Sunteți pe pagina 1din 8

Scoala Gimnaziala

Profesor:

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


pentru clasa pregătitoare anul şcolar 2012-2013
Semestrul I
Nr. Competenţe specifice Conţinuturi tematice (T) Resurse (R)si Met. (M) Sapt (S)
crt (C) Unităţi de învăţare (U) Exemple de activităţi de învăţare (A)
Obiective (O)
1-2 1.Receptarea de mesaje orale U1 .Greetings R.Cărţi cu poze S1-S2
simple U2.Colours Pagini de colorat cu personaje îndrăgite din lumea
C1.1.Să recunoască O:- sa-şi ănsuşeasca formulele de salut; animaţiei,poveşti,filme 17-21
sunete,cuvinte,expresii şi să le - sa reactioneze verbal la un mesaj audiat; M- conversatia Sep
reproducă - sa distinga cuvintele noi in fluxul verbal. - explicatia
-sa pronunte corect expresiile noi: So long, We leave from home, - exercitiul prin activizarea copilului in grup si 24-28
See you tomorow; individual Sep
C2.1. Reproducerea unor -sa asculte cu interes poezia - repetarea in grup dupa prof 2012
informaţii/cântece/poezii -sa memoreze poezia Joc,mimare,
scurte şi simple cu sprijinul I am special realizare context de comunicare
profesorului A.Desenează o floare,o casă,un fruct
Ce culori alegi?
3- C2.Exprimarea orală în situaţii U3Fruit M- conversatia S3-S4
de comunicare uzuale U.What is this?/How is this?/ - explicatia
What colour? - exercitiul prin activizarea copilului in grup si 1-5 Oct
C2.4. Oferirea de răspunsuri U5A.Who are you? Who is he/she? individual 8-12 oct
4- scurte şi formularea de 5B.How are you? - repetarea in grup dupa prof 2012
întrebări foarte simple în -să se prezinte Recunoaşterea personajului de
situaţii de necesitate imediată, - sa pronunte corect expresiile noi: I’m fine, Thank you, How are colorat...nume/context
cu sprijinul profesorului you? - sa formuleze propozitii folosind cuvintele
- sa reactioneze verbal la un mesaj audiat; invatate;
- sa formuleze enunturi simple intr-un dialog. - sa formuleze enunturi simple adaptate unei vacanţă
5- sa pronunte corect cuvintele noi: Pictures in my book, Have a look, situatii de comunicare verbala. pt cei
Thank you. Joc de rol: Self+introduction mici
O.A face cunoştinţă cu personaje şi obiecte şi a le recunoaşte după Introducing a friend 29 oct -
nume I am.../He is... 4 nov
Poezii scurte -Vizionare desen animat/filmuleţ 2012
Alegem personajul preferat din poze/file de
colorat.
1
6 C1.2. Recunoaşterea U6 Vegetables - conversatia S6-S7
denumirilor unor obiecte din A.What is this? - exerciiul prin activizarea copilului in grup si
universal B.Who is he-she?How? individual
imediat în mesaje Fac cunoştinţă cu personaje şi obiecte şi a le recunoaşte după - repetarea in grup dupa educatoare.
articulate clar şi rar nume,infăţişare, - repetarea in grup dupa educatoare;
comportament:Good or bad? - folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini
pronunte corect cuvintele noi: tomato-rosie, carrot- morcov, cu fructe.
cabbage-varza,onion-ceapa, pepper-ardei. Famous characters from cartoons and
- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; fairytales...must be colored
- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare Also,different things around...
verbala - Jocul de-a lupul şi mielul
What`s the time,Mr.Wolf? - repetarea unor
ghicitori, eventual însoţită de gesturi
7 C1.3. Manifestarea curiozităţii 7.Famous dogs,cats,bears etc (Cartoons) Who? and how? Decupăm şi lipim S8-S9
faţă de sesizarea semnificaţiei A. Lipirei etichete pe decoruri), „Carnaval” (etichete pentru Repetă cuvintele unui cântec...Joc de rol
globale a unor filme şi a unor costumaţii),„Crăciun” (etichete pentru cadouri) I am.../He is...
cântece pentru copii în limba - *realizarea unui autoportret pe care îşi marchează numele a boy/girl--big/little S10
modernă respectivă - *desenarea animalului preferat pe care lipeşte o etichetă oferită Tall/short etc
C2.Exprimarea orală în situaţii de profesor cu denumirea acestuia
de comunicare uzuale - *aducerea la şcoală a jucăriei preferate şi selectarea uneia dintre
etichetele oferite de profesor pentru a indica denumirea acesteia în
limba străină; ataşarea etichetei profesorului
8- C1.2. Recunoaşterea 8.Shopping- Integrare :what and how în context nou - recitarea S 11-
9 denumirilor unor obiecte din O: sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; unor rime
universal imediat în mesaje - sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare - intonarea unor cântece însoţite de mişcare, mimă
articulate clar şi rar verbala. sau
C2.Exprimarea orală în situaţii Ex: The orange is good. The peach is sweet.The grapes are green. acompaniament cu jucării muzicale
de comunicare uzuale The potato is brown . The tomato is red. The carrot is orange. The
2.2. Oferirea unor informaţii cabbage is green. The mushroom is white. M- conversatia+joc de rol cu păpuşi
elementare, punctuale, despre - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
sine (nume, gen, vârstă) cu 9.What colour? individual
sprijin din partea A.- sa pronunte corect cuvintele noi: red, blue, yellow, green, white, - repetarea in grup dupa prof S12
interlocutorului black, pink, orange; - imagini cu fructe si legume.
- sa articuleze sunetele izolate si in cuvinte/grupuri de cuvinte
respectand accentul si intonatia; R.Culori colorate
- sa recunoasca culorile indicate. Imagini cu culori colorate
- sa recunoasca dupa imagine fructul sau leguma si sa o redea in Jocuri de iarnă,colinzi
limba engleza;
2
10 2.4. Oferirea de răspunsuri U.11 Let’s count Conversaţia S13
scurte şi formularea de Poem „Numbers Cantec,joc de rol
întrebări foarte simple în .O. Numirea şi *numărarea Profesorul citeşte şi traduce o poveste +fragmente 17-21
situaţii de necesitate imediată, unor obiecte din universal imediat I am... Reluare - repetarea unor ghicitori, eventual însoţită de Dec.
cu sprijinul profesorului He is...a boy/girl-clown-; Big/little; Tall/short etc gesturi
- sa reactioneze verbal la un mesaj audiat si să reţină: - recitarea unor rime
C3.1. Manifestarea curiozităţii „One, one, one,/ I love the sun,/ Two, two. two,/ I love my mamy - intonarea unor cântece însoţite de mişcare, mimă
pentru decodarea unor mesaje you,/ Three, three, three,/ Mamy love’s me/ Four, four, four, sau
scrise simple şi scurte din I love my mamy more and more!” acompaniament cu jucării muzicale
universul imediat
VACANŢA de IARNA Jocuri de iarnă,colinzi

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


pentru grupa pregătitoare anul şcolar 2012-2013

Semestrul II
Nr. Competenţe specifice Conţinuturi tematice (T) Resurse (R)si Met. (M) Sapt
crt (C) Unităţi de învăţare (U) Exemple de activităţi de învăţare (A) (S)
Obiective (O)
2.5. Participarea la jocuri de Domestic animals. Mt S1
comunicare în care reproduce - conversatia
sau creează rime/ mesaje Sa pronunte corect cuvintele noi: - explicatia
scurte 2.4. Oferirea de - sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
răspunsuri - sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare individual
1.-2 scurte şi formularea de verbala.- - repetarea in grup - folosirea materialului intuitiv:
întrebări foarte simple în Sa retina expresii : The dog is nice.The horse is white. jetoane, imagini.
2. situaţii de necesitate Song A.Se recunoscut personaje îndrăgite: :Alice (in
imediată, „Oh,McDonald”- Wonderland), Aladin,Alibaba, (King)
cu sprijinul profesorului - sa cante cu dezinvoltura cantece pentru copii in limba engleza Arthur,Bamby,Butterfly,Bettz Doll,Bug-Beettle,Bear
individual sau in grup; (wild,Teddy,Fram,Baloo and Bagheera (Jungle
C2.Exprimarea orală în - sa redea liber linia melodica a cantecului; Book), Aristocats,Famous cats (Puss in Boots, O`
situaţii de comunicare uzuale - sa reproduca corect onomatopeele animalelelor domestice; Cassey, O`Malley ,..Clown,Cinderella,Chip and Dale,
Donald Duck,(Ugly Duckling), Doolittle, Disney
2.5. Participarea la jocuri de cartoons,Famous Dogs , Donkey,101 Dalmatians,
comunicare în care reproduce Egg-Humpty Dumpty,Fram (The Polar
sau creează rime/ mesaje Bear),Flinstone Family,A Famous Giant, The Goat
3
scurte with three kids,Hansel and Gretel, ,Little
Lamb,Ladybird,Monkey,Miky Mouse, Minnie,Nurse
Rhymes,Patrocle,Penguin (Chilly-Willy),
Pollyanna,Potter (Harry),Panda (Kung Fu),Little Red
Ridding Hood,Snow White, Famous Dwars, Woody-
the woodpecker etc
C2.4. Oferirea de răspunsuri Să învăţăm o poezie Exerciţiul
scurte şi formularea de O. -sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in S2
3. întrebări foarte simple în cuvinte;
situaţii de necesitate - sa reactioneze verbal la un mesaj audiat:
imediată,cu sprijinul - sa retina expresiile ritmate si rimate din poezie
profesorului
C2.Exprimarea orală în Wild animals M.
situaţii de comunicare uzuale O- sa retina expresii si cuvinte: lion, monkey, fox, rabbit, bear, - conversaţia
crocodile. - explicatia S3
2.5. Participarea la jocuri de - sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
comunicare în care reproduce cuvinte; individual
sau creează rime/ mesaje - sa formuleze propozitii simple;
scurte - sa dialogheze cu un coleg sau cu educatoare folosind expresiile
3. invatate;
- sa formuleze enunturi simple unei situatii de comunicare verbala;
- Sa formuleze propozitii.Ex:
The lion is big. The monkey is small. The crocodile is long. The
rabbit is small. The fox is red. The tiger is orange. The bear is brown.
C2.4. Oferirea de răspunsuri Means of transportation - conversatia S4
scurte şi formularea de O.- sa pronunte corect cuvintele noi: - car, bus, train, tram, taxi - explicatia
4. întrebări foarte simple în ,plane ,bike.; - sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
situaţii de necesitate - sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare individual
imediată, verbala. - repetarea in grup dupa educatoare.
cu sprijinul profesorului
C2.Exprimarea orală în Revision M- conversatia S5
5. situaţii de comunicare uzuale Means of transportation - explicatia
O.- sa pronunte corect cuvintele noi: head-capul, eyes-ochi, nose- - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
nas, ears-urechi, hair-par, neck-gat, body-corp, hand-mana, finger- individual
deget, leg-picior, feet-talpi; - sa formuleze propozitii folosind - repetarea in grup dupa educatoare.
cuvintele invatate;
- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare
verbala.
4
C2.Exprimarea orală în Human body - conversatia
situaţii de comunicare uzuale - explicatia
6. C2.4. Oferirea de răspunsuri - sa retina cuvintele head, shoulders, knees, toes etc - exercitiul prin activizarea copilului in grup si S6
scurte şi formularea de - sa redea liber linia melodica a cantecului; individual
întrebări foarte simple în - repetarea in grup dupa educatoare.
situaţii de necesitate
imediată,cu sprijinul
profesorului
2.5. Participarea la jocuri de Let`s learn a poem-a song - conversatia S7
comunicare în care reproduce O.- sa recite cu dezinvoltura poezii pentru copii in limba engleza - explicatia
7. sau creează rime/ mesaje individual sau in grup; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
scurte - sa redea liber linia melodica a cantecului; individual
- repetarea in grup dupa educatoare.
C2.Exprimarea orală în Clothes - conversatia
situaţii de comunicare uzuale O sa pronunte corect cuvintele noi: shirt, jachet, dress, blouse, skirt, - explicatia
8. shoes, cap, sandal, trousers. - exercitiul prin activizarea copilului in grup si S8
- sa dialogheze cu elevii folosind expresiile invatate. individual
- repetarea in grup dupa educatoare.
2.5. Participarea la jocuri de Poem - conversatia
comunicare în care reproduce -sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in - explicatia
sau creează rime/ mesaje cuvinte; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
9. scurte - sa reactioneze verbal la un mesaj audiat: individual S9
- sa retina expresiile ritmate si rimate din poezie - repetarea in grup dupa educatoare.
- folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini.
C2.Exprimarea orală în „In the kitchen” - conversatia
situaţii de comunicare uzuale - sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in - explicatia
cuvinte; Ex: table, plate , glass, knife, spoon, cooker. - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
10. - sa formuleze propozitii simple; individual S10
- sa dialogheze cu un coleg sau cu educatoare folosind expresiile - repetarea in grup dupa educatoare.
invatate;
- sa formuleze enunturi simple unei situatii de comunicare verbala;
C2.Exprimarea orală în -Food - conversatia
situaţii de comunicare uzuale I’m hungry, I’m thirsty! - explicatia
sa pronunte corect cuvintele noi: bread, sugar, tea, cake, milk, - exercitiul prin activizarea copilului in grup si S11
11. cheese, water, butter, jam .; individual
- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; - repetarea in grup dupa educatoare;
- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare - folosirea materialului intuitiv: jetoane.
verbala.
5
1.Receptarea de mesaje orale Poem - conversatia
simple - sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in - explicatia
12. C1.1.Să recunoască sunete, cuvinte; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si S12
cuvinte,expresii şi să le - sa reactioneze verbal la un mesaj audiat: individual
reproducă - sa retina expresiile ritmate si rimate din poezie - repetarea in grup -
C2.1. Reproducerea unor
informaţii/ cântece/poezii
scurte şi simple cu sprijinul
profesorului
2.5. Participarea la jocuri de Flowers - conversatia
comunicare în care reproduce sa pronunte corect cuvintele noi: daisy-margareta, tulip-lalea, rose- - explicatia S13
sau creează mesaje trandafir, snowdrop-ghiocel, lilac-liliac, sunflower-floarea-soarelui; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
scurte - sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; individual
13. - sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare - repetarea in grup - folosirea materialului intuitiv:
verbala. jetoane, imagini cu animale domestice.

14. 1.Receptarea de mesaje orale Where are you? - conversatia


simple - sa cante cu dezinvoltura cantece pentru copii in limba engleza - explicatia S14
C1.1.Să recunoască individual sau in grup; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
sunete,cuvinte,expresii şi să - sa redea liber linia melodica a cantecului; individual
le reproducă - sa reproduca corect onomatopeele animalelelor domestice; - repetarea in grup dupa educatoare;
C2.1. Reproducerea unor - folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini cu
informaţii/ cântece/ poezii animale domestice.
scurte şi simple cu sprijinul
profesorului
15. 2.5. Participarea la jocuri de The classroom - conversatia S15
comunicare în care reproduce - sa pronunte corect cuvintele noi: chair, table, toys, sponge - explicatia
sau creează rime/ mesaje blacboard , rubber; pen, pencil, clak - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
scurte - sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; individual
- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare - repetarea in grup dupa educatoare;
verbala. - folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini cu
obiecte,obiecte din sala de grupa
1.Receptarea de mesaje orale Revision - conversatia
simple - reactualizarea expresiilor si cuvintelor invatate anterior; - explicatia S16
16. C1.1.Să recunoască - sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
sunete,cuvinte,expresii şi să cuvinte; individual
le reproducă - sa formuleze propozitii simple; - repetarea in grup dupa educatoare.
6
A.- răspuns la întrebări simple de identificare: „Eu sunt/numele meu M.A: participarea la expunerea proiectelor
e...” individuale/de grup care conţin diverse
C 2.5. Participarea la jocuri (profesorul oferind sprijin prin completare sau prin reluare cu simboluri/etichete cu mesaje scurte şi simple;
de pronunţie şi intonaţie corecte mesajul respectiv) reperarea etichetelor şi asocierea lor cu imaginea
comunicare în care reproduce - participarea la jocuri în lanţ – - căutarea unor mesaje scrise noi în spaţiul
sau creează rime/ mesaje - ghicirea animalului mimat de un coleg,ghicirea unui personaj clasei/şcolii – Exemplu:
scurte - *numărarea unor obiecte din clasă (creioane, caiete, jucării) copiii caută etichetele schimbate săptămânal şi
- *numărarea unor elemente vizuale din cărţi uriaşe” amplasate de
sa pronunte corect cuvintele noi: Pictures in my book, Have a look, profesor în spaţiul clasei
Thank you. - solicitarea sprijinului din partea profesorului pentru
- sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; descoperirea semnificaţiei mesajelor scrise din
- sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii afişele/ desenele rezultate din proiectele de grup
3.1. Manifestarea curiozităţii Professions - conversatia S17
pentru decodarea unor - sa pronunte corect cuvintele noi: teacher, cook, doctor, driver, tailor, - explicatia
17. mesaje barber ; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
scrise simple şi scurte din - sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; individual
universul imediat - sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare - repetarea in grup dupa educatoare;
verbala. - folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini cu
profesii
18. 1.Receptarea de mesaje Let’s talk about professions - conversatia
orale simple - sa pronunte corect cuvintele noi: teacher, cook, doctor, driver, tailor, - explicatia
C1.1.Să recunoască barber ; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si S18
sunete,cuvinte,expresii şi să - sa formuleze propozitii folosind cuvintele invatate; individual
le reproducă - sa formuleze enunturi simple adaptate unei situatii de comunicare - repetarea in grup dupa educatoare;
verbala. - folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini cu
profesii
*3.2. Recunoaşterea Poem/A story- I want to be... - conversatia
semnificaţiei globale a unei -sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in - explicatia S19
19. relatări simple din cărţi cuvinte; - exercitiul prin activizarea copilului in grup si
ilustrate, cu sprijin din - sa reactioneze verbal la un mesaj audiat: individual
partea profesorului - sa retina expresiile ritmate si rimate din poezie - repetarea in grup dupa educatoare.
- folosirea materialului intuitiv: jetoane, imagini.

7
1.Receptarea de mesaje orale Revision - conversatia S20
simple - reactualizarea expresiilor si cuvintelor invatate anterior; - explicatia
20. C1.1.Să recunoască - sa pronunte corect sunetele si grupurile de sunete cuprinse in Proiect;realizarea unui colaj/desen pe care se
sunete,cuvinte,expresii şi să cuvinte; marchează prin lipire diverse etichete pentru a
le reproducă - sa formuleze propozitii simple; explicita forma grafică – Exemplu: o casă (cu ferestre
- sa dialogheze cu un coleg sau cu educatoare folosind expresiile si uşă), o grădină (cu flori, copaci, animale), un dulap
C2.1. Reproducerea unor invatate; (cu jucării), o masă (cu fructe, obiecte uzuale)
informaţii/cântece/poezii - sa formuleze enunturi simple unei situatii de comunicare verbala; - *realizarea unui autoportret pe care îşi marchează
scurte şi simple cu sprijinul A;.concurs recitarede poezii numele
profesorului - *desenarea animalului preferat pe care lipeşte o
etichetă oferită de profesor cu denumirea acestuia
- *aducerea la şcoală a jucăriei preferate şi
selectarea uneia dintre etichetele oferite de profesor
pentru a indica denumirea acesteia în limba străină;
ataşarea etichetei
21- 3.3. Recunoaşterea Jocuri pe computer,vizionare filme,Storytelling Jocuri S 21-
23 semnificaţiei unor etichete în A. *ghicirea înţelesului unui cuvânt/unei expresii pe baza unei Copiii caută la fiecare oră etichetele şi 23
limba modernă din spaţiul etichete cu mesaj verbal şi vizual – Exemplu: „Vânătoarea de- simbolurile/imaginile ataşate, pe care profesorul le
clasei/şcolii nţelesuri”. plasează în diverse colţuri ale clasei/şcolii; câştigă
Copiii caută la fiecare oră etichetele şi simbolurile/imaginile ataşate, elevul/grupul care a aflat ce înseamnă fiecare
pe care profesorul le plasează în diverse colţuri ale clasei/şcolii; etichetă
câştigă elevul/grupul care a aflat ce înseamnă fiecare etichetă