Sunteți pe pagina 1din 3

Casa Corpului Didactic Sibiu

FIȘA DE EVALUARE - 2019

Unitatea:
Categoria de varsta
Echipa:

Coordonator:

Secțiunea

Lucrarea:

Autorul / autorii lucrarii

Obiectul confectionat

EVALUAREA PRODUSELOR

Încercuiţi numărul care reprezintă cât mai bine evaluarea produselor.

A. Obiectul - max 50 puncte


Criterii F. bine Bine Moderat Slab F. slab
1. Obiectul ales este reprezentativ pentru lucrare 5 4 3 2 1
2. Obiectul este lucrat îngrijit 5 4 3 2 1
3. Obiectul este confecționat de elevi 5 4 3 2 1
Materialele din care este confecționat obiectul sunt materiale
4. 5 4 3 2 1
reciclabile
Tehnicile utilizate pentru confecționarea obiectului sunt
5. 5 4 3 2 1
complexe/ nivelul de dificultate ridicat

Obs. Punctajul obtinut la obiect se inmulteste cu 2.


Punctaj A__________________

B. Fișa lucrării – 25 puncte


Criterii F. bine Bine Moderat Slab F. slab
Fișa lucrării este editată corect, îngrijit și echilibrat și reflectă
1. 5 4 3 2 1
preocuparea pentru frumos
2. Rezumatul lucrării descrie relevant lucrarea 5 4 3 2 1
Fișa lucrării conține toate informațiile solicitate si este realizată de
3. 5 4 3 2 1
elevi
Limbajul utilizat este unitar și specific nivelului categoriei de
4. 5 4 3 2 1
vârstă și domeniului
5. Textul nu conține greșeli 5 4 3 2 1

Punctaj B__________________
C. Fișa obiectului = 50 puncte
Casa Corpului Didactic Sibiu

Criterii F. bine Bine Moderat Slab F. slab


Fișa obiectului conține un extras din lucrare despre obiect
1. (transcrierea unui pasaj din lucrare în care e menţionat obiectul 5 4 3 2 1
respectiv/ secvența respectivă)
Fișa obiectului este tehnoredactată/ scisă corect de elevi, fără
2. 5 4 3 2 1
greșeli
Fișa obiectului este realizată îngrijit și echilibrat și reflectă
3.
preocuparea pentru frumos
Informaţiile cuprinse în fișa obiectului (descrierea obiectului) sunt
4. 5 4 3 2 1
relevante și corecte din punct de vedere științific
Limbajul utilizat este unitar și specific nivelului categoriei de
5. 5 4 3 2 1
vârstă și domeniului
6. Fișa obiectului conține imagini ale obiectului realizat 5 4 3 2 1
Bibliografia conține cel puțin 2 surse de informații pentru
7. categoria de vârstă III-IV, 3 surse pentru categoria V-VI, respectiv 5 4 3 2 1
4 surse pentru clasele VII-VIII.
8. Sursele de informații sunt valide 5 4 3 2 1
Bibliografia este redactată corect în stilul domeniului din care este
9. 5 4 3 2 1
lucrarea aleasă.(recomandăm Stilul Turabian)
Sursele utilizate pentru informaţii în descrierea obiectului sunt
10. 5 4 3 2 1
citate corect, corespunzător stilului ales.

Punctaj C__________________

D. Prezentarea obiectului – 100 puncte

Criterii F. bine Bine Moderat Slab F. slab


1. Tinuta/ atitudinea elevului în cadru prezentării este adecvată 5 4 3 2 1
2. Prezentarea a fost bine organizată şi uşor de urmărit. 5 4 3 2 1
3. Trecerea de la o idee la alta se face logic. 5 4 3 2 1
Elevul poate explica noţiuni, concepte și demonstrează că a citit
4. 5 4 3 2 1
lucrarea
Elevul a vorbit fluent, fără să citească notele și este sigur pe el și
5. 5 4 3 2 1
folosește un limbaj adecvat domeniului prezentat
Elevul a vorbit destul de tare şi clar pentru a fi auzit şi urmărit de
6. 5 4 3 2 1
juriu
Elevul a captat şi menţinut atenţia audienţei și contactul vizual cu
7. 5 4 3 2 1
aceasta pe tot parcursul prezentării.
8. Toți membrii echipei au fost implicați în prezentarea orală 5 4 3 2 1
9. Prezentarea elevului are un impact puternic asupra auditoriului 5 4 3 2 1
Standul pentru prezentarea produselor are un impact vizual
10. plăcut și este organizat în mod creativ/ conține elemente 5 4 3 2 1
definitorii ale zonei/ unității
Obs. Punctajul obtinut la obiect se inmulteste cu 2.

Punctaj D __________________
Casa Corpului Didactic Sibiu

Evaluator ______________________________
Semnatura,

S-ar putea să vă placă și