Sunteți pe pagina 1din 2
Baile, ebadte 7 - re ie ke Pull B- AERO ROM, Caitre Consiliul Local al Primariei Pave LZ. Noi, cettifeni ai municipiului Pascani, ne confruntam, de peste 10.ani de zile, cu o situapie grea, dar nu imposibil de.fezolvat, Si anume: racordarea la rejeaiia ~ ae binant ee 7 saree ‘citie, in zona Aerodrom, Soseaud Nationala Mentioncim ca ani” construit-easele.in_baza-unar avize favorabile si cu 4 autorizatii de constructie “emise de Primaria Pagcani, —De pate [ani-de zile venim impreund, sau fiecare cum poate, in fiecare zi de Joi a siiptiméanii, in audienté: la d-l primar Pantazi, pentru a primi un réspuns la cererile pe care noi le-am facut referitor la racordarea la curent electric, Am primit de fiecare datt acelasi réispuns evaziv si neclar: se face studiu de solufii, trebuie intocmitd o documentatie si asta dureazéi timp indelungat. Donmilor, au trecut 10 ani ? Cat se studiazé ? Ne-am stiturat sa mergem in audienge (la care d-l primar Pantazi participd Soarte rar, fiind ocupat cu probleme administrative) si sé fim priviti cu ostilitate si uneori tratati cu aroganjé,, de parca am fi niste cersetori ! Am primit raspunsuri chiar si de genul : ,, $i pofi sd mai astepti incé 10 ani”, Sau ,, fi-ai asumat niste riscuri cénd ai construit” Despre ce vorbim aici ? Am constriut in intravilan, in municipiul Pascani, nu in desert !!! Am cerut de nenumérate ori nr. dosarului, pentru a-l urméri, sé vedem unde se impotmolese lucrurile. Nu l-am primit niciodaté, cu toate cd ni s-a spus cé vom primi notificare prin posté la domiciliul nostru. Suntem pasafi ca niste mingi de ping pong de la Primérie la Eon si invers. Primdria zice cd nu este treaba ei, iar Eon-ul cé, ei fac si maine, dar nu au actele necesare de la Primér Cine nu-si face treaba? Suntem o mand de oameni pe care nimeni nu vrea sé ne ajute. Génditi-vé ed vine iarna gi in casele noastre va fi iardsi frig $i intuneri In ce epocd tréim si in ce jungla de nu se gaseste nici o solujie ??? Noi credem cé lucrul aceste se numeste indiferenja si lipsc de rusine si bun sim) din partea celor care ar trebui sd-si facd treaba responsabil si corect. Am oboist cu tofii, dar nu ne lipseste curajul. Vom eduta rspuns si qjutor in afara orasului daca este nevoie. Va rugdm sé luafi in considerare $i sé tratati cu serozitate aceasté doleantd a noastré. Va mulfumim ! Data S L6.08.20/9 A. MARTA PIRRE — MZ 757852 cfetlltve Q, YaatiiomEl CIPR IAM M2 398%3 ¢ is 3 Mex Onno AX 958642 brn L funteler SeIce WE 829% IF et 2 GUhun 164A MP L9SE~S Gunle G-SRurgAZiy BOGMIA MP LOILo¥ ph Z asicd NICU HAF 100 934 CP bu 8. GidRClp ArtdRe/ 9, CopoFREM BACIIV

S-ar putea să vă placă și