraroşu la 360°

Efectuarea unei expuneri


1. Configuraţi unitatea de raze X conform necesităţilor, respectând toate liniile directoare
necesare privind siguranţa şi protecţia împotriva radiaţiilor.

NOTĂ Asiguraţi-vă că nu există pe linia de vizibilitate alte unităţi mobile cu un comutator la


distanţă. Aici este inclusă orice unitate aflată după o fereastră sau sticlă de plumb. Dacă
există ale unităţi mobile pe linia de vizibilitate, opriţi acele sisteme în timpul operării.

2. Scoateţi comutatorul la distanţă din suport, luaţi distanţă de unitatea de raze X (până la 11
metri/36 feet) şi îndreptaţi comutatorul la distanţă spre unitatea senzorilor cu comutator la
distanţă.

ATENŢIE Asiguraţi-vă că nu există obstacole între comutatorul la distanţă şi senzorul de pe


unitatea de raze X, pentru a asigura funcţionarea adecvată a comutatorului la
distanţă.

3. Aprindeţi lampa colimatorului: Apăsaţi butonul lămpii de câmp de pe comutatorul la distanţă


(1, Figura 7-11). Aceasta va aprinde lampa colimatorului, astfel încât să puteţi efectua un
control dublu al alinierii.

7-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

4. Pregătiţi rotorul: Apăsaţi şi eliberaţi butonul de radiografie de pe comutatorul la distanţă (4,


Figura 7-11).

5. Efectuaţi expunerea: Apăsaţi a doua oară butonul de radiografie de pe comutatorul la


distanţă şi ţineţi-l apăsat până ce aparatul de raze X finalizează expunerea. La activarea
expunerii, aparatul va emite un semnal sonor, iar lampa indicatorului „Raze X” de pe interfaţa
cu utilizatorul se va aprinde.

6. La finalizarea expunerii, sistemul comutatorului la distanţă va reveni automat în modul


standby.

7. Readuceţi comutatorul la distanţă la suportul de pe unitatea de raze X.

NOTĂ  Ciclul de pregătire a rotorului este anulat automat şi revine la modul standby dacă o
expunere nu este iniţiată în termen de 15 secunde sau dacă lampa colimatorului este
aprinsă.
 Expunerea este întreruptă automat dacă butonul pentru radiografie este eliberat în
timpul efectuării unei expuneri.
 Atunci când indicatorul pentru nivel scăzut al bateriei este aprins, înlocuiţi bateria.
Vezi Înlocuirea bateriei comutatorului la distanţă la pagina 15-19.

Scaner pentru coduri de bare (opţional)


Scanerul pentru coduri de bare reprezintă un mod rapid şi uşor de a introduce date în sistem.
Scanerul de coduri de bare vă permite să ţintiţi un cod de bare imprimat pe hârtie şi să scanaţi
informaţiile în sistem. Informaţiile din codul de bare imprimat vin dintr-un sistem RIS sau HIS,
printr-o reţea.

Scanerul citeşte informaţiile din codul de bare şi le introduce în caseta text selectată. Se aude un
semnal sonor atunci când sistemul detectează şi introduce automat informaţiile. Unele scanere
pentru coduri de bare deplasează cursorul la următoarea casetă text pentru dvs. Altele necesită
ca dvs. să deplasaţi manual cursorul la următoarea casetă text.

ATENŢIE Lumină laser. Nu priviţi direct înspre fascicul, produs laser IEC clasa 2 630 - 680
nM, laser 1,0 mW.

Figura 7-13 Scaner pentru coduri de bare

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 7-13


Prezentarea generală a componentelor hardware ale sistemului

Detectorul digital
Consultaţi Capitolul 13 pentru mai multe informaţii despre detectorul digital.

Accesoriile detectorului digital

Tether ataşabil
Tether-ul ataşabil are o lungime de 4 metri.

Figura 7-14 Tether ataşabil

Suportul detectorului
Suportul detectorului este utilizat pentru poziţionarea detectorului pe o tăblie a mesei. Procedaţi cu
prudenţă atunci când amplasaţi detectorul, pentru a asigura faptul că acesta nu va cădea.

Figura 7-15 Suportul detectorului

7-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 8
Bara de stare

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 8-1


Bara de stare

Prezentare generală
Figura 8-1 Bara de stare

1 2 3 5 6 8 9 10 12 13

4 7 11 14

Tabelul 8-1 Caracteristicile barei de stare

Element Descriere
1 Afişajul tehnic secundar

 Înainte de efectuarea unei expuneri, revizuiţi cu atenţie afişajul tehnic. Verificaţi dacă factorii tehnici selectaţi sunt factorii
tehnici doriţi. Acordaţi atenţie deosebită amplasării tuturor punctelor zecimale de pe afişaj. Este de asemenea foarte
important să revizuiţi afişajul tehnic secundar. Afişajul tehnic secundar prezintă factorii tehnici efectivi pe care generatorul i-
a încărcat şi care vor fi utilizaţi pentru următoarea expunere. Verificaţi dacă factorii tehnici prezentaţi pe afişajul tehnic
secundar sunt identici cu cei prezentaţi pe afişajul tehnic şi dacă sunt cei doriţi. Dacă cele două seturi de factori tehnici nu
sunt identice sau nu corespund intenţiei dvs., sistemul trebuie să fie oprit înainte de a continua cu examinarea. Pentru a
continua cu examinarea, reporniţi sistemul şi efectuaţi din nou toate revizuirile şi verificările factorilor tehnici.
 Afişează factorii tehnici efectivi pe care generatorul i-a încărcat şi care vor fi utilizaţi pentru următoarea expunere.
NOTĂ Afişajul tehnic secundar poate prezenta factori tehnici reţinuţi, încărcaţi de generator la o dată anterioară, până când o
nouă examinare este configurată.
2 Contorul de blocări

 Se afişează numai atunci când sunt disponibile blocări


 Afişează numărul real de blocări din bara de blocări
3 Bara de blocări

 Se va afişa o pictogramă de blocare a sistemului în cadrul barei de blocări atunci când este prezent un mesaj de blocare
 Bara de blocări se va afişa numai atunci când sunt disponibile blocări
 Atunci când utilizatorul atinge Inhibits Bar (Bara de blocări), aceasta se extinde şi afişează o listă a tuturor interblocărilor şi
stărilor de eroare care împiedică o expunere.
4 Bara de mesaje de sistem

 Atunci când utilizatorul atinge bara System Message (Mesaje de sistem), aceasta se extinde şi afişează toate mesajele
anterioare privind starea sistemului de la ultima repornire a sistemului.
5 Pictograma Raze X pornite

 

1. Raze X oprite

2. Raze X pornite

8-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Bara de stare

Element Descriere
6 Pictogramă reţea fără cablu şi buton utilitar de repornire fără cablu

 Pictograma wireless se va afişa când sistemul este configurat pentru a primi un semnal wireless de la reţeaua unităţii şi
când reţeaua unităţii este activă.
 Dacă sistemul pierde conexiunea fără cablu şi indică faptul că nu este prezent niciun semnal fără cablu, selectaţi butonul
utilitarului de repornire fără cablu, care va lansa utilitarul de pornire fără cablu. Acesta va încerca să repare conexiunea la
reţeaua fără cablu.
Odată ce din caseta pop-up a sistemului s-a selectat Repair (Reparare), sistemul va afişa un mesaj în bara de mesaje
pentru utilizator, iar pictograma reţelei wireless va indica faptul că repararea este în curs de desfăşurare.
Dacă repararea reţelei wireless reuşeşte, pictograma se va actualiza, afişând intensitatea curentă a semnalului. Conexiunea
a fost stabilită şi comunicaţia datelor este restaurată.
Dacă în urma reparării nu s-a reuşit stabilirea unei conexiuni de reţea wireless, se afişează un mesaj pentru utilizator.
Repoziţionaţi sistemul mai aproape de routerul de reţea wireless şi încercaţi din nou. În cazul în care conexiunea nu poate fi
restabilită continuu sau repetat, apelaţi echipa de service pentru depanare suplimentară.
7 Pictograma reţelei cu cablu

 Indică dacă este disponibilă reţeaua cu cablu

 
1. Reţea cu cablu disponibilă

2. Reţea cu cablu indisponibilă


8 Bateria sistemului
9 Pictograma detectorului digital
10 Butonul QAP
11 Jurnalul de transfer
12 Unităţi termice rămase
13 Time (Ora)
14 Procentaj bază de date imagini

 Indică procentul complet al bazei de date cu imagini

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 8-3


Bara de stare

Reţeaua fără cablu


Tabelul 8-2 Pictogramele reţelei wireless a amplasamentului

Pictogramă Descriere
5 linii verzi – Semnal excelent

4 linii verzi – Semnal foarte bun

3 linii verzi – Semnal bun

2 linii galbene – Semnal slab

1 linie roşie – Semnal extrem de slab

Numai „X” – Fără semnal

Atunci când nu există semnal, selectaţi pictograma/butonul fără cablu pentru a lansa utilitarul de repornire fără cablu
pentru a încerca să reparaţi conexiunea la reţea fără cablu.

8-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Bara de stare

Bateria sistemului
Tabelul 8-3 Pictogramele bateriei sistemului

Pictogramă Descriere
Descărcarea bateriei sistemului - 12 bari - 100% capacitate

Descărcarea bateriei sistemului - 4 bari - 33% capacitate

Descărcarea bateriei sistemului - 3 bari - 25% capacitate

Descărcarea bateriei sistemului - 1 bar - 8% capacitate

Descărcarea bateriei sistemului - 0 bari - 0% capacitate

Încărcarea bateriei sistemului - 12 bari - 100% capacitate

Încărcarea bateriei sistemului - 4 bari - 33% capacitate

Încărcarea bateriei sistemului - 3 bari - 25% capacitate

Încărcarea bateriei sistemului - 1 bar - 8% capacitate

Încărcarea bateriei sistemului - 0 bari - 0% capacitate

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 8-5


Bara de stare

Detectorul digital
Tabelul 8-4 Starea detectorului digital

Pictogramă 14×17 Pictogramă 10×12 Descriere


Bateria detectorului digital – 4 linii verzi: >75% - ≤100%

Bateria detectorului digital – 3 linii verzi: >50% - ≤75%

Bateria detectorului digital – 2 linii verzi: >25% - ≤50%

Bateria detectorului digital – 1 linie verde: >10% - ≤25%

Nivel scăzut al bateriei detectorului digital: ≤10%, sub nivelul de încărcare necesar pentru
expuneri

Detector digital – Conectat prin tether

Detector digital – Mod de inactivitate

Detector digital – Niciun detector principal nu este înregistrat în sistem

Detector digital – Comunicare eşuată

8-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 9
Lista de lucru

Worklist (Lista de lucru) este punctul de pornire pentru configurarea unui pacient şi selectarea
procedurii de achiziţie. Toate examinările încep din acest ecran.

Informaţiile şi funcţiile din lista de lucru sunt bazate pe standardele DICOM.

Acest capitol explică procedurile de introducere a datelor în sistem şi de configurare a interogării/


reapelării informaţiilor privind pacienţii.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 9-1


Lista de lucru

Prezentare generală
Worklist (Lista de lucru) indică procedurile programate, finalizate, întrerupte şi suspendate.

Majoritatea informaţiilor din lista de lucru reprezintă lista de pacienţi. Patient List (Lista de pacienţi)
este un tabel mare, format din coloane şi rânduri. Fiecare rând din listă reprezintă o procedură sau
o examinare care trebuie efectuată. Un pacient poate include mai multe proceduri (rânduri) în lista
de lucru.

Procedurile din listă se pot clasifica în două categorii:

 Proceduri introduse local: Această categorie se referă la proceduri introduse direct în sistem
prin introducerea manuală a informaţiilor. Procedurile introduse local sunt disponibile numai
pentru unitatea pe care au fost introduse. Acestea nu se actualizează automat şi nicio altă
unitate nu le poate accesa.
 Proceduri Hospital Information System (HIS - sistem informatic pentru spital) sau Radiology
Information System (RIS - sistem informatic pentru radiologie): Această categorie se referă la
proceduri pe care lista de lucru le poate actualiza automat din baza de date centrală HIS/RIS.
Alte unităţi pot fi configurate să acceseze aceste proceduri.

Ecranul Worklist (Listă de lucru)


Figura 9-1 Ecranul Worklist (Listă de lucru)

Tabelul de mai jos enumeră şi descrie toate funcţiile de pe ecranul Worklist (Listă de lucru).

9-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Lista de lucru

Tabelul 9-1 Funcţiile listei de lucru

Funcţie Descriere
[UTILITIES] (Utilitare) Deschide un ecran din care pot fi modificate setările de sistem (cum ar fi conexiunile de reţea
sau imprimantă) şi preferinţele. Dacă este activată funcţia Login (Conectare), preferinţele pe
care le puteţi modifica variază în funcţie de nivelul de acces.

[LOG OFF] (Deconectare) Dacă funcţia Login (Conectare) este activată, apăsarea acestui buton deconectează
utilizatorul curent de la sistem.

[STANDBY] Introduce sistemul în modul standby. Modul standby va contribui la economisirea încărcării
rămase a bateriei sistemului atunci când sistemul mobil nu este utilizat.

Detector selectat Prezintă informaţiile despre detectorul principal în zona de afişare principală. Acestea includ
numele detectorului, dimensiunea detectorului şi starea conexiunii. Atunci când este extinsă,
lista prezintă detectoarele înregistrate disponibile pentru imagistică.

Pentru a comuta un detector, extindeţi lista derulantă şi selectaţi detectorul dorit. Sistemul va
seta automat detectorul selectat în detectorul activ de utilizat pentru imagistică.
[INFORMAŢII DESPRE PACIENT] Afişează ecranul Patient Information (Informaţii despre pacient) pentru pacientul selectat.

NOTĂ Informaţiile despre pacient pot fi editate numai dacă sunt introduse manual în
sistem, iar examinarea nu a început. Informaţiile despre pacient generate de HIS/
RIS nu pot fi editate pe sistem.
Căutare Caută procedurile după numele coloanei selectate din lista derulantă şi criteriile de căutare
introduse în caseta text.

[REFRESH LIST] (Împrospătare listă) Actualizează vizualizarea Worklist (Listei de lucru) cu informaţiile noi din HIS sau RIS, care
afişează modificările înregistrărilor procedurilor. De asemenea, elimină filtrele care au fost
aplicate.

[FILTER LIST] (Filtrare listă) Afişează un ecran de interogare a Worklist (Listei de lucru) şi filtrează înregistrările RIS sau
HIS pentru a identifica procedurile care respectă anumite criterii.

Zona listei de pacienţi Afişează toate procedurile programate pentru examinările de pe parcursul unei zile de lucru.
Procedurile din listă pot fi descărcate din RIS/HIS sau pot fi create local.

[ADD PATIENT] (Adăugare pacient) Permite introducerea informaţiilor despre pacient şi adăugarea pacientului la lista de pacienţi.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 9-3


Lista de lucru

Funcţie Descriere
[DELETE] (Ştergere) sau [DELETE ALL] Comută între [DELETE] (Ştergere) şi [DELETE ALL] (Ştergere toate) pentru a elimina
(Ştergere toate) proceduri din Worklist (Lista de lucru).

[DELETE] (Ştergere) - Şterge procedura sau procedurile selectate din lista de pacienţi.

[DELETE ALL] (Ştergere toate) - Şterge toate procedurile finalizate sau întrerupte din Patient
List (Lista de pacienţi).

NOTĂ [DELETE] (Ştergere) sau [DELETE ALL] (Ştergere toate) nu elimină proceduri din
RIS sau HIS şi nu elimină imaginile examinărilor din baza de date cu imagini.
[START EXAM] (Începere examinare) sau Iniţiază, continuă sau adaugă procedura selectată.
[RESUME EXAM] (Reluare examinare)
Numele butonului se modifică în funcţie de starea programată pentru procedura selectată.
Dacă procedura selectată are starea „Suspended” (Suspendată), numele butonului se
schimbă în [RESUME EXAM] (Reluare examinare).

[EMERGENCY EXAM] (Examinare de urgenţă) Începe examinarea fără a selecta o procedură din lista de pacienţi şi fără a adăuga pacientul.
Sistemul va aloca un număr unic de urmărire ca nume al pacientului. Numărul de urmărire
reprezintă data şi ora la care a fost iniţiată examinarea. Înregistrarea orei se face la secundă.

[CASSETTE] (Casetă) Iniţiază o examinare pe casetă. Examinarea pe casetă permite efectuarea expunerii fără a
înregistra digital pacientul sau a stoca imaginea.

Bara de stare include următoarele elemente (Capitolul 8)


Starea conexiunii de reţea Apare atunci când sistemul este conectat la reţeaua unităţii.

Pictogramă reţea fără cablu şi buton utilitar de Dacă conexiunea la reţeaua fără cablu este activată, afişează starea conexiunii şi
repornire fără cablu intensitatea semnalului.

Dacă sistemul pierde conexiunea fără cablu şi indică faptul că nu este prezent niciun semnal
fără cablu, selectaţi butonul utilitarului de repornire fără cablu, care va lansa utilitarul de
pornire fără cablu. Acesta va încerca să repare conexiunea la reţeaua fără cablu.
Unităţi termice rămase Afişează procentul de unităţi termice rămase.

Afişajul tehnic secundar Afişează factorii tehnici efectivi pe care generatorul i-a încărcat şi care vor fi utilizaţi pentru
următoarea expunere. Înainte de efectuarea unei expuneri, revizuiţi cu atenţie afişajul tehnic.
Verificaţi dacă factorii tehnici selectaţi sunt factorii tehnici doriţi.

NOTĂ Afişajul tehnic secundar poate prezenta factori tehnici reţinuţi, încărcaţi de
generator la o dată anterioară, până când o nouă examinare este configurată.
Messages (Mesaje) Afişează ultimul mesaj de blocare şi ultimul mesaj privind starea sistemului.

Pentru a reseta zona cu mesaje de sistem, deschideţi Message Log (Jurnalul de mesaje) şi
închideţi-l din nou.

Jurnalul mesajelor de sistem Afişează jurnalul cu mesajele generate de la ultima restartare a sistemului.

9-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Lista de lucru

Funcţie Descriere
[QAP] Atunci când este prezentă pictograma galbenă de alertă, aceasta indică faptul că trebuie
efectuat QAP pentru a asigura calitatea continuă a imaginii.

Atunci când se selectează pictograma, se lansează procesul QAP.

NOTĂ QAP nu poate fi efectuat atunci când sunt afişate ecranele Image Acquisition
(Achiziţie imagini) sau Image Viewer (Vizualizator imagini). Finalizaţi examinarea
înainte de a încerca să efectuaţi QAP.

Coloanele listei de pacienţi


Tabelul de mai jos descrie coloanele posibile din Worklist (Lista de lucru). Aceste informaţii provin
din informaţiile introduse în ecranul Patient Information (Informaţii despre pacient).

 Numărul minim de coloane: 5


 Numărul maxim de coloane: 9
 Coloanele sunt selectate şi poziţionate în Preferences (Preferinţe)
Tabelul 9-2 Coloanele listei de lucru

Coloană Descriere
Data Data la care este programată procedura. Pentru proceduri locale, data curentă este valoarea implicită.
Patient Name (Nume Numele complet al pacientului.
pacient)
Patient ID (ID pacient) Numărul fişei medicale a pacientului sau orice alt număr care identifică pacientul.
Accession # (Număr Numărul de acces al examinării.
acces)
Descriere Procedura solicitată pentru numărul de acces. (Acesta este conţinutul câmpului Procedure Description (Descriere
procedură) din ecranul Patient Information (Informaţii pacient).)
Physician (Medic) Numele medicului primar sau al medicului care a solicitat examinarea pacientului.
Modality (Modalitate) Modalitatea procedurii.
Status (Stare) Starea procedurii.

Opţiunile disponibile sunt:

 Scheduled (Programată) – procedura a fost creată, dar nu şi începută.


 Completed (Finalizată) – procedura a fost încheiată.
 Suspended (Suspendată) – procedura a fost începută şi ulterior întreruptă.
 Discontinued (Întreruptă) – procedura a fost deschisă, dar nu se poate finaliza.
Location (Locaţie) Locaţia pacientului în instituţie.
Age (Vârsta) Vârsta pacientului în

 Ani
 Luni
 Săptămâni
 Zile
 Ore
Gender (Sex) Sexul pacientului. Implicit, se selectează „Other” („Altul”) atunci când se deschide prima dată ecranul.
Birth Date (Data Data naşterii pacientului.
naşterii)
Time (Ora) Ora naşterii pacientului.
Operator Numele operatorului care a efectuat examinarea.
Performing Physician Numele medicului care a efectuat examinarea.
(Medic examinator)
Comments (Comentarii) Comentarii legate de procedură.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 9-5


Lista de lucru

Gestionarea listei/identificarea procedurilor


Lista de lucru include mai multe caracteristici care permit găsirea rapidă a pacienţilor şi
procedurilor şi organizarea listei conform preferinţelor dvs.

Search (Căutare), Filters (Filtre) şi Sorting (Sortare) vă permit să controlaţi afişarea procedurilor în
Worklist (Listă de lucru).

Căutare
Caracteristica Search (Căutare) identifică procedurile după coloană.

Figura 9-2 Lista derulantă cu coloane Search by (Căutare după)

1. Apăsaţi pe butonul din lista derulantă Search By (Căutare după) pentru a selecta coloana în
care doriţi să căutaţi.

 Dacă respectiva coloană este deja selectată, treceţi la pasul 3.


2. Selectaţi coloana. De exemplu, Patient Name (Nume pacient).

 Lista este sortată după coloana selectată în ordine alfabetică sau numerică.
3. Introduceţi criteriile de căutare în caseta text.

NOTĂ Caseta de text nu diferenţiază literele majuscule de minuscule.

 Lista avansează automat la prima procedură care corespunde criteriilor introduse.


 Dacă este suficient de lungă, lista se va derula la primul element, astfel încât acesta să fie
afişat în capul listei.
 Dacă nu există proceduri care să corespundă criteriilor tastate, lista deselectează toate
procedurile şi plasează în capul listei de lucru corespondenţa cea mai apropiată.

Sortarea după coloană


Sortarea permite organizarea procedurilor după coloana aleasă de dvs.

9-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Lista de lucru

1. Apăsaţi pe titlul coloanei după care doriţi să sortaţi sau alegeţi coloana din lista derulantă
Search By (Căutare după). De exemplu, dacă doriţi să vedeţi toate procedurile care au starea
„Suspended” („Suspendată”), apăsaţi pe titlul coloanei „Status” („Stare”).

 În titlul de coloană este afişată o săgeată care indică coloana după care se face sortarea.
2. Apăsaţi din nou pe titlul coloanei pentru a comuta între ordinea ascendentă şi cea
descendentă.

 Săgeata orientată spre sus indică sortarea pe coloană în ordine ascendentă. Valorile sunt
sortate în ordine alfabetică sau (pentru valori numerice) în ordine crescătoare.
 Săgeata orientată spre jos indică sortarea pe coloană în ordine descendentă. Valorile sunt
sortate în ordine invers-alfabetică sau (pentru valori numerice) în ordine descrescătoare.
Figura 9-3 Coloana cu sortare ascendentă

Filtrare listă
Utilizaţi filtrele pentru a afişa numai elementele care corespund criteriilor alese de către dvs., de
ex. examinările efectuate numai într-un anumit interval de timp, pacienţii al căror nume de familie
începe cu litera „J” sau ID-urile pacienţilor care încep cu cifrele „547”.

Filtrele nu se pot salva.

Apăsarea opţiunii [REFRESH] (Reîmprospătare) va elimina orice filtru care a fost aplicat.

Figura 9-4 Ecranul Worklist Filter (Filtrare listă de lucru)

Ecranul filtrelor are mai multe opţiuni pentru acceptarea sau respingerea informaţiilor din lista de
lucru. Tabelul de mai jos descrie funcţiile ecranului de filtrare.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 9-7


Lista de lucru

Tabelul 9-3 Butoanele de acceptare/respingere a filtrelor

Funcţie Descriere
Filtrare listă Filtrează elementele listei de lucru în funcţie de sistem sau modalitate.

 This system (Acest sistem) – procedurile introduse local pe unitate


 CR modality (Modalitate CR) – procedurile pentru radiografie computerizată
 DX modality (Modalitate DX) – procedurile pentru radiografie digitală
 All systems (Toate sistemele) – procedurile pentru toate modalităţile
Include (Includere) Vă permite să includeţi sau să excludeţi examinările finalizate (Completed) sau întrerupte (Discontinued) în
filtru.
Data Permite selectarea datei după care se face filtrarea examinărilor.

 All (Toate) – procedurile programate pentru orice dată


 Range (Interval) – procedurile programate pentru un anumit interval de timp
 Today (Astăzi) – procedurile programate pentru data curentă
From (mm/dd/yyyy) (De la ll/zz/ Atunci când este selectată opţiunea „Range” (Interval) pentru dată, vi se permite să introduceţi datele sau să
aaaa) le selectaţi dintr-un ecran calendar.

To (mm/dd/yyyy) (Până la ll/zz/


aaaa)
Patient Information (Informaţii Permite filtrarea în funcţie de datele din ecranul Patient Information (Informaţii despre pacient).
despre pacient)
Opţiunile disponibile sunt:

 Last Name (Nume)


 First name (Prenume)
 Accession # (Număr acces)
 Patient ID (ID pacient)
Filtrele se pot restricţiona în funcţie de unul sau toate aceste câmpuri. Lăsarea unui câmp liber implică că
respectivul câmp nu este introdus în filtrare.
[OK] Aplică filtrul şi afişează rezultatele în lista de lucru.
[CANCEL] (Anulare) Şterge ecranul de filtrare şi revine la lista de lucru.

Urmaţi acest proces pentru a filtra Worklist (Lista de lucru).

NOTĂ Câmpurile se pot completa în orice ordine.

1. Apăsaţi pe [FILTER LIST] (Listă de filtre) din ecranul Worklist (Listă de lucru).

 Apare ecranul Filter (Filtru).


2. Selectaţi opţiunea Show list for (Afişează lista pentru).

3. Selectaţi opţiunile Include (Includere).

4. Selectaţi opţiunea Date (Dată).

5. Dacă aţi selectat Range (Interval) pentru opţiunea Date (Dată), introduceţi sau selectaţi datele
From (De la) şi To (Până la).

 Data curentă apare implicit atât în câmpul From (De la), cât şi în câmpul To (Până la).
6. Pentru a selecta datele din calendar:

a. Apăsaţi pe butonul [CALENDAR].

9-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Lista de lucru

Figura 9-5 Butonul Calendar

 Apare ecranul Filter calendar (Calendar filtre) cu data curentă selectată.


Figura 9-6 Ecranul de filtrare a calendarului

b. Apăsaţi pe [<] pentru a selecta luna precedentă, dacă este necesar.

c. Apăsaţi pe [>] pentru a selecta luna următoare, dacă este necesar.

d. Apăsaţi o dată pentru a o selecta.

 Calendarul se închide automat atunci când se apasă o dată.


7. Introduceţi orice Patient Information (Informaţii despre pacient) pe baza cărora doriţi să
efectuaţi filtrarea.

 Nu este nevoie să introduceţi cuvinte sau numere complete în aceste casete text.
 Prin introducerea mai multor informaţii în aceste casete text se va reduce numărul de
rezultate.
 Prin introducerea de mai puţine informaţii sau prin neintroducerea niciunei informaţii în
aceste casete text se va mări numărul de rezultate.
NOTĂ Casetele de text Patient Information (Informaţii despre pacient) diferenţiază majusculele
de literele mici.

8. Apăsaţi [OK].

 Ecranul Filter (Filtru) se închide, iar ecranul Worklist (Lista de lucru) apare numai cu acele
proceduri care respectă toate criteriile de filtrare.
 Dacă nicio procedură nu respectă toate criteriile, lista de lucru va fi goală.
9. Apăsaţi pe [REFRESH] (Reîmprospătare) pentru a elimina filtrele.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 9-9


Lista de lucru

Reîmprospătare
Sistemul poate fi configurat să reîmprospăteze automat Worklist (Lista de lucru) cu date din HIS/
RIS, în mod regulat (de exemplu, la fiecare 10 minute).

Totuşi, dacă sistemul nu împrospătează automat informaţiile sau dacă doriţi să actualizaţi lista
înainte de momentul programat, puteţi să împrospătaţi manual lista.

Caracteristica Refresh (Reîmprospătare) elimină, de asemenea, orice filtru care a fost aplicat.

Reîmprospătarea manuală
Urmaţi acest proces pentru a reîmprospăta manual Worklist (Lista de lucru).

1. Apăsaţi pe [REFRESH] (Reîmprospătare) din Worklist (Lista de lucru).

 Lista de lucru este actualizată cu datele HIS/RIS şi se elimină toate filtrele.


NOTĂ Funcţia Refresh (Reîmprospătare) nu elimină procedurile adăugate local.

NOTĂ Nu veţi putea efectua selecţii sau accesa funcţiile Worklist (Listei de lucru) pe durata
reîmprospătării Worklist (Listei de lucru).

Reîmprospătarea automată
Intervalul Auto Refresh (Reîmprospătare automată) este setat din ecranul Preferences – Worklist
(Preferinţe – Listă de lucru) din System Utilities (Utilitare sistem).

Atunci când sistemul se împrospătează automat, apare un mesaj: „Auto Refresh in progress.
Please wait.” (Reîmprospătare automată în curs de desfăşurare. Vă rugăm aşteptaţi.) Mesajul
este afişat până la finalizarea reîmprospătării.

NOTĂ Nu veţi putea efectua selecţii sau accesa funcţiile Worklist (Listei de lucru) pe durata
reîmprospătării Worklist (Listei de lucru).

9-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Lista de lucru

Selectarea procedurilor
Utilizaţi următoarele procese pentru a selecta un pacient din Worklist (Lista de lucru). Procesul
presupune că pacientul este deja introdus în sistem. Dacă pacientul nu este pe Worklist (Lista de
lucru), trebuie mai întâi să adăugaţi pacientul.

Selectarea unei singure proceduri


1. Închideţi sau suspendaţi examinările deschise, dacă este cazul.

 Este afişat ecranul Worklist (Listă de lucru).


2. Selectaţi numele pacientului sau procedura din Worklist (Lista de lucru).

3. Consultaţi Capitolul 10 pentru a efectua examinarea.

Selectarea de proceduri multiple


Puteţi selecta proceduri multiple pentru acelaşi pacient, pentru a începe achiziţia imediată a
imaginilor.

NOTĂ Pentru a fi selectate, Patient Name (Nume pacient), Patient ID # (Nr. ID pacient) şi Birth
Date (Data naşterii) trebuie să corespundă exact.

1. Sortaţi Worklist (Lista de lucru) după Patient Name (Nume pacient), dacă este necesar.

2. Apăsaţi pe toate procedurile care urmează să fie efectuate pentru acel pacient.

3. Apăsaţi pe [START EXAM] (Pornire examinare)

4. Selectaţi protocolul care corespunde din lista meniului derulant.

Figura 9-7 Selectarea protocolului din meniul derulant

5. Continuaţi să selectaţi protocoalele pentru a corespunde examinării din lista derulantă.

6. Apăsaţi pe [ACCEPT] (Acceptare) atunci când pentru toate examinările s-a alocat un protocol.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 9-11


Lista de lucru

Ştergerea procedurilor
Prezentare generală
Puteţi elimina proceduri din Worklist (Lista de lucru) individual sau puteţi elimina imediat toate
procedurile finalizate, întrerupte şi adăugate local.

Butonul [DELETE] (Ştergere) poate comuta între ştergerea individuală sau ştergerea tuturor
procedurilor.

NOTĂ Procedurile şterse nu se pot recupera (ştergerea nu poate fi anulată).

Pentru a comuta butonul între „Delete” (Ştergere) şi „Delete All” (Ştergere toate):

1. Apăsaţi pe săgeata mică din dreapta butonului.

 Este afişată o listă cu toate opţiunile disponibile.


Figura 9-8 Opţiunile pentru butonul Delete (Ştergere)

2. Apăsaţi pe acţiunea pe care doriţi s-o efectuaţi.

 Sistemul efectuează acţiunea şi denumirea butonului se modifică conform selecţiei


efectuate. Butonul va efectua acţiunea selectată la fiecare apăsare, până când o
modificaţi.
NOTĂ Nici [DELETE] (Ştergere) şi nici [DELETE ALL] (Ştergere toate) nu elimină procedurile din
RIS sau HIS. Nici [DELETE] (Ştergere) şi nici [DELETE ALL] (Ştergere toate) nu elimină
imaginile examinărilor din baza de date cu imagini.

Ştergerea unei singure proceduri


1. Selectaţi procedura care urmează să fie ştearsă.

2. Apăsaţi pe [DELETE] (Ştergere). Dacă este necesar, comutaţi butonul pe [DELETE]


(Ştergere).

 Se va afişa un mesaj: „Are you sure that you would like to delete the selected items?”
(Sigur doriţi să ştergeţi elementele selectate?)
3. Apăsaţi pe [OK] pentru a şterge procedurile.

 [CANCEL] (Anulare) reţine procedurile şi apare Worklist (Lista de lucru).

Ştergeţi toate procedurile finalizate, întrerupte şi locale


1. Apăsaţi pe [DELETE ALL] (Ştergere toate). Dacă este necesar, comutaţi butonul la [DELETE
ALL] (Ştergere toate).

9-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Lista de lucru

 Se va afişa un mesaj: „All Completed, Discontinued, and locally scheduled exams will be
deleted from this list. Any suspended exams will need to be individually deleted.” (Toate
examinările finalizate, întrerupte şi programate local vor fi şterse din această listă. Orice
examinări suspendate vor trebui şterse individual.)
2. Apăsaţi pe [OK] pentru a şterge procedurile.

 Procedurile selectate sunt şterse şi apare Worklist (Lista de lucru).


 [CANCEL] (Anulare) închide mesajul, reţine procedurile şi vă readuce la Worklist (Lista de
lucru).

Ştergerea procedurilor suspendate


Procedurile suspendate nu se pot şterge decât după modificarea stării în „Completed” (Finalizate)
sau „Discontinued” (Întrerupte)

1. Selectaţi procedurile suspendate care urmează să fie şterse.

 Se va afişa un mesaj: „The patient entry you are trying to delete is still in progress. Would
you like to mark the patient as ‘Completed’ / ‘Discontinued’ and proceed with deletion?”
(Înregistrarea pacientului pe care doriţi s-o ştergeţi este încă în curs. Doriţi să marcaţi
pacientul „Completed” (Finalizat)/„Discontinued” (Întrerupt) şi să continuaţi cu ştergerea?)
2. Apăsaţi [COMPLETE] (Finalizare) sau [DISCONTINUE] (Întrerupere).

 [COMPLETE] (Finalizare) modifică starea procedurilor în „Completed” (Finalizată). Dacă


funcţia este activată, toate imaginile achiziţionate sunt expediate automat, imprimate
automat şi trimise la PACS.
 [DISCONTINUE] (Întrerupere) modifică starea în „Discontinued” (Întreruptă). Toate
imaginile achiziţionate sunt marcate ca întrerupte, iar informaţiile sunt trimise la PACS.
 [CANCEL] (Anulare) închide fereastra şi vă readuce la lista de lucru, fără a şterge
procedurile.
 Procedurile sunt eliminate din lista de lucru.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 9-13


Lista de lucru

Adăugarea sau editarea informaţiilor despre pacient


Prezentare generală
Ecranele Add Patient (Adăugare pacient) şi Patient Information (Informaţii despre pacient) vă
permit să introduceţi informaţiile despre pacient şi procedură înainte de începerea unei examinări
sau să vizualizaţi informaţiile în orice moment. Aceste informaţii nu pot fi modificate după
începerea examinării.

Informaţiile despre pacient introduse local sunt editabile numai până la iniţierea examinării.
Acestea nu mai pot fi editate după iniţierea examinării sau în timpul acesteia.

 Pentru a adăuga un pacient la Worklist (Lista de lucru), apăsaţi pe [ADD PATIENT] (Adăugare
pacient) şi introduceţi sau selectaţi informaţiile corespunzătoare.
NOTĂ Asiguraţi-vă că aţi introdus corect numele şi numărul ID al pacientului, data naşterii şi
sexul acestuia.

ATENŢIE Folosiţi numai caractere alfanumerice standard pentru completarea câmpurilor.

 Pentru a vizualiza informaţiile despre pacient din ecranele Worklist (Listă de lucru) sau Image
Management (Gestionarea imaginilor), selectaţi examinarea, apoi apăsaţi pe [PATIENT
INFORMATION] (Informaţii despre pacient). Informaţiile despre pacient nu pot fi editate dacă
sunt vizualizate din ecranul Image Management (Gestionarea imaginilor).
 Pentru a vizualiza informaţiile despre pacient din ecranele Acquisition (Achiziţie) sau Image
Viewer (Vizualizator imagini), apăsaţi pe [PATIENT INFORMATION] (Informaţii despre
pacient). Informaţiile despre pacient nu pot fi modificate dacă sunt vizualizate din aceste
ecrane.
NOTĂ Butonul Patient Information (Informaţii despre pacient) nu este disponibil dacă sunt
selectate simultan mai multe examinări.

NOTĂ Informaţiile despre pacient nu pot fi modificate dacă au fost primite de la sistemul HIS/RIS.

NOTĂ Ecranul este cunoscut şi ca fişa de procedură medicală (Medical Procedure Card - MPC).

9-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Lista de lucru

Figura 9-9 Adăugarea unui pacient sau a informaţiilor despre pacient

Tabelul 9-4 Descrierea informaţiilor despre pacient

Funcţie Descriere
Secţiunea Patient (Pacient)
First name (Prenume) Identifică prenumele pacientului.
Middle Name (Al doilea Identifică al doilea prenume al pacientului sau iniţialele.
prenume)
Last Name (Nume) Identifică numele de familie al pacientului.

NOTĂ Emergency Exams (Examinările de urgenţă) completează automat acest câmp cu un identificator
generat de sistem, care constă din cuvântul „NEW” (Nou) urmat de data şi ora (inclusiv secunda) la care
a fost apăsat butonul Emergency Exam (Examinare de urgenţă). De exemplu: NEW050622140345.
Examinarea a fost iniţializată în anul 2005, luna 06, ziua 22, ora 14, 03 minute şi 45 de secunde.
Location (Locaţie) Identifică locaţia pacientului. De obicei, câmpul acesta este completat de HIS sau RIS.
ID Identifică numărul fişei medicale a pacientului sau orice alt număr care identifică pacientul. Acest număr trebuie să
fie unic.
Gender (Sex) Defineşte sexul pacientului. Implicit, se selectează „Other” („Altul”) atunci când se deschide prima dată ecranul.
Birth Date (Data naşterii) Identifică data naşterii pacientului, în formatul ll/zz/aaaa.

Dacă data nu este introdusă în formatul corect, ecranul va afişa câmpul de date în culoarea roşie atunci când se
apasă pe [START EXAM] (Începere examinare) sau pe [SAVE] (Salvare).

În exemplul de mai jos, luna a fost introdusă în locul zilei şi nu este validă (2 februarie scris ca 03/02).
Birth Time (Ora naşterii) Identifică ora naşterii pacientului în formatul de 24 de ore HH:MM
Age (Vârsta) Identifică vârsta pacientului. Câmpul se actualizează cu vârsta corectă atunci când se introduc Birth Date (Data
naşterii) sau Birth Time (Ora naşterii).
Secţiunea Exam (Examinare)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 9-15


Lista de lucru

Funcţie Descriere
Study Description Descrie procedura sau seria care urmează să fie efectuată.
(Descriere studiu)
Accession Number Identifică numărul de acces al examinării.
(Număr acces)
Operator Identifică numele sau iniţialele operatorului. Puteţi folosi lista derulantă pentru a selecta numele folosite frecvent,
sau puteţi tasta numele în caseta listei derulante.
Performing Physician Identifică radiologul sau medicul examinator. Puteţi folosi lista derulantă pentru a selecta numele folosite frecvent,
(Medic examinator) sau puteţi tasta numele în caseta listei derulante.
Referring Physician Identifică medicul care face trimiterea pentru examinare. Puteţi folosi lista derulantă pentru a selecta numele
(Medic referent) folosite frecvent, sau puteţi tasta numele în caseta listei derulante.
Status (Stare) Afişează starea examinării curente.

La adăugarea unui pacient, singura opţiune este „Scheduled” (programat).

Opţiunile pentru informaţiile despre pacient sunt:

 Scheduled (Programată) - Procedura a fost adăugată la Worklist (Lista de lucru), dar examinarea nu a
început.
 Suspended (Suspendată) - A început o examinare, dar a fost întreruptă înainte de finalizare. Examinarea se
poate relua ulterior.
 Complete (Finalizată) - Examinarea este una care a fost „Closed” (Închisă) din ecranul Acquisition (Achiziţie)
sau marcată drept „Completed” (Finalizată) în ecranul Patient Information (Informaţii despre pacient).
Examinările finalizate sunt expediate către PACS (unde este cazul).
 Discontinued (Întreruptă) - Procedura a fost deschisă, dar nu s-a efectuat nicio expunere. Examinarea se
poate iniţia ulterior sau se poate şterge procedura.
 In progress (În curs) - Examinarea este in curs.
Study ID (RAD #) (ID Afişează numărul de identificare a procedurii.
studiu (Nr. radiologie))
Exam Date (Data Stabileşte data programată pentru examinarea selectată. În mod implicit, data curentă este introdusă automat.
examinării) Puteţi schimba această dată în funcţie de necesităţi.
Exam Time (Ora Stabileşte ora la care se va efectua examinarea pacientului. Implicit se introduce automat ora la care a fost apăsat
examinării) butonul [ADD PATIENT] (Adăugare pacient). Puteţi schimba această oră în funcţie de necesităţi.
Modality (Modalitate) Afişează modalitatea examinării. Abrevierea pentru raze X este DX.
Comments (Comentarii) Este furnizat un spaţiu pentru note sau informaţii care nu sunt cuprinse în alt câmp.
[START EXAM] (Pornire Afişează ecranul Select Protocol (Selectare protocol) în pregătirea pentru efectuarea expunerilor. Aceasta adaugă
examinare) de asemenea numele pacientului la Worklist (Lista de lucru).

NOTĂ Acest buton nu apare dacă este deschis ecranul Patient Information (Informaţii despre pacient) din
ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini) sau Image Management (Gestionarea imaginilor).
[SAVE] (Salvare) Adaugă pacientul la lista de lucru sau salvează modificările şi închide ecranul Add Patient (Adăugare pacient)/
Patient Information (Informaţii despre pacient).

 Dacă este selectat butonul Save (Salvare), dar nu au fost completate toate câmpurile de date, pacientul nou
oricum se creează.
 Dacă nu s-a introdus niciun nume de pacient, numele pacientului va fi listat ca „New Patient” (Pacient nou).
Aceasta permite iniţierea rapidă a examinării.
[CANCEL] (Anulare) Şterge toate informaţiile nou introduse şi închide ecranul Add Patient/Patient Information (Adăugare pacient/
Informaţii despre pacient) fără a actualiza Worklist (Lista de lucru).

9-16 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Lista de lucru

Adăugarea pacientului
Folosiţi această procedură pentru a introduce în sistem informaţiile despre pacient.

1. Deschideţi ecranul Worklist (Listă de lucru).

 Este afişată lista de lucru cu pacienţi.


2. Apăsaţi pe [ADD PATIENT] (Adăugare pacient).

 Este afişat ecranul Add Patient (Adăugare pacient).


3. Introduceţi informaţiile despre pacient cu ajutorul tastaturii virtuale.

ATENŢIE Asiguraţi-vă că aţi introdus corect numele şi numărul ID al pacientului, data


naşterii şi sexul acestuia.

4. Apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) sau pe [START EXAM] (Pornire examinare).

 Apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a adăuga pacientul la Worklist (Lista de lucru) şi


pentru a reveni la ecranul Worklist (Listă de lucru).
 Apăsaţi pe [START EXAM] (Începere examinare) (dacă este disponibil) pentru a adăuga
pacientul la Worklist (Lista de lucru) şi începeţi Acquisition (Achiziţia).
 Apăsaţi pe [CANCEL] (Anulare) pentru a închide ecranul Add Patient (Adăugare pacient)
fără a salva modificările.
NOTĂ Pentru o examinare nouă pentru un pacient existent, nu se pot edita informaţiile despre
pacient.

Editarea informaţiilor privind pacientul


Informaţiile despre pacient se pot edita numai până la iniţierea oricărei proceduri. După lansarea
procedurii, informaţiile despre pacient nu pot fi editate.

NOTĂ Pacienţii generaţi printr-un RIS/HIS nu pot fi editaţi pe sistem.

NOTĂ Puteţi edita informaţiile despre pacient numai pentru fiecare procedură în parte. Dacă sunt
selectate mai multe proceduri, butonul [PATIENT INFORMATION] (Informaţii despre
pacient) este dezactivat.

1. Selectaţi pacientul din Worklist (Lista de lucru).

2. Apăsaţi pe [PATIENT INFORMATION] (Informaţii despre pacient).

 Este afişat ecranul Patient Information (Informaţii despre pacient).


3. Editaţi informaţiile după cum este cazul.

4. Apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a înregistra modificările şi a reveni la Worklist (Lista de


lucru).

 Apăsarea pe [CANCEL] (Anulare) închide ecranul Patient Information (Informaţii despre


pacient) fără a salva modificările.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 9-17


Lista de lucru

Tastatura virtuală
Tastatura virtuală (Figura 9-10) apare automat pe ecran ori de câte ori atingeţi o casetă text sau
butonul [KEYBOARD] (Tastatură).

Figura 9-10 Tastatura virtuală

Tastatura virtuală funcţionează ca un dispozitiv de introducere a textului sau ca tastatura


calculatorului, dar în loc să apăsaţi pe tastele propriu-zise, apăsaţi pe butoanele corespunzătoare
de pe ecran pentru a face să apară literele şi numerele în caseta text de la partea superioară a
ecranului tastaturii.

Utilizarea tastaturii
1. Atingeţi o casetă text de pe un ecran.

 Apare tastatura virtuală.


2. Introduceţi literele şi numerele corespunzătoare pentru caseta text.

 Literele şi numerele apar în caseta din partea superioară a ecranului, pe măsură ce sunt
apăsate.
 Pentru a corecta o greşeală, apăsaţi butonul [BACKSPACE] (Înapoi) pentru a şterge
greşeala şi reintroduceţi informaţiile corecte. [BACKSPACE] (Înapoi) va şterge câte o
singură literă.
 Pentru a introduce litere majuscule sau simboluri, apăsaţi una dintre cele două taste
[SHIFT] (Comutare) şi apoi apăsaţi litera sau simbolul dorit. Tasta [SHIFT] (Comutare)
se va opri automat după apăsarea unei litere sau a unui simbol.
 Pentru a introduce numai litere majuscule, apăsaţi tasta [CAPS] (Majuscule).
Tastatura va introduce toate literele ca majuscule până când se va apăsa din nou
tasta [CAPS] (Majuscule).
3. Apăsaţi butonul [DONE] (Terminat).

 Tastatura virtuală se închide, iar informaţiile dvs. se introduc în caseta text.


 [CANCEL] (Anulare) închide tastatura fără a introduce niciun text în caseta text.

9-18 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 10
Achiziţia imaginilor

Această secţiune detaliază procesul de achiziţie a imaginilor cu ajutorul detectorului digital sau al
casetei libere.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 10-1


Achiziţia imaginilor

Prezentare generală
Ecranul Acquisition (Achiziţie) este cel în care se configurează examinarea şi în care se reglează
detaliile expunerii. Acest ecran apare atunci când apăsaţi pe butoanele [START EXAM] (Începere
examinare) sau [EMERGENCY EXAM] (Examinare de urgenţă) de pe Worklist (Listă de lucru) sau
pe [START EXAM] (Începere examinare) din ecranul Add Patient (Adăugare pacient).

NOTĂ Dacă aţi apăsat butonul [CASSETTE] (Casetă), ecranul Acquisition (Achiziţie) va prezenta
un set limitat de opţiuni.

Figura 10-1 Ecranul Acquisition (Achiziţie)

Tabelul 10-1 Funcţiile de achiziţie a imaginilor

Funcţie Descriere
Identificarea pacientului Identifică numele pacientului, numărul de identificare al pacientului şi numărul de acces pentru
procedura curentă.

[INFORMAŢII DESPRE PACIENT] Afişează fereastra cu informaţii despre pacient pentru procedura curentă.

10-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Achiziţia imaginilor

Funcţie Descriere
DAP total: Afişează valoarea măsurată de intrare pentru Produs zonă doză.

NOTĂ DAP este afişat numai dacă dozimetrul DAP este conectat la sistem şi activat.
Consultaţi Dozimetru produs doză-arie (DAP) la pagina 7-10 pentru mai multe
informaţii.
Detector selectat Prezintă informaţiile despre detectorul activ în zona de afişare principală. Acestea includ
numele detectorului, dimensiunea detectorului şi starea conexiunii. Atunci când este extinsă,
lista prezintă detectoarele înregistrate disponibile pentru imagistică.

Pentru a comuta un detector, extindeţi lista derulantă şi selectaţi detectorul dorit. Sistemul va
seta automat detectorul selectat în detectorul activ de utilizat pentru imagistică.
Examinare Dacă au fost selectate mai multe examinări din Worklist (Listă de lucru), comută între
examinările pentru selectarea protocoalelor, ajustarea tehnicii şi achiziţie.

Această listă derulantă nu apare dacă a fost selectată o singură examinare sau dacă
examinarea a fost iniţiată cu butoanele Emergency Exam (Examinare de urgenţă) sau
Cassette Exam (Examinare pe casetă) din Worklist (Listă de lucru).

Lista de protocoale Listează diferitele vizualizări disponibile pentru examinare şi arată care dintre acestea este
activă curent.

[SELECT PROTOCOLS] (Selectare Afişează ecranul Select Protocols (Selecţie protocoale), pentru a putea adăuga, şterge sau
protocoale) modifica protocoale.

[SUSPEND] (Suspendare) Suspendă examinarea, cu intenţia de a o continua ulterior. Nu se iniţiază funcţiile de expediere
automată sau imprimare automată, dacă acestea sunt active.

[CLOSE] (Închidere) Închide procedura. Dacă este activat, [CLOSE] (Închidere) trimite informaţii legate de facturare
în sistemul PACS, trimite automat şi imprimă automat imaginile achiziţionate.

[DISCONTINUE] (Întrerupere) Întrerupe examinarea când procedura este deschisă, dar examinarea nu poate continua.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 10-3


Achiziţia imaginilor

Funcţie Descriere
Patient Size (Dimensiune pacient): Vă permite să selectaţi dimensiunea pacientului pentru care se realizează procedura de
imagistică.

Opţiunile disponibile sunt:

 Extra Small Pediatric (Pediatric extra mic)


 Small Pediatric (Pediatric mic)
 Medium Pediatric (Pediatric mediu)
 Large Pediatric (Pediatric mare)
 Extra Large Pediatric (Pediatric extra mare)
 Extra Small Adult (Adult extra mic)
 Small Adult (Adult mic)
 Medium Adult (Adult mediu)
 Large Adult (Adult mare)
 Extra Large Adult (Adult extra mare)

Receptor: Selectează receptorul pentru protocol.

În ordine, de la stânga spre dreapta opţiunile sunt:

 Casetă
 Detectorul digital
Reset Technique (Resetare tehnică): Resetează tehnica la setările protocolului implicit.

Informaţii despre detectorul activ Afişează numărul de serie şi denumirea sau culoarea/forma detectorului activ.

Poziţia grilei Indică poziţia recomandată a grilei pentru tehnica respectivă, precum şi starea curentă a grilei.

SID Arată SID-ul recomandat pentru tehnică.

kVp Reglează valoarea kVp.

Butoanele sus/jos din dreapta câmpului modifică valoarea kVp cu o unitate.

Butoanele din stânga câmpului modifică valoarea kVp cu 10 unităţi.

Intervalul de selecţie kVp este 50-125, cu trepte de 1 kVp.

10-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Achiziţia imaginilor

Funcţie Descriere
mAs În modul FIXED (Fix), reglaţi mAs.

Selecţia mAs se face în etape Renard. Selecţiile disponibile sunt: 0,20, 0,25, 0,32, 0,40, 0,50,
0,63, 0,80, 1,0, 1,25, 1,6, 2,0, 2,5, 3,2, 4,0, 5,0, 6,3, 8,0, 10,0, 12,5, 16,0, 20,0, 25,0, 32,0,
40,0, 50,0, 63,0, 80,0, 100,0, 125,0, 160,0, 200,0, 250,0, 320,0, 400,0, 500,0, 630,0.

NOTĂ Nu toate selecţiile de valori mAs vor fi disponibile pentru toate setările kVp.

Punct focal Valoare determinată automat pe baza setării mAs.

 Mică: 10 mAs sau mai puţin


 Mare: 12,5 mAs sau mai mult

Patient Side (Partea pacientului): Dacă se efectuează o examinare a unei regiuni anatomice pereche (de exemplu membre)
selectaţi latura analizată.

Opţiunile sunt:

 Both (Ambele)
 Left (Stânga)
 Right (Dreapta)
Dacă realizaţi o examinare pe o anatomie nepereche, controlul este dezactivat şi se afişează
„Unpaired” (Nepereche), după cum se arată mai jos.
Poziţia recomandată: Afişează poziţia recomandată a pacientului faţă de detector.

Lista derulantă conţine o listă a tuturor poziţiilor disponibile ale pacientului în raport cu
detectorul. Consultaţi Protocoale la pagina 14-46 pentru mai multe detalii.

Raportarea dozei pacientului


Valoarea Produs zonă doză este obţinută după fiecare achiziţie de la dozimetrul DAP şi afişată
(opţional) ca parte a adnotărilor imaginii. Informaţiile sunt, de asemenea, stocate în antetul DICOM
al fiecărei imagini şi nu pot fi editate sau modificate de către operator.

Raportarea dozei este disponibilă numai dacă este instalat şi activat un dozimetru DAP. Valoarea
Dose Area Product (Produs zonă doză) este obţinută după fiecare achiziţie de la dozimetrul DAP
şi afişată pe ecran. Consultaţi Dose Reporting (Raportare doză) la pagina 14-24 pentru mai multe
informaţii.

 Doza de intrare este stocată în eticheta antetului DICOM (0018,1405) în unităţi de dGy-cm2.
NOTĂ Dozimetrul DAP este un dispozitiv inteligent, care comunică cu sistemul cu raze X.
Dozimetrul DAP trebuie conectat în sistem înainte de iniţializare pentru funcţionare
corespunzătoare. Dacă dozimetrul DAP este deconectat în timp ce sistemul este pornit,
va fi necesară o resetare completă a sistemului pentru ca DAP să comunice din nou.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 10-5


Achiziţia imaginilor

Selectarea sau modificarea protocoalelor


Ecranul Select Protocols (Selectare protocoale) apare atunci când apăsaţi [START EXAM]
(Începere examinare) din ecranul Worklist (Lista de lucru) sau Add Patient (Adăugare pacient) sau
atunci când apăsaţi [SELECT PROTOCOLS] (Selectare protocoale) din ecranul Acquisition
(Achiziţie).

NOTĂ Protocoalele furnizate cu sistemul reprezintă exemple de proceduri aplicate în mod


obişnuit în radiografie. Pe baza nevoilor unei anumite practici, aceste protocoale pot fi
modificate pentru a optimiza factori precum calitatea imaginii sau reducerea dozei.

Ecranul este divizat în două jumătăţi: Available Protocols (Protocoalele disponibile) sunt în
jumătatea stângă, iar Selected Protocols (Protocoalele selectate) în cea dreaptă.

 Available Protocols (Protocoale disponibile) listează toate protocoalele listate momentan în


baza de date, clasificate după regiunea anatomică: de exemplu, cap, torace, coloană
vertebrală şi abdomen. Fiecare categorie se extinde pentru a afişa examinările disponibile
pentru regiunea respectivă.
 Selected Protocols (Protocoale selectate) listează toate protocoalele selectate momentan, în
următorul format: anatomie/examinare. Lista este automat actualizată la selectarea sau
eliminarea unor protocoale.
Figura 10-2 Selectarea protocoalelor

Folosiţi această procedură pentru a selecta sau modifica protocoalele pentru o procedură.

1. Dacă s-au selectat mai multe proceduri din Worklist (Lista de lucru), selectaţi procedura din
lista derulantă.

10-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Achiziţia imaginilor

Figura 10-3 Selectarea procedurii

2. Apăsaţi pe o categorie anatomică (partea Available Protocols (Protocoale disponibile)) pentru


a o deschide.

 Categoria se extinde si arată examinările disponibile.


 Apăsaţi din nou pe numele categoriei anatomice pentru a o închide.
3. Apăsaţi pe o examinare pentru a o selecta.

 În caseta din stânga examinării apare o bifă.


 O altă bifă apare lângă denumirea categoriei. Aceasta indică faptul că respectiva
categorie are selectată cel puţin o examinare.
Figura 10-4 Examinare selectată

 În lista de protocoale selectate apar categoria şi denumirea examinării.


4. Apăsaţi din nou pe examinare pentru a o deselecta.

 Din lista Selected Protocols (Protocoale selectate) dispar categoria şi denumirea


examinării.
5. Repetaţi procesul până când sunt selectate toate examinările pentru toate procedurile.

6. Atunci când aţi terminat, apăsaţi pe [ACCEPT] (Acceptare).

 Ecranul Select Protocols (Selectare protocoale) se închide.


 Se afişează ecranul Acquisition (Achiziţie).
 [CLOSE] (Închidere) elimină selecţiile şi vă readuce la Worklist (Lista de lucru).
7. Consultaţi Efectuarea unei examinări digitale la pagina 10-11 sau Efectuarea unei examinări
pe casetă la pagina 10-12 pentru a continua examinarea.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 10-7


Achiziţia imaginilor

Automatic Protocol Assist (Asistenţa automată a


protocoalelor) (Opţiune)
Automatic Protocol Assist (APA) (Asistenţa automată a protocoalelor) este o caracteristică ce
elimină procesul de selecţie a protocoalelor şi vă conduce direct la ecranul Acquisition (Achiziţie)
pentru a vizualiza examinarea corespunzătoare după selectarea pacientului din Worklist (Lista de
lucru). Această caracteristică este concepută să asigure o utilizare mai uşoară.

Pentru ca APA să funcţioneze, baza de date cu protocoale a sistemului trebuie să conţină valori
corespunzătoare pentru Codul procedurii solicitate din examinarea selectată din Worklist (Lista de
lucru) HIS/RIS. Ecranul Acquisition (Achiziţie) se deschide cu prima vizualizare a primei examinări
selectate.

 Dacă sunt selectate mai multe intrări Scheduled Procedure Step (SPS) (Etapă procedură
programată) în acelaşi timp, mesajul de eroare va indica ce coduri de protocol primite de la
HIS/RIS nu se potrivesc.
 Dacă sistemul dvs. are Automatic Protocol Assist (Asistenţa automată a protocoalelor)
activată, dar aţi adăugat manual un pacient sau aţi început o Emergency Exam (Examinare de
urgenţă), va apărea următorul mesaj după ce apăsaţi pe butonul [START EXAM] (Pornire
examinare): „None of the protocol codes match with any of the existing protocols in the
database. Please select them manually.” (Niciunul dintre codurile protocolului nu corespunde
niciunor protocoale existente în baza de date. Vă rugăm să le selectaţi manual”.) Apăsaţi pe
butonul [OK] pentru a închide mesajul şi continuaţi să selectaţi protocoalele după cum s-a
descris anterior.
Puteţi totuşi să modificaţi sau să selectaţi protocoale suplimentare din ecranul Acquisition
(Achiziţie), folosind procedura de mai sus.

Codurile Automatic Protocol Assist (Asistenţa automată a protocoalelor) sunt adăugate sau editate
prin câmpul Exam Select Code (Cod selectare examinare) de pe ecranul Add Exam (Adăugare
examinare) sau Edit Exam (Editare examinare) al preferinţelor Edit Protocol Database (Editare
bază de date cu protocoale).

10-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Achiziţia imaginilor

Figura 10-5 Ecranul Add Exam (Adăugare examinare)

Previzualizarea rapidă
Fast Preview (Previzualizare rapidă) este o caracteristică ce afişează automat o imagine
preliminară (Fast Preview Image (Imagine previzualizare rapidă)) pe Image Viewer (Vizualizator
imagini), în mai puţin de 4 secunde atunci când se realizează o examinare digitală. Scopul acestei
imagini de previzualizare rapidă este de a-l ajuta pe operator cu poziţionarea pacientului. După
aproximativ 10 secunde, această imagine de previzualizare rapidă va fi înlocuită cu imaginea
Processed (Procesată) pe vizualizatorul de imagini.

 Fast Preview Image (Imaginea de previzualizare rapidă) este utilizată exclusiv pentru a
confirma poziţionarea pacientului
 Fast Preview Image (Imaginea de previzualizare rapidă) nu este salvată în sistem după ce
este afişată
 Fast Preview Image (Imaginea de previzualizare rapidă) nu este utilizată pentru a determina
calitatea imaginii
 Fast Preview Image (Imaginea de previzualizare rapidă) nu este utilizată pentru scopuri de
diagnostic
Dacă Fast Preview Image (Imagine previzualizare rapidă) nu este disponibilă din Digital Detector
(Detectorul digital), se va afişa o imagine Raw (Brută) pe Image Viewer (Vizualizator imagini)
înainte de imaginea Processed (Procesată).

Cadrul de orientare a pacientului


Cadrul de orientare a pacientului:

 Este un cadru care apare ca o suprapunere pe imagine


 Permite operatorului să modifice eticheta DICOM cu orientarea pacientului pentru o imagine

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 10-9


Achiziţia imaginilor

 Poate fi comutat între On (Pornit) şi OFF (Oprit) cu pictograma Patient Orientation Frame
(Cadru de orientare a pacientului) pe meniul Quick Tools (Instrumente rapide)
Figura 10-6 Cadrul de orientare a pacientului

Pentru a modifica orientarea din ecranul Acquisition (Achiziţie):

1. Rotiţi imaginea la orientarea dorită

2. Rotiţi cadrul de orientare a pacientului pentru a stabili orientarea dorită a pacientului:

a. Utilizaţi săgeţile H pentru a roti cadrul de orientare a pacientului în funcţie de necesităţi

b. Utilizaţi săgeata L (Stânga) sau săgeata R (Dreapta) pentru a obţine orientarea corectă
stânga-dreapta

3. Atunci când încheiaţi examinarea, confirmaţi YES (Da) pentru a salva modificările. Imaginea
originală se va salva cu:

 Noile marcaje de orientare


 Eticheta de orientare DICOM modificată
 O etichetă privată DICOM pentru a arhiva orientarea originală a imaginii.

10-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Achiziţia imaginilor

NOTĂ Atunci când se utilizează în modul Image Acquisition (Achiziţie imagine), modificările
efectuate cu cadrul de orientare a pacientului pe imagine vor modifica eticheta de
orientare DICOM. O etichetă DICOM privată cu orientarea iniţială se va transfera
împreună cu imaginea. Modificările trebuie salvate la închidere pentru a le menţine.

Atunci când se utilizează în modul Image Viewer (Vizualizator imagini), modificările


efectuate cu cadrul de orientare a pacientului vor crea o nouă a doua imagine atunci când
se salvează la închidere. Noua imagine va avea noua etichetă de orientare DICOM şi o
etichetă DICOM privată cu orientarea iniţială a imaginii iniţiale.

Efectuarea unei examinări digitale


Această secţiune descrie reglajele necesare atunci când se efectuează o examinare digitală.

Repetaţi acest proces pentru a efectua o examinare cu ajutorul detectorului digital.

NOTĂ Dacă este nevoie să întrerupeţi examinarea şi să o reluaţi mai târziu, apăsaţi pe butonul
[SUSPEND] (Suspendare). Veţi reveni la Worklist (Lista de lucru).

1. Dacă s-au selectat mai multe proceduri din Worklist (Lista de lucru), selectaţi procedura din
lista derulantă a examinărilor.

2. Selectaţi Exam (Examinare) şi View (Vizualizare) pentru a efectua acţiunea respectivă din lista
de protocoale.

3. Selectaţi Patient Size (Dimensiunea pacientului). Setarea implicită a sistemului este Medium
Adult (Adult mediu).

NOTĂ Pentru a optimiza procesarea pentru cea mai bună calitate a imaginii, la fiecare
vizualizare trebuie confirmată Patient Size (Dimensiunea pacientului). Opţiunile
disponibile sunt:

 Extra Small Pediatric (Pediatric extra mic)


 Small Pediatric (Pediatric mic)
 Medium Pediatric (Pediatric mediu)
 Large Pediatric (Pediatric mare)
 Extra Large Pediatric (Pediatric extra mare)
 Extra Small Adult (Adult extra mic)
 Small Adult (Adult mic)
 Medium Adult (Adult mediu)
 Large Adult (Adult mare)
 Extra Large Adult (Adult extra mare)

AVERTIZARE Este extrem de important să selectaţi dimensiunea corectă pentru pacient


din ecranul Acquisition (Achiziţie). Patient Size (Dimensiunea pacientului)
incorectă poate avea drept rezultat expunerea la doze de radiaţii inutil de
mari sau expuneri multiple.

4. Selectaţi receptorul detectorului digital, dacă este necesar. Asiguraţi-vă că este selectat
detectorul corect verificând dacă detectorul activ indicat pe afişajul detectorului (pe partea de

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 10-11


Achiziţia imaginilor

sus a ecranului) corespunde cu detectorul dorit. Nu efectuaţi expunerea dacă detectorul dorit
nu este activ.

Figura 10-7 Receptori: Detector digital selectat

NOTĂ Va apărea un mesaj dacă este selectat un detector care nu este asociat momentan cu
sistemul.

5. Confirmaţi sau reglaţi Grid (Grila) şi SID pe baza recomandărilor pentru protocol.

6. Efectuaţi reglaje ale tehnicii în funcţie de necesitate: kVp şi mAs.

NOTĂ Apăsaţi pe [RESET TECHNIQUE] (Resetare tehnică) în orice moment pentru a reseta
tehnica la setările implicite pentru protocol.

7. Adăugaţi orientarea pacientului şi a detectorului digital cu ajutorul meniului derulant.

8. Efectuaţi alte reglaje tehnice în funcţie de necesităţi.

ATENŢIE Verificaţi întotdeauna dacă afişajul tehnic secundar corespunde afişajului


principal al achiziţiei UI înainte de a efectua expunerea. Nu continuaţi cu
expunerea dacă valorile tehnicii nu corespund.

 Puteţi regla numai kVp şi mAs.


9. Poziţionaţi Detectorul digital sub pacient.

10. Confirmaţi sau reglaţi Patient Side (Partea pacientului), dacă este cazul.

11. Colimaţi şi ecranaţi corespunzător pentru examinare.

12. Rugaţi pacientul să îşi ţină respiraţia, dacă este necesar.

13. Efectuaţi expunerea cu ajutorul comutatorului manual.

 Imaginea apare în ecranul Image Viewer (Vizualizator imagine).


NOTĂ Imaginea Fast Preview (Previzualizare rapidă) va apărea în aproximativ 4 secunde.
Durează aproximativ 10 secunde după ce imaginea previzualizată este afişată pentru ca o
imagine complet procesată să apară pe ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini).

14. Apăsaţi pe fila Acquisition (Achiziţie) pentru a reveni la ecranul Acquisition (Achiziţie) sau
selectaţi vizualizarea următoare/dorită a examinării.

NOTĂ În cazul în care detectorul este scăpat sau este supus unui impact, trebuie efectuat un
QAP cu rezultat pozitiv înainte să se încerce procesul de imagistică.

Efectuarea unei examinări pe casetă


Funcţia Cassette Exam (Examinare pe casetă) efectuează radiografii fără achiziţia şi stocarea
digitală a imaginii şi fără expedierea/recepţia electronică a informaţiilor. Se foloseşte pentru casete
de radiografie computerizată sau pelicule de film tradiţional.

10-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Achiziţia imaginilor

Atunci când este selectat receptorul pentru casetă, apare un mesaj lângă partea inferioară a
ecranului: „CAUTION: Non-digital Exposure. Ensure that cassette is in place.” („ATENŢIE:
Expunere non-digitală. Asiguraţi-vă că este pe poziţie caseta.”)

Figura 10-8 Ecranul Cassette Exam Acquisition (Achiziţie examinare pe casetă)

Respectaţi această procedură pentru a realiza o Cassette Exam (Examinare pe casetă).

1. Apăsaţi [CASSETTE] (Casetă) din partea inferioară a ecranului Worklist (Listă de lucru).

Figura 10-9 Butonul [CASSETTE] (Casetă) de pe ecranul Worklist (Listă de lucru)

NOTĂ Deoarece o examinare pe casetă nu utilizează stocarea digitală a imaginilor, nu este


necesar să selectaţi procedurile din Worklist (Listă de lucru).

 Apare ecranul Select Protocols (Selectare protocoale).


2. Selectaţi protocoalele de efectuat.

3. Apăsaţi pe [ACCEPT] (Acceptare).

 Ecranul Acquisition (Achiziţie) apare în modul Cassette Exam (Examinare pe casetă).


4. Selectaţi Exam (Examinare) şi View (Vizualizare) pentru a efectua acţiunea respectivă din lista
de protocoale.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 10-13


Achiziţia imaginilor

Figura 10-10 Lisă Exam (Examinare) şi Exam Views (Vizualizări examinare)

5. Efectuaţi reglajele tehnice necesare pentru partea corpului care este radiografiată: kVp şi
mAs.

NOTĂ Pentru lucrul cu film şi casete de radiografie computerizată, utilizaţi tehnicile de rutină ale
unităţii dvs. medicale stabilite pentru orice sistem mobil. Pentru uşurinţa utilizării, aceste
tehnici pot fi programate în baza de date cu protocoale.

ATENŢIE Verificaţi întotdeauna dacă afişajul tehnic secundar corespunde afişajului


principal al achiziţiei UI înainte de a efectua expunerea. Nu continuaţi cu
expunerea dacă valorile tehnicii nu corespund.

AVERTIZARE Dacă urmează a fi folosit un filtru de cupru, acesta trebuie inserat manual în
colimator de către operator după selectare.

6. Poziţionaţi pacientul cu caseta în modul adecvat pentru examinare.

7. Colimaţi şi ecranaţi corespunzător pentru examinare.

8. Rugaţi pacientul să îşi ţină respiraţia, dacă este necesar.

9. Efectuaţi expunerea cu ajutorul comutatorului manual.

10. Apăsaţi [CLOSE] (Închidere) pentru a finaliza examinarea.

 Apare Worklist (Lista de lucru).


11. Procesaţi caseta după cum este necesar, în funcţie de mediu.

Efectuarea unei examinări de urgenţă


Emergency Exam (Examinare de urgenţă) este o funcţie care permite efectuarea unei proceduri
de imagistică asupra unui pacient fără a selecta pacientul din lista de lucru şi fără a îl adăuga în
aceasta.

Figura 10-11 Butonul Emergency Exam (Examinare de urgenţă)

Examinarea de urgenţă se poate folosi în următoarele situaţii:

10-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Achiziţia imaginilor

 Urgenţe medicale – Pacientul necesită imediat o examinare radiografică.


 Nu sunt disponibile informaţii despre pacient – Nu există informaţii despre pacient care să
poată fi introduse din cauza stării medicale a pacientului. De exemplu, pacientul a fost găsit
inconştient şi fără acte.
Atunci când se apasă butonul [EMERGENCY EXAM] (Examinare de urgenţă), sistemul alocă un
număr de urmărire unic ca Patient Name (Nume pacient). Numărul de urmărire este cuvântul
„NEW” (Nou) urmat de data şi de ora (inclusiv secunda) la care s-a apăsat butonul Emergency
Exam (Examinare de urgenţă). De exemplu: NEW070422140345. În acest exemplu, secvenţa de
numere înseamnă că examinarea a fost iniţiată în anul 07, luna 04, ziua 22, ora 14, minutul 03 şi
secunda 45.

Numărul de urmărire a pacientului este folosit ca Patient Name (Nume pacient) la adnotarea
imaginilor şi ca Patient ID (ID pacient).

NOTĂ Atunci când devin disponibile informaţiile despre pacient, imaginile pot fi copiate în
selecţia corespunzătoare din Worklist (Lista de lucru). Selecţia poate fi populată în
Worklist (Lista de lucru) fie prin HIS/RIS, fie prin introducere manuală.

După iniţiere, examinarea de urgenţă decurge ca orice altă examinare.

Respectaţi această procedură pentru a efectua o examinare de urgenţă.

1. Apăsaţi pe [EMERGENCY EXAM] (Examinare de urgenţă) din partea inferioară stângă a


Worklist (Listei de lucru).

 Apare ecranul Select Protocols (Selectare protocoale).


2. Selectează protocoalele pentru examinare.

3. Apăsaţi pe [ACCEPT] (Acceptare).

 Se afişează ecranul Acquisition (Achiziţie).


4. Selectaţi protocolul care va fi rulat din lista de protocoale.

5. Achiziţionaţi imaginile. Consultaţi Efectuarea unei examinări digitale la pagina 10-11 sau
Efectuarea unei examinări pe casetă la pagina 10-12 pentru mai multe informaţii.

End Exam (Finalizare examinare)


Sunt mai multe modalităţi de a încheia o examinare: Suspend (Suspendare), Close (Închidere) şi
Discontinue (Întrerupere). Fiecare metodă se utilizează pentru un anumit scop pentru a acoperi o
varietate de situaţii diferite.

Figura 10-12 Butoane utilizate pentru a încheia examinările

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 10-15


Achiziţia imaginilor

Suspend (Suspendare)
Suspendarea este pentru situaţii în care trebuie să abandonaţi examinarea, dar intenţionaţi să o
reluaţi ulterior. Suspendarea unei examinări nu iniţiază funcţiile de trimitere automată sau de
imprimare automată (dacă sunt activate). Imaginile achiziţionate din examinări suspendate nu
apar în ecranul Image Management (Gestionarea imaginilor). Toate imaginile achiziţionate sunt
stocate într-o bază de date temporară până când sunt stocate în baza de date permanentă la
finalizarea examinării.

Close (Închidere)
Închiderea este folosită când examinarea este finalizată; adică, aţi achiziţionat toate imaginile şi nu
veţi mai continua. Dacă este activat, Close (Închidere) trimite imaginile la PACS şi iniţiază funcţiile
de imprimare automată şi de trimitere automată. Imaginile sunt stocate în baza de date
permanentă, iar examinarea este afişată în ecranul Image Management (Gestionarea imaginilor).
Aceasta este singura opţiune de finalizare a unei examinări atunci când efectuaţi o examinare pe
casetă.

Discontinue (Întrerupere)
Întrerupeţi examinarea când aţi lansat procedura, dar nu puteţi continua examinarea. Toate
imaginile care au fost achiziţionate sunt marcate pentru a nu fi folosite de PACS.

Când se întrerupe examinarea, trebuie furnizat motivul întreruperii. Sistemul expediază starea şi
motivul către HIS/RIS.

Motivele disponibile sunt:

 Doctor cancelled procedure (Medicul a anulat  Patient pregnant (Pacientă gravidă)


procedura)  Change of procedure for correct charging (Modificare
 Equipment failure (Defecţiune echipament) de procedură pentru tarifare corectă)
 Incorrect procedure ordered (S-a solicitat o  Duplicate order (Solicitare dublă)
procedură incorectă)  Nursing unit cancel (Anulat de asistente)
 Patient allergic to media/contrast (Pacient alergic la  Incorrect side ordered (S-a solicitat radiografierea
mediu/substanţă de contrast) părţii greşite)
 Patient died (Pacient decedat)  Discontinue for unspecified reason (Întrerupere din
 Patient refused to continue procedure (Pacientul motiv neprecizat)
refuză continuarea procedurii)  Incorrect worklist selection (Selecţie incorectă din
 Patient taken for treatment or surgery (Pacient lista de lucru)
deplasat pentru tratament / intervenţie chirurgicală)
 Patient did not arrive (Pacientul nu s-a prezentat)
NOTĂ Motivul pentru care se întrerupe examinarea nu se poate vizualiza în lista de lucru sau în
informaţiile despre pacient. Informaţiile sunt incluse în antetul DICOM.

Folosiţi această procedură pentru a întrerupe o examinare.

1. Apăsaţi pe [DISCONTINUE] (Întrerupere) din partea inferioară a ecranului Acquisition


(Achiziţie).

 Se va afişa un mesaj: „Please select a reason for discontinuing this exam.” (Selectaţi
motivul pentru întreruperea examinării.)

10-16 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Achiziţia imaginilor

2. Selectaţi opţiunea care descrie cel mai bine motivul de întrerupere a examinării.

 Alegeţi „Discontinue for unspecified reason” (Întrerupere din motiv nespecificat) dacă nicio
altă opţiune nu descrie situaţia curentă.
3. Apăsaţi [OK].

 Mesajul se închide şi este afişat ecranul Worklist (Listă de lucru).


 Starea procedurii de modifică în „Discontinued” („Întreruptă”) în Worklist (Lista de lucru).
 Dacă sunt selectate mai multe proceduri, starea de întrerupere se aplică tuturor
procedurilor care erau deschise la întreruperea examinării.
4. Apăsaţi pe [CANCEL] (Anulare) pentru a închide mesajul şi a reveni la ecranul Acquisition
(Achiziţie).

Reînceperea examinărilor finalizate sau întrerupte


Procedurile a căror stare este „Completed” (Finalizată) sau „Discontinued” (Întreruptă) nu pot fi
redeschise. Totuşi, puteţi crea o nouă examinare sau puteţi adăuga la examinarea existentă.

1. Selectaţi procedurile din Worklist (Lista de lucru).

2. Apăsaţi pe [PATIENT INFORMATION] (Informaţii despre pacient) pentru a verifica pacientul,


dacă este necesar.

3. Apăsaţi pe [RESUME EXAM] (Reluare examinare).

 Se va afişa un mesaj: „The selected exam has been Discontinued/Completed and cannot
be started/resumed. Would you like to create a new exam for this patient or append to the
existing exam?” (Examinarea selectată a fost întreruptă/finalizată şi nu poate fi începută/
reluată. Doriţi să creaţi o nouă examinare pentru acest pacient sau să ataşaţi la
examinarea existentă?)
Figura 10-13 Mesaj de începere a unei examinări întrerupte sau finalizate

4. Apăsaţi pe butonul corespunzător acţiunii de efectuat.

 [APPEND EXAM] (Anexează la examinare) creează o serie nouă în examinarea existentă


şi deschide ecranul Select Protocols (Selectare protocoale).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 10-17


Achiziţia imaginilor

NOTĂ Examinarea nouă va fi plasată sub acelaşi număr de acces cu seria nouă. Verificaţi
standardele de conformitate ale unităţii dvs. înainte de a selecta această opţiune
deoarece aceasta poate afecta formatele HIS/RIS sau PACS.

 [NEW EXAM] (Examinare nouă) creează o examinare şi o serie nouă pentru pacient şi
deschide ecranul Select Protocols (Selectare protocoale).
 [CANCEL] (Anulare) închide mesajul şi vă readuce la lista de lucru.
5. Consultaţi Selectarea sau modificarea protocoalelor la pagina 10-6 pentru a continua
examinarea.

Reluarea examinărilor suspendate


Examinările suspendate se pot relua ulterior. Reluarea unei examinări suspendate este similară cu
începerea unei noi examinări.

1. Selectaţi examinarea din Worklist (Lista de lucru).

2. Apăsaţi pe [RESUME EXAM] (Reluare examinare).

NOTĂ La examinările suspendate nu se salvează selecţiile de protocoale şi modificările de


tehnică. Protocoalele trebuie reselectate, iar tehnicile trebuie reconfigurate.

10-18 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 11
Vizualizatorul de imagini

Ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini) apare după captarea unei expuneri într-o examinare
pe viu sau atunci când se alege o serie de imagini din ecranul Image Management (Gestionarea
imaginilor) pentru analiză. În acest ecran sunt ajustate şi vizualizate imaginile.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-1


Vizualizatorul de imagini

Prezentare generală
Viewer (Vizualizatorul) afişează toate imaginile din studiu. Toate seriile din cadrul studiului sunt
enumerate şi se pot vedea în Viewer (Vizualizator).

Partea stângă a ecranului cuprinde toate instrumentele de selecţie şi ajustare a imaginii.


Majoritatea instrumentelor sunt clasificate în panouri care se pot selecta pentru a afişa diferitele
funcţii.

Cea mai mare parte a ecranului este dedicată afişării imaginilor. Imaginile din dreapta ecranului se
actualizează pe măsură ce se fac ajustări. Puteţi vizualiza una sau mai multe imagini simultan.
Atunci când vizualizaţi mai multe imagini, un contur de culoare turcoaz identifică imaginea curent
selectată.

Tabelul de mai jos descrie funcţiile pentru ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini).

Figura 11-1 Ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini)

11-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Bară de instrumente rapidă


Tabelul 11-1 Descrierea Image Display Tools (Instrumentelor de afişare a imaginilor)

Instrument Descriere
Selectarea imaginii Atunci când vizualizaţi mai multe imagini, selectaţi imaginea pe care veţi lucra. Aceasta
este acţiunea implicită a cursorului.

Instrumentele de vizualizare Se extinde pentru a afişa instrumentele Pan Image (Panoramarea imaginii), Image
a imaginii Magnifying Glass (Lupă pentru imagini) şi Change Image Brightness / Contrast
(Modificarea luminozităţii / contrastului imaginilor).

Panoramarea imaginii Deplasează imaginea în aria de vizualizare.

Lupa pentru imagini Arată o porţiune redusă a imaginii la o amplificare de 3 ori.

Modificarea luminozităţii / Modifică luminozitatea şi contrastul prin deplasarea cursorului în loc să se utilizeze
contrastului imaginilor comenzile Image Display Tools (Instrumentelor de afişare a imaginilor).

 Contrast: Apăsaţi şi deplasaţi cursorul vertical. Spre sus se creşte contrastul, spre
jos se scade contrastul.
 Luminozitate: Apăsaţi şi deplasaţi cursorul orizontal. Spre dreapta se creşte
luminozitatea, spre stânga imaginea este mai întunecată
Deplasarea diagonală a cursorului modifică simultan luminozitatea şi contrastul,
proporţional cu unghiul deplasării. Prin urmare, dacă deplasaţi cursorul la un unghi
perfect de 45°, luminozitatea şi contrastul se vor modifica în mod egal; dacă însă
deplasaţi cursorul la un unghi de numai 20° (predominant orizontal), luminozitatea se va
modifica mai mult decât contrastul.

Există o opţiune pentru a activa comanda de „viteză” pentru această funcţie, care
setează cât de rapid se modifică luminozitatea şi contrastul pe imagine. Personalul de
service GE activează opţiunea şi aceasta poate fi configurată prin preferinţe.
Marcajul L Selectaţi marcajul Left (Stânga).

Atingeţi marcajul R sau marcajul L, apoi atingeţi pe imagine unde urmează să fie plasat.

NOTĂ Pe imagine se poate introduce un singur marcaj R|L.


Marcajul R Selectaţi marcajul Right (Dreapta).

Atingeţi marcajul R sau marcajul L, apoi atingeţi pe imagine unde urmează să fie plasat.

NOTĂ Pe imagine se poate introduce un singur marcaj R|L.


Adnotările utilizatorului Plasează o casetă de text pe imagine, în care puteţi adăuga note.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-3


Vizualizatorul de imagini

Instrument Descriere
QuickEnhance Aplică un alt aspect predefinit pentru procesarea imaginilor faţă de cel atribuit în
instrumentul de editare a aspectului IP. Acesta poate fi ori un aspect IP predefinit din
fabrică, ori unul personalizat.

Obturator manual Reglează manual obturatorul imaginii. Pentru a accepta, re-selectaţi instrumentul
diafragmă manuală. La acceptare, sistemul va reprocesa automat imaginea cu aspectul
IP desemnat.

Colimarea este detectată cu ajutorul procesării pe baza imaginilor. În unele cazuri, FOV
detectat de sistem nu corespunde cu FOV expus în realitate. Utilizaţi instrumentul
Manual Shutter (Obturator manual) pentru a corecta acest lucru.

NOTĂ Această funcţie este disponibilă numai atunci când imaginea este deschisă
într-o examinare pe viu sau pentru imagini reprocesate.
Cadrul de orientare a Comută Cadrul de orientare a pacientului între ON (Activat) sau OFF (Dezactivat). Atunci
pacientului când este ON (Activat), Cadrul de orientare a pacientului va apărea ca o suprapunere pe
imagine.

Pentru a modifica orientarea cât timp imaginea este analizată:

1. Rotiţi imaginea la orientarea dorită

2. Rotiţi Cadrul de orientare a pacientului la orientarea dorită a pacientului.


3. Atunci când încheiaţi examinarea, confirmaţi YES (Da) pentru a salva modificările.
Se va crea şi salva o a doua imagine, nouă, cu:

 Noile marcaje de orientare


 O nouă etichetă de orientare DICOM
 O etichetă DICOM privată, pentru a arhiva orientarea iniţială a noii imagini
salvate.
4. Imaginea iniţială, cu orientarea iniţială, va fi de asemenea salvată fără nicio
modificare.

NOTĂ Atunci când se utilizează în modul Image Acquisition (Achiziţie imagine),


modificările efectuate cu cadrul de orientare a pacientului pe imagine vor
modifica eticheta de orientare DICOM. O etichetă DICOM privată cu orientarea
iniţială se va transfera împreună cu imaginea. Modificările trebuie salvate la
închidere pentru a le menţine. Atunci când se utilizează în modul Image Viewer
(Vizualizator imagini), modificările efectuate cu cadrul de orientare a
pacientului vor crea o nouă a doua imagine atunci când se salvează la
închidere. Noua imagine va avea noua etichetă de orientare DICOM şi o
etichetă DICOM privată cu orientarea iniţială a imaginii iniţiale.
Instrumente de răsturnare/ Se extinde pentru a afişa instrumentele Rotate Left (Rotire spre stânga), Rotate Right
rotire a imaginilor (Rotire spre dreapta), Vertical Flip (Răsturnare verticală), Horizontal Flip (Răsturnare
orizontală).

Rotire spre stânga Roteşte imaginea selectată în sens antiorar cu câte 90 grade.

Rotire spre dreapta Roteşte imaginea selectată în sens orar cu câte 90 grade.

Răsturnare verticală Răstoarnă imaginile selectate la 180 grade în jurul axei orizontale; adică se inversează
susul cu josul.

11-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Instrument Descriere
Răsturnare orizontală Răstoarnă imaginile selectate la 180 grade în jurul axei verticale; adică se inversează
stânga cu dreapta.

Restaurare imagine Elimină toate ajustările şi readuce imaginea selectată la starea iniţială.

Tabelul 11-2 Funcţiile ecranului Image Viewer (Vizualizator imagini)

Funcţie Descriere
Identificarea pacientului Identifică numele şi ID-ul pacientului, aşa cum au fost introduse în ecranul Patient
Information (Informaţii despre pacient).

Fila de comutare a ecranului Dacă sunteţi în examinare activă, permite comutarea înapoi la ecranul Acquisitior
(Achiziţie). Dacă vizualizaţi imaginile dintr-un examen finalizat, fila ecranului Acquisition
(Achiziţie) este inactivă.

NOTĂ Când achiziţionaţi mai multe imagini sau dacă aveţi nevoie să reluaţi o imagine,
trebuie să reveniţi la ecranul Acquisition (Achiziţie) pentru a înregistra
expunerea.
Lista de selectare a instrumentelor Comută între diferitele panouri cu instrumente care vă permit să modificaţi afişarea imaginii
sau să manipulaţi imaginea.

Opţiunile disponibile sunt:

 Images – Processed (Imagini – Procesate): Afişează mici previzualizări ale tuturor


imaginilor procesate din seriile selectate, cu evidenţierea imaginii afişate curent în
vizualizator. Imaginile sunt sortate în funcţie de examinare şi serie.
 Images – Raw (Imagini – brute): Afişează mici previzualizări ale tuturor imaginilor
brute din seriile selectate, cu evidenţierea imaginii afişate curent în vizualizator.
Imaginile sunt sortate în funcţie de examinare şi serie.
 Format/Zoom (Format/Transfocare): Controlează câte imagini sunt afişate simultan în
ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini) şi ajustează magnificarea fiecăreia.
 Image Display Tools (Instrumente de afişare a imaginii): Conţine instrumentele
necesare pentru răsturnarea sau rotirea imaginii, pentru reglarea luminozităţii,
contrastului, inversarea sau fenestrarea imaginii.
 Annotations/Mask (Adnotări/mascare): Conţine instrumentele pentru adnotarea şi
decuparea imaginilor.
 Reprocessing (Reprocesare): Modifică setările de procesare.
 Print (Imprimare): Film Manager (Manager filme) şi Manual Print (Imprimare manuală)
permit imprimarea la cerere a imaginilor.
Examinare / Serie Panou reversibil care conţine o listă a examinărilor şi seria din cadrul examinărilor.

Viewer (Vizualizatorul) afişează toate imaginile din studiu. Toate seriile din cadrul studiului
sunt enumerate şi se pot vedea în Viewer (Vizualizator).
Imagini Panou reversibil care afişează mici previzualizări ale tuturor imaginilor din seria selectată şi
evidenţiază imaginile selectate în prezent.
Afişajul vizualizatorului Panou reversibil care vă permite să ajustaţi numărul de imagini vizualizate simultan şi
dimensiunea imaginilor.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-5


Vizualizatorul de imagini

Funcţie Descriere
Instrumente pentru imagini Panou reversibil care conţine instrumentele pentru ajustarea imaginilor. Instrumentele sunt
împărţite după categorie în trei file:

 Instrumentele de afişare a imaginii


 Annotation (Adnotare)
 Image Processing (Procesarea imaginilor)
DI (Indicele de abatere) Dacă este activat, acesta afişează indicatorul de abatere – un indicator fără unitate de
măsură care oferă utilizatorului o indicaţie privind nivelul de expunere al unei achiziţii, în
raport cu un nivel de expunere ţintă definit în sistem.

NOTĂ În funcţie de configuraţia sistemului, DI poate afişa numai o valoare numerică.


Consultaţi DEI (Indicatorul de expunere a detectorului) la pagina 14-42 pentru
mai multe informaţii.
[FILM MANAGER] (Manager filme) Permite imprimarea manuală şi configurarea pentru imagini multiple.

[CLOSE] (Închidere) Închide ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini) şi permite salvarea modificărilor aduse
imaginilor.

Închiderea iniţiază şi funcţiile de imprimare şi expediere automată, dacă sunt activate.

Selecţia panoului de instrumente


Diferitele instrumente şi comenzi se pot accesa prin lista de selecţie a instrumentelor. Apăsaţi
săgeata jos pentru a vizualiza lista tuturor opţiunilor.

Următoarele secţiuni descriu instrumentele şi funcţiile acestora.

Figura 11-2 Lista de selecţie a instrumentelor

11-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Selectarea imaginilor de vizualizat


Selecţia de instrumente Images - Processed (Imagini - Procesate) sau Images - Raw (Imagini -
Neprocesate) vă permite să selectaţi seria de imagini de vizualizat.

NOTĂ Atunci când vizualizaţi sau ajustaţi imaginile dintr-o examinare finalizată, trebuie să lucraţi
întotdeauna cu imagini procesate.

Panoul de imagini prezintă previzualizări ale tuturor imaginilor din seria selectată. Panoul arată
până la 8 previzualizări de imagini simultan. Dacă seria conţine mai mult de 8 imagini, este afişată
în dreapta o bară de defilare, care permite vizualizarea celorlalte imagini.

Imaginea care este selectată curent în vizualizatorul de imagini este afişată cu un contur evidenţiat
şi un punct alb în colţul superior drept.

Pentru a vizualiza o imagine, apăsaţi pe previzualizarea aferentă.

Modificarea afişajului imaginilor


Panoul de afişaj al vizualizatorului controlează cât de multe imagini apar în ecranul Viewer
(Vizualizator) la un anumit moment şi reglează amplificarea fiecărei imagini.

Butoanele filei Display Format (Format afişaj) vă permit să vizualizaţi până la 9 imagini la un
anumit moment.

Figura 11-3 Panoul Viewer Display (Afişaj vizualizator) – Fila Format/Zoom (Format/
Transfocare)

Tabelul 11-3 Descrierile instrumentelor de transfocare

Instrument Descriere
Transfocare 1 Afişează implicit dimensiunea imaginii la care un pixel de pe receptor echivalează cu un pixel de pe
ecran.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-7


Vizualizatorul de imagini

Instrument Descriere
Transfocare 1/2 Reduce imaginea la 50% (patru pixeli de pe receptor echivalează cu un pixel de pe ecran).

Potrivire cu Scalează imaginea pentru a se potrivi în ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini) (implicit).
ecranul
NOTĂ Valoarea implicită nu poate fi modificată din Fit To Screen (Potrivire cu ecranul).

True Size Afişează imaginea la dimensiunea exactă la care a fost achiziţionată de pe receptor (un centimetru de
(Dimensiunea pe detector echivalează cu un centimetru pe ecran).
reală)

Format de afişare Format de afişare, 1×1

Format de afişare Format de afişare, 1×2

Format de afişare Format de afişare, 2×1

Format de afişare Format de afişare, 2×2

Ajustarea imaginilor
Panoul Image Display Tools (Instrumente de afişare a imaginii) conţine instrumentele pentru a roti
imaginea, a regla luminozitatea, a regla contrastul, a inversa imaginea şi a aplica fenestrarea
imaginii selectate. Tabelul de mai jos descrie fiecare instrument şi cum funcţionează acesta.

11-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Figura 11-4 Paleta Image Tools (Instrumente imagine) – fila Image Display Tools
(Instrumente de afişare imagini)

Tabelul 11-4 Descrierea Image Display Tools (Instrumentelor de afişare a imaginilor)

Instrument Descriere
Contrast Modifică diferenţa dintre întunecat şi luminos pe imaginea selectată.

 Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru un contrast mai mare (spre alb şi negru pur).
 Deplasaţi cursorul spre stânga pentru mai puţin contrast (spre un gri uniform).
 Două valori de contrast sunt prezentate deasupra barei de defilare pentru contrast.
Prima valoare se referă la setarea de contrast relativ, de la 0 la 100%. A doua
valoare a contrastului poate fi utilizată pentru a seta ajustarea de contrast în Image
Processing Preferences Editor (Editorul de preferinţe pentru procesarea imaginilor)
(consultaţi Modificarea procesării imaginilor din vizualizator la pagina 14-65).
Luminozitate Luminează sau întunecă imaginea selectată.

 Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru imagini mai luminoase.


 Deplasaţi cursorul spre stânga pentru imagini mai întunecate.
 Două valori de luminozitate sunt prezentate deasupra barei de defilare pentru
luminozitate. Prima valoare se referă la setarea de luminozitate relativă, de la 0 la
100%. A doua valoare de luminozitate poate fi utilizată pentru a seta ajustarea de
luminozitate în Image Processing Preferences Editor (Editorul de preferinţe pentru
procesarea imaginilor) (consultaţi Modificarea procesării imaginilor din vizualizator
la pagina 14-65).
Inversare Inversează regiunile luminoase şi întunecate ale imaginii selectate.

NOTĂ Modificările aduse inversării imaginilor sunt numai pentru afişare şi nu vor fi
salvate în imaginea finală.

Fenestrare Aplică revelarea în ferestre de gri pentru imaginea selectată.

Opţiunile disponibile sunt:

 Normal - imaginea aşa cum este achiziţionată


 Hard (Dur) - ajustează imaginea către alb şi negru
 Soft (Slab) – ajustează imaginea către gri
Sistemul utilizează un algoritm „Smart Windowing” (Fenestrare inteligentă) pentru a
optimiza calitatea imaginii. Smart Windowing (Fenestrarea inteligentă) este o metodă
automată, bazată pe imagini şi independentă de tehnică pentru selectarea luminozităţii şi
contrastului pentru afişarea imaginii. Metodele de început se bazau în principal pe
informaţiile de tehnică (kVp, nivel doză etc.) pentru stabilirea luminozităţii/contrastului,
ceea ce le făcea să fie mai predispuse la erori induse de operator şi la erori de sistem.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-9


Vizualizatorul de imagini

Instrument Descriere
Rotire liberă Roteşte imaginea selectată în sens orar sau antiorar. Intervalul este între -180° şi 180°.

 Apăsaţi pe butoanele de capăt pentru a roti imaginea cu câte 0,1 grade.


 Apăsaţi şi trageţi cursorul pentru a roti imaginea.
 Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a roti imaginea în sens orar.
 Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a roti imaginea în sens antiorar.

Adnotarea şi mascarea imaginilor


Panoul Annotations/Mask (Adnotare/Mascare) conţine instrumentele pentru a adnota imaginile.
Tabelul de mai jos descrie instrumentele şi funcţiile acestora.

Adnotările de imagine sunt divizate în două categorii:

 Adnotare imagini – Linii, elipse, unghi Cobb şi adnotări ale utilizatorului (note) adăugate de
către operator pentru a măsura sau a atrage atenţia asupra unei secţiuni a imaginii. Puteţi
desena sau plasa aceste adnotări pe imagini, după caz.
 Adnotare sistem – Informaţii care sunt păstrate de către sistem, cum ar fi informaţiile de
identificare, informaţiile de expunere şi de achiziţie, precum şi informaţiile de procesare.
Aceste adnotări sunt afişate ca text în colţurile imaginii. Puteţi selecta adnotările care vor fi
afişate, dar nu puteţi controla unde vor fi acestea amplasate.
Figura 11-5 Panoul Image Tools (Instrumente imagine) – Annotations/Mask (Adnotare/
mascare)

Tabelul 11-5 Descrierile instrumentelor de adnotare/mascare

Instrument Descriere
Linie Trasează o linie pe imagine, pe care o puteţi redimensiona, deplasa sau îndoi. Specificaţiile liniei sunt
afişate în adnotarea User Measurements (Măsurători utilizator) din colţul dreapta jos al imaginii.

11-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Instrument Descriere
Elipsă Trasează o elipsă (cerc sau oval) pe imagine, pe care o puteţi redimensiona, deplasa sau modifica.
Specificaţiile elipsei sunt afişate în adnotarea User Measurements (Măsurători utilizator) din colţul
dreapta jos al imaginii.

Cobb Trasează un unghi Cobb (două linii) pe imagine, pe care îl puteţi redimensiona, deplasa sau îndoi.
Specificaţiile unghiului Cobb sunt afişate în adnotarea User Measurements (Măsurători utilizator) din
colţul dreapta jos al imaginii.

Hide Va ascunde temporar toate adnotările de pe imagine. Atunci când adnotările sunt ascunse, denumirea
(Ascundere) şi butonului se schimbă în [SHOW] (Afişare). Apăsaţi pe [SHOW] (Afişare) pentru a vedea adnotările.
Show (Afişare)

Erase Şterge adnotările selectate de pe imagine.


(Ştergere)
NOTĂ Adnotările şterse nu se pot recupera.

Erase All Şterge toate adnotările de pe imagine.


(Ştergere toate)
NOTĂ Adnotările şterse nu se pot recupera.

Edit (Editare) Dacă aţi selectat adnotarea particularizată, este afişat ecranul care permite selectarea adnotărilor care
vor fi imprimate pe imagine.

Full (Complet) Plasează pe imagine toate adnotările de sistem disponibile.

 Exam date (Data examinării) şi patient identification (Identificarea pacientului) din Patient
information (Informaţii despre pacient) (colţul stânga sus)
 Exam identification (Identificarea examinării) din Study information (Informaţii despre studiu) (colţul
stânga sus)
 Series identification (Identificarea seriei) din Series information (Informaţii despre serie) (colţul
stânga sus)
 Image identification (Identificarea imaginii) din Image information (Informaţii despre imagine) (colţul
stânga sus)
 Valoarea DAP din cadrul informaţiilor de achiziţie (colţul din dreapta-sus)
 Numele unităţii în care a fost obţinută imaginea din Hospital information (Informaţii despre spital)
(colţul dreapta sus)
 mA, kVp, ms, mAs şi DEI ale expunerii din X-ray parameters (Parametri de radiografie) (colţul
dreapta sus)
 RRA information (Informaţii RRA) (colţul stânga jos) dacă este activat RRA, iar imaginea a fost
respinsă, afişează clasificarea RRA şi motivul (trebuie achiziţionat şi activat RRA pentru ca
această adnotare să fie disponibilă)
 Protocolul utilizat pentru a achiziţiona imaginea din Anatomy information (Informaţii despre
anatomie) (colţul stânga jos)
 Aspectul utilizat pentru a procesa imaginea din Processing information (Informaţii despre
procesare) (colţul stânga jos)
 Măsurătorile dimensiunii şi unghiului pentru adnotările de tip linie, elipsă şi Cobb din User
measurements (Măsurători utilizator) (colţul dreapta jos)
Dimensiunea imaginii şi transfocarea din Display parameters (Parametri de afişare) (colţul dreapta jos)
Partial (Parţial) Afişează NUMAI denumirea unităţii sanitare, informaţiile despre doză şi parametrii tehnici.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-11


Vizualizatorul de imagini

Instrument Descriere
None (Fără) Va elimina toate adnotările de sistem de pe imagine. Adnotările de sistem se pot reaplica apăsând pe
[FULL] (Complet), [PARTIAL] (Parţial) sau [CUSTOM] (Particularizat).

Custom Lansează un ecran care vă permite să alegeţi ce adnotări de sistem apar.


(Particularizat)

Obturator Reglează manual obturatorul imaginii.


manual
Colimarea este detectată cu ajutorul procesării pe baza imaginilor. În unele cazuri, FOV detectat de
sistem nu corespunde cu FOV expus în realitate. Utilizaţi instrumentul Manual Shutter (Obturator
manual) pentru a corecta acest lucru.

NOTĂ Această funcţie este disponibilă numai atunci când imaginea este deschisă într-o examinare
pe viu sau pentru imagini reprocesate.

Particularizarea adnotărilor de sistem


Respectaţi această procedură pentru a particulariza adnotările de sistem care apar pe imagine.

1. Selectaţi panoul Image Tools (Instrumente imagine) – fila Annotation (Adnotare) dacă este
necesar. Selectaţi panoul Annotations/Mask (Adnotare/mascare) dacă este necesar.

2. Apăsaţi pe [CUSTOM] (Particularizat).

 Apare ecranul Annotation (Adnotare).

11-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Figura 11-6 Selectarea adnotărilor particularizate

3. Selectaţi (bifaţi) adnotările pe care le doriţi aplicate.

4. Modificaţi Font Size (Dimensiunea fontului), dacă este cazul.

 Dimensiunile disponibile sunt:


 -2 (cea mai mică)
 -1
 N (Normal: setare implicită)
 +1
 +2
 +3 (cea mai mare)
NOTĂ Personalul de service GE poate modifica dimensiunea implicită a fonturilor la solicitarea
dvs.

5. Apăsaţi [OK].

 [CANCEL] (Anulare) închide fereastra şi lasă selecţiile nemodificate.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-13


Vizualizatorul de imagini

Adăugarea adnotărilor de imagine


NOTĂ Toate adnotările de imagine apar iniţial în acelaşi loc (centrul imaginii) şi sunt de aceeaşi
formă, dimensiune sau unghi. Este posibil să fie afişate mai multe adnotări de acelaşi tip
una deasupra celeilalte.

Respectaţi această procedură pentru a adăuga adnotări de imagine.

1. Selectaţi imaginea de adnotat, dacă este cazul.

2. Apăsaţi pe butonul adnotării de introdus.

NOTĂ Adnotările de imagine selectate sunt galbene cu borduri roşii. Adnotările de imagine
neselectate sunt albastre şi nu au borduri.

3. Mutaţi, redimensionaţi sau modificaţi unghiul adnotării, după cum se descrie în tabelul de mai
jos.

Tabelul 11-6 Instrucţiuni privind adnotarea imaginilor

Instrument Instrucţiuni
Linie Selectaţi linia.

 Pentru a muta: Apăsaţi şi trageţi mijlocul liniei.


 Pentru a modifica unghiul sau a redimensiona: Apăsaţi şi trageţi una dintre bordurile
pătrate de la capetele liniei.

Elipsă Selectaţi elipsa.

 Pentru a muta: Apăsaţi şi trageţi elipsa de marginea sa (nu pe o bordură).


 Pentru a modifica forma sau a redimensiona: Apăsaţi şi trageţi o bordură pătrată.

Cobb Selectaţi unghiul Cobb.

 Pentru a muta: Apăsaţi şi trageţi mijlocul unei linii.


 Pentru a modifica unghiul sau a redimensiona: Apăsaţi şi trageţi una dintre bordurile
pătrate de la capetele liniei.

11-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Ştergerea adnotărilor de imagine


Respectaţi următoarea procedură pentru a şterge adnotări de imagine.

NOTĂ Nu este posibilă recuperarea adnotărilor şterse.

1. Selectaţi adnotarea.

2. Apăsaţi pe [ERASE] (Ştergere) sau pe [ERASE ALL] (Ştergere toate).

 Dacă s-a apăsat pe [ERASE ALL] (Ştergere toate), apare un mesaj: „Would you like to
remove all annotations from the selected image?”(Doriţi să eliminaţi toate adnotările din
imaginea selectată?)
3. Apăsaţi pe [YES] (Da).

 Toate adnotările sunt eliminate.

Reglarea obturatorului de imagine (Crop Image (Decupare


imagine))
Sistemul are capacitatea de a detecta marginile colimate ale imaginii şi poate aplica obturatoare
pentru a masca zonele colimate.

Funcţia Manual Shutter (Obturator manual) vă permite să reglaţi obturatorul aplicat automat
(implicit) pentru vizualizare şi imprimare.

Puteţi regla obturatorul imaginilor numai într-o examinare activă sau pentru imagini reprocesate.

NOTĂ Pentru a vizualiza zonele ascunse ale unei imagini decupate, utilizaţi Manual Shutter
(Obturatorul manual) şi trageţi bordurile cu colţuri roşii spre marginile imaginii.

Respectaţi acest proces pentru a regla obturatorul unei imagini.

1. Selectaţi imaginea.

Figura 11-7 Imagine înainte de reglarea obturatorului

2. Apăsaţi pe [MANUAL SHUTTER] (Obturator manual).

 Imaginea va fi afişată la dimensiune redusă astfel încât să puteţi vedea marginile.


 Obturatorul apare ca o casetă galbenă cu borduri roşii. Tot ce este în afara casetei va fi
tăiat la aplicarea obturatorului.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-15


Vizualizatorul de imagini

Figura 11-8 Editarea obturatorului manual

Figura 11-9 Vedere de aproape a obturatorului manual

3. Apăsaţi şi trageţi bordurile cu colţuri roşii sau liniile laterale galbene la forma şi dimensiunea
dorite.

NOTĂ Orice adnotare de imagine (linie, Cobb, elipsă, marcaj R/L) care este în afara liniilor
galbene (zonei vizibile a imaginii) se va pierde la închiderea examinării. Asiguraţi-vă că
adnotările sunt în cadrul zonei active a imaginii. Obturatoarele manuale nu afectează
adnotările de sistem.

4. Apăsaţi pe [MANUAL SHUTTER] (Obturator manual) pentru a aplica ajustarea.

 Dacă imaginea nu revine la dimensiunea sa selectată, apăsaţi pe butoanele Zoom


(Transfocare) din panoul Viewer Display (Afişaj vizualizator) pentru a reselecta
dimensiunea de vizualizare.
Figura 11-10 Imagine după reglarea obturatorului

5. Apăsaţi din nou pe [MANUAL SHUTTER] (Obturator manual) pentru a edita.

11-16 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Obturatorul automat
Algoritmul Intelligent Collimator Edge Detection (ICED) (Detectare inteligentă margine colimator)
se bazează numai pe informaţiile despre imagine pentru a localiza orice margini de colimare
prezente într-o radiografie cu raze X atunci când sistemul este în mod suprareglare sau atunci
când colimatorul este pornit. Aceasta îi permite sistemului să asigure o imagine obturată pe
vizualizator, indiferent de locul în care se află marginile imaginii colimate pe receptor.

Sistemul este capabil să detecteze marginile de colimare prezente într-o radiografie cu raze X.
Aceasta îi permite sistemului să asigure o imagine obturată pe vizualizator.

În cazul obturării automate incorecte, imaginea se poate recupera prin reobturarea manuală a
imaginii pentru a vizualiza anatomia dorită şi apoi reprocesarea cu acelaşi aspect.

Reprocesarea imaginilor
Reprocesarea imaginilor îi permite sistemului să extragă mai multe informaţii dintr-o imagine deja
achiziţionată prin modificarea setărilor de procesare în loc să se efectueze expuneri suplimentare.

Reprocesarea se poate face pentru orice imagine pentru care există un set de date brute
corespunzător. Imaginile se pot reprocesa atât în examinări pe viu, cât şi în modul analiză.

Reprocesarea creează o imagine nouă în seria „PROCESSED” („Procesată”).

NOTĂ Atunci când se închide o examinare sau un pacient în modul analiză, trebuie să selectaţi
salvarea modificărilor imaginilor sau imaginile reprocesate nu vor rămâne în serie.

Procesarea iniţială a imaginii este determinată de valorile implicite configurate pentru protocol.

Tabelul de mai jos descrie setările utilizate pentru a reprocesa o imagine.

Figura 11-11 Panoul Reprocessing (Reprocesare)

NOTĂ Setarea de procesare a imaginii curente este afişată la partea superioară a filei Image
Processing (Procesarea imaginilor).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-17


Vizualizatorul de imagini

Tabelul 11-7 Descrierea instrumentelor de reprocesare

Funcţie Descriere
Anatomy (Anatomie) Modifică regiunea anatomică.
View (Vizualizare) Modifică vizualizarea.
Image Type (Tip imagine) Afişează tipul de imagine al achiziţiei.

Imaginile nu pot fi reprocesate cu un tip de imagine diferit faţă de cel achiziţionat iniţial.
Patient size (Mărimea Modifică dimensiunea pacientului.
pacientului)
Look (Aspect) Modifică aspectul de procesare.

Aspectul se referă la modul de procesare a unei imagini pentru vizualizarea de către


medicul radiolog, în scopul interpretării.

Aspectul este o combinaţie predefinită de parametri de luminozitate, contrast, îmbunătăţirea


marginilor şi egalizarea ţesuturilor.

Descrierile aspectelor din fabricaţie:

 Aspect din fabricaţie 1 - Contrast tisular şi al marginilor scăzut


 Aspect din fabricaţie 2 - Contrast tisular şi al marginilor mediu
 Aspect din fabricaţie 3 - Contrast tisular şi al marginilor moderat
 Aspect din fabricaţie 4 - Contrast tisular şi al marginilor ridicat
 Aspect particularizat – Sistemul vă permite să construiţi până la 5 aspecte
particularizate, în orice combinaţie de parametri.
[REPROCESS] Aplică modificările şi reprocesează imaginea.
(Reprocesare)
Reprocesarea creează o nouă imagine în serie.

NOTĂ Butonul nu se activează până când nu se selectează Look (Aspect).


[EDIT PROC] (Editare Afişează ecranul Image Processing Preference Editor (Editor pentru preferinţele de
procesare) procesare a imaginilor) care vă permite să vizualizaţi setările Factory look (Aspect din
fabrică) sau să creaţi aspecte particularizate. Consultaţi Image Processing (Procesarea
imaginilor) la pagina 14-60 pentru mai multe informaţii despre Image Processing Editor
(Editorul de procesare a imaginilor).

11-18 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

DEI (Indicatorul de expunere a detectorului)


Raportul proporţional dintre nivelul de expunere a detectorului şi densitatea optică este un fenomen
binecunoscut în domeniul radiografiilor pe film, însă nu se aplică şi în cazul radiografiei digitale,
unde imaginile sunt optimizate prin procesare automată. Funcţia DEI are rolul de a furniza informaţii
privind doza de intrare a detectorului, oferind utilizatorilor o modalitate de a înţelege nivelul de
expunere a detectorului. Pentru fiecare imagine achiziţionată, funcţia DEI oferă 3 valori estimative:

 Deviation Index (DI) (Indicele de abatere): Un indicator fără unitate de măsură care îi oferă
utilizatorului o indicaţie privind nivelul de expunere al unei achiziţii, în legătură cu un nivel de
expunere ţintă definit în sistem.
 Exposure Index (EI) (Indicele de expunere): O valoare fără unitate de măsură care estimează
expunerea detectorului presupunând că tehnica de radiografie (de ex. kVp, Filtrare Cu)
utilizată este aceeaşi cu a tehnicii de calibrare.
 Compensated Detector Exposure (CDExp) (Expunerea compensată a detectorului):
Estimarea expunerii în µGy pe baza tehnicii propriu-zise de radiografie (de ex. kVp, Filtrare
Cu) utilizate pentru achiziţie.
Funcţia DI oferă, de asemenea, utilizatorului un indicator vizual descris în Tabelul 11-8. Metoda de
afişare pentru DI, intervalul DI şi expunerea-ţintă pot fi configurate în User Preferences (Preferinţe
utilizator).

Tabelul 11-8 DEI (Indicatorul de expunere a detectorului)

Mod de afişare Descriere


 DI scăzut — În afara intervalului dorit (mai scăzut decât indicele
de expunere ţintă)

 DI scăzut — În intervalul acceptabil (puţin mai scăzut decât


indicele de expunere ţintă)

 DI optim – Interval optim (corespunde indicelui de expunere ţintă)

 DI înalt – În intervalul acceptabil (puţin mai mare decât indicele


de expunere ţintă)

 DI ridicat — În afara intervalului dorit (mai ridicat decât indicele


de expunere ţintă)

IMPORTANT Intervalele DI implicite şi EI ţintă implicite sunt furnizate ca repere. Aceste


repere nu reprezintă cerinţe stricte de recaptare/reexpunere.

Regulile de ajustare a intervalelor DI şi a EI ţintă, şi de recaptare trebuie să fie stabilite de


personalul calificat din clinica dvs., care trebuie să le stabilească pe baza calităţii imaginii şi a
dozei de intrare a pacientului.

Consultaţi mai sus descrierile oferite pentru DI, indicele de expunere şi CDExp.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-19


Vizualizatorul de imagini

Acţiuni corective
Dacă valorile DI se află în mod frecvent în afara intervalului acceptabil, utilizatorul poate lua în
calcul următoarele acţiuni de corecţie, în funcţie de calitatea imaginii şi doza de intrare a
pacientului:

 Calitatea imaginii şi doza de intrare a pacientului sunt acceptabile – Reglaţi valoarea


Customer Target EI (Indice expunere ţintă client) în User Preferences (Preferinţe utilizator)
modificând valoarea de la Target EI Adjustment (Reglare indice expunere ţintă).
 Imaginile sunt saturate şi/sau doza de intrare a pacientului este mai mare decât cea aşteptată
– reduceţi valoarea mAs şi/sau kVp.
 Calitatea imaginii este redusă şi/sau doza de intrare a pacientului este mai mică decât cea
aşteptată – măriţi valoarea mAs şi/sau kVp.
 Dacă valoarea DI se află în intervalul acceptabil, doza de intrare a detectorului se află de
asemenea în intervalul aşteptat însă calitatea imaginii este redusă, procesarea imaginilor
poate necesita reglări prin particularizarea valorilor Image Processing Looks (Aspect
procesare imagine) din User Preferences (Preferinţe utilizator). (Consultaţi Image Processing
(Procesarea imaginilor) la pagina 14-60.)
IMPORTANT Rezultatele DI care utilizează valoarea implicită pentru indicele de expunere
ţintă NU trebuie utilizate ca unic factor de justificare pentru determinarea
tehnicii radiologice.

NOTĂ Contactaţi unitatea de service dacă sistemul continuă să indice DI scăzut sau ridicat care
să aibă drept rezultat imagini în mod constant sub standard. Erorile DI recurente pot indica
faptul că sistemul necesită să fie inspectat în continuare.

Excepţii de la acţiunile corective


Următoarele situaţii pot conduce la realizarea unei imagini expuse corespunzător, având în
continuare drept rezultat un DI aflat în afara intervalului acceptabil. Aceste situaţii trebuie tratate
drept cazuri speciale; este posibil ca nicio măsură de corecţie să nu fie necesară.

 Prezenţa ecranării externe pentru pacient (adică şorţ de plumb) în câmpul de vizualizare poate
avea drept rezultat un DI (şi EI/CDExp) neaşteptat de scăzut. Prezenţa sistemelor de protecţie
poate fi uşor confirmată prin vizualizarea imaginii.
 Un FOV sub-optim pentru protocolul/zona anatomică examinată poate avea ca rezultat o
valoare DI aflată în afara intervalului acceptabil. Prezenţa unor regiuni semnificative de
colimare sau o colimare care are loc în afara zonei anatomice dorite (lamele colimatorului se
deschid prea mult) se pot observa cu uşurinţă prin vizualizarea imaginii.
NOTĂ Utilizatorii trebuie să selecteze o valoare a câmpului de vizualizare adecvată pentru zona
anatomică pentru care se realizează procedura de imagistică şi să utilizeze întotdeauna o
colimare corespunzătoare.

11-20 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Aplicarea indicatorului de verificare a calităţii


(Etichetă automată)
Dacă Auto Tag (Etichetă automată) este activată, simbolul de verificare a calităţii indică faptul că o
imagine are o calitate acceptabilă şi permite imprimarea şi expedierea automate ale imaginii (dacă
acestea sunt activate).

Indicatorul de verificare a calităţii este un „T” care apare într-o casetă albă în colţul dreapta jos al
imaginii. Indicatorul de verificare a calităţii este activat implicit. Eliminarea indicatorului înseamnă
că imaginea nu este acceptabilă şi nu va fi imprimată sau expediată automat, ci va rămâne numai
în baza de date locală.

NOTĂ Indicatorul de verificare a calităţii este disponibil numai pentru examinările în direct.

 Pentru a îndepărta indicatorul de verificare a calităţii, apăsaţi pe caseta albă astfel încât „T”-ul
să dispară.
 Pentru a restaura indicatorul de verificare a calităţii, apăsaţi pe caseta albă astfel încât „T”-ul
să reapară.
Figura 11-12 Indicatorul de verificare a calităţii

Repetarea/Respingerea analizei (RRA) (Opţional)


Caracteristica Repeat/Reject Analysis (RRA) (Repetare/Respingere analiză), dacă este activată,
asigură un mod de a clasifica şi furniza un motiv pentru imaginile de pe care aţi îndepărtat
indicatorul de verificare a calităţii.

Datele RRA sunt salvate pe sistem timp de 100 de zile şi pot fi exportate ca un raport.

Consultaţi Repetarea/Respingerea analizei (RRA) la pagina 14-70 pentru preferinţele RRA.

1. Într-o examinare pe viu, îndepărtaţi indicatorul de verificare a calităţii de pe o imagine.

 Apare caseta de dialog Repeat/Reject Classification and Reason entry (Repetare/


Respingere clasificare şi introducere motiv).
2. Selectaţi-vă numele (sau alte informaţii de identificare) din lista derulantă Select Operator
(Selectare operator).

3. Selectaţi butonul de opţiune Classify Image As (Clasificare imagine ca).

 Opţiunile disponibile sunt:


 Repeat acquisition (Repetarea achiziţiei) - imaginea nu este dorită şi achiziţia sa
corespunzătoare trebuie repetată.
 Unnecessary Image (Imagine inutilă) - imaginea nu este necesară, precum originalul
unei imagini care a fost reprocesată.
 Non-Clinical (Neclinică) - imaginea a fost produsă ca parte a întreţinerii, QAP, calibrării
sau testării de acceptare.
4. Dacă imaginea este clasificată ca o Repeat Acquisition (Repetare achiziţie), selectaţi un
Repeat Reason (Motiv repetare).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-21


Vizualizatorul de imagini

 Treceţi la etapa 5 pentru imagini clasificate ca Unnecessary (Inutile) sau Non-Clinical


(Neclinice).
 Opţiunile disponibile sunt:
 Patient Positioning (Poziţionare pacient)
 Incorrect Collimation (Colimare incorectă)
 Patient Motion (Mişcare pacient)
 Patient Jewelry or Clothing (Bijuterii sau îmbrăcăminte pacient)
 Missing or Incorrect View Markers (Marcaje de vizualizare lipsă sau incorecte)
 Incorrect Anatomy Selected (Anatomie incorectă selectată)
 Incorrect Technique Selected (Tehnică incorectă selectată)
 Noisy Image(s) (Imagine (Imagini) cu distorsiuni)
 Image Artifacts (Artefacte de imagine)
 Incomplete Acquisition (Achiziţie incompletă)
 Other (Altele) (Introduceţi un motiv în caseta pentru text. Caseta pentru text poate
cuprinde maxim 100 de caractere.)
IMPORTANT Instrumentul RRA nu este legat de solicitări de service. Orice probleme de
sistem trebuie raportate către departamentul de service.

5. Dacă doriţi, bifaţi caseta de validare „Apply to ALL images in series” (Aplicare la TOATE
imaginile din serie). Aceasta va aplica aceeaşi Classification (Clasificare) şi Repeat Reason
(Motiv repetare) tuturor imaginilor respinse din întreaga serie.

6. Apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a vă reţine modificările.

 [CANCEL] (Anulare) închide ecranul şi menţine semnul indicatorului de calitate la locul


său.

11-22 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Figura 11-13 Clasificarea imaginilor şi selectarea motivului de repetare

În funcţie de selectarea RRA Preferences (Preferinţelor RRA), poate apărea ecranul Repeat/
Reject Confirmation (Confirmare repetare/respingere) atunci când închideţi examinarea.
Ecranul afişează următoarele informaţii:

 Numărul de Images Accepted (Imagini acceptate) (imagini cu semnul indicatorului de


calitate) din examinare
 Numărul de Images Classified as Repeat Acquisitions (Imagini clasificate ca repetare
achiziţii) din examinare
 Numărul de Images classified as Unnecessary Images (Imagini clasificate ca imagini
inutile) din examinare
 Numărul de Images classified as Non-Clinical (Imagini clasificate ca neclinice) din
examinare
7. Selectaţi [OK] pentru a închide examinarea şi a ieşi din ecranul Image Viewer (Vizualizator
imagini).

[CANCEL] (Anulare) menţine examinarea deschisă şi vă permite să modificaţi opţiunile


Repeat/Reject (Repetare/Respingere).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-23


Vizualizatorul de imagini

Figura 11-14 Confirmarea RRA la închiderea examinării

Imprimarea imaginilor
Imaginile se pot imprima din sistem prin două metode: Manual Print (Imprimare manuală) şi Auto
Print (Imprimare automată).

Imprimarea automată
Sistemul se poate configura să efectueze imprimarea automată la finalizarea examinării.
Preferinţele se pot accesa din ecranul Utilities (Utilitare). Setările introduse pe ecranul Preferences
Auto Print (Preferinţe imprimare automată) vor fi setarea prestabilită pentru preferinţele
imprimantei în sistem, chiar şi atunci când Auto Print (Imprimare automată) este dezactivată (nu
este activată).

Imprimarea manuală
Film Manager (Manager filme) şi Manual Print (Imprimare manuală) permit imprimarea la cerere a
imaginilor.

 Film Manager (Manager filme) permite configurarea şi imprimarea mai multor imagini dintr-o
serie.
 Manual Print (Imprimare manuală) permite configurarea şi imprimarea numai pentru imaginea
selectată curent.
Figura 11-15 Butonul Imprimare manuală

Figura 11-16 Butonul Manager film

11-24 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Imprimarea mai multor imagini


Urmaţi acest proces pentru a tipări mai multe imagini.

1. Apăsaţi pe [FILM MANGER] (Manager film).

 Apare ecranul Film Composer (Compozitor film).


Figura 11-17 Ecranul Film Composer (Compozitor film) – după adăugarea imaginilor

2. Selectaţi numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală.

 Dacă în serie există mai multe imagini decât vor încăpea pe coală, utilizaţi butoanele
Sheet (Coală) [<] şi [>] pentru a configura opţiunile de imprimare pentru fiecare coală.
NOTĂ Puteţi modifica individual numărul de imagini pentru fiecare coală; cu toate acestea,
modificarea formatului va elimina orice imagine care există deja pe coală.

3. Atingeţi şi trageţi miniaturile imaginii din panoul Images (Imagini) pe ecranul Film Composer
(Compozitor film). Atingţi şi trageţi miniaturile imaginii din panoul Images - Raw (Imagini -
Neprelucrate) sau Images - Processed (Imagini - Procesate) în ecranul Film Composer
(Compozitor film).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-25


Vizualizatorul de imagini

Figura 11-18 Panoul Images - Processed (Imagini – Procesate)

4. Folosiţi butoanele pentru a confirma şi a regla setările de imprimare.

 Apăsaţi pe [PREVIEW] (Previzualizare) pentru a vedea cum sunt poziţionate imaginile pe


coală.
 Apăsaţi pe [CLEAR SHEET] (Ştergere coală) pentru a elimina imaginile din coala afişată
curent.
 Apăsaţi pe [CLEAR ALL] (Ştergere toate) pentru a elimina imaginile de pe toate colile.
 Apăsaţi pe [PRINT SHEET] (Imprimare coală) pentru a imprima coala afişată curent.
 Apăsaţi pe [PRINT ALL] (Imprimare toate) pentru a imprima toate colile.
5. Apăsaţi pe [PRINTER SETTINGS] (Setări imprimantă) pentru a confirma sau a regla
configuraţia imprimantei.

6. Atunci când aţi terminat, apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere).

Imprimarea imaginii curente


Urmaţi acest proces pentru a tipări o singură imagine.

1. Selectaţi imaginea din panoul Image Tool (Instrument imagini), dacă este necesar.

2. Apăsaţi pe [MANUAL PRINT] (Imprimare manuală).

 Este afişat ecranul de imprimare a imaginilor.


3. Reglaţi parametrii conform instrucţiunilor din Tabelul 11-9.

4. Apăsaţi pe [PREVIEW] (Previzualizare) pentru a confirma că plasarea imaginii este corectă.

 Dacă plasarea imaginii este incorectă, apăsaţi pe [CANCEL] (Anulare) pentru a reveni la
ecranul Print Images (Imprimare imagini) şi a ajusta setările.
 Dacă poziţionarea imaginii este acceptabilă, apăsaţi pe [PRINT] (Imprimare) pentru a
imprima imaginea.

11-26 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Figura 11-19 Exemplu de previzualizare de imprimare cu setări incorecte

5. Apăsaţi pe [PRINT] (Imprimare) pentru a imprima imaginea.

 [CANCEL] (Anulare) închide ecranul Print Images (Imprimare imagini) fără a imprima şi vă
readuce la ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-27


Vizualizatorul de imagini

Figura 11-20 Ecranul Print Images (Imprimare imagini)

Tabelul 11-9 Descrierea câmpurilor ecranului Print Images (Imprimare imagini)

Câmp Descriere
Printer (Imprimantă) Conţine toate imprimantele disponibile pentru sistemul dvs.
Orientation (Orientare) Selectează orientarea verticală sau orizontală a imaginii pe film sau pe hârtie.

Opţiunile disponibile sunt:

 Landscape (Peisaj)
 Portrait (Portret)
Print Mode (Mod Selectează dimensiunea la care se va imprima imaginea.
imprimare)
Opţiunile disponibile sunt:

 True Size (Dimensiunea reală)


 Fit to Film (Potrivire la film)
 Reduce Size (Reducerea dimensiunii)
Magnification Dacă Reduce Size (Reducerea dimensiunii) este selectat ca Print Mode (Mod de imprimare), aceasta vă permite să
(Amplificare) introduceţi procentul prin care va fi redusă imaginea. Intervalul acceptat este între 40% şi 90%.

Dacă True Size (Dimensiunea reală) sau Fit to Film (Potrivire la film) sunt selectate ca Print Mode (Mod de
imprimare), caseta de text rămâne dezactivată.
Format Selectează formatul de imprimare.

Opţiunile disponibile sunt:

 Standard
 35 mm
 40 mm
Media Size (Dimensiune Cuprinde dimensiunile disponibile care sunt configurate pentru imprimanta selectată.
suport)
# of Copies (Nr. de copii) Defineşte câte copii se vor imprima.

11-28 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Vizualizatorul de imagini

Câmp Descriere
Media Type (Tip suport) Selectează tipul de suport pe care se va imprima.

Opţiunile disponibile sunt:

 Paper (Hârtie)
 Clear film (Film transparent)
 Blue film (Film albastru)
Destination (Destinaţie) Selectează destinaţia.

Opţiunile disponibile sunt:

 Processor (Procesor)
 Magazine (Unitate de stocare)
Magnification Type Selectaţi tipul de amplificare.
(Tip amplificare)
Opţiunile disponibile sunt:

 Cubic (Cubică)
 None (Fără)
Annotation (Adnotare) Selectează câte din adnotări se vor imprima pe imagine.

Opţiunile disponibile sunt:

 Full (Complet)
 Partial (Parţial)
 Custom (Particularizat)
 None (Fără).
[EDIT] (Editare) Dacă aţi selectat adnotarea particularizată, este afişat ecranul care permite selectarea adnotărilor care vor fi
imprimate pe imagine.
[PREVIEW] Afişează modul în care vor fi imprimate imaginile pe hârtie sau film pentru setările curente.
(Previzualizare)
[PRINT] (Imprimare) Se imprimă imaginea.
[CANCEL] (Anulare) Se anulează imprimarea.

Trimiterea imaginilor
Dacă este activă funcţia Auto Send (Trimitere automată) imaginile sunt expediate automat, spre o
locaţie predeterminată, la finalizarea examinării.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 11-29


Vizualizatorul de imagini

Salvarea modificărilor imaginilor


Puteţi salva modificările aduse imaginilor sau puteţi renunţa la ele, atunci când închideţi ecranul
Image Viewer (Vizualizator imagini) sau finalizaţi examinarea.

1. Într-o examinare pe viu, apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere) în ecranul Acquisition (Achiziţie).

2. Dacă sunteţi în modul de analiză,apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere) în ecranul Image Viewer


(Vizualizator imagini).

 Se va afişa un mesaj: „Would you like to save the changes made to the images?” („Doriţi
să salvaţi modificările realizate în cadrul imaginilor?”)
3. Apăsaţi pe [YES] (Da).

 Apăsaţi [NO] (Nu) pentru a închide Image Viewer (Vizualizator imagini) fără a salva
modificările.
NOTĂ Atunci când se utilizează în modul Image Acquisition (Achiziţie imagine), modificările
efectuate cu cadrul de orientare a pacientului pe imagine vor modifica eticheta de
orientare DICOM. O etichetă DICOM privată cu orientarea iniţială se va transfera
împreună cu imaginea. Modificările trebuie salvate la închidere pentru a le menţine.

Atunci când se utilizează în modul Image Viewer (Vizualizator imagini), modificările


efectuate cu cadrul de orientare a pacientului vor crea o nouă a doua imagine atunci când
se salvează la închidere. Noua imagine va avea noua etichetă de orientare DICOM şi o
etichetă DICOM privată cu orientarea iniţială a imaginii iniţiale.

NOTĂ Dacă o examinare este blocată în ecranul Image Management (Gestionarea imaginilor),
eventualele modificări aduse imaginii nu vor fi salvate. Deblocaţi examinarea, efectuaţi
modificările, salvaţi examinarea şi apoi blocaţi examinarea din nou dacă doriţi.

11-30 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 12
Gestionarea imaginilor

Ecranul Image Management (Gestionarea imaginilor) arată toate imaginile stocate în baza de date
selectată ca sursă. Ecranul este folosit pentru gestionarea imaginilor, copierea imaginilor în
examinări, transferarea imaginilor către gazde din reţea sau salvarea imaginilor pe CD.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 12-1


Gestionarea imaginilor

Prezentare generală
Cea mai mare parte a ecranului Image Management (Gestionare imagini) este dedicată listei de
examinări. Imaginile sunt organizate în funcţie de examinare. Fiecare examinare este
reprezentată pe un rând. Dacă au fost achiziţionate mai multe examinări în aceeaşi sesiune,
fiecare examinare are propriul rând în listă. Examinarea se extinde şi arată seriile.
În fiecare examinare se găsesc „serii” de imagini. Fiecare serie este o colecţie formată din una sau
mai multe imagini achiziţionate în aceeaşi sesiune. Fiecare protocol reprezintă o serie. La
ataşarea unei examinări finalizate se creează o serie nouă.
Există două tipuri de serii de imagini: brute şi procesate. Imaginile brute sunt exact imaginile care
au fost achiziţionate. Imaginile procesate sunt imaginile brute cu anumite modificări de procesare
şi ajustare a imaginii (luminozitate şi contrast, de exemplu). Este posibilă crearea mai multor
imagini procesate pornind de la o imagine brută.
Imaginile individuale se regăsesc în serii. Selectarea unei serii sau apăsarea butonului [+]
deschide secţiunea de detalii despre imagini din ecranul Image Management (Gestionare imagini).
În secţiunea cu detalii ale imaginilor, fiecare rând reprezintă o imagine. Selectarea unui rând
conduce la apariţia unei mici imagini de previzualizare sau a unei „miniaturi”. Imaginea se poate
deschide pentru vizualizare, reglare sau ştergere.
Figura 12-1 Ecranul Image Management (Gestionare imagini)
Tabelul 12-1 Caracteristicile ecranului Image Management (Gestionare imagini)

Număr Descriere
1 Examinare selectată
2 Serii în examinare
3 Buton pentru detaliile imaginilor
4 Imagini din seria selectată
5 Previzualizarea imaginii selectate

12-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Gestionarea imaginilor

Tabelul 12-2 Funcţiile ecranului Image Management (Gestionare imagini)

Funcţie Descriere
Instrumente pentru imagini Îndeplinesc diferite funcţii pentru examinările selectate. Opţiunile disponibile sunt:

 Copy Exam (Copiere examinare) – Permite tuturor imaginilor unei examinări pentru un
pacient să fie copiate la alt pacient, în altă locaţie sau pe un CD.
 De-Identify (Anonimizare) – Face examinarea anonimă (elimină toate informaţiile de
identificare a pacientului, inclusiv numele, ID-ul şi numărul de acces).
 SMPTE – Permite personalului de service să acceseze tiparul SMPTE pentru calibrarea
sistemului.
 Guide (Ghid) – Permite vizualizarea Manualului operatorului. Acesta este instalat de către
personalul de service GE.
 PACS Test Images (Imagini de testare PACS) – Încarcă un set de imagini de calibrare care
se utilizează pentru a testa calitatea imaginilor trimise spre PACS sau spre imprimante.
 TG18 Samples (Probe TG18) – Încarcă un set de imagini de testare care se utilizează pentru
a calibra monitorul afişajului.
NOTĂ Nu se preconizează că veţi avea nevoie să accesaţi tiparul SMPTE, imaginile de testare
PACS sau imaginile de probă în timpul activităţii normale. Imaginile de testare se
utilizează pentru a calibra sistemul sau pentru a stabili cauza problemelor legate de
calitatea imaginii.

 Export for Insite (Export pentru Insite) – Utilizat pentru capturarea unor imagini care trebuie
evaluate.

Locaţiile sursă Selectează sursa imaginilor de vizualizat (de ex. unitatea locală, o gazdă din reţea sau un CD).

[INFORMAŢII DESPRE PACIENT] Afişează ecranul Patient Information (Informaţii despre pacient) pentru procedura selectată.
(Consultaţi Vizualizarea informaţiilor despre pacient la pagina 12-5.)

NOTĂ Informaţiile despre pacient nu pot fi editate după lansarea examinării.

Search by (Căutare după) Caută examinările prin sortarea coloanei selectate (afişată în lista derulantă) şi caută textul
introdus în caseta de text.

[LOCK] (Blocare) Blochează posibilitatea de ştergere pentru examinările selectate. Dacă este selectată o examinare
blocată, butonul devine [UNLOCK] (Deblocare).

Opţiunea [UNLOCK] (Deblocare) deblochează examinările selectate.

NOTĂ Dacă o examinare este blocată în ecranul Image Management (Gestionarea imaginilor),
eventualele modificări aduse imaginii nu vor fi salvate. Deblocaţi examinarea, efectuaţi
modificările, salvaţi examinarea şi apoi blocaţi examinarea din nou dacă doriţi.
Lista de examinări, serii şi imagini Cuprinde imaginile salvate în baza de date locală, grupate după examinări şi serii. Sunt afişate
următoarele informaţii:

 Exams (Examinări) - examinările salvate în baza de date locală


 Series detail (Detaliu privind seria) - seriile pentru examinarea selectată
 Image list (Lista de imagini) - imaginile pentru seria selectată
 Image preview (Previzualizare imagini) - o miniatură reprezentativă a imaginii selectate.
Figura 12-2 arată modul de organizare a informaţiei.
Destination (Destinaţie) Selectează locul în care urmează să fie copiate sau salvate imaginile. Primul buton comută între
unitatea locală şi oricare gazdă de reţea configurată.

Consultaţi Copierea examinărilor şi imaginilor la pagina 12-7 pentru mai multe informaţii.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 12-3


Gestionarea imaginilor

Funcţie Descriere
[DELETE] (Ştergere) Şterge examinările, seriile selectate sau imaginile din baza de date locală.

Consultaţi Ştergerea examinărilor, seriilor sau imaginilor la pagina 12-11 pentru mai multe
informaţii.

[VIEWER] (Vizualizator) Deschide ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini) şi afişează imaginile din seria selectată.
Imaginile pot fi ajustate în ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini).

Consultaţi Capitolul 11 pentru mai multe informaţii.

Filmed/Printed (Filmat/imprimat) Imaginea a fost filmată sau imprimată

Sent to PACS (Trimisă către PACS) Imaginea a fost trimisă către PACS

Saved/Archived (Salvată/arhivată) Imaginea a fost salvată/arhivată

MPPS confirmation (Confirmare MPPS) Imaginea a primit confirmarea MPPS

Bara de stare include următoarele elemente (Capitolul 8)


[TRANSFER LOG] (Jurnal de transfer) Afişează lista examinărilor transferate şi destinaţiile acestora.

Consultaţi Copierea examinărilor şi imaginilor la pagina 12-7 pentru mai multe informaţii.

Procentaj bază de date imagini Indică procentul complet al bazei de date cu imagini.

Consultaţi următoarele secţiuni pentru informaţii suplimentare:

 Copierea examinărilor şi imaginilor la pagina 12-7 pentru salvarea imaginilor în altă bază de
date sau pe alt disc
 Ştergerea examinărilor, seriilor sau imaginilor la pagina 12-11 pentru a elimina imagini

12-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Gestionarea imaginilor

Vizualizarea informaţiilor despre pacient


Atunci când se accesează din ecranul Image Management (Gestionare imagini), ecranul Patient
Information (Informaţii despre pacient) afişează informaţii de examinare despre imaginile
achiziţionate în colţul stânga jos (Figura 12-1). Toate celelalte informaţii despre pacient sunt
descrise în Capitolul 9.

Figura 12-2 Patient Information (Informaţii despre pacient) din ecranul Image
Management (Gestionare imagini)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 12-5


Gestionarea imaginilor

Încărcarea imaginilor de pe un CD/DVD


Urmaţi acest proces pentru a accesa imaginile stocate pe un CD/DVD1.

1. Ataşaţi o unitate CD/DVD într-un port USB.

NOTĂ Imaginile nu pot fi salvate pe o unitate de memorie USB.

2. Dacă utilizaţi unitatea CD/DVD, introduceţi discul cu imagini în unitate.

3. Apăsaţi sursa [CD1].

 Lista de examinări se actualizează pentru a afişa imaginile stocate pe disc.


4. Selectaţi examinările.

5. Copiaţi examinările în baza de date Local (Locală). Consultaţi Copierea examinărilor şi


imaginilor la pagina 12-7 pentru mai multe informaţii.

6. Faceţi clic pe butonul de destinaţie [LOCAL].

 Se va afişa un mesaj: „Selected images will be copied to (destination name). Select OK to


confirm.” („Imaginile selectate vor fi copiate în (numele destinaţiei). Selectaţi OK pentru a
confirma.”)
7. Apăsaţi [OK].

8. Deschideţi examinările din baza de date locală.

Căutarea în listă
Caracteristica Search (Căutare) identifică procedurile după coloană.

Figura 12-3 Lista derulantă cu coloane Search by (Căutare după)

1. Apăsaţi pe butonul din lista derulantă Search By (Căutare după) pentru a selecta coloana în
care doriţi să căutaţi.

 Dacă respectiva coloană este deja selectată, treceţi la pasul 3.


2. Selectaţi coloana. De exemplu, Patient ID (ID pacient).

 Lista sortează automat coloana selectată.


3. Introduceţi criteriile de căutare în caseta text. De exemplu, căutaţi pacienţii al căror nume
începe cu litera „J”, deci tastaţi „J” în caseta text.

NOTĂ Caseta de text nu diferenţiază literele majuscule de minuscule.


1
Disc DVD-R, format ISO 9660 Joliet

12-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Gestionarea imaginilor

4. Continuaţi să introduceţi criteriile de căutare.

 Lista selectează automat prima procedură care corespunde cu ce aţi tastat în caseta text.
 Dacă nu există proceduri care să corespundă cu ceea ce aţi tastat, lista deselectează
toate procedurile şi plasează corespondenţa cea mai apropiată la partea superioară a
listei de examinare.

Sortarea după coloană


Sortarea permite organizarea procedurilor după coloana aleasă de dvs.

1. Apăsaţi pe titlul coloanei pe care doriţi să o sortaţi sau alegeţi coloana din lista derulantă
Search By (Căutare după). De exemplu, doriţi să vedeţi toate procedurile efectuate de către
un anumit medic, deci apăsaţi pe titlul coloanei „Performing Physician” (Medic examinator).

 În titlul de coloană este afişată o săgeată care indică coloana după care se face sortarea.
2. Apăsaţi din nou pe titlul coloanei pentru a comuta între ordinea ascendentă şi cea descendentă.

 Săgeata orientată spre sus indică sortarea pe coloană în ordine ascendentă. Valorile sunt
sortate în ordine alfabetică sau (pentru valori numerice) în ordine crescătoare.
 Săgeata orientată spre jos indică sortarea pe coloană în ordine descendentă. Valorile sunt
sortate în ordine invers-alfabetică sau (pentru valori numerice) în ordine descrescătoare.
Figura 12-4 Coloana cu sortare ascendentă

Deschiderea examinărilor şi imaginilor


Respectaţi procedura următoare pentru a deschide spre vizualizare examinări şi imagini.

1. Apăsaţi pe butonul [+] din stânga numelui examinării pentru a o deschide.


 Seria pentru examinarea respectivă se extinde sub examinare.
2. Apăsaţi pe serie pentru a o deschide (sau selectaţi seria şi apăsaţi pe [+] pentru a vedea
detalii privind imaginea).
 Se deschid detaliile pentru imagine.
3. Selectaţi imaginea.
 Este afişată miniatura de previzualizare.
4. Apăsaţi pe imagine (sau selectaţi imaginea şi apăsaţi pe [VIEWER] (Vizualizator)).
 Seria selectată se deschide pe ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini) cu imaginea
selectată afişată.

Copierea examinărilor şi imaginilor


Examinările (inclusiv toate seriile şi imaginile) se pot copia pe gazde de reţea sau pe CD. Imaginile
de la o examinare pot fi copiate într-o altă examinare.

NOTĂ Copierea examinărilor nu elimină examinările respective din locaţia originală.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 12-7


Gestionarea imaginilor

Copierea examinărilor pe o gazdă de reţea


Examinările se pot copia din baza de date locală spre o locaţie configurată din reţea. Examinările
nu se pot copia dintr-o gazdă de reţea pe o altă gazdă de reţea. Consultaţi Conexiunile de reţea la
pagina 14-3 pentru informaţii despre configurarea gazdelor de reţea.

1. Selectaţi examinările pe care doriţi să le copiaţi.

2. Apăsaţi pe [DESTINATION] (Destinaţie).

 Se va afişa un mesaj: „Images will be copied to (host name). Select OK to confirm.”


(Imaginile vor fi copiate în (numele destinaţiei). Selectaţi OK pentru a confirma.)
3. Apăsaţi [OK].

 Dacă există probleme şi examinările nu se pot copia către gazda de reţea selectată, este
afişat un mesaj: „The network destination is not responding. If the problem persists
contact your network administrator.” (Destinaţia din reţea nu răspunde. Dacă problema
persistă, contactaţi administratorul de reţea.)
 Apăsaţi pe OK pentru a închide mesajul. Asiguraţi-vă că unitatea este conectată
corespunzător la reţea sau încercaţi să copiaţi examinările mai târziu.
 Pentru a vedea starea examinărilor care sunt copiate, apăsaţi pe [TRANSFER LOG]
(Jurnal de transfer) din partea inferioară a ecranului Image Management (Gestionare
imagini).
 Se afişează ecranul Transfer Log (Jurnal de transfer).
Figura 12-5 Ecranul Transfer Log (Jurnal de transfer)

4. Apăsaţi [CLOSE] (Închidere) pentru a închide ecranul şi pentru a reveni la ecranul Image
Management (Gestionare imagini).

Copierea imaginilor în altă examinare


Procesul este util pentru copierea imaginilor dintr-o examinare în alta. Copierea imaginilor este
utilizată pentru a consolida imagini din examinări multiple într-o singură examinare şi pentru a
reconcilia pacienţii cu examinările. De exemplu, imaginile realizate pentru o examinare de urgenţă
se pot aloca numelui real al pacientului după aflarea informaţiilor despre pacient. Un alt exemplu
este alocarea imaginilor care au fost achiziţionate sub o intrare eronată din Worklist (Lista de
lucru) la pacientul corect.

12-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Gestionarea imaginilor

Imaginile sunt copiate sub procedurile care apar pe Worklist (Lista de lucru). După finalizarea
copierii, procedura este marcată ca şi „Completed” (Finalizată) pe Worklist (Lista de lucru), iar
noua examinare apare pe ecranul Image Management (Gestionarea imaginilor). Imaginile se pot
copia în proceduri cu stările Suspended (Suspendate), Discontinued (Întrerupte) sau Scheduled
(Programate). Imaginile nu se pot copia în proceduri cu starea Completed (Finalizate).

NOTĂ Nu puteţi copia într-o repriză decât imaginile dintr-o singură examinare.

NOTĂ Nu puteţi copia imaginile în mai multe proceduri din Worklist (Lista de lucru).

1. Dacă este necesar, creaţi o intrare a procedurii în Worklist (Lista de lucru) pentru pacient, cu
informaţiile corespunzătoare:

a. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi pe [ADD PATIENT] (Adăugare pacient).

b. Introduceţi informaţiile despre pacient. Consultaţi Adăugarea sau editarea informaţiilor


despre pacient la pagina 9-14 pentru mai multe informaţii.

c. Apăsaţi [SAVE] (Salvare).

2. Din ecranul Image Management (Gestionare imagini), selectaţi examinarea de copiat.

3. Comutaţi din butonul [IMAGE TOOLS] (Instrumente imagine) pe funcţia COPY EXAM
(Copiere examinare), dacă este nevoie.

 Apare ecranul Copy Exam (Copiere examinare).


Figura 12-6 Ecranul Copy Exam (Copiere examinare)

 Ecranul Copy Exam (Copiere examinare) afişează toate intrările din Worklist (Lista de
lucru) cu starea „Scheduled” (Programate), „Discontinued” (Întrerupte) sau „Suspended”
(Suspendate).
4. Căutaţi sau filtraţi lista de examinări pentru a localiza examinarea-destinaţie.

5. Selectaţi examinarea în care doriţi să copiaţi imaginile.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 12-9


Gestionarea imaginilor

6. Apăsaţi [OK].

 Se va afişa un mesaj: „Images will be copied to the selected exam. Images will not
automatically be removed from the source exam. The destination exam will be marked as
Completed.” (Imaginile vor fi copiate în examinarea selectată. Imaginile nu vor fi eliminate
automat din examinarea sursă. Examinarea destinaţie va fi marcată ca şi Completed
(Finalizată)).
7. Apăsaţi [OK].

 Mesajul se închide.
 Se va afişa un mesaj: „Copying Images” (Se copiază imaginile)
 [CANCEL] (Anulare) opreşte procesul de copiere, închide mesajul şi vă readuce la
ecranul Image Management (Gestionare imagini).
 Toate seriile şi imaginile sunt copiate în examinare.

Copierea examinărilor pe un CD/DVD


Examinările se pot copia pe o unitate CD portabilă sau externă pentru arhivare, pentru a fi trimise
la o locaţie care nu este conectată în reţea sau pentru a include înregistrările medicale ale
pacientului.

NOTĂ Discurile utilizate pentru copierea imaginilor trebuie să fie inscriptibile. Adică discul trebuie
să fie etichetat „CD-R” sau „DVD-R” (inscriptibil).

NU utilizaţi discuri reinscriptibile (CD-RW, DVD-RW). Sistemul nu poate scrie pe acest tip
de discuri.

NOTĂ Nu puteţi copia examinări pe un disc care conţine deja examinări sau alte informaţii
salvate. Veţi primi un mesaj „CD is not blank. Please insert a blank CD to proceed” (CD-ul
nu este gol. Vă rugăm să introduceţi un CD gol pentru a continua.) atunci când încercaţi
să copiaţi imagini pe disc. Utilizaţi întotdeauna un CD nou, gol.

1. Scoateţi discul. (Selectaţi Eject (Scoatere) din meniul derulant [CD1].)

2. Introduceţi un disc gol.

3. Apăsaţi Source (Sursa) [CD1] pentru a încărca discul.

4. Selectaţi examinările pe care doriţi să le copiaţi.

5. Apăsaţi Destination (Destinaţie) [CD1].

12-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Gestionarea imaginilor

 Apare ecranul CD Write (Inscripţionare CD).

 [DESELECT ALL] (Deselectare toate) debifează toate examinările din listă.


 [STORE OPTIMALLY] (Stocare optimă) stabileşte care examinări să fie copiate pentru a
utiliza optim spaţiul de pe disc. Acesta va debifa automat examinările care nu încap pe
disc.
 [WRITE] (Scriere) începe procesul de copiere.
 [CANCEL] (Anulare) închide ecranul şi vă readuce la ecranul Image Management
(Gestionare imagini).
6. Confirmaţi examinările de copiat. Debifaţi orice examinare pe care nu o doriţi salvată pe disc.

7. Apăsaţi pe [WRITE] (Scriere).

 Începe copierea pe disc. Lumina de pe partea frontală a unităţii CD/DVD se aprinde


intermitent pe măsură ce se scriu datele.
 Pentru a vedea starea examinărilor care sunt copiate, apăsaţi pe [TRANSFER LOG]
(Jurnal de transfer) din partea inferioară a ecranului Image Management (Gestionare
imagini).
 Se afişează ecranul Transfer Log (Jurnal de transfer).
 Apăsaţi [CLOSE] (Închidere) pentru a închide ecranul şi pentru a reveni la ecranul Image
Management (Gestionare imagini).
8. După ce sistemul finalizează discul, deschideţi examinările de pe disc pentru a vă asigura că
datele sunt corect scrise pe acesta. Consultaţi Încărcarea imaginilor de pe un CD/DVD la
pagina 12-6 pentru mai multe informaţii.

9. Scoateţi discul.

10. Etichetaţi discul şi depozitaţi-l într-un loc sigur.

Ştergerea examinărilor, seriilor sau imaginilor


Examinările, seriile şi imaginile se pot şterge din baza de date locală din ecranul Image
Management (Gestionare imagini).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 12-11


Gestionarea imaginilor

Ştergerea examinărilor
Repetaţi procedura pentru a şterge examinări, serii şi imagini.

1. Selectaţi sursa locală dacă este necesar.

NOTĂ Elementele nu pot fi şterse de pe un CD sau din locaţii de reţea.

2. Deblocaţi examinările, dacă este cazul.

 Consultaţi Deblocarea examinărilor la pagina 12-12 pentru mai multe informaţii.


3. Selectaţi elementele care trebuie şterse.

 Elementele pot fi examinări, serii cu o examinare sau imagini dintr-o serie. Se pot selecta
şi şterge simultan mai multe elemente.
4. Apăsaţi pe [DELETE] (Ştergere).

 Se va afişa un mesaj: „Are you sure that you would like to delete the selected items?”
(Sigur doriţi să ştergeţi elementele selectate?)
5. Apăsaţi [OK].

 Mesajul se închide.
 Elementele sunt şterse din ecranul Image Management (Gestionare imagini).
 [CANCEL] (Anulare) închide mesajul, iar elementele rămân pe ecranul Image
Management (Gestionare imagini).

Blocarea examinărilor pentru împiedicarea ştergerii


Ecranul Image Management (Gestionarea imaginilor) permite prevenirea ştergerii, sau „blocarea”
examinărilor. Examinarea se poate şterge numai după eliminarea blocării, sau „deblocare”.
Blocarea previne ştergerea accidentală a examinărilor de către alţi operatori sau prin Auto Delete
(Ştergere automată). Consultaţi Gestionarea imaginilor la pagina 14-30 pentru mai multe informaţii
despre Auto Delete (Ştergere automată).

Examinările blocate se pot copia, transfera sau vizualiza.

Numai examinările se pot bloca. Nu se pot bloca serii sau imagini individuale.

Respectaţi această procedură pentru a bloca şi debloca examinările.

1. Selectaţi examinările de blocat.

 Se pot selecta şi bloca simultan mai multe examinări.


2. Apăsaţi pe [LOCK] (Blocare).

 Pictograma de blocare apare în coloana de stare pentru toate examinările selectate.

 Butonul [LOCK] (Blocare) se modifică în [UNLOCK] (Deblocare).

Deblocarea examinărilor
Respectaţi procedura următoare pentru a debloca examinările în vederea ştergerii.

12-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Gestionarea imaginilor

1. Selectaţi examinările blocate.

 Butonul de deblocare devine activ.


2. Apăsaţi pe [UNLOCK] (Deblocare).

 Pictograma de blocare este eliminată din coloana de stare pentru examinările selectate.
 Examinările se pot şterge acum.
NOTĂ Puteţi bloca sau debloca mai multe examinări, chiar dacă examinările selectate sunt unele
blocate, altele deblocate. Apăsarea butonului [LOCK] (Blocare) va bloca toate examinările
selectate. Apăsarea din nou a aceluiaşi buton va debloca toate examinările selectate.

Transformarea examinărilor în examinări anonime


(De-Identify (Anonimizare))
Există situaţii în care doriţi să păstraţi confidenţial numele pacientului. Puteţi realiza aceasta cu
ajutorul funcţiei De-Identify (Anonimizare). Funcţia permite crearea unui set de imagini anonime.

Examinările pacientului sunt copiate şi utilizate pentru a crea un nou pacient, cu numele
„Anonymised patient” („Pacient anonimizat”) şi un Patient ID (ID pacient) unic, creat aleator, după
cum se arată în Figura 12-7.

NOTĂ Examinarea originală nu este modificată în niciun mod, numai o copie este modificată.

NOTĂ După crearea unei examinări anonime, nu mai există nicio modalitate de a recupera
datele de identificare a pacientului din examinarea anonimă.

Opţiunea De-Identify (Anonimizare) este disponibilă din butonul Image Tools (Instrumente
imagine).

Figura 12-7 Pacient anonim

Folosiţi această procedură pentru anonimizarea imaginilor examinărilor:

1. Selectaţi examinările de anonimizat.

2. Comutaţi din butonul [IMAGE TOOLS] (Instrumente imagine) pe funcţia [DE-IDENTIFY]


(Anonimizare), dacă este nevoie.

 Se va afişa un mesaj: „The selected exams will be copied without patient identification.
The originals will not be deleted.” (Examinările selectate vor fi copiate fără informaţiile de
identificare a pacientului. Originalele nu vor fi şterse.)
3. Apăsaţi [OK].

 Ecranul Image Management (Gestionare imagini) este actualizat cu examinările copiate,


anonimizate.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 12-13


Gestionarea imaginilor

Această pagină este lăsată goală intenţionat.

12-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 13
Detectorul digital

Această secţiune rezumă funcţiile de bază ale detectorului şi utilizarea.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 13-1


Detectorul digital

Prezentarea generală a detectorului


Funcţiile principale ale detectorului sunt:

 Să convertească datele radiografice în date de imagini digitale


 Să transfere datele digitale la sistem pentru procesare şi afişare
Detectorul este un dispozitiv de imagistică radiografică. Dimensiunea matricei active este de 2480
× 2976 pixeli (suprafaţă activă de 24,80 × 29,76 cm) pentru detectorul FlashPad HD 2530; 3496 ×
4260 pixeli (suprafaţă activă de 34,96 × 42,60 cm) pentru detectorul FlashPad HD 3543. Fiecare
pixel este ataşat la un circuit de achiziţie de date care converteşte semnalul radiografic de intrare
în date digitale de 16 biţi.

Detectorul este realizat din faţete de fibră de carbon într-un cadru metalic. Partea frontală conţine
o fereastră de imagistică radiografică. Faţa posterioară conţine avertismente privind siguranţa.

Sistemul este compatibil cu următoarele detectoare:

 FlashPad HD 2530 (Număr de piesă GE: 5771012) – Detector de 10 inch x 12 inch (25 cm x
30 cm)
 FlashPad HD 3543 (Număr de piesă GE: 5771417) – Detector de 14 inch x 17 inch (35 cm x
43 cm)
Figura 13-1 Detector digital de 10 × 12 inch

Figura 13-2 Detector digital de 14 × 17 inch

13-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Detectorul digital

Sistemul electronic
Funcţia principală a sistemului electronic de citire este de a converti sarcina în date de imagini
digitale. Aceste date sunt transmise apoi în sistem printr-o legătură fără cablu sau printr-o
conexiune Ethernet.

Manevrarea detectorului
Dispozitivul conţine componente electronice sensibile, care sunt predispuse la vibraţii, şocuri,
căderi şi impact.

AVERTIZARE Nu loviţi dispozitivul de suprafeţe dure, în special colţuri, deoarece aceasta


poate zgâria capacul, crea artefacte în calitatea unei imagini sau deteriora
componentele electronice din interior.

Instrucţiuni speciale dacă detectorul este scăpat din mână: Examinaţi exteriorul pentru a identifica
eventualele crăpături. Rulaţi Detector Check (Verificare detector) pentru a testa detectorul. Va fi
clar dacă nu funcţionează componentele electronice. Alte defecte posibile pot include probleme de
comunicaţie, degradarea calităţii imaginii şi pierderi de energie. Dacă apar toate acestea sau o
parte dintre acestea, apelaţi reprezentantul de service GE.

 Nu scăpaţi din mână obiecte pe detector.


 Nu utilizaţi detectorul pe post de targă pentru a ridica un pacient.
 Nu scăpaţi detectorul din mână în niciun moment.
 Nu sprijiniţi dispozitivul pe o margine, de perete sau de pat. Păstraţi detectorul în consolă, în
cutia specială sau în alt container furnizat de GE.
 Nu aşezaţi alte obiecte sau pacienţi pe detector dacă acesta nu se află pe o suprafaţă plană,
după cum se arată mai jos.
 Nu utilizaţi agenţi de curăţare chimici neaprobaţi.
 Nu introduceţi detectorul în apă sau în alte lichide.
 Nu utilizaţi un defibrilator extern cât timp pacientul rămâne în contact cu detectorul.
 Nu utilizaţi acest sistem atunci când un defibrilator intern se descarcă.
 Nu aşezaţi obiecte pe detector dacă acesta nu este plan

Suprafeţele detectorului au fost finisate pentru a asigura o suprafaţă netedă, care să poată fi
curăţată cu uşurinţă. Aveţi grijă să protejaţi suprafaţa de zgârieturi.

AVERTIZARE Trebuie luate măsuri de precauţie suplimentare dacă dispozitivul va fi expus


la cantităţi excesive de fluide corporale sau alte lichide.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 13-3


Detectorul digital

Detectorul este conceput să împiedice pătrunderea în interiorul capacului a unor lichide sau
particule. Acesta poate suporta o stropire sau o pulverizare temporară, dar nu este conceput să fie
introdus în lichid (nici măcar temporar).

Un accelerometru cu 3 axe aflat în interior monitorizează şocurile. Detectorul digital poate


înregistra şocuri ca rezultat al manevrării incorecte. Consultaţi Raportul de şocuri al detectorului
de pe Health Page (Pagina de sănătate) la pagina 14-73 pentru mai multe informaţii.

NOTĂ În cazul în care detectorul este scăpat sau este supus unui impact, trebuie să se
efectueze un QAP cu rezultat pozitiv înainte să se încerce procesul de imagistică.

Prezentarea componentelor hardware


Caracteristicile sunt tipice pentru ambele dimensiuni ale detectorului.

Partea frontală a detectorului


Figura 13-3 Partea frontală a detectorului digital
6

1 1 2

1 7

1 1 2

2 3 4 5

13-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Detectorul digital

Element Descriere
1 Suprafaţa vizibilă activă a detectorului (suprafaţa de imagistică în interiorul marcajelor albe) - Săgeata
reprezintă orientarea cu capul în sus şi marginea este crestată (Figura 13-4)
2 Fereastra antenei wireless (pe margine, Figura 13-4 şi Figura 13-7)
3 Conexiune tether (pe margine, Figura 13-4)
4 Afişaj indicatori (pe margine, Figura 13-4)
5 Buton de pornire (pe margine, Figura 13-4)
6 Etichetă ID (pe margine, Figura 13-6)
7 Baterie (pe margine, Figura 13-7)

Caracteristicile de pe marginea detectorului


Figura 13-4 Antena detectorului, conexiunea tetherului, afişajul indicatorilor şi butonul de
pornire

5
4

3
1
2

Element Descriere
1 Margine crestată, pe partea cu capul în sus
2 Fereastra antenei wireless
3 Conexiune tether (consultaţi Tetherul la pagina 13-15 pentru mai multe informaţii)
4 Afişajul indicatorilor (Figura 13-5)
5 Butonul de pornire

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 13-5


Detectorul digital

Figura 13-5 Detalii privind afişajul indicatorilor

1 2 3 4 5

Element Descriere
1 Baterie detector – 4 linii: >75% - ≤100%

Baterie detector – 3 linii: >50% - ≤75%

Baterie detector – 2 linii: >25% - ≤50%

Baterie detector – 1 linie: >10% - ≤25%

Nivel scăzut al bateriei detectorului: ≤10%, sub nivelul de încărcare necesar pentru
expuneri

Fără baterie detector

2 Conexiune LAN

Fără conexiune LAN

3 Conectivitate wireless – 4 linii – Semnal excelent

Conectivitate wireless – 3 linii – Semnal bun

Conectivitate wireless – 2 linii – Semnal slab

Conectivitate wireless – 1 linie – Semnal foarte slab

Fără conectivitate wireless

4 Avertisment de temperatură

5 Avertisment de şoc

13-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Detectorul digital

Figura 13-6 Etichetă ID detector

Figura 13-7 Bateria detectorului

Element Descriere
1 Bateria detectorului (consultaţi Înlocuirea şi încărcarea bateriei la pagina 13-10 pentru mai multe informaţii)
2 Fereastra antenei wireless

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 13-7


Detectorul digital

Grila detectorului
Prezentare generală
Grila detectorului digital cuprinde un suport care se potriveşte exact cu detectorul. Grila şi
detectorul sunt prevăzute cu clapetă pentru a permite alinierea şi ataşarea corecte. Odată fixate
împreună, puteţi manevra grila şi detectorul ca pe o singură unitate, cu aceleaşi limite de greutate.

Marcajele de pe suprafaţa grilei indică direcţia liniilor grilei.

Figura 13-8 Grila detectorului

1 2

Element Descriere
1 Grilă faţă (raportul grilei de 6:1 sau raportul grilei de 8:1 reprezintă opţiuni disponibile atât pentru detectorul
de 14×17, cât şi pentru detectorul de 10×12.)
2 Grilă spate
3 Indicatorii liniilor grilei prezintă direcţia liniilor grilei. Golurile dintre indicatori indică centrul grilei/
detectorului.

Detectorul detectează automat când grila este aşezată corespunzător la locul său. În cazul în care
grila a fost aşezată invers, sistemul va genera o alertă pentru utilizator pe ecranul Acquisition
(Achiziţie).

Ataşarea grilei
Figura 13-9 Ataşarea grilei

13-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Detectorul digital

Consultaţi Figura 13-9.

 Marginea inferioară a detectorului trebuie aşezată în fanta de la partea inferioară a suportului


grilei, în timp ce este ţinut în poziţie verticală, cu capacul din grafit (de pe partea frontală a
detectorului) orientat către partea interioară a suportului grilei.
 Asiguraţi-vă că săgeata care indică orientarea cu capul în sus este aliniată cu săgeata care
indică orientarea cu capul în jos de pe detector, apoi apăsaţi detectorul în marginea
superioară a suportului grilei.
 Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele sau îmbrăcămintea atunci când asamblaţi.
Cât timp este în uz, ţineţi strâns atât suportul grilei, cât şi detectorul. Marcajele pentru zona activă
sunt prezentate clar pe suprafaţa exterioară a suportului grilei.

Manevrarea grilei
Grila este un dispozitiv sensibil, care conţine structuri mecanice delicate. Este confecţionată din
bucăţi foarte subţiri de plumb (Pb) cu inserţii din aluminiu (Al).

 Nu scăpaţi grila din mână.


 Nu permiteţi lovirea cu obiecte a grilei.
 Nu introduceţi grila în apă sau în alte lichide.
 Nu desprindeţi etichetele.
 Înainte de utilizare, inspectaţi grila să nu prezinte deteriorări fizice.
 Curăţaţi periodic grila (între fiecare utilizare). Consultaţi Capitolul 15 pentru mai multe
informaţii.

Funcţionarea detectorului
Modurile detectorului: On (Pornit) şi Off (Oprit)
Modul Power ON (Pornit):
Detectorul digital este pornit şi este gata pentru imagistică.

În acest mod, afişajul indicatorilor detectorului digital se va stinge după câteva secunde pentru a
economisi energia bateriei detectorului. Pur şi simplu apăsaţi şi eliberaţi butonul de pornire al
detectorului pentru a reporni acest afişaj.

Pentru a opri detectorul, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire timp de 4 secunde.

Modul Power OFF (Oprit):


Detectorul digital este oprit şi nu consumă energie.

Pentru a-l porni, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire timp de 1 secundă. Detectorul va trece
prin ciclul de iniţializare şi va fi gata pentru expuneri în aproximativ 45 de secunde.

Detectorul digital poate fi setat să se oprească automat la un timp stabilit, pentru a economisi
energia bateriei detectorului digital. Vezi Timpul de intrare automată în inactivitate al detectorului
la pagina 14-22.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 13-9


Detectorul digital

Înlocuirea şi încărcarea bateriei


Înlocuirea bateriei
Figura 13-10 Înlocuirea bateriei

Pentru a înlocui bateria detectorului (Figura 13-10):

1. Apăsaţi cele două butoane spre centru până când bateria se ridică uşor din fantă.
2. Trageţi bateria din fantă.
3. Introduceţi bateria de schimb în fantă cu partea etichetei în sus. Împingeţi uşor bateria complet
în fantă, până când se fixează în poziţie cu un clic.
NOTĂ Dacă bateria este introdusă invers, nu se va poziţiona complet în fantă. Scoateţi bateria şi
întoarceţi-o.

ATENŢIE O baterie a detectorului TREBUIE ţinută în detector întotdeauna. Această cerinţă


include imagistica atât în modul wireless, cât şi partajat. Nerespectarea acestei
cerinţe poate duce la deteriorarea detectorului.

Încărcătoare de baterii de birou


Dacă sistemul este pornit şi/sau se încarcă, detectoarele digitale se vor încărca atunci când se
află în caseta receptoare a Optima XR240amx.

Bateriile de rezervă trebuie depozitate şi încărcate în încărcătoarele de baterii de birou.

Încărcătoarele sunt destinate numai utilizării cu bateriile cu litiu-ion reîncărcabile GE FlashPad


HD. Încărcătoarele sunt specifice pentru fiecare dimensiune a detectoarelor.

Încărcătoarele afişează starea seturilor de baterii. Există două compartimente pentru reîncărcare
pe fiecare încărcător. Luminile de stare de pe încărcător indică starea fiecărui set de baterii.

13-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Detectorul digital

Figura 13-11 Încărcătorul de baterii de birou

Siguranţa încărcătoarelor de baterii


Urmaţi cu atenţie instrucţiunile din acest document pentru propria siguranţă şi siguranţa altor
persoane şi pentru a maximiza durata de viaţă şi performanţa încărcătoarelor şi bateriilor.

 Nu utilizaţi încărcătorul de baterii de birou dacă este deteriorată carcasa.


 Încărcătorul de baterii de birou nu are un întrerupător principal. Pe durata oricăror condiţii de
funcţionare nesigure observate, deconectaţi imediat fişa de c.a. a încărcătorului de la priza de
perete.
 Urmaţi măsurile de precauţie pentru siguranţă corespunzătoare atunci când conectaţi fişa de
c.a. Asiguraţi-vă că accesul la fişă este întotdeauna liber.
 Respectaţi şi urmaţi toate informaţiile privind siguranţa din acest document şi de pe eticheta
de avertizare de pe încărcătorul de baterii de birou.
 Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.

Configurarea încărcătoarelor de baterii


Pentru a configura încărcătorul de baterii de birou:

1. Introduceţi cablul de alimentare furnizat în conectorul aflat pe partea laterală a încărcătorului.

2. Introduceţi conectorul-tată al cablului furnizat într-o priză electrică de perete împământată


corespunzător. Lumina de stare a energiei încărcătorului de culoare verde (Figura 13-12) se
aprinde, indicând faptul că încărcătorul de baterii este alimentat.

Figura 13-12 Lumina de stare a energiei încărcătorului

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 13-11


Detectorul digital

Încărcarea seturilor de baterii FlashPad HD


Pentru a încărca seturile de baterii FlashPad HD:

1. Verificaţi dacă setul de baterii şi încărcătorul sunt curate. Consultaţi Curăţarea încărcătorului
la pagina 13-13.

2. Introduceţi setul de baterii în compartimentul încărcătorului, observând orientarea setului.


Contactele bateriilor trebuie să fie orientate cu faţa în jos, iar eticheta setului de baterii trebuie
să fie orientate cu faţa înainte.

3. Observaţi culoarea luminii de stare aprinse a setului de baterii. Vedeţi mai jos.

 Consultaţi Figura 13-13. Există patru LED-uri verzi per compartiment. Prima lumină de
stare cu LED trebuie să se aprindă atunci când bateria este introdusă, indicând faptul că
bateria se încarcă. Atunci când este încărcată complet, se vor aprinde toate cele patru
LED-uri verzi. Scoateţi bateria din încărcător; aceasta este acum gata de utilizare.
Figura 13-13 Bara de progres al încărcării, LED-uri verzi

 LED-ul roşu indică faptul că a avut loc o eroare. LED-ul roşu în combinaţie cu LED-ul
verde intermitent defineşte starea erorii. Consultaţi Figura 13-14.
Figura 13-14 Indicaţii eroare

Eroare Remediere
Tensiune de încărcare prea Scoateţi bateria din încărcător, nu mai utilizaţi această baterie cu
înaltă detectorul şi contactaţi echipa de service GE.
Baterie descărcată în exces Scoateţi bateria din încărcător, nu mai utilizaţi această baterie cu
detectorul şi contactaţi echipa de service GE.
Încărcare baterie > 8 ore Scoateţi bateria din încărcător, nu mai utilizaţi această baterie cu
detectorul şi contactaţi echipa de service GE.
Bateria introdusă este Nu încărcaţi o baterie neautorizată în încărcător. Dacă eroarea apare
incorectă atunci când este introdusă bateria corectă, scoateţi bateria din
încărcător, nu mai utilizaţi această baterie cu detectorul şi contactaţi
echipa de service GE.

13-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Detectorul digital

Eroare Remediere
Comunicare SMBus Scoateţi bateria din încărcător, nu mai utilizaţi această baterie cu
detectorul şi contactaţi echipa de service GE.
Temperatură în afara Controlaţi temperatura mediului astfel încât temperatura de
intervalului funcţionare a încărcătorului să fie în limita intervalului definit conform
tabelului de specificaţii.

Informaţii generale privind încărcătorul


Instrucţiuni generale privind încărcătorul
 O baterie reîncărcabilă nouă este furnizată descărcată. Încărcaţi bateria înainte de utilizare,
folosind încărcătorul de baterii de birou.
 Încărcătorul de baterii de birou va încărca bateria în maxim trei ore, în funcţie de starea iniţială
a nivelului de încărcare. Detectorul poate de asemenea să încarce bateria, însă capacitatea
de încărcare este mult mai lentă.
 O baterie încărcată se va descărca în cele din urmă dacă nu este utilizată. La momentul
primei utilizări (sau după o perioadă de depozitare extinsă), bateria poate necesita trei până la
patru cicluri de încărcare/descărcare înainte de a atinge capacitatea maximă.
 Bateria este prevăzură cu clapetă şi poate fi introdusă în încărcător numai pe o orientare.
Introduceţi bateria şi lăsaţi-o în încărcător până când toate cele patru LED-uri de stare se
aprind în verde constant, indicând încărcarea completă. Pentru a scoate bateria, ridicaţi-o din
încărcător.

Condiţii de funcţionare a încărcătorului


 Nu utilizaţi la temperaturi care depăşesc intervalul de temperatură ambiantă de funcţionare de
0–42 °C (32–107 °F) în timpul încărcării cu umiditate relativă de 10% până la 10%, fără
condens.
 Este normal ca o baterie să devină caldă la atingere în timpul încărcării.
 Respectaţi şi urmaţi toate informaţiile privind siguranţa din acest document şi de pe eticheta
de avertizare de pe încărcător.

Întreţinerea încărcătorului
Nu dezasamblaţi. Nu este permisă nicio modificare a acestui echipament.

Curăţarea încărcătorului
 Curăţaţi încărcătorul utilizând o lavetă uşor umezită cu alcool izopropilic de 70% sau peroxid
de hidrogen de 3%.
 Nu utilizaţi niciodată diluant, benzen, acetonă sau oricare alt agent de curăţare coroziv sau
inflamabil.

Eliminarea încărcătorului la deşeuri


 La finalul duratei de serviciu a încărcătorului, nu îl eliminaţi la deşeuri împreună cu alte
deşeuri.
 Reciclaţi sau eliminaţi încărcătorul la deşeuri în conformitate cu legile locale, statale şi
federale/naţionale şi cu reglementările de mediu.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 13-13


Detectorul digital

Definiţia simbolurilor de pe încărcător

Simbol Descriere
Numele şi adresa producătorului

Număr de referinţă; număr de piesă

Număr de serie

Data fabricaţiei

Marcaj de conformitate europeană

UL a constatat faptul că mostrele reprezentative ale


produsului satisfac cerinţele de siguranţă ale UL atât
pentru Statele Unite, cât şi pentru Canada

A se consulta manualul de instrucţiuni

Eliminare la deşeuri (DEEE).

A se respecta toate cerinţele locale şi regionale privind


eliminarea la deşeuri.

A se menţine uscat

A se utiliza în intervalul de temperatură specificat.

A se utiliza în intervalul de umiditate relativă (fără


condens) specificat.

13-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Detectorul digital

Specificaţii privind încărcătorul

Generalităţi
Tensiune de intrare ~ 100–240 V
Curent de intrare 1,3 A
Tensiune de ieşire 15 V
Curent de ieşire 10 A
Durată de încărcare Aproximativ 3 ore
Intervale de temperatură şi umiditate
Încărcarea 0–42 °C; RH 10–90% fără condens
Transport -20–45 °C; RH 10–90% fără condens
Depozitare 15–35 °C; RH 10–90% fără condens
Pătrunderea corpurilor străine
Grad de protecţie contra pătrunderii IP2X Fără protecţie contra pătrunderii lichidelor
corpurilor străine

Tetherul
Figura 13-15 Tether ataşabil

Manevrarea tetherului
Pentru a asigura o durată de viaţă maximă a tetherului, urmaţi aceste îndrumări:

 Trataţi tetherul cu grijă.


 Curăţaţi tetherul după fiecare utilizare, cu un agent chimic de curăţare aprobat. Consultaţi
Capitolul 15 pentru instrucţiuni complete de curăţare.
 Dezrăsuciţi tetherul periodic. Banda colorată de pe tether arată dacă acesta este răsucit.
 Nu smuciţi şi nu trageţi de tether. De exemplu, nu trageţi de tether pentru a-l elibera de sub o
roată (în special dacă tetherul este răsucit).
 Nu călcaţi pe tether.
 Nu treceţi peste tether cu unitatea, căruciorul, masa sau cu alte echipamente.
 Nu utilizaţi tetherul pe post de mâner.
 Nu îndoiţi şi nu pliaţi brusc tetherul, în special în punctele în care tetherul se conectează cu
detectorul şi cu unitatea.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 13-15


Detectorul digital

Utilizarea tetherului
Tetherul trebuie păstrat cu sistemul mobil în orice moment. Acesta poate fi depozitat în
compartimentul de depozitare. Utilizaţi tetherul în aceste condiţii:

 Nivel scăzut al bateriei detectorului digital. Conectaţi sistemul la tether pentru a continua
imagistica.
 Probleme de conectivitate dintre detectorul digital şi sistem.
 Pierdere completă a conexiunii între detectorul digital şi sistem. Puteţi utiliza tetherul până
când inginerul dvs. de întreţinere poate diagnostica şi repara problema.
 QAP
 Înregistraţi detectorul

Cheia prepartajată (PSK) wireless


PSK wireless este parola care permite comunicarea în condiţii de securitate între detector şi
sistem. PSK poate fi resetată printr-un proces manual prin intermediul interfeţei cu utilizatorul
pentru service (referinţă Manualul de service al sistemului Optima 240amx, 5761781-1EN).

Dacă PSK a fost resetată, toate detectoarele asociate anterior cu sistemul nu s-ar mai conecta
wireless şi trebuie reasociate înainte de utilizare.

13-16 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Detectorul digital

Etichete detector
Figura 13-16 Etichete detector

Număr Text
1 FlashPad HD 2530 (Număr de piesă GE: 5771012) – Detector de 10 inch × 12 inch
(25 cm × 30 cm)
2 FlashPad HD 3543 (Număr de piesă GE: 5771417) – Detector de 14 inch × 17 inch
(35 cm × 43 cm)
3 Cod QR IUD
4 Numărul IUD

IUD: Identificator unic dispozitiv - un IUD reprezintă un cod de identificare numeric sau
alfanumeric unic, alocat dispozitivelor medicale de către producătorul dispozitivului. Marcajul de
identificare unică a dispozitivelor se aplică unui model de produs care este desemnat ca dispozitiv
medical conform reglementărilor IUD ale FDA.

Fiecare detector Flashpad HD are un marcaj unic pentru identificare. Marcajul Identificare unică a
dispozitivelor (IUD) apare pe eticheta produsului, care este localizată pe partea din spate a unităţii.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 13-17


Detectorul digital

Interferenţe electromagnetice
Detectorul a fost conceput şi testat pentru a respecta toate reglementările IEC cu privire la
susceptibilitatea electromagnetică (EM) (şi compatibilitatea electromagnetică).

Cu toate acestea, nu există nicio reglementare pentru câmpurile EM de joasă frecvenţă. Toate
detectoarele cu panouri plane prezintă o oarecare susceptibilitate faţă de aceste câmpuri EM.

Acest detector este rezistent la câmpuri EM de până la 0,1 mG pentru un interval larg de frecvenţe
joase (c.c. 250 kHz).

S-a constatat că unele echipamente obişnuite din mediile clinice pot genera câmpuri EM cu mult
peste 0,1 mG. Unele măsurători au evidenţiat intensităţi ale câmpului de 4 mG, ceea ce poate
provoca artefacte pe imaginile radiografice.

Câmpurile EM se reduc cu pătratul distanţei dintre sursa EM şi detector. Astfel, deplasarea sursei
EM de două ori mai departe va reduce intensitatea câmpului de 4 ori.

Sugestii generale:

 Menţineţi pompele intravenoase, sistemul de monitorizare a pacientului şi pompele de nutriţie


la cel puţin 1 metru distanţă de orice suprafaţă a detectorului.
 Luaţi în considerare oprirea echipamentelor care nu pot fi deplasate.
 Modificaţi orientarea/poziţia pacientului sau a detectorului pentru a maximiza distanţa faţă de
orice echipamente.
 Porniţi caracteristica EMI Reduction (Reducerea EMI). Consultaţi capitolul Preferinţe pentru
informaţii despre cum să faceţi acest lucru.
NOTĂ Setarea implicită pentru EMI Reduction (Reducerea EMI) este OFF (Dezactivată). Pentru
ca EMI Reduction (Reducerea EMI) să se efectueze pe orice imagine, caracteristica
trebuie să fie ON (Activată). Aceasta se va aplica numai achiziţiilor viitoare efectuate după
ce caracteristica este trecută pe ON (Activată).

Surse posibile de câmpuri EM:

 Pompe IV
 Monitoare
 Pompe de nutriţie
 Monitoare pentru pacienţi
 Echipamente ECG
 Echipamente EMG
 Pompe de perfuzie
 Ablatoare RF
 Echipamente chirurgicale sub tensiune
 Dispozitive de încălzire
 Aparate de aer condiţionat
 Frigidere

13-18 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 14
Preferinţe

Preferinţele îi permit unui utilizator foarte bun cu nivelul corespunzător de acces să personalizeze
sistemul. Acest capitol explică preferinţele disponibile şi modul de activare sau de modificare a
preferinţelor pentru instituţia dvs., cum ar fi:

 Predefinirea parametrilor procedurilor radiologice astfel încât orice procedură stocată să poată
fi regăsită din memorie, permiţându-vă să accesaţi factorii tehnici programaţi pentru acel tip de
procedură.
 Activarea caracteristicilor automate de funcţionare în reţea şi de imprimare.
 Particularizarea adnotărilor implicite de sistem şi a orientării imaginii.
 Crearea preferinţelor pentru procesarea imaginilor.
 Salvarea în sistem a numelor operatorilor şi medicilor utilizaţi în mod obişnuit, pentru apelare
ulterioară.
 Exportarea dozei, RRA, realizarea de copii de siguranţă ale bazei de date cu protocoale şi
restaurarea acesteia.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-1


Preferinţe

Accesarea preferinţelor
Preferinţele se setează din ecranul Utilities (Utilitare) (Figura 14-2), care se accesează prin
apăsarea butonului [UTILITIES] (Utilitare) din Worklist (Listă de lucru).

Figura 14-1 Butonul Utilities (Utilitare)

NOTĂ Trebuie să fiţi conectat ca utilizator cu nivelul corespunzător de acces pentru a seta
preferinţe.

Utilitarele sistemului
Secţiunea curentă oferă instrucţiuni pentru configurarea preferinţelor de sistem pentru conectarea
la reţea şi imprimantă. Din acest ecran sunt disponibile de asemenea funcţiile Services Desktop
(Desktop servicii), Log Off (Deconectare) Shut Down (Oprire) şi System Reset (Resetare sistem).

Figura 14-2 Ecranul System Utilities (Utilitare sistem)

14-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Conexiunile de reţea
Conexiunile de reţea şi imprimantă se configurează prin ecranul System-System (Sistem-Sistem)
din cadrul Utilities (Utilitare). Acest ecran permite personalului calificat de service să definească
destinaţiile către care se expediază fişierele Digital Imaging and Communication in Medicine
(imagistică digitală şi comunicaţii în medicină – DICOM).

Accesarea configurării conexiunii de reţea


Figura 14-3 Ecranul Network Connections (Conexiuni de reţea)

Conexiunile de reţea se pot adăuga, şterge sau edita din acest ecran.

Respectaţi această procedură pentru a accesa ecranul Network Connections (Conexiuni de


reţea).

1. Din ecranul Worklist (Lista de lucru), apăsaţi pe [UTILITIES] (Utilitare).

 Este afişat ecranul System-System (Sistem-Sistem).


2. Apăsaţi pe [NETWORK CONNECTIONS] (Conexiuni de reţea).

 Apare ecranul Network Connections (Conexiuni de reţea).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-3


Preferinţe

Adăugarea sau modificarea gazdelor de reţea


Adăugarea şi editarea gazelor de reţea folosesc procese foarte similare şi ecrane identice cu cele
din Figura 14-4 şi Figura 14-5. Tabelul 14-1 şi Tabelul 14-2 descriu câmpurile detaliat.

1. Apăsaţi pe butonul corespunzător pentru a adăuga sau a edita gazde:

 Dacă editaţi o conexiune existentă, selectaţi gazda de reţea şi apăsaţi pe [EDIT] (Editare).
 Dacă adăugaţi o conexiune nouă, apăsaţi pe [ADD] (Adăugare).
2. Completaţi informaţiile solicitate pentru ambele file (consultaţi Tabelul 14-1 şi Tabelul 14-2) şi
apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a adăuga gazda de reţea sau pentru a salva modificările.

Figura 14-4 Add Network Host (Adăugare gazdă de reţea) – Fila Host (Gazdă)

Tabelul 14-1 Add Network Host (Adăugare gazdă de reţea) – Descrierea filei Host
(Gazdă)

Funcţie Descriere
Host Label (Etichetă gazdă) Denumirea gazdei care apare în listele de gazde de reţea şi în ecranul Image Management
(Administrare imagini).

NOTĂ Etichetele gazdelor nu pot conţine spaţii. Folosiţi caractere de subliniere ( _ ) pentru a separa
cuvintele.
Application Entry Title (Titlul Titlul aplicaţiei DICOM.
Aplicaţiei)
Network Address (Adresă de reţea) Adresa IP a gazdei de reţea.
Port Number (Numărul portului) Numărul portului gazdei de reţea.

14-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Funcţie Descriere
Query Retrieve (Informaţii interogare) Stabileşte tipul de informaţii care vor fi furnizate de gazdă când aceasta este interogată de altă gazdă.

Opţiunile disponibile sunt:

 No provider (niciun furnizor)


 Study (Studiu)
 Patient (Pacient)
Storage Commitment (Angajament Desemnează dacă gazda respectivă va stoca date de imagine.
stocare)
Storage Commitment (Angajament Titlul aplicaţiei DICOM.
stocare) - Application Entry Title
(Titlul aplicaţiei)
Storage Commitment (Angajament Adresa IP a bazei de date de stocare.
stocare) - Network Address (Adresă
de reţea)
Storage Commitment (Angajament Numărul de port al bazei de date de stocare.
stocare) - Port Number (Număr port)
Comments (Comentarii) Permite adăugarea de comentarii legate de gazda de reţea sau configuraţie.

Figura 14-5 Add Network Host (Adăugare gazdă de reţea) – fila Preferences (Preferinţe)

Tabelul 14-2 Add Network Host (Adăugare gazdă de reţea) – Descrierea filei
Preferences (Preferinţe)

Funcţie Descriere
Allow this host to query the (system name) (Permite Permite acestei gazde să caute şi să filtreze sistemul.
acestei gazde să interogheze (numele sistemului))
Allow this host to retrieve from the (system name) Permite acestei gazde să deschidă şi să afişeze examinări din sistem.
(Permite acestei gazde să regăsească din (numele
sistemului))

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-5


Preferinţe

Funcţie Descriere
Allow this host to send images to the (system name) Permite gazdei să trimită imagini în sistem.
(Permite acestei gazde să trimită imagini în (numele
sistemului))
This network host accepts multiple frame image. Permite imaginilor multi-cadru să fie expediate către această gazdă de reţea.
(Această gazdă de reţea acceptă imagini multi-cadru.)
Perform de-identification (anonymous patient images) Anonimizează automat toate imaginile pe care sistemul le trimite la această gazdă.
when sending to this network host. (Efectuează
anonimizarea (imagini de pacient anonim) la Consultaţi Transformarea examinărilor în examinări anonime (De-Identify
expedierea către această gazdă de reţea.) (Anonimizare)) la pagina 12-13 pentru mai multe informaţii despre anonimizare.
Apply “Burn-On-Send” to images when sending to this Înscrie VOI LUT (tabelele de căutare) în antetul DICOM pentru a fi afişat de PACS.
network host. (Aplicaţi „Scrierea la trimitere” imaginilor
atunci când sunt trimise la această gazdă de reţea.) Lăsarea acestei opţiuni deselectate transmite toate VOI LUT disponibile spre antetul
DICOM pentru interogare şi aplicare de către PACS.

NOTĂ PACS trebuie configurat să citească primul VOI LUT pentru afişarea corectă
a imaginilor pe ecranul Acquisition (Achiziţie).
Send MPPS N-Create and N-Set notification to this Acest nod operează ca destinaţie pentru primirea notificărilor MPPS N-Create şi N-
network host. (Expediază notificări MPPS N-Create şi Set. Când este configurat pentru MPPS, sistemul expediază informaţii (de exemplu ce
N-Set către această gazdă de reţea.) examinare este în curs, momentul la care studiul este finalizat, câte imagini au fost
achiziţionate şi care a fost doza de radiaţie la care a fost expus pacientul în şedinţa
respectivă etc.).
Make this host the HIS/RIS source. (Only one host Desemnează gazda ca furnizor de liste de lucru DICOM. Definirea gazdei pentru
can be designated as the HIS/RIS source.) sistemul informatic radiologic (Radiology Information System - RIS) şi spitalicesc
(Transformă această gazdă în sursă HIS/RIS. (O (Hospital Information System - HIS) permite descărcarea listelor de lucru cu pacienţi
singură gazdă poate fi desemnată ca sursă HIS/RIS.)) din aceste reţele în sistemul dvs.

NOTĂ O singură sursă HIS/RIS poate fi desemnată pe sistem. Selectarea acestei


opţiuni va deselecta orice altă gazdă anterior desemnată ca sursă HIS/RIS.

Eliminarea unei gazde de reţea


Respectaţi această procedură pentru a elimina o gazdă de reţea.

1. Din ecranul Network Connections (Conexiuni de reţea), selectaţi gazda de reţea.

2. Apăsaţi pe [REMOVE] (Eliminare).

 Se va afişa un mesaj: „Are you sure you want to remove (host name)?” (Sigur doriţi să
eliminaţi (nume gazdă)?)
3. Apăsaţi pe [YES] (Da).

 [CANCEL] (Anulare) închide mesajul şi vă readuce la ecranul Network Connections, fără


a şterge conexiunea.
 Gazda de reţea este ştearsă.

Efectuarea testului C-Echo


Folosiţi funcţia când doriţi să vedeţi dacă sistemul comunică cu o anumită gazdă de reţea.

1. Selectaţi o gazdă din lista Network Hosts (Gazde de reţea).

2. Apăsaţi [C-ECHO TEST] (Test C-Echo).

 Este afişat un mesaj care notifică dacă testul a fost trecut sau nu.
 Dacă mesajul este: „passed” (test „trecut”), înseamnă că gazda de reţea funcţionează şi
că puteţi regăsi examinări din aceasta sau transfera examinări pe aceasta.

14-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Picarea testului C-Echo


Dacă mesajul este: „Failed” (Test „netrecut”), înseamnă că sistemul nu a putut contacta gazda de
reţea.

Efectuaţi următoarele acţiuni pentru a rezolva problema:

 Repetaţi testul mai târziu. Gazda poate fi indisponibilă temporar.


 Confirmaţi configuraţia gazdei din ecranul Edit (Editare).
 Dacă problema persistă, contactaţi grupul de suport tehnic sau administratorul de sistem.

Imprimantele
Accesarea configurării imprimantei
Figura 14-6 Ecranul Network Connections (Conexiuni de reţea)

Din acest ecran puteţi adăuga, elimina sau edita imprimante.

Respectaţi această procedură pentru a accesa ecranul Network Connections (Conexiuni de reţea).

1. Din ecranul Worklist (Lista de lucru), apăsaţi pe [UTILITIES] (Utilitare).


 Este afişat ecranul System-System (Sistem-Sistem).
2. Apăsaţi pe [NETWORK CONNECTIONS] (Conexiuni de reţea).
 Apare ecranul Network Connections (Conexiuni de reţea).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-7


Preferinţe

Adăugarea sau editarea imprimantelor DICOM


Adăugarea şi editarea de imprimate folosesc procese foarte similare şi ecrane identice cu cele din
Figura 14-7, Figura 14-8 şi Figura 14-9. Tabelul 14-3, Tabelul 14-4 şi Tabelul 14-5 descriu
câmpurile detaliat.

1. Dacă editaţi configuraţia unei imprimante existente, selectaţi imprimanta din lista DICOM
Printers (Imprimante DICOM) şi apăsaţi pe [EDIT] (Editare).

 Dacă adăugaţi o imprimantă nouă, apăsaţi pe [ADD] (Adăugare).


2. Completaţi informaţiile solicitate pentru toate filele (consultaţi Tabelul 14-3, Tabelul 14-4 şi
Tabelul 14-5) şi apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a adăuga imprimanta sau pentru a salva
modificările.

Figura 14-7 Ecranul Add Printer (Adăugare imprimantă) – Fila Printer (Imprimantă)

Tabelul 14-3 Ecranul Add Printer (Adăugare imprimantă) – Descrierea filei Printer
(Imprimantă)

Funcţie Descriere
DICOM Printer Label (Eticheta Denumirea imprimantei care apare în lista de imprimante DICOM şi în ecranul de configurare a
imprimantei DICOM) imprimantelor.

NOTĂ Etichetele imprimantelor DICOM nu pot conţine spaţii. Folosiţi caractere de subliniere ( _ ) pentru a
separa cuvintele.
Application Entry Title (Titlul Titlul aplicaţiei DICOM.
Aplicaţiei)

14-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Funcţie Descriere
Network Address (Adresa de Adresa IP a imprimantei.
reţea)
Port Number (Numărul portului) Numărul de port al imprimantei.
Pixel Depth (Adâncime de Rezoluţia imprimantei.
culoare)
Printer Pixel Size (micron) Alocă dimensiunea de pixel folosită de imprimantă. Valoarea este specificată de producătorul imprimantei.
(Dimensiunea pixelului
imprimantei - microni)
Configuration Information Un câmp în care puteţi adăuga note despre imprimantă sau configuraţie.
(Informaţii configurare)
Density (Densitate) Stabileşte intervalul de densitate minimă şi maximă.
Magnification Type (Tip Opţiunile disponibile sunt:
amplificare)
 Replicate (Replicare)
 Bilinear (Biliniară)
 Cubic (Cubică)
 None (Fără)
Smooth Factor (Factor de Configurează gradul de netezire a imaginii.
netezire)
Trim (Scurtare) Stabileşte dacă se aplică sau nu scurtarea.
Polarity (Polaritate) Opţiunile disponibile sunt:

 Normal
 Reverse (Inversă)
Border Density (Densitate Configurează culoarea chenarului imaginii.
chenar)
Opţiunile disponibile sunt:

 Black (Negru)
 White (Alb)
Empty Image Density Configurează culoarea pentru regiunile pe care nu se imprimă nicio imagine.
(Densitatea imaginii goale)
Opţiunile disponibile sunt:

 Black (Negru)
 White (Alb)
Printer Memory Size (Memoria Desemnează cantitatea de memorie pentru imprimantă. Valoarea este specificată de producătorul
alocată imprimantei) imprimantei.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-9


Preferinţe

Figura 14-8 Ecranul Add Printer (Adăugare imprimantă) – Fila Layouts (Aranjamente)

Tabelul 14-4 Ecranul Add Printer (Adăugare imprimantă)– Descrierea filei Layouts
(Aranjamente)

Funcţie Descriere
Select the desired layouts allowed for Selecţiile specifică numărul de imagini care se pot imprima pe o singură coală de film sau hârtie.
this printer (Selectaţi aranjamentele Unele selecţii controlează orientarea imaginilor pe pagină: de exemplu, 2 imagini per pagină pot fi
permise pentru această imprimantă) alăturate sau una deasupra celeilalte.
Slide formats (Formate diapozitive) Selecţiile specifică formatele de diapozitive disponibile pentru imprimantă, dacă este cazul.

14-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-9 Add Printer (Adăugare imprimantă) – Fila Film Sizes (Dimensiuni film)

Tabelul 14-5 Ecranul Add Printer (Adăugare imprimantă) – Descrierea filei Film Sizes
(Dimensiuni film)

Funcţie Descriere
Dimensiuni film (8x10 ţoli) Selectează dimensiunile filmului disponibil pentru imprimantă.
Dimensiunea în pixeli: W (Width – Configurează lăţimea filmului, în pixeli.
Lăţime)
Valoarea este furnizată de producătorul imprimantei, în funcţie de ce acceptă imprimanta.
Dimensiunea în pixeli: H (Height – Configurează înălţimea filmului, în pixeli.
Înălţime)
Valoarea este furnizată de producătorul imprimantei, în funcţie de ce acceptă imprimanta.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-11


Preferinţe

Figura 14-10 Add Printer (Adăugare imprimantă) – Fila Printer Settings (Setări
imprimantă)

Tabelul 14-6 Ecranul Add Printer (Adăugare imprimantă) – Descrierea filei Printer
Settings (Setări imprimantă)

Funcţie Descriere
# of Copies (Nr. de copii) Defineşte câte copii se vor imprima.
Print Mode (Mod imprimare) Selectează dimensiunea la care se va imprima imaginea.

Opţiunile disponibile sunt:

 True Size (Dimensiunea reală)


 Fit to Film (Potrivire la film)
 Reduce Size (Reducerea dimensiunii)
Magnification (Amplificare) Dacă Reduce Size (Reducerea dimensiunii) este selectat ca Print Mode (Mod de imprimare), aceasta vă
permite să introduceţi procentul prin care va fi redusă imaginea. Intervalul acceptat este între 40% şi 90%.

Dacă True Size (Dimensiunea reală) sau Fit to Film (Potrivire la film) sunt selectate ca Print Mode (Mod de
imprimare), caseta de text rămâne dezactivată.
Format Selectează formatul de imprimare.

Opţiunile disponibile sunt:

 Standard
 35 mm
 40 mm

14-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Funcţie Descriere
Orientation (Orientare) Selectează orientarea verticală sau orizontală a imaginii pe film sau pe hârtie.

Opţiunile disponibile sunt:

 Landscape (Peisaj)
 Portrait (Portret)
Media Type (Tip suport) Selectează tipul de suport pe care se va imprima.

Opţiunile disponibile sunt:

 Paper (Hârtie)
 Clear film (Film transparent)
 Blue film (Film albastru)
Destination (Destinaţie) Selectează destinaţia.

Opţiunile disponibile sunt:

 Processor (Procesor)
 Magazine (Unitate de stocare)
Media Size (Dimensiune suport) Cuprinde dimensiunile disponibile care sunt configurate pentru imprimanta selectată.

Eliminarea unei imprimante DICOM


Respectaţi următoarea procedură pentru a elimina o imprimantă.

1. Din ecranul Network Connections (Conexiuni de reţea), selectaţi imprimanta.

2. Apăsaţi pe [REMOVE] (Eliminare).

 Se va afişa un mesaj: „Are you sure you want to remove (printer name)?” (Sigur doriţi să
eliminaţi (nume imprimantă)?)
3. Apăsaţi pe [YES] (Da).

 [CANCEL] (Anulare) închide mesajul şi vă readuce la ecranul Network Connections, fără


a şterge conexiunea.
 Imprimanta este eliminată.

Exportarea datelor şi raportului RRA


Sistemul stochează datele RRA pentru ultimele 100 de zile. Aceste date pot fi exportate într-un
raport pe un disc sau pe un dispozitiv USB.

IMPORTANT Datele RRA nu se salvează cu copiile de rezervă ale sistemului. Datele RRA
trebuie exportate înainte de efectuarea oricăror actualizări ale software-ului
în sistem.

IMPORTANT Datele RRA nu pot fi exportate pe DVD. Numai CD-urile şi dispozitivele USB
pot fi utilizate pentru exportul RRA.

Datele exportate includ un raport rezumat în format HTML (Figura 14-11) şi o foaie de calcul
Microsoft Excel (Figura 14-12) cu detalii privind achiziţia şi clasificarea pentru toate imaginile
repetate şi respinse din sistem. Foaia de calcul conţine, de asemenea, legături JPEG pentru toate
imaginile repetate şi respinse din sistem.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-13


Preferinţe

Foaia de calcul Excel include următoarele informaţii pentru fiecare imagine repetată/respinsă:

 System ID (ID sistem)  Anatomy (Anatomie)  mA


 Automatic Protocol Code  View (Vizualizare)  SID (mm)
(Cod protocol automat)  Acquisition Type (Tipul  Grid Status (Stare grilă)
 Acquisition Date (Data achiziţiei)  Filtration (mm Cu) (Filtrare
achiziţiei)  Link to JPEG Image (mm Cu))
 Acquisition Time (Timp de (Legătură la imaginea  Manual
achiziţie) JPEG)
 DAP
 Processing Date (Data  Patient ID (ID pacient)
 DEI
procesării)  Accession Number (Număr
 DEI Limits (Limite DEI)
 Processing Time (Timp de acces)
procesare)  Size Selection (Selecţie
 RRA Classification dimensiune)
(Clasificare RRA)  kVp
 Repeat Reason (Motiv  mAs
repetare)
 Operator Name (Nume
operator)
IMPORTANT Datele de export RRA nu conţin numele pacienţilor, dar numerele ID ale
pacienţilor, fişierele cu imagini în format JPEG şi numerele de acces sunt
prezente. Trebuie aplicate standardele HIPAA corespunzătoare privind
confidenţialitatea şi standardele interne sau locale privind confidenţialitatea.

Figura 14-11 Exemplu de raport RRA (html)

14-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-12 Exemplu de date RRA detaliate (ecran parţial)

Puteţi crea şi exporta rapoarte RRA din ecranul RRA Reporting Tool (Instrument de raportare
RRA) prezentat în Figura 14-13.

Figura 14-13 Ecranul RRA Reporting Tool (Instrument raportare RRA)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-15


Preferinţe

Tabelul 14-7 Funcţiile de repetare/respingere a analizei

Funcţie Descriere
Previous export information Furnizează data şi ora ultimului export RRA şi perioada de timp acoperită în ultimul
(Informaţii export anterior) export.

Textul arată după cum urmează:

The last RRA Export was performed on (date) at (time) with a period of analysis from
(date) at (time) to (date) at (time). (Ultimul export RRA a fost efectuat la data de (data),
(ora) cu o perioadă de analiză de la (data), (ora) până la (data), (ora).)
From date (De la data) Defineşte data de începere a exportului curent. Puteţi fie să introduceţi data direct în
caseta de text, fie să faceţi clic pe butonul-calendar pentru a selecta o dată.
From time (De la ora) Defineşte ora de începere a exportului curent.
[Reset to last Export] (Resetare Setează From date (De la data) şi From time (De la ora) la data şi ora de finalizare a
la ultimul export) exportului anterior. Aceasta asigură că nu există nicio discontinuitate în perioada de
raportare între exporturi.
To date (Până la data) Defineşte data de sfârşit a exportului curent. Puteţi fie să introduceţi data direct în caseta
de text, fie să faceţi clic pe butonul-calendar pentru a selecta o dată.
To time (Până la ora) Defineşte ora de sfârşit a exportului curent.
[Reset to now] (Resetare la Setează To date (Până la data) şi To time (Până la ora) la data şi ora curente.
acum)
[EXPORT TO CD] (Exportare Exportă datele RRA pe un CD.
pe CD)
[EXPORT TO USB] (Exportare Exportă datele RRA pe un dispozitiv USB (precum o unitate flash).
pe USB)

Urmaţi acest proces pentru a exporta datele RRA:

1. În ecranul Worklist (Listă de lucru), faceţi clic pe [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi butonul [START] (Pornire) al RRA Reporting Tool (Instrumentului de raportare RRA).

3. Setaţi From (De la) data şi ora

4. Setaţi To (Până la) data şi ora

5. Introduceţi un CD-R gol în tava de discuri sau conectaţi un dispozitiv USB compatibil (minim
64 MB) la un port USB de pe staţia de lucru pentru achiziţii.

IMPORTANT Sistemul nu poate exporta datele RRA pe CD-RW sau pe DVD.

6. Selectaţi [EXPORT TO CD] (Exportare pe CD) sau [EXPORT TO USB] (Exportare pe USB),
după caz.

 Se va afişa un mesaj: „Number of images in report: (Număr de imagini în raport:) __


Press Continue to write on CD or USB. (Apăsaţi pe Continue (Continuare) pentru a scrie
pe CD sau USB.)
Press Cancel to cancel export.” (Apăsaţi pe Cancel (Anulare) pentru a anula exportul.)
7. Selectaţi [CONTINUE] (Continuare).

8. Aşteptaţi să se finalizeze exportul.

9. Scoateţi CD-ul sau dispozitivul USB.

10. Selectaţi [CLOSE] (Închidere).

14-16 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Setarea standby
Figura 14-14 Setarea sistem - standby

Setează intervalul de timp care se scurge înainte ca sistemul să intre în modul de standby.
Selectaţi intervalul dorit de timp, de maximum 3 ore şi 45 de minute, în incrementuri de 15 minute.
Cronometrul de standby automat este pornit în momentul în care sistemul nu execută nicio
activitate şi este resetat la efectuarea următoarelor acţiuni:

 Este atins ecranul


 Este realizată o expunere
 Sistemul este deplasat
 Mecanismul de blocare a colimatorului este eliberat
 Butonul de pornire/oprire este acţionat temporar
 Tubul este parcat sau scos din poziţia de parcare
 Este apăsat comutatorul lămpii colimatorului
NOTĂ Nu confundaţi modul de standby al sistemului cu modul de inactivitate al detectorului
digital.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-17


Preferinţe

Deconectarea de la sistem şi oprirea


Tabelul 14-8 Deconectarea de la sistem şi oprirea

Funcţie Descriere
[LOG OFF] (Deconectare) Acest buton va deconecta utilizatorul curent şi îl va duce înapoi la ecranul Login (Conectare)
al HIPAA.

[SHUT DOWN] (Oprire) Efectuaţi acest proces pentru a efectua o oprire cu ajutorul butonului [SHUT DOWN] (Oprire).

 Apăsaţi pe [SHUT DOWN] (Oprire).


Se va afişa un mesaj: „The system will be shut down.” (Sistemul va fi oprit.)
 Apăsaţi pe [YES] (Da) pentru a continua oprirea.
[CANCEL] (Anulare) întrerupe oprirea sistemului şi vă readuce în ecranul Utilities
(Utilitare).
NOTĂ Trebuie să aşteptaţi 15 secunde după întreruperea alimentării sistemului înainte de
a alimenta din nou sistemul.

NOTĂ Puteţi efectua de asemenea o oprire prin apăsarea comutatorului rotund Shutdown
(Oprire) amplasat deasupra ecranului operatorului. Apăsaţi comutatorul Shutdown
(Oprire) timp de câteva secunde. Inelul din jurul butonului va deveni albastru
continuu în timpul opririi.

14-18 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Detectorul fără cablu


Figura 14-15 System - Wireless Detector (Sistem - Detector fără cablu)

Detector Registration (Înregistrarea detectorului)


Figura 14-16 System - Wireless Detector - Detector Registration (Sistem - Detector fără
cablu - Înregistrarea detectorului)

Detectorul digital principal este identificat printr-un asterisc (*).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-19


Preferinţe

Adăugarea unui detector nou identificat după nume


1. Conectaţi detectorul pe care doriţi să-l înregistraţi la sistem, prin tether.

NOTĂ În cazul în care la sistem se conectează un detector incompatibil, va apărea un mesaj de


eroare. Vă rugăm să apelaţi departamentul de service.

2. Apăsaţi butonul [Add] (Adăugare) de pe ecranul Detector Registration (Înregistrare detector)


(Figura 14-16).

3. Alegeţi Name (Nume) pentru Select Identification Type (Selectare tip identificare) (Figura 14-
17).

Figura 14-17 System - Wireless Detector - Add By Name (Sistem - Detector fără cablu -
Adăugare după nume)

4. Introduceţi numele noului detector digital.

5. Alegeţi să stabiliţi noul detector digital ca Primary (principal) sau Secondary (secundar).

6. Apăsaţi [Save] (Salvare). Noul detector digital este înregistrat acum cu sistemul.

7. Etichetaţi noul detector digital cu numele detectorului.

Adăugarea unui nou detector identificat după culoare şi formă


1. Conectaţi detectorul pe care doriţi să-l înregistraţi la sistem, prin tether.

2. Apăsaţi butonul [Add] (Adăugare) de pe ecranul Detector Registration (Înregistrare detector)


(Figura 14-16).

3. Alegeţi Color and Shape (Culoare şi formă) pentru Select Identification Type (Selectare tip
identificare) (Figura 14-18).

14-20 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-18 System - Wireless Detector - Add By Color and Shape (Sistem - Detector
fără cablu - Adăugare după culoare şi formă)

4. Alegeţi culoarea şi forma din meniurile derulante.

5. Alegeţi să stabiliţi noul detector digital ca Primary (principal) sau Secondary (secundar).

6. Apăsaţi [Save] (Salvare). Noul detector digital este înregistrat acum cu sistemul.

7. Aplicaţi eticheta cu forma şi culoarea corespunzătoare în adâncitura de pe marginea


detectorului digital. Consultaţi Capitolul 13.

NOTĂ După înregistrare, dacă detectorul nu comunică prin wireless cu sistemul, amplasaţi
detectorul în compartiment pentru 15 secunde, apoi efectuaţi reiniţierea detectorului.

Eliminarea unui detector


Pentru a putea fi eliminat din sistem, un detector digital trebuie să fie secundar, nu principal. Dacă
doriţi să eliminaţi un detector digital principal, este necesar să îl setaţi mai întâi ca detector
secundar.

1. Selectaţi detectorul pe care doriţi să îl eliminaţi din sistem.

2. Apăsaţi butonul [Remove] (Eliminare) pe ecranul Detector Registration (Înregistrare detector)


(Figura 14-16).

3. Asiguraţi-vă că detectorul digital este secundar, nu principal.

4. Apăsaţi [Save] (Salvare). Detectorul digital este acum eliminat din sistem.

Asocierea detectoarelor
Pentru ca detectorul şi sistemul gazdă să comunice unul cu celălalt, acestea trebuie să fie
„asociate”. Aceasta înseamnă că sunt în legătură şi creează o conexiune sigură pentru transferul
de date de la detector la sistem şi invers. Procesul de asociere permite detectoarelor digitale
înregistrate să se conecteze wireless la sistemul gazdă.

NOTĂ Detectorul digital poate fi asociat numai cu un sistem la un moment dat, pentru a
împiedica conectarea neintenţionată la un sistem aflat în apropiere.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-21


Preferinţe

Instrucţiuni de asociere
Ca parte din înregistrarea detectorului:
Asocierea are loc automat în timpul procesului de adăugare/editare a înregistrării detectorului.
Consultaţi Detector Registration (Înregistrarea detectorului) la pagina 14-19.

După procesul de înregistrare, detectorul digital este gata de utilizare cu sistemul.

Atunci când un detector înregistrat este partajat cu un alt sistem:


Partajarea este posibilitatea de a muta detectoare înregistrate, compatibile, între sisteme. Atunci
când partajaţi, puteţi utiliza un detector pe mai multe sisteme, fără a fi necesare configurări
suplimentare. Activitatea partajării necesită numai realizarea partajării între detector şi sistem
pentru a asigura faptul că detectorul este gata de conectare wireless la acel sistem.

Asocierea unui detector poate fi realizată în două moduri:


 Tether:
Conectaţi la tether detectorul pe care doriţi să îl asociaţi cu sistemul. Detectorul se va asocia
automat la sistem, putând fi utilizat apoi pentru imagistică.
 Casetă receptoare:
Aşezaţi în caseta receptoare a sistemului detectorul pe care doriţi să îl asociaţi. Detectorul se
va asocia automat la sistem, putând fi utilizat apoi pentru imagistică.
NOTĂ Asocierea detectorului cu un alt sistem va reuşi numai dacă detectorul a fost înregistrat
anterior cu acel sistem.

Timpul de intrare automată în inactivitate al detectorului


Figura 14-19 System - Wireless Detector - Detector Sleep Time (Sistem - Detector fără
cablu - Timpul după care detectorul intră în inactivitate)

Detectorul digital poate fi setat să se oprească automat la un timp stabilit, pentru a economisi
energia bateriei detectorului digital primar sau activ. Dacă timpul după care detectorul digital intră
automat în inactivitate este setat la 15 minute, detectorul digital va intra automat în modul de
inactivitate după 15 minute în care nu este realizată nicio expunere. Fiecare secvenţă de
expunere va reseta cronometrul de inactivitate. Atunci când detectorul digital se află în modul
inactiv, trebuie să apăsaţi butonul de pornire de la detectorul digital timp de o secundă pentru a
ieşi din modul inactiv. Detectorul digital se va reactiva şi va fi pregătit pentru o expunere în
aproximativ 45 secunde.

Toate detectoarele secundare şi inactive vor fi oprite automat după 15 minute pentru a economisi
energia bateriei.

14-22 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Timpul după care detectorul digital intră în inactivitate poate fi setat la o valoare între 15 şi 45 de
minute sau la opţiunea NEVER (Niciodată) (detectorul nu va intra în inactivitate).

Conectare pentru deplasare


Figura 14-20 System - Drive Login (Sistem - Conectare pentru deplasare)

1. Introduceţi un nou cod din patru cifre pentru Drive Login (Conectare pentru deplasare).

2. Apăsaţi [Save] (Salvare).

NOTĂ Apăsaţi [Cancel] (Anulare) pentru a utiliza codul de conectare curent (vechi).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-23


Preferinţe

Dose Reporting (Raportare doză)


Figura 14-21 System - Dose Reporting (Sistem - Raportare doză)

 Raportarea dozei este disponibilă atunci când DAP este instalat pe sistem.
 Intervalul de date pentru raport poate fi de până la 100 de zile.
 Exportaţi raportul pe CD sau pe un dispozitiv USB
 Pentru toate examinările, raportul va include:
 Dimensiunea pacientului
 Anatomy (Anatomie)
 Receptorul
 FOV
 kVp
 mAs
 Timpul de expunere
 Numele protocolului
 DAP
 Numai pentru examinările cu detectorul digital, raportul va include de asemenea:
 Patient Name (Nume pacient)
 Patient ID (ID pacient)
 Vârsta pacientului
 Operator Name (Nume operator)

14-24 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Preferinţe
Această secţiune furnizează instrucţiuni pentru setarea preferinţelor dvs. privind sistemul, lista de
lucru, gestionarea imaginilor, vizualizatorul, DEI, protocoalele, procesarea imaginilor şi pagina
Health (Sănătate).

Preferinţele privind lista de lucru


Accesarea preferinţelor privind lista de lucru
Preferinţele pentru Worklist (Lista de lucru) se pot accesa din ecranul Utilities (Utilitare).

1. Din ecranul Worklist (Lista de lucru), apăsaţi pe [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Worklist (Listă de lucru).

Figura 14-22 Ecranul Preferences – Worklist (Preferinţe – Listă de lucru)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-25


Preferinţe

Coloanele listei de lucru


Figura 14-23 Preferences - Worklist - Worklist Columns - Add (Preferinţe - Listă de lucru
- Coloane listă de lucru - Adăugare)

Figura 14-24 Preferences - Worklist - Worklist Columns - Add (Preferinţe - Listă de lucru
- Coloane listă de lucru - Eliminare)

Număr Descriere
1 Utilizaţi săgeţile pentru a deplasa câmpul selectat în sus sau în jos.

NOTĂ Pentru ca modificările coloanei listei de lucru să intre în vigoare este necesară o resetare
a sistemului.

14-26 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Interogarea implicită
Worklist Default Query (Interogarea implicită pentru lista de lucru) controlează cantitatea de
informaţii HIS/RIS care apare în lista de lucru şi vă permite să activaţi şi configuraţi funcţia de
reîmprospătare automată.

Setarea preferinţelor de interogare implicită


1. Completaţi sau editaţi ecranul Worklist Default Query (Interogarea implicită pentru lista de
lucru) (Figura 14-25). Tabelul 14-9 descrie câmpurile detaliat.

2. Apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a modifica Default Query (Interogare prestabilită).

Figura 14-25 Ecranul Worklist Default Query (Interogarea implicită a listei de lucru)

Tabelul 14-9 Descrierea interogării implicite a listei de lucru

Funcţie Descriere
Show list for (Afişează Stabileşte elementele listei de lucru în funcţie de sistem sau modalitate.
lista pentru)
 This system (Acest sistem) – numai examinările pentru această unitate
 CR Modality (Modalitate CR) – examinări radiografice computerizate
 DX Modality (Modalitate DX) – examinări digitale cu raze X
 All systems (Toate sistemele) – examinări pentru toate modalităţile
Include (Includere) Vă permite să includeţi sau să excludeţi examinările finalizate sau întrerupte din Worklist (Lista de lucru).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-27


Preferinţe

Funcţie Descriere
Date Range (Interval Selectează intervalul de date pentru procedurile programate care vor apărea în lista de lucru.
date)
Opţiunile disponibile sunt:

 All (Toate)
 Current Day (Ziua curentă)
Plus previous (Plus Indică procedurile care sunt programate în intervalul de timp specificat înainte de datele selectate.
precedentele)
NOTĂ Dacă valoarea „Days” (Zile) este lăsată necompletată, interogarea listei de lucru se va baza pe ora
__ Days __ Hours (__ zile curentă plus numărul de ore introdus.
__ ore)
Plus future (Plus Indică procedurile care sunt programate în intervalul de timp specificat după datele selectate.
viitoarele)
NOTĂ Dacă valoarea „Days” (Zile) este lăsată necompletată, interogarea listei de lucru se va baza pe ora
__ Days __ Hours (__ zile curentă minus numărul de ore introdus.
__ ore)
Reîmprospătarea Activează sau dezactivează reîmprospătarea. Consultaţi Reîmprospătarea automată la pagina 14-28 pentru mai
automată multe informaţii.

[ON] [OFF] (Activată/


Dezactivată)
Refresh every __ Minutes Dacă Auto Refresh (Reîmprospătare automată) este [ON] (Activată), setează cât de des (în minute) se
(Reîmprospătare la reîmprospătează lista de lucru. Intervalul poate varia între 1 şi 9999 minute.
fiecare __ minute)

Reîmprospătarea automată
Funcţia de reîmprospătare automată a listei de lucru actualizează automat lista de lucru şi pacienţi
la intervale predefinite de timp.

NOTĂ Nu veţi putea efectua selecţii sau accesa funcţiile Worklist (Listei de lucru) pe durata
reîmprospătării Worklist (Listei de lucru).

NOTĂ Pentru instituţii sanitare mai mari, se recomandă ca intervalul de reîmprospătare automată
să fie configurat la valori mici, de exemplu la fiecare 1-2 minute. Sistemul se
împrospătează mai des, dar fiecare reîmprospătare va dura mai puţin.

Numele prestabilite
Ecranul Preset Names (Nume prestabilite) (Figura 14-27) permite adăugarea, eliminarea sau
editarea numelor care apar în ecranul Add Patient/Patient Information (Adăugare pacient/
Informaţii despre pacient), în listele derulante Operators (Operatori), Performing Physicians
(Medici examinatori) şi Referring Physicians (Medici referenţi) (Figura 14-26). Trebuie create
numele operatorilor dacă RRA este activat.

Figura 14-26 Listele derulante din ecranul Add Patient (Adăugare pacient)

Respectaţi procedurile următoare pentru a adăuga, edita sau elimina numele prestabilite.

 Atunci când aţi terminat, apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a reţine modificările.

14-28 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-27 Ecranul Preset Names (Nume prestabilite)

Adăugarea numelor prestabilite


1. Apăsaţi pe [ADD] (Adăugare) pentru grupul corespunzător.

2. Tastaţi numele care trebuie adăugat.

3. Apăsaţi [ADD] (Adăugare).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-29


Preferinţe

Editarea numelor prestabilite


1. Selectaţi numele care trebuie modificat.

2. Apăsaţi pe [EDIT] (Editare) pentru grup.

3. Editaţi numele după caz.

4. Apăsaţi [SAVE] (Salvare).

Eliminarea numelor prestabilite


1. Selectaţi numele care trebuie eliminat.

2. Apăsaţi pe [REMOVE] (Eliminare) pentru grup.

 Apăsaţi pe [OK] pentru a elimina numele.


 Apăsaţi [NO] (Nu) pentru a păstra numele.

Gestionarea imaginilor
Preferinţele pentru Image Management (Gestionarea imaginilor) permit activarea şi configurarea
funcţiilor Copy Exam (Copiere examinare), Auto Tag (Etichetare automată), Auto Print (Imprimare
automată), Auto Push (Expediere automată) şi Auto Delete (Ştergere automată).

14-30 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-28 Preferences – Image Management (Preferinţe – Gestionarea imaginilor)

Reîncercarea imprimărilor eşuate la iniţializare


În cazul în care sistemul va fi oprit sau trecut în standby înainte de finalizarea imprimării tuturor
imaginilor desemnate, sistemul va începe să trimită automat imaginile desemnate la imprimantă la
iniţializare.

Copierea examinărilor
Activarea funcţiei Copy Exam (Copiere examinare) permite examinărilor să fie copiate între bazele
de date locale şi gazdele de reţea. Permite şi copierea examinărilor pe CD.

Nu este nevoie de configurarea acestei funcţii, ea fiind doar activată (ON) sau dezactivată (OFF).

Respectaţi această procedură pentru a activa / dezactiva copierea examinării:

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Image Management (Gestionarea imaginilor).

3. Apăsaţi pe Copy Exam (Copiere examinare) [ON] (Activată) pentru a activa funcţia.

4. Copy Exam (Copiere examinare) [OFF] (Dezactivată) dezactivează funcţia.

5. Apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-31


Preferinţe

Etichetarea automată (Verificarea calităţii)


Activarea etichetării automate (sau verificării calităţii) oferă un indicator în ecranul Image Viewer
(Vizualizator imagini) pentru marcarea imaginilor cu calitate acceptabilă. Funcţiile Auto Print
(Imprimare automată) şi Auto Delete (Ştergere automată) se pot configura să acţioneze pe
imaginile care au marcajul de calitate verificată.

Nu este nevoie de configurarea acestei funcţii, ea fiind doar activată (ON) sau dezactivată (OFF).

NOTĂ Această funcţie trebuie activată prima pentru a se activa caracteristica RRA. Dezactivarea
acestei funcţii dezactivează automat caracteristica RRA.

Respectaţi această procedură pentru a activa / dezactiva etichetarea automată:

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Image Management (Gestionarea imaginilor).

3. Apăsaţi pe Auto Tag (Etichetare automată) [ON] (Activată) pentru a activa funcţia.

 Auto Tag (Etichetare automată) [OFF] (Dezactivată) dezactivează funcţia. Dezactivarea


Auto Tag (Etichetării automate) va dezactiva de asemenea automat RRA.
4. Apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere).

Imprimarea automată
Default Print/Auto Print (Imprimare implicită / Imprimare automată) (Figura 14-29) permite
configurarea parametrilor imprimantei. Este utilă pentru a nu fi nevoie să selectaţi toţi parametrii la
imprimarea fiecărei imagini. Setările introduse pe acest ecran vor fi setarea prestabilită pentru
preferinţele imprimantei în sistem, chiar şi atunci când Auto Print (Imprimare automată) este oprită
(nu este activată).

Puteţi selecta o locaţie primară şi una alternativă, precum şi numărul de copii pe care doriţi să le
imprimaţi de fiecare dată.

Urmaţi acest proces pentru a configura Auto Print (Imprimare automată).

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Image Management (Gestionarea imaginilor).

3. Faceţi clic pe Auto Print (Imprimare automată) [EDIT] (Editare).

 Este afişat ecranul Default Print/Auto Print (Imprimare implicită/Imprimare automată).


4. Completaţi informaţiile conform instrucţiunilor din Figura 14-29.

5. Atunci când aţi terminat, apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a vă reţine modificările.

6. Apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere).

14-32 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-29 Imprimarea automată

Tabelul 14-10 Funcţiile de imprimare automată

Funcţie Descriere
Printer (Imprimantă) Conţine imprimantele şi camerele laser conectate la sistem.
Film Orientation (Orientarea Stabileşte dacă imaginea va fi imprimată pe film orizontal sau vertical.
filmului)
Opţiunile disponibile sunt:

 Portrait (Portret) – orientarea verticală a filmului


 Landscape (Peisaj) – orientarea orizontală a filmului
Print Mode (Mod imprimare) Oferă opţiuni legate de dimensiunea datelor de imagini imprimate.

Opţiunile disponibile sunt:

 True Size (Dimensiunea reală)


 Fit to Film (Potrivire la film)
 Reduce Size (Reducerea dimensiunii)
Magnification (%) (Amplificare Dacă Reduced Size (Dimensiune redusă) este selectat ca Print Mode (Mod de imprimare), aceasta vă permite
(%)) să introduceţi procentul prin care va fi redusă imaginea.

Intervalul acceptat este între 40% şi 90%.

Dacă True Size (Dimensiunea reală) sau Fit to Film (Potrivire la film) sunt selectate ca Print Mode (Mod de
imprimare), caseta de text rămâne dezactivată.
Mod Alternate Print (Imprimare Opţiunile disponibile sunt:
alternativă)
 Reduce Size (Reducerea dimensiunii)
 Left/ Right Justified (Centrat Stânga/Dreapta)
 Fit to Film (Potrivire la film)
Alternative Magnification (%) Vă permite să introduceţi un factor de reducere a imaginii pentru imprimanta secundară.
(Amplificare alternativă (%))
Format Vă permite să alegeţi formatele disponibile pentru imprimanta selectată.

Opţiunile disponibile sunt:

 Standard
 Slide (Glisier)
 Superslide (Super glisier)
Media Size (Dimensiune Vă permite să alegeţi dimensiunea mediului disponibil pentru imprimanta selectată.
suport)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-33


Preferinţe

Funcţie Descriere
Media Type (Tip suport) Vă permite să alegeţi tipurile de medii disponibile pentru imprimanta selectată.

Opţiunile disponibile sunt:

 Paper (Hârtie)
 Clear film (Film transparent)
 Blue film (Film albastru)
Destination (Destinaţie) Vă permite să alegeţi destinaţiile disponibile pentru imprimanta selectată.

Opţiunile disponibile sunt:

 Magazine (Unitate de stocare)


 Processor (Procesor)
Magnification Type (Tip Vă permite să alegeţi tipurile de amplificare disponibile pentru imprimanta selectată.
amplificare)
Opţiunile disponibile sunt:

 Replicate (Replicare)
 Bilinear (Biliniară)
 Cubic (Cubică)
 None (Fără)
Imprimarea automată Dacă aţi activat etichetarea automată, activarea imprimării automate duce la imprimarea automată a tuturor
imaginilor care au marcajul automat de calitate la închiderea ecranului Image Viewer (Vizualizator imagini).
[ON] [OFF] (Activată/
Dezactivată) [OFF] (Dezactivată) dezactivează funcţia Auto Print (Imprimare automată).
Upon closing the exam... (La Permite reimprimarea automată sau neimprimarea imaginilor care au fost imprimate manual din ecranul
încheierea examinării...) Image Viewer (Vizualizator imagini).
[SAVE] (Salvare) Salvează selecţiile şi valorile curente ca valori implicite de configurare a imprimantei.
[CANCEL] (Anulare) Închide ecranul Auto Print (Imprimare automată) fără a salva modificările.

Auto Send (Trimitere automată) (Auto Push (Expediere automată))


Funcţia Auto Send (Trimitere automată) transferă automat imaginile către un alt dispozitiv din
reţea la finalizarea examinării. Auto Send (Trimitere automată) se activează şi se configurează din
ecranul Utilities – Preferences (Utilitare – Preferinţe).

Urmaţi acest proces pentru a configura Auto Send (Trimitere automată).

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Image Management (Gestionarea imaginilor).

3. Apăsaţi pe Auto Send (Expediere automată) [EDIT] ([Editare]).

 Va apărea ecranul Auto Send (Trimitere automată).


4. Completaţi informaţiile conform instrucţiunilor din Tabelul 14-11.

5. Atunci când aţi terminat, apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a vă reţine modificările.

14-34 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-30 Auto Send (Trimitere automată)

Tabelul 14-11 Funcţiile de trimitere automată

Funcţie Descriere
Auto Send (Trimitere automată) Activează sau dezactivează trimiterea automată.

[ON] [OFF] (Activată/Dezactivată) Selectarea opţiunii On (Activată) permite configurarea valorilor implicite pentru trimiterea automată.
Coloana Network Host (Gazdă de Listează locaţiile disponibile din reţea către care se pot transfera imaginile.
reţea)
Consultaţi Conexiunile de reţea la pagina 14-3 pentru informaţii referitoare la configurarea gazdelor de
reţea disponibile.
Coloana Auto Send (Trimitere Permite să selectaţi care imagini sunt trimise către fiecare gazdă de reţea. Puteţi selecta fişierele brute
automată) (Raw), sau procesate (Processed), sau ambele, sau niciunul. Dacă lăsaţi neselectate ambele variante, nu
se vor trimite imagini către gazda de reţea.
[SAVE] (Salvare) Salvează selecţiile ca valori implicite şi închide ecranul Auto Send (Trimitere automată).
[CANCEL] (Anulare) Închide ecranul fără a salva modificările.

Ştergerea automată
Funcţia Auto Delete (Ştergere automată) elimină automat imaginile când baza de date nu are
destul spaţiu disponibil. Funcţia Auto Delete (Ştergere automată) se activează din ecranul Utilities
– Preferences (Utilitare – Preferinţe).

Respectaţi această procedură pentru a configura ştergerea automată.

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Image Management (Gestionarea imaginilor).

3. Apăsaţi pe Auto Delete (Ştergere automată) [EDIT] (Editare).

 Apare ecranul Auto Delete (Ştergere automată) (Figura 14-31).


4. Completaţi informaţiile conform instrucţiunilor din Tabelul 14-12.

5. Atunci când aţi terminat, apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a vă reţine modificările.

6. Apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-35


Preferinţe

Figura 14-31 Ştergerea automată

Tabelul 14-12 Funcţiile de ştergere automată

Funcţie Descriere
Ştergerea automată Activează sau dezactivează ştergerea automată.

[ON] [OFF] (Activată/Dezactivată)


Auto Delete images when database is Specifică momentul în care se şterg automat imaginile, în funcţie de mărimea bazei de date.
__% full. (Şterge automat imaginile
când baza de date este __% plină.)
Delete images until database is __% Specifică cât de multe imagini se vor şterge automat, în funcţie de mărimea bazei de date.
full. (Şterge imaginile până când baza
de date este __% plină.)
Images must be at least __ Days old Specifică vechimea (în zile) a imaginii pentru a fi ştearsă. Imaginile care sunt mai recente de atât nu
before deletion. (Imaginile trebuie să vor fi şterse.
fie vechi de minim __ zile înainte de
ştergere.)
Images must meet __ of the checked Vă permite să restricţionaţi ştergerea de imagini brute şi procesate pe baza selectării casetei de
options before deletion. (Imaginile validare (a se vedea mai jos).
trebuie să respecte __ din criteriile
bifate înainte de ştergere.) Opţiunile disponibile sunt:

 All (Toate)
 Any (Oricare)
 None (Fără)
Processed image printed (Imagini Selectarea parametrului de imagini imprimate permite ştergerea automată a imaginilor care au fost
procesate imprimate) imprimate.
Processed image sent (Imagini Permite ştergerea automată a imaginilor procesate fără erori care au fost expediate pe alt terminal de
procesate trimise) vizualizare.

14-36 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Funcţie Descriere
Processed image committed (Imagini Permite ştergerea automată a imaginilor procesate care au fost expediate către un dispozitiv cu
procesate stocate) capacitate de angajament de stocare pe termen lung.

Angajamentul de stocare pentru o gazdă de reţea se configurează din ecranul System – System
(Sistem – Sistem), Network Connections (Conexiuni de reţea).
Allow Non-Quality Checked (tagged) Permite ştergerea automată a tuturor imaginilor care nu au marcajul Auto Tag (Quality Check)
images to be deleted regardless of (Etichetare automată (Verificarea calităţii)).
being sent, committed or printed.
(Permite ştergerea imaginilor fără NOTĂ Dacă oricare dintre imaginile din serie au marcajul Auto Tag (Quality Check) (Etichetare
verificare calitativă (etichetate), automată (Verificarea calităţii)), seria nu se va şterge automat.
indiferent dacă sunt trimise, stocate
sau imprimate.)
[SAVE] (Salvare) Salvează modificările şi închide ecranul.
[CANCEL] (Anulare) Închide ecranul fără a salva modificările.

Image Viewer (Vizualizator imagini)


Figura 14-32 Ecranul Preferences – Viewer (Preferinţe – Vizualizator)

Configurarea adnotărilor prestabilite


Preferinţele pentru Viewer (Vizualizator) permit adăugarea, editarea sau eliminarea adnotărilor
prestabilite.

Respectaţi această procedură pentru a configura adnotările predefinite.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-37


Preferinţe

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Viewer (Vizualizator).

3. Apăsaţi pe Pre-set Annotation (Adnotare prestabilită) [EDIT] (Editare).

 Se afişează ecranul pentru editarea adnotărilor prestabilite (Figura 14-33).


Figura 14-33 Editarea adnotărilor prestabilite

4. Pentru a modifica ordinea din listă, selectaţi adnotarea.

5. Apăsaţi butonul [˄] sau [˅] pentru a deplasa elementul în sus sau în jos în listă.

6. Continuaţi cu Adăugarea de adnotări prestabilite la pagina 14-38, Editarea adnotărilor


prestabilite la pagina 14-39 sau Eliminarea adnotărilor prestabilite la pagina 14-39.

7. Atunci când aţi terminat, apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a vă reţine modificările.

8. Apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere).

Adăugarea de adnotări prestabilite


1. Din ecranul Pre-set Annotations (Adnotări prestabilite), apăsaţi pe [ADD] (Adăugare).

2. Introduceţi textul adnotării.

14-38 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

3. Apăsaţi [ADD] (Adăugare).

Editarea adnotărilor prestabilite


1. Din ecranul Pre-set Annotations (Adnotări prestabilite), selectaţi adnotarea.

2. Apăsaţi pe [EDIT] (Editare).

3. Editaţi textul adnotării.

4. Apăsaţi [SAVE] (Salvare).

Eliminarea adnotărilor prestabilite


1. Din ecranul Pre-set Annotations (Adnotări prestabilite), selectaţi adnotarea.

2. Apăsaţi pe [REMOVE] (Eliminare).

 Se va afişa un mesaj: „Are you sure you would like to delete the annotation – (annotation
name)?” (Sigur doriţi să ştergeţi adnotarea – (nume adnotare)?)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-39


Preferinţe

3. Apăsaţi [OK].

Reglarea dimensiunii fontului de afişare


1. Selectaţi Display Font Size (Dimensiune font afişare) ca dimensiunea fontului pentru
adnotările particularizate care se afişează pe ecranul de vizualizare.

Dimensiunile disponibile sunt:

-3 Cea mai mică


-2
-1
N Normal
+1
+2
+3 Cea mai mare
2. Atunci când aţi terminat, selectaţi [SAVE] (Salvare) pentru a vă reţine modificările.

3. Selectaţi [CLOSE] (Închidere).

14-40 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Reglarea dimensiunii fontului pentru imprimare/expediere


1. Selectaţi Print/Push Font Size (Dimensiunea fontului pentru imprimare/expediere).
Dimensiunea fontului este dimensiunea fontului adnotărilor particularizate de pe imprimantă şi
PACS.

Dimensiunile disponibile sunt:

+7 Cea mai mare


+6
+5
+4 Normal
+3
+2
+1 Cea mai mică
2. Atunci când aţi terminat, selectaţi [SAVE] (Salvare) pentru a vă reţine modificările.

3. Selectaţi [CLOSE] (Închidere).

Viteza de reglare pentru Brightness (Luminozitate) şi Contrast


Figura 14-34 Viteza de reglare pentru Brightness (Luminozitate) şi Contrast

Ajustează viteza luminozităţii şi contrastului.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-41


Preferinţe

DEI (Indicatorul de expunere a detectorului)


Figura 14-35 Ecranul Preferences – DI (Preferinţe – DI)

Ecranul DI vă permite să specificaţi limitele DI, să modificaţi indicele de expunere ţintă şi să


exportaţi fişierul-jurnal DI.

DI Control Limits (Limite de control DI)


DI (indicele de abatere) estimează abaterea indicelui de expunere măsurat faţă de indicele de
expunere ţintă.

14-42 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-36 Preferences - DEI - DI Control Limits (Preferinţe - DEI - Limite de control DI)

Ecranul DI Control Limits (Limite de control DI) vă permite să vă particularizaţi limitele de control al
DI, precum şi DI Control Range Suggestions (Sugestiile pentru intervalul de control DI).

Preferinţele pentru DEI


Respectaţi această procedură pentru modificarea setărilor DEI.

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > DI.

3. Apăsaţi DI Preferences (Preferinţe DI) [EDIT] (Editare).

 Apare ecranul Deviation Index (Indicele de abatere) (Figura 14-37).


4. Continuaţi cu Modificarea afişării DI la pagina 14-44 sau Modificarea Target EI (Exposure
Index) (Indice de expunere ţintă) la pagina 14-45.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-43


Preferinţe

Figura 14-37 Ecranul Detector Exposure Index (Indice de expunere a detectorului)

Modificarea afişării DI
1. În ecranul Detector Exposure Index (Indicator de expunere a detectorului), apăsaţi pe lista
derulantă DI Display (Afişare DI) pentru a o deschide.

2. Selectaţi opţiunea de afişare.

 Opţiunile disponibile sunt:

No Display (Fără În acest exemplu, nu există nicio informaţie DI


afişare) afişată pe ecranul Image Viewer (Vizualizator
imagini).

Numerical (Numeric) În acest exemplu, se afişează numai


informaţiile DI numerice pe ecranul Image
Viewer (Vizualizator imagini).

Graphical (Grafică) În acest exemplu, se afişează informaţii DEI


atât în formă numerică, cât şi în formă grafică
pe ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini).
Aceasta este opţiunea de afişare recomandată.
3. Apăsaţi [SAVE] (Salvare) pentru a aplica modificările şi pentru a închide ecranul.

 [CLOSE] (Închidere) închide ecranul fără a salva modificările.

14-44 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Modificarea Target EI (Exposure Index) (Indice de expunere ţintă)


1. În ecranul Detector Exposure Index (Indicator de expunere a detectorului), apăsaţi pe o
categorie anatomică pentru a o extinde.

2. Apăsaţi din nou categoria pentru a o închide.

3. Modificaţi Target EI (EI ţintă) corespunzător pentru vizualizare.

4. Repetaţi paşii pentru toate categoriile anatomice necesare.

5. Apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) atunci când aţi terminat pentru a aplica modificările şi pentru a
închide ecranul.

 [CLOSE] (Închidere) închide ecranul fără a salva modificările.

Activarea sau dezactivarea modului tehnic


Technical Mode (Mod tehnic) este o setare specială, care configurează sistemul pentru testarea
calităţii imaginii şi calibrarea receptorului. Când este activat modul tehnic, DEI se calculează
folosind regiunea centrală a imaginii (512 pixeli x 512 pixeli), indiferent de regiunea anatomică
reprezentată.

IMPORTANT Nu efectuaţi achiziţii de imagini cu modul tehnic activat. Folosirea modului


tehnic este rezervată numai pentru testarea şi calibrarea imaginii.

Caseta de validare (Figura 14-38) indică dacă modul tehnic este activ. Bifaţi sau debifaţi caseta
după caz şi apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) pentru a aplica modificarea şi a închide ecranul.

Figura 14-38 Caseta de bifare Technical Mode (Mod tehnic)

Exportarea jurnalului DEI


Jurnalul DEI înregistrează nivelurile de expunere ale imaginilor. DEI Export (Exportare DEI)
asigură informaţii despre intervalul DEI după anatomie şi vizualizare în format Excel pentru
referinţă uşoară şi citire offline. Orice modificare care rezultă trebuie introdusă apoi manual în
sistem. Fizicienii medicali sau utilizatorii foarte buni din instituţia dvs. pot analiza şi ajusta
intervalele pe baza tehnicilor implicite. În plus, modificările intervalului pot fi necesare atunci când
se modifică valorile implicite ale vitezei sistemului sau atunci când se adaugă filtrarea fasciculului.
Intervalele pot fi editate de asemenea în funcţie de preferinţele de la faţa locului ale fizicianului sau
medicului.

Urmaţi acest proces pentru a exporta jurnalul DEI pe un CD sau pe un dispozitiv USB.

1. Introduceţi un disc CD-R gol sau un dispozitiv de memorie USB compatibil.

2. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

3. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > DEI.

4. Apăsaţi butonul [EXPORT] (Export) pentru DEI Export Log (Jurnal de export DEI).

5. Scoateţi discul sau dispozitivul după finalizarea exportului.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-45


Preferinţe

Protocoale
Preferinţele pentru protocoale vă permit să creaţi copii de rezervă ale bazei de date a
protocoalelor, să preluaţi copiile de rezervă salvate, să exportaţi baza de date a protocoalelor
(parametrii) în fişiere electronice în vederea revizuirii şi tipăririi şi să creaţi protocoale noi.

Figura 14-39 Ecranul Preferences – Protocols (Preferinţe – Protocoale)

Copierea de rezervă a bazei de date cu protocoale pe CD sau pe dispozitive USB


Funcţia Backup (Copiere de rezervă) vă permite să salvaţi întreaga bază de date cu protocoale
(parametri) pe un CD sau pe un dispozitiv USB. Este important pentru că, la modificarea
protocoalelor, copiile de rezervă garantează că baza de date curentă va rămâne intactă. Copiile
de rezervă sunt importante şi în caz de cădere a sistemului, când toate informaţiile cuprinse in
protocoale se pierd. La nevoie se poate recupera şi folosi vechea bază de date.

Urmaţi acest proces pentru a copia de rezervă baza de date pe un CD sau pe un dispozitiv USB.

NOTĂ Folosiţi întotdeauna un disc CD-R nou, gol pentru copierea de rezervă.

NU utilizaţi discuri reinscriptibile (CD-RW). Sistemul nu poate scrie pe acest tip de discuri.

Anumite tipuri de dispozitive de memorie USB/unităţi flash pot face ca sistemul să nu mai
răspundă. Scoateţi suportul media USB şi reiniţializaţi sistemul. Dacă această situaţie
apare, trebuie să utilizaţi o altă marcă/un alt model de suport media USB.

1. Ataşaţi o unitate CD/DVD sau o memorie USB într-un port USB.

14-46 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

2. Dacă utilizaţi unitatea CD, introduceţi un disc CD-R gol în unitatea externă.

3. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

 Este afişat ecranul Utilities (Utilităţi).


4. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Protocols (Protocoale).

5. Apăsaţi pe [BACK UP] (Copiere de rezervă).

 Se va afişa un mesaj: „Press OK to continue with Protocol Database back up.” (Apăsaţi
OK pentru a continua cu copierea de rezervă a bazei de date cu protocoale.)
6. Apăsaţi [OK].

 Se va afişa un mesaj: „Protocol Database back up in progress. Please Wait. This might
take 2-3 minutes.” (Este în curs copierea de rezervă a bazei de date cu protocoale. Vă
rugăm să aşteptaţi. Aceasta poate dura 2-3 minute.)
 [CANCEL] (Anulare) întrerupe copierea de rezervă a bazei de date.
 La finalizarea copiei de rezervă, este afişat mesajul: „The Protocol Database back up
operation is successful.” (Operaţiunea de copiere de rezervă a bazei de date cu
protocoale s-a finalizat cu succes.)
7. Apăsaţi pe [OK] pentru a închide mesajul.

8. Scoateţi discul din unitate.

9. Etichetaţi discul şi depozitaţi-l într-un loc sigur.

Recuperarea bazei de date cu protocoale de pe CD/DVD sau de pe un dispozitiv


USB
Funcţia Retrieve (Recuperare) vă permite să recuperaţi o bază de date cu protocoale care a fost
salvată pe un CD/DVD sau pe un dispozitiv USB.

NOTĂ La recuperare, procedurile salvate pe disc vor suprascrie toate procedurile de pe sistem.

Urmaţi acest proces pentru a recupera o bază de date cu protocoale de pe CD/DVD sau de pe
dispozitiv USB.

1. Ataşaţi o unitate CD/DVD sau o memorie USB într-un port USB.

2. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

 Este afişat ecranul Utilities (Utilităţi).


3. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Protocols (Protocoale).

4. Dacă utilizaţi unitatea CD/DVD, introduceţi discul cu baza de date cu protocoale salvate în
unitate.

5. Apăsaţi pe [RETRIEVE] (Recuperare).

 Se va afişa un mesaj: „Press OK to continue with Protocol Database retrieve.” (Apăsaţi


OK pentru a continua cu recuperarea bazei de date cu protocoale.)
6. Apăsaţi [OK].

 Sistemul încarcă baza de date cu protocoale salvată anterior.


7. Scoateţi discul din unitate. Depozitaţi discul într-un loc sigur.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-47


Preferinţe

Export pentru tipărire


Funcţia Export for Print (Export pentru tipărire) vă permite să exportaţi baza de date a
protocoalelor (inclusiv parametrii tehnici) pe un CD sau dispozitiv USB. Fişierele electronice
exportate conţin atât fişiere .xls, cât şi .csv, pe care le puteţi revizui pe computerul personal. În
fişierul .xls sunt exportate următoarele două moduri:

 Full Mode (Mod complet), care conţine toate datele protocoalelor cu coduri APA (dacă este cazul).
 Print Friendly Mode (Mod accesibil pentru tipărire), care conţine numai datele implicite ale
protocoalelor şi este pre-formatat pentru a se încadra pe hârtie de dimensiune A4 sau pe
hârtie de dimensiunea unei scrisori la momentul tipăririi.
Fişierul .csv va conţine numai setul de date în Full Mode (Mod complet).

NOTĂ Folosiţi întotdeauna un disc CD-R nou, gol, pentru fiecare export.

NOTĂ NU utilizaţi un disc reinscriptibil (CD-RW). Sistemul nu poate inscripţiona acest tip de disc.

Urmaţi acest proces pentru a exporta baza de date a protocoalelor pe un CD sau pe un dispozitiv
USB în vederea tipăririi.

1. Ataşaţi o unitate CD/DVD sau o memorie USB compatibilă într-un port USB.
2. Dacă utilizaţi o unitate CD/DVD, introduceţi un disc CD-R gol în unitatea externă.
 Folosiţi întotdeauna un disc CD-R nou, gol, pentru fiecare export.
 NU utilizaţi un disc reinscriptibil (CD-RW). Sistemul nu poate inscripţiona acest tip de disc.
3. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).
 Este afişat ecranul Utilities (Utilităţi).
4. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Protocols (Protocoale).
5. Apăsaţi [Export for Print] (Export pentru tipărire).
6. Pe ecran apare o selecţie pentru a alege între:
 Export to USB (Export pe USB).
 Export to CD/DVD (Export pe CD/DVD).

7. La finalizarea exportului, apare un mesaj: „The protocol database export operation is


successful.” (Operaţiunea de exportare a bazei de date cu protocoale s-a finalizat cu succes.)
8. Scoateţi discul sau USB-ul din unitate.

14-48 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Editarea bazei de date cu protocoale


Editorul de protocoale permite crearea unor protocoale particularizate de achiziţie. Utilizaţi acest
ecran pentru a crea, edita sau elimina categorii, examinări şi vizualizări.

NOTĂ Denumirile de categorii, examinări şi vizualizări nu pot conţine spaţii. Folosiţi caractere de
subliniere ( _ ) pentru a separa cuvintele (de exemplu, „Gât_AP”).

NOTĂ Se recomandă copierea de siguranţă a bazei de date pe CD înainte şi după


particularizare. Consultaţi Copierea de rezervă a bazei de date cu protocoale pe CD sau
pe dispozitive USB la pagina 14-46 pentru mai multe informaţii.

Accesarea editorului bazei de date cu protocoale


Respectaţi această procedură pentru a accesa editorul bazei de date cu protocoale.

1. Din Worklist (Listă de lucru) apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Protocols (Protocoale).

3. Apăsaţi pe [EDIT] (Editare).

 Apare Exam Menu (Meniul de examinare) (Figura 14-9).


4. Continuaţi cu Adăugarea sau editarea categoriilor la pagina 14-50, Adăugarea sau editarea
examinărilor la pagina 14-50 sau Adăugarea sau editarea vizualizărilor la pagina 14-52.

Figura 14-40 Meniul Exam (Examinare)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-49


Preferinţe

Adăugarea sau editarea categoriilor


NOTĂ Ecranele şi procesele pentru editarea de categorii sunt identice cu cele de la adăugarea
categoriei.

Din meniul Exam (Examinare):

1. Apăsaţi pe [ADD CAT] (Adăugare categorie) sau pe [EDIT CAT] (Editare categorie).

 Dacă editaţi o categorie, selectaţi mai întâi categoria, apoi apăsaţi pe [EDIT CAT] (Editare
categorie).
 Apare ecranul Add Category (Adăugare categorie) (sau Edit Category (Editare
categorie)).

2. Introduceţi Category Name (Nume categorie). (Folosiţi caractere de subliniere în loc de spaţii.)

3. Din lista derulantă Position Category After (Poziţionare categorie după), selectaţi amplasarea
noii categorii în lista de categorii.

4. Apăsaţi [OK].

5. Continuaţi cu Adăugarea sau editarea examinărilor la pagina 14-50.

NOTĂ Examinările şi vizualizările trebuie adăugate sau copiate în noua categorie pentru ca
aceasta să devină funcţională.

Adăugarea sau editarea examinărilor


NOTĂ Ecranele şi procesele pentru editarea examinărilor sunt identice cu cele de la adăugarea
examinărilor.

Din meniul Exam (Examinare):

1. Selectaţi categoria pentru noua examinare.

2. Apăsaţi pe [ADD EXAM] (Adăugare examinare) sau pe [EDIT EXAM] (Editare examinare).

14-50 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

 Apare ecranul Add Exam (Adăugare examinare) (sau Edit Exam (Editare examinare)).

3. Introduceţi Exam Name (Nume examinare). (Folosiţi caractere de subliniere în loc de spaţii.)

4. Selectaţi caseta Add As Default (Adăugare ca implicit), iar examinarea va popula lista
Selected Protocols (Protocoale selectate) din secţiunea examinării pacientului. Numărul de
examinări implicite care pot fi selectate nu este limitat.

5. Din lista derulantă Position Exam After (Poziţionare examinare după), selectaţi poziţia
examinării în cadrul categoriei.

6. Selectaţi Default Patient Size (Dimensiune implicită pacient) pentru examinare.

7. Introduceţi Exam Select Code (Codul de selectare a examinării) dacă Automatic Protocol
Assist (APA) (Asistenţă automată protocol) este activată pe sistemul dvs.

a. Obţineţi lista codurilor de introducere a procedurii HIS/RIS locale.

b. Asiguraţi-vă că toate celelalte informaţii de pe ecran, în special dimensiunea implicită a


pacientului, sunt corecte.

c. Dacă instituţia dvs. sanitară utilizează sau elaborează în mod specific proceduri pentru
partea STÂNGĂ şi DREAPTĂ, asiguraţi-vă că se adaugă codul corect pentru partea
respectivă.

NOTĂ Pentru codurile de procedură se vor efectua copii de siguranţă atunci când se efectuează
copii de siguranţă pentru baza de date cu protocoale. Consultaţi Copierea de rezervă a
bazei de date cu protocoale pe CD sau pe dispozitive USB la pagina 14-46 pentru mai
multe informaţii.

8. Apăsaţi [OK].

9. Continuaţi cu Adăugarea sau editarea vizualizărilor la pagina 14-52.

NOTĂ După creare, examinările trebuie populate cu vizualizări noi sau copiate pentru a deveni
complet funcţionale

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-51


Preferinţe

Adăugarea sau editarea vizualizărilor


NOTĂ Ecranele şi procesele pentru editarea vizualizărilor sunt identice cu cele de la adăugarea
vizualizării.

Acest proces cuprinde mai multe ecrane.

Din meniul Exam (Examinare):

1. Extindeţi categoria.

2. Selectaţi examinarea la care adăugaţi sau copiaţi noua vizualizare.

3. Apăsaţi pe [ADD VIEW] (Adăugare vizualizare) sau pe [EDIT VIEW] (Editare vizualizare).

 Apare ecranul Add View (Adăugare vizualizare) (sau Edit View (Editare vizualizare)) (1 din
2).

4. Introduceţi View Name (Nume vizualizare). Nu folosiţi spaţii. Folosiţi caractere de subliniere
( _ ) pentru a separa cuvintele.

5. Din lista derulantă Position View After (Poziţionare vizualizare după), selectaţi poziţia
vizualizării în cadrul examinării.

6. Selectaţi Acquisition Type (Tip de achiziţie).

 Opţiuni disponibile:

14-52 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

 Standard
NOTĂ Pentru sistemul Optima XR240amx, Standard este singurul tip de achiziţie disponibil.

7. Aflaţi dacă urmează să se aplice inversarea pe orizontală a imaginii la afişarea imaginii.

8. Selectaţi Anatomy (Anatomia).

NOTĂ Anatomia selectată va stabili procesarea imaginii în vederea vizualizării. Aveţi grijă să
selectaţi regiunea anatomică corespunzătoare regiunii examinate.

9. Selectaţi cea mai adecvată View (Vizualizare) (AP, Lat etc.).

 Anatomia selectată stabileşte ce vizualizări sunt disponibile.


10. Selectaţi Laterality (Lateralitate):

 Regiunea anatomică selectată determină opţiunile de lateralitate disponibile.


 Dacă anatomia este nepereche, singura opţiune disponibilă este Unpaired
(Nepereche).
 Pentru regiuni pereche, opţiunile disponibile sunt: Both (Ambele), Left (Stânga) şi
Right (Dreapta).
 Regiunile anatomice pereche activează controlul Patient Side (Partea pacientului) din
ecranul de achiziţie a imaginii. Consultaţi Capitolul 10 pentru mai multe informaţii.
11. Selectaţi Default Position (Poziţia implicită):

 Regiunea anatomică selectată determină poziţiile disponibile. În general:


 Dacă anatomia este nepereche, selecţiile disponibile sunt Head Down (Capul în jos)
sau Head Up (Capul în sus)
 Dacă anatomia este pereche, selecţiile disponibile sunt Digits to Back (Degete spre
posterior), Digits to Feet (Degete spre inferior), Digits to Front (Degete spre anterior),
Digits to Head (Degete spre superior).
12. Apăsaţi pe [NEXT] (Următorul).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-53


Preferinţe

 Apare ecranul Add View (Adăugare vizualizare) (sau Edit View (Editare vizualizare)) (2 din 2).

13. Selectaţi toate Patient Sizes (Dimensiuni pacient) pe care le doriţi disponibile pentru
vizualizare. Dimensiunea implicită va fi selectată automat.

14. Selectaţi Receptors (Receptori) şi Modes (Moduri) pentru fiecare receptor selectat.

NOTĂ Receptorii disponibili care apar pe acest ecran depind de configuraţia sistemului dvs. Nu
toate sistemele vor avea receptorii prezentaţi aici.

15. Receptorul implicit este detectorul digital. Pentru a modifica valoarea implicită pe casetă,
selectaţi pictograma casetei.

16. Apăsaţi pe [NEXT] (Următorul).

14-54 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

 Apare ecranul Review (Revizuire).

 Dimensiunea implicită pentru pacienţi este prezentată cu un asterisc (*) la stânga


indicatorului de dimensiune.
17. Selectaţi dimensiunea pacientului pentru editare.

18. Apăsaţi pe [EDIT TECHNIQUE] (Editare tehnică).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-55


Preferinţe

Figura 14-41 Ecranul Edit Techniques (Editare tehnici)

19. Modificaţi parametrii tehnici după caz.

ATENŢIE Dacă în sistem nu este prezent niciun factor tehnic, setările implicite sunt:

 kV = 50
 mAs = 0,25
Nu trebuie efectuată nicio expunere până când utilizatorul nu selectează valorile
corespunzătoare pentru dimensiunea pacientului.

NOTĂ Punctul focal este comutat automat de la Mic la Mare în funcţie de valoarea mAs
selectată. Punctul focal mare este utilizat pentru valori ale mAs de cel puţin 12,5. Punctul
focal mic este utilizat pentru valori ale mAs de cel mult 10.

20. La finalizarea fiecărei vizualizări apăsaţi pe [NEXT TECH] (Tehnica următoare) pentru a ajusta
tehnicile pentru următoarea dimensiune de pacient configurată.

21. Atunci când aţi terminat, apăsaţi pe [EXAM MENU] (Meniu examinare).

 Va fi afişat meniul de examinare.


22. Apăsaţi [SAVE] (Salvare).

 Se va afişa un mesaj: „Changes made to the Protocol Database will be saved.”


(Modificările aduse bazei de date cu protocoale vor fi salvate.)
23. [RESET] (Resetare) şterge toate modificările aduse bazei de date de la ultima salvare.

24. Apăsaţi [OK].

 Apare ecranul Preferences – Protocols (Preferinţe – Protocoale).

14-56 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

25. Apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere).


 Se va afişa un mesaj: „Changes have been made to the Protocol Database. Would you
like to save these changes?” (S-au efectuat modificări la baza de date cu protocoale.
Doriţi să salvaţi aceste modificări?)
26. Apăsaţi pe [YES] (Da).
 Ecranul Exam Menu (Meniu examinare) se închide şi vă readuce în ecranul Preferences -
Protocols (Preferinţe - Protocoale).
27. Efectuaţi copii de siguranţă pentru baza de date cu protocoale atunci când aţi terminat.
Consultaţi Copierea de rezervă a bazei de date cu protocoale pe CD sau pe dispozitive USB
la pagina 14-46 pentru mai multe informaţii.

Funcţii de copiere în editorul de protocoale


Accesarea funcţiilor de copiere din editorul de protocoale
Respectaţi această procedură pentru a accesa editorul bazei de date cu protocoale.

1. Din Worklist (Listă de lucru) apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).


2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Protocols (Protocoale).
3. Apăsaţi pe [EDIT] (Editare).
 Va fi afişat meniul de examinare.
NOTĂ O bifă lângă o examinare indică faptul că este examinarea implicită.
Figura 14-42 Meniul Exam (Examinare)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-57


Preferinţe

4. Continuaţi cu Copierea categoriilor la pagina 14-58, Copierea examinărilor la pagina 14-58


sau Copierea vizualizărilor la pagina 14-59.

Copierea categoriilor
1. Selectaţi categoria de copiat

2. Apăsaţi pe [COPY CATEGORY] (Copiere categorie).

 Introduceţi noul nume de utilizat sau reintroduceţi numele existent


NOTĂ Dacă refolosiţi numele existent, includeţi aceleaşi caractere de subliniere în titlu.

3. Selectaţi poziţia din lista Category (Categorie).

4. Apăsaţi [OK].

5. Continuaţi cu Copierea examinărilor la pagina 14-58.

Copierea examinărilor
1. Selectaţi examinarea de copiat.

2. Apăsaţi pe [COPY EXAM] (Copiere examinare).

3. Introduceţi noul nume sau reintroduceţi numele existent.

4. Selectaţi categoria în care veţi efectua copierea.

5. Selectaţi poziţia în lista Exam (Examinare).

6. Apăsaţi [OK].

14-58 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

7. Continuaţi cu Copierea vizualizărilor la pagina 14-59.

Copierea vizualizărilor
1. Selectaţi vizualizarea de copiat.

2. Apăsaţi pe [COPY VIEW] (Copiere vizualizare).

3. Introduceţi Exam Name (Nume examinare) pe care doriţi să îl utilizaţi sau reintroduceţi numele
existent.

4. Selectaţi Copy to Category (Copiere în categoria) din listă.

5. Selectaţi Copy to Exam (Copiere în examinarea) din listă.

6. Selectaţi Position View (Poziţie vizualizare) din listă.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-59


Preferinţe

7. Apăsaţi [OK].

NOTĂ Nu uitaţi să efectuaţi o copie de rezervă a bazei de date la finalizarea editării. Consultaţi
Copierea de rezervă a bazei de date cu protocoale pe CD sau pe dispozitive USB la
pagina 14-46 pentru mai multe informaţii.

Image Processing (Procesarea imaginilor)


Preferinţele Image Processing (Procesarea imaginilor) vă permit să modificaţi aspectul implicit
pentru vizualizarea anatomică. Preferinţele Image Processing (Procesarea imaginilor) vă permit
de asemenea să vizualizaţi setările aspectelor implicite din fabrică sau să creaţi până la cinci (5)
aspecte particularizate.

NOTĂ Pentru aspectele particularizate şi maparea aspectelor implicite se pot efectua copii de
rezervă cu ajutorul copiei de rezervă a sistemului. Se recomandă efectuarea unei copii de
rezervă a sistemului după orice modificare a mapării aspectelor implicite sau atunci când
sunt construite aspecte particularizate. Setările aspectelor IP pot fi restabilite de pe copia
de rezervă, dacă este necesar.

14-60 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-43 Preferences – Image Processing (Preferinţe – Procesarea imaginilor)

Modificarea aspectelor implicite din fabrică pentru examinări


Ecranul Default Factory Looks (Aspecte implicite din fabrică) (Figura 14-44) vă permite să
modificaţi setarea de procesare implicită pentru toate cele 34 de vizualizări anatomice
reprezentative şi apoi să puneţi în corespondenţă această modificare cu vizualizările anatomice
corespunzătoare. Reţineţi că aceasta poate suprascrie setările implicite existente.

La configurarea iniţială, radiologul alege aspectul implicit pentru fiecare regiune anatomică.
Specialiştii în aplicaţie alocă aspectele sistemului.

Respectaţi această procedură pentru modificarea aspectului implicit din fabrică.

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Image Processing (Procesarea imaginilor).

3. Apăsaţi Default Factory Looks (Aspecte implicite din fabrică) [EDIT] (Editare).

4. Folosiţi lista derulantă pentru a modifica valoarea implicită pentru vizualizările anatomiei
dorite.

5. Atunci când aţi terminat, apăsaţi pe [MAP] (Punere în corespondenţă) pentru a salva
modificările.

 Se va afişa un mesaj: „Default look settings for selected Representative Anatomical Views
will be mapped to related anatomical views.“ („Setările implicite de aspect pentru

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-61


Preferinţe

vizualizările anatomice reprezentative selectate vor fi puse în corespondenţă cu


vizualizările anatomice corespunzătoare”)
6. Apăsaţi pe [CONFIRM] (Confirmare) pentru a aplica setările de aspect. [CONFIRM]
(Confirmare) va închide mesajul şi vă va readuce la ecranul Image Processing (Procesarea
imaginilor).

 [CANCEL] (Anulare) închide mesajul şi vă readuce la ecranul Default Factory Looks


(Aspecte implicite din fabrică).
Figura 14-44 Default Factory Looks (Aspecte implicite din fabrică)

Construirea aspectelor particularizate


Aspectul se referă la modul de procesare a unei imagini pentru vizualizarea de către medicul
radiolog, în scopul interpretării.

Aspectul este o combinaţie predefinită de parametri de luminozitate, contrast, îmbunătăţirea


marginilor şi egalizarea ţesuturilor (TE). Consultaţi Prezentarea generală a egalizării tisulare la
pagina 14-66 pentru mai multe informaţii.

Descrierile aspectelor din fabricaţie:

 Aspect din fabricaţie 1 - Contrast tisular şi al marginilor scăzut


 Aspect din fabricaţie 2 - Contrast tisular şi al marginilor mediu
 Aspect din fabricaţie 3 - Contrast tisular şi al marginilor moderat
 Aspect din fabricaţie 4 - Contrast tisular şi al marginilor ridicat

14-62 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Respectaţi procedura următoare pentru crearea unui nou aspect particularizat.

Recomandare: Atunci când construiţi un aspect particularizat, porniţi de la aspectul din fabrică cel
mai apropiat de rezultatul dorit. Notaţi valorile şi aplicaţi-le unui nou proces particularizat.
Modificaţi apoi variabilele aplicabile.

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), apăsaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences (Preferinţe) > Image Processing (Procesarea imaginilor).

3. Apăsaţi pe Image Processing (Procesarea imaginilor) [EDIT] (Editare).

4. Este afişat editorul de preferinţe pentru procesarea imaginii (Figura 14-45).

Figura 14-45 Editorul de preferinţe pentru procesarea imaginilor

5. Selectaţi Anatomy (Anatomie) (de exemplu: Chest (Torace), Abdomen, Lumbar Spine
(Coloană lombară) etc.).

6. Selectaţi View (Vizualizare) (de exemplu: anteroposterioară sau laterală).

7. Selectaţi Image Type (Tip de imagine) (unele sisteme pot avea disponibil numai tipul de
imagine Standard).

8. Selectaţi Patient Size (Dimensiunea pacientului). Opţiunile disponibile sunt: Extra Small Adult
(Adult extra mic), Small Adult (Adult mic), Medium Adult (Adult mediu), Large Adult (Adult
mare), Extra Large Adult (Adult extra mare), Extra Small Pediatric (Pediatric extra mic), Small
Pediatric (Pediatric mic), Medium Pediatric (Pediatric mediu), Large Pediatric (Pediatric mare)
sau Extra Large Pediatric (Pediatric extra mare).

9. Selectaţi Look (Aspect). Alegeţi primul particularizat care apare ca „Undefined” („Nedefinit”).

NOTĂ Dacă este selectat un Factory Look (Aspect din fabrică), parametrii se pot numai citi.
Numai aspectele de procesare Custom (Particularizate) se pot modifica.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-63


Preferinţe

10. Introduceţi noul nume în Look Description (Descriere aspect) pentru a redenumi aspectul:

 Sistemul nu va accepta un nou aspect dacă numele rămâne „Undefined” („Nedefinit”).


11. Bifaţi caseta Make Default (Stabilire ca implicit) pentru a seta acest aspect ca implicit pentru
anatomia selectată.

12. Bifaţi caseta QuickEnhance pentru a seta acest aspect ca aspectul de procesare care apare
atunci când butonul QuickEnhance este ales din Quick Tools (Instrumente rapide). Notă:
aspectul implicit nu poate fi identic cu aspectul QuickEnhance. Consultaţi Capitolul 11 pentru
detalii privind butonul QuickEnhance.

13. Ajustaţi parametrii conform descrierii din Tabelul 14-13. Parametrii se pot modifica în orice
ordine.

Tabelul 14-13 Parametrii de procesare a imaginilor

Parametru Definiţie
Contrast Adjust Reglează contrastul imaginii. Cunoscut şi ca lăţimea ferestrei.
(Reglare contrast)
 Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru un contrast mai mare (spre alb şi negru pur).
 Deplasaţi cursorul spre stânga pentru mai puţin contrast (spre un gri uniform).
Interval: 25-400% în paşi de 1%
Brightness Adjust Reglează luminozitatea imaginii între 25-210%. Cunoscut şi ca nivelul ferestrei.
(Reglarea luminozităţii)
 Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru imagini mai luminoase.
 Deplasaţi cursorul spre stânga pentru imagini mai întunecate.
NOTĂ Brightness Adjust (Reglarea luminozităţii) şi Contrast Adjust (Reglarea contractului) nu trebuie să fie
utilizate pentru reglarea per imagine/corectarea luminozităţii şi contrastului. Acestea se utilizează pentru a
modifica aspectul implicit al imaginilor pentru o anumită examinare. De exemplu, dacă imaginile dintr-un
anumit tip de examinare apar constant mai luminoase decât ar trebui, cursorul de modificare a luminozităţii
se poate deplasa spre stânga pentru corectare. Cu toate acestea, pentru mici modificări de luminozitate pe
o anumită imagine, utilizaţi comenzile Brightness (Luminozitate) şi Contrast din ecranul Image Viewer
(Vizualizator imagini).
Tissue Contrast Controlează contrastul general dintre structurile anatomice dense şi cele subţiri.
(Contrast tisular)
 Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a micşora contrastul dintre ţesut osos/ţesut moale.
 Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a creşte contrastul dintre ţesut osos/ţesut moale.
Interval: De la –0,15 la 0,15 în paşi de 0,01.

NOTĂ Spre deosebire de egalizarea tisulară, care controlează contrastul în regiunile subpenetrate (dense) sau
suprapenetrate (subţiri), contrastul tisular controlează contrastul general dintre structurile anatomice dense
şi subţiri. De exemplu, contrastul tisular se poate folosi combinat cu egalizarea tisulară pentru a defini un
aspect toracic PA egalizat pe ariile pulmonare, dar cu evidenţierea coloanei şi coastelor.
Edge (Margine) Cantitatea de detalii vizibile în structurile osoase. Creşterea marginilor înseamnă creşterea detaliilor.

 Deplasaţi cursorul spre dreapta pentru a creşte detaliile imaginilor.


 Deplasaţi cursorul spre stânga pentru a scădea detaliile imaginilor.
Interval: 1 la 10 (setare discretă) cu trepte de 1

14-64 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Parametru Definiţie
Noise Reduction Suprimă zgomotele din regiunile anatomice mai dense, păstrând detaliile în restul imaginii.
(Diminuare zgomot)
Opţiunile disponibile sunt:

 None (Deloc) – fără reducerea zgomotului


 Low (Redus)
 Medium (Mediu)
 High (Ridicat) – reducere maximă a zgomotului
NOTĂ Algoritmul ia în considerare penetrarea tisulară şi doza ajunsă la receptor. De exemplu, dacă două imagini
toracice PA au fost achiziţionate de la acelaşi pacient, una la o doză mult mai mare decât cealaltă,
diminuarea zgomotelor poate afecta numai imaginea cu doză mică (zgomot mai mare). În general, trebuie
selectată valoarea minimă pentru diminuarea zgomotului care duce la calitatea dorită a imaginii.
TE Settings (Setări TE) Vezi secţiunea de egalizare tisulară pentru intervalele şi efectele cursorilor TE.

NOTĂ Totalul combinat al regiunilor TE Under-penetrated (Subpenetrate TE) şi TE Over-penetrated


(Suprapenetrate TE) nu poate depăşi 100 %. Cursorul se opreşte automat şi este afişat un mesaj: „The
Total Area cannot exceed 100%. Reduce the (Under- or Over-) Penetrated area to proceed.” („Suprafaţa
totală nu poate depăşi 100%. Reduceţi suprafaţa (sub- sau supra-) penetrată pentru a continua.”)

14. Atunci când aţi terminat reglarea parametrilor, apăsaţi pe [SAVE] (Salvare) sau pe [SAVE TO
MULTIPLE] (Salvare multiplă).

 [SAVE] (Salvare) aplică parametrii la dimensiunea de pacient selectată curent.


 Se va afişa un mesaj: „Save changes?” („Salvaţi modificările?”)
15. Apăsaţi pe [YES] (Da).

 [SAVE TO MULTIPLE] (Salvare multiplă) aplică parametrii la mai multe dimensiuni de


pacient din anatomia selectată curent.
 Este afişat ecranul Save to Multiple (Salvare multiplă).
16. Selectaţi Patient Size (Dimensiunea pacientului) în care să salvaţi noul aspect.

17. Apăsaţi [SAVE] (Salvare).

18. Apăsaţi pe [CLOSE] (Închidere) din Image Processing Preference Editor (Editorul de
preferinţe în procesarea imaginilor).

Modificarea procesării imaginilor din vizualizator


Modificarea procesării imaginii din ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini) îi permite
utilizatorului să previzualizeze efectul diferitelor aspecte (din fabrică sau personalizate) înainte de
a aplica aspectul imaginii.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-65


Preferinţe

Setările Image Processing (Procesarea imaginilor) se pot accesa din ecranul Image Viewer
(Vizualizator imagini) sau ecranul Utilities (Utilitare).

Din ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini):

1. Selectaţi panoul Reprocessing (Reprocesare) din lista de selectare a instrumentelor.

2. Apăsaţi pe [EDIT PROC] (Editare procesare).

Respectaţi procedura de mai sus pentru a modifica procesarea.

Când se deschide din ecranul Image Viewer (Vizualizator imagini), ecranul Image Processing
Preference Editor (Editor de preferinţe în procesarea imaginilor) prezintă şi un buton [PREVIEW]
(Previzualizare) şi [APPLY TO IMAGE] (Aplicare la imagine).

 [PREVIEW] (Previzualizare) aplică setările la imaginea selectată curent din ecranul Image
Viewer (Vizualizator imagini), pentru a putea observa efectul înainte de salvarea modificării.
 [APPLY TO IMAGE] (Aplicarea imaginii) creează o nouă instanţă a imaginii procesate cu
aspectul selectat.
Figura 14-46 Ecranul Editorului de preferinţe în procesarea imaginilor deschis din Viewer
(Vizualizator)

Prezentarea generală a egalizării tisulare


Egalizarea tisulară (TE) este un algoritm avansat de procesare a imaginii care ameliorează
contrastul şi vizibilitatea în regiunile sub- şi supra-penetrate dintr-o imagine fără a compromite
contrastul în celelalte regiuni de interes. În combinaţie cu intervalul dinamic larg al receptorului
digital, TE permite afişarea mai multor informaţii colectate la o singură expunere, reducând
reluările şi crescând puterea de trecere.

14-66 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Folosirea TE
Regiunile suprapenetrate
Regiunile suprapenetrate de imagine rezultă la trecerea razelor X prin regiuni anatomice relativ
mai puţin dense, cum ar fi ţesuturile moi (conturul tegumentului).

Regiunile suprapenetrate ale unei imagini apar mai întunecate şi cu contrast redus. Folosind TE,
contrastul din aceste regiuni se poate îmbunătăţi pentru mai buna vizualizare a ţesuturilor moi. TE
se poate folosi şi pentru îmbunătăţirea contrastului vascular în plămâni. În Figura 14-47, conturul
tegumentului din zona gâtului este mai clar definit cu TE.

Regiunile subpenetrate
Regiunile subpenetrate din imagine rezultă din insuficienta penetrare a razelor X prin regiuni
anatomice relativ dense. De exemplu, regiunile cu ţesuturi dense (abdomen) şi oase (gleznă,
articulaţia mâinii, umăr) duc la formarea de imagini subpenetrate.

Regiunile subpenetrate ale unei imagini, cum ar fi coloana cervicală şi toracică, apar albe –
coloana albă este mascată de regiunile suprapuse, cum ar fi umerii, tot albi. Folosind TE, regiunile
suprapuse pot fi afişate mai gri, cu evidenţierea mai bună a coloanei (Figura 14-47). Similar,
imaginea mâinii se poate afişa cu îmbunătăţirea contrastului osos. Astfel, TE devine un instrument
valoros la vizualizarea întregului câmp osos.

Figura 14-47 Comparaţie cu şi fără egalizare tisulară

 

 

Număr Descriere
1 Fără TE
2 Cu TE
3 Piele
4 Coloană vertebrală

Parametrii TE
TE foloseşte informaţiile din imagine pentru îmbunătăţirea vizualizării. Doi parametri definiţi de
utilizatori, AREA (Arie) şi STRENGTH (Intensitate), controlează extensia şi cantitatea TE care se
aplică imaginii. Există câte un parametru AREA (Arie) şi STRENGTH (Intensitate) pentru regiunile
suprapenetrate şi câte un parametru AREA (Arie) şi STRENGTH (Intensitate) pentru regiunile
subpenetrate.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-67


Preferinţe

Aria
Parametrul AREA (Arie) defineşte extensia aplicării algoritmului TE pe imagine. Creşterea ariei
duce la creşterea numărului de pixeli din imagine la care se aplică TE. De exemplu, în Figura 14-
48, configurarea ariei la 30 % pentru regiunea subpenetrată foloseşte pixelii din ROI delimitată de
linia punctată. Creşterea ariei la 60 % creşte numărul de pixeli pentru care se aplică TE, fapt
indicat de ROI solidă.

Figura 14-48 Utilizarea parametrului AREA (Arie) în TE

Parametrii AREA (Arie) combinaţi pentru regiunile sub- şi supra-penetrate nu pot depăşi 100 %.
De exemplu, dacă parametrul AREA (Arie) pentru regiunile suprapenetrate este 40 %, parametrul
AREA (Arie) pentru regiunile subpenetrate nu poate depăşi 60 % (100-40).

Intensitatea
Parametrul STRENGTH (Intensitate) afectează nuanţa de gri a regiunii la aplicarea TE. De
exemplu, creşterea intensităţii pentru regiunile subpenetrate cum ar fi umerii afişează regiunile
albe în nuanţe de gri. Creşterea intensităţii pentru regiunile suprapenetrate precum plămânii face o
regiune neagră mai gri. În ambele cazuri, creşterea intensităţii duce la afişarea regiunii în gri.

Efectul modificării parametrilor AREA (Arie) şi STRENGTH (Intensitate) în TE este demonstrat în


Figura 14-49 pentru regiunile subpenetrate. Creşterea STRENGTH (Intensităţii) cu păstrarea
constantă a AREA (Ariei) afişează mai gri pixelii din regiunea umărului. Creşterea AREA (Ariei)
extinde regiunea care devine gri.

14-68 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-49 Setările TE variat

NOTĂ Spre deosebire de egalizarea tisulară, care controlează contrastul în regiunile


subpenetrate (dense) sau suprapenetrate (subţiri), contrastul tisular controlează
contrastul general dintre structurile anatomice dense şi subţiri. De exemplu, contrastul
tisular se poate folosi combinat cu egalizarea tisulară pentru a defini un aspect toracic PA
egalizat pe ariile pulmonare, dar cu evidenţierea coloanei şi coastelor.

Nu există nicio preferinţă de configurat pe acest ecran.

Reducerea interferenţei electromagnetice


Artefactele de imagine pot fi provocate atunci când detectorul digital acţionează ca o antenă,
captând semnalele electromagnetice de la echipamentele externe din vecinătatea sa. Artefactele
de imagine induse de interferenţa electromagnetică (EMI) pot apărea ca linii sau benzi periodice în
imagine. Aceste artefacte pot fi intermitente, în funcţie de prezenţa semnalelor externe în
vecinătatea detectorului digital, de intensitatea semnalelor, precum şi de intervalul relativ dintre
citirile detectorului.

Pentru a reduce artefactele de imagine EMI, puteţi activa o caracteristică de procesare a


imaginilor denumită EMI Reduction (Reducerea EMI) înainte de realizarea unei expuneri. EMI
Reduction (Reducerea EMI) trebuie activată în timpul achiziţiei imaginilor pentru a reduce
artefactele EMI în imagine. Reprocesarea unei imagini cu EMI Reduction (Reducerea EMI) ON
(Activată) după achiziţie nu va avea niciun impact asupra EMI.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-69


Preferinţe

Figura 14-50 Imaginea cu EMI Reduction (Reducerea EMI) OFF (Dezactivată) faţă de imaginea
cu EMI Reduction (Reducerea EMI) ON (Activată)

Număr Descriere
1 EMI Reduction (Reducerea EMI) OFF (Dezactivată)
2 EMI Reduction (Reducerea EMI) ON (Activată)

Setarea implicită pentru EMI Reduction (Reducerea EMI) este OFF (Dezactivată). Pentru ca EMI
Reduction (Reducerea EMI) să se efectueze pe orice imagine, caracteristica trebuie să fie ON
(Activată). Aceasta se va aplica numai achiziţiilor viitoare efectuate după ce caracteristica este
trecută pe ON (Activată).

Cu EMI Reduction (Reducerea EMI) ON (Activată), imaginea finală va include textul „EMI” în
adnotarea sa Image Processing (Procesarea imaginilor).

Reducerea liniilor grilei


 Algoritmul de reducere a liniilor grilei (GLR) este conceput pentru a reduce artefactele de la
nivelul liniilor grilei.
 Dacă acest algoritm este utilizat în procesarea unei imagini, indicaţia „GLR” va apărea în
adnotări.

Repetarea/Respingerea analizei (RRA)


RRA este o opţiune care permite clasificarea şi urmărirea imaginilor care sunt considerate
neadecvate scopurilor diagnostice. Imaginile repetate şi respinse sunt păstrate pe sistem şi pot fi
exportate în orice moment. Sistemul permite generarea periodică a unui raport RRA statistic cu
Clinical Repeat Rate (Rată de repetare clinică).

Funcţia Auto Tag (Etichetare automată) trebuie activată (ON) pentru a activa RRA pe sistem.
Consultaţi Etichetarea automată (Verificarea calităţii) la pagina 14-32 pentru mai multe informaţii
despre activarea Auto Tag (Etichetare automată).

IMPORTANT Instrumentul RRA nu este legat de solicitările de service; orice probleme de


sistem trebuie raportate la service.

14-70 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Figura 14-51 Preferences - Repeat/Reject Analysis (Preferinţe - Repetarea/Respingerea


analizei)

Activarea RRA
Urmaţi acest proces pentru a activa sau a dezactiva RRA:

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), selectaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Asiguraţi-vă că Auto Tag (Etichetarea automată) este activată pe sistem. Consultaţi


Etichetarea automată (Verificarea calităţii) la pagina 14-32.

3. Selectaţi Preferences > Repeat/Reject Analysis (Preferinţe > Repetare/Respingere analiză).

4. Select Enable RRA [ON] (Activare RRA [Pornit]) pentru a activa funcţia.

 Enable RRA (Activare RRA) [OFF] (Dezactivată) dezactivează funcţia. RRA se va


dezactiva automat dacă Auto Tag (Etichetarea automată) este dezactivată.
5. Selectaţi [CLOSE] (Închidere).

6. Configuraţi numele presetate pentru Operators (Operatori), dacă este necesar. Consultaţi
Numele prestabilite la pagina 14-28.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-71


Preferinţe

Ecranul de confirmare RRA


Selecţia RRA Confirmation Screen (Ecran de confirmare RRA) controlează prezenţa ecranului de
confirmare afişat pe vizualizator atunci când se închide examinarea. Acest ecran asigură un
rezumat al imaginilor clasificate RRA din examinare. (Consultaţi Repetarea/Respingerea analizei
(RRA) (Opţional) la pagina 11-21 pentru mai multe informaţii.)

Urmaţi acest proces pentru a activa sau a dezactiva RRA Confirmation Screen (Ecranul de
confirmare RRA):

1. Din ecranul Worklist (Listă de lucru), selectaţi [UTILITIES] (Utilitare).

2. Selectaţi Preferences > Repeat/Reject Analysis (Preferinţe > Repetare/Respingere analiză).

3. Selectaţi RRA Confirmation Screen [ON] (Ecran de confirmare RRA [Activat]) pentru a activa
funcţia.

 RRA Confirmation Screen (ecran de confirmare RRA) [OFF] (Dezactivat) dezactivează


funcţia.
4. Selectaţi [CLOSE] (Închidere).

Absenţa spaţiului suficient pentru a salva imaginile RRA


Dacă discul sau dispozitivul USB nu au suficient spaţiu de stocare pentru a salva toate imaginile
RRA, va apărea următorul mesaj. „RRA data exceeds media capacity. Selectaţi Continue
(Continuare) pentru a exporta fără fişiere JPEG. Select Cancel to cancel export.” (Datele RRA
depăşesc capacitatea suportului. Selectaţi Continue (Continuare) pentru a exporta fără fişiere
JPEG. Selectaţi Cancel (Anulare) pentru a anula exportul.)

Dacă selectaţi [CONTINUE] (Continuare), se vor exporta numai raportul şi foaia de calcul cu date.
Imaginile nu vot fi salvate.

Există două opţiuni pentru a reţine imaginile:

 Obţineţi un dispozitiv USB cu capacitate de stocare mai mare şi repetaţi paşii pentru a exporta
datele.
 Reduceţi intervalul de exportare şi finalizaţi exporturi multiple pe discuri sau pe dispozitive
USB suplimentare.
Urmaţi acest proces pentru a salva datele JPEG pe discuri sau pe dispozitive USB suplimentare.

1. Selectaţi [CANCEL] (Anulare) pentru a opri exportul.

2. Obţineţi discuri sau dispozitive USB suplimentare.

3. Modificaţi data şi ora To (Până la) astfel încât intervalul de raportare să fie mai scurt.

4. Selectaţi [EXPORT TO CD] (Exportare pe CD) sau [EXPORT TO USB] (Exportare pe USB),
după caz.

5. Selectaţi [CONTINUE] (Continuare) în mesaj pentru a exporta datele.

 Dacă în continuare nu aveţi suficient spaţiu, selectaţi [CANCEL] (Anulare) pentru a opri
exportul şi a modifica data To (Până la) pentru a crea un interval chiar mai scurt.
6. Aşteptaţi să se finalizeze exportul.

7. Scoateţi discul sau dispozitivul USB.

14-72 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

8. Introduceţi un disc nou sau conectaţi un dispozitiv USB nou.

9. Selectaţi [RESET TO LAST EXPORT] (Resetare la ultimul export) pentru a modifica data şi
ora From (De la).

10. Repetaţi paşii 3.–9. până când se exportă toate datele.

11. Selectaţi [CLOSE] (Închidere).

Raportul de şocuri al detectorului de pe Health Page (Pagina de


sănătate)
Figura 14-52 Preferences – Health Page (Preferinţe – Pagina de sănătate)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-73


Preferinţe

Figura 14-53 Evenimente de ciocnire a detectorului

Raportul de şocuri al detectorului oferă utilizatorului indicaţii privind şocurile semnificative


survenite ca rezultat al manevrării incorecte.

 Niveluri de gravitate:
 Eveniment grav [Procedura QAP nu este necesară, însă este recomandată.]
 Eveniment critic *Este necesară procedura QAP. Expunerile sunt blocate până la
efectuarea cu succes a procedurii QAP.

14-74 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Preferinţe

Gestionarea conectării
Consultaţi Anexa A pentru mai multe informaţii.

Figura 14-54 Preferences (Preferinţe) - Login Management (Gestionarea conectării).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 14-75


Preferinţe

Aplicaţii Analytics (Analize)


Permite configurarea sistemului şi actualizările configuraţiei pentru a funcţiona cu aplicaţiile
Analytics (Analize). Această funcţie necesită achiziţionarea software-ului pentru aplicaţii GE
Analytics (Analize) separat, care nu este inclus cu produsul Optima XR240amx.

Figura 14-55 Preferences (Preferinţe) - Aplicaţii Analytics (Analize)

14-76 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Capitolul 15
Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Acest capitol explică procesul de asigurare a calităţii şi de întreţinere pentru sistemul dvs. Pentru a
asigura performanţa continuă a acestui echipament cu raze X, trebuie stabilit un program de
inspecţii periodice. Din acest program trebuie să facă parte verificări funcţionale zilnice.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-1


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Procesul de asigurare a calităţii


Procesul de asigurare a calităţii (Quality Assurance Process - QAP) constă din o serie de teste
care trebuie efectuate săptămânal pe sistemul dvs. pentru măsura calitatea imaginii. Multe dintre
sarcinile de fundal din procedură sunt automatizate şi necesită efectuarea unor achiziţii în ordinea
indicată.

Tipurile de teste de calitate


Există două tipuri de teste de calitate:

 Detector Check (Verificare detector): Un test rapid pentru a verifica ce calitate are detectorul
dacă acesta a fost scăpat din mână. Verificarea detectorului nu necesită efectuarea de
expuneri, iar rezultatele legate de trecerea sau de eşuarea testului nu sunt incluse în istoricul
rezultatelor. Verificarea detectorului se poate efectua în circa 30 de secunde.
 QAP: Testul QAP integral necesită efectuarea unor expuneri folosind o fantomă plană.
Rezultatele (trecut sau picat) sunt salvate în sumarul istoricului rezultatelor pentru a fi
consultate de personalul de service. Testul QAP se poate efectua în circa 15 minute.
 Testul QAP include toate testele care se pot efectua pentru verificarea detectorului şi
testarea unor factori suplimentari.

Când se efectuează testele de calitate


Această secţiune descrie programul de testare a calităţii recomandat şi orice alte evenimente care
garantează efectuarea testelor de calitate.

Verificarea detectorului
Testul Detector Check (Verificare detector) este utilizat zilnic pentru a verifica ce calitate are
detectorul şi oricând după o scăpare accidentală din mână.

După o scăpare din mână a detectorului, sistemul raportează o eroare şi afişează o pictogramă de
alertare QAP pentru a anunţa că trebuie să realizaţi un test de Detector Check (Verificare
detector).

Pictograma de alertare pentru verificarea detectorului se va menţine până când se rulează un test
de verificare a detectorului sau QAP.

Dacă este afişată, pictograma de alertă de pe interfaţa cu utilizatorul se referă la detectorul


principal activ.

QAP
QAP trebuie efectuat:

 Conform unui program săptămânal.


 Atunci când pictograma de alertare apare pe butonul QAP amplasat în partea inferioară a
ecranelor Worklist (Listă de lucru) sau Acquisition (Achiziţie).
 Atunci când există o pierdere percepută a calităţii imaginii.

15-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

 În cazul în care detectorul este scăpat sau este supus unui impact, trebuie efectuat un QAP cu
rezultat pozitiv înainte să se încerce procesul de imagistică.
NOTĂ La programarea testelor QAP, planificaţi 10-15 de minute pentru a efectua testul.

Figura 15-1 Buton QAP cu pictogramă de alertă

Figura 15-2 Buton QAP fără pictogramă de alertă

Pregătirea testului de calitate


Înainte de a începe testele de calitate, asiguraţi-vă că efectuaţi următoarele:

 Închideţi sau suspendaţi examinările deschise


 Închideţi examinările revizuite curent
 Îndepărtaţi toate obiectele dintre detector şi fasciculul de raze (numai pentru QAP)
Procesul QAP începe odată cu selectarea butonului QAP. Butonul este amplasat la baza ecranului
Worklist (Listă de lucru) sau Acquisition (Achiziţie).

NOTĂ QAP nu se poate rula dacă este deschisă sau revizuită o examinare.

Efectuarea verificării detectorului


Urmaţi acest proces pentru a efectua o Detector Check (Verificare detector).

1. Apăsaţi butonul [QAP], amplasat la baza ecranului Worklist (Listă de lucru) sau Acquisition
(Achiziţie).

 Este afişat ecranul Image Quality (Calitate imagine).


Figura 15-3 Ecranul Image Quality (Calitate imagine)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-3


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

2. Selectaţi Quality Control Tests (Teste de control al calităţii) din partea stângă a ecranului.

Figura 15-4 Selectarea QAP din partea stângă a ecranului

 Apare ecranul Quality Assurance Program (Programul de asigurare a calităţii).


Figura 15-5 Ecranul Quality Assurance Program (Programul de asigurare a calităţii)

3. Apăsaţi pe [DETECTOR CHECK] (Verificare detector).

 Este afişat ecranul Detector Check Tests (Teste de verificare a detectorului).

15-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Figura 15-6 Ecranul Detector Check Tests (Teste de verificare a detectorului)

4. Apăsaţi pe [START] pentru a începe verificarea detectorului.

5. Aşteptaţi finalizarea testului.

 Ecranul cu rezultatele verificării detectorului este afişat automat după finalizarea testelor.
Figura 15-7 Ecranul cu rezultatele verificării detectorului

Eşuarea verificării detectorului

Dacă sistemul eşuează la verificarea detectorului, apelaţi pentru o programare de service.


Sistemul este operaţional, deşi poate fi necesară o inspecţie şi eventual o calibrare a sistemului.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-5


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

AVERTIZARE Calitatea imaginii se poate altera în cazul în care continuaţi să folosiţi un


detector care a picat testele de verificare.

Efectuarea QAP
QAP implică teste care necesită expuneri cu fantoma plană. Trusa QAP GE include o fantomă
plană dimensionată pentru a se potrivi cu colimatorul.

Testele QAP necesită ca sistemul să fie pornit, în stare de repaus, şi ca detectorul să rămână
pornit timp de cel puţin 10 minute.

IMPORTANT Nu utilizaţi panoul de control şi de afişare pentru a modifica setările de


expunere atunci când se efectuează QAP. Tehnicile de expunere pentru
această calibrare sunt configurate automat de software-ul de calibrare.
Aceste tehnici sunt necesare pentru calibrarea corespunzătoare şi nu
trebuie modificate de către utilizator.

Figura 15-8 Fantomă plană

Respectaţi această procedură pentru a rula un test QAP.

1. Apăsaţi butonul [QAP], amplasat la baza ecranului Worklist (Listă de lucru) sau Acquisition
(Achiziţie).

 Este afişat ecranul Image Quality (Calitate imagine).

15-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Figura 15-9 Ecranul Image Quality (Calitate imagine)

2. Selectaţi Quality Control Tests (Teste de control al calităţii) din partea stângă a ecranului.

Figura 15-10 Selectarea QAP din partea stângă a ecranului

 Apare ecranul Quality Assurance Program (Programul de asigurare a calităţii).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Figura 15-11 Ecranul Quality Assurance Program (Programul de asigurare a calităţii)

3. Apăsaţi pe [QAP].

4. Apăsaţi butonul [Detector Check] (Verificare detector) pentru a începe testul de verificare a
detectorului.

 Este afişat ecranul Detector Check Tests (Teste de verificare a detectorului).


5. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza porţiunea aceasta de test:

a. Asiguraţi-vă că detectorul nu se află în suport.

b. Apăsaţi [START] (Pornire) şi aşteptaţi finalizarea testelor de verificare a detectorului şi


afişarea rezultatelor.

Figura 15-12 Ecranul Detector Check Tests (Teste de verificare a detectorului)

15-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

 Ecranul cu teste de control al calităţii pentru detector este afişat automat după
finalizarea testelor de verificare a detectorului.
NOTĂ Din cauza variaţiilor în mediul utilizatorului, pot exista surse de zgomot în cadrul etajului.
În caz de eroare QAP, vă rugăm să deplasaţi sistemul şi detectorul într-o locaţie diferită
pentru a efectua QAP.

6. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza porţiunea aceasta de test:

a. Aşezaţi şorţul izolat cu plumb pe podea.

b. Aşezaţi detectorul pe şorţul izolat cu plumb cu conexiunea tetherului la distanţă de sistem.


Dacă este necesar, scoateţi grila.

c. Aliniaţi manual tubul la detector, cu ajutorul luminii câmpului colimatorului, pentru a


expune întreaga suprafaţă a detectorului. Asiguraţi-vă că poziţia de rotaţie a colimatorului
este la 0 grade.

d. Introduceţi fantoma plană pe şina colimatorului.

e. Setaţi SID la 120 cm.

f. Pregătiţi şi expuneţi fantoma plană.

 Ecranul cu teste de control al calităţii este actualizat pentru a afişa un buton [START]
(Pornire).
7. Apăsaţi [START] (Pornire) pentru a lansa testele de calibrare plană.

 Este afişat ecranul pentru testele de calibrare plană.


8. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza porţiunea aceasta de test:

a. Nu repoziţionaţi sistemul.

b. Pregătiţi şi expuneţi fantoma plană.

 Imaginea de previzualizare achiziţionată este afişată automat după expunere.


9. Apăsaţi oriunde pe ecran pentru a închide previzualizarea şi pentru a reveni la ecranul QAP.

10. Pregătiţi şi expuneţi din nou fantoma plană.

 Imaginea de previzualizare achiziţionată este afişată automat după expunere.


11. Apăsaţi oriunde pe ecran pentru a închide previzualizarea şi pentru a reveni la ecranul QAP.

 Ecranul cu rezultate QAP apare automat după finalizarea testelor.


12. Revizuiţi Status (Starea) (coloana din capătul dreapta) pentru fiecare test.

 Dacă toate testele afişează PASS (Trecut): QAP este finalizată. Selectaţi [EXIT] (Ieşire)
pentru a reveni la ecranul Worklist (Listă de lucru) şi a continua lucrul.
 Dacă unele teste afişează FAIL (Eşuat): Consultaţi QAP eşuat la pagina 15-11 pentru mai
multe informaţii.
NOTĂ Din cauza variaţiilor în mediul utilizatorului, pot exista surse de zgomot în cadrul etajului.
În caz de eroare QAP, vă rugăm să deplasaţi sistemul şi detectorul într-o locaţie diferită
pentru a efectua QAP.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-9


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Figura 15-13 Ecranul cu rezultatele QAP

Configurarea QAP
Figura 15-14 Configurarea QAP

15-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

QAP eşuat
În eventualitatea unor teste QAP eşuate, verificaţi lista de mai jos înainte de a repeta testele:

 Verificaţi lamele colimatorului. Asiguraţi-vă că sunt complet deschise şi că nu sunt în câmpul


de vizualizare.
 Asiguraţi-vă că aţi poziţionat corect fantoma.
 Asiguraţi-vă că nu există alte obiecte în câmpul de vizualizare.
NOTĂ Din cauza variaţiilor în mediul utilizatorului, pot exista surse de zgomot în cadrul etajului.
În caz de eroare QAP, vă rugăm să deplasaţi sistemul şi detectorul într-o locaţie diferită
pentru a efectua QAP.

Dacă se confirmă o singură eroare, solicitaţi o programare la service. Sistemul este operaţional,
deşi poate fi necesară o inspecţie şi eventual o calibrare a sistemului.

Dacă sunt confirmate erori multiple, calitatea imaginii poate fi afectată. Dacă survine o eroare,
sunaţi pentru a programa o lucrare de service pentru a stabili dacă sunt necesare calibrări sau
inspecţia. Dacă nu este afectată calitatea imaginii, sistemul este operaţional.

Figura 15-15 Rezultate QAP

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-11


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Istoricul rezultatelor
După finalizarea QAP, sistemul generează o pagină cu rezumatul testelor. Tabelul cu rezumatul
testelor conţine denumirile descriptive, valorile măsurate, specificaţiile de test (LSL şi/sau USL) şi
starea trecut/picat.

Sunt stocate un minim de 25 de rezultate ale testelor QAP.

Respectaţi următoarea procedură pentru a consulta rezultatele testelor QAP precedente.

1. Din panoul stâng, apăsaţi pe [RESULT HISTORY] (Istoric rezultate).

 Este afişat ecranul Result History (Istoric rezultate).


2. Apăsaţi pe oricare dintre testele din listă pentru a-l selecta.

3. Apăsaţi [SELECT] (Selectare).

 Sunt afişate detaliile testului.


Figura 15-16 Ecranul QAP Result History (Istoric rezultate QAP)

15-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Exportul QAP pe CD/USB


Figura 15-17 Ecranul QAP CD/USB Export (Export QAP pe CD/USB)

Utilizaţi acest ecran pentru a exporta rezultatele QAP.

1. Selectaţi tipul suportului de stocare (de obicei, o unitate USB).

2. Conectaţi unitatea USB la un port USB liber al sistemului.

3. Apăsaţi Start (Pornire) pentru a începe exportarea QAP.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-13


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Curăţarea şi dezinfectarea (reprocesare)


Avertismente

ATENŢIE Acest echipament poate fi deteriorat prin manevrare necorespunzătoare şi prin


contact cu anumite substanţe chimice. Nerespectarea măsurilor de precauţie
descrise poate avea ca rezultat vătămarea gravă şi deteriorarea echipamentului.

 Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare, dezinfectanţi sau solvenţi de niciun tip dacă nu sunteţi
sigur de natura materialelor.
 Asiguraţi-vă că respectaţi instrucţiunile de pe etichete şi precauţiile pentru utilizarea,
depozitarea şi eliminarea la deşeuri a tuturor agenţilor de curăţare şi dezinfectanţi. Asiguraţi-
vă că întregul personal este instruit corespunzător, iar instrucţiunile pentru utilizarea
substanţelor chimice sunt respectate cu exactitate.
 NU folosiţi dezinfectanţi care nu sunt aprobaţi de GE-sau produse care nu au fost evaluate de
GE pentru stabilirea compatibilităţii materialelor. Deteriorările asociate utilizării de produse
chimice neomologate nu sunt acoperite de garanţia produsului sau de contractul de service.
 Nu introduceţi dispozitivul în niciun lichid, întrucât acest lucru ar putea coroda contactele din
metal şi afecta calitatea semnalelor.
 Nu autoclavaţi niciodată sau curăţaţi cu abur echipamentul.
 Nu utilizaţi sistemul înainte ca acesta să fie uscat complet.

Limitări privind reprocesarea


Substanţe chimice aprobate pentru curăţarea şi dezinfectarea sistemului cu raze
X Optima XR240amx
Următoarele substanţe chimice sunt considerate a fi compatibile cu materialele1 cu sistemul
Optima XR240amx:

1. Soluţie de hipoclorit de sodiu de 0,55%


 Aproape la fel ca o diluare de 1:10 a înălbitorului casnic obişnuit2
Opţiune comercială: Şerveţele germicide cu lichid decolorant Clorox Healthcare
2. Soluţie cu alcool cuaternar care conţine următoarele concentraţii de ingrediente active:
 0,25% cloruri de n-alchil-dimetil-etilbenzil-amoniu
 0,25% cloruri de n-alchil-dimetil-benzil-amoniu.
 55,00% alcool izopropilic.
Opţiune comercială: Şerveţele germicide PDI Super Sani-Cloth

1
Compatibilitatea cu materialele este definită ca adecvarea pentru utilizare în reprocesarea sistemului fără provocarea unor efecte
negative asupra siguranţei utilizatorului sau pacientului sau asupra funcţionalităţii sistemului.

2
În ceea ce priveşte organismele rezistente şi suprafeţele foarte murdare, Centrul pentru prevenirea bolilor (Centers for Disease
Control - CDC) recomandă o diluare de 1:10 a înălbitorului de 5,25% – 6,15% (5250 ppm – 6150 ppm de soluţie de hipoclorit
de sodiu).

15-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

3. Şerveţele universale Clinell


4. Soluţie de peroxid de hidrogen 1,4%
Opţiune comercială: Şerveţele cu peroxid de hidrogen Clorox Healthcare
NOTĂ Întrebările privind instrucţiunile de utilizare şi manevrare corespunzătoare a substanţelor
chimice pentru curăţare şi dezinfectare trebuie adresate producătorului produsului
dezinfectant.

Consideraţii pentru curăţarea şi dezinfectarea detectorului


Urmaţi aceste instrucţiuni speciale atunci când reprocesaţi detectorul wireless:

 Detectoarele trebuie curăţate şi dezinfectate conform instrucţiunilor specificate în acest


manual după fiecare utilizare pe pacient şi înainte de a fi puse înapoi în caseta receptoare a
sistemului.

Consideraţii pentru curăţarea şi dezinfectarea comutatorului


manual
Urmaţi aceste instrucţiuni speciale atunci când reprocesaţi comutatorul manual cablat:

1. Pentru a preveni activarea accidentală, deconectaţi cablul comutatorului manual de la corpul


acestuia înainte de a efectua procedurile de întreţinere/curăţare.
2. Nu utilizaţi bureţi şi nu scufundaţi comutatorul manual în apă sau soluţii de curăţare.

Consideraţii pentru curăţarea şi dezinfectarea sistemului


comutatorului la distanţă
Urmaţi aceste instrucţiuni speciale atunci când reprocesaţi comutatorul la distanţă opţional şi
unitatea senzorilor:

1. Opriţi sau îndepărtaţi alte sisteme cu raze X echipate cu comutatorul la distanţă opţional din
zonă, pentru a preveni activarea accidentală.
2. Nu utilizaţi solvenţi sau soluţii inflamabile pentru a curăţa comutatorul la distanţă sau unitatea
senzorilor.
3. Nu utilizaţi bureţi şi nu scufundaţi componentele comutatorului la distanţă în apă sau soluţii de
curăţare.

Pregătirea pentru curăţare


 Dezinfectaţi-vă mâinile şi purtaţi mănuşi noi atunci când lucraţi cu dezinfectanţi şi dispozitive
medicale.
 Verificaţi datele de expirare şi starea ambalajului substanţelor chimice/şerveţelelor cu
substanţe chimice. Nu utilizaţi produsul dacă ambalajul a fost deteriorat sau dacă data
expirării a fost depăşită.
 Opriţi sistemul de raze X înainte de a efectua orice procedură de întreţinere/curăţare.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-15


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Instrucţiuni de curăţare şi dezinfectare


 Curăţaţi suprafeţele murdare ale sistemului cât mai curând posibil după utilizare.
 Dispozitivele murdare trebuie separate de dispozitivele necontaminate, pentru a evita
contaminarea personalului şi împrejurimilor.
 Toate substanţele chimice enumerate mai sus ca fiind compatibile cu materialele pot fi utilizate
pentru curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor dispozitivelor.
 Pentru a obţine rezultate de curăţare/dezinfectare completă, trebuie să se urmeze următorii
pași pentru fiecare produs de curăţare.

Procedura de curăţare
1. Localizaţi şi citiţi instrucţiunile de curăţare specificate pe etichetele produselor. Instrucţiunile
de pe produse privind curăţarea trebuie urmate.

2. Ridicaţi un şerveţel din recipient.

3. Inspectaţi vizual sistemul. Dacă există murdărie, utilizaţi un şerveţel pentru a îndepărta
murdăria de pe suprafaţa dispozitivelor. Utilizaţi în funcţie de caz mai multe şerveţele, pentru a
îndepărta toată murdăria vizibilă.

4. Aveţi grijă să îndepărtaţi murdăria de pe îmbinări, articulaţii şi alte zone dificil de accesat.

5. Eliminaţi la deşeuri fiecare şerveţel utilizat pentru curăţare.

6. După curăţare, inspectaţi vizual dispozitivul într-o zonă bine luminată, pentru a vă asigura de
faptul că toate suprafeţele au fost curăţate de murdărie şi sunt uscate. Repetaţi acest proces
de curăţare dacă rămân urme vizibile de murdărie.

7. Dezinfectaţi sistemul conform instrucţiunilor listate mai jos.

Procedura de dezinfectare
Curăţarea temeinică a suprafeţei în vederea îndepărtării murdăriei şi materiei organice este un
prim pas esenţial anterior dezinfectării. Este recomandată reprocesarea sistemului imediat după
examinare pentru a preveni uscarea excesivă a murdăriei.

1. Localizaţi şi citiţi instrucţiunile de dezinfectare specificate pe etichetele produselor.


Instrucţiunile de pe produse privind dezinfectarea trebuie urmate.

2. Ridicaţi un şerveţel din recipient. Nu utilizaţi şerveţelele întrebuinţate în procesul de curăţare.

3. Ştergeţi cu soluţia chimică întreaga suprafaţă a zonelor ţintă ale sistemului până când acestea
sunt vizibil umede. Zonele ţintă includ orice suprafaţă care a fost curăţată şi/sau oricare altă
suprafaţă care ar fi putut fi contaminată în timpul utilizării sistemului şi care nu a prezentat
murdărie vizibilă.

4. Aveţi grijă să umeziţi îmbinările, articulaţiile şi alte zone dificil de accesat.

5. Asiguraţi-vă că suprafeţele rămân vizibil umede pe toată durata maximă de dezinfectare


necesară specificată pe etichetele produselor.

a. Dacă pe etichetele substanţelor chimice nu este specificată o durată de dezinfectare


pentru concentraţia utilizată, asiguraţi-vă că suprafeţele rămân vizibil umede timp de
minim 10 min1. Nu reutilizaţi şerveţelele. Aruncaţi şerveţelele la deşeuri clinice.

15-16 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

b. Utilizaţi şerveţele proaspete suplimentare după cum este necesar pentru a asigura durata
continuă de contact umed în timpul perioadei de dezinfectare specificate.

6. Clătiţi: După curăţare şi dezinfectare, ştergeţi suprafeţele cu un şerveţel de unică folosinţă


care nu lasă scame, care a fost îmbibat cu apă purificată, sau cu un şerveţel de clătire pre-
îmbibat cu apă purificată sau deionizată. Frecaţi temeinic suprafeţele cu şerveţel de clătire
pentru a îndepărta reziduurile chimice. Utilizaţi şerveţele suplimentare după cum este necesar.

7. Permiteţi uscarea la aer. Uscarea sistemului este un pas esenţial: un dispozitiv care nu este
uscat complet oferă o situaţie ideală pentru colonizarea bacteriană rapidă.

8. Nu reutilizaţi şerveţelele. Aruncaţi şerveţelele în deşeuri clinice.

Inspecţia şi testarea funcţiilor


După reprocesarea integrală, sistemul trebuie inspectat vizual cu privire la:

 Deteriorări, inclusiv, dar fără a se limita la coroziune (rugină, coroziune pătrunsă), fisuri şi
uzură.
 Funcţionarea corectă, inclusiv, dar fără a se limita la deplasările şi interblocările mecanice şi la
elementele electrice de semnalizare.
 Numere de piesă lipsă sau îndepărtate (extrase)
Nu se vor utiliza dispozitivele care funcţionează necorespunzător, dispozitivele cu marcaje
irecognoscibile, numere de piesă lipsă sau îndepărtate (extrase) şi dispozitivele deteriorate şi
uzate.

Depozitare
 După uscarea finală şi inspecţia vizuală, dispozitivul dezinfectat trebuie aşezat într-un mediu
sau într-un loc curat şi uscat, pentru a minimiza şansele de recontaminare.

Informaţii suplimentare
 Toţi utilizatorii trebuie să fie personal calificat, cu cunoştinţe de specialitate, competenţe şi
instruire documentate. Utilizatorii trebuie instruiţi cu privire la politicile şi procedurile spitaliceşti
odată cu ghidurile şi standardele aplicabile în prezent.
 Utilizatorii trebuie să utilizeze echipament individual de protecţie (PPE) atunci când
procesează dispozitive în conformitate cu ghidurile Agenţiei pentru Siguranţă şi Sănătate la
Locul de Muncă (Department of Environmental and Occupational Health and Safety - OSHA)
privind patogenii transmişi prin sânge sau în conformitate cu alte ghiduri echivalente.

1
Majoritatea dezinfectanţilor de uz spitalicesc înregistraţi EPA au o durată de contact specificată pe etichetă de 10 minute. Totuşi,
mai multe studii ştiinţifice au demonstrat eficacitatea dezinfectanţilor de uz spitalicesc contra agenţilor patogeni cu o durată
de contact de cel puţin 1 minut. Conform legii, trebuie respectate toate instrucţiunile de pe etichetele aplicabile ale produselor
înregistrate EPA. Dacă utilizatorul selectează condiţii de expunere diferite de cele de pe eticheta produsului înregistrat EPA,
acesta îşi asumă răspunderea pentru orice daună care rezultă din utilizarea în afara indicaţiilor de pe etichetă şi este pasibil
de sancţionare în temeiul FIFRA [Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act - Legea federală cu privire la
insecticide, fungicide şi rodenticide].

Fragment din: William A. Rutala, Ph.D., M.P.H.1, David J. Weber, M.D., M.P.H., and the Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008; 84.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-17


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

 Pentru informaţii suplimentare despre curăţare şi dezinfecţie, consultaţi recomandările


Asociaţiei pentru Profesionişti în controlul infecţiilor (Association for Professionals in Infection
Control - APIC), Administraţiei Americane pentru Alimente şi Medicamente (U.S. Food and
Drug Administration - FDA) şi Centrului pentru prevenirea bolilor (Centers for Disease Control
- CDC). Pentru clarificări privind curăţarea/dezinfectarea specifice ţărilor, consultaţi autorităţile
locale de reglementare pentru controlul infecţiilor.

Întreţinere
Generalităţi
Pentru a asigura performanţa continuă şi sigură a acestui echipament cu raze X, trebuie stabilit un
program de întreţinere periodică. Verificările funcţionale nu vor indica faptul că acest sistem cu
raze X funcţionează conform specificaţiilor. Numai verificările periodice regulate pot localiza
eventualele probleme. Este responsabilitatea proprietarului să facă aranjamente pentru acest
serviciu.

Intervalele de inspecţie se bazează pe utilizarea zilnică medie în timpul unei ture de lucru de opt
ore. Sunt adecvate inspecţii mai frecvente acolo unde utilizarea echipamentelor este peste medie.

În afară de întreţinerea de rutină, orice zgomot, vibraţie anormală sau orice funcţionare
neobişnuită trebuie raportate imediat unui reprezentant GE. Cu toate acestea, înainte de a apela
departamentul de service, asiguraţi-vă că echipamentul este utilizat în conformitate cu
instrucţiunile precedente.

AVERTIZARE Neefectuarea inspecţiilor şi întreţinerii periodice ar putea permite apariţia


stărilor de deteriorare, fără ca acestea să fie detectate. Această deteriorare
poate avea drept rezultat defecţiuni ale echipamentului, ceea ce ar putea
provoca răniri sau deteriorarea echipamentului.

Service-ul calificat
Funcţionarea sigură a echipamentului necesită de asemenea utilizarea de personal de service
instruit special pentru aparate medicale cu raze X. GE şi asociaţii săi menţin o organizaţie globală
de staţii de la care se poate obţine service calificat pentru raze X. Dacă se doreşte, se pot face de
obicei aranjamente pentru furnizarea de service periodic şi/sau pentru situaţii de urgenţă pe bază
de contract. Un reprezentant GE vă va expune cu plăcere acest plan.

Service şi întreţinere de către utilizatori


Echipamentul cu raze X GE conţine elemente de protecţie de funcţionare pentru a asigura
siguranţa maximă. Înainte de a apela la service, asiguraţi-vă că se utilizează procedurile de
funcţionare adecvate.

ATENŢIE Accesul la piesele interne ale echipamentului trebuie permis numai personalului
de service instruit şi calificat.

15-18 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

O dată pe lună inspectaţi dispozitivele de siguranţă şi sprijin pentru pacient ca să nu prezinte


semne de uzură excesivă, reglare necorespunzătoare sau alte indicaţii că sunt necesare reglări,
reparaţii sau înlocuiri. În cazul în care aveţi îndoieli în legătură cu starea acestui echipament,
contactaţi un reprezentant de service GE.

ATENŢIE Trebuie avută grijă deosebită la îndepărtarea oricărui material străin acumulat.

NOTĂ Este recomandat să lăsaţi sistemul să se încarce în perioadele în care nu este utilizat,
astfel încât acesta să asigure un timp maxim de funcţionare atunci când este necesar.

Pentru perioadele mai lungi de 3 zile în care sistemul nu va fi lăsat la încărcat, este
recomandat să opriţi sistemul ŞI să decuplaţi întrerupătorul. Aceeaşi procedură trebuie
utilizată pentru orice perioadă prelungită de depozitare a sistemului.

Înlocuirea bateriei comutatorului la distanţă


Utilizaţi numai o baterie alcalină de 9 volţi nouă. Pentru a înlocui bateria din comutatorul la distanţă
opţional:

1. Scoateţi cele şase şuruburi din capacul posterior al comutatorului la distanţă şi separaţi
capacul posterior de comutator.

2. Scoateţi bateria veche şi înlocuiţi-o cu o baterie alcalină de 9 volţi nouă în direcţia indicată pe
interiorul capacului superior.

3. Înlocuiţi capacul posterior şi fixaţi cu şase şuruburi. Nu strângeţi şuruburile în mod excesiv.

Întreţinerea periodică de către personalul de service


Pentru a asigura funcţionarea continuă şi sigură a unităţii dvs. cu raze X mobile, stabiliţi un
program de întreţinere periodică cu un reprezentant de service calificat.

Verificările de întreţinere periodice sunt necesare la treisprezece luni după instalare şi în fiecare
an după aceea. Pe pagina următoare este furnizat un un grafic periodic de întreţinere.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 15-19


Asigurarea calităţii şi întreţinerea

Programul de întreţinere
Consultaţi lista de verificare 5754710-1RO Optima XR240amx PM

Tabelul 15-1 Graficul de întreţinere periodică

Întreţinere/Verificări Frecvenţă
Verificaţi să nu existe joc între colimator şi unitatea tubului La fiecare 12 luni, verificaţi să nu existe joc între colimator şi
tubul de raze X. Dacă se detectează orice joc, TREBUIE să
scoateţi colimatorul şi să verificaţi toate dispozitivele de
fixare aferente.
Înlocuiţi comutatorul manual La fiecare 3 ani
Inspecţia extinderii braţului Anual
Inspectarea generală şi reglarea colimatorului Anual
Interblocările filamentului şi rotorului Anual
Rotaţia anodului tubului de raze X Anual
Inspectarea ansamblului coloană - cărucior Anual
Precizia mAs Anual
Precizia kVp Anual
Afişajele operatorului Anual
Reticulul Anual
Alinierea colimatorului Anual
Indicatorul dimensiunii câmpului Anual
Detenta la rotaţie Anual
Verificaţi ca toate legăturile prin cablu să fie strânse şi Anual
sigure
Verificaţi ca toate cablurile de alimentare a detectorului şi Anual
clemele de reţinere a cablurilor să se afle la locul lor în
siguranţă
Tonul de expunere poate fi auzit şi indicatoarele pentru Anual
razele X se aprind atunci când comutatorul manual este
adus în poziţia de expunere
Elementele auxiliare (încărcătorul pentru bateriile Anual
sistemului, cablurile HV etc.)
Calibrarea detectorului Anual
Inspectarea vizuală a detectorului, tetherului şi grilei să nu Anual
fie deteriorate, uzate etc.
Inspectarea monitorului să nu fie deteriorat/uzat Anual
Calibrarea ecranului tactil Anual

15-20 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Anexa A
Administrarea conectării

Pentru a ne ajuta clienţii să respecte Legea asigurărilor de sănătate, portabilităţii şi răspunderii


(Health Insurance and Portability and Accountability Act - HIPAA), Optima XR240amx include
funcţii de control pentru Autorizarea şi auditul accesului în instituţie (Enterprise Access
Authorization and Audit - EA3). Instituţia sanitară este responsabilă pentru utilizarea corectă a
acestor funcţii şi pentru conformarea cu HIPAA.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-1


Administrarea conectării

Conectare şi deconectare
Caracteristica de conectare impune conectarea pentru accesarea sistemului şi poate fi activată
sau dezactivată de către de administrator sau reprezentantul de service (sau de către inginerul de
teren).

Utilizarea acestei funcţii depinde de conectarea sistemului la o reţea. Unităţile cu reţele sunt
denumite sisteme de tip instituţie, cele fără reţele sunt denumite sisteme independente. Această
caracteristică poate fi utilizată cu oricare dintre cele două configuraţii, deşi unele caracteristici au o
aplicabilitate mai mare în cazul sistemelor tip instituţie.

1. Pe ecranul de conectare, introduceţi-vă numele alocat de conectare.

 Acest nume vă este alocat de către administratorul sistemului dvs.


NOTĂ Dacă trebuie să vă conectaţi rapid numai din cauza unor situaţii de urgenţă, apăsaţi pe
[Emergency Login] (Conectare de urgenţă).

NOTĂ Deconectarea nu împiedică alţi utilizatori să se conecteze. Deconectarea este concepută


pentru a proteja confidenţialitatea pacientului şi nu pentru a împiedica utilizatorii aprobaţi
să se conecteze. Atunci când dvs. sau alt utilizator vă reconectaţi, sistemul revine la
ultima stare cunoscută.

2. Apăsaţi în zona Password (Parolă) şi introduceţi-vă parola.

3. Apăsaţi pe [Logon] (Conectare).

Figura A-1 Fereastra de conectare

4. Pentru a vă deconecta de la sistem, apăsaţi butonul [LOG OFF] (Deconectare) de pe interfaţa


cu utilizatorul.

A-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

 Este afişată o fereastră pop-up de confirmare.


5. Apăsaţi [OK].

 Sistemul vă deconectează şi aşteaptă următoarea conectare.

Activarea conectării EA3


Din interfaţa de administrare a utilizatorilor, faceţi clic pe fila de Configuration (Configuraţie) şi
selectaţi Advanced Options (Opţiuni avansate). Faceţi clic pe butoanele radio disponibile pentru a
activa / dezactiva opţiunea HIPAA. Opţiunea HIPAA este inactivată implicit. Funcţia de
autentificare poate fi activată sau dezactivată de către inginerul de teren.

Înţelegerea mediilor locale şi instituţionale


Funcţia de autentificare se poate administra la nivel local sau instituţional.

Administrarea autentificării la nivel local (sau independent) se face pentru un sistem care
utilizează propriul set de nume de utilizator şi parole. În fiecare sistem local trebuie să existe
utilizatori cu drepturi administrative care să poată administra funcţia de autentificare. Din
perspectiva utilizatorului, aceştia au nevoie de un nume de utilizator şi de o parolă pentru fiecare
sistem necesar pentru desfăşurarea activităţii.

Funcţia de administrare la nivel instituţional foloseşte numele de utilizator şi parolele existente


centralizat pentru accesarea mai multor sisteme din instituţia respectivă. Funcţia de autentificare
se administrează la nivel central de administratorul de sistem al instituţiei, şi fiecare sistem trimite
şi primeşte informaţiile necesare pentru autentificare prin reţea. Din perspectiva utilizatorului,
aceştia au nevoie numai de un nume de utilizator şi de o parolă pentru a accesa toate
echipamentele şi sistemele necesare pentru desfăşurarea activităţii.

Pentru unităţile mobile utilizate într-un mediu instituţional, informaţiile de conectare sunt trimise şi
primite numai atunci când unitatea este conectată la reţea.

Înţelegerea privilegiilor, grupurilor şi utilizatorilor


Privilegiile sunt drepturile de a accesa un sistem şi de a efectua anumite funcţii. Privilegiile sunt
alocate pe grupuri. Privilegiile sunt create de GE şi nu se pot modifica. Acestea sunt:

 GEHC Service (Service GEHC) permite personalului de service şi de întreţinere accesul la


toate funcţiile.
 Nivelul Administrator permite accesul la funcţiile de administrare a conectării şi de preferinţe,
precum şi posibilitatea de a adăuga proceduri la lista de lucru, de a efectua examinări şi de a
gestiona imaginile.
 Nivelul Standard and Limited User (Utilizator standard şi limitat) permite numai accesul pentru
adăugarea de proceduri la lista de lucru, efectuarea de examinări şi gestionarea imaginilor.
Grupurile reprezintă categorii de utilizatori care au alocate anumite privilegii. Utilizatorii deţin privilegii
(drepturi) în funcţie de grupul la care aparţin. Un utilizator poate face parte din mai multe grupuri.
Grupurile sunt create şi primesc drepturile de la un utilizator cu acces de nivel GE Service sau
Administrator. Dacă nu deţineţi un sistem instituţional, alocarea privilegiilor de grup este probabil
limitată la persoanele cu privilegii de administrator şi cei care nu. Dacă sistemul este configurat pentru
autentificare instituţionalizată, responsabilul IT sau administratorul vor folosi mai multe facilităţi.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-3


Administrarea conectării

Când echipamentul este instalat în mediu instituţional, administratorul configurează grupurile


instituţionale pe care le va folosi echipamentul. Prin urmare, mediul instituţional va conţine grupuri
pentru mai multe nivele de acces în funcţie de sarcinile de serviciu; administratorul va configura
pentru fiecare subset al acestor grupuri echipamentele de care acestea pot dispune.
Utilizatorii sunt indivizii care au permisiunea de a utiliza un anumit sistem. Utilizatorii sunt creaţi şi
atribuiţi unor grupuri de către un utilizator cu acces de nivel GE Service sau Administrator. Aceşti
administratori pot fi tehnicieni IT dintr-o companie, sau manager or tehnician principal în alte
organizaţii independente. Administratorii vor adăuga noii utilizatori, desemnând şi grupul de
apartenenţă, care stabileşte nivelul de privilegii şi drepturi ale respectivului utilizator. De exemplu,
o persoană pe nume Sue Smith ar putea aparţine grupului intitulat tehnicieni, radiologi,
administratori sau orice altă combinaţie.
La configurarea unui sistem (instituţional sau local) creaţi întotdeauna mai întâi grupurile şi alocaţi
drepturile aferente acestora, şi apoi adăugaţi utilizatorii la grupuri.

Configurarea aplicaţiei
Pentru a accesa ecranul Login Management (Gestionare conectare), selectaţi System Utilities
(Utilitare sistem) > Preferences (Preferinţe) > Login Management (Gestionare conectare).
Sistemul vă va solicita să vă conectaţi la Componenta de administrare EA3. Prima filă a
Componentei de administrare EA3 este fila Application (Aplicaţie). Pe această filă puteţi gestiona
accesul utilizatorilor la sistem, inclusiv setările Emergency Logon (Conectare de urgenţă).
Figura A-2 Fila Application (Aplicaţie)

A-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

 Enable Authorization (Activare autorizaţie) - Dacă se activează sau nu autorizaţia. Dacă


autorizarea este activată, orice persoană care se conectează prin EA3 (atât utilizatori locali,
cât şi utilizatori instituţionali) trebuie să deţină un rol. Oricărei persoane care nu deţine un rol i
se va respinge accesul dacă autorizarea este activată.
 Emergency Logon Allowed (Conectare de urgenţă permisă) - Dacă se permite sau nu
accesul de urgenţă. Aceasta decide dacă se afişează sau nu butonul Emergency Login
(Conectare de urgenţă). Dacă această opţiune este dezactivată, nu este permis accesul
utilizatorului în caz de urgenţă.
 Emergency Roles (Roluri de urgenţă) - Rolurile atribuite utilizatorului de urgenţă. Setările
implicite permit unui administrator atribuirea unui rol de utilizator Standard (Standard), a unui
rol de utilizator Limited (Limitat) sau a ambelor roluri.
 Inactivity Timeout (Minutes) (Durata de inactivitate (minute)) - Durata (în minute) care
trebuie să treacă fără nicio activitate înainte să se genereze o expirare a timpului. Când este
generată o expirare de timp, este afişat ecranul de conectare EA3. Această valoare poate fi
orice număr întreg pozitiv sau poate fi 0. Dacă valoarea este 0, aceasta indică NICIO expirare
de timp datorată inactivităţii (nu se va înregistra niciodată o expirare de timp, indiferent de
timpul scurs).
 Display Last Logon Name (Afişare ultimul nume de conectare) - Dacă se afişează sau nu
numele de utilizator al ultimului utilizator care s-a conectat în ecranul de conectare EA3.
 Administrator Message (Mesaj administrator) - În anumite împrejurări / situaţii de eroare,
utilizatorului EA3 i se solicită să contacteze un administrator. Acest câmp permite
administratorului să specifice detaliile sale de contact şi un mesaj personalizat.
 Emergency Prompt (Mesaj de urgenţă) - Textul care va fi afişat oricărui utilizator care se
conectează ca utilizator de urgenţă. Utilizatorului i se solicită introducerea unor informaţii (de
obicei numele efectiv de utilizator). Acest text va fi afişat în mesajul de solicitare a informaţiilor.
 Pentru a efectua o modificare a configuraţiei, efectuaţi modificările necesare în câmpuri, apoi
apăsaţi pe butonul [Apply Configuration] (Aplicare configuraţie). Dacă a survenit o problemă la
efectuarea modificărilor (ca de exemplu o valoare nevalidă), va fi afişată o casetă de mesaj
indicând această eroare cu o descriere a erorii. Dacă modificările au fost efectuate cu succes,
după apăsarea butonului [Apply Configuration] (Aplicare configuraţie) veţi vedea un scurt
mesaj, care indică faptul că modificările au fost aplicate, într-o etichetă verde. Dacă în orice
moment doriţi să reveniţi la ceea ce este salvat în prezent, puteţi apăsa butonul [Restore
Configuration] (Restabilire configuraţie). Aceasta va anula toate modificările efectuate care nu
au fost încă salvate apăsând pe butonul [Apply Configuration] (Aplicare configuraţie). (După
ce aţi apăsat butonul [Apply Configuration] (Aplicare configuraţie) şi aţi primit eticheta de
confirmare, modificările au fost aplicate).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-5


Administrarea conectării

Configurarea utilizatorilor locali


Pentru a accesa ecranul Login Management (Gestionare conectare), selectaţi System Utilities
(Utilitare sistem) > Preferences (Preferinţe) > Login Management (Gestionare conectare).
Sistemul vă va solicita să vă conectaţi la Componenta de administrare EA3. A doua filă a
Componentei de administrare EA3 este fila Local Users (Utilizatori locali). În această filă puteţi
adăuga utilizatori, puteţi elimina utilizatori, puteţi modifica apartenenţa la grupuri de utilizatori,
puteţi modifica numele şi parolele utilizatorilor, puteţi bloca/debloca utilizatori, puteţi forţa utilizatorii
să îşi modifice parolele la următoarea conectare etc. Mai jos se află o imagine a filei Local users
(Utilizatori locali) din Componenta de administrare EA3:

1. Selectaţi fila Local Users (Utilizatori locali).


Figura A-3 Fila Local Users (Utilizatori locali)

2. Introduceţi configuraţia dorită pentru fiecare opţiune, în modul descris mai jos.
 Max Logon Attempts Before Lock (Număr maxim de încercări de conectare înainte de
blocare) – Numărul de încercări de conectare eşuate pe care le poate efectua un utilizator
până la blocarea contului său pentru un anumit număr de minute. Când un cont de
utilizator este blocat, acelui utilizator nu i se va permite conectarea, chiar dacă oferă
combinaţia corectă de nume de utilizator/parolă. Fie trebuie să se scurgă timpul specificat
înainte ca utilizatorul să se poată conecta din nou, fie un utilizator cu rol avansat sau de

A-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

service trebuie să se conecteze la componenta de administrare EA3 pentru a debloca


utilizatorul. De reţinut că procesul de blocare se aplică doar pentru utilizatorii locali
(blocarea utilizatorilor instituţionali este administrată de serverul instituţional)
 Lock Duration (Minutes) (Durata blocării (Minute)) - Numărul de minute în care un
utilizator rămâne blocat, dacă accesul acestuia fost blocat din cauza încercărilor eşuate
de conectare.
 Minimum Password Length (Lungime minimă a parolei) - Parola trebuie să conţină
minim X caractere, unde X este specificat de către administratorul EA3. În mod implicit, X
reprezintă 5 caractere, însă acest număr poate fi modificat prin intermediul interfeţei cu
utilizatorul pentru administrare EA3.
NOTĂ Dacă o parolă are deja lungimea mai mică decât cea minimă, setarea acestei valori nu va
afecta în niciun fel acea parolă. De exemplu, dacă parola dumneavoastră are 8 caractere
şi lungimea minimă a parolei este modificată la 10 caractere, parola de 8 caractere este în
continuare acceptată. Cu toate acestea, următoarea dată când utilizatorul îşi modifică
parola, acesta trebuie să aleagă o parolă alcătuită din 10 minim caractere.

 Login Name (Nume de conectare) - Parola nu trebuie să conţină numele de utilizator


căruia îi este asociată parola.
 Advanced Password Rules (Reguli parolă avansate) - Setul de reguli avansate poate fi
activat sau dezactivat în cadrul filei Local Users (Utilizatori locali) din interfaţa cu
utilizatorul pentru administrarea EA3.
 Parola trebuie să conţină cel puţin 1 număr
 Parola trebuie să conţină cel puţin 1 literă mare
 Parola trebuie să conţină cel puţin 1 literă mică
 Parola trebuie să conţină cel puţin 1 caracter non-alfanumeric
 Parola nu poate conţine 3 sau mai multe caractere consecutive (adică, se permite
„AA”, însă nu şi „AAA”.)
 Parola nu poate conţine spaţii albe
 Apply Configuration (Aplicare configuraţie) – Utilizaţi butonul Apply Configuration
(Aplicare configuraţie) pentru a salva modificările.
 Restore Configuration (Restaurare configuraţie) - Utilizaţi acest buton pentru a anula
orice modificări care nu au fost încă salvate. Dacă apare vreo eroare, se va afişa un mesaj
în care este descrisă eroarea. Dacă procedura a fost efectuată cu succes, va fi afişată o
etichetă verde cu informaţiile de confirmare.
NOTĂ Există două moduri în care utilizatorii pot rămâne blocaţi:

 Utilizatorul a introdus prea multe parole incorecte. În acest caz, contul utilizatorului va
fi blocat pentru un anumit interval de timp, chiar dacă este introdusă parola corectă.
După scurgerea timpului, utilizatorul poate încerca din nou să se conecteze. Un
administrator poate debloca accesul acestui utilizator înainte de scurgerea timpului de
blocare prin deselectarea opţiunii Locked (Blocat) în fila Local User (Utilizator local),
atunci când este selectat un utilizator.
 Administratorul forţează blocarea contului utilizatorului. În acest caz, timpul de blocare
nu se aplică pentru utilizatorul care a fost blocat forţat de către administrator.
Utilizatorul rămâne blocat până când un administrator îl deblochează.
3. Apăsaţi pe [Apply Configurations] (Aplicare configuraţii).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-7


Administrarea conectării

Adăugarea unui utilizator local


După adăugarea unui utilizator, informaţia este evidenţiată automat în caseta cu lista Local Users
(Utilizatori locali) din partea stângă şi este „în context”. Dacă utilizatorul este în context, toate
informaţiile şi butoanele din panoul central (respectiv Username (Nume de utilizator), Full Name
(Nume complet), Roles (Roluri), Change Name (Modificare nume), Change Password (Modificare
parolă), Remove User (Eliminare utilizator), caseta cu lista Groups (Grupuri), butonul Add To
Groups (Adăugare la grupuri) şi butonul Remove From Groups (Eliminare din grupuri)) se referă la
acel utilizator.

1. Apăsaţi pe [Add Local User] (Adăugare utilizator local).

 Atunci când se apasă pe acest buton, se afişează un ecran pop-up.


2. Introduceţi noul User ID (ID utilizator) (care trebuie să fie unic).

3. Introduceţi un Full Name (Nume complet).

4. Introduceţi o Password (Parolă).

5. Introduceţi Confirmed Password (Parola confirmată).

 Dacă survine vreo eroare, veţi primi un mesaj de eroare. Dacă primiţi un mesaj de eroare,
modificările nu au fost efectuate în baza de date. Puteţi corecta erorile şi încerca din nou.
Erorile posibile care pot surveni la adăugarea unui utilizator sunt următoarele:
 ID-ul de utilizator există deja în baza de date a utilizatorilor locali (Alegeţi un alt nume,
unic, de utilizator)
 Parola nu corespunde cerinţelor privind lungimea minimă (Alegeţi o parolă mai lungă)
 Caseta cu parola şi caseta cu parola confirmată nu se potrivesc (Asiguraţi-vă că
parolele corespund)
6. Apăsaţi pe [Add User] (Adăugare utilizator).

Figura A-4 Ecranul Add User (Adăugare utilizator)

Modificarea unei parole de utilizator


Puteţi selecta un utilizator să fie „în context” apăsând pe ID-ul utilizatorului din caseta listei „Local
Users” (Utilizatori locali) din partea stângă. Un singur utilizator poate fi în context la un moment
dat, iar dacă veţi încerca să selectaţi utilizatori multipli, EA3 va selecta automat primul utilizator de
sus selectat. După ce utilizatorul este „în context”, puteţi efectua orice modificări necesare la acel
utilizator.

A-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

NOTĂ Când navigaţi pentru prima dată pe fila Local Users (Utilizatori locali), EA3 va pune
automat „în context” primul utilizator local listat. Dacă nu există utilizatori locali, nu va fi
niciun utilizator în context şi toate butoanele din panoul central vor fi dezactivate până la
adăugarea unui utilizator.

1. Selectaţi utilizatorul.

2. Apăsaţi [Change Password] (Modificare parolă).

 Se afişează un ecran pop-up cu două casete de text pentru parolă.


3. Efectuaţi modificările pentru parolă.

4. Apăsaţi pe [Confirm Change] (Confirmare modificare).

 Dacă nu doriţi să efectuaţi modificarea, apăsaţi [Cancel] (Anulare).


 Dacă parola nu respectă cerinţele privind lungimea minimă, veţi primi un mesaj de eroare.
În acest caz, modificările efectuate nu au fost salvate. Efectuaţi corecturile necesare şi
apăsaţi din nou pe [Confirm Change] (Confirmare modificare).
Figura A-5 Modificarea parolei

Modificarea numelui complet al unui utilizator


1. Selectaţi utilizatorul.

2. Apăsaţi [Change Name] (Modificare nume).

3. Efectuaţi modificările pentru nume.

4. Apăsaţi pe [Confirm Change] (Confirmare modificare).

 Dacă nu doriţi să efectuaţi modificarea, apăsaţi pe butonul [Cancel] (Anulare).

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-9


Administrarea conectării

Figura A-6 Modificarea numelui

Eliminarea unui utilizator


1. Selectaţi utilizatorul.

2. Apăsaţi pe [Remove User] (Eliminare utilizator).

3. Apăsaţi pe [Confirm Removal] (Confirmare eliminare).

 Dacă nu doriţi să efectuaţi modificarea, apăsaţi pe butonul [Cancel] (Anulare).


Figura A-7 Confirmarea eliminării

Adăugarea sau eliminarea unui utilizator dintr-un grup


Toate grupurile de care aparţine acest utilizator sunt listate în caseta listei Groups (Grupuri).

1. Apăsaţi [Add To Groups] (Adăugare la grupuri) sau apăsaţi [Remove From Groups] (Eliminare
din grupuri).

 Va fi afişat un ecran pop-up care listează toate grupurile unde acest utilizator poate fi
adăugat. Dacă nu există grupuri unde acest utilizator poate fi adăugat, veţi vedea un
mesaj de eroare în locul ecranului pop-up. Când vedeţi ecranul pop-up, selectaţi toate
grupurile la care doriţi să adăugaţi acest utilizator (puteţi selecta simultan oricâte grupuri
doriţi).
2. Apăsaţi pe [Add Membership] (Adăugare membri) sau apăsaţi pe [Remove Membership]
(Eliminare membri).

A-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

Figura A-8 Adăugarea membrilor

Figura A-9 Eliminarea membrilor

Modificarea rolurilor utilizatorului


Rolurile utilizatorilor pot fi modificate direct din panoul Local Users (Utilizatori locali). Rolurile sunt
asociate de fapt cu grupurile, iar utilizatorii aparţin unor grupuri. Pentru a modifica rolurile pentru
un utilizator, trebuie să modificaţi rolurile unui grup de care aparţine acel utilizator.

Blocarea / deblocarea unui utilizator


Atunci când un utilizator este în context, puteţi vedea dacă utilizatorul este blocat vizualizând
starea casetei de validare Locked (Blocat) în panoul de la partea inferioară. Dacă aceasta este
bifată, utilizatorul nu se poate conecta, chiar cu ajutorul parolei corecte.

1. Pentru a debloca utilizatorul, deselectaţi caseta şi apăsaţi pe butonul [Apply Configuration]


(Aplicare configuraţie).

2. Pentru a bloca un utilizator, bifaţi caseta şi apăsaţi pe butonul [Apply Configuration] (Aplicare
configuraţie).

NOTĂ Dacă este activat Emergency User (Utilizator de urgenţă), vă puteţi conecta în continuare
prin Emergency User (Utilizator de urgenţă) în timp ce sistemul este blocat.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-11


Administrarea conectării

Forţarea unui utilizator să modifice parola la următoarea conectare


De multe ori, ca administrator, doriţi să forţaţi un utilizator să îşi modifice parola la următoarea
conectare, din motive de securitate. Puteţi face acest lucru utilizând EA3.

1. Selectaţi utilizatorul.

2. Bifaţi caseta Change Password on Next Login (Modificare parolă la următoarea conectare) din
panoul din partea inferioară.

 Dacă această opţiune este bifată, utilizatorului i se va solicita să îşi modifice parola la
următoarea conectare reuşită.
NOTĂ După ce utilizatorul îşi modifică parola la următoarea conectare, bifarea va fi eliminată
pentru acest utilizator.

Unele câmpuri pot fi inaccesibile în următoarele condiţii:

 Pentru utilizatori:
 Permanent - Dacă un utilizator este permanent, acesta nu poate fi eliminat niciodată.
Când un utilizator permanent este în context, butonul Remove User (Eliminare utilizator)
va fi dezactivat.
 Content Not Editable (Conţinut ineditabil) - Dacă există această semnalizare pentru un
utilizator, atunci apartenenţa acestuia la grupuri nu poate fi modificată. Când un utilizator
cu „content not editable” (conţinut nemodificabil) este în context, butoanele „Add To
Groups” (Adăugare la grupuri) şi „Remove From Groups” (Eliminare din grupuri) sunt
dezactivate.
 Password not changeable (Parola nu poate fi modificată) - Dacă există această
semnalizare pentru un utilizator, atunci parola nu se poate modifica, iar butonul „Change
Password” (Modificare parolă) va fi dezactivat.
 Pentru grupuri:
 Permanent - Dacă un grup este permanent, acesta nu poate fi eliminat niciodată. Când un
grup permanent este în context, butonul Remove Group (Eliminare grup) va fi dezactivat.
 Content Not Editable (Conţinut ineditabil) - Dacă există această semnalizare pentru un
grup, membrii acestui grup nu pot fi modificaţi (nici adăugaţi şi nici şterşi). Atunci când un
utilizator aparţine unui grup Content Not Editable (Conţinut ineditabil), acest utilizator nu
poate fi eliminat din grup (prin urmare, numele grupului nu va fi afişat atunci când faceţi
clic pe „Remove From Group” (Eliminare din grup)). Atunci când un utilizator nu aparţine
unui grup Content Not Editable (Conţinut ineditabil), acest utilizator nu poate fi adăugat
grupului (prin urmare, grupul nu va fi afişat atunci când apăsaţi „Add To Group” (Adăugare
la grup)).
 Role Not Editable (Rol ineditabil) - Dacă există această semnalizare pentru un grup,
rolurile asociate cu acel grup nu pot fi modificate. Această proprietate în sine nu are un
impact direct asupra acţiunilor pe care le puteţi efectua în fila Local Users (Utilizatori
locali).
NOTĂ Fiţi prudent în ceea ce priveşte acreditările dvs. de autentificare. Acreditările pierdute sau
uitate pot fi resetate numai prin intermediul service-ului GE.

A-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

Configurarea grupurilor
A treia filă a Componentei de administrare EA3 este fila Groups (Grupuri). În această filă, puteţi
adăuga grupuri locale, grupuri instituţionale, puteţi elimina grupuri locale, grupuri instituţionale,
puteţi modifica rolurile grupurilor şi apartenenţa la grupuri.

1. Apăsaţi pe [Groups] (Grupuri).


Figura A-10 Fereastra Groups (Grupuri)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-13


Administrarea conectării

Adăugarea unui grup local


1. Apăsaţi pe [Add Local Group] (Adăugare grup local).

 Atunci când se apasă pe acest buton, se afişează un ecran pop-up.


2. Introduceţi numele noului grup (care trebuie să fie unic).

 Dacă survine vreo eroare, veţi primi un mesaj de eroare. Dacă primiţi un mesaj de eroare,
modificările nu au fost efectuate în baza de date. Puteţi corecta erorile şi încerca din nou.
Erorile posibile care pot surveni la adăugarea unui grup sunt următoarele:
 Numele de grup există deja în baza de date
 Expirarea sesiunii aplicaţiei
 După adăugarea unui grup local, informaţia este evidenţiată automat în caseta cu lista
Local Groups (Grupuri locale) din partea stângă. Dacă un grup este evidenţiat, toate
informaţiile şi butoanele din panoul central (respectiv Group Name (Numele grupului),
butonul Remove Group (Eliminare grup), casetele de bifare Roles (Roluri), butonul Apply
Roles (Aplicare roluri), caseta cu lista Group Members (Membrii grupului), butonul Add
Membership (Adăugare membri) şi butonul Remove Membership (Eliminare membri)) se
referă la acel grup.
Figura A-11 Adăugarea grupurilor

3. Apăsaţi pe [Add Group] (Adăugare grup).

Adăugarea unui grup instituţional


Adăugarea unui grup instituţional este o procedură similară celei de adăugare a unui grup local.

1. Apăsaţi pe [Add Enterprise Group] (Adăugare grup instituţional).

 Atunci când se apasă pe acest buton, se afişează un ecran pop-up.


 Dacă survine vreo eroare, veţi primi un mesaj de eroare. Dacă primiţi un mesaj de eroare,
modificările nu au fost efectuate în baza de date. Puteţi corecta erorile şi încerca din nou.
Erorile posibile care pot surveni la adăugarea unui grup sunt următoarele:
 Numele de grup există deja în baza de date
 Expirarea sesiunii aplicaţiei
2. Apăsaţi pe [Add Group] (Adăugare grup).

 Adăugarea unui grup instituţional nu duce la adăugarea propriu-zisă a unui grup la


serverul de directoare instituţional. Această opţiune oferă doar posibilitatea de a
administra roluri pentru acel grup în EA3, care ar trebui să existe deja în serverul de
directoare instituţional. Astfel, de exemplu, dacă adăugaţi un grup „All Employees” (Toţi

A-14 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

angajaţii) ca grup instituţional la EA3 şi atribuiţi acelui grup rolul STANDARD, orice
utilizator instituţional care se conectează prin EA3 şi aparţine grupului „All Employees”
(Toţi angajaţii) va avea rol STANDARD.
 Nu puteţi administra apartenenţa la grup pentru grupuri instituţionale. Aceasta este
administrată de serverul de directoare, nu de EA3. În consecinţă, ori de câte ori un grup
instituţional este în context, atât butonul „Add Membership” (Adăugare membri), cât şi
butonul „Remove Membership” (Eliminare membri) vor fi dezactivate. Aceasta nu
înseamnă că nimeni nu aparţine grupurilor instituţionale, ci doar că acestea sunt
administrate de serverul de directoare, nu de către EA3.
 După adăugarea unui grup instituţional, informaţia este evidenţiată automat în caseta cu
lista Enterprise Groups (Grupuri instituţionale) în partea stângă şi este „în context”. Dacă
un grup este în context, toate informaţiile şi butoanele din panoul central (respectiv Group
Name (Numele grupului), butonul Remove Group (Eliminare grup), casetele de selectare
Roles (Roluri), butonul Apply Roles (Aplicare roluri), caseta cu lista Group Members
(Membrii grupului)) se referă la acel grup.
Figura A-12 Adăugare grup instituţional

Gestionarea unui grup


Puteţi selecta un grup de evidenţiat apăsând pe numele grupului fie în caseta cu listă „Local
Groups” (Grupuri locale), fie în caseta cu listă „Enterprise Groups” (Grupuri instituţionale) din
partea stângă. Un singur grup poate fi evidenţiat la un moment dat, iar dacă veţi încerca să
selectaţi grupuri multiple, EA3 va selecta automat primul grup de sus selectat. După ce grupul este
evidenţiat, puteţi efectua orice modificări necesare la acel grup.

NOTĂ Când navigaţi pentru prima dată pe fila Groups (Grupuri), EA3 va evidenţia automat primul
grup local listat. Dacă nu există grupuri locale, EA3 va evidenţia automat primul grup
instituţional listat. Dacă nu există nici grupuri locale, nici grupuri instituţionale, nu va fi
niciun grup evidenţiat şi toate butoanele din panoul central vor fi dezactivate până la
adăugarea unui grup.

Eliminarea unui grup


1. După evidenţierea unui grup, apăsaţi pe [Remove Group] (Eliminare grup).

 Se afişează un ecran pop-up, care vă solicită să confirmaţi eliminarea grupului.

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-15


Administrarea conectării

Figura A-13 Eliminarea grupurilor

2. Dacă doriţi să eliminaţi grupul, apăsaţi pe [Confirm Removal] (Confirmare eliminare).

 Dacă nu doriţi să eliminaţi grupul, apăsaţi pe [Cancel] (Anulare).

Modificarea rolurilor grupului


Atunci când un grup este evidenţiat, utilizaţi casetele de bifare pentru Roles (Roluri) pe care doriţi
să le atribuiţi acestui grup şi apăsaţi pe [Apply Roles] (Aplicare roluri). Va fi afişată o confirmare cu
etichetă verde, ca de obicei, pentru rolurile aplicate cu succes. Dacă survine o eroare la back-end
(respectiv o problemă la scrierea modificărilor de configurare a rolurilor), veţi primi un mesaj de
eroare cu informaţii.

Adăugarea membrilor
1. După evidenţierea unui grup, apăsaţi pe [Add Membership] (Adăugare membri).

 Va fi afişat un ecran pop-up care listează toţi utilizatorii care pot fi adăugaţi la acest grup.
Dacă nu există utilizatori eligibili pentru a fi adăugaţi la acest grup, veţi vedea un mesaj de
eroare în locul ecranului pop-up. Când este afişat ecranul pop-up, selectaţi toţi utilizatorii
pe care doriţi să îi adăugaţi la acest grup (puteţi selecta simultan oricâţi utilizatori doriţi).
2. Apăsaţi pe [Add Membership] (Adăugare membri).

 Dacă nu doriţi să eliminaţi grupul, apăsaţi pe [Cancel] (Anulare).

Eliminarea membrilor
1. După evidenţierea unui grup, apăsaţi pe [Remove Membership] (Eliminare membri).

 Va fi afişat un ecran pop-up care listează toţi utilizatorii care pot fi eliminaţi din acest grup.
Dacă nu există utilizatori eligibili pentru a fi eliminaţi din acest grup, în locul ecranului pop-
up veţi vedea un mesaj de eroare. Când este afişat ecranul pop-up, selectaţi toţi utilizatorii
pe care doriţi să îi eliminaţi din acest grup (puteţi selecta simultan oricâţi utilizatori doriţi).
2. Apăsaţi pe [Remove Membership] (Eliminare membri).

 Dacă nu doriţi să eliminaţi grupul, apăsaţi pe [Cancel] (Anulare).

A-16 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

Configurarea filei Enterprise (Instituţie)


Ultima filă a Componentei de administrare EA3 este fila Enterprise (Instituţie). În această filă,
puteţi configura proprietăţile necesare pentru a stabili o conexiune la un server de directoare
instituţional (respectiv MSAD, Novell etc.).

Fila Enterprise (Instituţie) este folosită de personalul IT sau de personalul de service GE. Asigură
conectivitatea la baza de date cu utilizatori ai site-ului. Dacă spitalul sau clinica dvs. nu deţine o
reţea, fila nu va fi folosită.

Considerente:

 Utilizaţi funcţia Instituţie ori de câte ori este posibil.


 Asiguraţi-vă că grupurile instituţionale sunt suficient de mici pentru a restricţiona accesul la
editarea protocoalelor.
 Perioada de expirare în caz de inactivitate trebuie activată.
1. Apăsaţi pe [Enterprise] (Instituţie).
Figura A-14 Fila Enterprise (Instituţie)

În caseta de sus din această filă pot fi efectuate următoarele configuraţii:

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-17


Administrarea conectării

 Enable Enterprise Authentication (Activare autentificare instituţie) - Dacă utilizatorii


instituţionali trebuie să se poată conecta sau nu. Dacă aceasta este debifată, numai utilizatorii
locali EA3 se vor putea conecta. Dacă aceasta este bifată, se vor putea conecta atât utilizatorii
locali, cât şi cei instituţionali EA3 (deşi baza de date a utilizatorului local EA3 va fi întotdeauna
accesată prima).
 Cache Enterprise Users (Includere utilizatori instituţionali în memoria cache) - Dacă
utilizatorii instituţionali trebuie incluşi sau nu în memoria cache după ce s-au conectat cu
succes. Dacă această casetă de validare este bifată, se va păstra o înregistrare locală a unui
utilizator instituţional. Dacă utilizatorul încearcă să se reconecteze la un moment dat şi, din
anumite motive, serverul de directoare instituţional nu este disponibil (de ex., există probleme
de reţea), utilizatorul respectiv va avea acces dacă furnizează parola corectă. În cazul în care
caseta de validare nu este bifată, utilizatorului îi va fi refuzat accesul dacă serverul de
directoare instituţional nu poate fi accesat. Reţineţi că parolele criptate sunt incluse în
memoria cache, spre deosebire de parola efectivă.
 Enterprise Authentication Latency (Seconds) (Latenţă autentificare instituţie (secunde)) -
Perioada de timp (în secunde) în care procesul de conectare EA3 trebuie să aştepte un
răspuns de la serverul de directoare instituţional. Deseori, în momentul conectării la servere,
există o perioadă de latenţă în reţea, care va fi diferită în funcţie de configuraţiile diferite ale
reţelei. Dacă această perioadă de timp se scurge fără obţinerea unui răspuns de la serverul
de directoare, procesul de conectare EA3 va eşua. O valoare de 5 secunde ar trebui să fie
suficientă pentru a permite unui server de directoare configurat corect să răspundă, fără ca
utilizatorul să îşi piardă răbdarea dacă serverul nu poate fi accesat (adică va trebui să aştepte
doar 5 secunde înainte ca încercarea de conectare să revină).
 Aplicarea modificărilor de configuraţie în caseta din partea de sus a filei Enterprise (Instituţie)
este similară cu cea menţionată pentru fila Application (Aplicaţie). Utilizaţi butonul Apply
Configuration (Aplicare configuraţie) pentru a confirma modificările şi butonul Restore
Configuration (Revenire la configuraţie) pentru a anula modificările care nu au fost încă
salvate. Dacă apare vreo eroare, se afişează un mesaj în care este descrisă eroarea.
 În plus, conectarea propriu-zisă la serverul de directoare instituţional poate fi realizată pe
această filă. Veţi modifica proprietăţile în cele două casete inferioare ale filei Enterprise
(Instituţie).

Configurarea automată
1. Apăsaţi pe [Auto-detect Server Name] (Detectare automată nume server).

 Selectarea acestui buton are ca efect căutarea numelui serverului de directoare.


 În anumite medii, EA3 poate încerca să detecteze automat serverul de directoare
instituţional. Această capacitate poate funcţiona doar în anumite medii (de ex. acolo unde
DNS permite căutarea de servicii). Aceasta este doar o funcţie care înlesneşte
configurarea, dar în anumite cazuri poate genera un mesaj de alertă că funcţia de
detectare automată nu a găsit serverul. Acest mesaj afişat pe ecran nu reprezintă o
eroare; pentru a configura serverul, continuaţi cu paşii următori.
2. Introduceţi Server Name (Nume server) sau IP address (Adresă IP) a serverului de directoare
instituţional la care trebuie să se conecteze EA3 în caseta Server Configuration (Configuraţie
server).

NOTĂ Sistemul trebuie să poată citi orice adresă IP sau nume de server. Înseamnă că sistemul
trebuie să aibă DNS activat sau să aibă informaţii despre adresa statică salvate într-un
fişier cu gazde (adică /etc/hosts).

3. Alegeţi tipul de Authentication (Autentificare) pe care-l acceptă serverul de directoare.

A-18 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

 Dacă este vorba despre un server Microsoft Active Directory, cel mai probabil va trebui să
selectaţi Kerberos. Dacă este un server Novell eDirectory, cel mai probabil va trebui să
selectaţi LDAP. Dacă nu sunteţi sigur, solicitaţi aceste informaţii de la proprietarul
serverului de directoare.
 Dacă serverul instituţional acceptă conexiuni SSL, bifaţi caseta de validare „Use SSL”
(Utilizare SSL).
NOTĂ Dacă utilizaţi autentificare LDAP fără SSL, parolele nu vor fi trimise în mod securizat.
Acest lucru nu este recomandat şi clientul va fi alertat dacă se încearcă realizarea
configurării în acest mod. Cu Kerberos şi non-SSL, autentificarea este criptată, dar traficul
LDAP nu este criptat.

4. Apăsaţi pe [Test Connection] (Testare conexiune).

 Prin apăsarea acestui buton se testează dacă aparatul se poate conecta la serverul de
directoare. În cazul în care conexiunea reuşeşte, lângă butonul Test Connection (Testare
conexiune) va fi afişat textul „CONNECTION OK” (Conexiune OK).
 În cazul în care conexiunea nu reuşeşte, lângă butonul Test Connection (Testare
conexiune) va fi afişat textul „CONNECTION BAD” (Conexiune cu probleme).
 În caz de conexiune proastă, există o problemă la conectarea la serverul de directoare.
 Cauzele problemei pot fi: adresă IP / nume server greşite sau sistemul nu are activat DNS
/ nu poate citi adresa IP / numele serverului.
5. După ce procedura Test Connection (Testare conexiune) indică o conexiune bună, selectaţi
tipul de server de directoare (fie Microsoft Active Directory, fie Novell eDirectory sau altul).

6. Apăsaţi pe butonul [Generate Defaults] (Generare valori implicite).

 Această acţiune va completa câmpurile Realm Name (Nume domeniu), Format, DN,
Login Attribute (Atribut conectare), First Name Attribute (Atribut prenume), Last Name
Attribute (Atribut nume) şi Group Attribute (Atribut grup) cu valorile implicite pentru tipul
respectiv de server de directoare.
 Dacă tipul directorului este MSAD, câmpurile Realm Name (Nume domeniu) şi DN trebuie
să fie completate. Dacă tipul directorului este eDirectory, câmpul cu numele domeniului va
fi necompletat. Dacă încercaţi să configuraţi un server de directoare care nu este MSAD
sau Novell eDirectory, configurarea va trebui să fie realizată manual. Va trebui să obţineţi
informaţiile corecte pentru LDAP de la proprietarul serverului de directoare.
 Dacă este vorba despre un server non-MSAD, non-eDirectory sau un server fără
configuraţie implicită, este posibil să fie necesară modificarea manuală a anumitor
proprietăţi. Consultaţi secţiunea de mai jos pentru definiţiile tuturor proprietăţilor pe care le
puteţi configura.
7. Introduceţi un nume de utilizator şi o parolă ale unui utilizator care are acces la serverul de
directoare.

8. Apăsaţi pe [Login] (Conectare).

 În secţiunea Login Results (Rezultate conectare) din partea de jos a filei veţi vedea
informaţiile referitoare la rezultatul conectării.
 Aici se indică dacă a reuşit sau nu conectarea.
 În plus, aici se vor evidenţia prenumele, numele şi apartenenţele la grupuri ale
utilizatorului. Dacă First Name (Prenumele), Last Name (Numele) sau Group
Memberships (Apartenenţele la grupuri) nu au fost găsite, se poate afişa un mesaj de
avertizare.
 Afişarea acestei avertizări înseamnă unul dintre următoarele două lucruri:

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-19


Administrarea conectării

 Proprietăţile LDAP (adică First Name Attribute (Atribut prenume), Last Name Attribute
(Atribut nume) şi/sau Group Attribute (Atribut grup)) nu sunt corect configurate
 Utilizatorul nu are un First Name (Prenume), Last Name (Nume) sau Group
Memberships (Apartenenţe la grupuri) configurate pe serverul de directoare instituţional.
 Dacă se afişează aceste avertizări, poate fi necesar să contactaţi proprietarul serverului
de directoare pentru a vă asigura că toate setările sunt configurate corect.
 Dacă testul de autentificare a reuşit şi informaţiile referitoare la nume, prenume şi
apartenenţa la grupuri sunt corecte, se poate considera că serverul de directoare
instituţional este configurat corect.
9. Apăsaţi pe [Apply Configuration] (Aplicare configuraţie).

 Aceasta efectuează modificările configuraţiei. Exact ca alte file din componenta


Administration (Administrare), apăsarea pe Restore Configuration (Restaurare
configuraţie) va anula orice modificare efectuată care nu a fost încă aplicată.

Configurarea manuală
După cum s-a menţionat anterior, dacă vă conectaţi la un server de directoare care nu este MSAD
sau Novell eDirectory sau dacă serverul de directoare la care vă conectaţi are o configuraţie
personalizată, poate fi necesar să configuraţi manual anumite proprietăţi. Mai jos sunt definite
toate proprietăţile configuraţiei LDAP şi se explică acţiunea acestora.

 Format - Acesta este setat fie la domeniu, fie dn. domeniu este modul „MSAD” de a efectua
autentificare LDAP (adică <userId>@<realm name>). dn este celălalt mod de a efectua
autentificare LDAP, pe care îl utilizează eDirectory şi majoritatea celorlalte servere cu
directoare (adică loginAttribute=<userId>,<ldap base dn>). Dacă vă conectaţi la un server de
directoare non-MSAD, ar trebui să utilizaţi dn.
 DN - Aceasta este baza LDAP DN a serverului LDAP la care sunteţi conectat. În mod normal,
acesta este numele complet al domeniului, separat de o serie de 'DC='. De exemplu, dacă
numele complet al domeniului este „example.com”, este posibil ca DN să fie afişat ca
„DC=example,DC=com”.
 Login Attribute (Atribut conectare) - Acesta reprezintă atributul LDAP care trebuie să fie utilizat
pentru identificatorul unic al utilizatorului. Acesta este ID-ul de utilizator pe care utilizatorul îl va
folosi pentru a se conecta. În cazul serverelor MSAD, atributul este 'sAMAccountName, iar în
cazul serverelor eDirectory, atributul este de obicei 'cn'. Acesta trebuie configurat la setarea
utilizată ca identificator unic de serverul de directoare la care vă conectaţi.
 First Name Attribute (Atribut prenume) - Acesta reprezintă atributul LDAP care trebuie să fie
utilizat pentru prenumele utilizatorului.
 Last Name Attribute (Atribut nume) - Acesta reprezintă atributul LDAP care trebuie să fie
utilizat pentru numele utilizatorului.
 Group Attribute (Atribut grup) - Acesta reprezintă atributul LDAp care trebuie utilizat pentru
găsirea apartenenţelor la grup pentru utilizator. La serverele MSAD, acesta este 'memberOf'.
NOTĂ EA3 găseşte toate apariţiile acestui atribut (nu doar prima, ca în cazul celorlalte atribute). Prin
urmare, dacă utilizatorul face parte din mai multe grupuri, EA3 va găsi toate apartenenţele.

NOTĂ În ceea ce priveşte configuraţiile parametrului LDAP, EA3 găseşte prima apariţie a
atributului configurat pentru un utilizator, exceptând atributul pentru Group Membership
(Apartenenţă grup). Aşadar, în cazul în care configuraţi atributul First Name (Prenume) ca
atribut care va fi listat de mai multe ori, EA3 va considera că primul atribut găsit în timpul
unei interogări LDAP este prenumele corect. În cazul Group Membership (Apartenenţă
grupuri), EA3 va găsi toate apariţiile acestui atribut.

A-20 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Administrarea conectării

Evidenţierea câmpurilor pentru modificări


Nicio modificare nu este salvată în EA3 pe pagina Administration (Administrare), cu excepţia
cazului în care apăsaţi un buton „Apply Configuration” (Aplicare configuraţie) pe filele normale sau
un buton „Confirmation” (Confirmare) pe un ecran pop-up.

 Pentru butoanele „Apply Configuration” (Aplicare configuraţie), atunci când sunt apăsate şi
transmit cu succes informaţii la EA3, veţi vedea că apare pentru scurt timp (5 secunde) o
etichetă care indică faptul că modificările au fost salvate. Acelaşi lucru se întâmplă atunci când
restauraţi configuraţia (de ex. după ce aţi efectuat câteva modificări şi doriţi să reveniţi şi nu aţi
apăsat încă „Restore Configuration” (Restaurare configuraţie)).
NOTĂ Dacă efectuaţi modificări pe o filă (de ex. fila Application (Aplicaţie)) şi nu apăsaţi Apply
Configuration (Aplicare configuraţie), iar apoi navigaţi la o altă filă, modificările dvs. se vor
pierde. De vreme ce modificările nu au fost aplicate, următoarea dată când veţi accesa
această filă veţi vedea configuraţia veche. Deci după ce efectuaţi modificări pe o filă, dar
înainte de a naviga la o altă filă, trebuie să apăsaţi Apply Configuration (Aplicare
configuraţie). De asemenea, uneori există mai multe butoane Apply Configuration
(Aplicare configuraţie) pe o anumită filă, deci asiguraţi-vă că-l apăsaţi pe cel asociat cu
datele pe care le-aţi modificat (butoanele sunt grupate împreună cu datele pe care le
gestionează într-un panou încadrat cu un chenar).

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi ce câmpuri este posibil să fi modificat, câmpurile modificate sunt
evidenţiate cu text / chenare de culoare verde, ca şi butonul Apply Configuration (Aplicare
configuraţie), care trebuie apăsat pentru a aplica modificările. În Figura 5-43 de mai jos se prezintă
evidenţierea câmpurilor. Puteţi vedea faptul că au fost modificate mai multe câmpuri şi că trebuie
să apăsaţi butonul Apply Configuration (Aplicare configuraţie).

Figura A-15 Modificări evidenţiate

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD A-21


Administrarea conectării

Această pagină este lăsată goală intenţionat.

A-22 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Anexa B
Specificaţii

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD B-1


Specificaţii

Alimentare
 Capabil de funcţionare la 100-240 V nominal, 50/60 Hz
 Consumul de putere: 1440 Volt-Amperi
 Ecranul de stare pentru bateriile sistemului

Bateria sistemului
 Gestionarea independentă a alimentării componentelor şi algoritmi de încărcare a bateriei
sistemului pentru a maximiza durata de utilizare
 Durată obişnuită de încărcare de aprox. 2 ore pentru încărcare de la 0 la 80%
Durată obişnuită de încărcare de aprox. 2,5 ore pentru încărcare de la 80 la 100%

Sursa de raze X
 Acurateţea radiaţiilor generate: 5%

Tub de raze X
 Tensiune nominală (radiografică): 40 - 150 kV (sistem 50 - 125 kV)
 Filtrare permanentă: 0,9 mm Al/75 kV IEC60522: 1999
 Disiparea continuă maximă de căldură: Fără circulator de aer: 170 W (238 HU/s)
 Putere maximă de intrare pe termen lung: 60W (85 HU/s)
 Interval normal de funcţionare a carcasei tubului de raze X (capace de capăt): 16 - 74° C
 Dimensiune nominală punct focal (IEC 60336):
 Focar mare: 1,2
 Focar mic: 0,6
 Turaţia anodului (minimă): 3200/min
 Curent maxim tub de raze X
 Focar mare: 500 mA
 Focar mic: 200 mA
Consultaţi manualul tubului de raze X Toshiba pentru graficele de răcire şi tabelele cu valori ale
tubului.

B-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Specificaţii

Radiaţia de fugă în tubul de raze X


 < 0,88 mGy/h la 1 m de punctul focal (125 kV, 250 mAs)
NOTĂ Această valoare nominală se aplică pentru specificaţia nominală de putere maximă de
intrare pe termen lung. Dacă este posibil, configuraţi aparatul de semnalizare a radiaţiilor
pentru a măsura doza de radiaţii per expunere în mGy. Dacă citirile de la dozimetru
reprezintă o rată de doze instantanee exprimată în mGy/hr, doza echivalentă per
expunere (în mGy) poate fi obţinută înmulţind rata medie a dozelor din timpul expunerii (în
mGy/hr) cu 4/3600. Înmulţiţi scurgerile măsurate pentru fiecare expunere de 125 kV, 250
mAs (în mGy) cu 6,9 pentru a determina rata echivalentă a dozelor de radiaţii de fugă
(mGy/hr) ale fiecărei expuneri la acest nivel de energie. Repetaţi de câte ori este necesar,
o expunere în diferite locaţii, fiecare la 1 metru de punctul focal al tubului. Se recomandă
de asemenea respectarea a 520 de secunde între expuneri, din consideraţii termice
pentru tub. Aceste citiri nu sunt cumulative.

Grilele
 Grilă opţională: raport grilă 6:1 orizontal: lp/cm = 70
Distanţă focală = 130 cm, domeniu focal 100-180 cm
Greutate, 10 × 12 6:1 ansamblu grilă: 0,64 kg (1,40 lbs.)
Greutate, 14 × 17 6:1 ansamblu grilă: 1,23 kg (2,72 lbs.)
 Grilă opţională: raport grilă 8:1 orizontal: lp/cm = 70
Distanţă focală = 130 cm, domeniu focal 100-180 cm
Greutate, 10 × 12 8:1 ansamblu grilă: 0,72 kg (1,58 lbs.)
Greutate, 14 × 17 8:1 ansamblu grilă: 1,37 kg (3,02 lbs.)

Condiţii factor de încărcare tub de raze X


 Tensiune nominală tub de raze X cu cel mai mare curent al tubului de raze X:
 Focar mare: 100 KV, 300 mA
 Focar mic: 100KV, 150 mA
 Curent maxim tub de raze X cu cea mai mare tensiune a tubului de raze X:
 Focar mare: 100 KV, 300 mA
 Focar mic: 75 KV, 200 mA
 Putere electrică maximă:
 Focar mare: 100 KV, 300 mA
 Focar mic: 100 KV, 150 mA
 Putere electrică nominală (kW) la timp de expunere de 0,1 s:
 Focar mare: 28,5kW
 Focar mic: 9,75 kW 75 kV, 200 mA
 mAs minim:
 Focar mare: 12,5 mAs
 Focar mic: 0,2 mAs
 Timpul minim nominal de iradiere cu controlul automat al expunerii:
 N/A - nu este utilizat AEC

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD B-3


Specificaţii

Poziţionarea tubului
 Coloana poate fi rotită până la ± 270° din poziţia de staţionare
 Afişarea unghiului tubului şi unealta de măsurare SID
 Punct focal maxim 200 cm (78,7 in): Înălţime
 Punct focal minim 62,5 cm (24,6 in): Înălţime
 Cursă verticală 137,5cm (54,1 in)
 Centru de extensie orizontală minimă al rotaţiei coloanei faţă de linia centrală a tubului: 71,3
cm (28,1 in)
 Centru de extensie orizontală maximă al rotaţiei coloanei faţă de linia centrală a tubului: 111,4
cm (43,9 in)
 Interval de deplasare de cel puţin 40,1 cm (15,8 in)

Generator de tensiune înaltă


 Putere (kW): 30
 kVp: 50 - 125 în paşi de ±1 kVp
 mA: 300 maxim
 mAs: 0,2 până la 630 în 36 de paşi (25 % în sus, 20 % în jos)
 Acurateţe:
 Acurateţe KVp = ±10%
 Acurateţe mAs = ±(10%, +0,2 mAs)
 Buclă de frecvenţă joasă mai mică de 2%
 Frecvenţă: mai mare de 100 kHz
 Invertor super rezonant cu frecvenţă variabilă
 Timp minim de expunere: 4,0 msec

Colimatorul
 O pereche de lamele de colimator independente controlează câmpul de raze X
 Lampă de câmp cu intensitate de 160 lux
 Colimatorul se roteşte ±90 grade cu detente la -90, 0, şi +90 de grade
 Acoperire 43 cm x 43 cm (17 in) la SID de 100 cm
 Şină accesoriu pentru utilizare cu dozimetrul DAP sau filtre spectrale de Al sau Cu opţionale
 Filtrarea echivalentă pentru aluminiu: Minimum 2,6 mm la 70 kVp

Dozimetru produs doză-arie (DAP)


 Filtrarea echivalentă pentru aluminiu: 0,2 mm la 70 kVp

B-4 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Specificaţii

Detectorul digital
Caracteristici fizice
 Detector din silicon amorf cu un singur panou (neacoperit) cu un scintilator din iodură de cesiu
 Bateriile detectorului pot furniza energie suficientă pentru 60 de expuneri pe oră şi timp de 5
ore (detector de 14 × 17)/2,5 ore (detector de 10 × 12)
 Detectoarele pot susţine până la 100 kg (220 lbs) de sarcină concentrată şi până la 150 kg
(330 lbs) de sarcină distribuită
 Include QAP (Procedură de asigurare a calităţii)
 14 × 17 in. (35 × 43 cm) Dimensiuni detector:
 Lăţime: 15,1 in (384 mm)
 Lungime: 18,1 in (460 mm)
 Grosime: 0,61 in (15,5 mm)
 10 × 12 in. (25 × 30 cm) Dimensiuni detector:
 Lăţime: 11,1 in (282 mm)
 Lungime: 13,1 in (332 mm)
 Grosime: 0,61 in (15,5 mm)
 Greutate (cu acumulator):
 14 × 17 in (35 × 43 cm) Detector: 3,2 kg (7,3 lbs)
 10 × 12 in (25 × 30 cm) Detector: 1,9 kg (4,2 lbs)
 Lungime tether: 4m
 Suprafaţă imagine:
 14 × 17 in. (35 × 43 cm) Detector: 34,96 cm × 42,60 cm (13,76 in × 16,77 in)
 10 × 12 in. (25 × 30 cm) Detector: 24,80 cm × 29,76 cm (9,76 in × 11,71 in)
 Matrice pixeli:
 14 × 17 in. (35 × 43 cm) Detector: 3524 × 4288 de pixeli
 10 × 12 in. (25 × 30 cm) Detector: 2508 × 3004 de pixeli
 Dimensiune fişier imagine brută: 30 MB
 14 × 17 in. (35 × 43 cm) Detector: 30 MB
 10 × 12 in. (25 × 30 cm) Detector: 15 MB
 Înălţime pixel: 100 microni
 Interval dinamic superior tipic: 10mR
 DQE tipic la 0 lp/mm: 75%

Comunicare
 Comunicarea de la sistem la detector utilizează o reţea wireless de 5 GHz 3×3 802.11n
 5,170 – 5,250 GHz
 5,745 – 5,835 GHz
 Rată maximă a datelor PHY: 450 Mbps
 Canale pe bandă de 40 MHz pentru mărirea transferului
 Modulaţie OFDM

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD B-5


Specificaţii

 Maxim 21 dBm EIRP

Interfaţa cu utilizatorul
 Interfaţă cu utilizatorul prin ecran tactil de 15 in (38,1 cm) integrat
 Dimensiune matrice monitor 1024 x 768 pixeli
 170 GB pentru stocarea a peste 5100 de imagini necomprimate
 Imaginile pot fi stocate pe un CD cu unitatea CD externă inclusă
 Conector USB pentru unitate externă, cititor de coduri de bare, mouse şi tastatură de service
Tipuri de medii de stocare compatibile pentru unităţi externe:
- disc CD-R sau DVD-R, format ISO 9660 Joliet
- unitate USB 2.0, formatată FAT32
NOTĂ Anumite tipuri de dispozitive de memorie USB/unităţi flash pot face ca sistemul să nu mai
răspundă.

- Exemplu: Sandisk Cruzer Edge (toate capacităţile)

Pentru recuperare, scoateţi suportul media USB şi reiniţializaţi sistemul. Trebuie să


utilizaţi o altă marcă/un alt model de suport media USB.

Conexiune de reţea şi DICOM


Worklist (Lista de lucru) poate fi preluată din sistemele HIS/RIS şi imaginile pot fi transmise prin
interfaţa DICOM la imprimante, dispozitive de arhivare (PACS), servere sau staţiile de lucru de
analiză.

 Port RJ45 10/100/1000 Base T Ethernet sau conexiune wireless 802.11 a/b/g/n opţională
 Servicii conforme cu IHE şi DICOM 3.0:
 Generat IOD DICOM – DX
 Trimitere/transfer automat imagine – DX sau CR (suportă destinaţii multiple)
 Stocare DICOM – SCU
 SCP angajament de stocare DICOM, când adresa IP fixă este furnizată (funcţie de
ştergere automată programabilă)
 Listă de lucru pentru modalitate DICOM pentru HIS/RIS – SCU (cu împrospătare
automată programabilă)
 Imprimare în tonalităţi de gri DICOM – manual şi automat (cu opţiuni de configurare a
imprimării)
 Imprimare multiformat
 Schimb media DICOM CD-R (doar DX)
 Verificarea conectivităţii pentru servicii SCU & SCP
 Feedback DICOM Modality Perform Procedure Step (Pas de efectuare procedură
modalitate) (MPPS) DICOM la HIS/RIS (SPS PPS) (configurabil)
 Inscripţionare VOI LUT la trimitere (configurabilă)
Consultaţi declaraţia de conformitate DICOM pentru definiţia completă a serviciilor DICOM
acceptate.

B-6 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Specificaţii

Deplasare
 Acţionată cu baterie
 Control mâner de deplasare simplu autopropulsat
 Viteză variabilă adaptată la ritmul utilizatorului. Viteză de înaintare pe suprafeţe plate de până
la 5 km/h (3,1 mph) (valoare nominală). Viteza este redusă în marşarier şi atunci când tubul nu
este parcat.
 Capacitate de urcare pe o pantă de 7° cu tubul în staţionare.

Siguranţă şi conformitate
 Conform cu RoHS
 Acces la tastatură de blocare deplasare pentru conformitate JCAHO
 Acces protejat cu parolă la informaţiile pacienţilor pentru conformitate cu regulamentele de
confidenţialitate
 Frână de siguranţă automată: Operatorul trebuie să apese comenzile de deplasare pentru a
permite deplasarea sistemului
 Bara de protecţie frontală integrată opreşte unitatea şi activează frânele când este activată

Caracteristici mecanice
 Lăţime totală 55,9 cm/22,0 in (include bară de protecţie faţă)
 Înălţime totală 194,0 cm/76,3 in
 Înălţime tub la transport (inspectare) 138,4 cm/54,5 in
 Lungime totală 122,9 cm/48,4 in
 Greutate: Max. 445 kg (980 lb)

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD B-7


Specificaţii

Condiţii de mediu
Sistemul

Temperatură
Funcţionare +10 °C - +35 °C
Sistem în stare de nefuncţionare (cu -10 °C - +45 °C
excepţia detectorului)
Umiditate
Funcţionare 30% - 75% umiditate relativă, fără condens (sarcină maximă 30 % pe oră)
În stare de nefuncţionare 25 % - 85 % umiditate relativă, fără condens (sarcină maximă 30 % pe oră)
Altitudinea
Funcţionare -382 m - +3.000 m faţă de nivelul mării
În stare de nefuncţionare -382 m - +5.575 m faţă de nivelul mării
Presiune atmosferică
Funcţionare 106 kPa - 70 kPa
În stare de nefuncţionare 106 kPa - 50 kPa
Zgomot acustic
Funcţionare Zgomot acustic maxim 60 dBA în orice punct, la 1 m distanţă de sistem
Repaus Zgomot acustic maxim 50 dBA în orice punct, la 1 m distanţă de sistem

NOTĂ Sistemul este proiectat numai pentru utilizare în spaţii închise.

B-8 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Specificaţii

Detectorul digital

Element Restricţii de mediu care privesc funcţionarea Restricţii de mediu care nu privesc funcţionarea
Această coloană conţine restricţii de mediu suplimentare Această coloană defineşte restricţii de mediu care nu
care privesc funcţionarea, în cadrul cărora funcţionarea privesc funcţionarea, în cadrul cărora funcţionarea
subsistemului şi capacitatea de performanţă vor fi subsistemului şi capacitatea de performanţă vor fi
conforme. conforme, atunci când se revine la starea de funcţionare,
în cadrul condiţiilor de mediu care privesc funcţionarea.
Ambient  Intervalul temperaturii ambientale externe: +10 ºC -  Detectorul va funcţiona corespunzător după
+35 ºC. depozitare sau expediere în intervalul de
 Temperatură temperatură fără funcţionare de -10 °C până la
 Intervalul umidităţii ambientale: 20% - 80% RH, fără
 Umiditate condens. +55 °C.
 Presiune  Detectorul va funcţiona în intervalul de presiune  Detectorul va funcţiona corespunzător după
atmosferică (altitudine) de -380 metri până la +3474 depozitare sau expediere în intervalul de umiditate
metri faţă de nivelul mării. relativă fără funcţionare de 10% până la 90% RH
fără condens.
 Detectorul va funcţiona corespunzător după o
deplasare de expediere în intervalul de presiune
atmosferică (altitudine) fără funcţionare de -380
metri până la +5574 metri faţă de nivelul mării.
Solicitarea mecanică şi Ansamblul detectorului nu va fi expus la un spectru de Ansamblul detectorului nu va fi expus la un spectru de
forţele de vibraţie vibraţii care privesc funcţionarea care să depăşească vibraţii care nu privesc funcţionarea care să depăşească
următorii parametri: următorii parametri:

 Tip: Aleator  Tip: Aleator


 Interval de frecvenţă: 20 - 350 Hz  Interval de frecvenţă: 20 - 350 Hz
 Magnitudine: 0,0015g2/Hz la 20-350 Hz  Magnitudine: 0,0015g2/Hz la 20-350 Hz
 Durată: 100 ore/axă (x, y, z) în total  Durată: 100 ore/axă (x, y, z) în total
Mediul de transport şi de Nu este cazul. Condiţiile de transport care nu privesc funcţionarea vor fi
depozitare -20 - +60 cu detectorul şi ambalajul.

Containerul de transport va proteja detectorul de la


vibraţii de 2 Grms timp de 8 ore pe axele x, y şi z, vibraţii
aleatoare de la 10 la 2000 Hz, astfel încât să nu se
degradeze calitatea imaginii.

În timpul transportului, cala de mărfuri se va menţine în


intervalul de presiune atmosferică de 700 -1100 hPa

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD B-9


Specificaţii

Opţiuni
Conectivitate wireless la reţeaua unităţii
 802.11 a/b/g/n
 Certificat Wi-Fi
 Comunicarea dintre sistem şi unitate poate utiliza atât reţeaua de 2,4 GHz, cât şi de 5 GHz
2x2 802.11a/b/g/n.
 Rată maximă a datelor PHY: 300 Mbps
 Compatibilitate cu canale pe bandă de 20 MHz sau 40 MHz
 Modulaţie OFDM
 Maxim 25 dBm EIRP
 Compatibil cu:
 802.11i, Acces protejat Wi-Fi 2 (WPA2), WPA
 802.1X
 AES- TKIP
 64-, 128-WEP
 Protecţia cadrului de management (MFP)
 Tipuri EAP:
 LEAP
 LEAP + 128-WEP
 LEAP + WPA
 EAP-TLS
 EAP-TTLS/MSCHAPv2
 PEAP-GTC

Grile 8:1
Vezi Grila detectorului la pagina 13-8.

Cititor de coduri de bare


Vezi Scaner pentru coduri de bare (opţional) la pagina 7-13.

Suport tabletă
Vezi Suport tabletă (opţional) la pagina 7-10.

B-10 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Specificaţii

Sistem de comutare la distanţă

Comutator la distanţă (transmiţător)


Dimensiuni 4 5/16" x 1 1/2" x 1 3/16"
Greutate 85 de grame (3 oz.) cu baterie
Construcţie Termoplastic ignifug ABS durabil; caracteristici de impact ridicat pentru a face faţă utilizării abuzive şi
scăpării; rezistent la apă, uleiuri, acizi organici şi alcool
Tehnologie Fascicul de infraroşu; funcţionare pe linia de vizibilitate; va funcţiona prin sticlă şi sticlă de plumb (nu
va funcţiona prin uşi sau pereţi)
Lungime de undă IR 940 nm
Sursă de alimentare Baterie alcalină de 9 volţi inclusă; peste 25.000 de expuneri; indicatorul pentru nivel scăzut al bateriei
se aprinde atunci când bateria trebuie înlocuită
Putere de ieşire Mai puţin de 5 miliwaţi
Distanţă de funcţionare Peste 11 metri (36+ feet)
Rază de funcţionare 180+º
Detector la distanţă Repetă o serie de bipuri dacă unitatea transmiţătorului este lăsată neataşată timp de două minute
după utilizare
Compatibilitate Compatibil cu toţi senzorii la distanţă
Senzor la distanţă
Dimensiuni 2 1/2" x 2 1/8" x 5/8"
Construcţie Policarbonat
Sursă de alimentare Se alimentează automat atunci când unitatea de raze X este pornită
Recunoaşterea semnăturii Codificare brevetată; nu se poate activa de niciun alt transmiţător cu infraroşu cunoscut
Compatibilitate Compatibil cu toate unităţile de emisie la distanţă
Pachetul cu echipamente electronice
Dimensiuni 4 15/16" x 2 15/16" x 1 5/16"
Sursă de alimentare Întreaga alimentare este furnizată de unitatea de raze X
Consum de energie Mai puţin de 2 waţi; nu afectează specificaţiile unităţii de raze X

Software Repetare/Respingere a analizei


 Instrumentul opţional de Repetare/Respingere a analizei permite clasificarea şi analiza
expunerilor repetate/respinse pe sistem

Software Auto Protocol Assist (Asistenţa automată a


protocoalelor)
 Auto Protocol Assist (Asistenţă automată a protocoalelor) opţional – face corespondenţa
dintre codurile de procedură din MWL pentru a selecta tehnica anatomică

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD B-11


Specificaţii

Această pagină este lăsată goală intenţionat.

B-12 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Anexa C
Declaraţie de conformitate privind
compatibilitatea electromagnetică

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD C-1


Declaraţie de conformitate privind compatibilitatea electromagnetică

Introducere
Acest echipament respectă standardele pentru compatibilitate electromagnetică IEC 60601-1-2
Ediţia 3.0 (2007-03) EMC pentru dispozitive medicale.

Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie de radiofrecvenţă. Echipamentul


poate provoca interferenţe de radiofrecvenţă cu alte dispozitive medicale şi nemedicale şi cu
radiocomunicaţiile.

Pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva acestor interferenţe, acest produs respectă
limitele standard pentru emisiile de radiaţii, conform limitelor standardului CISPR11 Grupa 1 Clasa
A. Totuşi, nu există garanţii că nu vor apărea anumite interferenţe pentru anumite instalaţii.

În cazul în care se constată că acest echipament produce interferenţe (lucru care poate fi observat
închizând şi deschizând succesiv echipamentul), se recomandă ca utilizatorul (sau personalul de
service calificat) să corecteze problema aplicând una sau mai multe dintre măsurile următoare:

 Reorientaţi sau repoziţionaţi dispozitivul(ele) afectat(e)


 Măriţi distanţa de separare dintre echipament şi dispozitivul afectat (consultaţi distanţele de
separare recomandate în Tabelul C-4)
 Conectaţi echipamentul la o sursă de energie electrică diferită de cea a celorlalte dispozitive
afectate
 Consultaţi reprezentanţa de vânzări sau cea de service pentru mai multe sugestii
Producătorul nu este răspunzător pentru niciun fel de interferenţe provocate de utilizarea unor
cabluri de interconectare diferite de cele recomandate sau de schimbări sau modificări
neautorizate aduse acestui echipament. Modificările neautorizate pot anula dreptul utilizatorului de
punere în funcţiune a echipamentului.

Toate cablurile de interconectare la dispozitive periferice trebuie protejate şi împământate


corespunzător, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este interzis din punct de vedere
tehnologic. Utilizarea cablurilor neprotejate şi neîmpământate corespunzător poate face ca
echipamentul să provoace interferenţe în gama de frecvenţe radio.

Aceste sisteme sunt destinate pentru utilizarea în medii necasnice şi neconectate direct la reţeaua
publică de electricitate care alimentează clădirile utilizate în scopuri casnice.

Mediul câmpului magnetic de la un dispozitiv de rezonanţă magnetică nucleară amplasat în


apropiere reprezintă un risc de interferenţă.

Toate cele de mai sus sunt necesare pentru a obţine compatibilitatea electromagnetică pentru o
instalare tipică a sistemului. Date detaliate şi cerinţe suplimentare sunt descrise în secţiunile
Recomandări de utilizare şi Recomandări privind instalarea.

C-2 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD 5755209-1RO Rev 7


Declaraţie de conformitate privind compatibilitatea electromagnetică

Tabele de compatibilitate
Acest echipament respectă standardele pentru compatibilitate electromagnetică IEC 60601-1-2
Ediţia 3.0 (2007-03) EMC pentru dispozitive medicale. Aceste sisteme sunt adecvate pentru
utilizarea într-un mediu electromagnetic, conform limitelor şi recomandărilor descrise în tabelele
din continuare:

 Nivel şi limite de conformitate pentru emisii (Tabelul C-1).


 Nivel de conformitate şi recomandări privind imunitatea pentru a menţine utilitatea clinică a
echipamentului (consultaţi Tabelul C-2 şi Tabelul C-3).
NOTĂ Observaţie: Acest sistem respectă standardul de compatibilitate electromagnetică
menţionat mai sus atunci când este utilizat cu cablurile furnizate. Dacă sunt necesare
diferite lungimi de cablu, contactaţi un reprezentant de service calificat pentru indicaţii.

Emisie electromagnetică
Tabelul C-1 Emisia electromagnetică de la Optima XR240amx

Ghidul şi declaraţia producătorului – Emisii electromagnetice

Aceste sisteme sunt destinate pentru utilizarea în mediu electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul sistemului
trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de emisii Conformitate Îndrumări privind mediul electromagnetic


Emisii RF, CISPR 11 Grupa 1 Aceste sisteme utilizează energie RF numai pentru funcţionarea lor internă. Prin
urmare, emisiile RF sunt foarte scăzute şi este puţin probabil să provoace
interferenţe cu echipamentele electronice aflate în apropiere.
Emisii RF, CISPR 11 Clasa A Aceste sisteme sunt destinate pentru utilizarea în medii necasnice şi nu conectate
direct la reţeaua publică de energie. Aceste sisteme sunt destinate utilizării (de ex.
în spitale) cu un sistem de alimentare dedicat şi într-o încăpere ecranată împotriva
razelor X.
Emisii armonice, <16 A per fază Pe baza IEC 60601-1-2, IEC 61000-3-2 şi IEC 61000-3-3.
IEC 61000-3-2

Fluctuaţii de tensiune/emisii de
fluctuante, IEC 61000-3-3

5755209-1RO Rev 7 Upgrade Optima XR240amx/Optima XR240amx HD C-3


Declaraţie de conformitate privind compatibilitatea electromagnetică

Imunitatea electromagnetică
Tabelul C-2 Imunitatea electromagnetică a sistemului Optima XR240amx

Ghidul şi declaraţia producătorului – imunitate electromagnetică.

Aceste sisteme sunt destinate pentru utilizarea în mediu electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul sistemului
trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Îndrumări privind mediul


Test de imunitate Nivel de testare IEC 60601-1-2 Nivel de conformitate
electromagnetic
Descărcare electrostatică +/- 6 kV contact. +/- 6 kV contact. Pardoselile trebuie să fie din lemn,
(ESD), IEC 61000-4-2 beton sau plăci ceramice. Dacă
+/- 8 kV aer. +/- 8 kV aer. pardoselile sunt acoperite cu materiale
sintetice, umiditatea relativă trebuie să
fie de cel puţin 30%.
Supratensiune electrică +/- 2 kV pentru liniile de alimentare cu +/- 2 kV pentru liniile de alimentare Calitatea reţelei de alimentare cu
tranzitorie rapidă/în rafale, energie. cu energie. energie trebuie să fie cea tipică pentru
EC 61000-4-4 mediile comerciale sau spitaliceşti
+/- 1 kV pentru liniile de intrare/ieşire. +/- 1 kV pentru liniile de intrare/
ieşire.
Supratensiune, +/- 1 kV linie(linii) la linie(linii). +/- 1 kV linie(linii) la linie(linii).Calitatea reţelei de alimentare cu
IEC 61000-4-5 energie trebuie să fie cea tipică pentru
+/- 2 kV linie(linii) la împământare. +/- 2 kV linie(linii) la împământare. mediile comerciale sau spitaliceşti.
Căderi de tensiune, < 5% UTa, (> 95% cădere în UT) < 5% UTb, (> 95% cădere în UT) Deoarece sistemele consumă 12 A per
întreruperi scurte şi variaţii pentru 0,5 cicluri. pentru 0,5 cicluri. fază, singurul test necesar este
de tensiune pe liniile de trecerea fiecărei faze în repaus timp de
40% UT, (60% cădere în UT) pentru 40% UT, (60% cădere în UT)
intrare pentru alimentarea 5 secunde.
5 de cicluri. pentru 5 de cicluri.
cu energie,
IEC 61000-4-11 70% UT, (30% cădere în UT) pentru 70% UT, (30% cădere în UT) Calitatea reţelei de alimentare cu
25 de cicluri. pentru 25 de cicluri. energie trebuie să fie cea tipică pentru
< 5% UT, (> 95% cădere în UT) timp < 5% UT, (> 95% cădere în UT) mediile comerciale sau spitaliceşti.