Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea sanitară (denumire, adresă, telefon) ………………………….

Nr. de înregistrare .........................

ADEVERINTĂ

STAGIU DE PREGATIRE MEDICALĂ

Studentul (a) _______________________________anul_____seria_______

grupa_______la Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila” din


București, a efectuat stagiul de pregatire medicală de 60/90/160 de ore, în
perioada__________________în cadrul secției_________________________

din Spitalul
Județean/Municipal/Universitar____________________________________.

Activitatea desfasurată a fost apreciata cu nota______________(cifre și litere).

Manager, Șef sectie/Medic primar

(Semnătura și ștampila Unității) (Semnatură și parafă)