Sunteți pe pagina 1din 8

Nume…………………….. Data………………..

CALIFICATIV……

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Clasa I

1. Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

ȘCOALĂ creion

penar GUMĂ
CAIET

2. Realizează corespondența literelor mici și mari de tipar:

A R Ș M E N Ț B U

ș a r m ț b e u n

3.Încercuieşte numărul de silabe:

3 2 3 2 4 3
4.Realizează schema grafică a cuvintelor şi a sunetelor:

5.Scrie cuvintele care denumesc imaginile:

6. Scrie iniţiala fiecărui cuvânt :

7. Ordonează literele pentru a obţine cuvântul ce denumeşte imaginea:

ASC

A Ă S C

N I Ă M I

L C A
8. Încercuiește cuvântul care se potrivește desenului:

CAL / LEU STILOU / CREION MASĂ / SCAUN

9. Realizează corespondenţa între fiecare propoziţie și imaginea potrivită acesteia:

SOARELE STRĂLUCEȘTE.

CÂINELE ESTE BUCUROS.

BĂIATUL CITEȘTE.
REZULTATE EVALUARE INIȚIALĂ
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Data:
Clasa: I Plastică
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română

Competențe specifice:

1.3 Identificarea sunetului inițial și/ sau final dintr-un cuvânt, a silabei și a cuvintelor din
propoziții rostite clar și rar;

3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de
tipar;

Itemi de evaluare:

I1: punerea în corespondență a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare, reprezentând obiecte din


universul apropiat;

I2: realizarea corespondenței între literele mari si mici de tipar;

I3: încercuieste corect numarul de silabe

I4: reprezintă grafic denumirea imaginilor;

I5: scrierea cuvintelor după imaginile date

I6: identificarea sunetului inițial în cuvintele ce denumesc imaginile date;

I7: ordoneaza literele pentru a obtine cuvântul care denumeste imaginea;

I8: identificarea cuvintelor ce denumesc imaginile date;

I9: realizează corespondența între propozițiile și imaginile date


Item Foarte bine Bine Suficient
1. Unește 5 cuvinte cu imaginile Unește 3-4 cuvinte cu Unește 1-2 cuvinte cu
corespunzătoare; imaginile corespunzătoare; imaginile corespunzătoare;

2. Realizează corespondența a Realizează corespondența a Realizează corespondența a cel


cel puțin 8 litere mici și mari cel puțin 5 litere mici și mari puțin 2 litere mici și mari de
de tipar; de tipar; tipar;
3. Încercuiește corect numărul Încercuiește corect numărul Încercuiește corect numărul de
de silabe la 3 cuvinte de silabe la 2 cuvinte silabe la 1 cuvânt
4. Reprezintă corect 3 cuvinte Reprezintă corect 2 cuvinte Reprezintă corect 1 cuvânt

5. Scrie corect 3 cuvinte Scrie corect 2 cuvinte Scrie corect 1 cuvânt

6. Scrie corect 5 inițiale Scrie corect 4 inițiale Scrie 3 inițiale

7. Ordoneaza literele si Ordoneaza literele si Ordoneaza literele si formeaza


formeaza toate cele 4 cuvinte formeaza 3 cuvinte 2 cuvinte

8 Recunoaște 3 cuvinte date Recunoaște 2 cuvinte date Recunoaște 1 cuvânt date după
după imagini după imagini imagini

9 Unește 3 propoziții cu Unește 2 propoziții cu Unește o propoziție cu


imaginile corespunzătoare imaginile corespunzătoare imaginea corespunzătoare

Acordarea calificativelor:

Realizeaza toti itemii corect si complet FB


Realizeaza corect 6/7 itemi si 3/2 itemi partial B
Realizeaza corect 4 itemi, partial 3 si incorect 2 S
Realizeaza partial 4/5 itemi si incorect 5/4 itemi I
CALIFICATIVELE ELEVILOR

Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Calif.


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Realizarea obiectivelor:

Nr O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
elevilor FB
care au B
realizat
S
ob.
I

Aprecierea cu calificative:

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi

Concluzii:

Greșeli frecvente:

Măsuri ameliorative:

S-ar putea să vă placă și