Sunteți pe pagina 1din 25

MONTPESA TE AȘTEAPTĂ!

„Tratează! Previne! Descoperă! Explorează!”

Arealul MONTPESA, alcătuit din teritoriile localităţilor Slănic Moldova (staţiune


balneoclimaterică de interes naţional), Tîrgu Ocna (staţiune balneoclimaterică de interes
naţional), Moineşti (staţiune turistică de interes local), Dărmăneşti, Dofteana, Asău, Zemeş,
Măgireşti, sălăşluieşte într-o zonă
aflată la limita dintre Carpaţi şi
Subcarpaţi, acolo unde meleagurile
sunt „aureolate de lumina soarelui
şi misterele lumii”(Tristan Tzara).
Odată intrat în arealul
MONTPESA, eşti îmbiat de culmi
montane şi dealuri pitoreşti,
fragmentate de văi care adăpostesc
opt aşezări ce pun la dispoziţia ta
experienţe şi trăiri unice care vor
reuşi să te despartă de banalul
cotidian şi să te transpună într-un
cadru unde liniştea naturii, aerul
proaspăt şi curat, bogăţiile naturale
cu puteri tămăduitoare, peisajul de
poveste şi specificul zonal îţi dau
putere trupului şi încântă sufletul.
„Simt că locurile acestea mă
iubesc!”, afirma pictorul Ştefan
Luchian care s-a bucurat pentru mult timp de „splendorile scântâietoare” ale acestor peisaje şi
de găzduirea călduroasă a oamenilor locului.

Componența MONTPESA
Perla Moldovei - staţiunea turistică de interes național Slănic Moldova este consacrată
pentru multitudinea de izvoare minerale seculare unice în România prin valoarea terapeutică şi
prin compoziţia chimică diversă în ciuda concentrării lor într-un areal relativ mic, dar şi de aerul
curat şi tare de munte. Oferta turistică este îmbogăţită de existenţa Rezervaţiei Naturale Nemira

1
care oferă posibilitatea efectuării de drumeţii, practicării ecoturismului, de obiective antropice
consacrate precum Casinoul, Biserica Sfântul Ilie, Parcul Central, dar şi de posibilitatea
practicării sporturilor de iarnă pe Pârtia de Schi Nemira.

Clădirea Cazino din Slănic Moldova


Biserica Sfântul Ilie și o parte a Parcului Central (monument istoric categoria A)

Parcul Central din Slănc Moldova Pârtia de schi din Slănic Moldova

Stațiunea balneoclimatică de interes național Tîrgu Ocna se afirmă prin existența salinei
care primește aproximativ 250.000 vizitatori pe an, existența celor șapte izvoare cu ape minerale
care au fost descoperite de către serdarul Mihalache Spiridon, aceeași persoană care a identificat
resursele minerale de la Slănic Moldova. Potențialul turistic din localitatea sării este întregit de
existența a unui număr mare de monumente istorice și de cult, pe teritoriul orașului regăsindu-se
19 biserici.

Biserica cu hramul Sf. Varvara din Salina Tîrgu Ocna Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial

2
Zidurile și biserica fostei Mănăstiri Răducanu, Tîrgu Ocna Mănăstirea Măgura Ocnei și orașul Tîrgu Ocna

Situată de-a lungul Văii Trotuşului, Comuna Dofteana se remarcă prin Parcul
Dendrologic care include peste 660 de specii și varietăți de arbori pe o suprafaţă de 24 ha, prin
existenţa castelului de vânătoare a familiei Ghika, construit în stil romantic între secolele XIX şi
XX, și prin formațiunile geomorfologice Ochiul Huitorii (barometru natural care anunţă starea
vremii: când umezeala din aer creşte, pe stânca apare o dâră de apă şi localnicii sunt siguri că va
ploua), respectiv Canionul Dofteana. De asemenea, este nelipsit autenticul rural reprezentat prin
arhitectura tradiţională a caselor, porţilor de lemn, precum şi prin obiceiurile şi tradiţiile tipice
ruralului.

Castelul Ghika din Dofteana Parcul Dendrologic Dofteana

Canionul Dofteana Vedere de ansamblu a comunei Dofteana

Atestat la 1546, în timpul domniei voievodului Petru Rareș, oraşul Dărmăneşti este
așezat la porțile Nemirei, pe frumoasa vale a Uzului. Toponimul Dărmăneşti apare înscris în

3
hărţile vechi, din perioada lui Dimitrie Cantemir, alături de alte aşezări. Friederich von Bawr
(1781) fiind cel care ”a fixat” Dărmăneştiul la gura râului Uz. Barajul cu contraforți de la Valea
Uzului – al doilea de acest tip construit în Europa , castelul familiei Știrbei, biserica de lemn
Sf.Nicolae – monument istoric, dar și Rezervația Naturală Nemira – arie protejată de interes
național, sunt obiective care așteaptă să fie vizitate de către tine.

Castelul Ştirbei de la Dărmăneşti Barajul de la Valea Uzului

Vedere de ansamblu asupra orașului Dărmănești Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Dărmănești
(Monument istoric B)

Strajuită de o parte şi de alta de munţi înalţi, situată într-o regiune sub-alpină însorită şi
ozonată puternic, prin relieful ei şi decorul montan veşnic verde şi cerul său liniştitor, cu
răsărituri şi apusuri de soare admirabile, comuna Asău, alături de specificul ei rural cu case care
păstrează arhitectura tradiţională, prezintă privelişti din cele mai încântătoare. Pe lângă acestea,
turistul poate să facă cunoştinţă cu elemente autentice ale gastronomiei locale şi cu tradiţii şi
obiceiuri seculare care se păstrează şi în zilele noastre.

Păstrăvăria Cărunta din comuna Asău Peisaj rural din comuna Asău

4
Municipiul Moineşti, recunoscut ca şi prima zonă din lume, atestată documentar, din care
s-a extras petrolul (1440), completează oferta curativă MONTPESA prin izvoarele minerale a
căror valoare terapeutică a fost comparată cu cea a izvoarelor de la Băile Felix, şi prin aerul curat
cu proprietăţi curative, instalat în cadrul unui peisaj subcarpatic atrăgător, dar este recunoscut şi
pe plan cultural, prin existenţa spiritului dadaist creat de Tristan Tzara, cofondatorul mişcării
culturale dadaiste ce a depus o mare amprentă asupra artelor plastice şi literaturii europene.

Parcul Băi cu izvoarele minerale din Moineşti Monumentul DADA din Moineşti

Cimitirul Evreiesc din municipiul Moinești Vedere de ansamblu asupra municipiului Moinești

Situată pe cursul superior al râului Tazlăul Sărat, între dealurile Solonţului şi Munţii
Goşmanu, comuna Zemeş pune la dispoziţia turiştilor diferite posibilităţi de relaxare şi agrement
în mijlocul naturii graţie existenţei lacului de agrement Boiereasca, a traseelor montane şi a
numeroaselor puncte de belvedere. Oferta turistică este întregită de specificul rural care păstrează
tradiţionalul mult căutat în aceste timpuri, prin muzeul sculpturii în lemn, arhitectura caselor şi a
bisericilor vechi, obiceiurilor şi tradiţiilor lumii satului.

Mănăstirea Stirigoi, comuna Zemeş Lacul Boiereasca de la Modârzău, comuna Zemeș

5
Aşezată pe un teritoriu în care se întâlnesc toate cele trei forme majore de relief (munte,
deal şi câmpie), comuna Măgireşti se remarcă din punct de vedere turistic prin existenţa
muzeului Răzeșilor Găzari de la Prăjești, singurul muzeu tematic din țară și din Europa închinat
vieții răzeșilor găzari, care, prin colecţionarea de obiecte ce reflectă ocupațiile răzeșului găzar
(dulgherit, fierărie, munci agricole, cărăușie) şi de fotografii, urmăreşte să conserve spiritul
zonei. Potențialul turistic se evidențiază, de asemenea, prin Biserica Sf. Gheorghe din satul
Șesuri (monument istoric B), construită în 1648 și șoseaua de pe dealul Runcu (Transalpina de
Măgirești).

Muzeul Răzeşilor Găzari, Prăjeşti Pișania Bisericii Sf. Gheorghe din satul Şesuri
(monument istoric B)

Lacul Iezer din comuna Măgirești Șoseaua de pe Dealul Runcu (Transalpina de Măgirești)

6
Ce oferă MONTPESA?

„Tratează! Previne! Descoperă! Explorează!” - acesta este mesajul MONTPESA pentru


vizitatorii și turiștii care doresc să guste din bunătățile ei turistice.
Deoarece MONTPESA a înţeles preferinţele, nevoile şi motivaţiile turiştilor actuali, a
avut grijă ca serviciile de tratament, hrana complet sănătoasă, aerul curat, posibilităţile de
recreere şi agrement să contribuie pe deplin la un stil de viaţă sănătos.

TRATEAZĂ! PREVINE!
Staţiunea Slănic Moldova deține pe teritorul său administrativ peste 20 de izvoare
minerale, situate de la confluența Slănicului cu Slănicelul până la întâlnirea dintre Slănic și
pârâul Scărișoara, majoritatea fiind amplasate pe partea dreaptă a principalului curs de apă din
localitate. Apele minerale de aici sunt folosite atât pentru cura internă (afecțiuni gastrice
(gastroduodenite cronice, ulcer, tratement de repaus funcțional al ficatului), afecțiuni
hepatobiliare (colecistită cronică simplă sau litiază, diskinezie biliară, pancreatică cronică), boli
metabolice (gută, obezitate, dislipidemii), urticarii, alergii alimentare, gastrite cronice, hipoacide,
însoțite de constipație, boli de nutriție și metabolism, colecistite cronice, hipotone), cât și pentru
cea externă (inflamații cronice oculare sub formă de aerosoli, inhalații).

Zona Izvoare din Slănic Moldova


Unul dintre cele 20 de izvoare cu apă minerală din
Slănic Moldova (Izvor 5, indicat pentru inflamaţii
cronice oculare)

Staţiunea balneoclimatică de interes național Tîrgu Ocna , atestată documentar la 1410, a


primit încă din anul 1894 statutul actual, graţie calităţilor terapeutice ale microclimatului de
salină şi ale apelor minerale. Salina Tîrgu Ocna reprezintă o veritabilă atracţie turistică prin
posibilităţile de tratament (afecţiuni respiratorii cum ar fi bronşitele cronice, astm, sinuzite etc),

1
agrement, dar şi prin existenţa bisericii subterane din sare „Sfânta Varvara” care face salina unică
in lume.
Cele șapte izvoare minerale dispuse liniar la baza Dealului Măgura prezintă interes
crescut pentru persoanele care doresc să efectueze atât cure interne (enterocolite cronice,
dischinezii biliare, sechele postoperatorii ale căilor biliare, costipație atonă) cât și externe
(afecțiunile reumatismale degenerative, cele abarticulare, musculo-articulare posttraumatice,
ginecologice cronice, afecțiuni ale căilor respiratorii ORL).

Salina Tîrgu Ocna Izvoarele cu apă minerală din staţiunea Tîrgu Ocna

Stațiunea turistică de interes local Moinești concentrează cinci izvoare cu apă minerală
cu valenţe terapeutice în zona Parc Băi care pot fi folosite pentru cura internă în tratarea
afecțiunilor tubului digestiv (gastro-duodenite cronice, enterocolite cronice nespecifice),
afecțiunilor hepato-biliare, ce necesită cure de colereză (dischinezii biliare, colecistite cronice,
sechele postoperatorii pe căile biliare) și a bolilor de nutriție și metabolism.
O altă resursă naturală terapeutică este bioclimatul local care recomandă stațiunea pentru
odihnă, relaxare, profilaxie, repunerea în formă a organismului.

Parcul Băi cu izvoarele minerale din Moineşti Aria protejată Pădurea de Pini recomandată pentru
aeroterapie

DESCOPERĂ!

2
Leagăn de veche civilizaţie- De la cultura Cucuteni, la civilizația Dacică
Arealul MONTPESA, unde istoria se împleteşte cu legenda, păstrează mărturii ale
prezenţei omului din vremuri îndepărtate –cea mai elocventă dovadă fiind fosta aşezare
cucuteniană de pe dealul Ghindarului, de lângă Moineşti, care se remarcă prin vestigiile specifice
epocii preistorice, ce datează din mileniul 4 î.Hr., unice la nivel continental purtând urme ale
culturii neolitice, ale culturii cucuteni. Drept mărturii ale locuirii acestui areal din timpuri
străvechi sunt şi site-urile arheologice de la Văsâieşti (neoliticul timpuriu, neoliticul târziu,
cultura Cucuteni, epoca bronzului), cetatea dacică de pe dealul Lucăcioaia din Moineşti (secolele
II şi I î.Hr), cetatea dacică Utidava (secolul I î.Hr. - secolul I d.Hr.) şi zona arheologică Podei
(cultural Cucuteni, epoca bronzului) din staţiunea balneoclimaterică Tîrgu Ocna.

Aşezarea Cucuteniană de pe Dealul Ghindarului Zona Arheologică Podei din Tîrgu Ocna

Cetatea Dacică Utidava din Tîrgu Ocna Cetatea Dacică de pe Vârful Cetățuia- Moinești

Civilizație și cultură țărănească


În MONTPESA, faţă de alte zone unde civilizaţia şi cultura ţărănească există doar în
muzee, vei avea posibilitatea să admiri un autentic rural viu, care dă impresia că timpul s-a oprit,
întărind ideea că veşnicia s-a născut la sat. Casele cu arhitectură tradiţională intactă, porţile de
lemn cu diferite simboluri, obiceiuri şi tradiţii din ciclul muncii, diferite meşteşuguri.

3
Peisaj rural profund. Împrejurimile comunei Asău Poartă de lemn din Dofteana

De asemenea, MONTPESA deţine un evident potenţial etnografic, legat de tradiţii


ancestrale şi de folclorul viu. Aici au loc cele mai frumoase obiceiuri populare care au încântat
localnicii an de an : Plugul, Irozii, Mascaţii, Jocul Ursului, Jocul Caprei, etc. Spectaculoase sunt
jocurile cu măşti, cel mai interesant şi inedit fiind “ Jocul Ursului “ La originea acestui obicei stă
lupta ancestrală dintre om şi fiarele naturii, îndeosebi ursul care cobora în gospodării cauzând
pagube şi uneori atacând omul.

Jocul ursului Jocul Caprei

Monumente comemorative- cinste și recunoștință eroilor


Jertfa de sânge dată de soldații români în timpul Războiului de Independenţă şi celor
două războaie mondiale, este cinstită de oamenii locului prin monumentele istorice de la Tîrgu
Ocna (Cimitirul Eroilor de pe Platoul Cireşoaia, Monumentul Eroilor de pe Muntele Măgura,
Monumentul Eroilor Români (1941-1945), Ansamblul Memorial 1916-1919, Cimitirul Eroilor de
la Biserica Sfântul Nicolae), Slănic Moldova (Cimitirul Comemorativ al Primului Război
Mondial), Moineşti (Monumentul Eroilor din Războiul pentru Independenţă), Dofteana
(Monumentul Făuritorilor României Mari), Măgireşti (Grădina şi Monumentul Eroilor), Asău
(Monument istoric al veteranilor de război din 1877, 1914-1918), Zemeş (Monumentul Eroilor
din cele două Războaie Mondiale).

4
Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial de pe Cimitirul Eroilor din Slănic Moldova
Muntele Măgura, Tîrgu Ocna

Monument istoric al veteranilor de război din 1877, Monumentul Centenarului, Moinești


1914-1918- Asău

Lăcașuri de cult și complexe monahale


Potențialul turistic al teritoriului MONTPESA este completat de prezența a numeroase
biserici monumente istorice și mănăstiri. Doar orașul Tîrgu Ocna deține 19 biserici, fiind
localitatea din România cu cel mai mare raport biserică/cap de locuitor. În acest sens se remarcă
Biserica „Sfântul Nicolae” (monument istoric A), Biserica „Buna Vestire” (monument istoric A),
Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva” (monument istoric B) din Tîrgu Ocna, Biserica de lemn
„Sfântul Nicolae” (monument istoric B), Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”
(monument istoric B) din Dărmănești, Biserica „Cuvioasa Paraschiva” (monument istoric B) din
Moinești, Mănăstirea Măgura Ocnei din Tîrgu Ocna, Mănăstirea Stirigoi din Zemeș.

5
Mănăstirea Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare – Cireşoaia Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva” (monument
– Tg.Ocna istoric B) Tîrgu Ocna

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” (monument istoric Biserica „Cuvioasa Paraschiva” (monument istoric B) din
B), Dărmănești Moinești

Muzee și colecții publice


Un muzeu are menirea de a prezenta publicului rădăcinile civilizaţiei, viaţa în toată
complexitatea ei, deoarece acesta chezăşuiește o reală posibilitate de supravieţuire mărturiilor,
ştirilor şi ideilor de dinaintea noastră și poate fi definit ca „oglinda în care poporul se poate
recunoaşte pe sine însuşi“.
Teritoriul Montpesa se remarcă în acest sens prin Muzeul de Istorie, Muzeul Sării,
Muzeul din cadrul Monumentului Eroilor din incinta Mănăstirii Măgura Ocnei din Tîrgu Ocna,
prin Galeriile de Artă Geneza, MansArta, CC Lira din Moinești, Colecția de ex-libris-uri
dedicată lui Tristan Tzara şi mişcării DADA, Colecția de etnografie, folclor și
meșteșuguri/tradiții, Colecția de fotografie artistică intitulată „Datini și tradiții ancestrale”,
Colecția Teodor Vladimir Pandele de la Biblioteca Municipală Moinești.

6
Muzeul de Istorie- Tîrgu Ocna Muzeul Sării din Salina Tîrgu Ocna

Galeria de Artă MansArta- Biblioteca Municipală Colecția de ex-libris-uri dedicată lui Tristan Tzara şi
Moinești mişcării DADA de la Biblioteca Municipală Moinești

Monumente civile, edificii economice și culturale


Printre atracțiile turistice MONTPESA se enumeră și monumentele civile, edificiile economice și
culturale, acestea prezentând o valoare autentică prin construcție și utilitate. Demne de menționat
în acest sens sunt: Barajul de la Valea Uzului- Dărmănești, Prima sondă cu foraj mecanic din
România- Tîrgu Ocna, stațiile CFR Salina, Tîrgu Ocna, Moinești, Valea Uzului care se remarcă
prin vechime și construcție, fosta Școală Primară de Băieți din Moinești (monument istoric B),
Administrația Minei Salina, Casa de Cultură Casino (monument istoric A) din Slănic Moldova,
Centrul Cultural Lira din Moinești.

Prima sondă cu foraj mecanic din România, Tîrgu Stația CFR Salina, Tîrgu Ocna
Ocna

Casa de Cultură Casino (monument istoric A), Centrul Cultural Lira din Moinești
Slănic Moldova

7
EXPLOREAZĂ!

Potențial peisagistic de excepție


Atracţia turistică a arealului MONTPESA este creionată de relieful spectaculos de munte
şi dealuri care oferă un imens potenţial peisagistic şi care poate fi observat prin intermediul a
numeroase puncte de belvedere.

Slănic Moldova la Poalele Munților Nemira Vedere asupra Rezervației Naturale Măgura Ocnei
(Tîrgu Ocna)

Contactul dintre Carpați și Subcarpați, Moineşti Dealurile Măgireştiului

Valea Tazlăului Sărat, Zemeş Munții Goșmanul- în apropiere de Mănăstirea Stirigoi,


Zemeș

8
Dealul Runcu, Măgirești Vedere panoramică asupra comunei Asău

Arii protejate- elemente unice ale faunei și florei


MONTPESA deţine un potenţial turistic natural de excepţie, dovadă fiind existenţa mai
multor rezervaţii naturale cu suprafeţe considerabile care se regăsesc aici.
Rezervaţia Naturală Nemira se intinde pe o suprafaţă de 3490 ha şi reprezintă o arie cu
floră bogată în păduri de conifere și făgete; specii de flori ocrotite (floarea-reginei) și faună
alcătuită din mamifere, păsări, reptile și amfibieni.
Rezervaţia Naturală Măgura se află pe malul drept al râului Trotuş şi malul stâng al
Slănicului, judeţul Bacău este o rezervaţie mixtă, de protecţie floristică, faunistică si peisagistică.
Rezervaţia se află între altitudini de 310 si 700 metri şi se întinde pe o suprafaţă de 210 hectare.
Pădurea de Pini din Moineşti are o suprafaţă de 15 ha și reprezintă o zonă împădurită de
interes forestier aflată în extremitatea sud-estică a Munților Tarcăului, cu rol de protecție pentru
Pinul negru. Această rezervaţie este una dintre puţinele de acest tip din România şi Europa.
Rezervaţia Naturală Izvorul Alb are o suprafață totală de 21 hectare şi se află la poalele
Munțiilor Nemira, în partea nord-vestică a județului Bacău, pe versantul drept al pârâului Izvorul
Alb, deasupra Lacului Poiana Uzului. Rezervaţia deţine şi o pădure care este constituită din
câteva sute de arbori de tisă (Taxus baccata) cu înălțimea de 6-7 m, pe o suprafață de 3 hectare,
la o altitudine de 600-700 m.
Rezervaţia naturală Lacul Bălătău este una de tip faunistic. Lacul se situează între Dealul
Mare (versantul stâng) și dealul La Cimitir (versantul drept), pe valea Pârâului Negru ce
izvorăște de sub vârful Nemira Mare (1649 m). Accesul se face din cartierul Sălătruc al orașului
Dărmănești.

9
Rezervaţia Naturală Nemira Rezervaţia Naturală Măgura Ocnei, Tîrgu Ocna

Rezervația Naturală Dealul Drăcoaia, Dofteana Rezervația naturală de Pin Roșu, Asău

Aşadar, MONTPESA îţi promite că, indiferent dacă vrei să recuperezi, să-ţi menţii starea
de sănătate, sau sa te relaxezi, îţi va pune la dispoziţie un sejur bogat în activităţi care îţi va crea
o experienţă autentică, presărată cu trăiri de neuitat pe care vei dori să le repeţi cât mai curând.

Parcuri dendrologice, parcuri balneare, parcuri orășenești


Parcurile, pe lângă rezervațiile naturale, vin și întregesc naturalul, suprafețele verzi din
cadrul MONTPESA. Concludente în acest sens sunt: Parcul Dendrologic și Parcul Ghika (care
adăpotește castelul Ghika) din comuna Dofteana, Parcul Balnear Măgura din stațiunea Tîrgu
Ocna, Parcul Băi (unde se regăsesc izvoarele cu ape minerale, zonă este declarată stațiune
turistică de interes local) din municipiul Moinești, Parcul Central din Slănic Moldova.

Parcul Dendrologic Dofteana Parcul balnear Măgura, Tîrgu Ocna

10
Parcul Băi, Moinești Parcul Ghika, Dofteana

11
CALENDARUL DE EVENIMENTE MONTPESA

Ianuarie Februarie Martie


6 şi 7 ianuarie- Festivalul de 24 februarie- Dragobetele
Datini şi Tradiţii de Anul Nou (Moineşti)
pentru turiştii din Rep.
Moldova
(Slănic Moldova)
Ianuarie- Serbările Zăpezii
(Slănic Moldova)
15 Ianuarie- Ziua Națională a
Culturii Române
(Moineşti)
15 Ianuarie - Comemorarea
poetului național Mihai
Eminescu
(Tîrgu Ocna)
24 Ianuarie - Ziua Unirii
principatelor Romane
(Măgireşti)
24 Ianuarie – Ziua Unirii
Principatelor Române
(Tîrgu Ocna)
Aprilie Mai Iunie
Simpozionul anual si 9 Mai- Ziua Europei 1 Iunie- Ziua Internaţională a Copilului
expoziția muzeală „Tristan (Tîrgu Ocna) (Tîrgu Ocna)
Tzara și Cultură Dada”
(Moineşti)
10 Mai- Ziua păsărilor şi 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului
arborilor (Măgireşti)
(Tîrgu Ocna)
Competiţie de table şi 1-2 iunie- Concursul National de Muzica
backgammon Uşoară pentru Copii şi Tineret "Vis de
(Slănic Moldova) Stea" (Sărbătorirea Zilei Copiului)
(Moineşti)
Campania anuală „Un pui 5 Iunie- Ziua Mediului- Acţiune de
de om, un pui de pom” Ecologizare
(Moineşti) (Tîrgu Ocna)
Înălţarea Domnului- Ziua Zilele Medicale ale Spitalului Municipal
Eroilor (Tîrgu Ocna) de Urgență Moinești
(Moineşti)
Ziua Eroilor de Înălțarea Concurs Local Tenis de Masă (Slănic
Domnului (Dărmăneşti) Moldova)
Ziua Eroilor 15 iunie- Eminescu şi Sfântul Grai
(Dofteana) Românesc
(Slănic Moldova)
Ziua Eroilor Raliul Moldovei
(Moinești) (Moineşti)
Ziua Eroilor Turul ciclistic și de cros “Călătorie între
(Măgireşti) cer și pământ”
(Tîrgu Ocna)
Cinste şi Recunoştinţă
Eroilor

12
(Slănic Moldova)
OFF ROAD - Trofeul
Dacii Liberi
(Slănic Moldova)
25 mai- 25 iunie- În
Context Slănic Moldova
Mountain Bike- Nemira pe
două roţi (Slănic Moldova)
30 Mai – Mari creatori din
Moldova ( Ziua Nicu
Enea)
(Măgireşti)
Iulie August Septembrie
1-2 lulie- Pelerinaj la August – Zilele orașului Festivalul lemnului (Slănic Moldova)
Mănăstirea de pe Muntele Tg Ocna – manifestări
Bolovanu cultural artistice și
(Slănic Moldova) sportive
(Tîrgu Ocna)
Maratonul „Legendele August – Maratonul Manifestările culturale „Zilele
Nemirei” recunoștinței Municipiului Moinești”
(Slănic Moldova) (Tîrgu Ocna) (Moineşti)

Tabăra de voluntariat în Tabăra de pictură si Zilele orașului Dărmăneşti


parteneriat cu Fundația Libra, sculptură „Artiștii plastici (Dărmăneşti)
Marea Britanie în Moinești”
(Moineşti) (Moineşti)
Zilele Oraşului Slănic Festivalul de Film Cinste şi Recunoştinţă Eroilor (Slănic
Moldova (Slănic Moldova) Moldova)
(Slănic Moldova)
Festivalul Pietrarilor 10 august- Cinste şi Festivalul Internațional de Dans și Muzică
(Slănic Moldova) Recunoştinţă Eroilor populară pentru copii și tineret
(Slănic Moldova) „Moineșteanca”
(Moineşti)
Fanfara în Parcul Central 12 august- Hramul Concursul internațional mountain-biking
(Slănic Moldova) Bisericii Catolice din „I wheel for Moinești – Zemeș”
Slănic Moldova (Moineşti)
(Slănic Moldova)
Festivalul tradiţiilor Septembrie- Tîrgul local de produse și
basarabene meștesuguri
(Slănic Moldova) (Moineşti)
24 august- 2 septembrie- 16-22 septembrie- Săptămâna mobilităţii
FANFARA în Parcul europene
Central (Tîrgu Ocna)
(Slănic Moldova)
Zilele comunei Dofteana 16-22 septembrie- Săptămâna mobilităţii
(Dofteana) europene
(Moinești)
Cupa Slănic Moldova la Dans Sportiv
(Slănic Moldova)
30 septembrie- Ziua Persoanelor în Vârstă
(Slănic Moldova)
Octombrie Noiembrie Decembrie
1 Octombrie – Ziua 3 Noiembrie – Ziua 1 Decembrie – Ziua Națională a României
Internațională a persoanelor Vânatorului de Munte (Tîrgu Ocna)
de vârsta a III – a (Tîrgu Ocna)
(Tîrgu Ocna)

13
5 Octombrie – Ziua Noiembrie- Expoziția 1 Decembrie – Ziua Naţională a României
Educatorului anuală de artă fotografică (Măgireşti)
(Tîrgu Ocna) si film documentar
„Ancestral si actual pe
plaiurile Moinestiului”
(Moineşti)
Expoziția anuală de artă Noiembrie- Campania 3 Decembrie – Ziua persoanelor cu
fotografică și video pe teme anuală de plantare în Dizabilități
de etnografie și folclor parteneriat cu ONG-ul (Tîrgu Ocna)
„Ancestral și actual pe „Mai mult verde”
plaiurile Moineștiului” (Moineşti)
(Moineşti)
Expoziţia anuală de creaţie 14 noiembrie- 20 6 Decembrie- Concertul sărbătorilor de
populară „Mâini de Aur” decembrie- Şcoala de Urs iarnă
(Moineşti) (Dărmăneşti) (Moineşti)
Răvăşitul Oilor de pe 14-24 decembrie Tîrgul de Crăciun
Muntele Bolovanu (Dărmăneşti)
(Slănic Moldova)
Manifestarea – Dialoguri Festivalul-concurs de obiceiuri şi tradiţii
culturale de Crăciun şi Anul Nou "Din bătrâni din
(Măgireşti) oameni buni"
(Dofteana)
Octombrie- Tabără de Creaţie 27 Decembrie- Festivalul datinilor si
„Maeştrii în Slănic” colindelor „Anii vechi si anii noi“
(Slănic Moldova) (Moineşti)
31 Decembrie - Festivalul de traditii și
obiceiuri locale de Anul Nou – paradă a
costumelor şi dansurilor tradiţionale
dedicate sărbătorilor de iarnă
(Tîrgu Ocna)
31 decembrie- Festivalul Ursul de la
Dărmănești
(Dărmăneşti)
31 Decembrie- Festival al datinilor și
obiceiurilor de iarnă
(Dofteana)
31 Decembrie – Datini şi obiceiuri de
iarnă
(Măgireşti)

14
Cum ajungi în MONTPESA?

a) Dinspre partea sudică


- Aeroportul Otopeni (Bucureşti) - Drumul European E85 (spre Adjud)- Drumul naţional
DN11A (spre Oneşti)- Drumul naţional DN12A (spre Tîrgu Ocna);
- Magistrala secundară 501 care face legătura cu sudul țării, prima gară de acces fiind la
Târgu Ocna.

b) Dinspre partea vestică


- Aeroportul George Enescu (Bacău)- Drumul naţional DN2G (spre Măgireşti);

c) Dinspre partea estică


- Miercurea Ciuc- Drumul DN12A (spre Asău);
- Magistrala secundară 501 care face legătura cu judeţul Harghita si sudul ţării, prima
gară de acces fiind la Asău.

15
Unde te cazezi în MONTPESA?

Hoteluri
Denumire unitate Adresa
Hotel Coroana Moldovei **** Slănic Moldova
Hotel Dobru*** Slănic Moldova
Hotel Euro Vacanţa*** Slănic Moldova
Hotel Flora** Slănic Moldova
Hotel Nemira**** Slănic Moldova
Hotel Slănic*** Slănic Moldova
Hotel Venus** Slănic Moldova
Hotel Havana*** Tîrgu Ocna
Hotel Măgura ** Tîrgu Ocna
Hotel Romaniţa** Dărmăneşti
Pensiuni turistice
Pensiunea turistică Cristal**** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Eden Maison*** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Flora** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Izvoare*** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Liliana** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Lorena*** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Maria* Slănic Moldova
Pensiunea turistică Miruna*** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Păltiniş*** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Poiana Verde*** Slănic Moldova
Pensiunea turistică P. Verde1**** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Rodica** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Ro-Montana*** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Sabina*** Slănic Moldova
Pensiunea turistică Sara** Slănic Moldova
Pensiunea Turistică Casa Creanga*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Casa Andreea** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Casa Cristal Tîrgu Ocna
Motel Anda*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Elena*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Porţile Ocnei*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Agroturistica Cioca** Tîrgu Ocna
Pensiunea Amelia*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Apus de Soare**** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Bradul*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Cerbul*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Florina*** Tîrgu Ocna
Hotel Havana*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Pinul*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Rândunica*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Vânătorul*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Zorile*** Tîrgu Ocna
Pensiunea Turistică Royal**** Moineşti
Pensiunea Turistică Davis2*** Moineşti
Pensiunea Turistică Davis** Moineşti
Pensiunea Turistică Monden** Moineşti
Pensiunea Turistică Parcul cu Pini* Moineşti
Pensiunea Turistică Cerbul*** Dărmăneşti
Pensiunea Turistică Adolescenţa*** Dărmăneşti
Pensiunea Himalaya**** Dărmăneşti
Pensiunea Turistică Magic Garden*** Dărmăneşti

16
Pensiunea Uzu* Dărmăneşti
Pensiunea Izvorul Alb** Dărmăneşti
Pensiunea Turistică Casa Creangă** Dofteana
Vile turistice
Vila CFR** Slănic Moldova
Vila Pufu** Slănic Moldova
Vila Rica*** Slănic Moldova
Vila Roua Florilor** Slănic Moldova
Vila Siam***** Slănic Moldova
Vila Teleconstrucţia*** Slănic Moldova
Vila Casa Cristal*** Tîrgu Ocna
Camere de închiriat
Camere de închiriat Casa Bamby** Slănic Moldova
Camere de închiriat Casa Moldavia Best*** Slănic Moldova
Camere de închiriat Casa Tradiţiilor** Tîrgu Ocna
Camere de închiriat Cristina*** Moineşti
Moteluri
Motel Montana** Slănic Moldova
Motel Anda*** Tîrgu Ocna
Motel Zemeş** Zemeş
Hosteluri
Hostel Parcul cu Pini* Moineşti
Campinguri
Camping Camperland Dărmăneşti
Căsuţe tip camping Creangă** Tîrgu Ocna
Cabane/Bungalow-uri
Bungalow Excelsior*** Moineşti
Cabana Georgia Darmăneşti
Cabana 7 Izvoare Dărmăneşti
Popasuri Turistice
Popas Turistic Parc Pini*** Moineşti

17
Unde mănânci în MONTPESA?
Restaurante clasice
Restaurant Clasic Casa Albă** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Coroana Moldovei*** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Cristal** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Dobru*** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Eden Maison*** Slănic Moldova
Slănic Moldova Restaurant Clasic Euro- Slănic Moldova
Vacanţa***
Restaurant Clasic Expres** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Flora** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Ioana** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Nemira**** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Poiana Verde*** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Siam*** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Teleconstrucţia*** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Venus** Slănic Moldova
Restaurant Clasic Anda*** Tîrgu Ocna
Restaurant Clasic Casa Creangă*** Tîrgu Ocna
Restaurant Clasic Măgura** Tîrgu Ocna
Restaurant La Michele Tîrgu Ocna
Restaurant Flamingo Tîrgu Ocna
Restaurant Havana Tîrgu Ocna
Restaurant Clasic Davis** Moineşti
Restaurant Clasic Parc Pini** Moineşti
Restaurant Clasic Royal*** Moineşti
Restaurant Clasic Dărmăneşti** Dărmăneşti
Restaurant Clasic Zemeş** Zemeş
Restaurante Pensiune
Restaurant Pensiune Flora** Slănic Moldova
Restaurant Pensiune Izvoare Slănic Moldova
Restaurant Pensiune Ro-Montana*** Slănic Moldova
Restaurant Pensiune Venus** Slănic Moldova
Restaurant Pensiune Parcul cu Pini* Moineşti
Restaurant familial (pensiune) Magic Garden** Dărmăneşti
Restaurant Pensiune Casa Creangă* Dofteana
Baruri de zi
Bar de zi Dobru*** Slănic Moldova
Bar de zi Expres** Slănic Moldova
Bar de zi Flora** Slănic Moldova
Bar de zi Nemira**** Slănic Moldova
Bar de zi Venus** Slănic Moldova
Bar de zi Măgura** Tîrgu Ocna
Bar de zi Anda*** Tîrgu Ocna
Bar de zi Zemeş** Zemeş
Bufet Baruri
Bufet-Bar Donna-Byanca*** Slănic Moldova
Bufet Bar Casa Tradiţiilor** Tîrgu Ocna
Pizzerii
Pizzeria La Michele Tîrgu Ocna
Braserii
Braserie Vivaldi** Tîrgu Ocna
Unităţi tip Fast Food
Fast-Food Cascada* Slănic Moldova

18
Date de contact
Asociaţia Pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA
Str. Libertății nr. 1, municipiul Moinești, județul Bacău
Clădirea Centrului Cultural Lira din municipiul Moinești, județul Bacău
Tel. 0748.141.109; 0746. 928.184; 0744.972.358
Email: contact@montpesa.ro
Website: www.montpesa.ro

Primăria Moineşti Primăria Tîrgu Ocna Primăria Slănic Moldova


Adresa: Str. V. Alecsandri, nr. 14 Adresa: Str. Trandafirilor Nr. 1 Adresa: Str. V. Alecsandri Nr. 4
Tel: 0234363680 Tel: 0234 344114 Tel: 0234 348119
0740162602 0234 344116 0234 348186
Email: office@moinesti.ro Email: primaria@tirguocna.ro Email:
Website: www.moinesti.ro Website: https://www.tirguocna.ro primaria@primariaslanicmoldova.ro
Website:
http://primariaslanicmoldova.ro

Primăria Dărmăneşti Primăria Dofteana Primăria Zemeş


Adresa: str. Muncii nr. 16 Adresa: str.Principala, nr.920 Adresa: Str. Principală, Nr. 200
Tel: 0234.356.656 Tel: 0234 352001 Tel: 0234.383 037
Email: 0234 344116 Email:
primaria_darmanesti@yahoo.com Email: office@primariadofteana.ro consiliullocalzemes@yahoo.com
Website: Website: Website: http://www.zemes.ro/
http://www.orasuldarmanesti.ro http://www.primariadofteana.ro

Primăria Măgireşti Primăria Asău


Adresa: Str. Episcop Ioachim Mareş nr.121 Adresa: str. DJ 116B, nr. 61
Email: bibliotecamagiresti@yahoo.com Email: primaria_asau@yahoo.com
Tel: 0234.355000 Tel: 0234-386.338
Website: http://www.magiresti.ro 0234-386.380
Website: http://www.comunaasau.ro

19