Sunteți pe pagina 1din 1

CONVOCATOR ŞEDINŢĂ – CONSILIUL PROFESORAL

Vă aducem la cunoştinţă că miercuri, în data de 12.06.2019, orele 13:00, va


avea loc şedinţa Consiliului Profesoral al Şcolii Gimnaziale Nr.1, sat Hurdugi.

Ordinea de zi:

• Validarea situaţiei şcolare pe semestrul II;

• Discutarea problemelor organizatorice privind desfăşurarea Evaluării


Naţionale;

• Prezentarea proiectului planului de activităţi pentru vacanţa de vară ;

• Înmânarea fişei de evaluare/autoevaluare a cadrelor didactice şi a


personalului didactic auxiliar pentru anul şcolar 2018-2019;

• Execuţia bugetară pe trimestrul II.

• Diverse.

Şedinţa va avea loc în sala de clasă a Şcolii Gimnaziale Nr.1, sat


Hurdugi.

Am luat la cunoştinţă: