Sunteți pe pagina 1din 4

FISĂ DE LUCRU

1. Trece verbele din următoarele enunţuri de la numărul singular la numărul plural:


a) Împăratul avea un singur fiu…………………………………………………………………………………
b) El nu dorea o călătorie lungă. ………………………………………………………………………………
c) Fiul de împărat a călcat pe tărâmul interzis ……………………………………………………………….
d) Corbul l-a ajutat pe Aleodor…………………………………………………………………………………

2. Asociază, prin unire, verbele cu sens opus:


a) a vinde 1. a sta
b) a umbla 2. a pleca
c) a veni 3. a coborî
d) a uita 4. a cumpăra

3. Trece verbele dintre paranteze, la timpul viitor:


După moartea tatălui său, Aleodor (a deveni) ……….. împărat. El (a fi) ………... un împărat
care îi (a mulţumi)…………..... pe supuşii săi. Greşeala lui (a fi) ... aceea că (a călca) ... pe
pământurile lui Jumătate-de-om-călarepe-jumătate-de-iepure-șchiop. În cele din urmă, Aleodor (a se
căsători) …………………. cu fiica împăratului Verdeş.

4. Completează tabelul următor cu informaţii referitoare la verbele: merge, va sta, au jucat,


citeau, vor cânta, lucrez, mâncați, veți învăța, țineau, au dat.

Verbul Timpul Numărul Persoana

Modurile verbale predicative

5. Alcătuieşte enunţuri în care verbul a citi să exprime, pe rând:


• un îndemn;…………………………………………………………………………………………………
• o acţiune sigură……………………………………………………………………………………………

6. Identifică verbele la modurile personale din fragmentul:


„Auzind Aleodor unele ca acestea, și că îi zise și pre nume, odată ridică piciorul și lăsă pe
tăune să se ducă în voia lui.
Și mergând înainte, cale de nu știu câte zile, dete de palaturile lui Verdeș împărat. Cum ajunse
aci, se puse la poartă și așteptă că doar de va veni cineva să-l întrebe ce caută.”
7.Completează tabelul de mai jos cu informații referitoare la verbele: știuse, vor cânta, mergi!, ai
mers, știam, vorbiți!

Verbul Modul Timpul Numărul Persoana


(trecut/prezent/
viitor)

Modul imperative

8. Citeşte textul:
„Știuca îi zise:
– Nu mă omorî, Aleodor; ci mai bine dă-mi drumul în apă, că mult bine ți-oi prinde când cu
gândul n-ăi gândi.
Aleodor o ascultă și o dete în apă. Atunci știuca îi mai zise:
Ține acest solzișor, și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine.”

• Ce fel de acţiune exprimă verbele subliniate?................................................................................


• Trece verbele subliniate la numărul plural………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………….

9.Alcătuieşte enunţuri în care verbele a face şi a zice să fie folosite la modul imperativ, formele
afirmativă şi negativă.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Fișă de lucru
Aleodor Împărat

1. Completează spațiile libere cu informații selectate din text:


a) Aleodor nu voia să plece spre Verdeş împărat pentru că ...
b) Aleodor nu mănâncă ştiuca pentru că …
c) După a treia transformare a lui Aleodor, fata de împărat …
d) Aleodor s-a întors la împărăţia lui după ce ...

2. Ordonează întâmplările de mai jos în ordine cronologică:


a) În drumul său, Aleodor întâlneşte o ştiucă, un tăune şi un corb.
b) Tatăl său l-a sfătuit pe Aleodor să nu calce pe moşia lui Jumătate-de-om-călare-pe-jumătatede-
iepure-șchiop.
c) Aleodor şi fata lui Verdeş împărat se căsătoresc.
d) Aleodor ajunge, din greşeală, pe pământurile lui Jumătate-de-om-călare-pe-jumătate-deiepure-
șchiop.
e) Fata refuză căsătoria cu Jumătate-de-om-călare-pe-jumătate-de-iepure-șchiop.
f) La curtea lui Verdeş împărat, Aleodor este supus unor probe.
g) Aleodor trece probele la care este supus.

3. Imaginează-ţi că eşti Aleodor. Alcătuiește o scrisoare (de 50–80 de cuvinte) prin care să-l
înștiințezi pe Jumătate-de-om-călare-pe-jumătate-de-iepure-șchiop că ai reușit să îți îndeplinești
misiunea și că te întorci cu fata lui Verdeş împărat. Foloseşte cel puțin opt verbe la modurile indicativ
și imperative și subliniază-le.

S-ar putea să vă placă și