Sunteți pe pagina 1din 6

GRĂDINIȚA CU P.P.

”OTILIA CAZIMIR”, GALAȚI

Nr. înreg. ……………

Planificarea activităţilor extracurriculare


An şcolar 2019-2020
Grupa mijlocie "Ursuleții Winnie"

Prof. Presc. Constantin Doina


Prof. Presc. Pupăză Aurelia

"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi
învăţăm să se adapteze."
Maria Montessori - "Descoperirea copilului"

În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se


pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte
să pună bazele formării personalităţii preşcolarilor. În acest cadru, învăţământul are
misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o
cât mai uşoară integrare socială.
Astfel, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, îşi are rolul şi
locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare
cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie
complementară, apare ca o necesitate.
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională
şi plăcută a timpului lor liber. În cadrul activităţilor extracurriculare copiii se confruntă
adesea cu situaţii noi, prin acţiuni directe în care sunt puşi în situaţia de a utiliza în
diferite contexte, cunoştinţele sau abilităţile dobândite anterior.
Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic,
spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare
la viaţa şi activitatea comunităţii locale.
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din
sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
GRĂDINIȚA CU P.P. ”OTILIA CAZIMIR”, GALAȚI

Obiective generale:
 formarea personalităţii autonome şi creative;
 îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţii cu cei din jur;
 stimularea capacităţii de a aplica cunoştinţele însuşite anterior;
 dezvoltarea gândirii logice, a îndemânării şi imaginaţiei copiilor, ca premise ale
acumulării succeselor viitoare.

SEMESTRUL I

DATA OBIECTIVELE ACTIVITATEA LOCUL CINE


ACTIVITĂȚII DESFAȘURĂRII PARTICIPĂ
Septembrie -participarea la diferite ”Grădinița mea Jocuri în aer liber Copii
jocuri și concursuri în iubită” Educatoare
curtea grădiniței
Octombrie -observarea schimbărilor „Admirăm frumusețile Plimbare prin Copii
petrecute în natură în Toamnei” cartier Educatoare
anotimpul de toamnă
- colectarea de materiale
necesare pentru
activitățile practice.

-să se familiarizeze cu Doamne


biblioteca; „Popas la biblioteca” Vizită la bibliotecare
-să urmarească cu interes biblioteca
și să reacționeze adecvat Toate
la mesajul transmis; „Saptamana Educatiei educatoarele
-să fie capabil să creeze globale” Grădiniță
el însăși povestiri și mici
dramatizari.
Noiembrie - recitarea corecta si Gradinița cu p.p.
expresiva a unor poezii „Târg de toamnă” ”Arlechino” Director
inchinate Zanei Toamna; Educatoare
- participarea la concurs Copii
de lucrări practice cu
materiale din natură;
- prepararea conservelor
de toamnă;

-vizionarea unor Director


prezentări „ABC-ul sănătății” Grădiniță Educatoare
power-point despre Ziua international a Copii
piramida alimentelor si alimentaţiei educaţie
importanta unei sanitară
alimentaţii sănătoase;
GRĂDINIȚA CU P.P. ”OTILIA CAZIMIR”, GALAȚI

-formarea deprinderii ”Săptămâna fructelor Fundația Director


copiilor de a oferi un dar și a legumelor donate” ”Familia” Educatoare
celor care au mai puțin Copii
decat ei.
-dezvoltarea toleranței, a
iubirii față de cei aflați
în dificultate. (copii din
mediul rural, cu situații
materiale precare, copii
din Centre de zi sau
Fundații) Agent de
circulație
-cunoașterea noilor reguli „Cum circulăm?” Parcul din Director
de circulație; gradiniță si Educatoare
-înțelegerea necesității împrejurimile lui Copii
respectării regulilor de
circulație;

Decembrie -implicarea comunității “Ziua grădiniţei”- Gradiniță Preot


în instituția de activitate cultural- Director
învățământ artistică” Educatoare
- să manifeste bucuria de Copii
a petrece împreună într-o Parinti
zi de sărbătoare;
- să exprime bucuria
momentului prin cânt,
vers şi dans; Educatoare
Copii
-participarea la liturghie „Mai puri , mai Biserică Parinti
și împărtășirea copiilor curați” Preot

- participarea la Sala de grupă Educatoare


realizarea unor lucrări , „Ghetuța lui Moș Copii
felicitari și dansuri Nicolae”
specifice; Bibliotecă
Sediul ”Viața Director
- colindarea partenerilor liberă” Educatoare
educaționali „O ce veste minunata” Electrica Copii
Consiliul județean
- trăirea alături de părinți
și a altor invitați, a „ Moș
bucuriei sărbatorilor de „Vine, vine Moș Grădiniță Crăciun”
iarnă. Crăciun!”
-dezvoltarea respectului
față de tradițiile noastre
populare, specifice iernii.
GRĂDINIȚA CU P.P. ”OTILIA CAZIMIR”, GALAȚI

Ianuarie -să înțeleagă semnificația „Universul Bibliotecă Doamnele


și importanța zilei de 15 eminescian” bibliotecare
Ianuarie; Educatoare
Copii
- să cunoscă însemnătatea „Hai sa dam mana cu Grădiniță
acestei zile ; mana!”
-sa danseze Hora Unirii.

SEMESTRUL II

DATA OBIECTIVUL ACTIVITATEA LOCUL CINE


ACTIVITĂȚII DESFAȘURĂRII PARTICIPĂ
Februarie -sa sezvolte capacitati si „Campionii iernii”- Gradiniță Copii
deprinderi motrice concurs cu bulgari Educatoare
utilitar aplicative; de zapada Parinti
-sa-si cultive dragostea „Limba noastra-i o Bibliotecă Doamne
pentru limba materna; comoară” bibliotecare
Director
-să respecte reguli de „Dinţi sănătoşi, Medic
igienă personală; zâmbet frumos”- ed. stomatolog
-să participe activ la un sanitară” Grădiniță
dialog;
Martie - cultivarea gustului „Martie în
estetic prin evaluarea sărbătoare”(expoziți Gradiniță
propriilor lucrări e de mărțișoare) Director
Copii
- familiarizarea copiilor „Sărbătorim ziua Sala de grupă Educatoare
cu evenimente speciale mămicilor!” Mamici
din viața familiei;

-aprecierea în situații „Așa da, așa nu”


concrete a unor Sala de grupă Copii
comportamente și Educatoare
atitudini în raport cu
normele cunoscute;

Aprilie Director
-să recunoască personaje „Ziua Internațională Bibliotecă Educatoare
din poveștile copilariei a cărților pentru Copii
copii” Doamne
bibliotecare
-participarea la Sfânta
Liturghie ; „Sfintele Paști” Biserică Copii
-împărtășirea copiilor Educatoare
GRĂDINIȚA CU P.P. ”OTILIA CAZIMIR”, GALAȚI

Preot
- să-și consolideze „Micii crestini” Părinți
deprinderile de a (expozitie de oua) Grădiniță
respecta tradiția și
biserica;
-să sărbătorească în stil
tradițional Paștele.
Mai - dobandirea de „Ingrijim si iubim Parc Educatoare
comportamente și natura” Copii
atitudini corecte față de
natură;
-să exerseze
comportamentul ecologic
prin participarea la
acțiuni de ecologizare a
parcului;
Director
- să cunoască „Europa, la mulți Sala de grupă Educatoare
însemnătatea acestei zile ani!” Grădina publică Copii
și să se implice activ și
afectiv în activități
desfășurate redând prin
pictură, desen tema dată.
Iunie -creșterea potențialului „Copilul-una dintre Director
creativ și competitiv; minuni”- jocuri și Cartierul grădiniței Educatoare
concursuri de desene Copii
pe asfalt Părinți
-să identificam unele
drepturi ale copilului; „Chiar daca sunt Biblioteca Educatoare
mic, am drepturi” Copii
Doamna
-să se implice activ și bibliotecara
afectiv în interpretarea „La revedere Sala de spectacole
rolurilor din cadrul gradință” Educatoare
programului pregătit. Copii
Parinti

Pe parcurul semestrului :
 vizionare de spectacole pentru copii ;
 participări la concursuri ;
 ieşiri în natură –jocuri libere
 sărbătorirea zilelor de naștere;
 vizitarea unor obiective cu interes cultural, educațional;
 participări la manifestări organizate de comunitatea locală, cu ocazia
diverselor ocazii, evenimente, sărbători;
GRĂDINIȚA CU P.P. ”OTILIA CAZIMIR”, GALAȚI

 alte activităţi apărute pe parcursul anului şcolar, la care să participe toţi cei
implicaţi în viaţa grădiniţei.