Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

I. Citiți cu atenție sursa istorică:

„Oamenii au început să străbată pământul acum 200 000 de ani, la început vânând și culegând hrana
zilnică pentru a supraviețui. Cu 10 000 de ani în urmă, oamenii au învățat cum să cultive cereale și astfel
au putut să întemeieze așezări în preajma câmpurilor lor. Din aceste mici sate, cum erau la început, s-au
dezvoltat apoi orașe și cetăți. Acestea au dat naștere marilor civilizații ale lumii antice. La început, în
aceste civilizații erau folosite uneltele de piatră, dar prin 6 000 î.Hr., în Orientul Mijlociu, apar unelte de
cupru. Mai târziu, ele au fost urmate de unelte de bronz și apoi de cele din fier. Fiecare din aceste
materiale a dat numele unei perioade istorice. "
(Simon Adams, Atlasul lumii antice)
Cerințe:
1. Asociază următoarele repere cronologice cu evenimentele istorice corespunzătoare.

200 000 î.Hr. ………………………………..


10 000 î.Hr. ………………………………..
6000 î.Hr. ………………………………..
3 X 2 = 6 p.
2. Selectează, din sursa istorică, ocupațiile primilor oameni. 4 p.

3. Menționează patru materiale din care au fost confecționate uneltele în preistorie. 4 p.

4. Identifică o urmare a faptului că oamenii au învățat să cultive cereale. 6 p.

II. Stabilește ordinea în care au fost folosite materialele de mai jos pentru producerea
uneltelor. Scrie deasupra lor, în căsuțe, cifrele de la 1 (primul material din această listă din care s-au
realizat unelte) la 5 (ultimul din această listă din care s-au confecționat unelte):

bronz piatră lemn fier cupru


5 X 2p = 10 p

III. Asociază cuvintele din lista de mai jos modului de viață nomad sau modului de viață
sedentar, așezându-le în tabel.
Listă cuvinte: vânătoare, metalurgie, cules, agricultură, casă

Nomad Sedentar

5 X 2p = 10 p

IV. Citiți cu atenţie textul de mai jos și priviți imaginile A și B:


„Numai o revoluţie economică şi tehnică putea permite societăţilor paleoliticului să iasă din impasul în
care se aflau [...] Olarii făuresc cu mâinile lor dibace obiecte cu forme noi, imitate după tigvele
curcubitaceelor sau după vasele mai vechi scobite în lemn sau în piatră moale. Graţie războiului de ţesut,
femeile lucrează firele de lână şi fac din ele ţesuturi. Până şi construcţia caselor se modifică: familiile
neolitice trăiesc în colibe de lemn, de trestie, de pari, de piatră sau nuiele de răchită acoperite cu lut. Deci
oamenii din această epocă au avut nevoie de un număr mult mai mare de unelte specializate: ei
întrebuinţează frecvent toporul de piatră şlefuită, ascuţit la tocilă, trăsătură caracteristică din punct de
vedere arheologic a epocii neolitice.”
(Gordon Childe, De la preistorie la istorie )
Cerințe:
1.Precizați de ce epoca neolitică este considerată o Revoluția neolitică.

………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Enumerați pe baza sursei trei ocupații ale oamenilor din neolitic.


………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Menționați o deosebire între epoca neolitică și epoca paleolitică.

…………………………………………………………………………………………………………………

4.Transcrieți din text trăsătură caracteristică din punct de vedere arheologic a epocii neolitice.
…………………………………………………………………………………………………………

5.Utilizînd imaginile și sursa istorică descrieți o locuință neolitică, având în vedere și o asemănare
între cele două locuințe .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5x5= 25 puncte

IV. Se dau următorii termeni: metalurgie, tehnologie, epoca bronzului, epoca fierului, noi ocupații.
Alcătuiți cu fiecare termen dat câte un enunț istoric.
5x5= 25 puncte
Din oficiu se acordă 10 puncte

S-ar putea să vă placă și