Sunteți pe pagina 1din 2

Trăiește o viață de biruință! Rom.

8:18-39
Îndemnul de a trăi o viață de biruință are ca suport Cuvântul lui Dumnezeu, care ne
oferă și mijocul de a trăi o astfel de viață. Să descoperim factorii care ne garantează biruinţa
spirituală şi care sunt domeniile vieţii în care putem să o experimentăm. „... în toate aceste
lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit." (Rom. 8:37). Pavel
mentionează câteva dovezi, care ne garantează siguranţa biruinţei. Printre aceste dovezi
putem menţiona faptul că:

1. Trăim o viaţă de biruinţă deoarece toate lucrurile lucrează spre bine (Rom. 8:28)

Prin declaraţia din acest verset, apostolul Pavel nu spune că pentru cei credincioşi toate
lucrurile sunt bune, ci că

pentru ei toate lucrurile lucrează împreună spre bine! Deşi ne-am dori ca lucrurile care ni se
întâmplă să fie doar bune,

în vremea de acum avem parte de încă multe dureri şi necazuri (Rom. 8:18).

În mijlocul atâtor suspine, cei credincioşi sunt însă mai mult decât biruitori, fiindcă

Dumnezeu, care are control asupra întregii creaţii, rânduieşte toate lucrurile spre bine (Rom.
8:28/a; 1 Cor. 10:13), iar

pentru cei ce-L iubesc planul Lui este bun şi desăvârşit (Rom. 8:28/b).

2. Trăim o viaţă de biruinţă deoarece Dumnezeu Îşi împlineşte planul (Rom. 8:28/b-30)

Pentru că cei credincioşi sunt cuprinşi în planul lui Dumnezeu, aceştia pot fi siguri de biruinţă,
fiindcă Dumnezeu duce la bun sfârşit ceea ce a început (Ap. 22:13).
3. Trăim o viaţă de biruinţă deoarece avem un ajutor atotputernic (Rom. 8:31-34)

Continuând lista dovezilor care ne garantează biruinţa, apostolul Pavel arată că cei ce sunt în
Hristos au parte de o

biruinţă deplină, fiindcă nu luptă singuri. Ei au de partea lor pe Dumnezeu Tatăl (Rom. 8:31), pe
Duhul Sfânt (Rom.

8:27) şi pe Domnul Isus (Rom. 8:34). O garanţie a faptului că Dumnezeu ne va da toate lucrurile
este dată de faptul că

El ne-a dat deja pe Fiul Său (Rom. 8:32), iar Domnul Isus a murit, a înviat şi stă la dreapta lui
Dumnezeu, unde

mijloceşte pentru noi (Rom. 8:34).

4. Trăim o viaţă de biruinţă deoarece nimic şi nimeni nu ne mai poate despărţi de Hristos
(Rom.8:35-39)

Pentru a arăta că cei ce sunt în Hristos au parte de biruinţă deplină, Pavel foloseşte mai multe
întrebări retorice: „Cine va fi împotriva noastră?" (Rom. 8:31), „cine va ridica pâră

împotriva aleşilor lui Dumnezeu?„(Rom. 8:33), „Cine-i va osândi?"(Rom. 8:34), şi „Cine ne va


despărţi pe noi de

dragostea lui Hristos?" (Rom. 8:35). Deşi răspunsul la toate aceste întrebări este „nimeni şi
nimic", apostolul Pavel

întăreşte acest răspuns prin mărturisirea „sunt bine încredinţat" , arătând astfel că acest
răspuns este un adevăr de

care este convins deplin.

Pentru că niciun lucru (Rom. 8:35), nicio autoritate (Rom. 8:38-39/a) şi nicio persoană (Rom.
8:38/b) nu pot să-l

despartă pe cel credincios de dragostea lui Dumnezeu, acesta are biruinţă deplină în faţa
împotrivirilor (Rom. 8:31).

Concluzie: Poți trăi o viață de biruință asupra tuturor obstacolelor ținând sema de aceste
adevăruri și trăind în ele.