Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU Numele şi

prenumele :

Nota :
EVALUARE INITIALA -CLASA A VIII-A
2019.

PARTEA I (48 de puncte)


_______________________________________________________________________________________________________________________
Citește cu atenție textul următor apoi răspunde cerinţelor formulate mai jos :
SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU Numele şi
prenumele :
Pe-aici când plouă, plouă îndesat, Că până la întoarcere, - te udă.
Nu ține ca la noi un ceas ori două.
Că ziua plouă, plouă pe-nserat,
Și când se crapă de ziuă, - plouă. Există și răstimpuri cînd se moaie,
Când parcă nu mai toarnă-așa, de sus,
În faptul zilei, streșinile plâng. Și cerul câte-oleacă, spre apus,
Pădurea stă plouată ca o curcă. Se luminează puțintel – a ploaie.
Natura calcă cu piciorul stâng:
Pe-aici când plouă, - plouă, nu se-ncurcă! Atunci se cheamă că e timp frumos
(Măcar că tot mai cade-un pic de bură),
Iar când s-arată soarele sărac, Dar fumul din ogeac se lasî-n jos,
De după nouri, ca să-ți facă-n ciudă, Și porcul umblă tot cu paiu-n gură…
N-apuci a scoate nasul din cerdac (George Topârceanu, Plouă)

cerdac – terasă, verandă, balcon ogeac – horn, coș

A.
A.1. Precizează sinonimele contextuale ale cuvintelor : 6 puncte
(faptul) zilei - (soarele) sărac- întoarcere -
2. Desparte în silabe cuvintele : 6 puncte
piciorul -- îndesat - răstimpuri -
3. Explică folosirea cratimelor în secvența: ” ca să-ți facă-n ciudă” 6 puncte

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Identifică şi rescrie din textul dat : 6 puncte
- un adverb de mod - -un pronume reflexiv -
-un substantiv în nominativ -

5. Precizează funcţia sintactică din text a cuvântului pădurea şi alcătuieşte apoi un enunţ în
care acelaşi cuvânt să aibă funcţia de atribut apoziţional în AC 6 puncte
………………………………………………………………………………………………

B.
6. Transcrie din textul citat două figuri de stil diferite şi precizează felul lor. 6 puncte

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7.Explică în 30-50 de cuvinte semnificaţia titlului poeziei prin raportare la conţinutul acesteia
3 puncte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.8.Menţionează două argumente pentru încadrarea textului citat într-un gen literar . 6puncte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU Numele şi
prenumele :
9.Explică-ţi în 5-7 rânduri opinia cu privire la sentimentele eului liric aşa cum reies ele din
textul dat. 3 puncte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partea a II-a (la alegere) 30 puncte


A) Redactează o compunere descriptivă cu titlul ploaia în care să prezinţi un cadru de natură
într-o zi ploioasă de toamnă.

B) Redactează o compunere narativă în care să relatezi o întâmplare petrecută într-o zi


ploioasă, respectând succesiunea logică a evenimentelor.

NOTĂ! Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de
ortografie, de punctuație și de exprimare, respectarea limitelor de spațiu indicate,aşezarea corectă a
textului în pagină)