Sunteți pe pagina 1din 5

CLASA A v-A

Cheia – Mihail Sadoveanu


FIȘĂ DE LUCRU

Citește, cu atenție, definiția cuvintelor din subsolul textului. Te vor ajuta să înțelegi cuvintele
necunoscute din text.
Citește expresiv textul, respectând semnele de punctuație.

Cheia
de Mihail Sadoveanu

[Povestitorul rememorează perioada primilor săi ani de școală, când, într-o încăpere
mică și întunecoasă, a învățat să citească alături de alți copii din vatra Pașcanilor. Amintirea
învățătorului, domnul Trandafir, a rămas vie în sufletul său, alături de sentimentul de
recunoștință față de Ion Creangă, autorul abecedarului.]
Cartea pe care mă năcăjam, urmărind cu degetul şi cu priviri mirate buchi1 mari,
întortochiate şi cârligate ca nişte gângănii, era abecedarul lui Creangă. Era o carte fără imagini,
încâlcită şi misterioasă,pe care n-o mai puteam răzbate. Învăţasem pe de rost aproape toate
cuvintele normale, şi-n faţa meaera tot pâclă2 de nepătruns. Când, deodată, într-o zi, ca într-o
scăpărare de lumină, i-am găsit cheia...
[Într-o zi însorită de martie, învățătorul îi invită pe copii să participe la o lecție de lectură
în afara clasei.]
– Băieţi, zise deodată domnu Trandafir, după ce se isprăvi3 cântecul; astăzi trebuie să ieşim şi
noi,ca gâzele, la soare...
Într-un freamăt de bucurie, ne îmbulzirăm spre uşi şi ieşirăm în cerdacul4 larg, de unde
se vedea satul revărsat pe vale, şesul cel mare al Siretului, subt aburi subţiri, şi dealul Osoiului,
dincolo de Siret, cu ruina bisericii logofătului5 Tăutu în coasta Blăgeştilor6.
[Domnul Trandafir le citește copiilor „Capra cu trei iezi” și le mărturisește că l-a întâlnit
pe autorul manualului lor, la o întâlnire a învățătorilor. Cu acea ocazie, Ion Creangă a ținut un
discurs moralizator la adresa oamenilor mândri, spunându-le celor prezenți următoarea
poveste plină de tâlc7. Un ciubotar și-a propus să realizeze niște ciubote care să fie admirate de
toată lumea. Cu toate că are materiale de calitate,îndemânare și dorința de a reuși, munca sa
nu are niciun rezultat. Ciubotarul se miră că nu poate să terminede cusut pielea încălțămintei.
El nu își dă seama că a uitat să înnoade capătul aței, gândindu-se numai la câtde mult va fi
apreciată și lăudată munca sa. Copiii care îl ascultă pe domnul Trandafir sunt amuzați.]
Flăcăuaşii cei mari din clasa a cincea începură a râde zgomotos. Eu, pe furiş, deschisei
cărticicamea cu gângănii cârligate8 şi o privii cu neîncredere. Erau acolo, cătră sfârşit, şi foi
tainice cu tipăriturămăruntă. Erau fără îndoială poveşti, ca aceea pe care ne-o cetise domnu
Trandafir...
Mă întorsei cătră lecţiile mele chinuite, la paginile înnegrite şi scrijelate cu unghia. Nu
ştiu ce lumină a trecut din soarele primăverii în ochii mei. Nu ştiu ce înţelegere bruscă, izvorâtă
din adâncimile măruntei mele fiinţi, a legat deodată ca un fulger, sunetele, semnele şi cuvintele.
Cu o clipă mai nainte eram ca în faţa unor hieroglife9. Acum, cu bătăi de inimă, înţelegeam că
am găsit cheia care deschide taina cetirii.

1
CLASA A v-A
Cheia – Mihail Sadoveanu
Acest ceas al luminii ş-al înţelegerii celei mari a rămas legat în amintirea mea cu Capra
cu trei iezi şi cu povestea ciubotarului. Mergând fericit spre casă, mă opream din loc în loc şi
priveam pâraiele primăverii care curgeau cântând şi scânteind pe marginea drumului. Pe urmă
deschideam abecedarul şi-mi verificam descoperirea...
N-am îndrăznit multă vreme să spun nimănui nimic, nici despre epoca de întuneric, pe
care o socoteam ca o infirmitate a inteligenţei mele, nici despre cheia de aur pe care o găsisem
într-o zi cu soare. Cum am ajuns acasă, m-am gheboşat10 asupra cărţuliei mele ş-am izbutit
îndată să scot din ceaţă Ursul păcălit de vulpe şi Acul şi barosul, povestirile pentru copii ale lui
Creangă, de la sfârșitul vechiului şi uitatului său abecedar.
De-atunci dragostea mea pentru marele meu învăţător a rămas neştirbită.

(M. Sadoveanu, „Cheia”, din volumul „În amintirea lui Creangă”, 1920.
Text reprodus din volumul de povestiri alese „Domnu Trandafir și alte povestiri”,
editat și publicat de Editura MIHAIL SADOVEANU, 2016, www.mihailsadoveanu.com)

_________________
1 buche = s.f. (folosit de obicei la plural) alfabet, cunoștințe elementare la scris și la citit.
2 pâclă =s. f. ceață deasă care apare de obicei dimineața sau seara, negură.
3 a se isprăvi = vb a (se) termina, a (se) sfârși.

4 cerdac = s.n. terasă cu balustradă și cu acoperișul susținut de stâlpi (uneori închisă cu geamuri), situată în fața intrării principale a

unei case; pridvor, verandă.


5 logofăt = s.m. (în Evul Mediu, în Țara Românească și în Moldova) boier cu funcții administrative importante.

6 coasta = s.f. (în context) panta unui deal.

7 tâlc = s.n. înțeles, sens, rost, semnificație.

8 cârligat = adj. îndoit, încovoiat, strâmbat.

9 hieroglife = s.f. semn sau caracter din scrierea vechilor egipteni; scris indescifrabil.

10 gheboșa = v. (despre oameni) a se încovoia, a-și arcui spatele.

2
CLASA A v-A
Cheia – Mihail Sadoveanu

1. Transcrie din text:

a) patru cuvinte reprezentative pentru universul școlii;


b) patru cuvinte reprezentative pentru universul naturii.
2. Identifică anotimpul în care are loc acțiunea din text.
3. Transcrie următoarele enunțuri în caiet. Încercuiește Adevărat (A)
sau Fals (F), justificând alegerea cu secvențe din text, după modelul dat:
Cartea pe care copilul nu o putea înțelege era abecedarul lui I. Creangă. AF
Justificare: „Cartea pe care mă năcăjam [...] era abecedarul lui Creangă.”
a) Copiii se bucură că vor avea o oră de lectură în aer liber. AF
Justificare...
b) Abecedarul conține povești scrise de I. Creangă. AF
Justificare...
c) Învățătorul le citește elevilor povestirea „Acu și barosu”. AF
Justificare...
4. Completează spațiile libere cu informații selectate din text:
Spre exemplu:
a) Povestitorul îl consideră pe Ion Creangă marele său învățător deoarece…………….... a învățat la
școală cu ajutorul abecedarului scris de acesta.
b) Copilul nu reușește să înțeleagă semnificația textelor citite, până în ziua în
care……………………………………………....
c) Copilul a găsit cheia înțelegerii textelor din abecedar, după ce....................................................

Exprimă-ți opinia!
Răspunde la următoarele întrebări. Motivează-ți răspunsurile.
a) Ți-ar fi plăcut să participi la ora de lectură în aer liber a domnului Trandafir?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

b) Poți înțelege mai ușor o poveste atunci când o asculți sau atunci când o citești singur?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

c) Consideri că ceea ce înveți la școală trebuie să aibă legătură cu universul tău familiar?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

3
CLASA A v-A
Cheia – Mihail Sadoveanu

Progresează!
1. Citește următorul fragment din textul literar „Domnu Trandafir” de Mihail Sadoveanu.
Exprimă-ți opinia în legătură cu rolul pe care l-a avut învățătorul în viața elevilor săi.

Domnu nostru ne-a învățat rugăciuni, ne-a învățat cântece care erau așa de frumoase pentru
copilăria și sufletele noastre, deși nu le înțelegeam bine, ne-a învățat să credem și în alte lucruri, în
trecutul și în vrednicia noastră, lucruri pe care mulți le batjocoreau în acea vreme; ne-a învățat
multe, de care aminte nu ne mai aducem, dar care au rămas în fundul sufletului ca semințe bune ce
au înflorit bogat mai târziu... (Text reprodus din volumul de povestiri alese „Domnu Trandafir și alte
povestiri”,
editat și publicat de Editura MIHAIL SADOVEANU, 2016, www.mihailsadoveanu.com

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Alcătuiește o compunere în care să prezinți o activitate școlară sau extrașcolară, care ți-a
rămas vie în amintire. Menționează locul, timpul și persoanele care au fost implicate în activitatea
respectivă.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4
CLASA A v-A
Cheia – Mihail Sadoveanu

S-ar putea să vă placă și