Sunteți pe pagina 1din 3

Grilă corectare

pentru susținerea probei scrise de către candidații înscriși pentru ocuparea prin
concurs a unui post de asistent medical generalist

Subiectul 1:
Colica renală – simptomatologie. Conform L. Titircă – Urgențe medico-chirurgicale
– sinteze, pag. 114. - (1 punct)

Răspuns:
- durere cauză: spasm caliceal; sediu: regiunea lombară unilateral cu iradiere
ureterală, org. genitale externe, rădăcina coapsei; caracterul durerii: intensă,
profundă, ruptură torsiune, arsură; (0,20 puncte);
- neliniște, agitație, anxietate; (0,10 puncte);
- uneori poziție antalgică: culcat decubit lateral, membru inferior flectat; (0,10
puncte);
- tenesme vezicale; (0,10 puncte);
- disurie, polachiurie, retenție; (0,10 puncte);
- hematurie; (0,20 puncte);
- alte simptome: grețuri, vărsături, meteorism; (0,10 puncte);
- semne generale: agitație, paloare, transpirații, febră, tulburări puls, tensiune; (0,10
puncte).

Subiectul 2:
Angina pectorală – simptomatologie. Conform L. Titircă – Urgențe medico-
chirurgicale – sinteze, pag. 79-82 - (1 punct)

Răspuns:
- durerea: localizare retrosternală, iradiere precordială, toracic anterior, indică sediul
cu întreaga palmă, pumn strâns, niciodată cu un singur deget, durere în gheară;
(0,30 puncte);
- iradiere: umăr stâng, membru superior stâng, uneori la baza gâtului, maxilar,
interscapular; (0,30 puncte);
- durata: 2-3 minute; (0,20 puncte);
- factori care pot precipita criza de angor: frig, emoție efort fizic; (0,10 puncte);
- alte semne, simptome: senzația de moarte iminentă, anxietate; (0,10 puncte).

Subiectul 3:
Coma diabetică (hiperglicemică) – tablou clinic. Conform L. Titircă – Urgențe
medico-chirurgicale – sinteze, pag. 125 - (1 punct)

Răspuns:
- faza prodromală / precoma:
- anorexie totală, grețuri, vărsături; (0,10 puncte);
- polidipsie; (0,10 puncte);
- poliurie; (0,10 puncte);
- polipnee cu halenă acetonică; (0,10 puncte);
- coma diabetică:
- dispnee, respirația Kusmaul (4 timpi); (0,20 puncte);
- tulburări ale conștienței; (0,20 puncte);
- deshidratare globală: tegumente uscate, extremități reci violacee, pliu persistent,
uscăciunea limbii, facies supt, hipotensiune arterială, colaps; (0,20 puncte).

____________
Subiectul 4:
Valorile normale ale tensiunii arteriale și pulsului la adult. Conform F. Chiru –
Îngrijirea omului bolnav și a omului sănătos, pag. 103 - (1 punct)

Răspuns:
- tensiunea arterială MAXIMĂ: 115 mmHg – 150 mmHg; (0,40 puncte);
- tensiunea arterială MINIMĂ: 75 mmHg – 90 mmHg; (0,40 puncte);
- frecvență puls: 60-80 bătăi / minut; (0,20 puncte).

Subiectul 5:
Incidente și accidente care pot surveni la efectuarea injecției intramusculare.
Conform O.M.S. 1142/2013, partea a III-a, capitolul 6. - (1 punct)

Răspuns:
- amorțeli, furnicături sau alterarea funcției musculare; (0,10 puncte);
- paralizia membrului inferior prin înțeparea nervului sciatic; (0,20 puncte);
- noduli prin injectarea unor soluții care precipită sau a unui amestec de soluții
incompatibile; (0,20 puncte);
- embolie prin injectarea într-un vas de sânge a unei soluții uleioase; (0,20 puncte);
- pătarea / pigmentarea pielii; (0,10 puncte);
- flegmon prin nerespectarea regulilor de antisepsie / asepsie; (0,20 puncte).

Subiectul 6:
Manifestări clinice în hemoragia digestivă superioară masivă. Conform L. Titircă –
Urgențe medico-chirurgicale – sinteze, pag. 96 - 97. - (1 punct)

Răspuns:
- hematemeză; (0,40 puncte);
- melenă; (0,20 puncte);
- semne de șoc hipovolemic: paloare, polipnee, anxietate, extremități reci, puls rapid
filiform, sudori reci, sete intensă, grețuri, adinamie, hipotensiune, tendință de pierdere a
cunoștinței; (0,40 puncte).

Subiectul 7:
Accidentul vascular cerebral (AVC) – simptome. Conform L. Titircă – Urgențe
medico-chirurgicale – sinteze, pag. 130 - 131. - (1 punct)

Răspuns:
- debut brusc; (0,10 puncte);
- hemiplegie / hemipareză; (0,20 puncte);
- tulburări senzitive, arsuri, furnicături senzație de căldură sau rece; (0,20 puncte);
- tulburări senzoriale: tulburări de văz (scăderea acuității vizuale, diplopie), de auz, de
gust, tactile, miros; (0,20 puncte);
- tulburări de vorbire: disfazie, afazie; (0,20 puncte);
- tulburări sfincteriene; (0,10 puncte).

Subiectul 8:
Enumerați 4 (patru) principii care guvernează conduita profesională a
funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, conform art. 2 din
O.M.J. nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din
sistemul administrației penitenciare. - (1 punct)

____________
Răspuns:
- supunerea deplină față de lege;
- respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condițiile prevăzute de
lege;
- egalitatea șanselor;
- responsabilitate și imparțialitate;
- eficacitate în serviciul intereselor generale ale societății;
- eficiență în utilizarea resurselor;
- ierarhie organizatorică funcțională.
Notă:
Oricare din principiile enumerate mai sus vor fi notate cu 0,25 puncte.

Subiectul 9:
Enumerați 4 (patru) sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate funcționarilor publici
cu statut special conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 293/2004.

Răspuns:
- mustrarea scrisă;
- diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5-10% pe o perioadă
de 1-3 luni;
- amânarea avansării în grade profesionale sau funcții superioare pe o perioadă de
la 1 la 2 ani;
- trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului
profesional deținut;
- revocarea din funcția de conducere;
- destituirea din sistemul administrației penitenciare.
Notă:
Oricare din principiile enumerate mai sus vor fi notate cu 0,25 puncte.

Total: 10 puncte
Subiectul 1: 1 punct
Subiectul 2: 1 punct
Subiectul 3: 1 punct
Subiectul 4: 1 punct
Subiectul 5: 1 punct
Subiectul 6: 1 punct
Subiectul 7: 1 punct
Subiectul 8: 1 punct
Subiectul 9: 1 punct
Din oficiu: 1 punct

____________

S-ar putea să vă placă și