Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee


Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC„CARSIUM” HÎRȘOVA
Titlul subproiectului: Împreună pentru un viitor mai bun!
Acord de grant nr. SGL/RI/110/27.06.2017

Derularea activităţilor dezvoltare personală (Activitatea I.3)

Design întâlnire (D.I.4.2)/ Grupa 7/ februarie 2018

Modulul 4. Comunicarea şi buna cuviinţă sau “arta convieţuirii”

Tema întâlnirii: “Bunele maniere, ABC-ul comunicării într-o lume civilizată”

Obiective generale:Introducer

 Dezvoltarea abilităților de comunicare orală

Obiective operaţionale:
să explice rolul bunelor maniere;
să distingă calităţile unui comportament adecvat în raport cu un comportament inadecvat
Să identifice bariere de comunicare
Să exprime și să argumenteze puncte de vedere personale
Metode didactice:

Metode şi procedee: conversaţia dirijată, ciorchinele, jocul didactic, “Cutia cu surpriză”, mozaicul, rebusul, studiul de caz, problematizarea.

Materiale necesare: cutia, căţeluşul, coli de hârtie de flipchart, pixuri, markere, poststick-uri şi fișe de lucru (anexele).

Resurse bibliografice: https://www.youtube.com/watch?v=T--z6_2b1Gw; https://www.youtube.com/watch?v=b4tHULdE0Gw


Descrierea detaliată a activităților

Activitate Sens Descriere Durată


A1- Joc: Energizare, Facilitatorul prezintă elevilor o cutie şi le propun unora să o ţină în mînă ghicind ce se află în ea. După 15 min
Cutia cu comunicare
câteva încercări, prezintă surpriza ce se afla în cutie: un căţeluş (de pluș) cu capul pansat. Îndemnă elevii
surprize Captarea atenției
să-l ia în mâini, să-l mîngîie şi să-i adreseze un cuvînt frumos. Elevii iau căţeluşul în mîină şi îi adresează
cîte un cuvînt: drag, sărman, scump...
Întrebările de debrief:
- Ce aţi făcut?
- Cuvintele adresate de voi au fost în concordanţă cu situaţia căţeluşului?
- De ce aţi dat dovadă în asemenea situaţie?
- Voi aţi întîlnit astfel de cazuri?
- Cum aţi procedat?
A2 -Azi ne Anunțarea Facilitatorul spune elevilor că jocul a avut legătură cu tema întâlnirii și îndeamnă elevii să încerce să 5 min
propunem... obiectivelor și intuiască tema. Apoi anunță tema și obiectivele întâlnirii: “Bunele maniere, ABC-ul comunicării într-o
activităților lume civilizată”. Facilitatorul folosește poezia următoare:
întâlnirii
Afară e o vreme tristă
Dar nu vreau să fiu pesimistă.
La şcoală cu drag am venit,
De lecţie m-am pregătit.
Voi veţi avea de aflat
Ce e un comportament adecvat.
În jur veţi avea doar plăcere
De veţi demonstra bune maniere.
Un copil bine educat.
Oriunde e lăudat.
Vă doresc succes în toate
Chiar și în ”activitate”!
A3 - Regulile Stabilirea prin Facilitatorul împarte elevii în trei grupe și dă ca sarcini de lucru rezolvarea a câte un rebus cu scopul de a 20 min
grupului colaborare și
familiariza elevii cu tema lecţiei.
negociere a
regulilor de Grupa I – Comportament (Anexa 1)
comportament în
cadrul grupului)
Grupa II – Maniere (Anexa 2)
Grupa III – Adecvat (Anexa 3)
Fiecare grupă își prezintă rezolvarea sarcinii de lucru.
Facilitatorul provoacă la emiterea de concluzii, adresând întrebarea: Ce înţelegeţi prin noţiunea
comportament, manieră? Elevii formulează răspunsurile.
Comportament – conduită, modalitate de a acţiona în diverse situaţii:
Manieră – mod de comportare corectă.
Adecvat – care corespunde situației, scopului; potrivit; corespunzător.

A4 - Diferențierea Facilitatorul propune a se comenta citatul (scris pe tablă): 30 min


Realizarea calităţilor unui
“Dacă nu putem fi buni, măcar să încercăm să fim politicoşi.” (N.Steinhardt)
sensului comportament
adecvat în raport Elevii comentează citatul exprimîndu-şi liber gîndurile
cu un
- În clasa voastră sunt asemenea persoane?/ Ce le propuneţi?/ Daţi exemple de bune maniere.
comportament
inadecvat Orice om trebuie să accepte că bunele maniere nu sînt inutile, ele contribuie la formarea noastră, la
bucuria de a trăi printre oamenii civilizaţi.
O purtarea aleasă, corectă în familie, la şcoală, pe stradă. În ospeţie îi determină pe ceilalţi să te
considere o persoană manierată.
- Scrieţi, fiecare, cîte o calitate bună unui comportament adecvat, apoi o lipiţi pe planşa anexată
pe tablă. (Anexa 4)
30 min
Elevii scriu fiecare cîte o calitate pe foiţa adezivă primită, apoi o lipesc la planşa anexată pe tablă.
(blîndeţea, bunătatea, toleranţa, bunul simţ, sinceritatea, înţelepciunea, înţelegerea, amabilitatea,
politeţea, etc...)
Toate aceste calităţi bune sînt indispensabile unui copil bine crescut, unei persoane manierate. O
asemenea persoană reprezintă un model pentru cei din jur, pentru că îşi organizează viaţa după anumite
reguli pe care le respectă întotdeauna.
Contrar calităţilor bune, cunoaşteţi, că sînt şi calităţi rele.
- Notaţi fiecare, (pe nouraşul primit), cîte o calitate rea unui comportament adecvat şi o lipiţi pe
planşa fixată la tablă. (Anexa 5)
Elevii scriu cîte o calitate rea pe nouraşul primit, completînd ciorchinele de la tablă
- De unde puteţi învăţa bunele maniere?
- De la ce vîrstă?
- Unde putem da dovadă de ele?
Facilitatorul împărţirea elevii în două echipe pentru a nota regulile ce trebuie respectate: (Anexa 6)
I echipă – acasă;
II echipă – la şcoală.
(Facilitatorul completează răspunsul elevilor cu reguli adăugătoare). (Anexa 7)
- Cineva respectă întotdeauna aceste reguli, ori ocazional?
În societatea noastră există trei tipuri de categorii de oameni:
I categorie – respectă întotdeauna cu stricteţe codul bunelor maniere;
II categorie – cunosc codul de conduită, dar nu-l respectă din diverse motive;
III categorie – sînt lipsiţi de maniere fiindcă trăiesc într-un mediu nefavorabil, nu au o educaţie adecvată.
- Voi în care categorie vă plasaţi?
A5- Reflecția Emiterea , Facilitatorul prezintă două filmuleţe de pe youtube 15min
exprimarea și
Se discută secvenţele.
argumentarea
unor puncte de Împart fişe de lucru individual. (Anexa 13)
vedere personale
- Realizaţi corespondenţa situaţiilor din cele două coloane alegînd corect răspunsul.
A6- Extensia Evaluarea Facilitatorul citește îndemnul adresat elevilor: 5min
întâlnirii
“Tu, în fiecare clipă trebuie să spui, să arăţi cine eşti, ce valori porţi în conştiinţa ta, ce bogăţii şi
frumuseţi tăinuiesc în mintea ta, în simţirea ta. Toate acestea le răspîndeşti în preajma ta printr-o
modalitate care te înfăţişează lumii şi care se numeşte comportarea ta de fiecare zi.”
Sugerează elevilor să exprime pe o scară de la 1 la 10 dacă consideră că tema întâlnirii le-a fost utilă.

Responsabil activitate,
Prof. Melinte Nicoleta