Sunteți pe pagina 1din 36

1) CS Perioada de lгuzie dureazг ---------------------------------------------------------------------

a) [ ] 4-6 sгptгmоni 12) CS Оn a 4-a zi de lгuzie nivelul fundului uterului se palpeazг.


b) [x] 6-8 sгptгmоni a) [ ] la nivelul ombilicului
c) [ ] 8-9 sгptгmоni b) [x] la mijlocul distanюei dintre ombilic єi simfizг
d) [ ] 2-4 sгptгmini c) [ ] la nivelul simfizei
e) [ ] 3-6 sгptгmоni d) [ ] mai sus cu 2 cm de la simfizг
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] sub simfizг
2)CS Sub lгuzia imediatг subоnюelegem: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] primele 10 zile dupг naєtere 13) CM Оn perioada de lгuzie se determinг clinic urmгtorii parametri uterini:
b) [ ] primele 10 ore dupг naєtere a) [x] оnгlюimea fundului uterin
c) [x] primele 2 ore dupг naєtere b) [ ] diametrul antero-posterior al uterului
d) [ ] primele 8 ore dupг naєtere c) [ ] diametrul transversal al uterului
e) [ ] primele 6 ore dupг naєtere d) [x] consistenюa uterului
--------------------------------------------------------------------- e) [x] sensibilitatea la palpare a uterului
3)CS Dupг naєtere orificiul extern al colului uterin se оnchide peste: ---------------------------------------------------------------------
a) [x] 3 sгptгmвni dupг naєtere 14) CS Оn primele 8 zile postpartum cantitatea totalг a lohiilor constituie:
b) [ ] 12 zile dupг naєtere a) [x] 500-1000 m
c) [ ] 6 ore dupг naєtere b) [ ] 300-400 ml
d) [ ] 7 zile dupг naєtere c) [ ] 1000-1200 m
e) [ ] 12 ore dupг naєtere d) [ ] 200-300 ml
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] 150-200 ml
4) CS Epitelizarea suprafeюei placentare a uterului dupг naєtere se finalizeazг: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] оn zilele 7-8 ale perioadei de lгuzie 15) CS Reюinerea lohiilor оn cavitatea uterinг poartг denumirea de:
b) [x] оn zilele 10-12 ale perioadei de lгuzie a) [x] lohiometra
c) [ ] оn zilele 14-16 ale perioadei de lгuzie b) [ ] lohia rubra
d) [ ] оn zilele 4-6 a perioadei de lгuzie c) [ ] subinvoluюie
e) [ ] оn zilele 20-24 a perioadei de lгuzie d) [ ] lohiocolometrie
------------------------------------------------------------------ e) [ ] involuюie
5) CS Endometriul dupг naєterese restabileєte оn volum deplin la: ---------------------------------------------------------------------
a) [x] 6-8 sгptгmвni dupг naєtere 16) CM Examinarea glandelor mamare postpartum include:
b) [ ] 10-12 zile dupг naєtere a) [x] inspectarea formei glandelor єi aspectului exterior
c) [ ] 2-3 sгptгmвni dupг naєtere b) [x] starea mameloanelor
d) [ ] 4-5 sгptгmвni dupг naєtere
c) [x] prezenюa fisurilor mameloanelor
---------------------------------------------------------------------
6) CS Excoriaюiile єi fisurile postnatale de pe suprafaюa vaginului se d) [x] prezenюa sau absenюa tumifierii
cicatrizeazг peste. e) [ ] concretizarea numгrului alгptгrilor
a) [ ] 4-5 zile ---------------------------------------------------------------------
17) CS La sfвrєitul perioadei de lгuzie greutatea uterului constituie:
b) [x] 7-8 zile
a) [ ] 90-100 gr
c) [ ] 10-12 zile
d) [ ] 2-3 zile b) [x] 60-70 gr.
e) [ ] 13-14 zile c) [ ] 40-50 gr.
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] 20-30 gr
7) CS Uterul dupг naєtere coboarг оn cavitatea bazinului mic cгtre ziua: e) [ ] 110-120 gr
a) [ ] 8-a ---------------------------------------------------------------------
18) CS Dupг expulzia placentei uterul are o greutate de:
b) [x] 10-a
a) [ ] 500 gr.
c) [ ] 12-14 a
b) [ ] 700 gr.
d) [ ] 16-a
e) [ ] 20-a c) [x] 1000 gr.
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] 300 gr.
8) CS Glandele mamare produc colostru: e) [ ] 1500 gr
---------------------------------------------------------------------
a) [x] finele perioadei de gestaюie, оn primele 2-3 zile dupг naєtere 19) CM Involuюia uterului оn postpartum se datoreazг:
b) [ ] оn primele 4-5 zile dupг naєtere
c) [ ] оn primele 6 zile dupг naєtere a) [x] contracюiilor uterului care au loc reflector prin intermediul
d) [ ] оn primele 8 zile dupг naєtere sistemului nervos simpatic
e) [ ] оn primele 16 zile dupг naєtere b) [ ] contracюiilor uterului care au loc reflector prin intermediul sistemului nervos
------------- -------------------------------------------------------- parasimpatic
9) CS Din zilele 3-4 pвnг оn zilele 18-20 postpartum are loc producere c) [x] influenюei oxitocinei
a) [ ] colostrului d) [ ] influenюei foliculinei
b) [x] laptelui "de tranziюie" e) [x] influenюei prostaglandinelor
c) [ ] laptelui propriu-zis ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] nu se produce nimic 20) CM Numiюi complicaюiile sarcinii оn patologii pulmonare:
e) [ ] leucoreei a) [x] naєteri premature
--------------------------------------------------------------------- b) [x] moarte antenatalг a fгtului
10) CM Colostrul conюine cu excepюia: c) [ ] rupturг de uter
a) [x] particule colostrale d) [x] acutizгri frecvente a pneumopatiilor
b) [x] grгsimi, substanюe minerale e) [x] hipotrofia fгtului
c) [ ] celule pentagonale ---------------------------------------------------------------------
d) [x] globule de lapte 21) CS Cгtre complicaюiile sarcinii оn patologii pulmonare se referг
e) [x] proteine urmгtoarele, cu excepюia:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] hipotrofia fгtului
11) CS Nivelul fundului uterului оn prima zi a perioadei de lгuzie se palpeazг: b) [ ] moartea antenatalг a fгtului
a) [x] la nivelul ombilicului c) [ ] oligo- єi polihidramnioza
b) [ ] la mijlocul distanюei dintre ombilic єi simfizг d) [x] rupturг de uter
c) [ ] la nivelul simfizei e) [ ] acutizгri frecvente a pneumopatiilor
d) [ ] mai sus cu 2 cm de la simfizг --------- ------------------------------------------------------------
e) [ ] sub simfizг 22) CM Contraindicaюiile pentru sarcinг оn patologii pulmonare sunt:

1
a) [x] stгri terminale оn astmг bronєicг єi status astmaticus e) [x] asigurг repartizarea uniformг a forюelor de contracюie
b) [ ] bronєita cronicг asupra fгtului.
c) [x] "insuficienюa cardio-pulmonarг "cord pulmonar ---------------------------------------------------------------------
d) [x] acutizarea bronєectaziei оn primele 3 luni de gestaюie 32) CM Care sunt sursele principale ale lichidului amniotic:
e) [ ] pneumonie a) [x] urina fetalг
--------------------------------------------------------------------- b) [x] lichidul pulmonar
23) CS Cгtre contraindicaюii pentru sarcinг оn patologii pulmonare se c) [ ] . secretul cavitгюii bucale
referг urmгtoarele, cu excepюia: d) [ ] secretul cavitгюii nazale
a) [ ] insuficienюa pulmonarг de gradul III-IV e) [ ] plasma maternг
b) [ ] insuficienюa cardio-pulmonarг "cord pulmonar" ---------------------------------------------------------------------
c) [x] bronєita cronic 33)CS Volumul lichidului amniotic creєte progresiv pe parcursul sarcinii
d) [ ] status astmaticus pвnг la aproximativ:
e) [ ] acutizarea bronєectaziei оn primele 3 luni se sarcinг a) [ ] 20 sгptгmвni
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] 25 sгptгmвni
24) CM Care sunt partcicularitгюile de conduitг a naєterii оn c) [x] 32 sгptгmвni
insuficienюa pulmonarг de gradul I: d) [ ] 35 sгptгmвni
a) [ ] operaюie cezarianг e) [ ] 37 sгptгmвni
b) [x] pe cгile naturale ---------------------------------------------------------------------
c) [x] perineo-, epiziotomia 34)CS Dupг 40 sгptгmвni volumul lichidului amniotic scade progresiv cu:
d) [ ] forcepsul obstetrical a) [ ] 3% pe sгptгmвnг
e) [ ] embriotomie b) [ ] 4% pe sгptгmвnг
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] 5% pe sгptгmвnг
25) CM Particularitгюile de conduitг a naєterii оn cazul insuficienюei d) [ ] 2% pe sгptгmвnг
pulmonare de gradul III sunt: e) [x] 8% pe sгptгmвnг
a) [x] naєterea per vias naturalis ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] operaюia cezarianг 35) CS La 42 sгptгmвni lichidul amniotic atinge nivelul de:
c) [x] forceps obstetrical a) [ ] 200 ml
d) [ ] embriotomie b) [ ] 250 ml
e) [x] perineo-, sau epiziotomie c) [ ] 300 ml
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] 350 ml
26) CM Enumeraюi complicaюiile fetale posibile оn patologia pulmonarг: e) [x] 400 ml
a) [x] infecюia intrauterinг a fгtului ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] anomalii congenitale la fгt 36) CS Din volumul total al lichidului amniotic cantitгюii de apг оi revin:
a) [ ] 80,2%
c) [x] moartea antenatalг a fгtului
b) [ ] 85,4%
d) [ ] sindromul regresiei caudale la fгt
c) [ ] 89,3%
e) [x] hipotrofia congenitalг.
d) [x] 96,4%
---------------------------------------------------------------------
e) [ ] 73,5%
27) CS Excludeюi complicaюia posibilг a patologiilor pulmonare asupra
---------------------------------------------------------------------
fгtului :
37) CS Elementele neorganice constituie din compoziюia lichidului amniotic circa:
a) [ ] hipotrofia fetalг
a) [ ] 4%
b) [ ] moartea antenatalг
b) [ ] 5%
c) [ ] sepsis congenital
c) [ ] 3%
d) [ ] piodermia nou-nгscutului
d) [x] 1%
e) [x] pielea de "pergament"
e) [ ] 2%
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
28) CM Prin ce se manifestг clinic insuficienюa pulmonarг de gradul III-IV
38) CS Nivelul cгror elemente organice reflectг foarte exact compoziюia surfactantului
la gravide:
pulmonar fetal:
a) [x] cianozг a) [ ] lecitinelor hormonoactive
b) [x] dispnee b) [ ] alaninelor
c) [ ] diaree c) [ ] glutaminelor
d) [x] tuse d) [x] lecitinelor tenzioactive
e) [x] tensionarea venelor iugulare e) [ ] glicinelor
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
29) CM Selectaюi rгspunsul corect pentru finalizarea naєterii la o 39)CS L-fetoproteina este un marcher fetal care serveєte ca o metodг de screening
parturientг cu insuficienюa pulmonarг de gradul III: pentru urmгtoarele termene de sarcinг.
a) [x] forcepsul obstetrical a) [ ] 7-8 sгptгmвni
b) [ ] operaюia cezarianг b) [ ] 11-12 sгptгmвni
c) [x] perineotomia c) [ ] 13-14 sгptгmвni
d) [x] epiziotomia d) [x] 15-22 sгptгmвni
e) [ ] embriotomia e) [ ] 23-25 sгptгmвni
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
30) CM Selectaюi care sunt funcюiile lichidului amniotic оn timpul sarcinii. 40)CM Selectaюi metodele de investigare ale lichidului amniotic:
a) [x] protejeazг fгtul, placenta, cordonul ombilical de a) [x] USG
traumatismele externe b) [x] Amnioscopia
b) [x] menюine temperatura constantг c) [ ] Culdoscopia
c) [ ] lubrefiazг tractul genital d) [x] Amniocenteza
d) [x] protejeazг fгtul de infecюia ascendentг e) [ ] Tocografia
e) [x] permite acomodarea fгtului оn cavitatea uterinг єi ---------------------------------------------------------------------
41)CS Indexul lichidului amniotic la examenul ultrasonografic include:
miєcгrile lui
--------------------------------------------------------------------- a) [x] suma pungii verticale maxime a fiecгrui din 4 cvadrante ale
31) CM Оn travaliu lichidul amniotic: uterului
a) [x] previne compresia cordonului ombilical b) [ ] suma spaюiilor ecolibere relativ din cavitatea amnioticг
c) [ ] raportul dintre spaюiul ecoliber relativ єi spaюiul ocupat de cгtre fгt
b) [x] contribuie la deschiderea colului uterin
d) [ ] raportul dintre spaюiul ecoliber relativ єi spaюiul ocupat de placentг
c) [x] lubrefiazг tractul genital e) [ ] suma pungilor profunde neоntrerupte ale lichidului amniotic din douг sectoare ale
d) [ ] protejeazг de infecюia ascendentг
2
cavitгюii amniotice. b) [ ] 12-14 sгptгmвni
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] 32-36 sгptгmвni
42)CS Prin hidramnios se subоnюelege volumul lichidului amniotic ce depгєeєte: d) [x] 15-18 sгptгmвni
a) [ ] Un litru e) [ ] 22-24 sгptгmвni
b) [ ] 800 ml ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] 1,5 litri 53)CM Enumeraюi semnele sigure ale sarcinii оn termeni tardivi:
d) [x] 2 litri a) [x] miєcгrile fetale sensizate de cгtre gravidг
e) [ ] 2,5 litri b) [ ] cianoza colului uterin єi a mucoasei vaginale
--------------------------------------------------------------------- c) [x] determinarea pгrюilor componente fetale prin palparea externг
43)CS Unul dintre criteriile ultrasonografice ale polihidramniosului este: d) [x] auscultarea bгtгilor cordului fetal
a) [x] prezenюa unei pungi verticale mai mari de 8 cm e) [ ] creєterea оn volum a uterului
b) [ ] prezenюa unei pungi verticale mai mari de 5 cm ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] prezenюa unei pungi verticale mai mari de 11 cm 54)CS Care metodг de diagnostic la graviditate va fi mai sigur єi util оn termenii precoci
d) [ ] prezenюa unei pungi verticale mai mari de 13 cm de sarcinг:
e) [ ] prezenюa unei pungi verticale mai mari de 16 cm a) [x] determinarea gonadotropinei corionice оn urinг
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] determinarea concentraюiei estrogenice оn sвnge
44)CS Оn cazul hidramniosului indexul lichidului amniotic este mai mare de: c) [ ] efectuarea probei biologice Gali-Mainini
a) [ ] 24 cm d) [ ] testul imunologic de inhibiюie a hemaglutinгrii
b) [x] 25 cm e) [ ] testul cu ocitocina
c) [ ] 26 cm ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] 27 cm 55)CS La examen ultrasonor a gravidei оn termen de 20 sгptгmвni nu se ia оn
e) [ ] 28 cm consideraюie:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] vвrsta gestaюionalг a fгtului
45)CM Supraproducerea lichidului amniotic survine datoritг: b) [ ] activitatea cordului fetal
a) [x] Creєterii secundare a diurezei fetale c) [ ] anomaliile de dezvoltare fetale
b) [ ] dereglгrii procesului de deglutiюie d) [ ] formaюiuni ale organelor genitale femenine
c) [x] plгmвni hipoplastici la fгt e) [x] poziюia, atitudinea, prezentaюia fгtului
d) [x] anomaliilor de dezvoltare ale SNC ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] dereglгrii tranzitului prin tubul digestiv 56)CS La examinarea ultrasonograficг a gravidei la 38-40 sгptгmвni nu se apreciazг
--------------------------------------------------------------------- obligator:
46)CM Evoluюia procesului de gestaюie la gravidele cu hidramnios se complicг cu: a) [ ] corelaюia dimensiunilor fetale єi a termenului de gestaюie
a) [x] hipertensiune indusг de sarcinг b) [ ] prezentaюia єi atitudinea fгtului
b) [ ] infecюii ale tractului urinar c) [ ] localizarea єi unele particularitгюi structurale a placentei
c) [x] naєteri premature d) [x] genul fгtului
d) [x] ruperea prematurг a pungii amniotice e) [ ] volumul de lichid amniotic
e) [ ] hipoplazie pulmonarг ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 57)CS Оn ce termen de gestaюie fundul uterului coincide cu marginea superioarг a
47)0CM Оn caz de hidramnios naєterea este agravatг din cauza frecvenюei mгrite : simfizei pubiene:
a) [ ] 6 sгptгmвni
a) [x] a prezentaюiilor fetale anormale
b) [ ] 8 sгptгmвni
b) [ ] hipoplaziei pulmonare
c) [ ] 10 sгptгmвni
c) [x] anomaliilor forюelor de contracюie d) [x] 12 sгptгmвni
d) [x] prolabгrii anselor cordonului ombilical e) [ ] dupг prima miєcare
e) [x] dezlipirii premature a placentei normal оnserate ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 58)CS Unde se amplaseazг fundul uterului la o gravidг оn termen de 32 sгptгmвni:
48)CM Оn cazul hidramniosului idiopatic оn sarcinг se indicг: a) [ ] la nivelul ombilicului
a) [x] conduitг expectativг єi antibioticoterapie b) [ ] sub procesul xifoid
b) [x] efectuarea USG fiecare 2-3 sгptгmвni c) [ ] cu 4 cm mai jos de procesul xifoid
c) [x] aprecierea dinamicг a creєterii volumului lichidului amniotic d) [x] la mijlocul distanюei оntre procesul xifoid єi ombilic
d) [x] aprecierea dezvoltгrii intrauterine a fгtului e) [ ] la mijlocul distanюei оntre simfizг єi ombilic
e) [ ] amniotomie prematurг ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 59)CM Din metodele de diagnostic a sarcinii actualmente nu se utilizeazг :
49)CM Оn cazul hidramniosului acut оn timpul sarcinii єi starea gravг a gravidei se a) [x] rentgenografia
indicг: b) [ ] ultrasonografia
a) [x] amniocenteza decompresivг c) [ ] testul la gonadotropina сorionicг
b) [x] regim la pat d) [x] histeroscopia
c) [ ] amnioinfuzie decompresivг e) [ ] ultrasonografia endovaginalг
d) [x] indicarea inhibitorilor prostoglandinsintetazei ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] preparate contractile 60)CM Selectaюi semnele de gestaюie prezente la termenul de 10-11 sгpt. de graviditate:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] simptomul Horvit-Heger
50)CS Oligoamnioza se considerг prezenюa оn timpul sarcinii a unei cantitгюi b) [x] prezenюa bгtгilor cordului fetal la ultrasonografie
subnormale ale lichidului amniotic: c) [x] lipsг a mensruaюiei
a) [ ] 400 ml d) [ ] semnul Vasten
b) [ ] 600 m e) [x] prezenюa miєcгrilor embrionului
c) [x] 250 m ---------------------------------------------------------------------
ld) [ ] 450 ml 61)CS Cardiotocograma reflectг frecvenюa sinhronizatг a oscilaюiilor:
e) [ ] 350 ml a) [x] BCF єi a contracюiilor uterine
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] BCF єi a miєcгrilor fetale
51)CM Criteriile ultrasonografice ale oligoamniosului sunt: c) [ ] contracюiilor uterine єi a miєcгrilor fetale
a) [x] determinarea unei pungi verticale maxime mai mici de 1 cm d) [ ] bгtгilor cordului gravidei єi a BCF
b) [ ] determinarea unei pungi verticale mai mici de 3 cm e) [ ] contracюiilor uterine єi a tensiunii arteriale
c) [x] indicele lichidului amniotic este mai mic de 5 cm ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] indicele lichidului amniotic este mai mic de 6 cm 62)CS Indicele Soloviov are dimensiunile normale:
e) [ ] indicele lichidului amniotic este mai mic de 7 cm a) [ ] 1,5-2 cm
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] 3-4 cm
52)CS Numiюi termenul optimal pentru efectuarea amniocintezei diagnostice: c) [ ] 5-6 cm
a) [ ] 6-8 sгptгmвni d) [x] 14-16 cm
3
e) [ ] 18-20 cm c) [ ] accesibilitatea promontoriului
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] scurgerea lichidului amniotic
63)CS Care din criteriile enumerate mai jos nu reflectг starea nou-nгscutului dupг scorul e) [ ] gradul de dezvoltare a placentei
Apgar: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] respiraюia 73)CM Оn determinarea poziюiei fгtului ne folosim de urmгtoarele momente:
b) [ ] bгtгile cordului fetal a) [x] palparea spinгruєei fetale dupг Leopold
c) [x] masa fгtului b) [ ] diametrul biparietal
d) [ ] tonusul muscular c) [x] sectorul de auscultaюie optimг a bгtгilor cordului fetal
e) [ ] excitabilitatea reflectorie d) [ ] depistarea pungii amniotice integre
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] balotarea pгrюii prezentate la оntrarea оn micul bazin
64)CS Care este criteriul cel mai informativ elucidat de datele de laborator оn cazul vomei---------------------------------------------------------------------
incoercibile: 74)CM Starea unui nou-nгscut este elucidatг de
a) [x] corpilor cetonici urinari a) [x] Scorul Apgar
b) [ ] hiperglicemia b) [ ] Scara Vitlingher
c) [ ] majorarea vitezei de sedimentare a hematiilor c) [x] Scorul dupг Siliverman
d) [ ] proteinuria d) [ ] Procedeul Юovianov
e) [ ] azotemia e) [ ] Procedeul Crede- Lazarevici
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
65) CS Care din indicii investigaюiilor biochimice оn cazul gestozelor tardive suferг 75)CM Pentru diagnosticarea gradului de prematuritate a nou-nгscutului sunt utile datele:
devieri оn primul rвnd: a) [ ] lungimea cordonului ombilical
a) [ ] creatinina b) [x] talia nou-nгscutului
b) [ ] bilirubina c) [ ] dimensiunile placentei
c) [ ] ureea
d) [x] masa nou-nгscutului
d) [x] proteina e) [ ] volumul lichidului amniotic
e) [ ] transaminazele ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 76)CM Pentru o prezentaюie frontalг a fгtului la sfвrєitul I perioade de naєtere, оn timpul
66)CS Care din metodele de investigaюie este performant pentru aprecierea stгrii tactului vaginal este caracteristic depistarea:
intrauterine a fгtului оn naєtere: a) [ ] suturii sagitale
a) [ ] fetometria ultrasonorг
b) [x] unghiul anterior al fontanelei mari
b) [ ] determinarea alfa-fetoproteinei оn lichidul amniotic
c) [ ] fontanela micг
c) [ ] aprecierea profilului biofizic fetal
d) [x] arcadele oculare fetale
d) [x] cardiotocografia
e) [ ] amnioscopia e) [x] glabela
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
67)CS Coeficientul feto-placentar este: 77)CS Pentru diagnosticul sarcinii suprapurtate este caracteristic:
a) [ ] coraportul suprafeюei placentei єi a masei fгtului a) [ ] hidramnios
b) [ ] nivelul fundului uterin la nivelul procesului xifoid
b) [x] coraportul masei placentei єi masei fгtului
c) [ ] circumferinюa abdomenului mai mare de termenul sarcinii
c) [ ] coraportul masei placentei єi lungimii fгtului
d) [ ] coraportul masei fгtului єi masei placentei d) [x] oligoamnios
e) [ ] coraportul suprafeюei placentei єi masei placentei e) [ ] edeme a gravidelor pe membrele inferioare
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
68)CS Оn complexul de investigaюii cu scop de diagnostic a insuficienюei placentare 78)CM Numiюi metodele de investigaюie informative оn cazul unei sarcini supramaturate:
sunt utilizate urmгtoarele, оn afarг de: a) [x] amnioscopia
a) [ ] aprecierea bгtгilor cordului fetal b) [ ] concentraюia glucozei оn apele amniotice
b) [ ] ecografia c) [x] nivelul reticulocitelor оn sвngele periferic
c) [ ] determinarea nivelului de hormoni: lactogen placentar, progesteron, striol, cortizol d) [x] analiza citologicг a frotiului vaginal
d) [ ] determinarea proteinelor specifice gestaюiei e) [x] prezenюa laptelui оn glanda mamarг
e) [x] determinarea nivelului somatotropinei ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 79)CM Procedeul II dupг Leopold ne permite de a determina:
69)CM Care metode de investigaюii paraclinice de diagnostic a sarcinii se utilizeazг оna) [ ] prezentaюia fгtului
prezent mai rar: b) [x] situsul fгtului
a) [ ] testele imunologice c) [x] poziюia fгtului
b) [x] reacюiile biologice d) [ ] оnгlюimea fundului uterin
c) [x] radiografia e) [ ] gradul de angajare a pгrюii prezentate
d) [ ] ecografia ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] dopplerometria 80)CS Numiюi variantele de frecvenюг a bгtгilor cordului fetal ce nu depгєesc
--------------------------------------------------------------------- norma:
70)CM Care sunt dimensiunile bazinului osos care le putem aprecia prin a) [ ] 60-80 b pe min
pelvimetria externг: b) [ ] 80-100 b pe min.
a) [x] distanюa bispinarum c) [ ] 100-120 b pe min.
b) [ ] conjugata diagonalг d) [ ] 120-140 b pe min.
c) [x] distanюa bitrohantericг e) [x] 120-160 b pe min.
d) [x] distanюa bicristarum ---------------------------------------------------------------------
e) [x] conjugata externг 81)CS Pentru confirmarea unui nou-nгscut supramaturat este caracteristic:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] masa micг a nou-nгscutului
71)CM Pentru determinarea masei probabile a fгtului sunt utile urmгtoarele criterii: b) [ ] masa mгritг a nou-nгscutului
a) [x] оnгlюimea fundului uterin c) [x] fontanelele єi suturile mici, oasele dure
b) [ ] distanюa bicristarum d) [ ] cordonul ombilical se insereazг mai aproape de procesul xifoid
e) [ ] lipsa testiculelor оn scrotul nou-nгscutului
c) [x] circumferinюa abdomenului
---------------------------------------------------------------------
d) [ ] indicele Soloviov
82)CM Hemoragiei condiюionate de placenta praevia оi sunt caracteristice:
e) [x] masa gravidei
a) [ ] dureri puternice оn regiunea uterului
---------------------------------------------------------------------
72)CM Pentru determinarea gradului de maturizare a colului uterin sunt informative b) [x] hemoragii abundente unimomentale pe fonul unui uter normotonic
urmгtoarele criterii: c) [ ] hipertonus accentuat uterin
a) [x] lungimea porюiunii vaginale a colului uterin d) [x] hemoragii repetate оn ascensiune cantitativг
e) [ ] eliminгri neоnsemnate de sвnge cu aspectul zalюului de cafea
b) [x] permiabilitatea єi consistenюa colului uterin
4
--------------------------------------------------------------------- 92). Оn patogenia rupturilor de uter toate teoriile sunt corecte, оn afarг de:
83)CM Pentru diagnosticarea decolгrii premature a placentei normal a) [ ] Mecanicг
оnserate este caracteristic: b) [x] idiopaticг
a) [x] dezlipirea placentei confirmatг la ultrasonografie c) [ ] histopatologicг
b) [x] alteraraea bгtгilor cordului fetal d) [x] combinatг mecanicг-idiopaticг
c) [x] tonus uterin crescut e) [ ] combinatг mecanico-histopatologicг
d) [ ] uterul absolut relaxat ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] hipertermia 93)CM Care din simptoamele numite nu pot fi incluse оn tabloul clinic al
--------------------------------------------------------------------- iminenюei rupturii uterului:
84)CM Diagnosticul gestozelor precoce se bazeazг pe urmгtoarea clinicг: a) [ ] travaliul foarte intens
a) [x] vomг repetatг b) [x] hemoragie abundentг
b) [ ] TA 150/100 c) [ ] ridicarea inelului de contracюie la nivelul ombilicului
c) [ ] tegumente umede d) [ ] edemarea colului uterin
d) [x] cetonuria e) [x] scгderea tensiunii arteriale
e) [x] scгderea masei gravidei ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 94)CM Tratamentul iminenюei de rupturг a uterului include urmгtoarele,
85)CM Pentru diagnosticarea hipoxiei intrauterine cronice a fгtului sunt cu excepюia:
informative metodele de investigaюie: a) [x] stimularea travaliului cu sol. Oxitocini
a) [ ] utilizarea procedeelor dupг Leopold b) [x] aplicarea forcepsului
b) [x] amnioscopia c) [ ] suprimarea travaliului
c) [x] PH-ul sangvin a pгrюii prezentate d) [x] embriotomia
d) [x] Cardiotocograma e) [ ] operaюia cezarianг de urgenюг.
e) [ ] Testul de depistare a gonadotropinei horionice ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 95)CM Tabloul clinic al rupturii uterine constituite include:
86)CM Оn diagnosticul hipotoniei uterine оn timpul travaliului informativea) [x] agravarea progresivг a stгrii generale
sunt criteriile: b) [ ] creєterea bruscг a tensiunii arteriale
a) [x] frecvenюa єi durata contracюiilor uterine c) [x] dispariюia bгtгilor cordului fetal
b) [ ] cantitatea єi criteriile calitative a lichidului amniotic d) [ ] febrг
c) [x] dinamica dilatгrii colului uterin e) [x] durere abdominalг violentг
d) [ ] BCF fetale ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] Datele bгtгilor cordului fetal 96)CM Diagnosticul rupturii uterine constituite оn travaliu se bazeazг pe
--------------------------------------------------------------------- urmгtoarele simptoame clinice:
87)CM Care din complicaюiile de mai jos duc la ruptura perineului: a) [x] stare de єoc
a) [x] prezentaюiile deflectate b) [x] hemoragie externг
b) [ ] hidramnios c) [x] modificгri ale uterului
c) [x] perineu оnalt єi cicatricii pe perineu ulterior rupturilor оn d) [x] atenuarea sau lipsa bгtгilor cordului fetal
naєterile anterioare e) [ ] ridicarea bruscг a presiunii arteriale
d) [x] naєterea rapidг, degajarea rapidг a capului ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] oligoamnios 97)CM Оn grupul factorilor de risc pentru ruptura uterului sunt incluse
--------------------------------------------------------------------- urmгtoarele, cu excepюia:
88)CM Selectaюi simptoamele clinice a iminenюei de rupturг a a) [ ] bazin anatomic strвmtat
perineului: b) [ ] fгt macrosom
a) [x] pielea devine palidг c) [x] preeclampsie
b) [x] edemaюierea perineului d) [ ] multiparitate
c) [x] cianoza perineului e) [x] vicii cardiace
d) [x] pielea devine lucioasг ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] apariюia eliminгrilor sangvinolente 98)CS Ce indicг apariюia scremetelor cвnd capul fгtului se aflг la
--------------------------------------------------------------------- оntrarea оn bazinul mic:
a) [ ] оnceputul perioadei de expulzie
89)CS Ruptura perineului de gradul II include dezintegrarea b) [ ] insuficienюa forюelor de contracюie
urmгtoarelor c) [x] iminenюa de rupturг a uterului
formaюiuni cu excepюia: d) [ ] travaliul discoordonat
a) [ ] pielea perineului e) [ ] ruptura uterului constituitг
b) [ ] comisura posterioarг ---------------------------------------------------------------------
c) [x] sfincterul extern al rectului 99)CM Оn caz de rupturг a uterului decesul matern cel mai frecvent este
d) [ ] pereюii vaginului condiюionat de:
e) [ ] muєchii planєeului perineal a) [ ] anemie acutг
--------------------------------------------------------------------- b) [x] єocul hemoragic єi traumatic
90)CS La examinarea оn valve a fost determinatг ruptura colului uterin c) [ ] encefalopatie
de 4 cm, care nu atinge fornexul. Numiюi gradul rupturii : d) [ ] afecюiuni septico-purulente
a) [ ] gradul I e) [x] embolie cu lichid amniotic
b) [x] gradul II ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] gradul III 100)CS Care din metodele de tratament este indicatг оn cazul rupturii
d) [ ] gradul IV uterului:
e) [ ] gradul V a) [ ] aplicarea forcepsului
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] versiunea obstetricalг
91)CM Care din complicaюiile de mai jos aduc la ruptura uterului: c) [ ] embriotomia
a) [ ] iminenюa de оntrerupere a sarcinii d) [x] laparotomia de urgenюг
b) [x] situs transversal al fгtului e) [ ] extracюia mare a fгtului
c) [x] uter cicatricial ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] hidramnios 101)CS Care din criterii nu se foloseєte оn clasificarea rupturilor de uter:
e) [x] bazin strвmtat a) [ ] timpul rupturii
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] tabloul clinic al rupturii
c) [ ] patogenia rupturii
5
d) [x] intensitatea rupturii e) [x] diametrul oblic drept
e) [ ] caracterul rupturii ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 111)CS Prin care diametru al bazinului mic trec umeraєii efectuвnd
102)CS Numiюi punctul de reper оn biomecanismul naєterii оn rotaюia internг оn prezentaюia occipitalг varietate posterioarг,
prezentaюie occipitalг varietate anterioarг: poziюia a II-a:
a) [ ] fontanela mare a) [ ] diametrul antero-posterior
b) [x] fontanela micг b) [ ] diametrul transversal
c) [ ] partea piloasг a fruntei c) [x] diametrul oblic stвng
d) [ ] glabella d) [ ] diametrul longitudinal
e) [ ] mijlocul suturii sagitale e) [ ] diametrul oblic drept
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
103)CS Numiюi punctul de reper оn biomecanismul naєterii оn 112)CM Care este acюiunea infecюiilor оn sarcinг:
prezentaюie occipitalг varietate posterioarг: a) [ ] sporesc incidenюa hemoragiilor оn naєtere
a) [ ] fontanela mare b) [ ] sporesc incidenюa gestozelor tardive
b) [ ] fontanela micг c) [x] sporesc incidenюa infecюiilor puerperale
c) [ ] partea piloasг a frunюii d) [x] sporesc incidenюa naєterilor premature
d) [ ] glabella e) [x] sporesc incidenюa mortalitгюii perinatale
e) [x] mijlocul distanюei dintre fontanela mare єi fontanela micг ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 113)CS Cгtre patologiile tractului urinar, care menюin bacteriuria la
104)CS Numiюi punctul de sprigin оn biomecanismul naєterii оn gravide putem numi urmгtoarele, cu excepюia:
prezentaюie occipitalг varietate anterioarг: a) [ ] uretritele
a) [ ] partea piloasг a frunюii b) [ ] cistitele
b) [ ] glabella c) [x] prolapsul peretelui posterior al vaginului
c) [x] fosa suboccipitalг d) [ ] pielonefritele
d) [ ] protuberanюe occipitalг e) [ ] anomaliile de dezvoltare a tractului urinar
e) [ ] fontanela mare ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 114)CS Clinica pielonefritei acute la gravide se manifestг prin urmгtoarele
105)CM Numiюi punctele de sprigin оn biomecanismul naєterii оn semne, cu excepюia:
prezentaюie occipitalг varietate posterioarг: a) [ ] febrг
a) [x] partea piloasг a frunюii b) [x] hipertensiune
b) [ ] glabella c) [ ] durere lombarг
c) [x] fosa suboccipitalг d) [ ] dizurie
d) [ ] protuberanюa occipitalг e) [ ] semne de intoxicaюie generalг
e) [ ] fontanela mare ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 115)CM Conduita pielonefritei acute la gravide prevede:
106)CS Cu care diametru se angajeazг cгpuєorul оn prezentaюie a) [x] internare urgentг
occipitalг varietate anterioarг: b) [ ] tratament ambulator
a) [x] 9,5-32 cm c) [ ] оntreruperea urgentг a sarcinii
b) [ ] 10-33 cm d) [x] colectarea uro- єi hemoculturii
c) [ ] 12-34 cm e) [x] terapia antibacterianг
d) [ ] 13-38 cm ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] 11-35 cm 116)CM Tratamentul uretritelor, cistitelor, cervicitelor la gravide include:
---------------------------------------------------------------------
a) [x] tratamentul local
107)CS Cu care diametru se angajeazг cгpuєorul оn prezentaюie
b) [x] tratamentul general
occipitalг varietate posterioarг:
c) [x] tratament specific
a) [ ] 9,5-32 cm
d) [x] tratament simptomatic
b) [x] 10-33 cm
e) [ ] tratament primar єi secundar
c) [ ] 12-34 cm
---------------------------------------------------------------------
d) [ ] 13-38 cm
e) [ ] 11-35 cm 117)CS Cгile de infectare a fгtului cu virusul herpes sunt urmгtoarele, cu
--------------------------------------------------------------------- excepюia:
108)CS Unde se localizeazг bosa serosangvinг оn prezentaюie occipitalг a) [ ] transplacentarг
b) [ ] transcervicalг
varietate posterioarг:
c) [ ] prin cгile moi de naєtere
a) [ ] pe fontanela micг
d) [ ] prin instrumente єi materiale contaminate
b) [x] porюiunea оntre fontanela mare єi micг
e) [x] calea fecalo-oralг
c) [ ] pe fontanela mare
---------------------------------------------------------------------
d) [ ] pe frunte
e) [ ] pe fese 118)CM Manifestгrile clinice a infecюiei herpetice la gravide sunt:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] vezicule оmplute cu lichid
109)CS Definiюia angajгrii sinclitice a cгpuєorului: b) [x] ulceraюii, pustule, cruste
a) [ ] sutura sagitalг angajatг mai aproape de simfizг c) [x] temperaturг subfebrilг
b) [ ] sutura sagitalг angajatг mai aproape de promontoriu d) [x] mialgii
c) [ ] sutura sagitalг nu coincide cu axul longitudinal al bazinului e) [ ] vomг, greaюг, diaree
d) [x] sutura sagitalг angajatг la mijlocul distanюei оntre simfizг єi ---------------------------------------------------------------------
promontoriu 119)CS Infecюia herpeticг la nou-nгscut se manifestг prin urmгtoarele, cu
e) [ ] sutura sagitalг coincide cu axul longitudinal al bazinului excepюia:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] hepatosplenomegalie
110)CS Prin care diametru a bazinului mic trece sutura sagitalг b) [ ] sindromul CID (sвngerгri difuze)
efectuвnd rotaюia internг оn prezentaюia occipitalг varietate anterioarг, c) [ ] sepsis
I poziюie: d) [x] sindromul regresiei caudale
a) [ ] diametrul antero-posterior e) [ ] hiperbilirubinemie
b) [ ] diametrul transversal ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] diametrul oblic stвng 120)CS Cгile de contaminare cu citomegalovirus a fгtului єi nou-nгscutului
d) [ ] diametrul longitudinal includ urmгtoarele, cu excepюia:

6
a) [ ] fecalo-oralг 130)CM Infecюia viralг оn sarcinг la termeni tardivi provoacг:
b) [ ] aspiraюionalг a) [x] hipertermie
c) [x] aerogenг b) [x] intoxicaюie
d) [ ] contact direct (prin tegumentele afectate, manipulaюii instrumentale) c) [x] perturbarea circulaюiei utero-placentare
e) [ ] calea verticalг (transplacentarг, transcervicalг) d) [ ] efect teratogen
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] anemie gravг
121)CS Ce nu-i corect оn patogeneza citomegalovirozei: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] localizarea virusului are loc оn glandele salivare 131)CM Nou-nгscuюii de la mame, care au suportat infecюii acute оn
b) [x] localizarea virusului are loc оn юesutul pulmonar timpul sarcinii pot avea:
c) [ ] оn sarcinг are loc generalizarea hematogenг
a) [x] piodermie
d) [ ] fгtul se contamineazг transplacentar
e) [ ] fгtul se contamineazг prin aspirarea lichidului amniotic b) [x] omfolitг
--------------------------------------------------------------------- c) [x] conjunctivitг
122)CS Clinica citomegalovirozei la gravide include urmгtoarele, cu d) [x] pneumonie
excepюia: e) [ ] anemie
a) [ ] febrг ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] simptoame gripoase 132)CM Infecюiile bacteriene asupra sarcinii se manifestг prin:
c) [ ] edemul glandelor salivare a) [x] stagnarea sarcinii
d) [x] edeme generalizate b) [x] avortul spontan
e) [ ] sindrom mononucleozic c) [x] naєtere prematurг
--------------------------------------------------------------------- d) [x] retardul intrauterin a fгtului
123)CS Care din infecюiile enumerate mai jos afecteazг cel mai mult e) [ ] patologii de inserюie a placentei (increta, acreta, percreta, transcreta)
sistemul imun al gravidei: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] sifilisul 133)CM Prin ce se caracterizeazг sindromul HELLP:
b) [ ] trichomoniaza a) [x] hemolizг
c) [ ] citomegaloviroza b) [x] trombocitopenie
d) [x] HIV c) [ ] hipoproteinemie
e) [ ] Hepatitele virale d) [x] creєterea transaminazelor
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] hiperglicemie
124)CM Contaminarea fгtului єi nou-nгscutului cu virusul HIV are loc ---------------------------------------------------------------------
prin urmгtoarele cгi, cu excepюia: 134)CM Indicaюi criteriile diagnostice ale hipertensiunii оn
a) [ ] transplacentarг sarcinг:
b) [ ] prin cгile de naєtere a) [x] menюinerea valorilor TA sistolicг > 140 mm Hg оn decurs
c) [x] fecalo-oralг de 4 ore
d) [x] aerogenг b) [x] menюinerea valorilor TA diastolicг > 90 mm Hg оn decurs
e) [ ] prin lactaюie
de 4 ore
---------------------------------------------------------------------
c) [ ] scгderea TA sistolice cu 30 mm Hg faюг de valorile pregestaюionale
125)CM Conduita gravidei cu HIV prevede: d) [ ] scгderea TA diastolice cu 15 mm Hg faюг de valorile pregestaюionale
a) [ ] evidenюa permanentг оn staюionar e) [ ] modificarea TA pulsative
b) [x] tratament continuu cu Zidovudinг ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] оntreruperea urgentг a sarcinii prin operaюie cezarianг micг 135)CS Pentru preeclampsie sunt caracteristice urmгtoarele
d) [ ] оntreruperea urgentг a sarcinii prin avort medical
modificгri patofiziologice, cu excepюia:
e) [x] decizia de pгstrare a sarcinii оi revine gravidei a) [ ] vasoconstricюie
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] hipovolemie
126)CM Profilaxia infectгrii fгtului єi nou-nгscutului cu virusul HIV c) [x] micєorarea rezistenюei vasculare periferice
prevede urmгtoarele, cu excepюia: d) [ ] mгrirea permeabilitгюii vasculare
a) [ ] excluderea lactaюiei e) [ ] activarea sistemului de hemostazг
b) [ ] naєterea prin operaюia cezarianг ---------------------------------------------------------------------
c) [x] efectuarea perineo єi epiziotomiei 136)CM Оn preeclampsia severг se constatг urmгtoarele
d) [x] naєterea declanєatг per vias naturalis modificгri оn sistemul de hemostazг:
e) [ ] administrarea Zidovudinei єi pe parcursul travaliului a) [x] trombocitopenie
---------------------------------------------------------------------
b) [x] creєterea conюinutului de produse de degradare a fibrinei
127)CM Manifestгrile clinice ale chlamidiozei оn sarcinг sunt:
c) [x] micєorarea activitгюii antitrombinei III
a) [x] cervicitele, uretritele, colpitele
d) [x] consumarea factorilor de hemostazг
b) [ ] sterilitatea
e) [ ] micєorarea numгrului de leucocite
c) [ ] sarcinг ectopicг
---------------------------------------------------------------------
d) [x] ruperea prematurг a pungii amniotice
137)CS La o gravidг normotensivг anterior оn a II jumгtate a
e) [x] sarcina stagnatг
sarcinii la termenul de 32 de sгptгmвni se determinг TA 150/100
---------------------------------------------------------------------
mm Hg, proteinurie 0,03 g/l, edeme pe membrele inferioare. Diagnisticul:
128)CM Tratamentul chlamidiozei la gravide include:
a) [ ] hipertensiune cronicг
a) [ ] tetraciclinг
b) [x] hipertensiune indusг de sarcinг
b) [x] sumamed
c) [ ] preeclampsie uєoarг
c) [x] eritromicinг d) [ ] preeclampsie severг
d) [ ] ciprofloxacinг e) [ ] hipertensiune tranzitorie
e) [ ] doxaciclinг ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
138)CS La o gravidг normotensivг anterior оn a II jumгtate a
129)CS Sepsisul neonatal provocat de streptococul grupei B SGB include
sarcinii la termenul de 32 de sгptгmвni se determinг TA 150/100
urmгtoarele, cu excepюia:
mm Hg, proteinurie 0,5 g/l, edeme pe membrele inferioare.
a) [ ] pneumonie congenitalг
b) [ ] septicemie Diagnisticul:
c) [ ] detresг respiratorie profundг a) [ ] hipertensiune cronicг
b) [ ] hipertensiune indusг de sarcinг (gestaюionalг)
d) [x] vicii cardiace congenitale
e) [ ] manifestгri ale sindromului CID c) [x] preeclampsie uєoarг
d) [ ] preeclampsie severг
---------------------------------------------------------------------
e) [ ] hipertensiune tranzitorie
7
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
139)CS La o gravidг normotensivг anterior оn a II jumгtate a 148)CS Care este preparatul de elecюie pentru terapia
sarcinii la termenul de 32 de sгptгmвni se determinг TA 170/110 antihipertensivг оndelungatг la gravide:
mm Hg, proteinurie 0,4 g/l, edeme pe membrele inferioare. a) [ ] metoprololul
Diagnisticul: b) [ ] labetalolul
a) [ ] hipertensiune cronicг c) [ ] nifedipina
b) [ ] hipertensiune indusг de sarcinг (gestaюionalг) d) [x] metildopa
c) [ ] preeclampsie uєoarг e) [ ] clofelina
d) [x] preeclampsie severг ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] hipertensiune tranzitorie 149)CS Utilizarea cгror preparate pentru scгderea TA este
--------------------------------------------------------------------- contraidicatг gravidelor cu preeclampsie:
140)CM Enumeraюi modificгrile testelor de laborator a) [ ] blocatorii canalelor de calciu
caracteristice preeclampsiei: b) [ ] β - blocatorii
a) [x] proteinurie c) [ ] diureticele
d) [ ] metildopa
b) [x] hiperurichemie,creatininei
e) [x] blocatorii enzimei de conversie a angiotenzinei
c) [x] creєterea transaminazelor
---------------------------------------------------------------------
d) [x] creєterea hematocritului
150)CM La o gravidг оn a II jumгtate a sarcinii, la termenul de 32
e) [ ] hiperproteinemie
--------------------------------------------------------------------- de sгptгmвni se determinг TA 180/120 mm Hg, cefalee, greaюг,
141)CS La gravidele cu preeclampsie se pot determina vomг, edeme. Care este tactica de conduitг:
urmгtoarele particularitгюi ale evoluюiei sarcinii, cu excepюia: a) [x] terapia antihipertensivг
a) [ ] retard fetal intrauterin a fгtului b) [x] evaluarea stгrii intrauterine a fгtului
b) [x] dezvoltarea embriopatiilor c) [ ] administrarea diureticelor
c) [ ] decolarea prematurг a placentei normal оnserate d) [x] administrarea dexametazonei
d) [ ] prematuritatea e) [x] rezolvarea sarcinii dupг stabilizarea stгrii generale a
e) [ ] moartea antenatalг a fгtului gravidei
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
142)CM Factori de risc de dezvoltare a preeclampsiei sunt: 151)CM Utilizarea cгror preparate este contraidicatг gravidelelor
a) [x] sarcina gemelarг cu preeclampsie severг:
b) [ ] multiparitatea a) [ ] hidralasina
c) [x] antecedente familiare de preeclampsie / eclampsie b) [x] metilergometrina
d) [x] hipertensiune cronicг c) [x] oxitocina
e) [ ] anemie d) [x] captoprilul
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] nifedipina
143)CM Care din urmгtoarele stгri patologice mгresc riscul de ---------------------------------------------------------------------
dezvoltare a preeclampsiei: 152)CS Care preparat este antidotul sulfatului de magnesiu:
a) [x] diabet zaharat a) [x] gluconatul de calciu
b) [x] patologia renalг b) [ ] cofeina
c) [x] hipertensiunea cronicг c) [ ] atropina
d) [x] obezitate d) [ ] clorura de potasiu
e) [ ] anemie e) [ ] naloxonul
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
144)CS Preparatul de elecюie pentru cuparea convulsiilor 153)CM Semnele supradozгrii sulfatuluii de magneziu sunt:
a) [ ] mгrirea frecvenюei pulsului
eclamptice este:
b) [ ] diminuarea diurezei pe orг
a) [ ] no-spa
c) [x] micєorarea frecvenюei respiraюiei
b) [ ] fenobarbitalul
d) [x] diminuarera reflexelor patelare
c) [ ] clofelina
e) [ ] tahicardia la fгt
d) [x] sulfatul de magneziu ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] fenitoina
154)CM Este contraindicatг administrarea sulfatului de magneziu
---------------------------------------------------------------------
оn asociere cu:
145)CS Complicaюii posibile ale preeclampsiei/eclampsiei sunt
a) [ ] apresina
urmгtoarele, cu excepюie:
b) [x] nifedipina
a) [ ] dezlipirea de retinг
c) [ ] eufilina
b) [ ] hemoragia intracranianг
c) [ ] hipotrofia fetalг d) [x] miorelaxantele
e) [ ] oxitocina
d) [x] hidramnios
---------------------------------------------------------------------
e) [ ] insuficienюa renalг
--------------------------------------------------------------------- 155)CM Viteza infuziei sulfatului de magneziu trebuie diminuatг
146)CM Enumeraюi consecinюele posibile ale оn caz de:
preeclampsiei/eclampsiei: a) [x] micєorare a diurezei sub 30 ml/orг
b) [ ] mгrire a frecvenюei pulsului peste 90 bгt/minut
a) [x] moartea antenatalг a fгtului
c) [x] diminuarea a frecvenюei respiraюiei sub 16 pe minut
b) [x] hemoragia coagulopaticг
d) [ ] prezenюa acceleraюiilor variabile pe carditocogramг
c) [x] prematuritatea e) [ ] lipsa deceleraюiilor pe cardiotocogramг
d) [x] dezlipirea de retinг ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] placenta praevia 156)CM Administrarea cгror remedii are o eficientг
---------------------------------------------------------------------
demonstrativг оn profilaxia preeclampsiei:
147)CM Care sunt indicaюiile pentru rezolvarea sarcinii оn caz
a) [x] mini-doza de aspirinг
de preeclampsie severг:
b) [x] suplimentului dietic cu ulei de peєte
a) [x] oliguria persistentг
c) [x] consumului sporit de Ca
b) [x] numгrul de trombocite sub 100000 mm d) [ ] utilizгrii ferului
c) [x] edemul pulmonar e) [ ] utilizгrii vit. "C"
d) [x] retardul fetal avansat ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] hidramnios
8
157)CM Complicaюii specifice preeclampsiei оn naєtere sunt: ficatului la gravide prevede:
a) [ ] ruperea prenatalг a pungii amniotice a) [x] оntreruperea urgentг a sarcinii оn condiюiile de
b) [x] decolarea prematurг a placentei normal оnserate staюionar specializat
c) [x] hemoragii coagulopatice b) [ ] prelungirea sarcinii оn instituюii medicale specializate
d) [x] complicaюii tromboembolice c) [ ] transferul gravidei оn secюia de hepatologie pentru tratament єi
e) [ ] travaliu hiperchinetic pгstrarea sarcinii
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] transferul gravidei la spitalul de boli infecюioase pentru tratament єi
158)CM Preeclampsie severг se considerг prezenюa la o gravidг pгstrarea sarcinii
e) [ ] tratamentul оn secюia de patologie a sarcinii pвnг la 37 sгptгmвni de
cu hipertensiune gestaюionalг a:
gestaюie
a) [x] proteinuriei peste 5 g/zi ---------------------------------------------------------------------
b) [x] oliguriei 167)CS Finalul hepatitei virale acute оn sarcinг poate fi
c) [ ] nivelului de fibrinogen peste 5 g/litru
urmгtorul, cu excepюia:
d) [x] trombocitopeniei sub 100000 mm a) [ ] transformarea оn hepatitг cronicг
e) [ ] edemelor generalizate b) [ ] distrofia hepaticг acutг
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] sfвrєit letal matern єi fetal
159)CS Mecanismele patofiziologice implicate оn dezvoltarea d) [x] rupturг de uter
preeclampsiei sunt urmгtoarele, cu excepюia : e) [ ] hemoragie masivг
a) [x] vasodilatarea perifericг ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] vasoconstricюia perifericг 168)CM Conduita obstetricalг a gravidei cu hepatitг viralг acutг
c) [ ] hipovolemia оn termeni precoci de sarcinг prevede:
d) [ ] hipoproteinemia a) [x] tratamentul simptomatic
e) [ ] coagularea intravascularг diseminatг
b) [x] оntreruperea sarcinii dupг efectuarea tratamentului
---------------------------------------------------------------------
c) [ ] tratamentul antibacterial
160)CS Consecinюele patofiziologice ale preeclampsiei sunt d) [ ] tratamentul de оmbunгtгюire a circulaюiei feto-placentare
urmгtoarele, cu excepюia: e) [ ] nu se permite administrarea medicamentelor
a) [ ] diminuarii filtraюiei glomerulare ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] creєterii concentraюiei acidului uric оn plasmг 169)CS Indicaюiile pentru оntreruperea sarcinii оn patologii
c) [x] creєterii volumului de sвnge circulant hepato-biliare sunt urmгtoarele, cu excepюia:
d) [ ] oliguriei a) [ ] icter mecanic
e) [ ] perfuziei placentare diminuate b) [ ] hepatita cronicг оn faza activг cu evoluюie progresivг
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] distrofia lipidicdг acutг a ficatului
161)CS Mгsurile raюionale de conduitг a preecalmpsiei sunt d) [x] hepatita cronicг persistentг
urmгtoarele, cu excepюia: e) [ ] ciroza hepaticг
a) [ ] regim la pat ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] cardiotocografia fetalг 170)CS Frecventa prezentaюiilor pelviene din numгrul total de
c) [ ] internarea оn spital
nasteri este de circa:
d) [ ] evaluarea USG
a) [ ] 0,3-0,5%
e) [x] administrarea diureticelor
b) [x] 3 - 5%
---------------------------------------------------------------------
c) [ ] 10-12%
162)CM Care din maladiile hepatice enumerate mai jos se referг d) [ ] 20-30
la maladii dependente de sarcinг. e) [ ] 4-6%
a) [x] icterul idiopatic al gravidelor ---------------------------------------------------------------------
b) [x] icterul familial recidivant al gravidelor 171)CS Оn clasificarea prezentaюiilor pelviene nu existг forma:
c) [x] distrofia acutг lipidicг a ficatului a) [ ] prezentaюie pelvianг completг
d) [ ] maladii hepatice cronice b) [ ] prezentaюie pelvianг decompletг
e) [ ] hepatitг viralг acutг. c) [x] prezentaюie a feselor єi picioarelor decompletг
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] prezentaюie podalicг completaг
163)CM Indicaюi maladiile hepatice independente de e) [ ] prezentaюie podalicг decompletг
graviditatea datг: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] icterul idiopatic al gravidelor 172)CS Care din formele de mai jos este sinonim al prezentaюiei
b) [ ] icterul familiar recidivant al gravidelor fesiere pure:
c) [ ] distrofia acutг lipidicг a ficatului a) [ ] prezentaюie pelvianг completг
d) [x] maladii hepatice cronice b) [x] prezentaюie pelvianг decompletг
e) [x] hepatitг viralг acutг. c) [ ] prezentaюie podalicг completaг
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] prezentaюie podalicг decompletг
164)CM Care din semnele clinice єi paraclinice se referг la e) [ ] prezentatie a feselor si picioarelor decompleta
colestaza intrahepaticг a gravidelor: ---------------------------------------------------------------------
a) [x] prurit de lungг duratг 173)CM La palparea dupг Leopold semnele care faciliteazг
b) [ ] probele hepatice hormonale diagnosticul de prezentaюie pelvianг sunt depistate la:
c) [x] creєtere uєoarг a fosfatazei alcaline a) [x] primul moment
d) [ ] intoxicaюia organismului cu dereglarea probelor funcюionale b) [ ] al doilea momen
hepatice c) [x] al treilea moment
e) [x] icter nepronunюat d) [x] al patrulea moment
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] palparea dupa Leopold nu este informativa in diagnosticul prezentatiei
165)CS Diagnosticul distrofiei lipidice acute a ficatului оn pelviene
sarcinг se confirmг numai: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] clinic
b) [ ] paraclinic 174)CS Diagnosticul de prezentaюie pelvianг se pune оn baza
c) [x] histologic urmгtoarelor semne, cu excepюia:
d) [ ] bacteriologic a) [ ] palparea la intrarea оn micul bazin a unei pгrюi mari, moi, care nu
e) [ ] bacterioscopic baloteazг
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] palparea la fundul uterului a unei pгrюi sverice, dure, care baloteazг
166)CS Conduita obstetricalг оn distrofia lipidicг acutг a c) [x] auscultarea bгtгilor cordului fetal din stвnga mai jos de

9
ombilic de expulzie оn prezentaюie pelvianг:
d) [ ] auscultarea bгtгilor cordului fetal din dreapta mai sus de ombilic a) [x] auscultarea bгtгilor cordului fetal dupг fiecare screamгt
e) [ ] auscultarea bгtгilor cordului fetal din stвnga mai sus de ombilic b) [ ] aprecierea presiunii arteriale dupг fiecare screamгt
--------------------------------------------------------------------- c) [x] stimularea travaliului cu oxitocinг
175)CM Care sunt particularitгюile оngrijirilor antenatale a d) [ ] gradul de coborвre a pгrюii prezentate
gravidelor cu prezentaюia pelvianг: e) [x] perineotomia, epiziotomia
a) [ ] spitalizarea pвnг la 12 sгptгmвni de sarcinг cu scopul aprecierii ---------------------------------------------------------------------
contraindicaюiilor cгtre sarcinг 184)CS Daca la tuєeul vaginal se depisteaza ambele picioare ale
b) [ ] examen ecografic sгptгmвnal оn trimestrul trei de gestaюie fatului si pelvisul, prezentatia se numeste:
c) [x] recomandarea unui complex de exerciюii speciale оntre a) [ ] prezentatia completa a picioarelor
30-34 sгpгmвni de sarcinг (cu scop de versiune) b) [ ] prezentatia decompleta a picioarelor
d) [ ] recomandarea a unui complex de exerciюii speciale оntre 30-34 c) [x] prezentatie pelviana completa
sгpгmвni de sarcinг d) [ ] prezentatie pelviana decompleta, modul feselor
e) [x] spitalizarea prenatalг pentru elaborarea planului de e) [ ] prezentatia feselor si picioarelor decompleta
conduitг a naєterii ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 185)CS Daca la tuseul vaginal se palpeaza fesele fatului si un
176)CMComplicaюiile оn timpul sarcinii ce pot avea loc la picior, prezentatia se numeste:
gravidele cu prezentaюia pelvianг: a) [ ] prezentatia completa a picioarelor
a) [x] naєtere prematurг b) [ ] prezentatia decompleta a picioarelor
b) [ ] avort spontan c) [ ] prezentatie pelviana completa
c) [x] ruperea prematurг a pungii fetale d) [ ] prezentatie pelviana decompleta, modul feselor
d) [ ] moartea antenatalг a fгtului e) [x] prezentatia feselor si picioarelor decompleta
e) [ ] hipotrofia fatului ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 186)CS Daca la tuseul vaginal se palpeaza fesele fatului,
177)CM Care complicaюii sunt specifice pentru naєterea оn prezentatia se numeste:
prezentaюie pelvianг: a) [ ] prezentatia completa a picioarelor
a) [x] insuficienюa forюelor de expulzie b) [ ] prezentatia decompleta a picioarelor
b) [x] ruperea prematurг a pungii fetale c) [ ] prezentatie pelviana completa
c) [x] deflexia capului si ridicarea mгnuюelor d) [x] prezentatie pelviana decompleta, modul feselor
d) [ ] moartea antenatalг a fгtului e) [ ] prezentatia feselor si picioarelor decompleta
---------------------------------------------------------------------
e) [x] traumatism matern єi fetal sporit
--------------------------------------------------------------------- 187)CS Daca la tuseul vaginal se palpeazг ambele picioruse ale
178)CS Care este tactica obstetricalг оn caz cг naєterea оn fгtului, prezentatia se numeste:
prezentaюie pelvianг se complicг cu ridicarea mгnuюelor fгtului: a) [x] prezentatia podalicг completг
b) [ ] prezentatia decompleta a picioarelor
a) [x] aplicarea procedeului clasic manual de eliberare a
c) [ ] prezentatie pelviana completa
mгnuюelor d) [ ] prezentatie pelviana decompletг
b) [ ] extracюia fгtului e) [ ] prezentatia feselor si picioarelor decompleta
c) [ ] aplicarea procedeului Юovianov I ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] aplicarea procedeului Юovianov II
188)CS Daca la tuєeul vaginal se palpeazг un piciorus al fatului,
e) [ ] operaюia cezarianг
--------------------------------------------------------------------- prezentatia se numeste:
a) [ ] prezentatia podalicг completг
179)CS Procedeul clasic manual оn prezentaюie pelvianг se
b) [x] prezentatia podalicг decompletг
aplicг:
c) [ ] prezentatie pelviana completa
a) [ ] оn toate cazurile de prezentaюie pelvianг
d) [ ] prezentatie pelviana decompleta, modul feselor
b) [ ] оn caz de prezentaюie podalicг
e) [ ] prezentatia feselor si picioarelor decompleta
c) [ ] оn caz de prezentaюie fesierг
---------------------------------------------------------------------
d) [x] la survenirea complicaюiilor- ridicarea mгnuюelor
189)CS Scurgerea prematura a lichidului amniotic in prezentatie
e) [ ] actualmente nu se mai aplica
--------------------------------------------------------------------- pelviana se explica prin:
a) [ ] cantitatea mare a lichidului amniotic (polihidramnios)
180)CM Procedeul Юovianov I se aplicг cu scopul:
b) [ ] subtierea membranelor amniotice din cauza infectiei asociate
a) [x] prevenirii ridicгrii mвnuюelor єi deflexiei cгpuєorului
c) [x] nu se formeaza inelul de contact dintre partea prezentatг
b) [x] pгstrгrii atitudinii corecte a fгtului
єi segmentul inferior
c) [ ] facilitгrii naєterii extremitгюii pelviene
d) [ ] miscarile active ale picioruselor conduc la ruperea pungii amniotice
d) [ ] eliberarii mвnuюelor fгtului
e) [ ] ponderea mare a fгtului
e) [ ] eliberarii capusorului fatului
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
190)CM Manevrele dupг Юovianov se aplicг in urmгtoarele
181)CM Procedeul Tovianov II оn prezentaюie podalicг se
prezentatii pelviene:
aplicг pвnг cвnd apar urmгtoarele semne:
a) [x] prezentatia podalicг completг
a) [x] beanюa anusului
b) [ ] cianoza perineului b) [x] prezentatia podalicг decompletг
c) [ ] оncetarea scremetelor c) [ ] prezentatie pelviana completa
d) [x] intensificarea scremetelor d) [x] prezentatie pelviana decompletг
e) [ ] prezentatia feselor si picioarelor decompleta
e) [x] picioruєele fгtului apar printre degetele obstetricianului
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
191)CS Ajutorul clasic manual de eliberare a manutelor este un
182)CM Care pot fi indicaюiile pentru operaюie cezarianг la un
ajutor care se efectueaza:
fгt situat оn prezentaюie pelvianг:
a) [ ] cu scop profilactic – de a preveni ridicarea manutelor
a) [x] fгt macrosom
b) [x] cu scopul de a elibera manutele ridicate
b) [ ] sexul fгtului
c) [ ] actualmente nu se utilizeaza din cauza traumatismului sporit
c) [x] hipoxia fгtului d) [ ] se utilizeaza numai la feti cu masa nu mai mare de 3500
d) [ ] masa fгtului 3.000 e) [ ] se utilizeazг numai la feюi cu ponderea micг
e) [ ] vоrsta parturientei 20 ani ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
192)CS Veriga principalг оn patogeneza sindromului CID
183)CM Enumeraюi particularitгюile de conduitг ale perioadei
obstetrical este:
10
a) [x] activizarea coagulanюilor c) [ ] administrarea spasmoliticilor єi tocoliticelor
b) [ ] activizarea anticoagulanюilor d) [x] aplicarea suturii pe colul uterin
c) [ ] leucocitoza e) [ ] terapia hipoxiei intrauterine a fгtului
d) [ ] anemia ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] hipoxia 202)CM Indicaюiile pentru operaюia cezarianг оn cazul placentei
--------------------------------------------------------------------- praevia sunt urmгtoarele, cu excepюia:
193)CS Sindromul CID obstetrical fulminant se dezvoltг оn a) [ ] prezentatia fesiera
cazurile de: b) [x] hemoragia unicг
a) [ ] preeclampsie severг c) [x] oprirea hemoragiei dupг amniotomie
b) [x] embolie cu lichid amniotic d) [ ] hemoragii moderate repetate pe un fond de anemie
c) [ ] insuficienюa placentarг cronicг e) [ ] placenta praevia totalг єi hemoragie abundentг
d) [ ] anemie feriprivг ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] obezitate 203)CMCгtre mecanismele compensatorii оn cazul unei
--------------------------------------------------------------------- hemoragii nu se atribuie:
194)CS Cauzele hemoragiei оn lгuzia precoce sunt urmгtoarele, a) [x] vasodilatarea perifricг
cu exeptia: b) [ ] centralizarea circuitului sangvin
a) [x] placenta aderentг c) [x] scгderea reflexogenг a tonusului vascular
b) [ ] hipotonia uterinг d) [ ] autohemodiluюia
c) [ ] coagulopatia e) [ ] eliberarea singelui din depouri
d) [ ] ruptura uterinг ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] resturi de cotiledoane 204)CS Indicele de єoc Allgower este raportul:
---------------------------------------------------------------------
a) [x] dintre puls єi TA sistolicг
195)CS Indicaюi geneza hemoragiei оn placenta praevia:
b) [ ] dintre TA sistolicг єi puls
a) [ ] fetalг
c) [ ] puls єi TA diastolicг
b) [x] maternг d) [ ] Ta diastolicг єi puls
c) [ ] mixtг e) [ ] Ta sistolica si TA diastolica
d) [ ] paternг ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] extragenitalг
205) CS Care e cifra normalг al indecelui de єoc Allgower:
---------------------------------------------------------------------
a) [x] 0,5
196)CM Condiюiile pentru efectuarea tactului vaginal оn cazul
b) [ ] 1,1
placentei praevia sunt urmгtoarele : c) [ ] 0,9
a) [x] lipsa hemoragiei abundente d) [ ] 0,1
b) [x] sala de operaюii pregгtitг de intervenюie chirurgicalг urgentг e) [ ] 2,0
c) [x] echipa de reanimatologi pregгtitг ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] deschiderea completa a colului
206)0CSCвt constituie volumul de sвnge pierdut la indecele de
e) [ ] prezentatia craniana
--------------------------------------------------------------------- єoc 1,5:
a) [ ] 40-50%
b) [ ] 20-30%
197)CM Numiюi simptoamele caracteristice placentei praevia: c) [x] 30-40%
d) [ ] 50-60%
a) [x] hemoragii uterine repetate
e) [ ] 100%
b) [x] hipoxia cronicг intrauterinг a fгtului ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] anomalii de dezvoltare ale fгtului
207)CS Indicaюi indicele de єoc ce corespunde stгrii grave a
d) [x] prezentaюii vicioase ale fгtului
lгuziei:
e) [x] mobilitatea sportivг a pгrюii prezentate
a) [x] 1,8
---------------------------------------------------------------------
b) [ ] 0,54
198)CM Enumeraюi metodele de investigare оn diagnosticul c) [ ] 0,99
placentei praevia: d) [ ] 1,0
a) [ ] pelvimetria externг e) [ ] 1,5
b) [x] examenul оn valve ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] tuєeul vaginal 208) CS La o pacientг peste 6 sгptгmвni dupг оnlгturarea molei
d) [x] ultrasonografia hidatiforme au apгrut eliminгri sangvinolente au devenit pozitive
e) [ ] radiografia semnele sarcinii a crescut nivelul de coriogonadotropinг. Care e
---------------------------------------------------------------------
diagnosticul probabil?
199)CM Placenta praevia оn sarcinг se diferenciazг de a) [ ] sarcinг 4-5 sгptгmвni
urmгtoarele patologii : b) [x] corioepiteliom
a) [x] avortul spontan c) [ ] mola vezicularг destructivг
b) [x] mola vezicularг d) [ ] avort spontan incipient
c) [ ] sarcina extrauterinг e) [ ] perforatia uterului
d) [x] decolarea precoce a placentei normal оnserate ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] polipoza endometrului 209)CS Corionepiteliomul este:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] o formг metastaticг a cancerului pulmonar
200)CM Terapia conservativг оn cazurile placentei praevia b) [ ] o formг distructivг a molei veziculare
prevede urmгtoarele: c) [x] o tumoare malignг ce se dezvoltг din elementele oului fetal
a) [x] regim la pat d) [ ] o forma metastatica a cancerului de ovar
b) [x] antianemice e) [ ] o recidiva a molei veziculare
c) [x] hemostatice ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] antibiotice 210)CS Care este complicaюia cea mai periculoasг a molei
e) [ ] antiagregante veziculare:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] menoragia
201)CM Principiile terapiei conservative оn cazul placentei b) [ ] sterilitatea
praevia include urmгtoarele, cu exceptia: c) [ ] hipofuncюia ovarelor
a) [ ] repaus absolut la pat d) [x] corioepiteliomul
b) [x] terapia antibacterialг e) [ ] amenoreea
---------------------------------------------------------------------
11
211)CM Ce metode de evacuare a cavitгюii uterine оn cazul molei ---------------------------------------------------------------------
hidatiforme sunt mai raюionale: 220)CS Ce este consideratг placenta praevia marginalг?
a) [ ] chiuretajul uterului a) [ ] inserarea placentei оn segmentul inferior, marginea ei fiind la 5cm de la
b) [x] vacuum-aspiraюia orificiul intern al colului uterin
c) [x] evacuarea digitalг a vilozitгюilor b) [ ] placenta ce acoperг parюial orificiul intern al colului uterin
d) [ ] laparatomia єi incizarea uterului c) [x] placenta ce atinge cu marginea orificiului intern al colului
e) [ ] provocarea unui avort spontan uterin
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] localizarea placentei mai jos decоt partea prezentatг a fгtului
212)СS Diagnosticul molei veziculare se bazeazг pe urmгtoarele, cu e) [ ] localizarea placentei in colul uterin
exceptia: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] reacюiile єi semnele pozitive ale sarcinii 221)CS Placenta praevia centralг este:
b) [ ] dimensiunile uterului depгєesc termenul sarcinii a) [ ] inserarea placentarг оn regiunea segmentului inferior cu atingerea
c) [x] palparea nodulilor pe suprafaюa uterului marginii orificiului intern a colului uterin
d) [ ] hemoragii de intensitгюi variabile, uneori cu elemente veziculare b) [x] inserarea placentarг cu acoperirea оn оntregime a
e) [ ] оn termeni avansaюi ai sarcinii – lipsa bгtгilor cordului fetal, orificiului intern al colului uterin
imposibilitatea palpгrii fгtului c) [ ] оnserarea placentarг la distanюa de pвnг la 5cm de la orificiul intern al
--------------------------------------------------------------------- colului uterin
213)ColectiaCM Care procedee enumerate nu sunt obligatorii оn d) [ ] localizarea placentei mai jos decоt partea prezentatг a fгtului
conduita molei veziculare? e) [ ] localizarea placentei in colul uterin
a) [ ] evacuarea cavitгюii uterului cu examenul histologic ---------------------------------------------------------------------
b) [x] efectuarea laparascopiei diagnostice 222)CM. Cauzele placentei praevia se clasificг оn urmгtoarele
c) [ ] examenul histologic al conюinutului evacuat al grupuri:
uterului a) [x] uterine
d) [x] chiuretajul repetat peste o luna b) [x] ovulare
e) [ ] administrarea chimioterapiei c) [ ] extragenitale
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] fetale
e) [ ] iatrogene
214)CS Conduita pacientei dupг оnlгturarea molei hidatiforme
---------------------------------------------------------------------
nu include:
223)CS Care din patologiile enumerate nu pot contribui la
a) [ ] examenul ginecologic lunar оn decursul primului an
b) [ ] determinarea lunara a gonadotropinei corionice apariюia placentei praevia?
a) [ ] Uter cu noduli miomatoє
c) [x] chiuretajul repetat al uterului peste 6 luni
d) [ ] contraceptia b) [x] prezentaюia pelvianг ale fгtului
e) [ ] examenul hiastologic al raclatului dupa evacuarea uterului c) [ ] endometrite cronice
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] avorturi, cicatrice pe uter
e) [ ] оntоrzierea nidaюiei оn procesul embriogenezei
215)CS Pacienta prezintг acuze de hemoragie cu elemente
---------------------------------------------------------------------
veziculare, amenoree timp de 2 luni. Conduita este:
224)CS Care e mecanismul hemoragiei la placenta praevia оn
a) [ ] administrarea metotrexatului
b) [ ] histerectomia sarcinг:
a) [ ] alunecarea placentei
c) [x] evacuarea cavitгюii uterului cu examenul histologic
b) [ ] apariюia fisurilor оn segmentul inferior al uterului
d) [ ] supravegherea оn dinamicг
e) [ ] administrarea estrogenilor c) [x] distensia segmentului inferior paralel cu termenul sarcinii
--------------------------------------------------------------------- urmatг de decolarea placentei
216)CS Ce nu este caracteristic pentru mola hidatiformг: d) [ ] ruptura uterului
a) [ ] voma, greюuri e) [ ] lezarea placentei
b) [ ] mгrirea uterului ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] ridicarea nivelului de gonadotropinг corionicг 225)CM Ce nu este caracteristic pentru hemoragiile cauzate de
d) [x] ridicarea nivelului de ACTH placenta praevia:
e) [ ] hemoragii cu elmente veziculare a) [x] apar оn trimestrul I al sarcinii
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] sunt indolore,apar brusc pe neaєteptate
217)CS Indicele normal al coagulгrii sвngelui venos Lee-White c) [ ] prima hemoragie poate fi puюin abundentг
corespunde la: d) [x] hipertonus uterin
a) [x] 5-7 min e) [x] hemoragia nu se repetг
b) [ ] 10-15 min ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] 2-3 min 226)CS La o lгuzг оn perioada de lгuzie precoce ,in lipsa
d) [ ] 15-20 min hemoragiei, au apгrut frisoane temperatura – 38 C, TA – 60/40
e) [ ] 20-30 min mmHg, pulsul 120 bгtгi оn 1 minutг. Indicii de laborator:
--------------------------------------------------------------------- coagularea Lee-White 10 min, indicele protrombinic 70%,
218)CS Ce numim placenta praevia centralг: localizarea placentei fibrinogenul 1,5 g/l, testul cu etanol "+". Diagnosticul
оn: prezumptiv?
a) [ ] segmentul mijlociu al uterului cu trecere оn cel inferior a) [ ] єoc hemoragic
b) [ ] segmentul inferior al uterului b) [x] embolie cu lichidul amniotic
c) [x] segmentul inferior cu trecere pe orificiul intern c) [ ] єoc anafilactic
d) [ ] pe peretele posterior d) [ ] colaps
e) [ ] la fundul uterului e) [ ] ruptura uterului
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
219)CS Ce numim inserюia joasг a placentei: 227)CS Doza de heparinг administratг cu scop antitrombotic este:
a) [ ] inserarea placentei оn segmentul mijlociu al uterului cu trecere оn a) [ ] 1500 Un de 2 ori intravenos
segmentul inferior b) [x] 5000 Un de 4 ori subcutanat
b) [x] inserarea placentei оn segmentul inferior marginea ei fiind c) [ ] 2500 Un de 2 ori intravenos
la mai puюin de 7cm de la orificiul intern al colului uterin d) [ ] 2500 Un de 4 ori subcutanat
c) [ ] inserarea placentei оn segmentul inferior, marginea ei atingвnd orificiul e) [ ] 1000 Un de 4 ori subcutanat
inferior al colului uterin ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] localizarea placentei mai jos decоt partea prezentatг a fгtului 228)CS Indicaюii pentru operaюia cezarianг оn travaliu la
e) [ ] localizarea placentei in colul uterin gravidele cu placenta praevia sunt toate, cu exceptia:
12
a) [ ] placenta praevia parюialг оn prezentaюie pelvianг, oblicг, transversalг c) [ ] tromboflebita
b) [ ] placenta praevia totalг d) [ ] embolia cu lichid amniotic
c) [ ] hemoragia abundentг indiferent de tipul placentei praevia e) [ ] insuficienюa suturilor pe uter
d) [x] placenta praevia parюialг оn prezentaюia occipitalг la ---------------------------------------------------------------------
fгt єi lipsa hemoragiei 237)CS Frecvenюa operaюiilor cezariene оn centrele perinatale constituie:
e) [ ] placenta praevia partiala si bazin strвmtat, fгt macrosom a) [ ] 5-10%
--------------------------------------------------------------------- b) [x] 10-20%
229)CM Indicaюii pentru conduita travaliului per vias naturalis c) [ ] 40-50%
la placenta praevia : d) [ ] 50-60%
a) [ ] placenta praevia totalг оn lipsa hemoragiei e) [ ] 80-100%
b) [ ] placenta praevia parюialг єi hemoragie abundentг ---------------------------------------------------------------------
c) [x] placenta praevia parюialг cu oprirea hemoragiei dupг 238)CM Cгtre indicaюiile relative la operaюia cezarianг se referг cele
amniotomie enumerate, cu excepюia:
d) [x] activitatea contractilг normalг a uterului a) [ ] prezentaюiei pelviene
e) [x] proporюionalitatea cefalo-pelvianг b) [x] hipoxiei progresante intrauterine a fгtului
---------- ----------------------------------------------------------- c) [x] placentei praevia centralг
230)CS Ce este contraindicat оn conduita naєterii per vias d) [ ] preeclampsiei uєoare
naturalis la placenta praevia marginalг: e) [x] bazinului anatomic strвmtat gradul III
---------------------------------------------------------------------
a) [x] stimularea travaliului
b) [ ] amniotomia precoce 239)CM Prioritгюile inciziei transversal suprapubiene a peretelui abdominal
c) [ ] administrarea spasmoliticelor la operaюia cezarianг:
d) [ ] decolarea manualг a placentei a) [x] micєoreazг complicaюiile оn plagг
e) [ ] supravegherea starii fatului b) [ ] micєoreazг hemoragia
--------------------------------------------------------------------- c) [x] efect cosmetic
d) [x] externarea este mai precoce
e) [ ] externarea este mai tardivг
---------------------------------------------------------------------
231)CM Оn perioada de delivrentг, оn cazul оnserгrii marginale a 240)CM La tipurile inciziei uterului оn operaюia cezarianг se referг incizia:
placentei e indicatг: a) [x] transversalг оn segmentul inferior sub formг de semilunг
a) [x] administrarea uterotonicilor b) [x] corporalг
b) [x] decolarea manualг a placentei c) [x] оn formг de sigmг
c) [ ] administrarea spasmoliticilo d) [x] оn formг de "U"
d) [ ] transfuzia de singe e) [ ] pe rebordul uterului
e) [ ] supravegherea semnelor decolarii placentei mai mult de 30 min ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 241)CM Cгtre contraindicaюiile inciziei uterului оn segmentul inferior
232)CS Care e cauza cea mai frecventг a hemoragiei оn perioada (operaюia cezarianг) care pot surveni оn graviditatea ulterioarг se referг:
de delivrenюг la placenta praevia: a) [ ] iminenюa de rupturг a uterului
a) [ ] ruptura uterului b) [ ] prezentaюia pelvianг a fгtului
b) [x] placenta parюial aderentг c) [x] varice pronunюate оn segmentul inferior al uterului
c) [ ] rupturi ale colului uterin d) [x] localizarea placentei pe peretele anterior оn segmentul inferior
d) [ ] rupturi de perineu e) [ ] deschiderea completг a colului uterin
e) [ ] retentii placentare ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
242)CS Pentru determinarea stгrii cicatricei pe uter dupг operaюia
233)CM Ce se subоnюelege prin termenul "decolarea precoce a
cezarianг оn timpul sarcinii se foloseєte pe larg:
placentei normal inserate"? a) [ ] histeroscopia
a) [ ] decolarea placentei pвnг la 40 sгptгmвni de sarcinг b) [ ] metrosalpingografia
b) [x] decolarea placentei pвnг la оnceputul contracюiilor c) [x] examenul ultrasonografic al uterului
uterine regulate d) [ ] R-grafia organelor bazinului mic
c) [x] decolarea placentei normal оnserate оnainte de expulsia e) [ ] Pneumogenicografia
fгtului datoritг unei hemoragii retroplacentare ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] decolarea placentei dupa expulsia fatului 243)CM Enumeraюi indicaюiile absolute cгtre operaюia cezarianг:
e) [ ] decolarea manuala a placentei a) [ ] prezentaюia pelvianг
--------------------------------------------------------------------- b) [x] placenta praevia centralг
234)CM Care este contingentul de gravide la care are loc mai c) [x] bazin anatomic strвmtat gradul III
frecvent decolarea precoce a placentei normal inserate? d) [x] dezlipirea totalг a placentei оn sarcinг
a) [ ] primiparele e) [ ] angajarea transversalг neglijatг a fгtului
b) [x] multiparele ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] adolescentele 244)CM Cгtre indicaюiile pentru operaюia cezarianг оn mod planic se referг:
d) [x] gravidele cu preeclampsie severг a) [x] sterilitatea оn anamnezг
e) [x] gravidele cu boala hipertonicг b) [x] hipoxie cronicг intrauterinг a fгtului
--------------------------------------------------------------------- c) [x] fгt macrosom оn prezentaюie pelvianг
235)CM Decolarea precoce a placentei normal inserate e d) [ ] vвrsta gravidei mai mare de 30 ani
provocatг cel mai des de: e) [x] duplex (I fгt prezentaюie pelvinг, II fгt prezentaюie cranianг)
a) [ ] anemie ---------------------------------------------------------------------
b) [x] diabetul zaharat 245)CS Mгrirea frecvenюei operaюiei cezariene оn instituюia curativг are
c) [x] traumг loc sub influenюa urmгtorilor factori, cu excepюia:
d) [x] preclampsie severг a) [ ] utilajului necesar
e) [ ] prezentaюia pelvianг b) [ ] prezenюei specialiєtilor
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] contingentului de paciente
236)0CS Cгtre complicaюiile mai frecvent оntвlnite dupг operaюia cezarianг
d) [x] localizгrii instituюiilor curative
se referг: e) [ ] numгrului de paturi
a) [x] endometrita ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] pneumonia 246)CS Pentru copii extraєi prin operaюia cezarianг este caracteristic:
a) [ ] boala hemoliticг
13
b) [ ] piodermia d) [ ] vвrsta 28 ani
c) [ ] pierderea patologicг оn pondere e) [ ] primiparг
d) [x] disadaptarea ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] simptomatica neurologicг 256)CM Scopul examenului ultrasonografic efectuat la 18-20
--------------------------------------------------------------------- sгptгmвni de gestaюie prevede determinarea:
247)CM Indicaюiile pentru operaюia cezarianг corporalг sunt urmгtoarele:a) [ ] masei fгtului
a) [x] operaюia cezarianг corporalг оn anamnezг b) [ ] volumul lichidului amniotic
b) [ ] semestrul II al sarcinii c) [x] localizarea placentei
c) [ ] prezentaюia pelvianг d) [ ] profilul biofizical
d) [x] dilatarea varicoasг a venelor оn regiunea segmentului inferior al e) [x] anomalii congenitale ale fгtului
uterului ---------------------------------------------------------------------
e) [x] placenta praevia centralг complicatг cu hemoragie 257)CS Examenul USG efectuat la 30 sгptгmвni de gestaюie oferг
--------------------------------------------------------------------- urmгtoarea informaюie, cu excepюia:
248)CM Starea cicatricei pe uter dupг operaюia cezarianг depinde de: a) [x] masa fгtului
a) [x] tehnica suturгrii plгgii b) [ ] volumului lichidului amniotic
b) [x] conduita postoperatorie c) [ ] termenului de gestaюie
c) [ ] vвrsta pacientei d) [ ] localizгrii placentei
d) [ ] calitatea utilajului e) [ ] profilului biofizic
e) [ ] metoda de anestezie folositг ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 258)CM Indicaюiile pentru examenul ultrasonografic
249)CM Оn diagnosticul precoce a complicaюiilor septico-purulente dupг operaюia suplimentar, dupг a 21 sгptгmвnг de gestaюie sunt:
cezarianг e necesar de monitorizat: a) [x] diabetul zaharat
a) [x] dinamica Ps b) [x] placenta praevia
b) [x] factorii de risc ale complicaюiilor purulente c) [x] hipotrofia fetalг suspectatг
c) [x] dinamica involuюiei uterului d) [x] hemoragii vaginale
d) [ ] lactaюia e) [ ] decurgerea fiziologicг a sarcinii
e) [ ] starea copilului ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 259)CM Screening-ul cгror infecюii este obligatoriu оn cadrul
250)CS Cвnd se efectueazг ligaturarea trompelor оn timpul operaюiei оngrijirii antenatale a gravidelor:
cezariene: a) [x] la sifilis
a) [ ] dupг prima operaюie cezarianг b) [ ] la infecюia HIV/SIDA
b) [ ] la a doua operaюie cezarianг c) [x] la hepatita B
c) [x] la dorinюa pacientei d) [x] la gonoree
d) [ ] dupг a treia operaюie cezarianг e) [ ] infecюia cu Ch. trachomatis
e) [ ] dupг indicaюii medicale ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
260)CS Pentru care termen de gestaюie este prevгzut al III-lea
251)CS La incizia transversalг suprapubianг dupг cezarianг suturile se
examen medical antenatal:
оnlгturг la a: a) [ ] 16-17 sгptгmвni
a) [ ] 3-4 zi b) [ ] 18-20 sгptгmвni
b) [x] 5-6 zi c) [x] 22-24 sгptгmвni
c) [ ] 7-8 zi d) [ ] 25-26 sгptгmвni
d) [ ] la 9 zi e) [ ] 28-30 sгptгmвni
e) [ ] dupг 10 zile ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
261)CS Pentru care termen de gestaюie este prevгzut al IV-lea
252)CS Semnele insuficienюei cicatricei pe uter оn timpul sarcinii sunt cele
examen medical antenatal:
enumerate, cu excepюia: a) [ ] 18-20 sгptгmвni
a) [ ] sensibilitгюii la palparea cicatricei b) [ ] 22-24 sгptгmвn
b) [x] prurit c) [ ] 25-26 sгptгmвni
c) [ ] eliminгrilor sangvinolente din vagin d) [x] 28-30 sгptгmвni
d) [ ] subюierii cicatricei pe uter constatatг la ultrasonografie e) [ ] 32-34 sгptгmвni
e) [ ] apariюiei durerii la miєcгrile fгtului оn regiunea cicatricei ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
262)CS Pentru care termen de gestaюie este prevгzut al V-lea
253)CS Termenul optimal pentru urmгtoarea sarcinг dupг operaюia
examen medical antenatal:
cezarianг este: a) [ ] 29-29 sгptгmвni
a) [ ] 1 an b) [ ] 30-32 sгptгmвni
b) [x] 2-3 ani c) [ ] 33-34 sгptгmвni
c) [ ] 5-6 ani d) [x] 35-36 sгptгmвni
d) [ ] 8-10 ani e) [ ] 37-38 sгptгmвni
e) [ ] mai mult de 10 ani ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
263)CS La ce termen de gestaюie se acordг concediul de
maternitate:
254)CS Naєterea per vias naturalis pe fonul cicatricei pe uter dupг operaюia
a) [x] 30 sгptгmвni
cezarianг este posibilг оn caz de:
b) [ ] 32 sгptгmвni
a) [x] naєtere la termen, masa fгtului 3.000 gr c) [ ] 34 sгptгmвni
b) [ ] masa fгtului 3600 оn prezentaюia pelvianг d) [ ] 35 sгptгmвni
c) [ ] bazin anatomic strвmtat gradul II e) [ ] 38 sгptгmвni
d) [ ] masa fгtului 3000 la situaюia oblicг a fгtului ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] masa fгtului 3200 la situaюia oblicг a fгtului
264)CS Cоte vizite de evaluare antenatalг sunt prevгzute pentru
---------------------------------------------------------------------
gravidele sгnгtoase, fгrг factori de risc:
255)CM Indicaюiile relative pentru operaюia cezarianг la termenul sarcinii
a) [ ] 4
38-39 sгptгmвni pot fi: b) [ ] 5
a) [x] prezentaюia pelvianг, masa fгtului 3600, I naєtere c) [x] 6
b) [ ] preeclampsia uєoarг d) [ ] 7
c) [x] cicatriciul pe uter dupг cezarianг e) [ ] 8

14
date, cu excepюia:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] ultimei menstruaюii
265)CS Оn cadrul evaluгri antenatale a gravidelor sunt b) [ ] coitului fecundant
obligatorii urmгtoarele investigaюii de laborator, cu excepюia: c) [ ] primei miєcгri fetale
a) [ ] testului serologic la sifilis d) [x] examenului USG efectuat la 30-32 sгptгmвni
b) [ ] frotiului vaginal e) [ ] termenului la I-a vizitг antenatalг
c) [ ] determinгrii HBsAg la gravidele nevaccinate ---------------------------------------------------------------------
d) [x] testului la infecюia HIV/SIDA 275)CS Care din urmгtoarele investigaюii nu este efectuatг la
e) [ ] analizei generale a urinei toate vizitele antenatale:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] determinarea masei corpului
266)CS Nivelul sporit al α–fetoproteinei serice indica prezenюa b) [x] examinarea la sifilis
la fгt a urmгtoarelor patologii, cu excepюia: c) [ ] analiza generalг a urinei
a) [x] hipotrofiei fгtului d) [ ] analiza generalг a sвngelui / hemoglobina
b) [ ] defectelor ale tubului neural e) [ ] mгsurarea TA
c) [ ] herniei diafragmale ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] omfalocelului 276)CM Conduita antenatalг a gravidelor mai оn vвrstг de 35 de
e) [ ] gastriєizis ani prevede:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] consult genetic
267) CS Care din urmгtoarele patologii produc diminuarea b) [x] diagnostic prenatal
nivelului seric al alfa –fetoproteinei c) [ ] consultaюia endocrinologului
a) [x] sindromul Dawn d) [x] examen USG
b) [ ] defecte ale tubului neural e) [x] efectuarea amniocentezei la indicaюia geneticului
c) [ ] hernie a diafragmei ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] omfalocel 277)CM Indicaюii pentru evaluarea USG suplimentarг la
e) [ ] gastroschizis
termene de gestaюie sub 12 sгptгmвni sunt:
---------------------------------------------------------------------
a) [x] sarcina indusг
268)CS Diagnosticul prenatal al anomaliilor congenitale include
b) [x] metroragia
utilizarea urmгtoarelor metode, cu excepюia:
a) [ ] examenul USG c) [x] antecedente de sarcinг ectopicг
b) [ ] biopsia corionului d) [ ] vвrsta peste 35 ani
e) [ ] prima sarcinг
c) [x] profilul biofizical
---------------------------------------------------------------------
d) [ ] amniocenteza
e) [ ] testul la α-fetoproteina 278)CS Indicaюii pentru evaluarea USG suplimentarг la termen
--------------------------------------------------------------------- de gestaюie sub 12 sгptгmвni sunt urmгtoarele, cu excepюia :
269)CM Care sunt metodele de diagnostic prenatal al anomaliilor a) [ ] sarcinei induse, fertilizarea in vitro
b) [ ] metroragiei
congenitale:
c) [ ] antecedentelor de sarcinг ectopicг
a) [x] examenul USG
d) [x] vвrstei peste 35 ani
b) [x] biopsia corionului e) [ ] sarcina pe fond de dispozitiv intrauterin
c) [x] testul la α-fetoproteina ---------------------------------------------------------------------
d) [x] amniocenteza 279)CM Creєterea rapidг a оnгlюimii fundului uterin este
e) [ ] amnioscopia cauzatг de:
---------------------------------------------------------------------
a) [x] polihidroamnios
270) CS Examenul ecografic de rutinг оn cadrul conduitei b) [ ] HTA-IS/preeclampsie
antenatale a gravidelor este efectuat la termenul: c) [x] fгt macrosom
a) [ ] 16-17 sгptгmвni d) [ ] dezlipirea prematurг a placentei normal оnserate
b) [x] 18-21 sгptгmвni e) [x] mola hidatiformг
c) [ ] 22-24 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] 26-28 sгptгmвni 280)CM Adaosul ponderal excesiv оn timpul sarcinii poate fi
e) [ ] 30-32 sгptгmвni
provocat de:
---------------------------------------------------------------------
a) [x] edeme ascunse
271)CM Care investigaюii de laborator sunt efectuate la a III-a
b) [x] fгt macrosom
vizitг antenatalг (22-24 sгptгmвni):
a) [ ] examenul serologic la sifilis c) [x] hidramnios
d) [ ] moartea antenatalг a fгtului
b) [x] determinarea hemoglobinei
c) [ ] determinarea glucozei оn sвnge e) [x] sarcina gemelarг
---------------------------------------------------------------------
d) [x] analiza generalг a urinei
e) [ ] frotiu vaginal 281) CM Deficitul acidului folic оn alimentaюia gravidelor poate
--------------------------------------------------------------------- provoca urmгtoarele complicaюii:
272)CM Prin intermediul hemogramelor оn gravidogramг se a) [ ] anemie feriprivг
protocoleazг urmгtorii indici: b) [x] defecte ale tubului neural
a) [x] dinamica masei corporale c) [x] fгt hipotrof
b) [x] dinamica valorilor TA d) [x] avort spontan
c) [ ] caracterul miєcгrilor fetale e) [ ] fгt macrosom
---------------------------------------------------------------------
d) [x] оnгlюimea fundului uterin
e) [ ] tonusul uterin 282)CM Оngrijirea antenatalг a gravidelor prevede obligatoriu:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] investigarea iniюialг єi planificarea numгrului de vizite
273)CM Termenul de gestaюie se determinг conform: b) [x] monitoringul
a) [x] datei ultimei menstruaюii c) [x] pregгtirea psiho-emoюionalг
b) [x] datei coitusului fecundant d) [x] consilierea єi suportul la naєtere
c) [x] datei primei miєcгri fetale e) [ ] consultaюia endocrinologului
d) [ ] examenului USG efectuat la 30-32 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
e) [x] dupг prima vizitг la medic (pвnг la 12 sгptгmвni) 283)CS Gravidelor se recomandг urmгtoarele cu excepюia :
--------------------------------------------------------------------- a) [x] limitarea consumului sгrii de bucгtгrie
274)CS Termenul de gestaюie se determinг conform urmгtoarelor b) [ ] utilizarea 1200 mg de calciu pe zi

15
c) [ ] utilizarea 800 μg de acid folic d) [ ] limitarea consumului de sare de bucгtгrie єi a lichidelor
d) [ ] folosirea suplimentarг a Fe e) [ ] limitarea proteinelor
e) [ ] asigurea unui adaos ponderal оntre 8 єi 12 cg ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 292)CS Raюia alimentarг a gravidelor trebuie sг cuprindг
284)CM La instituюiile medicale de nivelul II de referinюг sunt cantitгюi mari de urmгtoarele produse, cu excepюia:
supravegheate urmгtoarele grupe de gravide: a) [ ] cгrnii
a) [x] cu sarcinг multiplг b) [ ] lactatelor
b) [x] cu deces antenatal оn anamnezг c) [x] ficatului
c) [x] cu afecюiuni inflamatorii ale rinichilor cu afectarea d) [ ] fructelor
funcюiei lor e) [ ] legumelor
d) [ ] cu placenta previa, cu hemoragii repetate la 32-34 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] cu infecюie respiratorie acutг 293)CS Care grupe de alimente trebuie consumate оn cantitгюi
--------------------------------------------------------------------- limitate оn timpul sarcinii:
285)CS la instituюiile medicale de nivelul III de referinюг se a) [ ] hidro-corbonate
acordг asistenюг medicalг gravidelor cu urmгtoarele patologii, cu b) [ ] lactate
c) [ ] carne єi peєte
excepюia:
d) [ ] fructe єi legume
a) [ ] gestozelor tardive severe
b) [ ] naєterii premature оn cazul ruperii membranelor la termene de sarcinг e) [x] grгsimi єi dulciuri
sub 32 de sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
c) [x] excesului ponderal 294)CM Suplimentul de calciu va fi administrat urmгtoarelor
d) [ ] dupг intervenюii chirurgicale la cord grupe de gravide:
e) [ ] diabetului zaharat a) [x] vegetarienelor
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] care consumг multг carne
286)CM La nivelul III de referinюг sunt supravegheate gravidele c) [ ] care folosesc prea mult lapte
cu urmгtoarele patologii: d) [x] care nu acceptг sau nu suportг produsele lactate
a) [x] boalг hipertonicг de gradul III cu hipertenzie pulmonarг e) [ ] care consumг mult peєte
b) [ ] intervenюii chirurgicale pe uter ---------------------------------------------------------------------
c) [x] sarcina cu apartenenюг Rh-negativг єi izosensibilizare 295)CM Enumeraюi compuєii єi produsele care reduc absorbюia
d) [x] diabet zaharat forma gravг єi rezervele de fier:
a) [ ] vitamina C
e) [x] retard fetal
--------------------------------------------------------------------- b) [x] nucile єi seminюele
287)CS Factori de risc оn sarcinг sunt urmгtorii, cu excepюia: c) [x] sгrurile de calciu єi magneziu
a) [ ] vвrstei mamei sub 16 єi peste 35 de ani d) [ ] sfecla єi alte legume roєii
b) [x] hipotensiunei fiziologice e) [x] ceaiul єi cafeaua
c) [ ] fumatului ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] expunerii la factori profesionali nocivi 296)CM Particularitгюile pгrюii craniale ale cгpuєorului fetal:
e) [ ] statutului familial єi condiюiilor de viaюг a) [x] Este mai mare decвt cea facialг
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] Este mai micг decвt cea facialг
288)CS Afirmaюii corecte referitor la carnetul medical perinatal c) [ ] Oasele lui sunt bine unite оntre ele
sunt urmгtoarele, cu excepюia: d) [x] Оntre oase sunt membrane fibroase
a) [ ] este o agendг оn care se documenteazг evoluюia sarcinii, naєterii єi e) [x] La locul de intersecюie a suturilor se formeazг fontanelele
lгuziei ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] conюine gravidograma 297)CM Nou-nгscutul matur se caracterizeazг prin urmгtoarele:
c) [x] este completat numai de obstetrician-ginecolog a) [x] circumferinюa fronto-occipitalг 34 cm
d) [ ] se completeazг de lucrгtorul medicali care asigurг supravegherea b) [x] diametrul transversal al centurii scapulare 12 cm
gravidei c) [x] pielea de culoare roz palг, elasticг, acoperitг cu sebum
e) [ ] se pгstreazг la domiciliul femeii gravide d) [ ] inelul ombilical se gгseєte mai aproape de procesul xifoid
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] suturile єi fontanelele sunt оnchise
289)CM Indicaюi afirmaюiile corecte referitor la carnetul ---------------------------------------------------------------------
medical perinatal: 298)CS Cвte suturi de diagnosticг оn obstetricг cunoaєteюi pe
a) [x] este un mecanism de оnregistrare, memorizare єi asigurare cгpєorul nou-nгscutului?
a continuitгюii supravegherii evoluюiei sarcinii a) [x] patru
b) [x] se pгstreazг la domiciliul femeii gravide b) [ ] cinci
c) [ ] este eliberat gravidei la a 30-a sгpt. de gestaюie, concomitent cu c) [ ] єase
acordarea concediului de maternitate d) [ ] єapte
d) [ ] este completat numai de obstetrician ginecolog e) [ ] trei
e) [x] conюine recomandгri єi sfaturi pentru gravide ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 299)CM Care din oasele ce formeazг capul nou-nгscutului sunt
290)CM Gravidograma include: pare?
a) [x] date clinice referitoare la evoluюia sarcinii a) [x] frontale
b) [ ] sfaturi єi recomandгri pentru gravide b) [x] parietale
c) [x] оnregistrarea rezultatelor investigaюiilor instrumentale єi c) [x] temporale
de laborator d) [ ] occipitale
d) [x] nomograme pentru evaluarea dinamicii TA, BCF, e) [ ] sfenoidale
оnгlюimii fundului uterin єi a greutгюii corpului gravidei ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] dinamica investigгrii la micoplasme 300)CM Care din fontanele, ce se disting pe capul nou-nгscutului
--------------------------------------------------------------------- prezintг importanюг practicг оn obstetricг?
291)CM Alimentarea raюionalг a gravidei in a II jumгtate a a) [x] fontanela mare
sarcinii include: b) [ ] fontanela medie
a) [x] varietatea de produse ce satisfac necesitгюile gravidei єi a c) [x] fontanela micг
fгtului d) [ ] fontanelele laterale
b) [x] produse bogate оn substanюe nutritive єi vitamine e) [ ] fontanela anterioarг
c) [x] o raюie alimentarг repartizatг corect pe parcursul zilei ---------------------------------------------------------------------

16
301)CM Caracterizaюi nou-nгscutul, care are urmгtorii c) [ ] 10 cm
parametri: greutatea de 2400 grame, lungimea 49 cm, testiculele d) [ ] 12 cm
coborвte оn scrot: e) [ ] 15 cm
a) [ ] prematur ---------------------------------------------------------------------
b) [x] matur 311)CS Diametrul transversal mic (bitemporal) de pe capul nou
c) [ ] supramaturat nгscutului matur este egal cu:
d) [x] hipotrofic a) [x] 8,0 cm
e) [ ] macrosom b) [ ] 9,5 cm
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] 10 cm
302)CS Care este forma geometricг a fontanelei mari? d) [ ] 12 cm
a) [ ] triunghi e) [ ] 13 cm
b) [ ] pгtrat ---------------------------------------------------------------------
c) [x] romb 312)CS Cum sunt unite оntre ele oasele pubiene?
d) [ ] dreptunghi a) [ ] articulaюie
e) [ ] linie curbг b) [x] semiarticulaюie
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] concreєtere strвnsг
303)СS Fontanela micг se gгseєte оn locul de unire a d) [ ] osteomalaюie
urmгtoarelor suturi: e) [ ] prin discuri
a) [ ] frontalг – coronarг – lambdoidг ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] sagitalг – frontalг – coronarг 313)CM Bazinul osos, din punct de vedere obstetrical, se оmparte
c) [ ] sagitalг – coronarг – lambdoidг оn:
d) [x] sagitalг – lambdoidг a) [x] bazinul osos mare
e) [ ] frontalг - lambdoidг b) [ ] bazinul osos mediu
--------------------------------------------------------------------- c) [x] bazinul osos mic
304)CM Care protuberanюe de pe capul nou-nгscutului prezintг d) [ ] bazin normal
importanюг practicг оn obstetricг? e) [ ] bazin strвmtat clinic
a) [ ] temporale ---------------------------------------------------------------------
b) [x] parietale 314)CS La ce nivel se aflг limita dintre bazinul osos mare єi
c) [ ] frontale bazinul osos mic?
d) [x] occipitalг a) [ ] оn regiunea fosei acetabule
e) [ ] etmoidalг b) [x] la linia terminalis
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] la articulaюia sacro-coccigianг
305)CS Cu cвt este egal diametrul (fronto-occipital) al cгpєorului nou- d) [ ] la mijlocul simfizei pubiene
nгscutului matur: e) [ ] la punctul cel mai proieminent de pe suprafaюa internг a simfizei
a) [ ] 9,5 – 10 cm (circumferinюa 32 cm) ---------------------------------------------------------------------
b) [x] 12 cm (circumferinюa 34 cm) 315)CS Prin care metodг putem determina dimensiunile
c) [ ] 12 cm (circumferinюa 32 cm) bazinului mare?
d) [ ] 10 cm (circumferinюa 33 cm) a) [x] pelvimetria
e) [ ] 13 cm (circumferinюa 38-42 cm) b) [ ] examen оn valve
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] tact vaginal
306)CS Cu cвt este egal diametrul (submento-bregmatic) al capului nou- d) [ ] mгsurarea cu panglica centimetricг
nгscutului matur? e) [ ] ultrasonografia
a) [x] 9,5 cm (circumferinюa 32 cm) ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] 9,5 – 10 cm (circumferinюa 33 cm) 316)CM Care sunt limitele planului strвmtorii superioare a bazinului mic?
c) [ ] 10 cm (circumferinюa 33 cm) a) [ ] foramen obturatoria (mijlocul lui)
d) [ ] 12 cm (circumferinюa 34 cm) b) [x] marginea superioarг a simfizei pubiene
e) [ ] 13 cm (circumferinюa 38-42 cm) c) [x] promontoriul
--------------------------------------------------------------------- d) [x] linia anonimг (arcuitг)
307)CS Cu cвt este egal diametrul oblic mediu (subocipito- e) [ ] cel mai proeminent punct de pe simfiza pubianг
frontalis) al capului nou-nгscutului matur? ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] 9,5 cm (circumferinюa 32 cm) 317)CM Care sunt limitele planului pгrюii late a excavaюiei
b) [x] 10 cm (circumferinюa 33 cm) bazinului mic?
c) [ ] 12 cm (circumferinюa 32 cm) a) [ ] mijlocul foramenului obturatoric
d) [ ] 12 cm (circumferinюa 34 cm) b) [x] mijlocul fosei acetabule
e) [ ] 13 cm (circumferinюa 38-42 cm) c) [ ] locul cel mai proeminent de pe simfiza pubianг
---------------------------------------------------------------------
d) [x] mijlocul suprafeюei interne a simfizei
308)CS Diametrul oblic mic al cгpєorului nou-nгscutului se mai
e) [x] articulaюia vertebrelor II-III sacrale
numeєte: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] suboccipito-frontalis
318)CM Care sunt dimensiunile bazinului osos pe care le putem
b) [ ] fronto-occipitalis
aprecia prin pelvimetria externг?
c) [x] suboccipito-bregmatic
d) [ ] mento-occipitalis a) [x] distanюa bispinarum
e) [ ] trachelobregmatica b) [x] distanюa bitrohantericг
--------------------------------------------------------------------- c) [x] distanюa bicristarum
309)CS Diametrul oblic mare al nou-nгscutului se mai numeєte: d) [x] diametrul transversal al ieєirii din bazinul mic
a) [ ] suboccipito-frontal e) [ ] conjugata diagonalг
b) [ ] fronto-occipital ---------------------------------------------------------------------
c) [x] mento-occipital 319)CM Care sunt limitele planului pгrюii оnguste a excavaюiei
d) [ ] suboccipito-bregmatic bazinului mic?
e) [ ] trachelobregmatica a) [ ] articulaюia vertebrelor II-III sacrale
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] mijlocul simfizei pubiene
310)CS Diametrul transversal mare (bipareital) de pe capul nou- c) [x] marginea inferioarг a simfizei
nгscutului matur este egal cu: d) [x] articulaюia sacro-coccigianг
a) [ ] 8,5 cm e) [x] spinele ischiatice
b) [x] 9,5 cm ---------------------------------------------------------------------
17
320)CM Care sunt limitele planului strвmtorii inferioare a a) [ ] 32 cm
bazinului mic? b) [ ] 33 cm
a) [x] marginea inferioarг a simfizei c) [x] 34 cm
b) [ ] spinele ischeatice d) [ ] 35 cm
c) [x] protuberanюele ischiatice e) [ ] 30 cm
---------------------------------------------------------------------
d) [x] vвrful coccisului
e) [ ] articulaюia sacro-coccigianг 330)CS Cu cвt este egalг circumferinюa bitrohanterica la nou-
--------------------------------------------------------------------- nгscutul matur (diametr basilliacus)
321)CS Cu cвt este egal unghiul de оnclinare a bazinului a) [ ] 26 cm
feminin? b) [x] 28 cm
a) [ ] 45 – 50° c) [ ] 32 cm
b) [ ] 50 – 55° d) [ ] 34 cm
e) [ ] 30 cm
c) [x] 55 – 60°
---------------------------------------------------------------------
d) [ ] 60 – 65°
e) [ ] 70 331)CM Care sunt oasele pare, care alcгtuiesc bazinul osos
--------------------------------------------------------------------- a) [x] ileon
322)CS Cu cвt este egalг conjugata externг la un bazin feminin b) [x] ischeon
normal c) [x] pubis
a) [ ] 18 cm d) [ ] sacru
b) [x] 20 cm e) [ ] coccis
c) [ ] 22 cm ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] 25 cm 332)CM Care sunt oasele impare care alcгtuiesc bazinul osos
e) [ ] 27 cm a) [ ] ileon
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] ischeon
323)CS Cu cвt este egalг conjugata vera la bazinul normal? c) [ ] pubis
a) [ ] 9,5 cm d) [x] sacru
b) [ ] 10 cm e) [x] coccis
c) [ ] 10,5 cm ---------------------------------------------------------------------
d) [x] 11 cm 333)CS Ce reprezintг axul obstetrical longitudinal al bazinului
e) [ ] 12 cm a) [ ] o linie dreaptг
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] o spiralг
324)CS Cu ce este egalг conjugata diagonalг? c) [x] o linie arcuitг (semiparabola)
a) [ ] 10 cm d) [ ] o linie оn trepte
b) [ ] 10,5 cm e) [ ] o linie оntreruptг
c) [ ] 11 cm ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] 11,5 cm 334)CS Ce efect obюinem prin mгrirea unghiului de оnclinare a
e) [x] 13 cm bazinului
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] accelerгm naєterea
325)CS Ce numim poziюia fгtului оn uter? b) [x] frвnгm naєterea
a) [ ] raportul dintre spatele fгtului єi peretele anterior sau posterior al c) [ ] nu acюionгm asupra decursului naєterii
uterului d) [ ] traumгm nou-nгscutul
b) [ ] raportul dintre axul longitudinal fetal єi axul longitudinal al uterului e) [ ] contribuim la rupturi adвnci de vagin
c) [x] raportul dintre spatele fгtului єi partea dreaptг sau stвngг ---------------------------------------------------------------------
a uterului 335)CS Ce reprezintг rombul Michaelis?
d) [ ] partea fetalг care se aflг mai aproape de strвmtoarea superioarг a a) [ ] o suprafaюг оn formг de romb pe cгpuєorul fгtului
micului bazin b) [x] un sector оn formг de romb pe suprafaюa posterioarг
e) [ ] raportul dintre pгrюile fetale lombo-sacralг a mamei
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] o suprafaюг pe simfiza pubianг a mamei
326)CS Ce numim varietatea de poziюie (visus) a fгtului? d) [ ] o suprafaюг оn formг de romb pe spinгruєa fгtului
a) [x] raportul dintre spatele fгtului єi peretele anterior sau e) [ ] un sector rombic pe simfiza pubianг a nou-nгscutului
posterior al uterului ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] raportul dintre axul longitudinal fetal єi axul longitudinal al uterului 336)CM Activitatea uterinг se caracterizezг prin urmгtoarele:
c) [ ] raportul dintre spatele fгtului єi partea dreaptг sau stвngг a uterului a) [x] tonus
d) [ ] partea fetalг care se aflг mai aproape de strвmtoarea superioarг a b) [x] intensitate
micului bazin c) [x] excitabilitate
e) [ ] raportul dintre pгrюile fгtului d) [x] conductibilitate
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] permeabilitate
327)CS Cu ce formaюiuni corespund unghiurile laterale ale ---------------------------------------------------------------------
rombului Michaelis? 337)CM Pentru aprecierea pregгtirii organismului cгtre naєtere єi
a) [ ] crista iliacг a excitabilitгюii uterului se utilizeazг:
b) [ ] muєchii drepюi ai spinгrii
a) [x] testul cu oxitocinг
c) [x] spinele iliace posterior-superioare
b) [x] testul mamar
d) [ ] muєchiul psoas
e) [ ] vвrful coccisului c) [x] histerografia
--------------------------------------------------------------------- d) [x] rezistocervicografia
328)CS Diametrul vertical al capului nou-nгscutului se mai e) [ ] rentghenografia
---------------------------------------------------------------------
numeєte
a) [ ] suboccipito-frontal 338)CM Cauzele anomaliilor forюelor motorice оn travaliu pot fi
b) [ ] mento-occipital urmгtoarele:
c) [x] submento-bregmatic a) [x] emoюiile negative
d) [ ] suboccipito-bregmatic b) [x] anomaliile de dezvoltare єi tumorile uterului
e) [ ] fronto-occipital c) [x] procese degenerative оn colul uterin
--------------------------------------------------------------------- d) [x] hidramnios, oligoamnios
329)CS Cu cвt este egalг circumferinюa centurii scapulare a e) [ ] prezenюa partenerului
trunchiului nou-nгscutului matur (diametr biacromialis) ---------------------------------------------------------------------
18
339)CS Perioada preliminarг patologicг se caracterizeazг : e) [x] stabilirea numгrului contracюiilor uterine 3-5 timp 10
a) [x] contracюii neregulate cu durata mai mare de 6 ore, care minute
nu duc la dilatarea colului uterin єi duc la surmenajul ---------------------------------------------------------------------
parturientei єi apariюia semnelor de hipoxi intrauterinг a fгtului 348)CM Se deconecteazг perfuzia cu oxitocinг оn urmгtoarele
b) [ ] contracюii regulate cu durata de 20 secunde єi interval de 6-7 situaюii :
min. a) [x] cвnd funcюionarea оn regim normal timp de 2 ore lipseєte
c) [ ] contracюii regulate, єi dilatarea colului cu 0,3 cm/orг eficienюa acesteia: contracюii rare slabe,absenюa progresiei
d) [ ] contracюii neregulate care apar dupг o dilatare a colului de 4 cm dilatгrii colului uterin
e) [ ] contracюii cu durata 40 secunde єi frecvenюa de 5 оn 10 min. b) [ ] cвnd la administrarea intravenoasг a oxitocinei cu viteza 40 pic/min se
--------------------------------------------------------------------- dezvoltг 3-5 contracюii оn 10 minute
340)CS Оn caz de perioadг preliminarг patologicг mai mare de c) [ ] cвnd colul uterin se dilatг cвte 2 cm pe orг
10-12 ore єi surmenajului gravidei se recomandг : d) [x] la apariюia semnelor de suferinюг fetalг progresivг
a) [x] odihnг medicamentoasг (somn obstetrical) e) [x] la dezvoltarea tetaniei uterului
b) [ ] stimularea travaliului cu oxytocinг ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] stimularea travaliului cu prostoglandine 349)CM Consecinюele hiperactivitгюii uterine sunt toate, cu
d) [ ] efectuarea amniotomiei, dacг colul este "imatur"
excepюia urmгtoarelor:
e) [ ] efectuarea operaюiei cezariene
--------------------------------------------------------------------- a) [x] durata naєterii 12-14 ore
b) [ ] durata naєterii 2-3 ore, naєtere fulger, 4-6 ore naєtere rapidг
341)CM Tocoliza cu B-adrenomimetrice este contraindicatг оn:
c) [x] complicaюii septice
a) [x] maladii cardiovasculare
d) [x] perioada alichidianг prelungitг
b) [x] diabetul zaharat
e) [ ] traumatism matern єi fetal оnalt
c) [x] glaucoma ---------------------------------------------------------------------
d) [x] suspicii la dezlipirea placentei normal оnserate 350)CM Cu юel de tratament al hiperactivitгюii uterine оn naєtere
e) [ ] iminenюг de naєtere prematurг la 32-34 sгptгmвni
se recomandг :
---------------------------------------------------------------------
a) [x] tocoliza cu B-adrenomimetice
342)CM Insuficienюa scremetelor poate fi :
b) [ ] administrarea prostoglandinelor intravenos
a) [x] primarг єi secundarг
c) [x] administrarea analgeziei
b) [x] cauzatг de insuficienюa muєchilor drepюi abdominali
d) [x] administrarea spasmoliticelor
c) [x] rezultatul surmenгrii parturientei e) [ ] aplicarea forcepsului cavitar
d) [x] manifestare a disproporюiei feto-pelviene ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] cauzatг de primiparitate 351)CS Activitatea uterinг discoordonatг subоnюelege, cu
---------------------------------------------------------------------
excepюia:
343)CM Complicaюiile hipotoniei uterine pot fi : a) [ ] lipsa contracюiilor coordonate оntre partea dreaptг єi stвngг a uterului
a) [x] travaliu prelungit cu surmenajul parturientei b) [ ] lipsa reciprocitгюii оntre contracюia fundului uterin єi dilatarea
b) [x] prelungirea perioadei alichidiene segmentului inferior
c) [x] hipoxia intrauterinг a fгtului c) [ ] lipsa gradientului triplu descendent
d) [x] hemoragii hipotonice d) [ ] hipertonusul segmentului inferior
e) [ ] naєteri fulger e) [x] prezenюa gradientului triplu descendent
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
344)CM Оn insuficienюa primarг a forюelor de contracюie se 352)CM Cauzele activitгюii discoordonate pot fi :
recomandг : a) [x] anomaliile de dezvoltare a uterului
a) [x] de iniюiat imediat tratamentul cu uterotonice b) [x] rigiditatea colului uterin
b) [x] оn caz de oligo, sau hidramnioы de efectuat amniotomia c) [ ] analgezia оn naєtere
c) [ ] de a efectua tocoliza d) [x] conduita incorectг a travaliului, administrarea
d) [ ] оn caz de surmenaj al pacientei de a stimula travaliul cu oxitocinг neargumentatг a ocitocicelor
e) [ ] de urmгrit 6 ore e) [ ] punga amnioticг intactг
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
345)CM Оn scopul tratamentului hipotoniei uterine primare se 353)CM Complicaюiile contracюiilor uterine discoordonate pot fi
recomandг : urmгtoarele, cu excepюia :
a) [x] administrarea oxitocinei intravenos a) [ ] ruperea prematurг a membranelor amniotice
b) [x] administrarea prostoglandinelor intravenos b) [ ] hipoxia intrauterinг a fгtului
c) [x] administrarea combinatг a oxitocinei єi prostoglandinelor c) [ ] dereglarea perfuziei feto-placentare
d) [ ] aplicarea forcepsului obstetrical d) [x] dilatarea rapidг a colului uterin
e) [ ] operaюia cezarianг e) [x] angajarea sincliticг a capului
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
346)CS Contraindicaюii pentru stimularea cu oxitocinг sunt 354)CM Cu юel de tratament a contracюiilor uterine
toate, cu excepюia : discoordonate se recomandг :
a) [ ] disproporюia feto-pelvianг a) [ ] administrarea oxitocinei
b) [ ] prezentaюie transversalг afгtului b) [ ] administrarea prostoglandinelor
c) [ ] surmenajul parturientei c) [x] administrarea anestezicelor (promedol, analgezia
d) [x] prezentaюie cefalicг a fгtului єi hipotonia uterinг periduralг)
secundarг d) [x] indicarea somnului obstetrical
e) [ ] dezlipirea precoce a placentei normal оnserate e) [x] operaюia cezarianг, оn caz de lipsa efectului tratamentului
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
347)CM Perfuzia intravenoasг cu oxitocinг necesitг respectarea 355)CM Оn cazul insuficienюei secundare a scremetelor se va
urmгtoarelor cerinюe : termina naєterea prin :
a) [x] dizolvarea a 5 UA oxitocinг оn 500 ml 5% sol.Glucozг a) [ ] operaюie cezarianг
b) [ ] dizolvarea a 15 UA oxitocinг оn 200 ml sol 0,9% NaCl b) [ ] embriotomie
c) [x] iniюierea perfuziei de la 8-10 picгturi/min, majorarea c) [x] stimularea astivitгюii uterului cu oxitocinг
numгrului picгturilor fiecare 30 min, nu se permite ca viteza perfuziei sг d) [x] aplicarea forcepsului obstetrical cavitar sau de ieєire
depгєeascг 40 pic/min. e) [x] vacuum extracюia fгtului
d) [ ] administrarea a 40 pic/min єi mai mult, pвnг la obюinerea efectului 3 ---------------------------------------------------------------------
contracюii оn 10 minute 356)CS Selectaюi indicaюia pentru craniotomie:
19
a) [x] disproporюie cefalo-pelvinг, fгt mort a) [x] tratamentul patologiei materne
b) [ ] prezentaюie transversalг neglijatг b) [ ] uterotonice
c) [ ] acroєarea feюilor оn sarcinг gemelarг c) [x] glucoza, esenюiale, riboxin
d) [ ] dimensiuni anormale a toracelui d) [ ] iradierea cu laserul medical (heliu-neon)
e) [ ] dimensiuni normale a toracelui e) [x] decompresia abdominalг єi oxigenarea hiperbaricг
--------------------------------------------------------------------- normalizeazг schimbul gazos feto-matern
357)СS Оn cazul prezentaюiei transversale neglijate se va efectua: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] cleidotomia la fгt 367)CM Selectaюi preparatele оn tratamentul insuficienюei feto-
b) [ ] evisceraюia
placentare:
c) [x] decapitarea fгtului
a) [x] antianemice
d) [ ] craniotomia
b) [ ] antibiotice
e) [ ] cranioclazia
--------------------------------------------------------------------- c) [x] beta-adrenomimetice
d) [ ] beta-adrenoblocatore
358)CM Selectaюi condiюiile obligatorii pentru efectuarea decapitгrii fгtului:
e) [ ] imunomodulatori
a) [x] dilatarea completг a colului uterin ---------------------------------------------------------------------
b) [x] lipsa pungii amniotice 368)CS Selectaюi corect cгile de oxigenare a fгtului оn uter:
c) [x] accesibilitatea gвtului fгtului a) [ ] numai pe cale placentarг
d) [x] conjugata vera mai mult de 7 cm b) [ ] numai pe cale paraplacentarг
e) [ ] fгt viu c) [x] placentarг єi paraplacentarг
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] fгtul posedг un metabolism anaerob
359)СM Care sunt momentele craniotomiei? e) [ ] pe cale limfogenг
a) [ ] angajarea capului fгtului ---------------------------------------------------------------------
b) [x] perforaюia craniului fetal 369)CM Care sunt tipurile de retard fetal?
c) [x] excerebraюie a) [x] simetric
d) [x] cranioclazia b) [x] asimetric
e) [ ] embriotomie c) [ ] hipotrof
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] hipertrof
360)CM Care operaюii din cele enumerate se referг cгtre embriotomii? e) [ ] normotrof
a) [ ] culdotomia ---------------------------------------------------------------------
b) [x] craniotomia 370)CM Retardul fetal оn sarcinг se stabileєte оn baza
c) [x] cleidotomia urmгtoarelor investigaюii:
d) [x] decapitare a) [x] determinarea оnгlюimii fundului uterin єi circumferinюei
e) [x] eviscerare abdomenului оn dinamicг
--------------------------------------------------------------------- b) [x] fetometria ecograficг
361)CM Оn cadrul cгrei operaюii se utilizeazг cвrligul Braun? c) [ ] ponderea gravidei оn dinamicг
a) [ ] evisceraюie d) [ ] pelvimetria оn dinamicг
b) [ ] cleidotomie e) [ ] оn baza gravidogramei
c) [x] decapitare ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] craniotomie 371)CM Partea fetalг a placentei este compusг din:
e) [x] spondilotomie a) [x] amnionul
--------------------------------------------------------------------- b) [x] corionul
362)CM Оn cadrul embriotomiilor pot fi utilizate urmгtoarele instrumente:c) [ ] stratul Nitabuch
a) [x] cоrligul Braun d) [x] decidua
b) [x] foarfece e) [ ] cordonul ombilical
c) [x] cranioclast Braun ---------------------------------------------------------------------
d) [x] perforator Blo, perforator Fenomenov 372)CS Greutatea placentei оntr-o naєtere la termen este de:
e) [ ] branєa Fenomenov a forcepsului a) [ ] 1/10 parte din greutatea fгtului
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] 1/8 parte din greutatea fгtului
363)CM Diagnosticul hipoxiei intrauterine a fгtului poate fi c) [ ] 1/4 din greutatea fгtului
confirmat prin urmгtoarele investigaюii: d) [x] 1/6 din greutatea fгtului
e) [ ] 1/12 parte din greutatea fгtului
a) [x] cardiotocografia fetalг
---------------------------------------------------------------------
b) [x] amnioscopie
373)CS Funcюiile placentei sunt urmгtoarele, cu excepюia:
c) [ ] pelvimetrie
a) [ ] de respiraюie
d) [ ] culdoscopie
b) [ ] de nutriюie
e) [x] ultrasonografie c) [ ] de excreюie
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] endocrinг
364)CM Insuficienюa feto-placentarг se poate dezvolta pe fon de: e) [x] de imunostimulaюie
a) [x] anemie ---------------------------------------------------------------------
b) [x] patologie cardiacг la mamг 374)CS Care este dimensiunea normalг a cordonului ombilical?
c) [ ] anomalii congenitale la fгt a) [ ] 20 – 40 cm
d) [x] patologie renalг la mamг b) [x] 45 – 70 cm
e) [ ] hidrops fetal c) [ ] 80 – 100 cm
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] 110 – 140 cm
365)CM Selectaюi metodele contemporane de diagnostic a e) [ ] mai mult de 140 cm
hipoxiei fetale. ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] auscultaюia BCF cu stetoscopul obstetrical. 375)CS Volumul normal de lichid amniotic spre sfвrєitul
b) [x] ECG fetalг єi Doppler sarcinii constituie:
c) [ ] mгsurarea IFU єi CA a) [ ] 200 – 400 ml
d) [ ] fetometria prin USG b) [ ] 600 – 800 ml
e) [x] estimarea profilului biofizic fetal. c) [x] 500 – 1500 ml
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] 2800 – 3000 ml
366)CM Selectaюi metodele contemporane de tratament a e) [ ] 2000 – 2200 ml
hipoxiei intrauterine a fгtului: ---------------------------------------------------------------------

20
376)CS Care poate fi grosimea maximalг la centrul placentei d) [x] fundul uterului la nivelul ombilicului la sгpt. 24
adulte? e) [ ] atinge procesul xifoid la sгpt. 40
a) [ ] 1 cm ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] 1,5 – 2,5 cm 386)CM Palparea dupг metoda Leopold include urmгtorii 4 timpi:
c) [x] 3,5 – 4 cm a) [x] delimitarea оnгlюimii fundului uterin
d) [ ] 4,5 – 5,5 cm b) [x] palparea segmentului inferior cu stabilirea prezentaюiei
e) [ ] 5,5 – 6,5 cm c) [x] palparea flancurilor permite stabilirea poziюiei fetale
--------------------------------------------------------------------- d) [x] obstetricianul orientat cu faюa оn direcюia podalicг a gravidei palpeazг
377)CM Indicaюi hormonii sintetizaюi la nivelul placentei: segmentul inferior єi gradul angajгrii cгpuєorului
a) [x] lactogen placentar e) [ ] obstetricianul efectueazг tuєeul vaginal
b) [ ] prostoglandinel ---------------------------------------------------------------------
c) [x] estrogeni 387)CS Оn prezentaюia cefalicг varietate anterioarг, poziюia I locul de
d) [x] gonadotropina corionicг auscultaюie a bгtгilor cordului fetal:
e) [x] progesteronul a) [ ] din stвnga mai sus de ombilic
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] din dreapta mai sus de ombilic
378)CM Semnele prezumtive ale sarcinii sunt: c) [x] din stвnga mai jos de ombilic
a) [x] greaюг, vomг d) [ ] din dreapta mai jos de ombilic
b) [x] tulburгri ale TGU ,pigmentaюia liniei albe єi a organelor genitale e) [ ] la nivelul ombilicului din dreapta
externe ---------------------------------------------------------------------
c) [x] modificгri de senzaюii olfactive 388)CS Оn prezentaюia pelvianг, poziюia II la termenul de 40 sгptгmвni locul
d) [ ] modificгrile libidoului de auscultaюie maximг a bгtгilor cordului fetal este situat:
e) [ ] modificгri a tensiunii arteriale a) [ ] din stвnga mai sus de ombilic
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] din stвnga mai jos de ombilic
379)CM Care sunt modificгrile оn sarcinг la nivelul sвnilor: c) [ ] din dreapta mai jos de ombilic
a) [x] hiperpigmentaюia areolei mamare d) [x] din dreapta mai sus de ombilic
b) [x] glanda mamarг este mгritг оn volum e) [ ] la nivel procesului xifoid
c) [ ] glanda mamarг cu ulceraюie ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] glanda mamarг cu infiltraюie durг, asimetricг 389)CS Care din testele enumerate se foloseєte actualmente оn diagnosticul
e) [x] glanda mamarг turgescentг, eliminare a colostrului din mamelon graviditaюii:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] aprecierea concentraюiei estrogenilor оn sвnge
380)CS Semnul Hegar оn sarcinг se manifestг prin: b) [x] testul imun de apreciere a gonadotropinei horionice
a) [ ] cianoza mucoasei vaginului єi a colului uterin c) [ ] aprecierea gradului de maturizare a foliculilor la epuroaicг
b) [x] ramolirea istmului uterin d) [ ] aprecierea concentraюiei prolactinei оn sвnge
e) [ ] aprecierea concentraюiei pregnandiolului оn urinг
c) [ ] asimetria uterului cu dezvoltarea mai accentuatг a cornului uterin оn care s-a nidat oul
d) [ ] umplerea fundurilor de sac vaginale de cгtre cornul uterin globulos ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] mobilitatea accentuatг a corpului uterin faюг de istm/col 390)CS Toate din simptoamele enumerate sunt prezente la o sarcinг de 10-11
--------------------------------------------------------------------- sгptгmвni, cu excepюia:
381)CM Semnele certe ale sarcinii sunt: a) [ ] simptomul Hegar pozitiv
a) [x] aprecierea bгtгilor cordului fetal b) [ ] aprecierea activitгюii cardiace fetale la ultrasonografie
b) [ ] mгrirea abdomenului оn volum c) [ ] simptomul Sneghirev pozitiv
c) [ ] mгrirea uterului оn volum d) [x] miєcгrile fгtului percepute de mamг
d) [x] aprecierea miєcгrilor fetale de cгtre obstetrician e) [ ] lipsa menstruaюiei
---------------------------------------------------------------------
e) [x] palparea pгrюilor mari ale fгtului
--------------------------------------------------------------------- 391)CS Aprecierea primei miєcгri a fгtului la multipare se constatг de obicei:
a) [ ] la 14-15 sгpt.
382)CS Semnul Piscacec оn sarcinг se manifestг prin:
b) [ ] la 16 sгpt.
a) [ ] ramolirea istmului uterin
b) [ ] contractibilitate sporitг a uterului la palpare c) [x] la 18 sгpt.
d) [ ] 20 sгpt.
c) [x] dezvoltarea mai accentuatг a cornului uterin оn care s-a nidat oul, dвnd
e) [ ] la 22 sгpt.
formei uterului aspect asimetric ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] cianoza vaginului єi a colului uterin
392)CS Zgomotele normale ale cordului fetal se caracterizeazг prin:
e) [ ] aprecierea bгtгilor cordului fetal
--------------------------------------------------------------------- a) [x] regularitate, ritmicitate єi frecvenюг 120 – 160 b/min, sonoritate
b) [ ] zgomote sincrone cu pulsul matern
383)CM Durata gestaюiei normale pentru specia umanг este:
a) [x] 270-280 zile c) [ ] zgomote 100 b/min ce nu sunt sincrone cu pulsul matern
b) [x] 39-40 sгptгmвni d) [ ] neregularitate, aritmicitate frecvenюa medie 60 bгtгi/min
c) [x] 9 luni calendaristice e) [ ] 60-100 bгtгi/min
d) [ ] 300 zile ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] 35 sгptгmвni 393)CS Ecografia оn trimestrul III de sarcinг identificг urmгtoarele structuri
--------------------------------------------------------------------- cu excepюia:
384)CM Pentru determinarea datei probabile a naєterii se folosesc urmгtoarelea) [ ] diametrul biparietal
scheme: b) [ ] circumferinюa cranianг
a) [x] adгugгm 7 zile la data primei zile a ultimei menstruaюii єi scгdem 3 luni
c) [ ] circumferinюa abdominalг
b) [x] la data coitului fecundat se adaugг 270 zile (dacг a fost unic оn perioada
d) [ ] lungimea femurului
respectivг) e) [x] aprecierea vilozitгюilor corionale оn curs de dezvoltare
c) [ ] la data apariюiei colostrului єi hloazmei se pluseazг 280 zile ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] la data apariюiei primelor vome єi greюuri se adaugг 280 zile 394)CM Care 2 hormoni proprii numai graviditгюii cunoaєteюi:
e) [x] la data perceperii primelor miєcгri ale fгtului se adaugг 20 sгptгmвnia)la[x] gonadotropina corionicг
primipare єi 22 sгptгmвni la multipare b) [ ] testosteronul
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] prolactina
385)CM Alegeюi variantele corecte care caracterizeazг uterul gravid: d) [ ] estrogenii
a) [x] depгєeєte simfiza pubianг dupг 12 sгptгmвni e) [x] hormonul lactogen placentar
b) [ ] se aflг sub simfiza pubianг la 16 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
c) [x] atinge procesul xifoid la sгpt. 36 395)CS Hormonul care influenюeazг aparatul ligamentar ale organelor

21
genitale interne cu ramolirea simfizei pubiene la termenul a) [x] septicemia
de 28-32 sгptгmвni se numeєte: b) [ ] єocul septic
a) [ ] eritropoetina c) [ ] peritonita difuzг
b) [ ] melanina d) [x] septicopiemia
c) [x] relaxina e) [ ] pelvioperitonita
d) [ ] testosteronul ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] progesteronul 404)CS Semnele locale ale ulcerului puerperal sunt urmгtoarele,
--------------------------------------------------------------------- cu excepюia:
396)CM Rolul fiziologic al gonadotropinei corionice оn evoluюia sarcinii este
a) [ ] edem
determinat de: b) [ ] durere
a) [x] rolul catalizator оn biosinteza estrogenilor din placentг єi c) [ ] hiperemie
progesteronului din corpul galben d) [ ] hipertermie localг
b) [x] este responsabil de sinteza relaxinei e) [x] vezicule, bule
c) [ ] este responsabil de mгrirea testosteronului оn organismul gravidei ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] este responsabil de moartea antenatalг a fгtului 405)CS Tabloul clinic al endometritei include urmгtoarele semne
e) [x] este responsabil de steroidogeneza оn organismul fгtului locale, cu excepюia:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] subinvoluюia uterului
397)CM Care sunt indicaюiile pentru efectuarea amnioscopiei la sfвrєitul b) [ ] uter flasc la palpare
trimestrului III de sarcinг? c) [ ] uter dureros la palpare
d) [ ] lohii purulente
a) [x] sarcinг supramaturatг
e) [x] uter dur la palpare
b) [x] gravidг cu Rh-factor negativ
---------------------------------------------------------------------
c) [x] infecюii suportate оn sarcinг
406)CM Tabloul clinic al endometritei include urmгtoarele semne
d) [ ] colpitг
e) [ ] placenta praevia generale, cu excepюia:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] diareei
398)CM Indicaюi agenюii patogeni mai frecvent implicaюi оn b) [ ] febrei
c) [ ] frisoanelor
dezvoltarea infecюiilor puerperale.
a) [ ] Stafilococul aureus d) [x] majorarea presiunii arteriale
b) [ ] Streptococul epidermal e) [ ] tahicardiei
---------------------------------------------------------------------
c) [x] Esherihia colli
407)CS Semnele endometritei puerperale la examenul ultrasonor
d) [x] Proteus vulgaris
sunt urmгtoarele, cu excepюia:
e) [x] Peptostreptococii anaerobi
a) [ ] dimensiuni mгrite ale uterului
---------------------------------------------------------------------
b) [ ] cavitatea uterinг dilatatг
399)CM Indicaюi agenюii patogeni mai frecvent implicaюi оn c) [ ] incluziunilor ecopozitive
dezvoltarea infecюiilor puerperale. d) [x] оngroєгrii peretelui anterior al uterului pe contul unui
a) [ ] Gram-pozitivi
nodul
b) [ ] Gram-negativi patogeni
e) [ ] canal cervical оntredeschis
c) [x] Gram-negativi facultativ patogeni ---------------------------------------------------------------------
d) [x] anaerobi 408)ColectiaCM Formele endometritei diagnosticate la
e) [x] asociaюii aerobi-anaerobi histeroscopie sunt urmгtoarele, cu excepюia:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] forma purг
400)CM Numiюi afecюiunile care se referг la I etapг (infecюii b) [ ] cu necroza membranei deciduale
limitate оn regiunea plгgii de naєtere) de rгspвndire a infecюiilor c) [ ] cu restanюe placentare
puerperale d) [x] forma exofitг
a) [ ] parametrita e) [x] forma endofitг
b) [ ] anexita ---------------------------------------------------------------------
c) [x] endometrita 409)CS Tratamentul general al endometritei puerperale va
d) [x] ulcerul puerperal include urmгtoarele, cu excepюia:
e) [ ] pelvioperitonita a) [ ] antibioticoterapiei
b) [ ] dezintoxicaюiei
c) [ ] uterotonicelor єi preparatelor antihistaminice
401) CM Numiюi afecюiunile care se referг la a II-a etapг d) [x] terapiei magneziale
(infecюii rгspюndite юn exteriorul plгgii de naєtere) de e) [ ] tratament imunologic єi vitaminoterapia (gr. C єi B)
rгspоndire a infecюiilor puerperale: ---------------------------------------------------------------------
a) [x] parametrita 410)CM Tratamentul local al endometritei puerperale va include
b) [x] anexita urmгtoarele, cu excepюia:
c) [ ] endometrita a) [ ] Irigгrii cavitгюii uterine cu antiseptice
d) [x] tromboflebita pelvianг b) [ ] aspiraюiei conюinutului cavitгюii uterine
e) [x] pelviperitonita c) [x] bгiюelor vaginale
d) [ ] iradierii cavitгюii uterine cu raze Laser (heliu-neon)
e) [x] hipotermiei locale
---------------------------------------------------------------------
402)CM Numiюi afecюiunile care se referг la a III-a etapг 411)CS Factorii de risc (оn sarcinг) de dezvoltare a
(infecюii apropiate clinic de forme generalizate) de rгspвndire a endomiometritei puerperale sunt urmгtorii, cu excepюia:
infecюiilor puerperale a) [ ] infecюiei urogenitale
a) [ ] parametrita
b) [x] vвrstei gravidei
b) [ ] pelvioperitonita
c) [ ] hidramnios
c) [x] єocul septic d) [ ] iminenюei de оntrerupere a sarcinii
d) [x] peritonita difuzг e) [ ] patologiei extragenitale grave
e) [x] tromboflebita progresivг ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 412)CM Factorii de risc (оn travaliu) de dezvoltare a
403)CM Numiюi afecюiunile care se referг la a IV-a etapг endomiometritei puerperale sunt urmгtorii:
(infecюii generalizate) de rгspвndire a infecюiilor puerperale a) [x] durata naєterii mai mult de 18 ore
22
b) [ ] durata naєterii оntre 12 єi 18 ore e) [ ] scurtatг pвnг la 2-2,5 cm, centrat, pгtrunde vвrful degetului
c) [ ] durata naєterii оntre 6 єi 12 ore ---------------------------------------------------------------------
d) [x] durata perioadei alichidiene 12-18 ore 422)CS Care este durata medie a I perioade de naєtere la multipare:
e) [ ] durata perioadei alichidiene 6-12 ore a) [ ] 2-3 ore
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] 4-5 ore
413)CS Factorii de risc (оn travaliu) de dezvoltare a c) [x] 6-7 ore
endomiometritei puerperale sunt urmгtorii, cu excepюia: d) [ ] 10-12 ore
a) [ ] duratei naєterii mai mult de 18 ore e) [ ] 13-16 ore
b) [ ] tacte vaginale multirepetate (mai mult de 4 tuєeuri ---------------------------------------------------------------------
vaginale) 423)CS Subоnюelegem prin scurgerea prematurг a lichidului amniotic
c) [ ] corioamnionitei оn naєtere scurgerea lui la:
d) [x] hipotrofiei fetale a) [ ] dilatarea orificiului uterin la 6-7 cm
e) [ ] operaюiei cezariane b) [x] dilatarea orificiului colului uterin la 3 cm
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] dilatarea orificiului colului uterin 10 cm
414)CS Factorii de risc (оn travaliu) de dezvoltare a d) [ ] dilatarea orificiului colului uterin la 8 cm
endomiometritei puerperale sunt urmгtorii, cu excepюia: e) [ ] dilatarea completг a colului uterin
a) [ ] aplicгrii forcepsului obstetrical ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] controlului manual al cavitгюii uterine 424)CM Cвnd se va efectua amniotomia оn naєterea fiziologicг:
c) [ ] traumelor ale canalului de naєtere a) [ ] оn caz de lichid amniotic meconial
d) [x] naєterii оn prezentaюia pelvianг b) [ ] prezentaюia pelvianг єi dilatarea colului pвnг la 4 cm
e) [ ] hemoragiei patologice оn naєtere c) [ ] dilatarea colului uterin 4 cm
--------------------------------------------------------------------- d) [x] dilatarea completг a colului uterin
415)CS Care intervenюie obstetricalг comportг riscul major de e) [x] dilatarea de 8 cm
dezvoltare a infecюiei puerperale ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] controlul manual al cavitгюii uterine 425)CS Sfвrєitul fazei latente a primei perioade a naєterii corespundei:
b) [ ] epiziotomia a) [ ] єtergerii colului uterin
c) [x] operaюia cezarianг b) [x] єtergerii єi dilatгrii colului uterin pвnг la 3-4 cm
d) [ ] aplicarea forcepsului obstetrical c) [ ] dilatгrii colului uterin pвnг la 8 cm
e) [ ] multiple tuєeuri vaginale d) [ ] scurtгrii colului uterin pвnг la 1 cm
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] dilatгrii complete
416)CM Mecanismele patogenetice de dezvoltare a peritonitei ---------------------------------------------------------------------
obstetricale sunt urmгtoarele, cu excepюia: 426)CS Dupг efectuarea amniotomiei оn faza activг, contracюiile uterine оn
a) [ ] infectгrii peritoneului оn timpul operaюiei cezariene urmгtoarele 60 minute:
b) [x] infectгrii peritoneului pвnг la operaюie a) [ ] devin mai slabe
c) [ ] parezei intestinale оndelungate b) [x] devin mai frecvente
d) [x] dehiscenюei suturilor pe uter c) [ ] rгmвn aceleaєi
e) [ ] lohiometrei d) [ ] se stopeazг
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] se discoordoneazг
417)CM Tratamentul chirurgical al peritonitei puerperale ---------------------------------------------------------------------
prevede: 427)CS Travaliul este mai efectiv la localizarea pace-makerului оn:
a) [ ] fundul uterului
a) [x] histerectomia totalг cu anexe, оn cazul abceselor
b) [ ] corpul uterului
tuboovariene c) [ ] segmentul inferior al uterului
b) [x] histerectomia totalг cu trompe d) [ ] colul uterin
c) [ ] histerectomia subtotalг cu anexe e) [x] cornul drept a uterului
d) [ ] histerectomia subtotalг cu trompe ---------------------------------------------------------------------
e) [x] drenarea cavitгюii abdominale 428)CS Care va fi tactica оn perioada a III de naєtere оn lipsa semnelor de
---------------------------------------------------------------------
delivrenюг a placentei timp de 30 min:
418)CM Enumeraюi perioadele naєterii: a) [ ] aєteptгm pвnг la 2 ore
a) [ ] perioada preliminarг b) [ ] aplicгm metoda Abuladze
b) [x] perioada de dilatare a colului uterin c) [ ] aplicгm metoda Krede-Lazarevici
c) [x] perioada expulziei fгtului d) [x] dezlipirea manualг a placentei
d) [x] perioada de delivrenюг e) [ ] aplicгm metoda Ghenter
e) [ ] perioada postnatalг precoce ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 429)CM Emisia de sвnge fiziologicг оn timpul naєterii maximal
419)CM Care faze sunt оn I perioadг a naєterii poate fi :
a) [x] latentг a) [x] nu mai mult de 0.5% din masa corpului mamei
b) [x] activг b) [ ] nu mai mult de 0,6%-0,8% din masa corpului mamei
c) [ ] accelerare lentг c) [x] nu mai mult de 500 ml
d) [ ] accelerare progresivг d) [ ] nu mai mult de 250 ml
e) [ ] discoordonatг e) [ ] nu mai mult de 900 ml
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
420)CM Ce se petrece оn muєchii corpului uterin оn timpul contracюiilor: 430)CM Prima perioadг a naєterii fiziologice se caracterizeazг prin:
a) [x] contracюia a) [x] єtergerea єi dilatarea colului uterin
b) [x] retracюia b) [ ] creєterea cantitгюii de eliminгri serohemoragice
c) [x] distracюia (extensia muєchilor colului uterin) c) [ ] coborвrea cгpuєorului
d) [ ] nivelarea d) [x] creєterea frecvenюei єi duratei contracюiilor uterine
e) [ ] scurtarea e) [ ] asocierea scremetelor
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
421)CS Cвnd colul uterin se numeєte matur 431) CS Care este viteza de dilatare a colului uterin оn faza activг a naєterii
a) [x] centrat, scurtat pвnг la 1 cm, moale, orificiul extern permiabil pentrula2 multipare:
cm a) [ ] 0,5 cm/orг
b) [ ] scurtat pвnг la 2 cm, excentric b) [x] 2 cm/orг- 2,5 cm /orг
c) [ ] nivelat de grosime medie c) [ ] 3 cm/orг
d) [ ] lungimea pвnг la 4 cm d) [ ] 5 cm/orг
23
e) [ ] 10 cm/orг a) [x] ruperea pungii amniotice
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] dureri оn regiunea lombarг
432)CM Enumeraюi complicaюiile principale ale naєterii rapide: c) [x] la internarea parturientei
a) [ ] delivrenюa prematurг a placentei d) [x] apariюia scremetelor
b) [x] hemoragii hipotonice e) [ ] iminenюг de rupturг a perineului
c) [x] morbiditate perinatalг оnaltг ---------------------------------------------------------------------
d) [x] traumatism matern sporit єi fetal sporit 443)CS Boala hemoliticг a fгtului єi nou-nгscutului sistemul
e) [x] hipoxia acutг intrauterinг a fгtului ABO se observг mai des dacг:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] mama posedг gr. 0 (I), iar nou-nгscutul gr. A (II)
433)CM Enumeraюi indicaюiile pentru epiziotomie, perineotomie: b) [ ] mama posedг gr. A (II), iar nou-nгscutul gr. B (III)
a) [x] suferinюг fetalг оn perioada de expulzie c) [ ] mama posedг gr. B (III), iar nou-nгscutul gr. AB (IV)
b) [ ] hipoxie progresantг a fгtului оn prima perioadг a naєterii d) [ ] mama posedг gr. 0 (I), iar nou-nгscutul gr. AB (IV)
c) [x] aplicarea forcepsului e) [ ] mama posedг gr. A (II), iar nou-nгscutul AB (IV)
d) [x] perineu оnalt ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] fгt macrosom 444) CS Procesul imunizгrii єi sensibilizгrii femeilor gravide cu
--------------------------------------------------------------------- Rh "-" se оncepe de la:
434)CS Care este durata maximalг normalг a perioadei II de naєtere la a) [x] 5 – 6 sгptгmвni
primipare: b) [ ] 11 – 12 sгptгmвni
a) [ ] 30 min c) [ ] 14 – 16 sгptгmвni
b) [ ] 1 orг d) [ ] 18 – 20 sгptгmвni
c) [x] pвnг la 2 ore e) [ ] 30 – 32 sгptгmвni
d) [ ] 3 – 4 ore ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] pвnг la 30 min 445)CM Selectaюi care sunt formele bolii hemolitice a nou-
--------------------------------------------------------------------- nгscutului:
435)CS Cвt dureazг o naєtere rapidг la primipare? a) [x] anemicг
a) [ ] 2 - 4 ore b) [x] ictericг
b) [x] 6 ore c) [x] hidrops generalizat
c) [ ] 6 – 8 ore d) [ ] hepaticг
d) [ ] 8 – 10 ore e) [ ] renalг
e) [ ] 10 – 12 ore ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 446)СМ Selectaюi care sunt complicaюiile оn sarcinг оn caz de
436)CM Care юesuturi sintetizeazг prostoglandinele оn sarcinг: conflict imunologic:
a) [x] miometrul a) [x] avort spontan
b) [x] amnionul єi corionul b) [x] naєtere prematurг
c) [ ] юesutul renal c) [x] moarte antenatalг
d) [ ] юesutul pulmonar d) [ ] pielonefrite gravidare
e) [ ] юesutul ficatului e) [ ] hemoragii
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
437)CM Cum se diagnosticг scurgerea precoce a lichidului amniotic: 447)CM Selectaюi care este frecvenюa determinгrii anticorpilor
a) [x] la examenul оn valve antirezus la mamг оn dependenюг de termenul sarcinii:
b) [x] la examenul secretului vaginal a) [x] o datг pe lunг pвnг la 32 sгptгmвni
c) [ ] la examenul canalului urinar b) [ ] 2 ori pe lunг pвnг la 32 sгptгmвni
d) [x] la mгsurarea PH conюinutului vaginal єi a canalului colului uterin c) [x] o datг оn 2 sгptгmвni de la 32 pвnг la 35 sгptгmвni
e) [x] ultrasonografia d) [x] оn fiecare sгptгmвnг dupг 35 sгptгmвni
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] la 2 – 3 zile dupг 35 sгptгmвni
438)CS Care este durata naєterii rapide la multipare: ---------------------------------------------------------------------
a) [x] 4 ore 448)CM Selectaюi mгsurile єi procedeile diagnostice necesare оn
b) [ ] 5 – 6 ore stabilirea diagnosticului antenatal al bolii hemolitice:
c) [ ] 7 – 8 ore a) [ ] culdoscopia
d) [ ] 9 – 10 ore b) [x] amniocenteza
e) [ ] 11 – 12 ore
c) [x] amnioscopia
---------------------------------------------------------------------
d) [x] USG
439)CM Enumeraюi manevrele de eliminare a placentei decolate din uter:
e) [x] Determinarea titrului de anticorpi
a) [x] procedeul Crede-Lazarevici
---------------------------------------------------------------------
b) [ ] manevra Kiustner-Ciukalov
449)СS Selectaюi tipurile de forceps, care se folosesc оn practica
c) [x] manevra Abuladze
obstetricalг contemporanг:
d) [x] manevra Henter
a) [ ] forcepsul Chamberlen
e) [ ] manevra Alfeld
--------------------------------------------------------------------- b) [x] forcepsul Simpson-Fenomenov
c) [ ] forcepsul Lazarevici
440)CM Enumeraюi semnele de decolare a placentei:
d) [ ] forcepsul Palifin
a) [x] semnul Єreder e) [ ] forcepsul Neghele
b) [x] semnul Alfeld ---------------------------------------------------------------------
c) [x] semnul Klein 450)СМ Forcepsul Fenomenov-Simpson are urmгtoarele
d) [ ] semnul Abuladze caracteristici:
e) [ ] semnul Henter
a) [x] are ramurale stвngг єi dreaptг, articulate оntre ele
---------------------------------------------------------------------
b) [x] are curvura cefalicг єi pelvianг
441)CM Оnceputul primei perioade de naєtere se caracterizeazг prin:
c) [ ] ansa Fenomenov
a) [x] apariюia contracюiilor uterine regulate cu o intensitate crescвndг d) [ ] cheia
b) [x] micєorarea intervalului оntre contracюii e) [x] ramura stвngг are pivot
c) [ ] apariюia contracюiilor uterine discoordonate ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] apariюia scremetelor
451)СS Indicaюii din partea fгtului pentru aplicarea forcepsului
e) [ ] mгrirea intervalului оntre contracюii
--------------------------------------------------------------------- sunt urmгtoarele:
a) [x] hipoxia acutг єi progresantг la fгt оn perioada de expulzie
442)CM Care sunt indicaюiile pentru tuєeul vaginal оn naєterea fiziologicг:
24
b) [ ] procidenюa cordonului ombilical оn angajarea transversalг a e) [ ] sub 5 cm
fгtului ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] procidenюa cordonului ombilical оn prezentaюia pelvianг a fгtului 460)CS Оn bazin strвmtat de gr. III conjugata vera are dimensiunea de:
d) [ ] hidrocefalia la fгt a) [ ] 9 – 10,5 cm
e) [ ] prezentaюia frontalг a fгtului b) [ ] 9 – 7 cm
--------------------------------------------------------------------- c) [x] sub 7 cm
452)СS Indicaюiile din partea mamei pentru aplicarea d) [ ] sub 6 cm
forcepsului obstetrical sunt urmгtoarele, cu excepюia: e) [ ] sub 5 cm
a) [ ] insuficienюa secundarг a forюelor de contracюii (scremetelor), care nu ---------------------------------------------------------------------
se supun corecюiei 461)CS Оn bazinul uniform strвmtat:
b) [ ] miopie de grad оnalt a) [x] toate diametrele bazinului sunt micєorate cu 2 cm єi mai
c) [ ] eclampsia, оn perioada de expulzie mult
d) [ ] boli ale sistemului cardiovascular grave b) [ ] e micєorat numai diametrul antero-posterior a intrгrii оn micul bazin
e) [x] uter cicatrizat c) [ ] sunt micєorate toate diametrele antero-posterioare
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] sunt micєorate toate diametrele transversale
453)CM Condiюiile pentru aplicarea forcepsului obstetrical sunt: e) [ ] sunt micєorate toate diametrele oblice
a) [x] fгt viu ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] fгt mort 462)CS Оn bazinul plat simplu (Deventer):
c) [x] dilatarea completг a colului uterin a) [ ] toate diametrele bazinului sunt micєorate cu 2 cm
d) [x] punga amnioticг ruptг b) [ ] e micєorat numai diametrul antero-posterior a intrгrii оn micul
e) [x] lipsa disproporюiei feto-pelviene bazin
--------------------------------------------------------------------- c) [x] sunt micєorate toate diametrele antero-posterioare
454)CM Numiюi corect timpii de aplicare a forcepsului d) [ ] sunt micєorate toate diametrele transversale
e) [ ] sunt micєorate toate diametrele oblice
obstetrical:
---------------------------------------------------------------------
a) [x] introducerea єi aєezarea lingurilor
463)CS Оn bazinul plat rahitic:
b) [x] articularea lor єi tracюia de probг a) [ ] sunt micєorate toate diametrele antero-posterioare
c) [ ] probarea lacгtului
b) [x] e micєorat diametrul antero-posterior a intrгrii оn micul
d) [x] tracюia propriu zisг a forcepsului sau extracюia fгtului
bazin (conjugata vera)
e) [x] scoaterea lingurilor c) [ ] sunt micєorate toate diametrele antero-posterioare a ieєirii din micul
--------------------------------------------------------------------- bazin cu o deformare exprimatг a oaselor bazinului sacru)
455)CM Selectaюi afirmaюiile corecte ce deюin regulile aplicгrii d) [ ] sunt micєorate toate diametrele transversale
forcepsului obstetrical: e) [ ] sunt micsorate dimensiunile oblice
a) [x] ramura stвngг se ia cu mвna stвngг єi se оntroduce оn ---------------------------------------------------------------------
partea stвngг a bazinului 464)CM Selectaюi formele rar оntвlnite de bazin anatomic
b) [x] branєa dreaptг se ia cu mвna dreaptг єi se оntroduce оn strвmtat:
partea dreaptг a bazinului a) [x] bazin osteomalitic
c) [ ] este aplicat corect forcepsul, dacг strвnge strвns cгpuєorul fгtului оntre b) [ ] bazin strвmtat plat simplu
branєe c) [x] bazin chifotic
d) [x] la aplicarea corectг, forcepsul este aranjat strict biparietal d) [ ] bazin strвmtat plat rahitic
e) [x] scopul tracюiei de probг – aprecierea corectitudinii e) [x] bazin spondilolistic
aplicгrii forcepsului ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 465)CM Numiюi factorii etiopatogenetici pentru dezvoltarea
456)CS Bazinul strвmtat anatomic dupг gradul de strвmtare bazinelor strвmtate:
include: a) [ ] diabetul zaharat оn perioada reproductivг
a) [ ] anomalia de formг a bazinului osos ce provoacг o piedicг pentru naєterea b) [x] anomalii congenitale, infecюii suportate оn copilгrie, vicii
fгtului de dezvoltare ale bazinului osos
b) [x] acel bazin оn care mгcar una din dimensiunile lui este micєoratг c) [x] maladii ale sistemului osteo articular, inclusiv traumatismul
cu 1,5- 2 cm sau mai mult aparatului osteo articular (coloanei vertebrale, membrelor
c) [ ] disproporюia cefalopelvianг оntr-un bazin cu dimensiuni normale inferioare)
d) [ ] bazinul unde conjugata vera este 11 cm d) [x] boli generale: rahit, infantilism, osteohondrozг, distrofie
e) [ ] bazinul unde conjugata diagonalг este egalг cu 13 cm
etc.
------ ---------------------------------------------------------------
e) [ ] schizophrenia
457)CS Prin bazin clinic strвmtat se defineєte: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] acel bazin оn care mгcar una din dimensiunile lui este micєoratг cu 1,5-
2 сm sau mai mulюi
466)CM Care sunt particularitгюile biomecanismului naєterii оn
cazul de bazin uniform
b) [x] disproporюia cefalopelvianг оntr-un bazin cu dimensiuni
a) [x] capul se aflг mult timp la оntrarea оn bazinul mic оn timpul
normale la dilatarea complectг
c) [ ] unde axa bazinului are formг de parabolг travaliului, flexia maximг
d) [ ] bazinul unde conjugata vera este 10 cm b) [x] angajarea оn unul din diametrele oblice
e) [ ] bazinul unde conjugata diagonalг este egalг cu 12cm c) [x] procesul de naєtere este prelungit
--------------------------------------------------------------------- d) [x] supraextinderea perineului
458)CS Оn bazin strвmtat de gr. I conjugata vera are e) [ ] angajarea medianг a suturii sagitale
dimensiunea de: ---------------------------------------------------------------------
a) [x] 9 – 10,5 cm 467)CM Particularitгюile naєterii оn bazin plat rahitic sunt:
b) [ ] 9 – 7 cm a) [x] angajarea оndelungatг a cгpєorului cu sutura sagitalг оn
c) [ ] sub 7 cm diametrul transversal la оntrarea оn bazinul mic
d) [ ] sub 6 cm b) [x] asinclitism, mai frecvent anterior
e) [ ] sub 5 cm c) [x] deflexiunea uєoarг a cгpuєorului, punctul de reper
--------------------------------------------------------------------- fontanela mare
459)CS Оn bazin strвmtat de gr. II conjugata vera are dimensiunea de:
d) [x] procesul de naєtere e prelungit
a) [ ] 9 – 10,5 cm
e) [ ] angajarea medianг a suturii sagitale
b) [x] 9 – 7 cm ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] sub 7 cm
d) [ ] sub 6 cm
468)CS Care va fi conduita naєterii оn caz de bazin clinic

25
strвmtat? ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] stimularea travaliului cu preparate uterotonice 477)CM Ce schimbгri caracteristice survin оn muєchiul uterin la o sarcinг
b) [ ] indicarea somnului оn timpul travaliului supramaturatг:
c) [x] operaюia cezarianг a) [x] insuficienюa proteinei contractile
d) [ ] aplicarea forcepsului b) [x] glicoliza deviazг spre anaerobг
e) [ ] perineotomia єi epiziotomia c) [x] nivelul оnalt de acid lactic
---------------------------------------------------------------------
d) [x] dereglгri оn sistemul electrolotic
469)CS Care va fi tactica obstetricalг оn caz de bazin strвmtat e) [ ] micєorarea glucozei оn sвnge
de gr .I la prezentaюia occipitalг a fгtului єi m=4000 gr? ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] proba de travaliu 478)CM Selectaюi din cele relatate mai jos ce se referг la o sarcinг
b) [x] operaюia cezarianг planica supramaturatг:
c) [ ] stimularea travaliului cu oxitocinг
a) [x] lichidul amniotic verzui, diminuarea cantitгюii acestuia
d) [ ] perineotomia
b) [ ] lichidul amniotic limpede
e) [ ] forcepsul obstetrical
c) [ ] secretul glandelor mamare – colostru
---------------------------------------------------------------------
d) [x] secretul glandelor mamare – lapte integru
470)CS Care va fi tactica obstetricalг оn caz de bazin strвmtat
e) [x] la USG – placenta cu calcinate ,micєorarea grosimei acesteia
gr. II la prezentaюia occipitalг a fгtului єi m=3800gr?
---------------------------------------------------------------------
a) [ ] proba de travaliu
479)CM Selectaюi metodele de investigare care confirmг diagnosticul unei
b) [x] operaюia cezarianг
c) [ ] stimularea travaliului cu preparate uterotonice sarcini supramaturate:
d) [ ] perineotomia a) [x] amnioscopia
e) [ ] forcepsul obstetrical b) [ ] pelvimetria
--------------------------------------------------------------------- c) [x] USG
471)CS Care va fi conduita naєterii оn caz de bazin strвmtat gr. d) [x] secretul glandelor mamare
II єi fгt mort, hipotrof prezentaюie cefalicг єi deschiderea e) [ ] amniocinteza
completг a colului uterin? ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] operaюie cezarianг 480)CM Care metode de declanєare a travaliului sunt solicitate оntr-o
b) [x] per vias naturalis sarcinг supramaturatг la o multiparг, cu masa probabilг a fгtului 3500
c) [ ] epizitomie grame:
d) [ ] embriotomie a) [ ] operaюie cezarianг planificatг
e) [ ] forcepsul obstetrical b) [ ] embriotomie
--------------------------------------------------------------------- c) [x] maturizarea colului cu prostoglandine
472)CS Care va fi tactica obstetricianului оn caz de bazin d) [x] inducerea naєterii prin amniotomie, cu condiюia cг colul uterin este
strвmtat de gr. I єi prezentaюie transversalг a fгtului viu cu biologic pregгtit pentru naєtere
deschiderea colului uterin de 2 cm? e) [ ] stimularea travaliului cu oxitocinг
a) [ ] versiunea externг sau internг a fгtului ---------------------------------------------------------------------
b) [x] operaюia cezarianг 481)CM Aspectul clinic al nou-nгscutului suprapurtat este:
c) [ ] embriotomia a) [x] absenюa de vernix cazeosa
d) [ ] forcepsul obstetrical b) [x] macerarea pielii, turgorul pielii micєorat,descuamarea evidentг a
e) [ ] perineotomie epidermului
--------------------------------------------------------------------- c) [x] unghiile depгєesc vвrful degetelor
473)CS Conduita naєterii оn bazin strвmtat plat rahitic, d) [ ] suturile єi fontanela bine pronunюate pe craniu fгtului, oasele moi
prezentaюia pelvianг a fгtului єi deschiderea completг a colului e) [ ] acoperirea tegumentelor cu vernix caseosa
uterin prevede: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] extracюia fгtului de pelvis 482)CM Aspectul placentei оn sarcina suprapurtatг este urmгtorul:
b) [x] operaюia cezarianг a) [x] fenomene de senescenюг
c) [ ] naєterea per vias naturalis b) [ ] greutate mai mare ca sarcina normalг
d) [ ] embriotomia c) [x] greutate mai micг ca sarcina normalг
e) [ ] forcepsul obstetrical d) [x] infarcte, calcinoze
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] edemul placentei
474)CS Conduita naєterii оn bazin strвmtat plat rahitic,fгt mort, ---------------------------------------------------------------------
prezentaюia transversalг, sarcinг 38, sгptгmвni hidrocefalie, 483)CM Sarcina supramaturatг se caracterizeazг prin prezenюa:
deschiderea completг prevede: a) [x] reacюiei de tip IV colpocitologice
a) [ ] operaюie cezarianг b) [ ] reacюiei de tip II colpocotologice
b) [ ] versiunea єi extracюia fгtului de picioruє c) [x] mгrirea reticulocitelor (hemograma)
c) [x] embriotomie, decapitaюie d) [ ] prezenюa corpusculilor colostriali оn abundenюг la microscopia secretului
d) [ ] per vias naturalis glandelor mamare
e) [ ] forcepsul obstetrical e) [x] prezenюa laptelui оn secretul glandelor mamare
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
475)CM Selectaюi formele des оntвlnite de bazin anatomic 484)CM Selectaюi mгsurile generale de prevenire a riscului de
strвmtat: decompensare a maladiilor cardiovasculare оn sarcinг:
a) [ ] bazin spondilolistic
a) [x] consultul cardiologului
b) [x] bazin strвmtat transversal
b) [x] evitarea excesului ponderal
c) [ ] bazin strвmtat оn formг de pвlnie
c) [x] prevenirea infecюiilor
d) [x] bazin strвmtat plat
d) [x] evitarea efortului fizic, stresului
e) [x] bazin uniform strвmtat
e) [ ] prevenirea єi tratarea hepatitei
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
476)СS Care sarcinг se considerг supramaturatг dupг termenul de
485)CS Cгtre simptoamele єi semnele cardiovasculare оn sarcina
gestaюie:
fiziologicг se referг toate, cu excepюia:
a) [ ] pвnг la 37 sгptгmвni
a) [ ] creєte ritmul cardiac
b) [ ] de la 37 pвnг la 40 sгptгmвni
b) [ ] dispnee
c) [ ] de la 40 pвnг la 42 sгptгmвni
c) [x] distensia jugularelor
d) [x] dupг 42 sгptгmвni
d) [ ] edeme ale membrelor inferioare la afвrєitul trimestrului III de sarcinг
e) [ ] dupг 40 sгptгmвni
e) [ ] sufluri sistolice funcюionale
26
--------------------------------------------------------------------- 495)CM Drept contraindicaюii absolute pentru sarcinг la pacientele dupг
486)CM Selectaюi termenele de gestaюie la care este obligatorie internareaprotezarea valvelor cardiace servesc:
gravidelor cu patologie cardiacг: a) [x] dereglarea funcюiei protezului
a) [x] 7-12 sгptгmвni b) [x] endocarditг septicг
b) [ ] 13-14 sгptгmвni c) [x] insuficienюг cardiacг clasale III - IV
c) [x] 28-32 sгptгmвni d) [x] prezenюa cardiomegaliei
d) [ ] 20-24 sгptгmвni e) [ ] prezenюa anemiei
e) [x] 36-37 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 496)CS Оn cazul protezelor mecanice tratamentul anticoagulant este
487)CS Sarcina asociatг cu cardiopatii nu se poate complica cu: necesar:
a) [ ] insuficientг cardiacг a) [ ] оn primele 3 luni de sarcinг
b) [ ] naєtere prematurг b) [ ] оn primele 20 sгptгmвni de sarcinг
c) [ ] insuficienюг feto-placentarг єi hipotrofie a fгtului c) [x] pe toatг durata sarcinii
d) [ ] edem pulmonar d) [ ] ultimele 20 sгptгmвni de sarcinг
e) [x] insuficienюг istmico-cervicalг e) [ ] cu 2 sгptгmвni оnainte de naєtere
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
488)CS Оn cazul viciilor reumatice indicaюii pentru оntreruperea sarcinii 497)CM Contraindicaюii pentru sarcinг dupг corecюia viciilor cardiace
servesc urmгtoarele nozologii, cu excepюia: congenitale servesc:
a) [ ] reumocardita activг a) [x] insuficienюa cardiacг cl. III-IV
b) [ ] endocardita bacterialг
b) [x] endocardita septicг
c) [ ] stenoza valvei mitrale cu simptoame de hipertenzie pulmonarг
d) [ ] insuficienюa valvei tricuspidale c) [x] prezenюa modificгrilor secundare ireversibile оn organele interne
d) [ ] prezenюa anemiei
e) [x] stenoza valvei mitrale fгrг simptoame de hipertenzie pulmonarг
e) [ ] operaюie paliativг din cauza tetrade Fallot
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
489)CM Naєterea per vias naturales la gravidele cu procese reumatice se
498)CM Naєterea la parturienta cu patologie cardiacг este asistatг de
petrece оn cazurile:
urmгtorii specialiєti:
a) [x] reumatismului оn faza neactivг
a) [x] obstetrician
b) [x] sistemului cardiovascular compensat b) [ ] chirurg
c) [x] insuficienюei nepronunюatг a valvei mitrale c) [x] anesteziolog-reanimatolog
d) [x] stenozei mici izolate a orificiului aortal d) [x] neonatolog
e) [ ] proces reumatoid acut
e) [x] internist
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
490)CM Excluderea scremetelor prin aplicarea forcepsului se indicг оn caz
499)CM Selectaюi complicaюiile posibile оn travaliu la o parturientг cu
de:
patologie cardiacг:
a) [x] insuficienюг gravг a valvei mitrale
a) [x] naєtere rapidг
b) [x] viciu aortal cu hipertrofia ventriculului stвng
b) [x] hipoxie intrauterinг a fгtului
c) [x] viciu aortal cu dilatarea ventriculului stвng c) [ ] placenta praevia
d) [x] vicii combinate d) [x] hemoragie
e) [ ] stenozг micг izolatг a orificiului aortal
e) [x] edem pulmonar
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
491)CM Prognosticul matern оn cazul viciilor cardiace congenitale este
500)CM Care sunt metodele utilizate pentru analgezia travaliului la o
determinat de:
parturientг cu patologie cardiacг:
a) [x] tipul viciului a) [ ] analgezie epiduralг
b) [x] prezenюa cianozei b) [ ] anestezie generalг
c) [x] rezerva cardiacг funcюionalг c) [x] utilizarea intravenoasг a drogurilor
d) [x] tratamentul chirurgical al viciului cardiac anterior sarcinii d) [ ] anestezie paracervicalг
e) [ ] gradul de maturizare a placentei e) [x] anestezie pudendalг
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
492)CM Selectaюi contraindicaюiile pentru sarcinг оn cazul viciilor 501)CM Selectaюi factorii predispozanюi pentru dezvoltarea unei
cardiace congenitale: hipotensiuni оn sarcinг:
a) [x] viciu cu cianozг primarг a) [x] sporirea tonusului parasimpatic
b) [x] viciile de tip palid ce se оnsoюesc cu hipertenzie pulmonarг b) [ ] diminuarea tonusului parasimpatic
c) [x] viciile de tip palid cu cianozг secundarг c) [x] micєorarea rezistenюei vasculare periferice
d) [x] viciu cardiac congenital combinat cu viciu reumatismal d) [x] predominarea vasodilataюiei asupra vasoconstricюiei
e) [ ] stenoza arterei pulmonare fгrг hipertrofia ventriculului drept e) [ ] predominarea vasoconstricюiei asupra vasodilataюiei
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
493)CM Selectaюi contraindicaюiile pentru sarcinг la pacientele cu 502)CM Selectaюi particularitгюile evoluюiei sarcinii оn hipotensiunea
comisurotomie: patologicг:
a) [x] restenozг a) [x] hipoxia cronicг intrauterinг a fгtului
b) [x] prezenюa viciilor concomitente necorijate b) [x] insuficienюa feto-placentarг
c) [x] reumocarditг c) [x] retard fetal
d) [ ] vicii concomitente corijate d) [ ] decolarea prematurг a placentei normal оnserate
e) [x] insuficienюг cardiovascularг e) [ ] sarcinг supramaturatг
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
494)CM Excluderea scremetelor la parturientele cu comisurotomie mitralг 503)CM Оn cazul hipotensiunii arteriale naєterea se poate complica cu:
este indicatг оn: a) [ ] anomalii de dezvoltare a fгtului
a) [x] restenozг gradul II b) [x] distocii de dinamicг
b) [x] insuficienюa mitralг evidentг c) [x] hemoragii
c) [x] viciu aortal concomitent d) [ ] placenta praevia
d) [x] insuficienюг cardiacг CF I єi II la primipare єi CF II la multipare e) [ ] traumatism matern
e) [ ] faza neactivг a reumocarditei ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 504)CS Grupul de risc pentru diabetul zaharat оn sarcinг include

27
urmгtoarele, cu excepюia: d) [x] schimbгrile patologice оn toate organele
a) [ ] femeile a cгror pгrinюi ori rude au diabet zaharat e) [ ] schimbгrile patologice numai оn pancreas
b) [ ] femeile care au nгscut feюi macrosomi ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] femeile obeze 514)CS Care din hormonii enumeraюi mai jos are o importanюг majorг
d) [ ] femeile gravide cu glucozurie оn reglarea metabolismului оn sarcinг pentru compensarea pierderilor
e) [x] femeile gravide cu gestoze precoce energetice materne:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] estrogeni
505)CM Оn care termeni de gestaюie are loc micєorarea glicemiei la b) [ ] progesteron
gravidele cu diabet zaharat: c) [ ] corticosteroizi
a) [x] de la оnceputul sarcinii pвnг la 12 sгptгmвni de gestaюie d) [x] lactogenul placentar
b) [ ] de la 13 sгptгmвni pвnг la 22-24 sгptгmвni e) [ ] prostoglandinele
c) [ ] de la 24-28 sгptгmвni pвnг la 32 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
d) [x] de la 32 sгptгmвni pвnг la naєtere 515)CS Clinica hipertiroidiei include urmгtoarele, cu excepюia:
e) [ ] оn timpul gestaюiei glicemia rгmвne constantг a) [ ] hiperexcitabilitate, hipersensibilitate
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] bufeuri de cгldurг
506)CM Sarcina la femeile cu diabet zaharat se complicг frecvent cu: c) [x] dispnee
a) [x] gestoze tardive d) [ ] exoftalm
b) [x] hidramnios e) [ ] distonie vascularг
c) [x] pielonefritг, cistitг ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] insuficienюг cardio-vascularг 516)CM Complicaюiile sarcinii la femeile cu hipertiroidie includ:
e) [ ] anemie a) [x] avorturi spontane
--------------------------------------------------------------------- b) [x] naєteri premature
507)CS Complicaюiile obstetricale оn diabetul zaharat includ c) [x] gestoze precoce
urmгtoarele, cu excepюia: d) [ ] anemii frecvente
a) [ ] fгt macrosom e) [x] sarcini oprite оn evoluюie
b) [ ] bazin clinic strвmtat ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] insuficienюa forюelor de contracюe 517)CS Complicaюiile obstetricale la femeile cu hipertiroidie includ
d) [x] semne de supramaturare la nou-nгscut urmгtoarele, cu excepюia:
e) [ ] asfixia nou-nгscutului a) [ ] ruperea prematurг a pungii amniotice
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] insuficienюa forюelor de contracюii
508)CM Complicaюiile din post-partum la femeile cu diabet zaharat pot fi:c) [ ] hipogalactie
a) [x] infecюii septico-purulente d) [ ] hemoragii uterine: hipo єi atonia uterului
b) [ ] sindromul CID frecvent e) [x] bazin clinic strвmtat
c) [x] agalactia ---------------------------------------------------------------------
d) [x] hipogalactie 518)CS Nou-nгscuюii de la mame cu hipertiroidie pot avea urmгtoarele
e) [x] mortalitate maternг sporitг оn cazuri de dereglгri vasculare particularitгюi, cu excepюia:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] retard оn dezvoltare
509)CS Cгtre particularitгюile nou-nгscuюilor de la mame cu diabet b) [ ] dereglгri de mielinizare a creerului
zaharat se pot referi urmгtoarele, cu excepюia: c) [ ] anomalii congenitale
a) [x] pielea de pergament d) [x] infecюii intrauterine
b) [ ] exteriorul cuєingoid e) [ ] dereglгri a proceselor de osificare
c) [ ] sindromul regresiei caudale ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] coloraюie ictericг a tegumentelor 519)CS Indicele de bazг de laborator a diabetului zaharat este:
e) [ ] erupюii petiєiale a) [ ] hiperholesterinemia
--------------------------------------------------------------------- b) [x] hiperglicemia
510)CS Cгtre contraindicaюiile pentru sarcinг la gravida cu diabet c) [ ] hiperbilirubinemia
zaharat nu se referг: d) [ ] hiperkaliemia
a) [ ] diabetul la ambii pгrinюi e) [ ] acetonuria
b) [ ] diabetul insulinorezistent cu chetoacidozг ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] asocierea diabetului cu tuberculoza 520)CS Оn debut DZ se manifestг prin:
d) [x] asocierea diabetului cu gestoze precoce a) [ ] gust amar оn gurг
e) [ ] complicaюiile diabetului: retinopatie, nefropatie, azotemie b) [ ] oligurie
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] obezitate
d) [ ] micєorarea apetitului (anexietate)
511)CM Indicaюiile pentru operaюie cezarianг la o femeie cu diabet
e) [x] prurit al organelor genitale
zaharat includ:
---------------------------------------------------------------------
a) [x] chetoacidoza
521)CS Se recomandг testul toleranюei la glucozг la gravidele cu:
b) [x] progresia angiopatiei diabetice a) [ ] gestoze
c) [x] bazinul clinic strвmtat b) [ ] adaos patologic оn greutate
d) [ ] insuficienюa istmico-cervicalг c) [ ] naєteri cu fгt 3800 – 4200 g
e) [x] prezentaюia pelvianг la fгt. d) [x] naєteri cu fгt mai mare de 4500 g
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] adaos mic оn greutate
512)CM Care sunt termenii gestaюionali pentru internare a pacientei cu ---------------------------------------------------------------------
diabet zaharat 522)CS Оn tratamentul DZ se recomandг dieta N:
a) [x] de la survenirea sarcinii pвnг la 12 sгptгmвni a) [ ] 5
b) [x] de la 20 pвnг la 24 sгptгmвni b) [ ] 7
c) [x] la 32-34 sгptгmвni de gestaюie c) [x] 9
d) [ ] pe parcursul оntreg de sarcinг d) [ ] 10
e) [ ] la 38-39 sгptгmвni e) [ ] 15
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
513)CM Diabetul zaharat reprezintг o boalг оn patogeneza cгreia stг: 523)CM Cele mai frecvente complicaюii a naєterii la gravidele cu diabet
a) [x] insuficienюa absolutг ori relativг a insulinei zaharat sunt:
b) [x] dereglarea metabolismului glucidic a) [ ] ruperea prematurг a membranelor
c) [x] dereglarea metabolismului оn оntregime b) [ ] naєtere rapidг
c) [x] disproporюie feto-pelvianг
28
d) [ ] angajarea deflectatг a cгpuєorului 532)CM Selectaюi afirmaюiile corecte:
e) [x] traumatism fetal єi matern a) [ ] gravida multigestг cu antecedente obstetricale cu stare satisfгcгtoare єi
--------------------------------------------------------------------- evoluюie normalг a sarcinii prezente, nu necesitг o supraveghere єi
524)CM Cauzele avortului spontan оn termen mic sunt: investigaюie deosebitг
a) [x] infantilismul genital b) [x] femeile cu antecedente obstetricale, (avort spontan, naєteri
b) [ ] Rh factor negativ la mamг premature, mortalitate perinatalг, copil cu handicap), care doresc
c) [ ] placenta praevia sг mai nascг un copil, necesitг investigare complexг, care ar
d) [x] infecюia maternг descoperi cauza prematuritгюii єi un tratament adecvat
e) [x] factorii genetici anticoncepюional.
--------------------------------------------------------------------- c) [x] la depistarea riscului de naєtere prematurг este necesarг
525)CS Cea mai frecventг cauzг a avortului spontan precoce urmгtoarea tacticг: spitalizarea, tocoliza, tratament etiopatogenic,
este: monitoringul vitalitгюii єi a maturitгюii fetale.
a) [ ] insuficienюa istmico-cervicalг d) [ ] naєterea prematurг poate fi asistatг numai de cгtre moaєг
b) [ ] gestozele tardive cu hipertensiune e) [x] naєterea prematurг va fi asistatг de medic obstetrician оn
c) [x] anomalii embrionare genetice prezenюa neonatologului reanimatologului, оntr-un salon dotat
d) [ ] anemia feriprivг a gravidei
cu aparataj modern de reanimare єi resuscitare.
e) [ ] uterul retroflexat.
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
533)CM Selectaюi afirmaюiile incorecte:
526)CS Scгderea concentraюiei progesteronului оn sarcinг
a) [x] оn iminenюa naєterii premature tocoliza este indicatг оn
coreleazг cu:
a) [ ] evoluюia normalг a sarcinii caz de fгt mort, оn caz de malformaюii fetale.
b) [ ] faza a doua a ciclului menstrual b) [x] hemoragia nu este o contraindicaюie pentru tocolizг.
c) [ ] funcюionalizarea normalг a placentei pвnг la 16 sгptгmвni c) [ ] hemoragia este o contraindicaюie pentru tocolizг.
gestaюionale d) [ ] beta- adrenomimeticile nu se administreazг оn caz de patologie cardiacг
d) [x] iminenюг de avort spontan maternг decompensatг, diabet decompensat, tireotoxicozг, glaucom, stгri de
e) [ ] nu are nici o semnificaюie єoc.
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] suferinюa fetalг cronicг, retardul intrauterin fetal sunt contraindicaюii
relative pentru tocolizг.
527)CS E raюionalг concretizarea cauzei avortului habitual оn
---------------------------------------------------------------------
perioada:
534)CM Numiюi preparatele cu efect tocolitic care sunt indicate
a) [x] anteconcepюionalг
b) [ ] оn primele sгptгmвni de sarcinг
оn iminenюa naєterii premature:
c) [ ] nu mai tвrziu de 20 sгptгmвni a) [x] indometacina,
d) [ ] оn termenul la care a avut loc avortul precedent. b) [x] genipral
e) [ ] oricоnd c) [x] sulfatul de magneziu
--------------------------------------------------------------------- d) [ ] dipiridamol
528)CM Selectaюi simptomele avortului spontan incomplet оn e) [ ] sinestrolul
termenii precoci de sarcinг: ---------------------------------------------------------------------
a) [ ] uterul dur, dimensiunile depгєesc , durata amenoreei 535)CM Cu scop de tratament оn iminenюa naєterii premature se
b) [ ] uterul dur, dimensiunile corespund amenoreei , orificiul extern al indicг:
canalului cervical este оnchis. a) [ ] electroforeza uterului cu kaliu iod
c) [ ] uterul corespunde amenoreei , orificiul extern al canalului cervical b) [ ] electrostimularea uterului єi areolelor mamare.
deschis la 0,5 cm, eliminгri sangvinolente neоnsemnate c) [x] electroanalgezia centralг cu inducerea somnului.
d) [x] uterul moale, dimensiunile mai mici decвt durata d) [x] electroforeza uterului cu sulfat de magneziu
amenoreei, canalul cervical permiabil, eliminгri sangvinolente e) [x] acupunctura
moderate ---------------------------------------------------------------------
e) [x] examenul ecografic: cavitatea uterului este mгritг, oul fetal 536)CM Conduita corectг a naєterilor premature prevede
este absent, se vizualizeazг unele fragmente a produsului de urmгtoarele, cu excepюia:
concepюie a) [x] stimularea travaliului cu oxitocinг
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] regim la pat
529)CS Termenul optimal de aplicare suturii pe colul uterin оn c) [ ] administrarea spasmoliticelor, analgezicelor єi electroanalgezia.
caz de insuficienюг istmico-cervicalг este: d) [x] manevre de protejare a perineului.
a) [ ] 4 - 8 sгptгmвni gestaюionale e) [ ] perineotomia єi epiziotomia
b) [ ] 8 - 10 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
c) [x] 14-16 sгptгmвni 537)CM Selectaюi afirmaюiile corecte pentru naєterile
d) [ ] 24 - 28 sгptгmвni premature:
e) [ ] 30 - 34 sгptгmвni a) [ ] declanєarea naєterilor numai prin operaюia cezarianг
--------------------------------------------------------------------- b) [x] operaюia cezarianг оn naєterea prematurг se face numai la
530)CS Elementul principal оn tratamentul etiopatogenetic al indicaюii stricte.
insuficienюei istmico-cervicale este: c) [ ] naєterea numai per vias naturalis
a) [ ] regim protector d) [ ] aplicaюia forcepsului obstetrical.
b) [ ] profilaxia hipoxiei fetale e) [x] forcepsul obstetrical contraindicat оn naєterea prematurг.
c) [ ] anestezia pudendalг cu novocainг єi lidazг ---------------------------------------------------------------------
d) [x] aplicarea suturii pe col dupг o curг de tocolizг єi 538)CS Indicaюi preparatul ce se foloseєte pentru profilaxia
electrorelaxare detresei respiratorii:
e) [ ] electroforeza cu sulfat de magneziu a) [ ] curantil
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] aspirinг
531)CS Scгderea persistentг a "temperaturii bazale" оn primele 3 c) [ ] no-spa
luni de sarcinг este semnificativг pentru: d) [ ] indometacina
a) [ ] disgravidiile precoce e) [x] dexametazonг
b) [ ] insuficienюa suprarenalelor ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] evoluюia normalг a gestaюiei 539)CS Pвnг la ce deschidere a colului uterin se poate indica
d) [ ] anomaliile fetale tratamentul conservator оn naєterea prematurг, declanєatг
e) [x] iminenюa realг de оntrerupere a sarcinii spontan?
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] 0 – 1 cm
29
b) [ ] 1 – 2 cm e) [ ] bicorial monoamnioticг
c) [x] 3 – 4 cm ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] 5 – 6 cm 549)CM Оn tratamentul iminenюei de оntrerupere a sarcinii nu se utilizeazг
e) [ ] 7 – 8 cm urmгtoarele preparate:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] partusisten
540)CS Indicaюi modul de placentaюie a unei sarcini multiple bizigote: b) [x] oxitocinг
a) [x] bicorial biamniotic c) [ ] sulfat de magneziu
b) [ ] monocorial biamniotic d) [ ] spasmolitici
c) [ ] monocorial monoamniotic e) [x] prostaglandine
d) [ ] bicorial monoamniotic ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] biamnional 550)CM Indicaюiile absolute pentru operaюia cezarianг оn cazurile de
--------------------------------------------------------------------- duplex sunt:
541)CM Enumeraюi modurile posibile de placentaюie ale unei sarcini a) [x] prezentaюia pelvianг a I fгt, cranianг la II fгt
multiple monozigote: b) [x] transversalг la ambii feюi
a) [x] bicorial biamniotic c) [ ] cranianг a ambilor feюi
b) [x] monocorial biamniotic d) [ ] prezentaюia cranianг la I fгt єi prezentaюia transversalг la a II-le fгt
c) [x] monocorial monoamniotic e) [ ] prezentaюie pelvianг la ambii feюi
d) [ ] biamnional ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] bicorial monoamniotic 551)CS Dupг naєterea I fгt din duplex amniotomia se efectueazг:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] imediat
542)CM Arгtaюi, care din circumstanюele enumerate mгresc riscul b) [ ] peste 30 min.
instalгrii unei sarcini gemelare: c) [ ] peste 1 – 2 ore
a) [x] sarcina gemelarг оn antecedente d) [ ] a doua zi
b) [ ] utilizarea gonadotropinei corionice pentru tratamentul sterilitгюii e) [ ] nu se efectueazг
c) [x] utilizarea citratului de clomifen pentru stimularea ovulaюiei ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] vвrsta gravidei dupг 30 ani 552)CS Masa uterului la sfвrєitul sarcinii constituie:
e) [x] procreaюia medical asistatг (fertilizare оn vitro) a) [ ] 600 gr
--------------------------------------------------------------------- b) [ ]
543)CS Cea mai precisг metodг de diagnostic a sarcinii gemelare este: c) [ ] 700 gr
a) [ ] auscultaюia d) [ ] 850 gr
b) [ ] palparea e) [x] 1000 gr
c) [ ] cardiotonografia ---------------------------------------------------------------------
d) [x] examen ultrasonografic 553)CM Masa placentei la un termen de gestaюie matur este de:
e) [ ] testul la graviditate a) [ ] 200-250 g
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] 300-400 g
544)CM Precizaюi, care din complicaюiile enumerate sunt mai frecvente оnc) [x] 500-600 g
sarcina gemelarг: d) [x] 1/6 din ponderea nou-nгscutului
a) [ ] hidramniosul e) [ ] 1000 g
b) [x] placenta praevia ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] macrosomia 554)CS Oxitocina se produce оn:
d) [x] hemoragii оn perioada de delivrenюг a) [ ] lobul anterior al hipofizei
e) [x] ruperea prematurг a mambranelor pungii amniotice b) [x] lobul posterior al hipofizei
--------------------------------------------------------------------- c) [ ] lobul intermediar al hipofizei
545)CM Cele mai frecvente complicaюii ale evoluюiei naєterii cu duplex d) [ ] ovare
e) [ ] suprarenale
sunt urmгtoarele:
---------------------------------------------------------------------
a) [x] ruperea prematurг a pungii amniotice
555)CM Glanda tiroidг оn sarcinг contribuie preponderent la:
b) [x] insuficienюa forюelor de contracюie
a) [x] creєterea conюinutului de Iod оn sвnge
c) [x] situarea fгtului II transversal
b) [x] menюinerea metabolismului hidric
d) [x] decolarea prematurг a placentei normal inserate
c) [x] menюinerea metabolismului bazal
e) [ ] sarcina suprapurtatг
d) [ ] menюinerea metabolismului glucidelor
---------------------------------------------------------------------
e) [ ] menюinerea sintezei de estrogeni
546)CM Care sunt complicaюiile frecvente ale sarcinii multiple оn caz de ---------------------------------------------------------------------
moarte antenatalг a unui fгt: 556)CM Progesteronul оn gestaюie este produs de:
a) [ ] insuficienюa forюelor de contracюii a) [ ] hipofizг
b) [ ] infecюia intrauterinг a celuilalt gemene
b) [x] corpul galben
c) [x] hemoragie coagulopaticг оn perioada de delivrenюг єi/sau lгuzie c) [ ] glande suprarenale
imediatг d) [x] placentг
d) [ ] ruptura de uter e) [ ] adenohipofizг
e) [x] sindromul CID cronic ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 557)CS Cantitatea maximг de lichid amniotic оn gestaюie se constatг la
547)CS Cauza de bazг a survenirii unei coagulopatii оn caz de moarte termenul:
intrauterinг a unui fгt din duplex este: a) [ ] 7-8 sгptгmвni
a) [x] pгtrunderea substanюelor tromboplastice din юesuturile fгtului mortb) [ ] 16-18 sгptгmвni
оn circuitul sangvin matern c) [x] 22-26 sгptгmвni
b) [ ] embolia cu lichid amniotic d) [ ] 34-36 sгptгmвni
c) [ ] decolarea prematurг a placentei normal inserate e) [ ] 38-40 sгptгmвni
d) [ ] ruperea prematurг a pungii amniotice ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] anemia feriprivг cronicг 558)CM Sistemul vascular оn sarcinг suferг urmгtoarele schimbгri:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] venele єi arterele se contractг
548)CS Sindromul hemotransfuziei feto-fetale complicг sarcina: b) [x] vasele se dilatг
a) [ ] monocorialг monoamnioticг c) [ ] permeabilitatea vaselor scade
b) [ ] bicorial biamnioticг d) [x] permeabilitatea vaselor creєte
c) [x] monocorial biamnioticг e) [ ] vasele nu suferг modificгri
d) [ ] nu complicг sarcina
30
--------------------------------------------------------------------- b) [x] cefalee
559)CM Pregгtirea glandelor mamare cгtre lactaюie se datoreazг: c) [x] greюuri
a) [ ] prostaglandinelor d) [x] alterarea stгrii generale
b) [x] hormonilor placentari e) [ ] acetonurie
c) [x] prolactinei ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] 569)CM Care stгri patologice pot masca pielonefrita cronicг
androgenilor
e) [ ] glucocorticoizilor gestaюionalг:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] disgravidie precoce sau tardivг
560)CS Оn ce stadiu de segmentaюie embrionarг produsul de concepюie va b) [x] iminenюг de avort sau naєtere prematurг
ajunge оn cavitatea uterinг: c) [x] apendicitг acutг
a) [ ] zigot d) [ ] diarea
b) [ ] morula e) [ ] hepatita cronicг
c) [ ] trofoblast ---------------------------------------------------------------------
d) [x] blastocist 570)CM Care dintre infecюiile urinare se pot manifesta prin єoc
e) [ ] оn nici unul din cele enumerate
toxico-infecюios:
---------------------------------------------------------------------
a) [ ] cistitг acutг
561)CM Corpul galben оn sarcinг produce urmгtorii hormoni:
b) [x] pielonefritг acutг purulentг
a) [x] estrogeni
c) [x] abcese renale
b) [x] progesteron
d) [x] abcese perirenale
c) [ ] glucocorticoizi
e) [ ] bacteriurie asimptomaticг.
d) [ ] tireoidieni
---------------------------------------------------------------------
e) [ ] hipofizari
--------------------------------------------------------------------- 571)CM Care semne de laborator confirmг diagnosticul de
562)CS Unde se produce hormonul somatotrop: pielonefritг cronicг оn timpul sarcinii:
a) [x] lobul anterior al hipofizei a) [x] leucocituria mai mare de 10 leucocite pe un cвmp
b) [ ] microscopic lobul mediu al hipofizei
c) [ ] lobul posterior al hipofizei b) [ ] bacteriuria cu peste 100.000 de germeni/ml de urinг оn absenюa
d) [ ] semnelor clinice cortexul suprarenal
e) [ ] medula suprarenalelor c) [x] asocierea leucocituriei cu bacteriurie, inclusiv єi celei
--------------------------------------------------------------------- nesemnificative (mai puюin de 100.000 de germeni/ml de urinг)
563)CS Statutul imun оn timpul sarcinii suferг urmгtoarele modificгri: d) [x] densitatea urinii sub limitele normei оn analiza generalг
a) [ ] creєte e) [x] hipoizostenurie єi nicturie conform probei Zimniюkii.
b) [ ] este constant
---------------------------------------------------------------------
c) [x] scade 572)CM Care semne de laborator pot fi prezente оn pielonefrita
d) [ ] gestaюionalг: creєte periodic
e) [ ] scade periodic a) [x] anemie hipocromг, conюinutul hemoglobinei mai
---------------------------------------------------------------------
jos de 100g/l
564)CMCare din datele de mai jos sunt fiziologice оn sarcinг :
3
a) [x] micюiuni frecvente la оnceputul sarcinii b) [x] leucocitozг, mai mult de 11,3 x10 cel/ml
b) [ ] c) [x] piurie, bacteriurie micюiuni frecvente la mijlocul sarcinii (20 sгptгmвni)
c) [x] micюiuni frecvente la sfвrєitul sarcinii d) [x] proteinurie sub 1,0g/l
d) [ ] micюiuni frecvente pe tot parcursul sarcinii e) [ ] acetonurie
e) [ ] micюiunea frecventг indicг o patologie ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 573)CS Piuria semnificativг recidivantг єi rezultatul examenului
565)CM Оn timpul sarcinii se produc urmгtoarele schimbгri оn bacteriologic negativ al urinii este suspect la :
articulaюie: a) [ ] bacteriurie asimptomaticг
a) [x] rгmolirea fibrocartilagelor b) [ ] abces renal
b) [x] rгmolirea ligamentelor bazinului c) [ ] insuficienюг renalг cronicг
c) [x] rгmolirea membranelor sinoviale d) [x] infecюie cu Chlamydii
d) [ ] rгmolirea nu se produce e) [ ] insuficienюa renalг acutг
e) [x] rгmolirea єi relaxarea tuturor articulaюiilor ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 574)CM Mгsurile profilactice ale infecюiilor tractului urinar la
566)CS Bacteriuria asimptomaticг este caracterizatг prin: gravide includ:
a) [ ] bacteriurie cu peste 100.000 de germeni/ml de urinг a) [x] regimul igienic єi dietetic
b) [ ] bacteriurie cu mai < 100.000 de germeni/ml de urinг b) [x] asanarea focarelor de infecюie
c) [ ] bacteriurie cu peste 100.000 de germeni/ml de urinг оn absenюa c) [x] sporirea rezistenюei nespecifice a organismului
semnelor clinice
d) [ ] bacteriurie cu acelaєi germene, cu peste 100.000 de germeni/ml de urinг
d) [x] depistarea precoce a gravidelor cu risc de dezvoltare a
evidenюiatг la 3 determinгri consecutive infecюiilor urinare
e) [ ] regim la pat
e) [x] bacteriurie cu acelaєi germene, cu peste 100.000 de
---------------------------------------------------------------------
germeni/ml de urinг evidenюiatг la 2 determinгri consecutive, оn
575)CM Care din grupele preparatelor antibacteriene nu prezintг
absenюa semnelor clinice de infecюie a tractului urinar.
---------------------------------------------------------------------
risc pentru produsul de concepюie оn tratamentul gravidelor cu
567)CS Оn care termen de gestaюie are loc cel mai des acutizarea
pielonefritг:
pielonefritei cronice: a) [x] peniciline semisintetice
a) [ ] 8-10 sгptгmвni b) [x] cefalosporine
b) [ ] 12-14 sгptгmвni c) [ ] aminoglicozide
c) [ ] 16-18 sгptгmвni d) [x] macrolide
d) [x] 22-28 sгptгmвni e) [ ] tetraciclinele
e) [ ] 34-36 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 576)CM Care din preparatele antibiotice nu sunt contraindicate оn
568)CM Care sunt semnele de debut ale pielonefritei acute оn cursul sarcinii:
sarcinг: a) [x] oxacilinг
a) [x] febrг de 39-40C b) [ ] tetraciclinг
c) [x] ampicilinг
31
d) [ ] gentamicinг d) [ ] tunica peritonialг
e) [x] cefalexinг e) [ ] tunicг cutanatг
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
577)CS Care este perioada sarcinii caracterizatг prin risc major 587)CS pH conюinutului vaginal 4, 2 – 4, 6 se datoreєte bacililor Doderlein,
de dezvoltare a infecюiilor tractului urinar: care:
a) [ ] pвnг la 12 sгptгmвni a) [x] descompun glicogenul оn acid lactic
b) [ ] 12-20 sгptгmвni b) [ ] produc celule levurice
c) [x] 24-30 sгptгmвni c) [ ] nu acюioneazг asupra pH
d) [ ] 28-34 sгptгmвni d) [ ] produc acid clohidric
e) [ ] dupг 30 sгptгmвni e) [ ] produc acid sulfuric
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
578)CS Care din stгrile numite оn sarcinг necesitг tratament оn 588)CS Lungimea medie a vaginului unei femei mature atinge:
condiюii de staюionar: a) [x] 7 – 9 cm
a) [ ] risc de dezvoltare a infecюiilor urinare b) [ ] 10 – 12 cm
b) [ ] bacteriurie asimptomaticг c) [ ] 5 – 6 cm
c) [x] pielonefritг acutг d) [ ] 15 – 20 cm
d) [ ] pielonefritг cronicг e) [ ] 1 – 3 cm
e) [ ] anemie ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 589)CM Uterul este un organ:
579)CM Care sunt indicaюiile pentru spitalizarea gravidei cu a) [x] cavitar
pielonefritг cronicг: b) [x] muscular
a) [x] iminenюг de naєtere prematur c) [x] impar
b) [ ] anemie la termenii pвnг la 12 sгptгmвni d) [ ] par
c) [x] anemie єi iminenюг de оntrerupere a sarcinii оn termenii e) [x] mobil
22-28 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] bacteriurie asimptomaticг 590)CM Endometriul are urmгtoarele straturi:
e) [x] acutizarea pielonefritei a) [x] funcюional
--------------------------------------------------------------------- b) [x] bazal
580)CM Cгtre organele genitale externe se referг urmгtoarele formaюiuni:c) [ ] intermediar
a) [x] labiile mari єi mici d) [ ] parabazal
b) [x] vestibulul e) [ ] suprabazal
c) [x] clitorisul ---------------------------------------------------------------------
d) [x] glandele Bartholin єi Skene 591)CM Stratul funcюional al endometrului are urmгtoarele zone:
e) [ ] vaginul a) [x] compactг
--------------------------------------------------------------------- b) [x] spongioasг
581)CS Faюa externг a labiilor mari este acoperitг cu: c) [ ] zona de tranziюie
a) [ ] piele d) [ ] bazale
b) [x] piele єi numeroase glande sebacee e) [ ] parabazale
c) [ ] un strat celular fibroadipos ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] un strat de celule ciliare 592)CM Enumeraюi care sunt porюiunile anatomice ale trompei :
e) [ ] un strat de celule cilindrice a) [x] interstiюialг
--------------------------------------------------------------------- b) [ ] partea mijlocie
582)CS Labiile mici reprezintг: c) [x] istmicг
a) [ ] repliuri ale mucoasei vulvare d) [x] ampularг
b) [x] repliuri ale pielii e) [x] fimbrialг
c) [ ] repliuri ale pielii єi mucoasei ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] repliuri de celule ciliare 593)CM Din punct de vedere histologic оn structura ovarului se distinge:
e) [ ] repliuri musculare a) [x] epiteliul germinativ
--------------------------------------------------------------------- b) [x] zona corticalг
583)CS Glandele Skene sunt localizate: c) [x] zona medularг
a) [x] parauretral d) [ ] epiteliu pavimentos
b) [ ] оn treimea posterioarг a labiilor mari e) [ ] epiteliu cubic
c) [ ] оn grosimea labiilor mici ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] оn vagin 594)CM Vascularizarea ovarului se realizeazг prin:
e) [ ] pe colul uterin
a) [x] ovarianг
---------------------------------------------------------------------
b) [x] uterinг
584)CS Glandele Bartholini sunt localizate:
c) [ ] iliacг comunг
a) [ ] parauretral
d) [ ] femoralг
b) [x] оn treimea posterioarг a labiilor mari e) [ ] a . pudendalг
c) [ ] оn grosimea labiilor mici ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] оn mucoasa vaginului
595)CM Enumeraюi care sunt straturile de muєchi ai perineului:
e) [ ] pe colul uterin
--------------------------------------------------------------------- a) [x] extern
585)CM Vaginul face parte: b) [x] mediu
a) [ ] organele genitale externe c) [x] intern
b) [x] organele genitale interne d) [ ] transversal
c) [ ] organe pare e) [ ] oblic
---------------------------------------------------------------------
d) [x] organe impare
e) [ ] organ cu secreюie hormonalг 596)CM Care muєchi formeazг stratul muscular extern ai perineului:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] m. sfincteri ani externus
586)CM Vaginul e format din urmгtoarele straturi: b) [x] m. transversus perinei superficialis
a) [x] tunica internг c) [ ] m. transversus pofundies
b) [x] tunica medie d) [x] m. bulbo-cavernosus
c) [x] tunica externг e) [x] m . ischio-cavernosus
---------------------------------------------------------------------
32
597)CS Care muєchi formeazг stratul mediu ai perineului: e) [ ] lungimea nou-nгscutului 25 – 49 cm
a) [ ] m. sfincteri ani externi ---------------------------------------------------------------------
b) [ ] m. transversus superficiali 607)CM Cauzele principale ce contribue la оntreruperi de sarcinг
c) [x] m. transversus perinei profundus sunt:
d) [ ] m. bulbo-cavernosus a) [x] genetice
e) [ ] m. ischio-cavernosus b) [x] neuroendocrine
--------------------------------------------------------------------- c) [x] insuficienюa istmico-cervicalг
598)CS Care muєchi formeazг stratul intern ai perineului: d) [x] anomalii de dezvoltare ale organelor genitale
a) [ ] m. transversus perinei superficialis e) [ ] stenoza canalului cervical.
b) [ ] m. transversus perinei profundus ------------------------------------------------------------
c) [ ] m. bulbo-cavernosus
608)CM Mecanismele оntreruperilor de sarcinг оn cazul
d) [ ] m. ischio-cavernosus
anomaliilor de dezvoltare ale uterului sunt:
e) [x] m. levatori ani externus
a) [ ] insuficienюa corpului galben
---------------------------------------------------------------------
b) [x] dereglarea procesului de implantare a oului fetal;
599)CM Vascularizarea uterului are loc prin intermediul:
c) [ ] hiperplazia zonei glomerulare a suprarenalelor
a) [x] arterei uterine d) [ ] dereglarea steroidogenezei оn ovare;
b) [x] arterei ovariene e) [x] dezvoltarea insuficientг a endometrului.
c) [ ] arterei vezicale ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] arterei rectale
609)CM Tabloul clinic a iminenюei de naєtere prematurг include:
e) [ ] arterei funiculare
a) [ ] apariюia contracюiilor uterine regulate;
---------------------------------------------------------------------
b) [x] tonus sporit al uterului;
600)CS Care este forma anemiei cea mai frecvent оntвlnitг оn
c) [x] activitatea motoricг majoratг a fгtului
sarcinг:
d) [x] apariюia durerilor оn regiunea lombarг
a) [x] feriprivг
e) [ ] progresarea dilatгrii colului uterin.
b) [ ] folidificitarг
-----------------------------------------------------------
c) [ ] magaloblastica
d) [ ] hemolitica 610)CM Particularitгюile clinice ale naєterii premature incipientг
e) [ ] hipoplastica sunt:
--------------------------------------------------------------------- a) [ ] orificiul intern al colului uterin оnchis
601)CM Cauzele anemiei feriprive оn sarcinг pot fi: b) [x] apariюia contracюiilor uterine regulate
a) [x] deficit de Fe оn raюionul alimentar c) [x] dilatarea colului uterin 3-4 cm
b) [x] hipovolemia fiziologicг cu creєterea preponderent a d) [ ] colul uterin lung
e) [ ] dureri оn regiunea inferioarг a abdomenului
plasmei
---------------------------------------------------------------------
c) [ ] hipovolemia instalatг оn sarcinг
611)CM Particularitгюile evoluюiei clinice ale unei naєteri
d) [x] hematopoeza la fгt cu utilizarea resurselor materne
premature sunt:
e) [x] pierderea Fe оn sarcina cauzatг de gestozele precoce
a) [x] ruperea prematurг a pungii amniotice;
(voma)
--------------------------------------------------------------------- b) [x] tulburгri ale forюelor de contracюie
602)CM Tratamentul profilactic a anemiei feriprive include c) [x] hemoragii оn perioadele III a naєterii єi lгuzie precoce
urmгtoarele: d) [x] afecюiuni infecюioase оn naєtere єi perioada de lгuzie
e) [ ] apreciere оnaltг a stгrii generale nou nгscutului conform scorului Apgar
a) [x] dieta bogatг оn Fe, microelemente
(8/9p)
b) [x] preparate de Fe ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] administrarea spasmoliticilor
612)CM Оn scopul tratamentului iminenюei de naєtere
d) [ ] transfuzii de masг eritrocitarг
e) [ ] plasmofereza prematurг єi naєterii premature incipientг se utilizeazг:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] antagoniєti ale preparatelor de calciu
603)CS La ce termen de sarcinг cresc necesitгюile organismului b) [ ] prostoglandine
c) [ ] uterotonice;
matern оn Fe:
a) [ ] pвnг la 12 sгptгmвni d) [x] adrenomimetice – β;
b) [ ] de la 16 – 20 sгptгmвni e) [x] sulfat de magneziu.
c) [ ] la 12 – 16 sгptгmвni ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] de la 20 – 24 sгptгmвni 613)CM Оn cazul indicгrii єi administrarea Я –
e) [x] de la 24 – 32 sгptгmвni adrenomimeticelor оn iminenюг de naєtere prematurг este
--------------------------------------------------------------------- necesar de a lua оn calcul unele condiюii, care sunt ele:
604)CM Оn sarcinг Fe se utilizeazг la: a) [x] fгt viu;
a) [x] formarea fгtului b) [x] punga amnioticг integrг
b) [x] la formarea placentei c) [x] colul uterin permiabil pentru 3-4 cm
c) [x] se utilizeazг оn creєterea musculaturii uterului d) [x] de a оncepe profilaxia distres sindromului;
d) [x] se utilizeazг la formarea hemoglobinei e) [ ] colul uterin dilatat pоnг la 5-6 cm
e) [ ] participг оn formarea lichidului amniotic ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 614)CM Particularitгюile de conduitг obstetricalг a naєterilor
605)CS Diagnosticul cert de anemie feriprivг оn sarcinг se premature sunt:
stabileєte оn baza: a) [x] administrarea spazmoliticelor
a) [ ] acuzelor gravidei b) [x] utilizarea metodelor de analgezie оn I perioadг a
b) [x] datelor investigaюiilor de laborator travaliului, ca єi anestezia regionarг
c) [ ] apariюia dereglгrilor din partea sistemului cardiovascular c) [x] analgezie pudendalг оn perioada II a naєterii
d) [ ] prezenюa dereglгrilor trofice d) [ ] protecюia perineului la degajarea cгpuєorului
e) [ ] retardului fetal e) [ ] utilizarea uterotonicelor
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
606)CS Selectaюi semnele caracteristice naєterii premature: 615)CM Pentru nou-nгscutul prematur este caracteristic:
a) [x] termenul sarcini 22-37 sгptгmоini a) [x] acces de asfixie
b) [x] masa nou-nгscutului 500 - 2500 g b) [ ] absenюa smegmei;
c) [ ] vоrsta sarcinii 28-37 sгptгmоini c) [x] boala membranelor hialinice
d) [x] lungimea nou-nгscutului 25 – 45 cm
33
d) [x] tulburгri de termoreglare a) [x] starea organelor genitale externe єi perineului
e) [ ] talia mai mult de 45 cm. b) [x] vaginului
--------------------------------------------------------------------- c) [x] colului uterin
616)CM Sarcina supramaturatг mai frecvent se dezvoltг pe d) [x] pungii amniotice
fundalul: e) [ ] conjugata vera
a) [x] dereglгrilor funcюiei menstruale ---------------------------------------------------------------------
b) [x] infantilism genital 625)CM Selectaюi afirmaюiile corecte:
c) [x] dereglгri оn axa hipofizг-glande suprarenale ale fгtului a) [ ] colostrul se deosebeєte de laptele de tranziюie єi propriu zis printr-un
d) [x] diferite stгri psihogene conюinut mai оnalt de lipide
e) [ ] insuficienюa istmico-cervicalг. b) [x] concentraюia aminoacizilor оn colostru este mai ridicatг
--------------------------------------------------------------------- comparativ cu cea a laptelui
617)CM Manifestгrile clinice ale unei sarcini suprapurtate sunt: c) [x] colostrul conюine mai puюine glucide
a) [ ] majorarea circumferinюei abdomenului cu 5-10 cm dupг 290 zile d) [ ] componenюa colostrului este mai bogatг оn minerale
sarcinг e) [ ] colostrul nu conюine imunoglobuline
b) [x] scгderea masei ponderale a gravidei cu 1 kg єi mai mult ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] secreюie de colostru din glandele mamare 626)CM Diagnosticul perioadei preliminare patologice se
d) [x] col uterin biologic nepregгtit pentru naєtere; stabileєte оn baza:
e) [x] oasele craniului fetal dure, suturile єi fontanelele la a) [x] durerilor (contracюiilor uterine) neregulate оn regiunile
controlul vaginal оngustate. inferioarг a abdomenului єi lombarг
--------------------------------------------------------------------- b) [x] surmenajul gravidei;
618)CM Particularitгюile conduitei naєterilor prelungite sunt: c) [ ] prezenюa modificгrilor structurale ale colului uterin
a) [x] monitoring-ul stгrii intrauterine a fгtulu d) [ ] suferinюei fetale (hipoxia intrauterinг a fгtului)
b) [ ] utilizarea remediilor uterotonice e) [ ] tulburгri psihoemoюionale ale gravidei.
c) [x] оntreprinderea mгsurilor de profilaxie a hipoxiei ---------------------------------------------------------------------
intrauterine a fгtului 627)CM Hipotonia uterinг primarг (insuficienюa primarг a
d) [ ] administrarea progesteronului; forюelor de contracюie) se caracterizeazг:
e) [ ] aplicarea metodelor de analgezie – anestezie pudendalг a) [ ] apariюia acestei complicaюii оn faza activг a I perioade a travaliului
--------------------------------------------------------------------- b) [x] apariюia patologiei numite оn faza latentг a I perioade a
619)CM Indicaюi metodele paraclinice de diagnostic utilizate оn travaliului
obstetricг: c) [ ] ruperea tardivг membranelor fetale
a) [x] histerografia externг; d) [x] ruperea prematurг a membranelor fetale
b) [x] scanarea ultrasonograficг e) [x] hipoxia intrauterinг a fгtulului
c) [x] determinarea profilului biofizic al fгtului ---------------------------------------------------------------------
d) [ ] amnioscopia 628)CM Indicaюi contraindicaюiile cгtre stimularea (activarea)
e) [ ] histeroscopia. travaliului:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] cicatriciu pe uter
620)CM Selectaюi metodele neinvazive de diagnostic utilizate оn b) [x] situarea (situs) incorectг a fгtului оn uter
obstetricг: c) [x] iminenюг de rupturг de uter;
a) [ ] cordocentezг d) [ ] masa probabilг a fгtului 3000 g
b) [x] determinarea nivelului α – fetoproteinei in serul sanguin; e) [x] masa probabilг a fгtului 1800 g оn cazul unei sarcini la
c) [x] aprecierea concentraюiei estriolului оn urina; termen
d) [ ] amniocintezг ---------------------------------------------------------------------
e) [x] determinarea nivelului lactogenului placentar оn serul 629)CM Enumeraюi momentele biomecanismului naєterii оn
sanguin prezentaюie pelvianг:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] flexia lateralг a trunchiului оn porюiunea lombarг
621)CM Examinarea Doppler a fгtului este indicatг pentru a b) [x] rotaюia internг a umeraєilor
constata: c) [ ] flexia capului
a) [x] Оndreptarea fluxului sanguin оn patul vascular fetal d) [x] rotaюia internг a feselor
b) [x] viteza fluxului sanguin оn patul vascular al mamei e) [ ] rotaюia internг a capului
c) [ ] volumul sоngelui circulant оn patul vascular matern єi fetal ---------------------------------------------------------------------
d) [x] оndreptarea fluxului sanguin оn patul vascular al mamei; 630)CM Principiile contemporane de tratament a preeclampsiei
e) [x] viteza sоngelui circulant оn patul vascular fetal include:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] crearea unui regim curativ de protecюie
622)CM Procesul dilatгrii colului uterin оn I perioadг a b) [x] оnlгturarea spasmului vascular єi diminuarea tensiunii
travaliului este rezultatul: arteriale
a) [x] contracюiilor fibrelor musculare c) [ ] administrarea diureticilor оn scop de dehidratare;
b) [x] retracюiei fibrelor musculare d) [x] tratamentul hipoxiei єi dereglгrilor metabolice
c) [x] extenziei (distracюia) colului uterin, segmentului inferior al e) [x] ameliorarea capacitгюilor reologice ale sоngelui єi
uterului normalizarea sistemului de hemostazг
d) [x] prolabгrii pungii amniotice prin orificiul colului uterin ---------------------------------------------------------------------
e) [ ] examenului vaginal (tactului vaginal) al cгilor de naєtere. 631)CM Tabloul clinic al accesului eclamptic include:
--------------------------------------------------------------------- a) [x] apariюia contracюiilor fibrilare a muєchilor feюei,
623)CM Оn scopul supravegherii evoluюiei dinamice a membrelor superioare, cu o duratг de 20-30 secunde
travaliului aplicгm metodele: b) [x] convulsii tonice, absenюa conєtiinюei, respiraюia se
a) [ ] auscultarea bгtгilor cordului fetal; оntrerupe, pulsul nu se apreciazг, durata convulsiilor 20-30
b) [x] examinul obstetrical extern secunde
c) [x] examenul vaginal c) [ ] convulsii tonice, conєtiinюa pгstratг, , pulsul clar; durata 60 secunde
d) [ ] pelviometria; d) [x] convulsii clonice, absenюa conєtiinюei, durata 30secunde –
e) [x] cardiotocografia. 1 minutг
--------------------------------------------------------------------- e) [ ] convulsii clonice, absenaю coonєtiinюei, durata 5-10 minute
624)CM La efectuarea tuєeului vaginal оn timpul naєterii ---------------------------------------------------------------------
determinгm: 632)CM Insuficienюa feto-placentarг primarг se dezvoltг:
34
a) [x] оn perioadele de implantare, embriogenezг, placentaюie e) [ ] iminenюг de оntrerupere a sarcinii.
b) [ ] numai оn perioada de placentaюie ---------------------------------------------------------------------
c) [x] se manifestг prin modificгri de structurг єi inserюie a 641)CM Metodele de diagnostic cele mai informative ale insuficienюei
placentei placentare sunt:
d) [x] vicii єi tulburгri de coacerea corionului a) [x] scanarea ultrasonograficг
e) [ ] se manifestг numai prin modificгri de inserюie a placentei. b) [x] amnioscopia;
--------------------------------------------------------------------- c) [x] examenul Doppler ale circulaюiei sanguine оn patul
633)CM Nivelul cгror hormoni reflectг starea funcюionalг a vascular matern, fetal
fгtului єi placentei: d) [x] amniocentezг;
a) [x] nivelul estriolului оn sоnge e) [ ] contractilinоi ?????test
b) [x] nivelul gonadotropinei corionice ---------------------------------------------------------------------
c) [ ] progesteronul; 642)CM Sarcina gemelarг clinic poate fi determinatг prin:
d) [ ] prolactina; a) [ ] ecografie
e) [x] lactogenul placentar. b) [x] obiectiv uterul este mai mare оn dimensiuni comparativ cu
--------------------------------------------------------------------- termenul sarcinii stabilit
634)CM Profilul biofizic al fгtului include: c) [ ] determinarea nivelului gonadotropinei corionice оn termeni precoce de
sarcinг
a) [x] miєcгrile respiratorii ale fгtului
d) [x] depistarea la examenul obstetrical extern a 3 sau mai multe
b) [x] activitatea motorie єi tonusului muscular a fгtului
pгrюi fetale mari
c) [x] testul non- stres la cardiotocografie
d) [ ] nivelul lactogenului placentar e) [x] auscultarea bгtгilor cordului fetal оn 2 sau mai multe
e) [ ] nivelul gonadotropinei corionice оn urinг. puncte.
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
635)CM Cauzele ce influenюeazг apariюia polihidramniosului 643)CM Cele mai frecvente complicaюii ale sarcinii gemelare оn I-ul
trimestru de sarcinг pot fi:
pot fi menюionate оn numгr de 4, indicaюi:
a) [x] iminenюг de оntrerupere a sarcinii
a) [x] producerea sporitг a lichidului amniotic de cгtre epiteliul
b) [ ] moartea, stagnarea dezvoltгrii a unui din ouгle fetale
amnionului
c) [x] voma gravidelor
b) [x] transudare excesivг prin vasele corionului d) [ ] polihidramnios
c) [ ] anomalii de dezvoltare (atrezia esofagului); e) [ ] ruperea prematurг a pungii amniotice.
d) [x] insuficienюг feto-placentarг ---------------------------------------------------------------------
e) [x] maladii extragenitale ale mamei ca єi: diabet zaharat, 644)CM Particularitгюile evoluюiei naєterii оn sarcinг gemelarг sunt:
patologia renalг, cardiacг; rezus conflict a) [x] ruperea prematurг a pungii amniotice
--------------------------------------------------------------------- b) [x] hipotonia uterinг
636)CM Оn care 2 situaюii este indicatг оntreruperea sarcinii c) [ ] naєtere rapidг
dupг indicaюii medicale оn oligo- єi polihidramnios: d) [x] hipoxia intrauterinг a fгtului
a) [x] asocierea acestor patologii cunomalii de dezvoltare ale e) [x] decolarea prematurг a placentei
fгtului ---------------------------------------------------------------------
b) [x] оn cazurile dezvoltгrii polihidramniosului pоnг la 28 645)CM Indicaюii cгtre operaюie cezarianг оn sarcinг gemelarг sunt:
sгptгmоini de sarcinг a) [x] feюi prematuri pоnг la 34 sоptгmоini
c) [ ] оn cazurile de polihidramnios acut ce se dezvoltг dupг 28 sгptгmоini de b) [x] prezentaюie pelvianг sau situs transversal al I-ului fгt оn
sarcinг uter
d) [ ] oligoamnios єi reюinerea dezvoltгrii intrauterine a fгtului оn trimestrul c) [ ] prezentaюie cranianг a I-ului fгt, pelvianг a celui de-al II-lea
III de sarcinг; d) [x] sarcinг triplг;
e) [ ] оn oligoamnios fгrг dereglarea dezvoltгrii fгtului оn trimestrul II de e) [x] оn cazul asocierii sarcinii gemelare єi maladiilor
sarcinг
extragenitale a mamei
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
637)CM Anomaliile ombilicale se manifestг: 646)CM Naєterea оn bazin strоmtat este posibilг:
a) [x] dezvoltarea ne corectг a vaselor a) [ ] оn al III-lea grad de strоmtare
b) [x] modificгri ale lungimii ombilicului b) [x] activitate de naєtere normalг
c) [x] inserюie patologicг c) [x] dimensiuni medii ale fгtului
d) [ ] circulare de cordon оn jurul gоtului sau/єi corpului fгtului; d) [x] I grad de strоmtare
e) [x] formare de noduli adevгraюi єi falєi e) [x] configuraюia pronunюatг a capului.
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
638)CM Numiюi metodele de diagnostic ale hipoxiei intrauterine 647)CM Cauzele care pot influenюa formarea bazinului clinic strоmtat
a fгtului: sunt:
a) [ ] determinarea nivelului prolactinei a) [x] bazin anatomic strоmtat
b) [x] cardiotocografia; b) [x] dimensiuni mari ale capului (hidrocefalee, fгt macrosom)
c) [x] examenul Doppler оn sistemul sanguin mamг-placentг-fгt c) [ ] ??????????????
d) [x] determinarea profilului biofizic al fгtului d) [x] prezentaюiile craniene deflectate;
e) [x] determinarea nivelului gonadotropinei corionice, e) [ ] prezentaюie cranianг varietate posterioarг.
lactogenului placentar, estriolului. ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 648)CM Diagnosticul bazinului clinic strоmtat poate fi stabilit:
639)CM Selectaюi formele clinice ale insuficienюei placentare: a) [x] poziюie оnaltг a inelului limitrof
a) [ ] primarг; b) [x] senzaюie de durere la palparea segmentului inferior al
b) [x] acutг; uterului;
c) [x] cronicг; c) [ ] eliminгri sanguinolente din cгile genitale
d) [ ] secundarг; d) [x] edem al organelor genitale externe;
e) [ ] fetalг e) [ ] simptome de compresiune a vezicii urinare
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
640)CM Cauzele insuficienюei placentare acute sunt: 649)CS „Colul uterin excentric, rigid, lungime 2,5 cm, orificiul extern
a) [x] decolarea prematurг a placentei normal оnserate оnchis." Cоte puncte dupг scara Biєop (gradul de maturizare a colului
b) [ ] oligoamnios uterin) corespunde descrierii obstetricale a colului uterin?
c) [ ] incompatibilitatea sоngelui mamei єi fгtului a) [x] 0
d) [x] hemoragie acutг оn cazul placentei praevia b) [ ] 1
35
c) [ ] 2
d) [ ] 3
e) [ ] 4
---------------------------------------------------------------------
650)CM Hemoragiile оn I-a jumгtate a sarcinii ce nu au legгturг cu
patologia oului fetal pot fi:
a) [x] polip єi cancer a colului uterin
b) [ ] sarcinг extrauterinг оntreruptг
c) [ ] mola hidatiformг
d) [x] pseudoerozie
e) [x] traume ale vaginului.
---------------------------------------------------------------------
651)CM Care va fi tactica conduitei sarcinii оn cazul depistгrii cancerului
colului uterin:
a) [x] spitalizarea urgentг a gravidei оn staюionar
b) [ ] supravegherea dinamicг a gravidei de cгtre medicul de familie
c) [ ] оntreruperea sarcinii
d) [x] efectuarea intervenюiei chirurgicale radicale –
оndepгrtarea uterulu
e) [ ] prelungirea sarcinii pоnг la 38-40 sгptгmоini, cu efectuarea ulterioarг a
operaюiei cezariene.
---------------------------------------------------------------------
652)CM Selectaюi 3 simptome ce caracterizeazг apariюia hemoragiilor
оn caz de placenta jos оnserate:
a) [x] apar la оnceputul semestrului II de sarcinг;
b) [ ] apar din primele sоptгmоini de sarcinг
c) [x] mai frecvent apar оn ultimile sоptгmоini de sarcinг
d) [x] apar frecvent оn timpul naєterii;
e) [ ] apar pe fonul accesului eclamptic.
---------------------------------------------------------------------
653)CM Inserюia joasг a placentei este numitг situaюia оn care
„marginea placentei se aflг la o anumitг distanюг de la orificiul intern al
colului uterin, precizaюi la ce distanюг:
a) [x] mai puюin de 7 cm
b) [ ] mai puюin de 3 cm
c) [x] nu este implicatг оn proces regiunea orificiului intern
d) [ ] cuprinde marginea orificiului intern
e) [ ] mai puюin de 10 cm.
---------------------------------------------------------------------
654)CM Agenюii patogeni prioritari оn apariюia pielonefritei de gestaюie
sunt:
a) [x] E.coli
b) [x] bacterii grampozitive
c) [ ] aerobi
d) [x] candida
e) [ ] clebsiela.

---------------------------------------------------------------------
655)CM Enumeraюi cauzele principale ale hemoragiilor оn perioada III
a travaliului (perioada de decolare єi expulzie a placentei):
a) [ ] placenta jos оnseratг
b) [x] placenta parюial aderentг
c) [x] placenta parюial plotnoe?
d) [x] traume ale юesuturilor cгilor de naєtere
e) [ ] hipotonie uterinг.

---------------------------------------------------------------------

36