Sunteți pe pagina 1din 2

3.

1 Definiri
Managementul conținutului proiectului („scope”) cuprinde procesele necesare pentru a
asigura că proiectul include lucrările solicitate și numai lucrările solicitate, în scopul finalizării
cu succes a acestuia. Managementul conținutului proiectului se referă, în primul rând, la
definirea și controlul elementelor care fac sau nu fac parte din proiect.
Figura 3-1 oferă o prezentare generală a proceselor de management al conținutului
proiectului, respectiv:
5.1 Planificarea managementului conținutului – procesul de creare a planului de
management al conținutului care documentează modalitatea în care va fi definit, validat și
controlat conținutul proiectului;
5.2 Colectarea cerințelor – procesul de determinare, documentare și gestionare a
necesităților și cerințelor părților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului;
5.3 Definirea conținutului – procesul de elaborare a descrierii detaliate a proiectului
și produsului;
5.4 Crearea WBS („Work Breakdown Structure”) – procesul de subdivizare a
livrabilelor și conținutului proiectului în componente mai mici și mai ușor de gestionat;
5.5 Validarea conținutului – procesul de acceptare formală a livrabilelor finalizate
ale proiectului;
5.6 Controlul conținutului – procesul de monitorizare a stadiului conținutului proiectului
și a produsului, precum și de management al schimbărilor aduse referinței pentru conținut.
În contextul proiectului, termenul „conținut” se poate referi la:
 Conținutul produsului - caracteristicile și funcțiile care caracterizează un produs,
serviciu sau rezultat;
 Lucrările proiectului - suma activităților efectuate pentru a livra un produs,
serviciu sau rezultat cu anumite trăsături și funcții. Termenul „conținutul proiectului” este
văzut ca incluzând și caracteristicile produsului.
Procesele utilizate pentru managementul conținutului proiectului, cât și instrumentele &
tehnicile de suport, pot diferi în funcție de proiect. Referința conținutului proiectului este
versiunea aprobată a conținutului proiectului, alături de WBS și dicționarul WBS aferent. O
referință poate fi modificată doar prin procedurile formale de control al schimbărilor și este
utilizată ca bază de comparație atunci când se execută procesele de verificare și de control al
conținutului, precum și alte procese de control.
FIGURĂ 3-‐1 MANAGEMENTULUI CONȚINUTULUI PROIECTULUI:
VEDERE GENERALĂ