Sunteți pe pagina 1din 7

EDUCAȚIA DIGITALĂ, CLASA I

PROIECT DIDACTIC nr. 1

Daniela State, grad didactic superior

 Clasa: I
 Disciplina: Educație tehnologică
 Numărul lecţiei în modul (conform proiectării de lungă durată): 1/15
 Durata lecţiei: 45 minute
 Modulul: Educație digitală
 Subiectul lecției: Ce este lumea digitală? Digital. Ce înseamnă?
 Unități de competențe:
- 3.1. Recunoaşterea dispozitivelor digitale.
- 3.4. Explorarea posibilităţilor de utilizare a dispozitivelor digitale.
 Obiectivele activității:
La finalul activității, elevul va demonstra că este capabil:
O1: să exemplifice și să argumenteze necesitatea utilizării dispozitivelor digitale în viața de zi cu zi,
inclusiv la școală;
O2: să explice ce reprezintă o informație, ce forme are și prin ce modalități și dispozitive poate fi
transmisă;
O3: să manifeste disponibilitate pentru studierea modulului Educație digitală, demonstrând curiozitate și
interes.

 Strategii didactice:
- forme: frontală, individuală, în perechi;
- metode, tehnici și procedee didactice: discuția dirijată; observarea dirijată; explorarea; exercițiul;
problematizarea; jocul didactic;
- mijloace: tabletă/ calculator, tablă interactivă/ proiector, creioane colorate, carioci, fișe cu imagini
pentru activitate individuală/ în perechi, ș.a.;.

 Strategii de evaluare: evaluare inițială, evaluare formativă interactivă.


 Locația: sala de clasă,

 Bibliografie:
- Curriculum național, clasele I-IV: Chișinău, 2018;
- Ghid de implementare a curriculumului național, clasele I-IV: Chișinău, 2018;
- Educație digitală, Autori: Anatol Gremalschi, Sergiu Corlat, Andrei Braicov, Manual pentru clasa 1;
- Matei R., Mateiaș D., Informatică pentru ciclul primar, clasele 1–2, Paralela 45, București, 2011.

SCHIȚA DEMERSULUI DIDACTIC


I. Evocare
1. Organizarea clasei.
2. Captarea atenției.
a) Elevilor li se propune să completeze poezia cu cuvintele lipsă:
Toți elevii când se scoală Nu iau vulpi, nici mingi
Merg grăbiţi cu toţi la... (școală) vărgate
Iau cu drag în mâini buchete Iau creioane... (colorate)
Şi ghiozdane, cărţi, ... (caiete) Nici ștergar și nici săpun
N-au cu ei urşi, avioane Dar iau gumă şi... (album)
Ci iau pixuri şi... (creioane) Las păpușa parfumată,
Nu iau minge, nici maşină Iau o carte -...(nteresantă)
Ci-acuarelă,... (plastilină)

1/7
b) Printr-o discuție dirijată se solicită elevilor să răspundă la câteva întrebări, totodată să facă cunoștință
cu 2 elevi ce au mers în clasa 1 și pe care îi vor avea oaspeți la unele lecții.
- Ce obiecte au luat cu ei elevii în prima zi de școală?
- Ce rechizite, înafară de cele enumerate mai sus, ați avut cu voi în prima
zi de școală?
- Care dintre obiecte reprezentate în imagini nu le va prinde bine la
școală lui Ștefan și Anei? (Anexa 1)
- Care alte lucruri credeți că le sunt de folos școlarilor? Argumentați.
- Credeți că obiectele reprezentate în imagini sunt necesare copiilor clasei 1 la școală? Argumentați.
- Credeți că tableta sau calculatorul vor fi instrumente care ne vor ajuta să înțelegem mai bine
temele predate la școală? Cum?
- Care dintre obiectele reprezentate în imagini îi vor trebui învățătorului tău la școală? Cum crezi?

3. Informarea elevilor despre modului Educație digitală și despre utilizarea tabletei, a


calculatorului, a tablei interactive de către învățător, nu doar pentru predarea orelor de
Educație digitală.
4. Asalt de idei. Se solicită elevilor să răspundă la următoarele întrebări:
- Cum credeți, despre ce vom învăța în cadrul orelor de Educație digitală?
- Ce dispozitive digitale cunoașteți/ utilizați/ aveți acasă? Când le utilizați? În ce
situații?
- Credeți că ele pot dăuna sănătății copiilor? Dar maturilor? În ce mod?
- Recunoașteți dispozitivele digitale dintre toate obiectele reprezentate în imagini. (Anexa 2)
- Ce puteți afla navigând prin lumea digitală? De câte ori ați privit desene animate, filme, ați ascultat
cântece utilizând Internetul?
5. Comunicarea temelor ce vor fi studiate în cadrul acestor lecții („Lumea digitală”, „Comunicăm
digital”, „Digitalul în viața cotidiană” și „Gândim digital”), precum și a obiectivelor acestor ore.
6. Prezentarea manualului după care vor învăța în cadrul acestui modul. Prezentarea personajelor (se
dă clic pe dintre personaje). Prezentarea lui BB-8, expertul în domeniul digital, ghidul celor car vor
dori să descopere tainele lumii digitale. Explicarea semnelor și simbolurilor întâlnite în manual
(Manual, pagina 2).
7. Comunicarea obiectivelor în limbaj accesibil elevilor.

II. Realizarea sensului


8. Explorarea informațiilor prezentate, observarea și reflecția.
a) Elevii sunt rugați să asculte/ citească informațiile din manual (pagina 5). Pot citi/ asculta repetat
dialogul dintre personaje, apoi vor prezenta concluziile/ informațiile înțelese.
b) Discuție dirijată.
 Ce ați aflat din mesajele audiate?
 Ce este o informație? Ce reprezintă ea?
 De unde putem afla anumite informații necesare? Cum o aflăm (prin ce modalități)?
 Ajutați-l pe BB-8 să dea și niște exemple. Astfel:
 Informația scrisă o aflăm din: ...
 Informația sonoră o primim prin itermediul: …
 Informația vizuală o descoperim … (Li se propune imagini sugestive, Anexa 3)
 Ana consideră că numerele reprezintă informații? Voi ce credeți?
c) Elevii vor descoperi (citind sau audiind informațiile redate pe pagina 6 din manual), cu ajutorul
celor 3 personaje, cum pot fi redate unele informații, cum se poate transforma anumite informații
și cum se numesc ele.
9. Prezentarea experienței concrete.
 Elevilor li se solicită să dea și alte exemple de informații redate cu ajutorul numerelor, informații
digitale. Vor fi ghidați de către cadrele didactice pentru a descoperi câteva dispozitive digitale ce
redau diverse DATE (informații digitale).

2/7
 Elevii pot relata despre experiența lor în ceea ce privește obținerea informațiilor digitale prin
intermediul diverselor dispozitive.

III. Reflecție
10. Brainstorming. Elevilor li se propune să numească ce obiecte, ființe, personaje sunt în număr de 2
(1, 4), apoi în număr de 7. (7 pitici din poveste, 7 ani au cei ce vin la școală, 7 zile sunt în săptămână,
7 minuni ale lumii, 7 culori ale curcubeului). Asaltul de idei continuă și elevii sunt rugați să dea
fiecărei culori ale curcubeului câte un număr, de la 1 la 7.
11. „Atelierul pictorului modern”.
 Activitate în perechi: Imaginea din manual, pagina 7, le este propusă elevilor pentru a fi
colorată corespunzător codului propus.
 Elevii sunt încurajați să reprezinte culorile dintr-o imagine propusă (anexa 4) prin
intermediului numerelor. Desenul „cifrat” poate fi propus pentru colorare unui coleg de clasă.
12. a) Implicarea activă. „Buletin informativ”
Uilizând informațiile aflate pe parcusul lecției, elevii vor pregăti un Buletin informativ. Li se
propune să prezinte concluziile sub forma unei emisiuni televizate, ei având rolul de prezentator.
b) Autoaprecierea, reflecția.

3/7
Anexa 1

4/7
Anexa 2

5/7
Anexa 3

6/7
Anexa 4

7/7

S-ar putea să vă placă și