Sunteți pe pagina 1din 162

COORDONAT,

Director general
Adjunctul medicului-șef sanitar
de stat al Republicii Moldova
____________Iurie PÎNZARU
_________________ 2018
REGISTRUL DE STAT AL CONTROALELOR SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE DE STAT A SĂNĂTĂȚII
PUBLICE GRAFICUL CONTROALELOR PLANIFICATE PENTRU TRIMESTRUL I ANUL 2018
Denumirea (numele) Codul fiscal al Datele de contact ale
persoanelor persoanelor supuse
Nr. agentului Obiectul supus controlului şi adresa amplasării
/intreprinderii controlului planificat
d/o economic/persoanei supuse
acestuia
(telefon, poşta
supuse controlului controlului electronică)

1 2 3 4 5
Centrul Național de Sănătate Publică – secțiile operative
Tel. 0(22)77-04-47, e-
Institutul de genetică, fiziologie și Institutul de genetică, fiziologie și protecție a plantelor al
1. protecție a plantelor al AȘRM
1013600030804
AȘRM, or. Chișinău, str. Pădurii, 20
mail:
asm_igfpp@yahoo.com
Tel. 0(22)31-22-58, e-
2. Universitatea agrară de stat 1007600002710 Universitatea agrară de stat, or. Chișinău, str. Mircești, 44 mail:
anticamera@uasm.md
Tel. 0(22)28-54-31, e-
Institutul științifico-practic de Institutul științifico-practic de horticultură și tehnologii
3. horticultură și tehnologii alimentare
1008600056226
alimentare, mun. Chișinău, or. Codru, str. Vieru, 59
mail:
vieru_isphta@mail.ru
Tel. 0(22)24-55-71, e-
4. Institutul de fitotehnie ”Porumbeni” 1011600004805 Institutul de fitotehnie ”Porumbeni”, r-l Criuleni, s. Pașcani mail:
ifporumbeni@rambler.ru
Centrul de Sănătate Publică Chişinău
5. SRL Elite Med 1015600017676 centru medical, str. Alba Iulia nr. 202, 069134571

6. SRL Neostomatologie 1004600040672 Cabinet stomatologic, str. V.Lupu 23/8, 022592211


7. SRL Primdent -Lux 1003600053998 Cabinet stomatologic, str. C. Ieşilor nr.15 069235356

8. SRL ADENS 1004600029385 Cabinet stomatologic, str. MP.Movilă nr. 41, 068548575

9. SRL Alfa Dental 1012600025063 Cabinet stomatologic, str. Teatrului nr. 2/14, 079587487

10. SRL Medbioestetic 1007600021014 Cabinet cosmetologic, str. Bernardazzi nr. 7/7 069138042

11. SRL Noval Dental 1004600015010 Cabinet stomatologic, str. Nicolai Costin nr. 81/6, 076556455

12. SRL SALVAREA NAȚIUNII 1003600063461 Centru medical, str. Cartușa, 56, or. Durlești, 022559947

13. SRL Martident 1010600036997 Centrul Stomatologic, str. A. Teodorovici 11/2, 022592893

14. ÎI Tcaci Irina 1007600053996 centru medical, str. Alba Iulia nr.89, of. 154, 069995060

15. SRL Integrativ 1010600040114 centru medical, str. Alba Iulia nr.89, of. 147, 069140921

16. SRL Vladident 1007600002307 Cabinet stomatologic, str. Tighina 39 of. 8, 079042979

17. SRL Neogen 1004600069552 centru medical, str. Lomonosov, 37, 022288725

18. SRL Medical Grup 1004600033203 centru medical, str. C. Ieşilor 19, 022508945

19. SA Extramed 1003600152525 Clinica medicala, str. Grenoble, 25, 022523796

20. SRL Perfect Clasic Dent 1004600022630 Cabinet stomatologic, str. I. Creangă, 12/1, 022757922

21. SRL Vitodent-Prim 1007600053354 Cabinet stomatologic, str. V. Lupu nr. 37/17, 022752350

22. SRL Harea Dental Lux 1004600054154 Cabinet stomatologic, str. Tighina, 53, 022272182

23. SRL Brumaru Dent 1011600028274 Centrul stomatologic, str. A. Iulia 89/152, 069327793

24. SRL Medvigor 1016600014199 centru medical, str. Țarînei nr.52, of. 1, 069012427

25. SRL Sandoria 1002600030828 Cabinet stomatologic, str. E.Coca nr. 33/1a, 22238855

26. SRL Lumerance 1007600065544 centru medical, str-la Teatrului nr. 2, of.7 6020277

27. SRL BRIOMEDTEST 1006600036688 centru medical, str. Burebista, 80 22556129

28. SC Reabilitolog 1003600006053 centru medical, str. Tighina, 31 69295571

29. ÎI Duminică Lidia 1003600058982 Cabinet stomatologic, bd. Dacia, 5a 22505028


30. SRL Actigen 1004600031689 Cabinet stomatologic, str. Independenței, 28 79562936

31. SRL Bagrin-Dent 1006600051397 Cabinet stomatologic, str. Cuza Vodă, 1/1 22638424

32. SRL Mazur-Dent 1004600016925 Cabinet stomatologic, str. Cogîlniceanu, 20 22275992

33. SRL DENTART 1003600009032 Cabinet stomatologic, str. Eminescu, 23/1 22224836

34. ÎI V. Covalciuc 1003600101729 Cabinet stomatologic, str. Andrei Doga, 23 69147310

35. SRL Romedica 1004600011399 Cabinet stomatologic, bd. M. Cel Bătrîn, 20/3 79413886

36. SRL Felluci 1003600068558 Cabinet stomatologic, bd. Moscovei, 15/3 22491490

37. SRL D.R.Spătaru 1011600013393 Cabinet stomatologic, str. Zelinschi, 33/1 22557629

38. SRL MAGORTE 1007600068095 Cabinet stomatologic, str. Pușkin, 35 22227120

39. SRL Dentavad 1007600007184 Cabinet stomatologic, bd. M. cel Bătrîn, 20/3 79478262

40. SRL Dicri Med 1012600022202 Cabinet stomatologic, str. Hr. Botev, 21, of.2 69169753

41. SRL Neurogen 1015600020988 centru medical, bd. M. Cel Bătrîn, 39 69273366

42. SRL Ergosum 1007600036412 centru medical, bd. Moscovei, 14/1 68999794

43. SRL Cardiomed 1013600031683 Centrul de Medicină Intervențională, str. Tudor Strișcă nr.30 79702952

44. SRL Dental-Coral 1005600015512 cabinet stomatologic, str. Columna 76 22225128

45. SRL Dent-Service 1005600056041 cabinet stomatologic, str. Alecu Russo 63 22425465

46. ÎI Uncuţa Diana 1002600013300 clinică stomatologică, str. Colina Puşkin 18 22296161

47. SRL Dalmiodent 1003600127251 cabinet stomatologic, bd. Grigore Vieru 15 22235054

48. SRL Astetic 1002600046751 cabinet stomatologic, str. Puşkin 43 22229222

49. SRL Omni Dent 1010600035912 clinică stomatologică, bd. Mircea cel Bătrîn 13/2 22606101

50. ÎI Jugurt-Stoma 1003600165125 cabinet stomatologic, bd. Mircea cel Bătrîn 21 22489484

51. SRL Şalin-Dental 1007600003360 cabinet stomatologic, bd. Grigore Vieru 9 22228161

52. SRL Bodorin Dental 1012600005555 cabinet stomatologic, bd. Mircea cel Bătrîn 33 22920720
53. Emanuel 1012620005225 centru medical, Emanuel, str. Alexandru cel Bun 140 22210737

54. SA Termoelectrica 1003600026295 punct medical, str. Meşterul Manole 3 22385282

55. SA Termoelectrica 1003600026295 centru medical, str. Tudor Vladimirescu 6 22436345

56. SRL B.S.-Dent 1010600007463 cabinet stomatologic, str. Chişinăului 77, or. Cricova 7982648

57. SRL Asterix-Com 1003604000417 cabinet stomatologic, str. Albișoara 72/5 22103088

58. SRL Cristi-Dent 1009600016632 cabinet stomatologic, str. Andrei Doga 28/4 22830790

59. SRL P.A.Gherasimenco 1003600046471 clinica stomatologică, bd. Mircea cel Bătrîn 32/10 22835800

60. ÎI Andrieş Sîrcu 1003600120399 centru stomatologic, str. Kiev 8/1 22447070

61. SRL NC Dental Clinica 1010600017730 cabinet stomatologic, bd. Mircea cel Bătrîn 13/2 22606108

62. SRL Solodent 1012600010067 centru stomatologic, str. Albişoara 82/8 22994995

63. SRL Sofia Dental 1015600005062 cabinet stomatologic, str. Albişoara 84/5 69673757

64. SRL Medpharmconsult 1003600100205 Centru medical, str. Trandafirilor 15/4, 69435138

65. SRL Homiofitosan 1011600026524 Cabinet medical, str. L. Tolstoi 24/1, 22279823

66. SRL CM Dental 1005600055664 Cabinet stomatologic, str. Teilor 9/4, 22660033

67. SRL Alsuto Dent 1016600033596 Cabinet stomatologic, str. Burebista, 72, 69000456

68. ÎI Cuciuc Iurie 1003600131641 Cabinet stomatologic, str. Putna 5, 22465173

69. SRL Citobiomed 1004600044441 centru medical, str. L. Tolstoi 24/1, 22279823

70. SRL Loridenta 1012600025177 Centru Medical, str. Independenţii 2/1, 69433999

71. SRL Familia Dent 1006600042360 Cabinet stomatologic, str. Grenoble 257 of.2, 22830190

72. SRL Via Atr Dent 1011600005363 Cabinet stomatologic, str. V. Trandafirilor 18/1, 22620183

73. SRL Jurja Dent 1011600006647 Cabinet stomatologic, bd. Dacia 44, 22764683

74. SRL Şevcenco Dent 1009600027629 Cabinet stomatologic, str. Munceşti 300/2, 600107070

75. SRL Calfa Dent 1017600013786 Cabinet stomatologic, bd. Dacia 2, 68383630
76. SRL Ovico 1002600019438 Centru Medical, str. Melestiu 20, 69961408

77. ÎI Hîţu Maria 1004600038149 Cabinet stomatologic, bd. Negruzi 6, 22270983

78. SRL Dr. Ungurianu 1003600122418 Clinică stomatologică, bd. Decebal 91, 22638181

79. SRL Fildeş Dent 1006600020892 Cabinet stomatologic, bd. Negruzi 2, 79555703

80. SRL Claris 1003600117663 Cabinet stomatologic, str. Cuza Vodă 30/1, 22770414

81. SRL Untilă Svetlana 1002600023068 Centru stomatologic, str. Hr. Botev 29, 22765659

82. SRL Untilă Svetlana 1002600023068 Cabinet stomatologic, str. C. Vărnav 21, 79509906

83. SRL Vita-Lic 1003600097749 Cabinet stomatologic, str. Independenţii 36, 22566115

84. SRL Tonus Dent 1011600007057 Cabinet stomatologic, str. IIndependenţii10-1, 22922786

85. SRL Lavi M Dent 1011600004621 Clinică stomatologic, bd. Decebal 91 22539431

86. SRL Sanufe Med 1012600000550 Cabin et stomatologic, bd. Decebal 80/1, 69329333

87. SRL Vitrilă Dent 1009600030562 Laborator tehnioco-Denrat, bd. Decebal 91 22929735

88. SRL Ştefănescu 1004600015021 cabinet stomatologic, str. Hîjdău,58, 22276803

89. SRL Vedasan 1006600037342 centru medical, str. Burebista nr.80, 22556165

90. SRL Magia Zîmbetului 1012600026831 cabinet stomatologic, str. M. Varlaam63/11, 79460733

91. SRL Prodiafarm 1003600099857 centru de imunizări, str. Independenţei nr.34/1, 22664909

92. SRL Delia Dent 1010600019284 cabinet stomatologic, bd. Decebal nr.23, 79402909

93. SRL Micromed 1003600110686 laborator diagnostic, str. Testemiţanu nr.37, 79520116

94. SRL Ortotec Global 1011600042160 cabinet stomatologic, str. Sf. Ţării nr.61/a, 69155344

95. SRL Ursu Dent 1012600025649 cabinet stomatologic, str. M. Varlaam nr.75 79999109

96. SRL SALVADENT SMILE 1013600040045 cabinet stomatologic, bd. Negruzzi nr. 2 of 315, 79422806

97. SRL Troye Terra 1015600000089 cabinet stomatologic, str. Sf. Gheorghe, 69993207

98. SRL Ultradent Implantodent 1013600023756 cabinet stomatologic, str. Ismail106/2-1, 68443333
99. SRL Clinica Profesorului Şcerbatiuc 1003600127974 cabinet stomatogic, str. P. Movilă nr.23/1, 69822287

100. SRL Gradia Dent 1004600032789 cabinet stomatologic, str. tiraspol nr.2/1, 69605801

101. SRL Excellence 1007600056724 cabinet stomatologic, str. Grenoblea nr.23, 22721826

102. SRL Smile Dent 1007600068822 clinică stomatologică, str. Izmail nr.88, 22881414

103. SRL Medicina pentru toţi 1003600118512 cabinet stomatologic, str. Mioriţa 5/6, 69173748

104. SRL Laxi med dental 1014600002880 cabinet stomatologic, bd. Gagarin nr.10, 22260856

105. ÎI Caraman Vera 1003600084574 cabinet stomatologic, bd. Negruzzi nr.2, 79670486

106. SRL Stomatolog MD 1003600164874 cabinet stomatologic, str. Şcisev nr.21 bl B, 22990993

107. SRL Pure Dent 1016600020963 cabinet stomatologic, str. Anestiade nr.3, 69433345

108. SRL Imunotehnomed 1002600012565 centru medical, str. Ion Luca Caragialenr.3, 79755536

109. SRL Nivel-On 1010600008851 Centrul cosmetoplogic, str. Columna, 78 79462527

110. SRL Tatooz 1009600032670 Cabinet de tatuaj, str. Mateevici nr. 36 78455665

111. SRL Dermamed 1011600044533 Centrul cosmetologic, str. Hincești nr. 43, et.5 22455663

112. SRL Cardioconsult 1014600031761 Cabinet medical, str. N. Testemițanu nr. 22 22205564

113. ÎI Afrodita-Sergeev 1004600033557 Cabinet medical, str. B. Voievod, 7 69558228

114. SRL Ficotehfarm 1004600074352 Laborator de producere, str. Miorița, 3/5 22735007

115. SRL Unilab-Diagnostic 1003600105484 Laborator parazitologic, bd. Dacia, 3/4 22921370
Fabrica de producere a medicamentelor, com. Săngera, str.
116. SRL BALKAN PHARMACEUTICALS 1006600054538
Industrială, 7/A
79100491
Laborator de microproducere a medicamentelor, bd. Dacia
117. SRL Universal-Farm 1003600049081
nr. 58 bloc. 1
22931945
Laborator de microproducere a medicamentelor, bd. Dacia
118. SRL Medfarma 1002600033667
nr. 58 bloc.1
22921750

119. SRL EURO PRIME FARMACEUTICALS 1014600025746 Laborator de microproducere, str. Păietrarilor, 8/2 69645633

120. SRL FEMED-COM 1011600003211 Laborator tehnico-dentar, str. Lomonosov, 4 67448889


121. SRL Gised-Dent 1012600018074 Laborator tehnico-dentar, str. Alba Iulia, 91 685501552

122. ÎI Donica Mariana 1002600002977 Laborator tehnico-dentar, str. L. Tolstoi, 56 of. 1 60552555

123. SRL Dentina si Co 1004600070505 Laborator tehnico-dentar, str. Armenească, 6//5 69019869
Farmacie de forme industriale, com. Stăuceni, str. Păcii nr.
124. SRL Prodiafarm 1003600099857
1/A
22499515

125. SRL Hahneman 1003600114499 Farmacie cu funcție de producere, str. Calea Ieșilor, 15/2 22741383

126. Cobzaru ÎI 1005600006851 cabinet stomatologic, str. Dumeniuc, 35 22485139

127. Academia de Studii Economice 1007600005951 centru medical, str. Albișoara,86/4 22291739

128. ÎI Mihaliova Natalia 1003600069670 Cabinet oftalmologic cu secția optica, bd. Renașterii, 23 22321552

129. SRL Dermacosmetica 1006600034189 Salon de tatuaj, N. Dimo, 21 60456558

130. SRL Irolas-Cosmetic 1006600035762 Salon cosmetologic, bd. Decebal, 91 69652523

131. ÎI Grișco Elizaveta 1012600002336 Cabinet medical, M. Varlaam nr. 84 22212797

132. SRL Cetamed 1005600050360 Cabinet medical, str. Independenței 28 lit. A 79471234

133. SRL Puterea Soarelui 1007600045726 Cabinet medical, str. Căpriana, 56/1 69007950

134. SRL Baby Med 1016600002127 centru medical, bd. Renasterii, 16 of. 53 79517405

135. P/f Laur Inga 2000035028653 Cabinet cosmetologic Laur Inga, bd. Traian 21/1 of. 1 79605050

136. Universitatea de Medicină 1007600000794 Filiala farmaciei, bd. e forme industriale, str. Korolenko, 2 22205547

137. SRL Cocieru - Tinerețea Vera 1011600033395 magazin, alimentar, str. Melestiu 20, 22543165

138. SRL TIM 1003600158756 bufet, str. 31 August 157, 22232224

139. SRL TIM 1003600158756 secție comerț, str. 31 August 157, 22232224

140. SRL TIM 1003600158756 punct de inchiriere, str. 31 August 157, 22232224

141. SRL Bantcarad 1003600102298 bucătăria de lapte, str. M. Costin 26/4, 22444118

142. SRL Clasic Catering 1003600113159 cafenea, str. Testemițanu 29, 79905959

143. ÎS Crizantema 1002600039315 bufet, str. Korolenco 2, 69206136


144. SRL Radic - Plus 1011600004506 magazin, mixt, str. Costiujeni 3, or. Codru 68144847

145. SRL Artegor 1012600011754 cofetărie, str. V. Vodă 80, 69002597

146. SRL Amofarm -Diverse 1002600051126 cabinet oftalmologic cu secția optică, str. Kiev 11, 22311108

147. SRL Amofarm -Diverse 1002600051126 cabinet oftalmologic cu secția optică, bd. Gr. Vieru 13, 22311108

148. SRL Doban Fitovital 1017600008447 cabinet medical, str. V. Vodă 5, 60224797

149. SA Baden-Baden 1003600092825 cabinet oftalmologic, bd. Mircea cel Bătrîn 21, 22489486

150. SRL Optica Natali 1006600015438 cabinet oftalmologic cu salon optică, bd. Negruzzi 5/2, 22544118

151. SRL Optica Natali 1006600015438 magazin, de optică medicală, str. Independenței 28, 22544118

152. SRL NC Company Plus 1014600012353 cabinet medical, str. Ștefan cel Mare 25, or. V. Vodă 5 79423133

153. AF Moldova-Filantropie 1015620000117 centru medical, str. 31 August 40, of. 2, 22207913

154. SRL Izalvv Service 1005600019211 centrul homeopatic, str. Calea Ieșilor 15/2, 22756416

155. SRL MNT Healthcare 1010600015378 cabinet de rezonanță magnetică, str. A. Doga, 22400034

156. SRL Încredere DNM 1004600034303 Centru Medical, str. Titulescu 1, 22540545
centru de recuperare a maladiilor căilor resperatorii, bd.
157. SRL Salina Med 1014600040341
Mircea cel Bătrîn 33,
79406295

158. P/F Colciu Dinu 982005237105 salon de tatuaj, str. Ismail 40/2, 69935908

159. SRL Inart Studio 1014600005227 cabinet de tatuaj, bd. Decebal 23/2, 78552455

160. SRL ABK STIL 1012600009999 Cabinet de tatuaj, bd. Decebal, 23/1, 68230248

161. P/F Ivasiuc Iulia 2002014048672 cabinet cosmetologic, str. Albișoara 72/5, 69273757

162. P/F Lemiș Serghei 2005042052925 cabinet cosmetologic, str. Alexandru cel Bun 83, 68488383

163. P/F Guțu Ana 2007018024011 cabinet cosmetologic, str. Albișoara 4, 69886706

164. SRL Receta Farm 1009600013354 farmacie, str. Testemițanu 30, 22405406

165. SRL Dent-Revenco Plus 1011600036271 secție comerț cu depozit, bd. Mircea cel Bătrîn 21, 22339021

166. SRL Interoptic 1003600000246 secție comerț, str. Caragiale 2, 22550488


167. SRL Interoptic 1003600000246 secție comerț, str. Zelinski 15, 22550488

168. SRL Veolia Prim 1014600026879 sector de tratare a deșeurilor medicale, str. Uzinelor 209/2, 69969400

169. SRL Promed 1003600151285 secție comerț, str. I. Creangă 24, 22501812

170. SRL Ealina 1003600091275 Sector de producere, str. Muncești 799 69169807

171. SRL WT Agroprofi 1013600006755 Complex agrotehnic cu depozit, com. Stăuceni 79771790

172. SRL Flumed Farm 1006600035278 Secție producere a medicamentelor, str. Cetatea Albă 60160777
Sector de creștere a ciupercilor, or. Durlești, str. Cartușa 48
173. SRL Vitamush 1016600026987
A, mun. Chișinău
69963466

174. SRL Deoner Exim 1004600057568 Sector de producere, str. Bucuriei 1 22927625
Sector de deservire a tehnicii agricole cu depozit, st-la
175. SRL ÎM Invest Group 1011600040421
Studenților 2/4
78696030

176. SRL Soldi 1002600027435 Fabrică, str. Varnița 6/1 , sect. Ciocana 78813300

177. SRL Bujor Sport 1009600036494 atelier de cusut, str. Hanul Morii 42 69120975
sector de producere a articolelor mobiliere, str. Cetatea Albă
178. SRL Mebella 1009611000844
176
79889000

179. SRL V.V. Autogrup 1009600038579 atelier auto, str. Calea Basarabiei 30 22411973

180. SRL Tex-Auto-Pit 1008600053719 atelier auto, str. Grădina Botanică 9 22521334

181. SRL Termoenergomontaj 1002600005738 atelier mecanic, str. Sarmizegetusa 94/2 69143359

182. SA Boksito 1003600037905 atelier PVC, str. Zelinski 11 79519494

183. SRL ARA 1002600012509 atelier mecanic, or. Sîngera, str. Schinoasa 8 68949799
sector de producere, or. Sîngera, str. Schinoasa 8/2, mun.
184. SRL Compania Atlantic & C 1002600045570
Chişinău
68592805

185. SRL Mobi-Art-Design 1007600006361 atelier de mobilă, şos. Munceşti 799/8 69105195

186. SRL Fortuna Service 1007600040525 atelier de mobilă, str. Burebista 5 22530396

187. SA ARTIZANA 1002600013012 Fabrică de confecţii, str. Academiei 13/1 79909772

188. SRL TRANSGRUPSERVICE 1003600032014 Atelier auto cu depozit, str. Calea Basarabiei 28 69839299
189. SRL VGV-Autoservice 1004600039836 Atelier auto, str. V. Guţu 1 79597777

190. SRL TOP WASH 1015600014424 Atelier auto, str. N.Testemiţeanu 19/10 69185096

191. ÎM PRIMTRANS 1003600038201 Bază de transport auto, şos. Hînceşti 140/1 22725222

192. ÎI CLD CEBOTARI 1003600129602 Atelier auto, str. C. Vîrnav 25 69118956

193. SRL UNIVERSTRANS 1003600078250 Atelier auto, şos. Hînceşti 140/1 69000342

194. SA Petrom Moldova 1002600045798 Spălătorie auto, str. Ismail 114/1 96000072

195. SRL Rodiauto 1010600045005 Atelier auto, str. Otovasca 25 79020260

196. SRL Rumeon 1003600050713 Staţie deservire tehnică, str. Varniţa 22 22407711

197. SRL Expres Diesel 1013600031580 Staţie deservire tehnică, str. Uzinelor 88 79456619

198. SRL Mondiv auto 1009600014627 Atelier auto, str. Otovasca 25 , sect. Ciocana 79690725

199. SRL Politrans 1002600006827 Atelier auto, str. Uzinelor 90A , sect. Ciocana 22407648

200. SRL Transsoluţions 1013600038501 Atelier auto, str. Uzinelor 96/5 , sect. Ciocana 69106302

201. SRL Domus auto 1004600019236 Atelier auto, str. Varniţa 24 79030305

202. SRL Versia Prim 1006600031395 Spălătorie auto, str. Movileni 99 69130494

203. SRL Real Trading 1003605000447 Spălătorie auto, str. G.Latină 2 69131780

204. SRL Almarex Grup 1012600002989 Spălătorie auto , str. Uzinelor 96/3 79839044

205. SRL Zivax-Maxi 1012600001476 Atelier de cusut, str. M.Manole 4 69629998

206. SRL Decostil Com 1005609003163 Atelier de cusut, str. Uzinelor 11/1 69142422

207. SRL Policasnica 1005600023416 Atelier mobilă, str. Podgorenilor 91 A, s.Rășcani 22533419

208. SA Adet 1004600003082 Tîmplărie, str. Ștefan cel Mare 30, com. Grațiești 22451290

209. SA Unnolucas 1002600033368 Atelier mobilă, str. Feredelului 4 22270166

210. SRL Veracristart 1004600011263 Atelier auto, str. Petricani 204 22312205

211. SRL Marcor Prim 1005600029843 Atelier mobilă, str. Feredeului 4 b 22278657
212. SRL Ecoplumb 1013600031085 Spălătoria auto, str. T. Vladimirescu 4 78222288

213. SRL Fermod Plast 1004600016095 Atelier PVC, str. Petricani 19/5 22295298

214. SRL Lemnox Prim 1007600064156 Tîmplărie, str. M.Costin 19, com. Grațiești 22466976

215. SRL Vlacolax 1002600015603 Spălătorie auto, str. Cucorilor 37 69187579

216. SRL Valsercom Service 1002600041170 Spălătoria auto, str. M. Viteazu 18 79295551

217. SRL Credo Onest 1004600028676 Atelier PVC, or. Durleşti, şos. Balcani 53 69249524

218. SRL Olemus Grup 1003600040778 Atelier PVC, str. Calea Ieşilor 63 22244072

219. SRL Diamond -T&D 1013600009789 Spălătorie auto, str. Bucuriei 13 A 69590130

220. SRL S-Top Elit 1013600003617 Spălătorie auto, str. Columna 170 69068290

221. SRL Andezit 1003600115588 Bază de transport, şos. Balcani 1 69084100

222. SRL Avton Service 1003600075754 Atelier auto, str. Calea Ieşilor 10/3 69142184

223. SRL Ecosrub 1004600060353 Sector de producere, or. Durleşti, str. Alexandru cel Bun 7 69234175

224. SRL Megatec Grup 1012600015925 Atelier, str. Meşterul Manole 3/2 22922628

225. SRL Vizant service 1009600005151 Atelier, str. Industrială 10 22419889

226. ÎI Iugor Metal 1003600068101 Atelier, str. Meşterul Manole 5/2 79417602

227. SRL 777 şi C 1003600004808 Atelier, str. Meşterul Manole 9 22476351

228. SRL Memilit 1003600046493 Sector de producere, str. Industrială 65 69120994

229. SRL Buga Prim 1007600029490 Atelier, c. Bubuieci, str. Tudor Bubuiog 8, mun. Chişinău 79212595

230. SRL Lari Auto 1009600036955 Atelier, str. Voluntarilor 3 22475631

231. SRT Tidino, 1003600010384 Atelier, str. Transnistria 16/1 22723878

232. ÎM Liftservice 1003600126117 Întreprindere Municipală, str. Transnistria 10 22471318

233. SRL Pecos Auto 1006600041363 Atelier, c. Bubuieci, str. Tudor Bubuiog 10 mun. Chişinău 68477777

234. SRL Iulius Auto 1003600013972 Atelier, c. Bubuieci, str. Tudor Bubuiog 1B, mun. Chişinău 69224309
235. SRL Summit Com 1007600065186 pensiune turistică, str. Tighina 49 22800838

236. SRL Biancrus 1009600038498 hotel, str. Mitropolit varlaam 74/1 69751720

237. SRL Biancrus 1009600038498 saună, str. Mitropolit varlaam 74/1 69751720

238. SRL Tulip Garden 1004601001775 hotel, str. Arh.Ion Casian Suruceanu 17/2 22288911

239. SRL Tulip Garden 1004601001775 saună, str. Arh.Ion Casian Suruceanu 17/2 22288911

240. SRL Gherafam 1002600003480 hotel, str. Mateevici 3 22782999

241. SRL Valter Grup 1005600038892 hotel, str. Bulgară 26 22260250

242. P/f Bolboceanu Maia 962507545681 salon cosmetologic, bd. Negruzzi 4 22272672

243. SRL Geliano Lux 1003600045430 frizerie, str. Crizantemelor 11/1 79190170

244. SRL Olsingem 1002600018637 salon de frumuseţe, str. Alecsandri 97 79116916

245. SRL Iuliana Beauty 1015600018237 salon de frumuseţe, str. Eminescu 41/1 62168309

246. P/f Călugăru Ala 2001044315592 frizerie, str. Grenoble 128/1, or. Codru, mun. Chişinău 69559848

247. SRL Urban Stil 1011600035528 frizerie, str. Arborilor 21 69900036

248. P/f Alexeev Marinca 2005034041311 frizerie, str. Armenească 44/1 60707775

249. SRL Gheonadi 1010600024578 frizerie, str. V. Trandafirilor 18 22620359

250. ÎI Nykon Tetyana 1008600035216 frizerie, str. Mitropolit Varlaam 63 69288765

251. SRL Orhideea 1003600001715 frizerie, bd. Ştefan cel Mare 124 79465438

252. SRL MTL-Farm 1004600006234 frizerie, str. Gh. Asachi 20/2 22727125

253. P/f Braghiş Nina 991210036865 frizerie, str. Mitropolit Varlaam 63 22279700

254. SRL Etolaur 1002600004155 salon de frumuseţe, str. Ismail 84 22540194

255. SRL Cocieru Lux 1011600011078 salon de frumuseţe, str. Acad. Natalia Gheorghiu 30 69404110

256. SRL Randevu Lux 1002600041826 frizerie, str. Alecsandri 58 69138157

257. P/f Scripnic Elena 2005002077870 frizerie, str. Columna 49 69086117


258. SRL Notar 1003600120300 frizerie, str. Mioriţa 14 78351618

259. SRL Milena Grigoriev 1003600045050 salon de frumuseţe, str. Mitropolit Varlaam 69 69157124

260. SRL Lux Tinereţea 1003600129668 frizerie, str. Tighina 51 22275488

261. P/f Jechiu Nicolae 2002035036403 frizerie, str. Bucureşti 1 79340154

262. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 filiala farmaciei, str. 31 august 1989 nr.64 22405406

263. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 filiala farmaciei, str. Mioriţa 11 22405406

264. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 filiala farmaciei, str. Testemiţanu 37 22405406

265. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 filiala farmaciei, str. Arborilor 21 22405406
filiala farmaciei, str. Grenoble 128/2, or. Codru, mun.
266. SRL Farmacia Familiei 1005600017723
Chişinău
22405406

267. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 filiala farmaciei, bd. Ştefan cel Mare 6 22405406

268. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 filiala farmaciei, şos. Hînceşti 60/4 22405406
filiala farmaciei, str. Valea Apelor 25, or. Codru, mun.
269. SRL Farmacia Familiei 1005600017723
Chişinău
22405406

270. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 filiala farmaciei, str. Testemiţanu 21 22405406

271. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 filiala farmaciei, str. Gh. Asachi 48/1 22405406

272. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 filiala farmaciei, str. V. Trandafirilor 16 22405406

273. ÎI Calestru Vitali 1003600152329 sală de forţă, str. 31 august 1989 nr. 46 78508888

274. SRL Euroservices Cleaning 1014600006925 oficiu, str. Bucureşti 36/2 69178372

275. SRL Igiena Company 1008600047749 oficiu, str. Acad. Natalia Gheorghiu 30 22843321

276. SRL Amdaris 1009600020033 oficiu, str. Mitropolit Varlaam 63/23 69403040

277. SRL Esc-Pur 1004600069404 oficiu, str. Haltei 41a 22923975

278. SRL Bangon Grup 1004600024368 magazin, bd. Ştefan cel Mare 83 78891006

279. SRL Vatra-Mandatar 1002600051621 magazin, şos. Hînceşti 62a 69178058


280. SRL Draperilux 1006600055708 magazin, str. Ismail 84 22549188

281. SRL PlanetaZoo K9 1010600035808 magazin, str. L. Tolstoi 24/1 22815142

282. SRL Unimoda 1011600021910 magazin, bd. Ştefan cel Mare 65 22273651

283. SRL Iulicons Grup 1009600028224 magazin, şos. Hînceşti 72 68160222

284. SRL Misa 1003600030249 magazin, str. Mitropolit Varlaam 69 69101546

285. SRL Navali-Dar 1013600005471 magazin, str. Tighina 30 79477728

286. SRL Navali-Dar 1013600005471 magazin, bd. Ştefan cel Mare 124 79477728

287. ÎI Agachi - Tatiana 1002600010309 magazin, str. Ismail 90/1 69151319

288. SRL Flowers City 1013600002458 magazin, str. L. Tolstoi 24/1 79108704

289. SRL Navali-Dar 1013600005471 magazin, str. Ismail 84 79477728

290. SRL Navali-Dar Prim 1016600030850 magazin, str. Ismail 84 79477728

291. SRL Bial 1003600128465 magazin, str. Costiujeni 3a,or. Codru, mun. Chişinău 69111321

292. SRL Preţuri pentru tine 1013600013881 magazin, str. Bulgară 47 78883920

293. SRL Mirdinax 1002600024021 magazin, str. V. Alecsandri 46 22479097

294. SRL Moldpresa grup 1013600038202 magazin, str. Puşkin 22 22580700

295. SRL Moldpresa grup 1013600038202 magazin, str. Eminescu 50 22580700

296. SRL Fleurestetica 1013600038567 salon de frumuseţe, str. M. Sadoveanu 21 69653383

297. p/f Verdeş Rodica 2003027032494 salon de frumuseţe, str. Alecu Russo, 63/2,nr. 72 22488899

298. p/f Nastas Oleg 971212321712 frizerie, str. Petru Zadnipru 15/3 79180055

299. ÎI Donica Natalia 1013600008520 frizerie, str. Prof. Ion Dumeniuc 26, nr. 6a 60638882

300. p/f Vataman Angela 961706898219 frizerie, str. Chişinăului 15/1, com. Budeşti 22418307

301. p/f Zaharia Sofia 971001483618 frizerie, str. Ginta Latină 19/1 69730188

302. p/f Tănase Oleg 2001048317653 salon de frumuseţe, str. Alecu Russo 61/6 79473639
303. SRL Elodi-Farm 1007600005582 filiala farmaciei, str. T. Bubuiog 31 b, s. Bubuieci 69174609

304. SRL Elodi-Farm 1007600005582 filiala farmaciei, str. Petru Zadnipru 2/1 69174609

305. SRL Peon-Farm 1011600011506 filiala farmaciei, str. Maria Drăgan 1/1 69477070

306. SRL Rica-Farm 1012600041609 depozit farmaceutic, bd. Mircea cel Bătrîn 21 22489240

307. SRL Valentin & Valentina 1010600030951 centru de instruire, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, nr. 1e 69405930

308. SRL Platinum JND 1010600035406 hotel, bd. Mircea cel Bătrîn 24/5 69172888

309. SRL Palmira-AD 1003600158653 cenru comerț, str. M.Sadoveanu 21 69333331

310. SRL Fitness Plus 1004600032413 club de fitness Doza , bd. Mircea cel Bătrîn 11 79468184

311. Primăria com. Budeşti 1007601008384 apeduct comunal rural, com. Budeşti 69520307

312. SA Hellas Groups 1002600034022 depozit, str. Voluntarilor 15 22407800

313. SRL M.A.G. 1003600010708 depozit, str. Otovasca 10 69171515

314. SRL Campen-Com 1003600026789 magazin, str. Uzinelor 9/1 69231747

315. SRL Igrowplus 1015600022720 magazin, str. Igor Vieru 17/3 79292922

316. SRL Cadazo Novitec 1003600118970 magazin, str. Uzinelor 12/6 69117300

317. SRL Vadmar Exim 1010600021566 depozit, str. Uzinelor 15 79448431

318. SRL Corvan-S 1010600014131 depozit, str. Sargidava 2 79421912

319. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie, str. Alecu Russo 63/6 22338979

320. SRL Shan Lian International Group 1003600091378 rollerdrom, str. M. Sadoveanu 42/6 22482207

321. SRL Guzun-Sport-Prim 1008600054336 sală de fitnes, str. A. Russo 18/3 60101693

322. ÎI Magnat Goncear 1003600155401 frizerie, bd. Mircea cel Bătrîn 3 22335923

323. SRL Cofini Intremed 1016600004626 depozit farmaceutic, str. N. Milescu Spătarul 36 68133888

324. SRL Shan Lian International Group 1003600091378 sală de tenis, str. M. Sadoveanu 42/6 22482207

325. ÎI Naforniţa Maia 1005600054461 salon de frumuseţe, bd. Mircea cel Bătrîn 20/3 69312299
326. p/f Neagu Alexandr 2005003048435 frizerie, str. M. Sadoveanu 26/2 69222013

327. p/f Tonu Ludmila 972710894780 frizerie, str. Maiakovschi 58 69883892

328. SRL Midofarm 1006600030790 farmacie, str. Maria Drăgan 11 22311108

329. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie, bd. Mircea cel Bătrîn 12/2 22450790

330. SRL Sidal Grup 1002600032431 magazin, str. Petru Zadnipru 14/6 22855752

331. SA Ectostim Grup 1012600023623 magazin, -depozit, str. Uzinelor 78 69278349

332. SRL Iuniscon 1003600031718 magazin-depozit, str. Varniţa 2/13 79656200

333. SRL Tarol DD 1002600019313 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 11/1 22289234

334. SRL Tarol DD 1002600019313 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 1/2

335. SRL BPM-Trade 1013606000319 magazin, -depozit, str. Uzinelor 78 22475384

336. SRL Rkstroy 1015608000627 magazin-depozit, str. Uzinelor 90 78423423

337. SRL Meşterul Casei 1012600036083 magatin-depozit, str. Uzinelor 8/1 61046803

338. SRL Oliurmax 1012600009542 magazin, str. Uzinelor 169A 69291190

339. SRL Comerţcons 1015600025651 depozit, str. Uzinelor 7 69683682

340. SRL Oliurmax 1012600009542 magazin, str. Lunca Bîcului 26/1 69291190

341. SRL Bicomplex-Construct 1008600044793 magazin-depozit, str. Uzinelor 11 22422142

342. SRL Bicomplex-Construct 1008600044793 magazin, str. Uzinelor 94 22422142

343. SRL Bicomplex-Construct 1008600044793 magazin-depozit, str. Varniţa 2/10 22422142

344. ÎI Stefania-Manole 1003600058111 farmacie, str. A. Russo 59/1 22499550

345. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie, str. A. Russo 24 22459415

346. SRL Birivofarm 1002600040933 farmacie, str. I. Vieru 15/1 22480557

347. SRL Beauty Lux 1016600017961 frizerie, str. Vadul lui Vodă 78/2 60406797

348. SRL Scorpion-Jelezneac 1002600006296 frizerie, str. P. Zadnipru 16/5 22335292


349. SA Set-Service 1003600095549 frizerie, str. G. Latină 13/1 22331101

350. SRL Sebistar Compani 1016606004042 frizerie, bd. Mircea cel Bătrîn 48 79487465

351. SRL Piarh 1003600051363 frizerie, str. M. Sadoveanu 22441053

352. SRL Eros Group 1016600008152 salon de frumuseţă, str. G. Latină 49 69523065

353. SRL Vladelena Grup 1009600006181 frizerie, bd. Mircea cel Bătrîn 11/6 68940962

354. p/f Joreal Dorel 2010052002259 frizerie, str. A. Russo 24 61016607

355. p/f Albu Aliona 990809148464 frizerie, str. I. Vieru 19/1 69679681

356. ÎI Cristina-Cebotari 1003600115902 frizerie, str. A. Russo 24 69168998

357. p/f Frunze Anna 2005089025339 cabinet de mabichiură, str. A. Russo 20 69717368

358. p/f Guzun Cornelia 2000021055106 salon de masaj, str. A. Russo 61 22336757

359. SA Imedica 1013600003592 depozit farmaceutic, Voluntarilor 15 22808651

360. SRL Alma-Pro 1010600036148 magazin-depozit, str. Ştefan cel Mare 78 2416263

361. SRL Triscombrio 1005600008372 magazin-depozit, str. Uzinelor 211 22411389

362. SRL Leximpex 1003600065063 magazin-depozit, str. Uzinelor 78 79570929

363. SRL Buonanotte 1016600000145 magazin, str. Varniţa 2/6 22477121

364. SRL Unixone 1010600001911 magazin, str. Uzinelor 12A 79770180

365. p/f Cireş Svetlana 2001042305449 cabinet cosmetologic, str. M.Sadoveanu 22/2 79431110

366. p/f Pascari Daria 2002020006769 frizerie, str. Lalelelor 2/1, com. Bubuieci 69239851

367. SRL Salcos Prim 1007600061672 salon de frumuseţe, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 22350613

368. p/f Gîrbu Natalia 2000048133780 frizerie, bd. Mircea cel Bătrîn 27b 69928484

369. SRL Jeenan-Impex 1005600022682 frizerie, str. Petru Zadnipru 14/5 22335344

370. SRL Ageris 1005600034528 salon de frumuseţe, str. P.Zadnipru 2/1 22425135

371. p/f Obadî Oxana 972205420391 frizerie, str. A.Russo 61/6 79769202
372. SRL Santoşa 1007600024657 frizerie, str. P.Zadnipru 14/7 79537681

373. p/f Burduja Valentina 972403899317 frizerie, bd. Mircea cel Bătrîn 33/3 79592540

374. p/f Josan Violeta 2003048002180 frizerie, str. Ştefan cel Mare 38, or. Vadul lui Vodă 69962860

375. SRL Sanmed-Farm 1003600015194 depozit farmaceutic, bd. Mircea cel Bătrîn 21 69097766

376. ÎM Rihpangalfarma 1002600034310 antrepozit vamal, str. N.Milescu Spătarul 36 22606130

377. SRL Globalpharm Company 1007600015538 depozit farmaceutic, str. Bucovinei 3/2 69102029

378. SRL Meditec-Lux 1002600033922 farmacia, bd. Mircea cel Bătrîn 6 69707000

379. SRL Birivofarm 1002600040933 farmacia, str. Voluntarilor 12/3 22311108

380. p/f Sorocovici Natalia 990211212469 frizerie, str. 31 august 1, or. Sîngera, mun. Chişinău 69963866

381. p/f Ţicu Lilia 990402203320 frizerie, bd. Cuza Vodă 18/5 69265622

382. P/f Biana Zabolotnaia 962911891633 frizerie, str. Zelinski 12 22551786

383. SRL Hulubiţa Com 1010600009308 frizerie, str. Hristo Botev 27 68426262

384. SRL Anton & Lia 1017600028977 frizerie, str. Sarmizegetusa 43 7882753

385. SRL Perlamax 1009600006608 frizerie, bd.Traian 6/4 69124094

386. SRL Farmina 1002600010549 farmacie, str. Zelinski 6/2 22421801

387. SRL Amofarm 1002600040737 farmacie, bd.Dacia 44 22636567

388. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie, bd. Traian 23/1 22405401

389. SRL Dimnat 1002600052178 frizerie, str. Independenţei 16/1 22764591

390. ÎI Vozian Veronica 1004600008593 frizerie, str. Independenţei 36 22567354

391. SRL Promenada Auto 1002600054655 saună, str. Independenţei 6/1 22661222

392. P/f Bolocan Timofei 972507426374 frizerie, bd.Decebal 23/2 79534300

393. P/f Buişvili Tatiana 2001042329416 frizerie, bd. Cuza Vodă 24/3 22664591

394. SRL Svitol Art 1004600048380 frizerie, str. Teilor, 9/4 22637017
395. SRL Eclipse şi Co 1007600068006 saună, str. Independenţei 16/4 69142742

396. ÎI Belaia Liliana 1015600032961 frizerie, bd. Dacia 24 69366209

397. SRL Fitness Com 1006600002517 club sportiv, bd. Dacia 31 79454066

398. SRL Marafet 1015600012659 frizerie, bd. 24 79187923

399. SRL Ezhov 1010600013042 frizerie, bd. Dacia 3/4 22474451

400. P/f Samurenco Liliana 960902897143 frizerie, str. Independenţei 21/1 69221785

401. p/f Popescu Ion 961405545436 frizerie, bd. Decebal 1 22539546

402. ÎI Scuratovschi Iana 1017600000256 salon frizerie, str. Independenţei 14/1 68597560

403. SRL Econord Ind 1002600044757 farmacie, str. Trandafirilor 13/1 22311108

404. SRL Econord Ind 1002600044757 farmacie, str. Sarmizegetusa 10 22311108

405. SRL Econord Ind 1002600044757 farmacie, str. Sarmizegetusa 35/1 22311108

406. SRL DIEL Com 1002600055629 frizerie, bd. Cuza Vodă 1/2 69827822

407. SRL Alexdamir 1016600006240 frizerie, str. Zelinski 44 69555038

408. p/f Visoţcaia Oxana 962307541160 cabinet cosmetologic, str. Grenoble 259/16 78013251

409. p/f Studenschii Natalia 981611886585 cabinet de manichiură, str. Grenoble 259/16 69285544

410. SRL Jumbo 1012600010621 hotel, bd.Decebal 23 22890741

411. Universitatea Tehnică 1007600001506 hotel, bd.Cuza Vodă 10 22775506

412. SRL Sebega Prim 1004600012835 hotel, bd. Decebal 72/2 22535450

413. P/f Ţurcan Tatiana 2001001316930 frizerie, bd. Decebal 23 60146387

414. P/f Ţăruş Liudmila 952808891578 frizerie, str. Zelinschi 22 22571957

415. SRL Stil Divin 1005600040174 frizerie, bd. Cuza Vodă 8 22772830

416. SRL Leoimport 1015602001792 depozit, şos. Munceşti 803 69322153

417. SRL Stil Premium 1013600003754 frizerie, bd. Decebal 80/1 60880888
418. SRL Farmasan Service 1006600011599 farmacie, str. Burebista 118 22522186

419. p/f Secrieru Oxana 972705447917 frizerie, str. Independenţei 49a, com. Bacioi 79075805

420. SRL Ancalashes 1008600061716 salon cosmetologic, str. Zelinski 22 62008080

421. P/f Boţi Sabina 972811428697 frizerie, s. Dobrojea, str. Decebal 2 79096254

422. SRL Veromaris 1006600059979 frizerie, str. Belgrad 21 22637335

423. SRL Carmen Stile 1016600009252 frizerie, str. Zelinski 34/1 69086244

424. P/f Valuţa Victoria 2004042174156 frizerie ,s. Revaca, str. Ş cel M 13 m.Chişinău 60407375

425. P/f Gheniţa Diana 2003088019117 frizerie, bd. Decebal, 2, sat.Dobrogea 68666507

426. SRL Sladia New 1014600005216 frizerie, str. Trandafirilor 35/1 79508951

427. P/f Izbaş Victoria 981908429644 frizerie, bd. Traian 11 69127049

428. SRL Expocom-K 1003600050399 parcare auto, str. Independenţei 40 22568309

429. P/f Clopîşco Inna 960205013774 frizerie, bd. Dacia 31/1 69428496

430. p/f Colomina Alexandra 992107038481 frizerie, bd. Dacia 31/1 69028273

431. SRL Vion Impex 1002600013872 magazin, bd. Traian 23/1 22251440

432. SRL Vion Impex 1002600013872 magazin, bd. Dacia 49/10 22251440

433. SRL Perfect Looc 1016600037170 salon de frumuseţe, str. Grenoble 257/7 69061210

434. SRL Tarol DD 1002600019313 magazin, bd. Dacia 44 22289234

435. SRL Tarol DD 1002600019313 magazin, bd. Decebal 59/1 22229234

436. SRL Sidal Grup 1002600032431 magazin, şos. Munceşti 170/2 22855752

437. SRL Sidal Grup 1002600032431 magazin, str. Trandaf. 1/1 22855752

438. SRL Romsticom 1005600018432 magazin, bd. Decebal 99 22855687

439. SRL Iulicons Grup 1009600028224 magazin, str. Trandaf. 15/2 69578334

440. SRL Vion Impex 1002600013872 magazin, str. Grenoble 257 22251440
441. SRL Alanj Model 1003600029148 sala de trenajoare, str. Zelinski 11 79528131

442. SRL Vion Impex 1002600013872 magazin, bd.Traian 2/2 22251440

443. SRL Universal Construct 1013600024661 sala de trenajoare, str. 1 Lvov 66 68505524

444. ÎI Iosipoi Junior şi Senior 1003600055589 magazin, str. Independenţei 13 69253081

445. SRL Mostelle 1016600017466 salon cosmetologic, str-la Lvov 66 69105267

446. SRL Vion Impex 1002600013872 magazin, str. Sarmizegetusa 1 22251440

447. SRL Vladalina 1002600029451 depozit, str. Munceşti 173 68593331

448. SRL Tarol DD 1002600019313 magazin, str. Independenţei 24/4 22289243

449. SRL Tuna Grup 1002600048076 depozit, str. Sarmizegetusa 12b 22553086

450. SRL Vion Impex 1002600013872 magazin, bd. Decebal 91 22251440

451. SRL Amelia Zoo 1006600028854 saună, str. Dimo 13 A/K-1 22441130

452. ÎI Babii Irina 1013600004935 centru de fitness, str. Sf. Gheorghe 28/1 22271081

453. p/f Satanovschii Oleg 972504488993 sală de sport, str. Bodoni 28/2 79629680

454. SRL Like Us 1016600015543 sala de sport, str. Ismail 98/4 22997900

455. SRL Licialex 1015600025097 sală de sport, str. V. Alecsandri 143 79107001

456. SRL Poreadcova-Grup 1006600035430 club sportiv, str. Diordiţa 5 79605954

457. SRL Cosmosat Impex 1007600007025 frizerie, str. Albişoara 84/6 79405070

458. SRL Beautyteria 1014600002134 salon de întreţinere cororală, str. Alexandru cel Bun 62a 67658686

459. SA Art-Vest 1002600024940 magazin, bd. Moscova 2 22492195

460. SA Maxim-K 1003600039909 magazin, str. Armenescă 63/64 22278731

461. SRL Erlada Lux 1003600019505 magazin, str. Kiev 16/1 22213539

462. SRL Elit Optic 1003600126955 magazin, str. Miron Costin 10 69113123

463. SRL GP Bateria 1003600152374 magazin, str. V.Alecsandri 82A 79193333


464. SRL Cristis Service 1004600012455 frizerie, str. D. Cantemir 12 22311108

465. P/f Popa Lidia 2006002036016 frizerie, str. M.Costin 18/1 22310540

466. P/f Fedorenco Ecaterina 2002048103817 cabinet cosmetologic, str. Grădinarilor 18 79443848

467. p/f Balan Viorica 2000002100986 frizerie, str. T.Vladimirescu 10/1 69642822

468. SRL Vicdanis-Expres 1010600023168 frizerie, str. Frunze 41, com. Stăuceni 68977755

469. SRL Cosmetic Impex 1003600150831 frizerie, str. Puşkin 44 22214087

470. ÎI Fanin Ala 1014600015147 frizerie, str. D. Rîşcanu 11 11311119

471. p/f Chifiriuc Victor 961806544852 frizerie, str. Gr. Vieru 25 22226836

472. p/f Gaina Victoria 2005002083057 frizerie, str. Chişinăului 105/A, or. Cricova 68629029

473. SRL SorinLux 1003600026745 depozit, str. A.Mateevici 66C, com. Stauceni 22546019

474. SRL Proctmol 1015600019740 depozit, str. Calea Orheiului125/1, 69668228

475. SRL Simple Use Beauty 1007602007199 depozit, bd. Moscova 21, bloc 2, 79949222

476. SRL Danvito Grup 1011600040672 depozit, str. Petricani 19/3, 79481594

477. SRL Viizaj Nica 1002600045189 magazin, str. Kiev 16/1 22884626

478. II Popa Mihail 1005600032568 magazin, str. Alexandru cel Bun 1A, com. Ciorescu 69177254

479. SRL Belsug Btutchet 1014600023085 magazin, bd. Moscova 21 69336666

480. SRL Orfix Grup 1013600037124 magazin, bd. Moscova 2 68448586

481. SRL Texavers 1012609000346 magazin, str. Tighina 65, 69293641

482. SRL Vitalite Mihaela 1009600007029 magazin, str. Tighina 65, 68633423

483. SRL Bahroux Beauty Lab 1016600009872 frizerie, str. Alexandru cel Bun 95, 78539533

484. SRL Ayris Lux 1015600041873 frizerie, str. T.Vladimirescu 7, 79078772

485. p/f Șochina Elena 2004001021086 frizerie, str. Tighina 52 nr. 24, 69539181

486. p/f Liudmila Salamandîc 970404034821 frizerie, str. Socoleni 11, 79306401
487. SRL Latelier Blanche 1015600019326 salon de frumusețe, str. Mateevici 11, nr. 2, com. Stăuceni 69130095

488. p/f Taisia Cotruța 2000002111386 frizerie, str. 31 August 14a, or. Cricova 69655214

489. SRL New Next 1008600018743 filiala farmaciei, str. M.Basarab 6, 22738444

490. SRL Grin Farm 1005600013529 farmacie, bd. Renașterii Naționale 32, 22311108

491. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie, str. Socoleni 12 22405406

492. SRL Tetis Internațional Co 1003600043595 depozit farmaceutic, str. C.Orheiului 103/3, 22445065

493. P/f Chiril Victor 971311021340 frizerie, str. Dimo 1/1 443981

494. ÎI Inga Bejan 1013609001557 centru de studii, str. A.cel Bun, 7 69740382

495. SRL Ircad Grup 1010600013710 cabinet cosmetologic, str. Puşkin, 43 79112007

496. p/f Pacalo Elvira 982007895198 salon cosmetologic, str. Coşbuc, 20 22559314

497. p/f Boţ Tanara 981809023183 frizerie, bd. Moscova, 5 22492847

498. p/f Gherciul Lilia 980508480073 frizerie, str. Coşbuc, 20 22228422

499. SRL Lore Prim 1011600001295 frizerie, str. Florilor, 16/1 69340991

500. SRL Miadris Impex 1016600014524 frizerie, str. Kiev, 4 68711149

501. SRL Sotis Lux 1008600061211 frizerie, str. A.cel Bun, 83 79569003

502. p/f Sorochina Alla 972006021663 frizerie, bd. Moscova, 5 79659251

503. SRL Şarm Stil 1012600018649 frizerie, str. Ceucari, 2/8 69650057

504. p/f Bîlici Maria 961311424364 frizerie, str. B.Voievod, 2 7944664

505. p/f Sidorov Serghei 962302544340 frizerie, bd. Moscova, 11 69723239

506. SRL Consulting Master Lasnes 1016600035383 frizerie, str. Albişoara, 4 68388278

507. SRL Adletax 1009600010205 frizerie, str. C. Orheiului 109/3 22436018

508. II Cravcenco Victoria 1015600030417 frizerie, str. A.Doga 35 69083375

509. SRL Danmaran 1004600037278 frizerie, bd. Moscova, 16 79175422


510. SRL Artstil 1003600163615 frizerie, str. Kiev 4/2 69209132

511. SRL Androm Electro 1007600000233 frizerie, str. A.Doga, 43/3 79990342

512. SRL Hotel Club Service 1008600031861 saună, str. Puşkin, 47/1 22838388

513. SRL Amofarm 1002600040737 farmacie, str. M.Costin 13/8 22311108

514. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie, str. M.Costin, 13/7 22459515

515. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie, bd. Moscova, 3/6 60059734

516. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie, str. Albişoara 4 60059734

517. SRL Arfadco 1004600073263 Frizerie, str. Nicolae Costin 67/1 22425504

518. SRL Biandor Com 1005600012751 Frizerie, str. Gagarin 4, com. Truşeni 22590126

519. p/f Hionodachi Margareta 971302544252 frizerie, str. Marinescu 36 7889844

520. ÎI bar, băscumpă Ludmila 1004600011056 frizerie, str. Calea Ieşilor 55/2 79461113

521. SRL Danex Prim 1006600027352 frizerie, str. Calea ieşilor,11 67102290

522. SRL Sevdincom 1005600014205 frizerie, str. Alba Iulia 75 69333837

523. SA Farmacia Centrofarm 1003600128971 farmacie, str. Nicolae Costin 29 22446520

524. SRL Gheorghiţa Grup 1015600001411 farmacie, str. Ştefan Vodă 1B, or. Vatra 22596494

525. SRL Willow 1003600081942 farmacie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 147/1 22465536

526. SRL Econord Ind 1002600044757 farmacie, str. O. Ghibu 7/3 22311108

527. SRL Cojocari Grup 1007600035356 magazin, str. Alba iulia 184/4 22421181

528. SA ABC 1002600025877 magazin, str. Sfatul Ţării 15 22233663

529. SRL Setrocns 1008600034002 depozit, str. Podgorenilor 16 68211010

530. p/f Bahnaru Liubovi 982406158557 Cabinet de masaj, str. I. Luca Caragiale 3 69278718

531. SA ABC 1002600025877 Salon SPA, str. Sfatul Ţării 15 22210533

532. SRL Vestiment 1002600051160 magazin, str. A. Puşchin 7, nr.31 69103727


533. SRL Aquaform 1006600032820 magazin, str. Alba Iula 75 60101421

534. SRL Real Tehnic 1014600007069 magazin, str. Alba Iulia 184/4 79434239

535. SRL AVS Interier 1011600021895 magazin, str. Mitrop. G. B. Bodoni., 29 69994710

536. SRL Arta Curăţeniei 1011600011621 magazin, str. Ion Creangă 45 69971666

537. p/f Bunici Larisa 972203211526 frizerie, str. 31 August 1989 nr. 76 69842731

538. SRL Botnaru Plus 1013600015346 frizerie, str. Alba Iulia 1/1 69245823

539. ÎI Munteanu-Pojoga 1010600042244 frizerie, str. Nicolae Costin 63/8 69125841

540. p/f Scafari Natalia 2001024271609 frizerie, str. Cornului9/4 22225689

541. SRL Licon Pro 1002600019036 Salon de frumuseţe, str. Bucureşti 68 69187434

542. ÎI Cechina 1003600106274 frizerie, str. Calea Ieşilor 45 22589554

543. ÎI Svetlana Cvelerov 1003600128166 frizerie, str. Tudor Vladimirescu 44A, or. Durleşti 22589741

544. II Cataraga Maria 1009600026426 frizerie, str. Teodorovici 15/1 22568941

545. II Savin Diana 1014600000107 frizerie, str. Alba Iulia 200/5 69145736

546. II Imensitate Plus 1004600057052 frizerie, str. Paris 49/1 22589743

547. ÎI Picalova Vera 2004003046607 frizerie, str. Floreşti 38 69756915

548. SRL Harabajiu Spicuşor 1003600085113 frizerie, str. Alba Iulia 200 69746589

549. SRL Alico Tel 1009600036933 frizerie, str. Alba Iulia 3 22589474

550. SRL Niagara Club 1003600028587 Complex sportiv, str. Ghidighici 5 69745891

551. II Mitiugova Tatiana 2000003078363 frizerie, str. Alba Iulia 91/1 79723568

552. SRL Nichitalis Lux 1007600066208 frizerie, str. Coca 33 22564712

553. II Moraru Vera 1007600033167 frizerie, str. O. Ghibu 7/3 69254782

554. p/f Ţurcanu Teodora 2001089604167 frizerie, str. Cornului 13/4 22589741

555. ÎI Izmailov Tatiana 960509893061 frizerie, str. Coca 45 69281333


556. SA Velist 1002600012875 frizerie, str. Calea Ieşilor 5 69325841

557. SRL Provogus Lux 1008600020944 frizerie, str. Creangă 76 22589746

558. ÎI Malanca Valentina 962201897024 frizerie, str. Calea Ieşilor 5 69856437

559. SRL Minivial 1003600093109 piaţa industrială, str. Calea Ieşilor 11/3 22225631

560. ÎI Ipati Elena 1010600024280 frizerie, str. Creangă 72 69745361

561. SRL Shaping Plus 1010600028336 sală de fitnes, str. A.Iulia 154 79649940

562. SRL Zebra Fit 1015600027736 sală de sport, str. 31 August 1989, nr. 78 79271152

563. SRL Neosport 1015600013346 sala de trenajoare, bd. Ştefan cel Mare202 69407101

564. SRL Ovisport 1009600014395 sala de trenajoare, str. Ion Creangă 1 69777373

565. SRL Ravionix 1003600128269 sală de fitnes, str. 31 August 1989, nr. 78 79402405

566. SRL Profidis 1008600028537 sala de sport, str. Alba Iulia 91/1 68979337

567. SRL Ghizela 1003600036986 centru de instruire, str. Columna 131 78300700

568. p/f Pena Edit 980903429505 salon de frumuseţe, str. Ioana Radu 21 78780366

569. SRL Creatrix 1003600081920 salon de frumuseţe, str- Mateevici 113/2 60404949

570. p/f Ciuperca Svetlana 2001003351287 salon de frumuseţe, str. M. Dosoftei 122 60210070

571. p/f Atanasova Violeta 2001003319865 frizerie, str. Alba Iulia 77/19 69335537

572. SRL Guţalenco Studio 1008600032628 salon de frumuseţe, str. Alba Iulia 202 69470106

573. p/f Serbinovivi Angela 961810897225 frizerie, str. Ion Creangă 82 60504497
salon de frumuseţe, sat. Dumbrava, str. Ioan Botezatorul 11,
574. SRL Egoserv Prim 1017600033559
com. Truşeni, mun. Chişinău
61006743

575. p/f Sergheeva Natalia 971009542096 cabinet cosmetologic, str. Ioana Radu 21 69167237

576. p/f Culcova Alisa 981509424585 frizerie, str. Ioana Radu 21 079706304

577. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie, str. Calea Ieşilor 9 69686289

578. SRL Willow 1003600081942 farmacie, str. Ion Creangă 24/2 60925429
579. SRL Willow 1003600081942 farmacie, str. Ion Pelivan 22/1 69401061

580. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie, str. C. Ieşilor 59/6 69686289

581. SA Farmacia Centrofarm 1003600128971 farmacie, str. N. Costin 65/3, nr. 3 22235674

582. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie, str. E. Coca 19 69441152

583. SA Farmacia nr. 280 1003600006835 farmacie, str. C. Ieşilor 10 22439985

584. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie, str. Alba Iulia 91/1 69520860

585. SRL Grin Farm 1005600013529 farmacie, str. T. Vladimirescu 66, or. Durleşti 69430760

586. SA Farmacia Centrofarm 1003600128971 farmacie, str. Alba Iulia 6/1 22235674

587. SRL PCF Şarm 1002600035889 restaurant, bd. Cuza Vodă 31/1, 22568340

588. SA Rompetrol Moldova 1002600015382 magazin, str. Trandafirilor 24 22382760

589. SRL M.H.Grup 1009600034928 ghereta, str. Independenţei 15/2 22389056

590. SRL Malak Food 1014600037408 bar, str. Independenţei 4/3 22386722

591. SRL Tiraston 1003601002443 bar, str. Teilor 6 22389022

592. SA Dacia LV 1002600013045 magazin, str. Grenoble 255/2 22669078

593. SRL CI-Prosper-Com 1014600036490 ghereta, bd. Dacia 18/2 22387744

594. SRL Primdilux 1008600046225 ghereta, str. Independenţei 26/2 22391059

595. SRL Bemol Retail 1004601004787 magazin, str. Grenoble 134/4 22669077

596. SRL Elika M 1014600023650 ghereta, str. Independenţei 15/2 22551133

597. SRL Delis Market 1010600031442 Secţie comerț, bd. Dacia 16/1 22558923

598. SRL JOR-EL Company 1016600031455 Secţie comerț, str. Hr. Botev 11/1 22664532

599. ÎI Tichiluş Mariana 1016600029944 ghereta, str. Independenţei 15/2 22669055

600. SRL Fabievent 1016600029564 restaurant, str. Independenţei 16/4 22784588

601. SRL Panigrup SM 1009600036564 ghereta, Independenţei 15/2 22669000


602. SRL Intervetcom 1002600022588 ghereta, str. Independenţei 15/2 22551133

603. SRL Gevilici 1008600036925 ghereta, str. Independenţei 26/2 22558923

604. SRL 15 July 1016600022358 magazin, str. Cuza Vodă 20 22558956

605. SRL Casa de Modă Şarm 1006600005219 ghereta, str. Independenţei 9/1 22669055

606. ÎI Voinovan Anastasia 1006600001406 ghereta, bd. Dacia 30/1 22784588

607. SA Combinatul de pîine din Bălţi 1003602001100 Secţie comerț, bd. Dacia 44 22669000

608. SRL Grandhoreca 1014600005892 cafenea, bd. Dacia 28/4 22563322

609. SRL Netias Tur 1006600030859 Secţie comerț, str. Independenţei 18/1 79544674

610. SRL Namb Brio 1005600025317 cafenea, str. Independenţei 4/1 22768858

611. SRL Slavart 1003600164391 cafenea, bd. Cuza Vodă 30/1 22760883

612. SRL Dariani Plus 1012600036636 bufet, str. Valea Crucii 14 22660789

613. SRL Bridis Grup 1002600046810 bar, str. Independenţei 21 69102864

614. SRL Credoprim 1003600026963 Secţie comerț, bd. Dacia 44 78764576

615. SRL Postovan Lilia 1004600028838 magazin, str. Independenţei 30 22762923

616. SRL IU MO 1003600119841 bar, bd. Dacia 44 22773411

617. SRL Moldretail Group 1010600022460 magazin, bd. Dacia 44 22932000

618. SRL Eugen Talmaci &Co 1003600017969 ghereta, str. Independenţei 15/2 22668939

619. SRL Nicolaescu Lux 1014600039309 bufet, str. Hristo Botev 4 22764523

620. SRL Eurosim 1002600017135 magazin, bd. Dacia 54/1 22662312

621. SRL Alexa Impex 1008600038893 Secţie comerț, bd. Dacia 44 22290969

622. ÎI Muraşco Oxana 1002600004085 ghereta, str. Cuza Vodă 19/2 22528945

623. SRL IMC Market 1002600012761 magazin, bd. Cuza Vodă 37/1 22664533

624. SRL Exclusive Civracol 1017605000099 Secţie comerț, bd. Dacia 16/1 22668999
625. ÎI Lozovanu 1003600006709 cafenea, bd. Traian 16/1 22664556

626. SRL Rodimcor Prod 1008600040016 cafenea, bd. Cuza Vodă 21 68129376

627. SRL Vista Grup 1002600056062 cafenea, bd. Traian 25 79478652

628. SRL Geomal & Co 1017600014107 magazin, bd. Dacia 12/1 28864556

629. SRL Aelina Colsulting 1009600017673 Secţie comerț, bd. Dacia 44 69129578

630. SRL Maxal-Carne 1009600024433 pavilion, str. Independenţei 13 69843343

631. SRL Unibeer 1017600002548 magazin, bd. Cuza Vodă 51/1 69322522

632. SRL Cristal Auto 1008600020298 bar, str. Grenoble 193/4 788412343

633. SRL Maiciv Group 1016600042121 cafenea, str. Trandafirilor 8/1 69237693

634. SRL Oragest 1009600036863 cafenea, str. Cuza Vodă 21/4 68956731

635. SRL Moldretail Group 1010600022460 magazin, str. Hr. Botev 17 79846443

636. SRL Svetlana şi Ruslan 1016600014395 magazin, str. Hr. Botev 11/1 69955660

637. SRL Bazîli Com 1016600010630 magazin, str. Hr. Botev 3/4 68897335

638. SRL Cuzimuc Alexandru 1004600064018 pavilion, str. Cuza Vodă 51/2 67549421

639. SRL Astra K 1003600033446 magazin, str. Cuza Vodă 44 68012323

640. SRL Ecaterina Prim 1012600014504 cafenea, bd. Decebal 20 69744880

641. SRL Qualiko Group 1016600006099 magazin, bd. Cuza Vodă 30/1 78860150

642. ÎI Lozovanu 1003600006709 magazin, bd. Traian 16/1 69537816

643. ÎI Melniciuc Svetlana 1015600040979 magazin, bd. Cuza Vodă 45 22569078

644. SRL Piba &Co 1011606003408 ghereta, str. Hristo Botev 19/7 69960404

645. SRL Moldretail Group 1010600022460 magazin, bd. Traian 22 79953680

646. SRL Moldretail Group 1010600022460 magazin, bd. Dacia 16/1 69955660

647. SRL Power Team 1002600025121 magazin, bd. Decebal 6/1 60806102
648. SRL Lukoil Moldova 1002600005897 magazin, str. Valea Crucii 25 22295200

649. SRL Adelmax Grup 1017600026434 pavilion, bd. Traian 1/3 69347786

650. SRL Hudic Com 1012600010252 cafenea, bd. Traian 23/1 69121071

651. SRL Osipov Alşexandru 1006600038545 ghereta, bd. Cuza Vodă 20/1 69151078

652. SRL Gold Air 1016600005058 ghereta, str. Hr. Botev 19/7 69043985

653. SRL Tany Vander Grup 1017600021783 cafenea, str. Trandafirilor 6/2 22639067

654. SRL PCF Şarm 1002600035889 ghereta, str. Independenţei -Cuza Vodă 23 22568340

655. SRL Sevimar Prim 1011600035953 ghereta, bd. Cuza Vodă 29/2 68200077

656. SRL Tohasan 1015600028238 depozit, bd. Cuza Vodă 44 79609900

657. ÎI Coşpormac Vladislav 1004600002834 ghereta, bd. Cuza Vodă 15/1 22578540

658. SRL Dolceland 1015600018008 ghereta, bd. Cuza Vodă 15/1 69451948

659. SRL Anigdisa 1003600083289 ghereta, bd. Cuza Vodă 20/2 68200077

660. ÎI Sergiu Pădurari 1002600053119 ghereta, bd. Cuza Vodă 20 69000200

661. SRL Lorivas Com 1012600001487 ghereta, bd. Cuza Vodă 42 78116651

662. SRL Aviflor GV 1014600036814 ghereta, bd. Cuza Vodă 30/1 69471895

663. SA Floreni 1002601002055 ghereta, bd. Cuza Vodă 26 68781222

664. ÎI Rotaru Larisa 1017600019722 magazin, bd. Cuza Vodă 45 79128051

665. SRL Rusvem 1007600074205 ghereta, bd. Cuza Vodă 19/1 79107591

666. ÎI Goncearova Liudmila 1006600021958 ghereta, bd. Cuza Vodă 30/1 79554169

667. SRL Elmax Prod 1010600039389 ghereta, bd. Cuza Vodă 16/2 69240021

668. SRL Fan Fan 1013600029769 magazin, bd. Dacia 24 60668685

669. SRL Shvetz Company 1015600032709 ghereta, str. Independenţei-bd. Dacia 40/2 68284649

670. SRL Sidal Grup 1002600032431 magazin, bd. Cuza Vodă 18/5 68886951
671. SA Floreni 1002601002055 ghereta, str. Independenţei 10/1 68082222

672. SRL Aliment Perfect 1015600017610 ghereta, str. Independenţei 14/2 60668685

673. ÎI Garaga Tamara 1005600053039 ghereta, str. Grenoble 199 69379739

674. SRL Vladcrisol 1005600012212 ghereta, str. Grenoble 199 A 68735383

675. SRL Jancons Company 1015600010541 ghereta, bd. Traian 8 60306427

676. SRL Palimira Com 1008600031333 ghereta, bd. Traian 19/2 69954523

677. SRL Rosaura Prim 1003600105163 ghereta, bd. Traian 19/2 79407843

678. SRL Arhip Grup 1015600032503 ghereta, bd. Traian 2 68200077

679. SRL Vlavio 1009600004660 ghereta, bd. Traian 16/2 69194774

680. SRL Semiongal Plus 1007600007623 ghereta, bd. Traian 18/1 79441200

681. SRL Aleanas Prim 1009600043520 ghereta, bd. Traian 23/3 69451948

682. ÎI Tomşa Natalia 1012600000011 ghereta, bd. Traian 19/2 69898292

683. SRL Vladanic 1003600074388 ghereta, bd. Traian 23/1 69883396

684. SA Floreni 1002601002055 ghereta, bd. Traian 8-colţ, str. Grenoble 79638382

685. SRL Top Product 1009600038362 pavilion, str. Independenţei 13 60668685

686. ÎI Intex-Proca 1004600072842 magazin, str. Chişinăului 110, com. Bubuieci, mun. Chişinău 22418356

687. SRL GE ŞI DAN ART 1009600010456 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 4/6, 79466999

688. SRL Meat Parteners 1013600003123 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 11, 79066399

689. SRL Oltavip-Prim 1008600018776 magazin, str. Ştefan cel Mare 9, com. Togatin, mun. Chişinău 22387072

690. SRL Vita-Natul 1010600006178 magazin, str. Mihai Sadoveanu 24, 68189536

691. SRL Artemus Prim 1010600011510 magazin, str. Petru Zadnipru 16/7, 60002003

692. SRL Maleş şi L 1005600004400 magazin, str. Transnistria 16, or.Chişiău 22471621

693. SRL Alimer-Comerț 1004600021828 magazin, str. N. Milescu Spătaru 25/4, 69138275
694. ÎI C.S.T. - Todos 1003600100836 magazin, str. Milescu Spătaru 19/6, 22340535

695. ÎI Stadniţchi Alexandra 1002600044285 magazin, str. Chişinăului 6/1, com. Budeşti, mun. Chişinău 22418844

696. SRL Venit 1003600081344 magazin, str. Igor Vieru 16/1, 22483004

697. SRL Linadprim 1006600054435 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 20/3, 22350458

698. SRL Valentino Service 1004600000483 magazin, str. Petru Zadnipru 5/4, 22540391

699. ÎI Bileac Leonid 1006600002355 magazin, str. Speranţei 4, com. Budeşti, mun. Chişinău 22418509

700. SRL Selerud-prim 1006600025967 minicafenea, str. Uzinelor 96/5 69714118

701. SRL Anabel-Com 1003600096351 magazin, str. Petru Zadnipru 14/7, 22450431

702. SRL Selerud-prim 1006600025967 magazin, str. Uzinelor 96/5, 69714118

703. SRL Chocolux 1013600024812 magazin, str. Voluntarilor 15, 60002432

704. SRL Chocolux 1013600024812 depozit, str. Voluntarilor 15, 60002432

705. SRL Alvialex-Grup 1009600013893 magazin, str. Ion Dumeniuc 20, 22350250069763000

706. SRL Adammira 1013600030295 magazin, com. Budeşti, traseul naţional M-14, 22474983
magazin, str. Ştefan cel Mare 95, or. Vadul lui Vodă, mun.
707. SRL Calancea NVT 1014600009432
Chişinău
69435297

708. SRL Trandafir Fond 1003600061870 magazin, str. Voluntarilor 18/3, 22476371

709. SRL Trandafir Fond 1003600061870 bufet, str. Voluntarilor 18/3 22476371

710. SRL Bemol Retail 1004601004787 magazin, str. Milescu Spătaru 8/4, 79702037

711. SRL As-Mobil Prim 1008600026810 magazin, str. Vadul lui Vodă 72, 69265250

712. SRL S.B. Trade 1006600007349 magazin, bd.Mircea cel Bătrîn 42 79733313

713. SRL Armonie-Lux 1002600026690 magazin, str. Igor Vieru 20, 69134350
magazin, str. Ştefan cel Mare 1, com. Bubuieci, mun.
714. SRL Gurmand Prim 1010600013134
Chişinău
22420122
magazin, com. Togatin, Î. P. Ogonioc, lot. 125, mun.
715. ÎÎ Guzun Zinaida 1011600018848
Chişinău
22386103
716. SRL Statics 1003600093741 magazin, str. Igor Vieru 19/1, 22414479

717. SRL Lukoil Moldova 1002600005897 magazin, str. Aleco Rucco 47, 22338025

718. SRL Renvalcom 1003605006139 magazin, str. Milescu Spătaru 7/3, 79440948

719. SRL magazin, sociale 1016600031743 magazin, bd.Mircea cel Bătrîn 7

720. SRL Dovimpex 1002600055788 magazin, str. Igor Vieru 6/3, 69227021

721. SRL Bianatyay 1016600001441 magazin, str. Vadul lui Vodă 72 22410530

722. GŢ Tabacar Pelaghia 5003013 magazin, bd. Ştefan cel Mare 42, s. Coloniţa, mun. Chişinău 22579267

723. SA Sanda şi Co 1003600066565 magazin, str. Livezilor 23, com. Bubuieci, mun. Chişinău 22470540069461600

724. SA Sanda şi Co 1003600066565 magazin, str. Uzinelor 142, 22470540069461600

725. SA Sanda şi Co 1003600066565 magazin, str. Izvoarelor 2, com. Bubuieci 22470540069461600

726. ÎI Cristoi Valeriu 1004600070435 magazin, str. Chişinăului 75/1, com. Budeşti, mun. Chişinău 22418582

727. SA Termoelectrica 1003600026295 magazin, str. M. Manole 3, 22472060

728. SRL Aridana 1012600009449 magazin, str. Uznelor 15 22922455

729. ÎI Zagaican Ruslan 1011600005237 magazin, str. Sf. Andrei 2, com. Bubuieci, mun. Chişinău 69857330
magazin, str. Gradinarilor 197-g, com. Bubuieci, mun.
730. ÎI Garbuzov Victor 1003600032977
Chişinău
22420248

731. SRL Prodalliance 1014600018746 magazin, str. Uzinelor 141/1, 79126873


magazin, str. Tudor Bubuiog 28 a, com. Bubuieci, mun.
732. SA Floreni 1002601002055
Chişinău
60668685

733. SRL Velabrum 1004600052530 magazin, str. Voluntarilor 15, 60002432

734. SRL Velabrum 1004600052530 depozit, str. Voluntarilor 15, 60002432

735. SRL Svetam-Com 1005600042123 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 13/2 68411773

736. SRL Doral AV 1011600015548 magazin, str. Voluntarilor 10, 69203991


magazin, str. Ştefan cel Mare 13, com. Cruzeşti, mun.
737. ÎI Igor Şendrea 1003600081126
Chişinău
69252689
738. SRL L.S. Forum 1004600001398 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 7, 69989962

739. SRL Produs DB. 1016600035637 magazin, bd.Mircea cel Bătrîn 4/6 22426141

740. SRL Axedon 1014600002640 magazin, str. Maria Dragan 30/8-1A, 69533379

741. SRL OZ Vural 1009600000293 magazin, str. Voluntarilor 15, 22474115

742. SRL Terina Com 1007600020213 magazin, str. Ginta Latină 18, 79544350

743. SRL Miomfam 1003600013857 magazin, str. Petru Zadnipru 19/4, 79000717

744. SRL Anteu Top 1010600010742 magazin, str. Petru Zadnipru 1/3 22425690

745. SRL Unlica - Lux 1005600005913 magazin, str. Petru Zadnipru 18/3 22511602

746. SRL V & A Prim 1013600028245 magazin, str. Igor Vieru 13 22350171

747. ÎI Ludmila Afanasie Olievschia 1003600035417 magazin, str. Chişinăului 107/1, s. Budeşti, mun. Chişinău 22418321
magazin, str. Tudor Bubuiog 40, com. Bubuieci, mun.
748. SRL La Răsruce - MN 1014600018388
Chişinău
69560730

749. ÎI Procop - Genifer 1003600027812 magazin, str. V. P. Hîjdeu 1, s. Coloniţa, mun. Chişinău 76738920

750. ÎI Procop - Genifer 1003600027812 magazin, str. Ştefan cel Mare 36, s. Coloniţa, mun. Chişinău 79503340

751. ÎI Procop - Genifer 1003600027812 magazin, str. Togatin 34, s. Coloniţa, mun. Chişinău 76738920
minicafenea, str. Ştefan cel Mare 35, s. Coloniţa, mun.
752. ÎI Procop - Genifer 1003600027812
Chişiău
76738920

753. ÎI Sevastean- Alfa 1004600006980 magazin, str. 31 August 1, com. Coloniţa, mun. Chişinău 79667007

754. ÎI Catraniuc 1002600054138 magazin, str. Ginta Latină 17/2 79591553

755. ÎI Gheorghe Volcineţ 1003600039459 magazzin, str. Chişinăului 107, com. Budeşti, mun. Chişinău 68747401

756. SRL Signindustr 1003600074160 magazin, str. Uzinelor 12, 68336758

757. SRL Ludvercom 1003600003661 magazin, str. Ginta Latină 1/2, 69230354

758. ÎI Mateiciuc Efimia 1010600010904 magazin, str. Livezilor 23/2, com. Bubuieci, mun. Chişinău 68426975

759. SRL Savianticus 1008600024632 magazin, str. Varzaru 3, 69513512


760. SRL Royal Progres 1002600001589 depozit, str. Voluntarilor 15, 69004119

761. SRL Caţapuc Nord 1011600024368 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 7/1, mun. Chişinău 68727512

762. SRL Rodamil 1004600012640 sală de festivităţi, str. M.Sadoveanu 2/4 79463234

763. SRL Partener-Com-Service 1010600012078 magazin, str. Otovasca 15 78890377

764. SRL Mipason 1003600094379 CAP, bd.Mircea cel Bătrîn 3/2 22331864

765. ÎI Boşcăneanu Zinaida 1006600040171 bufet, str. M.Sadoveanu 40/2 22489747

766. SRL Cazantip 1003600057608 depozit, str. Industrială 59 22407801

767. SRL Azamet Grup 1007611003335 depozit, str. Transnistria 10/5, 79905579

768. SRL Crazy Caffe 1006600031122 depozit, str. Uzinelor 1, 79989998

769. SRL Vigurcom 1003600129820 depozit, str. Voluntarilor 15 7988589

770. SRL Beautiful Words 1015600020771 cafenea, bd. Mircea cel Bătrîn 3 22331864

771. SRL Berţabee 1016600004224 bufet, str. Alecu Russo 24 22476792

772. SRL OZ Vural 1009600000293 depozit, str. Voluntarilor 15 69155174

773. SRL Auromex Prim 1005600042330 depozit, str. Uzinelor 198 69667359

774. SRL Valiton Com 1011600042399 cantina, str. Maria Dragan 3 22463826

775. SRL T.D.Econom 1004600044267 depozit, str. Uzinelor 10/8 22713658

776. SA Confort A.M. 1003600118637 depozit, str. Varniţa 6 69631177

777. SRL Gricord 1003600007810 depozir, str. Uzinelor 15, 69907087

778. SRL Leorda Family 1016600039107 bufet, str. Alecu Russo 59 22334431

779. SRL Vita 1002600003745 depozit, str. Industrială 40, 68288600

780. SRL Caravana Plus 1009600016207 bufet, str. Industrială 52 22476754

781. SRL Biotec Prim 1006600024030 cafenea, bd.Mircea cel Bătrîn 2 68349651

782. SRL MG - Badmir 1017600010833 bufet, str. Voluntarilor 14/2 22421332


783. SRL Accibaş şi Co 1003600024154 depozit, str. Voluntarilor 15 79466303

784. SRL Maurt 1003600049760 depozit, str. Voluntarilor 15 69953000

785. SRL Lecu Vest 1003600093143 depozit, str. Voluntarilor 15, 69257526

786. SRL Orbico Ma 1009600004970 depozit, str. Varniţa 20 68898803

787. SRL Seven Group 1016600031787 bar, str. Ginta Latină 8/1 79456756

788. SRL Firogi Company 1016600024086 bar, str. Voluntarilor 1/3 22422537

789. SRL Raras Met 1007600018610 depozit, str. Uzinelor 6 79983060

790. SRL Angroprod Grup 1011600032479 depozit, str. Maria Dragan 19, 69112602

791. SRL Triaj 1003601006924 depozit, str. Meşterul Manole 9 79101057

792. SRL Consalcom 1003600122359 depozit, str. Uzinelor 2, 68282123

793. SRL Proelit Grup 1006600013272 depozit, str. Varniţa 20 69952215

794. SRL Skynet 1003600102368 depozit, str. Transnistriei 6 69697331

795. SRL Bucuria Dulce 1014600016339 depozit, str. Varniţa 12, 69134184

796. SRL Lautra Angro 1002600000766 depozit, str. Voluntarilor 15 68383369

797. SRL Lapmol 1002600024308 depozit, str. Uzinelor 17 22429141

798. SRL Platinum JND 1010600035406 restaurant, bd. Mircea cel Bătrîn24/5, 22223066

799. SRL Multiproiect 1007600033802 restaurant, str. Meşterul Manole 8, 69102331

800. SRL Agro Mondial 1003600013813 piaţa, str. Ginta Latină 18, 22340630

801. ÎI Cazac 1002600012691 restaurant, bd. Mircea cel Bătrîn 10/3 69056600

802. SRL Compania MBC 1008600028191 Complex de alimentaţie publică, bd. Mircea cel Bătrîn 21, 22484803

803. SRL Della Nonna 1015600024067 restaurant, str. Mihai Sadoveanu 20/1, 60669766

804. SRL Vega Pit 1006600017742 cafenea, bd. Mircea cel Bătrîn 16/2, 22425397

805. ÎI Dumbrava Briuhova 1004600050363 bufet, str. Vadul lui Vodă 100/6 69107972
806. SRL BOURGEOIS 1016600010847 cafenea, -bar, str. Petru Zadnipru 17, 68499486

807. ÎI Dumbrava Briuhova 1004600050363 magazin, str. Vadul lui Vodă 100/6 69107972

808. SRL SAN SHENG 1003600112314 cafenea, str. Alecu Russo 57/3, 22310911

809. ÎI Mereuţa Anatol 1002600011203 magazin, str. Sfîntul dumitru 5, or.Vadul lui Vodă 22417047

810. SRL SAN SHENG 1003600112314 cafenea, bd. Mircea cel Bătrîn 24, 22310911

811. SRL Kafes Club 1005600000055 cafenea, str. Ginta Latină 5/3, 69331519

812. SRL Stanion Com 1004600005318 cafenea, str. Uzinelor 90, 22476240

813. SRL Viumt Parasciuc 1003600067780 cafenea, str. Alecu Russo 24, 22478640

814. SA Glass Container 1002600028650 cantina, str. Uzinelor 201, 22472418

815. SRL Începutul 1003600164520 cantina, str. Uzinelor 90, 69148340

816. SRL Venit 1003600081344 cafenea, str. Igor Vieru 16/1, 69148799

817. SRL Anruad Plus 1003600095871 cafenea, bd. Mircea cel Bătrîn 4/6, 68520855
piaţa , str. Ştefan cel Mare28, or. Vadul lui Vodă, mun.
818. SRL Marcel T 1004600016372
Chişinău
22416423

819. SRL Food Kort 1015600000779 cafenea, str. Alecu Russo 20, 60763663

820. ÎI Cuşnir Alexandru 1003600098090 cafenea, bd. Mircea cel Bătrîn 23/3, 69139406

821. SRL Alimion Prim 1009600004350 ghereta, str. Vadul lui Vodă 80 76703366
ghereta, nr. 1, str. Chişinăului 29, com. Togatin, mun.
822. SRL N.I. Doi Fazani 1011600041727
Chişinău
78881050

823. SRL Stolear Plus 1008600029707 ghereta, nr. 2, str. Mircea cel Bătrîn 29/1 79558812

824. SRL Gusto Perfetto 1014600022882 ghereta, str. Vadul lui Vodă 100 69335222

825. SRL Gusto Perfetto 1014600022882 ghereta, str. Igor Vieru 12 69335222

826. SRL Bensador Plus 1008600041024 ghereta, nr. 1, str. Podul Înalt 20/6 69605535

827. ÎI Pastuhov Anatoli 1007600014922 ghereta, str. Aleco Russo 55 69703217


828. SRL Frezolux 1011600021035 ghereta, str. Mihai Sadoveanu 4/7, 68685248

829. SRL Frezolux 1011600021035 ghereta, nr. 2, str. Mihai Sadoveanu 6/3, 68685248

830. SRL Frezolux 1011600021035 ghereta, , str. Aleco Russo 55 68685248

831. SRL Radrivas 1008600045756 ghereta, str. Sadoveanu 4/1, 79998799

832. SRL Răcoros Com 1004600057580 ghereta, str. Mihai Sadoveanu 4/3 78588830

833. SRL Liviu Darii 1012600011053 ghereta, str. Petru Zadnipru 7/3, 79619401

834. ÎI Andronic Carolina 1006600045305 ghereta, str. Mihai Sadoveanu 4/1 609115374

835. SRL Adriangel Com 1008600004526 ghereta, str. Voluntarilor 10 69131917

836. ÎI Fendic FM 1006600022106 ghereta, str. Maria Dragan 34 69073538

837. SA Vinuri de Comrat 1003611006981 pavilion, str. Petru Zadnipru 1/2, 69798947

838. ÎI Hondreac Cristina 1008600001916 pavilion, str. Ginta Latină 9/5 79428884

839. ÎI Diana Harsica şi Co 1003600130046 pavilion, str. Igor Vieru 11/3 69169200

840. SRL Dar Plus 1011600029145 pavilion, str. Petru Zadnipru 1/2, 79009595

841. SRL Gurmand Prim 1010600013134 Secţie comerț, str. Aleco Russo 20 69147603

842. SRL Kogon Impex 1013600036426 Secţie comerț, str. Aleco Russo 20 79035319

843. ÎI Lazariuc Mihail 1013600032646 Secţie comerț, str. Aleco Russo 20 79919773

844. SA World Saving Energy 1010600002239 Secţie comerț, str. Mihai Sadoveanu 42/6, 22406316

845. SA Supraten 1003600005791 cantina, str. Transnistria 5/1, 69519657

846. SRL Eliscom Prim 1010600032151 cafenea, bd. Mircea cel Bătrîn 4/6, 68520855

847. ÎI Proca Svetlana 1013600013364 ghereta, str. Ştefan cel Mare 38, or.Vadul lui Vodă 68338196

848. SRL Legumax Com 1003600165000 cafenea, bd. Mircea cel Bătrîn 29/4, 69110764

849. SRL WORLD BINGO 1003600133494 cafenea, bd. Mircea cel Bătrîn 5, 22497016

850. SRL Sprion Impex 1015600019304 cantina, str. Uzinelor 8/1, 60601313
851. SRL Zbora Service 1008600025260 cantina, str. Uzinelor 167, 79900193

852. SRL Galexim Com 1009600031422 ghereta, str. Mihai Sadoveanu 14 79181211

853. SRL Gramalim 1009609000089 cantina, str. Uzinelor 104, 22923435

854. SRL Vadserprim 1007600043892 ghereta, str. Alecu Russo 18/1 68044677

855. SA Termoelectrica 1003600026295 cantina, str. Meşterul Manole 3, 22385192

856. SRL Daramax Com 1003600152042 cantina, str. Ismail 116, 22815125

857. SRL Javeleva Lux 1011600006500 cantina, st. Uzinelor 2, 69545061

858. SRL Russo Prim 1007600019145 ghereta, bd.Mircea cel Bătrîn 2 22545313

859. SRL Olmozdon 1002600017102 minicafenea, str. Varniţa 8, 68680886


Instituţia de Învăţămînt privată Elitex grădiniţa, bd. Dacia
860. Instituţia de Învăţămînt privată Elitex 1007601010448
53/2
22777860
Institutul Internaţional de
861. Management IMI NOVA
1005600029175 Institutul IMI NOVA, str. Hristo Botev 9/1 22568209

862. SRL Crotalus Com 1003600056612 Centru Educaţional, bd. Dacia 27 225060

863. SRL Kid'S Club 1015600020852 Centrul de agrement pentru copii, bd.Decebal 99 87225223

864. SRL Melanden 1013600005976 Club pentru copii, bd. Decebal 6 78142791

865. SRL Deseo 1008600024252 centrul de dezvoltare a preșcolarilor bd. Traian 2/2 78930000

866. SRL Cuptorul Bunătăților 1012600002819 Secție pariserie, str. Sarmizegetusa 33 68260995

867. SRL Alandstyl 1015600006597 Atelier, str. Sarmizegetusa 12 79565634

868. SRL SRL Milinertex 1015600031492 Atelier, str. Pandurilor 13 79555549

869. ÎI Stratan E.G. 1003600074090 Cantina, str. Burebista 70 69255939

870. Universitatea Tehnică 1007600001506 Universitate bd Ştefan cel Mare 168, 7964764

871. SRL Carisma-M 1004600055829 Bufet de distribuire a bucatelor, str. N. Iorga ,2 22229086

872. P/F Rotaru Elena 980809259501 Tonetă, str. Calea Ieşilor 2/3 68520757
873. Universitatea Perspectiva 1005600026842 Universitate, str. Alba Iulia 75 or.Chişinău 22589250

874. SRL Martcros şi Co 1005600055745 Şcoala auto, str. T Vladimirescu 62 69711255


Instituţia privată de învăţămînt
875. preşcolar ABC
1011620002397 Grădiniţă privată, str. C Ieşilor 19/1 22595424

876. SRL Scorpion Grup 1006600012208 Şcoala auto, str. Gh Alexandrescu 13 69423421

877. ISAP Cantina Liceist 1004600066481 Secţie patiserie, str. Ion Neaga 1 , 22632938

878. SRL Dendrodesign 1004600004023 magazin, str. M Dosoftei 100 22233030

879. SRL Totul pentru copii 1007600047580 magazin, str. Bucuriei 1 22292825

880. SA Mitra Grup 1002600041206 magazin, str. Ștefan cel Mare 182 79450165

881. AO Concordia proiecte sociale 1011620006720 Centru de Plasament, str. Corobceanu 13/1 22235557

882. SRL ABC în HarmoniI 1016600038557 Centrul educaţional, str. bar, bu Lăutaru, 32 069120906

883. SRL Epidavr 1003600058878 magazin, bd Mircea cel Bătrîn 4/6 79275777

884. SRL Biotec Prim 1006600024030 magazin, str. Mihai Sadovianu 42/6 22406240

885. SRL Shan Lian International Group 1003600091378 Secţie comerț, nr. 201, str. Mihai Sadovianu 42/6 22482207

886. SRL Shan Lian International Group 1003600091378 Sală de distracţii, str. Mihai Sadovianu 42/6 22482207

887. SRL Shan Lian International Group 1003600091378 Sală de jocuri electronice nr. 323, str. Mihai Sadovianu 42/6 22482207

888. SRL Artşona Grup 1005600043027 Secţie comerț, cu oficiu bd Mircea cel Bătrîn 7 69025522

889. ÎI bar, bacari Albert 1009600014454 Secție comerț, str. Mircea cel Bătrîn 32/10or Chişinău 69584445

890. ÎI Cuşnir Alexandru 1003600098090 Teren de agrement pentru copii bd Mircea cel Bătrîn 23/3 69139406

891. SRL Devis - ADV 1003600110767 Cantină, str. Costiujeni or Codru 289100

892. AO Începutul Vieţii 1012620000079 Centrul de dezvoltare, str. P Haliba 3 22925131

893. AO La Steaua 1012620003173 Centrul Educaţiona Guguţă, str. Jubiliară 23 B 22285856

894. SRL Iumal AIV 1007600068202 şcoală auto, str. Vlaicu Pîrcolab 52 69269168

895. ÎÎ Topor Efim 1002600019058 librărie, str. Bucureşti 64b 22519575


896. SRL Diolsem 1005600052733 Depozit, str. Bulgară 47 79398866

897. ÎM Piața Centrală 1003600056726 Depozit, str. M Varlaam 63 22277870

898. Universitatea de Medicină 1007600000794 Xerox, str. N. Testemiţanu 29 22205701

899. ULIM 1002600005679 Univeritara, str. V. Pîrcalab 52 205976

900. Parohia Romano Catolică 1014620002527 Centru de studii, str. Livezilor 75 or Stăuceni

901. Universitatea Agrară 1007600002710 Universitate, str. Mirceşti 44 22312258

902. SRL Richi Tichi 1008600058378 Depozit, str. Construcţiilor 12 or Stăuceni mun Chişinău 22320004

903. SRL PSMI Prim 1009600007786 Depozit, str. Petricani 204 79206384

904. ÎI Impuls Zlobin 1002600048755 Centru de instruire, str. Macilor 35 22444369

905. SRL Ghelestan 1003600164003 Școală auto , str. A Russo 10 22492845

906. SRL M&M. Kids Fasnion 1016600006789 magazin, bd Moscova 2 79521840

907. SRL Duculeţ 1003600060817 club pentru copii bd Moscovei 1/4 79145550

908. SRL Xiudan-com 1006600025727 Depozit, str. Sf Gheorghe 3 22277536

909. SRL Crinic-Grup 1003600126933 Depozit, str. Columna 170 or. Chișinău 22843375

910. ÎI Caţ Albina 1011600009383 Centru pentru copii, str. Socoleni 12 79402826

911. SRL Vicdanis-Expres 1010600023168 Centru de studii, str. Frunze 41 or Stăuceni 79347770

912. SRL Conect Vin 1009600040633 centru pentru copii, str. Studenților 9/17 60147800

913. SRL Autoelit 1008600012051 Școală auto, str. Florilor 28/1 69140196

914. SRL SWEET BABY 1013600025864 magazin, str. Columna 48 69302569

915. AO Steaua Călăuză 1014620004325 centru pentru copii, str. Ştefan cel Mare 70, com. Grătieşti 69652793

916. SRl Viomas-Tex 1013600021925 Atelier de cusut, str. Cojbuc 5 79071919

917. SRL Alimteri 1013600000100 Bufet , str. Cojbuc 5 79633007

918. SRL Furnitex 1003600015378 cafenea, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 134 022224380
919. SRL Omalia Palas 1011600004953 cafenea, str. N. Testemițanu29/4, 68964689

920. SRL Robin Lux 1012600040059 cafenea, str. Ismail 98/4 68283333

921. SRL Adana Sifirbir 1017600036963 cafenea, str. Iu. Gagarin 12, 79103737

922. SRL Bridge-Lux 1015600037829 restaurant, str. Arborilor 17/2, 69020082

923. SRL Avant Motor-Com 1002600026782 bar, str. Sf. Vineri 16, 68180809

924. SRL Pepetuum 1002600021444 magazin, str. Academiei 12 079739715

925. SRL Danilinca 1017600045071 cantină, șos. Hîncești 64, 67332109

926. SRL Alimgrec Prosper 1013600008748 cafenea, str. M. Varlaam, 22270404

927. SRL Nixikawa Enterprise 1017600032873 cafenea, str. M. Eminescu 44/1 69922255

928. SRL Valter Grup 1005600038892 minicafenea, str. Bulgară 26 022260250

929. SRL Volare Tur 1002600045972 bar, str. P. Părcălab 72 022229975

930. SRL Zeynse 1016600026426 cafenea, str. M. Varlaam 74, 79713848

931. SRL B.B. Plus Co 1011600036662 cafenea, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 79 079163361

932. ÎI Nederiţa Irina 1011600015607 cafenea, str. M. Varlaam 50 022540095

933. ÎI Vihrova Evghenia 1007600049621 minicafenea, şos. Hânceşti 64 "b" 022737329

934. SRL Draga Invest 1013600026001 cafenea, șos. Hîncești 2, 69020087

935. SRL Alepit 1011600023970 cantină, str. Armenească 44/1 22835800

936. SRL Fetescu X 1003600090072 cafenea, str. Grenoble 106, 69119659

937. SRL Food Planet Restaurants 1003600137218 Restaurant McDonald's bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 134/1, 22228740

938. SRL VGV-Autoservice 1004600039836 Minicafenea, str. Valentin Guţu 1, 22723296

939. SRL Nizan-Group 1006600038121 cafenea, str. Ismail 98/4 079366442

940. SRL Expoprim Compani 1014600029973 cafenea, str. Vl. Pîrcălab 52 069330538

941. SRL BE-ONE 1014600007667 Minicafenea, str. Mileşti 12/2, 60035789


942. SRL Eco Catering 1011600039803 cafenea, str. V. Ţepeş 6/1 069224488

943. SRL Diplomat Club 1010600032140 bar, str. Lacului 39, 22221211

944. SRL Planeta 1003608002707 cafenea, str. Costiujeni 78, or. Codru, mun. Chişinău 022293040

945. SRL Prunişor Moldovenesc 1003600038588 cafenea, str. 31 August 1989 2 "a" 022545099

946. SRL Continent-M 1003600006547 cafenea, str. Gh. Asachi 27 022735604

947. SRL Ronco-Impeex 1007600051936 magazin, str. Gh. Asachi 63 22735051

948. SRL Voldaris 1003600002745 magazin, str. Lăpuşnei 20, 22727051

949. SRL Corina 1002600038721 Complex de alimentaţie publică, str. Ciuflea 1, 22274698

950. SRL Bel Alco 1002600014721 magazin, str. Armenească 84 69167577

951. SRL Prunişor Moldovenesc 1003600038588 magazin, str. 31 August 1989, nr. 2a 22545099

952. SRL Cialcris 1005600021814 restaurant, str. V. Alecsandri 8 069300217

953. SRL Kiwiban 1007600023823 Restaurant, str. Arborilor 7, 22525522

954. SRL Edelina-Com 1013600000085 cafenea, str. V. Alecsandri 61 069185561

955. SRL Castle Tavern 1015600039487 cafenea, bd. Ștefan cel Mare 122 79050608

956. SRL Prisaca de Lux 1011600016914 magazin, str. Docuceaev 6 069109174

957. ÎI Cazac Ilie 1011600020407 magazin, şos. Hânceşti 60/1 022322965

958. SRL Codreanca-Fond 1003600085087 magazin, str. Tăbăcăria Veche 2 022543728

959. SRL Proditex Plus 1005600020286 magazin, str. 31 August 1989, nr. 46 22888280

960. SRL Caligraf 1003600048866 magazin, str. 31 August 1989, nr. 41 22240091

961. SRL Alisei Group 1015600006863 magazin, str. 31 August 1989, nr. 20 76733753

962. ÎI Munteanu Vitalie 1002600053371 magazin, str. Costiujeni 3/12, or. Codru, mun. Chișinău 22486623

963. SRL Bial 1003600128465 magazin, str. Costiujeni 3 a, or. Codru, mun. Chișinău 69771321

964. ÎI Bodrug Eugenia 1011600010277 magazin, str. Grenoble 182/1, or. Codru, mun. Chișinău 22278825
965. SRL Laritanix-Grup 1005600041827 cafenea, str. Mioriţa 1 069102877

966. SRL Alex-Neosim 1002600030345 cafenea, str. Armenească 53 022224884

967. SRL Şel şi C 1002600033302 cafenea, str. M. Eminescu 55 022223026

968. ÎS Crizantema 1002600039315 cafenea, str. Academiei 1 "a" 022739871

969. SRL Serj-Cafe-74 1011600008906 cafenea, str. L. Tolstoi 24/1 069774774

970. SRL House Class 1015600028375 cafenea, str. Corolenco 2/2, 68199878

971. SRL Maracheş 1003600000626 cafenea, str. Docuceaev 4 022208915

972. SA Agro-95 1003600124825 cafenea, str. Gh. Asachi, 27 "a" 022280323

973. SRL Tumali Grup 1003600024280 magazin, str. Grenoble 165/3 22560103

974. SRL Tumali Grup 1003600024280 cafenea, str. Grenoble 165/3 22560103

975. SRL Steranex 1004600064085 magazin, str. Dr. Viilor 43 022720492

976. SA Tirex Petrol 1003600008275 magazin, şos. Hânceşti 151 022200751

977. SRL Lukoil Moldova 1002600005897 magazin, şos. Hânceşti 94 022735866

978. ÎI Calaşnicov Evghenea 1011600031623 magazin, str. Odesa 59 022550798

979. SRL DGH-MM 1010600029492 magazin, str. Şiusev 62 022480544

980. SRL Sibimport 1010600041591 magazin, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 3 079042781

981. ÎI Diamant Club Bogos 1003600119519 magazin, str. Sprîncenoaia 5 069128335

982. SRL Leriu Com 1006600003042 magazin, or. Codru, str. Sf. Gheorghe 18 022283160

983. SRL Danalex-Sol 1005600042570 magazin, str. Sihastrului 33/5, or. Codru, mun. Chişinău 022282066

984. SRL Rof & Brio 1012600019037 magazin, str. Odesa 32

985. SRL Victex Prim 1007600020556 magazin, , str. Potîrnichii 1, or. Codru, mun. Chișinău 22794201

986. SRL Manix Grup 1002600033601 minicafenea, str. Tighina, 65 022541921

987. SRL Mariela 1003600041362 bufet, str. M. Varlaam 63 022276529


988. SRL Hotel Club Service 1008600031861 bar, str. Kogălniceanu 6 069200642

989. SRL Stavbi-Lux 1002600037067 cafenea, str. V. Pîrcălab 52 022220015

990. SRL Cavalieri Azzurri 1012600018672 cafenea, str. M. Varlaam 75 60966433

991. SA Rompetrol Moldova 1002600015382 magazin, str. Arborilor 9/3 022233959

992. ÎI Mutruc Grigore 1007600029803 magazin, str. Bernardazzi 9 22276273

993. SRL Comghera 1003600044053 magazin, str. Ismail 86/4 069127766

994. SRL Vitalscom Grup 1006600049152 magazin, str. Grenoble 153/3 78881122

995. SRL Fenx - SC 1003600048903 magazin, str. M. Eminescu 38 22240091

996. SRL Clori Prim 1003600116817 magazin, str. Vînătorilor 2, or.Codru, mun. Chișinău 22725016

997. SRL Diatez Med 1003600026734 magazin, str. Grenoble 149A 22727872

998. SA Agro-95 1003600124825 magazin, str. Gh. Asachi 27a 2280323

999. SRL Alimer-Comerț 1004600021828 magazin, str. Gh. Asachi 49 22232031

1000. SRL Alivalda 1003600037709 magazin, str. Gh. Asachi 19A 22467349

1001. SRL Mateus-Tur 1010600026871 magazin, str. N. Gheoghiu 30, nr.250, 22926824

1002. SRL Valtanis Prim 1007600074087 magazin, str. Dr. Viilor 26/2 22727045

1003. SA Basavin & Co 1003605006335 magazin, str. M. Eminescu 40 022213148

1004. SRL bar, is Group 1009600000743 bar, str. Arborilor 21 079704056

1005. SRL Tereal-Com 1002600020735 bar, str. Lomonosov 35,

1006. SRL Gilda-Com 1002600030851 magazin, str. M. Varlaam 63 069776894

1007. SRL Agroiana Lux 1005600043016 Pavilion, str. N. Testemiţeanu 20/1, 69295948

1008. SRL Montrei 1002600033483 cafenea, str. M. Eminescu 44/1 022225526

1009. SRL Rodatavi Grup 1004600052161 cafenea, str. Gh. Asachi 77 "z" 022733090

1010. SRL Stimax-Plus 1003600085995 cafenea, str. Armenească 48 022270262


1011. SRL Readiagro 1005604004497 magazin, str. Tighina 28 022277417

1012. SRL Şansa-Vainberg 1003600081609 cafenea, str. Columna 81 022541118

1013. SRL Oltavim 1004600009947 cafenea, str. Calea Basarabiei 16 022546547

1014. SA Oraşul Vechi 1002600024319 cafenea, str. Armenească 24 022271409

1015. SRL Furtuna-Prim 1008600009082 cafenea, str. Mitropolit Varlaam 63 022541923

1016. SRL Anavit Stil 1005600037910 magazin, str. M. Kogălniceanu 61 022921816

1017. SRL Maditpel 1004600049240 magazin, str. L. Kaczynsky 2/2 22729266

1018. SRL Iniţiativ 1003600104351 bufet, str. Bernadazzi 41 022276472

1019. SRL Alex-Neosim 1002600030345 bufet nr. 8, str. Armenească 53 022224884

1020. SRL IMC Market 1002600012761 magazin, bd. D. Cantemir 9 022835235

1021. SRL Minune-Com 1002600047703 magazin, bd. Iu. Gagarin 5 022277454

1022. SRL Avracom Lux 1014600042518 magazin, str. N. Testimiţanu 29/2 22542178

1023. ÎI Melnic Alexandru 1003600100489 magazin, str. N. Testimiţanu 22/3 22722168

1024. SRL Piersic Prim 1007600030694 bar, str. Armenească 48 69355119

1025. SRL BML Sport 1011600044658 bar, str. M. Eminescu 55 79570047

1026. SRL Ceacro 1003600060976 restaurant, str. M. Varlaam 78 79112524

1027. SA Ionel 1003600082352 cantină, str. Bulgară 47 22854142

1028. SA Sanfarm-Prim 1002600039072 cantină, str. Grenoble 149A 22727288

1029. SA Spicuşor de Aur 1003600004381 cafenea, str. Tighina 44 022274496

1030. ÎI Mag-Comendant 1003600036274 magazin, str. Costiujeni 12/5, or. Codru, mun. Chişinău 022283176

1031. ÎI Mag-Comendant 1003600036274 magazin, str. Costiujeni 3/15, or. Codru, mun. Chişinău 022283176

1032. SRL Fetescu X 1003600090072 magazin, str. Grenoble 106 022281058

1033. SRL Primprof Construct 1008600036394 cafenea, str. 31 August 103, 78332848
1034. SRL Mors 1004600030420 magazin, şos. Hânceşti 60/1 22723525

1035. SRL Teika 1014600009649 magazin, str. Lomonosov 38/2 69140065

1036. SRL bar, om Ra 1005600059569 magazin, str. Frumoasei 71, 22288176

1037. ÎM Piața Centrală 1003600056726 piață, str. M. Varlaam 63 22277848

1038. SRL Nina ASN 1003600037020 magazin, str. Pietrarilor 14/1 022723032

1039. SRL Iurs 1003600097406 piață, şos. Hîncești 60/4 22928506

1040. SRL Alivalda 1003600037709 magazin, şos. Hîncești 22b 7960088

1041. SRL Bramilux Grup 1006600053449 magazin, str. Grenoble 163/6 V, 22775900

1042. SRL Lukoil Moldova 1002600005897 magazin, str. Arborilor 17 022276434

1043. SRL Carisma-M 1004600055829 magazin, str. I. Inculeţ 105 022227766

1044. SRL Alevin 1003600089904 magazin, bd. Negruzzi 6 069112023

1045. SRL Oltavim 1004600009947 magazin, str. C. Basarabiei 16 022549987

1046. SRL Gjetal 1007600071765 magazin, str. Armenească 84 069577003

1047. SRL Şafranax 1002600024928 magazin, str. Armenească 15 022459651

1048. SA Costeşti 1003601006902 magazin, str. M. Varlaam 63 022277927

1049. SRL Fornetti-magazin, 1006600056288 pavilion, str. N. Testemiţanu 20/1 79603606

1050. SRL Vescodi 1009600032359 restaurant, str. A. Iulia 190/1 22599060

1051. SRL Elen Cris Grup 1010600025911 restaurant, str. C. Ieşilor 71 22500695

1052. SRL Trigocom 1003600117124 restaurant, str. Teodorovici 12 22929820

1053. SRL Cofe Bens 1003600051868 cafenea, bd. Ştefan cel Mare 103/2 22235623

1054. SRL Rinascita 1002603002163 complex AP, bd. Şt. cel Mare 103 22329090

1055. SRL Natmari 1009600041803 cafenea, str. Şciusev 70 68977099

1056. SRL Protarus Com 1009600026529 cafenea, str. C. Ieşilor 1 A 68088010


1057. SRL Megama Rapid 1012600012784 cantină, str. Mesager 1 22749257

1058. SRL Ramin First 1014600035633 cafenea, str. A.Iulia 6/1, or.Chișinău 79758870

1059. SRL Autoscorpio 1011600014828 bufet, str. Codrilor 12, 68888011

1060. SRL Vijelios 1003600057022 cafenea, str. Iablocikin 2/2 79409847

1061. SRL Climat Confort Grup 1007600064569 cafenea, , str. G.Bănulescu Bodoni 37, 69828972

1062. SRL Climat Confort Grup 1007600064569 cafenea, bd. Şt. cel Mare 103 69828972

1063. SRL Avens Grup 1005600050223 cafenea, str. B. Bodoni 45 68177734

1064. SRL Muzcafe Plus 1011600035296 cafenea, str. Kogălniceanu 62/5 22931671

1065. SRL Novoadvar 1003600027731 cafenea, str. Bucureşti 68 22223522

1066. SRL Algeli-Gust 1009600021100 cafenea, str. L. Deleanu 7/6 2260773

1067. SRL Alnoial 1004600055896 cafenea, str. A. Iulia 75 22580260

1068. SRL Tany Vander Grup 1017600021783 cafenea, str. Tricolorului 34 683133213

1069. SRL Cioco Studio 1012600034034 bar, str. Șciusev 88, 68909919

1070. SRL Boiev Grup 1013600007800 cafenea, str. Teodorovici 12 69689062

1071. SRL VB Krysha 1015600036903 cafenea, str. A. Iulia 75 79711111

1072. SRL Volcano Grup 1003600002516 cafenea, str. I. Creangă 82/1 79207777

1073. SRL Autounire 1003600060747 cafenea, str. I. Creangă 6V 69225206


cafenea, com. Truşeni, str. Ştefan cel Mare 62, mun.
1074. SRL Andrieş şi Fiul 1011600043031
Chişinău
69914992

1075. SRL Şişchin şi Marcenco 1009600002873 cafenea, bd. Ştefan cel Mare 137 79484689

1076. SRL Valiolis 1003600035462 pizzerie, str. B. Bodoni 20/1 22211222

1077. SRL Gentleman 1009600008462 bar, str. V. Lupu 30 79833833

1078. ÎI Paladi Olga 1005600045227 bar, str. Paris 51/4 68454480

1079. SRL Nefermet 1003600043735 bar, bd. Ştefan cel Mare 103 69179509
1080. SRL Vex Impex 1004600021301 cantină, or. Vatra, str. Pruncului 2, mun. Chişinău 68082655

1081. SRL larisam 1016600011501 cantină, str. 31 August 141 69106432

1082. SRL Megama Rapid 1012600012784 cantină, str. Mesager 11 22749257

1083. SRL Datario 1012600013471 cafeteriu, str. C. Ieşilor 75/1 68210005

1084. SRL Incarna Plus 1007600066600 cantină, str. 31 August 129 79781006

1085. SRL Acvila 1002600036200 cantină, str. C. Ieşilor 10 22239002

1086. SRL Cristal Club 1015600023543 bar, str. L. Deleanu 1/3 78123553

1087. SRL Valimond 1012600006699 bar, str. C. Ieşilor 16/4 60002507

1088. FB Casa Providenţei 1012620000714 cantină, str. Muşatinilor 1 22581970

1089. SRL Diana Prim 1003600113388 cafenea, str. C. Ieşilor 11 22750916

1090. SA Măgurele 1002600002612 cafenea, str. Paris 47 22740608

1091. SA Prichindel 1003600090153 cafenea, bd. Şt. cel Mare 184 22235260

1092. SRL Valentas Impex 1010600022932 cafenea, str. Neculce 5 69229446

1093. SRL Ţărăncuţa-2 1003600009582 cafenea, str. A. Iulia 122 22582610

1094. SRL Vulcos Net 1007600010371 cafenea, str. A. Iulia 184/3 22920997

1095. SRL Dionelu-A 1006600036655 cafenea, str. A. Iulia 91/1 79685500

1096. SRL Tractexim 1002600043509 cafenea, str. C. Ieşilor 61/2 22758801

1097. ULIM 1002600005679 cafenea, str. V. Lupu 16 22205970

1098. SRL Mils 1002600025914 cafenea, str. C. Ieşilor 22 22740914

1099. ÎI Doi Îngeraşi 1012600001421 cafenea, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu 1a, mun. Chişinău 69014400

1100. ÎI Şarapov Bambuleac 1008600061934 bar, str. L. Deleanu 11 22741365

1101. SRL Alexandrina Brio 1007600058186 bar, or. Durleşti, str. Cartuşa 44A, mun. Chişinău 22583546

1102. ÎI Ursu Natalia 1013600005079 cantină, str. Ghioceilor 1 22489663


1103. Universitatea de Medicină 1007600000794 cantină, str. M. Viteazul 1 22205104

1104. SRL Valsena Art 1004600009693 bufet, str. Cornului 10 22740973

1105. SRL Furnitex 1003600015378 bufet, str. Bucuriei 1 69104040

1106. ÎI Torino Godzin 1003600114385 bufet, str. Pietrăriei 19/1 68154497

1107. ÎI Serghei Belov 1003600098849 cafenea, str. Teodorovici 19 22583698

1108. SRL Ghesadi 1002600028959 cantină, str. Mesager 22 2749403

1109. SA Regia Autosalubritate 1004600028447 cantină, str. 27 Martie 1918, 14 22746842

1110. ÎI Valna Caragia 1003600082802 bufet, str. I. Radu 29 22744425

1111. SRL Senectus 1003600082765 bufet, str. Piaţa Unirii Principatelor 1 22747631

1112. ÎI Chirilov şi F 1003600021094 mini-cafenea, str. C. Ieşilor 5A 22597317

1113. SRL Anlecon Lux 1004600074994 cafenea, str. L. Deleanu 11/3 22518116

1114. SRL Valiocom 1015600002533 , str. A.Iulia 77/17, 78611566

1115. SRL Stasalcom 1015600002337 magazin, str. A. Iulia 89/3 22594849

1116. SRL Tractexim 1002600043509 magazin, or. Vatra, str. Şt. Vodă 56A, mun. Chişinău 22596415

1117. SRL Bedros Victor 1003600167299 magazin, str. G. Codreanu 16/1 22581608
magazin, or. Durleşti, Stradela 3 Vovinteni 33/3, mun.
1118. SRL Pemafamilia 1005600047461
Chişinău
22480199

1119. SRL Breora 1003600054331 magazin, str. Kogălniceanu 80 22210596

1120. SRL Cristalin Prim 1008600000872 magazin, str. I. Pelivan 17/3 69959794

1121. SRL Casa de Vis 1003600124940 magazin, bd. Şt. cel Mare 182/1 22296283

1122. SRL Marserimpex 1008600014468 magazin, str. I. Creangă 74/1 22492602

1123. SRL Vilno 1003600098539 magazin, str. O. Ghibu 3/1 22518644

1124. SRL Modanstal 1005600032225 magazin, str. Călăraşi 68 22517135

1125. SRL Tahiti SI 1003600099020 magazin, str. L. Deleanu 11 69123975


1126. SRL Senectus 1003600082765 magazin, Piaţa Unirii 1 22747631

1127. SRL Lexidan Star 1013600011120 pavilion, str. A. Iulia 5/1 69255296

1128. SRL Lesrăscom 1005600040093 pavilion, str. L. Deleanu 5 69366504

1129. SRL Valesad Com 1010600031914 magazin, str. I. Pelivan 9 22752402

1130. ÎI Botnaru Eugeniu 1004600027624 magazin, str. Ioana Radu 29 22715840

1131. SRL Tractexim 1002600043509 magazin, str. C. Ieşilor 61/2 22758801

1132. SRL Datario 1012600013471 magazin, str. C. Ieşilor 75/1 79107001

1133. SRL Sevas Vita 1015600019887 magazin, str. C. Ieşilor 49A 68366999

1134. SA Citro Impex 1003600042303 magazin, str. V. Lupu 89 22742594

1135. SRL Capriangelo 1002600024445 magazin, str. E. Coca 19 22749944

1136. SA Prichindel 1003600090153 magazin, bd. Şt. Cel Mare 184 22235260

1137. SA Măgurele 1002600002612 magazin, str. Paris 47 22751738

1138. SRL Bonilux 1003600107215 magazin, str. V. Lupu 81/3 502282044

1139. SRL Valea Morilor 1003600002000 magazin, str. V. Lupu 33 22747429

1140. SRL Melag Com 1010600000187 pavilion, str. L. Deleanu 11/3 22581898

1141. SRL Lumivas Ind 1002600041837 magazin, str. Teodorovici 15/1 22742952

1142. SRL Mico Clima 1006600023044 pavilion, or. Durleşti, str. T. Vladimirescu 62/5, mun. Chişinău 69222368

1143. SRL Mico Clima 1006600023044 pavilion, or. Durleşti, str. Cartuşa 54/1, mun. Chişinău 69222368

1144. SRL Total Stil 1010600035037 ghereta, str. N. Costin 61/1 69116746

1145. ÎI Cristea Gheorghe 1005600053992 magazin, str. Teodorovici 12/3 2270211

1146. SRL Vit-Buraga 1003600086659 pavilion, str. A. Iulia 15 79500333

1147. SRL Rozmeriţa Com 1014600036629 pavilion, str. N. Costin 48/2 22515650

1148. ÎI Rotaru Silvia 1006600030457 ghereta, str. A. Iulia 204/1 68638271


1149. ÎI Diaconiţa Ion 1007600064835 ghereta, str. C. Ieşilor 16/1 2279964

1150. ÎI Goanţa Alexandra 1007600064813 ghereta, str. C. Ieşilor 16 22592995

1151. SRL Stivn Friends 1016600004235 magazin, str. C.Ieșilor 3/2, 69552282

1152. SA Rompetrol Moldova 1002600015382 magazin, or. Durlești, str. T.Vladimirescu 55, mun. Chișinău 78994433

1153. SRL Proriom 1002600052444 cafenea, str. C. Ieşilor 15 22592161

1154. SRL Famous Club 1016600020941 bar, str. Bucuriei 1/6, 69145658

1155. SRL Majest Com 1013600034732 sală de festivități, str. C. Orheiului 22 79541110

1156. SRL FA lux invest 1009600042291 bar, str. Albișoara 4 or. Chișinău 69050760

1157. SRL Soliverus 1005600061760 restaurant, str. Pușkin 39 22212391

1158. SRL Grad Iust 1013600031270 restaurant, str. Petricani 94 69120567

1159. SA Poșta Veche 1003600008747 cafenea, str. Calea Orheiului 105/1 22468290
complex de alimentație de alimentație publică, str. Mircea cel
1160. SRL Trabo Plus 1003600033974
Bătrîn 12/2
22404705

1161. SRL Trabo plus 1003600033974 cafenea, str. Dosoftei 100 22835611
complex comercial, str. Chișinăului 5, comuna Stăuceni, mun.
1162. SRL Metro Cash și Carry Moldova 1004601002738
Chișinău
22405204

1163. SRL Linella 1003600042004 magazin, str. Matei Basarab 7/1 22444023

1164. SRL Linella 1003600042004 magazin, str-la Studenților 2/2 22444023

1165. SRL Basarabia Nord 1002602004366 magazin, bd. Grigore Vieru, 24 22526684

1166. SRL Panicrem 1013600015003 cafenea, specializată, str. Aleco Russo 2/4 60022270

1167. SRL Robin Lux 1012600040059 cafenea, str, Albișoara 4 79108968

1168. SRL Vijelios 1003600057022 cafenea, bd. Grigore Vieru 16 79942500

1169. SRL Glucom Prim 1014600020718 cafenea, str. Ismail 59 79077397

1170. SRL Altos Bordei 1003600036458 restaurant, str. Rabbi Țirilson 4 68014119
1171. SRL IT Cafe 1006600009929 cafenea, str. Alexandru cel Bun 59 79440997

1172. SRL Luci & Ana Plus 1004600035964 cafenea, str. A. Russo 1/1 69626677

1173. SRL Linax 1002600051942 restaurant, str. Kiev 16/1 22449735


complex de alimentație de alimentație publică, str.
1174. SRL Progresiv Grup 1015600029475
Studenților 7/5
78261666

1175. SRL Trabo Plus 1003600033974 cafenea, str. Ion Creangă 78 22265401

1176. SRL Sintaxa Impex 1002600049394 cafenea, str. Petricani 21/1 69880033

1177. SRL Yerbygrace 1011600004148 cafenea, str. Albișoara 82/8 69077439

1178. SRL Melcafe 1010600015699 cafenea, bd. Moscova 14/1 79645896

1179. ÎI Bolocan Galina 1004600054110 cantina, str. Bogdan Voevod 1 79064168

1180. SRL Lotus Alb 1003600112037 cantina, bd. Moscova 20 69106009

1181. SRL Nordic Balt 1014600022310 cantina, str. Ismail 105a 78763828

1182. SRL Master Gusto 1013600041282 cafenea, bd, Grigore Vieru 5 60763663
cafenea, str. Constructorilor 7, comuna Stăuceni, mun.
1183. SRL GLCF Grup 1013600007578
Chișinău
79586640

1184. SRL Pizza Ava 1012600009690 cafenea-pizzărie cu terasă vară, bd. Moscova, 14/1 79417525

1185. SA Speranța Vest 1002600030275 cafenea, str. Columna 104 22212173

1186. SA Micăuți 1003600055280 cafenea, str. Aerodromului 2 22440254

1187. SRL Mavl 1004600015630 cafenea, str. A. Russo 10/2 22435656

1188. ÎI Podolean Ana 1008600037807 cantina, str.Petricani 14 69774575

1189. SRL Calet Plus 1002600035579 bar, str. Vasile Alexandri 137 79514432

1190. SRL Linella 1003600042004 magazin, bd. Moscova 10/1 22444023

1191. SRL Vusual Grup 1006600002023 cafenea, cu terasă de vară, bd. Moscova 19 22212431

1192. SRL La cremă 1009600029955 cafenea, str. Alexandru cel Bun 98a 69013727
1193. SRL Universul Ceaiului 1006600002883 cafenea, str. Albișoara 4 79108968

1194. SRL Ilpus Comerț 1008600036453 ghereta, Grigore Madan 44/2 67111553

1195. SRL Licadilux 1012600000664 cafenea, str. Albișoara 4 22290119

1196. SRL Binonic Lux 1010600009009 cafenea, str. Zimbrului 10 60767777

1197. SRL Momos Prim 1012600024262 bar, str. Albișoara 4 or. Chișinău 79777775

1198. SRL AutoTriumf 1013600001727 bar, str. Albișoara 4 or. Chișinău 69610046

1199. SRL Velistar 1008600056477 cafenea-bar, str. M. Viteazul 20 60442042

1200. SRL Alroumi 1013600019779 cafenea, bd. Moscova 28/1 79919448

1201. SRL Gatio Impex 1002600006311 cafenea, str. Bulgară 103/1 22542234

1202. SRL Trabo Plus 1003600033974 cafenea, bd. Moscova 9/1 60777999

1203. SA Inerautotrans 1003600021902 cenru comerț, str. Socoleni 7/2 22556035

1204. SRL Covali și Co 1008600005051 ghereta, str. Constructorilor 177 22836909

1205. SRL La pescar 1003600025885 cafenea, str. Aleco Russo 1 22450626

1206. SRL Beta Omega 1003600088664 cafenea, str. Prieteniei 2, com. Grătiești 22451306

1207. SRL San Sheng 1003600112314 cafenea, str. Columna 104 69134844
complex de alimentație publică, str. Ștefan cel Mare 2R, com.
1208. SRL Camonir 1004600018804
Grătiești
79443346

1209. SA magazin, ul nr. 25 1003600101442 cafenea, str. Alexandru cel Bun 10,com. Ciorescu 22456

1210. SRL Ivicom Invest 1016600015082 cantină, str. Visterniceni 42, or. Chiăinău 69602827

1211. SRL Bostan Service 1013600027031 cramă, bd. Grigore Vieru 25 68006800

1212. SA Micăuți 1003600055280 magazin, str. Aerodromului 2 22440254

1213. SRL Stelim Onest 1011600031704 ghereta, bd. Moscova 11 79313248

1214. SRL Alimcin Com 1004600021965 ghereta, bd. Moscova 13/4 69206362

1215. SRL Alimcin Com 1004600021965 ghreta, bd. Moscova 13/3 69206362
1216. SRL Comvic Plus 1009600010467 ghereta, str. Matei Basarab 5/1 79338880

1217. SRL Alimlores 1008600059353 ghereta, str. Miron Costin 10 22715561

1218. SRL Rosaura Prim 1003600105163 ghereta, str. Miron Costin 13/1 69215601

1219. SRL Alivalda 1003600037709 ghereta, str.Albișoara 82/3 79596399

1220. ÎI V. Patrașco 1003600046943 ghereta, str. Calea Orheiului 111/4 22460036

1221. SRL Nutrames 1004600012938 ghereta, str. Calea Orheiului 109 69000720

1222. SRL E-Redus 1010600033066 ghereta, str. Romană 19/1 68222388

1223. SRL Velano Inpex 1003600025944 ghereta, str. Cosmonauților 2 69835135

1224. SRL Faringeit 1012600037585 cafenea, str. Socoleni 7/2 75470939

1225. SRL Neosistem Grup 1009600029793 ghereta, str. Cosmonauților, colț str. Cojbuc 79216662

1226. SRL Erezan Grup 1010600028196 ghereta, str. Florilor 12/3 79564683

1227. ÎI Plahotniuc Natalia 1011600034048 ghereta, str. Florilor 8/4 69367935

1228. SRL Olseg-VT 1005600055170 ghereta, str. Albișoara 25 22923524

1229. SRL Olseg-VT 1005600055170 ghereta, str. Aleco Russo 11 22636272

1230. II Vodincear Dumitru 1014605000320 ghereta, str. Albișoara 80/4 60127806

1231. SRL Savalam Prim 1005600057406 ghereta, str. Doina 175/2 22459281

1232. SRL Auto Gril 1012600014490 cafenea, str. Kiev 12 69173115

1233. SRL Palunair 1003600060840 ghereta, str.Vasile Badiu 12 22464539

1234. SRL Iancub-Prim 1009600034869 ghereta, str. Iazului 72/1 22463811

1235. ÎI Dvorciuc Svtlana 1013600035094 ghereta, str. Gheorghe Madan 48 79220183

1236. SRL Sunline Internațional 1006600012389 cafenea, str. Miron Costin 5 22321443

1237. II lucin Dumitru 1003600135199 bufet, str. Bogdan Voevod 1 22469163

1238. SRL Dicristi Com 1002600035948 bufet, str. Florăriei 27 22443238


1239. SRL Basarabia Renaissance 1003600028668 cafenea, str. Mateevici 2, com. Stăuceni, mun. Chișinău 69133355

1240. SRL Epodromcom 1002600046485 cenru comerț, , Soiuz", str. Aleco Russo 1 22442161

1241. SRL Serbadio 1006600017524 magazin, str. Tudor Vladimirescu 3 79006340

1242. SRL Nicoles Com 1004600030486 magazin, str. Columna 122 69122409

1243. SRL Menicor 1004600013485 cafenea, bd. Moscova, 14/1 22310640

1244. SRL Nistrutrans 1007609003396 ghereta, str. Albișoara 84/3 69931805

1245. ÎI Dorogan Stipanida 1006600018978 ghereta, str. Andrei Doga 32/2 22491286

1246. ÎI Hondreac Cristina 1008600001916 ghereta, str. Bogdan Voevod, 2 22410096

1247. SRL Verdeș Alexei 1009600027858 ghereta, bd. Moscova 3 68404437

1248. SRL Nadinela Lux 1006600048878 ghereta, bd. Moscova 13/1 69134225

1249. GȚ Vlas Iurie 33989301 ghereta, str. Matei Basarab 5/1 69127894

1250. ÎI Săcăreanu Maria 1003600009490 ghereta, str. Matei Basarab 3 68393376

1251. ÎI Săcăreanu Maria 1003600009490 ghereta, str. Miron Costin, 6/1 68393376

1252. SRL Vizitiu Claudia 1003600073576 ghereta, str. Romană 4/1 544659

1253. SRL Obiroji 1006600015841 ghereta, str. Grigore Vieru, 23 79017232

1254. SRL Iurmiol Prim 1005600045825 ghereta, str. Cojbuc, 11 69273223

1255. SRL NSV Lux 1015600000920 ghereta, str. Păcii 20, com. Stăuceni 68211228

1256. SRL Bursoni 1012600014043 ghretea, str. Bogdan Voevod 2 79477677

1257. SRL Lilicom Grup 1009600035095 ghereta, str. Petricani 21 69386656

1258. SRL Alnedin 1003600077518 cafenea, str. Aron Pumnul 1a, or. Cricova, mun. Chișinău 22454616

1259. SRL Extremum 1003600113528 piața mixtă, str. Bogdan Voevod 1 22473460

1260. SRL Molvex Plus 1011600030187 cafenea, str. 31 August 2a, or. Cricova, mun. Chișinău 69128939

1261. SRL Gentus Prim 1011600026432 plăcintărie, str. Mateevici 79a,com. Stăuceni 68669410
1262. SRL Bacardi 1003600050942 cafenea, str. Bogdan Voevod 1 22492197

1263. ÎI Volohova Vera 1003600056069 ghereta, str. Dimo 16 79477677

1264. SRL Aspect Ostroman 1002600038237 ghereta, str.tudor Vladimirescu 1/1 22440105

1265. SRL Fermidana 1003600159030 bufet, str. Calea Orheiului 112 22468414

1266. SRL Santo-M 1003600105783 magazin, str. Kiev 8/1 079547093

1267. SRL Eko Meat 1014600018551 magazin, str. Pușkin 35 069557987

1268. SRL Pegas 1003600084426 Secție producere, str. Petricani 174 22291000

1269. SRL Mavita 1002600029288 secție producere, str. Mesager 3/1 22516111

1270. SRL Cardiax Plus 1002600013883 secție producere, str. V. Bîcului 5/3 22572100

1271. SRL Pro Mezcer 1005600031996 secție producere, s. Brăila, com. Băcioi, mun. Chișinău 22423344
secție producere, str. Gloriei 1/1, s. Goianul Nou, com.
1272. SRL Rogob 1003600043207
Stăuceni, mun. Chișinău
22866566

1273. SRL Pan-Car-Lean 1005600039442 secție producere, str. Miciurin 35, or. Durlești, mun. Chișinău 22285192

1274. SRL Geld Progres 1014600015354 secție producere, str. Chicera, com. Trușeni, mun. Chișinău 22249010

1275. SRL Cetigan 1006600019023 secţie producere, str. Uzinelor 16/1 68400008

1276. SRL Stilolex 1003600158365 secţie producere, str. Valea Bîcului 9 22527001

1277. SRL Liud-Vic 1003600152031 secțieproducere, str. Valea Bîcului 9 69236717

1278. SRL Snec Lux 1003600170028 secţie producere, str. Uzinelor 198 79409271

1279. SRL Alenar Prim 1010600033125 secţie producere, str. M.Manole 20 69111085

1280. SRL Gleviov Pro 1005600008523 magazin, str, Minsk 1 69737837

1281. SRL Sweetsflav 1013600025657 secţie producere, str. Industrială 59 68088377

1282. SA Franzeluţa 1002600004030 magazin, str. 31 August 2A, or. Cricova, mun. Chişinău 22410323

1283. SRL Carnprodlux 1014600022000 secţie producere, str. Băcioii Noi 19 69911274

1284. SRL Benado Prim 1012600035031 covrigărie, str. A. Russo 2/2 69094946
1285. SRL Benado Prim 1012600035031 secţie producere, str. B. Bodoni 57 69094946

1286. SRL Donerci 1009600039794 secţie producere, str. N. Costin 61 69585243

1287. SRL Nicolaescu Lux 1014600039309 secţie producere, str. M. Sadoveanu 10/1 79470832

1288. SA Franzeluţa 1002600004030 magazin, str. Utzinelor 1/1 22410323

1289. SRL Benado Prim 1012600035031 secţie producere, str. Prunului 19/1 69094946

1290. SRL Lavisa Flaga 1009600003548 secţie producere, str. Voluntarilor 8 68310724

1291. SRL Chiburekki 1015600004261 covrigărie, str. M. Varlaam 74 68841065

1292. ÎI Cornițel Daniel 1014608001498 secție producere, str. M. Varlaam 46 78773080

1293. SA Franzeluţa 1002600004030 magazin, str. N. Dimo 17/1 22410323

1294. SRL Pronutagro 1004600069219 secţie producere, str. Prieteniei 1-B, Grătieşti, mun. Chişinău 22773570

1295. SRL Fidesco 1002600035890 secţie producere, bd. Mircea cel Bătrîn 6 22331321

1296. SRL Fidesco 1002600035890 secţie producere, str. Hîncești 20 22253784

1297. SRL Fidesco 1002600035890 secţie producere, str. Decebal 23 22253784

1298. SRL Vistarcom 1006600054228 magazin, str. M. Sadoveanu 20/1 22890110

1299. SRL Lidirocom Trade 1015600043420 secţie producere, str. Soarelui 170, or. Codru, mun. Chișinău 69439330

1300. SRL Nicodol Lux 1014600038346 str. Petricani 31 69015087


secţie producere, str. Moldova 18, com. Ciorescu, mun.
1301. SRL Palunair 1003600060840
Chişinău
69329898

1302. SRL Plovdiv Len 1003600089111 secţie producere, str. Ion şi Doina Aldea-Teodorovici 54a 69193700

1303. ÎI Sădro Ursu 1003600059749 secţie producere, str. Uzinelor 188 22407352

1304. SRL Vistarcom 1006600054228 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 39 22890110

1305. SRL Maxions Prim 1012600024664 cantină, str. Mateevici 67 A, com. Stăuceni, mun. Chişinău 69084727

1306. SRL Uniresto Grup 1013600000638 covrigărie, str. Puşkin 14 69225577

1307. SRL Pegas 1003600084426 magazin, str D. Cantemir 1 22317956


1308. SRL Alex-Neosim 1002600030345 magazin, str. Pădurii 21/1 22224884

1309. SRL Dalmors-Grup 1006600028706 magazin, piaţa D. Cantemir 1 22421524

1310. SRL Star kebab 1011600016338 secție producerestr. Alba Iulia 75/10 931641

1311. SRL Baltvit 1002600039795 secție producere, str. V. Bîcului 5/1 22632885

1312. SRL Casandi 1002600026357 secție producere, str. V. Bîcului 5/1 22664310

1313. SRL Plovdiv Len 1003600089111 secție producere, bd. Moscova 6 22440230

1314. SA Poșta Veche 1003600008747 secție producere, str. Calea Orheiului 105/1 79410060

1315. SRL Ungar 1002600039290 secție producere, str. Gh. Madan 87/7 22436669

1316. SRL Cantacom 1005600004905 secție producere, str. Milescu Spătaru 2/3 22800010

1317. SRL Feralmod 1008600017218 secție producere , str. M. Eminescu 63 60510077

1318. SRL Fourchette-M 1006602005006 Complex producere, str. Calea Ieșilor 10 22509443

1319. SRL A.B.C. Gurmandis 1013600019104 magazin, bd. Mircea cel Bătrîn 2 22881974

1320. SRL Vistarcom 1006600054228 magazin, str.D. Cantemir 6 22890111

1321. SRL Mariva Grup 1008600048078 secție producere , str. Școlii 11-C, s. Bubueci, mun. Chișinău 69542525

1322. SRL Patisanara 1006600056624 secție producere, str. Voluntarilor 8 22473642

1323. SRL Alimer-Comerț 1004600021828 secție producere, str. Băcioii Noi 14 69601366
secție producere, str. M. Eminescu 9, s. Tohatin, mun.
1324. SRL Panelena 1012600032258
Chișinău
22387263

1325. SRL Senior-V 1005600052009 secție producere, str. Voluntarilor 15/2 69102674

1326. SRL Mistero Dolce 1015600020818 secție producere, str. Hr. Botev 3/3 79306421

1327. SRL Lucial Grup 1016600019600 secție producere, str. Uzinelor 2 79198686
secție producere, str. Ciorescu 1, com. Stăuceni, mun.
1328. SRL Fructul Pasiunii 1010600023652
Chișinău
68693311
secție producere, șos.Chișinău-Tighina 6, sat. Sîngera, mun.
1329. SRL Puratos Mold 1003600052474
Chișinău
22413845
1330. SRL Savi- Plus 1002600007341 secție producere, str. Voluntarilor 15/2 22473447

1331. SA Bucuria 1002600023736 fabrică cofetărie, str. Columna 162 22895331

1332. SRL Amar Das 1011600037728 secție producere, str Feredeului 12 69607896

1333. SRL Narîneșca 1016600026390 cafenea, str. O. Ghibu 5/1 68310724

1334. SRL Pecele Com 1002600050624 brutărie, str. Prunului 26 22752601

1335. SRL Vadormet 1005600041089 brutărie, str. Transnistria 5/1 22422669

1336. SRL Franzelcom 1013600005367 secție producere, str. Valea Bîcului 9 79440198

1337. SRL Buelo 1009600008613 secție producere, str. Uzinelor 90 22422084

1338. SRL Niconali 1002600042616 secție producere, str. Valea Bîcului 9 69927777

1339. SRL 47th Parallel 1002600038891 magazin, cu secții de producere, str. Decebal 139 22881973

1340. SRL 47th Parallel 1002600038891 magazin, cu secții de producere, str. Docuceaev 6
secție producere, str. Speranței 30, com. Stăuceni, mun.
1341. SRL Melemark 1014600018148
Chișinău
1342. SRL Moldretail Group 1010600022460 magazin, str. Grenoble 128

1343. SRL 47th Parallel 1002600038891 magazin, cu secții de producere, bd. Dacia 10

1344. SRL SR Terra Expo 1014600026592 secție producere, str. M.Varlaam 46

1345. SA Onix Cris 1003600069555 magazin, str. Miorița 11

1346. SRL Snec Lux 1003600170028 depozit, str. Uzinelor198


magazin, str. Ștefan cel Mare 38, or. Vadul lui Vodă, mun.
1347. SRL Moldretail Group 1010600022460
Chișinău
1348. SRL Carmeluș 1011600031782 cafenea, specializată, str. Bănulescu. Bodoni 4

1349. SRL Rogob 1003600043207 magazin, bodegă str. Calea Ieșilor 2/3

1350. SRL Moldretail Group 1010600022460 magazin, cu secții de producere, str. N. Titulescu 47

1351. SRL Coloteia 1003600083555 cafenea, str.Uzinelor 9/2 22473752


1352. SRL Farm Meat Processing 1009600006996 bufet, șos.Muncești 121 22384384

1353. SA Carmez 1003600002136 cantină, șos. Muncești 121 22264346

1354. SRL Cardiax Plus 1002600013883 magazin, str.Valea Bîcului 5/3 22572100

1355. SRL Telemar 1003600098573 magazin, str. Calea Basarabiei 42 22479098

1356. SRL S si S management Company 1016600042084 restaurant, bd. Dacia 45 69267348

1357. SA Bucuria EL 1004600034613 cantină, str. Sarmizegetusa 9 22772407

1358. Universitatea Tehnică 1007600001506 cantină, str. Dacia 41 22639838

1359. ÎM Parcul Urban de Autobuse 1004600054327 cantină, str. Sarmizegetusa 51 22669090

1360. SRL Rustavi Prim 1012600031549 cafenea, str. Trandafirilor43 22773896

1361. SRL Senses Fresh Food 1017605000217 cafenea, str. Sarmizegetusa 24 A 22664111

1362. SA Zodier 1004600013304 cafenea, str. Decebal 99 22386678

1363. SRL Vamcomlex 1003600079589 cafenea, sos. Munceti 801 22528996

1364. SRL Karaoke Grup 1013600041167 cafenea, str. Sarmizegetusa 18/5 22554366

1365. SA Compania Electrică 1003600092733 cafenea, str. Plaiului 2 2266342

1366. SRL Volta 1003600028059 cafenea, str. Pădurii 19 2252892

1367. SRL Bicomp0lex 1002600039681 cafenea, str. Muncești 89 79534888

1368. SRL Mariana Succes 1017600017441 cafenea, str. Sarmizegetusa 53 22663422

1369. SRL Monglan Grup 1007600029168 cafenea, str. Muncesti 799 22554430

1370. SRL Melcafe 1010600015699 cafenea, str. Dacia 35 22895670

1371. II Ipatii vadim 1005600040141 cafenea, str. Zelinschi 8 2266550

1372. SRL Nicoleta Vic 1013600024742 bar, str. Burebista 90 A 2263416.

1373. SRL Boiev Grup 1013600007800 bar, str. Cetatea Albă 141/1 22894665

1374. SRL Gaz Lichifiat 1002600012521 bar, str. Zelinschi 36 22663433


1375. SRL Alecvi si R 1004600067972 bar, str. Decebal 23/1 22660979

1376. SRL Magnolia-94 1003600041306 bar, str. Muncești 802 22667781

1377. SRL DJS prosper Group 1015600013209 cafenea, str. Decebal 76/1 22663464

1378. SRL Soho Club 1002600031962 bar, str. Dacia 31/1 22563490

1379. SRL Helmo 1003600001450 minicafenea, bd. Decebal 23/1 22665710

1380. SRL Agaricus-N 1003600165871 minicafenea, str. Minsk 49/1 22768967

1381. SRL Nisam Plus 1008600026658 bufet, str. Botanica veche 8/2 22639097

1382. SRL Delimanschi Prim 1015600034024 magazin, str. Dacia 47/1 22662312

1383. SA Dacia LV 1002600013045 magazin, str. Dacia 35 2229099

1384. SRL Teika 1014600009649 magazin, str. Trandafirilor 33/3 22528945

1385. SRL Călăraș Divin Plus 1011609002147 magazin, str. Decebal 139 22664589

1386. SRL Moldretail Group 1010600022460 magazin, str. Sarmizegetusa 10 22668999

1387. SA Vinuri de Comrat 1003611006981 magazin, str. Minsk 49/1nr. 3 22551133

1388. ÎI Fandeev Lochis 1002600009851 magazin, str. Minsk 45 22558923

1389. SRL Nisam Plus 1008600026658 magazin, str. Sarmizegetusa 45/1 22558956

1390. SRL Datario 1012600013471 magazin, str. Băcioi Noi 30 22669055

1391. SRL Egar Prim 1007600043478 magazin, str. Zelinschi 44 22669000

1392. SRL Salara Natur 1016600002105 magazin, str. Zelinschi 5/5 22639067

1393. SRL Bizgu Prim 1010600000682 magazin, str. Frumușica 6 22559067

1394. SRL Datario 1012600013471 magazin, str. Grădina Botanică 4/1 22551179

1395. SRL Zidalin Com 1016600022370 magazin, str. Tutulescu 26 22662490

1396. SRL Lialcom Prim 1015600013667 magazin, str. Cetatea Albă 170 22553434

1397. SRL Carolina Bulat 1003600123312 magazin, str. Cuza Vodă 13/5 22389069
1398. ÎI fandeev Lochis 1002600009851 magazin, str. Cuza Vodă 1/1 22385628

1399. SRL Ciocirlia AF 1003600057826 magazin, str. Muncești 255 22385611

1400. II Nufar Tugui 1003600099189 magazin, str. Dacia 1/4 22559078

1401. SRL Moldretail Group 1010600022460 magazin, str. Muncești 402 22664423

1402. SA Rompetrol Moldova 1002600015382 magazin, str. Burebista 3/1 22385579

1403. SRL Lotana Prim 1002600029484 magazin, str. Plaiului 114 22385623

1404. SRL Silviu Dan 1011600034462 magazin, str. Burebista 4 22389011

1405. SRL Izidcom 1002600044942 magazin, str. Butucului 14 22382760

1406. SRL Desfrunzire 1002600027985 magazin, str. Belgrad 23 22389056

1407. SRL Kiwiban 1007600023823 bar, bd. Decebal 23/1 22386722

1408. SRL Riul Vechi 1003600032818 Secţie comerț, bd. Decebal 23/1, 22389022

1409. SRL Saintas Grup 1012600039785 cafenea, bd. Decebal 99, 22386734

1410. II Cotorobai Rodica 1003600003373 ghereta, bd. Dacia 11/2 22389056

1411. SRL Moldretail Group 1010600022460 magazin, str. Decebal 59 22380022

1412. SRL Celu Prim 1009600039048 ghereta, bd. Dacia 15 22386722

1413. SRL Iacob 1002600004188 ghereta, bd. Dacia 37 22389055

1414. SRL Cobilaș lesab 1011600045002 ghereta, str. Sarmizegetusa 33/2 22386745

1415. SRL Veniana Grup 1003600023515 magazin, str. Dacia 69/1 22389053

1416. SRL Teleblaj 1007608001993 ghereta, str. Sarmizegetusa 33/2 22387856

1417. SRL Comvic Plus 1009600010467 ghereta, str. Sarmizegetusa 41 22381177

1418. SRL Rusu Market 1011600000128 ghereta, str. Sarmizegetusa 35 22385611

1419. SRL Iulius Expres 1011600022087 ghereta, str. Sarmizegetusa 33 22380965

1420. SRL L.V.Lux 1004600050112 ghereta, str. Sarmizegetusa 6 22385611


1421. SRL Delamplus 1013600026436 ghereta, str. Burebista 93 22668967

1422. SRL Panciolino 1015600039568 ghereta, str. Titulescu 22 22896745

1423. SRL Eldar Gachazeiv 1008600034666 ghereta, str. Titulescu colț cu, str. Dimineței 48 22638960

1424. SRL Rober 1003600082329 ghereta, str. Burebista 116 22638922

1425. II Borș Mariana 1008600002717 ghereta, str. Titulescu colț cu, str. Decebal 22668921

1426. SRL Anadinic 1016600010489 ghereta, str. Titulescu 28 22634455

1427. SA Floreni 1002601002055 ghereta, str. Fulguesti colț bd. Dacia 3/1 22776453

1428. SRL L.F.Ipatii 1003600110860 magazin, str. Burebista 40/1 22357890

1429. SRL Savi OLG 1003600033125 ghereta, str. Belgrad 19/3 22564544

1430. ÎI zaharia Corina 1008600040496 ghereta, str. Cetatea Albă 170 22532211

1431. SRL Canavi para 1004600025387 ghereta, str. Belgrad 19/3 22557863

1432. SRL Victomar Prim 1008600059892 ghereta, str. Cuza Vodă 7/2 22667846

1433. SRL Eufrat Com 1003600126782 ghereta, str. Trandafirilor 35/1 22667854

1434. ÎI Eledan Ciobanu 1003600100663 ghereta, str. Trandafirilor 35/4 22632211

1435. SRL Carnprodlux 1014600022000 Secţie comerț, bd. Dacia 5/4 22567898

1436. SA Franzeluţa 1002600004030 Secţie comerț, bd. Dacia 5/4 22567898

1437. SRL Norsea Food 1013600024731 Secţie comerț, bd. Dacia 5/4 22567898

1438. SA Floresti 1003607011922 Secţie comerț, bd. Dacia 5/4 22567898

1439. SRL Riul Vechi 1003600032818 Secţie comerț, bd. Dacia 5/4 22567898

1440. SRL Silviceb 1008600058862 Secţie comerț, bd. Dacia 5/4 22567845

1441. SRL Olseg-VT 1005600055170 Secţie comerț, bd. Dacia 5/4 22667834

1442. SRL Gold Time 1013600034064 Secţie comerț, bd. Dacia 5/34 22567898

1443. SRL Pascolina 1009600025979 Secţie comerț, bd. Dacia 5/4 2266754
1444. SRL Delarus Prim 1014600035286 Secţie comerț, bd. Dacia 5/4 22567898

1445. SRL Timiraz 1006600044629 minicafenea, bd. Decebal 23/1 22664523

1446. SRL Ascofor 1003600017453 gheretă, str. Muncesti 806 22553422

1447. SRL La Venetin 1013600036688 magazin, str. Clopotnitei 5 22553478

1448. GȚ Nectar Scripnic 0000031912386 ghereta, str. Albișoara 38 79485240

Centrul de Sănătate Publică Bălți


întreprindere de prelucrare a lemnului
1449. SRL Astenidia 1004602005345
str.Neculce 41
23144556

1450. SRL Blex- Grup 1010602000321 fabrică de producere a asfaltului str.Şt.cel Mare 182 23128080

1451. Botnari Nicolae 2004904051921 atelier de reparaţie a încălţămintei str.Bulgară 90 23175649

1452. ÎI Chişlari Oleg 1006602003220 atelier de confecţionare a uşilor str.Şt.cel Mare115 69150339

1453. ÎI Galchin A.I.. 1003602006220 atelier reparaţie auto Răzeşilor 4 23146976

1454. SRL Infinitextil 101600042403 întreprindere de confecţii str.Decebal 26 22295395

1455. SRL Landan-Con 1003602034399 atelier reparaţie auto str.N.Iorga 15 23145054

1456. SRL Makrotal-Exim 1004602008324 hală de asamblare a mobilei str. Aerodromului 3 23141110

1457. SRL Milabrega 1007602000444 atelier de cusutorie str.Şt.cel Mare 170 23129095

1458. SRL Lumea de piatră 1012602002259 atelier de tăiere a pietrei str. Victoriei 51 69415468

1459. SRL Mondolengo 1003602020172 hală de asamblare a articolelor din lemn str.Decebal 130 23173686

1460. SA Petrom - Moldova 1002600045798 Staţie PECO str.Feroviarilor-/Locomotivelor 69600069

1461. SRL Sidlux-auto 1010602000963 atelier de croitorie str. Calea Ieşilor 18a 69357612

1462. ÎI Grapin Vitalie 1010602000387 cabinet stomatologic str.Bulgară 120a 69566887

1463. ÎI Dragoi Olga 1009602006196 cabinet stomatologic str. Şt.cel Mare 8/2 79615257

1464. ÎI A. Cojocaru 1003602001018 cabinet stomatologic str. Calea Ieşilor 107 23123427

1465. SRL Dentex-Nord 1010602002565 cabinet stomatologic str. Bulgară 120a 69033967
1466. SRL Dental - P ractic 1012602005076 cabinet stomatologic str.Smolean 19 69290437

1467. ÎI Antonovici Oleg 1003602022811 cabinet stomatologic str.Şt.cel Mare 31/4 23122119

1468. ÎI Popa Stelian 1003602001096 cabinet stomatologic str.31 August 24/10 23125016

1469. SRL Novodent 1015600018673 cabinet stomatologic str.Decebal 101 69108353

1470. ÎI G.S. Barari 1006602010688 cabinet medical str.Decebal 126/5 79593008

1471. ÎI Mărgărint Dorin - Estetdent 1007602008886 cabinet stomatologic str.Konev 42 69268477

1472. ÎI Văzdăuţan 1003602000734 cabinet stomatologic str.Puşkin 68/1 23121542

1473. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie str.Independenţei 12 23122598

1474. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie str.ŞT.cel Mare 57 23124755

1475. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie str.Kiev 52 23140418

1476. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie str.Calea Ieşilor 107 23137915

1477. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie str.Bulgară78 23172796

1478. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie str.Şt.cel Mare 60/2 23123084

1479. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie str.Decebal 101a 79724600

1480. SRL New-Next 1008600018743 farmacie str.Bulgară 72 23176258

1481. SRL Rihpangal 10026000034310 farmacie str.Griboedov 1 23131458

1482. SRL Gedeon Richter 1007600003492 farmacie str.V.Lupu 1a 23126046

1483. SRL Elodi-Farm 1007600005582 farmacie str.Ostrovski 12 69174609

1484. SRL Temerar-Farm 1003602009070 farmacie str.Şt.cel Mare 193 23178611

1485. SRL Midofarm 1006600030790 farmacie str.Bulgară 72 23194083

1486. SRL Farmina-Plus 1015600011906 farmacie str.Feroviarilor 18 79601007

1487. SRL Farmina-Plus 1015600011906 farmacie str.Decebal 101 79601007

1488. SRL Ultramed-Profil 1013602001673 cabinet medical str.Decebal 126/5 79554059


1489. SA Red-Nord 1003602006563 punct medical str. Şt.cel Mare 180a 23153148

1490. SRL Eurolab 1002600049383 centru medical str.Şt.cel Mare 37 69114575

1491. ÎI A. Cojocaru 1003602001018 cabinet radioviziografie str.Calea Ieşilor 107 23123427

1492. SRL Dentex-Nord 1010602002565 cabinet radioviziografie str.Bulgară 120a 69033967

1493. SRL Dental Practic 1012602005076 cabinet radioviziografie str.Smolean 19 69290437

1494. SRL Novodent 1015600018673 cabinet radioviziografie str.Decebal 101 69108353

1495. SRL Ultramed-Profil 1013602001673 cabinet radiodiagnostic str.Decebal 126 79554059

1496. ÎI Dragoi Olga 1009602006196 cabinet radioviziografie str.Şt.cel Mare 8/3 79615257

1497. ÎI Popa Stelian 1003602001096 cabinet radioviziografie str.31 August 24/10 23125016

1498. SRL Magna-Car 1015600021446 magazin nealimentar str.Şt.cel Mare 172 68020188

1499. ÎI L.G.Piatrovscaia 1005602001676 magazin nealimentar str.Bulgară 132 79527059

1500. ÎI Gîţu Vitalia 1016602000105 magazin nealimentar str.Bulgară 132 68579386

1501. ÎI Starosta Irina 1004602010444 depozit nealimentar str.31 August 25g 69150287

1502. SRL Business/Nord 1010604001964 magazin nealimentar str.Decebal 124 69039406

1503. SRL Darvit-Prim 1003602006507 restaurant str.Strîi 3 23145410

1504. SA Basarabia - Nord 1002602004366 întreprindere de industrializare a cărnii str. Victoriei 90a 23130363

1505. SA Basarabia - Nord 1002602004366 magazin alimentar str.Decebal /spitalul municipal/ 23130363

1506. SA Basarabia - Nord 1002602004366 magazin alimentar str.Bulgară 72 23130363

1507. SA Basarabia - Nord 1002602004366 magazin alimentar str.Decebal 24 23130363

1508. SA Basarabia - Nord 1002602004366 magazin alimentar str.Calea Ieşilor /piaţa/ 23130363

1509. SA Basarabia - Nord 1002602004366 magazin alimentar str.M. Viteazu 23130363

1510. SA Combinatul de pîine din Bâlţi 1003602001100 magazin alimentar str.AL.cel Bun 44 23122597

1511. SA Combinatul de pîine din Bâlţi 1003602001100 magazin alimentar str.Şt.cel Mare 2 23122597
1512. SA Combinatul de pîine din Bâlţi 1003602001100 magazin alimentar str.Şt.cel Mare 111 23122597

1513. SA Combinatul de pîine din Bâlţi 1003602001100 magazin alimentar str.Şt.cel Mare 41 23122597

1514. SA Combinatul de pîine din Bâlţi 1003602001100 brutărie str.Şt.cel Mare 111 23122597

1515. SRL Signum-Bălţi 1003602013677 Secţie de patiserie str.M.Viteazu 6 23123490

1516. SRL Signum-Bălţi 1003602013677 magazin alimentar str.M.Viteazu 6 23123490

1517. SRL Metro cash & carry Moldova 1004601002738 ghipermarchet str.N.Iorga 9 23154413

1518. SRL Metro cash & carry Moldova 1004601002738 secţie de producere a semifabricatelor din carne str.N.Iorga 9 23154413
secţie de producere a semifabricatelor din carne str. P. Boţu
1519. ÎI Usturoi Iurie 1003602015637
83
68588577

1520. SRL Larsiv-Exim 1003602013699 restaurant str.Independenţei 93 23125176

1521. SRL Inessgrup 1013600007143 cafenea str. Independenşei 12 67235436

1522. SA Red-Nord 1003602006563 cantină str.Şt.cel Mare 188 23152209

1523. SRLProsper-Pro 1006600061756 cafenea str. Independenşei 68222810

1524. SRL Uniresto Grup 1013600000638 cafenea str. Independenţei 12 67235436

1525. SRL Valis 1002602003439 frizerie str.Bulgară 138 23188150

1526. Îî Moisa Svetlana 1008602001725 frizerie str.Belousov 45 79516791

1527. SRL Noxterlux 1007602003319 frizerie str.Pirogov 2 68600255

1528. ÎI Ceban V.G. 1003602003539 frizerie str.Bulgară 70 69324307

1529. ÎI N.I. Ceban 1003602007836 frizerie str.Calea Ieşilor 102 69618203

1530. ÎI N.I. Ceban 1003602007836 frizerie str.Calea Ieşilor 107 69618203

1531. ÎI N.I. Ceban 1003602007836 frizerie str.Bulgară 92 69618203

1532. SRL Fenilia 1002602004850 frizerie str.Şt.cel Mare 27 69655252

1533. ÎI Ţerna Ecaterina 1004602008863 frizerie str.Sf.Nicolae 100 69929159

1534. ÎI Tcaciuc Tatiana 1002602004296 frizerie str.Şt.cel Mare 18 23124556


1535. ÎI Costeniuc Elena 1009602002811 frizerie str.Şt.cel Mare 13/2 69252294

1536. Bucico Galina 2001004605921 frizerie str.Independenţei 15 69478260

1537. Usataia Olga 2003004043455 frizerie str.Calea Ieşilor 109 67366091

1538. Ceban Alina 2004004085575 frizerie str.Calea Ieşilor 109 23177142

1539. Gonţa Alina 2009004003109 frizerie str.Şt.cel Mare 72 79583396

1540. Russo Tatiana 2005004123586 frizerie str.Şt.cel Mare 72 69146986

1541. Cazanji Oleg 2014019001325 frizerie str.Şt.cel Mare 14 79309132

1542. Cazanji Maxim 2014019001336 frizerie str.Şt.cel Mare 14 23173847

1543. Postolachi Vitalie 2001030207375 frizerie str.Şt.cel Mare 14 61034902

1544. Savciuc Alexandru 2009009003517 frizerie str.V.Alecsandri 4 79713538

1545. Gafarova Svetlana 2000004079530 frizerie str.Moscovei 8 23120960

1546. Mereniuc Rodica 982204229956 frizerie str.Şt.cel Mare 6 79932380

1547. Bulat Olga 972204044015 salon de frumuseţe str.Decebal 170 23193273

1548. Melnic Elena 961112046107 salon de manichiur str.Puşkin piaţa 69548490

1549. Mutelică Ala 981107040329 frizerie str.Sorocii 1/1 69443208

1550. Uzun Natalia 2005004003536 frizerie str.Dubinovski 16 68571451

1551. Biriucova Evdochia 2001004018800 frizerie str.Kiev 77 68721175

1552. Şvediuc Olimpia 2007004043693 frizerie str.Strîi 19a 69468023

1553. Cîşlean Olga 981106040506 frizerie str.Strîi 19a 69223582

1554. SRL Valis 1002602003439 sală sportivă str. Bulgară 138 23176099

1555. SRL Valis 1002602003439 baie saună str.Bulgară 138 23188150

1556. ÎI starii Tamara 1010602004259 baie saună str.31 August 76 69890500

1557. SRL Mironash-Prosper 1017602008201 depozit nealimentar str.Şt.cel Mare125 69779130


1558. SRL Arevera-Trade 1017602008751 depozit nealimentar str.Şt.cel Mare128 68452323

1559. Bodean Anna 20030040333513 frizerie str.Kiev 77 69585863

1560. Ivanski Olga 2004037088385 frizerie str. Kiev 77 68454138

1561. Budeci Vera 2003004098237 frizerie str. 1 Mai 19/1 78069386

1562. Lesnic Irina 20040040115235 salon de frumuseţe str.M.Viteazu 63/6 79108240

1563. Melnic Janna 972307049483 frizerie str.Calea Ieşilor 3 69108926

1564. Varvariuc Galina 2002004089731 frizerie str. Puşkin 82 69971539

Centrul de Sănătate Publică Anenii Noi


1565. Gospodărie Agricolă "Cotorobai" 1003601000933 CAP "Aroma" s.Cobusca Nouă 69235618

1566. Gospodărie Agricolă"Cornogoluv V.N" 1013600018200 SRL"Agrobio Mametov " s. Zolotievca 69085654

1567. Gospodărie Agricolă "Urecheanu V.A" 1005600050256 SRL "Vinan Ipex" s. Ţînţăreni 78800000

1568. Gospodărie Agricolă "Iordachescu N" 1003601003716 SRL"Agrozincor" s.Cobusca Nouă 69146717

1569. Gospodărie Agricolă "Lungu M" 1002601003166 SRL"Asconi" s. Geamăna 68511227

1570. Gospodărie Agricolă "Frunza A" 1002600009541 SRL"Ceteronis"s. Gura Bîcului 79600035

1571. Gospodărie Agricolă "Simanovschi A" 1003600023216 SA"Vismos" s. Chetrosu 69833354

1572. Gospodărie Agricolă "Hîncu C" 1003600117266 SRL"Andridor Grup" s. Creţoaia 68488806

1573. Gospodărie Agricolă "Gurschii A.I" 1003606010021 SRL "Agrovita Comerţ"s. Merenii Noi 68488806

1574. Gospodărie Agricolă "Iordachescu G" 1003661205828 SRL "Anina"s. Hîrbovăţ 79222394

1575. Gospodăria agricolă "Ţiganu Vitalie 1011600038035 SRL Agrovita Lex" s. Mereni 79579786

1576. Gospodăria agricolă "Postica N" 30466308 GŢN "N.Postica" Anenii Noi 69104132

1577. ÎI"Lidia Briculischi" 1004600033960 Autoservice, . Anenii Noi, str Chişinăului 81d 79447252

1578. ÎI "Ghevorghean 1007600005629 secţia de prelucrare a geamurilor Anenii Noi,s. Albiniţa 26526055

1579. SC "Cobuscean Alexei" SRL 1003600129794 secţie de prelucrare a nisipului Anenii Noi 79507343
1580. ÎI"Mînzarari Andrian" 1003600089627 magazin mărfuri de construcţie s. Bulboaca 68787047

1581. SRL "Marian Postica" 1003600129314 autoservice, s. Mereni 69562221

1582. SRL"Lumar-Lux" 1009600013952 autoservice s. Varniţa 69525574

1583. SRL "Osicom Prim" 1007600069324 autoservice s. Ruseni 68400520

1584. ÎI"Autocolor Vasiliţa" 1005600059846 autoservice s. Merenii Noi 69345023

1585. SRL"Aglicom Fruct" 1004600047073 secţie de prelucrare a nisipului s. Speia 26574003

1586. ÎI"Ghereg Dumitru" 1013600017867 s. Hîrbovăţ, magazin mater.de construcţie 69128320

1587. ÎI"Anrdonati" 1003601002030 s. Maximovca secţia de prelucrare a cartonului 22359268

1588. SRL"Darmetfer" 1004600006706 s. Bulboaca s-a de turnătorie 26593988

1589. SRL"Transistem Auto" 1007600032791 magazin autopiese Anenii Noi 79010793

1590. Marian Autoplus SRL 1012600006677 s. Chetrosu autoservice

1591. SRL "Brailean Autoservice" 1009600040770 servicii auto 69122272

1592. SA "Floreni" 1002601002055 secţiile de lucru 26561381

1593. SRL "Camfor" 1004600073975 magazin materiale de construcţie s.Mereni 69369939

1594. ÎM "Eladi-Farm" 1007600005582 farmacie Anenii Noi, str Uzinelor 30 26527103

1595. SRL"3M Farm" 100760006874 farmacie Anenii Noi, str Suvorom 5A 26522893

1596. SRL "Peon Farm" 1011600011506 farmacie Anenii Noi s. Chetrosu 69581136

1597. SRL "Peon Farm" 1011600011506 farmacie Anenii Noi s. Speia 26574420

1598. SRL "Peon Farm" 1011600011506 farmacie Anenii Noi s. Bulboaca 26548231

1599. ÎM "Eladi-Farm" 1007600005582 farmacie Anenii Noi, s.Varniţa 691744609

1600. SRL "SV Gusar Group" 1016600022680 bae cu aburi Anenii Noi s. Todireşti 79020252

1601. ÎI"Buga Anatolie" 1003600132578 bae cu aburi Anenii Noi s. Mereni 69544700

1602. Titular patent Axenti Natalia 2001025219101 frizerie Anenii Noi s. Hîrbovăţ 69572133
1603. ÎI"Mişinscaia A.P" 1003600156855 frizerie Anenii Noi 26522502

1604. CMD "Modus Viventi" 1002600030574 farmacie s. Floreni 79443992

1605. SRL"Acustic Tehnologic" 1003600041432 fabrica avicolă Floreni 68651111

1606. SRL"Agur" 1002601001508 magazin or.Anenii Noi 67268105

1607. SRL"Salteh Prim" 1008600056592 secţia semifabricate congelate 68577075

1608. SRL" Druc-Prim" 1012600037965 magazin alimentar 69531437

1609. SRL"Dolceparma" 1014600015413 secţia de patiserie s Mereni 790039391

1610. SRL" Sanelen Dent" 1013600001509 cabinet stomatologic or.Anenii Noi 68292424

1611. SRL "Centru medicval nr.1 1016600008509 cabinet USG 79766277

1612. ÎI"Elena Platon" 1003600130574 cabinet stomatologic s.Mereni 26554683

1613. SRL"Polienco Dent" 1009600045384 cabinet stomatologic or.Anenii Noi 26592900

1614. SRL"S.Toma" 1011600032158 cabinet stomatologic s. Mereni 26555608

1615. SRL"S.Toma" 1011600032158 cabinet stomatologic s. Mereni 26555608

Centrul de Sănătate Publică Basarabeasca


S.R.L. CEZALIA GRUP 1010605003323 Sauna, str .Independetei nr.41, S.ABACLIA, R-UL Telefon Mobil: 069652506
1616. BASARABEASCA Numar fax: 29751376
Î.I. VELA-LUTIC 32078650 AVICOLA, S.ABACLIA STR. SCOLII, S.ABACLIA, R-UL Telefon Mobil: 069156586
1617. BASARABEASCA Numar fax: 029751552
S.R.L. AVICOLA-EFRIM 1013605003058 AVICOLA, R-UL BASARABEASCA S.BASCALIA, S.BASCALIA, R-
1618. UL BASARABEASCA
Î.M. APA-CANAL DIN BASARABEASCA 1798318 APEDUCT URBAN, OR.BASARABEASCA STR.28 IUNIE NR.54, Telefon Mobil: 029725601
1619. OR.BASARABEASCA, R-UL BASARABEASCA Numar fax: 029722364

PRIMARIA SATULUI BASCALIA 20575431 APEDUCT RURAL, R-UL BASARABEASCA S.BASCALIA, Telefon Mobil: 069337144
1620. S.BASCALIA, R-UL BASARABEASCA Numar fax: 297-54236

I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE 1013605001386 I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE BASCALIA, R-UL


1621. BASCALIA BASARABEASCA S.BASCALIA STR . VILOR NR.24,
S.BASCALIA, R-UL BASARABEASCA
Î.M. CENTRUL STOMATOLOGIC 1013605003508 CENTRUL STOMATOLOGIC, OR.BASARABEASCA STR.MUNCII Telefon Mobil: 69300598
1622. RAIONAL BASARABEASCA NR.55, OR.BASARABEASCA, R-UL BASARABEASCA Numar fax: 029722187

S.R.L. VITVIC & FAMILIA 1012605001231 Sauna, OR.BASARABEASCA STR.MUNCII NR.62, Telefon Mobil: 068368818
1623. OR.BASARABEASCA, R-UL BASARABEASCA Numar fax: 068368818

S.C. ISEGEN-LUX S.R.L. 1004605003179 MINIBRUTARIE, S.ISERLIA, S.ISERLIA, R-UL BASARABEASCA Telefon Mobil: 029758296
1624. Numar fax: 029758296
Î.I. CENTRUL DE OCROTIRE A 493978 Sala de festivitati, OR.BASARABEASCA STR. LENIN, Telefon Mobil: 069257425
1625. DREPTURILOR-CÎRBOBA OR.BASARABEASCA, R-UL BASARABEASCA Numar fax: 029721230
Î.M. VICTORIA FASHION S.R.L. 1006600013995 INTREPRINDEREA CONFECTII TEXTIL, OR.BASARABEASCA Telefon Mobil: 029720653
1626. STR. SCIORS NR.42, OR.BASARABEASCA, R-UL Numar fax: 029720653
BASARABEASCA
FARMACIA FAMILIEI S.R.L. 1005600017723 FARMACIA, OR.BASARABEASCA STR.KARL MARX NR.13, Numar fax: 0297202271
1627. OR.BASARABEASCA, R-UL BASARABEASCA
ZELINSCAIA BERTA Î.I.#MAGAZIN 33393658 ZELINSCAIA BERTA Î.I.#MAGAZIN, OR.BASARABEASCA Telefon Mobil: 068106576
1628. STR.MUNCII F/N , OR.BASARABEASCA, R-UL BASARABEASCA Numar fax: 029725062

Î.I. GRAJDEANU MARIANA 1011605002769 APEDUCT RURAL, ABACLIA, S.ABACLIA, R-UL


1629. BASARABEASCA
PETROM-MOLDOVA S.R.L. STATIA 16459014 PETROM-MOLDOVA S.R.L.#TEREN 0.165, Telefon Mobil: 069600059
1630. PECO OR.BASARABEASCA, STR.VOCZALINAIA, N/A, R-UL Numar fax: 0297255097
BASARABEASCA
Î.M. MEDITEX S.R.L.#SECTIE DE 1012608001047 Î.M. MEDITEX S.R.L.#SECTIE DE PRODUCERE, Telefon Mobil: 069177050
1631. PRODUCERE OR.BASARABEASCA STR.PUSCHIN 1/A, OR.BASARABEASCA, Numar fax: 024326029
R-UL BASARABEASCA
S.R.L. LOREDANLUX FRIZERIE 1015605001830 S.R.L. LOREDANLUX, Ion Dodică < 81A <, S.ABACLIA, R-UL Telefon Mobil: 069538024
1632. BASARABEASCA Numar fax:
I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL 1003605150353 R-UL BASARABEASCA, OR.BASARABEASCA, Muncii 55 Telefon Mobil: 69383999
1633. BASARABEASCA Telefon fix: 029722437

Centrul de Sănătate Publică Briceni


1634. Î.I „Mihaela-Mihai” 1003604013202 Brutărie or.Briceni,str. Independenţei, 12 69050988

1635. Î.I „Nina Gorodinscaia” 1003604001883 Brutărie or.Briceni, str. Independenţei, 14 A 69673450

1636. S.R.L „Spicuşor” 1004604004124 Brutărie or.Lipcani, str. Doina, 7 24761734


1637. V.V.V „Marchitan” 1003604010371 Brutărie s.Corjeuţi 24757348

1638. Î.I„Tamara Baraliuc” 1003604007829 Secţia de patiserie or.Briceni, str.M.Eminescu, 69/3 24722004

1639. Î.I„Demilux-Dronic” 1003604008712 Secţia de patiserie or.Briceni, str.Stamati, 3 24725572

1640. S.R.L,,Alimer Comerţ” 1004600021829 Secţia de patiserie or.Briceni, str.Independenţei, 1 24725919


Secţia de producere a boabelor de orez expondate şi a
1641. Î.I „Lucia Gaitur” 1003604012607
semin-ţelor de floarea-soarelui prăjite r.Briceni, s.Corjeuţi
24757522
Secţia de producere a boabelor de orez expondate şi a
1642. S.R.L „Vadi - Lina” 1004604001123
semin-ţelor de floarea-soarelui prăjite r.Briceni, s.Corjeuţi
69041135

1643. S.R.L ,,Elen-Gurme” 1017604005329 Minisecţie de mezeluri or.Briceni, str. Tinereţii, 9 78874218

1644. Î.I ,,Bersan Valentina” AB1245-73 Minisecţie de mezeluri or.Lipcani, str. Belinschi, 7 24761030

1645. S.R.L „Servest-Agro” 1003604005320 s.Corjeuţi 24757280

1646. S.R.L ,,Capital Plus” 1014604002486 Restaurant „Svetlana”, or.Briceni, str.Cantemir, 21a 24724202

1647. Î.I „Raisa Gavriliuc” 1003604008086 Restaurant „Ucraina” or.Briceni, str.Independenţei, 8a 24723646

1648. S.R.L „Sanas Prim” 1007604002394 Restaurant ,,Vesta” or.Briceni, str.Independenţei, 32 6885888

1649. S.R.L „Expertauto-Nord” 1013604001987 Bar „Calypso” or.Briceni, str.Prieteniei, 2a 60797999

1650. Î.I „Lilian Rusnac” 1003604003348 Restaurant „Aist” or.Briceni str.Independenţei, 30 69124552
Restaurant „Prut” or.Lipcani,
1651. S.R.L „Venita” 1002604001761
str. Bobrova, 9
24761734

1652. S.R.L ,,Milena-R” 1002604001278 Restaurant ,,La Paris” s.Corjeuţi 69876602

1653. S.R.L ,,Bravis Com” 1008604001464 Bar „Bravo” or. Briceni, str.Farmaciei, 7a 69248067

1654. Î.I„Ianocica Tcaciuc” 1003604009971 Bar ”Ianocica-95” or.Briceni, str.Basarabiei, 9 24722615

1655. Î.I „Doina Sîrbu” 1003604152763 Bar „Doina Sîrbu” or.Briceni, str.Lermontov, 11a 24724054
Bar „Ali Cristi” or.Briceni,
1656. Î.I „Vasile Reaboi” 1004604005567
str. M.Eminescu, 19
68246511

1657. S.R.L „Ianachi-Nord” 1016604002424 Bar ,,Teremoc” or.Briceni, piaţa str.Ferarilor, 1 69451227

1658. Î.I ,,Tîrşa Livia” 1015604000526 Bar s.Criva, r.Briceni 24747206


Bar – terasă or.Briceni
1659. Î.I,,Popovici Valentin” 1014604000161
str.Crîlov, 3
69326305

1660. Î.I„Corcimariuc Maria” 1003604009214 Bar „Impuls” or.Lipcani, str.Jucovschi, 39 69691765

1661. Î.I ,,Burdujan” 1003604000907 Bar „Snejinca - 95” s.Larga 24751211

1662. S.C „UniversalCoop” 1002604000247 Bar „Universal Coop” s.Larga 24723303

1663. S.A „Lucoil” 1002600005897 Bar „Lucoil” s.Larga 24725419

1664. Î.I „Victor Beliciuc” 1003604003407 Bar „Olesea” s.Berlineţi 24764205

1665. Î.I „Larisa Plăcintă” 1003604011747 Bar „Avia Dombrov” s.Criva 24762383

1666. Î.I.„A. Bîcos” 1003604014759 Bar s.Criva 24747198

1667. S.C„Universal Coop” 1002604000247 Bar „Universal Coop” s.Medveja 24723303

1668. Î.I „Art Grup” 1016040002215 Bar „Bistro-Baraliuc” s.Trebisăuţi 6885577

1669. Î.I „Eleonora Lavric” 1003604009650 Bar „Dosia” s.Colicăuţi 24742210

1670. Î.I „Cepoi Valeriu” 1005604002149 Bar „Valeria” s.Şireuţi 24753111

1671. Î.I ,,Stela Niculică” 1004604002108 Bar s.Corjeuţi 24757116

1672. Î.I ,,Ala Babin” 1009601001185 Bar s.Marcauţi 68887486

1673. Coperativa de con-sum Teţcani 1003604152279 Bar s.Caracuşenii Vechi 24744358

1674. Î.I „Ina Rusnac” 1003604014128 Cafenea „Scazca” or.Briceni, str. Independenţei, 20 24722943

1675. S.R.L„Vatiol-Profit” 1012604000879 Cafenea „Randevu” or.Briceni, str.Independenţei, 14 69235503

1676. Î.I ,,Nina Gheorghiţă” 1003604007830 Cafenea „Expres” or.Briceni, str.Independenţei, 2a 24725400

1677. S.R.L,,Contabil- Garant” 1008604003169 Cafenea ,,Bistro” or.Briceni, str.M.Eminescu, 19 69025612

1678. Î.I ,,Stabil Profit” 1015604002829 Cafenea-Poncichi or.Briceni, str.Independenţei, 8a 68192772

1679. S.R.L,,Alimer Comerţ” 1004600021828 Piţărie ,,Family” or.Briceni, str.Independenţei, 1 24725918

1680. S.R.L,,NordSvet Lux” 1015604002483 Bufet ,,Coloboc” or.Briceni, str.Carpişin, 9a 60110062

1681. S.R.L,,SofCris– Nord” 1015604000515 Cafenea – bar or.Lipcani, str.Jucovschii, 69 68067048


1682. Î.I„Alexandru Bulgari” AB nr.185559 Plăcintărie or.Lipcani, piaţa, str.Jucovschii, 2 69041372

1683. Î.I ,,Tamara Raţoi” 1016040002142 Cafenea – bar s.Pererita 24738316

1684. S.R.L ,,Alim Global” 1006604001644 Cafenea ,,Duboc” s.Caracuşenii Noi 69853503

1685. S.R.L„Agrolanocom” 1002604001738 Piţărie s.Caracuşenii Vechi 24774174

1686. S.R.L ,,Venita” 1004604004124 Cafenea „Mugurel” s.Drepcăuţi 24761734

1687. Î.I„Tatiana Buzdugan” 1003604008538 Cafenea „Vilia” s.Beleavineţi 68848500

1688. Î.I,,Filea şi Compania Filipciuc” 1003604006143 Cafenea s.Halahora de Sus 24723832

1689. Î.I ,,Rudoi Irina” 1015604001545 Cafenea – bar ,,Scorpion” s.Halahora de Sus 24733114

1690. Î.I,,Liudmila Sinchetru” 1004604004434 Cafenea – bar s.Teţcani 24739250

1691. Î.I ,,Ruslan Ţurcan” 1005604006907 Bar s.Tabani 24743726

1692. Î.I„Vadim Ungureanu” 1003604004002 Magazin alimentar „Olimp” or.Briceni, str.Prieteniei, 3 24722158

1693. S.R.L ,,Salimer Com” 1003600109108 Magazin alimentar or.Briceni str.M.Eminescu 17d 69171540

1694. S.C ,,Bucurelux-DA” S.R.L 1007604004022 Magazin alimentar or.Briceni str.Independenţei 18 24722605

1695. S.R.L ,,Telemar” 1003600093573 Magazin alimentar or.Briceni str.Independenţei 1 69828268

1696. Î.I „Alifa-Calinicev” 1003604000978 Magazin alimentar ,,Alifa 2” or.Briceni, str.Uzinelor, 17 24722179

1697. Î.I„Ghieş Cristina” 1007604005214 Magazin alimentar „Gurman” or.Briceni, str.M.Eminescu, 76 78874218

1698. S.R.L „Xim Com” 1003604008469 Magazin alimentar „Kis” or.Briceni, str.Independenţei 24724193

1699. S.R.L „Stabil Profit” 1015004002829 Magazin alimentar ,,Aniuta” or.Briceni, str.Independenţei, 19 68192772

1700. Î.I„Compas - Gronic” 1003603012216 Market or.Briceni, str.M.Eminescu, 79 24724853


Magazin alimentar „Favorit” or.Briceni, str.Independenţei,
1701. SRL „Tehmari-Grup” 1010600032461
33a
24725660

1702. S.R.L,,Alimer Comerţ” 1004600021828 Market ,,Family” or.Briceni, str.Independenţei, 1 24725918


Magazin alimentar „Fulguşor” or.Briceni, str.M.Eminescu,
1703. Î.I „Tamara Tudosan” 1003604008701
77/1
24725326
1704. S.R.L,,Raiplai Avicolă” 1002604000454 Magazin alimentar ,,Găinuşa” or.Briceni,str.Independenţei, 1 69131579

1705. S.A „Imcomlac” 1002602006326 Magazin alimentar „Incomlac”or.Briceni 69188632


Magazin alimentar„Mini-Market” or.Briceni, str.M.Eminescu
1706. Î.I ,,Sergiu Gaitur” 1003604152615
8/3
24722770

1707. Î.I ,,Taisia Lungu” 1003604008712 Magazin alimentar or.Briceni, str.Prieteniei, 62 69831242

1708. Î.I,,Bătrîncea Poliect” 1008604005286 Magazin alimentar or.Briceni, str.Frunză, 9 24724685

1709. Î.I,,Aliona Vornoviţchi” 1004604001294 Magazin alimentar or.Briceni, str.Turghenev, 36/1 69818325

1710. Î.I ,,Olesea Panica” 1005604002080 Magazin alimentar ,,Olesea” or.Briceni, str.Uzinilor 6/6 24725250

1711. S.R.L ,,Casial Grup” 1007604008339 Magazin alimentar ,,Kalina” or.Briceni, str.Prieteniei, 7 69638811

1712. Î.I ,,Faeton Dronic” 1003604008712 Magazin alimentar or.Briceni, piaţa 24725971

1713. Î.I ,,Igor Hilotii” 1012604002127 Magazin alimentar ,,Diana” or.Lipcani str.libertăţii 11 69269870

1714. S.R.L ,,Mostecri” 1002604001163 Magazin alimentar ,,Beriozca” or.Lipcani str.Sadovaia 50 69475965

1715. Î.I ,,Royal Ronştein” 1003604009993 Magazin alimentar or.Lipcani, str.Independenţei, 31 24761477

1716. Î.I„Svetlana Zastavneţchi 1004604002304 Magazin alimentar „Mecita” or.Lipcani, str.Negruţi, 3/5 24761984

1717. Î.I „Energia Hiloti” 1003604008572 Magazin alimentar „Polena” or.Lipcani, str.Independenţei, 7 24762785

1718. Î.I„Victor Crijevschi” 1002604001163 Magazin alimentar „Visacri” or.Lipcani, str.Şevcenco, 63 24762885

1719. S.R.L „Caticom” 1009604002848 Magazin alimentar or.Lipcani, str.Independenţei, 79 69093560

1720. Î.I„Solovîşco Ohrimenco” 1004604003024 Magazin alimentar or.Lipcani, str.Independenţei, 61 69169911

1721. Î.I ,,Carp Natalia” 1006604006351 Magazin alimentar or Lipcani, str.Frunză, 3 24761853

1722. S.R.L,,Cuzmin- Comerţ” 100760400604 Magazin alimentar or.Lipcani, str.Independenţei, 13 69324905

1723. FCP ,,Jupiter” S.R.L 1003604005607 Magazin alimentar ,,Jupiter” or.Lipcani, str.Gagarin, 7 24761039

1724. Î.I ,,Pavel Marusiov” 1003604010016 Magazin alimentar or.Lipcani str.Independenţei 80 69204905

1725. Î.I ,,Surcova Galina” 1008604002689 Magazin alimentar or.Lipcani str.Ţvetocinaia 1 69153543

1726. Î.I „Tugarev Valeriu” 1003604008077 Magazin alimentar s.Larga 24751349


1727. Î.I„Victor Cutcovschi” 1003604009085 Magazin alimentar s.Larga 24751764

1728. Î.I „Saracuţa Maria” 1003604007818 Magazin alimentar s.Larga 24751700

1729. Î.I „Grup Eden Lux” 1016004000369 Magazin alimentar s.Larga 69982510

1730. Î.I„Terentii Svetlana” 1008604000375 Magazin alimentar s.Larga 24751484

1731. S.C,,Universal COOP” 1002604000247 Magazin alimentar Briceni 24723303

1732. Î.I„Cutcovschi Alexandru” 1011604001961 Magazin alimentar s.Larga 69029767

1733. Î.I ,,Vasile Dragomir” 1011604000023 Magazin alimentar s.Larga 24751856

1734. Î.I „Aliona Ganziuc” 1008604002047 Magazin alimentar s.Criva 69848392

1735. S.R.L„Adenita– Nord” 1009604003868 Magazin alimentar s.Criva 24747124

1736. Î.I ,,Bîcos” 1003604014759 Magazin alimentar s.Criva 24747198

1737. Î.I „Natalia Muzîca” 1013604000924 Magazin alimentar s.Drepcăuţi 68312575

1738. Î.I ,,Olga Bobic” 1003604008284 Magazin alimentar s.Drepcăuţi 24753369

1739. Î.I „Nina Babliuc” 1005604001946 Magazin alimentar s.Drepcăuţi 24752232

1740. Î.I„Natalia Borisciuc” 1013604001677 Magazin alimentar s.Drepcăuţi 68292593

1741. S.A „Incomlac” 1002602006326 Magazin alimentar s.Drecpăuţi 69188632

1742. Î.I „Centl Didic” 1003604008653 Magazin alimentar s.Pererita 24757554

1743. Î.I ,,Iurie Cernovod" 1005604006594 Magazin alimentar s.Corjeuţi 69237418

1744. Î.I ,,Cojocaru Ruslan” 1014604001364 Magazin alimentar s.Caracuşenii Vechi 69735534

1745. Î.I „Dorel Morari” 1007604002224 Magazin alimentar s.Corjeuţi 24757075

1746. Î.I„Gheorghe Patraşco” 1003604009247 Magazin alimentar ,,Condor” s.Corjeuţi 69232830


Magazin alimentar s.Corjeuţi
1747. Î.I ,,C.C. Lavric" 1003604004172 24757397

1748. Î.I „Praşca Malvina” 1017604005754 Magazin alimentar s.Corjeuţi 24757392


1749. Î.I „Balan Veronica” 1003604007841 Magazin alimentar s.Corjeuţi 60394044

1750. Î.I „Mina Pădureţ” 1003604008550 Magazin alimentar s.Corjeuţi 24757475

1751. Î.I „Andronic Iurii” 1003604001366 Magazin alimentar s.Corjeuţi 24757249


Magazin alimentar s.Corjeuţi
1752. Î.I ,,Vasile Bajura" 1003604151180 69760365

1753. Î.I„Andronic Veceslav” 1006604001448 Magazin alimentar s.Corjeuţi 69763018

1754. Î.I „Nina Niculica” 1001604001835 Magazin alimentar s.Corjeuţi 24757959


Magazin alimentar s.Corjeuţi
1755. Î.I ,,Oleinic Natalia" 1005604000086 24757031

1756. Î.I ,,Raisa Pasat” 1003604000909 Magazin alimentar s.Corjeuţi 68265329

1757. Î.I ,,Cordun Serghei” 1015604001408 Magazin alimentar s.Corjeuţi 68260004

1758. Î.I ,,Centl Didic” 1003604008653 Magazin alimentar s.Corjeuţi 24757554

1759. Î.I„Chiriliuc Eugenia” 1007604005018 Magazin alimentar s.Pererita 24738295

1760. Î.I „Oleg Prisacari” 1003604009362 Magazin alimentar s.Beleavinţi 24745557

1761. Î.I„Tatiana Gladcova” 1007604006819 Magazin alimentar s.Beleavineţi 69187907

1762. Î.I „Didic” 1005604007096 Magazin alimentar s.Beleavineţi 24745221

1763. Î.I ,,Elena Pînzari” 1016604001863 Magazin alimentar s.Balasineşti 79290140

1764. Î.I „Mihai Ochişor” 1006604005398 Magazin alimentar s.Balasineşti 79339525

1765. Î.I „Ala Rodomschii” 1014604001892 Magazin alimentar s.Balasineşti 78073589

1766. Î.I ,,Cristidul” 1013604001611 Magazin alimentar s.Balasinesti 24736287

1767. Î.I „Victor Beliciuc” 1003604006095 Magazin alimentar ,,Olesea” s.Berlineţ 24764205

1768. Î.I „Ina Beliciuc” 1002604000292 Magazin alimentar s.Berlineţi 24764257

1769. Î.I „Sînchetru Ludmila” 1004604004434 Magazin alimentar s.Teţcani 69472075

1770. Î.I „Elena Conoval” 1003604005308 Magazin alimentar s.Teţcani 24739294


1771. Î.I „Scutelnic Victor” 1007604000552 Magazin alimentar s.Teţcani 24739829

1772. Î.I„Oleg Balahteriov” 1004604002670 Magazin alimentar „Luceafărul” s.Teţcani 24739247

1773. Î.I „Streleţ-Gorobeţ” 1003604152202 Magazin alimentar s.Tabani 24743638

1774. Î.I „Juratu Rodica” 1007604005720 Magazin alimentar s.Tabani 24743291

1775. Î.I ,,Tatiana Bolduma” 1009604002206 Magazin alimentar s.Tabani 24743338

1776. Î.I ,,Marina Ababii” 1008604002391 Magazin alimentar ,,Cristina” s.Tabani 69074571

1777. Î.I „Cleofos Nicolai” 1016604000486 Magazin alimentar s.Tabani 69157800

1778. S.R.L ,,BurMarVic” 1012604000330 Magazin alimentar s.Tabani 68308049

1779. Î.I „Gaideinic Victor” 1008604003088 Magazin alimentar s.Caracuşenii Vechi 24744919

1780. S.R.L „Ivtrans Com” 1005604005645 Magazin alimentar s.Caracuşenii Vechi 69344714

1781. S.R.L „Agrolana - Com” 1002604001737 Magazin alimentar s.Caracuşenii Vechi 24774174

1782. Î.I „Doina Ganaş” 1003604008435 Magazin alimentar s.Caracuşenii Vechi 24744292

1783. Î.I „Liviu Moldovan” 1004604001134 Magazin alimentar s.Caracuşenii Vechi 24744756

1784. SRL „Transformer-Grup” 1007604000699 Magazin alimentar s.Caracuşenii Vechi 24744085

1785. Î.I „Elena Mitriniuc” 1010604001834 Magazin alimentar s.Caracuşenii Noi 24754293

1786. Î.I „Budro Pritula” 1008604001372 Magazin alimentar s.Coteala 69676918

1787. Î.I „Eleonora Cernei” 1008604003963 Magazin alimentar s.Coteala 69122208

1788. Î.I „Bajureanu Maria” 1004604000436 Magazin alimentar s.Coteala 24734351

1789. Î.I „Vacari Didina” 1008604001475 Magazin alimentar s.Coteala 69283378

1790. Î.I „Melnic Vasile” 1004604005855 Magazin alimentar s.Halahora de Sus 24792774

1791. S.R.L ,,Salim Impex” 1006604005240 Magazin alimentar s.Halahora de Sus 79171632

1792. Î.I „Barvinoc-Iacubovschii” 1004604002153 Magazin alimentar s.Halahora de Jos 24733113


1793. S.R.L „Sapevo Com” 1003604002075 Magazin alimentar s.Şireuţi 69825695

1794. S.R.L „Avădănii Nicu” 1006604002939 Magazin alimentar s.Şireuţi 24755089

1795. Î.I „Amato - Barbuţa” 1003604006372 Magazin alimentar s.Şireuţi 69082860

1796. Î.I„Dumbrăveanu Feofan” 1003604151755 Magazin alimentar s.Trebisăuţi 24741168

1797. Î.I „Lucia Lesnic” 1009604004347 Magazin alimentar s.Trebisăuţi 24741524

1798. Î.I ,,Colesnic Raisa” 1015604000733 Magazin alimentar s.Bolboaca 60105758

1799. Î.I „Eleonora Lavric” 1003604009650 Magazin alimentar s.Colicăuţi 60073371

1800. Î.I„Bolbocean Mihail” 1003604152578 Magazin alimentar s.Colicăuţi 69714794

1801. Î.I„Medveţchii Anatolii” 1001604002290 Magazin alimentar s.Grimancăuţi 24748308

1802. Î.I „Rusnac Ion” 1003604003407 Magazin alimentar s.Grimăncăuţi 69307731

1803. Î.I„Nina Toporinschii” 1013604000131 Magazin alimentar s.Balcăuţi 60373214

1804. S.R.L,,Marol – Nord” 1012604000097 Magazin alimentar s.Beleavineţ 68509200

1805. Î.I„Valeriu Parasciuc” 1016604002125 Magazin alimentar s.Bolboaca 24739416

1806. Î.I „Maia Edeniuc” 1007604002110 Magazin alimentar s.Beleavineţ 24745298

1807. Î.I „Lilian Ciobănaş” 1006604005343 Magazin alimentar s.Cotiujeni 24746810

1808. Î.I„Fecioara Rudenco” 1003604008491 Magazin alimentar” s.Cotiujeni 24746474

1809. S.R.L „Filnat -Com” 1012604001751 Magazin alimentar s.Cotiujeni 60487881

1810. Î.I,,Marina Vornices” 1009604002723 Magazin alimentar s.Cotiujeni 24746488

1811. Î.I„Cojocaru Alexandru” 1003604012124 Magazin alimentar ,,Aleraicom” s.Cotiujeni 69676920

1812. Î.I ,,Blesciaga Vasilii” 1003604011976 Magazin alimentar s.Caracuşenii Vechi 24744275

1813. Î.I „Slinceac Iurii” 1007604003036 Magazin alimentar s.Mărcăuţi 68406062

1814. Î.I,,Ecaterina Gamco” 1003604152327 Magazin alimentar s.Mărcăuţi 24731334


1815. Î.I „Larisa Gaidei” 1009604003764 Magazin alimentar s.Medveja 68415978

1816. Î.I „Lilia Rusu” 1014604001822 Magazin alimentar s.Grimăncăuţi 68554444

1817. Î.I „Marcel Ursu” 1006604005505 Magazin alimentar s.Grimăncăuţi 24740140

1818. Î.I ,,Mivaldi Şmatoc” 1005604004877 Magazin alimentar s.Grimăncăuţi 24748956

1819. Î.I ,,Tatiana Banari” 1006604002375 Magazin alimentar s.Grimăncăuţi 24748409

1820. Î.I„Prodan Vsevolod” 1010604002341 Magazin alimentar s.Grozniţa 24792227

1821. Î.I „Gherman Victor” 1011684000481 Magazin alimentar s.Sl. Şireuţi 68451983

1822. Î.I„Palamarciuc Alexandru” 1013604000931 Magazin alimentar s.Sl. Şireuţi 69488836

1823. Î.I „Golban Ruslan” 1009604004510 Magazin alimentar s.Hlina 24763365

1824. Î.I ,,Jmurcova Liudmila” 1003604001758 Magazin alimentar s.Bogdăneşti 69902125

1825. S.R.L,,Primbars-Nord” 1012604000200 Magazin alimentar s.Mihăileni 69278351

1826. Î.I ,,Andronic Anatolii” 1006604001046 Magazin alimentar s.Medveja 24732397

1827. Î.I ,,Banariuc” 1003604008192 Magazin alimentar s.Balasneşti 24736512

1828. S.R.L ,,Vlata Pro” 1011604000975 Magazin alimentar s.Colicăuţi 24742596

1829. Î.I „Jocot Vitalie” 1006604005789 Magazin alimentar s.Colicăuţi 24742494

1830. Î.I ,,Pîsnîi Anastasia” 1016604004783 Magazin alimentar s.Larga 69663320

1831. S.R.L ,,Bravo Com” 1017604001767 Magazin alimentar s.Tabani 69248166

1832. Î.I ,,Viorica Pugaci” 1006604006764 Magazin alimentar s.Criva 24747388

1833. Î.I ,,Vataman Eugen” 1016604004233 Magazin alimentar s.Coteala 69911185


1834. Î.I ,,Ghenadii Marusic” 1008604000467 Magazin alimentar s.Larga 69889143
1835. Î.I ,,Ion Largschii” 1003604009096 Magazin alimentar s.Larga 24751811

1836. Î.I ,,Art Grup” 1010604002215 Magazin alimentar s.Trebisăuţi 60648899

1837. S.R.L ,,Volana Grup” 1007604003221 Magazin alimentar s.Balasneşti 24736792


1838. Î.I ,,Donuţa Valentina” 1017604005846 Magazin alimentar or.Lipcani str.Jucovschii 2 60892196

1839. Î.I ,,Cordun Stepanida” 1006604006362 Magazin alimentar s.Corjeuţi 69752539

1840. S.R.L „Evridica-com” 1002602006212 Depozit or.Briceni 68081815

1841. S.R.L „Csincom” 1003604008469 Depozit or.Briceni 24723595

1842. S.R.L „Rincomgrup” 1002600002494 Depozit or.Briceni 69277732

1843. S.R.L ,,TD – Grup” 1009604001483 Depozit or.Briceni 69025612

1844. S.R.L ,,Rus-Com” 1003604003496 Piaţa or.Briceni 698933791

1845. S.R.L „Ţadic” 1004604000285 Piaţa or.Lipcani 24761274

1846. Primaria s.Corjeuţi 1005604001143 Piaţa s.Corjeuţi 24757336

1847. Î.M „Prest Servicii Nord” 1005604005690 Piaţa s.Larga 24751336


Gospodăria Comunal- Locativă
1848. Municipală or.Briceni 1003604009270 Apeduct or.Briceni, str.31 august,9 24722508

1849. IM „ Comprot-Lipcani” 1004604003882 Apeduct or.Lipcani, str.Independenţei,5 24761353


1850. IM” Cricom-Service” 1006604004830 Apeduct s.Criva 24747540
1851. IM „Prestservice-Nord” 1005604005690 Apeduct s.Larga 24750454
1852. IM” Teţcani-Service” 1006604000762 Apeduct s.Teţcani 24738338
1853. IM „Tabani-Service” 1013604000887 Apeduct s.Tabani 69409808

1854. IM” Servicom-Corjeuţi” 1015604001143 Apeduct s.Corjeuţi 24757338

1855. SRL” Model-SCD” 1006604002065 Salon „Diana” or.Lipcani, str.Gagarin,4 24762679

1856. II „ Russu Anna” 1007604005339 Salon „Perssona” or.Briceni, str.Carpişin,4 69695393

1857. Deţinător de patent Gojan Alina 199838 Salon „Samira” or.Briceni, str.Independenţei,33 69203660

1858. Deţinător de patent Vasiliev Mariana 194981 Salon „ Măgdălina” or.Lipcani, str.Jucovschi,2 68736328
1859. Deţinător de patent Cojoc Natalia 183152 Frizerie s.Larga 24751293
1860. Deţinător de patent Russu Lavinia 131152 Salon „Enny” or.Briceni, str.Independenţei,1 60522850

1861. Deţinător de patent Babinscaea 156808 Salon „Mecta” or.Briceni, str.Prieteniei,4 69575090
Valentina

1862. Deţinător de patent Baraliuc Oxana 129526 Frizerie or.Briceni, str.Prieteniei,4 68578003

1863. Deținător de patent Strugari Natalia 183222 „Salon crasotî” or.Lipcani, str.Gagarin,9 69275178

Deţinător de patent Bincovscaea


1864. Natalia 127475 Frizerie or.Lipcani, str.Lărgii,1 68479559

1865. Deţinător de patent Graneţchii Natalia 176977 Salon „Wisage” or.Briceni, str.Independenţei,9 69203727

1866. Deținător de patent Buzilova Rita 155988 Salon” Ledi-Victoria”, or.Briceni, str.Independenței,1 68163203

1867. Deţinător de patent Motovilnic Anatol 156771 Frizerie „Zimbet” or.Briceni, str.Prieteniei,6 69329303

1868. Deținător de patent Palamari Rodica 204010 Salon „ Ălit” or.Briceni, str.Independenței,17 69468141

1869. Deţinător de patent Prozor Olga 207943 Salon de manichiră, or.Briceni, str.Independenţei,17 60224147
1870. Deținător de patent Stănca Ludmila 203956 Frizerie or.Briceni, str.M.Eminescu,17G 68949867
Salon „ Ălit”
1871. Deţinător de patent Gronic Snejana 199845
or.Briceni, str.Independenţei,17
69780193
Salon „Ălit”
1872. Deţinător de patent Iaţeniuc Cristina 193820
or.Briceni, str.Independenţei,17
69342130
Deţinător de patent Leporda
1873. Anastasia 214405 Frizerie or.Briceni, str.Prieteniei,4 60232287

1874. Deținător de patent Homan Galina 131162 Salon „Capriz” or.Briceni, str.Prieteniei,3 69343058

1875. Deținător de patent Beșleaga Raisa 154692 Frizerie „Andrieș” or.Lipcani, str.Jucovschi,1 60043171
1876. Deţinător de patent Grigoreţ Olga 155923 Salon de manichiură or.Briceni, str.Independenței,19 69161742

1877. Deţinător de patent Oraşciuc Tatiana 124515 Salon „Natali” or.Briceni, str.Prieteniei,4 69886860
Deţinător de patent Neliubina
1878. Svetlana 154703 Frizerie or.Briceni, str.Prieteniei,4 68508654

1879. Deţinător de patent Pozeha Ludmila 175993 Frizerie or.Briceni, str.Prieteniei,4 69867867
1880. Deţinător de patent Lesnic Tatiana 199909 Salon „Crasavcic” or.Briceni, str.Independenţei,17a 78053661
Deţinător de patent Ghinculeac
1881. Marina 191243 Salon „Crasota” or.Briceni, str.Independenţei,1 68152489
1882. Deţinător de patent Roşcova Olesea 207868 Salon „Crasota” or.Briceni, str.Independenţei,1 68955657
Deţinător de patent Gorodinscaea
1883. Svetlana 172697 Frizerie „Zavitoc” or.Briceni, str.Prieteniei,6 69058555

1884. Deţinător de patent Romaneţ Angela 162493 Frizerie „Zavitoc” or.Briceni, str.Prieteniei,6 69058555

1885. Deţinător de patent Bejenari Svetlana 100301 Salon „ Şarm” or.Briceni, str.S.Lazo,1 24724979

1886. Deţinător de patent Filiuc Natalia 207933 Frizerie or.Lipcani, str.Frunze,5 69283981

1887. Deţinător de patent Musuc Natalia 203972 Frizerie or.Lipcani, str.Frunze,5 60505429
Deţinător de patent Leporda
1888. Valentina 199870 Frizerie or.Briceni, str.Independenței,1 69329063

1889. Deţinător de patent Maslova Zoia 191214 Frizerie „Veselie”, or.Briceni, str.Independenţei,40 69311715

1890. Deţinător de patent Ceoclea Suzana 188503 Frizerie or.Briceni, str.Prieteniei,8 69901961

1891. Deţinător de patent Galaşanu Elena 179152 Frizerie or.Briceni, str.Uzinelor,22 24724110

1892. Deţinător de patent Simeniuc Aliona 140996 Frizerie or.Briceni, str. Independenţei,33 69239961
1893. SRL „Bravis-com” 1008604001464 Saună or.Briceni, str.Farmaciei,2a 69248067
1894. II „Ianocica-94 Tcaciuc” 1003604009971 Sauna or.Briceni, str.Basarabiei,2a 24722615

1895. SRL „Sanasprim” 1007604002394 Hotel „Vesta”, or.Briceni, str.Independenţei,40 24722308


1896. II „Morăriţa Rodislav” 1011604001237 Centru de diagnostică or.Briceni, str.M.Eminescu,19 69249702
1897. SRL „ Endosonomed” 1013604002032 Centru de diagnostică or.Briceni, str.M.Eminescu,48a 24722244

1898. SRL „Andiendomed” 1011605002518 Centru de diagnostică or.Briceni, str.M.Eminescu,48a 60776000

1899. SRL „Neuron-Med” 1006604002320 Centru de diagnostică or.Briceni, str.Prieteniei,3a 69326789

1900. SRL „ Madident” 1003604012261 Centru stomatologic or.Briceni str.Ştefan cel Mare,15 24722102
1901. II „Pşenicinîi Ion” 1011604000207 Cabinet stomatologic, or.Briceni, str.Farmaciei,4 69735128
1902. II „Baraliuc Lidia” 1003604012283 Cabinet stomatologic, or.Briceni, str.Prieteniei,3a 69385616

1903. SRL ,,Clinica-Sante,, 1012600027469 Punct de colectare a probelor or.Briceni, str.M.Eminescu,48,B 79774411

1904. SRL „Melismed-Meliscosmetica” 1010600013204 Centrul de Sănătate s.Grimancauţi 69152280


1905. SRL „Prodiafarm” 1003600099857 Farmacie or.Briceni, str.Prieteniei,3a 24721112

1906. SRL „ Prodiafarm ” 1003600099857 Filiala farmaciei or.Lipcani,str.Frunze,8 24761352

1907. SRL „ Prodiafarm ” 1003600099857 Filiala farmaciei or.Lipcani, str.Independenței,7 24761703

1908. SRL „Farmavet” 1002604000708 Filiala farmaciei s.Balasineşti 2472111

1909. SRL „Farmavet” 1002604000708 Filiala farmaciei s.Marcauţi 24731316

1910. SRL „Farmavet” 1002604000708 Filiala farmaciei s.Larga 24750365

1911. SRL „Largus-Fer” 1003604010533 Farmacie or.Briceni, str.M.Eminescu,48 24725270

1912. SRL „Largus-Fer” 1003604010533 Filiala farmaciei or.Briceni, str.Ferarilor,1 24725270


1913. II „Izvoraş-Bordei” 1003604153058 Farmacie s.Corjeuţi 24757329
1914. SRL „ Farm-Tei” 1003604010522 Farmacie s.Corjeuţi 24757342

1915. II „Lungu Ludmila” 1003604151157 Farmacie s.Carac. Vechi 24744342

1916. SRL „Farmacia Familiei” 1005600017723 Farmacie or.Briceni, str.Independenţei,3 69850137

1917. SRL „Stil-Plus” 1003604001012 Farmacie s.Larga 24751293

1918. II „ Prodiafarm ” 1003600099857 Farmacie or.Briceni, str.M.Eminescu,79 24723133

1919. SRL „Farmina-Plus” 1015600011906 Farmacie or.Briceni, str.M.Eminescu,48a 24725670


1920. II „Ceobanu Natalia” 1004604001651 Farmacie s.Pererîta 24738404

1921. SRL „Elodi-Farm” 1007600005582 Farmacie or.Briceni, str.Independenţei,1 24725507

Farmacie or.Briceni,
1922. SRL”Elodi-Farm” 1007600005582
Str.Independenţei,2
24726064

1923. SRL” Elodi-Farm” 1007600005582 Farmacie or.Briceni, str.Ferarilor,1 24723058

1924. SRL„Peon-Farm” 1011600011506 Farmacie or.Briceni, str.Prieteniei,2 69477070

1925. II „Slanovschii Snejanana 1003604003842 Farmacie s.Drepcauţi 24752020

1926. SRL „Melismed-Meliscosmetica” 1010600013204 Farmacie s.Grimancauţi 69152280


1927. II „Floare-Morari” 1002604000269 Magazin industrial or.Briceni, str.Prieteniei,8 69226981

1928. SRL „ Ligoplus” 1006604005882 Magazin or.Briceni, str.Ferarilor,1 69281991

1929. II „Icar-Roşca” 1003604013420 Magazin de uz casnic s.Corjeuți 69119710

1930. II „Pavaloi Vasilii” 1016604001634 Magazin mărfuri second-hand s.Beleavinţi 60069540


Deţinător de patent Niculaiciuc
1931. Alexandra 188520 Magazin mărfuri second-hand or.Briceni, str.Ferarilor,1 69142757

1932. II „Cociug Ghenadie” 1003604004921 Magazin industrial or.Lipcani str.Livezilor,1 69641139

1933. SRL „Oxigroup” 1014604002006 Magazin mărfuri second-hand or.Briceni, str.Independenţei,2 69604548

1934. SRL „Patrimed” 1015604002324 Optica or.Lipcani, str.Independenţei 4/3 69695733


1935. SRL „Sonodiagnost” 1016604002000 Cabinet de diagnostică medicală or.Briceni, str.Prieteniei,3a 68473229
1936. Deţinător de patent Popov Iulia 156838 Spălătorie or.Briceni, str.Farmaciei,3 69138743

1937. Deţinător de patent Pogonţu Olga 203147 Frizerie or.Briceni, str.Independenţei,1 69675165

1938. IM „Comprot-Lipcani” 1004604003459 Staţie de iepurare or.Lipcani 24761353

1939. SRL „Tarol DD” 1002600019313 Magazin industrial or.Briceni, str.Prieteniei,1 24722834

1940. Deţinător de patent Gaşcu Ada 140949 Frezerie or.Briceni, str.Prieteniei,4 69140297

1941. Deţinător de patent Michitiuc Ana 162488 Frezerie or.Briceni, str.Prieteniei,4, 69550823

1942. Deţinător de patent Ticalos Mihaela 179117 Salon Ălit or.Briceni, str.Independenţei,17 68224614

1943. Deţinător de patent Baraliuc Tatiana 191251 Salon Ălit or.Briceni, str.Independenţei,17 69108206

1944. SRL ,,Clasalim-Lux,, 1006600013869 Magazin ,,Maicom,, or.Briceni, str.Prieteniei,2 79709010

1945. SRL ,,Biroul-Com,, 1017604001745 Magazin or.Briceni, str,Prieteniei,17 69540987

1946. Deținător de patent Bandalac Cristina 199844 Salon de manichiură or.Briceni, str.Prieteniei,4 69963928

1947. Deținător de patent Dvornic Larisa 1014604001076 Salon de sport or.Lipcani, str.Libertății83 69139452

1948. Î.I. ,,Voloșenco Dmitrii,, 1017604000058 Farmacie s.Tețcani 69513622

1949. Î.I.,,Gaidei Maia,, 1017604005260 Magazin de parfumerie or.Briceni, str.M.Eminescu17G 68565256


1950. Î.I. ,,Ciuntu Dora,, 2003007034072 Magazin de Mărfuri s/h or.Lipcani, str.Jucovschii,2 60650406

1951. Deținător de patent Vacarciuc Cristina 216031 Frizerie or.Briceni, str.Prieteniei,4 69960230

1952. Deținător de patent Marciuc Silvia 207950 or.Briceni, str.Independenței11/20 690081737


Deținător de patent Nastaciuc
1953. Valentina 191281 Magazin de Mărfuri s/h or.Briceni, str.Ferarilor,1 69990680

1954. Deținător de patent Russu Ecaterina 225412 Frizerie or.Briceni, str.Independenței,1 68949867

1955. II ,,Tiulpan-Dobuleac,, 1003604008228 Magazin or.Briceni, str.Prieteniei,2 24724624

1956. II,,Gheorghiță Nina,, 1003604007830 Magazin s.Larga 24751759

1957. II,,Solovușca-Ohrimenco,, 1004604003024 Magazin or.Lipcani, str.Libertății,11 69169911

1958. II ,,Altair-Simeniuc,, 1003604010795 Magazin or.Briceni, str.Ferarilor,1 24725383

1959. SRL ,,Denrom-Lux,, 1009604001151 Magazin or.Briceni, str.Ferarilor,1 24724384

1960. SRL ,,Cristix-Bravo,, 1007604005384 Magazin or.Briceni, str.Ferarilor,1 68427774

1961. II ,,Achimușchina Inga,, 1011604000034 Magazin or.Briceni, str.Independenței,33 79643296

1962. II ,,Cimpoieș -Triumf,, 1013604001781 Magazin s.Larga 24751344

1963. SRL ,,Diva-Tehstil,, 1010600009526 Magazin ,,Iuvas,, or.Briceni, str.Prieteniei,4 79001019

1964. SRL ,,Prețuri pentru tine,, 1013600013881 Magazin or.Briceni, str.Independenței,4A 78696088

1965. II ,,Zavalii Raisa,, 1005604002862 Salon ,,Beaty,, or.Briceni, str.Independenței,20 60467582

1966. II ,,Pavliuc Irina,, 1008604004063 Magazin or.Briceni, str.Peieteniei,1A 68053661

1967. SRL ,,Gheo-Marco,, 1003604008985 Magazin ,,Zolușca,, or.Lipcani, str.Frunze,1 24761798

1968. Deținător de patent Bragaru Elena 225420 Salon or.Lipcani, str.Lărgii,1 69214044

1969. Î.I „Tatiana Borş” 1016044002142 Bar s.Pererita 24738316

1970. SRL „Drebozaci” 1003604001610 Gospodărie agricolă s.Drepcăuţi 60433455

1971. SRL “Duval” 1003604002503 Gospodărie agricolă s.Criva 69025601

1972. SRL ,,Cariopsa” 1003604010496 Gospodărie agricolă or.Lipcani 69365906


1973. SRL ,,Ştefagro” 1003604000392 Gospodărie agricolă or.Lipcani str.Comarov,26 24762546

1974. SRL ,,CvazarAgro” 1011604001938 Gospodărie agricolă s.Balcauți 69051727

1975. SRL “Zahistroslin” 1013604000360 Magazin agricol or.Lipcani str.Jucohschi,2 69420094

1976. SRL “Zalucea” 1011604000621 Gospodărie agricolă s.Drepcăuţi 24752336

1977. SRL “Interprodagro” 1006604002995 Magazina gricol s.Colicăuţi 69420094

1978. SC “Paraschino ND” 1006604005365 Gospodărie agricolă s.Teţcani 69013483

1979. SRL “Teţcaneanca” 1003604014335 Gospodărie agricolă s.Teţcani 69097120

1980. SRL “Muncel Agro” 1003604003762 Gospodărie agricolă s.Corjeuţi 69112467

1981. SRL ,,ChihaiVis” 1003604003980 Gospodărie agricolă s.Tribisăuți 069080072

1982. SRL ”Husa RVN” 1002604000580 Gospodărie agricolă s.Corjeuţi 24757384

1983. SRL “Arman Plant” 1010604000071 Gospodărie agricolă s.Corjeuţi 24757218

1984. SRL “Servest Agro” 1003604005320 Gospodărie agricolă s.Corjeuţi 69032990

1985. SRL”Husa RVN” 1002604000580 Magazin agricol s.Corjeuţi 24757384

1986. SRL “Agrolano Com” 1002604001738 Gospodărie agricolă s.Caracuşenii Vechi 24744596

1987. SRL “Danistas Plant” 1007604001054 Gospodărie agricolă s.Caracuşenii Vechi 69160375

1988. SRL “Micmarim” 1003604150585 Gospodărie agricolă s.Halahora de Sus 24733330

1989. SRL “Organic Protect” 1016600041685 Magazin agricol s.Halahora de Sus 69612756

1990. CAP ,,Agrotehplant” 1006604005701 Gospodărie agricolă s.Bolboaca 69241145

1991. SRL “Bonistica” 1003604005401 Gospodărie agricolă s.Bălcăuţi 24735330

1992. SRL “Restabilire” 1003604151869 Gospodărie agricolă s.Mărcăuţi 024731336

1993. GŢ ,,Anischevici” 36703323 GŢ s.Şireuti 69352280

1994. SRL ,,GalaNord” 1012604000754 Gospodărie agricolă s.Pererita 69286955

1995. SRL ,,Colicauţanul” 1003604006981 Gospodărie agricolă s.Colicăuţi 69202907


1996. SRL ,,Agroproduct” 1003604152040 Gospodărie agricolă s.Colicăuţi 24742330

1997. SRL “Jumelioagro” 1003604005663 Gospodărie agricolă s.Colicăuţi 69195685

1998. GŢ “Volean Nicolae” 16952324 Gospodărie agricolă s.Şireuţi 69023054

1999. GŢ ,,Demideţchii D.” 1006604005169 Gospodărie Țărănească Colicauţi 24742221

2000. SRL “Fagos Prim” 1005604000640 Gospodărie agricolă s.Colicăuţi 69308854

2001. SRL “NordVindAgro” 1006604006122 Gospodărie agricolă s.Colicăuţi 69008989

2002. SRL “Normexim” 1005604001326 Gospodărie agricolă s.Colicăuţi 69008989

2003. SRL “Vildcomfruct” 1008604005897 Gospodărie agricolă s.Colicăuţi 24742336

2004. SRL “Interprod Agro” 1006604002995 Magazin agricol or.Lipcani str.Jucohschi,2 69420094

2005. SRL ,,Grimprodagro” 1009604000198 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 68607111

2006. SRL “Smarta AS” 1004604004548 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 69109841

2007. SRL ,,VicMar Agro” 1003604008055 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 24748221

2008. SRL “Viva Igna” 1003604005076 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 69147429

2009. SRL “Olstel” 1007604003140 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 24723136

2010. SRL “Grimexpro” 1004604003264 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 24723136

2011. SRL ,,ViorixAgro” 1007604004789 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 68888808

2012. SRL “Grimafruct” 1012604004000 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 69677742

2013. SRL ,,CFATPO” 1008604000168 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 69214343

2014. SRL ,,AgroconstPrim” 1007604005867 Gospodărie agricolă s.Grimăncăuţi 69321479

2015. SRL ,,Valgorcom” 1003604005342 Gospodărie agricolă s.Cotiujeni 69107640

2016. SRL ,,Agrodenidan” 1004604001639 Gospodărie agricolă s.Cotiujeni 69134167

2017. SRL ,,Nordagroprod” 1004604005970 Gospodărie agricolă s.Cotiujeni 24746230

2018. SRL ,,Zorionagro” 1004604002669 Gospodărie agricolă s.Berlineţ 24764408


2019. GŢ ,,Rojniţa Boris” 748328 Gospodărie agricolă s.Şireuţi 69988111

2020. SRL ,,Beliviceanca” 1005604006653 Gospodărie agricolă s.Beleavineţ 79641581

2021. CA ,,Balasinord” 1002604002045 Gospodărie agricolă s.Balasineşti 79675671

2022. SRL ,,Hlineanul” 1004604001260 Gospodărie agricolă s.Hlina 24722211

2023. SC ,,Agroiucor VV” 1005604004316 Gospodărie agricolă s.Hlina 69169274

2024. SRL ,,ComnisAgro” 1006604000957 Gospodărie agricolă s.Hlina 69426358

2025. SRL ,,Agrodena” 1003604150987 Gospodărie agricolă s.Medveja 69028648

2026. SRL ,,Demilita rex” 1002604000591 Gospodărie agricolă s.Larga 24725271

2027. SRL ,,LargoFar” 1003604005397 Gospodărie agricolă s.Larga 60524190

2028. SRL ,,Agropătreasca” 1005604001784 Gospodărie agricolă s.Larga 24751311

2029. SRL ,,LargoTerra” 1006604004988 Gospodărie agricolă s.Larga 69186633

2030. GŢ ,,Pavliuc Vasilii” 10463321 Gospodărie agricolă s.Larga 69135060

2031. SRL ,,Universal COOP” 1002604000247 Magazin agricol s.Larga 24751234

2032. SRL ,,Bonagrovest” 1004604001444 Gospodărie agricolă s.Sl.Şireuţi 69781195

2033. SRL ,,Agromicheș-Vitol” 1006604001013 Gospodărie agricolă s.Pererita 69255951

2034. SRL ,,Pimpinela” 1002600015186 Gospodărie agricolă s.Pererita 69121811

2035. SRL ,,ProgrupImpex” 1008604000940 Gospodărie agricolă s.Pererita 69289702

2036. SRL ,,FructGrup” 1008604006388 Gospodarie agricolă s.Berlineţ 79110660

2037. SRL ,,IvaNord” 1006604006214 Gospodărie agricolă s.Pererita 69179377

2038. SRL ,,Viva Igna” 1003604005076 Magazin agricol or.Briceni str.Ferarilor,1 24723108

2039. SRL ,,MistinCom” 1002600050864 Magazin agricol or.Briceni str.Eminescu 77/4 69110660

2040. SRL ,,Agronaslav” 1008604001394 Gospodărie agricolă s.Larga 69531120

2041. GŢ ,,Borodachi Lilian” 35446325 GŢ s.Hlina 68110948


2042. GŢ ,,Scutelnic Tatiana” 36262323 GŢ s.Teţcani 069272513

2043. SRL “Sermital Agro” 1011604000388 Gospodărie agricolă s.Teţcani 69371576

2044. GŢ ,,Iachimov Lilian” 9008323 GŢ s.Coteala 69531036

2045. SRL ,,Agrodital” 1011604000285 Gospodărie agricolă s.Cotiujeni 69411090

2046. GŢ ,,Tulbea Ivan” 35350324 GŢ s.Beleavineţ 69032940

2047. SRL ,,Interprodagro” 1006604002995 Magazin agricol s.Teţcani 69420094

2048. SRL ,,Agroprotect” 1015604000113 Magazin agricol or.Briceni str.Ferarilor 3 69435936

2049. Î.I ,,A.Chitic” 1008604004030 Magazin ,,CODAC” 24724005


GSS ,,Edinet filial Briceni” prelucrarea
2050. lemnului 1003604153298 Briceni str.Uzinelor 024622993

2051. SAB ,,Vesta” 1003604010739 Staţie PECO s.Caracuşenii Vechi 24744336

2052. SA ,,Moldtelecom” 1002600048836 Briceni st.Independentei 26 24722370

2053. SRL ,,Bricmaster” 1005604006228 Confecţia articolelor din metal or.Briceni str.Ferarilor,2 24722181

2054. SRL ,,LUkoil – Moldova” 1002600005897 Staţie PECO or.Briceni str.Frunze,2 24725419

2055. Î.I ,,Tudor Costaş” 1007604000529 Fabricarea cărămizii s.Corjeuţi 24757449

2056. SRL ,,Repar Perfect” 1012604000709 Reparaţie auto, spălătorie auto or.Briceni str.Gării/13 69052057

2057. Î.I ,,Alfa Borş” 1004604005866 Briceni str.M.Eminescu 11 60723300

2058. ICS ,,Knauf Gips” SRL 1002600055881 Cariera de gips s.Criva 24747214

2059. SRL ,,Lukoil – Moldova” 1002600005897 Staţie PECO or.Lipcani str.Libertăţii, 33a 24725419

2060. SRL ,,Dominic” 1002600005565 Staţie de alimentaţie cu gaz lichifiat s.Beleavineţ 24745236

2061. SRL ,,Petrom” 1002600045798 Staţie PECO or.Briceni str.Olimpică,9 24722108

2062. SA ,,Tirex – Petrol” 1003600008275 Staţie PECO or.Briceni str.Olimpică,11 24722104

2063. SRL ,,DIvax Exim” 1003604014689 Confecţia articolelor din metal s.Larga 24751701

2064. SA ,,Drumuri Briceni” 1003604005869 or.Briceni str.Frunze,18 24723339


2065. Autotestare Î.I 1007604000367 or.Briceni str.Olimpica 3 24723101

2066. SRL ,,Vetriac” 1003604008893 Moara s.Teţcani 24739362

2067. SRL ,,Dotario” 1012600013471 Staţie de alimentaţie cu gaz lichifiat or.Briceni str.Sportivilor, 68371191

2068. Î.I ,,Igor Sicic” 1003604003315 Reparaţie auto or.Briceni str.28 Martie,48 69225318

2069. Î.I ,,B&M Test” 1008600009738 Autotestare Briceni str.Uzinelor 24722831

2070. SRL ,,MobilTrak” 1003604009177 Confecţionarea mobilei or.Briceni str.Pescarilor,10 24723569

2071. SRL ,,Combifuraj” 1003604150792 Staţie PECO s.Corjeuţi 24757344

2072. SRL ,,SGTrans” 1014604001984 s.Corjeuţi Companie de transport 69152648

2073. SRL ,,CD –Corneliusdesigne” 1008604004432 Confecţionarea încălţămintei or.Lipcani str.Independenţei,108 60002719

2074. SRL ,,Raiplai Avicola” 1002604000454 Fabrica de păsări s.Tabani 24723334

2075. SRL “Edineţ Gaz” 1003604013084 or.Briceni str.Eminescu,74 24725800

2076. SA ,,PAT – 9” 1003604001469 Parcul de autobuze or.Briceni str.Olimpică, 3 24723101

2077. IS ,,FretiMoldElectrica” 1002600004589 Reţele de tensiune înaltă or.Briceni str.Uzinelor, 3 24725941

2078. Î.I ,,Nicoautolan” 1002604000890 Spălătorie auto, vulcanizare or.Briceni str.Olimpică, 11 60765500

2079. Î.I ,,S.Burminschi” 1004604001189 Reaparaţie auto or.Briceni str.Uzinelor. 2a 24724067


Confecţionarea articolelor din metal, blocurilor din beton
2080. Î.I ,,Altair Semeniuc” 1003604010795
or.Briceni str.Olimpică,2a
24725969

2081. SRL ,,Brianto Lux” 1012604000547 Spălătorie auto or.Briceni str.Uzinelor, 66b 69447044

2082. Î.I “Iachimov Gheorghe” 2004007004858 Reparaţie auto or.Briceni str.Frunze,1a 69722211

2083. SA ,,Calcar” 1002604000074 Cariera de piatră s.Beleavineţ 24745145

2084. SRL ,,Rompetrol” 1010600012469 Staţie PECO s.Grimăncăuţi 024748192

2085. Î.I ,,Ghiţu Tabarcea” 1003604008136 Moara s.Larga 024751330

2086. SRL ,,Durum” 1003604007597 Moara s.Larga 24751336

2087. SRL ,,Spicuşor” 1004604004124 Moara s.Şireuţi 68648884


2088. SRL “N.N.N.” 1003604010474 Moara s.Colicăuţi 24742333

2089. SA ,,Rednordvest” 1003604006110 or.Briceni str.Frunze 17 Energetica 24722040

2090. IM SA ,,TirexPetrol” 1003600008275 or.Lipcani str.Independenţei 168 69319532

2091. IM SA ,,TirexPetrol” 1003600008275 or.Lipcani str.Livezilor 79 24764452

2092. SRL ,,Lucoil Moldova” 1002600005897 s.Halahora de Sus 24725419

2093. SRL ,,Lucoil Moldova” 1002600005897 s.Teţcani 69723366

2094. SRL ,,Lucoil Moldova” 1002600005897 s.Larga 24725419

2095. SRL ,,Domenic” 1002600005565 s.Corjeuţi 69822454

2096. SRL ,,Domenic” 1002600005565 or.Lipcani 24761204

2097. SRL ,,Petrom Moldova” 1002600045798 or.Briceni str.Olimpică, 7a 69600067

2098. SRL ,,Reovis” 1016600002161 s.Corjeuţi staţie PECO 24723342

2099. SRL ,,Bemol” 1004601004787 s.Colicauţi staţie PECO 79702037

2100. Î.I ,,Gudiinic V” 1009604002480 or.Briceni str.Olimpică 5 60520015

2101. Î.I ,,Efim Ţaranic” 1003604011105 or.Briceni str.M.Eminescu, 17a 68412987

2102. Î.I ,,Popova Inga” 1012604000101 or.Lipcani str.Gorchii, 10 spălătorie 60052145

2103. Î.I ,,Somiş Serghei” 1004604002315 or.Lipcani str.Livezilor, 86 vulcanizare 68645264

2104. SC ,,Levmar-Auto” 1007604002350 or.Lipcani str.Independenţei, 111 69879635

2105. SRL ,,Agrorugon” 1004604001776 or.Briceni str.Frunze24 materiale de construcţie 69207104

2106. SRL ,,Ţadic” 1004604000285 or.Briceni str.Macarenco, 6 68704444

2107. APM Automotiveprotection 1016600022864 or.Briceni str.Frunze, 23 69248688

2108. ICS ,,FlorianaFasion” 1004601003137 or.Briceni st.Independenţei, 1 24792002

2109. Î.I ,,Victor Gorodeţchii” 179130 or.Briceni str.Constructorilor, 4 69896017

2110. SA ,,BRISCO” 1004604002773 or.Briceni st.Constructorilor, 1 69284343


2111. ICS ,,KnaufGips” 1002600055881 s.Criva 69301067

2112. Stinca Nord SRL 1008604000364 or.Lipcani st.Negruzi, 10 24761336

2113. ICB ,,MonsterAuto” 1016604001645 or.Briceni st.Uzinelor, 26b 62111237

2114. Î.I ,,Streleţchii V.” 1003604150219 or.Briceni str.Gării, 4 reparaţie auto 79027856

2115. Deţinător de patentMorari Ana 216112 Frizerie or.Briceni str.Prieteniei, 8 68287810

Centrul de Sănătate Publică Cahul

2116. SRL ,,OXI Estetigue,, 1014603001471 Frizerie, mun.Cahul, str.Pr.Republicii,20/5 79 045 000

2117. SRL ,,Vit Rosina,, 1011603003377 Frizerie, mun.Cahul, str.Seliviorstov, 9 79 013 606

2118. ÎI,,Colodeeva Natalia,, 1006600000000 Frizerie mun.Cahul,str.Pr.Republicii, 15/3 69 144 938

2119. ÎI ,,Chirijiu Ivan,, 1009600000000 Frizerie mun.Cahul,str.A.Mateevici, 33a 78 343 952

2120. SRL ,,Bisovic,, 1009603004133 Sauna, mun.Cahul.Pr.Republicii,11 79 356 974

2121. SRL ,,Comer,, 1003600000000 Saună mun.Cahul, Bl.Victoriei, 14a 29 925 416

2122. ÎCS ”Petrom-Moldova” SA 1002600000000 Benzinărie s.Vadul lui Isac, r-l Cahul 79 922 058

2123. SC ”Comerţ-Gaz” SRL 1004600000000 Benzinărie r-l Cahul, Slobozia Mare 78 803 710

2124. SRL”Dominic” 1002600000000 Benzinărie s.Cucoara, r-l Cahul 78 266 951

2125. ÎCS ”Petrom-Moldova” SA 1002600000000 Benzinărie s.Slobozia Mare, r-l Cahul 79 922 058

2126. ÎM ,,B&M Test,, SA 1008600009738 Stație de examinare tehnică, str.B.P.Hașdeu,19, mun.Cahul 79 116 904

2127. SA ”Orizontul-Lux” 1003600000000 Întreprindere de construcți mun.Cahul, str.Dunării, 2A 79 422 812

2128. SRL ,,Grain Terminal,, 1015604000814 Depozit de păstrare a cerealelor, Zona industrială 79 933 402

2129. SRL ,,Ponomarenco - Trans,, 1008603004284 Magazin mărfuri industriale, mun.Cahul,str.31 august,13/10 68 600 588

2130. ÎI ,,Hristea Liudmila,, 1008603000220 Magazin de jucării, mun.Cahul,str.M.Eminescu,41/4 69 943 536


Centrul de Sănătate Publică Călărași

2131. ÎI,,Igor Gorincioi,, 1003609002346 Magazin alimentar s.Bahmut r.Călărați 69139420


2132. ÎI,,Igor Gorincioi,, 1003609002346 Magazin alimentar st.Bahmut 69139420

2133. SRL,,Retic Plus 1003600162423 Magazin alimentar s.Bahmut r.Călărați 24445454

2134. ÎI,,Svetlana Lupan,, 1005609001778 Magazin alimentar s.Bahmut r.Călărați 68427987

2135. ÎI,,Svetlana Lupan,, 1005609001778 Magazin alimentar nr.2 s.Bahmut 68427987

2136. ÎI,,Sorici Petru,, 1014600009638 Magazin alimentar s.Bahmut 0244-45-647

2137. ÎI"Corobcă Raisa 1013609001568 magazin alimentar s.Seseni 60314481

2138. SRL "Lafont" 1010609003516 magazin alimentar s.Seseni 24466398

2139. ÎI"Bolţinschi Vitale" 1003600127893 magazina limentar s.Bahu 24446230

2140. Consum COOP Bravicea 1004609003764 magazin alimentar s.Seseni 24434307

2141. Consum COOP Bravicea 1004609003764 magazin alimentar s.Bahu 24434307

2142. SRL "Agap comerţ" 1013609000505 magazin alimentar s.Seseni 24466505

2143. ÎI „Cristina Jardan” 1003609007721 Magazin alimentar s.Rădeni 79422003

2144. ÎI Micola-com” 1003609011339 Magazin alimentar s.Rădeni (0244)31-217

2145. ÎI „Scurtu Constantin” 1005609001815 Magazin alimentar s.Rădeni (0244)31-299

2146. SRL,,Tricord Lux,, 1003609013997 Magazin sRădeni 69285959

2147. ÎI,,Casian Olga,, 1003609011823 Magazin alimentar s.Rădeni 79895540

2148. ÎI,,Chirtoacă Daria,, 1007600071754 Magazin s.Rădeni 022-31326

2149. ÎI,,Chirtoacă Daria,, 1007600071754 Sală de festăvătăți s.Rădeni 022-31326

2150. ÎI „Botnari” 1003609003804 magazin alimentar nr1 s.Pituşca (0244) 71-387

2151. ÎI,,Botnari,, 1003609003804 Magazin alimentar nr.2 s.Pitușca 0244 71-387

2152. ÎI,,Corjan Grigore,, 1006609004215 Uleiniţă s.Pituşca (0244)44-230

2153. ÎI „Ilie Hachi” 1003609002287 Magazin alimentar s.Pituşca (0244) 44-228

2154. ÎI „Zaharia Grigorii” 1003609003790 Magazin alimentar s.Pituşca 69284605


2155. ÎI „Ion Botnari” 1003609013159 Magazin alimentar s.Pituşca (0244) 71-201

2156. ÎI „Mogîldea Tatiana” 1010609000700 Magazin alimentar s.Pituşca (0244) 44-404

2157. ÎI „Tudor Zaharia” 1005609005260 Magazin alimentar s.Pituşca (0244) 71-597

2158. ÎI „Botnari Nina” 1006609004433 Magazin alimentar s.Pituşca (0244) 71-325

2159. SRL,,Noroc-CL,, 1004609001715 Magazin alimentar s.Pitușca 60730703


069555642 Ciutac
2160. SRL,Melem Produs,, 1017600036527 minibrutărie s.Sipoteni r.Călărași
Corneliu
2161. ÎI,,Dragancea Grigore,, 1003609004591 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-580

2162. ÎI,,Trifan Ștefan,, 1006609005142 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 79340931

2163. ÎI,,Bricicari Andrei,, 1003609002726 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-355

2164. ÎI,,Spînu Andrei,, 1010609003088 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-455

2165. ÎI,,Ion Trifan,, 1003609004605 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-208

2166. ÎI,,Iepuraș Iulia,, 1014600028013 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-70-202

2167. ÎI,,Ana Trifan,, 1003609002829 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-487

2168. ÎI,,Șpac Mihail,, 1003609005495 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-487

2169. ÎI,,La Izvor Ananii,, 1004609001645 Magazin alimentar .Sipoteni r.Călărași 0244-76-263

2170. ÎI,,Trifan Cozma,, 1014600016166 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-313

2171. ÎI,,Chitoroagă Ion,, 1014600030889 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-900

2172. ÎI,, Bragoi Gheorghe,, 1006609004167 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 68033038

2173. ÎI,,Lipcan Vadim,, 1007609003824 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-403

2174. ÎI,,Rață Vasile,, 1008609004998 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-92-994

2175. ÎI,,Rață Vasile,, 1008609004998 Cafenea s.Sipoteni r.Călărați 0244-92-994

2176. ÎI,, Trifan Natalia,, 1007609004289 Cafenea s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-664

2177. SRL,,VIGI,, 1003609009921 Bar s.Sipoteni r.Călărași 0244-2-23-89


2178. ÎI,,Rău Alexandra,, 1012609000302 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 0244-76-3-62

2179. ÎI,,Angela Botoi,, 1015600002382 Magazin alimentar s.Sipoteni r.Călărați 60732684

2180. SA,,Vodă,, 1003609003734 Fabrica de vin s.Vălcineț r.Călărași 69032140

2181. ÎI,,Vasile Matei,, 1006609003403 Magazin alimentar s.Vălcineț nr.1 0244-32-415

2182. ÎI,,Vasile Matei,, 1006609003403 Magazin alimentar s.Vălcineț nr.2 0244-32-415

2183. SRL,,Almanit com,, 1003609012185 Magazin alimentar s.Vălcineț 69538107

2184. ÎI,,Ghemu Valentina,, 1008609004356 Magazin alimentar s.Vălcineț 0244-32-608

2185. ÎI,,Vera Grosu,, 1003609007189 Magazin alimentar s.Vălcineț 0244-32-231

2186. ÎI,,Tataru Ion,, 1003609013056 Magazin alimentar s.Vălcineț 0244-32-315

2187. ÎI,,Capitan Maria,, 1007609000292 Magazin alimentar s.Vălcineț 0244-32-607

2188. ÎI,,Capitan Maria,, 1007609000292 Bar cu discotecă s.Vălcineț 0244-32-607

2189. SRL,,Sigcon,, 1002609001777 Sală de festivități s.Vălcineț 0244-32-700

2190. ÎI,,Crăciun Mihail,, 1003609150878 Magazin alimentar s.Vălcineț 0244-32-746

2191. ÎI,,Popa Vasile,, 1006609000952 Magazin alimentar s.Vălcineț 0244-2-43-83

2192. SRL,,Marot com,, 1006609004916 Magazin alimentar s.Vălcineț 68264109

2193. ÎI,,Ciumașu Parascovia,, 1013600035692 Magazin alimentar s.Vălcineț 69066469

2194. AOUA Saseni 32119385 Apeduct s.Saseni 66-2-36

2195. Apeduct centru 1013620009529 Apeduct s.Pitusca 44-2-36

2196. Apeduct odai 1013620008681 Apeduct s.Pitusca 44-2-36

2197. ACA Pitusca 1011620002261 Apeduct s.Pitusca 44-2-36

2198. Intreprinzator Onta Zinaida AB 187950 Frizerie s.Sipoteni 69030949

2199. Intreprinzator Iu.Circei AB 126951 Frizerie s.Sipoteni 76-3-47

2200. II Maria Scurtu 1003609005509 Sauna s.Sipoteni 76-2-45


2201. SRL Airam Dar 1007609004094 Farmacie s.Sipoteni 78432888

2202. IM Gospodaria comunala. Sipoteni 1006601005331 Apeduct s.Sipoteni 76-2-36

2203. II Maria Scurtu 1003609005509 Centru de agrement s.Sipoteni 76- 2-45

2204. SRL Lacramioara 1003609007156 Farmacie s. Valcinet 32-3-17

2205. IM Aprosalval 1006601005331 Apeduct s. Valcinet 32-2-36

2206. II Ion Lupu 1010609000685 Magazin industrial s.Valcinet 69930040

2207. SRL ” Tricord Lux” 1003609013997 Stație așimentare carburanți r. Călărași s. Rădeni 0244-31-418

2208. SRL ” Tricord Lux” 1003606013997 Atelier vulcanizare r. Călărași s. Rădeni 0244-31-418

2209. SRL ” Brăteanu și Co” 1004600023154 Atelier meșteșugării or. Călărași str. Dosoftei nr.12 69858346

2210. SRL ” Eurostar Grup” 1014600012456 Stație alimentare carburanți r. Călărași, s. Pitușca 0244-240-57

2211. SRL ” Ungheni Gaz” 1003609007411 Ateliere de muncă or. Călărași str. Eminescu nr.73 0244-231-53

2212. SDL ” Anborauto” 1006609002107 Atelier deservire auto or. Călărași str. Testimițeanu nr.18 0244-228-28
Magazin accesorii auto or. Călărași, str.Alexandru cel Bun
2213. SRL ” Anborauto” 1006609002107
nr.129
0244-228-28

2214. SRL ”Gospodina casei” 1003609150775 Secție producere r. Călărași, s. Sipoteni 0244-76-102

2215. SRL ”Asbrichet” 1014600028541 Depozit cu comercializare r. Călărași s. Sipoteni 69909764


Secție producere, comercializare materiale construcții r.
2216. SRL ”Dinar AS” 1017600006269
Călărași s. Sipoteni
69238905
Magazin materiale construcții or. Călărași str. Al. Cel Bun
2217. SRL ”Ghemacons” 1007609000052
nr.127
69176146

2218. SRL ”Cedatex PRO” 1003609003996 Secție confecții r. Călărași s. Vălcineț 0244-200-75

2219. SRL ”Nadia Compro” 1003609012912 Atelier prelucrare lemn r. Călărași, s. Vălcineș 68005270

2220. SRL ”Discant & K” 1003609007592 Stație alimentare carburanți r.Călărași,s. Vălcineț 0244-329-19

2221. Întreprinzător Pavel Gheorghe 971305366286 Atelier prelucrare lemn r. Călărași, s. Vălcineț 69170769

2222. Întreprinzător Melnic Ion 20040160163 Atelier de cizmărie or. Călărași str. Eminescu nr.53 0244-216-51
2223. SRL ”Cvacins Lux” 1012609001815 Organizație pentru construcții, or.Călărași str. Bojole nr.4 69180410

2224. SRL ”Alex Monoșit” 1011609001553 Spălătorie auto or. Călărași str. Al. Cel Bun 167 7945254

2225. SRL ”Alex Monolit” 1011609001553 Secție confecții termopan or. Călărași str. Al. Cel Bun nr.167 7945254
Magazin materiale construcții or. Călărași str. M. Cibotaru
2226. SRL ”Chemacons” 1007609000052
nr.17
0244-247-21
Magazin materiale construcții or. Călărași str. Al. Cel Bun
2227. ÎI ”Chiochiu Tatiana” 1007609003905
nr.134
0244--210-93
Magazin materiale construcții or. Călărași str. Al,.cel Bun
2228. ÎI „Crin Cortac” 1006609005072
nr.150
0244-220-74

2229. ÎI ”Rău Tatiana” 1005609001918 Magazin materiale construcții r. Călărași s. Sipoteni 0244-70-609

2230. ÎM Gospodăria comunal locativă 1003609007259 Ateliere deservire or. Călărași str. Al. Cel Bun nr.178 0244-260-65

2231. SRL ”Vigi” 1003609009921 Magazin materiale construcții or. Călărași str. Al. Cel Bun nr.2 0244-223-89

2232. SRL Daniil Alexandru 1011600010048 Atelier autoservice or. Călărași str. Al, cel Bun nr.198 69777539

Centrul de Sănătate Publică Căușeni

2233. SRL "Lukoil Moldova" 1002600005897 SAPP-54, or.Causeni, str.Alba Iulia, 34 24323549
Intreprindere de transport auto, or.Causeni, str.Stefan cel
2234. I.I. "Dragos Camensic" 1004608000180
Mare
79453647

2235. SRL "Mihas-Test Auto" 1006608000542 Statie testare auto, or.Causeni, str.Stefan cel Mare 79453647

2236. SRL "Bemol-Retail" IM 1004601004787 SAPP, or.Causeni, str.Tighinei, 3 g 76702355

2237. SRL "Listex" 1003608150136 Sectie de cusutorie, or.Causeni, str.Alba Iulia, 77a 69239102

2238. T/P Cojocari Feodora 993006182129 Frizeria "Diana" or.Causeni, str.Unirii, 10/4 79095064

2239. T/P Ciobanu Aurelia 983007189515 Frizerie or.Causeni, bd.M.Eminescu, 24 79823421


Frizerie pentru barbati si femei or.Causeni, bd.M.Eminescu,
2240. SA "Modern Service" 1003608005513
17
24322148

2241. T/P "Gogu Veronica" 2006018025044 Frizerie or.Causeni, bd.M.Eminescu, 17 67332113

2242. T/P "Gogu Veronica" 2006018025044 Frizerie or.Causeni, bd.M.Eminescu, 49 67332113

2243. I.M. "Apa Canal Causeni" 1003608150309 Apeductul comunal urban or.Causeni, str.Pietre Vechi, 79 24321208
Statia de epurare a apelor uzate menajere or.Causeni,
2244. I.M. "Apa Canal Causeni" 1003608150309
str.Pietre Vechi, 80
24321208

2245. I.M. "Elody Farm" SRL 1007600005582 Farmacie, or.Causeni, str.Unirii, 1/110 24325097

2246. I.I. 'Gavrilovici Maria" 1003608006451 Farmacie s.Chircaiesti, r-nul Causeni 24354248

2247. SRL "Solgon-I" 1003608006657 Brutarie, or.Causeni, str.Poleanicichin, 23 24326000

2248. Consum COOP Tighina 1002608000393 Sectia cofetarie, str.Alba Iulia, 73 24326232

2249. SRL "August Cat Prim" 1016608002581 Ghereta or.Causeni, bd.M.Eminescu, 12/e 69250973

2250. I.I. "Veverita" 1003608150170 Magazin alimentar s.Baccealia, r-nul Causeni 69461021

2251. I.I. "Bolfa Diana" 1006608000933 Magazin alimentar s.Cirnateni, r-nul Causeni 68966226

2252. I.I. "Eremei Andrei" 1012608002055 Magazin alimentar s.Ursoaia, r-nul Causeni 68689552

2253. SRL "Nafirt" 1003608006369 Magazin alimentar or.Cainari, str.Trandafirilor, 59 79650394

2254. Consum COOP Zaim 1003608004240 Magazin alimentar Nr.6 s.Tocuz, r-nul Causeni 69651814

2255. I.I. "Ivancevschi N" 1009608001126 Magazin alimentar or.Causeni, str.Stefan cel Mare, 98 69304787

2256. I.I. "Stefan Drimov" 1003608150491 Magazin alimentar Nr.2 s.Copanca, r-nul Causeni 24350561

2257. SRL "Orilen Com" 1006608000335 Magazin alimentar, bd.M.Eminescu, 17 79393265

2258. I.I. "Cernous Anastasia" 1013608000243 Magazin alimentar or.Causeni, str.Stefan cel Mare, 67 24321719

2259. I.I. "Ivan Nicolaev" 1004608000283 Magazin "Corona" str.Unirii, 4/1 62115333

2260. Consum COOP Tighina 1002608000393 Magazin "Spicusor" bd.M.Eminescu, 10 78890301

Centrul de Sănătate Publică Cimișlia

2261. ISC ''RED UNION FENOSA''SA 1003600015231 COMPANIE OR. CIMISLIA 24120375

2262. SRL''ROTOSEC-AUTO'' SC 1003600015231 AUTOSERVISE OR. CIMISLIA 24123061

2263. SRL ''CIMELTRANS-GRUP'' SC 1006605005513 MOARA OR. CIMISLIA 24122679

2264. SRL ''LOCUSTREM'' 1003605007734 MOARA S. BATIR 24152269

2265. SRL ''ESF-AUTO'' SC 1003605011467 AUTOSERVISE OR. CIMISLIA 24125539


2266. SRL'' RUMOBI-PRESTIJ'' 1004605000488 MOBILA OR. CIMISLIA 24123168

2267. SRL ''VIGRI-LEO'' SC 1004605004590 AUTOSERVISE OR. CIMISLIA 24124025

2268. II ''TORGAI IGOR'' 1010605001204 REPARATIA AUTO OR.CIMISLIA 68253925

2269. II ''IONEL GROSU'' 1006605000736 FORTAN OR. CIMISLIA 69619676

2270. II "COJOCARI ION'' 1003605150881 MOARA S. SAGAIDAC 69619676

2271. SRL ''VICALBI GRUP'' 1003605002957 OLOINITA S. ALBINA

2272. II ''CEBAN ALEXANDRA'' 1010605002957 MAG. MIXT S. TROITCOE 24193149

2273. II ''CEBAN ALEXANDRA'' 1010605002957 BAR S. TROITCOE 24193149

2274. II ''ALEXS SPINU'' 1003605001961 MAG. MIXT. NR. 1 S. BATIR 24153398

2275. II ''ALEX SPINU'' 1003605001961 MAG. MIXT. NR. 2 S. BATIR 24153398

2276. II ''ALEX SPINU'' 1003605001961 MAG. MIXT. NR. 3 S. BATIR 24153398

2277. II '' BORODIN VITALIE'' 1011605001887 MAG. MIXT. S. BATIR 24159367

2278. II '' BORODIN IULIE '' 1011605002286 MAG. MIXT. S. BATIR 24159478

2279. II 'TODERICI LARISA'' 1006605005384 MAG. MIXT. NR.1 S. BATIR 24159341

2280. II ''TODERICI LARISA'' 1006605005384 MAG. MIXT. NR.2 S. BATIR 24159341

2281. II ''LUPOV IURIE'' 1004605004637 MAG. MIXT. NR.1 S. MIHAILOVCA 24144575

2282. II ''CRIZANTEMA-JALOBA'' 1005605000980 SEC.P/PRODUCERE S. SELEMET 24139062

2283. II ''LUPOV IURIE'' 1004605004637 MAG. MIXT. NR. 2 S.MIHAILOVCA 24144575

2284. II ''ION CUTITARU'' 1005605001655 MAG. MIXT. S. MIHAILOVCA 24144203

2285. II ''MOGOREAN LARISA'' 1011605001968 MAG. MIXT. S. MIHAILOVCA 24144213

2286. II ''DOINA MOLDOVEI ARUSOI 1003605150803 MAG. MIXT. NR.1 S. SELEMET

2287. II ''DOINA MOLDOVEI ARUSOI'' 1003605150803 MAG. MIXT. NR.2 S. SELEMET

2288. II ''PRODIUS'' 1014605002335 MAG. MIXT S. SELEMET 24139404


2289. SRL '' BOGVID'' 1010605001031 MAG.MIXT. S. SATUL NOU 24154310

2290. II ''ION CUTITARU'' 1005605001655 MAG.MIXT. S. SATUL NOU 24144203

2291. SRL ''ZIDICOM'' 1013605000529 MAG. MIXT. S. SATUL NPO 24144321

2292. II ''SCROB MARIA 1007605000711 MAG.MIXT. S. PORUMBREI 24176227

2293. SRL ''NOCTIURN LUX'' 1016605000298 MAG. MIXT. S. C- MENJIR 24130609

2294. II ''VRABIE ION'' 1004605003744 MAG. MIXT. S. SUTIC 24152290

2295. SRL ''MIVALMER COM'' 1008605000567 MAG. MIXT. S. HIRTOP 24153241

2296. II ''BAIDU ANASTASIA'' 1004605002851 MAG. MIXT. S. GRADISTE 24178641

2297. II ''CAZANOV VALENTINA'' 1007605005026 MAG. MIXT. S. CENAC 24138248

2298. II ''ZMEU MARIA'' 1010605003183 MAG. MIXT. S. BOGDANOVCA V. 24179208

2299. II ''PADURARU ELENA'' 1004605003928 MAG. MIXT. S. TOPAL 24125373

2300. II ''ZIMBRU PRISACARI''' 1003605004009 MAG. MIXT. S. IALPUJENI 68137810

2301. II ''TURCANU ION'' 1012605000050 MAG.MIXT. S. MARIENFELD

2302. II ''TOPALA ALEXANDRA'' 1003601000977 MAG.MIXT. S. CODRENI 24123622

2303. II ''LOSETSCHI STEFAN'' 1004605002792 MAG.MIXT. OR. CIMISLIA 24125405

2304. II ''MIRABELA-DURLESCU'' 1003605151176 CAFENIA OR. CIMISLIA 24122571

2305. CONSUMCOOP 1003605006759 RESTAURANT OR CIMISLIA 78890205

2306. II ''PASCANEANU GHEORGHE'' 1003600040527 MAG.MIXT. S. IALPUJENI 24153315

2307. II ''TATIANA VLAS'' 1005605002009 MAG. MIXT S. MARIENFELD

2308. II ''NATALI GHEORGHIEVA'' 1003605150836 MAG. MIXT S. MARIENFELD 24125563

2309. II ''SPINU VALERIU'' 1003605151224 MAG.MIXT. S. CODRENI 24158222


II ''ALEXANDREANU
2310. IULIAN'100360100977 1008605000408 GHERETA OR.CIMISLIA 69006139

2311. II ''FILACOL'' 1003605007859 GHERETA OR.CIMISLIA 24123150


2312. II''FILACOL'' 1003605007859 GHERETA OR.CIMISLIA 24123150

2313. II'' VINCZE VALENTINA'' 1003605009451 MAG. MIXT. S. BOGDANOVCA V. 24179209

2314. SRL ''RONIGRI-CIM'' 1004605001278 MAG. MIXT. OR. CIMISLIA 24122085

2315. 'FLORENI''SA 1002601002055 MAG. MIXT.-1 OR. CIMISLIA 61320150

2316. ''FLORENI''SA 1002605002055 GHERETA OR.CIMISLIA 61320150

2317. SRL ''LATTO SUCCES'' 1008605005193 GHERETA OR.CIMISLIA 24123558

2318. SRL ''LATTO SUCCES'' 1008605005193 BAR OR.CIMISLIA 24123558

2319. SRL'' ZORISTA-LUX'' 1005605000821 BAR . OR. CIMISLIA 24123833

2320. II ''GENCIU CLAUDIA'' 1008605000187 MAG. MIXT. S. MIHAILOVCA 24144547

2321. 'CONSUMCOOP'' 1003605006759 SECTIE P/ PANIFIC. OR. CIMISLIA 78890205

2322. II ''ASPECT-JARDAN'' 1004605005667 SECTIE P/ PANIFIC. OR. CIMISLIA 24136292

2323. II ''GRAUR VLAD'' 0982403408022 PIESE AUTO OR. CIMISLIA 24125432

2324. GT ''MIXAI BORDEI'' 0961503017350 GOSPODARIE TARANESC S. JAVGUR

2325. II ''JALBA DIMITRU'' 1016605000265 MAG. MIXT S.JAVGUR 67430927

2326. IP ''MARGARITA COLPAC'' 2002040034128 ATELIER CROITORIE OR. CIMISLIA

2327. SRL ''COGILNIC'' 1002605000439 SONDA OR. CIMISLIA 24122149

2328. IMSP CIMISLIA 1003605150319 SONDA OR. CIMISLIA 24122391

2329. IM ''SERVVICII PUBLICE'' 1012605001415 SONDA S. SATUL NOU 24154425

2330. SRL ''IMAGIDENT'' 1015603003922 CAB. STOMATOLOGIE OR. CIMISLIA 69216695

2331. II ''MIHAILIUC SVEATOSLAV'' 1014605002320 CAB. STOMATOLOGIE OR. CIMISLIA 79487866

2332. II ''PRODIUS'' 1005605001459 MAG. MAT. DE CONSTR. S. SELEMET 24199337

2333. SRL ''STIS@STAIL'' 1015608000580 GHERETA DE HAINE OR. CIMISLIA 68353292

2334. SRL ''VULTAN-SV'' 1007608001476 MAG. S. MIHAILOVCA 24121584


2335. II ''DIANA CORLATEANU SI FAMILIA'' 100360515028 MAG. OR. CIMISLIA 69888648

2336. SRL ''LUMENA @CO'' 100905003082 MAG. OR. CIMISLIA 24122556

2337. SRL ''SANVETION''SC 1007600024107 FARMACIA VETERINARE OR. CIMISLIA 691117455

2338. SA ''FARMAVET'' 1002600023747 FARMACIA VETERINARE OR. CIMISLIA

2339. SRL ''FARMACOMPLEX PRIM'' 1008600022627 FARMACIA OR. CIMISLIA 79779446

2340. SRL ''ROMANITA-MIHAILOVCA'' 1003605008753 FARMACIE S. MIHAILOVCA 24144232

2341. SRL ''GALEN IBN SINA'' 1003605007332 FARMACIE S. G-GALBENEI

2342. SRL ''LIAT-TEH.'' 1006605001205 MAG. OR. CIMISLIA 67150885

2343. SRL '' TERMOBLOC'' 1003605007538 MAG. S. G-GALBENEI 24145240

2344. SRL ''RUMOBI PRESTIJ'' 1004605000488 MAG. OR. CIMISLIA 24123168

2345. SRL ''LIAT-TEH.'' 1006605001205 MAG. OR. CIMISLIA 67150885

2346. IP FIODOROVA LESIA 2006803078244 FRIZERIE S. G-GALBENEI 79260504

2347. IP JENTIMIR MARIANA 2001022001288 FRIZERIE S. G-GALBENEI 69027496

2348. IP TIRBU ELENA 2006040001719 FRIZERIE OR. CIMISLIA 68044870

2349. IP CEBOTARI ANA 2003040032877 FRIZERIE OR. CIMISLIA 68453716

2350. IP BUCICA ECATERINA 2005040002960 FRIZERIE OR. CIMISLIA

2351. IP ''ALEXANDREAN TATIANA'' 2000040085920 FRIZERIE OR CIMISLIA

2352. IP ''GIBOTARU ADRIANA'' 2013040003207 FRIZERIE S. G-GALBENEI 62080186

2353. IP ''POPESCU ALEXANDRU'' 1010605000023 SAUNA S. CENAC 78574205

2354. SRL ''TRANSVEMIRS'' 1005600001823 MAG. OR.CIMISLIA 73875206

2355. II ''FORMLEMN'' 1009605003509 SAUNA OR. CIMISLIA 69765178

2356. II ''STANDGRUP-LUX'' 1015605002549 SAUNA OR. CIMISLIA 24123656

2357. SRL'' VALEA VIILOR'' 1003605003404 SONDA NR.28 S. V- PERJEI 68552399


2358. SRL ''GHEORGSAM'' 1008605006042 SONDA NR.612 S. SELEMET 67258107

2359. SRL ''GHEORGSAM'' 1,00861E+12 SONDA NR.640 S. SELEMET 67258107

Centrul de Sănătate Publică Ceadîr-Lunga

2360. SRL " KrisMar studio" 1017611005293 Salon de frumusetie mun. Ceadir - Lunga, str. Lenin 117A 079509809

2361. POPAZ PRASCOVIA ÎI 2***********9 Sauna or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 80 069090708

2362. JELEZOGLO SVETLANA ÎI 2***********0 Frizerie or. Ceadîr-Lunga, str. KARL MARX, 21 078413469
Servicii de manichiura şi cosmetice r. Ceadîr-
2363. TODOROVA VALENTINA PÎ 0***********1
Lunga,s.Copceac, str. Suvorov, 34
079653953
Servicii de manichiura şi cosmetice or. Ceadîr-Lunga, str.
2364. CIVIRJIC ELIZAVETA PÎ 2***********7
Lenin 86/5
078489934

2365. Chiseeva Maia Andrei PÎ 2***********9 Frizerie or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin 105/7 078378463

2366. PRANJU VALENTINA ÎI 0***********4 Frizerie r.Ceadir-Lunga, s.Cazaclia, str.Lenin 89a 029168578
Servicii de manichiura şi cosmetice r. Ceadîr-Lunga,s. Gaidar,
2367. TOPAL LIUBOV ÎI 2***********6
str. Puskina
029171475

2368. CHIOSEA FEDORA ÎI 2***********9 Frizerie r. Ceadîr-Lunga,s. Gaidar, str. Puskina 029171071

2369. DULEVA ELENA PI 2***********8 Frizerie or. Ceadîr-Lunga, str. Proezdnaia 9/1 078386417

2370. CHIRLI HARLAMPI PÎ 0***********0 Sauna r. Ceadîr-Lunga, s. Baurci, str. Kalinin, 5 067618113
Fabricarea articole de îmbrăcăminte or.Ceadir-Lunga,
2371. CARELTEXTIL S.R.L. 1014611001700
str.Avtomobilistov,9
079222301
Instituţia medico-sanitară privată or. Ceadîr-Lunga, str.
2372. Diagnosis SRL 1016611002468
Miciurin, 2
79789344

2373. PODSNEJNIC-UZUNOVA Î.I. 1003610003190 Farmacia r. Ceadîr-Lunga,s. Copceac, str. Rodaka 48 A 29450429
Magazin industrial or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 119, str.
2374. CLEBER S.R.L. 1003600045706
Lenin, 42/1
29128464
Întreprinderea industrial agricol, Cafe-bar, bucătărie r.
2375. COLHOZUL POBEDA 1003611003739
Ceadîr-Lunga,s. Copceac, str. Lenin, 94, str. Sovetschaia 33
29450875

2376. Î.M. KAZAYAK-VIN S.A. 1003600060666 Fabricarea vinuri r. Ceadîr-Lunga,s. Cazaclia, str. Lenin, 2 29168341
Fabricarea vinuri, Întreprinderea industrial agricol r. Ceadîr-
2377. S.C. TOMAI-VINEX S.A. 1003600035967
Lunga,s. Tomai, str. Lenin 197
29151888
Fabricarea de profile din aluminiu or.Ceadir-Lunga, str.
2378. Dormin-Prim SRL 1003611000691
Gorchii 2
79403415
Filiala din C-Lunga a intreprinderii de
2379. stat centrul de pregatire a 1003600152514 Scoala auto or. Ceadîr-Lunga, str. K-Marx 15 29122066
specialistilor pentru armata naţionala
Farmacia, Instituţia medico-sanitară publică r. Ceadîr-
Lunga,or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurina, 3/1, str. Miciurin, 2a,
2380. FARMACON S.R.L. 1002611001679
str. Lenin, 42/1, str. Gorichi, 3/1, s. Baurci, str. Lenin, 98a
29121100
, str.Miciurina 7/1
Fabricarea produselor de morărit or. Ceadîr-Lunga, str.
2381. Combinatul de cereale AUR ALB S.A. 1002611001255
Bugeacului 24,str. Cecanov, 8
29122953, 29121935

2382. JEMCIUJINA S.R.L. 1002600020296 Fabricarea vinuri or. Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului 7 29123751

2383. Eximotor SA 1002600034712 Magazin industrial or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 62 079209375
Fabricarea articole de îmbrăcăminte r. Ceadîr-Lunga,s.
2384. Î.C.S. ASENA-TEXTIL S.R.L. 1002600017803 Copciac, str. Lenin, 81a, s. Cazaclia, str. Kirov 142, 29459510 29127466
or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin 42/1
Centrul de Sănătate Publică Comrat
Intreprindere pentru fabricarea de gresie de trotuar
2385. I.I."COLTA G.A." 1007611003634
or.Comrat str.Goricogo 33/1
79723337
fabricarea elementelor montabile din beton armat. Or.Comrat
2386. SA"BETACON" 1003611010980
str.Lenina 2
29833060
magazin materiale de constructii or.Comrat str.Osvobojdenia
2387. S.C."METALEX -KIN"SRL 1006611000197
2
29833074
Intreprinderea Pentru Silvicultura
2388. Comrat I.S. 1005611000732 Silvicultura or.Comrat str.Tretiacova 123 29831135

2389. I.S. "RADOICOMUNICATII" 1002600049442 Stație radioryleynaya or.Comrat str.Drujbi 1 68200161

2390. SRL "AGRONICROTEH" 1002611002827 magazin specializare s.Congaz str.Lenina 69 29867266

2391. I.C.S."ASENA-TEXTIL" 1002600017803 Fabrica confectii s.Congaz str.Lenina 243 29867230

2392. SRL "PAVALEX -DENT" 1011611002957 cabinet stomatologic or.Comrat str.Pobeda 77/3 69209587
prelevarea de probe de sânge de birou or.Comrat str.Pobeda
2393. S.C."IMUNOTEHNOMED" SRL 1002600012565
46
67683128

2394. I.I. "LARISA UZUN" 1007611001537 Stomatologie or.Comrat str.Odescaia 4/2 29831236
I.C.S. "LABORATORUL MEDICAL - prelevarea de probe de sânge de birou or.Comrat str.Lenina
2395. SYNEVO" SRL 1011600010668
192
79559887

2396. SRL "GHIUL -CICEC" 1004611001396 Intreprindere de alimentatie or.Comrat str.Pobeda 52 29824968

2397. I.I."ARNAUT NICOLAI F" 1003611002949 Magazin alimentar s.Cirsovo str.Lenina 32 29851429

2398. SRL "CECHIRGA" 1002605001492 Magazin alimentar s.Cioc-Maidan str.Cotovscogo 61 29853833

2399. S.C. "V.V.N.DMITR - GRUP" 1005611001898 Intreprindere de alimentatie publica or.Comrat str.Pobeda 50 29827980

2400. SRL "FABRICA OLOI PAK" 1003611002499 Fabrica produse lactate or.Comrat str.Lenina 29823251

2401. I.I. "CARACEBAN" 1003611001883 Magazin Alimentar s.Congaz str.Lenina 61 29868931

2402. I.I. "TOPAL MIHAIL" 1006611004184 Intreprindere de comert s.Besalma str.S.Lazo -36 29853874

2403. Persoana fizica Maslennicova Anna 990306458907 Cabinet de pedichiur or.Comrat str.Tretiacova 17b but.№62 60047568

2404. Persoana fizica COCEANJI ALIONA 2002019041944 Salon de frumusete or.Comrat str.Tretiacova 17b but.№52 60047568

2405. Persoana fizica SERBINOVA DIANA 2004028066765 Cabnet de manichiur jr.Comrat str.Pobeda 58 68188887

2406. Persoana fizica SLAV TATIANA 961610193068 Salon de frumusete or.Comrat str.Lenina 203a 79873733

2407. SRL "KSTEG - KONGAZ" 1003611005892 Fabrica de mezeluti r-ul Comrat s.Congaz str.Melnicnaia 1 29868209

Centrul de Sănătate Publică Criuleni

2408. II "Lungu Eugen" 1003600111731 magazin s.Cosernita rl.Criuleni 24869380

2409. II,,Coliba Gheorghe" 1010600024800 magazin s.Dubasarii Vechi rl.Criuleni 24862517

2410. II,,Saganovschi Iocob" 1005600022431 magazin s.Balabanesti rl.Criuleni 24832415

2411. SRL,,Liacora Lux" 1008600028308 magazin s.Slobozia Dusca rl.Criuleni 24874345

2412. II,,Lisnic Aurelia" 1014600043755 magazin s.Ohrincea rl.Criuleni 24837263

2413. II,,Tiganas Anastasia" 1014600042873 magazin mixt s.Ohrincea rl.Criuleni 60010753

2414. II,,Veaceslav Procopenco" 1003600155973 magazin nr.2 s.Stetcani rl.Criuleni 24836642

2415. II,,Cotruta Ludmila" 1003601006821 magazin or.Criuleni 24822712

2416. IT,,Café" SRL 1006600009929 bar or.Criuleni 68332244


2417. IT,,Café" SRL 1006600009929 sala de fetivitati or.Criuleni 68332244

2418. II,,Moroz Serghei" 1004600018240 magazin s.Riscova rl.Criuleni 6918008

2419. SRL,,Mircatura Prest" 100860009129 magazin s.Baltata rl.Criuleni 79469877

2420. SRL,,Produs Fix" 1009600009779 magazin s.Dolinoe rl.Criuleni 79563743

2421. II,,Mindru Iurie" 1007600040271 magazin s.Boscana rl.Criuleni 69699923

2422. II,,Prodan Aurelia" 1012600041148 magazin s. Chetrosu rl.Criuleni 24870638

2423. SRL,,Lucinas Com " 1003600093165 magazin s.Zaicana rl.Criuleni 248715555

2424. II,,Petru Balan" 1006600014349 magazin s.Malaestii Noi rl.Criuleni 24865421

2425. SRL,,Iliescu Com" 1015600004869 magazin s.Onitcani rl.Criuleni 69977337

2426. II,,Stefani Ojoga " 1003600152824 magazin mixt s.Pascani rl.Criuleni 24830255

2427. II,,Fortuna Iulia" 1003600151746 bar s.Magdacesti rl.Criuleni 24834622

2428. II,,Nucusor Bajora" 1003600131294 sala de festivitati s.Magdacesti rl.Criuleni 69148987

2429. II,,Guzun Gheorghe" 1003600152248 bar s.Magdacesti rl.Criuleni 24834346

2430. II,,Guzun Maria" 1003600154312 sala de festivitati s.Magdacesti rl.Criuleni 69991507

2431. II,,Guzun Maria" 1003600154312 restaurant s.Magdacesti rl.Criuleni 69991507

2432. SRL,,Frogvel" 1003601005112 sectie de salam s.Magdacesti rl.Criuleni 24834506

2433. SRL,,Bradar Top" 1007600017303 magazin s.Cosnita rl.Dubasari 69285256

2434. II,,Ceban Olga" 1012600009461 magazin s.Cosnita rl.Dubasari 79002669

2435. SRL,,Nicadis Prim" 1009600008141 magazin alimentar s.Cocieri rl.Dubasari 79325252

2436. II,,Verlan N.C." 1003600107145 magazin alimentar s.Cocieri rl.Dubasari 24852227

2437. SRL ,,Aliment Ulei" 1008600041851 brutarie s.Pirita rl.Dubasari 22322550

2438. SRL Oximarc 1009600019002 mag.s.Cimișeni,rl Criuleni 69146540

2439. II Hincolova Natalia 1015600032994 mag.or.Criuleni 67312237


2440. SRL Gural I,V 1015600034529 mag.s.Bălțata,rl Criuleni 69515873

2441. II"Sergiu Varzari" 1004600020511 magazin -piese de schimb auto,s.Măgdăceşti,rl Criuleni 79509867
staţie de deservire tehnică şi de reparatie auto,a.Măgdăceşti
2442. SRL "ONIX-AUTO" 1013600002735
,rl Criuleni
69026773

2443. SC "GREN-AUTO GRUP" 1006600032716 magazin de piese auto,or.Criuleni,str.31August 96 6045650

2444. SRL "IALOVENI GAZ" 1003600117504 filiala Dubăsari -Coşniţa -Gaz,s.Coşniţa,rl Dubăsari 0248-44261
sectia de reparaţie a maş. agric.şi prod. artic.din
2445. ICS "METAL SUPPLY MASTERS" SRL 1007600017532
metal,s.Măgdăceşti,rl Criuleni
24833851

2446. SRL "ECOBIO-ENERGI" GRUP 1012600003595 secţia de producere a peleţilor,s.Işnoveţ,rl Criuleni 69161183

2447. SRL "GENAUTO PRIM" 1009608001665 şcoala auto,or.Criuleni,str.31 August 153 0248-23258
depozit, magazin specializat ţn mater.de
2448. SRL "TITAN EXIM" 1009600032795
construcţii,s.Măgdăceşti ,rl Criuleni
0248-63396

2449. SRL "CONTACT ENERGO GRUP" 1014600002547 uscătorie de fructe,s.Răculeşti,rl Criuleni 69184771

2450. SRL "ONEGA-M" 1003601007149 secţia de producere a săpunului,s.Budeşti,rl Criuleni 69112786

2451. SRL "VN NOVA" 1015600038620 magazin agricol,s.Măgdăceşti,rl Criuleni 68022900

2452. SRL "CAPITAL TOBACCO" 1008600031023 complex de prelucrare a tutunului,s.Jăvreni,rl Criuleni 68044417

2453. SRL "GHENVEN SERVICE" 1003608004974 moara,s.Măgdăceşti,rl Criuleni 69355929

2454. IM "TIREX PETROL" 1003600008275 staţia peco,or.Criuleni,str.31 August 174 69838901

2455. II "VAREAGHIN NICOLAE" 1006600040056 mag.materiale de construcţii,s.Pirita,rl Dubăsari 0248-46625

2456. SC "LANTEXCOM" SRL 1007600015561 sectia de confecţii textile,s.Molovata,rl Dubăsari 79537720

2457. SRL "ALIMENT ULEI" 1008600041851 uleinita,sPirita,rlDubăsari 0248-322550

2458. SRL Agro-Energie 1003601007183 secție de panificație or.Criuleni 24029

2459. II,,Ivanov Silvia,, 1012600022109 Magazin-marfuri industriale,Dorotcaia,rl.Dubasari 69392255

2460. IM,,Apa-Canal-Magdacesti,, 1007600063458 Apeduct rural Magdacesti,rl.Criuleni 69785108

2461. IM,,ECO Rural Prim,, 1012600010953 Poligon de deseuri Magdacesti,rl.Criuleni 60230025


2462. SRL ,,Chetrean Agafia,, 1003600157612 Farmacie,Izbiste,rl. Criuleni 69160126

2463. ÎM,,Comunservice,, 1004600033580 Apeduct urban,or.Criuleni 24820103

2464. IM,,Apa- Ciopleni,, 1013600001130 Apeduct rural Hrusova,rl.Criuleni 68774666

2465. IM,,Apa- Ciopleni,, 1013600001130 Apeduct rural Ciopleni,rl.Criuleni 68774666

2466. II,,Septelici Valeriu,, 1010600035495 Magazin-marfuri industriale Onitcani.rl.Criuleni 69000374

2467. ÎM,,Gonipeea,, 1004600047394 Apeduct rural Corjova,rl.Criuleni 69918680

2468. IM,,Viitorul -Zaicana,, 1009600005427 Apeduct rural Zaicana,rl.Criuleni 24871434

2469. GL,,Comunala-Porumbeni,, 1007600012995 Apeduct rural Pascani,rl.Criuleni 69289180

2470. GL,,Comunala-Porumbeni,, 1007600012995 Apeduct rural Porumbeni,rl.Criuleni 69289180

2471. ÎI,,Temciuc Victor,, 1009600024330 Apeduct rural Mălăeștii-Noi,rl.Criuleni 69118060

2472. ÎM,,Apă-Canal Miclești,, 1008600011423 Apeducte rurale/2/ Miclești,rl.Criuleni 68256655

2473. ÎM,,Apă-Canal Bălăbănești,, 1008600034998 Apeduct rural Bălăbănești,rl.Criuleni 69207077

2474. ÎM,,Apă-Canal Bălăbănești,, 1008600034998 Apeduct rural Mălăeștii-Noi,rl.Criuleni 69207077

2475. ÎM,,Apă-Canal Bălăbănești,, 1008600034998 Apeduct rural Mălăeștii-Vechi,rl.Criuleni 69207077

2476. ÎM,,Servicii CL Coșnița'' 1017600022883 Apeduct rural, Pohrebea,rl.Dubasari 24844234

2477. ÎM,,Servicii CL Coșnița'' 1017600022883 Apeduct rural,Coșnița,rl.Dubasari 24844234


Magazin-marfuri industriale si de uz casnic
2478. II,,Catea Scurenco,, 1003600104465
s.Cosnita,rl.Dubasari
69174375

Centrul de Sănătate Publică Dondușeni

2479. Î.M.Elodi Farm SRL 1007600005582 FARMACIE or.Dondușeni, str.S.Lazo f/n 0251-2-14-40

2480. ÎI Șevciuc Dumitru 1009604000028 magazin optica or.Dondușeni str.Feroviarilor 10/8 0251-2-21-46

2481. SRL Baghira Max 1012604002024 magazin de bijuterii or.Dondușeni str.Independenței 19 0251-2-12-49

2482. I.I. Vera Pleșco 1004604003987 farmacie s.Tîrnova str.Ștefan Vodă 38 0251-55-2-32
2483. SRL Catafot 1009600025382 sauna s.Pocrovca 78330323

2484. SRL MC Consulting 1003600071697 restaurant Favorit or.Donduseni str.Eminescu 10 68253100

2485. I.I.MalidețMar 1005604003917 magazin alimentar, or.Dondușeni str.31 august 115a 69543918

2486. SRL LINELA 101600022460 magazin alimentar, or Dondușeni str.Independenței 15 69955660

2487. SRL Covali-Nord 1015604001992 restaurant, or.Dondușeni, str.S.Lazo 11 69059767

2488. II Scorpion Matrenciuc 1003604005456 disco bar, or.Dondușeni str.S.Lazo f/n 69103947

2489. SRL Catafot 1002600031951 cafenea s.Pocrovca r-nul Dondușeni 78330323

2490. I.I.Terzi Galina 1007604006015 magazin alimentar s.Rediul-Mare 69377636

2491. SRL Acidor-Grup 1011604000654 magazin alimentar or.Dondușeni, str.S.Lazo 1 0251-2-14-40

2492. S.R.L.Elit-Comerț 1010604001539 magazin de materiale de construcție s.Tîrnova 69547817

2493. S.R.L.Andrea-Favorit 1014604002420 magazin de materiale de construcții s.Tîrnova 0251-55-3-40

2494. S.R.L.DUCOPROSPER 1009604000659 Atelier de reparație auto, or.Dondușeni str.Independenței f/n 69793754
magazin materiale de construcție, or.Dondușeni str.Eminescu
2495. MC-Consulting S.R.L. 1003600071697
f/n
0251-95-3-77
magazin materiale de construcție,marfuri de uz casnic
2496. SRL Boris Favorit 1014604002419
s.Climauti
68780878
magazin materiale de construcție,marfuri de uz casnic
2497. I.I.Scorpion Matrenciuc 1003604005456
s.Pocrovca
0251-2-42-59

2498. I.I.Ludmila Turcan 1004604001400 magazin papitarie si rechizite scolare si cancelarie, s.Tirnova 0251-55-7-00
magazin alimentar Pentagon, or.Dondușeni str.Independenței
2499. I.I.Svetlana Cozoroz 1005604003917
1/4
69545948

2500. S.R.L. MC-Consulting 1014604004168 magazin alimentar, or.Donduseni, str.31 august 15/1 68253100

2501. SRL Star-Culinar 1016604001265 cafenea Orbita,or.Donduseni, str.31 august 115 67568733

2502. I.I.Cebatari Angela 1015604002782 bar Iana, or.Donduseni, str.Comarov f/n

2503. I.I.Gheorghe Melnic 1003604151571 magazin alimentar s.Rediul-Mare 69410324

2504. S.C.Demidan S.R.L. 1006604002593 bar Taverna,or.Donduseni, str.Comarov 12/1 69873070


2505. C.C.Universcoop 1003604010991 restaurant La izvor, or.Donduseni, str.Independentei 27 0251-2-44-31

2506. S.R.L.Bucuria Saturant 1003607003925 magazin alimentar s.Arionesti 69105598

2507. S.R.L. MC-Consulting 1003600071697 magazin alimentar s.Corbu 69116591

2508. S.C.Colos-Comert S.R.L. 1005604001049 magazin alimentar s.Pocrovca 79382989

2509. I.I.Paradis Ciobanu 1004604000573 magazin alimentar s.Tirnova 78323831

2510. S.R.L.As-Lux-Nord 1014604000552 magazin alimentar s.Rediul-Mare 69573113

Centrul de Sănătate Publică Drochia

2511. SRL "Antrațit" 1003607150162 Baza de cărbuni, or. Drochia, str.M. Cel Bătrîn,15 25228673

2512. SRL "Raftcarb" 1012600019129 Baza de cărbuni, or. Drochia, str.Gh. Vodă, 7/8 69875625

2513. SRL "PRIMLUX-AUTO" 1007607003107 Spălătorie auto, or. Drochia, str. 31 August,33 25228045
Stație de alimentare cu produse petroliere și gaze, r-l
2514. I.C.S. "Bemol RETAIL" 1004601004787
Drochia, s. Chetrosu
22880070
Punct de deservire auto și spălătorie auto,R-l Drochia,s.
2515. Î.I . "Agachi Oleg" 1011607000220
Pelinia
79221609

2516. SRL "Rivautoprim" 1013607001933 Stație de deservire auto, or. Drochia, str. Cecal,29/4 25226170

2517. SRL "TRANSAUTOGAZ" 1011600016305 Stație de alimentare cu gaz natural, r-l Drochia, s. Țarigrad 68484494
Stație de alimentare cu produse petroliere și gaz lichifiat, or.
2518. SRL "Lucoil-Moldova" 1002600005897
Drochia, str. Șos. Sorocii,12/2
69710931

2519. Deținător de patent Milinciuc Angela AB160805 Frizerie "Stil-Modern", or. Drochia,str. Independenței,4 69677057

2520. Deținător de patent Cazacu Nionela AB124379 Frizerie "Șarmeli", or Drochia, str. Independenței,16 25227878

2521. Deținător de patent Manea Galina AB211145 Salon de frumusețe, or. Drochia, str.31August,33 60812650

2522. Deținătoare de patent Graciova Nina AB 217978 Frizerie "Amelia", or. Drochia,str. Gudanov,13A 79737508

2523. SRL "VIDEO-PRIM" 1006607005931 Salon de tatuaj și pirsing, or. Drochia, str.31August,2 25222073

2524. Deținător de patent Chetraru Aliona AB160786 Frizerie "O-KEI" 69623647

2525. SRL "Farmacia Familiei" 1005600017723 Farmacie, or. Drochia,str. Independenței,17/2 25223157
2526. SRL "Elodi- Farm" 1007600005582 Farmacie, or. Drochia, str. Independenței,77 69174609

2527. SRL "Grin Farm" 1005600013529 Farmacie, or. Drochia,str. 31August,35/1 79113309
Punct de colectare a analizelor de laborator, or. Drochia, str.
2528. SC "Imunotehnomed" SRL 1002600012565
N. Testemițanu,4
686902032

2529. ÎI "Godorogea V." 1003607018585 Cabinet stomatologic, or. Drochia, str. 31August,12/17 25225240

2530. SC "NAVIREX" SRL 1005600010780 Magazin-suvenire, or. Drochia,str Independenței,11 67164777

2531. SRL "Drostal" 1009607000546 Magazin "Romstal",or. Drochia, str.Gudanov,18/2 25224399

2532. SC "NAVIREX" SRL 1005600010780 Magazin "Camelia",or. Drochia, str. Independenței,11 67164777
Magazin de materiale de construcție,or. Drochia, str.M.
2533. SC "Comandarus" SRL 1005602007368
Varlaam,2/2
79669520

2534. SC "Hotel Nord Prim" SRL 1006607005610 Hotel, or. Drochia,str. M. Varlaam,2A 69984033

2535. SRL "Bomi-servis" 1003607015849 Magazin "Metru patrat",or. Drochia, str. Eternitate,3 68476424

2536. SC "PRIMLUX-AUTO" SRL 1007607003107 Club de biliard, or. Drochia, str.31August,33 69157362

2537. Consumcoop Chetrosu 1004607001766 Magazin mixt, r-l Drochia, s. Șalvirii Vechi 25254947

2538. SRL "Lesnic Crin" 1006607002516 Magazin mixt, r-l Drochia, s. Șalvirii Vechi 25279430

2539. Consumcoop Chetrosu 1004607001766 Magazin mixt, r-l Drochia, s. Ciapaevca 25254947

2540. Cooperativa de consum s. Pelinia 1003602005201 Magazin mixt, r-l Drochia, s. Pelinia 69756583

2541. "D&P Grup" SRL 1010607003408 Magazin mixt, r-l Drochia, s. Pelinia 25250303

2542. SRL "Brual Vest" 1007607004182 Magazin mixt, r-l Drochia, s. Pelinia 25259988

2543. Angrocoop Bălți 1003602003779 Magazin mixt, r-l Drochia, s.Popeștii de Sus 78890047

2544. Angrocoop Bălți 1003602003779 Magazin mixt nr.1, r-l Drochia, s. Popeștii de Jos 78890047

2545. Angrocoop Bălți 1003602003779 Magazin mixt nr.2, r-l Drochia, s. Popeștii de Jos 78890047

2546. "Bomi Servis" SRL 1003607015849 Magazin mixt, or. Drochia,str. Gudanov,47 25226420

2547. ÎI "Tarpan Tamara" 1005607000744 Magazin mixt,or. Drochia, str.Gr. Ureche,42 25224301
2548. ÎI "Conea Igor" 1005607001028 Magazin alimentar, or. Drochia, str.Chișinăului,20 25221295

2549. ÎI "Matrohina Ludmila" 1005607003332 Magazin mixt,or. Drochia,str. Șos. Sorocii,28 25224178

2550. ÎI "Jitari IC" 1008607003551 Magazin mixt, or. Drochia,str. Gudanov,9 252717113

2551. ÎI "Bejenari Natalia" 101160700038 Magazin mixt,or.Drochia, str. Șt. Cel Mare,5 25220217

2552. ÎI "Comarnițchi Alexei" 1011607001663 Magazin mixt,or. Drochia, str. V. Cupcea,1 69586007

2553. ÎI "Cojocaru Diana" 1006607001704 Magazin alimentar,or. Drochia, str. Doina,2 25224066

2554. ÎI "Voleanschi Diana" 1008607005614 Restaurant, or. Drochia, bul. Independenței,35 69103842

Centrul de Sănătate Publică Edineț

2555. SRL "Grin-Farm" 1005600013529 frizerie, or. Edineţ, str. Al.cel Bun, 107 24626303

2556. II "Venlavic" 1003604014818 frizerie, or. Cupcini, str. Livezilor, 2 24673701

2557. II "Bortă" 1003604002695 frizerie, or. Cupcini, str. Livezilor, 1/3 24671551

2558. SRL "Gamovit Farm" 1004604002061 farmacie, s. Brătuşeni 24625207

2559. II "Guţuţui" 1003604012489 farmacie, or. Cupcini, str. Chişinăului, 26 24679754

2560. SRL "Farmacia Familiei" 1005600017723 filiala farmaciei, or. Cupcini, str. Păcii, 1A 24671413

2561. SRL "Vladlen Stil" 1003604006822 frizerie, or. Edineţ, str. Al.cel Bun, 24625553

2562. II "Dolghii" 1002604001680 frizerie, or. Edineţ, str. Al.cel un, 107 24622445

2563. II "Caşu Arsenie" 1011604000355 frizerie, or. Edin eţ, str. Independenţei, 76/2 60221199

2564. SRL "Pneus-Nord" 1012604001533 hotel, or. Edineţ, str. Independenţei, 228 24624575

2565. II "Iacuboi" 1004604000207 frizerie, or. Edineţ, str. Independenţei, 35 69194010

2566. II "Iacuboi" 1004604000207 cabinet osmetic, or. Edineţ, str. Independenţei, 35 69194010

2567. SRL "Danlex MVM" 1007604000644 hotel, or. Edineţ, str. 31 August 24621008

2568. SRL "Danlex MVM" 1007604000644 saună, or. Edineţ, str. 31 August, 24621008

2569. II "Ciornei Ludmila" 1005604001267 mag. mărfuri p/u copii, or. Edineţ, str. 31 August 24625026
2570. SRL "Delavtoria" 1015604001176 magazin alimentar, Edineţ, str. Hajdeu, 7 61090006

2571. SRL "Ednar-NE" 1016604001047 magazin alimentar, Edineţ, str. V. Roşca, 125 69412612

2572. II "Gîsca Nina" 1003604151582 magazin alimentar, or. Cupcini 69039903

2573. II "Dimineţ" 1003604007771 magazin alimentar, s. Hlinaia 69149243

2574. II "Agotudoriţa" 1005604000972 magazin alimentar, s. Hlinaia 68132732

2575. II "Baceanu" 1006604006085 magazin alimentar, s. Lopatnic 68069413

2576. II "Morari" 1003604151010 magazin alimentar. S. Lopatnic 60606976

2577. II "Guţu" 1006604005446 magazin alimentar, s. Rotunda 67314214

2578. II "Dociu" 1003604005504 magazin alimentar, s. Chetroşic Nouă 24678280

2579. II "Dociu Eugenia" 1015604000722 magazin alimentar, s. Chetroşic Nouă 24678276

2580. II "Hartiuc" 1008604006687 magazin alimentar, s. Brătuşeni 24675719

2581. SRL "Salin Impex" 1006604005240 magazin alimentar, Edineţ, str. Şos. Bucovinei. 13 79171632

2582. II "Focova-Nazarova" 1008604002380 magazin alimentar, Edineţ, str. Vieru, 1 24623966

2583. SRL "Ascensiune" 1003604009546 gospodărie agricolă, s. Gaşpar 68611011

2584. II "Dociu Eugenia" 1003604005504 oloiniţă, s. Chetroşica Nouă 24678250

2585. SRL "Vahinat" 1003604013567 spălătorie auto, Edineţ, str. Testimiţeanu, 1 24624870

2586. SRL "Moldautoservice" 1006604002788 spălătorie auto, Edineţ, str. Independenţei, 16 24622714

2587. SRL "Maesto Mobila" 101604000595 asamblarea mobilei, Edineţ, str. Independenţei 69206960

2588. SRL "Comreptrans" 1004604000986 spălătorie auto, Edineţ, str. Gagarin, 51 24625671

2589. SRL "Crinigrad" 1003604009568 gospodărie agricolă, s. Bleşteni, 69581717

2590. SRL "Iarovizare" 1004604000746 gospodărie auto, s. Lopatnic 24648160

2591. SRL "Esperanto-Nord" 1013604001987 spălătorie auto, Edineţ, str. Independenţei, 167 69342534

2592. SA "Volan" 1003604014081 reparaţie auto, Edineţ, str. Independneţei, 220 24624575
2593. SRL "GloriaQuarc" 102604001200 SAP; Edineţ, str. Şos. Bucovinei, 37 24625972

2594. II "Prisacaru" 1003604008804 oloiniţă-moară, s. Brătuşeni 24672254

2595. SRL "Lucoil Moldova" 1002600005897 SAP 48, Edineţ, str. Independenţei, 148 24628864

2596. II "Oxana Edinec" 1002604000502 salon xerox, Edineţ, str. Independnţei, 88 24622840

2597. II "Bocla" 1012604000237 atelier cusut, Edineţ, str. 31 August, 6 24621909

2598. IP Spectr" 1003604151272 atelier bijuterie,, Edineţ, str. Independenţei, 104 24625290

2599. II "Cristea" 1003604150183 oloiniţă, Edineţ, str. Gogol, 18 24623248

2600. SRL "Agromatco" 1002600016242 gospodărie agricolă, Edineţ, str. Independenţei, 106 24611520

2601. SRL "Mere Nord" 1003604000118 gospodărie agricolă, or. Cupcini, extravilan" 69101380

2602. II "Strulea" 1012604001669 reparaţie auto, Cupcini, str. Şt.cel Mare, 8 60477791

Centrul de Sănătate Publică Fălești

2603. Î.I"Vic-Expres" 1003602002026 Moara,or.Făleşti,str.Şt.cel Mare-138 69748796

2604. SRL "Abilitate-Agro" 1003602014065 Gospodărie agrivolă,s.Călugăr 25978400

2605. SC"Evinas-Nord" SRL 1007602008181 Moara,oloiniţa,s.Albineţul-Vechi 25970368

2606. SRL"Fînăţ-Agro" 1003602011558 Gopodărie agricolă,s.Albineţul-Vechi 25970440

2607. SRL "Gospodarul Rediu" 1003602033864 Gospodărie agricolă,s.Rediu de Sus 25970192

2608. SRL"Acinas Agro" 1003602010908 Moara,s.Pînzăreni 67157770

2609. SRL"Efelina-Agro" 1003602005027 Gospodărie agricolă,s.Ilenuţa 25968268

2610. SRL "Rairec-Plus" 1003602007353 Gospodărie agricolă,s.Sarata-Veche 25994275

2611. SRL"Taniserv-Agro" 1002602004573 Gospodărie agricolă,s.Sarata-Veche 25964441

2612. SRL"Benasem" 1003602002635 Magazin agricol,or.Făleşti,str.Al.cel Bun-96 25924133

2613. SRL"Agrofarmservice" 1004602004555 Magazin agricol,or.Făleşti,str.M.Eminescu-9 25923132

2614. SC"Dirove-Nord" 1005602003500 Atelier de reparaţie a tehnicii,or.Făleşti,str.Cern.-1 25925090


2615. SRL"ŢRA "Vicnogrup" 1012602004091 Atelier de repar. a inject.,or.Făleşti,Cart.Vict.-4 69361859

2616. SA"Uniteh-Service" 1004602005585 Atelier auto-Service,or.Făleşti,str.Cernăuţului-1 25925090

2617. IM"Menaj-ACVA-Prim" 1007602010940 Apeductul rural c.Sarata-Veche 25964354

2618. IM"Izvorul Curgător" 1013602003828 Apeductul rural s.Albineţul Vechi 25970158

2619. IM""Ilcomserv" 1013602000182 Apeductul rural,s.Ilenuţa 25968205

2620. IM"DPGCL" 1004602005437 Apeduct urban,or.Făleşti,or.Făleşti,str.Al.cei Bin-21 25925509

2621. SRL"Farmacia Familiei" 1005600017723 Farmacie,or.Făleşti,str.M.Eminescu-16"A" 25924456

2622. SRL"Prodiafarm" 1003600099857 Farmacie,or.Făşelsti,str.Pieţii-9 25924080

2623. Patentă"Olga Antonciuc" 981401373204 Frizerie,or.Făleşti,str.Moldovei-29 25924397

2624. SRL"Veronica Dent" 1017602015991 Cab.stomatologic,or.Făleşti,str.Al.Mateevici-26 25924734

2625. Patenta Ciuperca Maria 2000037062154 Frizerie,or.Făleşti,str.T.Coirbă-3/25 68510410

2626. IM "Salapad" 1016602003634 Apeductul rural c.pănzîreni 25957734


Centrul de Sănătate Publică Florești

2627. ÎI,,Spînu Marcelina'' 1005607000630 Mag.alimentar ,r-l.Floresti,s.Gura Căinarului 25040607

2628. ÎI,,Solcan Mihail'' 1006607002583 Mag.alimentar ,r-l.Floresti,s.Vărvăreuca 25024403

2629. ÎI,,Vacaru Sergiu'' 1011607001434 Mag.alimentar ,r-l.Floresti,s.Gura Camencii 68898088

2630. ÎI,,Samohvalov Oleg'' 1003607006580 Mag.alimentar ,r-l.Floresti,or.Mărculești 69341518

2631. SRL,,Alivostar'' 1008607005544 Mag.alimentar ,r-l.Floresti,s.Ilicevca 25064337

2632. ÎI,,Barbăscumpă Valentina'' 1010607003394 Mag.alimentar ,r-l.Floresti,s.Frumușica 68490775

2633. Universal COOP 1003607012158 Mag.alimentar NR.2 ,R-LFloresti,s.Sevirova 25062246

2634. Consum COOP Ghindești 1003607002777 Mag.alimentar nr 10,r-l Floresti,or.Ghindești 25071292

2635. ÎI,,Groza Iulian'' 1010607000083 Mag.alimentar ,r-l.Floresti,s.Răduleni Vechi 68464587

2636. ÎI,,L.Bargan'' 1004607001216 Mag.alimentar ,or.Floresti,str.31 august 26 25021987


2637. ÎI,,Conovali'' 1003607003349 Mag.alimentar ,or.Floresti,str.S.Ciobanu 55 25023355

2638. II,,Cazacu Natalia'' 1014607000667 Salon de frumusete or.Marculesti r-l.Floresti 69427401

2639. II,,Ciubarca Didina'' 2001032014029 Frizerie or.Floresti str.Garii 2/3 69131730

2640. SRL,,Livantica 128'' 1003607015470 Farmacie r-l Floresti or.Ghindesti 25071542

2641. II,,Dobrovolschi Margareta'' 1005607002966 Frizerie or.Floresti str.31august 49 69784001

2642. II,,Urechianu Ruslan'' 1005607004694 Frizerie or. Floresti str.Frunze 23 25026977

2643. D/P,, Coliban Natalia'' 962012383217 Frizerir or.Floresti str.31 august 26 69234697

2644. D/P,, Repesco Oxana'' 981108381902 Frizerie or.Floresti str.Gh.Cojbuc 10/2 79089129

2645. SC,,Prodiafarm''SRL 1003600099857 Farmacie r-l Floresti or.Marculesti 25041416

2646. SRL,,Inox gaz'' 1002607000536 Statie PECO r-l Floresti or.Marculesti 69291188

2647. SRL,,Agrocom Oil'' 1015611001534 Statie PECO r-l Floresti or.Marculesti 68740333

2648. ÎI,,Djurinschi'' 1003607012549 Mag. piese auto or.Floresti str.St. cel Mare 67 60555400

2649. ÎI,,Rusu Iulia' 1007607008478 Mag.de constr. r-l Floresti s.GuraCamencii 25094944

2650. SRL,,Inox gaz'' 1002607000536 Statie PECO or.Floresti str.Independentei 55 25025790

2651. SRL,,Analexa Expo'' 1007607008353 Repar.autoveh.or.Floresti b/d Victoriei 57 25024604

2652. SRL,,Tanex Plus'' 1008600014505 Instal gaz auto or.Floresti b/d Victoriei 57 79001007

2653. D/P Marcautan Iu. 960609879156 Vulcanizare,or.Floresti,str.M.Viteazul 69185588

2654. UUT Floresti 1003607150911 Uzina utilaj termot. Or.Floresti str.V.Lupu 82 25022965

2655. SRL,,Flor autotraid'' 1003607000371 Comerc.piese auto or.Floresti b/d Victoriei 3 25022860

Centrul de Sănătate Publică Glodeni

2656. ICP Panifcoop 1003602015431 restaurant or.Glodeni str.Suveranitţii 16 24923280

2657. ÎI Lupuşor Oleg 1015602005549 mag.alimentar or.Glodeni str.Suveranităţii 38a 24923361

2658. ÎIChicerman Nord 1010602004329 mag.alimentar or.Glodeni str.Basarabiană 1 24925399


2659. SRL Dagator com 1008602007299 mag.alimentar str.Suveranităţii 9/1 24922432

2660. SRL Dastacom 1003602021917 mag.alimentar or.Glodeni str.Basarabiană 2 24923797

2661. SC Aqua termoserv 1006602010792 mag.alimentar or.Glodeni str.Basarabiană 2/1 79512223

2662. ÎI Cebotari Eugenia 1015602002124 mag.alimentar or.Glodeni str.Moldova 23 69959297

2663. SRL Vitalux Prim 1007602009274 bar or.Glodeni str.M.Eminescu 2a 60557368

2664. ÎI Vasile Grigorisciuc 1005602006442 magazin alimentar r.Glodeni s.Fundurii Noi 24970695

2665. ÎI Gorcenco Ala 1011602004566 magazin alimentar r.Glodeni s.Fundurii Noi 69945767

2666. ÎC Angrocoop Bălţi 1003602003779 magazin alimentar r.Glodeni s.Fundurii Noi 69042858

2667. ICC Angrocoop Chişinău 1003600160485 magazin mixt r.Glodeni s.Duşmani 69632069

2668. SA Ceriale Glodeni 1003602021342 magazin alimentar r.Glodeni s.Duşmani 24926312

2669. ÎI Aliona 1003602150019 magazin or.Glodeni str.Suveranităţii 7a 24922337

2670. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacie or.Glodeni str.Zgîrcea 1/a 24921030

2671. SRL Agentinter 1003602004835 magazin de uz casnic or.Glodeni str.Eminescu 1a 24924683

2672. ÎI Vita Bazatina 1003602028385 farmacie or.Glodeni str.Zgîrcea 3/31 24924241

2673. SRL Nămicat 1014602003847 mag. De uz casnic or.Glodeni str.Tricolorului 15 69308826

Centrul de Sănătate Publică Hîncești

2674. SRL"Apoteca" 1003600081942 Farmacie,or.Hincesti,str.Chisinaului 139 26924626

2675. II"Buruian Maria" 1003605000506 Farmacie,rn.Hincesti,s.Bujor 26976641

2676. SRL"Artunat-Farm" 1003605008618 Farmacie,or.Hincesti,str.Chisinaului139 26924517

2677. SRL"Sinolbiodan" 1002600054493 Farmacie,Rn.Hincesti,S.Carpineni 69244255

2678. SRL"Sinolbiodan" 1002600054493 Farmacie,rn.Hincesti,s.Leuseni 69244255

2679. SA"San Farm-Prim" 1002600039072 Farmacie or.Hincesti,str.M.Hincu 153/1 69317448

2680. SA"San Farm-Prim" 1002600039072 Farmacie rn.Hincesti,s.Boghiceni 69317448


2681. ACA"Botna" 1013620003608 Apeduct RN.Hincesti,s.Dragusenii-Noi 69148134

2682. SAO.P"Apa-canal"Hincesti 1003605000182 Apeductor or.Hincesti 26922463

2683. SAO.P"Apa-canal" s.Firladeni 1003605000182 Apeduct s.Firladeni 26922463

2684. SRL "Petrocub si CO" 1002605001540 SAPP mun.Hincesti,str.Chisinaului 18 78000007

2685. SRL"Pegetexil" 1002600039762 F-ca de confectii mun.Hincesti,str.Sleahul Meresenilor 16A 69233272

2686. II"Lisnic Gheorghe" 1016605000313 Magazin Agricol mun.Hincesti,str.Chisinaului 148 69946525

2687. CRC"Hincoop" 1002605000705 Magazin Agricol mun.Hincesti,str.M.Hincu 138 67257545

2688. SRL"Crist-Valg" 1002605000761 Magazin Agricol s.Ciuciuleni 68595755

2689. SRL"Fito-Farmacia" 1005600009613 Magazin Agricol mun.Hincesti,str.Chisinaului 18 68079882

2690. SRL"Comtad" 1006605005720 Magazin Agricol com.Carpineni 68994404

2691. CRC"Hincoop" 1002605000705 Magazin Agricol com.Onesti 67257545

2692. CRC"Hincoop" 1002605000705 Magazin Agricol com.Lapusna 67257545

2693. II"Lisnic Gheorghe" 1006605000313 Magazin Agricol mun.Hincesti,str.Chisinaului 19 69946525

2694. SRL"Basconserv" 1007605003457 Magazin Agricol s.Mingir 69546999

2695. II"Strelciuc-Alexandru" 1005605004287 Magazin mixt s.Caracui 79543863

2696. SRL"Agrostratu" 1014605002368 Magazin mixt s.Feteasca 68399371

2697. II"Rusu Ion" 1015605002620 Magazin mixt s.Bobeica 69306404

2698. II"Bucos iuliana " 1004605005335 Magazin mixt s.Carpineni 68137474

2699. II"Musaev Ispandiar" 1005605005000 Magazin mixt or.Hincesti 69188879

2700. II"Georgeta Iachimenco" 1003605007099 Magazin mixt or.Hincesti 26993339

2701. II"Roscan Marin" 1013605000035 Magazin mixt s.Carpineni 26928572

2702. SRL "Levica Lux" 1003605006542 Magazin mixt s.Lapusna 26951335

2703. II"Caraulinii Viorica" 1006605001043 Magazin mixt s.Crasnormeiscoie 79288712


2704. SRL" Salamer Com" 1003600109105 Magazin mixt or.Hincesti 69941999

2705. SRL"Malanicom" 1003605009715 Café-Bar s.Loganesti 79925555

2706. II"Furtuna Sergiu" 1015605002025 Magazin mixt s.Pereni 60713779

2707. II"Ion Rimbu" 1010605001101 Magazin mixt,com.Sarata-Galbena 26950474

2708. II"Marian Sergiu" 1003605009772 Magazin mixt s.Pereni 26940250

2709. SRL"Efinagal Com" 1009605003761 Magazin de carne or.Hincesti 69397365

2710. II"Tcacenco Sergiu" 1008605003247 Magazin mixt s.Pascani 26943296

2711. SRL "Salor" 1003605150582 Magazin mixt or.Hincesti 26925838

2712. II"Danu Omega" 1003605007892 Magazin mixt s.Loganesti 26957155

2713. II "Brasoveanu Andrian" 1006605005775 Magazin mixt s.Nemteni 69922180

2714. II"Pascaru Leonid" 1002605000196 Magazin mixt com.Sarata-Galbena 69107699

2715. SRL"Iurcobal" 1008605003649 Magazin mixt s.Carpineni 68533380

2716. II"Bucos Sergiu" 1013605001238 Magazin mixt s.Carpineni 68137474

2717. II"Nacu Ion" 1006605000792 Magazin mixt s.Sipoteni 78467302

2718. SRL"DCE Max" 1013605003003 Café-Bar or.Hincesti 68935050

2719. CRC"Pofta Buna" Hincop 1003605000705 Cafenea or.Hincesti 26922948

2720. II"Prozorovschi Lilian " 1010605000077 Magazin mixt s.Bratianovca 79957487

2721. SRL"Studicom " 1005605005228 Magazin alimentar s.Carpineni 26928405

2722. II"Constructorul Brinza" 1004605004039 Magazin mixt s.HorJesti 69333516

2723. II"Besleaga Anatol" 1008605001944 Magazin alimentar s.Buteni 26952312

Centrul de Sănătate Publică Ialoveni

2724. SRL ”Doru Trans” 1011600002535 Frizerie, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 78/1 26893384

2725. SRL „Frumusețe” 1003600120584 Frizerie, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 59 26826929


2726. Sănduța Inga 175888 Frizerie, or.Ialoveni, str.Al.cel Bun 15/2 69909257

2727. Bivol Victoria 175935 Frizerie, r.Ialoveni s.Costești 60773707

2728. Roșioru Nina 184089 Frizerie, r.Ialoveni s.Bardar 69832032

2729. Catarau Iana 202746 Salon de frumusețe, r.Ialoveni s.Puhoi 79930985

2730. Ciobanu Ala 202754 Cabinet cosmetologic, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 43 69375555

2731. Curbet Ecaterina 184057 Cabinet de masaj, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 78/1 60035941

2732. Munteanu Nina 202702 Cabinet de masaj, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 29A 68820374

2733. SRL „Farmacia Familiei” 1005600017723 Farmacie, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 31 26827382

2734. SRL „Farmacia Familiei” 1005600017723 Farmacie, or.Ialoveni str.Al.cel Bun f/nr. 26822837

2735. SRL „Luxuriant” 1003601006267 Farmacie, r.Ialoveni s.Văsieni 26844943

2736. Î.I. „Ciocan Victoria” 1003600122669 Farmacie, r.Ialoveni s.Suruceni 26833901

2737. Î.I. „Nica-Stom-Iovu” 1003600165882 Clinică stomatologică, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 42 26823442

2738. SNC „Polimed-dent-Staver” 1007600049997 Cabinet stomatologic, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 31 69789675

2739. Î.I. „Tcaci Ana” 1009600005313 Saună, r.Ialoveni s.Răzeni 69190235

2740. SRL „Argos-Cat” 1003600097945 Saună, r.Ialoveni s.Dănceni 69003162

2741. SC „Alstals”SRL 1005600047829 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Văratic 26894122

2742. Î.I. „DVV-Codreanu” 1002601000671 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Ruseștii Noi 26841226

2743. SNC „Gospodina Guțu” 1005600026211 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Ulmu 26847832

2744. Î.I. „Tatiana Grosu” 1003600156497 Magazin alimentar nr.1 și nr.2, r.Ialoveni s.Molești 26855327

2745. SRL ”Bassar” 1003600100401 Magazin alimentar, or.Ialoveni str.Gagarin 40A 26824370

2746. Î.I. „Osman Plugaru” 1005600019945 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Bardar 68043900

2747. Î.I. „Meșină Ilie” 1007600066138 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Ruseștii Noi 26842663

2748. SC „Der-Tol”SRL 1003600131102 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Văratic 68901932


2749. SRL „Sicom” 1003600165033 Brutărie, r.Ialoveni s.Bardar 26835515

2750. SRL „Sicom” 1003600165033 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Bardar 26837515

2751. SRL „Sicom” 1003600165033 Sală de festivități, r.Ialoveni s.Bardar 26837515

2752. Î.I. Pogor Timofei” 1010600034524 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Văsieni 69306537

2753. SRL „Pandelina” 1008600045158 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Văsieni 26844166

2754. Î.I. „Neviana-Macari” 1003600109769 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Văsieni 26844048

2755. Î.I. „La Centru Petrașcu” 1004600045389 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Piatra Albă 26867089

2756. Î.I. „Dimitriu Ecaterina” 1007600070584 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Zîmbreni 68007670

2757. SA „Bucuria” 1002600023736 Magazin specializat, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 78/1 26828396

2758. SRL „Alisei Group” 1015600006863 Magazin alimentar, or.Ialoveni str.Al.cel Bun 5A 78744474

2759. SC „Rică Frunză”SRL 1004600012743 Magazin alimentar, r.Ialoveni s.Dănceni 26834262

2760. Î.I. „Bînzari” 1004600041635 Magazin alimentar, or.Ialoveni str.Creangă 52 26829009

2761. Î.I. „Sergiu Constantinov” 1005600008279 Magazin alimentar, or.Ialoveni str.Creangă 26 26829565

2762. SRL ”Anival Grup” 1012600001203 Magazin alimentar, or.Ialoveni, str.Creangă 34 69919697

2763. SRL ”Landor Brio” 1008600052088 Cafenea, or.Ialoveni, tr.Chișinău-Hîncești 26827127

2764. Î.I. ”Larisa Plugaru” 1003600113997 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Bardar 26837997

2765. Î.I. ”Lichii Iosipoi” 1003600109655 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Pojoreni 26836343

2766. Î.I. ”Herța Valeri” 1006600008863 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Pojoreni 26836289

2767. SNC ”Salermo Grup” 1005600049395 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Ruseștii Noi 26841261

2768. Î.I. ”Igoraș Cîrlan” 1005600032546 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Ruseștii Noi 26841140

2769. Î.I. ”Nicu Pogor” 1004600068522 Magazin alimentar nr.1, r.Ialovnei s.Văsieni 69501923

2770. Î.I. ”Nicu Pogor” 1004600068522 Magazin alimentar nr.2, r.Ialoveni, s.Văsieni 69501923

2771. Î.I. ”Felena Bivol” 1005600010104 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Ulmu 26847525
2772. Î.I. ”Nani Nadejda” 1004600002074 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Ulmu 26847552

2773. Î.I. ”Neculai” 1003600112222 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Suruceni 26833466

2774. Î.I. ”Neculai” 1003600112222 Bar, r.Ialoveni, s.Suruceni 26833466

2775. SRL ”Burmocan” 1010600014902 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Nimoreni 79124162

2776. SRL ”Delitan Plus” 1013600023790 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Suruceni 60107195

2777. Î.I. ”Sud-Vest-Erremia” 1005600011639 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Nimoreni 26832769

2778. Î.I. ”Victoraș Grigorița” 1003600111096 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Nimoreni 26832304

2779. Î.I. ”Încredere Puiu” 1003600131869 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Malcoci 26831988

2780. Î.I. ”Tamara Moisei” 1005600045386 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Costești 26853109

2781. Î.I. ”Maria Negru” 1003600135616 Magazin alimentar nr.1 și nr.2, r.Ialoveni, s.Costești 26851768

2782. Î.I. ”Gregor Teodor” 1004600025837 Market, r.Ialoveni, s.Costești 69138559

2783. Î.I. ”Gregor Teodor” 1004600025837 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Costești 69138559

2784. Î.I. ”Gregor Teodor” 1004600025837 Bar, r.Ialoveni, s.Costești 69138559

2785. SRL ”Sorinela Prim” 1013600008623 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Horăști 26858280

2786. Î.I. ”Diana Cojocari” 1003600112130 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Zîmbreni 68256226

2787. SRL ”Levalux M” 1013600012596 Magazin alimentar, r.Ialoveni, s.Zîmbreni 26857484

2788. Î.I. ”Dumitru Guțanu” 1003601005400 Magazin alimentar nr.1 și nr.2, r.Ialoveni, s.Cigîrleni 68032665

2789. SRL ”Leon - D” 1003600126759 Magazin alimentar nr.1, r.Ialoveni, s.Cigîrleni 69922268

2790. SRL ”Leon - D” 1003600126759 Magazin alimentar nr.2, r.Ialoveni, s.Cigîrleni 69922269

2791. Î.M. ”Agregat” SA 1003600074849 Întreprinderea individuală, or.Ialoveni, str.Al. Cel Bun, 10 26822206

2792. SRL ”Tehno-AS-Grup” 1008600043785 Depozit-agrotehnic,or.Ialoveni,șos.Hîncești,296 79554363

2793. ÎCS ”Bemol Retail” SRL 1004601004787 Stație PECO, r.Ialoveni,s.Nimoreni, 68749773

2794. Î.I. ”Foișor - Ionaș” 1003601004757 Secție de vulcanizare,or.Ialoveni, tr.Chișinău-Hîncești, km 10 26827080


Întrpeinderea de Transport AUTO
2795. ”Ialtransauto” SA 1003600110941 Parcare auto, or.Ialoveni, str.V.Zarzăr, 79 69103609
Stație de deservire tehnică a automobilelor și magazin piese
2796. SRL ”Bifra - Țurcanu” 1003601003129
auto, or.Ialoveni, str.Al.cel Bun, 54
26826710

2797. SRL ”Abstergo” 1014600042769 Hală de producere, or.Ialoveni, str.Gr.Vieru,18/1 60527400

2798. SRL ”Ekokemika” 1014600003153 Hală de producere, or.Ialoveni, s.Bardar 61077494

2799. Luca Stepan 087634 Secție de vulcanizare,r.Ialoveni, s.Costești 69014909

2800. SRL ”Lukoil - Moldova” 1002600005897 Stație PECO, or.Ialoveni, tr.Hîncești-Chișinău, km 9 79010959
Stație de deservire auto, or.Ialoveni, tr.Chișinău - Hîncești,
2801. SC ”Automde Com” SRL 1007600056229
km 9
26827133

2802. FPC ”Dur” SRL 1004600052046 Secție de producere,or.Ialoveni, str.Gagarin, 1A 26823451

2803. SRL ”Pe Costișă” 1003601006337 Stație PECO, o.Ialoveni, s.Costești 26851870

2804. SA ”Fertilitatea Ialoveni” 1003600115946 Atelier de reparație a tehnicii agricole, r.Ialoveni, s.Costești 26851995

2805. SC ”Basa-Petrol” SRL 1007600042736 Stație PECO, r.Ialoveni, s.Costești 26899111

2806. SRL ”Grimion-Agrocom” 1004600013706 Magazin agricol, r.Ialoveni, s.Costești 26853268

2807. Î.I. ”Alina Castraveț” 1003600070818 Secție de producere.r.Ialoveni, s.Costești 69102188

2808. SC ”Agrovin Grup” 1006600040311 Magazin agricol, r.Ialoveni, s.Sociteni 69773131

2809. CȘP ”Protecția Plantelor” SRL 1003600042037 Depozit, or.Ialoveni,str.Betania, 3 68444323

2810. SRL ”Transparent” 1004600062829 Atelier de croitorie, or.Ialoveni, str.Al.cel Bun, 9/1 26824733

2811. SRL ”Aliment-GAZ” 1004600029961 Stație PECO.r.Ialoveni,s.Răzeni 79650994

2812. Î.I. ”Bivol Tatiana” 1013600027709 Stație de deservire auto. r.Ialoveni, s.Răzeni 26874321

2813. SRL ”Manor&CO” 1003601001907 Magazin agricol, r.Ialoveni s.Suruceni 79875849

2814. SRL ”Virim-Impex” 1003600057468 Hală de producere, r.Ialoveni, s.Bardar 68227070


Casă de ambalare și păstrare a fructelor, legumelor și
2815. CÎ ”Ecogrup-Fruct” 1015600032398
fructelor, r.Ialoveni, s.Costești
68749773
Casă de ambalare, procesare și păstrare a strugurilor,
2816. CÎ ”Fructbioimpex” 1014600010049
r.Ialoveni, s.Costești
69166346
2817. Vutcariov Alexandru 156299 Atelier de tîmplărie, or.Ialoveni, str.Bălți 2 69799243
Stație de deservire tehnică auto, or.Ialoveni, str.Ștefan cel
2818. SRL ”Demautomir” 1016600029715
Mare,24
61071786

2819. SC ”Dorivas Grup” SRL 1006609001258 Stație PECO, r.Ialoveni, s.Ulmu 26847970

2820. SRL ”Alescom - Lux” 1009600004648 Atelier de croitorie, r.Ialoveni, s.Ruseștii Noi 79078772

2821. SRL ”Fito Farmacia AG” 1015600009613 Magazin agricol, or.Ialoveni, str.Testemițanu 1 68079882

2822. ÎPC ”Agrimec” SRL 1002601002723 Depozit, r.Ialoveni, s.Puhoi 69250463

2823. SRL ”Bejleolux” 1017605003078 Spălătorie auto, or.Ialoveni, str.Al.cel Bun 2A 68412678

2824. SRL ”Baby Tex” 1007600049779 Atelier de croitorie. or.Ialoveni, str.Gagarin,1 69015901

2825. SRL ”Best Total” 1015600028803 Stație de deservire auto, r..Ialoveni, s.Ruseștii Noi 69083850

2826. SRL ”Vector-Vita” 1016600019699 Secție de producere, r.Ialoveni, s.Coste;ti 69342245

2827. Ursu Lucia 181824 Atelier de croitorie.or.Ialoveni,str.Al. cel Bun,17 69027560

Centrul de Sănătate Publică Leova

2828. SRL Asprofitcom 1016605000922 Magazin mixt or.Leova str.M.Varlaam nr.17 79292470

2829. ÎI Vis-Mat-Visan 1004605004361 Magazin mixt s.Sarata-Nouă r-l Leova 60165068

2830. CC Universcoop 1002605000772 Cafenea nr.1 sec.nr.1 s.Sarata-Nouă r-l Leova 26323896

2831. CC Universcoop COOP PLUS 1002605000772 Magazin mixt or. Leova str.Independenței nr.6 26323896

2832. SRL Fermcongrup 1012605001792 Magazin mixt s.Borogani r-l Leova 29871609

2833. ÎI Butuc Butucel 1005605001378 Magazin mixt s.Borogani r-l Leova 68459759

2834. ÎI Veșteman Ecaterina 1013605000862 Magazin mixts.Cupcui r-l Leova 26374287

2835. ÎI Bragă Lidia 1004605006804 Magazin mixt s.Tomai r-l Leova 26369110

2836. ÎI Trepac Tatiana 1008605003100 Magazin mixt s.Tomai r-l Leova 26369175

2837. ÎI Speranța Reuțoi 1003605002304 Cafenea or.Iargara str.Donici nr.10 r-l Leova 26363433

2838. ÎI Mîndru Alexei 1013605002316 Magazin mixt or.Leova str.Marinescu nr.15 69530506
2839. ÎI Munteanu Andrei 1002605001609 Magazin mixt or.Leova str.M.Eminescu nr.49 a 26323669

2840. ÎI Reivart Victoria 1007605005819 Magazin mixt or.Leova str.Columna nr.6 26325474

2841. SA Elevatorv Iargara 1003605005073 Elevator or.Iargara str. 31 August 26363074

2842. Tipografia or.Leova S.A 1003605006450 Tipografia or.Leova str.Unirii nr.31 26323152

2843. SRL Lada-Servicii 1003605007550 Atelier servicii AUTO s.Sarata -Nouă str.Trandafirilor nr.1 26362192

2844. C.Î Agromec-Cupcui 1003605004489 Brigada de tractoare s.Cupcui r-l Leova 26374235

2845. ÎI Spicul-Cociu 1005605003006 Moară de grîu s.Cupcui r-l Leova 26361236

2846. SRL Lazurum 1014611000219 Farmacie or.Iargara str.31 August nr.23 26363379

2847. SRL Paracelsus 1014605002047 Farmacie s.Tomai r-l Leova 26369942

2848. ÎI Gorgan Liviu 1006605001560 Magazin or.Leova str. Ștefan cel Mare nr.67/2 26324600

2849. SRL Lsirlux 1006605005731 Centrul Comercial or.Leova str. Ștefan cel Mare nr.76 26323788

Centrul de Sănătate Publică Nisporeni

2850. Î.I. ,,Dubac Larisa,, 1007609004049 Magazin alimentar, sat. Brătuleni, r. Nisporeni 26455268

2851. Î.I. ,,Valentina Bîrzu,, 1006609005393 Magazin alimentar, sat. Brătuleni, r. Nisporeni 26455249

2852. Î.I. ,,Sajîn Gheorghe,, 1010609000113 Magazin alimentar, sat. Brătuleni, r. Nisporeni 69866661

2853. Î.I. ,,Artene Radion,, 1008609005700 Magazin alimentar, sat. Brătuleni, r. Nisporeni 69336258

2854. Î.I. ,,Artene Maria,, 1003609013388 Magazin alimentar, sat. Brătuleni, r. Nisporeni 60251951

2855. Î.I. ,,Larisa Chercheja,, 1003609013218 Magazin alimentar, sat. Brătuleni, r. Nisporeni 26455297

2856. Î.I. ,,Conihov Maria,, 1003609006045 Magazin alimentar, sat. Cîrnești, r. Nisporeni 26455392

2857. Î.I. ,,Ticacenco Liuba,, 1009609001248 Magazin alimentar, sat. Cîrnești, r. Nisporeni 60537635

2858. SRL. ,,MAPRO-LUX,, 1006609000882 Magazin alimentar, sat. Bălănești, r. Nisporeni 26446673

2859. Î.I. ,,Service Iurie Bulicanu,, 1003609006322 Magazin alimentar, sat. Bălănești, r. Nisporeni 26464375

2860. Î.I. ,,Bodrug Diana,, 1010609000663 Magazin alimentar, sat. Bălănești, r. Nisporeni 26455695
2861. Î.I. ,,Potlog Maria,, 1005609000575 Magazin alimentar, sat. Bălănești, r. Nisporeni 26453646

2862. Î.I. ,,Creciun Vera,, 1009609002762 Magazin alimentar, sat. Bălănești, r. Nisporeni 26453706

2863. Î.I. ,,Chercheja Alexandru, 1009609002256 Magazin alimentar, sat. Bălănești, r. Nisporeni 26453641

2864. Î.I. ,,Tîmbur Ovidiu,, 1013609000321 Magazin alimentar, sat. Seliște, r. Nisporeni 26465385

2865. SRL,,CRISTMI,, 1010609001486 Magazin alimentar, sat. Seliște, r. Nisporeni 26446600

2866. Î.I. ,,Sîrbu Valentin,, 1003609004476 Magazin alimentar, sat. Seliște, r. Nisporeni 26446212

2867. Î.I: ,,Nastasiu Ioana,, 1003609004214 Magazin alimentar, sat. Seliște, r. Nisporeni 26446283

2868. Î.I. ,,Cataraga Teodora,, 1003609008740 Magazin alimentar, sat. Seliște, r. Nisporeni 68330092

2869. Î.I. ,,Plop Maria,, 1004609003982 Magazin alimentar, sat. Seliște, r. Nisporeni 26446669

2870. Î.I. ,,Britcari Nina,, 1008609006442 Magazin alimentar, sat. Vînători, r. Nisporeni 26430406

2871. Î.I. ,,Pruneanu Tudor,, 1006609003506 Magazin alimentar, sat. Vînători, r. Nisporeni 26430351

2872. Î.I. ,,Triboi Natalia,, 1003609004742 Magazin alimentar, sat. Vînători, r. Nisporeni 26424935

2873. Î.I. ,,Maria Lungu,, 1007609000199 Magazin alimentar, sat. Ciutești, r. Nisporeni 26446764

2874. Î.I. ,,Mîrzac Igor,, 1006609005533 Magazin alimentar, sat. Ciutești, r. Nisporeni 26446961

2875. Î.I. ,,Popescu Ion,, 1003609008418 Magazin alimentar, sat. Ciutești, r. Nisporeni 26446029

2876. SRL ,,ORSTACOM,, 1002609000954 Magazin alimentar, sat. Ciutești, r. Nisporeni 26446850

2877. Î.I. ,,Petrea Popa,, 1007609002045 Magazin alimentar, sat. Boldurești, r. Nisporeni 26464417

2878. Î.I. ,,Zina Ciochină,, 1003609006285 Magazin alimentar, sat. Boldurești, r. Nisporeni 26464251

2879. Î.I. ,,Giocel Valeriu Bogdan,, 1003609013975 Magazin alimentar, sat. Boldurești, r. Nisporeni 26464363

2880. Î.I. ,,Anușca Leucă,, 1003609005358 Magazin alimentar, sat. Boldurești, r. Nisporeni 26464280

2881. Î.I. ,,Nagîț Constantin,, 1002609001711 Magazin alimentar, sat. Boldurești, r. Nisporeni 26464518

2882. Î.I. ,,Albu Andrei,, 1012609003314 Frizerie, or. Nisporeni 26425353

2883. Î.I. ,,Mariana Cataraga,, 1003609008452 Frizerie, or. Nisporeni, str. Suveranității fără nr. 69818895
2884. SC ,,Nadia Capital,, 1003609010941 Depozit agro, or. Nisporeni, str. Viilor 26423521

2885. SRL ,,Păsărica,, 1003609010859 Magazin agro, or. Nisporeni, str. Ion Vodă 26422144

2886. SRL ,,Agriprof-G,, 1010609000478 Magazin agro, or. Nisporeni, str. Marii Adunări Naționale 79575117

2887. Î.I. ,,Ciocan Elena,, 1002609000264 Magazin agro, or. Nisporeni, str. Marii Adunări Naționale 26425452

2888. Î.I. ,,Grigore Monic,, 1009609000492 Magazin agro, or. Nisporeni, str. Păcii 26422752

2889. Î.I. ,,Grigore Fărîmă,, 1003609008038 Moară, r. Nisporeni, sat. Vărzărești 26465505

2890. Î.I. ,,Croitoru Eujenia,, 1004609002103 Oloiniță, r. Nisporeni, sat. Bărboeni 26443654

Centrul de Sănătate Publică Ocnița


Cooperativa de Consum din or.
2891. Frunză 1003604151984 Magazin mixt, r-ul Ocnița, s. Verejeni 27161406

2892. II ,,Bacal Aliona” 1013604001286 Magazin mixt, r-ul Ocnița, s. Verejeni -

2893. II ,,Coștei Petru” 1010604002709 Magazin mixt, r-ul Ocnița, s. Codreni 27153560

2894. SC ,,Marvit-Comerț” SRL 1005604000927 Magazin mixt, r-ul Ocnița, s. Codreni 79423931

2895. Cooperativa de Consum din or. Otaci 1003604013796 Magazin mixt nr. 18, r-ul Ocnița, s. Unguri 27193099

2896. Cooperativa de Consum din or. Otaci 1003604013796 Magazin mixt nr. 19, r-ul Ocnița, s. Unguri 27193099

2897. II ,,Mailovscaia Natalia” 1013604000485 Chiosc, r-ul Ocnița, s. Unguri, r-ul Ocnița 67345750

2898. F.C.P. Cimbrișor”SRL 1005604004512 Magazin mixt nr. 1, r-ul Ocnița, s. Mihălășeni 79623805

2899. II ,,Prepelița” 1003604014678 Magazin mixt, r-ul Ocnița, s. Mihălășeni 27179340

2900. Cooperativa de Consum din or. Ocnița 1003604011910 Magazin mixt nr. 16, r-ul Ocnița, s. Grinăuți- Raia 27123148

2901. II ,,Grosu Natalia” 1007602008945 Magazin mixt, r-ul Ocnița, s. Ocnița 79698276

2902. SC ,,Punval-Lux” SRL 1007604003690 Magazin mixt, r-ul Ocnița, s. Ocnița 27152470

2903. Cooperativa de Consum din or. Otaci 1003604013796 Magazin mixt nr. 3, or. Otaci, str. Doina, 2 27193099

2904. SRL ,,Valsoria” 1008604005060 Magazin mixt, or. Otaci, str. Prieteniei, f/n 68869115

2905. SRL ,,Levanta - Nic” 1007604006358 Magazin alimentar, or. Otaci, str. Prieteniei, f/n 67615443
2906. SC ,,Marvit-Comerț”SRL 1005604000927 Chiosc, or. Otaci, str. Prieteniei, f/n 79423931

2907. SRL ,,Malian - Comerț” 1013604000371 Magazin mixt, or. Otaci, str. Prieteniei, f/n -

2908. II ,,Maistru Antonina” 1012604001108 Magazin mixt, r-ul Ocnița, s. Grinăuți-Raia 78196292

2909. F.C.P. ,,Cimbrișor” SRL 1005604004512 Punct de colectare a laptelui, r-ul Ocnița, s. Mihălășeni, 9623805

2910. II ,,Istrati Lilian” 1009607000513 Magazin mixt, or. Otaci, str. Prieteniei, 103 69630577

2911. SC EVO-MOB-Lux SRL 1007604005638 Atelier de asamblare a mobilei, or. Ocnița, str. C. Stamati, 7 69704312

2912. SRL ,,Ungureanca” 1003604007911 Atelier de reparație a tehnicii agricole, r-ul Ocnița, s. Unguri 69144369

2913. ÎP Martirosova Vasilisa 135386 Atelier de reparație a hainelor, or. Otaci, str. Prieteniei, 91 27179166
Atelier de reparație a tehnicii agricole, r-ul Ocnița, s.
2914. SRL ,,Mihălășanul” 1003604000222
Mihălășeni
27173000
Atelier de reparație a tehnicii agricole, r-ul Ocnița, s. Grinăuți-
2915. SRL ,,Bobul de Aur” 1003604010854
Moldova
69932532
Întreprindere de fabricare a tuburilor pentru fîntîni de mină,
2916. SRL ,,AQUA-Comerț” 1009604003270
r-ul Ocnița, s. Ocnița
69126690
Atelier de reparație a încălțămintei, or. Ocnița, piața
2917. ÎP Snegur Nadejda 012353
URECOOP
2918. ÎP Smochină Tatiana 179031 Atelier de reparație a hainelor, or. Ocnița, str. Lucefărul, 19 68728573

2919. II Brumărel Aliona 1011604001994 Atelier de prelucrare a lemnului, or. Otaci, extravilan 78418279

2920. SRL ,Cvinta Grup” 1011604000872 Televiziune prin cablu, or. Ocnița, str. Independenței, 47 27121222
Secție de fabricare a utilajului din metal, or. Ocnița, str. 50
2921. CP ,,Neptun” 1003604003809
ani ai Biruinței, 56
27121680
Secție de confecționare a blocurilor din beton, or. Ocnița, str.
2922. SC ,,Tincomerț-Grup” SRL 1006600012518
50 ani ai Biruinței, 79 b
79995159
Secție de reparație a obiectelor din metal prețios, or. Ocnița,
2923. II ,,Cebotari M.” 1007604004251
str. 50 ani ai Biruinței, 19
27124921

2924. II ,,Dumitraș Ghenadii” 1005604003836 Magazin de piese auto, or. Ocnița, str. 50 ani ai Biruinței, 85 79542225

2925. II Scînteia Televca 1005604004914 Stație de reparație a autovehiculelor, r-ul ocnița, s. Ocnița 271515555
Secție de confecționare a blocurilor din beton, or. Ocnița, str.
2926. SRL ,,CHIMCHEICOM” 1003604014519
50 ani ai Biruinței, 87
27122080
Stație de alimentare cu produse petroliere, or. Ocnița, str.
2927. SRL Agrocom OIL 1014600000624
Industrială, 13 a
78508646

2928. II Sencu Cebus Co 1005604007432 farmacie, or. Otaci, str. Corciaghin, 16 a 27153013

2929. ÎP Curtean Svetlana 085693 frizerie, or. Ocnița, str. Sindicatelor, 1 27128990

2930. ÎP Chiril Liudmila 173837 frizerie, or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 108 27122108

2931. SRL Farmacia Familiei 1005600017723 farmacia, or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 34 a 27121032

2932. IP Iavorschii Serghei 9803072677806 frizerie, or. Otaci, str. Prieteniei, , 76 68339444

2933. SRL Prodiafarm 1003600099857 farmacie, or. Ocnița, str. Luceafărul, 66 a 27122920

2934. ÎP Palamarciuc Natalia 143285 frizerie, or. Ocnița, str. Luceafărul, 19 67496320

2935. ÎP Goștinari Tatiana 067459 frizerie, or. Ocnița, str. Gării, 3 27164547

2936. ÎP Perju Galina 105277 frizerie, or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, 34/1 79564474

Centrul de Sănătate Publică Orhei


Complex de alimentaţie publică cu unutate comercială, mun.
2937. SC "Brodeţchi" SRL 1004606001297
Orhei, str. V. Lupu, 46
69105440

2938. SRL "Family Time" 1016600013343 Restaurant cu terasă, r-l Orhei, traseu Chişinău-Soroca 69118081

2939. SRL ,,Beauty by Victoria” 1015606002443 Salon de Frumusete, Str. V. Lupu 5/57 79702229

2940. SC "Brodeţchi" SRL 1004606001297 Pizzărie, mun.Orhei, str. V. Lupu, 27 23572200

2941. SRL "VC-Saturn-13" 1003606004198 Cafenea, r-l Orhei, s. Brăviceni 23523337

2942. SRL "Dialog-Consult" 1012606000404 Cafenea-bar, mun. Orhei, str. M. Eminescu, 10 69111513

2943. SRL "Food Master" 1006606001316 Complex de alimentaţie publică, mun. Orhei, str. V. Lupu, 36 23524205

2944. SRL "Fenix Agro" 1014600024967 Magazin agricol, mun. Orhei, str.Unirii, nr.57M 23528004

2945. SRL "Lariadry Company" 1016606002381 Cafenea-bar, r-l Orhei, s. Cişmea 23571133
Fabrica de îmbuteliere a băuturilor alcoolice, mun. Orhei, str.
2946. SRL "AquaVeritasGroup" 1013606002117
Dorobanţilor,26
69795832

2947. ÎI ,,MARTA” 1003606004741 Salon de frumusete ,,Mono-Liza” , str. Scrisul Latin 8 69330302
2948. SC „ORTEMSICONS” SRL 1006606002069 Complex Hotelier ,,La Maison” str. V. Cupcea 11 60082444

2949. SRL” Samar Vin” 1003600101899 Magazin agricol,str.Chi;inăului nr.5 23532367

2950. Paten. Cotac Olga 2005027039039 Cabinet cosmetologic, Str V Lupu 21B 69471530

2951. Ben. Stepanenco Victoria 0960202895090 Frizeria ,,Locon” str. V. Lupu 20 60263929

2952. SRL ,,Albian-Star” 1017606001381 Frizeria ,,Aleonuska” str. M. Eminescu 10 68335377

2953. ÎI "E. Nicolaeva" 1003606012140 Cafenea-bar cu secţie alimentară, r-l Orhei, s. Peresecina 23547992

2954. SA „Răut” 1003606003766 Cafenea mun.Orhei, str.31 august,62 23530436


Stație de alimentare cu produse petroliere și gaze str. 31
2955. ÎCS”Petrom Moldova”SA 1002600045798
August
23526030
Stație de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat, s.
2956. ÎCS”Lucoiul Moldova”SRL 1002600005897
Cișmea
23571014

2957. SA ,,Elcom” 1003606001795 Centru ,,Fitness”, Str. M Eminescu 10 23520804

2958. Ben. Melnic Ludmila 2001027215750 Frizeria ,,Wella” str. V. Lupu 39/2 23532732

2959. ÎI ,,Vera Nichita” 1003606003179 Frizerie, s. Peresecina 69090559

2960. Pat. Busuioc Zinaida 2006027057540 Frizerie, s. Peresecina 69217002

2961. Pat. Razmerita Ionesa 2001027216436 Frizerie, Str M. Eminescu 4 68726296


Stație de alimentare cu produse petroliere și gaze, extravilan
2962. ÎM”Tirex Petrol” SA 1003600008275
com. Seliște
23526704

2963. SC "Histrios" SRL 1006606006159 Secţie de producere a ciupercilor, r-l Orhei, s. Peresecina 23547534

2964. ÎM Regie Apa Canal 1002606000595 Dobîndirea și aprovizionarea cu apă,str.31 August 67 23522959
Secţie de legume şi fructe murate şi marinate, mun. Orhei,
2965. SC "Sovan -Luc" SRL 1007606000947
str. V. Cupcea,13
23530199

2966. SRL "Biscopani" 1013606003192 Secţia de patiserie, mun. Orhei, str. V.Lupu,64 23533078

2967. SRL "Casa del Pane" 1009606005784 Brutărie, r-l Orhei, s. Pelivan 23568222

2968. SC "Armicom " SRL 1003606000466 Fabrica de pâine, mun. Orhei, str. I.Creangă, 1 23521876

2969. ÎM Serviciu Comunal Locativ 1003606002183 Servicii de Salubrizare,str.R.Naționale nr.18 23520781


2970. CC ” Remontnic” 1004606002102 Organizație de construcție,str.Chișinăului nr.17 23524340

2971. SC "Fisavru " SRL 1006606004867 Magazin cu secţie culinară, mun. Orhei, str. Iachir, 19 23525412

2972. ÎI „V.I.Robu” 1004606004759 Pavilion comercial, mun. Orhei, str. 31 august, 95 69614904

2973. ÎM Orhei Transport 1013606001556 Transportarea Călîtorilor,str.V.Lupu 36 79063649

2974. SRL "Angeovir" 1012606000574 Bufet cu secţie alimentară, r-l Orhei, s. Peresecina 23542771

2975. SRL "Market-Prim nr. 15" 1015606004012 Magazin comercial, mun. Orhei, str. V. Lupu, 64 78854752

2976. Î.I. "C. Munteanu" 1003606006583 Centru medical, or. Orhei, str. Şoimarul, 1 23524227

2977. Î.I. "Erşova Tatiana" 1012606000987 Cabinet stomatologic, or. Orhei, str. Eminescu, 10 69321123

2978. ÎM Hotel Codru 1003606150811 Hotel,str.V.Lupu 36 69949964

2979. SRL” Sportcar” 1016606000860 Centru de reparație și deservire auto,str.Unirii nr.45 79146101
Linie de îmbuteliere a apei minerale naturale, r-l Orhei, s.
2980. SA "Pivniţele din Brăneşti" 1003606004844
Brăneşti
23556291

2981. SRL”Olserco Prim” 1008606003794 Punct de vulcanizare, str. M. Sadoveanu nr. 5/d 79998879

2982. Î.I. ”O.V.Bucur” 1003606001326 Centru de deservire auto,str.Unirii nr.67 60060022

2983. SC”Bunivan”SRL 1007606005953 Complex comercial polifuncțional, s. Pelivan 69365096

2984. SRL” Servicii de testare auto” 1013606000766 Stație de testare auto.s.Pelivan 23552655

2985. SRL” Nabomi” 1008606002281 Centru de deservire auto, str.Negruzzi 82 69590852

2986. "Iuliano-Dent" SRL 1009606004086 Cabinet stomatologic, or. Orhei, str. V. Lupu, 18/1 23525698

2987. Î.I. "Raisa Nastas" 1005606002590 Cabinet stomatologic, rn. Orhei, s. Peresecina 69888951
Cabinet stomatologic, or. Orhei, str. Ion şi Doina Teodorovici,
2988. Î.I "Carpov Larisa" 1008606006935
19
69358421

2989. Î.I. "Miron Alexandru" 1011606005309 Cabinet stomatologic, or. Orhei, str. V. Lupu, 119/2 23523601

2990. SC” Vic și Euc Service” 1005606005074 Atelier de reparație și deservire auto,str.Negruzze 99 69176180

2991. ÎI "Mihail Baghici" 1003606013479 Magazin comercial, mun. Orhei, str. Nistreană, 20B 23526389
2992. SRL "Tiramisa" 1002606001374 Magazin comercial, mun.Orhei, str. M.Eminescu, 9 23532167

2993. SRL "Vevanes-Com" 1003606008794 Magazin comercial, mun. Orhei, str. 31 August, 95 23530129

2994. Î.I. "S. Zatoloşnîi" 1003606150523 Cabinet stomatologic, or. Orhei, str. V. Lupu, 17/14 79061711

2995. ÎMS "Clinica Stomatol.din Orhei" 1003606007867 Clinică stomatologică, or. Orhei, str. Eminescu, 7 23521618

2996. SRL "Ribofil" 1009606005430 Magazin comercial, mun. Orhei, str. Iachir, 10 23534532

2997. Î.I. "Sănătatea-Laşcu" 1003606003803 Cabinet stomatologic, or. Orhei, str. V. Mahu, 131 23532885

2998. Î.I. "Cicala Serghei" 1003606002080 Cabinet stomatologic, rn. Orhei, s. Jora de Jos 23555200

2999. Î.I."A.V. Golub" 1003606013457 Cabinet stomatologic, or. Orhei, str. Iakir, 55 23534205

3000. SC "Guţadent" SRL 1005606005959 Cabinet stomatologic, rn. Orhei, s. Pelivan 23566113

3001. ÎI "Golea şi familia" 1003606005874 Magazin comercial, mun.Orhei, str. V. Lupu, 3 23533240

3002. ÎI "N. Şova" 1003606003744 Magazin comercial, mun. Orhei, str. V. Lupu, 8 23532390

3003. ÎI "Baleanu A.A." 1003606007904 Pavilion comercial, mun. Orhei, str. V. Lupu, 42 23521715

3004. Î.I. Șeptilici Ruslan 1009606005382 Atelier de reparație auto,str. V.Lupu 71 69231061

3005. Î.I. "I. Stati" 1003606003294 Cabinet de diagnostic, or. Orhei, str. Şoimarul, 1 69607699

3006. ÎI "Viorica Ciubotaru" 1003606003467 Magazin comercial, mun. Orhei, str. V. Lupu, 26 23532494

3007. ÎI "N. Sîrcu" 1003606000798 Magazin comercial, mun. Orhei, str. M. Eminescu,9/2 23520540

Centrul de Sănătate Publică Rezina

3008. SRL ,,Galiz SV,, 1003600114400 parc-auto, or. Rezina, str. Energeticienilor,3 25 423 835

3009. SRL ,,Mobile,, 1002600040748 Fabrica de confecții, or. Rezina, str. Decebal, 42 68 722 203

3010. ÎI ,,Mast - Tatarov,, 1003606006538 Fabrică de confecții, or. Rezina, str. 27 august, 18A 25 423 577

3011. SRL ,,Metplas,, 1004606005963 Atelier de producere, or. Rezina, str. M. Eminescu, 18 25 426 756

3012. SA ,, Transcom,, 1003606004604 Bază auto, or. Rezina, str. 27 august 64 A 25 423 537

3013. SRL ,,ProEnergy Electric,, 1014600031602 Fabrică de mobilă, or. Rezina, str. Dacia,39 69 609 685
3014. SAMU Rezina 1015600032824 SAMU, or. Rezina, str. Sciusev, 3 25 425 446

3015. SAMU Ciuzăuca 1015600032824 SAMU, r. Rezina, s. Cuizăuca 25 446 347

3016. SRL ,,Green Farm,, 1005600013529 Farmacie, or. Rezina, str. Sciusev,7 79 113 309

3017. ÎM ,,Elodi-Farm,, 1007600005582 Farmacie, or. Rezina, str. Sciusev,4 25 468 001

3018. SA ,,Viorica Cosmetics,, 1002600033793 Salon cosmetică, or. Rezina, str. 27 august 18A 69 053 646

3019. Titular patent Hanganu 2005028117343 Frizerie, or. Rezina, str. 27 august12 69 806 429

3020. Titular patent Negură 2003028015722 frizerie, or. Rezina, str. 1 mai 4/1 68 387 483

3021. SRL ,,Primepil,, 1016606004282 salon de frumusețe, or. Rezina, str. Sciusev 2 b 68 600 588

3022. ÎI ,,Ștefîrță Dina,, 1009606004581 Stomatologie, or. Rezina, str. Trandafirilor6/2 25 423 120

3023. SRL ,,Dent -Vi,, 1013606004063 Stomatologie, or. Rezina, str. Trandafirilor 6/2, 37 69 075 253

3024. SA ,,Transcom,, 1003606004604 Gara auto, or. Rezina, str. Sciusev 6 25 422 292

3025. ÎI ,,Spataru Elena,, 1008606000586 magazin alimentar, or. Rezina, str. Chilia,3/1 69 397 681

3026. ÎI ,,Gladuneac,, 1005606000703 magazin alimentar, s. Tarasova, r. Rezina 25 479 249

3027. SRL ,,Sematrus,, 1004606002766 Restaurant, or. Rezina, str. M.Eminescu 2 25421155

3028. SRL ,,Primer- Tabaco,, 1015600021561 magazin tutun, s. Țareuca, r. Rezina 69101504

3029. SRL ,,Vasian Market,, 1012606000459 magazin alimentar, or. Rezina, str. Sciusev 4 25 421 636

Centrul de Sănătate Publică Rîșcani

3030. Î.I. „Colibaba Vitalina” 1012602002695 magazin mixt r. Rîșcani s. Ciubara 69402351

3031. Î.I. „Cușnir Vasile” 1004602010570 magazin mixt r. Rîșcani s. Vasileuți 25692137

3032. Î.I. „Cușnir Vasile” 1004602010570 magazin mixt r. Rîșcani s. Ștubieni 25670222

3033. Î.I. „Sărăteanu Galina” 1005602007841 magazin mixt r. Rîșcani s. Moșeni 25652205

3034. Î.I. „Ciurupita Valentina” 1009602003933 magazin mixt r. Rîșcani s. Vasileuți 25692195

3035. Î.I. „Ciurupita Valentina” 1009602003933 magazin mixt r. Rîșcani s. Ștubieni 25692195
3036. Î.I. „Bescorovalinîi Vasile-comerț” 1011602003798 magazin mixt r. Rîșcani s. Mihăilenii Noi 25662272

3037. Î.I. „Loghina Liubovi” 1011602000627 magazin mixt r. Rîșcani s. Ciubara 25647274

3038. Î.I. „La beciul Vechi” 1003602006301 complex comercial, or. Rîșcani, str. Șt. Cel Mare 11 69417373

3039. Î.I. „Nicolai Bologa” 1003602008660 magazin bar cu terasă,r. Rîșcani, s. Corlăteni 25656495

3040. Î.I. „MIN Nenescu” 1002602005569 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 25656492

3041. SRL „DAWERO” 1002602000265 restaurant, r. Rîșcani,trasa Odesa-Brest 25693250

3042. SRL „DAWERO” 1002602000265 complex comercial r. Rîșcani s. Corlăteni 69759750

3043. Î.I. „Dumbrăvanu Valentina” 1009602003117 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 25656273

3044. SRL „Pîinea bunicii” 1012602000532 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 25656368

3045. Î.I. „Slivinschi Nicolai” 1007602010102 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 25657231

3046. S.C „Servagrotrans” SRL 1006602007321 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 25656539

3047. Î.I. „Morari Andrei” 1004602009413 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 25656248

3048. Î.I. „Cristea Valentina” 1005602007438 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 25656221

3049. Î.I. „Pîrlițanu Nelea” 1008602007543 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 25656696

3050. SRL „Savari comerț” 1011602002687 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 79510665

3051. SRL „Hamseexim-Nord” 1005602000358 magazin mixt r. Rîșcani s. Singureni 79563565

3052. Î.I. „Gordilă Liuba” 1009602000530 magazin mixt r. Rîșcani s. Corlăteni 25656904

3053. Î.I. „Gordilă Anatolii” 1003602019691 minimarchet „Odido” traseu Odesa-Brest 25656214
cafenea cu sala pentru petrecere ceremonilor or. Rîșcani, s.
3054. Î.I. „Ser-Lud-Talpă” 1003602030542
Corlateni
79536327

3055. Î.I. „Baciu Stela” 1005602003108 brutărie s. Corlăteni 25656287

3056. SRL „Pîinea bunicii” 1012602000532 brutăria r. Rîșcani s.Corlăteni 25656368

3057. Î.I. „Morari Andrei” 1004602009413 secția de mizeluri r. Rîșcani, s. Corlăteni 25637526

3058. S.A. „Avicola” 1003602017918 fabrica avicolă, r. Rîșcani, s. Corlăteni 25656743


3059. Angro COOP Chișinău filiala s. Recea 1003600160485 magazin mixt nr. 2 r. Rîșcani s. Corlăteni 78891228

3060. Angro COOP Chișinău filiala s. Recea 1003600160485 magazin mixt nr. 10 r. Rîșcani s. Corlăteni 78891229

3061. Angro COOP Chișinău filiala s. Recea 1003600160485 magazin mixt nr. 11 r. Rîșcani s. Corlăteni 78891230

3062. S.C. „Cialcris” 1005600021814 Restaurant Noroc r. Rîșcani, str. Independenții 68134026

3063. SRL „Centaur” 1002602005259 magazin mixt r. Rîșcani, str. Independenții 11 25621944

3064. Î.I. „Balchivscaia Natalia” 1010602000125 magazin mixt r. Rîșcani, str. Eternității 67A 69271045

3065. SRL „Planul Nou” 1014602003814 magazin mixt r. Rîșcani, str. Independenții 14 60227406

3066. Î.I. „Doinița Sîrbu” 1003602004709 sala pentru festivități, or. Rîșcani, str.Trandafir 17 25628442

3067. Î.I. „Sergheevici Natalia” 1007602002471 complex comercial, r. Rîșcani, s. Singureni 25671343

3068. Î.I. „Baciu Mihail” 1006602000193 magazin mixt cu terasa r. Rîșcani s. Singureni 25671222

3069. Î.I. „Băbălău Nadejda” 1012602002226 magazin mixt r. Rîșcani s. Singureni 25671044

3070. Angro COOP Chișinău filiala s. Recea 1003600160485 magazin mixt nr. 3 r. Rîșcani s. Singureni 25671240

3071. Î.I. „Dav Dumitraș” 1003602020116 magazin bar r. Rîșcani s. Sturzeni 25666280

3072. Î.I. „Doinița Sîrbu” 1003602004709 magazin mixt r. Rîșcani s. Sturzeni 25666348

3073. Î.I. „Scripliuc Iurii” 1003602004226 magazin mixt r. Rîșcani s. Sturzeni 25666210

3074. Î.I. „Rusu Viorel” 1004602009620 magazin bar r. Rîșcani s. Sturzeni 25666115

3075. Î.I. „CAD Colibaba” 1003602020194 Brutăria, str. Neculce 2 25623543

3076. Î.I. „Botnariuc Tatiana” 1003602027377 magazin mixt r. Rîșcani s. Bulhac 25650227

3077. Î.I. „Popenco Galina” 1005602005630 magazin r. Rîșcani, str. Independenții 14 25624082

3078. Î.I. „Bujac Liudmila” 1003602019233 magazin mixt r. Rîșcani s. Nihoreni 25626548

3079. Î.I. „Vasiliev Veaceslav” 1006602003921 magazin mixt r. Rîșcani s. Nihoreni 25626739

3080. Î.I. „Goncear Ivan” 1003602005555 restaurant or. Rîșcani, s. Nihoreni 25626250

3081. Î.I. „Valentina Țîbuleac” 1004602005699 magazin mixt r. Rîșcani s. Nihoreni 25626844
3082. SRL „DND Service Grup” 1009602001043 magazin mixt r. Rîșcani s. Nihoreni 25626866

3083. Î.I. „Bejenari Mihail” 1010602005717 magazin mixt r. Rîșcani s. Nihoreni 25626370

3084. SRL „Calea fericirii” 1010602003148 casa de ceremonii, or. Rîșcani, s. Nihoreni 69016878

3085. SRL Asinaris 1003602014696 magazin mixt r. Rîșcani s. Nihoreni 25628779

3086. SRL „Ialvad Com” 1007602013240 restaurant, r. Rîșcani, s. Nihoreni 25624116

3087. SRL ,,Agroservicii Nord,, 1012602002857 primăria Corlateni s. Corlateni r. Rîșcani 69168324

3088. CAP ,,Gordagro Plus,, 1010602000066 primăria Corlateni s. Corlateni r. Rîșcani 69023166

3089. Î.I. ,,Juşcă Anatol,, 1003602008637 atelier mecanic or. Rîşcani str. Independenţei 151 25628988

3090. SA ,,Fantezia,, 1003602150617 fabrica de confecţie or. Rîşcani str. Camarova 19 25628452

3091. SA BTA-17 1003602007146 baza de producere or. Rîşcani str. Neculce 2 25623304

3092. SRL ,,Casmerlin,, 1003602005669 brigada mecanizată s. Nihoreni r. Rîșcani 69482137

3093. SA,,Sîngureanca,, 1007602004589 brigada mecanizată Singureni s. Singureni r. Rîșcani 25671224

3094. I.M. ,,Corlateni Servcom,, 1006602010932 apeduct s. Corlateni r. Rîşcani 25656392

3095. S.C. ,,Prodiafarm,, SRL 1003600099857 farmacia or. Rîşcani str. Independenţei 14/2 25668001

3096. SRL ,,NELEGSIA plus” 1011602001794 casa de odihnă „sauna”, or. Rîșcani, str. Sf. Ghorghe 9a 25628209

3097. I.M. ,,Apă Canal Struzeni,, 1007602005449 apeduct s. Struzeni r. Rîşcani 68141831

3098. I.M. ,,Apă Canal Branişte,, 1004602001543 apeduct s. Branişte r. Rîşcani 25672257

3099. I.M. ,,Comun Service Nihoreni,, 1008602009318 apeduct s. Nihoreni r. Rîşcani 78814213

3100. SRL ,,Serma-Farm,, 1003602020404 farmacia s. Struzeni r. Rîşcani 25666265

3101. SRL ,,Lucegor Prim,, 1009602003737 sauna s. Nihoreni r. Rîşcani 69038303

3102. SRL ,,Denta Plus” 1014602000226 cabinet stomatologic or. Rîşcani str. Independenţei 13/62 25621525

3103. Î.M. Viitorul Singureni 1013602002201 apeduct, s. singureni 25671236

3104. SRL ,,REMEDPRIP-FARM” 1010607002696 FARMACIE, s. Corlăteni 79000245


Centrul de Sănătate Publică Sîngerei

3105. Scutelnic Elena 982905229574 Frizerie, or.Sângerei str.Voiniţchi 4/11 69 477 019

3106. SRL "Eveliafarm" 1011602004555 Farmacie, s.Pepeni rl Sângerei 26272381

3107. SRL "Familial Plus" 1014602003618 Farmacie, or.Biruinţa str.Independenţei 8 26 260 711

3108. SRL "Danifarm" 1014602004589 Farmacie, or.Biruinţa str.Independenţei 21 A 79467047

3109. Podgurschi Mihaela 2006022021230 Frizerie, or.Sângerei str.Independenţei 136 69239103

3110. Stanciuc Iulia 2000022021906 Frizerie, or.Sângerei str.Independenţei 68420062

3111. ICS "Logitex-Future" SRl 1005602008309 Fabrica de confecţii, s.Chişcăreni rl Sângerei 26 241 081

3112. SRL "Vizit Repar" 1009602004778 Secţia reparaţie auto, or.Sângerei str.Independenţei 14 69411476

3113. SC "Minoris" SRL 1003602150064 Gospodărie agricolă, or.Sângerei 69088384

3114. SC "Basapetrol" SRL 1007600042736 Benzinărie s.Coşcodeni rl Sângerei 69407052

3115. SRL "Decor mobila" 1008602009075 Secţia de fabricare a mobilei, s.Grigorăuca rl Sângerei 69380352

3116. SRL "Glenevim-Com" 1016602003896 Magazin alimentar, or.Sângerei str.D.Cantemir 69 69278850

3117. ÎI "Blaj Ludmila" 1010602000893 Cafenea, or.Sângerei str.Independenţei 97 a 68254770

3118. ÎI "Stoian Nicolae" 1013602150879 Cafenea, or.Sângerei str.Independenţei 26223807

3119. SRL "Vrănişteanca" 1015602004586 Magazin mixt, or.Sângerei str.Independenţei 79944084

3120. ÎI "Maistru Alexandru" 1002602004229 Magazin mixt, or.Sângerei str.Ştefan cel Mare 49a 69079300

Centrul de Sănătate Publică Soroca

3121. SRL "Sor-Vis-Max" 1009607004924 sauna or.Soroca str.Independenţei 17 23022401

3122. DP "Malîi Marina" AB 161233 frizerie "Iraida" or.Soroca str.V.Stroescu 84/2 23032330

3123. PECO "Vladimir" SRL 1003607016525 PECO or.Soroca str.V.Stroescu 71 23023238

3124. SRL "Caruscom" 1010607001998 atelier/prel.lemn or.Soroca str.Calea Bălţului 93-a 69455322

3125. ÎI "Golub Petru" 1009607004887 staţie/deservire auto or.Soroca str.Automobiliştilor 52 68483503


3126. ÎI "Gorciag Vasile" 1006607002653 staţie/deservire auto or.Soroca str.V.Stroescu 50 69018257

3127. SRL "Mobirai" 1003607003556 atelier/conf.mobilă or.Soroca str.V.Stroescu 118 23032422

3128. SRL "Vlad -BF" 1003607016215 atelier/prel.metal or.Soroca str.Independenţei 75 69264353

3129. IS "Radiocomunicaţii" 1002600049442 retranslarea emisiuni TV or.Soroca str.Calea Bălţului 92 23024000


pr. serv.publice/comun.electr. or.Soroca str.Ştefan cel Mare
3130. SRL "Starnet Regional" 1012600005315
13-a
23084555

3131. A.M.G. "Kernel" 1003607003187 sector/transport or.Soroca str.Cosăuţilor 35 23031259

3132. SRL "ASCORN" 1003607009019 staţie deservire auto or.Soroca str.Ştefan cel Mare 128/1 23022525

3133. SRL "Tomac-Impex" 1004607005661 cafenea or.Soroca str.S.Poetaş 3 69218980

3134. SRL "Grivad -M" 1007607002203 cafenea or.Soroca str.Malamud 12 69040701

3135. SRL "Mobisor" 1003607018301 cafenea or.Soroca str.Cosăuţilor 6 23028091

3136. ÎI "T.Sochirca" 1012607000456 cantina or.Soroca str.I.Creangă 18 69829882

3137. SRL "Marconi" 1003607003280 magazin mixt or.Soroca str.Ştefan cel Mare 33-a 23026383

3138. SRL "Uniconst" 1003607008056 magazin mixt or.Soroca str.Calea Bălţului 93-a 23029092

3139. SRL "Moderteh" 1011607004158 magazin mixt or.Soroca str.Ştefan cel Mare 24 69239227

3140. SA "Olhionia" 1003607012815 librărie or.Soroca str.Ştefan cel Mare 22 23023246

3141. ÎI "V.Amorţitu" 1003607006270 cabinet stomatologic or.Soroca str.Ştefan cel Mare 24 23030265

3142. DP Marchitan Tatiana AB 189171 frizeria "Tatiana" or.Soroca str.Ştefan cel Mare 10 23030320

3143. DP Porcescu Liudmila AB 161190 frizerie "Domino" or.Soroca str.Ştefan cel Mare 51 23022936

3144. SRL "Comtiras -ESD" 1012607003181 magazin mixt or.Soroca str.Independenţei 28 23028096

3145. SC"Imunotehnomed" 1002600012565 laborator CD/punct de colectare or.Soroca str.Negruzzi 4 23024162

3146. ÎI "L.Levco" 1005607004096 magazin mixt r-l Soroca s.Vărăncău 23078503

3147. ÎI "G.Florea" 1007607007840 magazin mixt r-l Soroca s.Căinarii-Vechi 79617090

3148. ÎI "V.Tverdohleb" 1005607003479 magazin mixt or.Soroca str.Levandovschii 12 69872647


3149. SA" Alfa-Nistru" 1003607003132 magazin de firmă or.Soroca str.Ştefan cel Mare 131 23023647

3150. ÎI "Terentii Raisa" 1016607003226 magazin mixt r-l Soroca s.Căinarii- Vechi 68163632

3151. ÎI "M.Tomac" 1004607007137 cafenea or.Soroca str.Calea Bălţului 76 69390453

3152. SA "Bucuria" 1002600023736 magazin de firmă or.Soroca str.Independenţei 79/4 68552971

3153. SRL "Platina Marconi" 1013607003225 depozit or.Soroca str.V.Stroescu 86 69040401

3154. SRL "Avicola Teovera" 1009604003524 magazin de firmă or.Soroca str.Independenţei 75-a 68088011

3155. ÎI "E.Nastas" 1011607000459 magazin mixt or.Soroca str.Ştefan cel Mare 30-a 69132092

3156. ÎI "Iu.Dumitraş" 1003607002087 magazin mixt r-l Soroca s.Rubleniţa 69186612

3157. ÎI "I.Moiseevici" 1009607002160 bar or.Soroca str.Ştefan cel Mare 138 60635111

3158. SRL "Ascorn" 1003607009019 piţerie or.Soroca str.Negruzzi 2 69113374

3159. SRL "MID -Grup" 1015607000354 magazin mixt or.Soroca str.Renaşterii 1-a 69209639

3160. ÎI "G.Ovchyan" 1003607011830 magazin mixt or.Soroca str.Tiraspol 25 68219591

3161. ÎI "T.Naconecinîi" 1008607007294 magazin mixt r-l Soroca s.Bădiceni 69693447

3162. ÎI "M.Furdui" 1015607000457 magazin mixt r-l Soroca s.Bădiceni 60152582

3163. ÎI "L.Florea" 1003607003589 magazin mixt r-l Soroca s.Slobozia- Cremene 69859554

3164. SRL "RED.ED.Com" 1005607000548 bar or.Soroca str.Teilor 6 69888429

Centrul de Sănătate Publică Strășeni

3165. II "Dental Croitoru" 1004600074190' Cabinet stomatologic,or.Straseni,St.cel Mare 26 23727716

3166. II"Guranda Tamara' 1014600023306" Cabinet stomatologic,s.Cojusna 23760161

3167. II"Cati-Dereveachin" 1003600116736" Magazin industrial,or.Straseni,St.cel Mare,72 23723546

3168. II"Vadeanu Anasatasia 1006600007567" Magazin industrial,or.Straseni,M.Eminescu,2 78836773

3169. II "Vita -Tasca" 1004600030811" Magazin industrial,or.Straseni,S.lazo,11 23792089

3170. II "Emilia Trofimov" 1005600009461" Magazin "Oranj",s.Vorniceni 23722499


3171. PP"Marco Inform Plus"SL 1004600031933" Magazin industrial,or.Straseni,S.Lazo,7/1 23724643

3172. ICS "Alo"S.R.L. 1003600007946 Magazin specializat.or.Straseni,St.cel Mare,123 79548717

3173. "Farm Imex"SRL 1003601006599" Farmacie ,or.Straseni,St.cel Mare,103 23722212

3174. SC"Astra Vita"srl 1006600031270" Farmacie,or.StraseniI,s.Lazo,14 23722088

3175. IM "Eladi-Farm"S.R.L. 1007600005582" Farmacie,,s.Vorniceni 23722212

3176. Pat.intr."Todorov Anastasi 0980408334221'" Cab.alungirea unghilor,or.Straseni,Gagarin,16 69203072

3177. Pat.intr."Baltaga Olga" 2004002083201" Frizerie,or.Straseni,M.Eminescu,19a 79400583

3178. II "Foisor Cheptine" 1004600002845" Frezerie,or.Straseni,St.cel Mare,12/4 60410987

3179. Pat.intr."Silivestru Galina" 1004600002845" Frizerie,s.Siret 79600697

3180. Ina Beauty&Style" 0990806385233" Frizerie,or.Straseni,St.cel Mare,80 68552418

3181. "Emilia Trofimov"SRL 1005600009461" Frizerie,or.Straseni,St.cel Mare,80 69394844

3182. SC"Lupu Com"SRL 1006603002105" Secie.fabricare.a apei,s.Stejareni 68552228

3183. AO"AQVA NOSTRA" 1012620005247" Apeduct comunal rural,s.Scoreni 69248639

3184. Primaria Micauti 1008601001304" Apeduct comunal rural,s.Micauti 23764236

3185. C.I Agrostoc" 1002600024825" Depozit PUF,or.Straşeni,A.Mateevici 18/7 22597080

3186. SRL "Monific Grup" 1003600114673" Depozit PUF,or.Straşeni,Chisinaului,20 232724714

3187. SA "Codru" 1003601002513" Depozit PUF,or.Straşeni,A.Mateevici,14 68280804

3188. SRL "Imex-Agro" 1003601002384" Depozit PUF,or.Straşeni,Chisinaului,2 68670767

3189. SRL "Agarista Agricola" 1003600012344" Depozit PUF,or.Straseni,A.Mateevici,18/5 68670767

3190. S.R.L."Diaschim" 112600008094" Magazin agricol,s.Cojusna 69788724

3191. SRL"Agroflorsem" 1015600040164" Depozit PUF, s.Cojusna 69860060

3192. SRL "Bioproiect" 1003600002284" Depozit PUF,or.Straseni,A.Mateevici,18/5 69860060

3193. ICS"Oreagro" 1008611004292" Depozit PUF,or.Straseni,A.Mateevici,14 69870259


3194. SRL " MRS Exoconstruct" 1011600043097" Depozit pastrarea PUF,s.Gornoe 69784768

3195. SRL "Fertil Agro-Grup" 1015600004065" Magazin agricol, s.Lozova 69111505

3196. IM"Electrotehnilogi" 1011604001385" Depozit PUF ,or.Straseni,A.Mateevici,18/6 79577677

3197. SRL"Rangoli" 1010600010443" Depozit PUFor.Straseni,St.cel Mare,1B 69152026

3198. SRL"Oreos-Grup" 1009600025278" Depozit PUF,or.Straseni, Chisinaului,10/A 69624905

3199. SC"Slatavagrup"SRL 1003600103491" Depozit PUF,or.Straseni,Mateevici 18/3 68166966

3200. SRL"Peters Grup" 1013600032428" Depozit PUF,or.Straseni,Chisinaului,10/A 22997796

3201. ICS"Chimagromarket" 1002600024548" Depozit PUF,or.Straseni,Mateevici 18/A 60650077

3202. SRL"Proneros-Grup" 1005600005647" Magazin agricol,or.Straseni,M.Eminescu,11 69954133

3203. SRL"Vinopetrol Grup" 1003601000184" Magazin agricol,s.Siret 69130561

3204. SRL "Agrimcor" 1008600004582" Magazin agricol,s.Scoreni 61011778

3205. SRL "Agriteraz" 1003601002557" Magazin agricol,or.Straseni,St.cel Mare,92/A 69107085

3206. II "Vereonica Barcari" 1003600069083" Magazin materiale de constructii,s.Lozova 23747477

3207. II "Diaconu" 1009600043586" Magazin mixt,s.Scoreni 23774846

3208. II"Burlea Silvia" 1012600012049" Magazin mixt,s.Scoreni 23774725

3209. SRL Pride Grup" 1013600003064" Magazin Alimentara,s.Cojusna 69841995

3210. II "Meriacri Tamara" 1003600116323" Magazin mixt,s.Panasesti 23777495

3211. II "Ticlenco Tamara" 1003600115382" Magazin mixt,s.Zubresti 78294174

3212. II "Cirlig Nicoleta" 1003600117685" Magazin mixt s.Zubresti 23779294

3213. II"Anastasia Galusca" 1003601001697" Magazin mixt,s.Zubresti 69171622

3214. SRL"Lionix Prim" 1011600034750" Magazin mixt,s.Panasesti 69128175

3215. II "Sirbu Vasile" 1003601007024" Magazin mixt,s.Capriana 23768366

3216. II "Anisoara Stavila 1003600116448" Taraba,or.Straseni,M.Eminescu,2 23762330


3217. SRL "Krez Est" 1016600006343" Magazin produse 23742959

3218. SRL Gura Vaii" 1002601004439" Magazin mixt,s.Micauti 79537535

3219. II "Cernetchii Igor" 10166000008875" Magazin mixt,s.Micleuseni 79301195

3220. IIBahnaru Ghenadie" 1013600000650" Magazin mixt,s.Micleuseni 78272360

3221. II "Ticu Igor" 1013600012688" Magazin mixt,s.Huzun 23792211

3222. A.I "Iachim Vitalie" 1016600003261" Magazin alimentar,s.Cojusna 69331931

3223. SRL" Fertil Agro Solution" 1013600040470" Depozit PUF ,or.Straseni, Chisinaului,2 79020330

3224. SRL"Euromarchetingagro" 1016600027124" Depozit PUF ,or.Straseni,Mateevici,18/5 23724713

3225. SRL "Elitagro" 1015607000594" Depozit PUF,or.Straseni, Mateevici,18/5 60044480

3226. SRL "Organic Proiect" 1016600041685" Depozit PUF,or.Straseni,St.cel Mare,1B 60009001

3227. SRL "Proglobal Work" 1015600042010" Depozit PUF,or.Straseni,St.cel Mare,1B 60509908

3228. SC "ersimon Prim" 1014600004390" Depozit PUF,or.Straseni,A.Mateevici,18 69500695

3229. SC "Diaplast"SRL 1006600005024" Depozit PUF,or.Straseni,A.Mateevici,18/7 69139845

3230. SC "Svantevit-Grup" SRL 1007600010762" Depozit PUF,or.Straseni,A.Mateevici,15 22241434

3231. Coopconsum Cojusna 1003600078618" Magazin produse alimentare,s.Cojusna 23742321

3232. Coopconsum Strasen 1003601003439" Magazin alimentar nr.22,s.Ghelauza 23722064

3233. Copcoonsum Vorniceni 1002601002332" Magazin alimentar nr.1,s.Vorniceni 23746281

3234. Coopconsum Vorniceni 1002601002332" Magazin alimentar nr.1,s.Lozova 23746281

3235. Coopconsum Vorniceni 1002601002332" Magazin alimentar nr.4,s.Vorniceni 23746281

3236. Coopconsum Romanesti 1003600109817" Magazin alimentar nr.4,s.Codreanca 23760482

3237. Coopconsum Romanesti 1003600109817" Magazin alimentat nr.20,s.Codreanca 23760482

3238. Coopconsum Cojusna 1003600078619" Magazin alimentar nr.8,s.Greblesti 23742321

3239. Coopconsum Cojusna 1003600078618" Magazin alimentar nr.17 din s.Onesti 23742321
3240. Coopconsum Cojusna 1003600078618" Magazin alimentar nr.18,s.Tiganesti 23742321

Centrul de Sănătate Publică Șoldănești

3241. I.I. "Valensia Buzu" 1003606150187 m /mixt nr.1, or.Şoldăneşti, str Păcii 29 69311281

3242. I.I. "Valensia Buzu" 1003606150187 m/mixt nr.2 ,or.Şoldăneşti, str. Regiei 63 69311281

3243. I.I. "Valensia Buzu" 1003606150187 m/mixt nr.3 ,or.Şoldăneşti, str. Podgorenilor 22 69311281

3244. I.I. "Gambrinus Marjina" 1003606015495 bar , or.Şoldăneşti, str.Prieteniei 3 68847477

3245. I.I. "Viorica Cretu" 1004606005170 m/alimentar nr.1, or.Şoldăneşti , str.Prieteniei 6 68123661

3246. I.I. "Viorica Cretu" 1004606005170 m/alimentar nr.2, or.Şoldăneşti , str. Prieteniei 6 68123661

3247. I.I. "Viorica Cretu" 1004606005170 m/alimentar nr.3, or.Şoldăneşti , str. Prieteniei 6 68123661

3248. I.I. "Dan Pleşco " 1003606150213 m/alimentar , or.Şoldăneşti , str.M.Eminescu 55 68244496

3249. I.I." Dan Pleşco" 1003606150213 cafenia-bar, or.Şoldăneşti, str.Prieteniei 1 b 68244496

3250. I.I. " Brus Alina" 1008606004621 pizzaria Dalina, or.Şoldăneşti, str.Prieteniei 1 27223963

3251. I.I. "Popa Valeriu" 1011606002560 bar Vas Grig , or.Şoldăneşti, str.Prieteniei 6 68098915

3252. I.I. "Nadejda Hamîc " 1003606010847 m/alimentar, or.Şoldăneşti , str.Păcii 34 27225523

3253. SRL "Anboteca" 1008606007013 sala de ceremonii , or.Şoldăneşti, str.Victoriei 37 79040550

3254. SC" Lux Loreana" SRL 1007606003627 restaurant "Aristocraţii" , or.Şoldăneşti,str.Prieteniei 7 68847240

3255. I.I. "Vadim Poianschii " 1004606002009 m/alimentar, or.Şoldăneşti , str.Prieteniei 68847240

3256. I.I. "Alexandru Suvac" 1005606002981 sala de ceremonii , or.Şoldăneşti, str.Independenţei 10 68537863

3257. I.I. "Ştefan Babcineţchi" 1003606013387 bar "La haiduci", or.Şoldăneşti, str.Victoriei 1 27225240

3258. I.I. "Nelu Dascăl" 1004606003202 m/alimentar, or.Şoldăneşti , str.Prieteniei 6 69251916

3259. I.I. "Grăjdari Ludmila" 1006607006444 m/mixt , r.Şoldăneşti, s.Dobruşa 25021626

3260. I.I. "Petrov Angela" 1006606007581 m/mixt , r.Şoldăneşti, s.Dobruşa 68122647

3261. I.I. "Petru Frăsinescu " 1003606013848 m/mixt , r.Şoldăneşti, s.Cobîlea 27251681
3262. I.I. "Piramida Anghelinici" 1004606000566 m/mixt , r.Şoldăneşti, s.Cobîlea 27294425

3263. SRL "La Roma şi Svetlana" 1007606004554 mag. de uz casnic, or.Şoldăneşti, str.Prieteniei 6 27225655

3264. I.I. "Stoma Comp-Munteanu" 1004606000577 cabinet stomatologic, or.Şoldăneşti, str. 31 August 20/32 68209067

3265. I.I. "Raisa Sîrbu" 1003606012818 mag. industrial, or.Şoldăneşti,str.Păcii 19 27225217

3266. SRL " Farmacia Familiei" 1005600017723 farmacie,or.Şoldăneşti,str.Păcii 10 27222103

3267. I.I. "Ştefîrţă Liliana" 1005606002589 frizerie, r.Şoldăneşti, s.Cotiujenii Mari 69082974

3268. "TAROL-DD" SRL 1002600019313 magazin, or.Şoldăneşti, str.Prieteniei 5 27227071

3269. SRL "Forever" 1003600095996 elevator, or.Şoldăneşti, str.Donici 14 27224292

3270. SRL"WeTrade-Agro" 1009600030096 gospodărie agricolă,or.Şoldăneşti,str.31 August 60 27292859

3271. I.I. "Ungureanu Nina" 1010606001304 depozit PUF , or.Şoldăneşti, str.Doina 15 69535408

3272. SRL "Propulsor-Agro" 1003606011763 gospodărie agricolă, r.Şoldăneşti, s.Răspopeni 27245391

3273. SRL "Basa Petrol" 1007600042736 statia alim. cu gaz , or.Şoldăneşti,str.31 August 12/2 27225641

3274. I.M. "Rom Petrol "SA 1002600015382 benzinărie,or.Şoldăneşti, str.31 August 54/b 27222023

3275. SRL "Petalis" 1004606001714 moara, uleiniţă ,r.Şoldăneşti,s.Cobîlea 27251363

3276. I.I. "Viorel Mustea" 1003606000558 uleiniţă , or.Şoldăneşti,str.31 August 119 27224192

3277. I.I. "F-Dacia-Senseutchi" 1005606005591 confecţionarea ferestrelor, or.Şoldăneşti,str. 31 August 119 27226534

3278. I.I. "Ştefîrţă Lilina" 1005606002589 magazin piese auto,or.Şoldăneşti,str.1 mai 1 27225734

3279. Gospodaria silvică 1004606002010 prelucrarea lemnului,or.Şoldăneşti,str.31 August 125 27222253

3280. SRL "Parse Tutun" 1002606001330 prelucrarea tutunului,or.Şoldăneşti,str.Doina 1 27222498

3281. I.I. "BVI-Aroma" 1004606001334 gospodărie agricolă, r.Şoldăneşti, s.Rogojeni 27294101

3282. SRL "ADMICComert" 1006606007400 comercializarea telefoanelor,or.Şoldăneşti,str.Victoria 2/a 27227249

3283. SRL "Trans Auto Gaz" 1011600016305 statia alim. cu gaz , or.Şoldăneşti,str.31 August 56/1 69370380

3284. SRL "Datario" 1012600013471 benzinărie,r.Şoldăneşti, s.Cotiujenii Mari 27274104


Centrul de Sănătate Publică Ștefan-Vodă

3285. II Onici-Dorina 1005608002343 magazin de piese s. Olanesti

3286. SRL Pavergal -Unic 1003608001504 moara s. Talmaza

3287. Vetrici _Parascovia 1005608001092 Magazin de Constructii s. Ermoclia

3288. II Tehnica -Musteata 1003608003405 magazin de piese or.Stefan Voda

3289. II Mugurel -Zinoviev 1003608002877 magazin de constructie or. Stefan Voda

3290. SRL Tirex -Petrol 1003600008275 Statia Peco 55 or. Stefan Voda

3291. A/P Doncila -Ghenadie 92402343928 sectie de vulcanizare or. Stefan Voda

3292. II Liudmila -Statchevici 1003608002970 fotosalon Stefan Voda

3293. II Bivol -Anatol 1005608000811 sectie de vulcanizare or. Stefan Voda

3294. SRL Miturix -Agro 1003608003025 moara s. Ermoclia

3295. II Corina -Craciun 1003608002729 magazin de constructie or. Stefan Voda

3296. II Usacov -Galina 1007608002233 sectie de calculatoare or. Stefan Voda

3297. SRL Rotalin-Gaz 1003600063520 intreprindere de comercealizare a gazului or. Stefan Voda

3298. II Maxim -Turcan 1007608001029 sectie de cusotarie or. Stefan Voda

3299. SRL Cioburciu -Agro 1003608001951 depozitul de pesticide s. Cioburciu

3300. SRL Test -Auto -Sud-Est 1011608000250 Statie de Testare Auto

3301. SA Terix-Petrol 1003600008275 Statia Peco s.Olanesti

3302. SRL IR-DAR 1008608000672 magazin de pesticide

3303. SRL Ghenven -Service 1003608004974 moara or. Stefan Voda

3304. II Almira -Ariutinean 25660401 oloinita or. Stefan Voda

3305. II Speranta-Bulbuc 1004608000397 sectie de reparatie auto or. Stefan Voda

3306. II Iurue-Secara 1010608000390 Sectia de confetionare a mobilei or.Stefan Voda


3307. SRL Lider Auto Test 1014608001306 Sectiat de Testare-Auto s. Olanesti

3308. Mold sem -Grup 1002600010790 magazin de Pesticide or. Stefan Voda

3309. SRL Romm-Petrol 1002600015382 Statia PECO 28 s.Olanesti

3310. Moldsem-Grup 1002600010790 Magazin de Pesticide s. Olanesti

3311. Spiciac-Mihail 1007608001395 Magazin de constructii s.Rascaeti

3312. SRL Clavdi-Bar 1403608006761 Magazin de Constructii or.Stefan Voda

3313. II Svetlana -Cernean 1008608000177 magazin alimentar or. Stefan Voda

3314. II Sirghi -Haralampie 1010608000046 magazin alimentar s.Talmaza

3315. II Dorina -Cebanu 1003608002420 magazin alimentar s.Popesca

3316. II Gutu -Gavril 1006608000494 magazin alimentar s.Popesca

3317. II Vitan -Caraus 1002608000968 magazin alimentar Nr 1 or. Stefan Voda

3318. II Vitan -Caraus 1002608000968 magazin alimentar Nr 2 or. Stefan Voda

3319. II Musteata -Victor 1015608001638 magazin alimentar s. Brzoaea

3320. IITamara -Bolozan 1008608002218 magazin alimentar or. Stefan Voda

3321. II Biznes Gemenii 1004608000526 magazin alimentar s.Slobozia

3322. IIBiznes -Gemenii 1004608000526 bar s. Slobozia

3323. II Natasa -Sirghi 1003608002165 magazin alimentar Nr.1 s Talmaza

3324. II Natasa -Sirghi 1003608002165 magazin alimentar Nr.2 s.Talmaza

3325. II Turcan -Galin 1004608002025 magazin alimentar s. Alava

3326. II Marius-Topor 1005608001313 magazin alimentar s.Volintiri

3327. II Vasiliev-Iurie 1010608000116 magazin alimentar s.Carahasani

3328. II Babilev-Valeriu 1010608000909 magazin alimentar s. Festelita

3329. II Cascaval-Alexandr 1015608000074 bar or.Stefan Voda


3330. II Sergiu -Grosu 1003608002763 magazin alimentar s. Talmaza

3331. II Novaia -Cludia 1007608002509 magazn alimentar s. Semionovca

3332. II Adelina Chirilov 1003608002361 magazin alimentar s. Antonesti

3333. II Andrei -Didenco 1005608001449 magazi alimentar s.Semionovca

3334. II Doncila -Vasile 1008608000889 magazin mixt s.Rascaeti

3335. II Natalia -Creciun 1007608000402 magazin alimentar s. Rascaeti

3336. II Bulai -Ana 1015608002591 magazin alimentar s. Rascaeti

3337. SRL Bercut 1002608000382 magazin mixt or.Stefan Voda

3338. IM Vinaria -Purcari SRL 1003600072948 fabrica de vin s.Purcari

3339. II Denis -Careachin 1003608002866 café bar or. Stefan Voda

3340. II Alexandru -Cascaval 10036008003346 magazin mixt s. Festelita

3341. II Victoria 1003608150158 magazin alimentar or. Stefan Voda

3342. SRL Filalmag 1003608002213 magazin alimentar or. Stefan Voda

3343. Ceban Igori 1006608002100 magazin alimentar s. Rascaeti Noi

3344. Orient -Cioinac 1003608002143 cafénea or. Stefan Voda

3345. II Cristina Nitelea 1003608003003 magazin alimentar s.Olanesti

3346. Rodinir-Com 1015608001727 magazin alimentar s. Olanesti

3347. II Copancian Anatoli 1008608000225 magazin alimentar s. Olanesti

3348. II Copancian Anatoli 1008608000225 Ghereta alimentara s. Olanesti

3349. II Liudmila Ciumac 1003608003678 magazin alimentar Nr 1 s. Crocmaz

3350. II Liudmila -Ciumac 1003608003678 magazin alimentar Nr 2 s. Corcmaz

3351. II Alexandru -Busuioc 1003608001559 Bar s. Tudora

3352. II Elena-Ojog 1003608001180 magazin Alimentar s. Palanca


3353. UCOOP -Olanesti 1003608001607 magazin Nr 59 s. Olanesti

3354. UCOOP -Olanesti 1003608001607 magazin Nr 60 s.Corcmaz

3355. UCOOP -Olanesti 1003608001607 magazin Nr 61 s Corcmaz

3356. SRL Grape-Aliance 1013600023712 Apeduct s. Carahasani

3357. Doina-Pinzaru 1003608001788 Frezerie or. Stefan Voda

3358. II Ghelius 1003608004550 Farmacie or. Stefan Voda

3359. SRL Valdam 1003608002198 Farmacie or. Stefan Voda

3360. SRL Vitalii -Gheicenco 1003608004561 magazin de cosmetica or Stefan Voda

3361. A/P Natalia -Sclearenco 2002034019586 Frezerie or. Stefan Voda

3362. A/P Maria Cucerenco 2000034020340 Frezerie or. Stefan Voda

3363. A/P Tatiana -Seremet 20055034010861 Frezerie or. Stefan Voda

3364. A/P Lidia -Gortolomei 2004034030682 Frezerie or. Stefan Voda

3365. SRL Eladi -Farm 1007600005582 Farmacie s.Olanesti

3366. SRL Eladi -Farm 1007600005582 Farmacie s.Talmaza

3367. II Veros -Rosca 1004608000515 Farmacie s Olanesti

3368. II Veros -Rosca 1004608000515 Farmacie s. Carahasani

3369. A/P Sindrea -Natalia 2005034056890 Fre zerie s. Olanesti

3370. II Ucrainean -Roman 1005608002527 magazin industrial s. Olanesti

3371. II Speranta-Schiopu 1002608000636 Farmacie s. Ermoclia

3372. SRL Vinaria -Purcari 1003600072948 Apeduct s Purcari

3373. SRL Vinaria -Purcari 1003600072948 Centru -Turistic s. Purcari

3374. II Aurora-Croitor 1003608000471 Magazin mixt s. Palanca

3375. II Olga- Postu 1003608003287 Magazin Alimentar N 1 s. Volintiri


3376. Olga-Postu 1003608003287 Magazin Alimentar nr. 2 s. Volintiri

3377. II iulian -Bolozan 1008608001901 Magazin Alimentar or. Stefan Voda

3378. II Sergiu -Procopie 1002608000175 Magazin Alimentar s. Talmaza

3379. II Morozov -Vladimer 1014608000077 Magazin Alimentar s. Talmaza

3380. SRL Topor si -CO 100360800864 magazin alimentar s.Volintiri

3381. II Spiciac-Mihail 1007608001395 Magazin Alimentar Nr. 1 s. Rascaeti

3382. II Spiciac-Mihail 1007608001395 Magazi Alimentar Nr. 2 s. Rascaeti

3383. IM Vinaria -Purcari SRL 1003600072948 Fabrica de vin s. Purcari

3384. A/P Paduret-Victoria 972811349476 Frezerie s.Popeasca

3385. II Valeriu -Belecciu 1003608105745 Frezerie s. Talmaza

3386. Glob-Import-Grup 1007600029308 Laborator Clinic

3387. II Causnean -Veronica 1008608001613 Farmacie s. Copciac

3388. II Lilia-Bejan 100860800063 Magazin Industrial or. Stefan Voda

3389. SA Apa-Canal 1004608001567 Apeduct s Purcari

3390. Moldsem-Grup 1002600010790 Magazin de Pesticide s. Olanesti

3391. II Iulart- Service 1012608000888 Magazin Agricol or. Stefan Voda

Centrul de Sănătate Publică Taraclia

3392. ÎM «Izvor Melen» 1007603004885 apeduct r-l.Taraclia, s.Musait 69494603

3393. AO «Rodnic» 1016620004503 apeduct r-ll.Taraclia, s.Cealăc 78924931

3394. ÎM «Ciumai» SA 1002600007950 apeduct r-l.Taraclia s.Vinogradovca 69116623

3395. p/î Iusiumbeli Antonina AB № 205929 frizerie s.Ciumai str.Lomonosov 78665746

3396. SRL «Vesna Paslari» 1003610000786 Frizerie or.Taraclia str Inzov,5a 79436798

3397. p/î Popozoglo Tatianna AB № 160529 cabinetul de manichiură or.Taraclia str Inzov,5 78119417
3398. p/î Runtova Tatianna AB №200093 frizerie or.Taraclia str Inzov,5 79102873

3399. p/î Derevolcova Alina AB №187839 cabinetul de manichiură or.Taraclia str Șt. cel Mare,36 79877016
3400. SRL „PSV Pecotrans” 1003606009838 Statie PECO r-nul Taraclia,s. Ciumai, str. Cisiniovscaia,1 29433796
3401. SRL „Lucoil Moldova” 1002600005897 Statie PECO or-l Taraclia, str.Voczalinaia,57 29423974
Centrul de Sănătate Publică Telenești

3402. SRL Darvolandro 1008606000449 s. Telenesti gospodarie agricola 25893295

3403. SRL Birnag Agro 1003606007764 s. Scorteni gospodarie agricola 60670460

3404. SRL Poliglia 1011606001703 s. Negureni gospodarie agricola 69131233

3405. SRL Prodcar 1002600039500 s. Negureni gospodarie agricola 69811300

3406. II Stratan Mihai 1003606007476 or. Telenesti str. Ioan Neculci 15 mag. Alimentar 79519780

3407. II Dica Igor 1007606005632 or. Telenesti str. Alexandru Ioan Cuza 3 25823234

3408. II Grigore Iliescu 1003606009481 or. Telenesti str. D. Cantemir 1 25851333

3409. II Bacaliuc Arcadie 1003606006686 S. Ratus 25871253

3410. SRL ,, Binmirena" 1010606004464 s. Ciulcani 69639274

3411. SRL Iurinic Prod 1013606000283 s. Brinzenii-Noi 69382173

3412. SRL Elitmedical 1010606000466 or. Telenesti str. Stefan cel Mare 5 69168392

3413. SRL Farmina Plus 1015600011906 or. Telenesti str. Renasterii 87/ A 22421801

3414. II Elena Dica 1003606006929 or. Telenesti str. Alexandru Ioan Cuza 5 25823234

Centrul de Sănătate Publică Ungheni


r. Ungheni, s.Pîrliţa, întreprindere de producere materialelor
3415. SRL "Balt-Cons" 1010609002461
de construcţie.
0236-64-264

3416. SA "Tirex Petrol" 1003600008215 r. Ungheni,s. Pîrliţa, SAPP şi Gaze. 079222310


r. Ungheni, s. Todireşti, Păstrarea, utilizarea pesticidelor şi
3417. SRL "Cidonia" 1003609010701
fertilizanţilor.
06910447
r. Ungheni, s. Grăseni, Păstrarea, utilizarea pesticidelor şi
3418. SRL "Faunus Vladnic" 1003609001604
fertilizanţilor.
023658105
r. Ungheni, s. Teşcureni. Păstrarea, utilizarea pesticidelor şi
3419. SRL "Traidan Agro" 1009609003161
fertilizanţilor.
068972656
r. Ungheni, s. Costuleni. Păstrarea, utilizarea pesticidelor şi
3420. SRL "Via-Agro" 1003609001235
fertilizanţilor.
0236-64-0313
r. Ungheni, s. Măcăreşti, secţie de producere îmbrăcăminte
3421. SRL "SvibMagtex" 1005600005382
pentru copii.
069253668
r. Ungheni, s.Zagarancea, stație de păstrare, recepționare și
3422. SRL "Dominic" 1002600005563
distribuire a gazului lichefiat.
069931695
r. Ungheni, s. Manoileşti. Păstrarea, utilizarea pesticidelor şi
3423. G.Ţ."Diaconu Mihail" 33702950
fertilizanţilor.
069947447
r. Ungheni, s. Manoileşti, Păstrarea, utilizarea pesticidelor şi
3424. G.Ţ. "Glodeanu Vladislav" 33433958
fertilizanţilor.
068899980

3425. SRL''Europa Lux'' 1012609003392 or.Ungheni , str.Alexandru cel Bun, 30. 068116844

3426. SA''Moltelecom'' 1002600048856 or.Ungheni , str.Boicu 2/A. Servicii de telecomunicații. 023620066

3427. SRL "Vadim Cibotari" 1015609002950 or. Ungheni, str. Ștefan Cel Mare f/n, Prestări servicii auto. 069126800

3428. SRL''Unolcom-Grup'' 1005609003473 or.Ungheni , str. Alexandru cel Bun, 30. Spălătorie auto, 069404790
or.Ungheni, str.Stefan Cel Mare, 52. Confecționarea
3429. SRL''Instacon'' 1003609000397
îmbrăcămintei.
069139866

3430. SRL" Arrmiauto" 1003609005255 or.Ungheni , com. Zagarancea, prestări servicii auto. 069970070
or. Ungheni, str. V. Țepeș, 13. Întreprindere pentru
3431. SRL "Ungheni- gaz" 1003609007411
deservirea sistemului de gazificare.
069083056
or. Ungheni, str. Boico, 15/A. Întreprindere de deservire a
3432. S.A "Comgaz-Plus" 1002609001375 centralelor termice pentru încălzirea centrală a orașului 079987716
Ungheni.
c/f
3433. S.R.L "Vladimina" 1009609002511
or.Ungheni str. Oleg Ungureanu f/nr, sauna 079022041
c/f
3434. SRL "Dentiţa-Farm" 1003609000021
or. Ungheni str.Bernardazii nr., farmacie 02362-22-32
c/f
3435. SRL ”Elodi-Farm” 1007600005582
or. Ungheni str.Eminescu, 12, farmacie 069174609

3436. Patent Tarus Marina AB nr.159117 or.Ungheni str. Romana nr. 9, frizerie 02362-46-97
c/f
3437. SRL ”Elodi-Farm” 1007600005582
or. Ungheni str.Șt. Cel Mare, 159, farmacie 069174609
c/f
3438. SRL "Ghemin-Lux" 1003609005255
or.Ungheni str. Romană nr. 42, frizerie 02362-42-66

3439. Patent Grosu Doina AB nr.190664 or. Ungheni str.M. Eminescu,10, salon tatuaj 069063339

3440. Pantent Craciun Anastasia AB nr.211778 or.Ungheni str.V.Alexandri, frizerie 079633577

3441. Patent Cojocaru Olga AB nr.264051 or. Ungheni str.I. Creangă, 4/308, frizerie 069201336
c/f
3442. SRL ”NUGA BEST HOUSE” 1016609000241
or.Ungheni, str.Crestiuc,5A, saon echipamente sportive 068297403

3443. Patenta Mamaischi Irina AB nr.204215 or.Ungheni str.Nationala nr.17,frizerie 061155068


c/f
3444. I.I Radu Ala 1015609003072
or.Ungheni str.Eminescu nr.18/3 magazin optica 069389865
c/f
3445. I.M Serviceprim-Agronomovca 1014609001196
satul Agronomva Apeduct 060564689

3446. Patenta Filchevici Marina AB nr.095361 r. Ungheni, s. Pîrlița, frizerie 069499720

3447. Patenta Ciuperca Elena AB 142786 r. Ungheni, s. Pîrlița, frizerie 023654400


c/f
3448. SRL "Fraximus" 1006609003883
r.Ungheni, s.Pirlita, farmacie 023664-3-60
c/f
3449. SC”Crisalim” SRL
1007609002388
r. Ungheni, s. Pîrlița, apeduct 069290384
c/f
3450. ÎM „Servicii Comunale Todirești” 1013609000701
r. Ungheni, s.Todirești, apeduct 023649221
c/f
3451. ÎM „Servicii Comunale Todirești” 1013609000701
r. Ungheni, s.Grăsăni, apeduct 023649221
c/f
3452. SRL" Cristi-Lux" 1008609000370
r.Ungheni s.Todiresti, sauna 023649-0-49

3453. SRL "Lisalim" 1015609001654 str. Naţională, 19, sală multifuncțională 023622874

3454. SRL "Lisalim" 1015609001654 str. Naţională, 19, pițeria-bar 023628092

3455. COOP COMERȚ 1003609007570 str. V. Ţepeş, 15, crîșma pieței 02324822

3456. Î.I. "Viorel Grubii" 1003609010804 str. Şt. Cel Mare, 176,bufet 023634330

3457. SRL "Elenget" 1006609004673 str.Romana 81,bufet 023623562

3458. SRL "Guntrans" 1004609001461 str. Carajeale 1,bufet 023634420


3459. Î.I. "Sîrbu Andrei" 1002609000242 str.Cozmescu 3,bufet 079478629

3460. Î.I. "Raileanu Elena" 1007609002816 str.Națională 32,bufet 069230131

3461. Î.I. "Vest Cobzac" 1003609010446 str.Decebal F/n, Bar Adri 2-78-44/ 079514808

3462. Î.I."Boian Elena" 1008609005065 str.Romană f/n, bar 2-47-87

3463. SRL "Cvincom" 1002600013089 str. Şt. Cel Mare 279,depozit 068888594

3464. SA "Incomlac" 1002602006326 str. Romană 66A magazin alimentar 069712773

3465. Î.I. "Magarîci Tatiana" 1009609001536 s. Nicolaevca, ghereta comercială 023664863

3466. Î.I. "Burlacu Lidia" 1008609000521 s. Pîrliţa, magazin alimentar 023664985

3467. Î.I. "Tria Truhin" 1003609004030 s. Pîrliţa, magazin alimentar nr. 1 069310996

3468. Î.I. "Tria Truhin" 1003609004030 s. Pîrliţa, magazin alimentar, nr. 2 069310996

3469. Î.I. "Baraniuc Alexandr" 1009609000078 s. Pîrliţa, magazin alimentar 023664453

3470. Î.I. "Scutelniciuc Eugenia" 1004609001760 s. Costuleni,sala de ceremonii 023640374

3471. SRL "Colmirand" 1003609002368 s. Costuleni,sala de ceremonii 023640920

3472. Î.I. "Rădeanu Anastasia" 1003609010251 s. Măcăreşti, magazin alimentar 023645541

3473. Î.I. "Mihai Postica" 1003609013621 s. Măcăreşti, magazin alimentar nr. 2 023645061

3474. Î.I. "Beșliu Lilia" 1015609002101 s. Măcăreşti, magazin alimentar 068464990

3475. Î.I. "Marin Tofan" 1003609002564 s. Manoileşti, magazin alimentar 023673260

3476. Î.I. "Andrușca Mihail" 1003609002597 s. Manoileşti,bufet 023673343

3477. Î.I. "Bîrzoi Dumitru" 1003609008991 s. Todireşti, magazin alimentar 023649345

3478. Î.I. "Gavrilița Alexei" 1003609005978 s. Grăseni,bufet 023627141

3479. Î.I. "Munteanu Lidia" 1004609002745 s. Teșcureni, magazin alimentar 023659336

3480. Î.I. "Ciochina Ala" 1014609001211 s. Teșcureni, magazin alimentar 023659327

Centrul de Sănătate Publică Vulcănești


Magazin de produse alimentare, or.Vulcănești,str.Armatei
3481. ÎI ”Ivanoglo Maria„ 1012611000835
Sovietice-131
0293 3-64-20

3482. ÎI ”Talanciuc Svetlana” 1010611002525 Magazin de produse alimentare, or.Vulcănești,str.Lenin-113. 69898179


Magazin de produse alimentare, or.Vulcănești, str.Gagarin
3483. ÎI ”Ivancioglo Pantelei” 1005611001038
f/n.
0293 2-24-28

3484. ÎI ”Udacea Socolova„ 1004611004467 Magazin de produse alimentare, s.Cișmicioi, str.Reni-13 ”a”. 0293 63-3-50
Magazin de produse alimentare, or.Vulcănești, str.
3485. ÎI”Sarî-Giuli” 1006611000382
Tereșcova-1
0293 3-14-46
Magazin de produse alimentare, or.Vulcănești, str.Plotnicov-
3486. ÎI ”Lefterova Zinaida„ 1015611000939
69.
68143508

3487. SRL ”Pand Elena” 1016611002723 Bar-Cafeterii, or.Vulcănești, str.Frunze-18. 67311324

3488. ÎI ”Liudmila Caraterzi” 1002611001484 Magazin de produse alimentare, s.Cișmicioi, str.Lenin-25. 0293 63-6-88

3489. ÎI ”Cocoși Velicsar” 1003611011068 Magazin de produse alimentare, or.Vulcănești, str.Vatutin-9. 0293 2-36-48
Magazin de produse alimentare, or.Vulcănești,
3490. ÎI ”Bratu Maria” 1005611004534
str.Enerjeticilor-3.
0293 2-20-05

3491. ÎI ”Popovici Stepan” 1006611004575 Magazin de produse alimentare, or.Vulcănești, str.Nicutov-41. 0293 2-44-62
Magazin de produse alimentare, s. Cișmicioi, str.Luptătorilor
3492. ÎI ”Urum Olga” 1011611001260
Internaționaliști-2.
0293 63-3-69

3493. ÎM ”Apă canal” 1003611002640 Apeduct, or.Vulcănești, str.Gerțen-34. 0293 2-19-76

3494. ÎM”Etsu-Prim” 1003611006176 Apeduct, s.Etulia. 0293 76-2-36

3495. ÎM ”Imdat Prim” 1003611008653 Apeduct,, s.Cișmicioi 67183436

3496. SRL ” Vulfarm” 1003611151098 Farmacie, or Vulcănești, str.Plotnicov-52. 0293 2-16-60

3497. PP ”Daradur N.I” 098930 Patent Salon de frumusețe, or.Vulcănești, str.Frunze-24/4 68849363
Nr.patentului
3498. PP ”Caragiaur E” 212066
Frizerie, or.Vulcănești, str.Frunze-9 69029899

3499. PP ”Popovici O” Nr.pat.193625 Frizerie, or.Vulcănești, str.Frunze-16/1 60355061

3500. PP ”Focșa O” Nr.pat.194752 Frizerie, or.Vulcănești, str.Lenin-84 68177894

3501. PP ”Focșa R” Nr.pat.184523 Frizerie, or.Vulcănești, str.Lenin-84 69779441


3502. PP ”Onofrei N” Nr.pat.155771 Frizerie, or.Vulcănești, str.Gagarin-51 69619173

3503. ÎM ”Cereale” 1003611004345 Întreprindere agricolă, s.st.Vulcănești. 0293 78-2-24

3504. SRL ”Combifuraj” 1003611006224 Întreprindere agricolă, s.st.Vulcănești. 0293 78-2-20

3505. SRL ”Semena” 1003611010636 Întreprindere agricolă, or.Vulcănești. 69267902

3506. SRL ”Oguztexcentr” 1004611004995 Întreprindere agricolă, or.Vulcănești. 69270684

Centrul de Sănătate Publică Cantemir

3507. SRL "Perjeru Valeriu" 1014603001459 Magazin mixt Nr.1 r-l Cantemir s. Enichioi 0273 79-34-6

3508. SRL "Perjeru Valeriu" 1014603001459 Magazin mixt Nr.2 r-l Cantemir s. Enichioi 0273 79-34-6

3509. Î.I Florea Eudochia" 1012603001916 Magazin bar r-l Cantemir s. Cociulia 0273 65 2- 81

3510. Î.I " Ostaş Viorel" 1007603004922 Magazin bar r-l Cantemir s- Şamalia 0 273 77-3-36

3511. Î.I " Adascaliţă " 1003603001532 Brutăria r-l Cantemir s. Cania 0 273 40 -0-62

3512. Î.I " Covaliov Emilia" 1007603000544 Magazin specializat or. Cantemir str. Ştefan Voda 21 0 273 2-35-96

3513. Î.I "Parpulov Viorica 1005603007310 Magazin mixt s. Antoneşti

3514. Î.I Tataru Natalia 1013603000020 Magauin mixt r-l Cantemir s. Antonovca 0 273 41-0-08

3515. Î.I " Colnic Maria" 1005603002027 Magazin bar r-l Cantemir a. Capaclia 0 273 71-3-25

3516. Î.I " Scorpio Moldovanu" 1004603005607 Magazin bar or. Cantemir str. Serghei Lazo 0 273 41-3-08

3517. Î.I "Contaşel Silvia" 1003603003329 Magazin mixt r-l Cantemir s. Ţiganca 0 273 53-0-29

3518. Î.I Diacoria Diacov" 1004603005652 Magazin alimentar Nr.1 or. Cantemir 0 273 93-9-01

3519. Î.I Diacoria Diacov" 1004603005652 Magazin alimentar Nr.2 or. Cantemir 0 273 93-9-01

3520. Î.I "Aneg Gîrneţ" 1003603150795 Magazin alimentar r-l Cantemir s.Cania 0 273 41-3-02

3521. Î.I " Olesea Munteanu" 1005603007826 Magazin mixt r-l Cantemir s. Chioselia 0 273 55-2-03

3522. Î.I " Olesea Munteanu" 1005603007826 Magazin mixt r-l Cantemir s. Coştangalia 0 273 55-2-03

3523. Î.I "Monu -Avram" 1003603150577 Magazin alimentar r-l Cantemir s. Cociulia 0 273 65-2-10
3524. Î. I "Trandafir Lupea" 1003603009413 Magazin alimentar Nr.1 s. Vişniovca 0 273 42-2-59

3525. Î.I " Munteanu Ana" 1011603002972 Magazin bar r-l Cantemir s. Porumbeşti 0 273 52-3-98

3526. Î.I " Andrian Vitant" 1011603000587 Magazin mixt s. Capaclia r-l Cantemir 0 273 71- 3-08

3527. Î.i " Costanda Elena" 1013603000271 Magazin bar s. Acui 0 273 46-1-68

3528. Î.I " Vigatana Cara" 1003603151817 Magazin bar r-l Cantemir s. Cania 0 273 41 -5-27

3529. Î.I "Ionel Semion" 1003603002654 Magazin industrial or. Cantemir 79096692

3530. SRL " Ecotret " 1005603004010 Sauna s. Flocoasa r-l Cantemir 0 273 47-1-47

3531. Î.I "Icrina Ludmila" 1007603002560 Magazin industrial or. Cantemir 0273 2-26-49

3532. Î.I "Leon Mihail " 1006603003940 Apeduct s. Cociulia 68168458

3533. Î.I " Marin Sofia" 1011603000543 Magazin industrial s. Pleşeni 79515960

3534. Î.I " Şişianu Igor" 1006603001382 Oficiul de calculatoare or. Cantemir 27323042

3535. Î.I " Prodiafarm" 1003600099857 Farmacie or. Cantemir 69110250

3536. Î.M "Apa Constantineşti" 1011603002400 Apeduct s. Constantinovca 0 273 48- 8-44

3537. Î.I " Cosînzeana Darii" 1003603151301 Magazin industrial or. Cantemir 67575879

3538. SRL "Apa Canal Cazacu" 1008603005708 apeduct s. Goteşti 79469933


Î.M Gospodaria comunal-locativa s.
3539. Vişniovca 1012603002108 apeduct s. Vişniovca

3540. Î.I " Atlanta Cunev" 1005603004412 Magazin industrial or. Cantemir

3541. Î.I " Roabeş Constantin" 1006603001692 Magazin industrial or. Cantemir

3542. Î.I "Leu Galina " 1015603000149 Magazin agro 60308097

3543. SRL " Emi-Cristi" 1013603000891 Serviciul Taxi 78669531

3544. Î.I " Bejenaru Olga" 1006603005209 Magazin industrial or. Cantemir 79853031

3545. SRL "Mordivitana Dulgheru 1003603152191 Magazin de construcţie 0273 2-31-00

3546. Î.I " Sava Iulian" 1009603000021 atelier Cantemir 79041331


3547. BTA -26 1005603005774 Transportarea pasajerilor or. Cantemir 273 2-23-59

3548. SRL " Grigorie Nuca 1009603002232 Magazin materiale de construcţii 0 273 2-31-12

3549. SRL " Lili Gabi" 1007603004715 Autoservice s. Cania 78552516

3550. Î.I " Viola Milinevschi" 1004603005504 Vulcanizare Cantemir 79314566

3551. CAP " Glia" 1003603152249 Aplicarea pesticidelor 0 273 74230

3552. Agro Capaclia ERGO CAP 1005603007734 Depozit

3553. Cosînzeana Darii 1003603151301 Magazin Nr.2