Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic 2019

Liceul teoretic „ Dimtrie Cantemir” IASI

„Succesul in afaceri”

Candidat la titularizare,
Vatamanu Stefan

IASI, 2019
Proiect didactic 2019

Proiect didactic

Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași


Profesor: Vatamanu Stefan
Disciplina: Educatie antreprenoriala
Data: 10.06.2019
Ora : 11.00-11.50
Clasa: a X-a D
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Durata: 50 minute
Unitatea de competenţă:
Titlul lecţiei: Succesul in afaceri
Tipul lecţiei: de asimilare şi dobândire de noi cunoştinţe; varianta mixtă
Competenţă specifică: C1: Succesul in afaceri
Competenţe derivate:
CD1: identificarea factorilor ce duc la succesul in afaceri;
CD2: identificarea elementelor esentiale ale succesului in afaceri.
Strategii didactice:
1. Resurse procedurale:
M1 : Explicaţia;
M2 : Conversaţia euristică;
M3 : Observaţia sistematică.
2. Resurse materiale:
m1 : laptop, videoproiector, prezentari multimedia
m2: :site-uri web: http://www.antreprenor.su/2012/05/factorii-ce-contribuie-la-
dezvoltarea.html
https://www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-initiezi-o-afacere/bazele-succesului-in-
afaceri/
3. Forme de organizare a activităţii:
 Frontală
 Individuală

IASI, 2019