Sunteți pe pagina 1din 1

Cabinet: expert contabil ROTAR FIVIA

CIF: _______________

Raport de misiune (fără observaţii)

În cadrul misiunii de întocmire şi semnare a situaţiilor financiare ale entităţii


________________________________________ pentru exerciţiul financiar de la ______________ la
____________________ şi în conformitate cu contractual de prestări servicii din data de
_____________________ am efectuat diligenţele prevăzute la normele aprobate de Corpul Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România privind realizarea acestei misiuni.

Misiunea noastră a fost constituită din aprecierea procedurilor utilizate de client pentru ţinerea
contabilităţii, precum şi din punerea îna plicare a controlului documentelor justificative prin sondaj,
examinare analitică şi interviuri cu conducerea şi angajaţii clientului.

Misiunea de întocmire şi semnare a situaţiilor financiare nu constituie un audit statutar şi nici o


certificare de censor.

La închiderea lucrărilor noastre nu am constatat existenţa unor elemente care să pună la îndoială
regularitatea şi sinceritatea informaţiilor care rezultă din stuaţiile financiare alăturate, care se
caracterizeză prin următoarele date la data de ___________________________:

- Total bilanţ _____________________ lei;


- Cifra de afaceri __________________ lei;
- Rezultatul net contabil _____________ lei.

Întocmit la __________________________
Data _______________________________

Expert contabil Rotar Fivia _______________________________________